BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 04/11/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 1. Keratolizis plantare sulcatumda en sık etken hangisidir? ) ctinomyces B) cinatobacter C) Kytococcus sedanterius D) Dermatophilus congolensis E) Corynobacterium minittissumum 5. Edinsel ve herediter anjioödemde sensitif, ama nonspesifik tarama testi hangisidir? ) C1 B) C2 C) C3 D) C4 E) C5 2. şağıdakilerden hangisi kronik arsenik maruziyetideri bulgularından değildir? ) Saç kaybı B) Siyah ayak hastalığı C) İntertriginöz alanlarda hiperpigmentasyon vardır. D) Tenar ve hipotenar alanlara sık yerleşen papüler lezyonlar E) Gövdede tuz biber tarzıda hipo ve hiperpigmentasyon gelişimi 3. şağıdakilerden hangisi dermatitis herpetiformisle daha sık birliktelik gösterir? ) Pernisyöz anemi B) Myastenia gravis C) Sjögren sendromu D) Insüline bağımlı diyabet E) Otoimmün kronik aktif hepatit 4. Lineer likenoid dermatoz için hangisi doğrudur? 6. HIV infeksiyonunun en erken deri bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? ) Rekürren oral aft B) Seboreik dermatit C) Eozinofilik follikülit D) Rekürren herpes simpleks E) kut morbiliform ekzantem 7. Doğurgan kadınların hangi dönem infeksiyonununda konjenital sifiliz riski en yüksektir? ) Gebeliğin 3. ayı B) Gebeliğin 7. ayı C) Gebeliğin 9. ayı D) Gebelikten 2 yıl önce E) Gebelikten 3 hafta önce 8. şağıdakilerden hangisi sklerödemin histopatolojik özelliği değildir? ) Kaba kollajen lifler B) Fibroblastlarda artış C) Elastik liflerde azalma D) Dermisde müsin birikimi E) Retiküler dermisde kalınlaşma ) Tırnak distrofisine yapabilir. B) Genellikle gövdede görülür ve Blascko çizgilerini izler. C) Tedavisiz yıllarca devam eder, kendiliğinden iyileşme beklenmez. D) İmmünhistokimyasal boyamalarda CD4+T lenfositlerden zengin infiltrat beklenir. E) Sıklıkla genetik geçiş göstermekte ve tek yumurta ikizlerinde daha sık görülmektedir. 2

3 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 9. kut generalize ekzantematöz püstülosis püstülü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? ) Steril B) Nonfoliküler C) 5 mm den küçük D) Eritemsiz zeminde E) ksiller bölgeden başlayan 13. şağıdakilerden hangisi liken sklerozun patogenezinde rol alabilir? ) Ekstrasellüler matriks protein 1 e karşı gelişen IgG otoantikorları B) Konnektif doku büyüme faktörü polimorfizmi C) STT4 transkripsiyon faktör polimorfizmi D) MHC sınıf I antijenleri E) Borrelia burgdorferi 10. şağıdaki hangi primer kutane B hücreli lenfoma tipinde, Borrelia infeksiyonu ile ilişki daha sıktır? ) Lenfoblastik B) İntravasküler C) Marginal zon D) Folikül merkezli E) Diffuz büyük hücreli, bacak tipi 11. Sarkoidozda hangisi daha sık görülür? ) Onikoliz B) Lupus pernio C) Darier-Roussy D) Papül ve plaklar E) Skar sarkoidozu 14. Nörofibromatoziste aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Lisch nodülleri 3 yaşından sonra oluşmaya başlar ve 20 yaş üstü hastaların % 90 ında mevcuttur. B) Cafe au lait lekeleri ve intertriginöz çillenmeler konjenital olarak ya da yaşamın ilk yıllarında görülür. C) Malin periferal sinir kılıfı tümörü pleksiform nörofibromanın malign transformasyonu sonucu oluşabilen agresif bir tümördür. D) Makrosefali ve skolyoz nörofibromatozis 1 de en sık görülen iskelet sistemi anomalileridir. E) Mavi-kırmızı maküller ve psödoatrofik maküller nadir deri bulgularıdır. 15. Keratoakantoma için hangisi yanlıştır? Psödolenfoma 2. Granulomatöz dermatit 3. Kazanılmış perforan dermatoz 4. Kaposi sarkoma 5. Lösemi Yukarıdakilerden hangileri herpes zoster gelişen alanlarda gelişebilecek deri lezyonudur? ) Spontan gerileme sıktır. B) Tipik olarak ileri yaşta ve ekstremitede görülür. C) Multipl keratoakantomalara gastrointestinal malignansiler eşlik edebilir. D) Sporadik olgularda TGFB1 mutasyonlarına rastlanabilir. E) Otozomal dominant geçiş gösteren Ferguson- Smith sendromunda multipl lezyonlar görülür. ) B) C) D) E)

4 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 16. şağıdaki retinoidlerden hangisinin bağlandığı nükleer reseptörü RR değildir? ) litretinoin B) Tazaroten C) Beksaroten D) Tretinoin E) dapalen 17. şağıdaki mekanizmalardan hangisi layşmaniazisin progresyonuna neden olur? ) İnterlökin 4 ve 10 üretimi B) T helper 1 yanıtının oluşması C) İnterferon gamanın üretilmesi D) Doğal öldürücü hücrelerin uyarılması E) Tümör nekroz faktör alfanın üretilmesi 20. HSTLIK BULGU I. Ürtikeryal Vaskülit Ürtikeryal plak II. Eritema elevatum diutinum III. İnfantil akut hemorajik ödem IV. Henoch-Schönlein Purprası TargetoidPurpurik Plaklar Ekstansörlerde nodüller İntermittent palpabl purpura V. Polyarteritis Nodasa Livedo retikularis Yukarıdaki tabloya göre, aşağıdakilerin hangisinde hastalıklar kendilerine ait olan bulgularla birlikte doğru bir şekilde verilmiştir? ) I, II ve III B) I, III ve V C) I, III ve IV D) I, IV ve V E) I, II ve V 18. şağıdaki klinik özelliklerden hangisi Stafilokoksik soyulmuş deri sendromunun özelliği değildir? ) Mukozal tutulum yoktur. B) Histolojik incelemelerde subgranular epidermolizis ve dermiste inflamatuvar infiltrat görülür. C) Hastalığın nedeni stafilokokal eksfolyatif toksin ve B dir. D) Yaygın formda olabileceği gibi büllöz impetigo şeklinde lokalize de olabilir. E) Nikolsky belirtisi pozitiftir. 21. şağıdakilerden hangisi Subkorneal Püstüler Dermatoz için doğru bir ifadedir? ) Spongiform püstüller ile seyreder. B) Ig paraproteinemilerle ilişkili olabilir. C) Püstüllerde yoğun lenfoplazmositer tipte hücre infiltrasyonu görülür. D) İmmünfluoresan çalışmalarda sıklıkla pozitif lineer bir birikim gösterilmiştir. E) Patogenezinde streptekokların inflamasyonu kompleman yolunu uyararak başlattığı ileri sürülmektedir. 19. şağıdaki hastalıklardan hangisinde servisit, üretrit, tek taraflı inguinal lenfadenopati, bubo formasyonu, anal fistül, rektal striktür ve stenoza neden olan ano-genito-rektal sendrom görülür? ) Sifiliz B) Şankroid C) Crohn hastalığı D) Granuloma inguinale E) Lenfogranuloma venereum Klinik HPV Tipi I. Palmoplantar Verrü HPV 1,2,4 II. Verruka plana HPV 8,12 III. Epidermodisplazya Verrüsiformis HPV 3,5, 8 IV. Buschke Löwenstein tümörü HPV 16, 18 V. Heck Hastalığı HPV 13,32 Yukarıdaki tabloya göre, aşağıdakilerin hangisinde klinik ve sıklıkla neden olan HPV tipi eşleşmesi doğru verilmiştir? ) I ve II B) I, IV ve V C) III ve IV D) II, III ve V E) I, III ve V

5 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 23. Hirsutizm tanısı düşünülen hastada aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak istenilecek tetkik değildir? ) FSH, LH B) Prolaktin C) TSH, Serbest T3, Serbest T4 D) Total ve Serbest Testosteron E) Dehidroepiandrosteron sülfat 27. Porfirinlerin maksimum absorbsiyon yaptığı Soret Band hangi dalga boyu aralığındadır? ) nm B) nm C) nm D) nm E) nm 28. Term yenidoğanlarda Eritema Toksikum Neonatarum görülme sıklığı nedir? 24. Parazitlere karşı eozinofil yanıtını düzenleyen aşağıdaki sitokinlerden hangisidir? ) IL-1 B) IL-4 C) IL-5 D) IL-17 E) IL-23 ) % 1 B) % 10 C) % 25 D) % 50 E) % kantozis nigrikans histopatolojisinde aşağıdakilerden hangisi en az görülür? 25. şağıdaki hastalıklardan hangisinde histolojik incelemede histiositler içerisinde Gamma-Favre cisimcikleri görülür? ) Lenfogranuloma Venorum B) Granüloma inguinale C) Layşmanyazis D) Sarkoidoz E) Sifiliz 26. Eritroderma deskumativum aşağıdaki hastalıkların hangisinin komplikasyonu olarak görülür? ) topik dermatit B) Kontakt dermatit C) Seboreik dermatit D) Psoriasis vulgaris E) Sezary sendromu ) kantoz B) Hiperkeratoz C) rtmış melanin D) Pseudokist oluşumu E) Epidermal papillomatozis 30. Histopatolojide kornoid lamella oluşumunun gösterimesi aşağıdaki tanılardan hangisi için olmazsa olmaz bir bulgudur? ) ktinik keratoz B) Verruka vulgaris C) Porokeratozis Mibelli D) Seboreik keratoz E) Skuamöz hücreli kanser 5

6 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 31. şağıdakilerden hangisi Diskoid Lupus Eritematozus hastalarında SLE gelişimi açısından risk faktörü değildir? ) Belirgin lökopeni B) Hipogamaglobulinemi C) Yalancı VDRL pozitifliği D) Tek sarmal DN ya karşı antikorlar E) rtmış çözünür IL-2 resptör düzeyleri 35. şağıdakilerden hangisi bazal hücreli karsinom rekürrensi için yüksek risk faktörlerinden değildir? ) Perinöral tutulum B) İmmunosupresyon C) Rekürren bazal hücreli karsinom D) Nodüler tip bazal hücreli karsinom varlığı E) Önceki radyasyon tedavisi alanında gelişen bazal hücreli karsinom 32. şağıdakilerden hangisi tırnak yatağındaki patolojilerden kaynaklanmaz? ) Longitudiunal eritronişi B) Splinter hemoraji C) şikar lökonişi D) Beau çizgileri E) Onikoliz 33. şağıdaki infeksiyon ajanlarından hangisi atopik dermatitli hastalarda sık rastlanan infeksiyon ajanlarından değildir? ) Microsporum canis B) Trichopyton rubrum C) Staphylococcus aureus D) Herpes simpleks virus E) Human papilloma virus 34. şağıdaki hastalıkların hangisinde palizat yapan granülomlar görülmez? ) Romatoid nodül B) Granüloma anulare C) Nekrobiyozis lipoidika D) Sifilizin juxta artiküler nodülleri E) nuler elastolitik dev hücreli granülom 36. Darier hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Otozomal dominant bir hastalıktır. B) Klinik subtiplerinden birisi akral hemorajik tiptir. C) Epilepsi, mental retardasyon gibi nöropsikiyatrik hastalıklarla birliktelik gösterebilir. D) Histolojik olarak, akantolizis, diskeratoz, corps ronds ve grain görülür E) İntrasellüler Ca 2+ sinyal yolunu etkileyen, golgideki Ca 2+ TPaz disfonksiyonu sonucunda TP2C1 gen (3q21-24 kromozom) mutasyonu ile oluşur. 37. şağıdaki hastalıkların hangisinin histopatolojisinde lev figürlerine rastlanır? ) Likenoid ilaç reaksiyonu B) Eritema multiforme C) Liken planopilaris D) Prürigo nodülaris E) Sweet sendromu 38. şağıdakilerden hangisi agresif klinik seyirli kutanöz T hücreli lenfoma formudur? ) Pajetoid retikulozis B) Folikulotropik mikozis fungoides C) Primer kutanöz periferal T-hücreli lenfoma D) Subkutan pannikulit-benzeri T hücreli lenfoma E) Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma 6

7 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 39. Deri penetrasyon derinliği diğerlerinden yüksek olan lazer hangisidir? ) Erbium:YG B) Diod C) rgon D) Ruby E) CO Etkinliğini inozin monofosfat dehidrogenazenzim inhibisyonu yaparak gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Satüre potasyum iyodür B) Mikofenolat mofetil C) Klofazimin D) Siklosporin E) Hidroksiüre 40. Oral melanomlar en sık nerede görülür? ) Sert damak B) lt dudak C) Gingiva D) Yanak mukozası E) Dil laterali 41. Oral mukozanın en sık rastlanan premalign lezyonu hangisidir? ) ktinik keilit B) Lökoplaki C) Eritroplaki D) Nikotin stomatiti E) Siyah kıllı dil 42. Pitriyazis rubra pilarisin hangi klinik formunda el parmaklarında skleroderma benzeri değişiklikler görülür? ) tipik juvenil tip (Tip V) B) Klasik juvenil tip (Tip III) C) tipik erişkin tip (Tip II) D) Juvenil sirkumskript tip (Tip IV) E) HIV infeksiyonu ile ilişkili tip (Tip VI) 43. şağıdakilerden hangisi Psoriazisli hastalarda ilişkili histokompatibilite (doku uygunluk) antijenlerin (HL) den biri değildir? 45. şağıdaki hangi hastalık eritema infeksiyozum ile aynı etkenle oluşur? ) Rubella B) Glandüler ateş C) Kawasaki hastalığı D) Ekzantema subitum E) Papüler-purpurik eldiven ve çorap sendromu 46. Fronkul tablosunda hangi durumda sistemik tedavi endikasyonu yoktur? ) Lezyonlar buruna ve kulağa lokalizeyse B) Topikal tedaviye cevapsızsa C) Çevresinde selülit gelişmişse D) Fluktasyon gösteriyorsa E) Büyük ve tekrarlıyorsa 47. şağıdakilerden hangisi transepidermal ilaç uygulamasını artıran yöntemlerden değildir? ) Fiziksel teknikler B) Lazer teknikleri C) Kimyasal teknikler D) Mekanik teknikler E) Biyokimyasal teknikler ) HL-Cw6 B) HL-B13 C) HL-B19 D) HL-B37 E) HL-Bw16 7

8 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 48. Lipodistrofilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yağ birikimi olabilir. B) dipositler sayıca azalmış olabilir. C) Subkutan yağ doku tamamen kaybolmaz. D) dipositlerin büyüklüğünde azalma olabilir. E) Erken dönemde inflamatuvar pannikülit tablosu vardır. 52. İktiyozis vulgaris ile ilgili hangisi yanlıştır? ) En sık görülen kornifikasyon bozukluğudur. B) Filagrin genlerinde mutasyon vardır. C) Transglutaminaz eksikliği vardır. D) Otozomal dominant geçişlidir. E) İlerleyen yaşla birlikte düzelir. 49. şağıdaki nevus tiplerinden hangisine düz kas hamartomu eşlik edebilir? ) Becker nevus B) Spitz nevus C) Reed nevus D) Mavi nevus E) Munro nevus 53. Konjenital büllöz iktiyoziform eritrokeratodermada hangi keratin genlerinde mutasyon vardır? ) Keratin 1 ve 10 B) Keratin 2 ve 3 C) Keratin 5 ve 14 D) Keratin 3 ve 14 E) Keratin 6 ve Liken planusun kliniğinde görülen wickham çizgileri histopatolojik olarak neye karşılık gelmektedir? ) Hiperkeratoz B) Hipergranüloz C) Hipogranüloz D) poptopik cisimcikler E) Vakuolar dejenerasyon 54. Konjenital iktiyoz, trikoreksis invaginata ve atopi triadı ile karekterize, spink5 genlerinde mutasyon sonucu ortaya çıkan kornifikasyon bozukluğu hangisidir? ) Sjögren-Larsson Sendromu B) Comel-Netherton Sendromu C) CHİLD Sendromu D) Refsum Hastalığı E) Trikotiodistrofi 51. Skabies hakkında hangisi yanlıştır? ) Standart topikal skabisitlere tolerans gelişebilir. B) Sarkoptlar herhangi bir sistemik hastalık için vektör değildir. C) İnsan uyuzuna sekiz bacaklı sarcoptes scabiei var, hominis neden olur. D) Norveç uyuzunun krutlarındaki sarkoptlar bir hafta hayatta kalabilirler. E) Sarcoptes scabiei var, hominis konaktaki yaşamının bir kısmını dermiste geçirir. 55. Kseroderma Pigmentozum (XP)la ilgili hangisi yanlıştır? ) Göz tutulumu görülmez. B) Nörolojik tutulum vardır. C) Nükleotid eksizyon tamir defekti vardır. D) İnternal malignite insidansında artış vardır. E) Premalign ve malign deri lezyonları prematür dönemde gelişirler. 8

9 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 56. Eritroderminin etyolojinde en sık hangi seçenek yer almaktadır? ) İdyopatik B) İlaçlar C) Dermatozlar D) Maligniteler E) Ektodermal displaziler 60. şağıdakilerden hangisi, çocuk ve gebe hastalarda kullanılabilen nükleozid olmayan revers transkriptaz inhibitörüdür? ) Delavirdin B) Efavirenz C) Ritonavir D) Nevirapin E) İndinavir 57. şağıdakilerden hangisi eritroderminin histopatolojisinde yer alan spesifik bulgulardandır? ) Keratoz B) Parakeratoz C) Spongiyoz D) Üst dermiste perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu E) Stratum korneumda parakeratotik alanlarda nötrofillerin toplanması 61. şağıdakilerden hangisi internal malignite ile ilişkili bir dermatoz değildir? ) Skleromiksödem B) Bazex sendromu C) Nekrobiyozis lipoidika D) Multisentrik retikülohistiyositoz E) nti-epiligrin sikatrisyel pemfigoid 58. şağıdakilerden hangisi klavus tedavisinde ilk tercihtir? ) Cerrahi B) Küretaj C) Kryoterapi D) Mekanik basıncın azaltılması E) Salisilik asit içeren topikal kremler 62. Tendon kılıfı dev hücreli tümörle ilgili yanlış olan hangisidir? ) Genellikle çok ağrılıdır. B) Elde en sık görülen tümörlerdir. C) El veya parmakta sert nodüller vardır. D) Lokalize nodüller tenosinovit adıyla da anılır. E) Patolojik olarak lobüle görünümdedir, tendon kılıfına yapışır. 59. şağıdaki antihistaminlerden hangisinde sedatif ve antikolinerjik etki vardır? ) Loratadin B) Klemastin C) Olopatadin D) Feksofenadin E) Levosetirizin 63. şağıdaki durumlardan hangisi TNF α inhibitörlerinin kullanılması için mutlak kontrendikasyon değildir? ) Lenfoma B) ktif tüberküloz C) Demiyelinizan hastalık D) Konjestif kalp yetmezliği E) Inflamatuar barsak hastalığı 9

10 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 64. şağıdaki tedavi ajanlarından hangisi B hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD20 nin direkt agonisti olan monoklonal antikordur? ) dalimumab B) Rituximab C) Ustekinumab D) Infliximab E) Etanercept 68. şağıdakilerden hangisi eritema multiforme subtipleri arasında sayılamaz? ) Fuschs sendromu B) Mukozal eritema multiforme C) Ektodermosis pluriorificialis D) Sweet sendromu benzeri tip E) Herpes ile ilişkili eritema multiforme 65. şağıdakilerden hangisi kızıl hastalığı için doğrudur? ) lbüminüri ve hematüri hastalığın sadece ileri dönemlerinde gözlenir. B) Toksinlere karşı önceden antikoru olan hastalarda döküntüler şiddetlidir. C) grubu beta hemolitik streptokok toksinlerine bağlı tip 1 aşırı duyarlılk reaksiyonudur. D) Hastalık seyri sırasında 7-10 gün sonra deskuamasyon gelişir ve 2-6 hafta sürer. E) Sadece grubu beta hemolitik streptokoka bağlı tonsillit ve farenjit enfeksiyonları sonrası gelişir. 69. şağıdakilerden hangisi çocukluk çağı dermatomyozitinde tanımlanan kutanöz kalsifikasyon tiplerinden biri değildir? ) Kalsinozis tumoralis B) Kalsinozis üniversalis C) Kalsinozis sircimskripta D) Küçük, sabit nodül ve plaklarla seyreden yüzeyel tip E) Subkutan dokuda exoskeleton şeklinde seyreden şiddetli tip 66. Sweet sendromu ile ilgili olarak doğru olan hangisidir? ) rtrit asimetriktir ve eroziv değildir. B) Sweet sendromlu % 50 oranında tekrarlar. C) Oral lezyonlar ülser şeklinde başlar ve oldukça yaygın görülür. D) teş ve konstitüsyonel belirtilerin olması majör kriterlerdendir. E) Malignite ilişkisi kesin olan olgularda lezyonlar genellikle sınırlı dağılım gösterir. 67. Dermatofitid reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 70. şağıdaki sendromların hangisinde poikilodermi bulunur? ) Huriez sendromu B) Vohwinkel sendromu C) Richer Hanhart sendromu D) Mal de meleda sendromu E) Naegeli Franceschetti. Jadasson sendromu 71. İlaç etkileşimi için risk faktörü sayılabilecek aşağıdakilerden hangisidir? ) Hipertansiyon B) Hipoproteinemi C) Hipertiroidizm D) Erkek cinsiyet E) Hipertermi ) Eritema nodozum şeklinde görülebilir. B) Erizipel benzeri veya ürtikeryal formda olabilir. C) KOH muayenesi negatiftir, kültür pozitif olabilir. D) Fungal enfeksiyonlara bağlı olarak % 4-5 oranında görülür. E) Eritema annüllare cenrifigum şeklinde görülebilir. 10

11 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 72. şağıdakilerden hangisi antifungal ajanlarla ile ilgili doğrudur? ) Gliseofulvin hücre membran sterolleine bağlanıp permeabiliteyi arttırark etki gösterirler. B) Ketokonazolun hidrokortizona eşdeğer antiinflamatuar aktiviteye sahiptir. C) Sikloproksialmin DN sentezini bloke ederek etki gösterir. D) zollerin antiinflamatuar etkisi allilaminlerde fazladır. E) Poliaminler dermatofit enfeksiyonlarında endikedir. 73. Graham Little Piccardi Lassueur sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bir liken pilanopilaris varyantıdır. B) Saçlı deride skatrisyel alopesi olur. C) Pubik ve aksiler kıllarda skatrisyel kayıplar olur. D) Deri ve mukozada tipik liken planus lezyonları olur. E) Pubik ve aksiler kıllarda boynuzsu veya sivri uçlu folliküller papüller olur. 75. Büllöz impetigodaki büllerin oluşumu en çok hangisiyle ilişkilidir? ) Spongiozis gelişimi B) Keratinosit nekrozu C) Nötrofil infiltrasyonu D) Desmoglein 3 molekülü E) Desmoglein 1 molekülü 76. şağıdaki hastalıkların hangisinde oluşan püstüller mikroorganizma içerir? ) Hot tub folikülit B) Milyarya püstüloza C) İnfantil akral püstülozis D) İmpetigo herpetiformis E) Subkorneal püstüler dermatoz 77. kut generalize ekzantematöz püstülozise en sık neden olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Sülfonamidler B) Vankomisin C) minopenisilin D) Ornidazol E) Klindamisin 74. kne vulgariste uygulanan hormonal tedavilerle ilgili hangisi yanlıştır? ) Oral kontraseptifle ilgili potansiyel riskler nedeniyle jinekoloji konsültasyonu istenmelidir. B) Özellikle boyunda kalıcı inflamatuar papülleri bulunan kadınlarda en etkilidir. C) Oral kontroseptifler hem over hem androjen kaynaklı androjen üretimini engeller. D) Etkinlikleri serum androjen seviyelesine bağımlıdır. E) Spironolakton hem androjen reseptör blokörü hem de 5 alfa redüktaz inhibisyonu ile etki gösterir. 78. Kromat allerjisine en sık neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir? ) Metaller B) Şampuanlar C) Dental protezler D) Lastik E) Çimento 11

12 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 79. Bir hastada erüptif vellus kıl kistleri ve steatokistoma multipleks birlikte görüldüğünde hangisi akla gelmelidir? ) Pakidermoperiostoz B) Pakionişi konjenita C) Muir-Torre sendromu D) Diskeratozis konjenita E) Brook-Fordyce hastalığı 82. HRT tedavisi alan HIV + hastada ani gelişen molluskum benzeri papüller varlığında hangisi öncelikle düşünülmelidir? ) Histoplazmoz B) Kriptokokkoz C) Blastomikoz D) Sporotrikoz E) Feohifomikoz 80. şağıdaki figüre eritemlerden hangisi malinite ile daha fazla ilşkilidir? ) Eritema marginatum B) Eritem anuler santrifuj C) Eritema giratum repens D) Eritema kronikum migrans E) Eritrokeratoderma variabilis 83. şağıdakilerden hangisi antifosfolipid sendromunun laboratuar bulgularından değildir? ) aptt kısalmıştır. B) Trombositopeni olabilir. C) Sifiliz testleri yalancı (+) olabilir. D) ntikardiyolipin antikorları pozitif olabilir. E) Lupus antikoagülan testleri pozitif olabilir. 81. Piyoderma gangrenozum için yanlış olan hangisidir? ) Monoklonal gamopati PG olgularının % 15 inde ortaya çıkar. B) tipik ve büllöz PG genellikle miyeloproliferatif hastalıklara eşlik eder. C) İlaca bağlı PG de akut başlangıçlı hemorajik veya büllöz lezyonlar hızlı bir şekilde nekroza uğrar. D) Vezikülobüllöz form genellikle gövdeyi tutmaya eğilimlidir. E) Yüzeyel granülomatöz PG travma veya cerrahiyi takiben oluşan vejetatif ve ülseratif lezyonlarla karakterizedir. 84. Merkezi sinir sistemi tutulumu düşünülen Behçet li bir hastaya hangi tedavi ajanı kullanılmaz? ) Kortikosteroid B) Siklofosfamid C) zotiopirin D) Siklosporin E) nti-tnf inhibitörleri 85. şağıdaki hangi hastalığın tanısında Kaposi- Stemmer bulgusu kullanılır? ) Sifiliz B) Lenfödem C) Kızıl D) Dermatofibrom E) Tüberküloid lepra 86. şağıdakilerden hangisi psoriaziste en sık görülen artrit şeklidir? ) Spondilit B) rtritis mutilans C) DİF eklem artriti D) Mono ve asimetrik oligoartrit E) Romatoid artrit benzeri artrit 12

13 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 87. Psöriatik artrit tedavisinde hangisinin yeri yoktur? ) Metotreksat B) nti-tnf ajanlar C) Leflunomid D) Sistemik Steroidler E) sitretin 91. şağıdakilerden hangisi hem klinik hem de histopatolojik olarak lineer psoriazis lezyonlarına benzer? ) ILVEN B) Liken striatus C) Lineer liken planus D) Lineer Darier hastalığı E) Lineer porokeratoz 88. şağıdakilerden hangisi lopesia areata da kötü prognostik belirti değildir? ) topi B) Ofiazis C) Erken başlama yaşı D) Tırnak tutulumu olması E) ilede alopesi areata hikayesi 92. şağıdakilerden hangisi dapsonun yan etkilerinden değildir? ) Hepatit B) Hemoliz C) Trombositoz D) Periferik nöropati E) Lökopeni 89. Forchheimer lekeleri en sık nerede görülür? ) Dilde B) Dudakta C) Yumuşak damakta D) Bukkal mukoza üst molar diş hizasında E) Bukkal mukoza alt molar diş hizasında 93. İktiyozis vulgaris için hangisi yanlıştır? ) Filagrin yapımı bozuktur. B) Göz kapakları ve mukozalar tutulmaz. C) Histopatolojide hipergranuloz görülür. D) ksilla, inguinal kıvrım, diz ve dirsek ardları lezyonsuzdur. E) Palmoplantar hiperkeratoz ve karakteristik palmoplantar hiperlinearite vardır. 90. şağıdaki tırnak hastalıklarının hangisinde göz ve böbrek tutulumu vardır? ) Terry tırnağı B) Çomak parmak C) Yirmi tırnak distrofisi D) Sarı tırnak senromu E) Tırnak patella sendromu 94. Yaşlanmış bir deride aşağıdakilerden hangisi görülmez? ) Elastik fibriller incelir. B) Epidermis ve dermis incelmiştir. C) Dermal papilla ve reteler düzleşmiştir. D) Derinin duysal ve koruyucu özellikleri azalmıştır. E) Yağ ve ter bezleri, kıl folikülleri atrofiye uğrar. 13

14 DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI 95. Gorlin belirtisi neyi gösterir? ) Hiperestezi B) Hiperfleksibilite C) Hiperirritabilite D) Hiperproliferasyon E) Hiperkoagulabilite 96. Türk kodeksine göre Pomad Wilkinson içinde hangi aktif maddeler vardır? ) Sülfür-katran B) Vazelin-ihtiyol C) Katran-rezorsin D) Salisilik asit-sülfür E) Katran-benzoik asit 97. şağıdakilerin hangisi lazerin dokudaki etkisini açıklamaya yönelik selektif fototermoliz teorisi ile ilişkili değildir? 99. Hangisi kutanöz lesihmaniasisde sistemik antimon tedavi endikasyonlarından değildir? ) Multipl lezyonlu olgular B) Kryoterapi ile iyileşmeyen hastalar C) Mukozal ve yarı mukozal tutulumu olan tüm olgular D) 5 cm nin üzerinde enflamatuvar ülsere lezyonlu hastalar E) Kronik 2 yıldan uzun süren iyileşmeyen lezyonu bulunan olgular 100. Elastozis Perforans Serpinginozanın en sık birlikte görüldüğü hastalık aşağıdakilerden hangisidir? ) Osteogenezis imperfekta B) Ehlers Danlos sendromu C) Marfan sendromu D) Down sendromu E) krogeria ) tım süresi B) Lazer ışığının dalga boyu C) Termal relaksasyon zamanı D) Kromoforun absorbsiyon spektrumu E) Lazer ışığının monokromasite özelliği 98. Klinik olarak anüler ve sirsine dizilen püstüller mevcut olan bir hastada DİF incelemede intersellüler Ig birikimi görülüyor. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. Tanınız nedir? ) Ig pemfigusu B) Lineer Ig dermatozu C) Paraneoplastik pemfigus D) Pemfigus herpetiformis E) Dermatitis herpetiformis 14

15 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KSIM 2012 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 7. GRUP: DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. C 2. E 3. D D 6. E B 9. D 10. C 11. D 12. E B 15. D 16. C B 19. E 20. D 21. B 22. E 23. C 24. C C 27. D 28. E C 31. B 32. D E 35. D 36. E 37. D 38. C 39. E B C 44. B 45. E 46. D 47. B 48. C B 51. E 52. C B C 57. E 58. D 59. B 60. D 61. C E 64. B 65. D C 68. D E 71. B 72. B 73. C 74. D 75. E C 78. E 79. B 80. C 81. D 82. B D 85. B 86. D 87. E 88. D 89. C 90. E C 93. C B E B 100. D

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 22. GRUP NEFROLOJİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 25. GRUP NÜKLEER TIP SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 27. GRUP PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ SĞLIK BKNLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 22. GRUP NEFROLOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.Adem KÖŞLÜ VULVAR DERİ HASTALIKLARININ DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE GÖRÜLME SIKLIĞI VE DAĞILIMI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

OTOİMMÜN HASTALIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi OTOİMMÜN HASTALIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Adem Köse Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taha ÜNAL İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER: Giriş...1 Eritema

Detaylı

OTOİMMÜN VEZİKÜLOBÜLLOZ HASTALIKLAR

OTOİMMÜN VEZİKÜLOBÜLLOZ HASTALIKLAR OTOİMMÜN VEZİKÜLOBÜLLOZ HASTALIKLAR Bu hastalıklarda vezikülobüllöz lezyonlar primer elemanter lezyonlardır. Bu hastalıklarda temel patolojik değişiklikler epidermiste, epidermal-dermal bileşkede veya

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 11. GRUP GASTROENTERELOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI

SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI (Uzmanlık

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLAR KLĐNĐĞĐ GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI Dr. Sezen Takmaz (UZMANLIK

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

PEMFİGUS VE BÜLLÖZ PEMFİGOİD HASTALARINDA TRİKOGRAM BULGULARI

PEMFİGUS VE BÜLLÖZ PEMFİGOİD HASTALARINDA TRİKOGRAM BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Adem KÖŞLÜ PEMFİGUS VE BÜLLÖZ PEMFİGOİD HASTALARINDA TRİKOGRAM BULGULARI DR. İLTERİŞ OĞUZ TOPAL (Uzmanlık

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 30. GRUP RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Ayırıcı tanıda folliküler papül yapan hastalıklar, özellikle firinoderma düşünülmelidir.

Ayırıcı tanıda folliküler papül yapan hastalıklar, özellikle firinoderma düşünülmelidir. 1 GENODERMATOZLARA YAKLAŞIM DERMATOLOJİDE GENETİK Derinin çok az yapısal veya fonksiyonel özelliği kişinin genotipinden bağımsız olarak gelişmektedir. Derinin rengi, yapısı, fiziksel ve kimyasal travmalara,

Detaylı

Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları

Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları 82 Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları Nuran TÜRKÇAPAR Romatizmal hastalıkların hemen hepsi, eklem dışı yakınmalarla seyreder. Öyleki bu yakınmalar bazen kas-iskelet sistemi semtomlarının

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVÎ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Adnan GÖRGÜLÜ ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice

Detaylı

AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN BEYAZ LEZYONLAR

AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN BEYAZ LEZYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN BEYAZ LEZYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Eren ALPAY Danışman Öğretim Üyesi:Prof.Dr.Sevtap

Detaylı