BOĞMACA: SON GELİŞMELER VE AŞI UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞMACA: SON GELİŞMELER VE AŞI UYGULAMALARI"

Transkript

1 BOĞMACA: SON GELİŞMELER VE AŞI UYGULAMALARI Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları 8 Kasım 2012 Sosyal Pediatri Kongresi

2 BOĞMACA SORUNU

3 Üst üste gelen spazmodik öksürük nöbetleri ile karakterize akut solunum yolu enfeksiyonudur. Pertussis toksin Filamentöz hemaglütinin Pertaktin Fimbriyalar (FIM) FIM 2 ve FIM 3 Bordetella Pertussis

4 Boğmaca Hastalık Dönemleri Bulaştırıcılık dönemi Temas Paroksismal öksürük başlangıcı Kuluçka (7-10 gün) g Kataral dönem Öksürüklü haftalar Paroksismal dönem Konvalesan dönem CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. PHF 2004

5 Bebeklerde Boğmaca Enfeksiyonu <6 ay bebeklerde Atipik semptomlar: Kataral evre ve öksürük minimal veya yoktur Apne (Bazen konvülziyonlar) Kusma, inleme, siyanotik ataklar A.B.D. 6 aydan küçük bebeklerde: %63 hastaneye yatış %12 pnömoni %1.4 nöbet %0.8 mortalite %0.2 ensefalopati 5

6 Boğmaca büyük çocuk ve ergenlerde inatçı öksürükle gider Ağır hastalık yapmaz Uyku bozuklukları, bayılma gibi komplikasyonlar gözlenirse de bunlar çok seyrektir Ergenlerde ort. 5 gün okul kaybı, erişkinlerde 7 iş günü kaybı ve gereksiz ilaç kullanımına yol açar

7 Laboratuvar ile doğrulama * Bordetella pertussis in kültürde üretilmesi * PCR ile genomik sekansların gösterilmesi * Serolojik olarak anti PT de artış

8 Laboratuvar ile doğrulama * Hastalığın Evresi, Örnek kalitesi, transport vb * Antibiyotik alımı, Aşı durumu * Bordetella pertussis in kültürde üretilmesi * Standardize ve klinik kullanıma uygun * PCR ile genomik test sekansların yokluğu gösterilmesi * Serolojik olarak anti PT de artış

9 Tanı Testleri İçin İdeal Zamanlama Öksürük Başlangıcı Kültür PCR Seroloji 9

10 Boğmaca aşısı Tam hücre aşısı 1914 te bulundu den itibaren ABD de DBT olarak uygulanmaya başlandı. Etkinlik % Türkiye de 1937 den beri uygulanıyor den itibaren 4 doz DBT şeklinde. Ancak 1985 ten sonra yaygınlaştı. Bu dönemde aşılama oranları %20-30 dan %83 e çıkarıldı

11 Aselüler Boğmaca Aşısı DaBT 1981 de ruhsat aldı. * Pertussis toksin, * Filamentöz hemaglütinin, * Pertaktin, * Fimbriyal proteinler İçerir. Türkiye de 2008 den itibaren DaBT-IPV/Hib aşısı olarak 2, 4, 6 ve 18. aylarda uygulanmaktadır.

12 Aşıyla Korunulabilen Hastalıklarda 20.yy YıllY llık k Morbiditesinin ve 2001 Morbiditesi ile Karşı şılaştırması* Çiçek Difteri Kızamık Kabakulak Boğmaca Polio (paralitik) Rubella Konj. Rubella Sendr. Tetanoz Hib ve bilinmeyen (<5 y) 20. yy Yıllık Morbidite 48, , , , ,271 16,316 47, ,314 20, % Azalma , *ABD

13 LANCET 12 MAYIS 2010 Her yıl 50 milyon vaka; Bebeklerde ölüm hızı %4 13

14 Boğmaca Vaka Bildirimleri ABD, DTP Tdap DTaP SOURCE: CDC, National Notifiable Diseases Surveillance System and Supplemental Pertussis Surveillance System and , passive reports to the Public Health Service

15 Boğmaca Vaka Bildirimleri ABD, DTP Boğmaca aşılama oranları Tdap ay arası DTaPçocuklarda 2003 yılında tarihinde en yüksek değere ulaşmıştır. Ancak 2004 yılında 1959 yılından beri en yüksek vaka sayısı olan boğmaca vakası saptandı. Boğmaca ikilemi SOURCE: CDC, National Notifiable Diseases Surveillance System and Supplemental Pertussis Surveillance System and , passive reports to the Public Health Service

16 Boğmaca Vakalarının Yaş Dağılımı SOURCE: CDC, National Notifiable Diseases Surveillance System and Supplemental Pertussis Surveillance System 16

17 Boğmaca Vakalarının Yaş Dağılımı Ortalama Vaka Sayısı/ Yıl kat 15.5 kat 0 <1 yaş 1-4 yaş 5-9 yaş yaş 20+ yaş Yaş Grupları Güriş D. et al. Clin Infect Dis. 1999;28: CDC. MMWR 2002;51(4): MMWR 2001;50(53): MMWR 2002;51(53):1-84. MMWR 2003;52(54): ;54(31):770.

18 Türkiye de Durum Nedir?

19

20 Toplam (olası+kesin) Boğmaca Vakalarının Yaş Grubuna ve Yıllara Göre Dağılımı (Türkiye, ) Vaka Sayısı Yaş Yıllar

21 Yüksek Aşılama Oranlarına Rağmen Boğmaca Vakaları Devam Etmektedir! Türkiye verileri Vaka Sayısı? Aşılama Oranları % Yıllar Dilli, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008; 27:

22 Türkiye Verileri Dilli, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008; 27: Yıldırım, et al. Scand J Infect Dis 2008; 40:

23 Boğmaca Neden Artıyor? Farkındalık Artışı Daha gelişmiş tanı yöntemleri (PCR vb) Daha iyi sürveyans İmmünite Azalması Bakteri mutasyonu 23

24 Bildirimi yapılanlar boğmaca vakalarının ne kadarını yansıtıyor?

25 Vaka tanımlamaları CDC (1997) Kinik vaka: Ondört günden uzun süren öksürük yakınmasına aşağıdaki semptomlardan birinin eşlik etmesi 1) Paroksismal öksürük 2) İnspiratuar stridor 3) Öksürük sonrası kusma Kesin vaka: Laboratuvar testleri pozitif saptanan ya da klinik tanımlamaya uyan ve laboratuvar testlerinden biri pozitif vaka ile temas eden olgular DSÖ (2000) Kinik tanımlama: Bir hekim tarafından boğmaca tanısı konulan ya da en az iki hafta süren öksürüğe aşağıdaki semptomlardan en az birinin eşlik etmesi 1) Paroksismal öksürük 2) İnspiratuar stridor 3) Öksürük sonrası kusma Laboratuvar tanımlama: Kültür ya da PCR ya da seroloji pozitifliği Klinik vaka: Klinik tanımlamaya uyan fakat laboratuvar testleri (-) Laboratuvar ile kanıtlanmış vaka: Klinik tanımlamaya uyan ve laboratuvar testlerinden birisi (+) saptanan vakalar

26 Bildirilen Boğmaca Vakaları Buzdağının Görünen Kısmıdır! ABD de bildirilen Boğmaca vaka sayısının n tüm t m vakaların n %12 si olduğu u tahmin edilmektedir. Bildirilmeyen vakaların n büyük b çoğunluğu u adolesan ve erişkinlerdir Bildirilen Bildirilmeyen Atipik formlar Bildirmeme Güriş et al. Clin Infect Dis. 1999;28:1230. Seroprevalans çalışmaları Hekimin aklına Vaka gelmeyebilir tanımlar mlarında farklılıklar klar Tanısı konmamış

27 Ergen ve Erişkinlerde B. pertussis Antikorlarının Saptanması Kaynak Yer Yıllar % Van der Vielen et al Belçika (15-24 y) Konda et al Japonya (9-19 y) Dominguez et al İspanya (<7 y) Polyzou et al Yunanistan (> 50y) TÜRKİYE ÇALIŞMALARI İnandı et al (0-71 ay) Doğu Anadolu Esen et al Türkiye 2007 Ergen ve erişkinlerde yüksek Özkan et al (okul çocukları) Ankara Vatansever et al (12-17y K) Edirne (seronegatif) Cevik et al (4-24 y) Türkiye Vincent et al Korea

28

29

30

31 İZMİR DE BOĞMACA SEROPREVALANSI (n=810) % * 46,9 33, ,5 14, ,1 yeterli 50,6 ve uzun süreli 50 41, >60 Türkoğlu E, Kurugöl Z. 2009, İzmir Bebeklikte yapılan primer boğmaca aşılamasının, tek başına, Yaş grupları koruyuculuk sağlamadığı gösterilmiştir.

32 Ergen ve erişkinlerde saptanan yüksek seropozitivite oranları doğal geçirilen enfeksiyona bağlandı. % ,1 60 * 46,9 50, , , ,5 14, >60 Türkoğlu E, Kurugöl Z. 2009, İzmir Yaş grupları

33 2010 Kış-Sonbahar-Yaz Döneminde Kliniğimizde Yatırılarak İzlenmiş Boğmaca Vakalarının Sunumu; S.H.Törün, B. Çalışkan, N Salman, L Öksüz, A Somer, N Gürler Şubat Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk İnfeksiyon Servisi nde boğmaca ön tanısı ile 26 hasta yatırıldı. On iki hastada boğmaca PCR pozitif saptandı (%46) Boğmaca pozitif saptanan hastaların yaş dağılımı; ortalama 7 ay (40 gün-28 ay) 9 hastanın aile içi temas (+) (%75) Hastaların başvuru tarihlerinin çoğunlukla Mayıs-Haziran ayları Boğmaca PCR (+) ve PCR (-) hastaların stik görüntüleri

34 Prognoz;On sekiz aylık bir hasta derin apne nedeni ile mekanik ventilatör desteği aldı. Üçaylık bir hasta da tedavi bitiminden 2 hafta sonra hemiparezi ile acil polikliniğimize başvurdu ve akut dissemine ensefalomyelit (ADEM) tanısıaldı. DBT aşılanma durumu; 2 ayın altında 3 hastanın aşısı yok, 5 hastada tek doz, 2 hastada 3 doz, 2 hastada 4 doz DBT. 18 aylık erkek ve 28 aylık kız hastada rapel de dahil olmak üzere 4 doz aşılamanın tamamlanmış olduğu öğrenildi.

35 Boğmaca aşılarının yaygın olarak uygulanması çocuklarda görülen klinik olguları azalttı, ama mikroorganizmanın dolanımını durduramadı Boğmacaya karşı doğal bağışıklık 20 yıl, aşıya bağlı bağışıklık 5-10

36 Boğmaca Epidemiyolojisi

37 Ergen ve Erişkinlerde Uzamış Öksürükle Seyreden Hastalıklarda B. pertussis oranı Kaynak Yer Yıllar % Nennig et al San Francisco Strebel et al Minn-St Paul Jackson et al Seattle Birbebaeck et al Denmark Robertson et al New S Wales Mink et al Los Angeles Rosenthal et al Chicago Wirsing v Köenig et al Germany Schmitt-Grohé et al Germany Vincent et al Korea Gilberg et al Paris Aksakal et al Türkiye Yıldırım et al Türkiye

38 Süt Çocuklarında Boğmaca: Enfeksiyon Kaynağı kimdir? Toplum içinde hastalık geçiren grupların olması toplumsal bağışıklığı engeller Aşısız ya da yetersiz aşılıları riske atar Bisgard KM, Pascual FB, Ehresmann KR, et al. Infant pertussis: Who was the source? Pediatr Infect Dis J. 2004;23:

39 Boğmacalı bir kişi kaç kişiyi enfekte edebilir?

40 Boğmacalı bir kişi kaç kişiyi enfekte edebilir?

41 Boğmacalı bir kişi kaç kişiyi enfekte edebilir? Çok Bulaşıcıdır: Bir primer vaka immün naif bir popülasyonda 17 kişiyi enfekte edebilir

42 Ne yapılabilir?

43 GPI Küresel K Boğmaca Girişimi imi GPI, 17 ülkeden 37 uzmanın n oluşturdu turduğu u bir gruptur. Temel hedef henüz z tam aşıa şılanmamış çocukları korumaktır. r. GPI Önerileri (2007): Bütün ülkeler Boğmacaya karşı aşılama kapsamını genişletmelidir. Boğmacaya karşı şı: 4-66 yaş okul öncesi pekiştirme dozu yapılmal lmalıdır. Ergenlere bir pekiştirme dozu yapılmal lmalıdır. Bebeklerle yakın n teması olan erişkinlere (sağlık k personeli, çocuk bakım m işlerinde i çalışanlar) pekiştirme dozu yapılmal lmalıdır. Vaccine 25 (2007)

44 Ulusal aşı programı-2012 DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU 12. AY 18.AY 24 AY ĐLKÖĞ R. 1.SINIF ĐLKÖĞR. 8.SINIF HEPATĐT B 1. Doz 2. Doz 3. Doz BCG 1. Doz KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) 1. Doz Pekişti rme DaBT-IPA-Hib 1. Doz 2. Doz 3. Doz DaBT-IPA Pekişti rme Pekişti rme OPA Td Konjuge pnömokok (PCV7) 1. doz 2. doz 3. doz Pekiştirme Hepatit A 1. doz 2. doz Suçiçeği 1. doz

45 Yeni Stratejiler Sağlık personelinin aşılanması Yuva ve bakımevlerinde çalışanların aşılanması Sütçocuklarının tüm ev içi temaslılarının aşılanması KOZA stratejisi Gebe kadınların aşılanması 45

46 Tdab * Pertussis toksini, * Filamentöz hemaglütinin, * Pertaktin, * Fimbriyal proteinler İçerir Bebekler için kullanılan PT nin 1/3-1/4 ü yaş arasında tek doz olarak kas içine yapılır

47 BOOSTRİX GSK PT, FHA, Pertaktin (10-64 yaş) Tdab ADACEL Sanofi-Pasteur PT,FHA,Pertaktin, Tip 2 ve 3 fimbria (11-64 yaş)

48 Tdab Uygulamaları-Genel Primer aşıa şılaması tam hücreli h boğmaca aşıa şısı ile yapılanlarda Tdab sonrası daha yüksek y immün n yanıt sağlanmaktad lanmaktadır. Tek doz öneriliyor. Tek doz sonrası immün n yanıt t 3 doz DTaB den az değil. Koruyuculuk %92. Lokal yan etkiler, başağrısı,, kusma, kas ağrısı, a, ishal vb nadir. Pediatrics 2011: 128;

49 Tdab Uygulamaları-Genel 7-10 yaş arası tam aşıa şılanmamış çocuklarda kontrendikasyon yoksa tek doz Tdab booster (Tam aşıa şılı olmak: En az 4 doz Tdab ve son doz 4 yaş üstü olacak) yaş arası: : 10 yılda y bir yapılan dt yerine tek doz dabt yapılacak 65 yaş üzeri: Tek doz Tdab Aşı durumu bilinmeyen veya eksik olan adolesan ve erişkinler : 3 dozluk seri yapılacak. Pediatrics 2011: 128;

50 Aşısız z Erişkinlerde Tercih Edilen Tek doz Tdab En az 4 hafta sonra dt Şema İlk dt dozundan en az 6 ay sonra ikinci dt (6-12 ay arası) Tdab, T veya dt süresine s bakılmaks lmaksızın n herhangi bir zamanda yapılabilir. Aralarındaki süre s arttıkça a yan etki azalır. Risk-Yarar hesabı yapılmal lmalıdır Pediatrics 2011: 128;

51 dabt ve Sağlık k Personeli Yaşlar larına bakılmaks lmaksızın n hasta ile temasta bulunan ve daha önce Tdab yapılmam lmamış tüm m sağlık k personeline son dt dozunun süresine s bakılmaks lmaksızın n tek doz Tdab yapılmal lmalıdır Bu amaçla personel eğitimi, e ücretsiz aşıa temini ve güvenli uygulamalar hastane tarafından sağlanmal lanmalıdır. Pediatrics 2011: 128;

52 KOZA Stratejisi Küçük k bir bebeğin etrafında bulunan tüm t erişkin (annesi dahil) ve adolesanların aşılanarak bebeğin boğmaca riskine karşı etrafına adeta bir koza örülmesidir.

53 ABD de KOZA uygulaması 2005 Tdab booster aşısı lisans aldı 2006 ACIP Önerileri Gebelik öncesi Tdab olmamış kadınlar postpartum dönemde d acilen aşıa şılanmalıdır. KOZA stratejisi ACOG Komitesi Önerisi Postpartum dönemde d Tdab uygulamaları teşvik edilmeli ACOG Komitesi Önerisi Gebelikte de Tdab uygulanması

54 İdeal olarak bu kişiler iler bebekle temastan en az 2 hafta önce aşılanmalıdır. Ancak ACIP de KOZA stratejisinin tek başı şına yeterli olamayacağı görüşündedir. Haziran 2011 de aşıa şılanmamış gebelere de Tdab yapılmas lmasını önerdi.

55 Tdab ve Gebelik Daha önce Tdab olmamış gebelerde yapılmal lmalıdır Tercihan 3.trimester veya 20.gestasyon haftasından sonra yapılmal lmalıdır Tetanoz profilaksisinde de daha önce Tdab yapılmam lmamışsa bu aşıa tercih edilmelidir. Alternatif olarak doğum sonrası da hemen Tdab uygulanabilir. MMWR 2011; 60: No: 41

56 Tdab ve Gebelikte GüvenilirlikG VAERS verileri, jinekoloji kayıtlar tları ve küçük üçük çalışmalar: Yan etki ve anomali sıkls klığında artış yok Dünya çapındaki deneyim: Teratojenik değil. MMWR 2011; 60: No: 41

57 Tdab ve Gebelik + Transplasental boğmaca antikorlarının n geçişi + Bebeklerin Primer DTaB serisi tamamlanana kadar korunmasını sağlıyor. Sütçocuklarının n boğmacadan korunması- henüz bilinmiyor Koruyucu olduğu u düşünülüyor, d en azından hastalığı ığın seyrini modifiye ediyor Annelerin doğum anında nda immün n olmalarını garanti ediyor MMWR 2011; 60: No: 41

58 Körleşme olabilir mi? Tdab ve Gebelik Maternal antikorların n bebeğe e 2.ay uygulanacak DTaB aşıa şısının etkisini azaltması Bu durumun klinikteki önemi bilinmiyor. Bu olay kısa k sürelidir s (Maternal antikorların n yarı ömrü 6 hafta) Olası kazançlar > olası riskler Gebelikte aşıa şılama daha maliyet etkin bulunmuş. MMWR 2011; 60: No: 41

59 SON STRATEJİ YENİDOĞAN AŞILAMASI

60 YENİDOĞAN AŞILAMASI İsveç çalışması: Aşısız 235/ /yr Tek doz 230 İki doz 52 Üç doz 11 Aşı etkinliği (Almanya çalışması) 2 Tek Doz 68% (46-81) İki doz 92% (85-96) Üç doz 99% (98-100) 1. Olin P, et al. Vaccine 2003;21: Juretzko P, et al. CID 2002;35:162-67

61 SONUÇLAR Boğmaca tüm dünyada yeterince tanı konamayan ve bu nedenle bildirimi yeterince olmayan bir hastalıktır. Çocuklarda ve adolesanlarda rapel doz aşılama ile B.pertussis dolaşımı azaltılacak ve bebeklerin hastalanması önlenecektir. Erişkinlerin de aşılanması korunmanın genişletilmesi açısından önemlidir 61

62 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

ADOLESANDA IMMUNIZASYON. Mehmet Ceyhan 2013

ADOLESANDA IMMUNIZASYON. Mehmet Ceyhan 2013 ADOLESANDA IMMUNIZASYON Mehmet Ceyhan 2013 Türkiye de aşısız senaryoda 2012 yılı hastalık ve ölüm tahminleri Hastalık Vaka sayısı Ölüm sayısı Tetanoz 300 90 Poliomiyelit 4.374 2 Kızamık* 88.020-293.490

Detaylı

Ulusal Aşı programındaki son durum

Ulusal Aşı programındaki son durum Ulusal Aşı programındaki son durum Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sunum Planı Ulusal Aşı programında son

Detaylı

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği Sunum Planı 1. Bağışıklık nedir? 2. Aşılamanın önemi 3. Aşı çeşitleri ve uygulama yolları 4. Güncel Aşı

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER AŞILAR. Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

ÜNİTE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER AŞILAR. Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ AŞILAR İÇİNDEKİLER Aşılarla İlgili Önemli Uyarılar Aşılama İlke Ve Uygulamaları Aktif Bağışıklama Aşı Takvimi Gebelikte Aşının Önemi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ HEDEFLER

Detaylı

Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama

Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri No: 71 Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama Editörler Prof. Dr. Necla AKKAYA Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU Prof. Dr. Emel GÜR Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Detaylı

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon hastalıklarından korunma, ölüm ve sekellerinin azaltılmasında en önemli iki yöntem sanitasyon

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

BOĞMACA HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

BOĞMACA HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ BOĞMACA HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

Kızamık Eliminasyon Programı

Kızamık Eliminasyon Programı Kızamık Eliminasyon Programı KIZAMIK SAHA REHBERİ TÜRKİYE 2004 1 Ankara-2004 Bu kitap Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkinlere Hangi Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağışıklamanın ğ Önemi Büyük bölümü aşılanmış bir toplum Aşısız bireyler dolaylı olarak korunur Ancak Aşıların

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA Prof.Dr.S.Sema ANAK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı - KHT Ünitesi AŞILAMA / TARİHÇE / Ölü Aşılar Geliştirme

Detaylı

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009 Erişkin dönemde geçirilen

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012 Aşı Klinik Gelişim Aşı İlk Söz YAŞAMA DAİR Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani,

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

ULUSAL AŞI PROGRAMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU

ULUSAL AŞI PROGRAMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU ULUSAL AŞI PROGRAMI Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcısı 18.Pratisyen Hekimlik Kongresi Antalya, 2013 1 Bağışıklama Sisteminin Bileşenleri Aşı sağlanması, kalite

Detaylı

Mevsimsel İnfluenza ve Bağışıklama Seasonal Influenza and Immunization

Mevsimsel İnfluenza ve Bağışıklama Seasonal Influenza and Immunization Mevsimsel İnfluenza ve Bağışıklama Seasonal Influenza and Immunization NİZAMİ DURAN Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye ÖZET İnfluenza dünya çapında

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2009/17

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2009/17 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110005 Konu : Genişletilmiş Bağışıklama 13.03.2009/7941 Programı Genelgesi GENELGE 2009/17 Bağışıklama hizmetlerinde temel amaç;

Detaylı

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar*

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar* Editorial / Editoryal 1 Clinical Practical Recommendations for Turkish National Vaccination Schedule for Previously Healthy Children (National Vaccination Schedule) and Vaccines not Included in the Schedule

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı

Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı Saha Rehberi

Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı Saha Rehberi Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı Saha Rehberi T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE 2006 AANK AÇSAP AFP ASİE DBT DİE DÖB DSÖ ETF GBP LKT MNT MT NT SKD SO SP TAG Td TNSA TT UAG UNFPA UNICEF UÖANK

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum Planı

Detaylı

Umut Veren Yeni Aşılarş

Umut Veren Yeni Aşılarş Umut Veren Yeni Aşılarş Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Neden Yeni Aşılar Gerekli? HIV/AIDS Tüberküloz Malarya T hücre aşıları

Detaylı