Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up"

Transkript

1 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer Gülpınr, Ahmet Hkn Hliloğlu Ufuk Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Ankr Özet I Astrct Clymn ve rk. trfındn ilk kez 1991 yılınd trif edilen lproskopik nefrektomi sonrsınd miniml invziv ürolojik cerrhi ciddi ir ivmelenme kznmıştır. Postopertif ğrı, hstnede klış süresi, kozmetik sonuçlr ve iyileşme süresi çısındn çık cerrhiye oln üstünlüğü gösterildikten sonr lproskopik cerhiye oln ilgi dh d rtmıştır. Bununl irlikte lproskopik cerrhiyi düzgün ve tm olrk ypilmek için, uyum içinde çlışn ir cerrhi ekip olmsı ve tüm lprskopi enstürmnlrının yedekleri ile irlikte eksiksiz olrk ulundurulmsı şrttır. Yeni geliştirilen letler ve teknikler ile lproskopide her geçen gün yeni teknolojik ilerlemeler sğlnmktdır. Bu derlemede lproskopik cerrhide gerekli oln temel ekipmnlr, opersyon odsının düzenlenmesi ve yeni enstrümnlr gözden geçirilmiştir. Anhtr kelimeler: Ameliythene dizynı, enstrümntsyon, ürolojik lproskopi Since the first lproscopic nephrectomy reported y Clymn et l. in 1991, minimlly invsive urologicl surgery hs gined significnt momentum. After the superiority of lproscopic surgery in the terms of postopertive pin, cosmesis, hospitl sty, nd convlescence were well estlished, interest in lproscopy further incresed. However, there must e surgicl tem working in hrmony nd ll lproscopy equipment with ckup must e ville in order to perform the lproscopic surgery properly. With ech pssing dy, new technologicl dvnces re provided in lproscopic surgery together with newly developed devices nd techniques. In this rticle, sic lproscopic equipment, operting room set-up nd current new instruments were reviewed. Key words: Instrumenttion, operting room set-up, urologic lproscopy Giriş Clymn ve rkdşlrı trfındn 1991 yılınd trif edilen ilk lproskopik rdikl nefrektomi sonrsınd miniml invziv ürolojik cerrhi ciddi ir ivmelenme kznmıştır.(1) Lproskopik cerrhinin postopertif ğrı, hstnede klış süresi, kozmetik sonuçlr ve iyileşme süresi çısındn çık cerrhiye oln üstünlüğü gösterildikten sonr u cerhiye oln ilgi dh d rtmıştır.(2, 3) Bununl irlikte, lproskopik cerrhiyi düzgün ve tm olrk ypilmek için, uyum içinde çlışn ir cerrhi ekip olmsı ve tüm lproskopi ekipmnlrının yedekleri ile irlikte eksiksiz olrk meliythne ortmınd ulundurulmsı şrttır. Stifelmn, lproskopik cerrhiyi uçn ticri ir uçğ enzetmiştir.(4) Her ikisinde de kptn pilot (cerrh), yrdımcı pilot (cerrhı siste eden kişi) ve uçuş ekii (nestezist, hemşire ve meliythne personeli) ile irlikte ileri teknoloji ulunur. Yeni geliştirilen letler ve teknikler ile lproskopik cerrhide kullnıln ekipmnlr çısındn her geçen gün yeni teknolojik ilerlemeler sğlnmktdır. Bu derlemede, lproskopik cerrhide kullnıln ekipmnlr ve opersyon odsının düzenlenmesi ile ilgili ilgiler verilmesi mçlnmıştır. Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr Lproskopik cerrhide kullnıln enstrümnlr temel işlev meknizmlrı kımındn çık cerrhide kullnılnlr ile ynıdır. Ortlm cm oyutundki letlerin ucund yer ln 2-3 mm lik minytür uçlrın kullnımın lışılmsı, u cerrhinin öğrenme eğrisinin uzun olmsının nedenlerindendir. Lproskopik cerrhide her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler sğlnmktdır. Açık cerrhi ile kıyslndığınd let ve mlzemelerin syısı, çeşitliliği ve önemi dh fzldır. 1. Görüntüleme Sistemi Kmer şlığı, kmer sistem ünitesi,, ışık kynğı, fieroptik ışık klosu, ve lproskoplr görüntüleme sisteminin elemnlrıdır.. Kmer ve kmer sistem ünitesi Kmer şlığı, ucundki prt ile lproskop un lensine tkılır ve görüntüyü klosu ile kmer sistem ünitesine ktrır. Kmer sistem ünitesi prlklık, odklm, keskinlik Yz flm Adresi / Address for Correspondnce: Yrd. Doç. Dr. Ömer Gülpınr, Ufuk Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Mevln Bulvrı No:86 Blgt, Ankr, Türkiye Tel: Fks: E-post: doi: /tus

2 ve kontrst yrlrını yptıktn sonr görüntüyü e iletir. Günümüzde görüntü netliğinde dh üstün oln dijitl görüntüleme sistemleri kullnılmktdır.(5) Görüntü klitesi dh iyi oln CCD (chrge- coupled- device) lensin hemen ltınd ulunn minik ir çiptir.(6) Bu çip syesinde görüntü e lens sistemi ile değil klolr ile iletilir ve dh kliteli ir görüntü elde edilir. Son zmnlrd geliştirilen 3 çipli sistemlerde, görüntü klitesi dh d rttırılmıştır. Dijitl ortmd edilen görüntüler rtık her görüntüleme sisteminde oln kyıt ve skı cihzlrı ile uygun şekilde rşivleneilmektedir.. Monitör Görüntü klitesi ekrnın oyu ile değil, yüksek çözünürlükle ilgilidir. Sdece üyük görüntü için klitesiz üyük ler kullnılmsı, görüntünün dğılmsın ve klitesinin zlmsın neden olur. Kul gören görüş, idel ün inç oyutlrınd medikl olmsıdır. Son zmnlrd popüler hle gelen yüksek derecede tnımlyıcı (High Definition) lerin görüntü netliği oldukç iyi olmkl erer yüksek mliyetleri önemli dezvntjlrıdır. c. Işık kynğı İyi ir görüntünün ilk şrtı usulüne uygun, yeterli güç ve renkte ışıktır. Xenon vey hlojen soğuk ışık kynklrı günümüzde ir çok merkezde kullnıln endoskopik görüntüleme sistemleri içerisinde yerini lmıştır. Bu sistemler özel mpullerden çıkn titreşimsiz nm dlg oyundki ışığı ortlm st oyunc jenertörden fieroptik klo girişine iletir. Cihzlrd lmnın ptlmsı riskine krşı, işlemin devmlılığını sğlmk için iki det mpul ulunur.(7) d. Fieroptik ışık klosu Oluşn ışığın iletimi, fieroptik sistemler rcılığı ile olur. Bu klolr ypıldıklrı mlzemeye göre cm lifleri ve kristl likid olmk üzere genelde iki çeşittir. Kristl likid ten üretilen klolrın ışık iletimi dh kliteli olup diğer klolrdn dh dynıklıdır.(8) Jenertörde üretilen ışığın zı durumlrd ciddi ir kısmı endoskopun ucun gelmeden kyedilir. Bu klo cinsine ğlı olrk iletici kısımlr rsındki dolgu mddesinin miktrı ve klonun zmnl şınmsı ile ilişkilidir. Görüntüleme sistemine it ekipmnlr Şekil 1 d görülmektedir. e. Lproskoplr Görüntülemenin ikinci smğı, görüntüyü krın içerisinden ln lproskoplrdır. Bu letler değişik ölçü ve çılrd olmkl erer ürolojide sıklıkl 5 ve 10 mm çpt ve 0 ile 30 derecelik optiklere ship lproskoplr kullnılmktdır. Sıfır derece olnlr pnormik ve direkt ir görüntü imknı sğlr. Açılı olnlr ise kendi çevresinde hreket ile dh geniş ir çıdn görüntü sğlr. Endoskopun içinde ise ışığı distle tşıyn ve görüntüyü sisteme getiren mercek sistemi yer lır (Şekil 1). Ypılrı son derece nzik oln u merceklerden iri zrr gördüğünde, letten eski görüntü klitesini lmk mümkün değildir.(7) 2. İnsüflsyon Sistemi İnsüfltör, hsty gönderilen gz miktrı ile irlikte intrdominl sıncı kontrol eden meknizmdır. Bsınçlı tüplerde oln gzı kontrollü ir şekilde istenen sınçt ve hızd hsty gönderir. Cihzın üstünde intrdominl sıncı, gz gönderme hızını ve gönderilen toplm gz miktrını gösteren göstergeler ulunur. Nispeten inert ve knd çok çözünür olmsı nedeniyle emoli riski diğerlerine göre dh düşük oln krondioksit (CO 2 ) gzı insüflsyond en sık kullnıln gzdır. Cilt ltınd, preperitonel oşlukt vey retroperitond, omentumd, mediystende, perikrdiyumd ve plevrl kvitede depolnm özelliği olup u çıdn dikktli olunmlıdır. Kn krışrk hfif ir respirtur sidoz neden olilir. Pnömoperitoneum oluşturulurken stndrt olrk kullnıln soğuk, kuru krondioksit gzının hipotermiye yol çmsı nedeniyle zı cihzlrd gzı nemlendirici ve ısıtıcı sistemler de ulunmktdır. Bu cihzın kullnıldığı hstlrd postopertif ğrı ve hipotermi riskinin elirgin olrk dh z olduğu ildirilmiştir.(9) İnert ve ucuz olmsındn dolyı rgon gzı kullnılilir nck CO 2 gzın göre emoli riski dh fzldır. İnert oln helyum kullnılilecek gzlr rsınddır. Koter ve lzer kullnımı ile irlikte intrdominl ynmy neden olilecek oln nitrik oksit kullnılmmlıdır.(10, 11) 3. Giriş Ekipmnlrı. Veress iğnesi Trnsperitonel giriş ve sonrsındki pnömoperitonyum oluşturulmsınd en sık kullnıln enstürmn 14 guge genişliğindeki Veress iğnesidir. Metl oln çok kullnımlı tipinde künt oln uç kısmı yylı ir sisteme shiptir. Bu özelliği ile itilirken sert ir dokuy geldiğinde (fsiy gii) künt uç Şekil 1. ) Lproskopik kule:, kmer sistemi, ışık kynğı ve insüfltör ) Lproskop. 127

3 128 içeriye doğru itilir ve sivri ucu ile doku delinerek geçilir. İntrdominl oşluğ girildiğinde künt uç tekrr dışrı çıkr ve sivri ucun intrdominl orgnlr ve dmrsl ypılr hsr verme ihtimli zlır (Şekil 2). Peritonel oşluğ girildiğinden emin olmk için sıvı testi ypılır. İntrperitonel negtif sınç nedeni ile Veress iğnesinden serest kım ile verilen izotonik solüsyonun tın içine geçmesi gerekir. Geçiş yoks iğnenin intrperitonel oşlukt olmdığı nlşılır. Veress iğnesinde insüflsyon için vlf meknizmsı ulunur.. Trokrlr Değişik çp ve oyutt irçok frklı trokr çeşidi vrdır. Çocuklrd 3-4 mm çpınd trokr kullnılırken, erişkinler için 5, 10, 11, 12 ve 15 mm çplı trokrlr kullnılır. Tek kullnımlık, çok kullnımlık, ıçklı ve ıçksız olmk üzere frklı kullnım seçenekleri mevcuttur. Geniş çplı trokrlrın proksiml ucund frklı enstrümnlr girip çıkrken gz kçısını engeleyen çp küçültücü sistemler ve vlf meknizmlrı ulunur.(7) Bzılrının (Optiview - Ethicon, Visiport - Covidien Helthcre) içinde görerek girmeyi sğlyn kmer sistemleri ulunur. Bu tip trokrlr (11-12 mm) künt uçlu olup üzerindeki lproskop eşliğinde giriş ypılmktdır. Bu yöntemi tercih eden cerrhlr çık ve kplı giriş tekniklerinin vntjlrını ir rd kullnildiklerini svunmktdırlr.(12) Bıçklı trokrlrd fsiyyı kesmek için tsrlnmış keskin uç oşluğ girildikten sonr koruyucu kılıfın distle doğru kymsı ile kılıf içinde klır ve iç orgnlrd yrlnm riskini zltır. Dh çok tercih edilen ıçksız tiplerde keskin uç yoktur ve fsiy ve ks liflerini geçerek ilerler. Şekil 2 de ıçklı ve ıçksız tipte trokrlr görülmektedir. Son dönemlerde trif edilen ve dh kozmetik sonuçlr sunn tek insizyon ile lproskopik cerrhi için geliştirilen trokrlr kullnım girmiştir. Bunlr tescilli, multilümenli ve tek trokrlı sistemlerdir. R-port (Advnced Surgicl Concepts-Wicklow, İrlnd), Uni-X lproskopik port (Pnvel Systems- Morgnville, A.B.D), SILS port (Covidien Helthcre-Norwlk, A.B.D.), TriPort (Olympus- İngiltere) ve QudPort (Olympus, İngiltere) mrkette ulunn ürünlerdir (Şekil 3 ve ). 4. Lproskopi Pensleri Lproskopi pensleri, diseksiyon, tutm ve trksiyon için kullnıln letlerdir. Değişik mrklrın çok syıd değişik oyut ve işleve ship pensleri vrdır. İçi oş orgn ve ypılrı tutmk için dişsiz pensler, k dokulrı tutmk için dişli k pensler kullnılır. Bzı penslerin el ile kullnıln kısımlrınd pensi ulunduğu pozisyond kitleyen sistemleri ulunur. Bu meknizm diseke edilecek orgn y d ypının tutulduktn sonr rht diseke edilmesini sğlr. Kullnıln penslerin ir kısmın koter de ğlnilir. Bzı penslerin el kullnım kısmınd pensin ucunu 360 derece çevireilen prtlrı ulunur.(7) Tek kullnımlıklrı olduğu gii, mliyeti düşüren, tekrr steril edileilen pensler de ulunur. Üç ile 12 mm oyutlrınd pensler ulunmkl erer, ürolojik lproskopik cerrhide kullnılnlr genellikle 5 mm olnlrdır. Şekil 4 d lproskopik pensler görülmektedir. 5. Lproskopi Mkslrı Hook, künt, metzenum gii frklı uçlr ship lproskopik mks çeşitleri vrdır. Mkslrın çoğun koter ğlnilir ve ylıtım özellikleri ile işlem sırsınd çevre doku ve orgnlrın zrr vermezler. Yine penslerde olduğu gii mks ucunu rotsyon yptırn kollrd zı mks tipleri de mevcuttur (Şekil 4). Bu letlerinde tek kullnımlıklrı ve sterilizsyon uygun olnlrı mevcuttur. 6. Lproskopik Portegüler Genellikle 5-10 mm oln portegüler değişik uç şekillerine göre cerrh trfındn seçilir. Düz uçlulr ile erer, son zmnlrd piysy sürülen eklemli (Cmridge Endo- Şekil 2. ) Çok kullnımlık ve tek kullnımlık Veress iğnesi ) Üstte künt uçlu, ltt ise ıçklı tipte 5 ve 10 mm çplı trokrlr. Şekil 3. ) SILS port intropertif görüntüsü ) QudPort trokr.

4 129 Şekil 4. ) Lproskopik pensler ) Lproskopik mks. Frminghm, A.B.D.) tipleri de vrdır. Bu eklemli tiplerin, sütürsyond root enzer kolylık sğldığı ve çok dh ucuz olduğunu ildiren çlışmlr olmkl irlikte, unlrın sütürsyonu zorlştırdığı ve süresini uzttığını svunn çlışmlr d ulunmktdır (Şekil 5 ve ).(13) 7. Aspirsyon ve İrrigsyon Seti Aynı letin üzerinde spirsyon ve irigsyon hortumlrını tşıyn ve 5mm lik trokrdn kullnıln letlerdir. Ucund koter oln tipleri, tek kulnımlık ve steril edilen tipleri de ulunur. 8. Enerji Kynklrı, Dmr Mühürleme Sistemleri ve Hemostzd Kullnıln Sistemler Kesme ve knm kontrolü için çık cerrhide kullnıln irçok yöntem lprskopik cerrhiye dpte edilmiştir. Son 10 yıl içerisinde u lnd yeni enstrümnlr kullnım sunulmuştur. Bu letler hızlı ve etkili hemostz sğlrlr. Bununl irlikte cerrh doğru ve etkili kullnım için u enstrümnlrın sınırlmlrı ve dezvntjlrı konusund ilinçli olmlıdır.. Monopolr koter Monopolr koter, lproskopik mks ve hook gii çeşitli enstrümnlr dpte edileilir. Açık cerrhideki gii koteterizsyon olnk sğlr ve minör yüzeyel knmlrı önlemek ve durdurmk için kullnılilir. Monopolr kımın en önemli dezvntjı oluşturduğu ısı nedeni ile komşu orgn hsrın neden olilmesidir.. Bipolr koter Bipolr koter, monopolr kotere göre dh güvenli oln ir lterntifdir. Akım enstürmnın forsepsleri rsınd olduğundn ısı yyılımı irkç milimetre ile sınırlıdır, u d komşu orgn yrlnm riskini en z indirir. c. Bipolr rdyofrekns (LigSure -Vlleyl, A.B.D., Plsmkinetic -Gyrus Medicl- Minnepolis, A.B.D.): Bipolr koterin ir versiyonu oln LigSure, lproskopi ile uğrşn cerrhlr rsınd çok popüler hle gelmiştir. Bu ensturümnın 7 mm çpındki dmrlrd kullnımı Amerikn İlç ve Gıd Diresi trfındn onylnmıştır. Dmr duvrındki kolljen ve elstin, uygulnn lndki enerjinin etkisi ile dentüre olur ve enstrümnın uyguldığı Şekil 5. ) Eklemli portegü (Cmridge Endo ) ) Düz portegü (Aesculp ). sınçl dmr duvrlrı iririne ypışır.(14-16) Çlışmlr, çplrı 4-5 mm rlığınd oln dmrlrdki hemostzd titnyum klipler kdr etkili olduğunu göstermiştir (Şekil 6).(17) d. Hrmonik sclpel (Ultrcision, Ethicon) Aynı nd hem kogülsyon hem de kesme ypmsı u enstrümnın önemli vntjıdır. Bu etkisini kotere göre dh düşük ısıd ypr ( C). Bıçkt oluşturduğu virsyon ( Hz) etkisi ile proteinler dentüre olup kogulum dönüşür ve hemostz sğlnır.(18) Çlışmlrd, LigSure ile kontrol ltın lınilen üyük dmrlrd Hrmonik Sclpel etkinliğinin dh düşük olduğu gösterilmiştir. Komşu orgnlrd hsr oluşturm risklerinin eşit olduğunu ildiren çlışmlr olmkl irlikte Hrmonik Sclpel in LigSure göre dh üstün olduğunu ildiren çlışmlr d vrdır.(17, 19) e. Lzer Lzer in prsiyel nefrektomi gii ileri lproskopik işlemlerde kullnımı hyvn ve irkç nektodl vknın olduğu insn çlışmlrınd ildirilmiştir.(20-22) Yüksek ısı ile irlikte oluşn vporizsyon ve sonucundki dumn ile ozuln görüntü ortk dezvntjlrıdır. Günümüzde holmiyum, diot ve potsyum-titnil-fosft lzerlerinin lproskopik cerrhide hemostz mçlı kullnımı hl deneysel şmddır. f. Argon em kogültör Bu kogültör ile knyn yüzeye monopolr koter kımı üzerinden rgon gzı püskürtülür ve dokuy 0,4-0,5 mm penetre olrk yüzeyel hemostz sğlr.(23) Uygulm sırsınd ni intrdominl sınç rtışı olileceğinden, kullnırken ir trokrın thliye vlfi mutlk çık tutulmlıdır.

5 130 Şekil 6. ) LigSure ) Mesne pedikülünün kesilmesinde LigSure kullnımı. Argon em kogültör kullnımı sırsınd gz emolisi riski ulunduğu için kullnım sırsınd dikktli olunmlıdır.(24, 25) 9. Lproskopik Klipler ve Zımlr. Titnyum klip Çeşitli etlrd oln titnyum kliplerin 5 ve 10 mm lik portlr uygun uygulyıcılrı vrdır. Çok kullnımlı (uygulyıcıy yüklenir) vey tek kullnımlı (kendiliğinden yüklü) olilen uygulyıcılrın zılrınd yerleştirimi kolylştırn döner şlık ulunur. Yerleştirildikten sonr ypıln cerhi işlemler sırsınd yerinden çıkilir, u nedenle özellikle geniş çplı dmrlrd fzl syıd kulnılmlıdır. Şekil 7 d titnyum klip uygulyıcısı görülmektedir.. Polimer klip Emilme özelliği olmyn u kliplerde (Hem-o-lock - Week Reserch Tringle, A.B.D.) kyıp yerinden çıkmyı önleyen kilit meknizmsı vrdır ve u özelliği ile titnyum kliplere göre dh vntjlıdır (Şekil 7). Beş, 10, 15 mm lik formlrı ulunur, renl rter ve vene uygulnilir. Uygun yerleştirilmediğinde vey ry doku girdiğinde dmr duvrınd yırtılmlr neden olilirler. Bu gii durumlrd u klipleri çıkrmk için özel tsrlnmış sökücüler kullnılır. Prsiyel nefrektomide prnkim onrımı sırsınd sütürlerle komine edilerek kullnılmsı opersyon süresini ciddi olrk zltmktdır. c. Vsküler endo-stpler (zım) Opersyon sırsınd cil olmyn, elektif şrtlr oluştuğund dominl histerektomi vey rdikl sistoprosttektomide pedikül ligsyonund ve yine lproskopik rdikl nefrektomi sırsınd renl rter ve venin ğlnmsınd kullnılır.(26-28) Frklı çp (2,5-3,5 mm) ve uzunlukt (30, 45, 60 mm) oln tipleri vrdır. Koly kullnım ve eş zmnlı olrk hem kesme hem de klipleme ypmsı önemli vntjlrıdır. Bununl irlikte yüksek mliyet ve uygulycısı için 12 mm lik klın trokr kullnımının gerekmesi dezvntjlrı rsınddır. Eğer ry titnyum y d polimer ypıd Şekil 7. ) Titnyum klip ) Polimer klip. ir klip girer ise düzgün ir kesme ve klipleme ypılmycğındn dolyı hytı tehdit eden knmlr orty çıkilir.(29) Bir çlışmd, 2 mm vey 2,5 mm stplerin ni rtn kn sıncın (>310 mmhg) krşı yeterli kontrol sğldığı gösterilmiştir.(30) Şekil 8 de endo-stpler (zım) ve unun renl vende kullnımı görülmektedir. 10. Lproskopik Ekrtör Beş ile 10 mm lik trokrlrd kullnılilen u ekipmnlr lproskopinin çık cerrhiden eksiği oln içerideki el kısmını tmmlr. Trokrlrdn rht geçeilecek oyutlr kdr kpnn u özel ekipmnlr içeride çılrk gerekli ölgelerin ekrtsyonund kullnılır. Fn retrktör, 10 mm lik porttn yerleştirilir ve özelikle sğ rdikl/sit nefrektomi ve sğ drenelektomi sırsınd krciğeri ekrte etmek için kullnılilir (Şekil 9).

6 11. Lproskopik Orgn Çıkrm Keseleri Bu ekipmnlr, orgn vey doku çıkrm meliytlrınd kullnılır. Çıkrılck prçnın tipine ve oyun göre cerrh kullncğı tornın tipine krr verir. Frklı oyut (5, 10, 15 mm) ve niteliktelerde ulunmktdır (Şekil 10). Üroonkolojik işlemler sonund elde edilen sipesimenin vücut dışın u keseler ile lınmsı trokr metstzlrı çısındn önemlidir. Bzen doku tor içine lındığınd tor girdiği delikten çıkmz. Bu durumd dokunun tor içerisinde prçlnmsı gerekeilir. Bu işlem genellikle forsepsler vey prmk yrdımı ile ypılilir. Lproskopik Cerrhide Opersyon Odsının Dizynı Ameliythne yerleşimi cerrhın lışknlıklrın göre düzenlenmelidir. Cerrh ynı nd kmeryı, gz sıncını, ışık kynğını ve kyıt cihzını tek düzlemde göreilmelidir (Şekil 11). Monitörün yüksekliği ve üyüklüğü meliyt sırsınd ç gerektirmeden görüleilecek düzeyde olmlıdır. Odd ynı nd iki ulunmsı lproskopide çok önemli oln ekip uyumunu rttırcktır. Cerrh ve kmeryı tutck sistnın pozisyonu ypılck meliyt ve seçilecek yol göre değişiklik gösterir. Hemşire ve let mssı cerrh rht ulşck fkt hreketi engellemeyecek şekilde hstnın yk trfınd olmlıdır (Şekil 11, c ve d). İşleme şlmdn önce fieroptik ışık klosu, su hortumu, insüfltör klosu ve koter klosu yrdımcı sistn trfındn cerrh ve lproskopik ekipmnın hreketini engellemeyecek şekilde yrlnmlıdır. Lprskopik cerrhinin eğitim sürecinde ilerleyen dönemlerde tüm u hzırlıklr çok hızlı ypılmkl erer özellikle lproskopiye şlngıç döneminde ütün hzırlık işlemleri tlnmdn yerine getirilmelidir. Sonuç Postopertif ğrı, hstnede klış süresi, kozmetik sonuçlr ve iyileşme süresi kımındn çık cerrhiye elirgin üstünlükleri ulunn lprskopik cerrhiye oln eğilim günümüzde ktlnrk rtmktdır. Kılvuzlrd çeşitli cerrhi hstlıklr için ltın stndrt tedvi yöntemi olrk elirtilmesi, lproskopik cerrhinin yygınlşmsını sğlmıştır. Bununl irlikte, lproskopi teknik donnım çısındn üst düzey ir hzırlık gerektirir. Ameliytın şrısı çısındn cerrhi eceri ve deneyim ne kdr önemli ise kullnılck enstrümnlrın eksiksiz ve çlışır durumd olmsı d ir o kdr önemlidir. Her geçen gün yeni teknolojik gelişmelerin olduğu u lnd cerrh, enstrümnlr hkkındki ilgilerini de sürekli güncellemeli ve unlrı günlük prtiğinde uygulmlıdır. İleri teknoloji ürünü u enstrümnlrın opersyon odsınd idel yerlerine yerleştirilmesi, doğru enstrümnlrın seçilmesi ve lproskopik cerrhiyi gerçekleştirecek ekiin opersyon odsınd doğru pozisyon lmsı lproskopik cerrhinin en önemli smğıdır. Bu ilgiler ışığınd enstrümn ve opersyon odsı düzeninin eğitimi lproskopik cerrhiye şlngıçt önemle üzerinde durulmsı gereken ir dım olmlıdır. Bu lndki eksikliğin lproskopik cerrhi de istenmeyen kompliksyonlr ve şrısızlığ neden olileceği unutulmmlıdır. Şekil 8. Vsküler endo-stpler (zım) ) Endo GIA (Covidien Helthcre, A.B.D.) zım ) Renl vende Endo GIA (Covidien Helthcre, A.B.D.) kullnımı. Şekil 9. Fn retrktör. Şekil 10. Orgn çıkrm kesesi. 131

7 132 KAMERA CERRAH Myo Mssı Anestezi Anestezi Mrtin kolu Cerrh 1.Asistn Hemşire Cerrh 2.Asistn Asistn Hemşire c d Şekil 11. ) Cerrh ve lprskopik kule tek düzlemde ) Trnsperitonel lproskopik cerrhide meliythne yerleşimi c) Retroperitonel lprskopik cerrhide meliythne yerleşimi d) Lproskopik ekstrperitonel rdikl prosttektomide meliythne yerleşimi.

8 Kynklr 1. Clymn RV, Kvoussi LR, Soper NJ, Dierks SM, Meretyk S, Drcy MD, et l. Lproscopic nephrectomy: initil cse report. J Urol 1991;146: Dunn MD, Portis AJ, Shlhv AL, Elhnsy AM, Heidorn C, McDougll EM, et l. Lproscopic versus open rdicl nephrectomy: 9-yer experience. J Urol 2000;164: Rssweiler J, Frede T, Henkel TO, Stock C, Alken P. Nephrectomy: comprtive study etween the trnsperitonel nd retroperitonel lproscopic versus the open pproch. Eur Urol 1998;33: Stephen Y. Nkd, MD. Essentil Urologic Lproscopy, The Complete Clinicl Guide. 1.Bskı. Totow, New Jersey Humn Press, Chpter 3, p Asln P, Kuo RL, Hzel K, Byn RK, Preminger GM. Advnces in digitl imging during endoscopic surgery. J Endourol 1999;13: Amory SE, Forde KA, Tsi JL. A new flexile videoendoscope for miniml ccess surgery. Surg Endosc 1993;7: Ptrick S. Lowry, MD nd Stephen Y. Nkd, MD. Essentil Urologic Lproscopy, The Complete Clinicl Guide. 1.Bskı. Totow, New Jersey Humn Press, Chpter 2, p Avcı C, Avtn L. Videoskopik cerrhi. Avrup Tıp kitpçılık, İstnul, p Sjid MS, Mllick AS, Rimpel J, Bokri SA, Cheek E, Big MK. Effect of heted nd humidified cron dioxide on ptients fter lproscopic procedures: met-nlysis. Surg Lprosc Endosc Percutn Tech. 2008;18: Neuhus SJ, Gupt A, Wtson DI. Helium nd other lterntive insuffltion gses for lproscopy. Surg Endosc 2001;15: Menes T, Spivk H. Lproscopy: serching for the proper insuffltion gs. Surg Endosc 2000;14: Emre Blık. Lproskopik Kolorektl Cerrhi İçin Gerekli Alt Ypı ve Eğitim. Kolon Rektum Hst Derg 2007;17: Tuncel A, Lucs S, Benslh K, Zeltser IS, Jenkins A, Seedi O et.l A rndomized comprison of conventionl vs rticulting lproscopic needle-drivers for performing stnddized suturing tsks y lproscopy-nive sujects. BJU Int 2008;101: Duuc-Lissoir. Use of new energy-sed vessel ligtion device during lproscopic gynecologic oncologic surgery. Surg Endosc 2003;17: Constnt DL, Flormn SS, Mendez F, Thoms R, Slkey DP. Use of the ligsure vessel seling device in lproscopic living donor nephrectomy. Trnspl 2004;78: id= Hrold KL, Pollinger H, Mtthews BD, Kercher KW, Sing RF, Heniford BT. Comprison of ultrsonic energy, ipolr therml energy nd vsculr clips for the hemostsis of smll- medium- nd lrge-sized rteries. Surg Endosc 2003;17: Introduces-HARMONIC-ACE-45-cm-Curved-Shers-t- ASMBS 19. Lndmn J, Kerl K, Rehmn J, Andreoni C, Humphrey PA, Collyer W, et l. Evlution of vessel seling system, ipolr electrosurgery, hrmonic sclpel, titnium clips, endoscopic gstrointestinl nstomosis vsculr stples nd sutures for rteril nd venous ligtion in porcine model. J Urol 2003;169: Ogn K, Wilhelm D, Linderg G, Lotn Y, Npper C, Hoopmn J, et l. Lproscopic prtil nephrectomy with diode lser: porcine results. J Endourol 2002;16: Moinzdeh A, Gill IS, Ruenstein M, Ukimur O, Aron M, Spliviero M, et l. Potssium-titnyl-phosphte lser lproscopic prtil nephrectomy without hilr clmping in the survivl clf model. J Urol 2005;174: Lotn Y, Gettmn MT, Ogn K, Bker LA, Cdeddu JA. Clinicl use of Holmium:YAG lser in lproscopic prtil nephrectomy. J Endourol 2002;16: Gle P, Adeyemi B, Ferrer K, Ong A, Brill AI, Scocci B. Histologic chrcteristics of lproscopic rgon em cogultion. J Am Assoc Gynecol Lprosc 1998;5: Kono M, Yhgi N, Kithr M, Fujiwr Y, Sh M, Ohmur A. Crdic rrest ssocited with n rgon em cogultor during lproscopic cholecystectomy. Br J Anesth 2001;87: Mstrgelopulos N, Srkr MR, Kissling G, Bähr R, Du D. Argon gs emolism in lproscopic cholecystectomy with the rgon em one cogultor. Chirurg 1992;63: Hnsh KA, Perch AM, Al-Zhrni HM, Merdd TA, Hfeez Krdr A, Aslm M, et l. Rdicl cystectomy: minimizing opertive lood loss with stpling technique. Urology 2000;56: Hsu TH, Su LM, Rtner LE, Kvoussi LR. Renovsculr complictions of lproscopic donor nephrectomy. Urology 2002;60: Ptsner B. Rdicl dominl hysterectomy using the ENDO- GIA stpler: report of 150 cses nd literture review. Eur J Gynecol Oncol 1998;19: Chn D, Bishoff JT, Rtner L, Kvoussi LR, Jrrett TW. Endovsculr gstrointestinl stpler device mlfunction during lproscopic nephrectomy: erly recognition nd mngement. J Urol 2000;164: El-Hkim A, Ci Y, Mrcovich R, Pinto P, Lee BR. Effect of endo-gia vsculr stple size on lproscopic vessel seling in porcine model. Surg Endosc 2004;18:

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi 250 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journl of Urology 2009;35(3):250-255 Endoüroloji / Deneysel Arştırm Endourology / Experimentl Investigtion Lproskopik ipolr ve ultrsonik enerji letlerinin kullnımındki

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR.

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR. Ayklr yere düz srk sndlyede oturulur.her zmn urundn nefes lınmlı ve ğız kplı tutulmlıdır. Eller elin rksın konur ve nefes verilir. Bel ve sırt kslrı iyice ksılrk hv dışrıy verilmeye çlışılmlıdır. Tekrr

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

SECUNORM 590 KILAVUZ TÜRKÇE

SECUNORM 590 KILAVUZ TÜRKÇE SECUNORM 590 KILAVUZ TÜRKÇE TR SECUNORM 590'I TERCİH ETTİĞİNİZ IÇIN TEBRIKLER Solinger MARTOR KGfirmsının yüksek kliteli kesim letine krr verdiniz. SECUNORM 590 gergin emniyet ntlrının yrılmsı d dhil olmk

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ 33 REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ Dr. Oktr ASOĞLU Rektum knserinin cerrhi tedvisinde hem sğklım, hem de lokl nüks ornlrının kurumdn kurum, cerrhtn cerrh üyük frklılıklr göstermesinin temel nedeni

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de ÖRNEK 8.8: Aşğıdki şekilde ir su deposunun ltınd ğlnmış oln oru httı temsil edilmiştir. Sistem 80F'de su içermektedir. Boru httındn 00 l/dk kım sğlmk için tnktki su seviyesi ne olmlıdır? Suyun yoğunluğu

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

VESTEL LED AYDINLATMA / 2013 LED AYDINLATMA 2013

VESTEL LED AYDINLATMA / 2013 LED AYDINLATMA 2013 VESTEL LED AYDINLATMA / 2013 LED AYDINLATMA 2013 VESTEL DOST TEKNOLOJİDEN YENİ ÇÖZÜMLER Türkiye nin lider teknoloji şirketlerinden Vestel, hytı kolylştırck kıllı çözümler üretmek için durmdn çlışıyor.

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır.

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır. gösterilir. MUTLAK DEĞER Syı doğrusu üzerinde syısının sıfır oln uzklığın in mutlk değeri denir ve ile B O A 0 OA = OB =, 0 =, < 0 olrk tnımlnır. < 0 < y için y = y işleminin eşitini bulunuz. < 0 için

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hstl klr Dergisi Tek Porttn Lproskopik Kolorektl Cerrhi Single Port Lprosopi Coloretl Surgery SEZA LEVENTO LU, B. BÜLENT MENTEfi Gzi Üniversitesi T p Fkültesi, Genel Cerrhi Anilim

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13 Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi ers Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi Sn Frniso Seyyr stıı prolemi, en önemli loritm prolemlerinden iridir. NP-Tm oln prolem şu şekildedir: ir seyyr stıı mllrını n rklı şeirlerde stmk

Detaylı

ANSAN TR050 PANTHER VR.0.P TR www.nsn.om www.nsn.om 444 40 Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetleri httýný tüm illerden ve ep telefonlrýndn þýn ln kodu koymdn ryilirsiniz. Profesyonellere profesyonel çözümler...

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YILLAR 00 00 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - LYS - - - - - - - - FONKSĐYONLAR A ve B oşn frklı iki küme olsun A dn B ye tnımlı f fonksiyonu f : A B ile gösterilir A y tnım kümesi, B ye

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

2.1- Mısır kurutulmasının önemi

2.1- Mısır kurutulmasının önemi 1 1.GİRİŞ Türkiye de thıllr içinde uğdy ve rpdn sonr en geniş ekim lnın ship itki mısırdır. Thıllr içinde ilk sıryı uğdy lmkl irlikte, özellikle zı ölgelerimizde (Krdeniz Bölgesi) mısır ekmeği de yygın

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI

GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumund, ir Q noktsını üç outlu olrk temsil eden küik gerilme elemnı üzerinde 6 ileşeni gösterileilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z. Söz konusu

Detaylı