Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması"

Transkript

1 Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada, parke taşı üretimindeki iri agrega olan kırma-taş, benzer tane dağılımına sahip mermer agregasıyla yer değiştirilmiştir. Aynı zamanda, her iki tip agregayla üretilen parkelerde, çimento, ağırlıkça %, %1, %2 ve %3 oranında bir diğer atık malzemesi olan uçucu kül ile yer değiştirilerek uçucu külün parke üretiminde değerlendirilmesi de araştırılmıştır. Tüm karışımlarda subağlayıcı oranı.6 olarak sabit tutulmuştur. Üretilen 8 mm kalınlığındaki kilitli parkeler, üretildikten sonra 3 gün boyunca üzerlerine su püskürtülerek kür edilmiş, daha sonra 3, 7, 28 ve 9 gün boyunca atmosfer şartlarında bekletilmiştir. Her deney gününde, parkeler üzerinde basınç dayanımı, yarmadaçekme dayanımı ve aşınma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 9 günlük numunelerde su emme, yoğunluk ve görünün porozite değerleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, mermer atıklarının kırma-taş yerine agrega olarak kullanılabileceği, mermer agregasıyla üretilen parkelerde %2 oranına kadar çimentonun uçucu külle yer değiştirilerek kullanılabileceği, parke birim maliyetinin azaltılabileceği ve mekanik özeliklerinin geliştirilebileceği görülmüştür. 1. GİRİŞ Ülkemizde ve dünyada nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar ve buna bağlı olarak da tüketim her geçen gün artmaktadır. Tüketime paralel olarak da doğaya bırakılan atık malzemelerin çeşidi ve miktarında da anormal derecede artış görülmektedir. Çevreye terk edilen atıkların bir şekilde geri dönüşüm malzemesi olarak tüketilmemesi durumunda da özellikle yeni nesil için doğal kaynakların çok kısıtlı bir şekilde kullanılması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, atık malzemelerin mümkün olduğunca değerlendirmesi gerekmektedir. Çevreyi kirleten ve atık sahalarının oluşmasına neden olan katı atıklardan birisi mermer, diğeri de termik santrallerde atık olarak ortaya çıkan uçucu küldür [1-2]. Türkiye nin illeri içerisinde sadece Afyonkarahisar da küçük ve orta ölçekli yaklaşık 4 adet mermer işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmeler her gün doğaya işledikleri mermerin atığını bırakmaktadırlar. Atıklar için fabrikalar kendi bölgelerindeki atık sahalarını kullanmaktadırlar. Çevreye terk edilen bu atıklar hem çevre kirliliği oluşturmakta hem de verimli arazileri atık sahalarına dönüştürmektedirler. Toprağa karıştıklarında ise arazinin verimi de kaybolmaktadır. Çevre kirliliğine neden olan bir diğer atık malzeme de uçucu küldür (UK). Bu atık malzeme termik santrallerde açığa çıkmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye, elektrik enerjisinin bir bölümünü termik santrallerden sağlamaktadır. Bu üretim sırasında termik santrallerin bacalarından çıkan atık UK miktarı, 13, milyon ton/yıl dolayındadır [3-4]. Uçucu kül, oksit içeriğine bağlı olarak puzolan olması nedeniyle hem çimento hem de beton üretiminde katkı ve ikame malzemesi olarak kullanılmaktadır. Harç ve betonun taze ve sertleşmiş haldeki bazı özelliklerini iyileştirmek ve üretimde ekonomikliliği sağlamak amacıyla uçucu kül kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Küresel tane şekliyle taze betonda işlenebilmeyi iyileştiren, Prof.Dr. İlker Bekir TOPÇU Lisansını 198 de Eskişehir DMMA İnşaat Fakültesinde, Yüksek Lisansını Anadolu Üniversitesi nde, doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü nde yaptı. ABD de de Lehigh ve yıllarında da Northwestern Üniversitesinde çalışmalar yaptı de doçent 23 te profesör oldu. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Dokuz doktora ile 39 yüksek lisans tezi danışmanlığı, 7 i SCI de yayınlanmış 12 makale, 1 bildiri ve 47 aktüel yazısı vardır. Makalelerine SCI da 6 dan fazla atıf yapılmıştır. Helen doktora ile 4 yüksek lisans tezi danışmanlığı yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal pek çok dergide makale hakemliği yapmış olup, 2 adet TÜBİ- TAK ve 2 adet ESOGÜ BAP tamamlamıştır. pompalanabilme ve kohezyonu artıran uçucu kül puzolanik özelliği nedeniyle de sertleşmiş betonda dayanım ve dayanıklılığı arttırabilmektedir [2]. İnşaat sektöründe, betondan imal edilen prefabrike elemanların varlığı sağladığı birçok avantaj bakımından büyük önem taşımaktadır. Prefabrike elemanlardan olan kilitli parke taşlarının kullanımı son zamanlarda oldukça yaygınlaşmıştır NİSAN 211 SAYI : 98 1

2 Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU Lisans ve Yüksek lisans eğitimini 21 ve 2 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Eğitimi nde tamamladı. Doktorasını 28 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Yapı A.B.D. da bitirdi. 211 yılında doçent oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümünde 26 yılından buyana ders vermekte olup, halen aynı bölümde görevine devam etmektedir. SCI de taranan dergilerde 14 adet; hakemli dergilerde 16 makalesi bulunmaktadır. Ayrıca 3 adet bildirisi vardır. BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ destekli projelerde görev almıştır. []. Şehir içi yollarda, park alanlarında, bahçelerde ve otopark gibi birçok yerde kullanılmaktadır. Kilitli parke taşlarının tercih edilmesini sağlayan başlıca özelikleri aşağıda verilmektedir [-7]. manlar olduğu için sürekli denetim altında olup, kaliteleri kontrol edilebilmektedir. boyut açısından hassas ölçülerde ve sayıda kısa sürede üretilebilir. Üretim hız ve kapasiteleri yüksektir. derz dolgusu değişiminin 4- yılda yapılması gerekir. Asfalt yollarda ise ortaya çıkabilecek çatlama, çukurlaşma veya ayrışmalardan ileri gelen bozuklukların onarımının daha kısa periyotlarda gerekmektedir. Oysa kilitli beton parke kaplamanın, yapımından itibaren 2 yıl boyunca bakım gerektirmediği saptanmıştır. makla birlikte, yerli malzeme kullanılması nedeni ile ekonomiktir. mından hemen sonra trafiğe açılabilmektedir. Oysa bu süre beton asfalt kaplamalı yollarda birkaç saat, beton yollarda ise birkaç haftadır. birbirine uyum sağlayan girinti ve çıkıntılar taşıtların frenlenmesinden veya hızlanmasından doğan teğetsel ve yatak kayma gerilmeleri kolayca ve kırılmadan aktarılmaktadır. gibi altyapı çalışmalarının malzeme kaybı olmadan kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bozulan yüzeyin aynı malzeme ile onarılması olasıdır. Ancak bu durum asfalt veya beton yolda, yama gerektirmektedir. şekillerde üretilebilir. Bu nedenle mekânların çeşitli renk ve desenlerde döşenmesi, mekân sınırlarının çizilmesi, trafik işaretlerinin belirlenmesi, çevreye estetik yönden uyum sağlanması, ayrıca kendi başına estetik eleman durumunda bulunması, önemli bir avantaj ve üstünlük olarak sayılmaktadır. Yukarıda verilen üstünlüklerinin yanı sıra, kilitli beton parke kaplamaların Şekil 1. Kilitli parke taşının zemine döşenmesi yola döşenmeleri için kalifiye bir ekibe gereksinim duyulması, ilerleme hızının da yine bu ekibin çalışma hızına bağlı kalması gibi dezavantajları da vardır (Şekil 1). Ayrıca, şehirlerarası yollar çok uzun olduğu için yapım hızı sebebi ile pratik ve ekonomik değildir [6]. Kilitli parke taşları sürekli çevre etkilerine maruz kaldıklarından yüksek durabiliteli olarak üretilmeleri gerekmektedir. Parkelerin üretiminde genellikle agrega olarak yüksek kenetlenme özeliğine sahip kırmataş agregaları kullanılmaktadır. İnce agrega olarak da tıpkı betonda olduğu gibi doğal kumun yerini kırma kum almıştır. Atık olarak boş arazilere atılan mermerler de kireçtaşı kökenli kayaçlardandır [1]. Bu nedenle bu çalışmada, kilitli parke taşı üretiminde mermer atıklarının agrega haline getirilip, kilitli parke taşı üretiminde değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. 2. Deneysel Çalışmalar 2.1. Kullanılan Malzemeler - Agregalar Parke taşlarının üretiminde -6 mm boyutunda kırma kum ile 6-12 mm boyutunda kırma-taş agregaları kullanılmıştır. Mermerin agrega olarak parke üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla, Afyonkarahisar da bulunan bir mermer işletmesinin atık sahasından parça mermerler alınarak kırıcı vasıtasıyla 6-12 mm tane boyutunda agrega haline getirilmiştir. Bu mermer agregaları, kırma-taş agregası yerine kullanılarak ayrı seriler üretilmiştir. Kullanılan agregaların karakteristik özelikleri Tablo 1 de verilmiştir. - Bağlayıcılar Bağlayıcı malzeme olarak CEM I 42. R tipi Portland çimentosu ve Seyitömer uçucu külü kullanılmıştır. Çimentonun özgül ağırlığı 3.14 olup, Blaine incelik değeri de 36 cm 2 /g dır. Seyitömer termik santralinden alınan uçucu külün özgül ağırlığı da 2.13 tür. Her iki mal- 16 NİSAN 211 SAYI : 98

3 zemenin de kimyasal analizi sonucunda elde edilen oksit değerleri Tablo 2 de sunulmuştur. - Kimyasal katkı Tüm karışımlarda, bağlayıcı miktarının %1.1 oranında (ağırlıkça) akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanılmıştır. Kimyasal katkının yoğunluğu 1.2 dir. Klorür içeriği <%1 ve ph değeri -6 arasındadır Kilitli parkelerin üretimi ve yapılan deneyler Parke üretimlerinde agregalar, %7 oranında kırma-kum ile %3 oranında kırma-taş veya kırma-mermer kullanılarak tasarlanmıştır. Öncelikle kırma-kum ile kırma-taş agregaları karıştırılarak kontrol serileri üretilmiştir. Daha sonra kırma-taş agregaları yerine kırma-mermer kullanılarak, kırma-kum ile birlikte ikinci seriler üretilmiştir. Karışımların bağlayıcı miktarı 23 kg/m 3, su-bağlayıcı oranı.6 olarak sabit tutulmuştur. Her iki tip agregayla üretilen serilerde; uçucu kül, betona çimentonun ağırlığınca %, %1, %2 ve %3 oranlarında çimentoyla yer değiştirilerek katılmış, toplamda 8 farklı seri tasarlanmıştır. Tüm karışımlarda bağlayıcı miktarının %1.1 oranında kimyasal katkı kullanılmış, 8 mm kalınlığında kilitli parke taşı üretilmiştir. Parkelerin üretimi Afyonkarahisar da bulunan parke üretici firmalardan Kumcuoğlu (Yeşilay) İnşaat ta gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Parkeler üretildikten sonra ilk üç gün üzerlerine su püskürtülerek kür edilmiştir. Daha sonra atmosferik Tablo 1. Agregaların karakteristik özelikleri şartlarda deney dününe kadar bekletilmişlerdir. Parkeler üzerinde, 3, 7, 28 ve 9. günlerde basınç dayanımı, yarmada-çekme dayanımı, aşında dayanımı deneyleri, 9 günlük numunelerde Arşimet prensibine göre su emme deneyleri yapılmıştır. Basınç dayanımı, 2 ton kapasiteli tam otomatik preste, yarmada çekme dayanımları, TS 289 EN 1342 [8] standardına uygun olarak Brezilya yöntemine göre belirlenmiştir. Aşınma deneyleri de yine aynı standardın Ek-G bölümünde verilen yönteme göre aşındırma cihazında gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde, cihaza düşey olarak yerleştirilen numuneyle disk arasına 2. lt/dak debiyle aşındırma tozu akarken, 7 dev/dak turla aşındırma diskinin dönmesiyle yapılmıştır (Şekil Tablo 2. CEM I 42. Portland çimentosu ve Seyitömer uçucu külün kimyasal analiz sonucu Kimyasal Çimento, Uçucu kül, bileşen % % CaO SiO Al 2 O Fe 2 O MgO SO K 2 O Na 2 O K.K Numuneler Su Emme Özgül Ağırlık Aşınma (%) (%) (gr/cm 3 ) (Los Angeles) -6 Kırma-kum 1,71 2, Kırma-taş.94 2,67 26, Kırma-mermer.7 2,68 28,64 3 ve 4). Numune, disk yüzeyine 142. N luk bir yükle temas etmektedir. Aşınma deneyi sonrasında numuneler üzerinde disk tarafından aşındırılan bölgenin kalınlığı üç farklı noktadan.1 hassasiyetindeki kumpasla ölçülmüş (Şekil ) ve bu değerlerin aritmetik ortalaması alınmıştır. Basınç ve aşınma deneyleri 3 er numune; yarmada-çekme dayanımı deneyleri 6 numunede yapılmış, sonuçların aritmetik ortalaması kullanılmıştır. 3. Deney Sonuçları ve Değerlendirme - Basınç dayanımı Kırma-taş ve kırma-mermer agregaları kullanılarak üretilen kilitli parke taşlarının basınç dayanımları sırasıyla Şekil 6 ve Şekil 7 de görülmektedir. Her iki agrega tipiyle üretilen parkelerde numune yaşı arttıkça basınç dayanımlarının arttığı görülmektedir. % ve %1 gibi düşük oranda uçucu kül içeriğindeki parkelerde dayanım artışı düzenli bir şekilde olurken, %2 ve %3 gibi yüksek oranda uçucu kül içeren parkelerde, 9. günde hızlı bir dayanım artışının olduğu görülmektedir. Betonun sertleşmesi sırasında çimento içerisinde bulunan CaO ve diğer silikatlı bileşenler kimyasal reaksiyona girerek kalsiyumsilikat-hidratları (C-S-H) ve kalsiyum hidroksiti (Ca(OH)2) oluşturmaktadırlar [9]. Burada açığa çıkan kalsiyum hidroksit uçucu külden gelen silikatlarla yeni C-S-H ürünleri oluşturarak betonun yoğunluğunu ve dolayısıyla parkenin ileriki yaşlardaki dayanımını arttırmıştır. Bu durum, uçucu külün puzolanik aktivitesinden kaynaklanmakta ve etkisini genellikle ileriki yaşlarda göstermektedir [2,4,9-11]. Her yaşı için uçucu kül içeriği göz önüne alındığında, kırma-taşla üretilen parkelerde uçucu kül içeriğinin %1 oranına kadar artmasıyla birlikte 28 günlük dayanımlarda belirgin bir artış görülmüştür. Bunun sebebi yukarıda bahsedilen uçucu külün puzolanik aktivitesinin NİSAN 211 SAYI : 98 17

4 Şekil 2. Kilitli parke taşlarının üretilmesi kendini ileriki yaşlarda göstermesidir. Mineral katkının daha fazla arttırılması durumunda ise, parke içerisindeki ince malzeme miktarı arttırıldığından artan su gereksinimi ve silisin bağlanması için gerekli olan serbest kireç miktarının azalmasından dolayı basınç dayanımı değerlerinde azalmalar görülmüştür. Bu durum her iki agrega tipiyle üretilen parkelerin basınç dayanımları için geçerlidir. Agrega tipine göre dayanımlar karşılaştırıldığında, önemli bir farklılık olmamakla birlikte, özellikle ileriki yaşlarda, kırma-mermer agregasıyla %1 uçucu kül içeriğine kadar üretilen parkelerin 9 günlük basınç dayanımlarının kırma-taşla üretilenlerden yaklaşık olarak 3-4 MPa daha fazla olduğu görülebilir. Diğer yandan, ilk yaşlarda, kırma-yaşla üretilen parkelerin dayanımları daha yüksektir. - Yarmada-çekme dayanımı Parkelerle ilgili standartta(ts 289 EN 1342) dayanım değeri olarak yarmadaçekme dayanımı göz önüne alınmaktadır. Standarda göre; parkelerin hizmete sunulabilmeleri için 3.6 MPa lık bir çekme dayanımına sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, parke üreticileri için bu değer, üretilen parke taşlarının depolama sahasında fazla yer işgal etmeden en kısa sürede piyasaya sunulabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Yarmada-çekme dayanımı standartta belirtildiği üzere altı adet kilitli parke taşı numunede belirlenmiş, aritmetik ortalamalarının sonuçları sırasıyla Şekil 8 ve Şekil 9 da verilmiştir. Sınır değer olan 3.6 MPa dayanım değerinden daha iyi anlaşılabilmesi için bir çizgi geçirilmiştir. Sınır değer olan 3.6 MPa yarmada çekme dayanımı, her iki agrega tipi için % oranında uçucu kül içeriğinde üretilen kilitli parke taşlarında ilk 3 ve 7. günlerde elde edilmiştir. Ancak, çimentonun belirli oranlarda uçucu kül ile yer değiştirilmesi sonucunda uçucu külün puzolanik aktivitesini ileriki yaşlarda göstermesinden dolayı ilk yaşlarda sınır değere ulaşılamamıştır. Sınır dayanım değeri ancak 28 gün sonrasında aşılabilmiştir. İlk yaşlardaki dayanım değeri göz önüne alındığında, uçucu külün parke taşı üretiminde kullanılması parke üreticileri için ilk bakışta pek uygun olmayabilir. Ancak, hızlandırılmış kür uygulanması gibi yöntemlerle de bu problem çözülebilir. Özellikle %1 oranında uçucu kül kullanılması durumunda önemli de- Şekil 3 ve 4. Parkelerin aşınma deneylerinde kullanılan aşınma cihazı Şekil. Aşınma deneyi sonrası numunede ölçüm yapılması recede dayanım kaybı gözlenmemiştir. Benzer sonuçlar Durmuş ve Şimşek [1] tarafından da gözlenmiştir. Kilitli parke taşlarının çekme dayanımları üzerinde agreganın etkisi incelendiğinde, en fazla fark, %2 uçucu kül içeriğinde 3 günlük parke taşların dayanımlarında. MPa olarak elde edilmiştir. Buradan da görüldüğü gibi kilitli parke taşı üretiminde kırma mermer veya kırma-taş agregası kullanımının önemli derecede bir etkisi yoktur. Dolayısıyla, kırma-taş yerine kırma-mermer agregası kullanılmasıyla hem ekonomik açıdan hem de çevrenin korunumu açısından büyük avantajlar elde edilebilir. - Aşınma Dayanımı Kilitli parke taşları üzerinde farklı yaşlarda yapılmış olan yüzeysel aşınma dayanım sonuçları sırasıyla Şekil 1-11 de verilmiştir. Parkelerle ilgili olan TS 289 EN 1342 [8] standardında, aşınma deneyi ilgili olarak aşağıda verilen sınıflandırma yapılmıştır: aşınma sınıfı: 4-I aşınma sınıfı: 3-H laysa aşınma performansı ölçülmez (aşınmaya dirençli değildir). Parke sınıfı da 1-F olarak verilmiştir. Şekil 1 ve 11 de yukarıda verilen sınır değerler çizgi ile belirtilmiştir. Buna göre, dayanımın henüz gelişmemiş olması nedeniyle 3 ve 7 günlük parkelerin 18 NİSAN 211 SAYI : 98

5 Şekil 6. Kırma-taş agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak basınç dayanımlarının değişimi tümünde 23 mm den daha fazla aşınma değeri elde edilmiştir. Ancak parke yaşının ilerlemesiyle birlikte, parkeler gelişen hidratasyon ürünleri ile dayanım kazanmış olup, yüzeysel aşınma değerinin azaldığı; diğer bir ifadeyle aşınmaya dirençlerinin arttığı gözlenmiştir. Her iki agrega türü için de, uçucu kül miktarının artmasıyla birlikte parkelerin yüzeysel aşınma değerleri az da olsa artmıştır. Bu artış ilk yaşlardaki parke Şekil 7. Kırma-mermer agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak basınç dayanımlarının değişimi lerde daha belirgindir. Ancak parke yaşlarının ilerlemesiyle (28. günden sonra) uçucu kül içeren parkelerin aşınma değerleri de 2-23 mm arasında değerler almıştır. Parke yaşı olarak 28. gün dikkate alındığında; kırma-mermerle üretilen %3 uçucu kül içeren parkeler hariç, tüm gruplar 3-H sınıfında bulunmaktadırlar. Aşınma dayanımı üzerinde agregaların da aşınma dayanımları önemli derecede etkilidir [12]. Kırma-mermer ve kırma-taş agregalarının aşınma dayanımları birbirine çok yakın değerler almış olduğu daha önce belirtilmiş olmakla birlikte, bu agregalarla üretilen parke taşlarının da aşınma değerleri oldukça yakın değerler aldığı görülmüştür. Aşınma değerleri açısından parkelerde kullanılan agrega tipleri karşılaştırıldığında; % uçucu kül içeriğinde kırmamermer agregasıyla üretilen parkelerin kırma taş agregasıyla üretilenlere göre daha az aşındıkları göze çarpmaktadır. Kırma-mermer agregasıyla üretilen ve aynı zamanda % ve %1 uçucu kül içeren parkeler, 7. günden itibaren aşınma değeri açısından 3-H sınıfında yer almışlardır. Aşınmaya maruz yerlerde kullanılacak parkeler için kırma-mermer agregasıyla üretilen ve uçucu kül içermeyen parkelerin yeterli dayanım ve aşınma direnci göstermelerinden dolayı 7 gün sonra kullanıma sunulabilmeleri önerilebilir. Aşınma deneyleri öncesinde gözlenen bir durum da, uçucu kül içeren kilitli parke taşlarının gözle yapılan incelemeler sonucunda şahit parke numunelerine göre daha düzgün yüzeylere sahip olmalarıydı. Çimentoyla uçucu külün yer değiştirilmesi sonucunda, uçucu külün daha düşük özgül ağırlığından dolayı parkeler daha fazla miktarda ince malzeme içermişler ve bu da parkelerin yüzey düzgünlüğünü artırmıştır. - Su emme Kilitli parke taşları sürekli olarak çevre koşullarına maruz kalan prefabrik elemanlardır. Bu nedenle yüksek durabiliteli olarak üretilmelidirler. Parke taşlarıyla ilgili olan TS 289 EN 1342 [8] standardında, parke taşlarının en fazla su emme değeri %6 olarak verilmiştir. Bu değerden daha fazla su emme değerine sahip olan parkelerin sınıflandırması için 1-A işaretlemesi yapılıp, performans ölçülmez ifadesi yer almaktadır. Diğer yandan %6 dan daha az su emme değeri için de 2-B işaretlemesi yapılmıştır. Parke taşlarının ağırlıkça su NİSAN 211 SAYI : 98 19

6 Şekil 8. Kırma-taş agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak yarma dayanımlarının değişimi Şekil 9. Kırma-mermer agregasıyla üretilmiş parke taşlarının uçucu kül miktarına bağlı olarak yarma dayanımlarının değişimi emme değerlerinin gösterildiği Şekil 12 incelendiğinde, hem kırma-taşla hem de kırma-mermer agregalarıyla üretilen tüm parke taşlarının 2-B sınıfında yer aldığı görülmektedir. Uçucu kül miktarının arttırılmasıyla birlikte parkelerin su emme değerleri de artmıştır. Kırma-taş ve kırma-mermer agregalarıyla üretilen parke taşlarında elde edilen en fazla su emme değerleri sırasıyla %1.23 ve %1.24 tür. Uçucu Uçucu kül kül miktarı, miktarı, % % Genel olarak değerlendirildiğinde, kırma-taş yerine kırma-mermer agregasının kullanılmasıyla, özellikle şahit parke taşlarının yüzeysel aşınma, basınç ve çekme dayanımı gibi mekanik özeliklerinde az da olsa artış elde edilmiştir. Bu artış, hem parke üreticilerin agrega temini için harcamalarını azaltacak hem de doğaya terk edilen atıkların geri kazanımında önemli bir gelişme olacaktır. Uçucu kül kullanılmasıyla, uçucu külün puzolanik aktivitesinden dolayı %1-2 oranları arasında kullanılması durumunda parkelerin ileriki yaşlardaki özeliklerinin olumlu yönde artmasında etkili olabilecektir. Ancak, uçucu külün puzolanik özeliğini geç kazanmasından dolayı ilk yaşlardaki parkeler için az da olsa dayanım kaybına neden olmaktadır. Bu gibi problemler de parke üretimi sırasında sıklıkla kullanılan buhar kürü gibi hızlandırılmış kür yöntemleriyle olumlu hale dönüştürülebilir. 4. Sonuçlar ve öneriler Mermer atıklarının ve bir diğer atık malzeme olan uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması ile ilgili olarak gerçekleştirilen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: galarının kullanılmasıyla, kilitli parke taşlarının basınç dayanımları önemli derecede etkilenmezken, bir miktar artış da gözlenmiştir. Parke üretiminde, %1-2 oranına kadar uçucu kül kullanılmasıyla ileriki yaşlardaki dayanımlarda artış elde edilmiştir. Uçucu kül oranı daha fazla arttığında dayanımlar azalmıştır. nılmasıyla parkelerin çekme dayanımları da önemli derecede değişmemiştir. Uçucu kül, çekme dayanımında da basınç dayanımındakine benzer etki göstermiştir. iki agrega tipiyle %2 uçucu kül içeriğine kadar üretilen parkelerin aşınma değerleri, 28 gün sonrasında standartta verilen kabul edilir sınırlar içerisinde yer almışlardır. 7-9 günlük parkelerin üretiminde çimento yerine %1-2 oranında uçucu kül kullanılması sonucunda, aşınma değerlerinde şahit numunelere göre önemli bir değişim görülmemiştir. ke taşlarının su emme değerlerinin standartta verilen sınır değerin altında olduğu; çimentonun uçucu kül ile 2 NİSAN 211 SAYI : 98

7 Şekil 1. Kırma taşla üretilen parkelerin aşınma miktarları belirli oranlarda yer değiştirilmesiyle bile bu sınır değerin aşılmadığı görülmüştür. Tüm deney sonuçları göz önünde bulundurularak, kırma-taş yerine kırmamermer kullanılması ile kilitli parke taşlarının özeliklerinde herhangi bir olumsuz etki gözlenmemiştir. Tam aksine özellikle şahit numunelerde az da olsa iyileşme görülmüştür. Bu nedenle, parke üretiminde mermer atıklarının değerlendirilmesiyle ekonomik açıdan önemli kazançlar sağlanacaktır. Üstelik çevreye terk edilen atıklar hem ortadan kalkacak hem de geri dönüşüm malze Şekil 11. Kırma mermerle üretilen parkelerin aşınma miktarları mesi olarak değerlendirmek suretiyle çevre tahribatının azaltılmasında katkı sağlanacaktır. Diğer yandan bir atık malzemesi daha olan uçucu kül de %1 ile 2 oranına kadar özel üretim yöntemleriyle kullanılarak daha düzgün yüzeyli ve daha üstün performanslı parke üretimi gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. TEŞEKKÜR Yazarlar, malzemelerin temini ve kilitli parke taşlarının üretilmesinde destek sağlayan Yeşilay İnşaat a ve Kolsan Hazır Beton a teşekkür eder. KAYNAKÇA 1. Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Atık Mermerlerin Agrega Olarak Betonda Kullanılmasıyla Çevre Kirliliğinin Azaltılması, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Mayıs 21, Topçu İ. B., Canbaz M., Uçucu Kül Kullanımının Betondaki Etkileri, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 14(2) Aruntas, H., Uçucu Küllerin İnsaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26, 21(1) Türker, P, Erdogan, B, Kantas, F, Yeginobalı, A, Türkiye deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birligi Ankara, 23, s Öztaş, G., Ağar, E., Kilit Beton Parke Kaplamalar. I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu Mayıs 21, İstanbul, Tunç, A., Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, 84s, Atlas Yayın Dağıtım, Semiz, M, Beton Kilit Taslarının Fiziksel Özellikleri ve Alternatif Üretimin Arastırılması, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 26, s TS 289 EN 1342, Dış zemin döşemeleri için tabii parke taşları - Özellikler ve deney metotları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Erdogan, T.Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş., Ankara, Durmuş, G., Şimşek, O., Uçucu Küllerin Beton Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Türk Bilim Araştırma Vakfı (TUBAV) Bilim Dergisi, Yıl: 28, 1(1) Atici, U., Ersoy, A., Evaluation of destruction specific energy of fly ash and slag admixed concrete interlocking paving blocks (CIPB), Construction and Building Materials, 28, 22(7) Poon, CS, Lam, CS, The effect of aggregate-to-cement ratio and types of aggregates on the properties of pre-cast concrete blocks, Cement & Concrete Composites, 28, 3 (4) NİSAN 211 SAYI : 98 21

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI PRODUCTION, QUALITY CONTROL AND EXPERIMENTAL STUDY OF READY-MIXED MORTAR Songül Güneş Degussa-YKS Yapkim Yapı Kimya Sanayi

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes MAKALE ARTICLE Özel Betonlar* Turan Özturan** Özet tip özel betonlar bulunmaktadır. Genelde, portland çimentosu matris fazı ve/veya agrega fazı bir şekilde değişime uğratılarak bazı beton özelliklerin

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER Ali UĞURLU(*) Özet Betonarme yapı tasarımında betonun basınç dayanımı betonarme hesaplamalarda esas alınan önemli bir faktördür. Bunun

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı