Prof. Dr. Nahide ONSUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Nahide ONSUN"

Transkript

1 Prof. Dr. Nahide ONSUN Adı Soyadı: Nahide ONSUN Doğum Yeri: Lefkoşa-Kıbrıs Doğum Tarihi: 9 Ekim 1952 Öğrenim Durumu: Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1975 Tıpta uzmanlık: Histoloji-Embriyoloji İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Görevler: Ek Görev: Lepra Uygulama ve Araştırma Merkezinin Eğitim Programı Doçentlik: 1987 Ar. Gör. Dr: İ.Ü Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği Klinik Şef Yard: Beyoğlu Eğitim Hastanesi Dermatoloji Klinik Şefliği: Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği Yabancı Dil: İngilizce Burslu Eğitimler: 1. ALERT Institution Tropikal Lepra ve Dermatoloji Eğitimi 2. Melanoma eğitimi National Cancer Institute - Milan, Italy Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar: Ulusal dernek üyelikleri 1.Türk Tabibler Birliği - İstanbul Tabip Odası 2.Türk Dermatoloji Derneği 3.Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Uluslararası dernek ve kurum üyelikleri 1.International Society of Dermatology 2.European Academy of Dermatovenerology 3.International Society of Dermoscopy 4.EORTC Melanoma Cooperative Group 5.EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force EORTC üye no:7894

2 Delegelikler International League of Dermatological Societies (ILDS): Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Delegesi Ek Görevler: 1.Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Genel Sekreterliği 1996 dan itibaren 3. dönem 2.Türkderm (Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi) Editörlüğü 2000-halen devam etmekte (2008 den itibaren SCIE de indekslenmekte) 3.Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 4.Okmeydanı Eğitim Hastanesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 5. Türk Dermatoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 6.Haseki Tıp Bülteni Danışma Kurulu Üyeliği Dermatoloji Yeterlilik Kurulu Görevleri 1.Eğitim komisyonu üyesi 2.Kış Okulu Eğitimcisi Çalışma Grupları 1.Psoriasis çalışma grubu (PSR-TR): Moderatör (Türkiye psoriasis kayıt sistemi) 2.Dermatoonkoloji çalışma grubu: Moderatör (Deri tümörleri kayıt sistemi) Uluslar arası Çok Merkezli Çalışmalar: 1.Combined chemotherapy of multibacillary leprosy of 6 months duration Koordinator: Dr. SR Pattyn (Antwerp) Sonuçlar: Leprosy Rev 1986; 57 Supplement 3: da yayınlanmıştır. 2.Three-point check list of dermoscopy: an open internet study. Sonuçlar: British J Derm 2006; 54: yayın oldu. 3.EORTC melanoma grup protokol Randomized phase III trial. post- operative adjuvant Interferon-alpha 2b (Intron-A) treatment after resection of thick primary melanoma and/or regional Iymphnode metastases intermediate- high dose vs intermediate-low dose Interferon-alpha vs observation Sonuçlar: Lancet 2005; 366: yayın oldu. 4.EORTC Melanoma group protokolu. Trial Adjuvan- Peg-Intron treatment in stage III melanoma versus observation after regional Iympnode dissection a multicenter randomized phase III trial Koordinator: Dr. Eggermont 5.Orta derecede ve şiddetli psöriazisi olan hastaların tedavisinde sübkutan yoldan uygulanan Raptiva nın çok merkezli, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü, faz III çalışması 6.ACCEL çalışması ; Kronik ürtikerde Desloratadinin optimal doz araştırması 2009 yılında kapatıldı.değerlendirilmesi devam etmekte. Not:1,2,3,4 ve 5 numaralı çalışmaların sonuçları uluslar arası dergilerde yayınlanmış olup yazılar ilişikte sunulmuştur. ESERLER LİSTESİ A.SCI-Expanded a giren yabancı dilde yayınlar: 1. Kural YB, Su O, Onsun N, Uras AR. Atopy, IgE and eosinophilic cationic protein concentration, specific IgE positivity, eosinophil count in cutaneous T Cell lymphoma. Int J Dermatol Apr;49(4):39.

3 2. Gereli MC, Onsun N, Atilganoglu U, Demirkesen C. Comparison of two dermoscopic techniques in the diagnosis of clinically atypical pigmented skin lesions and melanoma: seven-point and three-point checklists. Int J Dermatol Jan;49(1): Tekin NS, Altinyazar HC, Tekin IO, Keskin SI, Kucukoglu R, Onsun N. Disabling pansclerotic morphoea: a case report. Int J Clin Pract Jan;64(1): Onsun N, Büyükbabani N, Ummetoğlu O, Cebeci F. Do we have to pay more attention to vitiligo patients? Peculiar histopathological features of primary cutaneous melanoma preceded by vitiligo. J Dermatol Nov;36(11): Onsun N, Pirmit S, Ummetoglu O. Successful therapy of tinea cruris with topical isoconazole in combination with a corticosteroid. Mycoses Sep;51 Suppl 4: Onsun N, Inandirici A, Kural Y, Teker C, Atilganoglu U. Phakomatosis pigmentovascularis type II b with bilateral hearing impairment. J Eur Acad Dermatol Venereol Mar;21(3): Onsun N, Kural Y, Su O, Demirkesen C, Büyükbabani N. Hypopigmented mycosis fungoides associated with atopy in two children. Pediatr Dermatol Sep-Oct;23(5): Cebeci F, Tanrikut A, Topcu E, Onsun N, Kurtulmus N, Uras AR. Association between chronic urticaria and thyroid autoimmunity. Eur J Dermatol Jul-Aug;16(4): Onsun N, Ufacik H, Kural Y, Topçu E, Somay A. Efficacy of imiquimod in solitary plaques of mycosis fungoides. Int J Tissue React. 2005;27(4): Kural Y, Onsun N, Aygin S, Demirkesen C, Büyükbabani N. Efficacy of narrowband UVB phototherapy in early stage of mycosis fungoides. J Eur Acad Dermatol Venereol Jan;20(1): Aybey B, Ergenekon G, Hekim N, Yarat A, Kurai Y, Onsun N. Glutathione peroxidase (GSH-Px) enzyme levels of patients with acne vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol Nov;19(6): Su O, Demirkesen C, Onsun N. Localized blastomycosis-like pyoderma with good response to cotrimoxazol and cryotherapy. Int J Dermatol May;43(5): Demirkesen C, Tüzüner N, Su O, Eskazan AE, Soysal T, Onsun N. Primary cutaneous immunocytoma/marginal zone B-cell lymphoma: a case with unusual course. Am J Dermatopathol Apr;26(2): Onsun N, Saraçoğlu S, Demirkesen C, Kural YB, Atilganoğlu U. Eruptive widespread Spitz nevi: can pregnancy be a stimulating factor? J Am Acad Dermatol May;40(5 Pt 2): Kural YB, Ergün S, Büyükbabani N, Durmuşouğlu R, Onsun N. Cutaneous bronchogenic cysts. Int J Dermatol Feb;37(2): Onsun N, Atilganoğlu U, Kural YB,Nisanci P, Arda N. Male breast cancer with skin invasion. J Eur Acad Dermatol Venereol Jan; 8(1): Aydemir EH, Unal G, Kutlar M, Onsun N. Pediculosis capitis in Istanbul. Int J Dermatol Jan;32(1): Onsun N, Erözbek A, Güzel Z, Cinar S, Aksoy F. Lymph node metastases and perineural involvement in basal cell carcinoma. Int J Dermatol Oct;30(10): Aydemir EH, Onsun N, Ozan S, Hatemi HH. Rothmund-Thomson syndrome with calcinosis universalis. Int J Dermatol Oct;27(8):591-2.

4 B.SCI-Expanded a giren Türk dergilerinde yayınlanan yayınlar: 1. Onsun N, Su O, Eris Z, Davutoglu M, Cebeci F, Senocak M. Psoriasisli Hastalarda Diyabet Görülme Sıklığına Karşılık Diyabetli Hastalarda Psoriasis Görülme Sıklığı. The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients. Arch of Turk Dermatol Venereol 2010;44(1): Korkmaz S, Onsun N. Kozmetik Güvenirliği. Safety Assessment of Cosmetics. Arch of Turk Dermatol Venereol 2009;43(1):1. 3. Cebeci F, Topçu E, Onsun N, Su O. Behçet hastalığında sistemik tutulum ve faktör V leiden gen mutasyonu arasındaki ilişki. Association Between Factor V Leiden Gene Mutation and Systemic Involvement in Behcet's Disease. Arch of Turk Dermatol Venereol 2009;43(1): Cebeci F, Onsun N, Ummetoglu O, Uras AR. Hirsutizmli Kadınlarda Serum Prostatik Spesifik Antijen Düzeyleri. Serum Prostatic Specific Antigen Levels in Women with Hirsutism. Arch of Turk Dermatol Venereol 2009;43(3): Su O, Onsun N, Ozkaya DB, Arda H, Kural YB, Atılganoglu U. Alerjik Kontakt Dermatit / Mukoziti Olan Hastaların Yama Testi Sonuçları. Patch Test Results in Patients with Allergic Contact Dermatitis / Mucositis. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(1): Onsun N. Psoriasis Tedavi Yöntemleri ve Algoritmik Yaklaşım. Principles of the Treatment of Psoriasis and Therapeutic Algorithms. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(2): Gereli MC, Onsun N, Atılganoglu U. Melanomun dermoskopik tanısında 3 özellik kontrol listesi ile 7 özellik kontrol listesinin karşılaştırılması. Comparison of two dermoscopic techniques in the melanoma diagnosis: 3-point checklist and 7-point checklist. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(2): Alper S, Atakan N, Gürer MA, Onsun N, Özarmağan G. Türkiye Psoriasis Biyolojik Ajan Kullanım Kılavuzu. Turkish Guidelines for the Management of Psoriasis with Biologic Agents. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008; 42(2): Seremet S, Onsun N, Danalıoglu A, Demirkesen C Aygın S. Pemfigus Vulgarisli Hastalarda Özofagus Tutulumu ve Deri Bulgularıyla Karşılaştırılması. The Oesophageal Involvement of Pemphigus Vulgaris Patients and Comparing with Skin Findings. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(3): Su O, Onsun N, Arda H, Ummetoglu O, Pekdemir A. Klasik Kaposi Sarkomlu Olgularda Klinik Özellikler, İnsan Herpesvirüs-8 in Varlığı ve Tedavi Sonuçları. Clinical Features, Presence of Human Herpesvirus-8 and Treatment Results in Classic Kaposi Sarcoma. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(4): C.SCI-Expanded a girmeyen hakemli dergilerde yayınlanan yabancı yayınlar: 1. Su O, Onsun N, Demirkesen C, Aydin Y, Pirmit S, Gereli M. A case of CD4+/CD56+ hematodermic neoplasm (plasmacytoid dendritic cell neoplasm). Dermatol Online J Apr 15;16(4):8. 2. Cebeci F, Celebi M, Onsun N. Nonclassical yellow nail syndrome in six-year-old girl: a case report. Cases J Oct 24;2:165.

5 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan veya bildiri kitabında basılan bildiriler: 1. Onsun N.Differential diagnosis of malignant melanoma. 5. EADV Spring Symposium (22-25 May 2008; İstanbul-Turkey) (Symposium 13-Melanoma today; 09:15-10:45) Bildiri özet kitabı sayfa Su O, Kural YB,Ozkaya DB, Buyukbabani N, Genç YE, Onsun N.Reactive perforating collagenosis a case report. 5. EADV Spring Symposium (22-25 May 2008; İstanbul-Turkey) (Poster 306-Poster area Rumeli Hall) Bildiri özet kitabı sayfa Onsun N. Patient needs and support in psoriasis. 5. EADV Spring Symposium. (22-25 May 2008; İstanbul-Turkey) A satellite symposium at the EADV congress. Konuşma L8. 4. Su O, Onsun N, Arda H, Erdemoglu Y. A case of classic Kaposi s sarcoma associated with colon cancer. 16. Congress of the EADV (16-20 May 2007; Vienna-Austria) (Poster 864) 5. Onsun N, Cebeci F, Ummetoğlu O, Topcu E, Atilganoğlu U, Buyukbabani N. Ecthyma like leukemia cutis. 13. Congress of the EADV (17-21 Nov 2004; Florence-Italy) (Poster 13.92) Bildiri özet kitabı sayfa 520. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 1. Onsun N. Akne şiddetinin derecelendirilmesi. Türkiye Klinikleri 2009;2(3): Onsun N. Mikozis fungoides. Türk Dermatoloji Dergisi. 2008;2: Onsun N. Erken Evre Mikozis Fungoides Tanısında Algoritmik Yaklaşım. An Algoritmic Proposal for the Diagnosis of Early Stage of Mycosis Fungoides. Türkderm 2007;41(4): Onsun N. Kutanöz melanom. Türkiye Klinikleri 2007;3(22): Onsun N. Kutanöz T Hücreli Lenfomalarda Tedavi ve Takip. Türkderm 2006;40(0A): Onsun N. Dismorfizmin Çözümü Kozmetik Uygulamalar mı? Türkderm 2006;40(2): Onsun N. Selülit tedavisinde kullanılan fiziksel ve mekanik yöntemler. Türkiye Klinikleri 2006;2(39): Cebeci F, Onsun N, Ümmetoğlu Ö. Hirsutizmli Kadınlarda Oligomenore, Akne Sebore ve Androgenetik Alopesi Sıklığı. The frequency of menstruel irregulation, acne, seborrhea and androgenetic alopecia in women with hirsutizm. Türkderm 2005;39(1): Cebeci F,Topçu E, Onsun N, Kurtulmuş N, Uras A. Kronik İdyopatik Ürtiker ile Otoimmün Tiroidit Birlikteliği. Autoimmune tyroidit with chronic idiopathic urticaria. Türkderm 2004;38(4): Koç MK, Onsun N, Kural YB, Oğuz FS. Bazal Hücreli Karsinom Hastalarında HLA Antijenleri. HLA antigens in basal cell carcinoma patients. Türkderm 2004;38(4): Onsun N. Hormonal yaşlanma. Türkiye Klinikleri 2004;5: Onsun N. Sağlık Bilimlerinde Sürekli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu. Türkderm 2003;37(2): Su Ö, Onsun N, Atılganoğlu U, Kural YB, Aygın S, Konuk E. Kronik ürtiker etyopatogenezinde algoritmik yaklaşımın pratikte sağladığı yararlar. Algorhythmic approach to the etiopathogenesis of chronic urticaria: practical benefits. Türkderm 2002;36(1): Onsun N. Kozmetik dermatoloji geleneksel dermatoloji disiplininden ayrılabilir mi? Türkderm 2002;36(2):11.

6 15. Atılganoğlu U, Su Ö, Onsun N. Atopik dermatitli olgularda melanositik ve displastik nevüs sıklığı. The incidence of melanocytic naevi and dysplastic naevi in the patients with atopic dermatitis. Türkderm 2002;36(4): Onsun N. Tıbbi etik ve Dermatoloji. Türkiye Klinikleri 2002;12(S): Onsun N. Atopik dermatitte çin herbal tedavisi. Türkderm 2000;34(2): Su Ö, Onsun N, Aygın S, Atılganoğlu U, Uras AR. Rozaseli hastalarda gıda ve ev tozu akarı antikorlarının araştırılması. Türkderm 2000;34(3): Onsun N. Pigmente lezyonların tanısında doğru yaklaşım nasıl olmalıdır? Türkderm 1999;33(2): Su Ö, Fazlıoğlu A, Demirkesen C, Çek M, Onsun N. Transisyonel hücreli mesane kanserinde indiferansiyederi metastazı. Türkderm 1999;33(2): Onsun N. Deri ve vitaminler. Türkiye Klinikleri 1999;2: Ulusal kitaplar veya kitap bölümleri: 1.Onsun N, Atılganoğlu U. Dermoskopi atlası. Eylül,1997-İstanbul. ISBN No: Onsun N, Tüzün Y. Tırnak bozukluklarında muayene. Tırnak hastalıkları İstanbul, Bölüm 3. Sayfa Onsun N, Kotogyan A. Pediatrik hastalıklarda tırnak bozuklukları. Tırnak hastalıkları İstanbul, Bölüm 14. Sayfa Kotogyan A, Onsun N. Tırnağın gelişim anomalileri. Tırnak hastalıkları İstanbul, Bölüm 15. Sayfa Kotogyan A, Onsun N. Tırnak bakımı ve kozmetikleri. Tırnak hastalıkları İstanbul, Bölüm 18. Sayfa Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan veya bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. Onsun N.Temel Dermoskopi Kursu. Patern analizi ve vaka örnekleri. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi (26-30 Mayıs 2010; Çeşme) (Sözel sunum saat 15:40-17:00 Salon 4). 2. Pirmit S, Küçük ÖS, Ünal A, Onsun N, Somay A. Kronik lenfositik lösemiye bağlı akkiz palmoplantar keratoderma. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi (26-30 Mayıs 2010; Çeşme) (Poster S52). Bildiri özet kitabı sayfa Onsun N, Balsever Kural Y, Arda H, Ummetoglu O, Uras AR. Kutanöz T hücreli lenfomalarda total IgE ve ECP nin prognostik değeri. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 1). Bildiri özet kitabı sayfa Gereli MC, Atılganoglu U, Onsun N. Melanomun dermoskopik tanısında 3 özellik kontrol listesi ile 7 özellik kontrol listesinin karşılaştırılması. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek- Antalya) (Sözel sunum 8). Bildiri özet kitabı sayfa Su O, Onsun N, Bıyık D, Dursun H, Balsever Kural Y, Atılganoğlu U. Kontakt dermatiti/ mukoziti olan hastaların yama testi sonuçları. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek- Antalya) (Sözel sunum 12). Bildiri özet kitabı sayfa Cebeci F, Onsun N, Su O. Behçet hastalığında faktör 5 Leiden mutasyonu. XXI. Ulusal Dermatoloji

7 Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 22). Bildiri özet kitabı sayfa Cebeci F, Ummetoglu O, Onsun N, Uras AR. Hirsutizm tanısında prostat spesifik antijenin rolü. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 51). Bildiri özet kitabı sayfa Onsun N, Ozkaya DB, Aygın S, Uras AR. Psoriasisli hastalarda oral glukoz tolerans testi sonuçları ve insülin direnci sıklığı. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Poster 233). Bildiri özet kitabı sayfa Er H, Onsun N, Balsever Kural Y, Su O, Uras AR. Aktinik keratozlarda lipid profil özelliklerinin değerlendirilmesi. II. Çukurova Dermatoloji Günleri (4-6 Haziran 1998; Adana) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa Onsun N. Akne tedavisinde gelecek. II. Çukurova Dermatoloji Günleri (4-6 Haziran 1998; Adana) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa Onsun N. Reaktif oksijen türevlerinin dermatolojik hastalıklardaki rolleri ve antioksidanların tedavide kullanımı. Dermatolojde Gelişmeler-3.Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği İstanbul, Sayfa Su O, Taşkın M, Onsun N. Alopesili hastalarda serum çinko, demir, bakır, kalsiyum, magnezyum ve inorganik fosfor düzeylerinin değerlendirilmesi. XIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (6-9 Ekim 1997; Ankara) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa Atılganoglu U, Onsun N, Kaner G, Kural Y, Çek D.İ. Dermatoskopi yöntemi erken evre melanom tanısını kolaylaştırıyor mu? XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (1995; Ankara) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa Onsun N, Atılganoglu U, Nişancı P, Kaner G, Kural Y, Çek D.İ. Klinik olarak malin melanomu taklit eden lezyonların ayırıcı tanısında dermatoskopi. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (1995; Ankara) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa Onsun N. Geriatrik Dermatolojide Malnutrisyonun Önemi. Dermatolojde Gelişmeler-2.Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği İstanbul, Sayfa Onsun N, Tüzün Y. Esansiyel yağ asitleri Eikosanoid sistem ve deri. Dermatolojde Gelişmeler.Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği İstanbul, Sayfa

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SİBEL ALPER 2. Doğum Tarihi: 27. 06. 1960 3. Unvanı: PROFESÖR 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SİBEL ALPER 2. Doğum Tarihi: 27. 06. 1960 3. Unvanı: PROFESÖR 4. Öğrenim Durumu: . Adı Soyadı: SİBEL ALPER 2. Doğum Tarihi: 27. 06. 960 3. Unvanı: PROFESÖR 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP EGE ÜNİVERİSTESİ 984 Y. Lisans TIP EGE ÜNİVERSİTESİ 984 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mashattan Konutları B5 Blok No:68 Şişli İstanbul. Tel: 212-330 30 07. emel.gungor@asg.com.tr. 1983-1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Mashattan Konutları B5 Blok No:68 Şişli İstanbul. Tel: 212-330 30 07. emel.gungor@asg.com.tr. 1983-1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Emel Güngör DOĞUM TARİHİ : 8 Kasım 1964 DOĞUM YERİ: Ankara UYRUĞU: T. C. UZMANLIK DALI: EV ADRESİ: Deri ve Zührevi Hastalıklar Mashattan Konutları B5 Blok No:68 Şişli İstanbul Tel:

Detaylı

Prof. Dr. Server Serdaroğlu nun Yayın Listesi. KONGRE ve SİMPOZYUMLAR

Prof. Dr. Server Serdaroğlu nun Yayın Listesi. KONGRE ve SİMPOZYUMLAR Prof. Dr. Server Serdaroğlu nun Yayın Listesi KONGRE ve SİMPOZYUMLAR 1. Yazıcı H, Yurdakul S, Tüzün Y, Pazarlı H, Özyazgan Y, Özdoğan H, Ülkü B, Ersanlı M, Serdaroğlu S, Müftüoğlu A: Behçet sendromunda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1990 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Melih Güven

Doç. Dr. Melih Güven Doç. Dr. Melih Güven Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Reha Cengizlier 2. Doğum Tarihi: 02.07.1959 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gamze UĞURLUER 2. Doğum Tarihi / Yeri: 1976 / Gaziantep 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. İş adresi: Acıbadem Adana Hastanesi, Cumhuriyet Cad, No 66, 01130, Adana 5. Telefon:

Detaylı

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nil Banu PELİT (KILIÇ) 2. Doğum Tarihi: 29 Ekim 1964 3. Unvanı: Uzman Tıp Doktoru 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Çukurova 1987 Mikrobiyoloji ve Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. C-Akademik Ünvanlar Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1982/1989

ÖZGEÇMİŞ. C-Akademik Ünvanlar Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1982/1989 A-Kimlik Bilgileri Adı Soyadı: NECMETTİN AYDIN MUNGAN Doğum Yeri: Ankara Doğum Tarihi: 24 MART 1965 Yabancı Dil: İngilizce Uzmanlık alanı: Üroloji ÖZGEÇMİŞ B-Adresleri ve Telefon Numaraları Ev: Gelincik

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Lisans: GATA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: yasar.kucukardali@yeditepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nuray Başsüllü Doğum Tarihi: 26 Ekim 1970 Doğum Yeri: Ereğli / Konya E-Posta: nuraybs@gmail.com Yabancı Dil: İngilizce (Mart 2007 ÜDS: 67,5) Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1987-1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1987-1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KADİR OKHAN AKIN Ünvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 17 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Uzman Dr. Berna AKSOY

Uzman Dr. Berna AKSOY Uzman Dr. Berna AKSOY Bilimsel Çalışmalar: Ulusal kongrelerde sunulmuş 48 adet bildiri 1. Koçer U, Aksoy HM, Atakan N, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B, Astarcı M, Onuk N. Geç Başlangıçlı Kütanöz Lenfanjiom: Olgu

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

ÖZGEÇMİŞ. Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği ÖZGEÇMİŞ Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği e-mail: ymuslumanoglu56@hotmail.com Fax: 0212 229 44 81 Telefon: 0212 529 44 00 / 1326

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cumhur AYDEMİR Doğum Tarihi: 07/02/1978 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık İlkokul, Ortaokul, Lise Eğitimi: Mugada İlköğretim Okulu Bartın Lisesi (1983-1993) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri ÖZGEÇMİS Adı Soyadı: CEM MURAT BAYKAL Doğum Tarihi: 01 TEMMUZ 1970-Konya Adres: GSM: e-mail: Öğrenim Durumu: Derece BölÜm/Hrogram Universite Yıl Orta ve lise eğitimi Konya Anadolu Lisesi 1981-1988 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İsim: YAVUZ SELİM YILDIRIM Doğum Tarihi: 09 / 10 / 1980 Doğum Yeri: Milliyeti: Aile Durumu: Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti Evli ve 3 çocuk babası 1 Eğitimi: 1996-1999 Kahramanmaraş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1997 Hastanesi Y. Lisans Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

ÖZGEÇMİŞ. 1997 Hastanesi Y. Lisans Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Reyhan ERSOY 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1993 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü 1 Adı soyadı : Ali Ulvi Önder Doğum tarihi/yeri : 27.05.1957/Ünye Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu: 1975-1981 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Esk. Tıp Fak. 1979 Y. Lisans Pediatri,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Universitesi 1988 Doktora/S.Yeterlik/ İç hastalıkları

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Universitesi 1988 Doktora/S.Yeterlik/ İç hastalıkları ÖZGEÇMİŞ Ek.4 Adı Soyadı: Bahattin Çiçek Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1964 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Universitesi 1988 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

Doğum Tarihi, 1942 Öğrenim Durumu

Doğum Tarihi, 1942 Öğrenim Durumu 1 Adı Soyadı: Fatma Tümay Sözen Doğum Tarihi, 1942 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1965 Tıpta Uzmanlık İç Hastalıkları Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYDAN ÇELEBİLER (Çavuşoğlu) Doğum Tarihi: 02/01/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988 Tıpta

Detaylı