Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi"

Transkript

1 Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi M. A. Güvenç * E. G. Gürel F. M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Konya Özet Otomotiv bileşenlerinin tasarımında bilgisayar destekli mühendislik (BDM) araçlarının kullanımı ile önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Bu çalışmada; BDM araçlarını kullanarak bir binek araca ait salıncağın çalışma ömrünün tahmin edilmesinde kullanılacak gerilmelerin araca ait çok kütleli dinamik model kullanılarak hesaplanması hedeflenmiştir. Salıncağın ömür tahmini sürecinde kullanılmak üzere salıncağa etki eden gerilmeler çok kütleli yarım araç modeli kullanılarak elde edilmiştir. Çok kütleli yarım araç modeli ALTAIR/MotionSolve ortamında oluşturulmuştur. Salıncak ömrünü belirlemek üzere yapılacak simülasyonlarda kullanmak üzere seçilen bir güzergâhta gerçek yol verileri toplanmıştır. Gerçek yol verileri, salıncak üzerine yerleştirilen üç eksendeki ivme bileşenleri ve salıncak üzerine yapıştırılan gerinim ölçer verileri şeklinde toplanmıştır. Çok kütleli yarım araç modeli ve gerçek yol şartlarında toplanan veriler kullanılarak aracın salıncağı üzerindeki kritik noktada oluşan gerilmeler karşılaştırılmıştır. ALTAIR/ MotionSolve ortamında yapılan simülasyonlarda elde edilen gerilmeler, yol verisi toplanırken salıncak üzerinde yapıştırılan gerinim ölçerler ile ölçülen gerilmelerle mukayese edilerek geliştirilen çok kütleli yarım araç modelinin doğrulaması yapılmıştır. Anahtar kelimeler: çok kütleli yarım araç modeli, yol verisi, salıncak, yorulma ömrü Abstract Significant savings in time and resources can be achieved by using Computer Aided Engineering (CAE) tools in automotive components design. This study targets determination of stresses to be used in fatigue life estimation of a passenger car wishbone by using CAE tools. Stresses to be used in fatigue life estimation of the wishbone are calculated by using multi body half car model. Multi body half car model was created at the ALTAIR/MotionSolve software. Real road data to be used in fatigue life estimations are collected during test drives on a selected course by using a data acquisition system. Collected real road data consists acceleration components in three axes and data measured from strain gages fixed on the critical point on the wishbone. Stresses * 1 induced on the wishbone were calculated by using the real road data and the multi body half car model in ALTAIR/MotionSolve software. Calculated stresses on the wishbone are compared with stresses measured by strain gages fixed on the wishbone during test drives in order to validate the half car dynamic model created in ALTAIR/MotionSolve software. Keywords: multibody half-car model, road load data, wishbone, fatigue life I. Giriş Karayolu taşıtları süspansiyon sistemleri bileşenlerinden biri olan salıncak kolu, tekerin kaster ve kamber açısını sağlaması için taşıyıcı ile araç şasisi arasında bağlantı oluşturur. Dövme, döküm veya saç şekillendirme ile üretilen salıncak kolları ayrıca araçta frenleme, ivmelenme ve radyal yüklerinin absorbe edilmesi görevini de yerine getirerek, araçta sürüş konforu ve güvenliğini sağlamaktadır.[1-2] Araç için önemli bir güvenlik parçası olan salıncak kolları, garanti edilen süre içerisinde dayanım ve güvenilirlik konusunda ön görülen hedefi sağlamalıdır. Bu dayanım süreleri ise üretici firmalar tarafından tasarım sürecinde belirlenmelidir. Tasarımı yapılarak üretilen sistemlerin dayanımlarının tespit edilmesi için uygulanmakta olan dört yöntem bulunmaktadır:[3] 1. Trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testleri, 2. Hızlandırılmış test pistlerinde yapılan dayanım testleri, 3. Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan dayanım testleri, 4. Sonlu elemanlar analizleri ile yapılan dayanım testleri. Trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testleri uzun sürelerde tamamlanması (binek araçlar için km, ticari araçlar için km) ve yüksek maliyetler oluşturması nedeniyle artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Hızlandırılmış test pistlerinde yapılan dayanım testleri, farklı zorlama şartlarını içeren özel test pistlerinde istenilen ömrü tanımlayacak şekilde tekrar edilen yöntemlerdir. Trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testlerine göre kısa sürelerde tamamlansa da, diğer yöntemlere göre uzun sürmesi ve bu tip pistlerin gizlilik açısından sorun teşkil etmesi nedeniyle az tercih edilmektedir. Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan testler en çok tercih edilen yöntem olmasına karşın yüksek maliyetli laboratuvar ekipmanları bu yöntem için

2 bir dezavantaj oluşturmaktadır.[4] Sonlu elemanlar analizleri ile yapılan dayanım testleri ise son zamanlardahızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. Özellikle sonlu elemanlar yazılımlarının doğruluk oranlarının artmasıyla birlikte gerçek prototip ve analizin yerini analitik prototip ve analiz almaya başlamıştır. Tüm aracın ve her bir bileşeninin dayanım testleri doğrulanmış sonlu elemanlar modelleri ile hem daha kısa sürelerde hem de daha düşük maliyetler ile sağlanmaya başlanılmıştır. Geçmişte yapılan birçok çalışmada da sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak tasarım doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Orgül B. ve ark. [5] yaptıkları çalışmalarında, sonlu elemanlar araçlarıyla oluşturdukları dinamik taşıt modelinin doğrulamasını yaparak kullanılabilir hale getirmişlerdir. Doğrulanan dinamik model ile gövde ve şasinin statik ve dinamik mukavemet analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Yuan L. ve ark. [6] yaptıkları çalışmalarında, gerçek yol verilerini ve çok kütleli dinamik analizi kullanarak bir kamyonun yorulma ömrünü incelemişlerdir. İlk olarak dinamik model için gerekli olan girdilerin elde edilmesi için yol verilerini toplamışlardır. Şasiye gelen ivmelenmeleri ölçmek için; ön, orta ve arka akslara simetrik olarak bağlamışlardır. Ayrıca dikey yöndeki ivmelenmeyi ölçmek için yine ivmeölçerler bağlamışlardır. Bunun yanında yorulma analizi ve dinamik modelin doğrulanması için sağ ve sol amortisöre gerinim ölçerler yerleştirmişdir. Elde edilen verileri dinamik modele aktararak yorulma analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Antona F. [7] yaptığı çalışmasında, bir binek araca ait çok kütleli dinamik modeli oluşturmuş ve bu modeli gerçek yol şartlarında araca yoldan gelen cevaplar ile kontrol etmiştir. Dinamik çok eksenli test cihazı ile bu modelin doğrulamasını sağlamıştır. Kağnıcı F. ve Ulaş B. [8] yaptıkları çalışmalarında, çok kütleli dinamik modelini oluşturdukları aracın dinamik analizlerini gerçekleştirerek yorulma ve NVH analizlerini yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre aracın alt sistemi ve bileşenlerinde optimizasyon gerçekleştirmişlerdir. Yılmaz A. ve Kılıç N. [9] yapmış oldukları çalışmalarında, tekerlekten topladıkları ivme datasını 4 poster deplasmanına iterasyonunu gerçekleştirerek Adams/car modelini doğrulayarak, alt sistemi bileşenlerinin yorulma analizinin yapılabileceği bir model oluşturmuşlardır. Lİ L. ve Li Q. [10] yaptıkları çalışmalarında ticari bir aracın çok kütleli dinamik modelini oluşturarak, bu modelde sistemin ve alt bileşenlerinin frekans içeriklerini incelemiştir. Bu çalışmada bir aracın yarım araç modeli Altair/Motionsolve kullanılarak oluşturulmuş, oluşturulan bu model gerçek yol verileri toplanarak tahrik edilmiştir. 2 Model üzerinden ve veri toplama çalışmalarından elde edilen salıncak gerilme değerleri karşılaştırılarak çok kütleli yarım araç modelinin geçerliliği sağlanmıştır. II. Metodoloji Bu çalışmada; tasarımı yapılan sistem ve bileşenlerin dayanımının tespit edilebilmesi için kullanılan çok kütleli araç modelinin geçerli kılınması yapılmıştır. Çok kütleli yarım araç modeli Altair/MotionView arayüzünde oluşturulmuş, modelin dinamik analizi ise Altair/MotionSolve aracılığıyla yapılmıştır[11]. Toplanan yol verileri üzerinde yapılan hesaplama ve düzenleme işlemleri ise LMS/Tecware yardımıyla gerçekleştirilmiştir[12]. Yapılan çalışmada izlenen yöntem ise Şekil 1 de belirtilmiştir. Şekil 1. Çok kütleli dinamik model doğrulama süreci III. Yol Verisi Toplanması Oluşturulacak olan çok kütleli yarım araç modelini tahrik etmek amacıyla belirli bir sürede belirli bir yolda, dinamik simülasyonlarda kullanılabilecek türde (ivme, gerilme) veriler toplanmıştır. Veri toplama çalışmaları binek bir araçta gerçekleştirilmiştir. Dinamik modelin tahrik edilmesi için seçilen araç üzerindeki parçalar incelenmiş ve en uygun parça olarak salıncak belirlenmiştir. Salıncak parçası üzerine 3 eksenli MEMS tipi ivmeölçer ve rozet gerinim ölçer; şasi üzerine de yine MEMS tipi tek eksenli ivmeölçer yerleştirilmiş ve çok kütleli dinamik model için tahrik verileri elde edilmiştir. Gerinim ölçer ise, salıncak parçasına yapılan statik analiz sonrasında parça üzerinde belirlenen kritik gerilme bölgelerine yapıştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda salıncak üzerinde kullanılmak üzere PCB marka ±30g ivmeölçer, şasi üzerinde kullanılma üzere Memsic marka ±25g ivmeölçer, Kyowa marka 0⁰/45⁰/90⁰ rozet tipi gerinim ölçer ve LMS marka veri toplama cihazı kullanılmıştır.

3 Şekil 2. Gerinim ölçer in salıncak üzerine yapıştırılması Şekil 4. İvmeölçer in şasi üzerindeki yerleşimi Toplanan gerinim verilerde LMS Tecware kullanılarak düzenlemeler yapılmış ve gerinim ölçer hesaplamaları yapılarak Von-Mises gerilme değerleri çıkartılmıştır. Elde edilen gerilme değerlerinden 10s lik bir veri aralığı belirlenmiştir (Şekil 5). Toplanan ivme verileri ise yine LMS Tecware kullanılarak filtreleme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerilme değerlerinde seçilen aralıktaki ivme değerleri de seçilerek aynı şekilde ayrılmıştır. Elde edilen 10s lik ivme verisi (Şekil 6) dinamik modelin tahrik edilmesi için MS Excel dosyasına çevrilerek alınmıştır. Seçilen aralıktaki ivme verileri LMS Test Express kullanılarak çift integrasyon ve yeniden örnekleme işlemleri kullanılarak deplasman Şekil 3. İvmeölçer in salıncak üzerindeki yerleşimi MPa Time in S Şekil 5. Seçilen 10s lik yol verisinin gerilme değerleri 3

4 verilerine dönüştürülmüştür (Şekil 7). Bu uygulamada; dışardan bir deplasman ölçer ve ivmeölçer kullanılarak doğrulaması yapılmıştır. Elde edilen deplasman verileri ivme verisinde olduğu gibi dinamik modelde kullanılmak üzere MS Excel dosyasına çevrilmiştir. Şasi üzerinden ölçülen tek eksendeki ivme değerine de çift integrasyon ve yeniden örnekleme işlemleri gerçekleştirilerek deplasman verisine dönüştürülmüştür. g g g Time in S Şekil 6. Seçilen 10sn lik verinin 3 eksendeki ivme değerleri mm mm mm Time in S Şekil 7. Seçilen 10sn lik verinin 3 eksendeki deplasman değerleri 4

5 IV. Çok Kütleli Dinamik Analiz Çok kütleli yarım araç modeli, Altair/MotionSolve sihirbazı kullanılarak elde edilmiştir. Test aracına ait süspansiyon sistemi bileşenlerinin 3D katı modelleri bulunamadığı için Altair/MotionSolve sihirbazıyla MacPherson süspansiyon kriterlerine uygun olacak şekilde test aracındaki bileşenlere en yakın olan geometrik seçimler yapılmıştır. MotionSolve çok kütleli dinamik modelde kullanılan salıncak burçlarının mekanik özellikleri ise laboratuvar ortamında yapılan testler ile belirlenmiş ve sisteme girilmiştir. DD11 sac malzemeden imal edilen salıncağın üzerindeki gerilmelerin hesaplanabilmesi amacıyla; salıncak (Şekil 8.) Altair/Hypermesh ortamında modellenerek dinamik model üzerine esnek(flexbody) olarak yerleştirilmiştir. Oluşturulan yarım araç modeli ve modele yerleştirilen esnek salıncak Şekil 9 da verilmiştir. Şekil 9. Çok kütleli yarım araç modeli ve salıncak Veri toplama çalışmalarıyla elde edilen 3 eksendeki deplasman ve ivme verileri rotil üzerine yerleştirilen kayar mafsallar üzerine ayrı ayrı tanımlanmıştır.böylece salıncak rotilinin o eksenlerde tanımlanan ivme ve deplasman hareketlerini gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Şasi üzerinden elde edilen deplasman değeri ise dinamik modelde şasinin hareketi olarak tanımlanarak salıncak üzerinde gerçek dışı yükseklikte gerilmelerin oluşmasının önüne geçilmiştir. Bu deplasman hareketi de şasiye kayar bir mafsal tanımlanmasıyla sağlanmıştır. Oluşturulan model Altair/Motionsolve ile çözümlenerek 10 s boyunca salıncağa etki eden gerilme değerleri elde edilmiştir (Şekil 10). Şekil 8. Salıncak Katı Modeli MotionView Gerilme (Mpa) Zaman (s) Şekil 10. MotionSolve analizi ile elde edilen salıncak gerilme değerleri 5

6 V. Sonuçlar Bu çalışmada, taşıtların süspansiyon sistemi parçalarının yorulma ömrü tayininde kullanılacak gerilmeleri belirlemek üzere çok kütleli yarım araç dinamik modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen dinamik araç modeli kullanılarak elde edilen araç salıncağına ait gerilme değerleri gerçek yol şartlarında toplanılan salıncak gerilme verileri ile karşılaştırılarak elde edilen modelin yorulma ömrü tahminlerinde kullanılabilirliği irdelenmiştir. Şekil 11 de gerçek yol şartlarında salıncak üzerinden ölçülen ve yarım araç modeli kullanılarak MotionSolve analizi ile elde edilen gerilme değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. İki veri grubunun mertebe ve trend yönünden uyumlu olduğu gözlenmiştir. LMS Tecware yazılımı kullanılarak çok kütleli yarım araç modeli ile elde edilen salıncak gerilmelerinin hasar potansiyeli gerçek yol şartlarında ölçülen salıncak gerilmelerinin hasar potansiyeli ile karşılaştırıldığında; gerçek yol şartlarında oluşan gerilmelerin hasar potansiyelinin, yarım araç dinamik modeli kullanılarak elde edilen gerilmelerin hasar potansiyelinin %87 sine eşit olduğu (Şekil 12) belirlenmiştir. Elde edilen gerilmelerin hasar potansiyelleri, LMS/Tecware arayüzünde Rainflow Counting yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntem, yorulma hasar tespitinde en kullnaılan en uygun yöntemlerden bir tanesi olup, gerinim-gerilme ye ait zaman grafiği üzerinde yarım çevrim veya tam çevrimlerin sayılması ile gerçekleştirilir. Çevrimlerin sayılması ise malzemenin gerilme-gerinim davranışını temel alarak gerçekleştirilir. Hesaplanan ve ölçülen gerilmeler arasındaki farkın nedeninin aşağıdakiler olabileceği düşünülmüştür: I. Yarım araç dinamik modelinde kullanılan ideal bileşenlerin gerek geometri gerekse davranış yönünden gerçek taşıttaki parçalarla %100 uyumlu olmaması, II. Salıncak üzerinde veri toplanan noktayı, dinamik model üzerinde birebir karşılayacak noktadan tahrik verilememesinden, III. İvme sinyallerinin integrasyonu ile elde edilen deplasman değerlerinin; gerçek deplasman değerlerinden belli oranda farklılık göstermesi. Yukarda belirtilen olumsuzluklara rağmen, ölçülen ve hesaplanan gerilme değerleri arasındaki farkın kabul edilebilir olduğu, belirtilen olumsuzlukların giderilmesi durumunda aradaki farkın daha da azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. MotionView Yol Verisi Gerilme (Mpa) Zaman (s) Şekil 11. MotionView ve Yol verisi ile elde edilen gerilme değerlerinin karşılaştırılması 6

7 MotionView Yol Verisi Şekil 12. Hasar potansiyellerinin karşılaştırılması Teşekkür Bu çalışmayı San-Tez Programı kapsamında destekleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve Proje ortağı olan Aydınlar Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş. ye teşekkür ederiz. Ayrıca bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde her türlü çalışmada yardımlarını esirgemeyen Aydınlar Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş. yöneticileri Seracettin AKDI ve Ahmet ÇAKAL a teşekkürü bir borç biliriz. Kaynakça [1] Reimpel, J., Stoll, H., Betzler, J. W., The Automotive Chassis, Butterworth-Heinemann, [2] Heissing B., Ersoy M. Chassis Handbook, 1st Edition, Germany, [3] Toprak M., Ereke M., Ticari Taşıt Akslarının Dayanım Testlerinde Kullanılacak Yüklerin Müşteri Çevrimindeki Taşıt Ölçümlerinden Elde Edilmesi Mühendis ve Makina, cilt 55, sayı 651, s , [4] Yay K., Ereke M., Hızlandırılmış Taşıt Ömür Testlerinde Yol Verisi Kullanımına Yeni Bir Yaklaşım, İTÜ /d Mühendislik Dergisi cilt 2, sayı 5, s 61-73, Ekim [5] Orgül, B. O., Koyuncu, M. L., Dileroğlu, S., Gökçe, H., Ticari Araç Geliştirme Projesi Kapsamında Dinamik Modelin Testler İle Doğrulanması. 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Haziran, 07-08, [6] Yuan L., Tian S., Wei S., Chao J., Zheng J., Fatigue Analysis Of Heavy-Truck Based On Actual Road Tests And Rigid-Flexible Coupling Multi-Body Model, ICTE, [7] Antona F., Development of a Full Vehicle Dynamic Model of a Passenger Car Using Adams/Car, Oxford Brookes Universtiy,. [8] Kağnıcı F., Ulaş B., Araç Yorulma Analizi Sonucuna Göre Hasar Görülen Parçanın Dayanım ve NVH Açısından İyileştirilmesi, 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Haziran [9] Yılmaz A., Kılıç N., Yorulma Analizlerinde Araç Dinamiği Modellerinin Kullanımı, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Haziran, 07-08, [10] Li L., Li Q., Vibration Analysis Based on Full Multi-Body Model for the Commercial Vehicle Suspension System, International Conference on Signal Processing, Greece, February 16-19, [11] Altair/HyperWorks CAE Yazılımı. [12] LMS/Tecware Veri İşleme ve Hesaplama Yazılımı. 7

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Burak Ulaş Hexagon Studio A.Ş., Şasi ve Güç Aktarma Sistemleri

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1 KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM İlker TEKE* Tanfer YANDAYAN** Recep KARADAYI* * AAT Otomasyon Yazılım,

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 623-635 ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI THE SELECTION

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek

Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek Edip Toplan, Yunus Emre Üstev, Özlem Durmaz İncel, Cem Ersoy NETLAB, Bilgisayar Ağları Araştıma Laboratuvarı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi *

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2013 6479-6504, Yazı 406 Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * Serhan TANYEL* S. Pelin ÇALIŞKANELLİ** Metin Mutlu AYDIN*** Seçil Başak UTKU**** ÖZ Trafik akımının

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

EV ARAÇLAR İÇİN SESLİ UYARI SİSTEMİNİN GEREKSİNİMLERİNİN ORTAYA KONULMASI- FAZ 2

EV ARAÇLAR İÇİN SESLİ UYARI SİSTEMİNİN GEREKSİNİMLERİNİN ORTAYA KONULMASI- FAZ 2 EV ARAÇLAR İÇİN SESLİ UYARI SİSTEMİNİN GEREKSİNİMLERİNİN ORTAYA KONULMASI- FAZ 2 Ufuk UZUNDAĞ & Vicente Hector CAMPELLO (Kısaltılmış Web Paylaşım Versiyonu) OCTOBER 21, 2014 NOVOSİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme Sonrası Araç Muayene İstasyonları Sermaye Bütçelemesinin Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ile Analizi

Türkiye de Özelleştirme Sonrası Araç Muayene İstasyonları Sermaye Bütçelemesinin Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ile Analizi 3 4 Doç. Dr. Hakan Aygören Mehmet İlem Türkiye de Özelleştirme Sonrası Araç Muayene İstasyonları Sermaye Bütçelemesinin Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ile Analizi Doç. Dr. Hakan AYGÖREN Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Kodlardaki Kötü Kokuları Tespit Etme Yöntemleri ve Algoritma Analizi

Kodlardaki Kötü Kokuları Tespit Etme Yöntemleri ve Algoritma Analizi Kodlardaki Kötü Kokuları Tespit Etme Yöntemleri ve Algoritma Analizi Aylin Güzel 1, Özlem Aktaş 2 1,2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir aylin.guzel@ogr.deu.edu.tr, aktas.ozlem@deu.edu.tr

Detaylı