13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU. 13 NİSAN Nisan 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13 NİSAN 2014-25 NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU. 13 NİSAN 2014 25 Nisan 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1

2 13 NİSAN Nisan 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 1

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Bir Yılın Ardından... 3 Merkez Büro Faaliyetleri... 7 Komisyon Raporları Basın Açıklamaları Eğitimler - Kurslar Panel - Konferans Toplantılar ve Söyleşiler Fakülteler İntörn Toplantılarımız Kurultaylar - Sempozyumlar - Çalıştaylar Mezuniyet Törenleri Yönetim - Komisyon - Onur Kurulu Toplantıları Miting - Yürüyüş - Eylem Yönetim Kurulumuza Yapılan Ziyaretler Yönetim Kurulumuzun Yaptığı Ziyaretler Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Basın Açıklamaları Afişlerimiz Kitap - Broşürler Hekim Postası Gazetesi Medyada Ankara Tabip Odası Görsel Basında ATO Yazılı Basında ATO Etkinliklerimizden Kareler Üyelerimize İndirim Sağlayan Kuruluşlar

4 Bir yılın ardından 13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Ülkemizde son 12 yıldır şiddetle uygulanan neoliberal politikalar ve onların sağlık alanındaki en öne çıkan yüzü olan Sağlıkta Dönüşüm Programı nın yarattığı tahribat son yıllarda giderek daha fazla hissediliyor. Yaşama toplumcu açıdan bakan bütün sivil toplum kuruluşları, demokratik emek ve meslek örgütleri gibi tabip odaları da son bir yılda halkı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ekonomik ve sosyal politikalarla daha etkili mücadele etme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldılar. Bu mücadeleyi etkisizleştirmek için uygulamaya sokulan yeni yasal düzenlemeler bu sorumluluğun yerine getirilmesini daha da güçleştirdi. Genel olarak toplumda, özel olarak da bu kuruluşların tabanlarında oluşturulmaya çalışılan umutsuzluk ve duyarsızlık örgütlü mücadeleyi büyütmenin önünde aşılması gereken ve fakat aşılması giderek zorlaşan bir engel oluşturdu. Demokratik emek ve meslek örgütlerinin itibarsızlaştırılması çabaları son döneme damgasını vuran bir diğer gelişme oldu. İktidar ve onun her düzeydeki temsilcileri bu kuruluşları halktan ve üye tabanlarından izole etmeye, onların çabalarının halk ve emekçi kitleler için öneminin görünmez ve değersiz kılınmasına uğraştılar. Son birkaç yılda yoğunlaştırılan bu iklimin önümüzdeki dönemde de etkili olmaya devam edeceği öngörülebilir. Ankara Tabip Odası olarak bu zor dönemde halkın sağlığını ve hekimlerin özlük haklarını tehdit eden, iyi hekimlik değerlerini hedef alan gelişmeler karşısında bazen tek başımıza, bazen de diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte savaşmaya çalıştık. Sağlığın sadece fiziksel ve ruhsal iyilik hali olmadığını, sosyal iyiliği de kaçınılmaz olarak içerdiği bilinciyle çevre sorunlarından insan haklarına, tıp eğitiminden iş cinayetlerine, aile hekimlerine dayatılan angarya çalışma koşullarından akademik özerkliğe yapılan saldırılara, haksız kadrolaşmadan sağlığın piyasalaştırılmasına geniş bir yelpazede mücadele vermeye uğraştık. Eylemler: Bu döneme damgasını vuran gelişmelerden biri birinci basamak sağlık çalışanlarına yapılan nöbet dayatmaları oldu. Bunlara karşı diğer emek ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde defalarca eylem ve etkinlikler düzenlendi. 1 Mayıs ta diğer örgütlerle birlikte sabah saatlerinde Ethem Sarısülük ün katledildiği Güven Park a karanfil bıraktık ve ardından bayramı Sıhhıye de kutladık. 7 Mayıs ta Kurtuluş Parkı nda Yatağan İşçilerinin eylemine destek verildi. 2 Temmuz da Kolej Meydanı nda Sivas Katliamı nın protesto edildiği mitinge katılım sağlandı. 22 Temmuz da engelli vatandaşların kadro alabilmek için başlattıkları greve destek için İzmir Caddesi nde basın açıklaması yapıldı. 1 Eylül de Kolej Meydanı nda düzenlene mitingde Dünya Barış Günü kutlandı. 8 Ekim de IŞİD saldırılarına direnen Kobani halkına destek sağlamak üzere diğer örgütlerle birlikte Kolej Meydanı nda buluşulup Kızılay Meydanına yüründü. 7 Kasım da emekli maaşları için Emekli Sen in yaptığı yürüyüş ve basın açıklamasına katılım sağlandı. 22 Kasım da IŞİD vahşetine, erkek egemenliğine, kadın katliamlarına ve nefret cinayetlerine karşı Ankara Buluşması kapsamında yapılan yürüyüşe ve basın açıklamasına iştirak edildi. 28 Şubat ta Sakarya Meydanı nda İç Güvenlik Paketi ne yönelik oturma eylemi ve basın toplantısı yapıldı. Basın açıklamaları: Bu dönemde bazıları sadece ATO tarafından, bazıları diğer örgütlerle birlikte toplam 27 basın açıklaması yapıldı. Aile hekimlerine ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına Mayıs ayından itibaren günlük ASM mesailerinin ardından acil servislerde, 112 istasyonlarında nöbet yazılmaya başlandı. Daha sonra da aile hekimleri cumartesi günleri aile sağlığı merkezlerinde nöbet tutmaya zorlandı. Bu haksız uygulamaya karşı bütün ülkede ciddi bir tepki oluştu. Ankara Tabip Odası da değişik etkinliklerle bu düzenlemelere karşı çıktı. 3 Mayıs ta, 28 Mayıs ta, 1 Temmuz da ve 29 Kasım da bu konularla ilişkili basın açıklamaları yapıldı. İş cinayetleri bu döneme Soma, Ermenek katliamları ve asansör düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybetmesi ile damgasını vurdu. Vahşi kapitalizmin doymak bilmeyen kar hırsı artık işçilerimizi teker teker değil, topluca öldürüyor. 14 Mayıs ta Soma katliamını protesto için Güvenpark ta yapılan kitlesel basın açıklamasına katıldık. 13 Haziran da TTB ile birlikte TBMM önünde Taşeron Yasası na hayır dedik. 8 Eylül de Güvenpark ta İstanbul daki işçi cinayetlerini, 29 Ekim de odamız toplantı salonunda Karaman daki maden katliamını basın açıklaması ile protesto ettik. 3

5 2014 yaz başında hükümet Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasını öngören bir yasa tasarısını meclise getirdi. Hükümet TÜSEB ile sözde özerk, özde tamamen hükümete bağlı olan, demokratik olmayan bir idari yapıya sahip, özel bütçeli, özel hukuk hükümlerine tabi, şirketleşmeyi teşvik eden bir yapılanma kurarak, sağlık alanındaki araştırma ve geliştirme etkinliklerini kendi denetimine almayı, özerkliğini yok etmeyi, ticarileştirmeyi amaçladı. Aynı tasarıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurmak da vardı; böylece merkezi İstanbul da olan ama eğitim-araştırma hastanelerini kendisine afiliye edebilecek devasa bir üniversite kurulması planlanıyordu. Denetimin hükümette olması üniversiter bağımsızlığa, akademik özerkliğe ve özgürlüğe kuşkusuz aykırıydı. 9 Temmuz da düzenlediğimiz ve tıp fakültesi öğretim üyelerinin de katıldığı basın açıklamasıyla bu yasa tasarısı ile aslında amaçlanın ne olduğunu kamuoyuna duyurduk. Yaz aylarına damgasını vuran bir diğer gelişme İsrail emperyalizminin Filistin de uyguladığı ve çocuk ve kadınların daha yoğun olarak etkilendiği katliamdı. 24 Temmuz, 25 Temmuz ve 7 Ağustos taki basın açıklamaları ile İsrail le ticari ve askeri ilişkilerin sona erdirilmesini talep ettik, Gazze de görev yapan sağlık çalışanlarına destek verdik, Filistin Halkı ile dayanışma sergiledik. Yine yaz aylarında Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki hekim açığı nı unanistan dan asistan hekim ithal ederek kapatmayı düşündüklerini açıkladılar. Yetkililere göre ülkemizde uzman hekim ihtiyacı, fakültelerde de asistan hekim ihtiyacı vardı. Oysa bu açıklamanın yapıldığı yıl da dahil olmak üzere son yıllarda Tıpta Uzmanlık Sınavı nda toplam uzmanlık kontenjanları geçmiş yıllara göre %20 civarında azaltılmıştı. Ülkenin tıp fakültelerinin kontenjanları, dolayısıyla TUS a giren hekim sayısı giderek artıyorken, TUS kontenjanları azaltılıyordu. Ortaya çıkan asistan hekim açığı da Sağlık Bakanı mıza göre Yunanistan da uzmanlık eğitimi için uzun yıllar beklemek zorunda kalan Yunan hekimlerce giderilmeliydi. 18 Ağustos ta bu politikalarda ve söylemlerdeki yanlışlıklara ve çelişkilere, uzmanlık eğitimizdeki sorunlara işaret ettik ve Kışkırtılmış talebi hekim ithal ederek mi karşılayacaksınız? diye sorduk. Çevre sorunları: Kapitalist kar mantığı doğal çevreyi giderek daha fazla kirletiyor ve insanlar için yaşanılamaz hale getiriyor. Bu gidişe dur demek için sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütleri tepkilerini büyütüyorlar. Ankara Tabip Odası halkın sağlığını düne göre daha fazla tehdit eden bu kirliliğe karşı değişik etkinlikler düzenledi. Hava Dünya Sağlık Örgütü artık hava kirliliğini grup 1 kanserojen olarak kabul ediyor. Kirli hava insan ömrünü azaltıyor, çeşitli kalp ve solunum hastalıklarına yol açıyor. Bilindiği üzere hava kirliliği Türkiye nin bir çok kentinde olduğu gibi Ankara da da ciddi bir sorun. Hatta, Ankara nın bu açıdan ülkenin en kötü durumda olan kentlerinden biri olduğu söylenebilir. Örneğin, en bilinen hava kirleticilerinden biri olan partiküler madde 10 (PM10) açısından Türkiye de en kötü durumda olan il Ankara. Ankara nın havasını kirleten temel unsurlar arasında, coğrafi özelliklerin dışında, özendirilen kapitalist yaşam biçimi, oy hırsızlığı için halka dağıtılan kalitesiz kömür ve ranta dayalı inşaat sektörü sayılabilir. EGO nun Eylül 2014 verilerine göre Ankara da şehir içi yolculukların sadece % 6.7 si raylı toplu ulaşım araçlarıyla yapılıyor. Çevreci raylı sistemler ihmal ediliyor, buna karşın otomobil trafiği giderek artıyor. Ankara nın hakim rüzgar yönü olan bölgelerdeki çok katlı yapılaşma Ankara yı giderek daha fazla boğuyor. Hava kirliliği konusunda kamuoyu duyarlılığı ve aydınlanması oluşturmak için başta TTB, tabip odaları ve Türk Toraks Derneği gibi dernekler mücadele ediyorlar. ATO da Ocak 2015 te Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 2014 yılına ait Ankara nın hava karnesini yayınladı. Hekim Postası nın Şubat ve Mart sayılarında da o ayki hava kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan elde edilen PM10 değerleri temelinde tablolaştırılmakta, böylece hekim kamuoyunun konu hakkında sürekli bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Su Ankara da 2014 yazı biterken bir ishal salgını yaşandı. Hastanelerde yaptığımız araştırmalarda ishal nedeniyle başvuran hasta sayısının önceki yılların aynı dönemlerine göre 2-3 kat arttığını saptadık. Bunun üzerine Çevre Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 4

6 Ankara Şubesi ni de davet ederek ATO da bir basın toplantısı düzenledik. Bu toplantıda ishal vakalarındaki sayısal artışı gözler önüne serdik. Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Nisan 2014 ten o güne kadar Ankara içme ve kullanma suyundaki sülfat artışını belgelerle ortaya koyarak bu durumun Kızılırmak suyunun şebeke suyuna verilmeye başlandığını gösterdiğini ileri sürdü. Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bizleri ideolojik davranmakla suçladı ve Ankara da ishal vakalarında artış olmadığını, içme suyunun sağlıklı olduğunu savundu, ama bir yandan da o güne kadar halktan gizlenen bir gerçeği, yani Kızılırmak suyunun bir süredir şebeke suyuna verildiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nun Ankara Valiliği ne yazdığı ve ishaldeki artışı, su örneklerinin bazılarında saptanan kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeyi belgeleyen ve bizlerin titizlik ve dikkatle ileri sürdüklerini doğrulayan bir yazı basına yansıdı. Kent ve sağlık Kötü kentleşmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bu dönemde ele almayı sürdürdük. Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunun ana konusu olarak Sağlıklı Kent Olmak başlığı belirlendi. Toplantıda yapılan konuşmalarda 1980 li yıllardan beri uygulanan kent ve çevre politikalarının sonucunda yurttaşlarımızın sağlıklı kentte yaşama olanağından bütünüyle yoksun kaldığı, kentin halk sağlığı açısından iki sahibinin yayalar ve bisikletliler olduğu, kentin ve alt yapısının yayaları ve bisikletlileri merkeze alarak geliştirilmesi gerektiği, inşaata dayalı ekonomik büyümenin sağlıklı kent olmak yönünde en büyük engel olduğu, küreselleşen kapitalizmde toplumsal ve ekonomik alanın yeniden düzenlenmesi girişimlerinin kesişme noktasında yönetim reformu ve yerel yönetimlerin özel bir yer işgal ettiği, belediyelerin de devletin bir egemenlik aygıtı olduğu, sağlıklı kentin çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen, sağlık bilincine sahip olan ve bunu geliştirmeye çabalayan kent olduğu, belediyenin bir hizmet şirketi değil, toplumsal örgütlenme olarak görülmesi gerektiği, enerji ihtiyacı söylemi yerine kömür varsa sağlık yok ve çevre sağlıktır algılarının yerleşmesi gerektiği, kentin sağlığı bozduğu koşullarda hekimin kentle uğraşmasının tercih değil koşulsuz bir görev olduğu vurgulandı. Eğitim ve mesleki gelişim etkinlikleri: Bu dönemde üyelerimizin mesleki gelişimlerine yönelik bir dizi eğitsel etkinlik organize edildi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Genç in verdiği temel ve ileri biyoistatistik kursları 8 kez düzenlendi ve yoğun ilgi gördü. Dr. Figen Şahpaz ın eğitmenliğini yaptığı ilk yardım kurslarının yanı sıra EKG ve CPR kursları da düzenlendi. Bu dönemde başlatılan ve yine ilgi gören kurslardan biri de tıbbi İngilizceye yönelik olarak yapılan tıbbi çeviri ve YDS hazırlık kurslarıydı. Hepsi odamızın toplantı salonlarında gerçekleştirilen bu etkinliklerin sayısı 3 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 59 u bulmuştu. Tıp öğrencilerine yönelik etkinlikler: Tıp öğrencilerinin Ankara Tabip Odası nı ve Türk Tabipler Birliği ni tanıması, hekim örgütlenmesinin önemini anlaması, mezun olduklarında tabip odalarına üye olmalarının özendirilmesi amacıyla Ankara Tabip Odası tarafından intörnlere yönelik olarak daha önceki yıllarda başlatılan toplantılara bu dönemde de devam edildi. Önceki yıllarda Ankara Tıp ve Hacettepe Tıp öğrencileriyle yapılan toplantılar bu dönemde Başkent Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini de içerecek şekilde genişletildi. Hacettepe, Ankara ve Başkent tıp fakültelerinde her bir fakülte için ortalama 1-2 ayda bir olmak üzere bütün intörnlerle halk sağlığı stajlarında buluşuldu. Turgut Özal Üniversitesinde de intörnlerin tamamıyla eğitim-öğretim yılının başında bir toplantı yapıldı. Toplantılarda birisi hekim örgütlenmesini, diğeri yasal mevzuat ve hakları içerecek şekilde ikişer sunum yapıldı. Ankara Tabip Odası nın anlatıldığı birinci sunumları Dr. Kayhan Çetin Atasoy, Dr. Ebru Basa, Dr. Mine Önal ve Dr. Asuman Doğan yaptı. Hukuk sunumlarında TTB hukuk bürosu avukatları görev aldılar. Her biri bir öğleden sonra programını içeren ve ara ile birlikte yaklaşık 3 saat süren bu toplantıların sayısı 27 Mart 2015 itibarıyla 23 ü bulmuştu. Ankara Tabip Odası ÖSYM nin Tıpta Uzmanlık Sınavı na ilişkin bir takım düzenlemelerine geçmiş dönemde de itiraz etmişti. Bu dönemde ÖSYM yetkilileri sınav biçiminin değiştirileceğini, çoktan seçmeli sınav yerine açık uçlu sınava geçileceğini ilan ettiler. Ankara Tabip Odası olarak bir seçme sınavının gerekli olduğunu düşünmekle birlikte ÖSYM nin yıllardır uyguladığı sınav biçiminin bilgiyi ve kavramayı yeterince ölçmediğini de savunuyoruz. Dolayısıyla bu sınav biçiminin sorunlarının giderilmesi, işlevsel bilgiyi daha iyi ölçen ve şeffaf 5

7 bir sınav sisteminin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak böyle bir değişikliğin TTB yi ve tıp eğitimi anabilim dallarının da görüşünü alan, hazırlıkları zamana yeterince yayılarak yapılmış bir süreç sonrasında olabileceği kanısındayız. Üzerinde yeterince çalışılmamış bir değişikliğin apar topar uygulamaya sokulmasının son yıllarda giderek daha fazla sorgulanır olan ÖSYM nesnelliğini daha da zedeleyeceğinden kaygılanıyoruz. Mezuniyet törenleri: Tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerine katılmak ve odamızı bu törenlerde temsil etmek adına özel çaba harcandı. Fakülteler ile yazışma yapılarak mezuniyet törenlerine katılma isteği ve derece yapan öğrencilere plaket verme talebi iletildi. Ankara, Hacettepe, Başkent ve Ufuk Üniversitesi nin mezuniyet törenlerine katılım sağlandı. Ankara Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültelerinin mezuniyet törenlerinde Ankara Tabip Odası adına, sağlık ortamına eleştirel bakış açımızı içeren, konuşmalar yapıldı. Kurultaylar ve sempozyumlar: 18 Ekim 2014 te Çağdaş Sanatlar Merkezi nde Dr. Burhanettin Kaya nın konuşmacı olduğu Hasta Mahpuslar Sorunu ve Çözüm Önerileri başlıklı bir sempozyum düzenledik. Aralık 2014 te Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu nda VII. Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultay ına ve XX. Tıp ta Uzmanlık Kurultay ına ev sahipliği yaptık. 21 Mart 2015 te Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu nda TTB Halk Sağlığı Kolu ile birlikte Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı sempozyumunda Sağlıklı Kent Olmak! temasını işledik. Kültürel ve sosyal etkinlikler: Film oluma ve eleştiri, düşünce mutfağı, film gösterimi, konserler ve forumlar başta olmak üzere 40 tan fazla etkinlik yapıldı. Kurum ziyaretleri: Yönetim kurulumuz bu dönemde etkinlik alanı içinde bulunan resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek alandaki sorunlara ilişkin görüşlerini ve taleplerini aktardı. Başkent, Ankara, Gazi, Ufuk ve Turgut Özal üniversitelerinin tıp fakültelerinin dekanlarını ziyarette lisans eğitimi ve uzmanlık eğitimi ile ilgili sorunlar konuşuldu ve kendilerinden intörn hekimlerle halk sağlığı stajlarında Ankara Tabip Odası nın buluşması için program yapılması istendi, ayrıca benzer toplantıların asistan hekimlerin uyum programlarına dahil edilmesi talep edildi. Bu görüşmelerin sonucunda Hacettepe ve Ankara Tıp ta zaten yapılmakta olan intörn buluşmalarına Başkent ve Turgut Özal tıp fakülteleri de dahil edildi, ayrıca Ankara Tıp ta asistan uyum programına ATO sunumu eklendi. Bayındır, Dünya Göz ve Akay hastanelerinde çalışan meslektaşlarımız ziyaret edileren kendilerine odamızın hazırladığı ve özelde çalışan meslektaşlarımızı hakları konusunda bilgilendiren özel hekimlik broşürü verildi. Emekli hekimleri özlük hakları konusunda hem Maliye Bakanı yardımcısı sayın Abdullah Erdem Cantimur, hem de Kalkınma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanı sayın Fatih Türkmen ziyaret edildi. Çankaya Belediye Başkanı sayın Alper Taşdelen ve Belediye Başkan Yardımcısı sayın Nafiz Kaya ziyaret edilerek halk sağlığı konusunda birlikte yapılabilecek çalışmalar konuşuldu, ayrıca Çağdaş Sanatlar Merkezi nin başta 14 Mart Tıp haftası etkinlikleri olmak üzere odamız etkinliklerine tahsisi için yardımları istendi. Kamu Hastaneleri Birliği Ankara 1. Bölge Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve 2. Bölge Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammet Örnek ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde genel sekreterliklerin sorumlu olduğu hastanelerde yaşanan sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Özetle, Ankara Tabip Odası olarak her olumsuz gelişmeye gücümüz yettiğince tepki vermeye çalıştık. Yanlışları açığa çıkarmak, doğrusunun ne olduğunu söylemek görevinin yerine getirildiğini söyleyebilirim. Kuşkusuz daha fazlasını yapabilmek, yanlışları ortadan kaldırıp yerine doğrusu oturtabilmek gerekiyor. Bunun başarılabilmesi, Ankara Tabip Odası nın birlikte mücadele çağrılarına daha fazla katılmaktan, mücadeleyi hem nicel hem de nitel olarak büyütmekten geçiyor. Ankara Tabip Odası hekimlerle güçlü, çünkü Prof. Dr. Kayhan Çetin Atasoy Ankara Tabip Odası Başkanı 6

8 MERKEZ BÜRO FAALİYETLERİ YÖNETİM KURULU Dr. K. Çetin Atasoy Dr. Z. Ebru Basa Dr. Mine Önal Dr. Asuman Doğan Dr. Haluk Alagöl Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Rıza Özbek Yönetim Kurulu Başkanı Genel Sekreter Mali Sekreter Veznedar Üye Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu mazbatasını 16 Nisan 2014 tarihinde aldı. İlk yönetim kurulu toplantısı ve görev dağılımı 22 Nisan 2014 tarihinde yapıldı. ATO yönetim kurulu bu bir yıllık dönemde 7 günlük toplantı periyodu ile 51 kez toplandı. 7

9 DENETLEME KURULU Dr. Bektaş Kaya Dr. Ali Polat Dr. Serap Şahinoğlu Dr. İlhan Günalp Dr. Aysel Ülker Dr. Derman İlyas Boztok Dr. Vedat Bulut Dr. Yaşar Çalışkan ONUR KURULU Başkan II. Başkan Sözcü Üye Üye Üye TTB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ Dr. Sedat Abbasoğlu Dr. Dr. Okan Akhan Dr. Hande Arpat Dr. Ahmet Selçuk Atalay Dr. Caner Aytekin Dr. Özlem Azap Dr. F. Güvenç Baran Dr. Hülya Biriken Dr. Settar Bostanoğlu Dr. Zafer Çelik Dr. Deniz Erdoğdu Dr. Bayazıt İlhan Dr. Burhanettin Kaya Dr. Arif Müezzinoğlu Dr. Hüseyin Özden Şener Dr. Feride Aksu Tanık Dr. Ayşe Özdemir Uğurlu Dr. Melda Pelin Yargıç Dr. Kerim Bora Yılmaz KOMİSYONLAR Asistan Hekim Komisyonu Dr. Habip Eser Akkaya Dr. Tuğba Akyel Dr. Miray Akıncı Dr. Hasan Alım Dr. Umut Altınöz Dr. Çetin Murat Altay Dr. Mustafa Fatih Arslan Dr. Özge Altıntaş Dr. Çetin Atasoy Dr. Deniz Ateş Dr. M. Çisel Aydın Dr. Uğuray Aydos Dr. Sevim Baysak Dr. Fatih Bıçaklıoğlu Dr. Seval Boyraz Dr. Burcu Budak Dr. Meral Buğdaycı Dr. Ebru Çayır Dr. Gözde Çeliksöz Dr. Gizem Çiçek Dr. Engin Dinç Dr. Asuman Doğan Dr. İzzet Doğan Dr. Özlem Doğan Dr. Melike Sanem Erdaş Dr. Nilgün Eraslan Dr. Sercan Ergen Dr. Mustafa Filik Dr. Güneş Güner Dr. Ayşe Helvacı Dr. Nur Hürsoy Dr. Hasan Barış Ilgaz Dr. Ebru Kahraman Dr. Saygın Kamacı Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Oğuzhan Karcı Dr. Mustafa Karakurt Dr. Seda Kaynak Dr. Duygu Keleş Dr. Melike Koşarsoy Dr. Benan Koyuncu Dr. Çetin Köse Dr. Melehat Kul Dr. İbrahim Kulaç Dr. Osman Kupik Dr. Nehir Kürklü Dr. Mehmet Onay Dr. Mine Önal Dr. Alper Özkök Dr. Erdal Pazar Dr. Hazal Seren Dr. Nuri Şengüleroğlu Dr. Emrah Şeyhanlı Dr. Gülce Tarakçıoğlu Dr. Murat Torgut Dr. Tolgahan Tuncal Dr. Seda Ünal Dr. Göksel Vatansever Dr. Hülya Yaylalı Dr. Halis Yerlikaya Dr. Mustafa Yurtdaş Dr. Özge Yücel 8

10 Basın Yayın Komisyonu Dr. A. Selçuk Atalay Dr. Çetin Atasoy Dr. Ebru Basa Dr. Gülriz Erişgen Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Burhanettin Kaya Dr. Serdar Koç Dr. Mine Önal Emekli Hekim Komisyonu Dr. Derman Boztok Dr. Mehmet Çakmak Dr. Gültekin Erdoğan Dr. Hale Ertem Dr. Celalettin Güner Dr. Gönül Gürkaynak Dr. Ayten Hatipoğlu Dr. İncilay Kılıç Dr. Utku Özcan Dr. F. Banu Taşer Dr. Aşir Uğurlu Dr. Nilay Ülkü Halk Sağlığı Komisyonu Dr. Dilek Aslan Dr. Özen Aşut Dr. Derman İlyas Boztok Dr. Celalettin Güner Dr. İncilay Kılıç Dr. Ahmet Saltık Dr. Meltem Şengelen Dr. Cem Mehmet Faik Turaman Dr. Cavit Işık Yavuz Dr.Aslıhan Çakaloğlu Ilgaz Dr.Hasan Barış Ilgaz Dr. Ganime Tunalı Dr.Erhan Nalçacı Dr.Volkan Kavas Dr. Emel Güneş Dr.Ebru Basa Dr.Asuman Doğan İnsan Hakları Komisyonu Dr. Hande Arpat Dr. Mehmet Sezai Berber Dr. Nihat Bulut Dr. Gizem Selen Çiçek Dr. Deniz Erdoğdu Dr. Arzu Erbilici Dr. Tufan Kaan Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Burhanettin Kaya Dr. Benan Koyuncu Dr. Çetin Köse Dr. Kenan Murat Dr. Rıza Özbek Dr. Alper Özkök Dr. Ali Polat Dr. Serdal Taş Dr. Ayşe Özdemir Uğurlu Dr. Aysel Ülker Dr. Korel Yalman Dr. Halis Yerlikaya Dr. Mustafa Yurtdaş İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr. Sedat Abbasoğlu Dr. Celal Emiroğlu Dr. Buket Gülhan Dr. Seracettin Kaya Dr. Sıtkı Kesedar Dr. Levent Koşar Dr. Arif Müezzinoğlu Dr. Nadir Sevinç Dr. Figen Şahpaz Dr. Ercan Yavuz Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Dr. Filiz Ak Dr. Hande Arpat Dr. Özen Aşut Dr. Z. Ebru Basa Dr. Hülya Biriken Dr. Nüket Örnek Büken Dr. Gözde Çeliksöz Dr. Özge Yenier Duman Dr. Deniz Erdoğdu Dr. Derya Etem Dr. Ceren Göker Dr. Filiz Ünal İncekara Dr. Çiğdem İstanbulluoğlu Dr. Binnaz Başaran İşçi Dr. Ayşe Gültekingil Keser Dr. Benan Koyuncu Dr. Handan Kurtbaş Dr. Aysun Balseven Odabaşı Dr. Reyhan Öçalan Dr. Vahide Bilir Özban Dr. Ayşe Uğurlu Özdemir Dr. Şevkat Bahar Özvarış Dr. Serap Şahinoğlu Dr. Öznur Güven Taş Dr. Gülnaz Ulusoy Dr. Nilüfer Ustael Dr. Müge Yetener Dr. Özge Yücel 9

11 Kültür Sanat Komisyonu Dr. Rüçhan Açıkgöz Dr. Filiz Ak Dr. Selçuk Aslan Dr. Zerrin Ateş Dr. Kemal Bahri Ateş Dr. Özlem Kılınç Aydın Dr. Ozan Aygün Dr. Nihal Babalıoğlu Dr. Gül Bakır Dr. Güvenç Baran Dr. Emel Bayrak Dr. Gizem Birdane Dr. Vedat Bulut Dr. Nur Canoğlu Dr. Songül Çiftçi Dr. Serdar Koç Dr. Mine Önal Dr. Taner Özek Dr. Ebru Soylu Dr. Serdar Tellioğlu Dr. Özden Şener Dr. Berrin Yeğenoğlu Örgütlenme Komisyonu Dr. Caner Aytekin Dr. Ebru Basa Dr. Derman Boztok Dr. Gülriz Erişgen Dr. Canan Kalaycıoğlu Dr. Figen Şahpaz Özel Hekimlik Komisyonu Dr. Yasemin Ahıpaşaoğlu Dr. Mücahit Altuntaş Dr. Nihat Bulut Dr. Ömer Çakmakçı Dr. Arzu Erbilici Dr. Feyzan Kadir Ercan Dr. Atila Ilıman Dr. Sezer Kendi Dr. İlknur Genç Kuzuca Dr. Taner Özek Dr. Servet Ünsal Pratisyen Hekim Komisyonu Dr. Birhan Altay Dr. Selçuk Atalay Dr. Şenol Avcı Dr. Z. Ebru Basa Dr. Binnaz Başaran Dr. Vahide Bilir Dr. Muharrem Baytemur Dr. Filiz Çimen Bilyay Dr. Hülya Biriken Dr. Mehmet Çakmak Dr. Zafer Çelik Dr. Özlem Coşkun Dr. Mustafa Deveci Dr. Nesrin Erbörü Dr. İsfendiyar Eyüboğlu Dr. Faruk Garipağaoğlu Dr. Celalettin Güner Dr. Enver Cahit Işılak Dr. Aliye Işılak Dr. Filiz Ünal İncekara Dr. Yaprak Karakoç Dr. Tufan Kaan Dr. Serdar Koç Dr. Ekrem Kutbay Dr. Neriman Oyar Dr. Rıza Özbek Dr. Ali Polat Dr. Bahadır Şahin Dr. Figen Şahpaz Dr. Nadir Sevinç Dr. Sami Terzi Dr. Meryem Ünsal Sağlık Politikaları Komisyonu Dr. Haluk Seçkin Başçıl Dr. Kamil Göl Dr. Süleyman Özgüler Dr. Gönül Tanır Dr. Müge Yetener Tıp Öğrencileri Komisyonu Zülküf Akelma Soner Alıcı Gökçe Altınay Özge Aydın Mehmet Budak Taylan Özgür Bulut Sultan Canan Ender Cesur Aytek Hüseyin Çeliksöz Çağla Demir Duygu Fidan Tuncay Gökçen Eren Gülçiçek Mustafa Karakurt Recep Kars Burcu Mengüşoğlu Tuğba Polat Ceyda Tetik Andaç Topkan Emre Tunç Bircan Yıldırım 10

12 Aile Hekimliği Komisyonu Dr. Ali Ağakan Dr. Birhan Altay Dr. Z. Ebru Basa Dr. Mehmet Çakmak Dr. Zafer Çelik Dr. Filiz Ünal İncekara Dr. Handan Kurtbaş Dr. Rıza Özbek Dr. Ali Polat Dr. Nadir Sevinç Dr. Figen Şahpaz Dr. Handan Yüksel Hukuk Bürosu Av. Ayşegül Bulut Av. Ender Büyükçulha Av. Tonguç Cankurt ATO ÇALIŞANLARIMIZ Kurtuluş Açıkyıldız Zeynep Bike Satı Boynueğri Umut Evşen Nursen Kılıç Yasemin Şahingöz Sibel Durak Kansu Yıldırım Büro Personeli Büro Personeli Hizmetli Büro Personeli Büro Personeli Büro Personeli Basın Yayın Büro Personeli HEKİM MECLİSİ (BİRİM TEMSİLCİLERİ) HASTANE ADI BİRİM TEMSİLCİSİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Dr. M. Cenk Akbostancı Dr. Canan Kalaycıoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Dr. Ali Murat Zergeroğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Melike Hamiyet Demirkaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Kıvılcım Ayan Gücüyener Dr. Vedat Bulut Dr. Bülent Cengiz Dr. Gülhan Coşkun Dr. Yeşim Yıldız Dr. Mehmet Eren Yüksel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Bülent Erbil Dr. Halil Kaya Yorgancı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Mert Başaran Dr. Fahrettin Ege Dr. Teyfik Kaplan Dr. Mete Keskin Dr. Zeynep Betül Soysal Dr. Sinan Cem Uzunget SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Turgay Aslan Dr. Ersin Gürkan Dumlu Dr. Dicle Yenilmez SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Songül Çifçi Dr. Tuğba Kaplan Dr. Özkan Maraş Dr. H. Hande Sancıoğlu Dr. Kerim Bora Yılmaz 11

13 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Yalçın Aral SB Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Bektaş Kaya Dr. Cihangir Özaslan Dr. Ekrem Tekin Dr. Ramazan Tiken SB Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Nilüfer Akpınar Dr. Engin Demir Dr. Aykut Eşki SB Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Berrin Yeğenoğlu SB Ulucanlar Göz Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Figen Alaçayır Dr. Pınar Özdal Dr. Emine Malkoç Şen Dr. Mert Şimşek SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Savaş Baba SB Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Burak Açar SB Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ali Nail Demir Dr. Cem Hatipoğlu Dr. Hilmi Umut Tatlı SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Melike Sanem Erdaş Dr. Oral Menteş Dr. Mine Oğuz Dr. Mine Önal SB Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Dr. İbrahim Kutluer Aile Sağlığı Merkezleri Dr. Birhan Altay (Yenimahalle Ergazi Mehmet Gözgü Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Cengiz Aydoğdu (Sincan 85. Yıl Sancak Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ferhat Aytekin (Yenimahalle İsmail Ulucan Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Emir Kurtuluş Arıkök (Kazan Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ebru Basa (Batıkent 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Zafer Çelik (Keçiören İsmet Ayturan 95 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ayşin Güripek (Batıkent 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ali Polat (Altındağ Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Nadir Sevinç (Mamak Öztoprak Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Ağakan Altimur Yalçınkaya (Keçiören Barış Sitesi Aile Sağlığı Merkezi) Dr. Handan Yüksel (Çankaya 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) Özel Akay Hastanesi Dr. Adnan Bulut Özel Akrapol Hastanesi Dr. Engin Erdoğan Özel Ankara Güven Hastanesi Dr. Mine Fedakar Şenyücel Dr. Aylin Yaman 12

14 Özel Ankalife Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Dr. Can Koşal Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Dr. Dilek Aydın Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Dr. Serap Bilen Hızel Özel Bilgi Hastanesi Dr. Haldun Kabacaoğlu Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Dr. Gökçe Silsüpür Özel Dünya Göz Hastalıkları Hastanesi Dr. Figen Yamanoğlu Özel Era Göz Hastalıkları Hastanesi Dr. Ayşe Hürriyet Mutluay Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Dr. Özgür Bolsu Özel Kudret Göz Hastalıkları Hastanesi Dr. Ferhan Ural Özel Lokman Hekim Hastanesi Dr. Ali Ağca Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Dr. Ali Ağca Özel Medicana International Ankara Hastanesi Dr. Banu Kumrulu Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi Dr. Ahmet Serdar Tellioğlu Özel Özkaya Tıp Merkezi Dr. Müge Yetener Özel TOBB ETÜ Hastanesi Dr. Bülent Toprakçı Özel Veni Vidi Mamak Hastanesi Dr. Gökhan Çelik Kurum Hekimleri Dr. Barış Akoğlu Dr. H. Yaprak Karakoç Serbest Hekimler Dr. Rana Anadolu Brasie Dr. Filiz Çimen Bilyay Dr. Önal İkbal Duran 13

15 Meslek Etiği Onur Kurulu Toplantıları Onur Kurulumuz bir yıllık dönemde 8 kez toplanmıştır. Şikayetler ve soruşturma dosyalarının geçtiği işlemler ve oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 14

16 KOMİSYON RAPORLARI Asistan Hekim Asistan Hekim Komisyonu Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, Nisan ayları arasında iki haftada bir düzenli toplantılarını yapmıştır. Komisyon üyeleri bu dönemde öncelikli hedef olarak önlerine hastanelerde asistan hekim örgütlenmesini, temsilci seçimini ve temsilciliklerin aktif iş yapmasını koymuştur. Bu amaçla komisyon toplantılarının bir kısmını hastanelerde asistan buluşması şeklinde yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi asistanlarıyla bu kapsamda buluşulmuştur. Bu buluşmalarda asistanların sorunları dinlenmiş, bu sorunların çözümü amacıyla birlikte mücadele etmek için komisyona katılımları teşvik edilmiştir. Bu toplantılar sonucunda asistanların öncelikli sorunları olarak eğitimin aksaması ve mobbing göze çarpmıştır. Asistan hekimlerin eğitim ile ilgili göze çarpan sorunları şunlar olarak tespit edilmiştir: Eğitim programlarının yetersiz olması ya da hiç olmaması Eğitimlerin asistanların makale, vaka, seminer sunumu üzerinden yürüyor olması Poliklinik hizmetinin asistan eğitiminden koparılmış olması, asistanların tek başına poliklinik hizmeti vermesi. (Bu etkinliğin de esasen eğitim kapsamında olduğunun görmezden gelinilmesi) Teorik eğitimlerin öğle arası, mesai bitimi gibi saatlerde yapılıyor olması Teorik eğitim kapsamında hocaların ders anlatmaması Asistan hekimlerin örgütlenmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak da mobbing saptanmış olup, mobbing in ne olduğunun, nelerin mobbing kapsamında değerlendirileceği ve mobbingle mücadelede neler yapılabileceği konusunda hem mobbing yapan kişiler hem de mağdurların bilgisizliği tespit edilmiştir. Bu kapsamda ATO Asistan Hekim Komisyonu mobbing hakkında bilgilendirme toplantıları organize etme kararı almıştır. Bu eğitimlerin sadece asistan hekimlere değil aynı zamanda hocalara da verilmesi planlanmaktadır. Bunun için gerekli teknik çalışma sürmektedir. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu nun da kararı olan Mobbing e uğrayanın El Kitabı hazırlığı görevini ATO Asistan Hekim Komisyonu üstüne almıştır. Bu kitapçıkta mobbingin ne olduğu açıklanacak ve mobbinge uğrayan kişilere yol haritası çizilecektir. (Nereye başvuru yapılması gerektiği, nerelerden destek alınabileceği, örnek davalar vb.) 15

17 Hacettepe Üniversitesi nde asistan hekimlerin hukuksal sorunlarına dair bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 26 Kasım Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksel Noras Salonu nda saatleri arasında Asistanların Hukuksal Sorularına Cevap Veriyoruz konulu bir toplantı yapıldı. Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu nun planladığı toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Dr. Onur Naci Karahancı ve birçok asistan hekim katıldı. Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu ndan Av. Ender Büyükçulha 14 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren yüksek öğrenim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği hakkında bilgi verip, asistan hekimlerin sorularını cevapladı. Akademik teşvik ödeneğinin hangi kural ve ilkeler kapsamında uygulanacağına dair belirsizlikler ve haklı kaygılar olduğunu söyleyen Av. Ender Büyükçulha, her durumda keyfiyete ve eşitsiz uygulamalara yol açmayacak denetlenebilir ve şeffaf bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda yasa gereği yayınlanacak uygulama yönetmeliklerinin de hekimler tarafından dikkatlice okunması ve uygulamaların takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Toplantıda, üniversitelerde görev yapan asistan hekimlerin aleyhlerindeki mesleki suçlamalara karşı hakları ve mecburi hizmet uygulamasının özellikle aile birliğine zarar verici sonuçları ile hukuki çözüm yollarına dair konular da ele alındı. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu nun yürütmekte olduğu Gına Geldi kampanyasını Ankara da komisyonumuz örgütlemektedir. Bu kampanyanın bir parçası olarak kol üyesi diğer arkadaşlarımızla birlikte kampanyanın sosyal medya hesaplarını yönetmekteyiz. Yine kampanya dahilinde Eğitim Veren Hoca Aranıyor çalışması yapmaktayız. Bu çalışmada asistan eğitimi kapsamında asgari bazı kriterler saptanmış olup asistan hekimlere bu kriterlere uyan hocalarını bize bildirmelerini istemekteyiz. Bu çalışmada amacımız bu asgari kriterleri dahi sağlayan klinik ve hoca sayısının azlığının yaratacağı farkındalık üzerinden örgütlenme faaliyeti yürütmektir. Gına Geldi kampanyasının bir parçası olan Büyük Asistan Buluşması nın henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte 16 Mayıs tarihinde Ankara da gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu organizasyonun mekan, sosyal program vb. düzenlemelerini yine komisyonumuz üstlenmiştir. Asistan Hekim Komisyonu Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekim Komisyonu ATO AH komisyonu önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ayda 1 yada 2 kez toplantılar yaparak çalışmalarına devam etti. Bu dönem içerisinde komisyon çalışmalarında alınan kararlara uygun olarak eylem ve aktivitelerde bulunuldu. Bu dönem içerisinde yapılan toplantılarda alınan komisyon kararları, bu kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen basın açıklamaları ve katılım sağlanan eylemler aşağıda sıralanmıştır: tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) ASM nöbetlerine ilişkin, ASM lerde nöbet tutulması esnasında can güvenliği sorunu yaşanması ihtimalinin bulunduğu ve sanal/yapay bir talep yaratılmış olduğunun vurgulanması gerekmektedir. 2) Acillere yapılan başvuruların esasen kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin ürünü ve sağlık alanının metalaştırılmasının bir sonucu olduğu vurgulanmalıdır. 3) Nöbetler sırasında yaşanması muhtemel malpraktis uygulamaları Aile Hekimleri için bir sorun haline dönüşebilir, sigorta şirketlerinin geçerli sözleşme koşullarında ödeme yapabilecekleri kuşkuludur. 4) Nöbetler konusunda bilgilendirici broşürler hazırlanarak dışımızdaki demokratik kitle örgütleri ile paylaşılmalıdır. 5) Bu konuda sahadaki tüm aktörlerin katılımını sağlamaya çalışarak gerçek anlamda büyük ve kapsamlı bir miting hazırlığında bulunulması önemlidir. 6) Acil sağlık hizmetinin özel bir alan olmasından hareketle acil servislerde acil servislerde birinci basamak çalışanlarının nöbet tutmasının yaratabileceği olası problemler ortaya koyulmalıdır. 16

18 tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına getirilen fazla mesai (Nöbet) uygulaması için bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi. 2) Basın açıklamasında bu nöbetlerin sağlık çalışanları tarafından benimsenmediğinin ve esasen sağlık alanının piyasalaştırılmasının yeni bir boyutu olduğunun vurgulanmasına karar verildi tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: ASM nöbetleri ile ilgili basın açıklamasının 1 Temmuz 2015 de THSK önünde yapılması ve bu açıklamaya ANKAHED in de davet edilmesi kararlaştırıldı tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) ASM nöbetlerine iştirak etmeyen Aile Hekimlerinden istenen savunmalara karşı örmodel savunma metinleri hazırlanmasına ve bu konuda oda ve TTB Hukuk bürolarından destek alınmasına 2) Pratisyen Hekimlik Kongresine katkı ve katılım sağlanmasına karar verildi tarihinde gerçekleşen komisyon toplantısında alınan kararlar: Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan nöbet genelgesi ile Aile Hekimlerine getirilen Cumartesi günleri nöbeti ve hafta içi 20:00 a kadar öngörülen fazla mesai uygulamalarını değerlendirmek ve TTB ve diğer Dernek ve sendikalarca alınan eylem kararlarını incelemek üzere komisyonun yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alındı: 1) 12 Aralık 2014 günü şehir merkezindeki ASM lerde Hizmet verilmemesi (Köy ASM lerinde ve acili bulunmayan yerleşimlerde nöbetçi kalabilir) 2) ASM çalışanlarının katılımıyla 12 aralık 2014 günü 12:30 da THSK (Eski Refik Saydam Hıfz-ı Sıhha Enstitüsü) önünde basın Açıklaması yapmak üzere toplanılması 3) 13 Aralık 2014 de tüm ASM çalışanlarının katıldığı ve TTB önünden başlatılacak bir yürüyüşle Sağlık Bakanlığı önünde saat 11:00 de buluşularak kitlesel basın açıklamasının gerçekleştirilmesi 17 Aralık 2014 tarihinde yapılan komisyon toplantısında basın açıklamasına katılım değerlendirilmiş ve yeni eylem önerileri tartışılmıştır tarihinde yapılan komisyon toplantısında alınan kararlar: 1) Ankara da Cumartesi günleri dayatılan fazla mesai uygulamasına katılmama kararlılığının devam ettirilmesi, ve sahadaki çalışmalara devam edilmesine 2) Sağlık alanında örgütlü diğer sendika ve derneklerle eylem ve direnişlerde ortak hareket edilmesi doğrultusunda girişimde bulunulmalı ve birinci basamakta örgütlü tüm yapıların desteklerinin alınmasına çalışılmalıdır. 3) TTB nin almış olduğu karar uyarınca mart 2015 tarihinde birinci basamakta fazla ve angarya çalışma dayatmasına karşı gerçekleşecek iş bırakma eylemine 2. ve 3. basamağın da destek vermesini sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesine karar verilmiştir tarihinde yapılan komisyon toplantısında Mart günleri gerçekleşecek olan iş bırakma eylemlerinin duyuru ve broşürlerinin, diğer sendika ve derneklerden temsilcilerle birlikte dağıtımına ve iş bırakma eylemine katılımın arttırılması doğrultusunda ASM ziyaretlerinin yapılmasına karar verilmiştir. 17

19 Basın Açıklamaları 13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Hem Kendi Haklarımız, Hem de Toplumun Sağlık Hakkı İçin Ses Veriyoruz! Birinci Basamakta Halkın Sağlığı, Çalışanların Hakları İçin Mücadeleye Devam Birinci Basamaktaki Sağlık Emekçilerine Nöbet Dayatması Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Tasfiyesine Fazla Çalışma - Angaryaya Karşı G(Ö)revdeyiz Mart ta G(ö)revdeyiz! Aktiviteler ATO da Aile Hekimliği Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Nasıl Dönüştürdü konulu sunum gerçekleştirildi SES in aldığı bir günlük iş bırakma kararı desteklendi ve hizmet üretmeme kararı alındı TTB nin diğer dernek ve sendikalarla ortak karar aldığı iş bırakma eyleminin örgütlenmesine aktif katılım sağlandı. Bu doğrultuda eylemlilik süreci öncesindeki iki hafta boyunca ASM ziyaretleri ve yüz yüze görüşmeler yapıldı. 13 Mart 2015 günü Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleşen basın açıklaması ve foruma katkı ve katılım sağlandı. Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekim Komisyonu Emekli Hekim Komisyonu ATO Emekli Hekim Komisyonu, 4 Mart 2012 de düzenlenen emekli hekim kahvaltılı toplantısında seçilen Yürütme Kurulunun ATO Yönetim Kurulunun aldığı kararla Komisyona dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur Dönemi Komisyon üyeleri Dr. Utku Özcan (Başkan), Dr. Derman Boztok (Sekreter), Dr. Ayten Hatiboğlu, Dr. Hale Efem, Dr. Nilay Ülkü, Dr. Celalettin Güner, Dr. Gönül Gürkaynak, Dr. İncilay Kılıç, Dr. Gültekin Erdoğan, Dr. Mehmet Çakmak ve Dr. Gonca Parlak tan oluşmaktadır. EHK önceki dönemde uygulanan emekli hekim anketi sonuçlarını temel alarak çalışmalarını sürdürmüştür. Ankette başlıca sorunlar olarak ekonomik güçlükler, sağlık bakım gereksinimleri, sosyal iletişimde meslektaşlar arası haberleşme ve dayanışmada yetersizlik gibi konular öne çıkmış; odadan beklentiler arasında daha iyi iletişim kurulması, dayanışma ve birlikte sorun çözmenin geliştirilmesi, sağlık kuruluşlarında emekli hekimlere daha fazla kolaylık ve özen gösterilmesinin, yanı sıra mümkünse evde bakım desteğinin sağlanması ve sosyalkültürel toplantıların artırılması istekleri belirtilmişti. Emekli Hekim Komisyonu, emekli hekim maaşlarında iyileştirme yapma gayretlerini en önemli amaç olarak belirlemiştir. Konu, Türk Tabipleri Birliğinin de başta gelen talebi ve eylem alanı durumuna gelmiştir. Geçmiş on yıllardaki maaşlardaki gerileme, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışma sonucu yıllara göre ve diğer mesleklerle karşılaştırılmak üzere döküm olarak elde edilmiştir. Kabaca hekimler diğer meslek mensuplarının yarısı kadar emekli maaşı almaktadırlar. Bu haksız durum, bir an önce iyileştirme istemi ile karar vericilere baskı oluşturularak gündemde tutulacaktır. Bu amaçla, emeklilik konusunda uzmanlığı olan kişiler ve TBMM nde konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlayan milletvekilleriyle ortak çalışma planları değerlendirilmektedir. 25 Mayıs 2013 tarihinde ATO da düzenlenen dayanışma kahvaltısının ertesinde Güvenpark a bir yürüyüşle basın açıklaması yapılmıştır. ATO diğer odaları da teşvik ederek Türk Tabipleri Birliği bünyesinde Emekli Hekim Kolu oluşturulmasını sağlamıştır. TTB ve ATO avukatları açık bir adaletsizlik ve mağduriyet oluşturan durumu dava konusu yapmaya hazırlanmaktadırlar. ATO-EHK Başkan ve Sekreteri, 2014 Yazından itibaren çalışmalarını TTB Emekli Hekim Kolunu güçlendirmek üzere yoğunlaştırmışlar ve illerde önde gelen Tabip Odalarında Emekli Hekim Komisyonları kurulmasını teşvik etmişlerdir. ATO Yönetim Kurulu karar ve destekleriyle, Ankara dan sonra sırasıyla Antalya, Adana 18

20 ve Hatay da düzenlenen TTB-EHK toplantıları (Cumartesi öğleden sonra) ve Odaların emekli hekimlerle düzenlediği kahvaltılı toplantılarda (Pazar sabahı) Kol Başkanı Dr. Erdinç Köksal ve Kol Gen. Sekreteri Dr. Deniz Keskinler in sorunlar ve çözümleri içeren slaytlı sunumları, Kol üyelerinin konuşmaları ve katılımcıların tartışmalarıyla ilgili Odanın EHK kurulması kolaylaştırılmıştır. ATO-EHK Sekreteri ayni zamanda TTB-EH Kolu İkinci Başkanı olarak sürecin örgütlenmesinde yönlendirici işlev görmüştür. ATO-EHK, TTB-EHK nun Ankara da yetkili makamlar nezdindeki girişimlerinde öncülük ve ev sahipliği yapmıştır. Ortak heyet olarak, başta ücret konusu olmak üzere sorunlar ve çözümlerine ilişkin hazırlanan dosyalarla TBMM nde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri Türkan Dağoğlu, Hülya Güven ve Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar a ziyaretle görüşmeler yapılmıştır. Yine Maliye Bakanı Baş Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Kalkınma Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanı Fatih Türkmen makamlarında ziyaret edilerek emekli hekimlerin mağduriyetleri ve aile hekimlerine dayatılan nöbet konularındaki haksız uygulamalar kendilerine iletilmiştir. ATO-EHK Başkan ve Sekreteri CHP Genel Başkanı, milletvekilleri ve yetkililerinin katıldığı emeklilerin sorunları toplantısında TTB-EHK nu temsil ederek sorunları aktarmışlar ve çözüm önerilerini iletmişlerdir. Bütün sıralanan temaslar olumlu geçmiş ve emekli hekimlerin sorunlarıyla ilgili savunuculuk ve farkındalık yaratma çalışmalarına katkı sağlanmıştır. ATO-EHK, emekli hekimlerin katılımını sağlayarak üye sayısını artırmayı ve emekli hekimlerin sorunlarını çözmeğe yönelik programlarla sosyal ve kültürel nitelikte etkinlikler düzenlemek gibi çalışmaları sürdürmeyi hedeflemektedir. 1 Aralık 2013 tarihinde Atlı Spor Kulübünde canlı bir katılımla yıl sonu dayanışma kahvaltısı düzenlenmişti. 14 Mart 2015 etkinlikleri kapsamında meslekte belli yılını dolduran hekimlere plaket verilmesi töreninde Komisyon Başkanı Dr. Utku Özcan ilgiyle karşılanan bir konuşma yaparak hekimleri ATO-EHK çalışmalarına katılmaya çağırmıştır. Önümüzdeki haftalarda yeni bir kahvaltılı toplantı planlanmaktadır. ATO Hekim Postası ve internet sayfasında EHK çalışmalarına ilişkin haber ve görüş yazıları yer almaktadır. ATO daki emekli hekim listesi güncellenmesi sürdürülmektedir. Komisyonumuz, Odamızın Yönetim Kuruluna ve değerli çalışanı Sn. Yasemin Şahingöz e emek ve destekleri için teşekkür eder. Emekli Hekim Komisyonu Özel Hekimlik Komisyonu Özel Hekimlik Komisyonu olarak son bir yıl içerisinde odamızın basın açıklamalarına katıldık. 16 Kasım 2014 Pazar günü yapılan ve ATO Özel Hekimlik Komisyonunu temsilen katıldığım TTB Özel Hekim Kolu toplantısında özel hekimlerin sorunları paylaşıldı. Yürütme kurulunda yer alındı. Çalışmalar devam ediyor. Toplantı sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Yine Özel Hekimlik Komisyonu olarak; Ankara da faaliyet gösteren hekimlere TTB-HUV Sistemi ile bilgi aktarmak, Gerek hekimlerin gerekse sağlık kuruluşlarının yeni sistem ve geri ödeme ile ilgili olası sorularını cevaplamak, sorunlarını tespit etmek ve katkılarını almak, TTB-HUV tarifesine geçmenin özel sektörde çalışan hekimlere etkilerini paylaşmak amacıyla 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat da Ankara Tabip Odası nda TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NDEN TTB-HUV A GEÇİŞ konulu bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Toplantıya konuşmacı olarak TTB-HUV Çalışma Grubu Başkanı Dr. Raif KAYA katıldı. Özel Hekim komisyonu olarak ne yazıkki ilginin azlığı ve iletişim sorunları nedeniyle daha fazla çalışma yapılamamıştır. Özel Hekimlik Komisyonu 19

21 Halk Sağlığı Komisyonu 13 NİSAN NİSAN 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu dönemi çalışmalarına Kasım ayında başladı. İki haftada bir Çarşamba günleri toplanan Halk Sağlığı Komisyonu nun bu dönemdeki ilk etkinliği Prof. Dr. Erhan Nalçacı nın Halk Sağlığı Komisyonunun Kısa Tarihi, Kolektif Üretimleri ve Yöntem üzerine sunumu idi. Devamındaki komisyonumuzun çalışmaları aşağıdaki sunum başlıklarıyla gerçekleştirilmiştir: Ebola Salgını ve Korku İdeolojisi DSÖ den ILO ya Uluslararası Örgütler: Kimin Sağlığı? Neyin Örgütü? Sağlıkta Gericiliğin Yansımaları Küba da Sosyalizmin Dayanakları ve Güncel Gelişmeler Aile Hekimliği Uygulamaları; Ne getirdi? Ne götürdü? Soma da Kimler Öldü? Ateşi Çalmak ve Tıbbi Antropoloji Kızıl Tıp ( SSCB ilk döneminde toplumcu tıp uygulamalarına dair) Küba da Biyoteknoloji: Akciğer kanseri aşısı neden Küba da geliştirildi? 2015 Haziran ayına kadar Halk Sağlığı Komisyonunun gerçekleştirmeyi planladığı çalışma başlıkları ise şunlardır: Bilimde Kadının Yeri Venezuela da Barrio Adentro deneyimi ve güncel gelişmeler Çehov da Tıbbi Etik Halk Sağlığı Komisyonu İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Komisyonumuz dönemi işçi sağlığı ve işyeri hekimliği etkinliklerini; kendi paradigmasına uygun bir tarzda, sınıf ve meslek diyalektiği içerisinde ve bu bağlamda işyeri hekimliği ile işçi sağlığı nı birbirine hiyerarşi kuran bir tarzdan uzak, birbirini besleyen bir anlayışa uygun olarak yürütmüştür. Etkinliklerinin bir ayağını işyeri hekimliği mesleki çalişmaları oluştururken, diğer bir ayağını da işçi sağlığına sınıf perspektifli yaklaşımın oluşturduğu Komisyonumuz; Ankara İşçi Sağlığı Meclis toplantılarında kendi mesleki birikimlerini işçilerle paylaşırken, işçilerin sınıf dinamiğinin birikimlerini de Mesleki Demokratik Kitle Örgütü olan Tabip Odamıza taşıyarak, işyeri hekimlerinin de mesleki statüsü hekim olan işçiler olduğunun altını çizmiştir. İşçi sağlığı meselesine esastan yaklaşımının işçileri hasta eden üretim sistemi olduğundan yola çıkan Komisyonumuz; İş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlık tanımı olarak bir sonuç olduğunu ve bu durumun işçi cinayeti ile dillendirilmesinin sistem sorgulamasını çağırdığını çalışmalarında esas tutmuştur. Komisyonumuz bu perspektifte kendini söyle tanımladı İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU KOMİSYON ÜYELERİMİZ Ercan YAVUZ (Komisyon Başkanı) Nadir SEVİNÇ (Kol Yürütme Kurulu Üyesi/Sekreter Yardımcısı) Arif MÜEZZİNOĞLU Celal EMİROĞLU Levent KOŞAR Sedat ABBASOĞLU Sıtkı KESEDAR 20

22 döneminde yapılan etkinlikler Komisyonumuzun katılımı ve çağrısıyla her ayın ilk Çarşamba günü Ankara Meslek Hastalıkları Konsey toplantısı yapılmaktadır. Komisyonumuz ve Ankara Meslek Hastalıkları Konseyi tarafından aşağıda yer alan panel ve konferanslar gerçekleştirilmiştir. KONFERANS: Meslek Hastalıklarının Ekonomi Politiği - Dr. OĞUZ TOPAK KONFERANS: İşçi Sağlığında İşçi Denetimleri Mad. Müh. TAYFUN ÖZUSLU PANEL : KAPİTALİZM ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR (İŞÇİ CİNAYETLERİ) Prof.Dr. HALUK ALAGÖL: Panel yöneticisi Prof.Dr. GENÇAY ŞAYLAN: Kapitalizmin doğuşu/bunalım dönemi/neoliberalizm Prof.Dr. İBRAHİM AKKURT: Meslek hastalıklarında tıbbi tanının önemi Maden Müh. MEHMET TORUN: Maden kazalarının ardındaki Gerçekler Dr.CELAL EMİROĞLU :6331 Sayılı yasa işyeri hekimleri ve OSGB ler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları İşyeri hekimleri buluşması: Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında FTR Uzmanlarının tanılama / bildirim süreçlerinde yaşadıkları sorunlar Komisyonumuz 2015 Yılı için İşyeri hekimlerinin asgari ücretlerinin belirlenmesi doğrultusunda TTB İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Koluna aşağıda yer alan yazıyla görüşünü iletmiştir ATO YK Aracılığıyla TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği Koluna iletilen görüşümüz: Ankara Tabip Odası Yönetim Kuruluna; İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz 18 Kasım ve 25 Kasım 2014 tarihinde yaptığı toplantılarda 2015 yılı İşyeri Hekimliği asgari ücret tarifesini gündem yapmış ve aşağıdaki kararları almıştır: 1) TTB Genel Kurulu kararı gereğince asgari ücret tarifesinin 2014 yılında olduğu gibi tehlike sınıflarına göre (az tehlikeli tehlikeli çok tehlikeli) belirlenmesi kararına uyulmasına karar verilmiştir. 2) İşçi sağlığı açısından nitelikli bir hizmetin verilebilmesi için işçi başına ayrılması gereken süre en az 15 dakika olmalıdır. Asgari süre kırmızı çizgimiz olup bu noktadan ödün verilmemelidir. 3) Tam gün işyeri hekimliği ücretinde tehlike sınıfları arasındaki makas daraltılmalıdır. 4) Az tehlikeli sınıfta geçen yıl geçiş aşaması olması nedeni ile ücret artışı yapılmamıstı. Bu durum göz önüne alınarak 2015 yılı ücreti belirlenirken artış oranı az tehlikeli sınıfta daha fazla olmalıdır. 5) Asgari ücret, işyeri hekimi ile patronlar arasında bir mücadele alanıdır. Hekim emeğinin korunması, işçilerin sağlığının korunup geliştirilmesi açısından asgari ücretin savunulması ve arkasında durulması ilkesel olarak benimsenmelidir. Kol toplantısında yukarıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda yapacağımız sunu (komisyonumuz tarafından iki sunu yapılması kararlaştırılmıştır) ve tartışmalar sonrasında asgari ücret tarifesinin şekillenmesinin gerçekçi olacağı prensip kararı alınmıştır. Komisyon toplantısına katılanlar ; Arif Müezzinoğlu, Celal Emiroğlu, Ercan Yavuz, Levent Koşar, Nadir Sevinç, Sedat Abbasoğlu, Sıtkı Kesedar Komisyonumuz, Odamızın Yönetim Kuruluna ve değerli çalışanı Sn. Yasemin Şahingöz e emek ve destekleri için teşekkür eder. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 21

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi Hazırlayan: Figen Söylemezoğlu 12/12/2016 Patoloji camiası, Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) çatısı altında bir araya gelmeden önceleri de ülkemizdeki patoloji eğitimini

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLAR ARASINDAN YAPILAN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA YAZILI GİRİŞ SINAVINA ALINMAYA HAK KAZANANLARIN

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar.

2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar. 2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar. 5 MART 2013 Yönetim Kurulumuz Halk Sağlığı Müdürü Sayın Dr.

Detaylı

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu AMAÇ ve KAPSAM Ülkemizde işçi sağlığı iş güvenliği alanındaki tablo gün geçtikçe daha da kararıyor. Artık kanıksanır hale gelinen iş cinayetlerinin, nasıl tespit edileceği bile belirsiz, her an çalışanların

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014)

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014) TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014) Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (TDYK), Ekim 2012 de yapılan seçim sonrasında çalışmalarına devam etmiştir. Çalışma raporunda 2012-2014 döneminde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

ÖZEL EK. 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası Şubat 2016 Priştine / KOSOVA

ÖZEL EK. 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası Şubat 2016 Priştine / KOSOVA ÖZEL EK 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası 20-28 Şubat 2016 Priştine / KOSOVA Kosova Hakkında Kısa Bilgiler Başkent : Priştine Resmi Dili : Arnavutça ve Sırpça (Türkçe ve Boşnakça da yaygın olarak konuşulur)

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) YÖK İLAN TARİHİ : 23.7.2013 ANABİLİM DALI : İstatistik Teorisi YÖK DUYURU DETAY KODU : 6893 KADRO UNVANI : Araştırma Görevlisi

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ 4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 2 ABDULLAH BURAK ASLAN 408494 3 AÇELYA KAVLAK 408493 4 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI : Matematik 1 İlim AYVAZ 94,793 87,50 56,876 35,000 91,876 2 Samet ERDEN 98,070 81,25 58,842 32,500 91,342 3 Muammer AYATA 90,326 87,00 54,196 34,800 88,996 4 Ahu DUMAN 92,937 82,50 55,762 33,000 88,762

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitimi kapsamında 1-2 Ekim tarihlerinde ilimizde incelemelerde bulundu TTB Halk Sağlığı Kolunca düzenlenen 28. Gezici Eğitim

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ERCAN DEMİRDAŞ SAĞLIK TEKNİKERİ(BİYOMEDİKAL) 145658 SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZ.EMEK. 2 MELTEM YÜCEL AMELİYATHANE

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI 2017-2018 Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Akciğer Hastalıkları kavramının uzmanlık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

AD SOYAD BÖLÜM PROGRAM DURUMU ASİL/YEDEK

AD SOYAD BÖLÜM PROGRAM DURUMU ASİL/YEDEK AD SOYAD BÖLÜM PROGRAM DURUMU /YEDEK SEMRA ARSLAN MALZEME MALZEME YİĞİT TİRKEŞ MALZEME MALZEME SEMİH İNCEÇAM MALZEME MALZEME Burak PEHLİVAN MAKİNA MAKİNA MÜH. (TEZLİ YL) * Aykut Özcan COŞKUN MAKİNA MAKİNA

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

Asistanlar. www.istabip.org.tr

Asistanlar. www.istabip.org.tr Asistanlar www.istabip.org.tr Haklarımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26. madde Asistan ın çağdaş standartlarda eğitim alma hakkı vardır. Bunu sağlamak kurum amirinin görevidir. Bu standartlara eğitsel

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN KASTAMONU VALİLİĞİNDE İLAN EDİLEN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NA MÜRACAATTA BULUNAN ADAYLARDAN YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT KESİN

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI UYGULAMA DANIŞMAN DAĞILIMLARI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI UYGULAMA DANIŞMAN DAĞILIMLARI Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN SOH606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I Serdar TAŞ-Altındağ Sosyal Hizmet SHO 706 - SHO 726 Alan Çalışması I-II Ömer KÖSEOĞLU-

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AML - 10. Sınıf / E Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 1009 BORA HAZAR 2 1011 CEM TUNÇ ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI) 1 1188 RAMAZAN AYDIN 2 1262 BATUHAN KURU ATL - 10. Sınıf

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B) YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİ 794 T18566 Tuğba TÜRK Laboratuar Teknikeri YÖ (2) Atatürk Eğitim ve Arşt.Hast. 795 H135133 Tuğba ÜNAL Hemşire YÖ (4) 796 DR160917 TUĞBERK ANDAÇ TOPKAN Asistan Doktor YÖ (6) NUMUNE

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ Uygulama Danışmanı Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Prof. Dr. İlhan TOMANBAY Zühal ŞAHİN- Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Murat AKKAYA- Hande ALBAYRAK- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 27/06/2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/16 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/06/2016 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

Cuma-Sabah. 10.Grup Öğr.Gör. Tonguç BAŞARAN Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu. Ortaokulu

Cuma-Sabah. 10.Grup Öğr.Gör. Tonguç BAŞARAN Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu. Ortaokulu ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI OKUL DENEYİMİ GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Zerrin BALKAÇ Edirne Atatürk Ortaokulu Cuma-Sabah 2.Grup Yrd.Doç.Dr. Zerrin BALKAÇ Edirne

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.01.2017 01 2017 01/01-12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Hakan KOÇ başkanlığında 06.01.2017 tarihinde saat 10.30 da toplanarak

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 29.12.2015 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME LARI İLAN : GİRİŞ SINAVI : İ FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI İLAN NO : 1005027 SINAVI Y. DİL 1 EMRE KARABACAK FAKÜLTESİ

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRE PROGRAMI

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRE PROGRAMI 18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRE PROGRAMI 6 EKİM 2015 SALI 09.00-10.30 Açılış (Salon A) Açılış Konuşmaları Mini konser Konya tanıtım gösterisi 10.30-11.00 Kahve Arası 11.00-12.30 Farklı Boyutlarıyla Olağan

Detaylı

A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu

A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu 20 kim 2014 PAZARTSİ KURSLAR 09.00 10.30 A B C D KURSLAR KURSLAR KURSLAR KURSLAR KURSLAR 11.00 12.30 KURSLAR KURSLAR KURSLAR KURSLAR KURSLAR 13.30 15.00 KURSLAR KURSLAR KURSLAR KURSLAR KURSLAR 15.30 17.00

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TTB- DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU 22 Aralık 2012 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22-23 Aralık 2012 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı