Üç Boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (46-51) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (46-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Üç Boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi Bekir AKSOY 1, Mehmet DAYIK 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Isparta/TÜRKİYE 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Isparta/TÜRKİYE Özet Günümüz teknolojisinin üç boyutun önemi giderek artmış ve insanlar ürünlerini tanıtırken üç boyutlu tanıtımları tercih etmektedirler. Ürünlerin tanıtımında en geniş kitleye ulaşmak için internet ortamı önemli bir yer tutmaktadır. İnternet ortamında hız ve nesnelerin dosya boyutları önemlidir. Dosya boyutu bakımından üç boyutlu nesneler iki boyutlu nesnelere oranla daha büyük boyutta olmaktadırlar. Buna çözüm olarak geliştirilen dosya formatları sayesinde üç boyutlu nesneler internet ortamında da kullanılabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Üç Boyut giydirme, üç boyutlu model Dressed in Three-dimensional Models of Textile Products Displayed on The Internet Abstract Have increased the importance of the three dimensions of today's technology and products to people who prefer to introduce the three-dimensional presentations. Internet environment for the promotion of the products to reach the widest audience plays an important role. Important that the speed and file sizes of objects in the internet. File size in terms of two-dimensional objects in three-dimensional objects in a larger size than others. Thanks to this threedimensional objects according to the consequences file formats can also be used in the internet. Keywords : Three-Dimensional Dress, three-dimensional model Bu makaleye atıf yapmak için Aksoy B., Dayık M., Üç boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013, 7(3) How to cite this article Aksoy B., Dayık M., Dressed in Three-dimensional Models of Textile Products Displayed on The Internet Electronic Journal of Textile Technologies, 2013, 7(3)

2 Aksoy B., Dayık M. Teknolojik AraştırmalarTTED 2013(3) GİRİŞ Üç boyutlu nesneler ürün tanıtımlarında oldukça büyük önem taşımaktadırlar. Üreticiler ürünlerini çok daha iyi tanıtabilmekte ve tüketiciler de ürünleri daha iyi inceleme şansı bulmaktadırlar. Bu nedenle üç boyutlu nesnelerin tanıtım amaçlı kullanımı gün geçtikçe daha da çok artmıştır. Üç boyutlu modeli oluşturulan nesnelerin de daha geniş kitlelere tanıtılması için internet ortamı kullanılması her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. İnternet ortamında bir sayfa ziyaret edildiğinde uzun süre beklemek hem kullanıcının siteye ziyaretine son vermesine neden olmakta hem de internet sunucuları üzerinde ağır yükler oluşturmaktadır. Bu nedenle internet ortamında kullanılacak nesnelerin olabildiğince küçük boyutlu olması tavsiye edilmektedir. Oluşturulan üç boyutlu nesne ASCII Scene Export (ASE) dosyası olarak kaydedildiğinde nesne text (metin) formatında ve belirli bir kural çerçevesinde kaydedilerek boyutun minimum olması sağlanmaktadır. Bu sayede internet ortamına aktarılacak olan nesne oldukça hızlı bir şekilde internet sayfasına yüklenebilmektedir. Nesne ASE formatında oluşturduktan sonra bunu bir internet programlama diline uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu probleme çözüm olarak üretilmiş ücretli veya ücretsiz eklentiler bulunmaktadır. Balder 3D motoru da bu eklentilerden birisidir. Balder doğrudan CodePlex üzerinden yüklenebilen açık kaynak kodlu bir 3D motordur. Native olarak desteklenmeyen 3D ortamını bizim için Balder yaratıp nesnelerimizin internet ortamında silverlight aracılığıyla gösterilmesini sağlamaktadır. 2. MODELİN OLUŞTURULMASI Şekil 1 de de görüldüğü gibi 3D Max aracılığıyla oluşturulan modelin texture(map) ini oluşturduktan sonra File Export menüsünden modelin ASE olarak export edilmesini gerekmektedir. Aşağıdaki resimde ASE File olarak export edilecek dosyamız için ayarlar görülmektedir. Böylece bir adet ASE uzantılı dosya ve ayrıca oluşturduğumuz map dosyası (bitmap) bulunacaktır. Bu sayede üç boyutlu nesnemizi ASE formatında kaydedip aynı zamanda doku dosyasını da görüntü dosyası olarak elde edilmiş olmaktadır. Şekil 1. 3D Max çizilmiş ve tekstil ürünü giydirilmiş modelin ASCII Export dosyasına dönüştürülme işlemi 47

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Üç boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet MODELİN SILVERLIGHT ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ Silverlight, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş, ağ uygulamaları için animasyon, vektör, 3D grafik ve görüntü oynatma imkânları sağlayan zengin internet uygulamaları geliştirme düzlemidir. Adobe firmasının Flash ortamına rakip olarak çıkmıştır. 3D Max programı sayesinde ASE dosya olarak oluşturduğumuz modeli silverlight ortamına aktarmamızı sağlayan açık kaynak kodlu Balder projesi bulunmaktadır. Elimizde bulunan ASE dosyası otomatik olarak Balder tarafından tanınarak modellenebilmektedir. Derleyici ile yeni bir silverlight projesi oluşturduktan sonra Balder motoruna ait Balder.dll ve Ninject.dll dosyalarını referans olarak gösterilebilmektedir. Silverlight geliştirme ortamında Solution Explorer'dan oluşturduğumuz projeye sağ tıklayıp "Add Existing Item" seçerek oluşturulan ASE dosyası hazırlanmak istenen projeye eklenebilmektedir. Bunun akabinde oluşturulan dosyada sağ tıklayıp Properties seçeneğini seçerek "Build Action" bölümünden "Resource" olarak ayarlayabilmek mümkün olmaktadır. Balder ile 3D bir ortam oluşturmak için farklı nesnelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar bir 3D alan, kamera, ışık vb. Öğelerdir. Tüm bunlar Balder'in 3D motoru içerisinde tanımlıdır ve Balder tarafından kullanılmaktadır. Bu nesnelerin her birini kullanabilmek için uygun namespace'leri XAML tarafında tanımlamamız gerek. Bahsettiğimiz ışık, kamera vb. gibi öğeleri aşağıdaki şekilde XAML tarafında UserControl kök dizininde tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamayla beraber 3D ortamın oluşturmak için kullanılan kod şu şekildedir: <UserControl x:class="durma.mainpage" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:ignorable="d" xmlns:execution="clr-namespace:balder.execution;assembly=balder" xmlns:view="clr-namespace:balder.view;assembly=balder" xmlns:lighting="clr-namespace:balder.lighting;assembly=balder" xmlns:geometries="clr-namespace:balder.objects.geometries;assembly=balder" d:designheight="700" d:designwidth="700" Background="Black"> <Grid x:name="layoutroot" Background="White"> <Execution:Game Width="900" Height="900"> <Execution:Game.Camera> <View:Camera x:name="kamera2" Position="2.5,2.5,2.5" /> </Execution:Game.Camera> <Lighting:OmniLight x:name="isik2" Position="0,0,0" Strength="0.5" Diffuse="White" /> <Geometries:Mesh InteractionEnabled="True" x:name="durma2" AssetName="/durma;component/Assets/woman.ase" Position="0,0,0"/> </Execution:Game> </Grid> </UserControl> Kaynak kodlardan da bir Grid in içerisinde Balder a ait Game objesi oluşturulup akabinde hemen alt satırına Game.Camera objesi yerleştirilmiştir. ASE dosyasının görüntülenmesi için ışık verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Game objesi altına Lighting:OmniLight objesi oluşturulmuştur. Bu obje her yöne eşit miktarda ışık gönderen ışık kaynaklarıdır. Bu ışığında Strength ve Diffuse değerlerini ayarlanmıştır. Son olarak da ASE dosyasının oluşturduğumuz bu 3D ortama gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan Geometries: Mesh objesiyle ASE dosyamızın yolunu AssetName özelliği ile ifade edilmektedir. Burada görülmekte olan veri yolu /durma;component/assets/woman.ase şeklindedir. Burada ki formata göre /Projeİsmi;components/ASEdosyaYolu şeklinde olmalıdır. 48

4 Aksoy B., Dayık M. Teknolojik AraştırmalarTTED 2013(3) Şekil 2 de 3D Max üç boyutlu olarak hazırlanmış ve tekstil ürünü giydirilmiş model görüntülenmektedir. Şekil 2. DMax oluşturulan üç boyutlu tekstil ürünü giyidirilmiş model 4. DOKU DOSYASININ DİNAMİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ Oluşturulan Silverlight projesi içinde ASE dosyası gösterilmiş olmaktadır. Texture (doku) dosyamızın yolu ASE dosyamızın içinde BITMAP işaretçisinde tanımlıdır. Bu doku dosyasının dinamik olarak değiştirilmesinde Balder motoru yine bize yardım etmektedir. ASE dosyamızın dokusunu dinamik olarak değiştirmek için bir sınıf oluşturup Balder motorunun Imap interface inden implements edilmesi gerekmektedir. (public class Sınıfımız: IMap şeklinde olması gerekmektedir. Oluşturulmuş olan bu sınıf sayesinde dinamik olarak doku dosyalarını değiştirebilmektedir. Bunun için bir WriteableBitmap oluşturularak yeni doku dosyası bu formata dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun içinde; BitmapImage bi = new BitmapImage(new Uri(dokuyolumuz)); Kodu kullanılmaktadır. BitmapImage oluşturduktan sonra bu BitmapImage den aşağıdaki şekilde bir WritableBitmap oluşturulup ve ASE dosyasının dokusu değiştirilebilmektedir. bi.createoptions = BitmapCreateOptions.None; bi.imageopened += (s, ev) => { WriteableBitmap wbm = new WriteableBitmap((BitmapImage)s); Durma2.Material.DiffuseMap = new Sinifimiz(wbm); }; Buradaki Durma2, Geometries:Mesh objesiyle oluşturduğumuz ASE dosyasının Name özelliğidir. Sınıfımız interface imizi kullanarak bu sayede dinamik olarak dokularımızı değiştirebilmekteyiz. Şekil 3 de yukarıdaki kodlarla hazırlanmış olan 3D Max ile hazırlanan ASE dosyasının doku dosyasının değiştirilmesi gösterilmiştir. 49

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Üç boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet... Şekil 3. 3D Max hazırlanmış ASE dosyasına ait doku dosyasının değiştirilmesi 5. SILVERLIGHT PROJESININ WEB ORTAMINDA YAYINLANMASI Silverlight ile proje derledikten sonra.xap uzantılı bir dosya oluşturulmuş olmaktadır. Bu dosyayı basit bir html dosyasının içerisine alarak silverlight uygulamamızın bir web sayfasında gösterilmesini sağlanmaktadır. Aşağıdaki kodlarla xap dosyamızı html sayfasında göstermiş olmaktayız. <object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="100%" height="100%"> <param name="source" value="clientbin/durma.xap"/> <param name="onerror" value="onsilverlighterror" /> <param name="background" value="white" /> <param name="minruntimeversion" value=" " /> <param name="autoupgrade" value="true" /> <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156&v= " style="textdecoration:none"> <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=161376" alt="get Microsoft Silverlight" style="border-style:none"/> </a> </object> Buradaki ClientBin/durma.xap yerine projeye eklediğimiz xap dosyasının yolunu göstererek kendi xap dosyamızın silverlight üzerinde görünmesini sağlayabiliriz. Şekil 4 de doku giydirilmiş örnek bir model görüntülenmektedir. 50

6 Aksoy B., Dayık M. Teknolojik AraştırmalarTTED 2013(3) Şekil 4. Üç boyutlu modele doku dosyası giydirilerek internet ortamına alınması 6. SONUÇ Günümüzde hızla gelişmekte olan internet teknolojileri içerisinde yer alan elektronik ticaretin tekstil sektörünü de etkileyeceği muhakkaktır. Bu nedenle çeşitli modelleme programları ile hazırlanan modellerin ASE dosyası ile Şekil 4 de de görüldüğü gibi üç boyutlu modelin internet sayfasına alınması 5 saniye gibi kısa bir sürede zarfında gerçekleşmiştir. Bu sürenin kısa olması sayesinde üç boyutlu modellerin internet ortamına aktarılması ve döndürülebilmesi de oldukça kolay olmaktadır. 7. KAYNAKLAR 1. Süzen,A.A., İstanbul 2011, Silverlight 4 2. Algan,S., İstanbul 2012, Her Yönüyle C#

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 015101 (1-8) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 015101 (1-8)

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 1 : 87-93 ORTOGONAL

Detaylı

Açık Kaynak Web Yazılımı Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım

Açık Kaynak Web Yazılımı Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım 931 Açık Kaynak Web Yazılımı Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Serkan Dereli 1, İsmail Öylek 2 1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Sakarya Meslek Yüksekokulu, Sakarya Üniversitesi 2 Bilgisayar Teknolojileri

Detaylı

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (63-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (63-74) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Şifreleme Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Araç Kullanımı: CrypTool

Şifreleme Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Araç Kullanımı: CrypTool Şifreleme Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Araç Kullanımı: CrypTool Elem Güzel 1, Ulaş Yüksel 1, Erkan Yılmaz 1, Gökhan Dalkılıç 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir elemguzel@gmail.com,

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama Rafet Durgut 1, Doç. Dr. Abdülkadir Çakır 2

HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama Rafet Durgut 1, Doç. Dr. Abdülkadir Çakır 2 HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama Rafet Durgut 1, Doç. Dr. Abdülkadir Çakır 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TBİL - 699 - DÖNEM PROJESİ ÖDEVİ MOBİL UYGULAMA TASARIMLARI VE WİNDOWS PHONE 8 İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA HAZIRLAYAN : MEHMET

Detaylı

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet Duygu KOÇOĞLU *, dkocoglu@pau.edu.tr Sami Ozan ÖZCAN, samiozan@gmail.com İnternet sunduğu fırsatlar nedeniyle

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELECTRONİC COMMERCE BUSİNESS EVALATUON OF EXTERNAL ENVIRONMENT : AN APLICATION IN

Detaylı

Uzaktan Kontrol İle Atık Su Terfi Merkezinin İzlenmesi

Uzaktan Kontrol İle Atık Su Terfi Merkezinin İzlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (101-109) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (101-109) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI İÇİNDEKİLER Web Editörü Açılış Ekranı Çalışma Alanı Araç Çubukları Paneller Menüler Dosya İşlemleri Dosya Oluşturma WEB EDİTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

E - DÖNÜŞÜMLERİN TEMELİNİ OLUŞTURAN İŞLEMLERİN DEĞİŞİK SUNUCULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

E - DÖNÜŞÜMLERİN TEMELİNİ OLUŞTURAN İŞLEMLERİN DEĞİŞİK SUNUCULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 2 (2009). 115-140 E - DÖNÜŞÜMLERİN TEMELİNİ OLUŞTURAN İŞLEMLERİN DEĞİŞİK SUNUCULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Benian

Detaylı

Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi. Sending E-Mail with Voice Analysis for Visually Handicapped People

Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi. Sending E-Mail with Voice Analysis for Visually Handicapped People BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 3, EYLÜL 2011 37 Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi Nursel YALÇIN 1, Ülkü ÜLKER 2 1 Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb

Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb Sabancı Üniversitesi, Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Özet: Bu çalışmada Üniversiteler için kişisel web sitelerin

Detaylı

ISSN : 1308-7231 aytugboyaci@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7231 aytugboyaci@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0274 ENGINEERING SCIENCES Mustafa Ulaş Received: November 2011 Aytuğ Boyacı Accepted: January 2012 Firat

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 2A0032 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: May 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Alper Çiftçi 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: alperciftci@gmail.com

Detaylı

Mobil Based Learning Materials Preparation

Mobil Based Learning Materials Preparation BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 1, OCAK 2011 7 Mobil Öğrenme Materyali Hazırlama Süreci Yasin BAL 1, Nursal ARICI 2 1 Ümraniye EML, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye 2 Elektronik

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

AJAX TEKNİĞİ KULLANILARAK ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

AJAX TEKNİĞİ KULLANILARAK ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AJAX TEKNİĞİ KULLANILARAK ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ ÖZET TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ Đ. Ö. Bildirici 1, S. Böge 2, B.S.

Detaylı