U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : Birleşim Saati : 17.30

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30"

Transkript

1 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : Birleşim Saati : Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin bu günkü birleşimine 34 üyenin de eksiksiz katıldığı tespit edildi. Gündemin 2. maddesinde yer alan açılışa geçildi. Başkan; Meclisimizin değerli üyeleri çoğunluk sağlandığından açılışı yapıyorum diyerek açılışı yaptı. Gündemin 3. maddesinde yer alan Meclis Üyeleri tarafından gündeme ilave edilmesi önerilen konuların görüşülmesine geçildi. Gündeme ilave edilmesi için konu önerilmedi. Gündemin 4. maddesinde yer alan Nisan toplantısının 4. birleşimine ait tutanağın görüşülmesine geçildi. Başkan; Tutanak hakkında söz alan olup olmadığını sordu. Söz alan olmayınca diğer gündem maddelerine devam edildi. Gündemin 5. maddesinde yer alan Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. Kültür ve Sosyal Hizmetler ve Karma Komisyonunun hazırladığı Çanakkale İli ile Vasit (Kut) Vilayeti arasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesi ile ilgili rapor Kâtip Üye tarafından Meclise okundu. Başkan; Komisyon Raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu; söz alan olmayınca Komisyon Raporunu işaretle oylamaya sundu ve rapor oy birliği ile kabul edildi. Turizm ve Karma Komisyonunun hazırladığı İlimiz Merkez İlçe Erenköy Köyü Muhtar Selim Oran Caddesi Kapı No:71 Yoncakent Villaları hariç, Y: X: ile Y: X: koordinatları arasında kalan bölgenin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi ile ilgili raporun görüşülmesine geçildi. Turizm Komisyonu Başkanı Halil İbrahim DEMİR; Gerekli inceleme yapılamadığından raporu geri çekiyoruz. Komisyon da toplanmadı. Başkan; Raporu geri çekme değil rapor hazır değil bize gelmiş değil zaten. Bir dahaki ayda görüşülmek üzere. Gündemin 6. maddesinde yer alan İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayısı ve isimlerin belirlenmesi geçildi. Başkan; Bu konuyla ilgili iki gün önce meclisimiz bir karar almıştı ama bunu bugün tekrar burada görüşmek durumundayız. Komisyonlarımızın kaç adet olacağı, isimlerinin ne olacağı ve kaç üyeden oluşacağını burada bir kez daha konuşup oylamak durumundayız. Bu konuyla ilgili ben görüşleri bekliyorum. Hicri NALBANT; Geçen gün de bir teklifimiz oldu. İki komisyonda çok sayıda üyemiz görev alırsa yani 5 yerine 7 olursa daha sağlıklı sonuç çıkar düşüncesiyle iki komisyonun sayısının 7 olmasını istiyoruz. Komisyon sayısı değiştirilebilir ancak bu önceden olsaydı değiştirebilirdik şu an azaltırsak karışıklık olacağı için aynen kalmasını teklif ediyoruz. 1

2 Başkan; Aynen isimlerinin de aynen değil mi? Hicri NALBANT; Evet. Başkan; İlk iki komisyonu Hicri Bey 7 diyor diğer komisyonları 5 diyor. Ahmet ÇİÇEK; Uygundur. Recep Cahit ÖZER; Uygundur. Başkan; Plan ve Bütçe Komisyonunun 7 üyeli, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 7 üyeli, Eğitim Komisyonunun 5 üyeli, Köye Yönelik Hizmetler Komisyonunun 5 üyeli, Tarım ve Orman Komisyonunun 5 üyeli, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 5 üyeli, Stratejik Plan Komisyonunun 5 üyeli, Meclis Araştırma ve Hukuk Komisyonunun 5 üyeli, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 5 üyeli, Basın Yayın Tanıtım ve Medya Komisyonunun 5 üyeli, Çevre ve Sağlık Komisyonunun 5 üyeli, Turizm Komisyonunun 5 üyeli, Milli Parklar Komisyonunun 5 üyeli, Denizcilik Komisyonunun 5 üyeli, Gençlik ve Spor Komisyonunun 5 üyeli, Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Komisyonunun 5 üyeli olarak oluşturulmasını işaretle oylamaya sundu. Yapılan işaretle oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Stratejik Plan Komisyonu, Meclis Araştırma ve Hukuk Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Basın Yayın Tanıtım ve Medya Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Milli Parklar Komisyonu, Denizcilik Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Komisyonu olmak üzere toplam 16 komisyon kurulması ve bu komisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 7 üyeden, diğer Komisyonların ise 5 üyeden oluşması oy birliği ile kabul edildi. Başkan; Komisyon seçimlerinin işaretle oy lamı, gizli oy lamı yapılmasını oylamaya sundu. Oylamanın işaretle oylama usulüyle yapılması oy birliği ile kabul edildikten sonra, Gruplardan isim bildirmelerini istedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ahmet ÇİÇEK, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Hicri NALBANT ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına da Recep Cahit ÖZER aday üyelerin isimlerini Meclis başkanlığına bildirdi, buna göre; Plan ve Bütçe Komisyonu 2. Ahmet ÇİÇEK 3. Hasan ENGİN 5. Hasan GÜRBÜZ 6. Ali KOLTUK 7. Recep Cahit ÖZER İmar ve Bayındırlık Komisyonu 1. Turan TUMAY 2. Bülent KORKMAZ 3. Ufuk ÜNVER 4. Hicri NALBANT 5. Nihat ÖNER 6. Mehmet KURTDERE 7. Rasim ACAR 2

3 Eğitim Komisyonu 2. Mehmet Emin SARAN 3. Hasan GÜRBÜZ 4. Nihat ÖNER 5. Recep Cahit ÖZER Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu 1. Salih DURAN 2. Halil İbrahim DEMİR 5. Hasan SÖNMEZ Tarım ve Orman Komisyonu 2. Akif KULAÇ 3. Ali AKINCI 4. Halil KAYA 5. Oktay ARSLAN Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 1. Nihat BORAZAN 2. Bahri UYSAL 3. Rıdvan İPEK 5. Rasim ACAR Stratejik Plan Komisyonu 2. Hasan Hüseyin AYTOP 3. Nihat ÖNER Meclis Araştırma ve Hukuk Komisyonu 1. İbrahim EREN 2. Ünsal DİRLİK 3. Hilmi BAYDAR 5. Ali KOLTUK Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 2. Hasan Hüseyin AYTOP 3. Halil KAYA 5. Rasim ACAR Basın Yayın Tanıtım ve Medya Komisyonu 1. Ahmet ÇİÇEK 2. Hasan ENGİN 4. Hilmi BAYDAR 3

4 Çevre ve Sağlık Komisyonu 1. Turan TUMAY 2. Mehmet Emin SARAN 3. Hicri NALBANT 5. Mehmet KURTDERE Turizm Komisyonu 1. Nihat BORAZAN 2. Halil İbrahim DEMİR 3. Hilmi BAYDAR 5. Ali KOLTUK Milli Parklar Komisyonu 1. Bahri UYSAL 2. Salih DURAN 4. Nihat ÖNER 5. Hasan SÖNMEZ Denizcilik Komisyonu 2. İbrahim EREN 3. Rıdvan İPEK 4. Ali AKINCI Gençlik ve Spor Komisyonu 1. Ufuk ÜNVER 2. Ünsal DİRLİK 3. Hasan GÜRBÜZ 4. Rıdvan İPEK 5. Recep Cahit ÖZER Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Komisyonu 1. Akif KULAÇ 2. Bülent KORKMAZ 3. Halil KAYA 5. Oktay ARSLAN Şeklinde oluşturulan Komisyon üyelikleri tek tek oylanarak, tüm komisyon üyelikleri oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7. maddesinde yer alan Gizli oyla üç İl Encümeni üyesinin seçimine geçildi. Üç İl Encümeni üyeliğine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Akif KULAÇ, İbrahim EREN ve Ufuk ÜNVER, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Halil KAYA ve Rıdvan İPEK, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Rasim ACAR önerildiler. Yapılan gizli oylama ve tasnif neticesinde; Akif KULAÇ ın ; 16 oy, İbrahim EREN in : 15 oy, Ufuk ÜNVER in : 16 oy, Halil KAYA nın : 17 oy, Rıdvan İPEK in : 17 oy, Rasim ACAR ın : 17 oy, Halil İbrahim DEMİR in : 1 oy aldıkları, 1 oyun ise geçersiz olduğu tespit edildi. Böylece 17 şer oy alan Halil KAYA, Rıdvan İPEK ve Rasim ACAR İl Encümeni üyeliğine seçildiler. 4

5 Gündemin 8. maddesinde yer alan İlimiz Çan İlçesi Bardakçılar Köyü Taşca Mevkii 149 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Termal Turizm Alanı amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin onayı konusunun görüşülmesine geçildi. Başkan; Meclis Başkanlığına sunulan teklifi okuttuktan sonra dosya üzerine söz alan olup olmadığını sordu. Söz alan olmayınca dosyanın görüşüp rapora bağlamak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini işaretle oylamaya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 9. maddesinde yer alan İlimiz Merkez İlçe Işıklar Köyü Kayancık Mevkii 44 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Mezbaha) amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin onayı konusunun görüşülmesine geçildi. Başkan; Meclis Başkanlığına sunulan teklifi okuttuktan sonra dosya üzerine söz alan olup olmadığını sordu. Söz alan olmayınca dosyanın görüşüp rapora bağlamak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini işaretle oylamaya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Gündem dışı görüşmelere geçildi; Ahmet ÇİÇEK; Bugünkü oylamalarla ilgili bir tespit yapmak istiyorum. Öncelikle bu İhtisas Komisyonlarına seçilen arkadaşları ve yeni Encümen Üyesi arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz hayırlı olsun diyoruz. Çanakkale kamuoyuna şuan ben buradan seslenmek istiyorum. Şuanda Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonu gözükmektedir. Bunun bilgisini kısaca ben vereyim. İnşallah Çanakkale mize yeni Encümen Üyesi arkadaşlarımız hizmet ederler. Şunu temenni ediyorum dönemindeki gibi kavgasız gürültüsüz bu işi yaparlar. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Recep Cahit ÖZER; Bugün İhtisas Komisyonlarına ve İl Encümenine seçilen bütün arkadaşlara hayırlı görevler diliyorum. Çanakkale için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel hizmetlere İl Genel Meclisi olarak imza atmayı önümüzdeki bir yıl boyunca Allah bize nasip eder diye düşünüyorum. Hicri NALBANT; Ben de her iki Grup Başkanvekili arkadaşımın dileklerine katılıyorum hayırlı olsun diyorum. Bundan başka söz almak isteyen olmayınca, Başkan gündemin 10. maddesinde yer alan kapanışa geçmeden önce gelecek birleşimin tarihini belirleyerek; 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat da İl Genel Meclisi toplantı salonunda toplanılmak üzere oturumu kapattı. Hasan Hüseyin AYTOP Bülent KORKMAZ Ferhat ÖZGER İl Genel Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye 5

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 09.01.2015 Birleşim Saati : 11.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 09.01.2015 Birleşim Saati : 11.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 09.01.2015 Birleşim Saati : 11.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

MECLİS GÜNDEMİ AYRINTISI

MECLİS GÜNDEMİ AYRINTISI MECLİS GÜNDEMİ AYRINTISI Konu 06 OCAK 2012 GÜNLÜ İKİNCİ BİRLEŞİM Başlık ŞİŞLİ BELEDİYE MECLİSİNİN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 06 OCAK 2012 GÜNLÜ İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI Dönemi : 2012 Yılı Birleşim: 1 Toplantı : Kasım Ayı Oturum: 1 Karar Tarihi : 01.11.2012 Toplantıya Katılanlar Üyeler

Detaylı

S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ. Gündoğan/Bodrum

S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ. Gündoğan/Bodrum S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ Gündoğan/Bodrum 21.02.2014 KONU: Genel Kurul Tutanağı Sayı: 2014/07 Sayın Üyeler, S.S. Tankay Konut Yapı Kooperatifinin 15.02.2014 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü

Detaylı

...T C -... / S J \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (15.07.2015) TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14.

...T C -... / S J \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (15.07.2015) TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14. ....T C -... / S J \ BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / EXPSoi6 TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14.00 Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi :Menderes TÜREL :Halil ÖZTÜRK :Muhammet URAL Yazı

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10. T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.2014 Sayın Veli, İlgi: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği madde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 119'uncu Birleşim 18 Haziran 2008 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 119'uncu Birleşim 18 Haziran 2008 Çarşamba DÖNEM: 23 CİLT: 23 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 119'uncu Birleşim 18 Haziran 2008 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 152 II. - GELEN KÂĞITLAR 155 III.-YOKLAMA

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Nisan 2014/04 Toplantının Tarihi : 09.04.2014 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Çarşamba Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Nisan 2014/04 Toplantının Tarihi : 09.04.2014 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Çarşamba Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Nisan 2014/04 Toplantının Tarihi : 09.04.2014 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Çarşamba Oturum : 1 Belediye Meclisinin 09.04.2014 tarihi Çarşamba

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 03.04.2013 Toplantı No: 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN-Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 08.01.2013 Salı günü saat 16.00'da

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI Karar Tarihi : 02/03/2015 Sayfası : 1 Gazipaşa Belediye Meclisi, 2015 Mart ayı toplantısının I.Birleşimimin I.oturumunu yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cengiz KOCAGİL Erkan ÖZKAN Fahri ELMAS Fevzi AYDIN Hamdi YAPICI

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe

Detaylı

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye KARAR NUMARASI : 27 Muthat GÜNEŞ, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Eylül ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 4 ŞUBAT KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 05.02.2014 BİRLEŞİM NO : 3 KOMİSYONA HAVALE GEREKÇESİ : Bütçeyi ve komisyonlarının görev alanını ilgilendirmesi

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri İzzet Eroğlu * Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun tarihi süreci ve işleyişi daha önce yine Yasama Dergisinde yayımlanan çalışmamda 1

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı