Türkçe Ses Sentezi için Süre Modellenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe Ses Sentezi için Süre Modellenmesi"

Transkript

1 Türkçe Ses Sentezi için Süre Modellenmesi Ömer Şayli 1, Levent M. Arslan 1 ve A. Sumru Özsoy 2 Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, 80815,İstanbul 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2 Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü {sayliome, arslanle, Özetçe Bu çalışmada, Türkçe ses sentezi için harflerin (seslerin) sürelerini tahmin eden modeller oluşturuldu. Çalışmada modelleri çıkarmak için, yetişkin bir erkeğe ait, 16 khz ve 16-bit te örneklenmiş ve tamamı etiketlenmiş ses kayıtları kullanıldı. Öncelikle kullanılan ses kayıtlarının Türkçe nin ne kadarlık bir kısmını kapsadığı araştırıldı. Üçlü öbekler baz alındığında, kapsamanın %70 dan fazla olduğu görüldü. Harflerin sürelerine etki eden etmenler değişim (varyans) analizi ile bulundu. Seslerin sürelerini tahmin için, harflerin ortalama sürelerini kullanan model ile üçlü öbeklerin ortalama sürelerini kullanan modele ilaveten doğrusal bağlanım modeli denendi. Kayıtlar tüm harfler/modeller için işlendi ve yazıdan sese sentez için bahsedilen modellere dayalı süre tahmin ediciler bulundu. Denenen üç modelde, genel olarak üçlü öbeklerin ortalama sürelerini kullanan modelin en iyi performansı gösterdiği görüldü. Ortalama-süre tahminine dayalı model, basit olmakla beraber bazı harfler için iyi performans gösterdi. İstatistiksel olarak, doğrusal bağlanım modelinin bazı harflerin sürelerinin değişkenliklerinin %80 ninden fazlasını açıklayabildiği görüldü. 1. Giriş İnsan-makina arabağlarının önem kazanmaları ve popüler olmalarıyla son yıllarda çeşitli diller için ses sentezi üzerindeki çalışmalar oldukça büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle İngilizce ve bazı diğer diller için Fransızca, Almanca ve Çince gibi- oldukça başarılı ses sentez uygulamaları geliştirilmiştir. Dilimiz Türkçe için de yapılan başarılı ses sentez uygulamaları [1] bulunmaktadır. Bu uygulamalardaki en büyük eksiklik, henüz tam olarak doğal seslerin üretilememesidir. Prosodi özellikleri olan perde sıklığı, şiddet ayarı, vurgu, entonasyon ile ses süreleri sesin doğallığını etkileyen ve henüz tam olarak modellenememiş ses özellikleridir. Bu çalışmada Türkçe için ele aldığımız etmen Türkçede süre özelliğidir. Süre ile kastedilen, bitiştirmeli sentez sistemlerinde, bitiştirilen parçacıkların süreleridir. Seslerin süre özelliği, oldukça kompleks olup ne tamamen istatiksel etmenlere ne de tamamen grammer özelliklerine (kurallara) bağlıdır [4]. Aksine bunların etkileşimi oldukça karmaşık bir durum meydana getirmektedir. Bu çalışmada, ses süreleri istatistiksel yöntemlerle incelenmiş ve modeller çıkarılmıştır. 2. Kullanılan Veri Tabanı Süre modelleri çıkarılması için, 16 khz ve 16-bit te okunmuş ve etiketlenmiş 7898 (tek başına okunmuş) kelime ve 206 (toplam 1167 kelimeden oluşan) tümce kullanıldı [2]. Okunmuş kelimeler

2 ve tümcelerin Türkçe nin ne kadarını kapsadığı Türkçede en sık geçen üçlü öbeklerin oluşturduğu grup ele alınarak incelendi. Ü. Yapanel in [6] çalışmasında, yaklaşık iki milyon kelime kullanılarak Türkçe de en sık kullanılan üçlü öbekler bulunmuştur. Üçlü öbekleri bir örnekle açıklarsak, /Ali geldi/ tümcesindeki üçlü öbekler /ali/, /liz/, /izg/, /Zge/, /gel/, /eld/, /ldi/, /diz/ dir (Z boşluğu temsil etmekte). En sık geçen üçlü öbeklere göre, okunmuş kelimelerin Türkçe nin %82 sini, okunmuş tümcelerin ise Türkçe nin %76 sını kapsadığı bulundu. Bu veritabanı, bitiştirmeli ses sentezinde kullanılmak için etiketlendi. Dalga biçimlerinin etiketlenmesinde (her harf için sesin dalga biçiminde karşılık gelen kısmın işaretlenmesi) ses sentezi için uygunluk göz önünde bulunduruldu. Uygunluktan kastedilen, ses sentezinde kullanılan parçacıkların bir araya geldiklerinde dalga biçimlerinin uyuşmasıdır. Örneğin, patlamalı seslerde, dalga biçimde görünen yüksek şiddetli kısma ilaveten önceki düşük şiddetli bölüm de etikete dahil edilmektedir. 3. Harf Sürelerini Etkileyen Etmenlerin Bulunması Giriş kısmında da belirtildiği gibi, harf sürelerinini etkileyen bir çok etmen bulunmaktadır. Diğer bazı diller için yapılan çalışmalarda, harf sürelerini etkileyen temel etmenlerin şunlar olduğu bulunmuştur: harfin kimliği, harfin çevresindeki harflerin kimliği, harfin geçtiği kelimenin önemi (ne kadar yeni bilgi taşıdığı), harfin kelime ve tümce içindeki pozisyonu (baş, orta ve son gibi), konuşma hızı, vurgu ve entonasyon. Harf sürelerini etkileyen diğer bazı etmenler olmakla beraber, bunların etkileri bu etmenlere göre daha az ve belirsizdir. Amerikan ingilizcesinde, yukarıdaki etmenlerin ünlülerdeki süre değişiminin %94 ünü açıklayabildiği gösterilmiştir [5]. Bu olguladan hareketle, eldeki veritabanı her harf için aşağıdaki etmenleri bulmak üzere işlendi; 1) Sesin kelime içindeki pozisyonu (baş-orta-son olmak üzere 3 düzey) 2) Sesin tümce içindeki pozisyonu (baş-orta-son olmak üzere 3 düzey) ( için) 3) Sesten önceki ve sonraki ünsüz tipi (21+21 düzey) 4) Sesten önceki ve sonraki ünlü tipi (8+8 düzey) 5) Sesin içinde bulunduğu hece tipi (açık/kapalı olmak üzere 2 düzey) 6) Sesin içinde bulunduğu hece örüntüsü (10 düzey) 7) deki kelime sayısı (7 düzey) ( için) Elimizde şu an için yazıdan ve dalga biçiminden insan yardımı olmaksızın otomatik olarak konuşma hızı, vurgu ve entonasyon bilgisini bulabilecek araçlar olmadığından bu etmenler incelemeye dahil edilemedi. Yukarda bulunan etmenlerin harflerin sürelerini etkileyip etkilemediği değişinti (varyans) analizi yardımıyla araştırıldı. Bu analiz sonucu, 0.05 anlamlılık seviyesine göre tek-kelime nda tüm etmenlerin harf sürelerini etkilediği ortaya çıktı. nda ise, süreyi etkilemeyen etmen düzeyleri yalnızca ünlüler için ünlü harften önceki ve sonraki ünlüler olduğu görüldü [3]. 4. Süre Modelleme Eldeki veritabanının yeterince iyi kapsama sağladığı görüldükten ve harf sürelerini etkileyen etmenlerin bulunmasından sonra model çıkarma safhasına geçildi. Süre tahmini için denenen ilk model harflerin ortalama sürelerini kullanan modeldir. Veritabanı kullanılarak her harfin ortalama süresi bulunmuştur. Diğer ortalama süreye dayalı model, üçlü öbeklerin ortalama sürelerini kullanmaktadır. Üçlü öbeklerin ortalama sürelerini kullanan model, her ne kadar ortalama süre kullanıyor olsa da, üçlü öbeğin ortasındaki harf için komşu iki harfin bilgisini de kendiliğinden

3 içermektedir. Türkçe de en sık geçen 5000 üçlü öbeğin, veritabanı kullanılarak ortalama süreleri bulunmuştur. Ayrıca harf sürelerini tahmin için doğrusal bağlanım modeli uygulandı. bağlanım modelini, modeli çıkarılacak harfi ile temsil edersek, βˆ y = Xβ (1) T 1 T = (X X ) (X y ) (2) şeklinde göstermek mümkündür. Burada y vektörü harflerin süre değerlerini, X harfin vektörde geçen süreyi aldığı kelimedeki/tümcedeki etmen düzey değerlerini, β doğrusal bağlanım katsayı değerlerini, Sesin süresini etkilediği varsayılan ve βˆ veritabanıyla bulunan doğrusal bağlanım katsayı tahminlerini ifade etmektedir. X vektörüne kodlanan etmenler, harflerin sürelerine etki ettiği saptanan etmenlerdir. Fakat etmenlerin çarpım şeklinde etkileşimleri modele dahil edilmemiştir. Eldeki veritabanıyla, her harf için denklem (2) ile doğrusal bağlanım katsayı tahminleri elde edilmiştir. bağlanım modelinin verideki değişimin ne kadarını açıkladığı R 2 istatistik değeri ile bulunmaktadır. 5. Sonuçlar Uygulanan üç modeli kıyaslamak için ortalama hata yüzdeleri kullanıldı. Her harf için, ortalama hata yüzdesi denklem (3) e göre hesaplandı. Harfi, hesaplanan ortalama hata yüzdesini Y ile temsil edersek, ortalama hata yüzde bulma denklemi şu şekildedir; Gerçek Süre - Tahmin Y = Ortalama *100 (3) Gerçek Süre Ünlüler ve ünsüzler için hata yüzde hesapları, denenen üç model ve iki ortam için tablo 1, 2.1 ve 2.2 de belirtilmektedir. Ortalama hata yüzdeleri modeller için %10 ile %54 arasında değişmektedir. Harflerin ortalama süresini kullanan modelin ortalama hata yüzdesi ünlülerde %22 ile %50 arasında, ünsüzlerde ise %16 ile %54 arasındadır. Bu model oldukça basit olmakla beraber, hata yüzde performansı bazı harfler için iyidir (/ş/ için tümce nda %16). Basitliği diğer modellere göre avantaj oluşturmaktadır. Üçlü öbeklerin ortalama sürelerini kullanan modelin performansı diğer iki modeli çoğu yerde geçmektedir. Yalnızca tek kelime nda ünlülerin süre tahmininde doğrusal bağlanım modeli daha iyi sonuç vermektedir. Fakat şunu belirtmek gerekir ki, üçlü öbekler kullanılarak her harf için süre tahmini yapılamamaktadır, yalnızca veritabanında karşılığı olanlar için yapılmaktadır. Bu yüzden denklem (3) kullanılarak hata yüzdesi hesaplanırken, her veri kullanılmamıştır üçlü öbek modelinde. bağlanım modelinin ortalama hata yüzdesi üçlü öbek modeline yakındır ve her girilen yazı için süre tahmini yapılabilmektedir. Bu modelin karmaşıklığı da üçlü öbek modeline göre azdır çünkü süre tahmini için tek gereken yalnızca doğrusal bağlanım katsayı tahminlerinin veritabanında saklanmasıdır. Bu da üçlü öbekleri saklamak için gereken yere göre oldukça azdır. Tablo 4.1 ve 4.2 de seslerin süre değişimlerinin ne kadarının doğrusal bağlanım modeliyle açıklanabildiği R 2 istatistik değerleri verilerek belirtilmiştir. Pratik olarak, 0.75 in altındaki değerler için doğrusal bağlanım modelinin başarılı olduğu söylenemez. Çoğu harf için R 2 değeri bu değerin

4 altındadır. Denediğimiz doğrusal bağlanım modeli etmenlerin etkileşimini (çarpımları) içermemektedir. Bu etkileşimlerin de eklenmesi halinde doğrusal bağlanım modelinin başarısının artacağı düşünülmektedir. Tüm etmenler göz önüne alındığında, doğrusal bağlanım modeli her durum içim süre tahmini yapabilmesi ve hata yüzdesinin az olmasından dolayı en iyi model seçilebilir. Harflerin süre tahmini için halen yeni modeller geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın ilginç sonuçlarından biri de Türkçede ünlülerin ve ünsüzlerin özelliklerinin bulunmasında süre bilgisinin kullanılabileceğini gösterilmesi oldu [3]. Tablo 1. Ünlüler için elde edilen hata yüzdeleri Ortam Model a e ı i o ö u ü Harf ortalama Üçlü öbek Kelime Ortamı Harf ortalama Üçlü öbek Tablo 2.1 Ünsüzler (b-k) için elde edilen hata yüzdeleri Ortam Model b c ç d f g ğ h j k Harf ortalama Üçlü öbek Kelime Ortamı Harf ortalama Üçlü öbek Tablo 2.2 Ünsüzler (l-z) için elde edilen hata yüzdeleri Ortam Model l m n P r s ş t v y z Harf kelime ortalama Üçlü öbek Harf ortalama Üçlü öbek

5 Tablo 3 Ünlüler için elde edilen R 2 değerleri a e ı i o ö u ü kelime kelime Tablo 4.1 Ünsüzler (b-m) için elde edilen R 2 değerleri b c ç d f g ğ h j k l m Tablo 4.2 Ünsüzler (n-z) için elde edilen R 2 değerleri n p r s ş t v y z kelime Kaynakça [1] Arslan, L. M., Sürekli Konuşma Tanıma ve Konuşma Sentezi Uygulamalarında En Uygun Fonetik Dizgenin Otomatik Seçimi, S.İ.U. Konferansı, Bilkent, Ankara, Haziran, [2] GVZ Ses nolojileri Yazılım Hizmetleri A.Ş., [3] Şayli, Ö., Duration Modelling for Turkish Text-to-Speech Synthesis, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Boğaziçi Üniversitesi. [4] Van Santen, J., ''Chapter 5: Timing'', Multilingual Text-to-Speech Synthesis: The Bell Labs Approach, Kluwer Academic Publishers, Richard Sproat, editör, s , [5] Van Santen, J.P.H., Contextual Effects on Vowel Duration, Speech Communication, Cilt 11, s , [6] Yapanel, Ü., Garbage Modeling Techniques for a Turkish Keyword Spotting System, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2000.

Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER. Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com

Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER. Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com FARKLI KAYIT YÖNTEMLERİNİN ADLİ KONUŞUCU TANIMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com ÖZET Konuşucu

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2006 / 1 :168-179 Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Recep Tarı Şadan Çalışkan **

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 109-119 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 109-119 Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri

Detaylı

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri *

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 139-152, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * Elif

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

Proje No: SOBAG-104K092. TÜRKİYE ORTAÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER OLUŞUMU Üniversiteye Giriş Yarışı

Proje No: SOBAG-104K092. TÜRKİYE ORTAÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER OLUŞUMU Üniversiteye Giriş Yarışı Proje No: SOBAG-104K092 TÜRKİYE ORTAÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER OLUŞUMU Üniversiteye Giriş Yarışı Prof. Dr. Ahmet ALKAN Prof. Dr. Ali ÇARKOĞLU Doç. Dr. Alpay FİLİZTEKİN Yrd. Doç. Dr. Fırat İNCEOĞLU

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 465-499 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tek Değişkenli Fonksiyonların

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı