13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU. 13 NİSAN Nisan 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13 NİSAN 2014-25 NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU. 13 NİSAN 2014 25 Nisan 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1

2 13 NİSAN Nisan 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 1

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Bir Yılın Ardından... 3 Merkez Büro Faaliyetleri... 7 Komisyon Raporları Basın Açıklamaları Eğitimler - Kurslar Panel - Konferans Toplantılar ve Söyleşiler Fakülteler İntörn Toplantılarımız Kurultaylar - Sempozyumlar - Çalıştaylar Mezuniyet Törenleri Yönetim - Komisyon - Onur Kurulu Toplantıları Miting - Yürüyüş - Eylem Yönetim Kurulumuza Yapılan Ziyaretler Yönetim Kurulumuzun Yaptığı Ziyaretler Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Basın Açıklamaları Afişlerimiz Kitap - Broşürler Hekim Postası Gazetesi Medyada Ankara Tabip Odası Görsel Basında ATO Yazılı Basında ATO Etkinliklerimizden Kareler Üyelerimize İndirim Sağlayan Kuruluşlar

4 Bir yılın ardından 13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Ülkemizde son 12 yıldır şiddetle uygulanan neoliberal politikalar ve onların sağlık alanındaki en öne çıkan yüzü olan Sağlıkta Dönüşüm Programı nın yarattığı tahribat son yıllarda giderek daha fazla hissediliyor. Yaşama toplumcu açıdan bakan bütün sivil toplum kuruluşları, demokratik emek ve meslek örgütleri gibi tabip odaları da son bir yılda halkı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ekonomik ve sosyal politikalarla daha etkili mücadele etme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldılar. Bu mücadeleyi etkisizleştirmek için uygulamaya sokulan yeni yasal düzenlemeler bu sorumluluğun yerine getirilmesini daha da güçleştirdi. Genel olarak toplumda, özel olarak da bu kuruluşların tabanlarında oluşturulmaya çalışılan umutsuzluk ve duyarsızlık örgütlü mücadeleyi büyütmenin önünde aşılması gereken ve fakat aşılması giderek zorlaşan bir engel oluşturdu. Demokratik emek ve meslek örgütlerinin itibarsızlaştırılması çabaları son döneme damgasını vuran bir diğer gelişme oldu. İktidar ve onun her düzeydeki temsilcileri bu kuruluşları halktan ve üye tabanlarından izole etmeye, onların çabalarının halk ve emekçi kitleler için öneminin görünmez ve değersiz kılınmasına uğraştılar. Son birkaç yılda yoğunlaştırılan bu iklimin önümüzdeki dönemde de etkili olmaya devam edeceği öngörülebilir. Ankara Tabip Odası olarak bu zor dönemde halkın sağlığını ve hekimlerin özlük haklarını tehdit eden, iyi hekimlik değerlerini hedef alan gelişmeler karşısında bazen tek başımıza, bazen de diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte savaşmaya çalıştık. Sağlığın sadece fiziksel ve ruhsal iyilik hali olmadığını, sosyal iyiliği de kaçınılmaz olarak içerdiği bilinciyle çevre sorunlarından insan haklarına, tıp eğitiminden iş cinayetlerine, aile hekimlerine dayatılan angarya çalışma koşullarından akademik özerkliğe yapılan saldırılara, haksız kadrolaşmadan sağlığın piyasalaştırılmasına geniş bir yelpazede mücadele vermeye uğraştık. Eylemler: Bu döneme damgasını vuran gelişmelerden biri birinci basamak sağlık çalışanlarına yapılan nöbet dayatmaları oldu. Bunlara karşı diğer emek ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde defalarca eylem ve etkinlikler düzenlendi. 1 Mayıs ta diğer örgütlerle birlikte sabah saatlerinde Ethem Sarısülük ün katledildiği Güven Park a karanfil bıraktık ve ardından bayramı Sıhhıye de kutladık. 7 Mayıs ta Kurtuluş Parkı nda Yatağan İşçilerinin eylemine destek verildi. 2 Temmuz da Kolej Meydanı nda Sivas Katliamı nın protesto edildiği mitinge katılım sağlandı. 22 Temmuz da engelli vatandaşların kadro alabilmek için başlattıkları greve destek için İzmir Caddesi nde basın açıklaması yapıldı. 1 Eylül de Kolej Meydanı nda düzenlene mitingde Dünya Barış Günü kutlandı. 8 Ekim de IŞİD saldırılarına direnen Kobani halkına destek sağlamak üzere diğer örgütlerle birlikte Kolej Meydanı nda buluşulup Kızılay Meydanına yüründü. 7 Kasım da emekli maaşları için Emekli Sen in yaptığı yürüyüş ve basın açıklamasına katılım sağlandı. 22 Kasım da IŞİD vahşetine, erkek egemenliğine, kadın katliamlarına ve nefret cinayetlerine karşı Ankara Buluşması kapsamında yapılan yürüyüşe ve basın açıklamasına iştirak edildi. 28 Şubat ta Sakarya Meydanı nda İç Güvenlik Paketi ne yönelik oturma eylemi ve basın toplantısı yapıldı. Basın açıklamaları: Bu dönemde bazıları sadece ATO tarafından, bazıları diğer örgütlerle birlikte toplam 27 basın açıklaması yapıldı. Aile hekimlerine ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına Mayıs ayından itibaren günlük ASM mesailerinin ardından acil servislerde, 112 istasyonlarında nöbet yazılmaya başlandı. Daha sonra da aile hekimleri cumartesi günleri aile sağlığı merkezlerinde nöbet tutmaya zorlandı. Bu haksız uygulamaya karşı bütün ülkede ciddi bir tepki oluştu. Ankara Tabip Odası da değişik etkinliklerle bu düzenlemelere karşı çıktı. 3 Mayıs ta, 28 Mayıs ta, 1 Temmuz da ve 29 Kasım da bu konularla ilişkili basın açıklamaları yapıldı. İş cinayetleri bu döneme Soma, Ermenek katliamları ve asansör düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybetmesi ile damgasını vurdu. Vahşi kapitalizmin doymak bilmeyen kar hırsı artık işçilerimizi teker teker değil, topluca öldürüyor. 14 Mayıs ta Soma katliamını protesto için Güvenpark ta yapılan kitlesel basın açıklamasına katıldık. 13 Haziran da TTB ile birlikte TBMM önünde Taşeron Yasası na hayır dedik. 8 Eylül de Güvenpark ta İstanbul daki işçi cinayetlerini, 29 Ekim de odamız toplantı salonunda Karaman daki maden katliamını basın açıklaması ile protesto ettik. 3

5 2014 yaz başında hükümet Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasını öngören bir yasa tasarısını meclise getirdi. Hükümet TÜSEB ile sözde özerk, özde tamamen hükümete bağlı olan, demokratik olmayan bir idari yapıya sahip, özel bütçeli, özel hukuk hükümlerine tabi, şirketleşmeyi teşvik eden bir yapılanma kurarak, sağlık alanındaki araştırma ve geliştirme etkinliklerini kendi denetimine almayı, özerkliğini yok etmeyi, ticarileştirmeyi amaçladı. Aynı tasarıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurmak da vardı; böylece merkezi İstanbul da olan ama eğitim-araştırma hastanelerini kendisine afiliye edebilecek devasa bir üniversite kurulması planlanıyordu. Denetimin hükümette olması üniversiter bağımsızlığa, akademik özerkliğe ve özgürlüğe kuşkusuz aykırıydı. 9 Temmuz da düzenlediğimiz ve tıp fakültesi öğretim üyelerinin de katıldığı basın açıklamasıyla bu yasa tasarısı ile aslında amaçlanın ne olduğunu kamuoyuna duyurduk. Yaz aylarına damgasını vuran bir diğer gelişme İsrail emperyalizminin Filistin de uyguladığı ve çocuk ve kadınların daha yoğun olarak etkilendiği katliamdı. 24 Temmuz, 25 Temmuz ve 7 Ağustos taki basın açıklamaları ile İsrail le ticari ve askeri ilişkilerin sona erdirilmesini talep ettik, Gazze de görev yapan sağlık çalışanlarına destek verdik, Filistin Halkı ile dayanışma sergiledik. Yine yaz aylarında Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki hekim açığı nı unanistan dan asistan hekim ithal ederek kapatmayı düşündüklerini açıkladılar. Yetkililere göre ülkemizde uzman hekim ihtiyacı, fakültelerde de asistan hekim ihtiyacı vardı. Oysa bu açıklamanın yapıldığı yıl da dahil olmak üzere son yıllarda Tıpta Uzmanlık Sınavı nda toplam uzmanlık kontenjanları geçmiş yıllara göre %20 civarında azaltılmıştı. Ülkenin tıp fakültelerinin kontenjanları, dolayısıyla TUS a giren hekim sayısı giderek artıyorken, TUS kontenjanları azaltılıyordu. Ortaya çıkan asistan hekim açığı da Sağlık Bakanı mıza göre Yunanistan da uzmanlık eğitimi için uzun yıllar beklemek zorunda kalan Yunan hekimlerce giderilmeliydi. 18 Ağustos ta bu politikalarda ve söylemlerdeki yanlışlıklara ve çelişkilere, uzmanlık eğitimizdeki sorunlara işaret ettik ve Kışkırtılmış talebi hekim ithal ederek mi karşılayacaksınız? diye sorduk. Çevre sorunları: Kapitalist kar mantığı doğal çevreyi giderek daha fazla kirletiyor ve insanlar için yaşanılamaz hale getiriyor. Bu gidişe dur demek için sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütleri tepkilerini büyütüyorlar. Ankara Tabip Odası halkın sağlığını düne göre daha fazla tehdit eden bu kirliliğe karşı değişik etkinlikler düzenledi. Hava Dünya Sağlık Örgütü artık hava kirliliğini grup 1 kanserojen olarak kabul ediyor. Kirli hava insan ömrünü azaltıyor, çeşitli kalp ve solunum hastalıklarına yol açıyor. Bilindiği üzere hava kirliliği Türkiye nin bir çok kentinde olduğu gibi Ankara da da ciddi bir sorun. Hatta, Ankara nın bu açıdan ülkenin en kötü durumda olan kentlerinden biri olduğu söylenebilir. Örneğin, en bilinen hava kirleticilerinden biri olan partiküler madde 10 (PM10) açısından Türkiye de en kötü durumda olan il Ankara. Ankara nın havasını kirleten temel unsurlar arasında, coğrafi özelliklerin dışında, özendirilen kapitalist yaşam biçimi, oy hırsızlığı için halka dağıtılan kalitesiz kömür ve ranta dayalı inşaat sektörü sayılabilir. EGO nun Eylül 2014 verilerine göre Ankara da şehir içi yolculukların sadece % 6.7 si raylı toplu ulaşım araçlarıyla yapılıyor. Çevreci raylı sistemler ihmal ediliyor, buna karşın otomobil trafiği giderek artıyor. Ankara nın hakim rüzgar yönü olan bölgelerdeki çok katlı yapılaşma Ankara yı giderek daha fazla boğuyor. Hava kirliliği konusunda kamuoyu duyarlılığı ve aydınlanması oluşturmak için başta TTB, tabip odaları ve Türk Toraks Derneği gibi dernekler mücadele ediyorlar. ATO da Ocak 2015 te Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 2014 yılına ait Ankara nın hava karnesini yayınladı. Hekim Postası nın Şubat ve Mart sayılarında da o ayki hava kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan elde edilen PM10 değerleri temelinde tablolaştırılmakta, böylece hekim kamuoyunun konu hakkında sürekli bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Su Ankara da 2014 yazı biterken bir ishal salgını yaşandı. Hastanelerde yaptığımız araştırmalarda ishal nedeniyle başvuran hasta sayısının önceki yılların aynı dönemlerine göre 2-3 kat arttığını saptadık. Bunun üzerine Çevre Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 4

6 Ankara Şubesi ni de davet ederek ATO da bir basın toplantısı düzenledik. Bu toplantıda ishal vakalarındaki sayısal artışı gözler önüne serdik. Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Nisan 2014 ten o güne kadar Ankara içme ve kullanma suyundaki sülfat artışını belgelerle ortaya koyarak bu durumun Kızılırmak suyunun şebeke suyuna verilmeye başlandığını gösterdiğini ileri sürdü. Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bizleri ideolojik davranmakla suçladı ve Ankara da ishal vakalarında artış olmadığını, içme suyunun sağlıklı olduğunu savundu, ama bir yandan da o güne kadar halktan gizlenen bir gerçeği, yani Kızılırmak suyunun bir süredir şebeke suyuna verildiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nun Ankara Valiliği ne yazdığı ve ishaldeki artışı, su örneklerinin bazılarında saptanan kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeyi belgeleyen ve bizlerin titizlik ve dikkatle ileri sürdüklerini doğrulayan bir yazı basına yansıdı. Kent ve sağlık Kötü kentleşmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bu dönemde ele almayı sürdürdük. Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunun ana konusu olarak Sağlıklı Kent Olmak başlığı belirlendi. Toplantıda yapılan konuşmalarda 1980 li yıllardan beri uygulanan kent ve çevre politikalarının sonucunda yurttaşlarımızın sağlıklı kentte yaşama olanağından bütünüyle yoksun kaldığı, kentin halk sağlığı açısından iki sahibinin yayalar ve bisikletliler olduğu, kentin ve alt yapısının yayaları ve bisikletlileri merkeze alarak geliştirilmesi gerektiği, inşaata dayalı ekonomik büyümenin sağlıklı kent olmak yönünde en büyük engel olduğu, küreselleşen kapitalizmde toplumsal ve ekonomik alanın yeniden düzenlenmesi girişimlerinin kesişme noktasında yönetim reformu ve yerel yönetimlerin özel bir yer işgal ettiği, belediyelerin de devletin bir egemenlik aygıtı olduğu, sağlıklı kentin çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen, sağlık bilincine sahip olan ve bunu geliştirmeye çabalayan kent olduğu, belediyenin bir hizmet şirketi değil, toplumsal örgütlenme olarak görülmesi gerektiği, enerji ihtiyacı söylemi yerine kömür varsa sağlık yok ve çevre sağlıktır algılarının yerleşmesi gerektiği, kentin sağlığı bozduğu koşullarda hekimin kentle uğraşmasının tercih değil koşulsuz bir görev olduğu vurgulandı. Eğitim ve mesleki gelişim etkinlikleri: Bu dönemde üyelerimizin mesleki gelişimlerine yönelik bir dizi eğitsel etkinlik organize edildi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Genç in verdiği temel ve ileri biyoistatistik kursları 8 kez düzenlendi ve yoğun ilgi gördü. Dr. Figen Şahpaz ın eğitmenliğini yaptığı ilk yardım kurslarının yanı sıra EKG ve CPR kursları da düzenlendi. Bu dönemde başlatılan ve yine ilgi gören kurslardan biri de tıbbi İngilizceye yönelik olarak yapılan tıbbi çeviri ve YDS hazırlık kurslarıydı. Hepsi odamızın toplantı salonlarında gerçekleştirilen bu etkinliklerin sayısı 3 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 59 u bulmuştu. Tıp öğrencilerine yönelik etkinlikler: Tıp öğrencilerinin Ankara Tabip Odası nı ve Türk Tabipler Birliği ni tanıması, hekim örgütlenmesinin önemini anlaması, mezun olduklarında tabip odalarına üye olmalarının özendirilmesi amacıyla Ankara Tabip Odası tarafından intörnlere yönelik olarak daha önceki yıllarda başlatılan toplantılara bu dönemde de devam edildi. Önceki yıllarda Ankara Tıp ve Hacettepe Tıp öğrencileriyle yapılan toplantılar bu dönemde Başkent Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini de içerecek şekilde genişletildi. Hacettepe, Ankara ve Başkent tıp fakültelerinde her bir fakülte için ortalama 1-2 ayda bir olmak üzere bütün intörnlerle halk sağlığı stajlarında buluşuldu. Turgut Özal Üniversitesinde de intörnlerin tamamıyla eğitim-öğretim yılının başında bir toplantı yapıldı. Toplantılarda birisi hekim örgütlenmesini, diğeri yasal mevzuat ve hakları içerecek şekilde ikişer sunum yapıldı. Ankara Tabip Odası nın anlatıldığı birinci sunumları Dr. Kayhan Çetin Atasoy, Dr. Ebru Basa, Dr. Mine Önal ve Dr. Asuman Doğan yaptı. Hukuk sunumlarında TTB hukuk bürosu avukatları görev aldılar. Her biri bir öğleden sonra programını içeren ve ara ile birlikte yaklaşık 3 saat süren bu toplantıların sayısı 27 Mart 2015 itibarıyla 23 ü bulmuştu. Ankara Tabip Odası ÖSYM nin Tıpta Uzmanlık Sınavı na ilişkin bir takım düzenlemelerine geçmiş dönemde de itiraz etmişti. Bu dönemde ÖSYM yetkilileri sınav biçiminin değiştirileceğini, çoktan seçmeli sınav yerine açık uçlu sınava geçileceğini ilan ettiler. Ankara Tabip Odası olarak bir seçme sınavının gerekli olduğunu düşünmekle birlikte ÖSYM nin yıllardır uyguladığı sınav biçiminin bilgiyi ve kavramayı yeterince ölçmediğini de savunuyoruz. Dolayısıyla bu sınav biçiminin sorunlarının giderilmesi, işlevsel bilgiyi daha iyi ölçen ve şeffaf 5

7 bir sınav sisteminin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak böyle bir değişikliğin TTB yi ve tıp eğitimi anabilim dallarının da görüşünü alan, hazırlıkları zamana yeterince yayılarak yapılmış bir süreç sonrasında olabileceği kanısındayız. Üzerinde yeterince çalışılmamış bir değişikliğin apar topar uygulamaya sokulmasının son yıllarda giderek daha fazla sorgulanır olan ÖSYM nesnelliğini daha da zedeleyeceğinden kaygılanıyoruz. Mezuniyet törenleri: Tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerine katılmak ve odamızı bu törenlerde temsil etmek adına özel çaba harcandı. Fakülteler ile yazışma yapılarak mezuniyet törenlerine katılma isteği ve derece yapan öğrencilere plaket verme talebi iletildi. Ankara, Hacettepe, Başkent ve Ufuk Üniversitesi nin mezuniyet törenlerine katılım sağlandı. Ankara Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültelerinin mezuniyet törenlerinde Ankara Tabip Odası adına, sağlık ortamına eleştirel bakış açımızı içeren, konuşmalar yapıldı. Kurultaylar ve sempozyumlar: 18 Ekim 2014 te Çağdaş Sanatlar Merkezi nde Dr. Burhanettin Kaya nın konuşmacı olduğu Hasta Mahpuslar Sorunu ve Çözüm Önerileri başlıklı bir sempozyum düzenledik. Aralık 2014 te Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu nda VII. Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultay ına ve XX. Tıp ta Uzmanlık Kurultay ına ev sahipliği yaptık. 21 Mart 2015 te Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu nda TTB Halk Sağlığı Kolu ile birlikte Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı sempozyumunda Sağlıklı Kent Olmak! temasını işledik. Kültürel ve sosyal etkinlikler: Film oluma ve eleştiri, düşünce mutfağı, film gösterimi, konserler ve forumlar başta olmak üzere 40 tan fazla etkinlik yapıldı. Kurum ziyaretleri: Yönetim kurulumuz bu dönemde etkinlik alanı içinde bulunan resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek alandaki sorunlara ilişkin görüşlerini ve taleplerini aktardı. Başkent, Ankara, Gazi, Ufuk ve Turgut Özal üniversitelerinin tıp fakültelerinin dekanlarını ziyarette lisans eğitimi ve uzmanlık eğitimi ile ilgili sorunlar konuşuldu ve kendilerinden intörn hekimlerle halk sağlığı stajlarında Ankara Tabip Odası nın buluşması için program yapılması istendi, ayrıca benzer toplantıların asistan hekimlerin uyum programlarına dahil edilmesi talep edildi. Bu görüşmelerin sonucunda Hacettepe ve Ankara Tıp ta zaten yapılmakta olan intörn buluşmalarına Başkent ve Turgut Özal tıp fakülteleri de dahil edildi, ayrıca Ankara Tıp ta asistan uyum programına ATO sunumu eklendi. Bayındır, Dünya Göz ve Akay hastanelerinde çalışan meslektaşlarımız ziyaret edileren kendilerine odamızın hazırladığı ve özelde çalışan meslektaşlarımızı hakları konusunda bilgilendiren özel hekimlik broşürü verildi. Emekli hekimleri özlük hakları konusunda hem Maliye Bakanı yardımcısı sayın Abdullah Erdem Cantimur, hem de Kalkınma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanı sayın Fatih Türkmen ziyaret edildi. Çankaya Belediye Başkanı sayın Alper Taşdelen ve Belediye Başkan Yardımcısı sayın Nafiz Kaya ziyaret edilerek halk sağlığı konusunda birlikte yapılabilecek çalışmalar konuşuldu, ayrıca Çağdaş Sanatlar Merkezi nin başta 14 Mart Tıp haftası etkinlikleri olmak üzere odamız etkinliklerine tahsisi için yardımları istendi. Kamu Hastaneleri Birliği Ankara 1. Bölge Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve 2. Bölge Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammet Örnek ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde genel sekreterliklerin sorumlu olduğu hastanelerde yaşanan sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Özetle, Ankara Tabip Odası olarak her olumsuz gelişmeye gücümüz yettiğince tepki vermeye çalıştık. Yanlışları açığa çıkarmak, doğrusunun ne olduğunu söylemek görevinin yerine getirildiğini söyleyebilirim. Kuşkusuz daha fazlasını yapabilmek, yanlışları ortadan kaldırıp yerine doğrusu oturtabilmek gerekiyor. Bunun başarılabilmesi, Ankara Tabip Odası nın birlikte mücadele çağrılarına daha fazla katılmaktan, mücadeleyi hem nicel hem de nitel olarak büyütmekten geçiyor. Ankara Tabip Odası hekimlerle güçlü, çünkü Prof. Dr. Kayhan Çetin Atasoy Ankara Tabip Odası Başkanı 6

8 MERKEZ BÜRO FAALİYETLERİ YÖNETİM KURULU Dr. K. Çetin Atasoy Dr. Z. Ebru Basa Dr. Mine Önal Dr. Asuman Doğan Dr. Haluk Alagöl Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Rıza Özbek Yönetim Kurulu Başkanı Genel Sekreter Mali Sekreter Veznedar Üye Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu mazbatasını 16 Nisan 2014 tarihinde aldı. İlk yönetim kurulu toplantısı ve görev dağılımı 22 Nisan 2014 tarihinde yapıldı. ATO yönetim kurulu bu bir yıllık dönemde 7 günlük toplantı periyodu ile 51 kez toplandı. 7

9 DENETLEME KURULU Dr. Bektaş Kaya Dr. Ali Polat Dr. Serap Şahinoğlu Dr. İlhan Günalp Dr. Aysel Ülker Dr. Derman İlyas Boztok Dr. Vedat Bulut Dr. Yaşar Çalışkan ONUR KURULU Başkan II. Başkan Sözcü Üye Üye Üye TTB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ Dr. Sedat Abbasoğlu Dr. Dr. Okan Akhan Dr. Hande Arpat Dr. Ahmet Selçuk Atalay Dr. Caner Aytekin Dr. Özlem Azap Dr. F. Güvenç Baran Dr. Hülya Biriken Dr. Settar Bostanoğlu Dr. Zafer Çelik Dr. Deniz Erdoğdu Dr. Bayazıt İlhan Dr. Burhanettin Kaya Dr. Arif Müezzinoğlu Dr. Hüseyin Özden Şener Dr. Feride Aksu Tanık Dr. Ayşe Özdemir Uğurlu Dr. Melda Pelin Yargıç Dr. Kerim Bora Yılmaz KOMİSYONLAR Asistan Hekim Komisyonu Dr. Habip Eser Akkaya Dr. Tuğba Akyel Dr. Miray Akıncı Dr. Hasan Alım Dr. Umut Altınöz Dr. Çetin Murat Altay Dr. Mustafa Fatih Arslan Dr. Özge Altıntaş Dr. Çetin Atasoy Dr. Deniz Ateş Dr. M. Çisel Aydın Dr. Uğuray Aydos Dr. Sevim Baysak Dr. Fatih Bıçaklıoğlu Dr. Seval Boyraz Dr. Burcu Budak Dr. Meral Buğdaycı Dr. Ebru Çayır Dr. Gözde Çeliksöz Dr. Gizem Çiçek Dr. Engin Dinç Dr. Asuman Doğan Dr. İzzet Doğan Dr. Özlem Doğan Dr. Melike Sanem Erdaş Dr. Nilgün Eraslan Dr. Sercan Ergen Dr. Mustafa Filik Dr. Güneş Güner Dr. Ayşe Helvacı Dr. Nur Hürsoy Dr. Hasan Barış Ilgaz Dr. Ebru Kahraman Dr. Saygın Kamacı Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Oğuzhan Karcı Dr. Mustafa Karakurt Dr. Seda Kaynak Dr. Duygu Keleş Dr. Melike Koşarsoy Dr. Benan Koyuncu Dr. Çetin Köse Dr. Melehat Kul Dr. İbrahim Kulaç Dr. Osman Kupik Dr. Nehir Kürklü Dr. Mehmet Onay Dr. Mine Önal Dr. Alper Özkök Dr. Erdal Pazar Dr. Hazal Seren Dr. Nuri Şengüleroğlu Dr. Emrah Şeyhanlı Dr. Gülce Tarakçıoğlu Dr. Murat Torgut Dr. Tolgahan Tuncal Dr. Seda Ünal Dr. Göksel Vatansever Dr. Hülya Yaylalı Dr. Halis Yerlikaya Dr. Mustafa Yurtdaş Dr. Özge Yücel 8

10 Basın Yayın Komisyonu Dr. A. Selçuk Atalay Dr. Çetin Atasoy Dr. Ebru Basa Dr. Gülriz Erişgen Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Burhanettin Kaya Dr. Serdar Koç Dr. Mine Önal Emekli Hekim Komisyonu Dr. Derman Boztok Dr. Mehmet Çakmak Dr. Gültekin Erdoğan Dr. Hale Ertem Dr. Celalettin Güner Dr. Gönül Gürkaynak Dr. Ayten Hatipoğlu Dr. İncilay Kılıç Dr. Utku Özcan Dr. F. Banu Taşer Dr. Aşir Uğurlu Dr. Nilay Ülkü Halk Sağlığı Komisyonu Dr. Dilek Aslan Dr. Özen Aşut Dr. Derman İlyas Boztok Dr. Celalettin Güner Dr. İncilay Kılıç Dr. Ahmet Saltık Dr. Meltem Şengelen Dr. Cem Mehmet Faik Turaman Dr. Cavit Işık Yavuz Dr.Aslıhan Çakaloğlu Ilgaz Dr.Hasan Barış Ilgaz Dr. Ganime Tunalı Dr.Erhan Nalçacı Dr.Volkan Kavas Dr. Emel Güneş Dr.Ebru Basa Dr.Asuman Doğan İnsan Hakları Komisyonu Dr. Hande Arpat Dr. Mehmet Sezai Berber Dr. Nihat Bulut Dr. Gizem Selen Çiçek Dr. Deniz Erdoğdu Dr. Arzu Erbilici Dr. Tufan Kaan Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Burhanettin Kaya Dr. Benan Koyuncu Dr. Çetin Köse Dr. Kenan Murat Dr. Rıza Özbek Dr. Alper Özkök Dr. Ali Polat Dr. Serdal Taş Dr. Ayşe Özdemir Uğurlu Dr. Aysel Ülker Dr. Korel Yalman Dr. Halis Yerlikaya Dr. Mustafa Yurtdaş İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr. Sedat Abbasoğlu Dr. Celal Emiroğlu Dr. Buket Gülhan Dr. Seracettin Kaya Dr. Sıtkı Kesedar Dr. Levent Koşar Dr. Arif Müezzinoğlu Dr. Nadir Sevinç Dr. Figen Şahpaz Dr. Ercan Yavuz Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Dr. Filiz Ak Dr. Hande Arpat Dr. Özen Aşut Dr. Z. Ebru Basa Dr. Hülya Biriken Dr. Nüket Örnek Büken Dr. Gözde Çeliksöz Dr. Özge Yenier Duman Dr. Deniz Erdoğdu Dr. Derya Etem Dr. Ceren Göker Dr. Filiz Ünal İncekara Dr. Çiğdem İstanbulluoğlu Dr. Binnaz Başaran İşçi Dr. Ayşe Gültekingil Keser Dr. Benan Koyuncu Dr. Handan Kurtbaş Dr. Aysun Balseven Odabaşı Dr. Reyhan Öçalan Dr. Vahide Bilir Özban Dr. Ayşe Uğurlu Özdemir Dr. Şevkat Bahar Özvarış Dr. Serap Şahinoğlu Dr. Öznur Güven Taş Dr. Gülnaz Ulusoy Dr. Nilüfer Ustael Dr. Müge Yetener Dr. Özge Yücel 9

11 Kültür Sanat Komisyonu Dr. Rüçhan Açıkgöz Dr. Filiz Ak Dr. Selçuk Aslan Dr. Zerrin Ateş Dr. Kemal Bahri Ateş Dr. Özlem Kılınç Aydın Dr. Ozan Aygün Dr. Nihal Babalıoğlu Dr. Gül Bakır Dr. Güvenç Baran Dr. Emel Bayrak Dr. Gizem Birdane Dr. Vedat Bulut Dr. Nur Canoğlu Dr. Songül Çiftçi Dr. Serdar Koç Dr. Mine Önal Dr. Taner Özek Dr. Ebru Soylu Dr. Serdar Tellioğlu Dr. Özden Şener Dr. Berrin Yeğenoğlu Örgütlenme Komisyonu Dr. Caner Aytekin Dr. Ebru Basa Dr. Derman Boztok Dr. Gülriz Erişgen Dr. Canan Kalaycıoğlu Dr. Figen Şahpaz Özel Hekimlik Komisyonu Dr. Yasemin Ahıpaşaoğlu Dr. Mücahit Altuntaş Dr. Nihat Bulut Dr. Ömer Çakmakçı Dr. Arzu Erbilici Dr. Feyzan Kadir Ercan Dr. Atila Ilıman Dr. Sezer Kendi Dr. İlknur Genç Kuzuca Dr. Taner Özek Dr. Servet Ünsal Pratisyen Hekim Komisyonu Dr. Birhan Altay Dr. Selçuk Atalay Dr. Şenol Avcı Dr. Z. Ebru Basa Dr. Binnaz Başaran Dr. Vahide Bilir Dr. Muharrem Baytemur Dr. Filiz Çimen Bilyay Dr. Hülya Biriken Dr. Mehmet Çakmak Dr. Zafer Çelik Dr. Özlem Coşkun Dr. Mustafa Deveci Dr. Nesrin Erbörü Dr. İsfendiyar Eyüboğlu Dr. Faruk Garipağaoğlu Dr. Celalettin Güner Dr. Enver Cahit Işılak Dr. Aliye Işılak Dr. Filiz Ünal İncekara Dr. Yaprak Karakoç Dr. Tufan Kaan Dr. Serdar Koç Dr. Ekrem Kutbay Dr. Neriman Oyar Dr. Rıza Özbek Dr. Ali Polat Dr. Bahadır Şahin Dr. Figen Şahpaz Dr. Nadir Sevinç Dr. Sami Terzi Dr. Meryem Ünsal Sağlık Politikaları Komisyonu Dr. Haluk Seçkin Başçıl Dr. Kamil Göl Dr. Süleyman Özgüler Dr. Gönül Tanır Dr. Müge Yetener Tıp Öğrencileri Komisyonu Zülküf Akelma Soner Alıcı Gökçe Altınay Özge Aydın Mehmet Budak Taylan Özgür Bulut Sultan Canan Ender Cesur Aytek Hüseyin Çeliksöz Çağla Demir Duygu Fidan Tuncay Gökçen Eren Gülçiçek Mustafa Karakurt Recep Kars Burcu Mengüşoğlu Tuğba Polat Ceyda Tetik Andaç Topkan Emre Tunç Bircan Yıldırım 10

12 Aile Hekimliği Komisyonu Dr. Ali Ağakan Dr. Birhan Altay Dr. Z. Ebru Basa Dr. Mehmet Çakmak Dr. Zafer Çelik Dr. Filiz Ünal İncekara Dr. Handan Kurtbaş Dr. Rıza Özbek Dr. Ali Polat Dr. Nadir Sevinç Dr. Figen Şahpaz Dr. Handan Yüksel Hukuk Bürosu Av. Ayşegül Bulut Av. Ender Büyükçulha Av. Tonguç Cankurt ATO ÇALIŞANLARIMIZ Kurtuluş Açıkyıldız Zeynep Bike Satı Boynueğri Umut Evşen Nursen Kılıç Yasemin Şahingöz Sibel Durak Kansu Yıldırım Büro Personeli Büro Personeli Hizmetli Büro Personeli Büro Personeli Büro Personeli Basın Yayın Büro Personeli HEKİM MECLİSİ (BİRİM TEMSİLCİLERİ) HASTANE ADI BİRİM TEMSİLCİSİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Dr. M. Cenk Akbostancı Dr. Canan Kalaycıoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Dr. Ali Murat Zergeroğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Melike Hamiyet Demirkaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Kıvılcım Ayan Gücüyener Dr. Vedat Bulut Dr. Bülent Cengiz Dr. Gülhan Coşkun Dr. Yeşim Yıldız Dr. Mehmet Eren Yüksel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Bülent Erbil Dr. Halil Kaya Yorgancı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Mert Başaran Dr. Fahrettin Ege Dr. Teyfik Kaplan Dr. Mete Keskin Dr. Zeynep Betül Soysal Dr. Sinan Cem Uzunget SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Turgay Aslan Dr. Ersin Gürkan Dumlu Dr. Dicle Yenilmez SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Songül Çifçi Dr. Tuğba Kaplan Dr. Özkan Maraş Dr. H. Hande Sancıoğlu Dr. Kerim Bora Yılmaz 11

13 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Yalçın Aral SB Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Bektaş Kaya Dr. Cihangir Özaslan Dr. Ekrem Tekin Dr. Ramazan Tiken SB Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Nilüfer Akpınar Dr. Engin Demir Dr. Aykut Eşki SB Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Berrin Yeğenoğlu SB Ulucanlar Göz Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Figen Alaçayır Dr. Pınar Özdal Dr. Emine Malkoç Şen Dr. Mert Şimşek SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Savaş Baba SB Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Burak Açar SB Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ali Nail Demir Dr. Cem Hatipoğlu Dr. Hilmi Umut Tatlı SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Melike Sanem Erdaş Dr. Oral Menteş Dr. Mine Oğuz Dr. Mine Önal SB Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Dr. İbrahim Kutluer Aile Sağlığı Merkezleri Dr. Birhan Altay (Yenimahalle Ergazi Mehmet Gözgü Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Cengiz Aydoğdu (Sincan 85. Yıl Sancak Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ferhat Aytekin (Yenimahalle İsmail Ulucan Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Emir Kurtuluş Arıkök (Kazan Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ebru Basa (Batıkent 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Zafer Çelik (Keçiören İsmet Ayturan 95 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ayşin Güripek (Batıkent 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ali Polat (Altındağ Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Nadir Sevinç (Mamak Öztoprak Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ağakan Altimur Yalçınkaya (Keçiören Barış Sitesi Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Handan Yüksel (Çankaya 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) Özel Akay Hastanesi Dr. Adnan Bulut Özel Akrapol Hastanesi Dr. Engin Erdoğan Özel Ankara Güven Hastanesi Dr. Mine Fedakar Şenyücel Dr. Aylin Yaman 12

14 Özel Ankalife Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Dr. Can Koşal Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Dr. Dilek Aydın Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Dr. Serap Bilen Hızel Özel Bilgi Hastanesi Dr. Haldun Kabacaoğlu Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Dr. Gökçe Silsüpür Özel Dünya Göz Hastalıkları Hastanesi Dr. Figen Yamanoğlu Özel Era Göz Hastalıkları Hastanesi Dr. Ayşe Hürriyet Mutluay Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Dr. Özgür Bolsu Özel Kudret Göz Hastalıkları Hastanesi Dr. Ferhan Ural Özel Lokman Hekim Hastanesi Dr. Ali Ağca Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Dr. Ali Ağca Özel Medicana International Ankara Hastanesi Dr. Banu Kumrulu Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi Dr. Ahmet Serdar Tellioğlu Özel Özkaya Tıp Merkezi Dr. Müge Yetener Özel TOBB ETÜ Hastanesi Dr. Bülent Toprakçı Özel Veni Vidi Mamak Hastanesi Dr. Gökhan Çelik Kurum Hekimleri Dr. Barış Akoğlu Dr. H. Yaprak Karakoç Serbest Hekimler Dr. Rana Anadolu Brasie Dr. Filiz Çimen Bilyay Dr. Önal İkbal Duran 13

15 Meslek Etiği Onur Kurulu Toplantıları Onur Kurulumuz bir yıllık dönemde 8 kez toplanmıştır. Şikayetler ve soruşturma dosyalarının geçtiği işlemler ve oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 14

16 KOMİSYON RAPORLARI Asistan Hekim Asistan Hekim Komisyonu Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, Nisan ayları arasında iki haftada bir düzenli toplantılarını yapmıştır. Komisyon üyeleri bu dönemde öncelikli hedef olarak önlerine hastanelerde asistan hekim örgütlenmesini, temsilci seçimini ve temsilciliklerin aktif iş yapmasını koymuştur. Bu amaçla komisyon toplantılarının bir kısmını hastanelerde asistan buluşması şeklinde yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi asistanlarıyla bu kapsamda buluşulmuştur. Bu buluşmalarda asistanların sorunları dinlenmiş, bu sorunların çözümü amacıyla birlikte mücadele etmek için komisyona katılımları teşvik edilmiştir. Bu toplantılar sonucunda asistanların öncelikli sorunları olarak eğitimin aksaması ve mobbing göze çarpmıştır. Asistan hekimlerin eğitim ile ilgili göze çarpan sorunları şunlar olarak tespit edilmiştir: Eğitim programlarının yetersiz olması ya da hiç olmaması Eğitimlerin asistanların makale, vaka, seminer sunumu üzerinden yürüyor olması Poliklinik hizmetinin asistan eğitiminden koparılmış olması, asistanların tek başına poliklinik hizmeti vermesi. (Bu etkinliğin de esasen eğitim kapsamında olduğunun görmezden gelinilmesi) Teorik eğitimlerin öğle arası, mesai bitimi gibi saatlerde yapılıyor olması Teorik eğitim kapsamında hocaların ders anlatmaması Asistan hekimlerin örgütlenmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak da mobbing saptanmış olup, mobbing in ne olduğunun, nelerin mobbing kapsamında değerlendirileceği ve mobbingle mücadelede neler yapılabileceği konusunda hem mobbing yapan kişiler hem de mağdurların bilgisizliği tespit edilmiştir. Bu kapsamda ATO Asistan Hekim Komisyonu mobbing hakkında bilgilendirme toplantıları organize etme kararı almıştır. Bu eğitimlerin sadece asistan hekimlere değil aynı zamanda hocalara da verilmesi planlanmaktadır. Bunun için gerekli teknik çalışma sürmektedir. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu nun da kararı olan Mobbing e uğrayanın El Kitabı hazırlığı görevini ATO Asistan Hekim Komisyonu üstüne almıştır. Bu kitapçıkta mobbingin ne olduğu açıklanacak ve mobbinge uğrayan kişilere yol haritası çizilecektir. (Nereye başvuru yapılması gerektiği, nerelerden destek alınabileceği, örnek davalar vb.) 15

17 Hacettepe Üniversitesi nde asistan hekimlerin hukuksal sorunlarına dair bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 26 Kasım Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksel Noras Salonu nda saatleri arasında Asistanların Hukuksal Sorularına Cevap Veriyoruz konulu bir toplantı yapıldı. Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu nun planladığı toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Dr. Onur Naci Karahancı ve birçok asistan hekim katıldı. Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu ndan Av. Ender Büyükçulha 14 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren yüksek öğrenim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği hakkında bilgi verip, asistan hekimlerin sorularını cevapladı. Akademik teşvik ödeneğinin hangi kural ve ilkeler kapsamında uygulanacağına dair belirsizlikler ve haklı kaygılar olduğunu söyleyen Av. Ender Büyükçulha, her durumda keyfiyete ve eşitsiz uygulamalara yol açmayacak denetlenebilir ve şeffaf bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda yasa gereği yayınlanacak uygulama yönetmeliklerinin de hekimler tarafından dikkatlice okunması ve uygulamaların takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Toplantıda, üniversitelerde görev yapan asistan hekimlerin aleyhlerindeki mesleki suçlamalara karşı hakları ve mecburi hizmet uygulamasının özellikle aile birliğine zarar verici sonuçları ile hukuki çözüm yollarına dair konular da ele alındı. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu nun yürütmekte olduğu Gına Geldi kampanyasını Ankara da komisyonumuz örgütlemektedir. Bu kampanyanın bir parçası olarak kol üyesi diğer arkadaşlarımızla birlikte kampanyanın sosyal medya hesaplarını yönetmekteyiz. Yine kampanya dahilinde Eğitim Veren Hoca Aranıyor çalışması yapmaktayız. Bu çalışmada asistan eğitimi kapsamında asgari bazı kriterler saptanmış olup asistan hekimlere bu kriterlere uyan hocalarını bize bildirmelerini istemekteyiz. Bu çalışmada amacımız bu asgari kriterleri dahi sağlayan klinik ve hoca sayısının azlığının yaratacağı farkındalık üzerinden örgütlenme faaliyeti yürütmektir. Gına Geldi kampanyasının bir parçası olan Büyük Asistan Buluşması nın henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte 16 Mayıs tarihinde Ankara da gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu organizasyonun mekan, sosyal program vb. düzenlemelerini yine komisyonumuz üstlenmiştir. Asistan Hekim Komisyonu Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekim Komisyonu ATO AH komisyonu önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ayda 1 yada 2 kez toplantılar yaparak çalışmalarına devam etti. Bu dönem içerisinde komisyon çalışmalarında alınan kararlara uygun olarak eylem ve aktivitelerde bulunuldu. Bu dönem içerisinde yapılan toplantılarda alınan komisyon kararları, bu kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen basın açıklamaları ve katılım sağlanan eylemler aşağıda sıralanmıştır: tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) ASM nöbetlerine ilişkin, ASM lerde nöbet tutulması esnasında can güvenliği sorunu yaşanması ihtimalinin bulunduğu ve sanal/yapay bir talep yaratılmış olduğunun vurgulanması gerekmektedir. 2) Acillere yapılan başvuruların esasen kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin ürünü ve sağlık alanının metalaştırılmasının bir sonucu olduğu vurgulanmalıdır. 3) Nöbetler sırasında yaşanması muhtemel malpraktis uygulamaları Aile Hekimleri için bir sorun haline dönüşebilir, sigorta şirketlerinin geçerli sözleşme koşullarında ödeme yapabilecekleri kuşkuludur. 4) Nöbetler konusunda bilgilendirici broşürler hazırlanarak dışımızdaki demokratik kitle örgütleri ile paylaşılmalıdır. 5) Bu konuda sahadaki tüm aktörlerin katılımını sağlamaya çalışarak gerçek anlamda büyük ve kapsamlı bir miting hazırlığında bulunulması önemlidir. 6) Acil sağlık hizmetinin özel bir alan olmasından hareketle acil servislerde acil servislerde birinci basamak çalışanlarının nöbet tutmasının yaratabileceği olası problemler ortaya koyulmalıdır. 16

18 tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına getirilen fazla mesai (Nöbet) uygulaması için bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi. 2) Basın açıklamasında bu nöbetlerin sağlık çalışanları tarafından benimsenmediğinin ve esasen sağlık alanının piyasalaştırılmasının yeni bir boyutu olduğunun vurgulanmasına karar verildi tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: ASM nöbetleri ile ilgili basın açıklamasının 1 Temmuz 2015 de THSK önünde yapılması ve bu açıklamaya ANKAHED in de davet edilmesi kararlaştırıldı tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) ASM nöbetlerine iştirak etmeyen Aile Hekimlerinden istenen savunmalara karşı örmodel savunma metinleri hazırlanmasına ve bu konuda oda ve TTB Hukuk bürolarından destek alınmasına 2) Pratisyen Hekimlik Kongresine katkı ve katılım sağlanmasına karar verildi tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan nöbet genelgesi ile Aile Hekimlerine getirilen Cumartesi günleri nöbeti ve hafta içi 20:00 a kadar öngörülen fazla mesai uygulamalarını değerlendirmek ve TTB ve diğer Dernek ve sendikalarca alınan eylem kararlarını incelemek üzere komisyonun yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alındı: 1) 12 Aralık 2014 günü şehir merkezindeki ASM lerde Hizmet verilmemesi (Köy ASM lerinde ve acili bulunmayan yerleşimlerde nöbetçi kalabilir) 2) ASM çalışanlarının katılımıyla 12 aralık 2014 günü 12:30 da THSK (Eski Refik Saydam Hıfz-ı Sıhha Enstitüsü) önünde basın Açıklaması yapmak üzere toplanılması 3) 13 Aralık 2014 de tüm ASM çalışanlarının katıldığı ve TTB önünden başlatılacak bir yürüyüşle Sağlık Bakanlığı önünde saat 11:00 de buluşularak kitlesel basın açıklamasının gerçekleştirilmesi 17 Aralık 2014 tarihinde yapılan komisyon toplantısında basın açıklamasına katılım değerlendirilmiş ve yeni eylem önerileri tartışılmıştır tarihinde yapılan komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) Ankara da Cumartesi günleri dayatılan fazla mesai uygulamasına katılmama kararlılığının devam ettirilmesi, ve sahadaki çalışmalara devam edilmesine 2) Sağlık alanında örgütlü diğer sendika ve derneklerle eylem ve direnişlerde ortak hareket edilmesi doğrultusunda girişimde bulunulmalı ve birinci basamakta örgütlü tüm yapıların desteklerinin alınmasına çalışılmalıdır. 3) TTB nin almış olduğu karar uyarınca mart 2015 tarihinde birinci basamakta fazla ve angarya çalışma dayatmasına karşı gerçekleşecek iş bırakma eylemine 2. ve 3. basamağın da destek vermesini sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesine karar verilmiştir tarihinde yapılan komisyon toplantısında Mart günleri gerçekleşecek olan iş bırakma eylemlerinin duyuru ve broşürlerinin, diğer sendika ve derneklerden temsilcilerle birlikte dağıtımına ve iş bırakma eylemine katılımın arttırılması doğrultusunda ASM ziyaretlerinin yapılmasına karar verilmiştir. 17

19 Basın Açıklamaları 13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Hem Kendi Haklarımız, Hem de Toplumun Sağlık Hakkı İçin Ses Veriyoruz! Birinci Basamakta Halkın Sağlığı, Çalışanların Hakları İçin Mücadeleye Devam Birinci Basamaktaki Sağlık Emekçilerine Nöbet Dayatması Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Tasfiyesine Fazla Çalışma - Angaryaya Karşı G(Ö)revdeyiz Mart ta G(ö)revdeyiz! Aktiviteler ATO da Aile Hekimliği Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Nasıl Dönüştürdü konulu sunum gerçekleştirildi SES in aldığı bir günlük iş bırakma kararı desteklendi ve hizmet üretmeme kararı alındı TTB nin diğer dernek ve sendikalarla ortak karar aldığı iş bırakma eyleminin örgütlenmesine aktif katılım sağlandı. Bu doğrultuda eylemlilik süreci öncesindeki iki hafta boyunca ASM ziyaretleri ve yüz yüze görüşmeler yapıldı. 13 Mart 2015 günü Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleşen basın açıklaması ve foruma katkı ve katılım sağlandı. Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekim Komisyonu Emekli Hekim Komisyonu ATO Emekli Hekim Komisyonu, 4 Mart 2012 de düzenlenen emekli hekim kahvaltılı toplantısında seçilen Yürütme Kurulunun ATO Yönetim Kurulunun aldığı kararla Komisyona dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur Dönemi Komisyon üyeleri Dr. Utku Özcan (Başkan), Dr. Derman Boztok (Sekreter), Dr. Ayten Hatiboğlu, Dr. Hale Efem, Dr. Nilay Ülkü, Dr. Celalettin Güner, Dr. Gönül Gürkaynak, Dr. İncilay Kılıç, Dr. Gültekin Erdoğan, Dr. Mehmet Çakmak ve Dr. Gonca Parlak tan oluşmaktadır. EHK önceki dönemde uygulanan emekli hekim anketi sonuçlarını temel alarak çalışmalarını sürdürmüştür. Ankette başlıca sorunlar olarak ekonomik güçlükler, sağlık bakım gereksinimleri, sosyal iletişimde meslektaşlar arası haberleşme ve dayanışmada yetersizlik gibi konular öne çıkmış; odadan beklentiler arasında daha iyi iletişim kurulması, dayanışma ve birlikte sorun çözmenin geliştirilmesi, sağlık kuruluşlarında emekli hekimlere daha fazla kolaylık ve özen gösterilmesinin, yanı sıra mümkünse evde bakım desteğinin sağlanması ve sosyalkültürel toplantıların artırılması istekleri belirtilmişti. Emekli Hekim Komisyonu, emekli hekim maaşlarında iyileştirme yapma gayretlerini en önemli amaç olarak belirlemiştir. Konu, Türk Tabipleri Birliğinin de başta gelen talebi ve eylem alanı durumuna gelmiştir. Geçmiş on yıllardaki maaşlardaki gerileme, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışma sonucu yıllara göre ve diğer mesleklerle karşılaştırılmak üzere döküm olarak elde edilmiştir. Kabaca hekimler diğer meslek mensuplarının yarısı kadar emekli maaşı almaktadırlar. Bu haksız durum, bir an önce iyileştirme istemi ile karar vericilere baskı oluşturularak gündemde tutulacaktır. Bu amaçla, emeklilik konusunda uzmanlığı olan kişiler ve TBMM nde konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlayan milletvekilleriyle ortak çalışma planları değerlendirilmektedir. 25 Mayıs 2013 tarihinde ATO da düzenlenen dayanışma kahvaltısının ertesinde Güvenpark a bir yürüyüşle basın açıklaması yapılmıştır. ATO diğer odaları da teşvik ederek Türk Tabipleri Birliği bünyesinde Emekli Hekim Kolu oluşturulmasını sağlamıştır. TTB ve ATO avukatları açık bir adaletsizlik ve mağduriyet oluşturan durumu dava konusu yapmaya hazırlanmaktadırlar. ATO-EHK Başkan ve Sekreteri, 2014 Yazından itibaren çalışmalarını TTB Emekli Hekim Kolunu güçlendirmek üzere yoğunlaştırmışlar ve illerde önde gelen Tabip Odalarında Emekli Hekim Komisyonları kurulmasını teşvik etmişlerdir. ATO Yönetim Kurulu karar ve destekleriyle, Ankara dan sonra sırasıyla Antalya, Adana 18

20 ve Hatay da düzenlenen TTB-EHK toplantıları (Cumartesi öğleden sonra) ve Odaların emekli hekimlerle düzenlediği kahvaltılı toplantılarda (Pazar sabahı) Kol Başkanı Dr. Erdinç Köksal ve Kol Gen. Sekreteri Dr. Deniz Keskinler in sorunlar ve çözümleri içeren slaytlı sunumları, Kol üyelerinin konuşmaları ve katılımcıların tartışmalarıyla ilgili Odanın EHK kurulması kolaylaştırılmıştır. ATO-EHK Sekreteri ayni zamanda TTB-EH Kolu İkinci Başkanı olarak sürecin örgütlenmesinde yönlendirici işlev görmüştür. ATO-EHK, TTB-EHK nun Ankara da yetkili makamlar nezdindeki girişimlerinde öncülük ve ev sahipliği yapmıştır. Ortak heyet olarak, başta ücret konusu olmak üzere sorunlar ve çözümlerine ilişkin hazırlanan dosyalarla TBMM nde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri Türkan Dağoğlu, Hülya Güven ve Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar a ziyaretle görüşmeler yapılmıştır. Yine Maliye Bakanı Baş Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Kalkınma Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanı Fatih Türkmen makamlarında ziyaret edilerek emekli hekimlerin mağduriyetleri ve aile hekimlerine dayatılan nöbet konularındaki haksız uygulamalar kendilerine iletilmiştir. ATO-EHK Başkan ve Sekreteri CHP Genel Başkanı, milletvekilleri ve yetkililerinin katıldığı emeklilerin sorunları toplantısında TTB-EHK nu temsil ederek sorunları aktarmışlar ve çözüm önerilerini iletmişlerdir. Bütün sıralanan temaslar olumlu geçmiş ve emekli hekimlerin sorunlarıyla ilgili savunuculuk ve farkındalık yaratma çalışmalarına katkı sağlanmıştır. ATO-EHK, emekli hekimlerin katılımını sağlayarak üye sayısını artırmayı ve emekli hekimlerin sorunlarını çözmeğe yönelik programlarla sosyal ve kültürel nitelikte etkinlikler düzenlemek gibi çalışmaları sürdürmeyi hedeflemektedir. 1 Aralık 2013 tarihinde Atlı Spor Kulübünde canlı bir katılımla yıl sonu dayanışma kahvaltısı düzenlenmişti. 14 Mart 2015 etkinlikleri kapsamında meslekte belli yılını dolduran hekimlere plaket verilmesi töreninde Komisyon Başkanı Dr. Utku Özcan ilgiyle karşılanan bir konuşma yaparak hekimleri ATO-EHK çalışmalarına katılmaya çağırmıştır. Önümüzdeki haftalarda yeni bir kahvaltılı toplantı planlanmaktadır. ATO Hekim Postası ve internet sayfasında EHK çalışmalarına ilişkin haber ve görüş yazıları yer almaktadır. ATO daki emekli hekim listesi güncellenmesi sürdürülmektedir. Komisyonumuz, Odamızın Yönetim Kuruluna ve değerli çalışanı Sn. Yasemin Şahingöz e emek ve destekleri için teşekkür eder. Emekli Hekim Komisyonu Özel Hekimlik Komisyonu Özel Hekimlik Komisyonu olarak son bir yıl içerisinde odamızın basın açıklamalarına katıldık. 16 Kasım 2014 Pazar günü yapılan ve ATO Özel Hekimlik Komisyonunu temsilen katıldığım TTB Özel Hekim Kolu toplantısında özel hekimlerin sorunları paylaşıldı. Yürütme kurulunda yer alındı. Çalışmalar devam ediyor. Toplantı sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Yine Özel Hekimlik Komisyonu olarak; Ankara da faaliyet gösteren hekimlere TTB-HUV Sistemi ile bilgi aktarmak, Gerek hekimlerin gerekse sağlık kuruluşlarının yeni sistem ve geri ödeme ile ilgili olası sorularını cevaplamak, sorunlarını tespit etmek ve katkılarını almak, TTB-HUV tarifesine geçmenin özel sektörde çalışan hekimlere etkilerini paylaşmak amacıyla 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat da Ankara Tabip Odası nda TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NDEN TTB-HUV A GEÇİŞ konulu bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Toplantıya konuşmacı olarak TTB-HUV Çalışma Grubu Başkanı Dr. Raif KAYA katıldı. Özel Hekim komisyonu olarak ne yazıkki ilginin azlığı ve iletişim sorunları nedeniyle daha fazla çalışma yapılamamıştır. Özel Hekimlik Komisyonu 19

21 Halk Sağlığı Komisyonu 13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu dönemi çalışmalarına Kasım ayında başladı. İki haftada bir Çarşamba günleri toplanan Halk Sağlığı Komisyonu nun bu dönemdeki ilk etkinliği Prof. Dr. Erhan Nalçacı nın Halk Sağlığı Komisyonunun Kısa Tarihi, Kolektif Üretimleri ve Yöntem üzerine sunumu idi. Devamındaki komisyonumuzun çalışmaları aşağıdaki sunum başlıklarıyla gerçekleştirilmiştir: Ebola Salgını ve Korku İdeolojisi DSÖ den ILO ya Uluslararası Örgütler: Kimin Sağlığı? Neyin Örgütü? Sağlıkta Gericiliğin Yansımaları Küba da Sosyalizmin Dayanakları ve Güncel Gelişmeler Aile Hekimliği Uygulamaları; Ne getirdi? Ne götürdü? Soma da Kimler Öldü? Ateşi Çalmak ve Tıbbi Antropoloji Kızıl Tıp ( SSCB ilk döneminde toplumcu tıp uygulamalarına dair) Küba da Biyoteknoloji: Akciğer kanseri aşısı neden Küba da geliştirildi? 2015 Haziran ayına kadar Halk Sağlığı Komisyonunun gerçekleştirmeyi planladığı çalışma başlıkları ise şunlardır: Bilimde Kadının Yeri Venezuela da Barrio Adentro deneyimi ve güncel gelişmeler Çehov da Tıbbi Etik Halk Sağlığı Komisyonu İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Komisyonumuz dönemi işçi sağlığı ve işyeri hekimliği etkinliklerini; kendi paradigmasına uygun bir tarzda, sınıf ve meslek diyalektiği içerisinde ve bu bağlamda işyeri hekimliği ile işçi sağlığı nı birbirine hiyerarşi kuran bir tarzdan uzak, birbirini besleyen bir anlayışa uygun olarak yürütmüştür. Etkinliklerinin bir ayağını işyeri hekimliği mesleki çalişmaları oluştururken, diğer bir ayağını da işçi sağlığına sınıf perspektifli yaklaşımın oluşturduğu Komisyonumuz; Ankara İşçi Sağlığı Meclis toplantılarında kendi mesleki birikimlerini işçilerle paylaşırken, işçilerin sınıf dinamiğinin birikimlerini de Mesleki Demokratik Kitle Örgütü olan Tabip Odamıza taşıyarak, işyeri hekimlerinin de mesleki statüsü hekim olan işçiler olduğunun altını çizmiştir. İşçi sağlığı meselesine esastan yaklaşımının işçileri hasta eden üretim sistemi olduğundan yola çıkan Komisyonumuz; İş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlık tanımı olarak bir sonuç olduğunu ve bu durumun işçi cinayeti ile dillendirilmesinin sistem sorgulamasını çağırdığını çalışmalarında esas tutmuştur. Komisyonumuz bu perspektifte kendini söyle tanımladı İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU KOMİSYON ÜYELERİMİZ Ercan YAVUZ (Komisyon Başkanı) Nadir SEVİNÇ (Kol Yürütme Kurulu Üyesi/Sekreter Yardımcısı) Arif MÜEZZİNOĞLU Celal EMİROĞLU Levent KOŞAR Sedat ABBASOĞLU Sıtkı KESEDAR 20

22 döneminde yapılan etkinlikler Komisyonumuzun katılımı ve çağrısıyla her ayın ilk Çarşamba günü Ankara Meslek Hastalıkları Konsey toplantısı yapılmaktadır. Komisyonumuz ve Ankara Meslek Hastalıkları Konseyi tarafından aşağıda yer alan panel ve konferanslar gerçekleştirilmiştir. KONFERANS: Meslek Hastalıklarının Ekonomi Politiği - Dr. OĞUZ TOPAK KONFERANS: İşçi Sağlığında İşçi Denetimleri Mad. Müh. TAYFUN ÖZUSLU PANEL : KAPİTALİZM ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR (İŞÇİ CİNAYETLERİ) Prof.Dr. HALUK ALAGÖL: Panel yöneticisi Prof.Dr. GENÇAY ŞAYLAN: Kapitalizmin doğuşu/bunalım dönemi/neoliberalizm Prof.Dr. İBRAHİM AKKURT: Meslek hastalıklarında tıbbi tanının önemi Maden Müh. MEHMET TORUN: Maden kazalarının ardındaki Gerçekler Dr.CELAL EMİROĞLU :6331 Sayılı yasa işyeri hekimleri ve OSGB ler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları İşyeri hekimleri buluşması: Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında FTR Uzmanlarının tanılama / bildirim süreçlerinde yaşadıkları sorunlar Komisyonumuz 2015 Yılı için İşyeri hekimlerinin asgari ücretlerinin belirlenmesi doğrultusunda TTB İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Koluna aşağıda yer alan yazıyla görüşünü iletmiştir ATO YK Aracılığıyla TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği Koluna iletilen görüşümüz: Ankara Tabip Odası Yönetim Kuruluna; İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz 18 Kasım ve 25 Kasım 2014 tarihinde yaptığı toplantılarda 2015 yılı İşyeri Hekimliği asgari ücret tarifesini gündem yapmış ve aşağıdaki kararları almıştır: 1) TTB Genel Kurulu kararı gereğince asgari ücret tarifesinin 2014 yılında olduğu gibi tehlike sınıflarına göre (az tehlikeli tehlikeli çok tehlikeli) belirlenmesi kararına uyulmasına karar verilmiştir. 2) İşçi sağlığı açısından nitelikli bir hizmetin verilebilmesi için işçi başına ayrılması gereken süre en az 15 dakika olmalıdır. Asgari süre kırmızı çizgimiz olup bu noktadan ödün verilmemelidir. 3) Tam gün işyeri hekimliği ücretinde tehlike sınıfları arasındaki makas daraltılmalıdır. 4) Az tehlikeli sınıfta geçen yıl geçiş aşaması olması nedeni ile ücret artışı yapılmamıstı. Bu durum göz önüne alınarak 2015 yılı ücreti belirlenirken artış oranı az tehlikeli sınıfta daha fazla olmalıdır. 5) Asgari ücret, işyeri hekimi ile patronlar arasında bir mücadele alanıdır. Hekim emeğinin korunması, işçilerin sağlığının korunup geliştirilmesi açısından asgari ücretin savunulması ve arkasında durulması ilkesel olarak benimsenmelidir. Kol toplantısında yukarıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda yapacağımız sunu (komisyonumuz tarafından iki sunu yapılması kararlaştırılmıştır) ve tartışmalar sonrasında asgari ücret tarifesinin şekillenmesinin gerçekçi olacağı prensip kararı alınmıştır. Komisyon toplantısına katılanlar ; Arif Müezzinoğlu, Celal Emiroğlu, Ercan Yavuz, Levent Koşar, Nadir Sevinç, Sedat Abbasoğlu, Sıtkı Kesedar Komisyonumuz, Odamızın Yönetim Kuruluna ve değerli çalışanı Sn. Yasemin Şahingöz e emek ve destekleri için teşekkür eder. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 21

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

2010-2012 döneminde ATO ne yapt

2010-2012 döneminde ATO ne yapt 2010-2012 döneminde ATO ne yapt ANKARA TAB P ODASI 2010-2012 döneminde ATO ne yapt Ankara Tabip Odası 2010-2012 Döneminde Ne Yaptı Mart 2012, Ankara Tasarım ve Baskı: Mucize Reklam Matbaacılık Tel: (0312)

Detaylı

Gazi Tıp ta neler oluyor?

Gazi Tıp ta neler oluyor? ? Gazi Tıp ta neler oluyor? Hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle YÖK tarafından tıp fakültesi dekanlığı görevinden alınan ve hukuki mücadelesini sürdüren Prof. Dr. Sacit Turanlı ve halen dekan vekilliğini

Detaylı

Aile hekimliği. 3 günlük G(ö)rev tamamlandı

Aile hekimliği. 3 günlük G(ö)rev tamamlandı Özel hastanelerin önlenemeyen yükselişi AKP iktidarının sağlığı ticarileştirme politikalarıyla birlikte yatırımcılara sağladığı kolaylıklar yatırımcıların sağlık alanına yönelmesine ve özel hastane sayısının

Detaylı

Devlet hastaneleri usulsüz yönetiliyor!

Devlet hastaneleri usulsüz yönetiliyor! Sağlık emek ve meslek örgütlerinden fiili hizmet süresi zammı ile ilgili yasa teklifi Yıpranıyoruz, hakkımızı istiyoruz! Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının uzun yıllardır

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İstanbul Tabip Odası 2011-2012 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

Katil var, hırsız var, sağlık yok!

Katil var, hırsız var, sağlık yok! Akademik Meslek Örgütleri nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası na destek Mesleğinin gereğini yerine getiren hekimleri cezalandıramazsınız! Sağlık Bakanlığı nın Gezi eylemlerinde

Detaylı

Hekimliğime dokunma. Bu davaya müdahil olup Gezi ye can suyu veren hekimlerle dayanışın İLGİLİ DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEBİMDİR! Yenişehir Ankara P.P.

Hekimliğime dokunma. Bu davaya müdahil olup Gezi ye can suyu veren hekimlerle dayanışın İLGİLİ DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEBİMDİR! Yenişehir Ankara P.P. hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü Mithatpaşa Cad. No: 62/18 06420 Kızılay ANKARA İade Adresi: Ankara Tabip Odası Dava öncesinde her yaş ve meslek grubundan Ankaralılar, Hekimliğime dokunma ve Diren doktor

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

Nitelik mi o da ne? 8-9

Nitelik mi o da ne? 8-9 Spor, başkası ile savaşmak değil, kendini geliştirmedir www.ttb.org.tr örgütlü emek, sağlıklı toplum Sayı: 199 Ekim 2013 Tıp fakültelerinin birbiri ardına açıldığı, özel tıp merkezlerinin tabelalarının

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Sağlığın ve bilimin ticarileştirilmesinde

Sağlığın ve bilimin ticarileştirilmesinde AYM, gönüllü hekimlik hizmetlerinin suç olabileceğine hükmetti www.ttb.org.tr örgütlü emek, sağlıklı toplum Sayı: 209 Kasım 2014 Eğitim Araştırma Hastaneleri nde görev yapan hekimler, sağlık alanında yıllar

Detaylı

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip Genç hekimler G(ö)REV de! İzmir, İstanbul ve Ankara da asistan hekimler, iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktılar. Asistan hekim eylemlerinin

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014 İstanbul Tabip Odası 2013-2014 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

663 e kısmi iptal. tıp fakültesi

663 e kısmi iptal. tıp fakültesi Sağlık Bakanı değişti Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ koltuğunu Dr. Mehmet Müezzinoğlu na bıraktı. Kamuoyunda, bugüne dek çok başarılı olduğu söylenen Recep Akdağ ın neden görevden alındığına dair tartışmalar

Detaylı

Asistan hekimler imdat diyor!

Asistan hekimler imdat diyor! Bakan dan müjdeli haber bekliyoruz! TTB Heyeti, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu na sağlık alanında hemen karşılanması gereken 14 acil talebi iletti. Bakan da 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143 Geleceğe umutla bakıyoruz Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Bilimsel Etkinlikler... 12 Oda Haberleri... 14 Meslek Sorunları Sempozyumu... 20 2012-2013

Detaylı

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor!

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor! Torba yasa onaylandı! Dünyadan Türkiye ye bakış Global Post - 07 Ocak 2014 Yaralı göstericileri tedavi eden doktorlar tutuklanacak The New York Times - 17 Ocak 2014 Türkiye: Tartışmalı sağlık kanun tasarısı

Detaylı

Bir yıl oldu Çıt yok!

Bir yıl oldu Çıt yok! Dr. Ersin Arslan ın ölüm yıldönümünde G(ö)REVDEYİZ Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla 17 Nisan 2013 tarihinde Türkiye nin her yerinde hekimler ve sağlık çalışanları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi nin 39. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 15 Şubat 2014 Cumartesi

Detaylı

ATO nun açtığı davalarda yüzler güldü

ATO nun açtığı davalarda yüzler güldü ATO nun açtığı davalarda yüzler güldü Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu nun açtığı üç davada sonuçlar yüzleri güldürdü. Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde acil serviste

Detaylı

Huzursuzluk tırmanıyor!

Huzursuzluk tırmanıyor! Kasım 2012 de yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlığı Sınavı (YDUS) için ÖSYM nin yayınladığı kılavuzda yer verilmeyen Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri anabilim dalı gelişimsel pediatri yan dal

Detaylı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı İlker Belek üniversitenin onurudur, elinizi ondan çekin! Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği nin basın açıklamasını

Detaylı