THE PRODUCTION OF BORON, MARBLE AND NATURAL STONE WILL INCREASE THE 5-YEAR STRATEGIC PLAN FOR ENERGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.ito.org.tr THE PRODUCTION OF BORON, MARBLE AND NATURAL STONE WILL INCREASE THE 5-YEAR STRATEGIC PLAN FOR ENERGY"

Transkript

1 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:92 EYLÜL/SEPTEMBER 2010 ISSN İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE En organik tarım Türkiye de The best organic cotton is in Turkey Kültür ve turizmde Avrupa sinerjisi European synergy in culture and tourism Gençliğe en güçlü istihdam çağrısı The most powerful employment call to youth BOR, MERMER VE DOĞAL TAŞ ÜRETİMİ ARTACAK ENERJİNİN 5 YILLIK STRATEJİK PLANI THE PRODUCTION OF BORON, MARBLE AND NATURAL STONE WILL INCREASE THE 5-YEAR STRATEGIC PLAN FOR ENERGY

2 BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Şimdi, enerjide sorumluluk alma zamanı... Time for responsibility with energy consumption Son yılların en sıcak gününü yaşadığımız 6 Ağustos cuma günü aşırı The hottest day of the recent years, August the 6th, 2010, Friday, was imprinted sıcakların etkisiyle elektrik tüketimi; klima kullanımı ve sanayi tüketimi on our memories with the 700 million Kw/h overall electricity consumption. It ile 700 milyon kilovat-saatlik tüketime ulaştı. Bu tüketim miktarının is said the electricity consumption was increased by air-conditioners operated Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğu açıklandı. Bazı uzmanlar, ilerleyen due to extremely hot weather and recorded as the highest since the foundation yıllarda aşırı ısınma sonucu Türkiye nin belli turistik bölgelerinde of the republic. Specialists warned authorities that the increasing requirement artacak elektrik tüketiminin karşılanamayacağı uyarısını yaptılar. for electricity in the future years in some certain touristic areas will not be met. Böyle bir durumun sanayi ve ticarete yapacağı olumsuz etkiyi ise akla It is really fearful to even think about the negative effects of such a situation on getirmek bile ürkütücüdür. Tüm bu yaşananlar, enerji konusunu tekrar the industry and trade. All these brought the energy issue onto the agenda once gündeme taşıdı. again. Bu tartışmaları yaparken, geçen yıl Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile While we are discussing all these, we could not have a chance to publicly evaluate uygulamaya konulan beş yıllık bir planı kamuoyunda pek değerlendirme a 5-year plan that was launched last year upon resolution of the High Committee fırsatı bulamadık. Oysa Stratejik Planı üreticiden tüketiciye, of Planning. As a matter of fact, the Strategic Plan envisages sanayiciden çevreye kadar toplumun birçok kesimini yakından changes that interest many parts of the society from producers to consumers and ilgilendiren değişiklikler öngörüyor. from industrialists to environmentalists. Kuşkusuz bizler için enerji güvenliği ekonominin ihtiyacı olan enerjinin en No doubt, what we understand from reliability of energy is to get the energy uygun fiyatlarla temini anlamına geliyor. Çünkü yakaladığımız büyüme supply at best prices to meet the requirement of the economy. This is inevitable, ivmesini sürdürmek istiyorsak ve medeni standartlarda yaşayacaksak because we certainly need energy in order to continue the rate of growth we have caught in the economy and keep on living on civic conditions socially. Turkey enerjiye ihtiyacımız var. Güvenli enerji için Türkiye 3 temel iyileştirmeyi should realize 3 key measures for reliable energy. yapmak zorunda. First of the key measures is to minimize the loss in the generation, transfer and Birincisi, enerjinin üretiminde, iletiminde ve dağıtımında kayıp distribution of energy. Second issue for improvement is the legislative base; and seviyesinin minimuma indirilmesidir. İkinci önemli mesele, yasal alt yapı therefore, the needed liberalization should be achieved in the energy industry. sorunudur, yani enerji sektöründe gerekli liberalleşmenin sağlanmasıdır. Third is the ongoing import dependence in energy. A more serious part of the Üçüncüsü de enerjide dışa bağımlılıktır. İşin daha ciddi tarafı ise petrol fact is that Turkey is dependent on one or two countries only in terms of oil and ve gazda bir-iki ülkeye bağımlı olmamızdır. Bu nedenle Türkiye, kendi natural gas. That is why Turkey has to develop its own sources of energy, and enerji kaynaklarını geliştirmek, bunu yaparken de yenilenebilir enerji besides make its choices towards renewable energy sources. kaynaklarına yönelmek zorundadır. On the other hand, Turkey is not a transit point any more as it was in the past, Öte yandan Türkiye, son 10 yılda yapılanlarla artık enerjide bir geçiş it has turned out to be a terminal in terms of energy during the recent years. noktası olmaktan çıkarak, bir terminal haline geldi. Türkiye nin bundan Energy policies to be implemented by Turkey in the future will be the determining sonra uygulayacağı enerji politikaları bölge istikrarı ve refahı açısından factors on the stability and prosperity of the region. Therefore, the belirleyici olacak. Bu açıdan Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı Strategic Plan is expected to be insistently implemented as it has been prepared 2023 yılı hedefleri paralelinde hazırlanan Stratejik Planı nın in accordance with the targets of year 2023 when the 100th Anniversary of cesaretle hayata geçirilmesi gerekiyor. Planın başarıyla uygulanmasının the establishment of the Republic of Turkey will be celebrated. The way for the yolu da; hem birey hem de sivil toplum kuruluşları ve mesleki teşekkülleri plan to be successful, no doubt, requires all individuals, NGOs and professional olarak, bu süreçte etkin rol almamızdan geçiyor. organizations to participate to the process actively. Ülkemizdeki sıcak yaz günleriyle birlikte, Pakistan ve Avrupa ülkelerinde Together with the hot summer days in our country, the floods that hit Pakistan yaşanan sel felaketleri de küresel ısınma ve enerji denkleminin artık and some European countries showed how vital the global warming and energy bütün dünya için hayati olduğunu gösterdi. Ben bu vesileyle sel balance is for the entire world. Hereby, I am sending my cordial wishes to felaketine maruz kalan başta dostumuz Pakistan olmak üzere, tüm Pakistan and to all other countries subjected to heavy floods and hope they will ülkelere geçmiş olsun diyorum. cure their wounds in the shortest time. Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki, çocuklarımız ve geleceğimiz I wish to make a final addition to the energy issue saying that this is the time we için artık enerjide sorumluluk üstlenmek zamanıdır. must undertake responsibility for our children and for the future. DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER

3 İÇİNDEKİL İstanbul Ticaret Odası Adına İmtiyaz Sahibi Owner on Behalf of the İstanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalçıntaş SAYI/NUMBER 92 EYLÜL/SEPTEMBER 2010 Genel Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Puplications Coordinator and Editor-in-Chief Dr. Cengiz Ersun İTO Yayınlar Koordinatörü ICOC Puplications Coordinator İsmail Şen Yayın Kurulu Publishing Committee Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Kenan Öztekin Şefik Memiş Zeliha Aslan Tamer Çerçi Genel Yayın Yönetmeni Executive Editor Zeliha Aslan 12 Haber Koordinatörü News Coordinator Tamer Çerçi Haber Merkezi Pres Department Reporters Dilek Ülker, Soyhan Alpaslan, İlker Başöz, Canan Bilgin, Nuran Çapkın, Yahya Gül, Dilşah Keflioğlu, Nalan Söylemez, Fedai Yıldırım ım Adres / Address İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE, Reşadiye Cad. Eminönü-İstanbul / Turkey Telefon numaraları / Telephone numbers (44 lines) Basın Yayın Şubesi / Press Department Tel: Fax: Internet: Tasarım / Design Taze Ajans Baskı / Publishing Altınoluk Yayın ve Sanayi A.Ş. Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Yayın Tarihi: Bu dergi içeriğindeki tüm yazı ve resimler, kaynak gösterilmeksizin ve izin alınmaksızın kullanılamaz. Tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. The contents of this magazine may be repoduced by mentioning the source all responsibility of the views expressed and pictures published in this Review belong to the authors of the articles 4 26 İTO dan kardeş Pakistan a sel yardımı Flood aid by ICOC to our Pakistani brothers and sisters Irak tan giriş vizesi kolaylığı Obtaining visas to Iraq made easier İTO meclisi musiki korosundan ilk konser The first concert by ICOC assembly choir Sektörlerin talebine göre mesleki eğitim Vocational training on the basis of demand from the relevant industry İhracat belgelerinde işlemler hızlandı Faster issuance of exportation documents İTİCÜ,, AB hukuku doktora programı başlatıyor ITICU s EU law doctoral program takes off FUAR-FAIRFAIR Teknolojinin gövde gösterisi The showground of technology KAPAK-COVER Enerjinin 5 yıllık yol haritası The 5-year long road map of energy HABER-NEWS 12 Türk şirketi dünyanın en büyükleri arasında 12 Turkish companies rank among the biggest in the world TARIM-AGRICULTUREAGRICULTURE En organik pamuk Türkiye de The best organic cotton is in Turkey ANALİZ-ANALYSISANALYSIS Kriz sonrasında işsizliği en çok Türkiye düşürdü Turkey s fight with unemployment ent after the crisis AVRUPALI TÜRKLER-EURO EURO TURKS 60 ından sonra dev bir marka yarattı A giant brand created after the age of 60 AB AJANDASI-EU AGENDA Kültür ve turizmde Avrupa sinerjisi European synergy in culture and tourism

4 ER-CONTENTS İNSAN KAYNAKLARI- HUMAN RESOURCES Mülakat Out davranış testi İn Interview: Out Behaviour test: In HİBE REHBERİ-GRANT GUIDELINES Et ve süt ürünlerine AB finansmanı Eu financing of meat and dairy products GÜNCEL-ACTUALITY 70 bin servis aracı ders zilini bekliyor 70 thousand service vehicles wait for new school term HEDEF SEKTÖR-TARGET TARGET SECTOR Gençliğe en güçlü istihdam çağrısı The most powerful employment call to youth YATIRIM-INVESTMENTINVESTMENT Çorum Türkiye nin ayakkabı üssü olacak Çorum is to become Turkey s shoe centre İSTANBUL-ISTANBUL Kültür ekonomisi atağı Cultural economy drive ARAŞTIRMA-RESEARCHRESEARCH Özel sektörün doğuş hikayesi The origin of private sector ARAŞTIRMA-RESEARCH RESEARCH 20 bankada 103 bin 268 sahibi belirsiz hesap var unclaimed accounts in 20 banks KAYBOLAN MESLEKLER- DIMINISHING PROFESSIONS İnsanlara çocukluğunu yeniden yaşatan bır meslekti niyetçilik Fortune-telling it was a profession that recalled childhood memories ASIRLIK ÇINARLAR- AGE-OLD VETERANS Celal Saruhan: Başarının sırrı güler yüzlü ve sabırlı olmak Cemal Saruhan: The secret of being successful is to be patient and cheerful. SEKTÖREL AÇIKOTURUM- SECTORAL OPEN FORUM Hurda değil; Katma değeri yüksek ürün ihraç etmeliyiz We should be export hight value added pruduct, not scrap VERGİ-TAX Vergi mükelleflerine bilgi isteme hakkı Rıght of ınformatıon for taxpayers KİTAPLIK-BOOKSHELF EKONOMİK VERİLER- ECONOMIC INDICATORS ADRESLER-ADDRESSESADDRESSES İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER

5 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC İTO DAN KARDEŞ PAKİSTAN A SEL YARDIMI FLOOD AID BY ICOC TO OUR PAKISTANI BROTHERS AND SISTERS İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, yaşanan sel felaketi sonrası zor durumda kalan Pakistan halkına 500 bin Türk Lirası maddi yardımda bulunmayı kararlaştırdı. Dost ve kardeş ülke Pakistan ın tarihinin en büyük sel felaketi ile karşı karşıya kaldığını belirten İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Pakistan ın Türk halkının kalbinde çok ayrı bir yeri vardır. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Pakistan halkının uzattığı yardım elini unutmadık. Felaket yaşayan kardeşlerimizin yardım çağrısına kayıtsız kalamazdık. İTO Yönetimi olarak 500 bin Türk Lirası destek kararı aldık dedi. Yalçıntaş, 20 milyondan fazla Pakistanlı 2 Ağustos tan bu yana büyük acılar içinde. Günlerdir beni arayan birçok üyemiz Ne yapabiliriz? diye soruyordu. Bu sırada çatı kuruluşumuz TOBB çok önemli bir kampanya başlattı. Biz de İTO olarak Gün, Türkiye nin dostluğunu gösterme günüdür dedik diye konuştu. Başkan Murat Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası olarak yaptıkları bu yardımın tüm İstanbulluların yapacağı yardımları da teşvik edeceğini söyledi. Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) Board of Directors decided to provide an aid of 500,000 Turkish Liras to the people of Pakistan who fell into hardship in the aftermath of the recent floods. Stating that the sister country Pakistan is now facing the most disastrous floods in its history, Istanbul Chamber of Commerce s President Murat Yaltıntaş said Pakistan sits at a very special place in the hearts of Turks. We did not forget the material and intangible support Pakistani people gave to Turkey during the War of Independence. We cannot possibly ignore and feign deaf to the call for aid to our brothers and sisters facing disaster. Therefore, as ICOC, we decided to provide an aid of 500,000 Turkish Liras. Yalçıntaş continued over 20 million Pakistanis fell into great hardship and pain since August 2. For days now, numerous members of our chamber call me and ask What can we do? In the meantime, our umbrella organization TOBB started a very important campaign. Here at ICOC, we thought it is the day of proving back the friendship of Turkey. The President Murat Yalçıntaş noted that the aid ICOC provides would also serve to encourage all of İstanbul to send aid to Pakistan. IRAK TAN GİRİŞ VİZESİ KOLAYLIĞI OBTAINING VISAS TO IRAQ MADE EASIER Irak İstanbul Başkonsolosu Ahmed Al-Kamaly ve Dr. Shahrayar Al-Jaf, İstanbul Ticaret Odası nı (İTO) ziyaret etti. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ile görüşen Başkonsolos Al-Kamaly, Irak hakkında bilgi verdi. Al-Kamaly, Türk firmalarının Irak a yatırım yapmasını beklediklerini ve bu çerçevede giriş vizesi başta olmak üzere her türlü kolaylığı sağlayabileceklerini dile getirdi. İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da, Kuzey Irak a bir heyet gezisi planladıklarını ve Iraklı odalarla işbirliği yapabileceklerini belirtti. Consul General of Iraq to Istanbul, Ahmed Al-Kamaly and Dr. Shahrayar Al-Jaf visited Istanbul Chamber of Commerce (ICOC). At the meeting with Dr. Murat Yalçıntaş, President of the Board of Directors of ICOC, this Excellency Consul General Al-Kamaly provided information about Iraq. Al- Kamaly mentioned that they were looking forward to Turkish firms investing in Iraq, and they would like to facilitate such efforts by, inter alia, making visa process for Iraq easier. The President of ICOC, Dr. Murat Yalçıntaş declared that a delegation might visit Northern Iraq, and ICOC would cooperate with Iraqi chambers. -4- İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER 2010

6 İTO MECLİSİ MUSİKİ KOROSUNDAN İLK KONSER THE FIRST CONCERT BY ICOC ASSEMBLY CHOIR İTO Meclis Üyeleri Türk Sanat Musikisi Korosu, ilk konserini İTO nun düzenlediği iftar yemeğinde verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Ayhan Çağlı nın yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde koro, dinleyicilerden tam not aldı. İki bölüm halinde verilen konserin iftardan önceki ilk bölümünde, tasavvuf musikisinden eserler seslendirildi. Koro, iftarın hemen peşinden verilen konserin ikinci bölümünde ise, Türk sanat musikisinden seçme eserleri seslendirdi. Koro nun söylediği bazı şarkılara İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar ve İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da eşlik etti. Konserden sonra konuşma yapan Çağlar, İTO nun ticaretle beraber kültüre de her zaman değer verdiğini ve bu tür çalışmaların gelişerek devam edeceğini belirtti. Turkish Classical Music Choir of ICOC Assembly Members performed for the first time at the iftar organized by ICOC. At the concert directed by Ayhan Çağlı, an artist with the Ministry of Culture and Tourism, the Choir received the applause of the listeners. The first part of the two-part concert was performed before the iftar, and pieces of Sufi music were performed. In the second part of the concert, right after the iftar, Choir performed select pieces of Turkish classical music. During some of the songs Hüseyin Avni Mutlu, the Governor of Istanbul; İbrahim Çağlar, the President of ICOC Assembly; and Dr. Murat Yalçıntaş, the President of ICOC sang alongside the choir. In his speech after the concert, Çağlar emphasized the ever-present importance ICOC ascribes to culture in addition to commerce, and such activities would only increase in the future. SEKTÖRLERİN TALEBİNE GÖRE MESLEKİ EĞİTİM VOCATIONAL TRAINING ON THE BASIS OF DEMAND FROM THE RELEVANT INDUSTRY İTO, elektronik posta adresi olan tüm üyelerine gönderdiği formlarla sektörlerin gereksinim duyduğu mesleki alanları ve nitelikli eleman ihtiyacını belirleyerek sektörlerin nabzını tutuyor. Bu sonuçlar İTO nun çeşitli çalışmalarında kullanılıyor. Söz konusu çalışmalardan biri de ÖZİMEK. Cumhuriyet tarihinin en büyük mesleki eğitim kursu olan ÖZİMEK, Ağustos ayı Yürütme Kurulu Toplantısı nı İTO da yaptı. İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necati Özçolak'ın katıldığı toplantıya, İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Atlas başkanlık etti. İTO Meclis Üyesi Orhan Albayrak ın da katıldığı toplantının öncelikli gündemi, talepleri artan ve azalan meslek dallarını belirlemek oldu. Toplantıda ayrıca; ÖZİMEK kurslarının da merkezi sınav sistemi uygulaması ile yapılması, kursların verildiği endüstri meslek liselerindeki eğitici öğretmenlerin eğitimi, eğitim veren ve sınav yapan okulların birbirinden ayrılması gibi konular görüşüldü. ICOC keeps its finger on the pulse of various industries with the forms it sends to all its members with a registered address, the aim being to determine the fields of occupation where the qualified personnel lack is most acute. The results of such surveys are utilized in numerous projects by ICOC. One of these projects is ÖZİMEK. The largest vocational training campaign in the history of the Republic, ÖZİMEK carried out its scheduled Executive Board Meeting for August at ICOC. The meeting where İŞKUR Istanbul Provincial Director, Muammer Coşkun and the Deputy Director of Istanbul Provincial Directorate of National Education, Necati Özçolak were present was presided by Şaban Atlas, the Deputy Secretary General of Istanbul Special Provincial Administration. ICOC Assembly Member Orhan Albayrak was also present in the meeting. The foremost article of the agenda was to determine the vocations where demand was rising or falling. Other items discussed in the meeting were the practice of centrally organized examinations for ÖZİMEK courses, the training of trainer-teachers in industrial-vocational schools where the courses were offered, and the separation of schools where the trainings were held from those where exams were carried out. İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER

7 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC İHRACAT BELGELERİNDE İŞLEMLER HIZLANDI FASTER ISSUANCE OF EXPORTATION DOCUMENTS İhracatla ilgili belge onay işlemlerinin 14 Haziran da İTO nun Giyimkent Hizmet Birimi nden İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ne (İDTM) taşınmasıyla, gerçekleşen işlem sayısı hızla artıyor. Türkiye de işlem gören ihracatla ilgili belgelerin yüzde 70 e yakın bölümü İstanbul Ticaret Odası tarafından veriliyor. Dış Ticaret Şubesi başta merkez bina ile birlikte, Kadıköy Hizmet Birimi ve son olarak 14 Haziran 2010 tarihinde Giyimkent Bölge Temsilciliği yerine hizmete giren İDTM Hizmet Birimi olmak üzere üç ayrı noktada üyelere hizmet veriyor yılı ilk 6 ayında yaklaşık 520 bin belge onaylandı. İDTM Hizmet Birimi nin açılmasıyla birlikte Giyimkent e oranla yüzde 17 (en çok işlem gören ve otomasyonda kaydı tutulan ATR belgesi bazında) bir artış gerçekleşti. Following the transfer of export- related document approvals from ICOC s Giyimkent Service Unit to Istanbul World Trade Center (İDTM) on June 14, the number of completed procedures increases rapidly. Nearly 70 percent of the export-related documents processed in Turkey are issued by Istanbul Chamber of Commerce. The Foreign Trade Department provides its services at three distinct locations, in the headquarters, in the Kadıköy Service Unit, and in İDTM Service Unit opened on June 14, 2010, in place of Giyimkent Regional Representation Office. In the first 6 months of year 2010, approximately 520 thousand documents were approved. Following the opening of İDTM Service Unit, an increase of 17 percent was recorded (for ATR documents, which are the most processed documents recorded in the automated system). İTİCÜ, AB HUKUKU DOKTORA PROGRAMI BAŞLATIYOR ITICU S EU LAW DOCTORAL PROGRAM TAKES OFF İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) lisansüstü programı için başvurular 23 Ağustos ta başlıyor. Bu yıl ilk kez Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku doktora programı açılıyor. İTİCÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Koç, yeni programın, Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) tam üyelik için başvurusunun değerlendirme sürecinde önem kazanacağını söyledi. AB ülkelerinde toplumu ilgilendiren yasal düzenlemelere dikkat çeken Prof. Dr. Koç, Özellikle tüketicileri koruyucu politikalar Türkiye nin de ihracatçı kuruluşlarını etkiliyor. Uyum sorunlarına kültürel, sosyal, yasal olmak üzere değişik ve kapsamlı boyutlar ekleniyor. Ortaya çıkan çeşitli hukuki sorunların çözüm yollarını, Yükseköğretim Kurulu nun izniyle eğitim-öğretim yılından itibaren doktora programı düzeyinde sürdüreceğiz dedi. Applications to graduate programs of Istanbul Commerce University (ITICU) start on August 23. A first this year, a doctoral program in the Institute of Social Sciences on International Trade and European Union Law will also accept students. Dean of the ITICU Faculty of Law, Prof. Nevzat Koç stated that the new program will become important in the light of the accession process of Turkey to the European Union (EU). Drawing attention to EU s legal regulations concerning the society, Prof. Koç said that Particularly policies for the protection of consumers affect exporters of Turkey. Various new and substantial dimensions are added to existing cultural, social, and legal dimensions of harmonization. We will seek to provide solutions to some of the legal issues that may arise, with the help of a Ph.D. program we will open with the authorization from Council of Higher Education in the academic year. Prof. Dr. Nevzat Koç -6- İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER 2010

8 1-5 Mart 2011 Hannover / ALMANYA DİJİTAL DÜNYANIN MERKEZİNDE TÜRKİYE PARTNER ÜLKE! TEKNOLOJİNİN KALBİ TÜRKİYE İLE ATACAK İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Özel Katılım Şartları Özel Paket Fiyat: 440 Euro/ m² Nakliye hizmeti hariç paket fiyat: 390 Euro/ m² Stand hizmeti hariç paket fiyat: 240 Euro/ m² Nakliye ve stand hizmeti hariç paket fiyat: 190 Euro/ m² %50 - %75 oranında Devlet Desteği! Özel Paket Fiyata Dahil Hizmetler: Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri, Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma, İstanbul Hannover - İstanbul nakliye ve gümrükleme organizasyonu, Malların sigortalanması, Fuar kataloğunda ve internette firma bilgilerinin yer alması, medya bedeli, Odamızca hazırlanan katalog/ CD de firma bilgilerinin yer alması, Fuar süresince ofis ve iletişim araçlarından faydalanma imkanı, B2fair ikili görüşmeler organizasyonuna katılım Stand büyüklüğü ile orantılı olarak ücretsiz fuar giriş kartı temini, Güvenlik hizmeti, Paket fiyat üzerinden %50 oranında DTM desteği; donanım, yazılım, bilişim ve elektronik üreticileri ABD$ ı geçmemek kaydıyla %75 oranında destek işlemlerinin takibi, Katılımcı firmalarca Alman Vergi Dairesi ne ödenecek %19 KDV Odamızca karşılanmaktadır Fuarın Kapasitesi 68 ülkeden katılımcı, m2 lik sergileme alanı, ziyaretçi, 83 ülkeden 6 milyon iş bağlantısı. Minimum Stand Büyüklüğü: 12 m² Ödeme Planı: Katılım Avansı: 1000 EURO 1. Taksit: Bakiye miktarın ilk yarısı 2. Taksit: Bakiye miktarın ikinci yarısı Tarihleri ekte sunulmaktadır. Banka Bilgisi: Yapı ve Kredi Bankası, Sultanhamam Şubesi İstanbul Ticaret Odası EURO Hesabı Hesap No: IBAN: TR (Ödemelerde tam firma unvanı ile CeBIT 2011 Fuarı belirtilmelidir.) Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2010 DİKKAT! Yerleşim planı üzerinde firmalara stand tahsisi, katılım avans dekontunun Odamıza iletilmesi ile mümkün olacaktır. KATILIM VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TEMASA GEÇİNİZ ORGANİZATÖR: İSTANBUL TİCARET ODASI Fuarlar ve Dış İlişkiler Şubesi Tel: / Faks: / E-posta: Web:

9 FUAR-FAIR Nalan Söylemez CeBIT 2011 fuarının Partner ülke Türkiye katılımını İTO gerçekleştiriyor ICOC is organising the participation of Partner country Turkey at CeBIT 2011 TEKNOLOJİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ THE SHOWGROUND OF TECHNOLOGY T ürk bilişim ve teknoloji firmaları, 1 5 Mart 2011 de dünya teknoloji devlerini bir araya getiren CeBIT te partner ülke ayrıcalığı ile yer alacak. İstanbul Ticaret Odası nın organizasyonu ile fuara katılacak firmalar, bazı ürünlerini ilk kez tanıtacak. CeBIT 2011 fuarının açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel in de katılması bekleniyor. T urkish ICT companies will participate under the partner country privilege at CeBIT, the event which will bring together global technology giants between March 1-5, The companies which will attend the event under the leadership of Istanbul Chamber of Commerce will exhibit for the first time some of their products. Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and German Chancellor Angela Merkel are expected to attend the inauguration ceremony. -8- İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER 2010

10 İstanbul Ticaret Odası (İTO), Hannover Sanayi Fuarı, Anuga. Gıda Fuarı ve Frankfurt Kitap Fuarı nın ardından bu kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CeBIT te Türkiye ye partner ülke ayrıcalığını yaşatacak. Dijital dünyanın buluşma noktası CeBIT Fuarı nın nabzı 2011 de Türkiye ile atacak. İTO nun girişimleri sonucunda Alman Bilişim ve Telekomünikasyon Derneği BITKOM ve CeBIT organizatörü Deutsche Messe, Türkiye yi geçtiğimiz mayıs ayında 2011 yılı için partner ülke ilan etti. 1-5 Mart 2011 tarihleri arasında Almanya nın Hannover kentinde yapılacak CeBIT 2011 fuarının açılışına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel in de katılması bekleniyor. Fuarda şirketler arası tüm bağlantılar, İTO ve Deutsche Messe aracılığıyla yürütülecek. YOĞUN KATILIM İlk kez 1986 da organize edilen CeBIT, telekomünikasyon ve bilişim firmalarının Hannover Messe Fuarı ndan çıkarılarak yeni bir fuar konsepti içinde buluşturulmasıyla gerçekleşti. O tarihten bu yana dünyanın en büyük teknoloji firmalarını bir araya getiren fuar, bugün Deutsche Messe AG nin en büyük organizasyonu olarak biliniyor. CeBIT in meydana geliş öyküsü de ilginç. Çünkü fuar bağımsızlığına, uzun ve tartışmalı bir karar sürecinden sonra kavuşmuş. CeBIT adının kullanımı ise ilk kez 1970 te Hannover Messe Fuar İdaresi tarafından uygun görülmüş. Teknoloji firmalarının yoğun katılımı ve dünyada bu alanda artan gelişmeler doğrultusunda fuar idaresi, telekomünikasyon ve bilişim firmalarına CeBIT adı altında ayrı hollerde yer vermeye başlamış. Ancak talep daha da artmış. Özellikle 1985 te katılımcı firma bazında ikiye katlanarak bin 300 e çıkınca, 870 şirket de bekleme listesine alınmış. Öte yandan kiralanan stant alanı da 2.5 kat artarak 130 bin 600 metrekareye ulaşmış. Ziyaretçi sayısı da giderek artan CeBIT i gezen kişi ve firma sayısı 293 bin kişiye ulaşınca; fuar idaresi CeBIT i özgürlüğüne kavuşturmaya karar vermiş. Böylece Hannover Fuarı nın başlıca bölümlerinden birisi olan CeBIT, ayrı bir fuar olarak organize edilir daki ilk bağımsız CeBIT fuarında 200 bin metrekareden fazla alanda 2 bin 142 katılımcı firma görücüye çıkar. Ayrıca ziyaretçi sayısında da rekor kırılır. Fuarı 334 bin 400 kişi ve firma ziyaret eder. Bu yıl ki CeBIT fuarı ise 224 bin 800 metrekarelik alan üzerinde, 68 ülkeden 4 bin 157 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Yine fuarı 334 bin kişi ziyaret etti de ise katılımcı sayısının daha da artması bekleniyor. Ev ve iş çevreleri için dijital IT ve telekomünikasyon çözümlerinin sergilendiği CeBIT fuarında; sanayiciler, toptan ve perakendeciler, bankalar, kamu kurumları, hizmet sektörü, Following the Hannover Messe, Anuga Food Fair and Frankfurt Book Fair, Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) is now going to present Turkey with the privilege of becoming partner country at CeBIT. The pulse of CeBIT Fair, the meeting point of the digital world, will beat with Turkey in As a result of the initiatives by ICOC, the German Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media BITKOM, and the CeBIT organiser Deutsche Messe announced Turkey as partner country for The inauguration ceremony of CeBIT 2011, to be held in the German city of Hannover between March 1-5, is expected to be attended by Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and German Chancellor Angela Merkel. Relations between the companies will be carried out through ICOC and Deutsche Messe. CeBIT, held for the first time in 1986, was incepted as a new fair concept by separating telecommunication and IT companies from the Hannover Messe Fair. Bringing together the world s biggest technology companies since that date, the fair is today acknowledged as the biggest event organised by Deutsche Messe AG. INTENSIVE PARTICIPATION The inception story of CeBIT is very interesting too. That is because it obtained its independence as a separate fair after a long and debated decision process. The name CeBIT was approved for the first time by the Hannover Messe Fair management in In line with the high attendance by the technology companies and the increasing developments in this area, the fair management began to host IT companies under the name CeBIT in different halls. But the demand rose further. In 1985 in particular, the number of IT exhibitors increased two- fold to 1,300 with further 870 companies on the waiting list. The rented stand space grew 2.5 times to 130,600 square meters. With the number of visitors of CeBIT rising to 293,000, the fair management decided to grant CeBIT its freedom. In this way, CeBIT, one of the main sections at Hannover Fair, was held as a separate event. 2,142 participants displayed their products over an area of 200,000 square meters at the first independent CeBIT in In addition, a record was broken in terms of number of visitors. The fair was visited by 334,400 visitors. This year s CeBIT fair was held over an area of 224,800 square metres with the participation of 4,157 companies from 68 countries. Again, the fair was visited by 334,000 people. The number of visitors is expected to increase even further in The target group at the CeBIT fair, where digital IT and telecommunication solutions for home and businesses are exhibited, is comprised of industrialists, dealers and retailers, banks, public institutions, services sector, all science enthusiasts and technology lovers. İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER

11 CeBIT e katılmak için 10 neden Pazarın meydan okumalarına esnek bir şekilde uyum sağlıyor. Bu da tek bir şemsiye altında daha çok hizmet, daha çok temas, daha fazla ziyaretçi ve daha çok imkan demek. Pazar yöneticileri ve dünya bazında karar vericilerin genel toplantı mekanı. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'larını çeken önemli bir network platformu. Yeni ürünleri açıklamak ve pazar tepkilerini ölçmek için kusursuz bir yer. Bugün dünyayı harekete getiren birçok ürün ilkin CeBIT'te görücüye çıkıyor. Birçok toplumsal ve ekonomik tasarı önce CeBIT'te başlıyor. Teknolojik ilerlemenin itici gücü CeBIT, geleceğin endüstri standartlarının belirlendiği yer. Tanıtım çalışmaları güçlü. Müşterilerin doğru standları, yoğun şekilde ziyaret etmeleri için gerekli çalışmalar yapılıyor. Kazançlı iş anlaşmaları bağlanıyor. 10 trilyon Euro luk anlaşmalar 2010'da sadece beş günde yapıldı. Dünya CeBIT'te merkezleşiyor. 5 bin den fazla gazeteci ve blog sahibi yarının ürünlerini dijital dünyanın kalbinden tanıtıyor. CeBIT'in düzenlediği konferansları ve sempozyumları izleyen firmalar, edindikleri bilgilerle şirketlerini en iyi şekilde tanıtabiliyor. CeBIT'in internet platformu yıl boyunca hedef kitleye ulaşma imkanı veriyor. Gerektiğinde fuar hizmet ekibi katılımcı firmanın CeBIT'e katılımının tüm sorumluluğunu da alır. Ten good reasons to attend CeBIT CeBIT adapts itself flexibly to the challenges of the market. This means creation of more opportunities, more services, more contacts, more visitors and more opportunities under a single unifying umbrella. It is the central meeting place for market leaders and top decision makers worldwide. CeBIT is an important networking platform that attracts CIOs from the world s biggest companies. CeBIT is the perfect place to unveil new products and assess market reactions. Many products that now move the world saw the first light of day at CeBIT. Many major social and economic projects can be traced back to CeBIT. A driving force behind technological progress, CeBIT is the place where future industry standards are defined. Promotional activities are very robust. The necessary services are provided to lead the customers straight to the correct stands. Lucrative business deals are clinched at CeBIT. Investments worth 10 billion Euros were finalised in just five days in The world focuses on CeBIT. More than 5,000 journalists and bloggers report directly from the heart of the digital world about tomorrow s products. Companies attending the CeBIT conferences and symposiums obtain information and present themselves in the best possible way. The CeBIT internet platform enables the access to the target audience all year round. If required, the professional exhibitor service team assumes responsibility for the complete organization of the attending company s presentation at CeBIT. tüm bilim meraklıları ve tutkulu teknoloji kullanıcıları da hedef grup olarak yer alıyor. TEKNOLOJİMİZİ GÖSTERECEĞİZ İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dursun Topçu başkanlığındaki İstanbul Ticaret Odası heyeti, fuarla ilgili ayrıntıları görüşmek için Almanya da temaslarda bulundu. Bu hazırlık görüşmelerine, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun da katıldı. Dursun Topçu, İTO nun partner ülke organizasyonunun amacını Türk bilişim ve iletişim sektöründe hizmet veren en önemli, en büyük firmaları CeBIT te bir araya getirmek istiyoruz. Böylece Türkiye nin bu alandaki gelişimini ve gücünü bütün dünyaya duyurabiliriz diye özetliyor. Fuarla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Dursun Topçu, İTO nun uluslararası boyutta önemli bazı fuarlara Türkiye milli katılımı sağladığını ve partner ülke olarak yer aldığını da hatırlatıyor. Topçu, İTO nun partner ülke Türkiye katılımıyla ilgili olarak hedeflediklerini şöyle özetliyor: Önümüzdeki yıl dünyanın en önemli bilişim fuarı olan ve bütün dünyanın teknolojik gelişimlerinin sergilendiği CeBIT te de partner ülke katılımı sağlayacağız. İTO olarak geçtiğimiz yıllarda bunu Anuga ve Hannover de gerçekleştirdik. Türkiye nin bilişim alanındaki varlığını da ispatlamak bakımından bu fuar bizim için çok önemli. Türkiye nin teknolojik gücünü CeBIT te sergilemek istiyoruz. Özellikle endüstriyel gelişim teknolojik anlamda çok hızlı ilerliyor. Bu maksatla hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz SHOWING OFF OUR TECH- NOLOGY The delegation of Istanbul Chamber of Commerce, led by ICOC Vice President Dursun Topçu, attended fair-related meetings in Germany. These preparatory meetings were also attended by ICOC Secretary General Dr. Cengiz Ersun. Dursun Topçu summarised the aim of ICOC s partner country organisation as follows: We would like to bring together at CeBIT the most important and the biggest companies that operate in the Turkish IT and communication sector. In this way we can show to the whole world the development and power of Turkey in this area. Assessing the latest development related to the fair, Dursun Topçu reminded the ICOC undertook the national participation and partner country organisation of Turkey in certain important international fairs. Topçu said the following regarding the participation of Turkey as partner country: Next year we will undertake the partner country participation at the CeBIT fair which is one of the most important IT fairs where technological developments from all over the world are exhibited. As ICOC, we accomplished this at Anuga and Hanover in the past years. This fair is very important for us with regard to proving the presence of Turkey in the area of IT. We would like to display the technological power of Turkey at CeBIT. Industrial development in particular is advancing very fast technologically. To this end, we will get prepared very well and represent our country in the best way possible İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER 2010

12 150 TÜRK FİRMASI KATILACAK Topçu, CeBIT e 150 Türk firmasını götürmeyi planladıklarına da işaret ederek, fuar hazırlıklarıyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: Fuara 3 bin metrekarelik alanda milli katılım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu alanı en kısa sürede doldurup, diğer hazırlıklara ve çalışmalara hız vereceğiz. Firmalarımızın ürünlerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri için gereken tüm altyapı hizmetlerini ve desteği sağlayacağız. Firmalarımız bazı ürünlerini ilk defa bu fuarda görücüye çıkaracaklar. Bu yıl aynı zamanda CeBIT Fuarı nda IBM nin 100 üncü yıl kutlamaları da yapılacak. Dolayısıyla IBM nin bu fuarda önemli etkinlikleri olacak. IBM, teknoloji alanında dünyanın dev firmalarından birisi ve onların ajandasına bizim firmalarımızın da intikal etmesi CeBIT e ayrı bir önem kazandırıyor 150 TURKISH COMPANIES TO ATTEND Indicating that they were planning to take 150 Turkish companies to CeBIT, Topçu provided the following information regarding the fair preparations: We plan to organise the national participation over an area of 3,000 sqm at the fair. We will speed up the other preparations and activities by filling up the space in a very short time. We will provide all the infrastructure services and support necessary for the companies to be able to exhibit their products in the best way. Our companies will showcase some of their products for the first time at the fair. This year, the 100th anniversary of IBM will also be celebrated at CeBIT. Therefore, IBM will hold significant activities at the fair. IBM is one of the giants in the area of technology and including our companies in their agenda confers CeBIT a special importance. Katılım bedeli için seçenekler: Özel paket fiyat 440 Euro/m 2 Nakliye hizmeti hariç paket fiyat 390 Euro/m 2 Stant hizmeti hariç paket fiyat 240 Euro/m 2 Nakliye ve stant hizmeti hariç paket fiyat 190 Euro/m 2 Özel paket fiyata dahil hizmetler: Stant inşaatı ve dekorasyonu, elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma hizmetleri ücretsiz İstanbul-Hannover-İstanbul nakliye organizasyonu, Türkiye-Almanya gümrük giriş-çıkış işlemleri, malların sigortalanması konularında da destek Fuarın genel katalogu ile internet ortamında firma tanıtımı Şehir içindeki ve fuar alanındaki reklamlarla tanıtım Katılımcı firmalar İTO tarafından hazırlanan katalog / CD de yer alacak Fuar süresince ofis ve iletişim araçlarından faydalanma ve B2B organizasyonu ile ikili görüşmelere katılım Fuarın yüzde oranındaki devlet desteği işlemleri İTO tarafından takip edilecek. Participation fee options: Special package price Package price excluding transportation Package price excluding stand services 440 Euros/sqm 390 Euros/sqm 240 Euros/sqm Package price excluding transportation and stand service 190 Euros/sqm Services included in the special package price: Stand construction and decoration, electrical connection and basic lighting services are free of charge İstanbul-Hanover-İstanbul transportation organisation, Turkey- Germany customs clearance transactions, support in insuring the goods. Company promotion over the internet with the general fair catalogue Promotion with advertisements in the city and in the fair ground Attending companies will be featured in the catalogue/cd prepared by ICOC Use of office and communication during the fair and participation in B2B events and bilateral meetings Transactions for the state aids up to the rate of percent will be carried out by ICOC. İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER

13 KAPAK-COVER Tamer Çerçi İklim bozuldu, tüketim arttı, yine enerjiyi tartışmaya başladık The climate deteriorated, consumption increased, andwe began discussing energy again ENERJİNİN 5 YILLIK YOL HARİTASI THE 5-YEAR LONG ROAD MAP OF ENERGY Y üksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan Stratejik Planı üreticiden tüketiciye, sanayiciden çevreye kadar toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren değişiklikler getiriyor. Bu plan ile bor kimyasalları üretim kapasitesinin artırılması, mermer ve doğal taş işlenmiş ürün ihracatının 5 milyar dolara, maden satış gelirinin 12 milyar TL nin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Beş yıllık stratejik planın maliyeti 3 milyar 542 milyon lira olarak öngörüldü. T he Strategic Plan put into practice by High Planning Council's Decision brings about changes interesting many sections of the society from manufacturers to consumers and from industrialists to the environment. This plan aims to increase the production capacity of boron chemicals and raise exports of processed marble and natural stone products over 5 billion dollars and mine sales income over 12 billion dollars. The cost of this five-year long strategic plan is predicted as 3 billion 542 million liras.

14 Geçtiğimiz günlerde son yılların en sıcak mevsimini yaşayan Türkiye de, Cumhuriyet tarihinin elektrik tüketim rekoru kırıldı. 6 Ağustos cuma günü aşırı sıcakların etkisiyle klima kullanımı ve sanayi tüketimi ile 700 milyon kilovat-saatlik tüketime ulaşıldı. Bu rakam tarihe enerji kullanım rekoru olarak geçti. Böylelikle Türkiye bir günde, ortalama fiyatı 15 kuruş olan 1 kilovat-saat elektriğe, 105 milyon lira harcamış oldu. Kimi uzmanlar ise ilerleyen yıllarda aşırı ısınma sonucu Türkiye nin belli turistik bölgelerinde artacak elektrik tüketiminin karşılanamayacağı uyarısında bulunuyor. Tüm bu yaşananlar, enerji tartışmasını tekrar gündeme getirdi. Öte yandan Ortadoğu ve Kafkaslardaki belirsizlikler nedeniyle, enerji arz güvenliği sürekli tartışma konusu. Bu koşullarda Türkiye nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı enerji politikalarının ne olacağı? sorusu önem kazanıyor. 5 TEMEL HEDEF VAR Kamuoyu bu tartışmaları yaparken, geçen yıl Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan beş yıllık plan gözden kaçtı Stratejik Planı üreticiden tüketiciye, sanayiciden çevreye kadar toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren değişiklikler öngörüyor. Enerji Bakanlığı nın hazırladığı bu stratejik planın temel beş hedefi bulunuyor. Bu temel hedefler, Enerji Arz Güvenliği, Bölgesel ve Küresel Etkinlik, Çevre, Doğal Kaynaklar ve Kurumsal Gelişim olarak belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, stratejik planın 2009 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konulduğunu hatırlatarak, Strateji Belgesi ile Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar tüm yerli kömür ve hidrolik potansiyelimizin ekonomimize kazandırılması, rüzgar enerjisi kurulu gücümüzün 20 bin MW, jeotermal enerji kurulu gücümüzün 600 MW mertebesine ulaştırılması ve ayrıca, elektrik enerjisi üretimimizin yüzde 5 inin nükleer enerjiden sağlanması hedefliyoruz diyor. 3,5 MİLYAR LİRALIK DÖNÜŞÜM Plan dönemi süresince bor kimyasalları üretim kapasitesinin artırılması, mermer ve doğal taş işlenmiş ürün ihracatının 5 milyar dolara, maden satış gelirinin 12 milyar TL nin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen Bakan Yıldız; dönemi Stratejik Planı nın katılımcılık, hesap verebilirlik, saydamlık, toplam kalite ilkeleri doğrultusunda 5 yıl için hazırlandığını belirtti. Planda belirlenen hedefler yıl yıl tahmini bütçe değerleriyle yer alıyor. Buna göre beş yıllık stratejik planın maliyeti 3 milyar 542 milyon lira olarak öngörüldü. Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda kamu kurumları kendi stratejik planlarını hazırlamak zorunda. Enerji Bakanlığı nın da beş yıllık planlarını bu hedef çerçevesinde hazırladığını belirten Müsteşar Metin Kilci de, ölçülebilir, denetlenebilir idari ve mali kıstaslar getirdiklerini söylüyor. Buradan da planın her kurum ve kuruluş için zamanla bağlayıcı değişimlere neden olacağı anlaşılıyor. In the recent days, Turkey has experienced the hottest season of the last years and the electricity consumption record of the history of the Republic was broken. On August 6, Friday, 700-million-kilowatt-hour consumption was reached by air conditioning use and industrial consumption with the effects of excessive heat. This figure went down on history as the energy consumption record. Therefore, Turkey spent 105 million liras on electricity which costs averagely 15 kuruş per 1 kilowatt-hour. Some experts warn us that the electricity consumption that will increase in certain tourist areas of Turkey in coming years as a result of excessive warming will not be able to be met. All of these raised the energy debate again. However, due to uncertainties in the Middle East and the Caucasus, energy supply security is constantly debated. In these circumstances, the question, What energy policies will Turkey implement in the coming period? becomes important. THERE ARE 5 MAIN GOALS While these public debates continue, the five-year long plan put into practice by the High Planning Council's Decision last year escaped notice. The Strategic Plan foresees changes interesting many sections of the society from manufacturers to consumers and from industrialists to the environment. This strategic plan prepared by the Ministry of Energy has five main goals. These main goals were determined as the Energy Supply Security, Regional and Global Events, Environment, Natural Resources and Organizational Development. Energy and Natural Resources Minister Taner Yıldız reminded us that strategic plan was put into practice in 2009 by the High Planning Council's Decision, and says, With the Strategy Document, we are aiming to bring all of our domestic coal and hydraulic potential in our economy, to raise our installed wind power capacity to the level of 20 thousand MW and our installed geothermal energy capacity to the level of 600 MW, and also to provide 5 percent of our electricity consumption by nuclear energy until the year 2023, the 100th year of our Republic. A TRANSFORMATION OF TRY 3.5 BILLION Minister Yıldız said that during the plan period, the production capacity of boron chemicals are aimed to increase, exports of processed marble and natural stone products are aimed to raise over 5 billion dollars and mine sales income is aimed to raise over 12 billion dollars, and pointed out that the Strategic Plan was prepared for 5 years in line with the principles of participation, accountability, transparency and total quality. The goals determined in the plan take place with their estimated budgets for each year. According to this, the cost of the five-year long strategic plan is predicted as TRY 3 billion 542 million. It is known that the public institutions and organizations are expected to start being managed with a strategic management understanding with Public Financial Management and control Act No In this line, public institutions have to prepare their own strategic plans. Undersecretary Metin Kilci mentioned that the five-year long plans of the Ministry of Energy were prepared within İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER

15 Enerjide Türkiye nin fırsatları Jeostratejik konumunun sağladığı avantajlar Zengin çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olması Bazı maden çeşitlerinde zengin rezervlere sahip olması Sahip olduğu tabii kaynak çeşitliliği Enerji verimliliği açısından sahip olduğu yüksek potansiyel Enerji piyasalarının yeniden yapılandırılması Avrupa Birliği (AB) ne uyum süreci Bölgesel işbirliği imkanlarının artması Turkey s opportunities in energy The advantages provided by its geo-strategic position The rich and diversified renewable energy resources it has The rich reserves of some mineral types it has The natural resource diversity it has The high potential it has in terms of energy efficiency The restructuring of energy markets The process of European Union (EU) integration The increase in regional cooperation opportunities Çünkü planda Türkiye nin imzaladığı Kyoto Protokolü ile üstlendiği yükümlülüklerden, madenlerin çevreye uyumunun sağlanmasına, elektrik üreten kamu santrallerinin modernizasyonundan, enerji verimliliğine kadar pek çok değişiklik var. YERLİ ENERJİYE DÖNÜŞ Stratejinin temel hedefi 2023 yılına kadar, yerli kaynakların tamamının, yenilenebilir enerji kaynaklarının ise azami ölçüde kullanılması, enerji arzında çeşitlendirmenin artırılması ve nükleer enerjinin 2020 yılına kadar olan dönemde elektrik enerjisi üretim kompozisyonuna dahil edilmesi. Bu şekilde bugüne kadar üç temel sütun üzerine (kömür, doğalgaz ve hidrolik) oturtulmuş olan enerji sektörünün yapısı yeniden düzenlenecek. Böylelikle dışa bağımlılığın ve ithalat faturasının azaltılması hedefleniyor. Hatırlanacağı gibi 2008 yılında toplam birincil enerji tüketimi yaklaşık 108 milyon Ton Eşdeğeri Petrol (TEP), üretimi ise 29 milyon TEP olmuştu. Buna sürekli artan enerji talebi de eklendiğinde, Türkiye nin ithalata bağımlılık oranı yüzde 73 ü buluyor. Halen Türkiye de toplam 133,1 milyon ton ham petrol, 11,3 milyar m³ doğalgaz üretiliyor. Türkiye nin kalan üretilebilir ham petrol rezervi 39,4 milyon ton, doğalgaz rezervi ise 6,1 milyar m³. Tüketim ve rezerv dengesini dikkate alan Enerji Bakanlığı enerjide yerli üretimi de buna göre yönlendirecek. POTANSİYELİN YÜZDE 44 Ü Nitekim, elektrik üretiminde kullanılan yerli kaynak linyitten elde edilebilecek elektrik enerjisi üretim potansiyeli toplam 120 milyar kwh/yıl olarak hesaplandı. Enerji Bakanlığı yatırımlarla bu potansiyelin yüzde 44 lük bölümünü the framework of this goal and said that they specified measured and monitored administrative and financial criteria. This means that the plan will bring about obligatory changes for all institutions and organizations in time. That is because the plan includes many changes ranging from the obligations Turkey has undertaken by signing the Kyoto Protocol to adapting the mines to the environment, and from the modernization of the public power plants producing electricity to energy efficiency. GOING BACK TO DOMESTIC ENERGY The main goal of the strategy is to use all of the domestic sources and to use the renewable energy sources to the maximum extent until 2023, to increase diversification in energy supply, and to include nuclear energy in the electrical energy production composition by Thus, the structure of the energy sector that was based on three main columns (coal, natural gas and hydraulics) to date will be reformed. Therefore, it is aimed to reduce foreign dependence and import bills. It will be remembered that the total primary energy consumption in 2008 was approximately 108 million Tons of Oil Equivalent (TOE) and the production was 29 million TOE. When the constantly increasing energy demand is added to this, Turkey's rate of import dependence reaches almost 73 percent. Currently in Turkey, million tons of crude oil and 11.3 billion cubic meters of natural gas is produced in total. Turkey's remaining reserve of producible crude oil is 39.4 million tons and its natural gas reserve is 6.1 billion cubic meters. Taking into account the balance of consumption and reserves, the Ministry of Energy will lead domestic energy production accordingly. 44 PERCENT OF THE POTENTIAL Indeed, the electrical energy production potential that can be obtained from lignite, the domestic resource used for generating electricity, is calculated as 120 billion kwh/year. With investments, the Ministry of Energy put 44 percent of this potential into use. And a 32 percent part of pit coal which has 11 billion kwh/year potential is brought in production. In line with this target, a search for coal was initiated by relevant organizations, especially the general Directorate of Mineral Research and Exploration and the General Directorate of Turkish Coal Enterprises since As a result of the explorations, a lignite reserve of 4.2 billion tons was found during the period. Thus, the lignite reserve increased by 50 percent. The Ministry of Energy determined the new production goals in accordance with the current and new found energy sources. The construction of the domestic coal-fired thermal power plants of Mega Watts (MW) started and will be completed until the end of Therefore, the installed capacity of the Domestic Coal- Fired Thermal Power Plant that is planned to be completed until the end of 2013 will reach MW. In addition to this, the construction of the nuclear power plant is expected to be started by Another important goal determined in the plan is completing the construction of the 5 thousand MW hydroelectric power plants until the end of Therefore, the capacity of the hydroelectric power plants in Turkey will -14- İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER 2010

16 değerlendirdi. Yine 11 milyar kwh/yıl potansiyele sahip olan taşkömürünün ise yüzde 32 lik kısmı üretime kazandırıldı. Bu hedef doğrultusunda 2005 yılından itibaren başta Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü olmak üzere, ilgili kuruluşlarla kömür arama hamlesi başlatıldı. Aramalar sonucunda döneminde 4,2 milyar ton linyit rezervi tespit edildi. Böylece linyit rezervi yüzde 50 arttı. Enerji Bakanlığı mevcut ve yeni belirlenen enerji kaynaklarına paralel olarak üretim hedeflerini de belirledi. Yapımına başlanan Mega Watt (MW) lık yerli kömür yakıtlı termik santralleri 2013 sonuna kadar tamamlanacak. Böylece 2013 sonuna kadar tamamlanması planlanan yerli kömür yakıtlı termik santraller kurulu gücü MW a ulaşacak. Bununla birlikte 2014 yılına kadar nükleer santral inşasına başlanması öngörülüyor. Planda belirlenen bir diğer önemli hedef ise yapımına başlanan 5 bin MW lık hidroelektrik santrallerin 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması. Böylelikle 2013 yılında Türkiye deki hidroelektrik santrallerin kapasitesi 5 bin Mega Watt a ulaşacak. Bu hedefe paralel olarak 2009 yılı itibari ile 802,8 MW olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2015 yılına kadar 10 bin MW a çıkarılması hedefleniyor. Aynı şekilde 2009 yılı itibari ile 77,2 MW olan jeotermal enerjisi kurulu gücü, 2015 yılına kadar 300 MW a çıkarılacak. ENERJİDE VERİMLİLİK Enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelede verimlilik de reach 5 thousand Mega Watts by In line with this target, the installed wind power capacity, which is MW by 2009, is aimed to be raised to 10 thousand MW until Similarly, the installed geothermal power capacity, which is 77.2 MW by 2009, is aimed to be raised to 300 MW until ENERGY EFFICIENCY Efficiency is also very significant for providing energy supply security, reducing the risks caused by foreign dependence and fighting climate changes. Therefore, the Ministry of Energy will work in order to increase energy efficiency in electrical energy production plants and transmission and distribution networks, and to expand the high efficiency cogeneration implementations. These attempts are aimed at decreasing the primary energy intensity by 20 percent compared to 2008 until In line with this target, the maintenance and modernization of 11 public electricity power plants will be completed by the end of Among these important 11 power plants are Keban, Yeniköy, Ambarlı, Çatalağzı, Afşin Elbistan, Aliağa power plants. İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER

17 hayati öneme sahip. Bu nedenle Enerji Bakanlığı; elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına, yüksek verimli kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütecek. Bu çalışmalarla birincil enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar, 2008 yılına göre yüzde 20 oranında düşürülmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, 11 kamu elektrik üretim santralinin bakım ve modernizasyonu 2014 sonuna kadar bitirilecek. Bu önemli 11 santral arasında Keban, Yeniköy, Ambarlı, Çatalağzı, Afşin Elbistan, Aliağa santralleri de yer alıyor. DOĞALGAZDA TAMAMEN BAĞIMLIYIZ 2008 yılında Türkiye 1 milyar m³ doğalgaz üretirken, tüketim 36 milyar m³ oldu. Türkiye doğalgaz tüketiminde yüzde 97,3 seviyesinde dışa bağımlı. Bu bağımlılığın önüne geçilmesi için 2015 yılına kadar, ham petrol ve doğalgaz üretiminin 2008 yılı üretim miktarına göre iki katına çıkarılması öngörülüyor. Buna göre 2008 de 9 bin varil olan yurtdışı petrol üretim miktarı 20 bin varile çıkarılacak de 474 milyon sm3 olan yurtdışı doğalgaz üretiminin de bin sm3 e yükseltilmesi sağlanacak. Bunun içinde doğal gaz depolama kapasitesinin 2015 sonuna kadar iki kat artırılması gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için de derin deniz petrol ve doğalgaz arama ve üretimi Karadeniz ve diğer denizlerde arttırılacak. Başta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) odak ülkeleri olmak üzere, hidrokarbon potansiyeli olan ülkelerde arama ve üretim projeleri geliştirme, ortaklık kurma ve hisse satın almaya IN NATURAL GAS WE ARE TOTALLY DEPENDENT While Turkey produced 1 billion cubic meters of natural gas in 2008, the consumption was 36 billion cubic meters. In natural gas consumption, Turkey is dependent on foreign countries by 97.3 percent. In order to overcome this dependence, the production of crude oil and natural gas is expected to be doubled as to the production amount of 2008 by According to this, the foreign oil production that was 9 thousand barrels in 2008 will be raised to 20 thousand barrels. And the foreign natural gas production that was 747 million sm3 in 2008 will be raised to one thousand sm3. And for this reason, the natural gas storage capacity has to be doubled by the end of In order to achieve these goals, the deep-sea oil and natural gas exploration and production will be increased in the Black Sea and the other seas. Initiatives to develop exploration and production projects, to build partnerships and to buy shares in countries with hydrocarbon potentials, especially the focus countries of Turkish Petroleum Corporation will be continued. The necessary legal and physical infrastructure to avoid the supply-demand imbalance in the natural gas market will be created. Lake Tuz Gas Storage Facility Project will be activated immediately and the National Petroleum Stock Agency will be established. ENVIRONMENT AND CO2 EMISSION Turkey has been a party to the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2004 and introduced its first National Declaration in -16- İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER 2010

18 ilişkin girişimler sürdürülecek. ülecek. Doğalgaz piyasasında arz talep dengesizliklerini önlemek nlemek amacıyla gerekli yasal ve fiziki altyapı oluşturulacak. cak. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama polama Tesisi Projesi ivedilikle devreye sokulacak ve Ulusal Petrol trol Stok Ajansı oluşturulacak. ÇEVRE VE CO2 SALINIMI LINIMI Türkiye, 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ği Çerçeve Sözleşmesi ne taraf olduu ve 2007 yılında ilk Ulusal Bildirimini sundu. Kyoto Protokolüü ise 5 Şubat 2009 tarihinde TBMM tarafından onaylandı. Bu doğrultuda stratejik planda, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, temiz kömür yakma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim hedefleri de yer alıyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için Enerji Bakanlığı 2014 yılından sonra enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyon artış hızını yavaşlatmayı öngörüyor yılına kadar ise madencilik sektöründe faaliyet gösteren 10 maden işletmesinin çevreye uyumu sağlanacak. BOR DA DÜNYA LİDERLİĞİ Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 72 sine sahip olan Türkiye de, bor cevheri, bor The Kyoto Protocol was accepted by the Grand National Assembly of Turkey on February 5, The strategic plan includes the goals of developing energy efficiency, using the renewable energy resources, spreading clean coal burning technologies and electrical energy production with nuclear energy. In order to achieve these goals, the Ministry of Energy aims to slow the growth rate of greenhouse gas emission caused by the energy sector after And until 2015, 10 mines operating in the mining sector will be adapted to the environment. WORLD LEADERSHIP IN BORON Turkey owns 72 percent of the world's boron reserves and its production levels of boron ore, boron concentrate, refined boron products and boric acid Enerjide tehditler Threats in energy Birincil enerji kaynakları açısından dışa bağımlılık oranının yüksek olması The high rate of foreign dependence in terms of primary energy resources Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik enerjisi üretiminde etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan yüksek finansal kaynak gereksinimi The need for high financial resources required for the efficient use of our domestic and renewable energy resources in the production of electrical energy Enerji kaynaklarının fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar The excessive fluctuations in the prices of energy resources İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki siyasi istikrarsızlıklar The political instability within our geographical region Sınır aşan hidrolik kaynakların kullanımında dış etkiler Diğer ülkelerin enerji politikalarının, ülkemizin enerji terminali olma hedefi ile çelişmesi Sera gazı emisyonlarında artış ve iklim değişikliği ile bu konulardaki uluslararası yükümlülükler Yatırımcıların piyasa uygulamalarına ilişkin güvensizliği Ücret politikası nedeniyle nitelikli personel istihdamında yaşanan zorluklar The external effects in the use of trans-boundary hydraulic sources The conflict of the energy policies of the other countries with the goal of our country to become an energy terminal The increase in greenhouse emission, climate change and the international obligations in these issues The investor's distrust for market practices The difficulties of qualified personnel employment caused by wage policy Bütçe kısıtları ve idari sorunlar nedeniyle araştırma kurumlarının potansiyellerinin yeterince ve etkin olarak değerlendirilememesi The fact that the research institutions cannot put their potential into use adequately and efficiently because of budgetary constraints and administrative issues AB ye uyum kapsamında, başta çevre ile ilgili konularda olmak üzere getirilecek kısıtlamalar ve ortaya çıkacak yüksek maliyetli yatırım ihtiyaçları The restrictions and the resulting high-cost investment requirements that will arise within the context of the EU integration, particularly in subjects related with the environment İTOVİZYON EYLÜL/SEPTEMBER

19 konsantresi, rafine bor ürünleri ve borik asit üretimleri önemli seviyelere ulaştı. Bu noktada, Enerji Bakanlığı önümüzdeki on yıl içinde, bor uç ürünlerine yönelerek Türkiye nin bir dünya merkezi haline gelmesini ve dünya lideri olmasını hedef olarak belirledi yılında 1,3 milyon ton olan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesinin 2015 yılına kadar 2,8 milyon tona çıkarılması sağlanacak. Belirlenen hedeflere ulaşılması için öncelikle, bor madeninin AB tarafından toksik madde olarak sınıflandırılmasına karşı gerekli girişimler sürdürülecek. Bor ticari ürün yelpazesinin genişletilmesine yönelik AR- GE çalışmaları artırılacak. Çevreye duyarlı bir şekilde bor kimyasalları üretim kapasitesi ve pazar payının artırılması için çalışılacak. were significantly raised. At this point, the Ministry of Energy aims to focus on boron end products and make Turkey become a world centre and a world leader. The production capacity for boron chemicals and equivalent products, which was 1.3 million tons in 2009, is aimed to be raised to 2.8 million tons by In order to achieve these goals, first of all the necessary initiatives in order to avoid the categorization of the boron mineral as a toxic substance by the EU will be maintained. The research and development projects directed at expanding the range of boron commercial products will be increased. The capacity of the production of boron chemicals in an environmentally conscious way and its market share will also be increased. Uluslararası enerji projeleri Hatırlanacağı gibi Doğu-Batı Enerji Koridorunun en önemli bileşenini oluşturan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı, 4 Haziran 2006 tarihinde Ceyhan İhraç Terminali nden yüklenmişti. Böylelikle Azeri petrolünün uluslararası pazarlara taşınmasına başlanmıştı yılından 2009 yılı sonuna kadar yükleme yapılan petrol miktarı toplamda 800 milyon varile ulaştı. İşte Türkiye enerjide artan rolü çerçevesinde ve mevcut uluslararası projelere yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar Irak-Türkiye Hampetrol Boru Hattı anlaşmasının uzatılması öngörülüyor. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı (DGBH) inşaatının önümüzdeki yıl başlaması ve 2014 de işletmeye açılması planlanıyor. Türkiye-Yunanistan-İtalya DGBH Projesi nin inşaatı da önümüzdeki yıl başlayacak ve 2014 de ilk işletme dönemi başlayacak. Suriye ile Türkiye Doğalgaz Şebekelerinin Bağlantısının Sağlanması Projesi nde hedef önümüzdeki yıl şebeke bağlantısının sağlanması. Irak-Türkiye DGBH, Türkmenistan-Türkiye DGBH, Katar- Türkiye DGBH, Türkiye-İsrail Çoklu Boru Hatları, Mavi Akım 2 DGBH, Güney Akım DGBH, Samsun-Ceyhan HPBH Projeleri de gündemde. Bu uluslararası ölçekteki projelerin de 2014 sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. International energy projects It will be remembered that Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Crude Oil Pipeline, the most important component of the East-West Energy Corridor, was installed at Ceyhan Export Terminal on June 4, Thus, the Azeri oil started to be transported to international markets. The amount of loaded oil from 2006 to the end of 2009 has reached a total of 800 million barrels. Turkey is preparing to add new ones to its current international projects within the framework of its growing role in energy. The Iraq-Turkey Crude Oil Pipeline agreement is not expected to be extended until the end of the year. The construction of Nabucco Natural Gas Pipeline is expected to be started next year after the necessary processes are completed and it is expected to be put into operation in The construction of Turkey-Greece-Italy Natural Gas Pipeline will also be started next year and its first operation period will begin in It is also aimed to provide the network connection next year for the Syria and Turkey Natural Gas Networks Connection Providing Project. Iraq-Turkey Natural Gas Pipeline, Turkmenistan-Turkey Natural Gas Pipeline, Qatar-Turkey Natural Gas Pipeline, Turkey-Israel Multiple Pipeline, Blue Stream 2 Pipeline, South Stream Pipeline and Samsun-Ceyhan Crude Oil Pipeline are on the agenda. These international-scale projects also are expected to be launched by the end of İ TOVİ ZYON EYLÜL/SEPTEMBER 2010

20

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them.

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them. INHOUSE DESIGN departmanı, Hannover Messe International Istanbul tarafından standlarının kurumsal imajlarına uygun, efektif bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını isteyen firmaların taleplerine cevap

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY Emerging Europe Energy Summit 1 Contents Development Trend of Turkish Electricity Market Electricity Generation Statistics in Turkey Demand Forecast for Turkey Investment Requirement for Turkey EÜAŞ Power

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DAVULCUOĞLU Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan DAVULCUOĞLU 15 Haziran 2012, İzmir GÜCÜMÜZ

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ Overview of Wind Energy Investments in Turkey ETK Uzman Yrd. /Asst. Energy & Natural Resources Specialist Ozan SOYDAŞ Türkiye Offshore Energy Conference

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı