BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 04/11/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 1. Keratolizis plantare sulcatumda en sık etken hangisidir? ) ctinomyces B) cinatobacter C) Kytococcus sedanterius D) Dermatophilus congolensis E) Corynobacterium minittissumum 5. Edinsel ve herediter anjioödemde sensitif, ama nonspesifik tarama testi hangisidir? ) C1 B) C2 C) C3 D) C4 E) C5 2. şağıdakilerden hangisi kronik arsenik maruziyetideri bulgularından değildir? ) Saç kaybı B) Siyah ayak hastalığı C) İntertriginöz alanlarda hiperpigmentasyon vardır. D) Tenar ve hipotenar alanlara sık yerleşen papüler lezyonlar E) Gövdede tuz biber tarzıda hipo ve hiperpigmentasyon gelişimi 3. şağıdakilerden hangisi dermatitis herpetiformisle daha sık birliktelik gösterir? ) Pernisyöz anemi B) Myastenia gravis C) Sjögren sendromu D) Insüline bağımlı diyabet E) Otoimmün kronik aktif hepatit 4. Lineer likenoid dermatoz için hangisi doğrudur? 6. HIV infeksiyonunun en erken deri bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? ) Rekürren oral aft B) Seboreik dermatit C) Eozinofilik follikülit D) Rekürren herpes simpleks E) kut morbiliform ekzantem 7. Doğurgan kadınların hangi dönem infeksiyonununda konjenital sifiliz riski en yüksektir? ) Gebeliğin 3. ayı B) Gebeliğin 7. ayı C) Gebeliğin 9. ayı D) Gebelikten 2 yıl önce E) Gebelikten 3 hafta önce 8. şağıdakilerden hangisi sklerödemin histopatolojik özelliği değildir? ) Kaba kollajen lifler B) Fibroblastlarda artış C) Elastik liflerde azalma D) Dermisde müsin birikimi E) Retiküler dermisde kalınlaşma ) Tırnak distrofisine yapabilir. B) Genellikle gövdede görülür ve Blascko çizgilerini izler. C) Tedavisiz yıllarca devam eder, kendiliğinden iyileşme beklenmez. D) İmmünhistokimyasal boyamalarda CD4+T lenfositlerden zengin infiltrat beklenir. E) Sıklıkla genetik geçiş göstermekte ve tek yumurta ikizlerinde daha sık görülmektedir. 2

3 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 9. kut generalize ekzantematöz püstülosis püstülü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? ) Steril B) Nonfoliküler C) 5 mm den küçük D) Eritemsiz zeminde E) ksiller bölgeden başlayan 13. şağıdakilerden hangisi liken sklerozun patogenezinde rol alabilir? ) Ekstrasellüler matriks protein 1 e karşı gelişen IgG otoantikorları B) Konnektif doku büyüme faktörü polimorfizmi C) STT4 transkripsiyon faktör polimorfizmi D) MHC sınıf I antijenleri E) Borrelia burgdorferi 10. şağıdaki hangi primer kutane B hücreli lenfoma tipinde, Borrelia infeksiyonu ile ilişki daha sıktır? ) Lenfoblastik B) İntravasküler C) Marginal zon D) Folikül merkezli E) Diffuz büyük hücreli, bacak tipi 11. Sarkoidozda hangisi daha sık görülür? ) Onikoliz B) Lupus pernio C) Darier-Roussy D) Papül ve plaklar E) Skar sarkoidozu 14. Nörofibromatoziste aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Lisch nodülleri 3 yaşından sonra oluşmaya başlar ve 20 yaş üstü hastaların % 90 ında mevcuttur. B) Cafe au lait lekeleri ve intertriginöz çillenmeler konjenital olarak ya da yaşamın ilk yıllarında görülür. C) Malin periferal sinir kılıfı tümörü pleksiform nörofibromanın malign transformasyonu sonucu oluşabilen agresif bir tümördür. D) Makrosefali ve skolyoz nörofibromatozis 1 de en sık görülen iskelet sistemi anomalileridir. E) Mavi-kırmızı maküller ve psödoatrofik maküller nadir deri bulgularıdır. 15. Keratoakantoma için hangisi yanlıştır? Psödolenfoma 2. Granulomatöz dermatit 3. Kazanılmış perforan dermatoz 4. Kaposi sarkoma 5. Lösemi Yukarıdakilerden hangileri herpes zoster gelişen alanlarda gelişebilecek deri lezyonudur? ) Spontan gerileme sıktır. B) Tipik olarak ileri yaşta ve ekstremitede görülür. C) Multipl keratoakantomalara gastrointestinal malignansiler eşlik edebilir. D) Sporadik olgularda TGFB1 mutasyonlarına rastlanabilir. E) Otozomal dominant geçiş gösteren Ferguson- Smith sendromunda multipl lezyonlar görülür. ) B) C) D) E)

4 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 16. şağıdaki retinoidlerden hangisinin bağlandığı nükleer reseptörü RR değildir? ) litretinoin B) Tazaroten C) Beksaroten D) Tretinoin E) dapalen 17. şağıdaki mekanizmalardan hangisi layşmaniazisin progresyonuna neden olur? ) İnterlökin 4 ve 10 üretimi B) T helper 1 yanıtının oluşması C) İnterferon gamanın üretilmesi D) Doğal öldürücü hücrelerin uyarılması E) Tümör nekroz faktör alfanın üretilmesi 20. HSTLIK BULGU I. Ürtikeryal Vaskülit Ürtikeryal plak II. Eritema elevatum diutinum III. İnfantil akut hemorajik ödem IV. Henoch-Schönlein Purprası TargetoidPurpurik Plaklar Ekstansörlerde nodüller İntermittent palpabl purpura V. Polyarteritis Nodasa Livedo retikularis Yukarıdaki tabloya göre, aşağıdakilerin hangisinde hastalıklar kendilerine ait olan bulgularla birlikte doğru bir şekilde verilmiştir? ) I, II ve III B) I, III ve V C) I, III ve IV D) I, IV ve V E) I, II ve V 18. şağıdaki klinik özelliklerden hangisi Stafilokoksik soyulmuş deri sendromunun özelliği değildir? ) Mukozal tutulum yoktur. B) Histolojik incelemelerde subgranular epidermolizis ve dermiste inflamatuvar infiltrat görülür. C) Hastalığın nedeni stafilokokal eksfolyatif toksin ve B dir. D) Yaygın formda olabileceği gibi büllöz impetigo şeklinde lokalize de olabilir. E) Nikolsky belirtisi pozitiftir. 21. şağıdakilerden hangisi Subkorneal Püstüler Dermatoz için doğru bir ifadedir? ) Spongiform püstüller ile seyreder. B) Ig paraproteinemilerle ilişkili olabilir. C) Püstüllerde yoğun lenfoplazmositer tipte hücre infiltrasyonu görülür. D) İmmünfluoresan çalışmalarda sıklıkla pozitif lineer bir birikim gösterilmiştir. E) Patogenezinde streptekokların inflamasyonu kompleman yolunu uyararak başlattığı ileri sürülmektedir. 19. şağıdaki hastalıklardan hangisinde servisit, üretrit, tek taraflı inguinal lenfadenopati, bubo formasyonu, anal fistül, rektal striktür ve stenoza neden olan ano-genito-rektal sendrom görülür? ) Sifiliz B) Şankroid C) Crohn hastalığı D) Granuloma inguinale E) Lenfogranuloma venereum Klinik HPV Tipi I. Palmoplantar Verrü HPV 1,2,4 II. Verruka plana HPV 8,12 III. Epidermodisplazya Verrüsiformis HPV 3,5, 8 IV. Buschke Löwenstein tümörü HPV 16, 18 V. Heck Hastalığı HPV 13,32 Yukarıdaki tabloya göre, aşağıdakilerin hangisinde klinik ve sıklıkla neden olan HPV tipi eşleşmesi doğru verilmiştir? ) I ve II B) I, IV ve V C) III ve IV D) II, III ve V E) I, III ve V

5 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 23. Hirsutizm tanısı düşünülen hastada aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak istenilecek tetkik değildir? ) FSH, LH B) Prolaktin C) TSH, Serbest T3, Serbest T4 D) Total ve Serbest Testosteron E) Dehidroepiandrosteron sülfat 27. Porfirinlerin maksimum absorbsiyon yaptığı Soret Band hangi dalga boyu aralığındadır? ) nm B) nm C) nm D) nm E) nm 28. Term yenidoğanlarda Eritema Toksikum Neonatarum görülme sıklığı nedir? 24. Parazitlere karşı eozinofil yanıtını düzenleyen aşağıdaki sitokinlerden hangisidir? ) IL-1 B) IL-4 C) IL-5 D) IL-17 E) IL-23 ) % 1 B) % 10 C) % 25 D) % 50 E) % kantozis nigrikans histopatolojisinde aşağıdakilerden hangisi en az görülür? 25. şağıdaki hastalıklardan hangisinde histolojik incelemede histiositler içerisinde Gamma-Favre cisimcikleri görülür? ) Lenfogranuloma Venorum B) Granüloma inguinale C) Layşmanyazis D) Sarkoidoz E) Sifiliz 26. Eritroderma deskumativum aşağıdaki hastalıkların hangisinin komplikasyonu olarak görülür? ) topik dermatit B) Kontakt dermatit C) Seboreik dermatit D) Psoriasis vulgaris E) Sezary sendromu ) kantoz B) Hiperkeratoz C) rtmış melanin D) Pseudokist oluşumu E) Epidermal papillomatozis 30. Histopatolojide kornoid lamella oluşumunun gösterimesi aşağıdaki tanılardan hangisi için olmazsa olmaz bir bulgudur? ) ktinik keratoz B) Verruka vulgaris C) Porokeratozis Mibelli D) Seboreik keratoz E) Skuamöz hücreli kanser 5

6 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 31. şağıdakilerden hangisi Diskoid Lupus Eritematozus hastalarında SLE gelişimi açısından risk faktörü değildir? ) Belirgin lökopeni B) Hipogamaglobulinemi C) Yalancı VDRL pozitifliği D) Tek sarmal DN ya karşı antikorlar E) rtmış çözünür IL-2 resptör düzeyleri 35. şağıdakilerden hangisi bazal hücreli karsinom rekürrensi için yüksek risk faktörlerinden değildir? ) Perinöral tutulum B) İmmunosupresyon C) Rekürren bazal hücreli karsinom D) Nodüler tip bazal hücreli karsinom varlığı E) Önceki radyasyon tedavisi alanında gelişen bazal hücreli karsinom 32. şağıdakilerden hangisi tırnak yatağındaki patolojilerden kaynaklanmaz? ) Longitudiunal eritronişi B) Splinter hemoraji C) şikar lökonişi D) Beau çizgileri E) Onikoliz 33. şağıdaki infeksiyon ajanlarından hangisi atopik dermatitli hastalarda sık rastlanan infeksiyon ajanlarından değildir? ) Microsporum canis B) Trichopyton rubrum C) Staphylococcus aureus D) Herpes simpleks virus E) Human papilloma virus 34. şağıdaki hastalıkların hangisinde palizat yapan granülomlar görülmez? ) Romatoid nodül B) Granüloma anulare C) Nekrobiyozis lipoidika D) Sifilizin juxta artiküler nodülleri E) nuler elastolitik dev hücreli granülom 36. Darier hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Otozomal dominant bir hastalıktır. B) Klinik subtiplerinden birisi akral hemorajik tiptir. C) Epilepsi, mental retardasyon gibi nöropsikiyatrik hastalıklarla birliktelik gösterebilir. D) Histolojik olarak, akantolizis, diskeratoz, corps ronds ve grain görülür E) İntrasellüler Ca 2+ sinyal yolunu etkileyen, golgideki Ca 2+ TPaz disfonksiyonu sonucunda TP2C1 gen (3q21-24 kromozom) mutasyonu ile oluşur. 37. şağıdaki hastalıkların hangisinin histopatolojisinde lev figürlerine rastlanır? ) Likenoid ilaç reaksiyonu B) Eritema multiforme C) Liken planopilaris D) Prürigo nodülaris E) Sweet sendromu 38. şağıdakilerden hangisi agresif klinik seyirli kutanöz T hücreli lenfoma formudur? ) Pajetoid retikulozis B) Folikulotropik mikozis fungoides C) Primer kutanöz periferal T-hücreli lenfoma D) Subkutan pannikulit-benzeri T hücreli lenfoma E) Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma 6

7 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 39. Deri penetrasyon derinliği diğerlerinden yüksek olan lazer hangisidir? ) Erbium:YG B) Diod C) rgon D) Ruby E) CO Etkinliğini inozin monofosfat dehidrogenazenzim inhibisyonu yaparak gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Satüre potasyum iyodür B) Mikofenolat mofetil C) Klofazimin D) Siklosporin E) Hidroksiüre 40. Oral melanomlar en sık nerede görülür? ) Sert damak B) lt dudak C) Gingiva D) Yanak mukozası E) Dil laterali 41. Oral mukozanın en sık rastlanan premalign lezyonu hangisidir? ) ktinik keilit B) Lökoplaki C) Eritroplaki D) Nikotin stomatiti E) Siyah kıllı dil 42. Pitriyazis rubra pilarisin hangi klinik formunda el parmaklarında skleroderma benzeri değişiklikler görülür? ) tipik juvenil tip (Tip V) B) Klasik juvenil tip (Tip III) C) tipik erişkin tip (Tip II) D) Juvenil sirkumskript tip (Tip IV) E) HIV infeksiyonu ile ilişkili tip (Tip VI) 43. şağıdakilerden hangisi Psoriazisli hastalarda ilişkili histokompatibilite (doku uygunluk) antijenlerin (HL) den biri değildir? 45. şağıdaki hangi hastalık eritema infeksiyozum ile aynı etkenle oluşur? ) Rubella B) Glandüler ateş C) Kawasaki hastalığı D) Ekzantema subitum E) Papüler-purpurik eldiven ve çorap sendromu 46. Fronkul tablosunda hangi durumda sistemik tedavi endikasyonu yoktur? ) Lezyonlar buruna ve kulağa lokalizeyse B) Topikal tedaviye cevapsızsa C) Çevresinde selülit gelişmişse D) Fluktasyon gösteriyorsa E) Büyük ve tekrarlıyorsa 47. şağıdakilerden hangisi transepidermal ilaç uygulamasını artıran yöntemlerden değildir? ) Fiziksel teknikler B) Lazer teknikleri C) Kimyasal teknikler D) Mekanik teknikler E) Biyokimyasal teknikler ) HL-Cw6 B) HL-B13 C) HL-B19 D) HL-B37 E) HL-Bw16 7

8 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 48. Lipodistrofilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yağ birikimi olabilir. B) dipositler sayıca azalmış olabilir. C) Subkutan yağ doku tamamen kaybolmaz. D) dipositlerin büyüklüğünde azalma olabilir. E) Erken dönemde inflamatuvar pannikülit tablosu vardır. 52. İktiyozis vulgaris ile ilgili hangisi yanlıştır? ) En sık görülen kornifikasyon bozukluğudur. B) Filagrin genlerinde mutasyon vardır. C) Transglutaminaz eksikliği vardır. D) Otozomal dominant geçişlidir. E) İlerleyen yaşla birlikte düzelir. 49. şağıdaki nevus tiplerinden hangisine düz kas hamartomu eşlik edebilir? ) Becker nevus B) Spitz nevus C) Reed nevus D) Mavi nevus E) Munro nevus 53. Konjenital büllöz iktiyoziform eritrokeratodermada hangi keratin genlerinde mutasyon vardır? ) Keratin 1 ve 10 B) Keratin 2 ve 3 C) Keratin 5 ve 14 D) Keratin 3 ve 14 E) Keratin 6 ve Liken planusun kliniğinde görülen wickham çizgileri histopatolojik olarak neye karşılık gelmektedir? ) Hiperkeratoz B) Hipergranüloz C) Hipogranüloz D) poptopik cisimcikler E) Vakuolar dejenerasyon 54. Konjenital iktiyoz, trikoreksis invaginata ve atopi triadı ile karekterize, spink5 genlerinde mutasyon sonucu ortaya çıkan kornifikasyon bozukluğu hangisidir? ) Sjögren-Larsson Sendromu B) Comel-Netherton Sendromu C) CHİLD Sendromu D) Refsum Hastalığı E) Trikotiodistrofi 51. Skabies hakkında hangisi yanlıştır? ) Standart topikal skabisitlere tolerans gelişebilir. B) Sarkoptlar herhangi bir sistemik hastalık için vektör değildir. C) İnsan uyuzuna sekiz bacaklı sarcoptes scabiei var, hominis neden olur. D) Norveç uyuzunun krutlarındaki sarkoptlar bir hafta hayatta kalabilirler. E) Sarcoptes scabiei var, hominis konaktaki yaşamının bir kısmını dermiste geçirir. 55. Kseroderma Pigmentozum (XP)la ilgili hangisi yanlıştır? ) Göz tutulumu görülmez. B) Nörolojik tutulum vardır. C) Nükleotid eksizyon tamir defekti vardır. D) İnternal malignite insidansında artış vardır. E) Premalign ve malign deri lezyonları prematür dönemde gelişirler. 8

9 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 56. Eritroderminin etyolojinde en sık hangi seçenek yer almaktadır? ) İdyopatik B) İlaçlar C) Dermatozlar D) Maligniteler E) Ektodermal displaziler 60. şağıdakilerden hangisi, çocuk ve gebe hastalarda kullanılabilen nükleozid olmayan revers transkriptaz inhibitörüdür? ) Delavirdin B) Efavirenz C) Ritonavir D) Nevirapin E) İndinavir 57. şağıdakilerden hangisi eritroderminin histopatolojisinde yer alan spesifik bulgulardandır? ) Keratoz B) Parakeratoz C) Spongiyoz D) Üst dermiste perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu E) Stratum korneumda parakeratotik alanlarda nötrofillerin toplanması 61. şağıdakilerden hangisi internal malignite ile ilişkili bir dermatoz değildir? ) Skleromiksödem B) Bazex sendromu C) Nekrobiyozis lipoidika D) Multisentrik retikülohistiyositoz E) nti-epiligrin sikatrisyel pemfigoid 58. şağıdakilerden hangisi klavus tedavisinde ilk tercihtir? ) Cerrahi B) Küretaj C) Kryoterapi D) Mekanik basıncın azaltılması E) Salisilik asit içeren topikal kremler 62. Tendon kılıfı dev hücreli tümörle ilgili yanlış olan hangisidir? ) Genellikle çok ağrılıdır. B) Elde en sık görülen tümörlerdir. C) El veya parmakta sert nodüller vardır. D) Lokalize nodüller tenosinovit adıyla da anılır. E) Patolojik olarak lobüle görünümdedir, tendon kılıfına yapışır. 59. şağıdaki antihistaminlerden hangisinde sedatif ve antikolinerjik etki vardır? ) Loratadin B) Klemastin C) Olopatadin D) Feksofenadin E) Levosetirizin 63. şağıdaki durumlardan hangisi TNF α inhibitörlerinin kullanılması için mutlak kontrendikasyon değildir? ) Lenfoma B) ktif tüberküloz C) Demiyelinizan hastalık D) Konjestif kalp yetmezliği E) Inflamatuar barsak hastalığı 9

10 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 64. şağıdaki tedavi ajanlarından hangisi B hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD20 nin direkt agonisti olan monoklonal antikordur? ) dalimumab B) Rituximab C) Ustekinumab D) Infliximab E) Etanercept 68. şağıdakilerden hangisi eritema multiforme subtipleri arasında sayılamaz? ) Fuschs sendromu B) Mukozal eritema multiforme C) Ektodermosis pluriorificialis D) Sweet sendromu benzeri tip E) Herpes ile ilişkili eritema multiforme 65. şağıdakilerden hangisi kızıl hastalığı için doğrudur? ) lbüminüri ve hematüri hastalığın sadece ileri dönemlerinde gözlenir. B) Toksinlere karşı önceden antikoru olan hastalarda döküntüler şiddetlidir. C) grubu beta hemolitik streptokok toksinlerine bağlı tip 1 aşırı duyarlılk reaksiyonudur. D) Hastalık seyri sırasında 7-10 gün sonra deskuamasyon gelişir ve 2-6 hafta sürer. E) Sadece grubu beta hemolitik streptokoka bağlı tonsillit ve farenjit enfeksiyonları sonrası gelişir. 69. şağıdakilerden hangisi çocukluk çağı dermatomyozitinde tanımlanan kutanöz kalsifikasyon tiplerinden biri değildir? ) Kalsinozis tumoralis B) Kalsinozis üniversalis C) Kalsinozis sircimskripta D) Küçük, sabit nodül ve plaklarla seyreden yüzeyel tip E) Subkutan dokuda exoskeleton şeklinde seyreden şiddetli tip 66. Sweet sendromu ile ilgili olarak doğru olan hangisidir? ) rtrit asimetriktir ve eroziv değildir. B) Sweet sendromlu % 50 oranında tekrarlar. C) Oral lezyonlar ülser şeklinde başlar ve oldukça yaygın görülür. D) teş ve konstitüsyonel belirtilerin olması majör kriterlerdendir. E) Malignite ilişkisi kesin olan olgularda lezyonlar genellikle sınırlı dağılım gösterir. 67. Dermatofitid reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 70. şağıdaki sendromların hangisinde poikilodermi bulunur? ) Huriez sendromu B) Vohwinkel sendromu C) Richer Hanhart sendromu D) Mal de meleda sendromu E) Naegeli Franceschetti. Jadasson sendromu 71. İlaç etkileşimi için risk faktörü sayılabilecek aşağıdakilerden hangisidir? ) Hipertansiyon B) Hipoproteinemi C) Hipertiroidizm D) Erkek cinsiyet E) Hipertermi ) Eritema nodozum şeklinde görülebilir. B) Erizipel benzeri veya ürtikeryal formda olabilir. C) KOH muayenesi negatiftir, kültür pozitif olabilir. D) Fungal enfeksiyonlara bağlı olarak % 4-5 oranında görülür. E) Eritema annüllare cenrifigum şeklinde görülebilir. 10

11 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 72. şağıdakilerden hangisi antifungal ajanlarla ile ilgili doğrudur? ) Gliseofulvin hücre membran sterolleine bağlanıp permeabiliteyi arttırark etki gösterirler. B) Ketokonazolun hidrokortizona eşdeğer antiinflamatuar aktiviteye sahiptir. C) Sikloproksialmin DN sentezini bloke ederek etki gösterir. D) zollerin antiinflamatuar etkisi allilaminlerde fazladır. E) Poliaminler dermatofit enfeksiyonlarında endikedir. 73. Graham Little Piccardi Lassueur sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bir liken pilanopilaris varyantıdır. B) Saçlı deride skatrisyel alopesi olur. C) Pubik ve aksiler kıllarda skatrisyel kayıplar olur. D) Deri ve mukozada tipik liken planus lezyonları olur. E) Pubik ve aksiler kıllarda boynuzsu veya sivri uçlu folliküller papüller olur. 75. Büllöz impetigodaki büllerin oluşumu en çok hangisiyle ilişkilidir? ) Spongiozis gelişimi B) Keratinosit nekrozu C) Nötrofil infiltrasyonu D) Desmoglein 3 molekülü E) Desmoglein 1 molekülü 76. şağıdaki hastalıkların hangisinde oluşan püstüller mikroorganizma içerir? ) Hot tub folikülit B) Milyarya püstüloza C) İnfantil akral püstülozis D) İmpetigo herpetiformis E) Subkorneal püstüler dermatoz 77. kut generalize ekzantematöz püstülozise en sık neden olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Sülfonamidler B) Vankomisin C) minopenisilin D) Ornidazol E) Klindamisin 74. kne vulgariste uygulanan hormonal tedavilerle ilgili hangisi yanlıştır? ) Oral kontraseptifle ilgili potansiyel riskler nedeniyle jinekoloji konsültasyonu istenmelidir. B) Özellikle boyunda kalıcı inflamatuar papülleri bulunan kadınlarda en etkilidir. C) Oral kontroseptifler hem over hem androjen kaynaklı androjen üretimini engeller. D) Etkinlikleri serum androjen seviyelesine bağımlıdır. E) Spironolakton hem androjen reseptör blokörü hem de 5 alfa redüktaz inhibisyonu ile etki gösterir. 78. Kromat allerjisine en sık neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir? ) Metaller B) Şampuanlar C) Dental protezler D) Lastik E) Çimento 11

12 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 79. Bir hastada erüptif vellus kıl kistleri ve steatokistoma multipleks birlikte görüldüğünde hangisi akla gelmelidir? ) Pakidermoperiostoz B) Pakionişi konjenita C) Muir-Torre sendromu D) Diskeratozis konjenita E) Brook-Fordyce hastalığı 82. HRT tedavisi alan HIV + hastada ani gelişen molluskum benzeri papüller varlığında hangisi öncelikle düşünülmelidir? ) Histoplazmoz B) Kriptokokkoz C) Blastomikoz D) Sporotrikoz E) Feohifomikoz 80. şağıdaki figüre eritemlerden hangisi malinite ile daha fazla ilşkilidir? ) Eritema marginatum B) Eritem anuler santrifuj C) Eritema giratum repens D) Eritema kronikum migrans E) Eritrokeratoderma variabilis 83. şağıdakilerden hangisi antifosfolipid sendromunun laboratuar bulgularından değildir? ) aptt kısalmıştır. B) Trombositopeni olabilir. C) Sifiliz testleri yalancı (+) olabilir. D) ntikardiyolipin antikorları pozitif olabilir. E) Lupus antikoagülan testleri pozitif olabilir. 81. Piyoderma gangrenozum için yanlış olan hangisidir? ) Monoklonal gamopati PG olgularının % 15 inde ortaya çıkar. B) tipik ve büllöz PG genellikle miyeloproliferatif hastalıklara eşlik eder. C) İlaca bağlı PG de akut başlangıçlı hemorajik veya büllöz lezyonlar hızlı bir şekilde nekroza uğrar. D) Vezikülobüllöz form genellikle gövdeyi tutmaya eğilimlidir. E) Yüzeyel granülomatöz PG travma veya cerrahiyi takiben oluşan vejetatif ve ülseratif lezyonlarla karakterizedir. 84. Merkezi sinir sistemi tutulumu düşünülen Behçet li bir hastaya hangi tedavi ajanı kullanılmaz? ) Kortikosteroid B) Siklofosfamid C) zotiopirin D) Siklosporin E) nti-tnf inhibitörleri 85. şağıdaki hangi hastalığın tanısında Kaposi- Stemmer bulgusu kullanılır? ) Sifiliz B) Lenfödem C) Kızıl D) Dermatofibrom E) Tüberküloid lepra 86. şağıdakilerden hangisi psoriaziste en sık görülen artrit şeklidir? ) Spondilit B) rtritis mutilans C) DİF eklem artriti D) Mono ve asimetrik oligoartrit E) Romatoid artrit benzeri artrit 12

13 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 87. Psöriatik artrit tedavisinde hangisinin yeri yoktur? ) Metotreksat B) nti-tnf ajanlar C) Leflunomid D) Sistemik Steroidler E) sitretin 91. şağıdakilerden hangisi hem klinik hem de histopatolojik olarak lineer psoriazis lezyonlarına benzer? ) ILVEN B) Liken striatus C) Lineer liken planus D) Lineer Darier hastalığı E) Lineer porokeratoz 88. şağıdakilerden hangisi lopesia areata da kötü prognostik belirti değildir? ) topi B) Ofiazis C) Erken başlama yaşı D) Tırnak tutulumu olması E) ilede alopesi areata hikayesi 92. şağıdakilerden hangisi dapsonun yan etkilerinden değildir? ) Hepatit B) Hemoliz C) Trombositoz D) Periferik nöropati E) Lökopeni 89. Forchheimer lekeleri en sık nerede görülür? ) Dilde B) Dudakta C) Yumuşak damakta D) Bukkal mukoza üst molar diş hizasında E) Bukkal mukoza alt molar diş hizasında 93. İktiyozis vulgaris için hangisi yanlıştır? ) Filagrin yapımı bozuktur. B) Göz kapakları ve mukozalar tutulmaz. C) Histopatolojide hipergranuloz görülür. D) ksilla, inguinal kıvrım, diz ve dirsek ardları lezyonsuzdur. E) Palmoplantar hiperkeratoz ve karakteristik palmoplantar hiperlinearite vardır. 90. şağıdaki tırnak hastalıklarının hangisinde göz ve böbrek tutulumu vardır? ) Terry tırnağı B) Çomak parmak C) Yirmi tırnak distrofisi D) Sarı tırnak senromu E) Tırnak patella sendromu 94. Yaşlanmış bir deride aşağıdakilerden hangisi görülmez? ) Elastik fibriller incelir. B) Epidermis ve dermis incelmiştir. C) Dermal papilla ve reteler düzleşmiştir. D) Derinin duysal ve koruyucu özellikleri azalmıştır. E) Yağ ve ter bezleri, kıl folikülleri atrofiye uğrar. 13

14 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 95. Gorlin belirtisi neyi gösterir? ) Hiperestezi B) Hiperfleksibilite C) Hiperirritabilite D) Hiperproliferasyon E) Hiperkoagulabilite 96. Türk kodeksine göre Pomad Wilkinson içinde hangi aktif maddeler vardır? ) Sülfür-katran B) Vazelin-ihtiyol C) Katran-rezorsin D) Salisilik asit-sülfür E) Katran-benzoik asit 97. şağıdakilerin hangisi lazerin dokudaki etkisini açıklamaya yönelik selektif fototermoliz teorisi ile ilişkili değildir? 99. Hangisi kutanöz lesihmaniasisde sistemik antimon tedavi endikasyonlarından değildir? ) Multipl lezyonlu olgular B) Kryoterapi ile iyileşmeyen hastalar C) Mukozal ve yarı mukozal tutulumu olan tüm olgular D) 5 cm nin üzerinde enflamatuvar ülsere lezyonlu hastalar E) Kronik 2 yıldan uzun süren iyileşmeyen lezyonu bulunan olgular 100. Elastozis Perforans Serpinginozanın en sık birlikte görüldüğü hastalık aşağıdakilerden hangisidir? ) Osteogenezis imperfekta B) Ehlers Danlos sendromu C) Marfan sendromu D) Down sendromu E) krogeria ) tım süresi B) Lazer ışığının dalga boyu C) Termal relaksasyon zamanı D) Kromoforun absorbsiyon spektrumu E) Lazer ışığının monokromasite özelliği 98. Klinik olarak anüler ve sirsine dizilen püstüller mevcut olan bir hastada DİF incelemede intersellüler Ig birikimi görülüyor. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. Tanınız nedir? ) Ig pemfigusu B) Lineer Ig dermatozu C) Paraneoplastik pemfigus D) Pemfigus herpetiformis E) Dermatitis herpetiformis 14

15 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KSIM 2012 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 7. GRUP: DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. C 2. E 3. D D 6. E B 9. D 10. C 11. D 12. E B 15. D 16. C B 19. E 20. D 21. B 22. E 23. C 24. C C 27. D 28. E C 31. B 32. D E 35. D 36. E 37. D 38. C 39. E B C 44. B 45. E 46. D 47. B 48. C B 51. E 52. C B C 57. E 58. D 59. B 60. D 61. C E 64. B 65. D C 68. D E 71. B 72. B 73. C 74. D 75. E C 78. E 79. B 80. C 81. D 82. B D 85. B 86. D 87. E 88. D 89. C 90. E C 93. C B E B 100. D

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 7. GRUP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

3 Pratik Dermatoloji Notları

3 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 3 Pratik Dermatoloji Notları Tablolarla Cilt Lezyonlarının Tanımlamaları İçindekiler Tanımlayıcı Dermotolojik Testler Lezyon Dizilişini Tanımlayan Terimler Sık Görülen 6 Cilt Hastalığında

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

5 Pratik Dermatoloji Notları

5 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 5 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Vitiligo Eritema Multiforme Ürtiker Uyuz Tahta Kurusu / Pire Isırığı Kaposi Sarkomu 2 Vitiligo 3 Vitiligo

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 13. GRUP Mühendis T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI DEVLET

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri Layşmanyazisi Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç Hastalığın tanısını koyabilmek Uygun tedaviyi yapabilmek Koruyucu yöntemleri sayabilmek İçerik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 41. GRUP TIBBİ SEKRETER TEKNİKERİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Seher Bostancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Hiperpigmentasyon; güneş ışığına maruziyet, çeşitli ilaç veya kimyasal maddelerle

Detaylı

6 Pratik Dermatoloji Notları

6 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 6 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Siğil Skuamöz Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Melanom Lipom Nörofibromatözis 2 Siğil 3 Siğil

Detaylı

2012-2013 DÖNEM V, 5. GRUP, DERMATOLOJİ EKİM AYI STAJ DERS PROGRAMI

2012-2013 DÖNEM V, 5. GRUP, DERMATOLOJİ EKİM AYI STAJ DERS PROGRAMI 2012-2013 DÖNEM V, 5. GRUP, DERMATOLOJİ EKİM AYI STAJ DERS PROGRAMI Ders verecek öğretim üyeleri Prof. Dr. Pınar Y. Başak Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Ali Murat

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ (MUSEVİLİK) 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ (MUSEVİLİK) MERKEZİ ORTK SINVI 29 NİSN 2015 Saat: 11.20 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU EMLK DNIŞMNLIĞI SERTİFİK SINVI 19/10/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

H 30 Hastanede takip edilen hastaların bölümün istediği doğrultuda kendi kliniğinde izlenmesi, tanı ve tedavisi.

H 30 Hastanede takip edilen hastaların bölümün istediği doğrultuda kendi kliniğinde izlenmesi, tanı ve tedavisi. DER 20 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Dr. Mukadder KOÇAK /1 Dr. Ayşe Anıl KARABULUT /2 Dr. Özgür GÜNDÜZ /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS DER 7001 MAKALE SAATİ Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında yabancı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ TESTİ 2014 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİLİM VE SNT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINVI 22 MRT 2015 Saat: 10.00 2. SINIF 2015 DERS DI SORU

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRİK) DLET BKNLIĞI DLİ TIP KURUMU PERSONELİNE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SĞLIK BKNLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. GRUP İKLİMLENDİRME VE SOĞUTM TEKNİKERİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ OLGU 45 yaşında erkek hasta Yaklaşık 1,5 yıldan beri devam eden alt ekstremite ve gövde alt kısımlarında daha

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

Eritemli skuamlı hastalıklar

Eritemli skuamlı hastalıklar Dr. Nihal Kundakcı Eritemli skuamlı hastalıklar Psoriasis Liken Planus Pitriasis rosea Seboreik dermatit Pitriasis rubra pilaris Sifiliz Mikozis fungoides Tinea korporis.... Pitriasis rozea Psoriasis Seboreik

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 17 MYIS 2015 Saat: 09.00 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Kodu ve Adı NMH 501 Musküler Distrofiler Dersin ECTS Kredisi 5 Prof.Dr.Haluk Topaloğlu Musküler distrofilerin sınıflaması, çocukluk çağında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Sunum akışı Tanım Sınıflama Klinik bulgular Tedavi Vaskülit Kan damarlarının nekroz ve inflamasyonu ile seyreden

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

Tırnaklarımız: Hastalıkları & Muayenesi www.pfizer.com.tr www.ufakbirara.com

Tırnaklarımız: Hastalıkları & Muayenesi www.pfizer.com.tr www.ufakbirara.com AİLE HEKİMLERİ İÇİN 2 Tırnaklarımız: Hastalıkları & Muayenesi İçindekiler Tırnak Yatağını İnspekte Edin Tırnakları Çomaklaşma Açısından Muayene Edin Tırnakları Pitting Açısından Muayene Edin 2 Tırnak Yatağını

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı LĐKEN PLANUSTA TEDAVĐ KUTANÖZ LİKEN PLANUSTA TEDAVİ Az sayıda kutanöz asemptomatik LP papülühasta ısrar etmedikçe tedaviyi

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLiK KURULU DERMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK MÜFREDAT OLUŞTURMA ÇALIŞMASI Kasım 2004'te Türk Dermatoloji Derneği genel kurulunda seçilerek göreve başlayan Türk Dermatoloji

Detaylı

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR. UZMANLIK EĞİTİMİ PLANI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KARNESİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR. UZMANLIK EĞİTİMİ PLANI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KARNESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANLIK EĞİTİMİ PLANI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KARNESİ 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No A. UZMANLIK EĞİTİM PLANI 4 A.1. Tanımlamalar A.1.1. Programın adı A.1.2. Uzmanlık eğitimi süresi

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU KONUT FİNNSMNI TNITIM VE PZRLM DNIŞMNLIĞI (MORTGGE BROKERLİĞİ) SERTİFİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

BCCden sonra 2.sıklıkta görülür.erkeklerde 3 kat daha fazla görülür.açık tenlilerde daha sık görülür.

BCCden sonra 2.sıklıkta görülür.erkeklerde 3 kat daha fazla görülür.açık tenlilerde daha sık görülür. SKUAMÖZ HÜCRELİ LARSİNOM Deri ve mukozalardaki keratinositlerden köken alan anaplazi,hızlı büyüme,lokal invazyon ve metastaz gibi özelliği olan bir karsinomdur. BCCden sonra 2.sıklıkta görülür.erkeklerde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

Deri 05.10.2015. Deri nedir? Derinin Fonksiyonları. Derinin Tabakaları

Deri 05.10.2015. Deri nedir? Derinin Fonksiyonları. Derinin Tabakaları Deri nedir? Deri Bir yetişkinin vücut ağırlığının %15-20 sini oluştururn (4-5 kg). Süreklidir ve mukoz membran olarak vücut yüzeyinin tamamında yer alır (1.8-2.0 m 2 ). Kalınlığı 0.5-2.0 mm arasında değişir.

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP TRFİK ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLRI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI TARİH KONU ANLATICI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ 3.9.2014 08.15-09.00 Klinik Vizit Doç.Dr.Ayşe Serap Karadağ Prof.Dr.Necmettin

Detaylı

Prof. Dr. Aynur Akyol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aynur Akyol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Aynur Akyol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı SINIFLANDIRMA Atopik dermatit Seboreik dermatit Numuler ekzema El ve ayakların veziküler ekzeması Staz

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 58. GRUP TEKNİSYEN (1. GRUP) GID, TRIM VE HYVNCILIK BKNLIĞI UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 18/01/2015 dı ve Soyadı

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı