ELAZIĞ, DİYARBAKIR ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI OLAN LEPİDOPTERA TÜRLERİ, DOĞAL DÜŞMANLARI ve ÖNEMLİLERİ ÜZERİNDE GÖZLEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ, DİYARBAKIR ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI OLAN LEPİDOPTERA TÜRLERİ, DOĞAL DÜŞMANLARI ve ÖNEMLİLERİ ÜZERİNDE GÖZLEMLER"

Transkript

1 HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2005, 9 (2): J.Agric.Fac.HR.U., 2005, 9 (2): ELAZIĞ, DİYARBAKIR ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI OLAN LEPİDOPTERA TÜRLERİ, DOĞAL DÜŞMANLARI ve ÖNEMLİLERİ ÜZERİNDE GÖZLEMLER Halil BOLU Muharrem ÇINAR Geliş Tarihi: 20/12/2004 ÖZET Çalışma yılları arasında Diyarbakır, Elazığ ve Mardin İlleri badem bahçelerinde yapılmıştır. Çalışma sonucunda badem ağaçlarında 16 lepidopter türü ve onların 11 adet parazitoidi belirlenmiştir. Belirlenen zararlı lepidopter türlerinden Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller), Gnopharmia stevenaria (Boisduval), Nychiodes amygdalaria (Herrich-Schäffer), Nordmannia acaciae (Fabricius), Diloba caeruleocephala (Linnaeus), Catocala sp., Aporia crataegi (Linnaeus) ve Hedya nubiferana (Haworth) olmak üzere 8 türün ekonomik anlamda zararlı durumda olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, Aplomya confinis Fall., Brachymeria sp., Apanteles spp., Ascogaster quadridentata Wesmael, Colesia sp., Brachymeria intermedia (Nees), Eusandalum sp., Itoplectis maculator (F.) ve Baryscapus sp. parazitoidleri belirlenmiştir. N. acaciae den elde edilen A. confinis (Tachinidae) dünya için yeni parazitoid kaydıdır. Bu çalışmada belirlenen, Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller), Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer), G. stevenaria, Cilix glaucata (Scopoli), A. crataegi, Grapholitha janthinana Dup., H. nubiferana ve Ypsolopha persicella (Fabricius) türleri Türkiye badem faunası için ilk kayıttır. Anahtar Kelimeler: Badem, Lepidoptera, Doğal Düşman, Türkiye The HARMFUL LEPIDOPTERA SPECIES on ALMOND, THEIR NATURAL ENEMIES and OBSERVATIONS on SOME IMPORTANT SPECIES in ELAZIĞ, DIYARBAKIR and MARDIN PROVINCES OF TURKEY ABSTRACT This study was carried out the whole almond orchards in Elazig, Diyarbakır and Mardin provinces between It was determined 16 lepidopter species on almond trees and their 11 parasitoids. It was observed that 8 economical harmful lepidopter species; Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller), Gnopharmia stevenaria (Boisduval), Nychiodes amygdalaria (Herrich- Schäffer), Nordmannia acaciae (Fabricius), Diloba caeruleocephala (Linnaeus), Catocala sp., Aporia crataegi (Linnaeus) and Hedya nubiferana (Haworth). In addition, it was determined the parasitoids, Aplomya confinis Fall., Brachymeria sp., Apanteles spp., Ascogaster quadridentata Wesmael, Colesia sp., Brachymeria intermedia (Nees), Eusandalum sp., Itoplectis maculator (F.) and Baryscapus sp.. Aplomya confinis Fall. (Tachinidae) parasitoid of are presented here as a new record for Nordmannia acaciae in World. In this study, Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller), Aleucis distinctata (Herrich- Schäffer), G. stevenaria, Cilix glaucata (Scopoli), A. crataegi, Grapholitha janthinana Dup., H. nubiferana and Ypsolopha persicella (Fabricius) are presented here as a new record for the almond fauna in Turkey. Keywords: Almond, Lepidoptera, Natural enemies, Turkey Bu makale TÜBİTAK TOGTAG tarafından desteklenen 2886 nolu projenin bir bölümüdür Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Diyarbakır Karamürsel Tarım İlçe Müdürlüğü, Kocaeli Sorumlu Yazar.

2 GİRİŞ Badem Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi nin önemli meyvelerinden birisidir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi nde yer alan çalışmanın yürütüldüğü iller olan Diyarbakır, Elazığ ve Mardin tonluk Türkiye üretiminin yaklaşık olarak % 13 lük kısmını karşılamaktadır (Anonim, 1999). Badem yetiştiriciliğinde birçok önemli sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların başında da zararlılar ve bunlarla savaşım gelmektedir. Lepidoptera takımı Insecta sınıfı içersinde Coleoptera takımından sonraki en geniş gruptur. Erginlerinin ağız yapısı emicidir ve nektarin ile beslenirler. Ancak çiğneyici ağız yapısına sahip olan larva dönemleri nedeniyle en önemli bitki zararlıları içerisinde yer alırlar. Bu nedenle Lepidoptera takımı kültür bitkilerinde ekonomik kayba neden olan birçok türü içerir. Bu konuda ülkemizde badem ağaçlarında çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Maçan (1986), ülkemizin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri badem ağaçlarında zararlı 6 lepidopter türü belirlemiş, ancak doğal düşmanları hakkında herhangi bir sonuç bildirmemiştir. Bu çalışma ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri badem ağaçlarında zararlı lepidopter türleri, yayılış alanları, yoğunlukları ve doğal düşmanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Çalışma yıllarında Diyarbakır (Çermik, Ergani, Saray, Ziyaret), Elazığ (Gezin, Harput, Keban, Sivrice) ve Mardin (Akbağ (Merkez), Cevizpınarı (Merkez), Ömerli, Yeşilli) İllerinde yürütülmüştür. Her il önce 2 bölgeye, her bölge de 2 alt bölgeye ayrılmış ve böylece her İl için 4, toplam olarak ta 12 sürvey bölgesi belirlenmiştir. Sürvey çalışmaları her yılın Mart-Kasım ayları arasında haftada bir kez olacak şekilde yürütülmüştür. Bahçelerde her örnekleme tarihinde 25 ağaçta örnekleme yapılmıştır. Ağaçlar bahçe içerisinden rastgele seçilmiştir. Örnekleme yapılan 25 ağacın her birinin değişik yönlerinden seçilen 4 dalına ucuna lastik boru geçirilmiş bir sopa ile 3 kez vurularak lepidopter türlerinin larva dönemlerinin Japon şemsiyesine düşmesi sağlanmıştır. Şemsiye üzerine düşen larvalar yumuşak pens ve yumuşak uçlu fırça yardımıyla toplanmıştır. Toplanan larvalar üzeri tülbent ile kapatılmış plastik kutular içerisinde, buz kabına konularak besinleriyle birlikte laboratuara getirilmiştir. Ayrıca ağaç üzerinde gövde, dal, yaprak, çiçek ve meyveler üzerinde incelemeler yapılmış, görülen lepidopter larvaları yumuşak pens ve fırça yardımıyla toplanmış ya da bulundukları bitki kısmıyla birlikte alınmış ve üzeri tülbent ile kapatılmış plastik kutular içerisinde, buz kabına konularak laboratuara getirilmiştir. Laboratuar Çalışmaları. Araziden toplanıp buz kabı içerisinde laboratuara getirilen larvalar önce morfolojik özellikleri dikkate alınarak birbirinden ayrılarak numaralandırılmış, nereden, hangi tarihte toplandıkları, konukçu bitkinin neresinde, ne şekilde zarar yaptıklar ve kabaca tanınmalarını içeren bilgiler bir cetvele işlenmiştir. Toplanan türlerin populasyonları hakkında genel bir fikir edinebilmek için, çalışmaların yürütüldüğü her bahçede 100 darbe sonucu Japon şemsiyesi üzerine düşen larvalar sayılarak kayıt defterine yazılmıştır. Sayım işlemleri tamamlandıktan sonra larvalar ayrı ayrı 20x30 ebatlarında üzerine tülbent geçirilmiş plastik kaplarda kültüre alınmıştır. Kültüre alınan larvalar badem yaprakları veya bulundukları bitki kısmıyla beslenmişlerdir. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA Doğu Anadolu Bölgesi nde yer alan Elazığ ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yer alan Diyarbakır ve Mardin İllerinde yılları arasında çalışmanın yapıldığı badem bahçelerinde 16 zararlı lepidopter türünün bademlerde beslendiği belirlenmiştir (Çizelge 1). Badem ağaçlarında zararlı olan lepidopter türlerinin larva dönemleri genel olarak marttemmuz aylarında görülmektedirler. Türlere göre değişmekle birlikte nisan ayından haziran ayının ilk haftasına kadar olan dönemde yüksek populasyon oluşturan türler önemli zararlar vermektedirler. Çizelge 1 de görülen 16 zararlı türden Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller), Gnopharmia stevenaria (Boisduval), Nychiodes amygdalaria (Herrich- Schäffer), Nordmannia acaciae (Fabricius), Diloba caeruleocephala (Linnaeus), Catocala sp., Aporia crataegi (Linnaeus) ve Hedya nubiferana (Haworth) olmak üzere toplam 8 türün ekonomik zararlı durumunda olduğu ve savaşımın iyi yapılmadığı takdirde önemli derecede ürün kayıplarına neden olduğu gözlenmiştir. 64

3 Çizelge 1. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin İlleri bademlerinde yıllarında belirlenen Lepidoptera türleri ve sayıları (Larva dönemleri) Familya Tür Diyarbakır Elazığ Mardin Ç E S Z G H K Si A C Ö Y Drepanidae Cilix glaucata Gelechiidae Geometridae Anarsia lineatella Recurvaria nanella Agriopis bajaria Aleucis distinctata Gnopharmia stevenaria Nychiodes amygdalaria Lycaenidae Nordmannia acaciae Lymantriidae Euproctis chrysorrhoea Noctuidae Diloba caeruleocephala Catocala sp Pieridae Aporia crataegi Saturnidae Saturnia pyri Tortricidae Grapholitha janthinana Hedya nubiferana Yponomeutidae Ypsolopha persicella Toplam tür sayısı Ç:Çermik, E: Ergani, S: Saray, Z: Ziyaret, G: Gezin, H: Harput, K: Keban, Si: Sivrice, A: Akbağ, C: Cevizpınarı, Ö:Ömerli, Y: Yeşilli Badem ağaçlarında zararı önemli olarak bulunan türler üzerindeki gözlem sonuçları ve literatür bildirişleri aşağıda verilmiştir. Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller) Dünya da ilk olarak Kuzey Amerika da 1903 yılında saptanmıştır (Chapman ve Lienk, 1971). Türkiye de Ege, Orta ve Güney Anadolu Bölgelerinde yayılmıştır (Kansu, 1964; Erden, 1976). Yiğit ve Uygun (1982) zararlının Adana, İçel ve Kahramanmaraş İlleri elma bahçelerinde bulunduğunu belirlemişlerdir. Maçan (1986) zararlının Elazığ ve Mardin illerinde yaygın ve populasyon yoğunluğunun yüksek olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmada zararlının üç ilde de yaygın ve populasyon yoğunluğunun ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak, bazı bahçelerde yüksek populasyon yoğunlukları oluşturduğu da gözlenmiştir. Badem bahçelerinde erken dönemde görülen türlerden birisidir. Gnopharmia stevenaria (Boisduval) Bu türün çalışmanın yapıldığı tüm bölgede yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Zararlının larva dönemlerinin badem ağacı yaprakları ile beslendiği ve nisan-haziran aylarında yoğun olarak görüldüğü, yüksek populasyon yoğunluklarında önemli zarar oluşturduğu gözlenmiştir. Bu türün ülkemiz meyve alanlarında kaydına rastlanmamıştır. Nychiodes amygdalaria (Herrich-Schäffer) Badenheimer (1958) bu türün Batı ve Güney Anadolu Bölgesi nde badem ağaçlarında çok zararlı olduğunu belirtmektedir. Nizamlıoğlu (1961) zararlının Doğu Rumeli, Makedonya, Girit ve Batı Asya da bulunduğunu bildirmiştir. Maçan (1986) zararlının Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yaygın olarak bulunduğunu, ancak populasyonunun düşük olduğu belirtmektedir. Bu çalışmada da zararlının bölgede yaygın olduğu ve bazı yörelerde yüksek populasyon yoğunluğu oluşturduğu buna paralel olarakta önemli zararlar oluşturabildiği belirlenmiştir. Nordmannia acaciae (Fabricius), Vasileva (1974) zararlının Sovyetler Birliği, Orta ve Güney Avrupa, İran ve Türkiye deki taş çekirdekli meyve ağaçlarında bulunduğunu bildirmiştir. Maçan (1986) bu 65

4 türün Güneydoğu Anadolu Bölgesi badem ağaçlarında yaygın olarak bulunduğu, ancak populasyonunun düşük olduğunu belirlemiştir. Yapılan bu çalışmada zararlının badem ağaçlarında yaygın olarak bulunduğu ve bazı bahçelerde yüksek populasyon yoğunluğuna ulaştığı saptanmıştır. Catocala sp. Kesin tür teşhisi yaptırılamayan zararlı, çalışmanın yürütüldüğü illerde yaygın olarak bulunmuştur. Zararlı bazı yıllarda ve bahçelerde yüksek populasyon göstermiştir. Kansu (1955) Mormonia (Catocola) neonympha Esp., Catocola elocata vaga Spul., Catocola conversa Esp. ve Catocola puerpa Giorn türlerinin Türkiye de bulunduğunu belirtmektedir. Diloba caeruleocephala (Linnaeus) D. caeruleocephala yörede en yaygın ve en çok zarar yapan tür olarak dikkat çekmiştir. Özellikle 2003 yılında bölge bademlerinde zararı önemli olmuştur. Badem, elma, armut, erik, şeftali, kayısı ve kiraz önemli konukçuları arasındadır. Bu tür, Dünyada, Bütün Avrupa, Lübnan, İsrail, Kuzey Afrika, Rusya ve Ön Asya'da bulunmaktadır (Müller, 1953; Dolman, 1958; Popov, 1962; Cayrol, 1972; Vasileva, 1974). Türkiye'de yayıldığı yerler hakkında Kansu (1955) ve Nizamlıoğlu (1961) Ankara ve İstanbul, Maçan (1986) tarafından da Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin her yerinde bol miktarda bulunduğunu belirtilmektedir. Aporia crataegi (Linnaeus) Polifag bir zararlı olan A. crataegi nın oldukça geniş bir konukçu dizisi olduğu bilinmektedir (Kansu, 1955). Yiğit ve Uygun (1982) zararlının Kahramanmaraş İli elma bahçelerinde bulunduğunu belirlemişlerdir. Çalışmanın yürütüldüğü illerde yaygın olarak bulunan türün zaman zaman bazı bahçelerde yüksek populasyon oluşturduğu belirlenmiştir. Hedya nubiferana (Haworth) Çalışmanın yürütüldüğü bölgede D. caeruleocephala dan sonra en yaygın ve önemli tür olarak dikkati çekmiştir. Zararlının larva dönemi nisan ayı başından mayıs ortalarına kadar ki dönemde yoğun olarak görülmektedir. Zararlının larvaları badem ağaçlarının tomurcuk, çiçek ve yapraklarında beslendiği gözlenmiştir. D. caeruleocephala dan sonra en yıkıcı tür olarak dikkati çekmiştir. Polifag özellik gösteren bu tür, badem alanları için ilk kayıttır. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin İlleri bademlerinde zararlı olan türlerden bazılarının parazitoidleri de belirlenmiştir (Çizelge 2). A. crataegi bu çalışma da en çok doğal düşmanı belirlenen tür olmuştur. Zararlının, Braconidae familyasından Apanteles sp., Ascogaster quadridentata Wesmael, Colesia sp. ile Chalcididae familyasından Brachymeria intermedia (Nees) olmak üzere dört adet parazitoidi belirlenmiştir. Kansu (1955) zararlının Hymenoptera takımından dört ve Diptera takımından iki adet olmak üzere 6 adet doğal düşmanını belirlemiştir. Bu türler Pimpla Çizelge 2. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin İlleri badem alanlarında yıllarında belirlenen lepidopter larva parazitoidleri ve konukçuları Parazitoidler Takım Familya Tür Konukçu Diptera Tachinidae Aplomya confinis N. acaciae Hymenoptera Chalcididae Brachymeria sp. E. chrysorrhoea Braconidae Apanteles spp. Ascogaster quadridentata Colesia sp. A. crataegi A. crataegi, A. lineatella A. crataegi Chalcididae Brachymeria intermedia A. crataegi, A. lineatella, H. nubiferana Eupelmidae Eusandalum sp. H. nubiferana Ichneumonidae Itoplectis maculator H. nubiferana Eulophidae Baryscapus sp. Y. persicella 66

5 instigator F. (Ichneumonidae), Hemiteles nanus Grow. ile Apanteles sp. (Braconidae), Brachymeria sp. (Chalcididae), Townsendiellomyia nidicola Tns. ile Tachina fallax Meig. (Tachinidae) dir. A. lineatella nın Braconidae familyasından Apanteles cinsine ait bir adet doğal düşmanı belirlenmiştir. N. acaciae dan elde edilen Tachinidae familyasından A. confinis için yeni bir konukçu kaydıdır. Literatürde zararlının doğal düşmanına rastlanmamıştır. E. chrysorrhoea nın doğal düşmanı olarak Brachymeria sp. belirlenmiştir. Öncüer ve ark. (1978) zararlının parazitoidleri olarak, Alsomyia nidicola Townsend, Palesisa sp. ve Zenilla libatrix Panzer (Diptera: Tachinidae) ile Pediobius bruchicida (Rondani) (Hym.: Eulophidae), Brachymeria sp. (Hym.: Chalcididae) ve Monodontomerus aereus Walker (Hym.: Torymidae) belirlemişlerdir. H. nubiferana nın Hymenoptera takımından üç adet doğal düşmanı belirlenmiştir. Bu türler Eusandalum sp., Brachymeria intermedia (Nees) ve Itoplectis maculator (F.) olarak kaydedilmiştir. Y. persicella nın parazitoidi olarak Baryscapus sp. belirlenmiştir. Çalışmada belirlenen parazitoid türlerinin çoğu konu uzmanları tarafından cins düzeyinde teşhis edilmiş, kesin tür tanıları yapılamamıştır. Özellikle Apanteles cinsine ait çok sayıda parazitoid belirlenmesine karşın bunların teşhis sonuçları cins düzeyinde kalmıştır. TEŞEKKÜR Çalışmada belirlenen örneklerin teşhislerini yapan; Sayın, Prof. Dr. Miktat Doğanlara a, Prof. Dr. Ahmet Beyarslan a, Yrd. Doç. Dr. Zuhal Okyar a, Yrd. Doç. Dr. Kenan Kara ya, Dr. Yasemin Özdemir e, Dr. Mustafa Özdemir e, Dr. Feza Doğanlar a teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Anonim Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları No:2457, Ankara, 7, 103, 199 sayfa. Badenheimer, F. S Türkiye de ziraatta ve ağaçlara zararlı olan böcekler ve bunlarla savaş hakkında bir etüd. Ankara, 346 sayfa. Cayrol, R. A Famille des Noctuidae. Alınmıştır: H. Blunck (ed.) Entomologie Appliqueé a L agriculture. Tome II, Lepidoptera, Chapman, P. J. ve Lienk, S. E Tortricid Fauna of Apple in New York (Lepidoptera: Torticidae), sayfa 122. Dollman C. J Noctuidae, Alınmıştır: W. J. Stokoe (ed.), (G. H. T. Stovin), The Caterpillars of British Moths Including the Eggs., Chrysalids and Food-Plants. Frederick Warne London and New York, sayfa 407. Erden, F Güney Anadolu Bölgesi nde elma bahçelerinde entegre mücadele yönünden böcek faunası üzerinde ön çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, Kansu, A Orta Anadolu meyve ağaçlarına zarar veren bazı Makrolepidoptera türlerinin evsafı ve kısa biyolojileri hakkında araştırmalar. Ziraat Vekaleti Neşriyat ve Haberleşme Müdürlüğü Yayınları, Sayı: 704, 203. Kansu, A Biological notes on Microlepidopters from Ankara. Represented from University of Ankara Yearbook of the Faculty of Agricul., sayfa Maçan, G Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bademlerde zarar yapan böcek türleri, önemlilerinin tanınmaları, yayılışları ve ekonomik önemleri üzerinde araştırmalar. Tar. ve Orm. Bak. Araş. Eser. Ser., No: 5, Müller, P. F Noctuidae, Alınmıştır: H. Blunck (ed.) (Paul Sorauer), Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Band 4, Lepidoptera, sayfa Nizamlıoğlu, K Türkiye Ziraatına Zarar-lı Olan Böcekler ve Mücadelesi. Bölüm 2, Meyve Ağacı Zararlıları, İstanbul, 1(11), Öncüer, C., Yalçın, E. ve Erkin, E Ege Bölgesi nde Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan; Euproctis chrysorrhoea L. (Lepidoptera: Lymantridae) Pupalarının Doğal Düşmanları ve Bunların Etkilik Durumları. Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (1), Popov, V Spetsiana Entomologia. Zemizdat, Sofiya, sayfa 457. Vasileva, A. P Vrediteli Selskohazyaystveniyh Kultur i Lesniyh Nasajdeniy. Tom II. Vredniye Chlenistonogie (Prodoljenie). Pozvonchniye. Izadatelstvo Urajay, Kiev, p Yiğit, A. ve Uygun, N Adana, İçel ve Kahramanmaraş illeri elma bahçelerinde zrrarlı ve yararlı faunanın saptanması üzerinde çalışmalar. Bit. Kor. Bül., 22 (4),

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Summary. Halil BOLU. İnanç ÖZGEN

Summary. Halil BOLU. İnanç ÖZGEN Türk. entomol. derg., 27, 31 (3): 189-22 ISSN 11-696 Diyarbakır, Elazığ ve Mardin İlleri badem ağaçlarında zararlı Anthonomus türleri (Coleoptera: Curculionidae) nin belirlenmesi ve Anthonomus amygdali

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae)

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) Dişinin abdomeni gayet iri olup, ucundaki sarı renkli kıl demeti nedeniyle, bu zararlıya Altın kelebek ismi verilmiştir

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 21, (5): 1-11 Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857 (Coleoptera: Buprestidae) un ergin popülasyon değiģiminin belirlenmesi

Detaylı

chrysorrhoeol(lepidoptero: Lymontriidoe) lorvolonmn

chrysorrhoeol(lepidoptero: Lymontriidoe) lorvolonmn Türk. Bit. Kor. Derg., 1 (1) : 39-47. Ege Bölgesinde meyve oöoçlonndo ldror yopon Euproctis chrysorrhoeol(lepidoptero: Lymontriidoe) lorvolonmn doöol düsmonlon ve bunlonn etkililik durumlon Cezmi ÖNCÜERI,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Sert Çekirdekli Meyve Zararlıları II. Umut Toprak, Ph.D A.Ü.Z.F. Bitki Koruma

Sert Çekirdekli Meyve Zararlıları II. Umut Toprak, Ph.D A.Ü.Z.F. Bitki Koruma Sert Çekirdekli Meyve Zararlıları II Umut Toprak, Ph.D A.Ü.Z.F. Bitki Koruma Anarsia lineatella (Şeftali güvesi, Şeftali filizgüvesi) Sınıf: Insecta Takım: Lepidoptera Fam: Gelechiidae Tanımı ve Yaşayışı:

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Mustafa AVCI 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 2013, 37 (3): 305-318 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Erzincan ilinde elma ağaçlarında zarar yapan Archips (Lepidoptera: Tortricidae) türlerinin tespiti, popülasyon

Detaylı

Türkiye cevizlerinde yeni bir zararlı, Ceviz yaprak galerigüvesi [Caloptilia roscipennella (Hübner) (Lepidoptera: Gracillariidae)] 1

Türkiye cevizlerinde yeni bir zararlı, Ceviz yaprak galerigüvesi [Caloptilia roscipennella (Hübner) (Lepidoptera: Gracillariidae)] 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2015, 55(1): 41-52 ISSN 0406-3597 Türkiye cevizlerinde yeni bir zararlı, Ceviz yaprak galerigüvesi [Caloptilia roscipennella (Hübner) (Lepidoptera: Gracillariidae)] 1 Naim ÖZTÜRK 2

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Middle East Journal of Science(MEJS)

Middle East Journal of Science(MEJS) Middle East Journal of Science(MEJS) 2(2016)119 127 Middle East Journal of Science(MEJS) journal homepage: http://mejs.ineseg.org/ THE NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) SPECIES IN HAZRO DISTRICT (DIYARBAKIR) Berna

Detaylı

Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae)

Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae) Türk. entomol. bült., 2012, 2 (4): 271-275 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae)

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49 (2): 55-66 Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 İnanç ÖZGEN 2 Yusuf KARSAVURAN

Detaylı

Cicadatra adanai Kartal, 1980 (Hemiptera: Cicadidae) nin İzmir İli Kiraz Bahçelerinde Yayılışı, Konukçuları, Zararı ve Biyolojisi *

Cicadatra adanai Kartal, 1980 (Hemiptera: Cicadidae) nin İzmir İli Kiraz Bahçelerinde Yayılışı, Konukçuları, Zararı ve Biyolojisi * Araştırma Makalesi Cicadatra adanai Kartal, 198 (Hemiptera: Cicadidae) nin İzmir İli Kiraz Bahçelerinde Yayılışı, Konukçuları, Zararı ve Biyolojisi * Cevdet KAPLAN 1**, Serdar TEZCAN 2 1. Zirai Mücadele

Detaylı

12/24/2015. Tanınması

12/24/2015. Tanınması Takım: Lepidoptera Familya: Pieridae Tür: Pieris brassicae L. (Lahana kelebeği) Lahana kelebeğinin vücut uzunluğu 20 mm, kanat açıklığı ise 50-60 mm'dir. Kanat rengi beyazdır. Erkek bireylerin üst kanatlarında

Detaylı

Karanfil yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae) nın zeytin bahçelerindeki parazitoit ve predatörleri 1

Karanfil yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae) nın zeytin bahçelerindeki parazitoit ve predatörleri 1 Türk. biyo. müc. derg., 2012, 3 (1): 13-20 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Karanfil yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae) nın zeytin bahçelerindeki

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea Drury, Lepidoptera: Arctiidae) ve Mücadele Yöntemleri

Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea Drury, Lepidoptera: Arctiidae) ve Mücadele Yöntemleri Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea Drury, Lepidoptera: Arctiidae) ve Mücadele Yöntemleri Prof. Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN Amerikan Beyaz

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ HAZIRLAYANLAR: SEMRA DİKİLİ GÜLİZAR YILDIRIM Organik tarımda, tarımsal savaş, işletmede zararlıların yoğunluğunu azaltıcı veya bulaşmasını önleyici yada rekabet

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: MEYVE ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 AĞAÇ SARIKURDU [Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ [Hyphantria cunea

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Resim. Monosteira lobulifera (A) ve Monosteira unicostata (B) 1

Resim. Monosteira lobulifera (A) ve Monosteira unicostata (B) 1 BADEM ZARARLILARI Bilimsel ismi: Monosteira lobulifera Reut., Monosteira unicostata Muls. Türkçe ismi: Badem tingidleri Takım: Hemiptera Familya: Tingidae Yabancı dillerdeki isimleri: Lace bugs YayılıĢı:

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu*

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 193-203 ISSN 1010-6960 Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* H. Sezin

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Summary. Key words: Pentatomidae, apricot, cheery, olive, pistachio, East and Southeastern Anatolia Region, biodiversity, Turkey

Summary. Key words: Pentatomidae, apricot, cheery, olive, pistachio, East and Southeastern Anatolia Region, biodiversity, Turkey Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42 (2):35-43 ISSN 1018-8851 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Antepfıstığı, Kayısı, Kiraz ve Zeytin Ağaçlarında Bulunan Pentatomidae (Heteroptera) Familyasına Ait

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2007, 2(2), 146-151 Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

Detaylı

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

Bartın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar

Bartın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar artın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar Yafes YILDIZ artın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği ölümü Geliş Tarihi:06.04.2015 Özet 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI

ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI 1-2015 yılında Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projeleri Ek-2 belirtilen programlar kapsamında yürütülecektir. 2-EKÜY projeleri uygulanacak

Detaylı

Resim. Monosteira lobulifera (A) ve Monosteira unicostata (B) 1

Resim. Monosteira lobulifera (A) ve Monosteira unicostata (B) 1 BADEM ZARARLILARI Bilimsel ismi: Monosteira lobulifera Reut., Monosteira unicostata Muls. Türkçe ismi: Badem tingidleri Takım: Hemiptera Familya: Tingidae Yabancı dillerdeki isimleri: Lace bugs Yayılışı:

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01 TARIMSAL VERİLER TARIMSAL VERİLER GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının 5846

Detaylı

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010, 14(2): J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010, 14(2): J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48 HR.Ü.Z.F. Dergisi,, (): - J.Agric. Fac. HR.U.,, (): - Araştırma Makalesi PLATYMETOPİUS CRUENTATUS (HAUPT, ), PLATYMETOPİUS ROSTRATUS (HERRİCH&SCHÄFFER, ) VE PLATYMETOPİUS UNDATUS (DE GEER, ) (HEMİPTERA:

Detaylı

Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Hymenoptera Türleri

Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Hymenoptera Türleri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):55-62 ISSN 1018-8851 Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Hymenoptera Türleri Serdar TEZCAN 1 Erol YILDIRIM 2 Sinan ANLAŞ 3 Göksal BEYAZ 4 Summary

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Dinar yöresi meşe ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü [Tortrix viridana L (Lep.; Tortricidae)] nün zararı, biyolojisi ve doğal düşmanları

Dinar yöresi meşe ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü [Tortrix viridana L (Lep.; Tortricidae)] nün zararı, biyolojisi ve doğal düşmanları Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2015, 16(1): 11-19 Research article (Araştırma makalesi) Dinar yöresi meşe ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü [Tortrix viridana L. 1758 (Lep.; Tortricidae)]

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Zonguldak İlinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadelede Parazitoid Böcek Pimpla turionellae nın Kullanılması

Zonguldak İlinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadelede Parazitoid Böcek Pimpla turionellae nın Kullanılması Karaelmas Fen ve Müh. Derg. 7(1):341-348, 2017 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Derleme Zonguldak İlinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadelede Parazitoid

Detaylı

Bahattin KOVANCI Nimet Sema GENÇER Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle Kampüsü, BURSA

Bahattin KOVANCI Nimet Sema GENÇER Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle Kampüsü, BURSA Atatürk Üniv.Ziraat Fak. Derg. 34 (1) 35-4, 3 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Elma Bahçesinde Elma Yaprakbükeni, Archıps rosanus (L.) (Lepidoptera:Tortricidae) un Ergin Popülasyon Dalgalanması Üzerinde

Detaylı

Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi. Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA

Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi. Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA e-mail: yildizcr@yahoo.com Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi 25-27 Mart

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

Çanakkale ili meyve alanlarında Grapholita molesta Busck, 1916, (Lepidoptera: Tortricidae) nın yayılışı ve ergin popülasyon değişimi

Çanakkale ili meyve alanlarında Grapholita molesta Busck, 1916, (Lepidoptera: Tortricidae) nın yayılışı ve ergin popülasyon değişimi BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2012, 52(1):71-80 Çanakkale ili meyve alanlarında Grapholita molesta Busck, 1916, (Lepidoptera: Tortricidae) nın yayılışı ve ergin popülasyon değişimi Ali ÖZPINAR 1 Ali Kürşat ŞAHİN

Detaylı

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası:

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 53-61, 27 ISSN 134-9984 Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. İkinci

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 79 KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ Mehmet KANAT KSÜ, Orman Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şener TARLA Doğum Tarihi : 01.01.1968 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü / Ziraat Fakültesi Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler*

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 213-220 ISSN 1010-6960 Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Muharrem ÇINAR** İsmail ÇİMEN***

Detaylı

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR Bölgemizin sahip olduğu iklim şartları dolayısıyla günümüze değin çay plantasyon alanlarımızda ekonomik boyutta zarara sebep olabilecek

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):13-23 ISSN

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):13-23 ISSN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):13-23 ISSN 1300-3496 ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ DİYARBAKIR, MARDİN VE ELAZIĞ İLLERİNDE TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDAKİ AĞAÇLARDA BULUNAN TINGIDAE (HEMIPTERA) TÜRLERİ İLE BUNLARIN PARAZİTOİT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Unit: Ege University, Natural History Application and Researches Centre

CURRICULUM VITAE. Unit: Ege University, Natural History Application and Researches Centre CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name-Surname: Nilay GÜLPERÇİN Place and Date of Birth: Izmir, Turkey-1972 E-mail: nilay.gulpercin@gmail.com.tr, nilay.gulpercin@ege.edu.tr Foreign Language: English FINAL

Detaylı

Doç. Dr. Ertan YANIK

Doç. Dr. Ertan YANIK Doç. Dr. Ertan YANIK Doğum Yeri ve Tarihi: Kastamonu-1972 İletişim Bilgileri: Tel: 0 414 318 12 48 Faks: 0 414 318 36 82 e-mail: eyanik@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Turkish Journal of Zoology. http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ Research Article

Turkish Journal of Zoology. http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ Research Article Turkish Journal of Zoology http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ Research Article Turk J Zool (2013) 37: 501-505 TÜBİTAK doi:10.3906/zoo-1301-10 A contribution on the subfamilies Helconinae, Homolobinae,

Detaylı

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 27, 44 (2): 33-48 ISSN 118-881 Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in Manisa İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Populasyon

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi nin verilerine göre; 2016 yılı itibariyle dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke ABD dir. ABD son zamanlarda

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

Summary. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 31034 Hatay 2

Summary. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 31034 Hatay 2 Türk. entomol. derg., 1, 34 (2): 251-262 ISSN 11-696 Orijinal araştırma (Original article) Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında farklı örnekleme yöntemleri ile Laodelphax striatellus (Fallen, 1826)

Detaylı

Turunçgil zararlıları Bölüm II Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017

Turunçgil zararlıları Bölüm II Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017 Turunçgil zararlıları Bölüm II Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017 Ergin dişilerin vücut şekli oval olup, üzeri pürüzlü ve ortasında H şeklinde bir kabartı mevcuttur. Siyahımsı kahverengidir. Nimfleri daha

Detaylı

FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER. Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN

FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER. Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN 1 FINDIK Fındık Türkiye de asırlardır yetiştirilen bir milli üründür. Fındık

Detaylı

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Bursa ve Yalova İlleri buğday tarlaları ve ağaçlık alanlardaki süne yumurta parazitoit (Hymenoptera: Scelonidae) türleri, bulunma oranları

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ * Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Örtüaltında meyve yetiştiriciliği çok eskiden beri yapılmaktadır. İlk uygulamalar Fransa ve İngiltere krallıklarına dayanmaktadır. Soğuğa hassas ağaçların büyük saksılar içerisinde

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

GİRİŞ Coccinellidae familyasına dahil üyeler rengarenk, erginleri oval ve kubbemsi şekilde, uzunlukları 1 mm ile 10 mm arasında değişen böceklerdir ve

GİRİŞ Coccinellidae familyasına dahil üyeler rengarenk, erginleri oval ve kubbemsi şekilde, uzunlukları 1 mm ile 10 mm arasında değişen böceklerdir ve HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2007, 11(1/2):39-47 J.Agric.Fac.HR.U., 2007, 11 (1/2): 39-47 GÜNEYDOĞU ve DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE ANTEPFISTIĞI, BADEM ve KİRAZ BAHÇELERİNDEKİ AVCI COCCINELLIDAE TÜRLERİ, YAYILIŞ ALANLARI

Detaylı

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: )

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: ) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 184-189, 2015 Tokat İli Patates ve Patlıcan Üretimi Yapılan Alanlarda

Detaylı

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI CİLT IV YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI AKARLAR Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) (Tetranychidae) İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) (Tetranychidae) Avrupa kırmızıörümceği

Detaylı

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası ELMA İÇ KURDU Kışı ağaç gövdelerinin çatlamış kabukları arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva olarak geçiren iç kurdu larvaları, Nisan sonu-mayıs başlarında

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

7. Hafta: Yumuşak ve sert çekirdekli (elma, armut, ayva) meyve bahçelerinde zararlı önemli Nematod ve Akar türleri.

7. Hafta: Yumuşak ve sert çekirdekli (elma, armut, ayva) meyve bahçelerinde zararlı önemli Nematod ve Akar türleri. 7. Hafta: Yumuşak ve sert çekirdekli (elma, armut, ayva) meyve bahçelerinde zararlı önemli Nematod ve Akar türleri. Meloidogyne spp (Kök ur nematodları): 1- Meloidogyne incognita 2- Meloidogyne javanica

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 MUT ( MESİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN YARARLI BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYON DEĞİŞİMݹ Hüseyin ÇETİN² Özdemir ALAOĞLU²

Detaylı

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34 KAYISI (Prunus armeniaca L.) ve YENİDÜNYA (Eriobotrya japonica Lindl.) ÇİÇEKLERİNDE ÜRETİLEN POLEN MİKTARININ AĞIRLIK OLARAK SAPTANMASI Davut KELEŞ 1 Ali KORKMAZ 1 Sinan ETİ 2 1 Alata Bahçe Kültürleri

Detaylı

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri*

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):29-36 ISSN 1018-8851 Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Hakan ENGİN 1 Ali ÜNAL 1 Summary The Effects of Water Deficits on

Detaylı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Zararlı Organizma Anoplophorachinensis(Forster, 1771) (Turunçgil uzunantenli böceği) Sınıf: Insecta Takım: Coleoptera Familya:Cerambycidae

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 99 Eylül - Ekim 2010 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Güneydoğu Marmara Bölgesi nde Yumuşak Çekirdekli Meyve Üretim Alanlarında Bazı Virüs Hastalıklarının Saptanması Konulu

Detaylı

Tarık BALKAN Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı saklıdır

Tarık BALKAN Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı saklıdır SAKARYA İLİNDE TACHINIDAE (HEXAPODA: DİPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR Tarık BALKAN Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Bitki Koruma Bölümü/ Entomoloji-(2013- ) Yüksek Lisans

KİŞİSEL BİLGİLER. Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Bitki Koruma Bölümü/ Entomoloji-(2013- ) Yüksek Lisans KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yeşim ŞAHİN Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 90-322 3340055/159 E-mail yesimsahin7@gmail.com Doğum Tarihi-Yeri 1986-Bursa EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Çukurova Üniversitesi

Detaylı