DOSYA ORGANİZASYONU. Giriş ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOSYA ORGANİZASYONU. Giriş ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 DOSYA ORGANİZASYONU ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Giriş

2 Derse ilişkin genel bilgiler Dersi veren: Özlem AYDIN Dersin yardımcısı: Tuğba ÇALIŞ Dersin web sayfası:

3 Derse ilişkin genel bilgiler Değerlendirme Ara sınav: %30 Final: %70 Kaynaklar File Organization and Processing", Tharp, A.L., John Wiley & Sons, G. A.V. PAI, "Data structures and algorithms, Concepts, Techniques and Applications", TMH, 1st Edition, 2008.

4 Derse ilişkin genel bilgiler Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar bilimleri ve mühendisliği temel kavramlarından biri olan ve sürekli bilgi saklamayı öngören dosyalama sistemlerinin oluşturulması ve indekslenmesini öğretmektir.

5 Derse ilişkin genel bilgiler Ders İçeriği Temel kavramlar Veri depolama ortamları Dosya organizasyonu tipleri Sıralı dosya organizasyonu Doğrudan erişimli dosya organizasyonu İndeks sıralı dosya organizasyonu Hashing algoritmaları Ağaç yapıları

6 Sunum planı Temel kavramlar Amaç Dosya yapıları Veri depolama ortamları

7 Temel kavramlar Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Kayıt, yapılan işlemler sırasında ana belleğe yazılan veya ana bellekten okunan veri birimidir. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına alan (field) adı verilir. Örneğin bir öğrenci bilgileri dosyasını ele alırsak, öğrencinin adı, soyadı, numarası, aldığı dersler ve bu derslerden aldığı notlar ayrı ayrı birer alandır. Bir öğrenciye ait bütün bu alanlar bir araya gelerek öğrencinin kaydını oluşturmakta ve tüm öğrencilere ait kayıtlar da bir araya gelerek öğrenci bilgileri dosyasını oluşturmaktadır.

8 Temel kavramlar Numarası Adı Soyadı Bölümü 122 Nedim Doğan Gazetecilik 456 Ece Mumcu Hukuk 342 Bilge Aydın Bilgisayar Mühendisliği KAYIT Alan 1 Alan 2 Alan 3 Alan n

9 Temel kavramlar Bir bilgisayar sistemindeki veriler arasında hiyerarşik bir yapı vardır. Bu organizasyon bit, byte, alan isimleri, kayıtlar, dosyalardır. Bit, bilgisayarın işleyebileceği en küçük bilgi birimini temsil eder. 8 bit bir grup byte oluşturur ve bir karakteri temsil eder. Bu harf, rakam veya sembol olabilir. Bir grup karakter alan olarak adlandırılır. İlgili alanların oluşturduğu grup bir kayıt olarak adlandırılır. Bir dosya ise birden fazla kayıttan oluşabilir.

10 Veri hiyerarşisi Dosya Kayıt Alan Karakter Bit

11 Ek tanım Mantıksal kayıt Bir varlık hakkındaki veri (tablodaki bir kayıt) Fiziksel kayıt Veri saklama ortamı üzerindeki kayıt Genel olarak birkaç mantıksal kayıt bir fiziksel kayıtta depolanır denebilir.

12 Temel kavramlar Dosya yapıları, veri tabanı denilen ve güncel uygulamalarda kullanılan yapının temelini oluşturur. Alanlar kayıtları, kayıtlar dosyaları oluşturur ve dosyaların bir araya gelmesi ile de veri tabanları oluşmaktadır.

13 Temel kavramlar

14 Temel kavramlar Dosya sistemi, bir dosyanın bir disk üzerinde nasıl saklandığını ve bir bilgisayarın dosyaları yönetebilmek için disk erişimini nasıl sağlaması gerektiğini kontrol eden bir sistemdir. Örnek: FAT (File Allocation Table) NTFS (New File Technology System) Bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS), aralarında kayıt (record) düzeyinde ilişki bulunan dosyaların herhangi bir uygulama için bir araya getirilmesiyle oluşan sistemdir. Dosya organizasyonu, bilgiyi fiziksel seviyede, VTYS ise mantıksal seviyede yönetmek için kullanılır.

15 Amaç Bir yazılım sisteminden beklenen özellikler hızlı cevap süresi gerçek zamanlı uygulamalarda performans geliştirilme için gereken toplam süre etkin hafıza kullanımı kullanılabilirlik Dosya organizasyonundaki amaç tüm bu beklentiler ve sınırlamalar altında en iyi performansı elde etmektir.

16 Dosya erişim yöntemleri Dosyalar büyük miktarda veriler içerdiklerinden veri depolama ortamlarında saklanırlar ve kullanış amaçlarına göre değişik şekillerde düzenlenirler. Düzenleniş biçimine göre ve veri depolama ortamına bağlı olarak bir dosyaya genel olarak 2 farklı biçimde erişilir: Sıralı erişim Doğrudan erişim

17 Dosya erişim yöntemleri Sıralı erişim: Bir veriye (bellekte, diskte veya kasette bulunan) önceden belirlenen bir sıra izlenerek birbiri ardı sıra ulaşılması anlamına gelir. Bu erişim bazen veriye ulaşmak için tek yoldur (kasetlerde gibi). Örneğin; 500 kayıt bulunan bir dosyada 280. sıradaki kayıda ulaşmak için o kayıda gelinceye kadar olan tüm kayıtların okunması gerekir.

18 Dosya erişim yöntemleri Doğrudan erişim: Ulaşılmak istenen bir veriye, diğer kayıtlardan bağımsız olarak doğrudan erişmek mümkündür. Bunun için her bir kaydı diğer kayıtlardan ayıran anahtar (key) tanımlayıcısına ihtiyaç duyulur.

19 Dosya organizasyonu tipleri Sıralı dosya organizasyonu (Sequential file organization) Doğrudan erişimli dosya organizasyonu (Direct access file organization) İndeksli sıralı dosya organizasyonu (Indexed sequential file organization)

20 Sıralı dosya organizasyonu Sıralı dosyalar, bir başka deyişle ardışık dosyalar, içerdiği kayıtlara birinci kayıttan başlamak üzere sırayla erişim yapmak üzere tasarlanmış dosyalardır.

21 Doğrudan erişimli dosya organizasyonu Kayıtlara doğrudan erişim olanağı sağlayan dosyalardır. Doğrudan erişim için her kaydı diğer kayıtlardan ayıran özel bir tanımlayıcıya gerek duyulur. Bu özel tanımlayıcı anahtar (key) olarak adlandırılır. Anahtar bilindiği zaman, diğer kayıtlar incelenmeden ve kayıtların kaydedilme sırasına bakılmaksızın istenilen kayda doğrudan ulaşmak mümkündür.

22 İndeksli sıralı dosya organizasyonu Dosyadaki kayıtlara indeks kullanarak erişim sağlayan dosya türlerine indeks sıralı dosyalar denir. Yapı olarak sıralı dosyalar gibidir. Ancak kaydı oluşturan elemanlardan birisi indeks sahası olarak seçilir ve dosya yaratılmadan önce kayıtlar bu elemana göre sıraya dizilir.

23 Veri Depolama Ortamları Bilgisayarlar verileri veri depolama ortamları olarak bilinen manyetik disklerde, optik disklerde veya manyetik teyp gibi kalıcı hafıza birimlerinde saklar. Bu depolama ortamlarında veriler kalıcı olarak saklanır. Büyük bellek kullanırlar. Hızları ana bellekten yavaştır. Bunun sebebi de dönme hızına bağlı olarak veriye erişim hızının yavaşlığıdır.

24 Manyetik Harddisk Bir hard disk en basit haliyle şu parçalardan oluşur: Bilgilerin manyetik olarak depolandığı bir veya daha fazla sayıda plaka (platter), Okuma yazma kafaları, Plakalarla okuma yazma kafalarının hareketini sağlayan motorlar, Diskin kontrolünden sorumlu devreleri üzerinde barındıran kontrol kartı.

25 Manyetik harddisk mekanizması

26 Manyetik Harddisk yapısı Bilgiler plakalarda sektörler (sector) ve izler (track) halinde saklanır. Her sektör 256, 512 gibi belirli bir sayıda byte içerir ve plaka boyunca yan yana duran bütün sektörlerin oluşturduğu yapılara da iz denir. Okuma yazma kafası bir iz üzerine konumlanarak istediği sektörleri okuyup yazabilir. Birden fazla disk plakası için düşeyde aynı hizadaki tüm izleri içine alan silindir (cylinder) şeklindeki tanımlamadır. Okuma yazma kafaları hep birlikte hareket eder. İşletim sistemleri sektörleri veri kümeleri (cluster) halinde gruplar. Dosyaların yerleştirildiği ve bir diskte okuma yazma işlemi için kullanılan en küçük disk alanı veri kümesidir.

27 Manyetik harddisk mekanizması

28 Harddisk Kapasitesi İz kapasitesi = her izdeki sektör sayısı X her sektördeki byte sayısı Silindir kapasitesi = her silindirdeki iz sayısı X iz kapasitesi Sürücü kapasitesi = silindir sayısı X silindir kapasitesi Her kayıdı 256 byte olan ve kayıttan oluşan bir dosya aşağıdaki özelliklere sahip bir diskte kaç tane silindir üzerine sığar? Sektör başına byte sayısı = 512 İz başına sektör sayısı = 63 Silindir başına iz sayısı = 16 Silindir sayısı = 4092 Gerekli sektör sayısı = ( x 256)/512 = sektör Bir silindirdeki sektör sayısı = 63 x 16 = 1008 sektör Gerekli toplam silindir sayısı = / 1008 = 24.8 silindir

29 Manyetik Harddisk yapısı Diskin kendisi veya işletim sistemi sektörleri gruplayarak onları veri kümeleri (cluster) denen yapılar halinde topluca işler. Düşük seviyeli formatlama (low level formatting) denen işlemle plakalar üzerinde sektörler ve izler oluşturulur, bunların başlangıç ve bitiş noktaları plakalar üzerinde belirlenir. Daha sonra da yüksek seviyeli formatlama (high level formatting) yapılarak dosya depolama yapıları oluşturulur ve dosyaların plakalarda oluşturulan sektörlere ve izlere hangi düzende yazılacağı belirlenir.

30 Harddisk yapısı Düşük ve yüksek seviyeli formatlama işlemleri sonrasında plakalar okuma/yazmaya hazır hale gelir. Aşağıdaki şekilde mavi renkle bir sektör, sarıyla da bir iz gösteriliyor.

31 Disklerin performans ölçütleri Konumlanma süresi (seek time) Okuma yazma kafasının disk üzerinde istenen adrese yazma veya okuma amaçlı konumlanmak için harcadığı süredir. Kafanın disk üzerindeki konumuna göre bu süre kısalıp uzayabilir. Bunun için ortalama konumlanma süresinden (average seek time) bahsedilir. Bu sürenin kısalığı diskin okuma ve yazma performansının iyi olduğunu gösterir.

32 Disklerin performans ölçütleri Dönme zamanı (Rotational delay) Diskin ilgili sektörüne okuma yazma kafasının ulaşabilmesi için gerekli süredir rpm (rotate per minute) ile dönen bir diskte bir tur 12 ms. dir. Transfer süresi (transfer time) Bir sektörden istenen veriyi okuyup belleğe aktarmak için geçen süredir.

33 CD/CD-ROM CD (Compact Disc) Philips ve Sony ortaklığı ile geliştirilmiş sayısal optik veri saklama ortamıdır. CD-ROM'lar (Compact Disc Read-Only Memory) ve CD'ler bilgisayar sektöründe çok yaygın bir biçimde kullanılan teknolojilerdir. CD-ROM sürücülerin bilgisayarlarda ilk kullanılmaya başlanması 1985 senesine rastlamaktadır. ROM kelimesi, bu sürücülerde kullanılan CD lere önceden bilgi yazılmış olması ve bu bilginin değiştirilemez olması gerçeğinden ileri gelmektedir. Manyetik ortamlarda verileri okumak için okuma ve yazma kafaları kullanılırken, optik ortamlarda disk yüzeyini tarayan lazer okuyucular kullanılmıştır.

34 CD yapısı CD polikarbonat bir levhadan 120mm çapında ve 1.2 mm kalınlığında, üç katmanlı olarak üretilirler ve merkezlerinde 15mm çapında bir delik bulunur. Bu levha alüminyum alaşımı olan metalik bir filmle kaplanmıştır. Alüminyum film, CD-ROM sürücüsünün bilgileri okuduğu kısımdır. Daha sonra levha, verileri korumak için polikarbonat bir kaplama ile kaplanmıştır. CD ler tek taraflıdır.

35 CD yapısı CD üzerinde çukur (pit) ve yüzey (land) olarak farklı iki yapı vardır. Veriler CD üzerinde damgalanmış çukurlarda saklanmaktadır. CD yüzeyindeki çukurlar CD nin katmanları

36 CD yapısı CD üzerindeki bu çukurluklar ve yüzeyler 1 ve 0 rakamlarına karşılık gelmektedir. Her çukur ve yüzey değişimi 1 olarak alınır. Her iki geçiş arası ise 0 olarak alınır.

37 CD yapısı CD ler manyetik disklerden farklı olarak spiral şeklinde tek bir izden oluşurlar. Spiral yapı CD nin iç kısmından dış kısmına doğru ilerlemektedir. Bu yapı sayesinde standart olarak 12 cm çapında üretilen CD lere göre daha küçük boyutlu ve daha az kapasiteli CD ler üretilmektedir.

38 CD yapısı CD lerin sektör yapısı da manyetik disklere göre farklıdır. Manyetik diskte açısal hız her yerde aynıdır. Bu nedenle diskin dış tarafı iç tarafa göre daha hızlı döner. Ayrıca diskin dışına doğru sektörlerin boyutu artmaya başlar. Ancak CD lerde spiral izin her bir sektörü eşit boyuttadır. CD sürücülerde sabit doğrusal hız (constant linear velocity) diye adlandırılan bir okuma tekniğiyle okuma hızı duruma göre değiştirilir. CD nin dış taraflarına yaklaşıldığında hız yavaşlatılırken iç taraflara doğru hız yükseltilir.

39 Manyetik Teyp (Tape Back-up) Sürücüleri Teyp sürücüleri, bilgilerin manyetik bir teyp kaseti üzerine kaydedildiği ve daha çok veri yedeklemede ya da arşivlemede kullanılan cihazlardır. Teyp sürücüleri, sıralı erişim (sequential access) ilkesine sahiptir. Diğer bir ifadeyle istenen bilgiye gitmek için o bilgiden önce gelen tüm bilgilere gidilmesi gerekir (ses kasetlerinde olduğu gibi). Sıralı erişim yapmalarından dolayı çok hızlı olmamalarına karşın kullanılan kasetlerin uzun ömürlü ve düşük fiyatlı olması, veri arşivlemede önemli bir pay almalarını sağlamaktadır.

40 Manyetik Teyp Yapısı

41 Kaynaklar modul_pdf/481bb0013.pdf

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 5. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 5. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 5 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Sabit Diskler Verileri kalıcı olarak depolayan hafıza birimidir. En önemli donanım birimidir. Arızalandığında kendi maliyetinden çok daha fazla

Detaylı

Kesme İstekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) Nasıl Çalışır?

Kesme İstekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) Nasıl Çalışır? İŞLETİM SİSTEMİ İşletim sistemi, bütün diğer yazılımların belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve dosya sistemine erişimini sağlar. Birden çok program aynı anda çalışıyorsa, işletim sistemi her programa yeterli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DİSK SÜRÜCÜLERİ 481BB013 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DİSK BİLEŞENLERİ. 3 farklı yapıda sabit disk vardır. 1)HDD(Hard Disc Driver) 2)SSD(Solid State Driver 3)HHD(Hybrid Hard Driver

DİSK BİLEŞENLERİ. 3 farklı yapıda sabit disk vardır. 1)HDD(Hard Disc Driver) 2)SSD(Solid State Driver 3)HHD(Hybrid Hard Driver SABİT DİSKLER Verileri kalıcı olarak depolayan hafıza birimidir. Bu nedenle en önemli donanım birimidir. Arızalandığında mali kaybının yanı sıra veri kaybına da neden olur. Günümüzde sabit disk teknolojileri

Detaylı

Dosya Saklama Ortamları (Devam) Kütük Organizasyonu 1

Dosya Saklama Ortamları (Devam) Kütük Organizasyonu 1 Dosya Saklama Ortamları (Devam) Kütük Organizasyonu 1 Disk Erişimi Diks Erişiminde 3 öğe vardır: i) Arama Süresi (Seek Time) ii) iii) Gecikme Süresi(Rotational Delay) Transfer Süresi (Transfer Time) Kütük

Detaylı

İŞLEM KAYIT. Bilgisayar temel olarak DONANIM ve YAZILIM olmak üzere 2 yapıda ele alınmaktadır.

İŞLEM KAYIT. Bilgisayar temel olarak DONANIM ve YAZILIM olmak üzere 2 yapıda ele alınmaktadır. Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar; aldığı verileri (bilgileri), önceden yüklenmiş belirli programlara göre, mantıksal ve aritmetiksel işlemleri kullanarak işleyen, bilginin sonucunu çıkartan ve bu verileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMELLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak.

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Amaçlarımız 2 Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Yazıcı türlerini ve çalışma mantıklarını açıklamak. 1 Amaçlarımız

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet

Bilgisayar ve İnternet 2009 Bilgisayar ve İnternet Ders Notları İstanbul Üniversitesi İletişim fakültesi Gazetecilik ve Radyo Televizyon Sinema Bölümü Ders Notları www.suleymanturkoglu.com turkoglus@gmail.com turkoglus@gmail.com

Detaylı

İçeriye giriyoruz. HDD Nasıl Çalışır?

İçeriye giriyoruz. HDD Nasıl Çalışır? HDD Nasıl Çalışır? Artık bütün masaüstü sistemlerde en az bir hard disk bulunuyor. Hatta VCR cihazlarından camcorderlara ve mp3 playerlara kadar pek çok elektronik alette de hard diskleri görmeye yavaş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DİSK SÜRÜCÜLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Donanımı (Hardware) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 Bilgisayar Bilgisayar, dış ortamdan verileri alan,

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ANAKART(MAINBOARD) Tüm donanım birimlerinin dolaylı ya da dolaysız bağlandığı elektronik karttır. Elektriği geçirmeyen fiberglas malzemeden yapılmışlardır. Üzerinde chipleri ve konektörleri birbirine bağlayan

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK OPTİK DİSKLER Işık (optik) yardımıyla bilgileri dijital olarak kaydedip yine ışık yardımıyla bu bilgileri okuyan ve yazabilen donanım birimleridir.

Detaylı

Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş

Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş ( Ders Notları ) Yrd.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN Mühendislik Bilimleri Ders İçin Önerilen Kaynaklar C ve Sistem Programcıları Derneği C Ders Notları- Necati ERGİN

Detaylı

Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir.

Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir. 2 Dosya Nedir? Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir. Birincisi, bir sistem görevi yerine getirirken yada bir uygulama

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1.

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. Ana kart (Maın board)... 5 1.1.1. Yuvalar (Slot)... 6 1.1.2. Yonga Seti

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I 1 İÇİNDEKİLER VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ... 2 1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI... 2 1.1. Veri Nedir?... 2 1.2. Veri Tabanı Nedir?... 3 1.3. Veri Modeline Göre Veritabanı Yönetim Sistemleri... 4 1.4.

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz: DERS 2: BİLGİSAYAR DONANIMI Ders sonunda yapabilecekleriniz: Bir kişisel bilgisayarın donanım bileşenlerini açıklamak. Belli bileşenlerin özelliklerini açıklamak. I. BİLGİSAYAR DONANIMI Bu derste kişisel

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1

BİLGİSAYAR DONANIMI 1 BİLGİSAYAR DONANIMI 1 CPU: Central Processing Unit ( Merkezi İşlem Birimi). Ana İşlem Ünitesi, Merkezi İşlemci ya da kısaca işlemci. Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodlarını

Detaylı

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Dersler - http://ects.karabuk.edu.tr/ Bilgisayar Nedir? Ham veriyi (Raw( data) kendisine öğretilen yöntemlerle y işleyen i

Detaylı