Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması"

Transkript

1 Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada, parke taşı üretimindeki iri agrega olan kırma-taş, benzer tane dağılımına sahip mermer agregasıyla yer değiştirilmiştir. Aynı zamanda, her iki tip agregayla üretilen parkelerde, çimento, ağırlıkça %, %1, %2 ve %3 oranında bir diğer atık malzemesi olan uçucu kül ile yer değiştirilerek uçucu külün parke üretiminde değerlendirilmesi de araştırılmıştır. Tüm karışımlarda subağlayıcı oranı.6 olarak sabit tutulmuştur. Üretilen 8 mm kalınlığındaki kilitli parkeler, üretildikten sonra 3 gün boyunca üzerlerine su püskürtülerek kür edilmiş, daha sonra 3, 7, 28 ve 9 gün boyunca atmosfer şartlarında bekletilmiştir. Her deney gününde, parkeler üzerinde basınç dayanımı, yarmadaçekme dayanımı ve aşınma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 9 günlük numunelerde su emme, yoğunluk ve görünün porozite değerleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, mermer atıklarının kırma-taş yerine agrega olarak kullanılabileceği, mermer agregasıyla üretilen parkelerde %2 oranına kadar çimentonun uçucu külle yer değiştirilerek kullanılabileceği, parke birim maliyetinin azaltılabileceği ve mekanik özeliklerinin geliştirilebileceği görülmüştür. 1. GİRİŞ Ülkemizde ve dünyada nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar ve buna bağlı olarak da tüketim her geçen gün artmaktadır. Tüketime paralel olarak da doğaya bırakılan atık malzemelerin çeşidi ve miktarında da anormal derecede artış görülmektedir. Çevreye terk edilen atıkların bir şekilde geri dönüşüm malzemesi olarak tüketilmemesi durumunda da özellikle yeni nesil için doğal kaynakların çok kısıtlı bir şekilde kullanılması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, atık malzemelerin mümkün olduğunca değerlendirmesi gerekmektedir. Çevreyi kirleten ve atık sahalarının oluşmasına neden olan katı atıklardan birisi mermer, diğeri de termik santrallerde atık olarak ortaya çıkan uçucu küldür [1-2]. Türkiye nin illeri içerisinde sadece Afyonkarahisar da küçük ve orta ölçekli yaklaşık 4 adet mermer işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmeler her gün doğaya işledikleri mermerin atığını bırakmaktadırlar. Atıklar için fabrikalar kendi bölgelerindeki atık sahalarını kullanmaktadırlar. Çevreye terk edilen bu atıklar hem çevre kirliliği oluşturmakta hem de verimli arazileri atık sahalarına dönüştürmektedirler. Toprağa karıştıklarında ise arazinin verimi de kaybolmaktadır. Çevre kirliliğine neden olan bir diğer atık malzeme de uçucu küldür (UK). Bu atık malzeme termik santrallerde açığa çıkmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye, elektrik enerjisinin bir bölümünü termik santrallerden sağlamaktadır. Bu üretim sırasında termik santrallerin bacalarından çıkan atık UK miktarı, 13, milyon ton/yıl dolayındadır [3-4]. Uçucu kül, oksit içeriğine bağlı olarak puzolan olması nedeniyle hem çimento hem de beton üretiminde katkı ve ikame malzemesi olarak kullanılmaktadır. Harç ve betonun taze ve sertleşmiş haldeki bazı özelliklerini iyileştirmek ve üretimde ekonomikliliği sağlamak amacıyla uçucu kül kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Küresel tane şekliyle taze betonda işlenebilmeyi iyileştiren, Prof.Dr. İlker Bekir TOPÇU Lisansını 198 de Eskişehir DMMA İnşaat Fakültesinde, Yüksek Lisansını Anadolu Üniversitesi nde, doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü nde yaptı. ABD de de Lehigh ve yıllarında da Northwestern Üniversitesinde çalışmalar yaptı de doçent 23 te profesör oldu. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Dokuz doktora ile 39 yüksek lisans tezi danışmanlığı, 7 i SCI de yayınlanmış 12 makale, 1 bildiri ve 47 aktüel yazısı vardır. Makalelerine SCI da 6 dan fazla atıf yapılmıştır. Helen doktora ile 4 yüksek lisans tezi danışmanlığı yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal pek çok dergide makale hakemliği yapmış olup, 2 adet TÜBİ- TAK ve 2 adet ESOGÜ BAP tamamlamıştır. pompalanabilme ve kohezyonu artıran uçucu kül puzolanik özelliği nedeniyle de sertleşmiş betonda dayanım ve dayanıklılığı arttırabilmektedir [2]. İnşaat sektöründe, betondan imal edilen prefabrike elemanların varlığı sağladığı birçok avantaj bakımından büyük önem taşımaktadır. Prefabrike elemanlardan olan kilitli parke taşlarının kullanımı son zamanlarda oldukça yaygınlaşmıştır NİSAN 211 SAYI : 98 1

2 Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU Lisans ve Yüksek lisans eğitimini 21 ve 2 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Eğitimi nde tamamladı. Doktorasını 28 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Yapı A.B.D. da bitirdi. 211 yılında doçent oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümünde 26 yılından buyana ders vermekte olup, halen aynı bölümde görevine devam etmektedir. SCI de taranan dergilerde 14 adet; hakemli dergilerde 16 makalesi bulunmaktadır. Ayrıca 3 adet bildirisi vardır. BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ destekli projelerde görev almıştır. []. Şehir içi yollarda, park alanlarında, bahçelerde ve otopark gibi birçok yerde kullanılmaktadır. Kilitli parke taşlarının tercih edilmesini sağlayan başlıca özelikleri aşağıda verilmektedir [-7]. manlar olduğu için sürekli denetim altında olup, kaliteleri kontrol edilebilmektedir. boyut açısından hassas ölçülerde ve sayıda kısa sürede üretilebilir. Üretim hız ve kapasiteleri yüksektir. derz dolgusu değişiminin 4- yılda yapılması gerekir. Asfalt yollarda ise ortaya çıkabilecek çatlama, çukurlaşma veya ayrışmalardan ileri gelen bozuklukların onarımının daha kısa periyotlarda gerekmektedir. Oysa kilitli beton parke kaplamanın, yapımından itibaren 2 yıl boyunca bakım gerektirmediği saptanmıştır. makla birlikte, yerli malzeme kullanılması nedeni ile ekonomiktir. mından hemen sonra trafiğe açılabilmektedir. Oysa bu süre beton asfalt kaplamalı yollarda birkaç saat, beton yollarda ise birkaç haftadır. birbirine uyum sağlayan girinti ve çıkıntılar taşıtların frenlenmesinden veya hızlanmasından doğan teğetsel ve yatak kayma gerilmeleri kolayca ve kırılmadan aktarılmaktadır. gibi altyapı çalışmalarının malzeme kaybı olmadan kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bozulan yüzeyin aynı malzeme ile onarılması olasıdır. Ancak bu durum asfalt veya beton yolda, yama gerektirmektedir. şekillerde üretilebilir. Bu nedenle mekânların çeşitli renk ve desenlerde döşenmesi, mekân sınırlarının çizilmesi, trafik işaretlerinin belirlenmesi, çevreye estetik yönden uyum sağlanması, ayrıca kendi başına estetik eleman durumunda bulunması, önemli bir avantaj ve üstünlük olarak sayılmaktadır. Yukarıda verilen üstünlüklerinin yanı sıra, kilitli beton parke kaplamaların Şekil 1. Kilitli parke taşının zemine döşenmesi yola döşenmeleri için kalifiye bir ekibe gereksinim duyulması, ilerleme hızının da yine bu ekibin çalışma hızına bağlı kalması gibi dezavantajları da vardır (Şekil 1). Ayrıca, şehirlerarası yollar çok uzun olduğu için yapım hızı sebebi ile pratik ve ekonomik değildir [6]. Kilitli parke taşları sürekli çevre etkilerine maruz kaldıklarından yüksek durabiliteli olarak üretilmeleri gerekmektedir. Parkelerin üretiminde genellikle agrega olarak yüksek kenetlenme özeliğine sahip kırmataş agregaları kullanılmaktadır. İnce agrega olarak da tıpkı betonda olduğu gibi doğal kumun yerini kırma kum almıştır. Atık olarak boş arazilere atılan mermerler de kireçtaşı kökenli kayaçlardandır [1]. Bu nedenle bu çalışmada, kilitli parke taşı üretiminde mermer atıklarının agrega haline getirilip, kilitli parke taşı üretiminde değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. 2. Deneysel Çalışmalar 2.1. Kullanılan Malzemeler - Agregalar Parke taşlarının üretiminde -6 mm boyutunda kırma kum ile 6-12 mm boyutunda kırma-taş agregaları kullanılmıştır. Mermerin agrega olarak parke üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla, Afyonkarahisar da bulunan bir mermer işletmesinin atık sahasından parça mermerler alınarak kırıcı vasıtasıyla 6-12 mm tane boyutunda agrega haline getirilmiştir. Bu mermer agregaları, kırma-taş agregası yerine kullanılarak ayrı seriler üretilmiştir. Kullanılan agregaların karakteristik özelikleri Tablo 1 de verilmiştir. - Bağlayıcılar Bağlayıcı malzeme olarak CEM I 42. R tipi Portland çimentosu ve Seyitömer uçucu külü kullanılmıştır. Çimentonun özgül ağırlığı 3.14 olup, Blaine incelik değeri de 36 cm 2 /g dır. Seyitömer termik santralinden alınan uçucu külün özgül ağırlığı da 2.13 tür. Her iki mal- 16 NİSAN 211 SAYI : 98

3 zemenin de kimyasal analizi sonucunda elde edilen oksit değerleri Tablo 2 de sunulmuştur. - Kimyasal katkı Tüm karışımlarda, bağlayıcı miktarının %1.1 oranında (ağırlıkça) akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanılmıştır. Kimyasal katkının yoğunluğu 1.2 dir. Klorür içeriği <%1 ve ph değeri -6 arasındadır Kilitli parkelerin üretimi ve yapılan deneyler Parke üretimlerinde agregalar, %7 oranında kırma-kum ile %3 oranında kırma-taş veya kırma-mermer kullanılarak tasarlanmıştır. Öncelikle kırma-kum ile kırma-taş agregaları karıştırılarak kontrol serileri üretilmiştir. Daha sonra kırma-taş agregaları yerine kırma-mermer kullanılarak, kırma-kum ile birlikte ikinci seriler üretilmiştir. Karışımların bağlayıcı miktarı 23 kg/m 3, su-bağlayıcı oranı.6 olarak sabit tutulmuştur. Her iki tip agregayla üretilen serilerde; uçucu kül, betona çimentonun ağırlığınca %, %1, %2 ve %3 oranlarında çimentoyla yer değiştirilerek katılmış, toplamda 8 farklı seri tasarlanmıştır. Tüm karışımlarda bağlayıcı miktarının %1.1 oranında kimyasal katkı kullanılmış, 8 mm kalınlığında kilitli parke taşı üretilmiştir. Parkelerin üretimi Afyonkarahisar da bulunan parke üretici firmalardan Kumcuoğlu (Yeşilay) İnşaat ta gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Parkeler üretildikten sonra ilk üç gün üzerlerine su püskürtülerek kür edilmiştir. Daha sonra atmosferik Tablo 1. Agregaların karakteristik özelikleri şartlarda deney dününe kadar bekletilmişlerdir. Parkeler üzerinde, 3, 7, 28 ve 9. günlerde basınç dayanımı, yarmada-çekme dayanımı, aşında dayanımı deneyleri, 9 günlük numunelerde Arşimet prensibine göre su emme deneyleri yapılmıştır. Basınç dayanımı, 2 ton kapasiteli tam otomatik preste, yarmada çekme dayanımları, TS 289 EN 1342 [8] standardına uygun olarak Brezilya yöntemine göre belirlenmiştir. Aşınma deneyleri de yine aynı standardın Ek-G bölümünde verilen yönteme göre aşındırma cihazında gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde, cihaza düşey olarak yerleştirilen numuneyle disk arasına 2. lt/dak debiyle aşındırma tozu akarken, 7 dev/dak turla aşındırma diskinin dönmesiyle yapılmıştır (Şekil Tablo 2. CEM I 42. Portland çimentosu ve Seyitömer uçucu külün kimyasal analiz sonucu Kimyasal Çimento, Uçucu kül, bileşen % % CaO SiO Al 2 O Fe 2 O MgO SO K 2 O Na 2 O K.K Numuneler Su Emme Özgül Ağırlık Aşınma (%) (%) (gr/cm 3 ) (Los Angeles) -6 Kırma-kum 1,71 2, Kırma-taş.94 2,67 26, Kırma-mermer.7 2,68 28,64 3 ve 4). Numune, disk yüzeyine 142. N luk bir yükle temas etmektedir. Aşınma deneyi sonrasında numuneler üzerinde disk tarafından aşındırılan bölgenin kalınlığı üç farklı noktadan.1 hassasiyetindeki kumpasla ölçülmüş (Şekil ) ve bu değerlerin aritmetik ortalaması alınmıştır. Basınç ve aşınma deneyleri 3 er numune; yarmada-çekme dayanımı deneyleri 6 numunede yapılmış, sonuçların aritmetik ortalaması kullanılmıştır. 3. Deney Sonuçları ve Değerlendirme - Basınç dayanımı Kırma-taş ve kırma-mermer agregaları kullanılarak üretilen kilitli parke taşlarının basınç dayanımları sırasıyla Şekil 6 ve Şekil 7 de görülmektedir. Her iki agrega tipiyle üretilen parkelerde numune yaşı arttıkça basınç dayanımlarının arttığı görülmektedir. % ve %1 gibi düşük oranda uçucu kül içeriğindeki parkelerde dayanım artışı düzenli bir şekilde olurken, %2 ve %3 gibi yüksek oranda uçucu kül içeren parkelerde, 9. günde hızlı bir dayanım artışının olduğu görülmektedir. Betonun sertleşmesi sırasında çimento içerisinde bulunan CaO ve diğer silikatlı bileşenler kimyasal reaksiyona girerek kalsiyumsilikat-hidratları (C-S-H) ve kalsiyum hidroksiti (Ca(OH)2) oluşturmaktadırlar [9]. Burada açığa çıkan kalsiyum hidroksit uçucu külden gelen silikatlarla yeni C-S-H ürünleri oluşturarak betonun yoğunluğunu ve dolayısıyla parkenin ileriki yaşlardaki dayanımını arttırmıştır. Bu durum, uçucu külün puzolanik aktivitesinden kaynaklanmakta ve etkisini genellikle ileriki yaşlarda göstermektedir [2,4,9-11]. Her yaşı için uçucu kül içeriği göz önüne alındığında, kırma-taşla üretilen parkelerde uçucu kül içeriğinin %1 oranına kadar artmasıyla birlikte 28 günlük dayanımlarda belirgin bir artış görülmüştür. Bunun sebebi yukarıda bahsedilen uçucu külün puzolanik aktivitesinin NİSAN 211 SAYI : 98 17

4 Şekil 2. Kilitli parke taşlarının üretilmesi kendini ileriki yaşlarda göstermesidir. Mineral katkının daha fazla arttırılması durumunda ise, parke içerisindeki ince malzeme miktarı arttırıldığından artan su gereksinimi ve silisin bağlanması için gerekli olan serbest kireç miktarının azalmasından dolayı basınç dayanımı değerlerinde azalmalar görülmüştür. Bu durum her iki agrega tipiyle üretilen parkelerin basınç dayanımları için geçerlidir. Agrega tipine göre dayanımlar karşılaştırıldığında, önemli bir farklılık olmamakla birlikte, özellikle ileriki yaşlarda, kırma-mermer agregasıyla %1 uçucu kül içeriğine kadar üretilen parkelerin 9 günlük basınç dayanımlarının kırma-taşla üretilenlerden yaklaşık olarak 3-4 MPa daha fazla olduğu görülebilir. Diğer yandan, ilk yaşlarda, kırma-yaşla üretilen parkelerin dayanımları daha yüksektir. - Yarmada-çekme dayanımı Parkelerle ilgili standartta(ts 289 EN 1342) dayanım değeri olarak yarmadaçekme dayanımı göz önüne alınmaktadır. Standarda göre; parkelerin hizmete sunulabilmeleri için 3.6 MPa lık bir çekme dayanımına sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, parke üreticileri için bu değer, üretilen parke taşlarının depolama sahasında fazla yer işgal etmeden en kısa sürede piyasaya sunulabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Yarmada-çekme dayanımı standartta belirtildiği üzere altı adet kilitli parke taşı numunede belirlenmiş, aritmetik ortalamalarının sonuçları sırasıyla Şekil 8 ve Şekil 9 da verilmiştir. Sınır değer olan 3.6 MPa dayanım değerinden daha iyi anlaşılabilmesi için bir çizgi geçirilmiştir. Sınır değer olan 3.6 MPa yarmada çekme dayanımı, her iki agrega tipi için % oranında uçucu kül içeriğinde üretilen kilitli parke taşlarında ilk 3 ve 7. günlerde elde edilmiştir. Ancak, çimentonun belirli oranlarda uçucu kül ile yer değiştirilmesi sonucunda uçucu külün puzolanik aktivitesini ileriki yaşlarda göstermesinden dolayı ilk yaşlarda sınır değere ulaşılamamıştır. Sınır dayanım değeri ancak 28 gün sonrasında aşılabilmiştir. İlk yaşlardaki dayanım değeri göz önüne alındığında, uçucu külün parke taşı üretiminde kullanılması parke üreticileri için ilk bakışta pek uygun olmayabilir. Ancak, hızlandırılmış kür uygulanması gibi yöntemlerle de bu problem çözülebilir. Özellikle %1 oranında uçucu kül kullanılması durumunda önemli de- Şekil 3 ve 4. Parkelerin aşınma deneylerinde kullanılan aşınma cihazı Şekil. Aşınma deneyi sonrası numunede ölçüm yapılması recede dayanım kaybı gözlenmemiştir. Benzer sonuçlar Durmuş ve Şimşek [1] tarafından da gözlenmiştir. Kilitli parke taşlarının çekme dayanımları üzerinde agreganın etkisi incelendiğinde, en fazla fark, %2 uçucu kül içeriğinde 3 günlük parke taşların dayanımlarında. MPa olarak elde edilmiştir. Buradan da görüldüğü gibi kilitli parke taşı üretiminde kırma mermer veya kırma-taş agregası kullanımının önemli derecede bir etkisi yoktur. Dolayısıyla, kırma-taş yerine kırma-mermer agregası kullanılmasıyla hem ekonomik açıdan hem de çevrenin korunumu açısından büyük avantajlar elde edilebilir. - Aşınma Dayanımı Kilitli parke taşları üzerinde farklı yaşlarda yapılmış olan yüzeysel aşınma dayanım sonuçları sırasıyla Şekil 1-11 de verilmiştir. Parkelerle ilgili olan TS 289 EN 1342 [8] standardında, aşınma deneyi ilgili olarak aşağıda verilen sınıflandırma yapılmıştır: aşınma sınıfı: 4-I aşınma sınıfı: 3-H laysa aşınma performansı ölçülmez (aşınmaya dirençli değildir). Parke sınıfı da 1-F olarak verilmiştir. Şekil 1 ve 11 de yukarıda verilen sınır değerler çizgi ile belirtilmiştir. Buna göre, dayanımın henüz gelişmemiş olması nedeniyle 3 ve 7 günlük parkelerin 18 NİSAN 211 SAYI : 98

5 Şekil 6. Kırma-taş agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak basınç dayanımlarının değişimi tümünde 23 mm den daha fazla aşınma değeri elde edilmiştir. Ancak parke yaşının ilerlemesiyle birlikte, parkeler gelişen hidratasyon ürünleri ile dayanım kazanmış olup, yüzeysel aşınma değerinin azaldığı; diğer bir ifadeyle aşınmaya dirençlerinin arttığı gözlenmiştir. Her iki agrega türü için de, uçucu kül miktarının artmasıyla birlikte parkelerin yüzeysel aşınma değerleri az da olsa artmıştır. Bu artış ilk yaşlardaki parke Şekil 7. Kırma-mermer agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak basınç dayanımlarının değişimi lerde daha belirgindir. Ancak parke yaşlarının ilerlemesiyle (28. günden sonra) uçucu kül içeren parkelerin aşınma değerleri de 2-23 mm arasında değerler almıştır. Parke yaşı olarak 28. gün dikkate alındığında; kırma-mermerle üretilen %3 uçucu kül içeren parkeler hariç, tüm gruplar 3-H sınıfında bulunmaktadırlar. Aşınma dayanımı üzerinde agregaların da aşınma dayanımları önemli derecede etkilidir [12]. Kırma-mermer ve kırma-taş agregalarının aşınma dayanımları birbirine çok yakın değerler almış olduğu daha önce belirtilmiş olmakla birlikte, bu agregalarla üretilen parke taşlarının da aşınma değerleri oldukça yakın değerler aldığı görülmüştür. Aşınma değerleri açısından parkelerde kullanılan agrega tipleri karşılaştırıldığında; % uçucu kül içeriğinde kırmamermer agregasıyla üretilen parkelerin kırma taş agregasıyla üretilenlere göre daha az aşındıkları göze çarpmaktadır. Kırma-mermer agregasıyla üretilen ve aynı zamanda % ve %1 uçucu kül içeren parkeler, 7. günden itibaren aşınma değeri açısından 3-H sınıfında yer almışlardır. Aşınmaya maruz yerlerde kullanılacak parkeler için kırma-mermer agregasıyla üretilen ve uçucu kül içermeyen parkelerin yeterli dayanım ve aşınma direnci göstermelerinden dolayı 7 gün sonra kullanıma sunulabilmeleri önerilebilir. Aşınma deneyleri öncesinde gözlenen bir durum da, uçucu kül içeren kilitli parke taşlarının gözle yapılan incelemeler sonucunda şahit parke numunelerine göre daha düzgün yüzeylere sahip olmalarıydı. Çimentoyla uçucu külün yer değiştirilmesi sonucunda, uçucu külün daha düşük özgül ağırlığından dolayı parkeler daha fazla miktarda ince malzeme içermişler ve bu da parkelerin yüzey düzgünlüğünü artırmıştır. - Su emme Kilitli parke taşları sürekli olarak çevre koşullarına maruz kalan prefabrik elemanlardır. Bu nedenle yüksek durabiliteli olarak üretilmelidirler. Parke taşlarıyla ilgili olan TS 289 EN 1342 [8] standardında, parke taşlarının en fazla su emme değeri %6 olarak verilmiştir. Bu değerden daha fazla su emme değerine sahip olan parkelerin sınıflandırması için 1-A işaretlemesi yapılıp, performans ölçülmez ifadesi yer almaktadır. Diğer yandan %6 dan daha az su emme değeri için de 2-B işaretlemesi yapılmıştır. Parke taşlarının ağırlıkça su NİSAN 211 SAYI : 98 19

6 Şekil 8. Kırma-taş agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak yarma dayanımlarının değişimi Şekil 9. Kırma-mermer agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak yarma dayanımlarının değişimi emme değerlerinin gösterildiği Şekil 12 incelendiğinde, hem kırma-taşla hem de kırma-mermer agregalarıyla üretilen tüm parke taşlarının 2-B sınıfında yer aldığı görülmektedir. Uçucu kül miktarının arttırılmasıyla birlikte parkelerin su emme değerleri de artmıştır. Kırma-taş ve kırma-mermer agregalarıyla üretilen parke taşlarında elde edilen en fazla su emme değerleri sırasıyla %1.23 ve %1.24 tür. Uçucu Uçucu kül kül miktarı, miktarı, % % Genel olarak değerlendirildiğinde, kırma-taş yerine kırma-mermer agregasının kullanılmasıyla, özellikle şahit parke taşlarının yüzeysel aşınma, basınç ve çekme dayanımı gibi mekanik özeliklerinde az da olsa artış elde edilmiştir. Bu artış, hem parke üreticilerin agrega temini için harcamalarını azaltacak hem de doğaya terk edilen atıkların geri kazanımında önemli bir gelişme olacaktır. Uçucu kül kullanılmasıyla, uçucu külün puzolanik aktivitesinden dolayı %1-2 oranları arasında kullanılması durumunda parkelerin ileriki yaşlardaki özeliklerinin olumlu yönde artmasında etkili olabilecektir. Ancak, uçucu külün puzolanik özeliğini geç kazanmasından dolayı ilk yaşlardaki parkeler için az da olsa dayanım kaybına neden olmaktadır. Bu gibi problemler de parke üretimi sırasında sıklıkla kullanılan buhar kürü gibi hızlandırılmış kür yöntemleriyle olumlu hale dönüştürülebilir. 4. Sonuçlar ve öneriler Mermer atıklarının ve bir diğer atık malzeme olan uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması ile ilgili olarak gerçekleştirilen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: galarının kullanılmasıyla, kilitli parke taşlarının basınç dayanımları önemli derecede etkilenmezken, bir miktar artış da gözlenmiştir. Parke üretiminde, %1-2 oranına kadar uçucu kül kullanılmasıyla ileriki yaşlardaki dayanımlarda artış elde edilmiştir. Uçucu kül oranı daha fazla arttığında dayanımlar azalmıştır. nılmasıyla parkelerin çekme dayanımları da önemli derecede değişmemiştir. Uçucu kül, çekme dayanımında da basınç dayanımındakine benzer etki göstermiştir. iki agrega tipiyle %2 uçucu kül içeriğine kadar üretilen parkelerin aşınma değerleri, 28 gün sonrasında standartta verilen kabul edilir sınırlar içerisinde yer almışlardır. 7-9 günlük parkelerin üretiminde çimento yerine %1-2 oranında uçucu kül kullanılması sonucunda, aşınma değerlerinde şahit numunelere göre önemli bir değişim görülmemiştir. ke taşlarının su emme değerlerinin standartta verilen sınır değerin altında olduğu; çimentonun uçucu kül ile 2 NİSAN 211 SAYI : 98

7 Şekil 1. Kırma taşla üretilen parkelerin aşınma miktarları belirli oranlarda yer değiştirilmesiyle bile bu sınır değerin aşılmadığı görülmüştür. Tüm deney sonuçları göz önünde bulundurularak, kırma-taş yerine kırmamermer kullanılması ile kilitli parke taşlarının özeliklerinde herhangi bir olumsuz etki gözlenmemiştir. Tam aksine özellikle şahit numunelerde az da olsa iyileşme görülmüştür. Bu nedenle, parke üretiminde mermer atıklarının değerlendirilmesiyle ekonomik açıdan önemli kazançlar sağlanacaktır. Üstelik çevreye terk edilen atıklar hem ortadan kalkacak hem de geri dönüşüm malze Şekil 11. Kırma mermerle üretilen parkelerin aşınma miktarları mesi olarak değerlendirmek suretiyle çevre tahribatının azaltılmasında katkı sağlanacaktır. Diğer yandan bir atık malzemesi daha olan uçucu kül de %1 ile 2 oranına kadar özel üretim yöntemleriyle kullanılarak daha düzgün yüzeyli ve daha üstün performanslı parke üretimi gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. TEŞEKKÜR Yazarlar, malzemelerin temini ve kilitli parke taşlarının üretilmesinde destek sağlayan Yeşilay İnşaat a ve Kolsan Hazır Beton a teşekkür eder. KAYNAKÇA 1. Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Atık Mermerlerin Agrega Olarak Betonda Kullanılmasıyla Çevre Kirliliğinin Azaltılması, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Mayıs 21, Topçu İ. B., Canbaz M., Uçucu Kül Kullanımının Betondaki Etkileri, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 14(2) Aruntas, H., Uçucu Küllerin İnsaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26, 21(1) Türker, P, Erdogan, B, Kantas, F, Yeginobalı, A, Türkiye deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birligi Ankara, 23, s Öztaş, G., Ağar, E., Kilit Beton Parke Kaplamalar. I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu Mayıs 21, İstanbul, Tunç, A., Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, 84s, Atlas Yayın Dağıtım, Semiz, M, Beton Kilit Taslarının Fiziksel Özellikleri ve Alternatif Üretimin Arastırılması, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 26, s TS 289 EN 1342, Dış zemin döşemeleri için tabii parke taşları - Özellikler ve deney metotları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Erdogan, T.Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş., Ankara, Durmuş, G., Şimşek, O., Uçucu Küllerin Beton Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Türk Bilim Araştırma Vakfı (TUBAV) Bilim Dergisi, Yıl: 28, 1(1) Atici, U., Ersoy, A., Evaluation of destruction specific energy of fly ash and slag admixed concrete interlocking paving blocks (CIPB), Construction and Building Materials, 28, 22(7) Poon, CS, Lam, CS, The effect of aggregate-to-cement ratio and types of aggregates on the properties of pre-cast concrete blocks, Cement & Concrete Composites, 28, 3 (4) NİSAN 211 SAYI : 98 21

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG ON PROPERTIES OF SUPERPLASTICIZER ADDED CONCRETE Hasbi Yaprak Ankara

Detaylı

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ Adnan ÖNER 1,S. Taner YILDIRIM 1 adnan@kou.edu.tr, syildirim@kou.edu.tr Öz: Bu çalışmada,

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 05.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 11.09.2007

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 469-474 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Uygulamadaki Beton Parke Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ ANKARA - TURKIYE GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ The Usability of Recycle Aggregate in the Concrete Production and Its Evaluation

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Cenk Kılınç Doç. Dr. Yılmaz Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Maslak, İstanbul E-Posta: cenkkilinc@gmail.com

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 443-448 YÜKSEK

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI 1 ISIDAÇ 40 ISIDAC 40 Türkiye nin ilk ve tek kalsiyum aluminat çimentosudur 2002 yılından beri sadece Çimsa Mersin fabrikasında

Detaylı

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1,2001 BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mustafa KAVAL

Detaylı

RESEARCH IN USAGE OF FLY ASHES IN THE PRODUCTION OFINTERLOCKING CONCRETE PAVE

RESEARCH IN USAGE OF FLY ASHES IN THE PRODUCTION OFINTERLOCKING CONCRETE PAVE Yıl: 2008, Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:1-6 TÜBAV BİLİM DERGİSİ UÇUCU KÜLLERİN BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI ÜRETİMİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI Gökhan DURMUŞ 1, Osman ŞİMŞEK 1 1 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ NĞÜ Müh. Bilim. Derg. / NGU J. Eng. Sci. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 117-123 Nigde University Journal of Engineering Sciences, Volume 5, Number 2, (2016),

Detaylı

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Özkan Şengül Mehmet Ali Taşdemir İTÜ İnşaat Fakültesi Tel: (212) 285 37 56, 285 37 70 E-Posta: osengul@ins.itu.edu.tr,

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Can DEMİREL, 2 Osman ŞİMŞEK

C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Can DEMİREL, 2 Osman ŞİMŞEK S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.2, 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.2, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

Yüksek Erken Dayanımlı Çimentolarla Oluşturulan Prefabrik Sistem Performanslarının İncelenmesi. FORMÜLHANE Kasım, 2017

Yüksek Erken Dayanımlı Çimentolarla Oluşturulan Prefabrik Sistem Performanslarının İncelenmesi. FORMÜLHANE Kasım, 2017 Yüksek Erken Dayanımlı Çimentolarla Oluşturulan Prefabrik Sistem Performanslarının İncelenmesi FORMÜLHANE Kasım, 2017 1 Yüksek Erken Dayanımlı Beyaz Çimento CEMI 62,5R tipi bir beyaz çimento olan İnspira

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut çimentolar hidratasyon 1-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction aterials, 4th Edition 4) indess S et al.,

Detaylı

Silika Tozu ve Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Beton. H. Yazıcı, B. Felekoğlu, S. Aydın, K. Tosun, B.

Silika Tozu ve Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Beton. H. Yazıcı, B. Felekoğlu, S. Aydın, K. Tosun, B. Silika Tozu ve Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Beton H. Yazıcı, B. Felekoğlu, S. Aydın, K. Tosun, B. Baradan Giriş Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

UÇUCU KÜLÜN VE TAŞ TOZUNUN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA AŞINMA DİRENCİNE ETKİLERİ

UÇUCU KÜLÜN VE TAŞ TOZUNUN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA AŞINMA DİRENCİNE ETKİLERİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 UÇUCU KÜLÜN VE TAŞ TOZUNUN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA AŞINMA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması

Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması Murat Şahin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, K1/110C, Ankara, Türkiye Tel: (312) 210

Detaylı

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 57-63, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 57-63, December 2011 Zeolit

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı