KBB de KULLANILAN İLAÇLAR. Hazırlayan ve Sunan: Arş.Gör.Mustafa Said TEKİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KBB de KULLANILAN İLAÇLAR. Hazırlayan ve Sunan: Arş.Gör.Mustafa Said TEKİN"

Transkript

1 KBB de KULLANILAN İLAÇLAR Hazırlayan ve Sunan: Arş.Gör.Mustafa Said TEKİN

2 ANTİBİYOTİKLER

3 PENİSİLİNLER 1. BENZAPEN FLAKON BENZAPEN- LA FLAKON BENZAPEN LA FLAKON Penicillin G benzathine IU IU IU Penicillin G potassium IU Penicillin G procaine IU Endikasyonu: Antibakteriyel etkilidir. Duyarlı streptokok ların neden olduğu hafif ve orta şiddetli üst solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kızıl ve erizipelde endikedir.

4 PENİSİLİNLER Kulanım Şekli: Ġ.M. enjeksiyon Ģeklinde uygulanır. A grubu streptokok ların neden olduğu ÜSYE EriĢkinlere ünitelik tek enjeksiyon Çocuklara ünitelik tek enjeksiyon Bebekler ve 27 kg ın altındaki çocuklara ünitelik tek enjeksiyon * Her yaģtaki çocuğa tek doz halinde formu genellikle yeterlidir.

5 PENİSİLİNLER Uyarılar: Penisilinlere aģırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçebilir. Deri döküntüsü, ürtiker, cilt kızarıklığı, larenks ödemi, eozinofili, aģırı duyarlılık reaksiyonları, hemolitik anemi, nöropati, nefropati, lökopeni ve trombositopeni Ticari Şekli: Benzapen flakon Benzapen flakon LA 1.2 Benzapen flakon LA 2.4 Eşdeğeri: Deposilin

6 PENİSİLİNLER İECİLLİNE FLAKON İECİLLİNE FLAKON Penicillin G procaine IU IU Penicillin G potassium IU IU Endikasyonu: Antibakteriyel ajandır. Duyarlı gram pozitif bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuģak deri enfeksiyonları

7 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: Sadece derin ĠM enjeksiyon Ģeklinde kullanılır. Enfeksiyonların çoğunluğunda günde U kullanılırken Ģiddetli enfeksiyonlarda saatte bir U kullanılabilir. Stafilokok, streptokok ve pnömokoklara bağlı enfeksiyonlarda ateģ normale indikten sonra 48 saat sonrasına kadar her 24 saatte U ve Ģiddetli olgularda her saatte bir U kullanılmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında akut eklem romatizması veya glomerülonefriti önlemek için tedavi 10 gün sürdürülmelidir.

8 PENİSİLİNLER Uyarılar: Penisiline ve prokaine duyarlılık hikayesi olanlarda kontrendikedir. ĠV, intraarteriyel ve majör periferik sinirlerin veya kan damarlarının yakınına yapılacak enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. OluĢabilecek psödomembranöz kolite karģı dikkatli olunmalıdır. Astım hikayesi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Yeni doğanlarda ve böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda dikkatle kullanılmalı ve serum elektrolit düzeyleri sürekli izlenmelidir. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında renal fonksiyonlar ve kan tablosu kontrol edilmelidir. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelerde dikkatli olunmalıdır. Cilt döküntüsü, ateģ, ürtiker, titreme, ödem, artralji ve anaflaktik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir.

9 PENİSİLİNLER Ticari Şekli: İecilline flakon IU: ( 1 flakonluk ambalajlarda) İecilline flakon IU: ( 1 flakonluk ambalajlarda) Eşdeğeri: Devapen, Pencain-K, Prokain Penicilin

10 PENİSİLİNLER PENİCİLLİN- G Potasyum Flakon IU PENİCİLLİN- G Potasyum Flakon IU PENİSİLİNA Flakon IU Penicilin- G potassium (kristalize) IU Endikasyonu: Antibakteriyel ajandır. Duyarlı gram pozitif bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuģak deri enfeksiyonları

11 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: ĠM, ĠV infüzyon, intraplöral ve intratekal yolla uygulanabilir. Uyarılar: Penisilinlere karģı aģırı duyarlılık reaksiyonları bulunanlarda kontrendikedir. Streptokok enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. ĠV uygulamalar yavaģ verilmelidir. Yüksek doz ĠV uygulamalarda elektrolit dengesi, renal ve hemopoetik fonksiyonlar sık sık izlenmelidir.

12 PENİSİLİNLER Uyarılar: Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçer. Deri döküntüsü, ürtiker, ateģ, ödem, titreme ve artralji gibi aģırı duyarlılık belirtileri, hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, potasyum intoksikasyonu, aritmi ve konvülsiyon gibi yan etkiler görülebilir. Eşdeğeri: Penicilin-G potassium flakon : Kristasil Penisilina flakon : Kristasil, Kristapen

13 PENİSİLİNLER PEN-OS Film Tablet 1000 PEN-OS Süspansiyon 400 PEN-OS Süspansiyon 750 süspansiyon tablet Benzatine phenoxymethyl penicillin IU/5ml IU Endikasyonu: Bakterisit etkili penisilindir. Duyarlı bakterilerin neden olduğu kızıl, tonsillit, farenjit, Vincent anjini, otitis media ve sinüzit gibi KBB enfeksiyonları ve deri enfeksiyonlarının tadevisinde endikedir.

14 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: Film tablet: Günlük total doz eriģkinlerde ve 12 yaģından büyük çocuklarda 3x1 tablettir. ġiģman eriģkinlerde günde 3x1.5 tablet kullanılır. Süspansiyon: Günlük doz 3-12 ay arası bebeklerde 3x IU, 1-6 yaģ arası (10-20 kg) çocuklarda 3x IU, 6-12 yaģ arası (22-38 kg) çocuklarda 3x IU dir.

15 PENİSİLİNLER Uyarılar: Penisilinlere ve sefalosporinlere duyarlı olanlarda kontrendikedir. Alerjik diatez ve astımlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diyare, kusma gibi belirgin gastrointestinal bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında alerjik reaksiyon belirtisi görüldüğünde ilaç kesilmelidir. Streptokok enfeksiyonlarda tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. Tedavi sırasında idrarda Ģeker reaksiyonu yanıltıcı pozitif sonuç verebilir. Anaflaksi, ürtiker, ateģ yükselmesi, eklem ağrısı gibi alerjik reaksiyonlar çok nadir görülebilir.

16 PENİSİLİNLER Ticari şekli: Pen-Os film tablet: (24 taletlik ambalajlarda) Pen-Os süspansiyon 400 mg: (80 ml lik ĢiĢelerde) Pen-Os süspansiyon 750 mg: (80 ml lik ĢiĢelerde)

17 PENİSİLİNLER CLİACİL Şurup CLİACİL 1.2 Mega Film tablet şurup film tablet Phenoxymethylpenicillin potassium IU/5ml IU Endikasyonu: Antibakteriyeldir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tonsilit, pnömoni, orta kulak iltihabı, sinüzit, deri ve yumuģak doku enfeksiyonları

18 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: EriĢkinlerde 3x1 film tablet Adolesanlarda 3x1/2-1 film tablet Çocuklarda 3x1/2-2 ölçek Ģuruptur. Preparatın yemeklerden 1 saat önce alınması önerilir. Uyarılar: Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı kiģilerde kullanılmamalıdır. Anaflaktik Ģok riski vardır. Gebelerde ve süt veren annelerde dikkatli kullanılması önerilir. Ġdrarda Ģeker ve ürobilinojen testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Bulantı, diyare ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir.

19 PENİSİLİNLER Ticari şekli: Cliacil mega film tablet: (20 film tabletlik ambalajlarda) Cliacil şurup: (150 ml lik ĢiĢelerde)

20 PENİSİLİNLER LARGOPEN Tablet 500 mg LARGOPEN Tablet 1000 mg LARGOPEN Süspansiyon 125 mg LARGOPEN Süspansiyon 250 mg LARGOPEN-BID Süspansiyon 200 mg LARGOPEN-BID Süspansiyon 400 mg LARGOPEN-İM/İV Flakon 500 mg LARGOPEN-İM/İV Flakon 1000 mg süspansiyon tablet flakon BID-süspansiyon Amoxicillin mg/5 ml ml mg/5 ml

21 PENİSİLİNLER Endikasyonu: Tonsilit, otitis media, sinüzit ve farenjit gibi ÜSYE Selülit, abse ve impetigo gibi deri ve yumuģak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: EriĢkinlerde ve 12 yaģın üszerindeki adolesanlarda 3x0.5-1g 12 yaģın altındaki çocuklarda günlük doz 8 saat arayla olmak üzere mg/kg dır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında akut romatizmal ateģ veya glomerülonefriti önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

22 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: Süspansiyon: Yeni doğanlarda 12 haftalık olan çocuklarda önerilen en yüksek doz 30 mg/kg/gündür ve 12 saatte bir 2 eşit dozda uygulanır. 3 aylıktan büyük çocuklarda KBB enfeksiyonlarında 2x12 mg/kg/gündür. Flakon: İM ve İV yolla kullanılabilir. Orta şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 2x0.5-1 g dır. Şiddetli enfeksiyonlarda 4x1 g uygulanır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarda en az 10 gün kullanılmalıdır yaş arası çocuklarda günlük doz mg/kg dır.

23 PENİSİLİNLER Uyarılar: Penisilinlere karşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. Alerjik diyatezli ve astımlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diyare kusma ile birlikte seyrederken ağır gastrointestinal bozukluğu olanlarda yeterli emilimin olmaması nedeniyle etkisiz olabilir. Renal fonksiyon bozukluğu olanlarda atılımı gecikeceğinden uygulanan doz azaltılmalıdır. Tedavi sırasında oluşabilecek psödomembranöz kolite karşı dikkatli olunmalı ve bu nedenle hastanın diyare durumu izlenmelidir. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebilir. Amoksisilin, oral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir. Bulantı, iştahsızlık, yumuşak dışkı, diyare, kaşıntı, cilt reaksiyonları, döküntü ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir.

24 PENİSİLİNLER Ticari Şekli: Largopen tablet 500 mg: (16 tabletlik ambalajlarda) Largopen tablet 1 g: (16 tabletlik ambalajlarda) Largopen süspansiyon 125 mg: (80 ml lik şişelerde) Largopen süspansiyon 250 mg: (80 ml lik şişelerde) Largopen-BID süspansiyon 200 mg: (100 ml lik şişelerde) Largopen-BID süspansiyon 400 mg: (100 ml lik şişelerde) Largopen flakon 0.5 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Largopen flakon 1g: (1 flakonluk ambalajlarda)

25 PENİSİLİNLER Eşdeğeri: Largopen tablet 500 mg: Alfoxil, Amoksina, Atoksilin, Dentamax, Remoxil, Topramoxin Largopen tablet 1g: Alfoxil, Amoksina, Atoksilin, Dentamax, Remoxil, Topramoxin, Xibac Largopen süspansiyon 125 mg: Alfoxil, Amoksina, Dentamax Largopen süspansiyon 250 mg: Alfoxil, Amoksina, Atoksilin, Dentamax, Remoxil, Topramoxin Largopen flakon 1 g: Alfoxil, Remoxil LArgopen flakon 500 mg: Alfoxil, Remoxil

26 PENİSİLİNLER AUGMENTİN-BID Film tablet 625 mg AUGMENTİN-BID Film tablet 1000 mg AUGMENTİN-BID Oral Süspansiyon 200/28 AUGMENTİN-BID Fort Oral Süspansiyon 400/57 AUGMENTİN-İV Enjektabl 1.2 g AUGMENTİN-ES Oral Süspansiyon 600/ Amoxicillin thrihidrate 600 mg 500 mg 875 mg 200 mg 400 mg 1000 mg Potassium clavulanate 42.9 mg 125 mg 125 mg 28.5 mg 57 mg 200 mg

27 PENİSİLİNLER Endikasyonu: Duyarlı bakterilerin neden olduğu; rekküran tonsilit, sinüzit ve otitis media gibi ÜSYE Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Film tablet: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda; 2-3x1 tablet 625 mg veya 2x1 tablet 1000 mg ve şiddetli enfeksiyonlarda günde 3x1 tablet 625 mg veya 3x1 tablet 1000 mg dır. Şiddetli enfeksiyonlarda tedaviye parenteral yolla başlayıp oral yolla devam edilmelidir. Dental enfeksiyonlarda 5 gün süreyle günde 2x1 tablet 625 mg kullanılır.

28 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: Süspansiyon: Mutad doz hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda 12 saatte bir uygulanan dozlara bölerek 25 mg/kg/gün ve daha şiddetli enfeksiyonlarda 45 mg/kg/gün dür. 2-6 yaş arası çocuklarda hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda günde 2x5 ml Augmentin-BID 200/28 süspansiyon ve daha şiddetli enfeksiyonlarda günde 2x10 ml Augmentin-BID 200/ yaş arası çocuklarda hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda günde 2x5 ml Augmentin-BID 400/57 süspnsiyon ve şiddetli enfeksiyonlarda günde 2x10 ml Augmentin-BID 400/57 süspansiyon verilir.

29 PENİSİLİNLER Enjektabl: İV enjeksiyon veya infüzyonda mutad doz erişkin ve 12 yaş üzeri çocuklarda 8 saattte bir (1.2 g) 1 flakondur. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda mutad doz 8 satte bir 30 mg/kg dır. Cerrahi profilakside anestezi indüksiyonu sırasında İV yolla 1.2 g uygulanır. Uzun süreli operasyonlarda doz tekrarlanır. Augmentin-ES süspansiyon: 3 ay ve üzeri pediatrik hastalarda önerilen doz 10 gün süreyle 12 saat aralıklarla ikiye bölünmüş olarak 90/6.4 mg/kg/gündür.

30 PENİSİLİNLER Uyarılar: Penisilinlere aģırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık ve karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü olanlarda kontrendikedir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Renal yetmezliği olanlarda doz ayarı yapılmalıdır. Oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Gebelik kategorisi B dir. Süt veren annelerde kullanılabilir. Diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, psödomembranöz kolit, hepatit, kolestatik sarılık, ürtiker, anjiyoödem, anaflaksi, lökopeni, trombositopeni ve hemolitik anemi gibi yan etkiler görülebilir.

31 PENİSİLİNLER Ticari Şekli: Augmentin-BID film tablet 625 mg: (10/14 film tabletlik ambalajlarda) Augmentin-BID film tablet 1000 mg: (10/14 film tabletlik ambalajlarda) Augmentin-BID 200/28 oral süspansiyon: (70/100 ml lik ambalajlarda) Augmentin-BID 400/57 Fort oral süspansiyon: (35/70/100 ml lik ambalajlarda) Augmentin-İV flakon: (1 flakonluk ambalajlarda) Augmentin-ES 600/42.9 oral süspansiyon: (100 ml lik ambalajlarda)

32 PENİSİLİNLER Eşdeğeri: Augmentin-BID film tablet 625 mg: Amoklavin, Amoksilav, Bioment, Croxilex, Klamoks Augmentin-BID film tablet 1000 mg: Amoklavin, Amoksilav, Bioment, Croxilex, Klamoks, Klavunat, Klavupen Augmentin-BID 200/28 oral süspansiyon: Amoklavin, Amoksilav, Bioment, Croxilex,Klamoks, Klavunat Augmentin-BID 400/57 Fort oral süspansiyon: Amoklavin, Amoksilav, Bioment, Croxilex,Klamoks, Klavunat Augmentin-İV flakon: Amoklavin

33 PENİSİLİNLER AMPİSİNA Tablet 1 g AMPİSİNA Kapsül 500 mg AMPİSİNA Flakon 250 mg AMPİSİNA Flakon 500 mg AMPİSİNA Flakon 1000 mg AMPİSİNA Süspansiyon 125 mg AMPİSİNA Süspansiyon 250 mg tablet flakon kapsül süspansiyon Ampicillin 1g g 500 mg mg/5ml

34 PENİSİLİNLER Endikasyonu: Farenjit, tonsilit, larenjit, orta kulak iltihabı, selülit, lenfanjit ve yara enfeksiyonlarında endikedir. Kullanım Şekli: EriĢinkinlerde günlük doz 4x1000 mg dır. Çocuklarda günlük doz mg/kg hesabıyla 4 eģit kısımda uygulanır. Uyarılar: Penisiline karģı aģırı duyarlı kiģilerde kullanılmamalıdır. Penisilinaz salgılayan patojenlere karģı etkisizdir. Glosit, stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, diyare, cilt kızarıklığı ve dermatit gibi yan etkiler görülebilir. Gebelerde kullanılmaması önerilmektedir.

35 PENİSİLİNLER Ticari Şekli: Ampisina tablet 1g: (16 kapsüllük ambalajlarda) Ampisina kapsül 500 mg: (16 kapsüllük ambalajlarda) Ampisina süspansiyon 125 mg: (80 ml lik ĢiĢelerde) Ampisina süspansiyon 250 mg: (80 ml lik ĢiĢelerde) Ampisina flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Ampisina flakon 1 g: (1 flakonluk ambaljlarda)

36 PENİSİLİNLER Eşdeğeri: Ampisina tablet 1g: Alfasilin, Negopen,Silina Ampisina kapsül 500 mg: Alfasilin, Makrosilin, Negopen, Silina Ampisina süspansiyon 125 mg: Negopen, Silina Ampisina süspansiyon 250 mg: Alfasilin, Makrosilin, Negopen, Silina Ampisina flakon 250 mg: Penbisin, Silina Ampisina flakon 1 g: Alfasilin, Penbisin, Silina

37 PENİSİLİNLER DUOBAK Tablet 375 mg DUOBAK Süspansiyon 250 mg/5 ml DUOBAK-İM Flakon 0.25 g DUOBAK-İM Flakon 0.5 g DUOBAK-İM Flakon 1g DUOBAK-İM/İV Flakon 0.25 g DUOBAK-İM/İV Flakon 0.5 g DUOBAK-İM/İV Flakon 1 g DUOBAKTAM Tablet 375 mg DUOBAKTAM Tablet 750 mg DUOBAKTAM Süspansiyon 250 mg/5 ml DUOBAKTAM-İM Flakon 0.25 g DUOBAKTAM-İM Flakon 0.5 g

38 DUOBAKTAM-İM Flakon 1 g DUOBAKTAM-İM/İV Flakon 0.25 g DUOBAKTAM-İM/İV Flakon 0.5 g DUOBAKTAM-İM/İV Flakon 1 g DUOCİD Film tablet 375 mg DUOCİD Süspansiyon 250 mg/5 ml DUOCİD-İM Flakon 0.25 g DUOCİD-İM Flakon 0.5 g DUOCİD-İM Flakon 1g DUOCİD-İM/İV Flakon 0.25 g DUOCİD-İM/İV Flakon 0.5 g DUOCİD-İM/İV Flakon 1g PENİSİLİNLER

39 PENİSİLİNLER süspansiyon tablet flakon Sodium sulbactam mg Sodium ampicillin mg Sultamisilin 250mg/5ml mg - Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; sinüzit, otitis media ve tonsilit gibi ÜSYE Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

40 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: Film Tablet: Erişkinlerde önerilen günlük doz 2x mg dır. Tedavi süresi 5-14 gündür. Tedaviye, ateş düştükten ve diğer belirtiler kaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam edilmelidir. Süspansiyon: 30 kg dan hafif çocuklarda enfeksiyonun ciddiyetine göre günde 2 defada kullanılmak üzere mg/kg/gün uygulanır. 30 kg ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu kullanılır. Tedavi süresi normalde 5-14 gündür. Tedaviye ateş düştükten 48 saat sonraya kadar devam edilmelidir. Akut eklem romatizması ve gromerülonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir.

41 PENİSİLİNLER Kullanım Şekli: Flakon: Erişkinlerde günlük doz 1.5 g (1g ampisilin/ 500 mg sulbaktam) ile 12 g (8 g ampisilin/ 4 g sulbaktam) arasındadur. Sulbaktamın maximum günlük dozu 4 g dır. Günlük dozlar genellikle 6-8 aralıklarla uygulanır. Günlük doz hafif enfeksiyonlarda g; orta dereceli enfeksiyonlarda 6 g a kadar ve şiddetli enfeksiyonlarda 12 g a kadardır. Çocuklarda ve bebeklerde 150 mg/kg/gün (100 mg ampisilin / 50 mg sulbaktam) uygulanır.

42 PENİSİLİNLER Uyarılar: Penisilinlere alerjisi olanlarda kontrendikedir. Uzun süreli tedavilerde, renal, hepatik ve hematopoetik sistemler periodik aralıklarla kontrol edilmelidir. Gebelik kategorisi B dir. Oluşabilecek psödomembranöz kolite karşı dikkatli olunmalıdır. Oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Diyare, bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, alerjik belirtiler, karaciğer transaminazlarında yükselme, anemi ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir.

43 PENİSİLİNLER Ticari Şekli: Duabak tablet 375 mg: (10 tabletlik ambalajlarda) Duabak süspansiyon: (40/70 ml lik şişelerde) Duabak-İM/İV flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabak-İM/İV flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabak-İM/İV flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabak-İM flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabak-İM flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabak-İM flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabaktam tablet 375 mg: (10 tabletlik ambalajlarda) Duabaktam tablet 750 mg: (10 tabletlik ambalajlarda) Duabaktam süspansiyon: (40/70 ml lik şişelerde) Duabaktam-İM flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda)

44 PENİSİLİNLER Duabaktam-İM flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabaktam-İM flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabaktam-İM/İV flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabaktam-İM/İV flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duabaktam-İM/İV flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Duocid tablet 375 mg: (10/14/20 tabletlik ambalajlarda) Duocid süspansiyon: (40/70/100 ml lik şişelerde) Duocid-İM flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duocid-İM flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duocid-İM flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Duocid-İM/İV flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duocid-İM/İV flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Duocid-İM/İV flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda)

45 PENİSİLİNLER Eşdeğeri: Duobaktam 375 mg/10 tablet-duabak 375 mg/10 tablet- Duocid 375 mg/10 tablet: Alfasid, Ampisid, Combisid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid Duocid tablet 375 mg/14 tablet: Alfasid, Devasid, Sulcid Duobaktam tablet 750 mg: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devacid, Sulcid, Sultamat, Sultacid Duobaktam pediatrik süspansiyon 40 ml-duobak süspansiyon 40 ml- Duocid süspansiyon 40 ml: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid

46 PENİSİLİNLER Eşdeğeri: Duobaktam süspansiyon 70 ml-duobak süspansiyon 70 ml-duocid süspansiyon 70 ml: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid Duobaktam-İM/İV flakon 250 mg, Duobak-İM/İV flakon 250 mg, Duocid-İM/İV flakon 250 mg: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid Duobaktam-İM/İV flakon 500 mg, Duobak-İM/İV flakon 500 mg, Duocid-İM/İV flakon 500 mg: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid Duobaktam-İM/İV flakon 1 g, Duobak-İM/İV flakon 1 g, Duocid- İM/İV flakon 1 g: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid

47 PENİSİLİNLER Eşdeğeri: Duobaktam-İM flakon 250 mg, Duobak-İM flakon 250 mg, Duocid- İM flakon 250 mg: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid Duobaktam-İM flakon 500 mg, Duobak-İM flakon 500 mg, Duocid- İM flakon 500 mg: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid Duobaktam-İM flakon 1 g, Duobak-İM flakon 1 g, Duocid-İM flakon 1 g: Alfasid, Ampisid, Combicid, Devasid, Nobecid, Sulcid, Sultamat, Sultibac, Sultasid Duocid süspansiyon 100 ml: Devacid

48 SEFALOSPORİNLER CEFRADUR Tablet 1 g CEFRADUR Kapsül 500 mg CEFRADUR Süspansiyon 250 mg/5 ml tablet kapsül süspansiyon Cefadroxil monohydrate 1 g 500 mg 250 mg/5 ml Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tonsilit, sinüzit, farenjit, larenjit, otitis media; Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

49 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: Günlük doz eriģkinlerde ve 40 kg ın üzerindeki çocuklarda enfeksiyonun ağırlığına göre 1-2 g dır. Bu doz 2 eģit parçaya bölünerek 12 saat arayla uygulanır. 1-6 yaģ arası çocuklarda günde 2x250 mg 6 yaģından büyük çocuklarda günde 2x250 mg 1 yaģın altındaki çocuklarda 2x12.5 mg/kg uygulanır. Tedaviye belirtiler ortadan kalktıktan saat sonrasına kadar devam edilmelidir. A grubu beta hemolitik steptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi süresi en az 10 gündür. Renal yetmezliği olanlarda doz ayarı yapılmalıdır.

50 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Sefalosporinlere ve penisilinlere karģı aģırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. Prematürlerde, yeni doğanlarda ve renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Coombs ve idrarda glukoz aranması gibi bazı laboratuar testlerinin hatalı sonuç vermesine neden olabilir. Ticari Şekli: Cefradur kapsül 500 mg: (14 kapsüllük ambalajlarda) Cefradur tablet 1 g: (7 tabletlik ambalajlarda) Cefradur süspansiyon 250 mg/5 ml: (60 ml lik ambaljalarda)

51 SEFALOSPORİNLER Eşdeğeri: Cefradur kapsül 500 mg: Duricef Cefradur süspansiyon 250 mg/5 ml: Duricef

52 SEFALOSPORİNLER İESPOR-İM Flakon 0.25 mg İESPOR-İM Flakon 0.50 g İESPOR-İM Flakon 1 g İESPOR-İM/İV Flakon 0.25 g İESPOR-İM/İV Flakon 0.50 g İESPOR-İM/İV Flakon 1 g Cefazolin Sodium mg

53 SEFALOSPORİNLER Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Mutad doz eriģkinlerde orta ve Ģiddetli enfeksiyonlarında 6-8 saatte bir g dır. Duyarlı Gram Pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarında 8 saatte bir mg Çocuklarda hafif ve Ģiddetli enfeksiyonlarda 2-3 eģit doza bölünerek 25/50 mg/kg kullanılır. ġiddetli enfeksiyonlarda günlük total doz 100 mg/kg a kadar çıkarılabilir. SF, %5-10 dekstroz, laktatlı ringer ve %5 sodyum bikarbonat solüsyonu ile seyreltilebilir. Renal fonksiyon bozukluğu olanlarda uygulanacak doz kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır.

54 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Sefalosporinlere ve penisilinlere karģı aģırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. OluĢabilecek aģırı duyarlılık reaksiyonlarına ve psödomembranöz kolite karģı dikkatli olunmalıdır. Sefalosporinler, protrombin aktivitesinde bir düģmeye neden olabilirler. Kolit gibi gastrointestinal hastalık hikayesi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Az miktarda anne sütüne geçebileceğinden laktasyonda dikkatli olunmalıdır. Coombs tastinin yanlıģ pozitif sonuç vermesine ve alkalen fosfataz, SGOT, SGPT ve BUN değerlerinin yükselmesine neden olabilir. Bulantı, diyare, anoreksi, oral kandidiyazis, alerjik reaksiyonlar, flebit, nötropeni, lökopeni, baģ ağrısı, genital ve anal kaģıntı gibi yan etkiler görülebilir.

55 SEFALOSPORİNLER Ticari Şekli: İespor-İM flakon 250 mg: (1 flakonluk ambaljalarda) İespor-İM flakon 500 mg: (1 flakonluk ambaljalarda) İespor-İM flakon 1 g: (1 flakonluk ambaljalarda) İespor-İM/İV flakon 250 mg: (1 flakonluk ambaljalarda) İespor-İM/İV flakon 500 mg: (1 flakonluk ambaljalarda) İespor-İM/İV flakon 1 g: (1 flakonluk ambaljalarda) Eşdeğeri: Cefamezin, Cefozin, Eqizolin, Maksiporin, Sefazol

56 SEFALOSPORİNLER SEF Film Tablet 500 mg SEF Film Tablet 1 g SEF Süspansiyon 250 mg/5 ml süspansiyon tablet Cephalexin 250 mg/5 ml g Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları

57 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: EriĢkinlerde ortalama doz 6 saat arayla uygulanmak üzere günde 1-4 g arasındadır. Deri ve yumuģak deri enfeksiyonlarında 12 saat arayla olmak üzere günde 2x500 mg kullanılır. Çocuklarda ortalama doz günde mg/kg dır. Bu doz 4 eģit kısımda uygulanılır. Gerektiğinde günlük doz 100 mg/kg a kadar yükseltilebilir. Ancak hiçbir zaman günde 4 g ın üzerine çıkılmamalıdır. Otitis mediada 6 saat arayla olmak üzere günde mg/kg kullanılır. Beta hemolitik enfeksiyonların tedavisinde en az 10 gün kullanılmalıdır.

58 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Penisilin ve sefalosporinlere karģı aģırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Renal fonksiyon bozukluğu olanlarda uygulanacak doz azaltılmalıdır. Yeni doğanlarda ve prematürelerde kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Gebelerde ve emziren annelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Direkt Coombs testinin yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Ġdrarda Benedict ve Fehling solüsyonları ve clinitest glukoz testlerinin pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Alerjik reaksiyonlar, bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, ürtiker, karaciğer enzimlerinde, BUN ve alkalen fosfataz yükselmeleri gibi yan etkiler görülebilir.

59 SEFALOSPORİNLER Ticari Şekli: Sef film tablet 500 mg: (16 film tabletlik ambalajlarda) Sef film tablet 1 g: (16 film tabletlik ambalajlarda) Sef süspansiyon: (80 ml lik ambaljlarda) Eşdeğeri: Sef film tablet 500 mg: Maksipor Sef süspansiyon: Maksipor

60 SEFALOSPORİNLER CEC Efervesan Tablet 250 mg CEC Efervesan Tablet 500 mg CEC Efervesan Tablet 1000 mg CECLOR-MR Film tablet 375 mg CECLOR-MR Film tablet 750 mg CECLOR Süspansiyon 125 mg CECLOR Süspansiyon 125 mg ef. tablet MR-tablet süspansiyon Cefaclor monohydrate mg mg mg/5ml

61 SEFALOSPORİNLER Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı, sinüzit Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Film Tablet: Günlük doz eriģkinlerde farenjit, tonsilit, bronģit, deri enfeksiyonları 2x375 mg ve pnömonide 2x750 mg dır. A grubu streptococ ların neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi süresi en az 10 gündür.

62 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: Süspansiyon: Günlük doz genel olarak 8 saat arayla 20 mg/kg dır. Orta kulak enfeksiyonu, farenjit, tonsilit ve yumuģak doku enfeksiyonlarında total günlük doz bölünmek süretiyle 12 saat arayla verilebilir. Beta- hemolitik streptokokların etken olduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Efervesan tablet: Tabletler 1 bardak suda eritilerek içilir. EriĢkinlerde ve 10 yaģın üzerindeki çocuklarda önerilen günlük doz 3x500 mg dır. Ağır enfeksiyonlarda veya dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda günde 3x1000 mg kullanılır. A grubu streptococ ların neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi süresi en az 10 gündür.

63 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Penisilin ve sefalosporinlere karģı aģırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Gebelik kategorisi B dir. Az miktarda anne sütüne geçebilir. Olası psödomembranöz kolite karģı dikkatli olunmalıdır. Diyare, bulabtı, dispepsi, döküntü, ürtiker, kaģıntı, eozinofili, vajinit, vajinal moniliazis ve aģırı duyarlılık gibi yan etkiler görülebilir.

64 SEFALOSPORİNLER Ticari Şekli: Cec efervesan tablet 250 mg: (20 tabletlik ambaljalarda) Cec efervesan tablet 500 mg: (20 tabletlik ambaljalarda) Cec efervesan tablet 1000 mg: (10 / 20 tabletlik ambaljalarda) Ceclor süspansiyon 125 mg: (100 ml lik ambajlarda) Ceclor süspansiyon 250 mg: (100 ml lik ambajlarda) Ceclor-MR tablet 375 mg: (10 film tabletlik ambalajlarda) Ceclor-MR tablet 750 mg: (10 film tabletlik ambalajlarda) Eşdeğeri: Ceclor süspansiyon 125 mg: Kefsid, Losefar, Sanocef Ceclor süspansiyon 250 mg: Kefsid, Losefar, Sanocef Ceclor-MR tablet 375 mg: Sanocef Ceclor-MR tablet 750 mg: Sanocef

65 SEFALOSPORİNLER ERASEF Film Tablet 500 mg ERASEF Süspansiyon 250 mg/5 m süspansiyon tablet Cefprozil 250 mg/5 ml 500 mg Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı ve sinüzit gibi ÜSYE Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları

66 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: Günlük doz eriģkinlerde ve 12 yaģından büyük çocuklarda ÜSYE da 1x500 mg Deri ve yumuģak doku enfeksiyonlarında 1x500 mg dır. Çocuklarda, otitis mediada 12 saatte bir 15 mg/kg, ÜSYE da günde 1x20 mg/kg veya 12 saatte bir 7.5 mg/kg, sinüzitte 12 saatte bir mg/kg ve komplike olmayan deri ve yumuģak doku enfeksiyonlarında günde 1x20 mg/kg kullanılır. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde 10 süreyle uygulanmalıdır. Preparat aç veya tok karnına uygulanabilir.

67 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Sefalosporinlere alerjisi olanlarda kontrendikedir. 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Psödomembranöz kolit geliģebilir. Ciddi renal yetmezliği olanlarda doz ayarı yapılmalıdır. Pozitif direkt Coombs testi görülebilir. Gebelik kategorisi B dir. Diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı, SGOT, SGPT, alkalen fosfataz, bilirubin yükselmesi, ürtiker, aģırı duyarlılık reaksiyonları, baģ dönmesi, baģ ağrısı, eozinofili ve ateģ gibi yan etkiler görülebilir.

68 SEFALOSPORİNLER Ticari Şekli: Erasef film tablet: (10 film tabletlik ambalajlarda) Erasef süspansiyon: (60 / 100 ml lik ĢiĢelerde) Eşdeğeri: Erasef film tablet: Serozil, Prefix Erasef süspansiyon: Serozil, Prefix

69 SEFALOSPORİNLER CEFAKS Film Tablet 250 mg CEFAKS Film Tablet 500 mg CEFAKS Süspansiyon 125 mg CEFAKS Süspansiyon 250 mg CEFAKS İM/İV Flakon 250 mg CEFAKS İM/İV Flakon 750 mg flakon süspansiyon film tablet Cefuroxime axetyl mg/5 ml mg Cefuroxime Sodium mg - -

70 SEFALOSPORİNLER Endikasyonu: Otitis media, sinüzit, tonsilit ve farenjit gibi ÜSYE Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Günlük doz eriģkinlerde 2x500 mg Çocuklarda günlük doz 2x125 mg dır. Tedavi süresi ortalama 5-10 gündür. Tabletler yemekten sonra kullanılmalıdır.

71 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: Süspansiyon: 12 yaģ üzeri çocuklarda mutad doz günde 2x250 mg dır.(maximum 500 mg) 3 ay -12 yaģ arası çocuklarda mutad doz günde 2 defa 10 mg/kg dır.(maximum 250 mg) Otitis media ve daha Ģiddetli enfeksiyonlarda günde 2 defa 15 mg/kg önerilir.(maximum 500 mg Flakon: EriĢkinlerde ve 12 yaģın üstündeki çocuklarda hafif ve orta Ģiddetli enfeksiyonlarda ĠV ve ĠM yolla 8 saatte bir 750 mg ve ağır enfeksiyonlarda ĠV yolla günde 3x1.5 g kadar arttırılabilir. Gerektiğinde ĠM veya ĠV enfeksiyonlar günlük 3-6 g total doz verilerek 6 saattlik aralarla yapılabilir. Çocuklarda ve bebeklerde günlük doz mg/kg dır. Bu doz 3-4 eģit kısma bölünerek 6-8 saatte bir uygulanır.

72 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebilir. Acı lezzetinden dolayı tabletler kırılmamalı veya ciğnenmemelidir. Kolit hikayesi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında eozinofili, SGOT,SGPT ve LDH düzeyinde artıģ ve Coombs testinde yanlıģ pozitif sonuç görülebilir. Diyare, bulantı, kusma, kaģıntı, ürtiker ve alerjik döküntüler gibi yan etkiler görülebilir.

73 SEFALOSPORİNLER Ticari Şekli: Cefaks film tablet 250 mg: (10 /14 tabletlik ambalajlarda) Cefaks film tablet 500 mg: (10 /14 tabletlik ambalajlarda) Cefaks süspansiyon 125 mg: (50 /100 ml lik ambalajlarda) Cefaks süspansiyon 250 mg: (50 /100 ml lik ambalajlarda) Cefaks İM/İV flakon 250 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Cefaks İM/İV flakon 750 mg: (1 flakonluk ambalajlarda)

74 SEFALOSPORİNLER Eşdeğeri: Cefaks film tablet 250 mg/10 film tablet: Cefatin, Cefnat, Enfexia, Oraceftin, Sefuroks, Zinnat Cefaks film tablet 250 mg/14 film tablet: Cefnat, Zinnat Cefaks film tablet 500 mg/10 film tablet: Aksef, Cefatin, Cefnat, Enfexia, Oraceftin, Sefaktil, Sefurox, Zinnat Cefaks film tablet 500 mg/14 film tablet: Aksef, Cefatin, Cefnat, Enfexia, Sefaktil, Zinnat Cefaks süspansiyon 125 mg/50 ml: Cefatin, Oraceftin, Sefurox, Zinnat Cefaks süspansiyon 125 mg/100 ml: Cefatin, Oraceftin, Sefurox, Zinnat Cefaks süspansiyon 250 mg: Zinnat Cefaks İM/İV flakon 250 mg: Aksef, Cefurol, Multisef, Zinnat Cefaks İM/İV flakon 250 mg: Aksef, Cefurol, Multisef, Zinnat

75 SEFALOSPORİNLER CEFTİNEX Süspansiyon Cefdinir Endikasyonu: 125 mg/5 ml Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bakteriyel otitis media, akut maksiller sinüzit, akut bakteriyel rhinosinüzit, farenjit, tonsilit ve komplikasyonsuz cilt enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Kullanım Şekli: Günlük doz 6 ay-12 yaģ arası pediatrik hastalarda 12 saat arayla olmak üzere 2x7 mg/kg dır. Tedavi süresi akut bakteriyel otitis media, farenjit ve tonsilitte 5-10 gün ve diğer enfeksiyonlarda 10 gündür.

76 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: Günlük doz vücut ağırlığı 9 kg olanlarda 2x1/2 ölçek 9-18 kg arası olanlarda 2x1 ölçek ve daha ağır olanlarda 2x12 ml dir. Maximum günlük doz 600 mg dır. Preparat aç veya tok karnına kullanılabilir. Uyarılar: Sefalosporinlere ve penisilinlere aģırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında oluģabilecek psödomembranöz kolit nedeniyle görülen diyareye karģı dikkatli olunmalıdır.

77 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Renal fonksiyon bozukluğu olanlarda uygulanacak doz azaltılmalıdır. Gebelik kategorosi B dir. Antasidlerle en az 2 saat aralıklı kullanılmalıdır. Demir preparatlarından en az 2 saat önce veya sonra kullanılmalıdır. Diyare, vajinal monoliyasis, bulantı, baģ ağrısı, abdominal ağrı ve vajinit gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Ceftinex süspansiyon: 100 ml lik ambalajlarda

78 SEFALOSPORİNLER MEİACT Film Tablet Cefditoren 200 mg Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu farenjit, tonsilit, sinüzit Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: EriĢkinlerde ve 12 yaģ üzeri adolesanlarda; 14 gün süreyle günde 2x1 film tablet (2x200 mg) Tabletler yemeklerle birlikte ve tercihen yağlı yemeklerle beraber kullanılmalıdır.

79 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olan hastalarla karnitin eksikliği olan veya karnitin eksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozukluğu olanlarda kontrendikedir. Renal ve hepatik bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebilir. 12 yaģın altındaki çoçuklarda etkinliği ve güvenirliği saptanmamıģtır. Diyare, bulantı, karın ağrısı, dispepsi, döküntü, alerjik reaksiyonlar, vajinal monoliazis ve baģ ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Meiact film tablet: (10 /20 film tabletlik ambalajlarda) Eşdeğeri: Spectracef

80 SEFALOSPORİNLER ZİMAKS Film Tablet ZİMAKS Süspansiyon film tablet süspansiyon Cefixime 400 mg 100 mg/5 ml Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; farenjit, tonsillit, orta kulak iltihabı ve sinüzit gibi ÜSYE Kullanım Şekli: Film Tablet: YetiĢkinlerde ve12 yaģından büyük çocuklarda standart günlük doz 1x400 mg veya 2x200 mg dır. Tabletler aç karnına kullanılabilir.

81 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: Süspansiyon: Çocuklar için önerilen günlük doz 8 mg/kg dır. bu doz 1 defada veya 2 eģit doza bölünerek verilebilir. Süspansiyon aç veya tok karnına alınabilir. Uyarılar: Penisilinlere ve sefalosporinlere aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

82 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Tedavi sırasınsa psödomembranöz kolit gelişebilir. Bu nedenle ağır diyare görülen hastalarda tedaviye son verilmelidir. Gebelik kategorisi B dir. Diyare, bulantı, abdominal ağrı, dispepsi, gaz, baş ağrısı, deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker ve eklem ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Zimaks film tablet: (5 /10 film tabletlik ambajlarda) Zimaks süspansiyon: (50 /100 ml lik ambajlarda) Eşdeğeri: Zimaks süspansiyon: Suprax Zimaks 5 film tablet: Suprax

83 SEFALOSPORİNLER CEFOBİD-İM/İV Flakon Cefoperazone Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları Cerrahi müdahalelerde postoperatif enfeksiyonlara karşı profilaktik amaçla kullanılır. Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 2x1-2 g ve çocuklarda 2x mg/kg dır. Şiddetli enfeksiyonlarda günlük total doz 8 g a kadar yükseltilebilir. Profilaktik amaçla, ameliyatlardan dakika önce İV yolla 1-2 g uygulanır. 1g

84 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Sefalosporin ve penisilinlere karģı duyarlı olanlarda kontrendikedir. Karaciğer ve safra yolu hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır. AĢırı duyarlılık reaksiyonları, nötropeni, eozinofili, K vitamini eksikliği, SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz seviyelerinde artıģ ve diyare gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Cefobid-İM/İV flakon 1 g: (1 flakonluk ambaljlarda)

85 SEFALOSPORİNLER SEFOTAK Flakon 0.5 g SEFOTAK Flakon 1 g Cefotaxime sodium Endikasyonları: g Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: ĠV veya ĠM yolla uygulanır. EriĢkinlerde ve 12 yaģından büyük çocuklarda (> 50 kg) komplikasyonsuz enfeksiyonlarda günde 2x1 g ve ağır enfeksiyonlarda günde 3x1-2 g uygulanır.(maximum günlük doz 12 g dır.) 1 ay-12 yaģ arası çocuklarda (< 50 kg) mg/kg lık dozlar 4-6 eģit dozda uygulanır. Klinik belirtiler kaybolduktan sonra tedavi 2-3 gün daha sürdürülmelidir.

86 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Penisilinlere ve sefalosporinlere duyarlı olan kiģilerde kontrendikedir. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebilir. Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Ticari şekli: Sefotak flakon 500 mg: (1 flakonluk ambaljlarda) Sefotak flakon 1 g: (1 flakonluk ambaljlarda) Eşdeğeri: Betaksim, Deforan, Sefagen, Taxocef

87 SEFALOSPORİNLER İNFEX Film Tablet Cefpodoxime proxetil Endikasyonu: 200 mg Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; farenjit, sinüzit, tonsilit ve otitis media gibi ÜSYE Deri ve deri eklentileri enfeksiyonları Kullanım Şekli: EriĢkinlerde ve 13 yaģından büyük adolesanlarda; farenjit ve tosillitte 5-10 gün süreyle günde 2x1/2 tablet Tabletler 12 saatte bir kullanılmalıdır.

88 SEFALOSPORİNLER Uyarılar: Penisilin ve sefalosporinlere karģı aģırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir Psödomembranöz kolite karģı dikkatli olunmalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebilir. Diyare, bulantı, baģ dönmesi, baģ ağrısı, deri döküntüsü, vajinit ve abdominal ağrı gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: İnfex film tablet: (15 /20 film tabletlik ambalajlarda) Eşdeğeri: Sefpotec

89 SEFALOSPORİNLER ROCEPHİN-İM Flakon 0.5 g ROCEPHİN-İV Flakon 0.5 g ROCEPHİN-İM Flakon 1 g ROCEPHİN-İV Flakon 1 g Ceftriaxone disodium hemiheptahydrate g Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları

90 SEFALOSPORİNLER Kullanım Şekli: Günlük doz enfeksiyonun türü ve şiddetine göre 1-2 g dır. Günlük doz tek doz halinde veya 2 eşit parçaya bölünerek uygulanır. Maximum günlük doz 4 g dır. Çocuklarda günlük doz mg/kg olup 1 veya 2 defa uygulanır. Toplam günlük doz 2 g ı geçmemelidir. Uyarılar: Penisilinler ve sefalosporinlere duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebilir. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda plazma konsantrasyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. K vitamini yetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Diyare, bulantı, kusma, ekzantem, alerjik dermatit, prurit, eozinofili, kanama, trombositopeni, granülositopeni, lökopeni, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir.

91 SEFALOSPORİNLER Ticari Şekli: Rocephin-İM flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Rocephin-İM flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Rocephin-İV flakon 500 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Rocephin-İV flakon 1 g: (1 flakonluk ambalajlarda) Eşdeğeri: Armasef, Baktisef, Cefaday, Cefridem, Cephaxon, Desefin, Eqiceft, Forsef, Ġesef, Nevakson, Novosef, Rekson, Triaxon, Unacefin

92 MAKROLİDLER KLACİD-İV Flakon 500 mg KLACİD Film tablet 500 mg KLACİD Süspansiyon 125 mg/5 ml KLACİD Süspansiyon 250 mg/5 ml KLACİD-MR Kontrollü salım tableti 500 mg KLAMAXİN Film tablet 500 mg KLAMER Film tablet 250 mg KLAMER Film tablet 500 mg KLAMER süspansiyon 125 mg/5 ml KLAMER Süspansiyon 250 mg/5 ml KLAROLİD Film tablet 500 mg KLAROLİD süspansiyon 125 mg/5 ml

93 MAKROLİDLER KLAROLİD Süspansiyon 250 mg/5 ml KLAROMİN Film tablet 250 mg KLAROMİN Film tablet 500 mg KLAROMİN süspansiyon 125 mg/5 ml KLAROMİN Süspansiyon 250 mg/5 ml KLASOL Film tablet 500 mg KLASOL süspansiyon 125 mg/5 ml KLASOL Süspansiyon 250 mg/5 ml KLAX Film tablet 250 mg KLAX Film tablet 500 mg KLAX süspansiyon 125 mg/5 ml KLAX Süspansiyon 250 mg/5 ml

94 MAKROLİDLER süspansiyon flakon tablet Clarithromycin mg/5 ml 500 mg mg Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; farenjit, tonsillit ve akut sinüzit gibi ÜSYE, otitis media Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda farenjit ve tonsillitte 10 gün süreyle günde 2x250 mg Akut maksiler sinüzitte 14 gün süreyle günde 2x500 mg Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 7-14 gün süreyle günde 2x250 mg kullanılır.

95 Kullanım Şekli: Süspansiyon: MAKROLİDLER Çocuklarda önerilen günlük doz 2x7.5 mg/kg dır. günlük doz 2x500 mg ı aşmamalıdır. Ortalama tedavi süresi 5-7 gündür Ancak; Streptococ enfeksiyonlarında, komplikasyon riskini en aza indirgemek için, tedavi 10 günden önce kesilmemelidir. Preparat aç veya tok karnına kullanılabilir veya sütle karıştırılarak verilebilir.

96 MAKROLİDLER Kullanım Şekli: MR tablet: Günlük doz erişkinler için gıda ile beraber kullanılmak üzere 1x500 mg dır. Şiddetli vakalarda günlük doz 2x500 mg a çıkarılabilir. Tedavi süresi 7-14 gündür. Flakon: Günlük doz 2x500 mg dır.

97 MAKROLİDLER Uyarılar: Eritromisin ve makrolid antibiyotiklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. QT aralığında uzamaya/torsades de pointes e neden olabilir. Bu nedenle konjenital QT sendromu veya torsades de pointes hastalarında kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C dir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Psödomembranöz kolite karşı dikkatli olunmalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda uygulanacak doz azaltılmalıdır. Bulantı, baş ağrısı, dispepsi, tad alma bozukluğu ve karın ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

98 MAKROLİDLER Ticari Şekli: Klacid-MR film tablet 500 mg: (7 /14 /20 film tabletlik ambaljlarda) Klacid-İV flakon: (1 flakonluk ambalajlarda) Klacid süspansiyon 125 mg: (70 ml lik şişelerde) Klacid süspansiyon 250 mg: (50/ 100 ml lik şişelerde) Klacid film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klamaxin film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klamer film tablet 250 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klamer film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klamer süspansiyon 125 mg: (70 ml lik şişelerde) Klamer süspansiyon 250 mg: (50/ 100 ml lik şişelerde) Klarolid film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klarolid süspansiyon 125 mg: (70 ml lik şişelerde) Klarolid süspansiyon 250 mg: (50/ 100 ml lik şişelerde)

99 MAKROLİDLER Ticari Şekli: Klaromin film tablet 250 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klaromin film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klaromin süspansiyon 125 mg: (70 ml lik şişelerde) Klaromin süspansiyon 250 mg: (50/ 100 ml lik şişelerde) Klasol film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klasol süspansiyon 125 mg: (70 ml lik şişelerde) Klasol süspansiyon 250 mg: (50 ml lik şişelerde) Klax film tablet 250 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klax film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Klax süspansiyon 125 mg: (70 ml lik şişelerde) Klax süspansiyon 250 mg: (50 ml lik şişelerde)

100 MAKROLİDLER Eşdeğeri: Klaromin tablet 250 mg- Klamer tablet 250 mg-klax tablet 250 mg: Claricide, Deklarit, Macrol, Uniklar Klacid tablet 500 mg-klamaxin tablet 500 mg-klamer tablet 500 mg-klarolid tablet 500 mg-klaromin tablet 500 mg- Klasol tablet 500 mg-klax tablet 500 mg: Clabel, Cleanomisin, Clarcide, Deklarit, Laricid, Maxiclar, Macrol, Megasid, Uniklar Klacid süspansiyon 125 mg/5 ml-70 ml, Klamer süspansiyon 125 mg/5ml-70 ml, Klarolid süspansiyon 125 mg/5 ml-70 ml, Klaromin süspansiyon 125 mg/5 ml-70 ml, Klasol süspansiyon 125 mg/5 ml-70 ml, Klax süspansiyon 125 mg/5 ml-70 ml: Deklarit, Makrol, Uniklar

101 MAKROLİDLER Eşdeğeri: Klacid süspansiyon 250 mg/5 ml-50 ml, Klamer süspansiyon 250 mg/5ml-50 ml, Klarolid süspansiyon 250 mg/5 ml-50 ml, Klaromin süspansiyon 250 mg/5 ml-50 ml, Klasol süspansiyon 250 mg/5 ml-50 ml, Klax süspansiyon 250 mg/5 ml-50 ml: Deklarit, Makrol, Megasid, Uniklar Klacid süspansiyon 250 mg/5 ml-100 ml, Klamer süspansiyon 250 mg/5ml-100 ml, Klarolid süspansiyon 250 mg/5 ml-100 ml, Klaromin süspansiyon 250 mg/5 ml-100 ml, Klasol süspansiyon 250 mg/5 ml-100 ml, Klax süspansiyon 250 mg/5 ml-100 ml: Deklarit, Makrol, Klacid-İV flakon: Uniklar-İV

102 MAKROLİDLER AZAX Film tablet 500 mg AZELTİN Film tablet 500 mg AZELTİN Süspansiyon 200 mg/5 ml AZİTRO Film tablet 250 mg AZİTRO Film tablet 500 mg AZİTRO Süspansiyon 200 mg/5 ml AZOMAX Film tablet 500 mg AZOMAX Süspansiyon 200 mg/5 ml AZRO Film tablet 500 mg AZRO Süspansiyon 200 mg/5 ml film tablet süspansiyon Azithromycin mg 200 mg/5 ml

103 MAKROLİDLER Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ÜSYE Otitis media, deri ve yumuģak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Günlük tek doz halinde kullanılır. Film tablet: EriĢkinlerde ve 16 yaģından büyüklerde 3 gün süreyle günde 1x500 mg veya ilk gün 500 mg ve sonraki 4 günde her gün 1x250 mg kullanılır. Süspansiyon: 45 kg ın altındaki çocuklarda 3 gün süreyle günde 10 mg/kg veya ilk gün 10 mg/kg ve 2-5. günler 5 mg/kg kullanılır.

104 MAKROLİDLER Uyarılar: Ağır renal ve hepatik yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. Psödomembranöz kolite karģı dikkatli olunmalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Antasitlerle aynı zamanda kullanılmamlıdır. Antasitlerden 1 veya 2 saat sonra kullanılmalıdır. Diyare, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.

105 MAKROLİDLER Ticari Şekli: Azax film tablet: (3 film tabletlik ambaljalarda) Azeltin film tablet: (3 film tabletlik ambaljalarda) Azeltin süspansiyon: (15 /30 ml lik ambajlarda) Azitro film tablet 250 mg: (6 tabletlik ambalajlarda) Azitro film tablet 500 mg: (3 tabletlik ambalajlarda) Azitro süspansiyon: (15 /30 ml lik ambalajlarda) Azomox film tablet: (3 film tabletlik ambalajlarda) Azomox süspansiyon: (15 /30 ml lik ambalajlarda) Azro film tablet: (3 film tabletlik ambalajlarda) Azro süspansiyon: (15 /30 ml lik ambalajlarda) Eşdeğeri: Zitromax, Tremac

106 MAKROLİDLER ERİTRO Film tablet 500 mg ERİTROSİF Enterik kapsül 250 mg ERYHROCİN Film tablet 500 mg ERYHROCİN Ped. Süspansiyon 100 mg/5 ml kapsül süsp. film tablet Erythromycin 250 mg 100 mg/5 ml mg Endikasyonu: Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuģak doku enfeksiyonları DiĢ ve diģ eti enfeksiyonları

107 MAKROLİDLER Kullanım Şekli: Günlük doz eriģkinlerde 2x500 mg veya 4x250 mg dır. Çocuk dozu mg/kg/gün dür. Uyarılar: Gebelerde kontrendikedir. Gastrointestinal bozukluklar, alerjik reaksiyonlar ve kolistatik hepatit gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Eritro film tablet Eritrosif enterik kapsül Erythrocin süspansiyon 100 mg

108 MAKROLİDLER ROVAGYL Film Tablet ROVAMYCİNE Film Tablet Spiramycin 3 milyon IU Endikasyonu: Solunum yolu enfeksiyonları Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde ortalama 2-3x1 tablettir.

109 MAKROLİDLER Uyarılar: Gebelerde kullanılabilir. Anne sütüne geçebilir. Renal yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Karın ağrısı, bulantı, diyare, ürtiker ve kaşıntı gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Rovagyl fil tablet Rovamycine film tablet

110 TETRASİKLİNLER TETRA Kapsül 250 mg TETRA Kapsül 500 mg TETRALET Kapsül 500 mg TETRAMİN Kapsül 250 mg Tetracycline mg Endikasyonu: Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

111 TETRASİKLİNLER Kullanım Şekli: Günlük doz eriģkinlerde 4x mg Çocuklarda günde 4 eģit kısımda verilen mg/kg dır. Uyarılar: Gebelerde, emziren annelerde ve 12 yaģından küçük çocuklarda kontrendikedir. Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmamalıdır. Alkali, antikoagülan, aluminyum hidroksit, kalsiyum, demir, magnezyum, süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanılmamalıdır. Ticari Şekli: Tetra kapsül 250 mg Tetra kapsül 500 mg Tetralet kapsül 500 mg Tetramin kapsül 250 mg

112 TETRADOX Kapsül TETRASİKLİNLER Doxycycline 100 mg Endikasyonu: Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinler için başlangıçta 2x1 kapsül ve daha sonra 1 kapsül Çocuklarda 4.4 mg/kg dır.

113 Uyarılar: TETRASİKLİNLER Gebelerde, emziren annelerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir. Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmamalıdır. Alkali, antikoagülan, aluminyum hidroksit, kalsiyum, demir, magnezyum, süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanılmamalıdır. Ticari Şekli: Tetradox kapsül

114 AMİNOGLİKOZİDLER GENTA Göz-Kulak Damlası GENTAGUT Göz-Kulak Damlası GENTAMİSİN Göz-Kulak Damlası Gentamycin %0.3 Endikasyonu: Dış kulak yolu enfeksiyonları, dış kulak yolu çıbanları ile enfekte ekzemaları ve akut ya da kronik cerahatlı kulak akıntılarında endikedir. Kullanım Şekli: Hasta göze ve kulağa her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Dış kulak yolu enfeksiyonlarında, dış kulak yolu temizlendikten sonra damlatılmalıdır. Ağır enfeksiyonlarda her saatte 1-2 damlaya kadar yükseltilebilir.

115 AMİNOGLİKOZİDLER Uyarılar: Etken maddeye aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Kontaminasyona karşı dikkatli olunmalı ve açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır. Fungal ve viral enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C dir. Az miktarda anne sütüne geçebilir. Kulak zarında delinme olanlarda kullanılmamalıdır. Kaşınma, kızarıklık, şişme ve irritasyon gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Genta damla: (5ml lik damlalıklı şişelerde) Gentagut damla: (5ml lik damlalıklı şişelerde) Gentamisin damla: (5ml lik damlalıklı şişelerde)

116 CİFLOSİN Film tablet 500 mg CİFLOSİN Film tablet 750 mg CİFLOSİN Enfüzyon 100 mg CİFLOSİN Enfüzyon 200 mg CİFLURON Film tablet 250 mg CİFLURON Film tablet 500 mg CİPRASİD Film tablet 500 mg CİPRASİD Film tablet 750 mg CİPRO Film tablet 250 mg CİPRO Film tablet 500 mg CİPRO Film tablet 750 mg CİPRO İnfüzyon tablet 200 mg CİPRO İnfüzyon tablet 400 mg CİPROKTAN Film tablet 500 mg CİPRONATİN Film tablet 250 mg KİNOLONLAR

117 KİNOLONLAR CİPRONATİN Film tablet 500 mg CİPRONATİN Film tablet 750 mg CİPROXİN Film Tablet 500 mg CİPROXİN Film Tablet 750 mg CİPROXİN-XR Modifiye Salım Tableti 500 mg CİPROXİN-XR Modifiye Salım Tableti 1000 mg CİPROXİN İnfüzyon Solüsyonu 200 mg CİPROXİN İnfüzyon Solüsyonu 400 mg XR-tablet tablet enfüzyon Ciprofloxacin mg mg mg

118 KİNOLONLAR Endikasyonu: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike ve komplike olmayan solunum yolu enfeksiyonları Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Kullanım Şekli: Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında günde 2x500 mg ve ciddi ve komplike enfeksiyonlarda günde 2x750 mg kullanılır. Tedavi süresi ortalama 7-14 gündür. Tabletler yemeklerden 2 saat sonra bir miktar sıvıyla alınmalıdır.(boş mideye alınması absorbsiyonu çabuklaştırır)

119 KİNOLONLAR Uyarılar: Gebelik kategorisi C dir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Serebral nöbetleri olduğu bilinen hastalarda, ancak uygun antikonvulsif tedavi yapıldıktan sonra kullanılabilir. Aluminyum ve magnezyum hidroksit içeren antiasitlerle 1-2 saat aralıklı olarak kullanılabilir. Gastrointestinal şikayet, deri reaksiyonları, SSS bozukluğu ve hepatik bozukluk gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Ciflosin film tablet 500 mg: (10 film tabletlik ambajlarda) Ciflosin film tablet 750 mg: (14 film tabletlik ambajlarda) Ciflosin flakon 200 mg: (100 ml flakonluk ambaljalarda) Ciflosin flakon 400 mg: (200 ml flakonluk ambalajlarda) Cifluron film tablet 250 mg: (14 film tabletlik ambajlarda) Cifluron film tablet 500 mg: (10 /14 film tabletlik ambajlarda) Ciprasid film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda)

120 KİNOLONLAR Ciprasid film tablet 750 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Cipro film tablet 250 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Cipro film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Cipro film tablet 750 mg: (14 film tabletlik ambalajlarda) Cipro İV infüzyon 200 mg: (100 ml flakonluk ambajlarda) Cipro İV infüzyon 400 mg: (200 ml flakonluk ambaljalarda) Ciproktan film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambaljlarda) Cipronatin film tablet 250 mg: (14 film tabletlik ambaljlarda) Cipronatin film tablet 500 mg: (14 film tabletlik ambaljlarda) Cipronatin film tablet 750 mg: (14 film tabletlik ambaljlarda) Ciproxin film tablet 500 mg: (10 film tabletlik ambalajlarda) Ciproxin film tablet 750 mg: (10 film tabletlik ambalajlarda) Ciproxin infüzyon solüsyonu 200 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Ciproxin infüzyon solüsyonu 400 mg: (1 flakonluk ambalajlarda) Ciproxin-XR modifiye salım tableti 500 mg: (3 tabletlik ambalajlarda) Ciproxin-XR modifiye salım tableti 1000 mg: (7 tabletlik ambalajlarda)

121 KİNOLONLAR Eşdeğeri: Proxacin, Sifloks, Sanset, Roxin, Siprosan, Loxasid, Roflazin, Sanfloks, Üro-Ciproxin

122 AVELOX Film Tablet 400 mg KİNOLONLAR Moxifloxacin Endikasyonu: film tablet 400 mg Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu kronik bronşitin akut alevlenmesi, toplumdan edinilmiş pnömoni, akut sinüzit Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında endikedir. Kullanım Şekli: Günlük doz tüm endikasyonlarda 1x1 tablettir.

123 KİNOLONLAR Uyarılar: Gebelerde, süt veren annelerde, çocuklarda ve adelosanlarda kontrendikedir. Gebelik kategorisi C dir. Hepatik fonksiyon bozukluğu olanlarda önerilmemektedir. Alerjik reaksiyonlar, ışığa duyarlılık, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, diyare, dispepsi, tad bozukluğu, taşikardi, hipertansiyon, periferik ödem, lökopeni, eozinofili, anemi, trombositopeni, kaşıntı, terleme ve döküntü gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Avelox film tablet Eşdeğeri: Moxitec, Moxday, Pitoxil

124 ANAEROBİKLER BİTERAL Ampul 500 mg BİTERAL Film tablet 250 mg BİTERAL Film Tablet 500 mg Endikasyonu: Anaerobik enfeksiyonların profilaksi ve tedavisinde endikedir. Kullanım Şekli: Ampul: EriĢkinlerde günde 2x500 mg(1 ampul) Çocuklarda günde 2 kez olmak üzere 10 mg/kg Tablet: EriĢkinlerde günde 2x500 mg Çocuklarda günde 2 kez olmak üzere 10 mg/kg

125 ANAEROBİKLER Uyarılar: SSS rahatsızlıkları olanlarda ve özellikle epilepsi veya periferal nöropatisi olanlarda kullanılmamalı veya zorunlu olarak kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Gebelik kategorisi C dir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. BaĢ dönmesi, baģ ağrısı, gastrointestinal rahatsızlıklar ve ven ağrıları gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Bitazol ampul Biteral ampul Biteral film tablet 250 mg Biteral film tablet 500 mg Eşdeğeri: Biteral film tablet: Borneral, Ornidone, Ornisid, Ornitop

126 ANTİHİSTAMİNİKLER

127 ANTİHİSTAMİNİKLER ZYRTEC Şurup ZYRTEC Film tablet ZYRTEC Oral Damla oral damla şurup film tablet Cetirizine 2 HCl 10 mg/ml 1 mg/ml 10 mg Endikasyonu: Saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit ve konjunktivit), kronik alerjik rinit, alerjik kaģıntı ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

128 ANTİHİSTAMİNİKLER Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 1x1 film tablettir. İstendiğinde 10 mg lık günlük doz sabah ve akşam olmak üzere 2x5 mg şeklinde de verilebilir yaş arası çocuklarda günde 5-10 mg kullanılır. Damla: Erişkinlerde ve 30 kg ın üstündeki çocuklarda tek doz halinde 20 damla (10 mg) 1-12 yaş arasındaki ve 30 kg ın altındaki çocuklarda 10 damla (5 mg) kullanılır. Şurup: Erişkinlerde ve 30 kg ın üstündeki çocularda tek doz halinde 2 ölçek (10 mg) 1-12 yaş arasındaki ve 30 kg ın altındaki çocuklarda 1 ölçek (5 mg) kullanılır. Preparatların kullanılma zamanının yemeklerele ilgisi yoktur. Ancak akşamları alınması tavsiye edilir.

129 ANTİHİSTAMİNİKLER Uyarılar: Yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Araç ve motorlu makine kullanan hastalar oluşabilecek uyku hali nedeniyle uyarılmalıdır. Gebelik kategorisi B dir Anne sütüne geçebilir. Alkol ve diğer SSS depresanlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Baş ağrısı, somnolans, uykusuzluk, halsizlik, baş dönmesi, karın ağrısı, ağız kuruluğu, diyare, bulantı ve farenjit gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Zyrtec film tablet: (20 tabletlik ambalajlarda) Zyrtec şurup: (200 ml lik şişelerde) Zyrtec oral damla: (20 ml lik şişelerde) Eşdeğeri: Zyrtec film tablet: Cetryn, Hitrizin, Rynset Zyrtec şurup: Allerset, Cetryn, Lergy, Rynset Zyrtec damla: Allerset, Hitrizin

130 ANTİHİSTAMİNİKLER XYZAL Film tablet 5 mg XYZAL Oral Damla 5 mg/ml XYZAL Oral Solüsyon 0.5 mg/ml tablet damla solüsyon Levocetirizine 2 HCl 5 mg 5 mg/ml 0.5 mg/ml Endikasyonu: İki yaşın üzerindeki hastalarda; alerjik rinit ile kronik idiyopatik ürtiker belirtilerinin semptomatik tedavisinde endikedir.

131 ANTİHİSTAMİNİKLER Kullanım Şekli: Film tablet: Günlük doz eriģkinlerde ve 6 yaģından büyük çocuklarda 1x1 tablettir. Oral damla: 2-6 yaģ arası çocuklarda 2x5 damla 6-12 yaģ arası çocuklarda 1x20 damla Oral solüsyon: 2-6 yaģ arası çocuklarda 2x2.5 ml 6-12 yaģ arası çocuklarda 1x10 ml

132 ANTİHİSTAMİNİKLER Uyarılar 2 yaģından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Ġleri derecede renal yetmezliği olanlarda kontrendikedir. Gebelik kategorisi B dir Anne sütüne geçebilir. BaĢ ağrısı, somnolans, ağız kuruluğu, yorgunluk, asteni ve karın ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Xyzal film tablet Xyzal oral damla Xyzal oral solüsyon

133 ANTİHİSTAMİNİKLER RUPAFİN Tablet Rupatadine fumarate Endikasyonu: 10 mg Mevsimsel veya pereniyal alerjik rinitin semptomatik tedavisinde kullanılır. Kullanım Şekli: Erişkinler ve 12 yaş üzeri adolesanlarda günde 1x1 olarak kullanılır. Uyarılar: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C dir. Anne sütüne geçebilir. Araç veya makine kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Baş ağrısı, somnolans, ağız kuruluğu, yorgunluk, asteni ve karın ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Rupafin tablet

134 ANTİHİSTAMİNİKLER SEMPREX Kapsül Acrivastin 8 mg Endikasyonu: Antihistaminiktir. Alerjik cilt hastalıkları ve saman nezlesi dahil alerjik nezlenin semptomatik tedavisinde endikedir. Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 3x1 kapsüldür.

135 Uyarılar: ANTİHİSTAMİNİKLER Renal yetmezliklerde kontrendikedir. Oluşabilecek uyuşukluk nedeniyle hastalar uyarılmalıdır. Alkol ve SSS depresanlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Baş ağrısı ve uyuklama gibi yan etkiler görülebilir. Ticari Şekli: Semprex kapsül: (30 kapsüllük ambalajlarda)

136 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

137 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar BETASERC Tablet 8 mg BETASERC Tablet 16 mg BETASERC Tablet 24 mg Betahistine 2HCl Endikasyonu: mg Santral otonom sinir sisteminde zayıf bir H1 reseptör agonisti ve belirgin H3 antagonist etkilidir. Vertigo (bulantı ve kusma ile birlikte), işitme kaybı ve tinnitus ile karakterize meniere sendromu tedavisinde ve vestibüler vertigonun semptomatik tedavisinde endikedir.

138 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Kullanım Şekli: Erişkinlerde günlük doz bölünmüş dozlar halinde mg dır. Günde 3x8 mg, 1x24 mg veya 2x24 mg şeklinde kullanılır. Uygulanacak doz hastaya göre bireysel olarak kullanılmalıdır. İyileşme bazen birkaç haftalık tedaviden sonra görülür. Optimal sonuç birkaç aylık tedaviden sonra görülür. Uyarılar: Feokromsitoması olanlarda kullanılmamalıdır. Astım broşiale ve peptik ülser hikayesi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılmamalıdır. Gastrointestinal rahatsızlıklar, döküntü, kaşıntı ve ürtiker gibi yan etkiler görülebilir.

139 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ticari Şekli: Betaserc tablet 8 mg: (30 tabletlik ambalajlarda) Betaserc tablet 16 mg: (30 tabletlik ambalajlarda) Betaserc tablet 24 mg: (20 tabletlik ambalajlarda) Eşdeğeri: Betaserc tablet 8 mg: Vasoserc Betaserc tablet 8 mg: Vasoserc

140 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar NOOTROPİL Şurup NOOTROPİL Ampul NOOTROPİL Film tablet şurup film tablet ampul Piracetam 200 mg/ml 800 mg 1 g/5 ml Endikasyonu: Vertigo ve denge bozuklukları tedavisinde endikedir. Kullanım Şekli: Şurup: Günde 3x1-2 ölçek( g) Ampul-Tablet: Günde 3x1-2 ( g)

141 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Uyarılar: Serebral hemorajisi olanlarda son evre renal hastalığı olanlarda kontrendikedir. Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B dir. Anne sütüne geçebilir. Anksiyete, uyku bozuklukları, sinirlilik, irritabilite ve tremor gibi yan etkiler görülebilir.

142 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ticari Şekli: Nootropil şurup Nootropil film tablet Nootropil ampul Eşdeğeri: Nootropil film tablet: Nörotrop

143 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar VASTAREL Kaplı Tablet Trimetazidine HCl Endikasyonu: Metabolik etkili sellüler anti-iskemiktir. 20 mg Hipoksi veya iskemiye maruz kalan hücrenin enerji metabolizmasını korumak suretiyle hücre içi ATP oranının azalmasını önler. Tinnitus, vasküler kökenli vertigolar ve meniere sendromunda endikedir.

144 Vertigo ve Tinnitus Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Kullanım Şekli: Günlük doz yemeklerle birlikte alınmak üzere 2 veya 3 tablettir. Uyarılar: Gebelerde, süt veren annelerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır. Ticari Şekli: Vastarel kaplı tablet Eşdeğeri: Sitorel

145 Oral Gargara ve Spreyler

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI ANKARA İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ YAYINI: 3 ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİBİYOTİK KULLANIMINI KONTROL ALT KOMİTESİNCE HAZIRLANMIŞTIR ANKARA

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon

IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon MabCampath IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon Monoklonal antikor IV İnfüzyon için 30 mg/ml konsantre çözelti içeren flakon Her flakon 30 mg alemtuzumab içerir. Formülü Alemtuzumab,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Leflunomid Yardımcı maddeler: - Tablet Çekirdeği: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, polividon K 25, kollodial anhidröz silis, magnezyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet, 10 miligram domperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, prejelatinize

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XALATAN % 0.005 göz damlası 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mililitrede; Etkin madde: Latanoprost Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Sodyum dihidrojen fosfat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 250 mg sefprozil içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000,

Detaylı