Üç Boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (46-51) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (46-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Üç Boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi Bekir AKSOY 1, Mehmet DAYIK 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Isparta/TÜRKİYE 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Isparta/TÜRKİYE Özet Günümüz teknolojisinin üç boyutun önemi giderek artmış ve insanlar ürünlerini tanıtırken üç boyutlu tanıtımları tercih etmektedirler. Ürünlerin tanıtımında en geniş kitleye ulaşmak için internet ortamı önemli bir yer tutmaktadır. İnternet ortamında hız ve nesnelerin dosya boyutları önemlidir. Dosya boyutu bakımından üç boyutlu nesneler iki boyutlu nesnelere oranla daha büyük boyutta olmaktadırlar. Buna çözüm olarak geliştirilen dosya formatları sayesinde üç boyutlu nesneler internet ortamında da kullanılabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Üç Boyut giydirme, üç boyutlu model Dressed in Three-dimensional Models of Textile Products Displayed on The Internet Abstract Have increased the importance of the three dimensions of today's technology and products to people who prefer to introduce the three-dimensional presentations. Internet environment for the promotion of the products to reach the widest audience plays an important role. Important that the speed and file sizes of objects in the internet. File size in terms of two-dimensional objects in three-dimensional objects in a larger size than others. Thanks to this threedimensional objects according to the consequences file formats can also be used in the internet. Keywords : Three-Dimensional Dress, three-dimensional model Bu makaleye atıf yapmak için Aksoy B., Dayık M., Üç boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013, 7(3) How to cite this article Aksoy B., Dayık M., Dressed in Three-dimensional Models of Textile Products Displayed on The Internet Electronic Journal of Textile Technologies, 2013, 7(3)

2 Aksoy B., Dayık M. Teknolojik AraştırmalarTTED 2013(3) GİRİŞ Üç boyutlu nesneler ürün tanıtımlarında oldukça büyük önem taşımaktadırlar. Üreticiler ürünlerini çok daha iyi tanıtabilmekte ve tüketiciler de ürünleri daha iyi inceleme şansı bulmaktadırlar. Bu nedenle üç boyutlu nesnelerin tanıtım amaçlı kullanımı gün geçtikçe daha da çok artmıştır. Üç boyutlu modeli oluşturulan nesnelerin de daha geniş kitlelere tanıtılması için internet ortamı kullanılması her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. İnternet ortamında bir sayfa ziyaret edildiğinde uzun süre beklemek hem kullanıcının siteye ziyaretine son vermesine neden olmakta hem de internet sunucuları üzerinde ağır yükler oluşturmaktadır. Bu nedenle internet ortamında kullanılacak nesnelerin olabildiğince küçük boyutlu olması tavsiye edilmektedir. Oluşturulan üç boyutlu nesne ASCII Scene Export (ASE) dosyası olarak kaydedildiğinde nesne text (metin) formatında ve belirli bir kural çerçevesinde kaydedilerek boyutun minimum olması sağlanmaktadır. Bu sayede internet ortamına aktarılacak olan nesne oldukça hızlı bir şekilde internet sayfasına yüklenebilmektedir. Nesne ASE formatında oluşturduktan sonra bunu bir internet programlama diline uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu probleme çözüm olarak üretilmiş ücretli veya ücretsiz eklentiler bulunmaktadır. Balder 3D motoru da bu eklentilerden birisidir. Balder doğrudan CodePlex üzerinden yüklenebilen açık kaynak kodlu bir 3D motordur. Native olarak desteklenmeyen 3D ortamını bizim için Balder yaratıp nesnelerimizin internet ortamında silverlight aracılığıyla gösterilmesini sağlamaktadır. 2. MODELİN OLUŞTURULMASI Şekil 1 de de görüldüğü gibi 3D Max aracılığıyla oluşturulan modelin texture(map) ini oluşturduktan sonra File Export menüsünden modelin ASE olarak export edilmesini gerekmektedir. Aşağıdaki resimde ASE File olarak export edilecek dosyamız için ayarlar görülmektedir. Böylece bir adet ASE uzantılı dosya ve ayrıca oluşturduğumuz map dosyası (bitmap) bulunacaktır. Bu sayede üç boyutlu nesnemizi ASE formatında kaydedip aynı zamanda doku dosyasını da görüntü dosyası olarak elde edilmiş olmaktadır. Şekil 1. 3D Max çizilmiş ve tekstil ürünü giydirilmiş modelin ASCII Export dosyasına dönüştürülme işlemi 47

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Üç boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet MODELİN SILVERLIGHT ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ Silverlight, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş, ağ uygulamaları için animasyon, vektör, 3D grafik ve görüntü oynatma imkânları sağlayan zengin internet uygulamaları geliştirme düzlemidir. Adobe firmasının Flash ortamına rakip olarak çıkmıştır. 3D Max programı sayesinde ASE dosya olarak oluşturduğumuz modeli silverlight ortamına aktarmamızı sağlayan açık kaynak kodlu Balder projesi bulunmaktadır. Elimizde bulunan ASE dosyası otomatik olarak Balder tarafından tanınarak modellenebilmektedir. Derleyici ile yeni bir silverlight projesi oluşturduktan sonra Balder motoruna ait Balder.dll ve Ninject.dll dosyalarını referans olarak gösterilebilmektedir. Silverlight geliştirme ortamında Solution Explorer'dan oluşturduğumuz projeye sağ tıklayıp "Add Existing Item" seçerek oluşturulan ASE dosyası hazırlanmak istenen projeye eklenebilmektedir. Bunun akabinde oluşturulan dosyada sağ tıklayıp Properties seçeneğini seçerek "Build Action" bölümünden "Resource" olarak ayarlayabilmek mümkün olmaktadır. Balder ile 3D bir ortam oluşturmak için farklı nesnelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar bir 3D alan, kamera, ışık vb. Öğelerdir. Tüm bunlar Balder'in 3D motoru içerisinde tanımlıdır ve Balder tarafından kullanılmaktadır. Bu nesnelerin her birini kullanabilmek için uygun namespace'leri XAML tarafında tanımlamamız gerek. Bahsettiğimiz ışık, kamera vb. gibi öğeleri aşağıdaki şekilde XAML tarafında UserControl kök dizininde tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamayla beraber 3D ortamın oluşturmak için kullanılan kod şu şekildedir: <UserControl x:class="durma.mainpage" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:ignorable="d" xmlns:execution="clr-namespace:balder.execution;assembly=balder" xmlns:view="clr-namespace:balder.view;assembly=balder" xmlns:lighting="clr-namespace:balder.lighting;assembly=balder" xmlns:geometries="clr-namespace:balder.objects.geometries;assembly=balder" d:designheight="700" d:designwidth="700" Background="Black"> <Grid x:name="layoutroot" Background="White"> <Execution:Game Width="900" Height="900"> <Execution:Game.Camera> <View:Camera x:name="kamera2" Position="2.5,2.5,2.5" /> </Execution:Game.Camera> <Lighting:OmniLight x:name="isik2" Position="0,0,0" Strength="0.5" Diffuse="White" /> <Geometries:Mesh InteractionEnabled="True" x:name="durma2" AssetName="/durma;component/Assets/woman.ase" Position="0,0,0"/> </Execution:Game> </Grid> </UserControl> Kaynak kodlardan da bir Grid in içerisinde Balder a ait Game objesi oluşturulup akabinde hemen alt satırına Game.Camera objesi yerleştirilmiştir. ASE dosyasının görüntülenmesi için ışık verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Game objesi altına Lighting:OmniLight objesi oluşturulmuştur. Bu obje her yöne eşit miktarda ışık gönderen ışık kaynaklarıdır. Bu ışığında Strength ve Diffuse değerlerini ayarlanmıştır. Son olarak da ASE dosyasının oluşturduğumuz bu 3D ortama gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan Geometries: Mesh objesiyle ASE dosyamızın yolunu AssetName özelliği ile ifade edilmektedir. Burada görülmekte olan veri yolu /durma;component/assets/woman.ase şeklindedir. Burada ki formata göre /Projeİsmi;components/ASEdosyaYolu şeklinde olmalıdır. 48

4 Aksoy B., Dayık M. Teknolojik AraştırmalarTTED 2013(3) Şekil 2 de 3D Max üç boyutlu olarak hazırlanmış ve tekstil ürünü giydirilmiş model görüntülenmektedir. Şekil 2. DMax oluşturulan üç boyutlu tekstil ürünü giyidirilmiş model 4. DOKU DOSYASININ DİNAMİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ Oluşturulan Silverlight projesi içinde ASE dosyası gösterilmiş olmaktadır. Texture (doku) dosyamızın yolu ASE dosyamızın içinde BITMAP işaretçisinde tanımlıdır. Bu doku dosyasının dinamik olarak değiştirilmesinde Balder motoru yine bize yardım etmektedir. ASE dosyamızın dokusunu dinamik olarak değiştirmek için bir sınıf oluşturup Balder motorunun Imap interface inden implements edilmesi gerekmektedir. (public class Sınıfımız: IMap şeklinde olması gerekmektedir. Oluşturulmuş olan bu sınıf sayesinde dinamik olarak doku dosyalarını değiştirebilmektedir. Bunun için bir WriteableBitmap oluşturularak yeni doku dosyası bu formata dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun içinde; BitmapImage bi = new BitmapImage(new Uri(dokuyolumuz)); Kodu kullanılmaktadır. BitmapImage oluşturduktan sonra bu BitmapImage den aşağıdaki şekilde bir WritableBitmap oluşturulup ve ASE dosyasının dokusu değiştirilebilmektedir. bi.createoptions = BitmapCreateOptions.None; bi.imageopened += (s, ev) => { WriteableBitmap wbm = new WriteableBitmap((BitmapImage)s); Durma2.Material.DiffuseMap = new Sinifimiz(wbm); }; Buradaki Durma2, Geometries:Mesh objesiyle oluşturduğumuz ASE dosyasının Name özelliğidir. Sınıfımız interface imizi kullanarak bu sayede dinamik olarak dokularımızı değiştirebilmekteyiz. Şekil 3 de yukarıdaki kodlarla hazırlanmış olan 3D Max ile hazırlanan ASE dosyasının doku dosyasının değiştirilmesi gösterilmiştir. 49

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Üç boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet... Şekil 3. 3D Max hazırlanmış ASE dosyasına ait doku dosyasının değiştirilmesi 5. SILVERLIGHT PROJESININ WEB ORTAMINDA YAYINLANMASI Silverlight ile proje derledikten sonra.xap uzantılı bir dosya oluşturulmuş olmaktadır. Bu dosyayı basit bir html dosyasının içerisine alarak silverlight uygulamamızın bir web sayfasında gösterilmesini sağlanmaktadır. Aşağıdaki kodlarla xap dosyamızı html sayfasında göstermiş olmaktayız. <object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="100%" height="100%"> <param name="source" value="clientbin/durma.xap"/> <param name="onerror" value="onsilverlighterror" /> <param name="background" value="white" /> <param name="minruntimeversion" value=" " /> <param name="autoupgrade" value="true" /> <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156&v= " style="textdecoration:none"> <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=161376" alt="get Microsoft Silverlight" style="border-style:none"/> </a> </object> Buradaki ClientBin/durma.xap yerine projeye eklediğimiz xap dosyasının yolunu göstererek kendi xap dosyamızın silverlight üzerinde görünmesini sağlayabiliriz. Şekil 4 de doku giydirilmiş örnek bir model görüntülenmektedir. 50

6 Aksoy B., Dayık M. Teknolojik AraştırmalarTTED 2013(3) Şekil 4. Üç boyutlu modele doku dosyası giydirilerek internet ortamına alınması 6. SONUÇ Günümüzde hızla gelişmekte olan internet teknolojileri içerisinde yer alan elektronik ticaretin tekstil sektörünü de etkileyeceği muhakkaktır. Bu nedenle çeşitli modelleme programları ile hazırlanan modellerin ASE dosyası ile Şekil 4 de de görüldüğü gibi üç boyutlu modelin internet sayfasına alınması 5 saniye gibi kısa bir sürede zarfında gerçekleşmiştir. Bu sürenin kısa olması sayesinde üç boyutlu modellerin internet ortamına aktarılması ve döndürülebilmesi de oldukça kolay olmaktadır. 7. KAYNAKLAR 1. Süzen,A.A., İstanbul 2011, Silverlight 4 2. Algan,S., İstanbul 2012, Her Yönüyle C#

Üç Boyutlu Nesne Oluşturma ve Uzak Bağlantılarda Kullanmak Üzere Nesne Boyutunun Küçültülmesi

Üç Boyutlu Nesne Oluşturma ve Uzak Bağlantılarda Kullanmak Üzere Nesne Boyutunun Küçültülmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (37-41) Electronic Journal of Textile Technologies Vol:8, No: 1, 2014 (37-41) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

İki Boyutlu Resim Üzerinde Desen Simülasyon Programı. Pattern Simulation Programme On 2D Photo

İki Boyutlu Resim Üzerinde Desen Simülasyon Programı. Pattern Simulation Programme On 2D Photo Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (1-6) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

Javascript Geliştiricileri İçin Xaml Ve Microsoft Silverlight

Javascript Geliştiricileri İçin Xaml Ve Microsoft Silverlight Wpf tabanlı (windows presentation foundation) browser eklentisi hakkında bir sunum Nedir? Genel Bakış Uyumluluk Moonlight Lisans XAML Elementler Animasyon Scripting Sonuç 1 Nedir?, web (browser) uygulamaları

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe 22 Mart 2012 / Perşembe Yeni web sitesi açtık Üye giriş sayfası yapacağız. User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla WebForm kullanılmasını sağlayan

Detaylı

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OMNET++ 4.2.2 Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları OMNET++ OMNET++ (Objective Modular Network Testbed in C++), nesneye yönelik (objectoriented)

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı Web sitemizin görünümünde değişiklikler yapmak istediğimizde tüm sayfalar ile tek tek uğraşmayız. Tüm sayfaların

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

2. Belgeye Metin Ekleme

2. Belgeye Metin Ekleme METİN İŞLEMLERİ Flashta 2 çeşit metin vardır:1)tlf metni 2)Klasik metin 1)TLF Metni : CS5 ile başlayan metin türü. TLF metni FLA dosyanızın yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya

Detaylı

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır.

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra

Detaylı

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 TEMANIN ÖZELLİKLERİ - Wordpress 3.1.1 sürümü için hazırlanmıştır. - Basit kontrol paneli

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

EKLENTİLERLE ETKİLİ DSPACE; SOSYAL MEDYA, İSTATİSTİK, VERİ AKTARIMI VE KISAYOLLAR

EKLENTİLERLE ETKİLİ DSPACE; SOSYAL MEDYA, İSTATİSTİK, VERİ AKTARIMI VE KISAYOLLAR 3. ULUSAL AÇIK ERİŞİM KONFERANSI YÖK, ANKARA 20-21 EKİM 2014 EKLENTİLERLE ETKİLİ DSPACE; SOSYAL MEDYA, İSTATİSTİK, VERİ AKTARIMI VE KISAYOLLAR Mesut Güngör İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgi İşlem

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Sınıflar, Nesneler, Fonksiyon ve Veri Üyeleri Sınıf ve Fonksiyon Üyeleri

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE programı mikroişlemciler için hazırlanmış bir derleyici programdır. Microchip firması tarafından hazırlanmıştır. (Resim 1) MPLAB programı assembly dilinde simulasyon,

Detaylı

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları Başlarken İletişim yönetimi için gerekli tüm araçları sunan OfisTelefonu 07 programları Abakus 360, T-Panel ve T-CRM, bir kuruluştaki

Detaylı

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü:

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü: Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet, Java uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API ye sahiptir.

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i GRT 207 GRT 208 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz.

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz. Ödev: Daha önce veritabanını oluşturduğumuz uygulamanın sitesini yapmak. Emlakçı sitesi. Kategoriler olacak. kategorilere satılık arsa, satılık konut, kiralık ev gibi bilgiler eklenecek. ve bu kategorilerin

Detaylı

Sanal Ortamda Nesnelerin Haptic Kol ile Manipülasyonu. Sevcan AYTEKİN Alpaslan DUYSAK

Sanal Ortamda Nesnelerin Haptic Kol ile Manipülasyonu. Sevcan AYTEKİN Alpaslan DUYSAK Sanal Ortamda Nesnelerin Haptic Kol ile Manipülasyonu Sevcan AYTEKİN Alpaslan DUYSAK İÇERİK Amaç Sanal Ortam Sanal Ortam Aygıtları Uygulama Alanları Üç Boyutlu Modelleme (3B) OpenGL, 3Dmax Sanal Ortamın

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı JSON Korsanlığı Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı İnternetin gün geçtikçe hayatımızdaki önemi arttı ve web siteleri milyonlarca insan tarafından girilen yerler haline geldi. Artık çevremizden

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (1-5) Electronic Journal of TextileTechnologies Vol: 7, No: 1, 2013 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

Toplu Kayıt Kullanıcı Kitapçığı

Toplu Kayıt Kullanıcı Kitapçığı OnSync Web Toplantı, Sanal Sınıf, Web ve Video Toplantı Servisi Toplu Kayıt Kullanıcı Kitapçığı 1 Öncelikle Etgi Grup u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. OnSync sistemine giriş yapmadan önce toplu

Detaylı

Teknik Doküman. SAYISAL GRAFİK Teknik Doküman. Revit Architecture da mimari projelerde yeni ışık kaynakları yaratılması ve kullanımı

Teknik Doküman. SAYISAL GRAFİK Teknik Doküman. Revit Architecture da mimari projelerde yeni ışık kaynakları yaratılması ve kullanımı Page 1 of 10 Teknik Doküman Teknik Doküman Numarası: 10855 Yayım Tarihi: 31.10.2008 Ürün: Autodesk Revit 2009 Tür: Öğretici Konu: Revit Architecture da yeni ışık kaynakları yaratmak Revizyon No: 0 Revizyon

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

MVC. Görüldüğü üzere 2 adet cs. Dosyası oluşturdum. Birincisi çok satır kodu (20-25) içeren büyük işlerin yapılacağı class. İsmi buyuk_isler.

MVC. Görüldüğü üzere 2 adet cs. Dosyası oluşturdum. Birincisi çok satır kodu (20-25) içeren büyük işlerin yapılacağı class. İsmi buyuk_isler. MVC MVC Anlamakta zorluk çekiyorsanız bu yazımı dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Derslerde öğrencilerimin en çok zorlandıkları konu MVC nin mantığıdır. Önce MVC anlamaya çalışmak yerine MVC den biraz

Detaylı

Kullanıcı Dökümanı. Flash B2B. Versiyon 0.1

Kullanıcı Dökümanı. Flash B2B. Versiyon 0.1 Kullanıcı Dökümanı Flash B2B Versiyon 0.1 12 Kasım 2004 Geçmiş Değişiklikler İsim Tarih Değişiklik Nedeni Versiyon İçindekiler GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER... 2 1. KURULUM... 4 2. KULLANIM... 5 2.1. MAP OLUŞTURMA...

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ Bu doküman Mersin Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi nin tanımını, amaçlarını ve kullanım talimatlarını içerir. Bu dokümanda geçen APBS Akademik Personel

Detaylı

MPLAB PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMINDA CC8E İLE KOD HAZIRLAMA HAZIRLAYAN: DOÇ. DR. HAMİT ERDEM ARAŞ. GÖR. GENCER TULAY

MPLAB PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMINDA CC8E İLE KOD HAZIRLAMA HAZIRLAYAN: DOÇ. DR. HAMİT ERDEM ARAŞ. GÖR. GENCER TULAY MPLAB PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMINDA CC8E İLE KOD HAZIRLAMA HAZIRLAYAN: DOÇ. DR. HAMİT ERDEM ARAŞ. GÖR. GENCER TULAY MPLAB çalışma ortamında assembly veya CC8E komutları kullanılarak kaynak dosyaları oluşturulabilir

Detaylı

C# ile e-posta Göndermek

C# ile e-posta Göndermek Kemal Demir http://kemal.csharpturk.net kemal@csharpturk.net C# ile e-posta Göndermek 25.12.2006 Web sitemizin üyelerine ya da adreslerini bir yerde biriktirdiğimiz arkadaşlarımıza toplu olarak eposta

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR Şimdi ise Visual Basic Studio içerisinde bir SQL server oluşturup bağlanalım. Arkasından içerisinde tablo oluşturalım ki Accsess ten aldığımız verileri buraya kayıt edebilelim.

Detaylı

DIGITAL MARKET GRUBU PROJE PLANI

DIGITAL MARKET GRUBU PROJE PLANI DIGITAL MARKET GRUBU PROJE PLANI PROJENİN ÖZETİ Envato çatısı altında barınan, ve dijital ürünlerinin e-ticaret ortamında satışını sağlayan internet sitelerini referans alarak benzer bir örneğini geliştirip

Detaylı

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU WEB SİTESİ YÖNETİM REHBERİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU WEB SİTESİ YÖNETİM REHBERİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU WEB SİTESİ YÖNETİM REHBERİ Bilindiği üzere Kurumumuzun Web Sitesi www.tkhk.gov.tr adresinden yayın yapmaktadır. Web Sitemiz; Alt Alan, Orta Alan, Manşet Haberleri ve Duyurular

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2014-2015 Bahar Dönemi CLASS YAPISI 1 Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama)

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Teknik Doküman. Şekil 01. Şekil 02

Teknik Doküman. Şekil 01. Şekil 02 Teknik Doküman Teknik Doküman Numarası: 10740 Yayım Tarihi: 03.02.2006 Ürün: Autodesk Revit 7-9 Konu: 3B AutoCAD ve 3ds MAX nesnelerinin Revit e alınması Tür: Öğretici Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: Autodesk

Detaylı

Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi

Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi İçindekiler 1 Özet... 2 2 Giriş... 3 3 Uygulama... 4 4 Sonuçlar... 6 1 1 Özet Web sunucu logları üzerinde veri madenciliği yapmanın temel

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

Veri aktarımı ve Proje İşlemleri (V )

Veri aktarımı ve Proje İşlemleri (V ) Field Genius, vektörel ve raster proje verileri ile çalışabilen, zengin bir arazi yazılımıdır. Popüler CAD ve GIS yazılımları ile üretilmiş harita ve proje verilerini alabildiği gibi, oluşturduğu nokta

Detaylı

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 İçindekiler Flow nedir? Bir Flow hesabı oluşturmak Oturum açmak Flow Hesabınız Genel Görünüm Flow Hesabınız Kullanım + Add (ekle butonu) Bibliography (Künye/Atıf butonu)

Detaylı

DIV KAVRAMI