TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz?"

Transkript

1 Elektronik İmza TTK Hukuki önüşümü Proje Gereklilikler Fina orlama Yönetimi İç Kontrol Kur Hukuki Gereklilikler Uyg Bilanço uhasebe Mali Ge lir Türkiye Muhasebe Standartları Sözleşme Yeni Sermaye Finansal Raporlama ağımsız Denetçi Sistemleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Adli Bilişim İç Denetim Ana Sözleşme Şeffaflık Ana Sözleşme Mali Tablo UFRS Dönüşümü Eğitimler Sermaye Payları Kurumsal Risk Yönetimi E-Defterler Uyum İmza Raporlama Analizi Bağımsız Denetim Dijital Şirket YENİ TÜRK TİCARET KANUNU Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? kpmg.com.tr

2 2 Değişimin Section or Brochure Kalp Atışlarını name Duyuyor musunuz? İçindekiler Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum 4 İhtiyaçlarınızı Anlayışımız ve Çözüm Yaklaşımımız 6 Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Kalp Atışları 8 Türk Ticaret Kanunu Değişiyor I. Ticari Defterler ve Raporlama 12 II. Hukuki Gereklilikler ve Kurumsal Yönetim 14 III. İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi 16 IV. Bilgi Teknolojileri 18 V. Bağımsız Denetim 20 Neden KPMG? 22

3 4 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 5 Türk şirketleri için yönetim, muhasebe, raporlama ve denetim açısından yeni bir dönem başlıyor. İş hayatı değişiyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Mevcut Türk Ticaret Kanunu nun yürürlükte olduğu yarım asrı aşan süre zarfında; gerek Türkiye de gerekse Dünya da yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, sadece özel yaşantımızı değil, ticari yaşantımızı da derinden etkilemiştir. Diğer taraftan, Bilgi Toplumu ve Kurumsal Yönetim gibi, ülkelerin coğrafi sınırlarını zorlayan kavramlar ön plana çıkmış, toplum kurallarını düzenleyen mevzuat da doğal olarak yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu nedenlerle, çağa ayak uydurmak amacıyla, mevcut Türk Ticaret Kanunu nu değiştirmek, güncellemek ve geliştirmek artık zorunlu hale gelmiştir. Ticari işletme ve ticaret şirketleri alanlarında köklü değişiklikler getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) iş dünyasında önemli bir yapısal dönüşüm ü ortaya çıkaracaktır. Bu dönüşümü doğru planlamak, şirketin mevcut durumunu analiz edip bir yol haritası çıkartmak her işletme için Yeni TTK ya uyum yolundaki ilk adım olacaktır. Uzun yılların denetim, UFRS, vergi, raporlama, iç denetim, risk yönetimi ve mevzuat uyum danışmanlığı tecrübesini barındıran KPMG Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Hizmetleri kapsamında şirket özelinde bir yaklaşım sergileyerek acil müdahale edilmesi ve geliştirilmesi gereken alanları ortaya çıkartan bir dönüşüm yol haritası oluşturmaktadır. Ticari Defterler ve Raporlama Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Bağımsız Denetim Hukuki Gereklilikler ve Kurumsal Yönetim Bilgi Teknolojileri İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi

4 6 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 7 KPMG Çözüm Yaklaşımı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum danışmanlık çalışmalarımız, uyum analizi, tasarım, uygulama ve gözetim olmak üzere dört temel adımda gerçekleştirilmektedir. İhtiyaçlarınızı Anlayışımız ve Çözüm Yaklaşımımız Uyum Analizi u u u Tasarım Uygulama Mevcut durumun ortaya çıkarılması için verilerin toplanması Veri toplama aşamasında elde edilen bilgilerin analiz edilmesi ve Yeni TTK kontrol listesinin hazırlanması Uyum Analizi raporunun ve tavsiyelerin hazırlanması ve dokümante edilmesi Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması Yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi Uyum Analizi değerlendirmesine paralel olarak, hukuk, mali işler, bilgi teknolojileri, iç denetim ve risk yönetimi konularının Yeni TTK ya uyumlu hale getirilmesi, gerekli değişiklilerin tasarlanması - UFRS dönüşüm tasarımı - Kurumsal Risk Yönetimi uygulaması tasarımı v.b. Tasarım aşamasındaki değişikliklerin sisteme uyarlanması (Örnek: Ana Sözleşme ve İç Yönerge taslağı) UFRS dönüşümünün ERP sistemine uyarlanması Risklerin Erken Teşhisi Komitesi nin yapılandırılması Organizasyon değişikliklerinin ve Yönetim Kurulu nun yapılandırılması Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Projesi, şirketlerin hukuk, finans ve mali işler, kurumsal yönetim ve bilgi teknolojileri açısından mevcut durumunun değerlendirilerek, Yeni TTK ya uyum konusundaki eksiklikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Gözetim Yapılan değişikliklerin uyumunun izlenmesi, kontrolü ve test edilmesi Sürekli geliştirme çalışmalarının tesis edilmesine destek sağlanması Profesyonel bilgi birikimimiz ve işimize olan tutkumuz sayesinde, bu konudaki danışmanlık hizmetini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirerek şirket yönetimine değer katan bir anlayış çerçevesinde fayda sağlayacağımıza inanmaktayız. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler, Mali İşler ve Hukuk bölümleri için düzenlenen eğitimler Proje Yönetimi Değişim Yönetimi

5 Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Kalp Atışları 1 Ekim Temmuz 2012 Yeni TTK nın yürürlüğe girmesi E-genel kurul ve e-yönetim kurulu toplantısı yapmak için esas sözleşme değişikliği (Borsada işlem gören şirketler için zorunlu) Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketler için işlemlerin başlatılması 2012 Tüzel kişi ortağın temsilcisi YK üyelerinin istifası ve yerine tüzel kişi ya da başkasının seçimi için son tarih Eski TTK md. 8/2 uyarınca her iki tarafı tacir olmayanlar arasındaki ödünç sözleşmelerindeki bileşik faiz hükümlerinin hükümsüz kalması 31 Aralık 2012 Stok Sayımı Bilançoların TMS ye göre düzeltilmesi ve yeni hesap dönemine açılış bilançosu olarak girilmesi 14 Şubat 2013 Yeni TTK 201. Md bağlı şirket - hakim şirket arasında oy haklarının kullanılmasına sınırlama getiren hükmün yürürlüğe girmesi 1 Mart 2013 Bağımsız denetçinin seçilmesi için son tarih 31 Aralık 2013 Yıl sonu finansal tablolarının TMS ye göre hazırlanması Temmuz 2014 Bağlı şirket nezdinde TTK 202. Md. kapsamında kayıplar varsa hakim şirket tarafından denkleştirilmesi için son tarih Temmuz Ağustos 2012 Esas sözleşme hükümlerinin Yeni TTK ya uyumlu hale getirilmesi için son tarih Oy hakkı ve oy hakkının doğumu ile ilgili Yeni TTK 434 ve 435 maddelerinin yürürlüğe girişi Ocak 2013 Münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında ve ticari defterlerin tutulmasında TMS nin uygulanmaya başlaması Esas sözleşmede genel kurul toplantı ve karar nisaplarının kanunla uyumlu hale getirilmesi 1 Temmuz 2013 A.Ş. Esas sözleşmede nama yazılı hisselerin devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin Kanun la uyumlu olması için son tarih Yeni TTK 1524 teki internet sitesi açma ve Kanun da belirtilen asgari bilgilere yer verme zorunluluğu 14 Şubat 2014 Sermaye şirketlerinde mevcut sermayenin kanundaki asgari sermayeye çıkartılması için son tarih TTK 479 Paylar üzerinde sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümlerinin TTK ile uyumlu hale getirilmesi Oyda imtiyazla ilgili esas sözleşme hükümlerinin geçersiz hale gelmesi TTK 358. maddesindeki ortakların şirkete olan borçlarını nakden ödeyerek tasfiye etmesi için son tarih

6 10 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 11 Türk Ticaret Kanunu değişiyor Peki siz hazır mısınız? Yeni TTK nın ne zaman yürürlüğe gireceğini biliyor musunuz? Yeni TTK nın farklı tarihlerde yürürlüğe girecek bazı özel hükümlerinden haberdar mısınız? Yeni TTK ile birlikte uygulanması zorunlu olan TMS ye uygun finansal tabloları hazırlayabilmek için şirketinizin sistem altyapısını, finansal süreçlerini ve mevcut muhasebe kayıtlarını gözden geçirdiniz mi? Kullanmakta olduğunuz muhasebe sistemi, TMS nin gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli mi? Bütçe ve Raporlama sisteminiz TMS ye uyumlu mu? Muhasebe politika ve prosedürleriniz TMS nin gerekliliklerini tam olarak karşılıyor mu? İmtiyazlı paylarla ilgili yeni düzenlemelerden ve özellikle oy hakkına ilişkin sınırlamalardan haberdar mısınız? Pay sahiplerinin hakları ile azlık hak sahiplerinin haklarının genişletildiğini biliyor musunuz? Kurumsal Risk Yönetimi yapınızı kurdunuz mu? Risklerin Erken Teşhisi Komiteniz var mı? Bu komite ile ilgili olarak Yönetim Kurulu nun sorumluluklarından haberdar mısınız? Kurumsal risklerin ne kadar farkındasınız? Anahtar risk göstergeleriniz var mı? İç Kontrol sistemleriniz süreçleriniz için etkin şekilde tasarlanarak uygulanıyor mu? Süreçlerinizde olabilecek muhtemel risklerin farkında mısınız? Mali İşler departmanınız Yeni TTK nın gereklilikleri ve TMS hakkında yeteri kadar bilgi sahibi mi? Yönetim Kurulu üyeleriniz, üst yönetiminiz, Yeni TTK nın gereklilikleri ve yapılması gerekenler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi mi? İç Denetim departmanınız var mı? Kurumunuz bünyesinde İç Denetim Departmanı kuruluşu için neler yapılması gerektiğini biliyor musunuz? Bilgi Sistemleri altyapınız ile ilgili tüm düzenlemeleri tamamladınız mı? Yönetim Kurulunun yeni sorumluluklarını biliyor musunuz? Yeni TTK nın, şirketinizin hukuksal yapısını ve kurumsal yönetimini derinden etkileyeceğini biliyor musunuz? Yeni TTK nın getirdiği sorumluluklardan ve sunduğu yeni olanaklardan haberdar mısınız? İç Denetim Departmanı stratejik performans değerlendirmesinin beş yılda bir yapılmasının tavsiye edildiğini biliyor musunuz? İnternet siteniz var mı? Yeni TTK da sermaye şirketleri için internet sitesi kurma zorunluluğunu biliyor musunuz? İnternet sitesinde hangi bilgi ve belgelerin yer alması gerektiği ile ilgili fikriniz var mı? Yeni TTK ile tek ortaklı şirket kurulabileceğini biliyor musunuz? Şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemelerden ve sorumluluklardan haberdar mısınız? Şirketinizin ana sözleşmesini Yeni TTK ya uyumlu hale getirmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Şirketiniz bağımsız denetimden geçiyor mu? Bağımsız Denetçiniz yoksa, Bağımsız Denetçinizi 1 Mart 2013 e kadar seçmeniz gerektiğinizi biliyor musunuz? Şirketinizin faaliyet raporunun da bağımsız denetçiniz tarafından inceleneceğini biliyor musunuz? Anonim Şirket Yönetim Kurulunun, genel kurulun çalışma, usul ve esaslarını içeren bir iç yönerge hazırlaması gerektiğinden haberdar mısınız? Bağımsız Denetim ilkelerine göre yıl sonu stok sayımlarınıza bağımsız denetçinizin de iştirak etmesi gerektiğini biliyor musunuz? Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi ile ilgili yeni hükümlerden haberdar mısınız? Elektronik işlemler (e-imza, e-arşivleme, e-fatura, e-ticaret sicil, e-defter) ile ilgili çalışmalara başladınız mı? Yeni TTK ile A.Ş. lerde tüzel kişilerin de Yönetim Kurulu üyesi olabileceğini ve tek kişiden ibaret yönetim kurulu dahi oluşturulabileceğini biliyor musunuz? Sermaye ve paylarla ilgili yeni düzenlemelerden haberdar mısınız? Elektronik Genel Kurul ile ilgili yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Kurumsal yönetim ve organizasyon yapınız Yeni TTK nın getirmiş olduğu yükümlülüklere ne kadar uyumlu? Genel kurul ve Yönetim Kurulu karar nisaplarındaki değişikliklerden haberdar mısınız?

7 12 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 13 KPMG Çözüm Yaklaşımı Yeni TTK ile birlikte tüm sermaye şirketlerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre ticari defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. I Ticari Defterler ve Raporlama Yeni TTK şirketlere ticari defterlerini tutarken, münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, 1 Ocak 2013 itibariyle TMS ye ve kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymayı zorunlu hale getirmiştir. (Yeni TTK Madde 64, 68, 88) Ayrıca muhasebe, finans denetimi ve şirket yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması Yönetim Kurulu nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. (Yeni TTK Madde 375) Uyum Analizi u Tasarım ve Uygulama u u Gözetim Muhasebe ve raporlama prensipleri, süreçler, teknoloji kullanımı ve organizasyon açısından ticari defterlerin TMS ye uygun tutulması için ihtiyaçların belirlenmesi Finansal planlama ihtiyaçlarının belirlenmesi Yeni TTK ya Uyum Genel Paket Şirkete Özel Yeni TTK uyum takvimi (zaman çizelgesi) Şirkete özel Yeni TTK ya Uyum Raporu ve Yol Haritası Kullanılan muhasebe sisteminin, süreçlerin ve finansal planlamanın TMS ile uyumlu hale getirilmesi için sistemde yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi Uygulama aşamasında destek verilmesi Uygulama sonrası test aşamasında destek verilmesi Geliştirme planı ve tavsiyelerin verilmesi Bu maddeler kapsamında, şirketlerde TMS ye uyumlu muhasebe altyapısının hazırlanması, finansal planlama altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi en önemli gereksinimlerdir. KPMG, şirket özelinde gerçekleştirdiği Yeni TTK ya Uyum Analizi çalışması sonucunda ticari defterlerin TMS ye uygun olarak tutulması, muhasebe sistemlerinin dönüşümü ve finansal planlama altyapılarının geliştirilmesi için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yeni TTK ya Uyum Genel Paket Yeni TTK ya uygun, TMS ye göre tutulan ticari defterler Muhasebe, finans denetimi ve şirket yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama altyapısı TMS ye uygun hesap planı Şirketler topluluğu için konsolidasyon altyapısı İsteğe Bağlı Hizmetler TMS ye uygun muhasebe ve raporlama prensipleri kitapçığı Mali İşler departmanlarının performans değerlendirme raporu Etkin finansal dönem kapanışı Finansal süreçlerin iyileştirilmesi

8 14 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 15 KPMG Çözüm Yaklaşımı Yeni TTK, istisnasız tüm şirketlerin hukuksal yapılarını gözden geçirmelerini ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu hale gelmelerini gerektirmektedir. II Hukuki Gereklilikler ve Kurumsal Yönetim Yeni TTK, ticari işletmelerin ve ticaret şirketlerinin köklü sistem değişikliği yapmasını zorunlu hale getirmektedir. Yürürlüğe girecek yeni mevzuat, istisnasız tüm ticaret şirketlerinin hukuksal yapısının ve kurumsal yönetiminin yeniden gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini gerektirmektedir. Söz konusu sistem değişikliği, sadece fırsatları değil aynı zamanda yeni sorumlulukları da içerdiğinden, şirketlere, ortaklarına ve yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. Büyük ya da küçük, halka açık olan ya da olmayan, özel kanuna tabi olan ya da olmayan, tek ya da bir şirketler topluluğuna dahil hemen her şirketin, çok kapsamlı ve yeni hükümlere eksiksiz hazırlanması ve zamanında uyum sağlaması en öncelikli konu olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, mevzuat çalışmalarında görev almış deneyimli hukukçularımız ve danışmanlarımızla hizmetlerimizi aşamalar halinde sunmaktayız. Kendi şirketinizi, bağımsız ve tarafsız bir gözle daha iyi tanıma olanağı vereceğini düşündüğümüz bu hizmetlerin, aynı zamanda şirketinize katma değer yaratacağı inancındayız. İnceleme ve Analiz u u u u u Yol Haritası Hazırlama Uyum Analizi Raporu Uygulama* Gözetim* Şirketin mevcut hukuksal ve kurumsal yapısının incelenmesi (Due Diligence) Şirketin mevcut hukuksal yapısında tespit edilen hususların analizi ve değerlendirilmesi Yeni TTK ya hukuksal açıdan uyum için Şirkete Özel takvimin ve yol haritasının hazırlanması Şirketle ilgili önceki aşamalarda elde edilen bilgiler sonucunda uyum analizi raporunun hazırlanması ve sunulması Yeni TTK ya Uyum Genel Paket Şirkete Özel Yeni TTK uyum takvimi (zaman çizelgesi) Şirkete Özel Yeni TTK ya uyum yol haritası Uyum Etki Analizi Raporu Uyum Analizi Raporu nun incelenmesinden sonra alınacak kararlar doğrultusunda Yeni TTK ya uyumla ilgili belge taslaklarının hazırlanması ve değişikliklerin hayata geçirilmesi Uyum sürecinin her aşamasındaki her türlü projenin hayata geçirilmesinde süreç danışmanlığı ve gözetim hizmeti verilmesi Yeni TTK ya Uyum Özel Paket Ana sözleşme tadil taslağı İç Yönerge (Şirketin Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin) taslağı Şirketin ticari sözleşmelerinin (Acentelik, Tedarik vs.) tadil taslakları Yapısal değişiklik proje tasarılarına (Kuruluş, Birleşme, Devralma, Nevi Değişikliği vs.) ilişkin belgeler ve işlem yönergesi Süreç danışmanlığı ve gözetim *Bu hizmetler özel talep halinde verilmektedir.

9 16 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 17 KPMG Çözüm Yaklaşımı Yeni TTK, yönetim kurulunun görevlerini layığıyla yerine getirmenin bir güvencesi olarak, şirketlerde etkin bir iç kontrol sistemi ve tüm organizasyonu kapsayan Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı kurmalarını gerektirmektedir. III İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Yeni TTK nın 375. maddesi Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden bahsetmektedir madde, Yönetim Kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda raporlar hazırlatmak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurulabileceğinden bahsetmektedir. Dolayısıyla yeni kanun, şirketlerde etkin bir kurumsal risk yönetiminin, iç kontrol sisteminin ve iç denetimin gerekliliğine işaret etmektedir. Ayrıca hisse senetleri borsada işlem gören şirketler; risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. (Yeni TTK Madde 378) Uyum Analizi u u Tasarım & Uygulama Gözetim İç kontrol ortamı, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim alanlarından mevcut durum analizinin yapılması Geliştirilmeye açık alanlar ile ilgili önceliklerin belirlenerek, temel yol haritasının oluşturulması Yeni TTK ya Uyum Genel Paket Şirkete Özel Yeni TTK uyum takvimi (zaman çizelgesi) Şirkete Özel Yeni TTK ya uyum yol haritası Uyum Etki Analizi Raporu Risklerin erken teşhisi komitesi kurum kültürüne uygun risk yönetimi altyapısının kurulmasına destek İç Kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi İç Denetim departmanının kurulmasına destek olunması İç Denetim fonksiyonunun stratejik performans değerlendirmesi İç Denetim hizmetinin dışarıdan sağlanması (co-sourcing, out-sourcing) Risk Komitesi uygulamalarının gözlemlenmesi Kurumsal Risk Yönetimi uygulamasının takip edilmesi Yapılan değişikliklerin uyumunun kontrol edilmesi Bulguların takibi Tavsiyelerin verilmesi Yeni TTK ya Uyum Genel Paket Risk yönetimi ve İç Kontrol ortamına dair mevcut durum analizi ve iyileştirmelere dair tavsiyelerin bulunduğu yol haritası Risk kılavuzu, anahtar risk göstergeleri raporlama çalışması Risk Yönetimi organizasyon ve raporlama şeması Süreç analizi raporu İç Denetim fonksiyonu stratejik performans değerlendirmesi raporu

10 18 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 19 Yeni TTK ile bilişim ve bilişim sistemlerinin iş hayatında etkin kullanımına imkân sağlamaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. IV KPMG Çözüm Yaklaşımı Bilgi Teknolojileri Uyum Analizi u Şirket Bilgi Güvenliği Politikasının ve uygulamalarının değerlendirilmesi Yeni TTK ve ikincil mevzuatta şirketin uymak zorunda olduğu belirtilen Bilgi Teknolojileri hükümlerine uyumun değerlendirilmesi Zorunlu olmamakla birlikte, uygulanması durumunda şirkete hız ve maliyet avantajı sağlayacak elektronik ortam kullanımı imkanlarının değerlendirilmesi Değerlendirme sonucunda, temel yol haritasının oluşturulması Yeni TTK ile birlikte Bilişim Sistemlerinin iş hayatında etkin bir şekilde kullanımına yönelik birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Elektronik imzanın yaygın kullanımı ile fiziksel zorunluluklar büyuk ölçüde azaltılmış,ortadan kaldırılmaya başlanmış, neredeyse tüm işlemlerin elektronik ortam kullanılarak hızlı, güvenli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesinin önü açılmıştır. Yeni TTK ile Bilişim Sistemlerini etkin kullanan şirketler önemli bir maliyet ve rekabet avantajı sağlayacak, işlemlerine hız katacaktır. Yeni TTK ya Uyum Genel Paket Yeni TTK ya uyumlu internet sitesi içeriği Bilgi teknolojileri uyum analizi raporu Dijital şirkete dönüşüm yol haritası ve uyarlanması

11 20 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? 21 Yeni TTK Türkiye deki tüm sermaye şirketlerinin uluslararası denetim standartlarıyla özdeş olan Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. V Bağımsız Denetim Yeni TTK ya göre, Türkiye deki sermaye şirketlerinin TMS ye uygun olarak hazırlayacakları münferit ve konsolide finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren (özel hesap dönemine tabi olan şirketler için ise özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminden itibaren) Yeni TTK ve Türkiye Denetim Standartları yla uyumlu olarak bağımsız denetçiler tarafından bağımsız denetime tabi olacaklardır. Yeni TTK nın Geçici 6. Maddesine göre, sermaye şirketleri 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlayacakları münferit ve konsolide bilançolarını 31 Aralık 2012 tarihli bilançoları ile karşılaştırmalı olarak, münferit ve konsolide gelir tablolarını ise 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıl için TMS ye uygun olarak hazırlayacaklardır. Söz konusu münferit ve konsolide finansal tablolar ile şirketlerin 2013 yılına ait faaliyet raporlarının bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Şirketler, bağımsız denetçinin görüşünü bilanço gününden itibaren 6 ay içindetürkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirmek ve internet sitelerine koymakla yükümlüdürler. Yeni TTK Kapsamında Denetim Hizmetlerimiz TMS ye göre hazırlanan yıllık münferit ve konsolide finansal tabloların Yeni TTK ya ve Türkiye Denetim Standartları na göre bağımsız denetimi Yıllık faaliyet raporunun Yeni TTK ya göre denetlenmesi Risklerin Erken Teşhisi Komitesi tarafından hazırlanan ikişer aylık raporların Yeni TTK ya göre denetlenmesi (Komitenin kurulmasının zorunlu olduğu sermaye şirketleri için geçerlidir) Özel Denetim Genel Kurul dan sonra pay sahibinin talebi üzerine mahkeme kararı ile Özel Denetim hizmetleri Hakim şirket veya topluluk şirketleri ile işlemlerde usulsüzlük tespiti halinde bağlı şirketin pay sahipleri için özel denetim hizmetleri İşlem Denetimi Birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı gibi özel işlemler nedeniyle işlem denetimi hizmetleri Bağımsız Denetim Görüşü Özel Amaçlı Denetim Görüşü İşlem Denetim Raporu

12 22 Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Neden KPMG? Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde uzun süreli deneyim ve bilgi birikimi Dünyanın hemen her ülkesinde, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda aynı hizmet kalitesini sunma garantisi Yeni TTK, UFRS, finansal raporlama ve bütçeleme, iç kontrol, iç denetim, kurumsal risk yönetimi, bilgi teknolojileri, kurumsal yönetim, proje yönetimi ve değişim yönetimi konusunda engin tecrübe Yeni TTK ikincil mevzuat çalışmalarına destek veren KPMG ekibi Yeni TTK kapsamında sizin ihtiyaçlarınız için uyarlanmış bir yaklaşım Motivasyon sahibi, koordinasyon içinde çalışan ve sizi anlayan bir ekip Profesyonel proje yönetimi ve yüksek kalitede hizmet Yenilikçi bir bakış açısı ile çözüm ortağı anlayışına sahip hizmet yaklaşımı Sürekli iletişim

13 Ofis Adresleri KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:3 Beykoz İSTANBUL T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 41 Yıldızevler - Çankaya ANKARA T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İZMİR T: F: İletişim Bilgileri İdil Gürdil KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Şirket Ortağı T: (9014) F: E: kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu İkincil Düzenlemelerinin henüz yayınlanmamış olması nedeniyle bu bilgilerde değişiklik olabilecektir. Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Başarının Anahtarı Değişimi Doğru Yönetmektir Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Yaklaşık 55 yıldır ülkemizdeki ticari yaşamı düzenleyen Türk

Detaylı

Denetim Vergi Müşavirliği Revizyon

Denetim Vergi Müşavirliği Revizyon Outsourcing ve diğer Muhasebe Hizmetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı Transfer Fiyatlandırması Outsourcing ve diğer Muhasebe Hizmetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı Denetim Vergi Müşavirliği

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz 2 Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) uyarınca anonim şirketlerde pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri 3 Şirketlerde risk yönetimi süreci

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na bırakıyor. Her şeyden

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları na (TFRS) hazır mısınız?

Türkiye Finansal Raporlama Standartları na (TFRS) hazır mısınız? Türkiye Finansal Raporlama Standartları na (TFRS) hazır mısınız? İçerik Neden TFRS? TFRS nin Türkiye deki gelişimi Dünya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) TFRS ye dönüşüm TFRS ye geçişi

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/28

Mali Bülten No: 2014/28 ` Mali Bülten No: 2014/28 Vergi/ 6 Mart 2014 Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Çalışmaları ve Ülke Bazında Raporlama kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: OECD tarafından düzenlenen Matrah Aşındırma Yoluyla

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2012 Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 26 Aralık 2014 Geçerlilik Dönemi 26.12.2014-26.12.2015 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

KPMG 05 Gündem. Risk Yönetiminin Evrimi. Gündem dekiler: KPMG Gündem / Ocak - Mart 2011. Türk Ticaret Hayatının DNA sı Yeniden Kodlanıyor

KPMG 05 Gündem. Risk Yönetiminin Evrimi. Gündem dekiler: KPMG Gündem / Ocak - Mart 2011. Türk Ticaret Hayatının DNA sı Yeniden Kodlanıyor KPMG 05 Gündem Sayı 5 / Ocak - Mart 2011 KPMG Gündem / Ocak - Mart 2011 Gündem dekiler: Türk Ticaret Hayatının DNA sı Yeniden Kodlanıyor Türk Ticaret Kanunu ndaki yeni düzenlemeler, Türkiye nin ticaret

Detaylı

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Migros Türk T.A.Ş., SPK 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor UFRS Bülten Ağustos 2012, Sayı 2 İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK); bağlı ortaklıklar ve müşterek yatırımlar (yeni ismi ile müşterek

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (sayfa 7) Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013)

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013) KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013) 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı