tıp bilimleri dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tıp bilimleri dergisi"

Transkript

1 Türkiye Klinikleri tıp bilimleri dergisi Cilt 32 Sayı 5 Yıl 2012 İÇİNDEKİLER ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR 1201 Femoroasetabular Sıkışma Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Analizi Murat Bülbül, Metin Uzun, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Kahraman Öztürk, Hakan Gürbüz 1207 Baş ve Boyun Kanseri Hastalarında Radyasyonun Akut ve Geç Yan Etkileri Üzerine Amifostinin Etkisi Candan Demiröz, Lütfi Özkan, Günhan Cebelli, Oya Karadağ, Esat Mahmut Özşahin 1217 Embriyonik Nöral Kök Hücre Tedavisinin Farelerde Omurilik Yaralanmasından Sonra İdrar ve Dokudaki DNA Hasar Ürünleri Üzerindeki Etkileri Ali Mert Özgönül, Sibel Konyalıoğlu, Taner Dağcı, Emrah Kılınç 1226 Emetropların ve Miyopların Pupil Çaplarının Fotopik, Mezopik ve Skotopik Koşullarda Schwind Sirius Çok Amaçlı Tanı Aracı ile Entegre İnfrared Pupillometre Kullanılarak Değerlendirilmesi Arzu T. Çömez, Barış Kömür, İlker Eser 1235 Deneysel Astım Modeli Oluşturulmuş Kobay Trakeası Üzerinde 5-Lipoksijenaz İnhibitörlerinin Etkileri Ayşe Gürel, Özenç Timlioğlu 1241 Levotiroksin Tedavisi Gören Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Serum Total Antioksidan Kapasitesi, Lipit Profili, Malondialdehit ve Eritrosit Süperoksit Dismutaz Düzeyleri Güldal Mehmetçik, Eda Becer, Aylin Akbey 1247 İdiyopatik Jeneralize Epilepsi ile EFHC1 Genindeki 662 G>A ve 685 T>C Mutasyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması İlker Büyük, Berrin Tuğrul, Hikmet Yılmaz, Ece Onur, Gülşen Vatandaş, Ferda Doğan Bozyiğit 1254 Çocukluk Çağında Sıklığı Giderek Artan Bir Acil Servis Tanısı: Alkol Zehirlenmeleri Ahmet Güzel, Muhammet Şükrü Paksu, Bülent Şişman, Naci Murat, Murat Yüce, Serkan Şahin, Akan Karakuş, Şule Paksu 1260 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Pozitif Kokların Kinopristin/Dalfopristin Duyarlılığının İncelenmesi ve Diğer Antibiyotiklerle Karşılaştırılması Melda Türken Ulusoy, Şükran Köse, Gülfem Ece, Bengü Tatar

2 1267 Boyun Kitleleri: 981 Vakanın Retrospektif Analizi M. Halis Tanrıverdi, Salih Bakır, Vefa Kınış, Musa Özbay, S. Ferit Toprak, Uğur Fırat 1273 İntramusküler İnterlökin-8 Enjeksiyonunun Lokal Anjiyogenetik Etkisi Şahin Bozok, Mert Kestelli, İsmail Yürekli, Mehmet Güzeloğlu, Murat Aksun, Ragıp Ortaç, Engin Tulukoğlu, Aykut Şahin 1278 Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Ağrı, Özürlülük Durumu ve Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Erdal Coşkun 1284 Yenidoğan İşitme Taramasının Konjenital İşitme Kayıplı Bebeğin Gelişimine Etkisi Gülsüm Aydan Genç, Elife Barmak 1295 Türkiye de 81 İlde, Şahsa ve Mala Karşı İşlenen Suçlarda 2008 Yılına Ait Adli İstatistiklerin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi İlker Etikan, Ünal Erkorkmaz, S. Yavuz Sanisoğlu, Osman Demir, Y. Emre Kuyucu 1307 Sıçanda Östrus Siklusunda Anksiyete ve Öğrenme Davranışlarındaki Değişikliklerin Araştırılması Kübra Akıllıoğlu, Sayad Kocahan, Emine Babar Melik, Enver Melik 1314 Seçilmiş Hastalarda Video Yardımlı Minimal İnvaziv Tiroidektominin Güvenilirliği Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, Namık Özkan, Erdinç Yenidoğan, İsmail Okan, Mustafa Şahin 1319 Pseudomonas aeruginosa Suşlarının İki Hücre dışı Quorum Sensing Sistemi ve Patojenik Faktörleri Üzerinde Gentamisin, Amikasin ve Netilmisinin Etkileri Hüseyin Baskın, Vahide Bayrakal, İsmail Hakkı Bahar 1327 Baş Boyun Paragangliyomalarında Tedavi Seçimi Mete İşeri, Kadri İla, Kenan Koç, Şadan Yavuz, İ. Gürkan Keskin, Ömer Aydın 1335 Deneysel Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanlarda İmmünoglobulin Tedavisinin Th Polarizasyonu Üzerine Etkisi Mustafa Kemal Bayar, İsmail Demirel, Ayşe Belin Özer, Azize Beştaş, Ahmet Gödekmerdan 1343 Yozgat İl Merkezinde Çalışan Sağlık Çalışanlarında Kronik Hastalıklar Açısından Önde Gelen Riskli Durum ve Davranışların Prevalansı Mahmut Kılıç, Fevziye Çetinkaya 1354 Fonksiyonel Triküspid Yetmezliği Tedavisinde De Vega Anüloplasti ve Mitral Anüloplasti Ringi Kullanılan Triküspid Ring Anüloplasti Sonuçları Yasin Ay, İbrahim Kara, Hüseyin Anasız, Cemalettin Aydın, Cengiz Köksal, Nuray Kahraman Ay, H. Mete Alp 1361 Türk İnsanında Birinci Kostal Kartilajın Kalsifikasyon Derecesi TemelindeYaş Tayini Bülent Karaman, Bilal Battal, Yalçın Bozkurt, Muhammed Nabi Kantarcı, Seyfettin Gümüş, Muhammed Emin Özcan, Cengiz Han Açıkel

3 1368 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Türk Hastalarda TNF-Alfa G308A ve C857T Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi Mutlu Karkucak, Ahmet Ursavaş, Gökhan Ocakoğlu, Orhan Görükmez, Tahsin Yakut, İlker Ercan, Mehmet Karadağ 1374 İşeme ve Depolama Semptomları Olan Erkeklerde Trospium Klorid Eklenmesinin Rolü Ercan Malkoç, Ferhat Ateş, Temuçin Şenkul, Cüneyt Adayener, Hasan Soydan, Kadir Vehbi Baykal 1381 Tıp Bilimlerinde Gönderilen Çalışmaların İstatistiksel Hatalara Göre Değerlendirilmesi İlker Ercan, Gökhan Ocakoğlu, Deniz Sığırlı, Güven Özkaya OLGU SUNUMLARI 1388 Akomodasyon Kaybıyla Seyreden Konjenital Midriyazis Çiğdem Ü. Can, Gölge Acaroğlu, Sibel Polat, Bayazit İlhan, Pınar Çoban, Ayşe Gül Koçak Altıntaş 1392 İnfliksimab Kullanan Psöriyatik Bir Hastada Gelişen Kalp Yetmezliği Ebru Güler, Serap Utaş, Duygu Coşkun Özbakır 1396 Vulva Yerleşimli Lenfanjiyoma Sirkumskriptum Şirin Pekcan Yaşar, Yeşim Doğan, Zehra Aşiran Serdar, Pembegül Güneş 1401 Robot Yardımlı Laparoskopik (ROYAL) Aşağı Anterior Rezeksiyon Orhan Alimoğlu, Müjgan Çalışkan, Ali Kılıç, İbrahim Atak 1405 Akut Superior Mezenterik Ven Trombozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Barış Bayraktar, Yaşar Çolak, Tunç Eren, Salih Bölük, Zeynep Özkan, Yahya Çelik, Sümeyra Yıldırım, Mehmet Gökçe Yılmabaşar 1410 Kutis Trikolor Parvimakülata: Beyin Tutulumu Olan Farklı Bir Nörokutanöz Sendrom Hayrullah Alp, Melike Keser, Yahya Paksoy 1416 Antenatal Tanılı Epigastrik Heteropagus İkiz Cüneyt Günşar, Aydın Şencan, Yeşim Baytur, Alpaslan Aşçı, Erol Mir 1420 Akut Batının Nadir Bir Sebebi; İleum İçine Mesh Migrasyonu Fahrettin Acar, Hüseyin Yılmaz, M. Ertuğrul Kafalı, Hüsnü Alptekin, Mustafa Şahin 1423 Renal Hemanjiyoperisitom: Olgu Sunumu ve Güncel Hemanjiyoperisitom-Soliter Fibröz Tümör Yaklaşımı Kamile Gülçin Eken, Orhan Tanrıverdi, Ayşim Özağarı, Fevziye Kabukçuoğlu 1429 Postlaktasyonel Bir Kadında Multipl Fibroadenomda Spontan İnfarkt Noyan Can Akdur, Serap Gözel, Melahat Dönmez, Hüseyin Üstün

4 1433 Lipemia Retinalis Dinçer Dinç, Nurhan Dinçer, Kadir Eltutar 1437 Diklofenak Enjeksiyonuna Bağlı Nicolau Sendromu Hakan Turan, Ayşegül Turan 1440 Konjonktivanın MALT Lenfoması Sevdegül Mungan, Şafak Ersöz, Adem Türk, Neşe Kaklıkkaya, Nurettin Akyol 1445 Cilt Metastazıyla Gelen Özofagus Adenokarsinomu Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, Mustafa Şahin, Fahrettin Acar, M. Ertuğrul Kafalı 1448 Bilateral Musculus Abductor Pollicis Longus un Üç Tendonlu İnsersiyon Olgusu Davut Özbağ, Yakup Gümüşalan, Berin Tuğtağ 1453 Yapışık İkizin Çok Nadir Bir Şekli: İlk Trimesterde Transvajinal Ultrasonografi ile Tanı Konulan Diprosopus İkiz Mehmet Metin Altay, Ahmet Okyar Erol, Çiğdem Özyürek Kılıç, Serdinç Özdoğan, Rahmi Sinan Karadeniz 1457 Palmar Subkütan Dermatofibrom: Nadir Bir Lokalizasyon Mustafa Uslu, Hakan Turan, Havva Erdem, Mustafa Erkan İnanmaz 1461 Sert Damaktan Pleomorfik Adenom Eksizyonunun Ardından Psödoepitelyomatöz Hiperplazi H. Hüseyin Arslan, Serdar Karahatay, Armağan Günal, Mustafa Gerek 1465 Yirmi Yedi Ayda Otuz Üç Defa Ortopedik Cerrahi İşlem Geçiren Hastada Anestezi Yönetimi Emine Aysu Şalvız, Özlem Selvi Can, Özgür Sinan Cengiz, Mahmut Kalem, Murat Aydın, F. Feyhan Ökten 1471 Cerrahiden Sonra Tanı Alan Eozinofilik Kolesistitin Eşlik Ettiği Otoimmün Pankreatit: Histopatolojik, Radyolojik ve Klinik Yaklaşımla Olgu Sunumu Güldal Yılmaz, Berna Savaş, Çetin Atasoy, Kaan Karayalçın, Esra Erden 1477 KKK Aşısından Sonra Gelişen Pençe El Deformitesi Hasan Karsen, İbrahim Hocanlı, İrfan Binici, Akın İşcan, Mehmet Bayraktar 1480 Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromlu İki Olgu Öner Özdemir, Mehpare Sarı 1486 Konjenital Şilöz Asit ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteliği Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Sabahattin Ertuğrul, Hasan Ali Yüksekkaya, Rahmi Örs 1490 Megaüretere Yol Açan Komplike Paraüretral Kist Olgusu Öner Özdemir, Neşe Akcan 1496 Transkraniyal Yaralanma Özgür Demir, Erdoğan Ayan, Fatih Ersay Deniz, Erol Öksüz, Mehmet Kılınç

5 Türkiye Klinikleri Journal of medical sciences Vol 32 No 5 Year 2012 CONDENSED CONTENTS ORIGINAL RESEARCH ARTICLES 1201 Analysis of Surgical Treatment Outcomes in Femoroacetabular Impingement Syndrome Murat Bülbül, Metin Uzun, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Kahraman Öztürk, Hakan Gürbüz 1207 The Effect of Amifostine on Acute and Late Radiation Side Effects in Head and Neck Cancer Patients Candan Demiröz, Lütfi Özkan, Günhan Cebelli, Oya Karadağ, Esat Mahmut Özşahin 1217 Effects of Embryonic Neural Stem Cell Therapy on DNA Damage Products in Urine and Tissue After Spinal Cord Injury in Rats Ali Mert Özgönül, Sibel Konyalıoğlu, Taner Dağcı, Emrah Kılınç 1226 Assessment of Pupil Diameters of Emmetropes and Myopes under Photopic, Mesopic and Scotopic Conditions, Using the Infrared Pupillometer Integrated Within Schwind Sirius Multifunctional Diagnostic Device Arzu T. Çömez, Barış Kömür, İlker Eser 1235 Effects of 5-Lipoxygenase Inhibitors on Guinea Pig Trachea in Ovalbumin-Induced Experimental Asthma Ayşe Gürel, Özenç Timlioğlu 1241 Serum Total Antioxidant Status, Lipid Profile, Malondialdehyde and Erythrocyte Superoxide Dismutase Levels in Hashimoto Thyroiditis Patients Treated with Levothyroxine Güldal Mehmetçik, Eda Becer, Aylin Akbey 1247 Association Between Idiopathic Generalized Epilepsy and EFHC1 Gene Mutations of 662 G>A and 685 T>C İlker Büyük, Berrin Tuğrul, Hikmet Yılmaz, Ece Onur, Gülşen Vatandaş, Ferda Doğan Bozyiğit 1254 An Emergency Service Diagnosis in Childhood with an Icreasing Trend Within Time: Alcohol Poisoning Ahmet Güzel, Muhammet Şükrü Paksu, Bülent Şişman, Naci Murat, Murat Yüce, Serkan Şahin, Akan Karakuş, Şule Paksu 1260 Susceptibility of Gram Positive Cocci Isolated from Clinical Samples to Quinupristin/Dalfopristin and Comparison with Other Antibiotics at Tepecik Training and Research Hospital Melda Türken Ulusoy, Şükran Köse, Gülfem Ece, Bengü Tatar

6 1267 Neck Masses: Retrospective Analysis of 981 Cases M. Halis Tanrıverdi, Salih Bakır, Vefa Kınış, Musa Özbay, S. Ferit Toprak, Uğur Fırat 1273 Local Angioneogenetic Effect of Intramuscular Interleukin-8 Injection Şahin Bozok, Mert Kestelli, İsmail Yürekli, Mehmet Güzeloğlu, Murat Aksun, Ragıp Ortaç, Engin Tulukoğlu, Aykut Şahin 1278 Pain, Disability Status and Psychological Factors in Patients with Chronic Low Back Pain Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Erdal Coşkun 1284 The Effect of Newborn Hearing Screening on the Development of Newborns with Congenital Hearing Loss Gülsüm Aydan Genç, Elife Barmak 1295 Multidimensional Scaling Analysis of Judicial Statistics for Crimes Against Persons and Properties in 2008 in 81 Provinces in Turkey İlker Etikan, Ünal Erkorkmaz, S. Yavuz Sanisoğlu, Osman Demir, Y. Emre Kuyucu 1307 Investigation of Changes in Anxiety and Learning Behavior During Oestrous Cycle in the Rat Kübra Akıllıoğlu, Sayad Kocahan, Emine Babar Melik, Enver Melik 1314 The Safety of Video Assisted Minimal Invasive Thyroidectomy in Selected Patients Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, Namık Özkan, Erdinç Yenidoğan, İsmail Okan, Mustafa Şahin 1319 Effects of Gentamicin, Amikacin and Netilmicin on the Pathogenic Factors and Two Extracellular Quorum Sensing Systems of Pseudomonas aeruginosa Strains Hüseyin Baskın, Vahide Bayrakal, İsmail Hakkı Bahar 1327 The Management of the Head and Neck Paragangliomas Mete İşeri, Kadri İla, Kenan Koç, Şadan Yavuz, İ. Gürkan Keskin, Ömer Aydın 1335 The Effects of Immunoglobulin Treatment Upon Th Polarization in Rats with Experimentally Induced Sepsis Mustafa Kemal Bayar, İsmail Demirel, Ayşe Belin Özer, Azize Beştaş, Ahmet Gödekmerdan 1343 Prevalence of Risky Conditions and Behaviors Leading to Chronic Diseases in Healthcare Workers in Yozgat Provincial Center Mahmut Kılıç, Fevziye Çetinkaya 1354 Results of De Vega Annuloplasty and Tricuspid Ring Annuloplasty Using by Mitral Annuloplasty Ring in the Treatment of Functional Tricuspid Insufficiency Yasin Ay, İbrahim Kara, Hüseyin Anasız, Cemalettin Aydın, Cengiz Köksal, Nuray Kahraman Ay, H. Mete Alp 1361 Age Determination in Turkish People Based on the Calcification Degree of the First Costal Cartilage Bülent Karaman, Bilal Battal, Yalçın Bozkurt, Muhammed Nabi Kantarcı, Seyfettin Gümüş, Muhammed Emin Özcan, Cengiz Han Açıkel

7 1368 Analysis of TNF-alpha G308A and C857T Gene Polymorphisms in Turkish Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Mutlu Karkucak, Ahmet Ursavaş, Gökhan Ocakoğlu, Orhan Görükmez, Tahsin Yakut, İlker Ercan, Mehmet Karadağ 1374 Additive Role of Trospium Chloride in the Management of Men with Voiding and Storage Symptoms Ercan Malkoç, Ferhat Ateş, Temuçin Şenkul, Cüneyt Adayener, Hasan Soydan, Kadir Vehbi Baykal 1381 Assessment of Submitted Manuscripts in Medical Sciences According to Statistical Errors İlker Ercan, Gökhan Ocakoğlu, Deniz Sığırlı, Güven Özkaya CASE REPORTS 1388 Congenital Mydriasis Associated with Absence of Accommodation: Case Report Çiğdem Ü. Can, Gölge Acaroğlu, Sibel Polat, Bayazit İlhan, Pınar Çoban, Ayşe Gül Koçak Altıntaş 1392 Heart Failure Developing in a Psoriatic Patient who Used Infliximab: Case Report Ebru Güler, Serap Utaş, Duygu Coşkun Özbakır 1396 Lymphangioma Circumscriptum of the Vulva: Case Report Şirin Pekcan Yaşar, Yeşim Doğan, Zehra Aşiran Serdar, Pembegül Güneş 1401 Robotic-assisted Laparoscopic (ROYAL) Low Anterior Resection: Case Report Orhan Alimoğlu, Müjgan Çalışkan, Ali Kılıç, İbrahim Atak 1405 Acute Superior Mesenteric Venous Thrombosis: A Case Report and Review of the Literature Barış Bayraktar, Yaşar Çolak, Tunç Eren, Salih Bölük, Zeynep Özkan, Yahya Çelik, Sümeyra Yıldırım, Mehmet Gökçe Yılmabaşar 1410 Cutis Tricolor Parvimaculata: A Distinct Neurocutaneous Syndrome with Brain Involvement: Case Report Hayrullah Alp, Melike Keser, Yahya Paksoy 1416 Antenatally Diagnosed Epigastric Heteropagus Twin: Case Report Cüneyt Günşar, Aydın Şencan, Yeşim Baytur, Alpaslan Aşçı, Erol Mir 1420 A Rare Cause of Acute Abdomen: Migration of Mesh Into Ileum: Case Report Fahrettin Acar, Hüseyin Yılmaz, M. Ertuğrul Kafalı, Hüsnü Alptekin, Mustafa Şahin 1423 Renal Hemangiopericytoma: A Case Report and Current Approach to Hemangioperiocytoma-Solitary Fibrous Tumor Kamile Gülçin Eken, Orhan Tanrıverdi, Ayşim Özağarı, Fevziye Kabukçuoğlu 1429 Spontaneous Infarction of Multiple Fibroadenoma in a Postlactational Woman: Case Report Noyan Can Akdur, Serap Gözel, Melahat Dönmez, Hüseyin Üstün

8 1433 Lipemia Retinalis: Case Report Dinçer Dinç, Nurhan Dinçer, Kadir Eltutar 1437 Nicolau Syndrome Due to Diclofenac Injection: Case Report Hakan Turan, Ayşegül Turan 1440 Conjunctival MALT Lymphoma: Case Report Sevdegül Mungan, Şafak Ersöz, Adem Türk, Neşe Kaklıkkaya, Nurettin Akyol 1445 Esophageal Adenocarcinoma Presenting with Skin Metastase: Case Report Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, Mustafa Şahin, Fahrettin Acar, M. Ertuğrul Kafalı 1448 A Case of Three Tendon Insertion of Bilateral Abductor Pollicis Longus Muscle Davut Özbağ, Yakup Gümüşalan, Berin Tuğtağ 1453 A Very Rare Form of Conjoined Twinning: Diprosopus Twins Diagnosed in the First Trimester of Pregnancy by Transvaginal Ultrasonography: Case Report Mehmet Metin Altay, Ahmet Okyar Erol, Çiğdem Özyürek Kılıç, Serdinç Özdoğan, Rahmi Sinan Karadeniz 1457 Palmar Subcutaneous Dermatofibroma: A Rare Localization: Case Report Mustafa Uslu, Hakan Turan, Havva Erdem, Mustafa Erkan İnanmaz 1461 Pseudoepitheliomatous Hyperplasia After Excision of a Pleomorphic Adenoma from the Hard Palate: Case Report H. Hüseyin Arslan, Serdar Karahatay, Armağan Günal, Mustafa Gerek 1465 Anesthesia Management in a Patient Who Underwent Orthopedic Surgery for Thirty Three Times in a Period of Twenty Seven Months: Case Report Emine Aysu Şalvız, Özlem Selvi Can, Özgür Sinan Cengiz, Mahmut Kalem, Murat Aydın, F. Feyhan Ökten 1471 Autoimmune Pancreatitis Accompanied by Eosinophilic Cholecystitis Diagnosed after Surgery: Report of a Case with Histopathological, Radiological, and Clinical Approach Güldal Yılmaz, Berna Savaş, Çetin Atasoy, Kaan Karayalçın, Esra Erden 1477 Claw Hand Deformity Developing After MMR Vaccination: The First Case Report Hasan Karsen, İbrahim Hocanlı, İrfan Binici, Akın İşcan, Mehmet Bayraktar 1480 Two Cases of Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome Öner Özdemir, Mehpare Sarı 1486 Coexistence of Congenital Chylous Ascites and Congenital Hypothyroidism: Case Report Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Sabahattin Ertuğrul, Hasan Ali Yüksekkaya, Rahmi Örs 1490 A Case of Complicated Paraurethral Cyst Leading to Megaureter: Case Report Öner Özdemir, Neşe Akcan 1496 Transcranial Injury: Case Report Özgür Demir, Erdoğan Ayan, Fatih Ersay Deniz, Erol Öksüz, Mehmet Kılınç

TURKISH MEDICAL INDEX

TURKISH MEDICAL INDEX TÜBİTAK ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TURKISH MEDICAL INDEX 1995 3 1-4 TÜBÎTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA

Detaylı

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: 1-2-3-4 YIL: 1993 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun

Detaylı

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini YİL 1 AO

Detaylı

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu UYKU KAYNAKÇASI (1139 referans) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER PROJELER... 3 MAKALELER... 3 PİYASADA SATILAN KİTAPLAR... 38 MİLLİ KÜTÜPHANE DE MEVCUT KİTAPLAR... 40 TEZLER... 43 Taranan

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

Türk Tüberküloz ve Toraks T. Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu (Churg-Strauss syndrome associated with montelukast)

Türk Tüberküloz ve Toraks T. Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu (Churg-Strauss syndrome associated with montelukast) Türk Tüberküloz ve Toraks T Derneği nce üç ayda bir yayımlanır Klinik Çalışmalar (Clinical Reports) KOAH lı hastaların farklı servislerden kabul edilmeleri yoğun bakım ünitesi sonuçlarını etkiler mi? (Does

Detaylı

JOURNAL OF CLINICAL AND

JOURNAL OF CLINICAL AND I A JOURNAL OF N O I T A o f H EALTH I N V E S T I G CLINICAL AND C T SO S A IO N S EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS pissn 1309-8578 eissn 1309-6621 Volume 5 Issue 3 September 2014 Citation Abbreviation: J

Detaylı

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 0, ÇARŞAMBA 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30 - :30 KURULTAY ÖNCESİ KURSLAR 09:30 - :30 MASTEKTOMİ SONRASI MEME ONARIMI KURSU KURS SALONU Kurs Başkanı: Dr. Akın Yücel Eğitimciler

Detaylı

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014 www.tndt.org Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı / Supplement:, Eylül / September 04 Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Official Journal of the Turkish Society of Nephrology Türk ISSN: 00-778 Türk Nefroloji

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 25-29 Eylül 2012 PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Trabzon http://www.fizyoloji2012.org

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya 27 Ekim 2015. Salı AKİF ŞAKİR ŞAKAR SALONU 08:00-13:00

Detaylı

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol)

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol) YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 10 Sayı / Number 2 Haziran / June 2015 YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489 Editör / Editor

Detaylı

29 Ekim 2014, Çarşamba BEYAZIT SALONU

29 Ekim 2014, Çarşamba BEYAZIT SALONU 29 Ekim 2014, Çarşamba BEYAZIT SALONU 09:00-09:30 09:30-10:30 09:30-09:35 09:35-09:45 09:45-09:55 09:55-10:05 10:30-11:30 11:30-12:30 11:30-11:36 11:36-11:42 11:42-11:48 11:48-11:54 11:54-12:00 12:00-12:06

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

ORTADOĞUR TIPDERGİSİ. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2013, Cilt:5 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

ORTADOĞUR TIPDERGİSİ. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2013, Cilt:5 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ORTADOĞUR TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2013, Cilt:5 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIP DERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ONURSAL EDİTÖR/HONORARY

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ BİLDİRİ KAYNAKÇASI (I-VI)

BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ BİLDİRİ KAYNAKÇASI (I-VI) BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ BİLDİRİ KAYNAKÇASI (I-VI) (Taslak) (649 künye) İstanbul, Temmuz 2009 1 İÇİNDEKİLER III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi, 2000. 3 IV. Uluslararası beslenme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Serdar Ceylaner 2. Doğum Tarihi :23 Şubat 1971 3. Unvanı :Doçent 4. Öğrenim Durumu :Uzman Doktor 5. Çalıştığı Kurum :Yüksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı:

2014 YILI FAALİYET RAPORU. a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı: 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1. Poliklinik ve servis çalışmaları a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı: POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN HASTA SAYILARI Hasta Çocuk Çocuk Acil Romatoloji Nefroloji

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ümit Korucuoğlu 2. Doğum Tarihi : 24.11.1978 3. Unvanı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu : Üniversite sonrası Tıp'ta Uzmanlık 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas

Detaylı

12. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİSİ KONGRESİ

12. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİSİ KONGRESİ -- - - İÇİNDEKİLER. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİSİ KONGRESİ HOŞGELDİNİZ DÜZENLEME KURULU KONUŞMACI VE OTURUM BAŞKANLARI BİLİMSEL PROGRAM SERBEST BİLDİRİ OTURUMLARI POSTER BİLDİRİLERİ 04 06 07 09

Detaylı

09.30-12.30 POSTMASTECTOMY BREAST RECONSTRUCTION COURSE COURSE ROOM 1 Chair: Dr. Akın Yücel

09.30-12.30 POSTMASTECTOMY BREAST RECONSTRUCTION COURSE COURSE ROOM 1 Chair: Dr. Akın Yücel SEPTEMBER 14, 2011, WEDNESDAY 08.00-09.30 REGISTRATION Sheraton Hotel and Convention Center 09.30-12.30 PRE-CONGRESS COURSES 09.30-12.30 POSTMASTECTOMY BREAST RECONSTRUCTION COURSE COURSE ROOM 1 Chair:

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI (Taslak 1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 23.11.2011 İÇİNDEKİLER BİPOLAR BOZUKLUK KİTAPLAR... 3 TEZLER... 4 AKRABALAR... 4 ÇOCUKLAR... 4 HİPERAKTİVİTE... 5 KARAKTER ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

Cilt/Vol 39 Sayı/Number 2 Haziran/June 2012. i s. T ý. p F DİCLE TIP DERGİSİ. Dicle Medical Journal

Cilt/Vol 39 Sayı/Number 2 Haziran/June 2012. i s. T ý. p F DİCLE TIP DERGİSİ. Dicle Medical Journal I Cilt/Vol 39 Sayı/Number 2 Haziran/June 2012 pissn 1300-2945 eissn 1308-9889 Dicle Üniversitesi T ý p F 1974 a l k ü i s t e DİCLE TIP DERGİSİ Dicle Medical Journal Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını

Detaylı