NIGI. KIZILÇAMDA AŞI ÜZERiNE ÇALIŞMALAR. Ox Dr. Şem'i İKTÜEREN Onnan Yüksek Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NIGI. KIZILÇAMDA AŞI ÜZERiNE ÇALIŞMALAR. Ox. 232.328.5. Dr. Şem'i İKTÜEREN Onnan Yüksek Mühendisi"

Transkript

1 Ox NIGI KIZILÇAMDA AŞI ÜZERiNE ÇALIŞMALAR STUDIES ON THE GRAFTING TECHNIQUE OF PINUS BRUTIA Dr. Şem'i İKTÜEREN Onnan Yüksek Mühendisi ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLAR! Teknik Bülten Serisi No : 75 Şark Ma.tbaası Ankara- 1975

2 ÖN SÖZ Orman ağaçlarının ıslahı konusuna yeni yeni girişiimiş olan Türkiye' de, orman yetiştirme çalışmalan içinde önemli bir yeri bulunan, orman ağaçlannın aşılı fidanlarını üretimde; bu çalışmanın alındığı günlerde, ancak Prof. Dr. Suat Ürgenç'in, Sayın Turgut Başkök'ün ve Sayın Necmettin Terzioğlu'nun girişimlerinden bahsedebilmekteydik. Orman Ağaçlan ve Tohumları Islah Enstitüsü, tohum bahçeleri kurmayı programına aldığından beri; yerli çam türlerimizde, özellikle Türkiye çevre koşullarında kızılçamda, bu konuya eğilme zorunluluğu açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle, Ormancılık Araştırma Enstitüsünde 1972 yılı Eylül ayında, yalnız kızılçam üzerinde çok sınırlı bir çalışma alınarak 1973 yılı sonunda uygulaması bitirilmiştir. Çalışmada değerli yardımlarını esirgemiyen, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü ile Tarsus-Karabucak Okuliptus ve Hızlı Büyüyen Orman Ağaçları Araştırma İstasyonu Müdürlüklerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ankara, Şubat 1975 Dr. Şem'i İKTÜEREN -ı-

3 ÖN SÖZ Sayfa GİRİŞ MATERYEL VE METOTLAR... ı ı 2.1. MA TERYEL ı Aşı Kalemi ı Stok olarak kullanılacak fidanlar METOTLAR Stoklann hazırlanması Aşı kalemlerinin alınması Aşı tipleri Değişkenierin ölçülmesi ve istatistik metodlan BULGULAR Farklı Kızılçam Meşçerelerinden alınmış Aşı Kalemlerinin, Kalem ve Kabuk Aşısı Tipleri Kullanılarak 5 Değişik Türlerden Stoklara Aşılanabilme Olasılıklan 3.2. Farklı Türden Stoklara, Kalem ve Kabuk Aşısı Tipleri Kullanılarak Kızılçam Aşı Kalemlerinin Açık Alanda Aş ılanma Olasılığı Kalem ve Kabuk Aşısı Tiplerine Göre, Kızılçamda Aşı Başansına,Aşı Kalemlerinin Alındığı Ağacın Etkisi... ll 3.4. Açık Alanda Aşı Çalışmaları ile Serada Aşı Çalışmala rının Kararlaştınlması ı2 4. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERiLER ÖZET SUMMARY.... YARARLANILAN KAYNAKLAR Ekler ı II-

4 ı. GİRİŞ. ': Kızılçam aşıh fidanı üretimi üzerine memieketimizde yapılmış çalışmalarla ilgili yayma rastlanmamakla beraber Sayın Turgut Beşkök'ün bu konudaki uğraşılarının, pek iyi netice vermediğini ve diğer çalışmalarda da tutma oranının pek yüksek olmadığını bilmekteyiz. Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 1972 yılında, Türkiye sathında kızıiçarn tohum mesçereleri ayırımını ve 1973 yılında da bu meşçerelerde plas ağaç seçimini tamamlamıştır. Kızılçam tohum bahçelerini kurma işi de ayni enstitünün programları içindedir. Çok acil bir sorun olarak önümüze gelen konu ile ilgili dış yayınların incelenmesi sırasında; sera v.e açık alan koşullarında AHLGREN'in (1962) değişik stok tjirü kullanarak farklı neticeler alması ve stok yaşının pek tesirli olmadığını belirlemesi, bizleri öncelikle uygun stok türü bulma olasılığını incelemeye zorlamıştır.. Bu ana amaca paralel olarak aşı kaleminin alındığı meşçerenin ve hatta ağacın kendisinin, aşı tutma oranına bir etkisi olup olmadığı da tetkik edilmiştir. Çalışmada, memleketimizde yapılan aşılı fidan üretimi uygulamalarında diğer yöntemlere göre daha başarılı olan kalem aşısı ile birlikte Bulgaristan Ormancılık Enstitüsü Öğretim üyelerinden BOGDONOV' dan ( 1972) öğrendiğim ve iyi netice verdiğini belirttikleri kabuk aşısı yöntemi kullanmanın başanya katkısı da ele alınmıştır. 2. MATERYEL VE METOTLAR 2.1. MATERYEL Aşı Kalemi Kızılçam aşı kalemleri Cetvel 1. de görülen kızılçam tohum meş- çerelerinden, yaşları olan plas ağaçlardan alınmışlardır. ı

5 Cetvel I. Aşı Kalemlerinin alındığı meşçereler The stands, where the scions taken m % İşletme Seri Bölme Rakım Meyil Yaş Orta. Compart- Altitude Slope Mean Division Seri e ment age Marmaris Gelibolu Antalya Düzlerçamı Düz 50 Silifke Şehitler 52 1W-400ı m cm Boy Çap Orta. Orta. M ean M ean height Di am e- ter Stok olarak kullanılacak fidanlar Stok olarak, iyi gelişme gösterenler arasından seçilen 1 +O yaşlı tüplü kızılçam ve 1 +O yaşlı tüplü fıstıkçamı ile 2+ 1 yaşlı tüplü sarıçam fidanlan kullanılmıştır. Kızılçam ve fıstıkçamı fidanları Antalya Merkez fidanlığından ve sarıçam fidanları da Çerkeş fidanlığından temin edilmiştir METOTLAR Stokların hazırlanması Stoklar 1972 yılı Kasım ayında fidanlıklardan alınarak her türden dört yüzer adet Ankara' da Ormancılık Araştırma Enstitüsü serası yakınında sera dışına ve Tarsus-Karabucak Okuliptus ve Hızlı Büyüyen Orman AğaçJan Araştırma İstasyonuna Antalya Merkez fidanlığınca gönderilen 1200 adet kızılçam stok fidanı da İstasyon Müdürlüğünce sera dışına yerleştirilmişlerdir. Ayrıca her tür stokdan, sekiz yüzer adet fidan Antalya'da Güney Anadolu Ormancılık Araştırma Bölge Müdürlüğü Merkez fidanlığında aynhm bölüme konulmuştur Aşı kalemlerinin alınması Aşı kalemleri, Tarsus-Karabucak'ta yapılan çalışma ıçın Şehitler meşçeresiııdeki 35 adet plas ağacın herbirinden ayrı ayrı ve diğerleri için ise her bir kızılçam rtıeşçeresinden rastgele seçilen ağaçlardan, ağaçların uç 1/3 kısmından en' uçtaki lider sürgün ve onun altındaki iki dal halkası dışındaki dal halkalanndan, son sene sürgünü olan birinci sıra yan sürgünlerden alınmıştır. İki tip aşı kalemi kullanılmıştır. Bunlardan biri 1973 yılı Ocak ayı sonu ile Şubat ayı başında dormant sürgünlerden alınanlardır. Diğeri 2

6 ise 1973 yılı Ağustos ayında yaz sürgünlerinden alıni:mlardır. Alınan aşı kalemleri, açıkta bırakılınadan içinde kuru buz bulunan piknik soğutuculara konulmuştur. Tarsus-Karabucak'taki serada, aşı işlemleri hiç bir beklemeye zaman kalmadan yapılmış fakat Ankara' daki serada yapılan aşı işlemi için aşı kalemleri bir haftalık bir süre +2aC ile +4aC de soğuk hava deposunda muhafaza edilmiştir. Antalya'da açık alanda yapılacak aşı işleminde kullanılacak dormant aşı kalemlerinden, Şehitler meşçeresinden alınanlar Enstitü soğuk hava deposunda, Düzlerçamı ve Gelibolu meşçerelerinden alınanlar ise Antalya Ağaçlanaırma Bölge Müdürlüğünün soğuk hava deposunda paliten torbalar içinde sak1an mıştır. Yaz sürgünlerinden alınan aşı kalemleri bekletilmeden kullanılmışlardır Aşı tipleri Çalışmada iki değişik aşı tipi tatbik edilmiştir. Bunlardan kalem aşısı uygulamasında : Stoklarda fidanlık ibre demetleri yani kısa sürgünler veya en fazla dipte bir yeşil sürgün halkası bırakıld1.ktan sonra stok tepesi kesilmiştir. Kesilen stoğun tepesinden cm uzunlukta bir yarık jiletle açılmış ve tomurcuk ile birkaç ibre taşıyan kısa bir sürgün parçası olan aşı kaleminin kesik ucu cm boyunda kama biçiminde kesilip stokcia hazırlanan yarığa zedelemeden sokuldu. Sonra sıkıca 0.5 cm enindeld Lökoplast bantla rvarık dibinden ucuna kadar sarıldı. Bundan sonra açık uçlar aşı macunu ile kapatıldj. (Şekil : 1.). / Ast mj!iict.u'lu G~tin~'p<ısle 8Jt~nf TC. fe 5c.ion Şekil : 1. Kalem aşısı uygulaması Cleft graft 3

7 kabuk aşısı oiarak adlandırabileceğimiz diğer aşı tipinde ise aşi kalemi için alınan sürgün, tomurcuk ve uçta bırakılan birkaç ibrenin dibinden özü ortalar biçimde cm. uzunlukta geriye doğru kesildi. Bu kesiş yapılırken en uçta sadece kabuk taşıyan az bir kısım özenle bırakıldı. Stok uç sürgünü üzerinde ilk dal halkasına yakın bir yerde cm boyunda, prokambiyomu; sulu, yumuşak, bevaz görünümüyle ortaya çıkacak şekilde, sadece kabuk sıyırılıp almdı. Stoğun, kabuğu sıyrılır gibi kesilen bu kısmına aşı kaleminin kesilen kısmı karşılıklı getirilip sıkıca bantla sarıldı. Sonra uçlar aşı macunu ile iyice kapatıldı (Şekil : 2.). Scion Şekil : 2. Kabuk aşısı uygulaması Bark graft Aşı yapılırken, özelikle aşı yapılacak stok kesi.t çapına veya yüzeyine denk gelebilecek aşı kalemleri, aşı kalemleri yığını içinden özenle seçilip kullanıldı Değişkenierin ölçülmesi ve istatistik metodları Aşılanan fidanlarda; vejetasyon sonunda aşı tutanlar sayılmış ve her muameleye giren yapılan aşı adedi elliden az olduğu için sayımlar, 4

8 binomal oranlar için Freeman-Turkey are-sin açısal dönüşüm tablosu (MOSTELLER and YOUTZ, 1961) kullanılarak, yüzdeler haline dönüştürüldükten sonra işlemler bu yüzdelerle yapılmıştır. Çalışmada neticelere F-testi ile gidilmiş ve önemli farklılıklar bulunduğunda faktörler kendi içlerinde karşılaştınlmışlardır. 3. BULGULAR 3.1. Farklı Kızılçam Meşçelerinden Alınmış Aşı Kalemlerinin, Kalem ve Kabuk Aşısı Tipleri Kullanılarak Değişik Türlerden Stoklara Aşılanabilme Olasılıkları. Bu deneme, ( 1) farklı meşçerelerden alınmış aşı kalemlerinin aşı tutmada farklılık gösterip, göstermediklerini, (2) aşı kaleminin alındığı türden başka stok türü kullanıldığında, aşı tutma durumunu sapamak ve (3) bizim için yeni bir aşı tipi olan kabuk aşısı ile yapılması kolay, çabuk ve memleketimizde çarularda aşı çalışmalarında daha çok tutulan kalem aşısını mukayese etmek için tasarlanmıştır. Stoklar (sarıçam, kızılçam ve fıstıkçamı), 1972 yılı Kasım ayında Ankara'ya getirilmiş ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü serasına 1972 yılı Aralık ayı üçüncü haftası yerleştirilmiştir. Serada uzun gün şartları (fotoperiyod 16 saat, aydınlatma 2000 lüks, sera hava ısısı C ve nisbi rutubet '% 75-80) uygulanarak, stokların uyanması beklenilmiştir. Üç hafta sonra, stokların kök uçlarında uyanma başladığı görülmüş ve 1973 yılı Ocak ayı sonunda, aşı kalemleri Şehitler, Düzlerçamı ve Gelibolu meşçerelerinden alınarak, her bir stok türü üzerine ayrı ayrı iki aşı tipi ile her yineleme için yirmişer aşı yapıldıktan sonra, aşılanan yirmişerlik fidan grupları bir arada fakat muameleleri temsil eden bu gruplar, her bir blokta rastgele dağıtılarak, serada üç yinelemeli olarak yerleştirilmişlerdir. İlk bir ay için, serada yine uzun gün koşulları devam ettirilmiş, bundan sonra serada şartlar; fotoperiyod 8 saat, aydınlatma 1000 lüks ve hava ısısı C olacak biçimde değişiiriimiş ve nisbi rutubetin de % 60 civarında tutulması için, sera gerektiğince havalandırılmıştır. Aşı yapıldıktan beş ay sonra, tutmayan aşılamalarda aşı kalemlerinin kuruduğu gözlenmiştir yılı Temmuz ayı ikinci haftasında bantlar sökülerek aşı tutma durumu tetkik edilerek, her bir grupta tutan aşılar sayılmıştır. Bu sayımlardan sonra elde edilen verilerden dönüştürülmüş. yüzdeler bulunarak, bu yüzdelerle yapılan varyans analizi neticeleri Cetvel 2. de verilmiştir. Aşı tutanların adedi ve bunların dönüştürülmüş yüzdeleri Ek 1. de sıralanmıştır. 5

9 Cetvel 2. Deneme 3.1. in varyans analizi. Analysis of variance of experiment 3.1. Varyans kaynağı Source of variation Yineleme/Replication Stok türü / Root-stock Hata, a / Error Meşçere /Stand CX B Hata, b / Error Aşı tipi / Graft type AXC AXB A X B X'C Hata, c / Error Tophım 1 Total (1) Serhestiyet Ortalmna derecesi kareler df MS (C) (B) (A) ı F *(1) ** * 1.52 * Significant at o/o *' }} 'o/o ***» % 5 düzey d~ güvenidi ı }}» 0.1 }} )) Cetvel 2' deki varyans tablosundan görüldüğü üzere; stok türü çalışmanın bu denemesinde farklılık göstermemiştir. Buna karşın, Şekil 3. incelendiğinde, aşı kalemi ile stok fidanının aynı türden olması durumunda, en yüksek başarının elde edildiği görülür. Aşı kaleminin alındığı meşçere ile aşı tipi ve bunların birlikte etkileri, önemli farklılıklar vermiştir. Bu farklılıklar Cetvel 3., 4. ve 5. den izlenerek, Düzlerçamı meşçeresinden alman aşı kalemlerinin daha başarılı olduğu ve kalem aşısının da kabuk aşısına göre daha iyi netice verdiği saptanmıştır. 6

10 % ~o Şekil : 3. Değişik meşçerelerden alınan aşı kalemlerinin, kullanılan kalem ve kabuk aşısı tiplerine göre aşı tutma durumu. Success on grafting, using cleft or bark graft types with scions collected from different stands do '~ ~'O N/t'f: filnıft ype Me~cl"(. ~taın.j. ~tokt ~.,~ P..;J.. ~ foc.~ K<~~l:.uJc <IIŞI:!fl,!1 '14 K.ıl!em.;l{fi.Si"f!<JtiPulr.ı;~tS'J K.alem.iilfltSI '"!!'"~ 'N K.ahuk,;;aş test.ajh< raft.. c.lelt qrqft '! ~~ '' ---.,i. ----,~ ~ {'( fl ~ ı.' 1~, ' l '"' r ~ ~ -..;; ll;) ">: ~ "' ~ " ~ ~ () ~ ~ ~ ~ ~~.; J -~ ~ ~ -~ ~ ~ J ~" ı:, ~!ıl ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~.. e "' ~ ~ ~ ~ ::-::: ~ ;ı ~ ] :-ll... -t \i ~ ~ ~ ~ N ~ ~ w ~ ~ "t.sı ~ ~. O'}f ~ V. (ljı tj K.11ftım lilf!llll... ~ fo. "''t \) =1.:: ~... ~ ':.sa~fç AH I<IZIJ.ÇAM FISTIKÇIIMI f f,.:, ~lv't ~tr $ f,,.,s_ br-u lı' <ı f:it4j:. f'ne.q ~ ~ ~ ~ 'lll t~ 11)1 ~

11 Cetvel 3. Meşçere farklılıklarına ilişkin aşı tutma başarısı üzerine bölünmüş parseller için LSD testi. LSD test for split-plot on grafting success related with differences of stands. Meşçere 1 Stand Düzlerçamı Şehitler Gelibolu % ı (2) (1) LSD=6.04 (1) LSD testinin, test değeri ve % 5 düzeyde güvenidi Test value of LSD test at S % signi'ficance level (2) Doğrular yeterli farklılık gösterıniyen ortalamalan işaret eder ve aynı doğru ile birleştirilmemiş ortalamalar % S düzeyde güvenidi farklıdırlar. Lines indicate means showing no significant differences, means not linked by the same line show significant differences at 5 % level Cetvel : 4. Aşı tipi farklılığına ilişkin bölünmüş parseller için LSD testi. LSD test for split-plot related with graft type differences. Aşı tipi 1 Graf type % Kalem aşısı 1 Cleft graft Kabuk aşısı 1 Bark graft LSD=3.68 Cetvel : 5. Aşı tutma başarısına ilişkin meşçere ile aşı tipi farklılıklarının birlikte etkileri üzerine bölünmüş parseller için LSD testi. LSD test for split-plot on interaction effect differences of stands and grafting types related with grafting success. Meşçere X Aışı tipi / Stand X Graft type % Düzlerçamı - Kalem Düzlerçamı - Cleft Şehitler - Kabuk Şehitler - Bark Şehitler - Kalem Şehitler - Cleft LSD=6.3S Gelibolu - Kalem Gelibolu - Cleft Düzlerçamı - Kabuk Düzlerçamı - Bark Gelibolu - Kabuk 8.83 Gelibolu - Bark 8

12 3.2. Farklı Türden Stoklara, Kalem ve Kabuk Aşısı Tipleri Kullanılarak, Kızılçam Aşı Kalemlerinin Açık Alanda Aşılanma Olasılığı. Çalışma, ilk düşünüldüğünde, farklı meşçerelerden alınan dormant ve yaz sürgünü aşı kalemleri ile deneme yapmak amacını kapsamaktaydı. Bu yönde yapılan girişimde, Antalya Ağaçlandırma Bölge Müdüdüğünün soğuk hava deposuna bırakılan Gelibolu ve Düzlerçamı meşçerelerinden alınan aşı kalemleri, deponun bozulması nedeniyle çürümüş ve denemede sadece Ankara'da Enstitü soğuk hava deposunda saklanan Şehitler meşçeresi aşı kalemleri kullanılabilmiştir. Yine Antalya' da açık alanda, yaz sürgünlerinden alınan aşı kalemleri ile yapılan aşılar da nisbi rutubetin çok düşük ve hava ısısının çok yüksek olması nedenleriyle bir ay içinde tamamen ölmüşlerdir. Kaynaşma için uygun koşulların; Antalya yöresinde, yaz mevsiminde, epeyce pahalıya çıkacak tesisler olmadan, yaratılması olanağı yoktur. Bu nedenle de yaz sürgünü aşı kalemleri ile bu yörede deneme yapmaktan vazgeçilmiştir yılının Kasım ayının üçüncü haftası, her üç türden stok fidanları Antalya'ya nakledilip, açık alandaki deneme sahasına yerleştirilmişlerdir. Bu fidanlarda 1973 yılı Şubat ayı sonunda tomurcuklar patlamaya başlamış ve bunun üzerine 1973 yılı Ocak ayı bitiminde, Şehitler meşçeresinden yeterince alınan ve Enstitü soğuk hava deposunda saklanan kızılçam aşı kalemleri ile 1973 yılı Mart ayının ilk haftası, üç yinelemeli olarak ve her bir muamele için yirmi aşı yapılmıştır. Aşılanan stok fidanlarının üzerine, tepesinin iki ucu delinmiş kese kağıtlan geçirilerek altlarından fidanlara tutturulmuşlardır (Resim : 1.). Resim ı.. Antalya' da açık alanda aşılarran fidanlar. Seedlings grafted in the field, in Antalya. 9

13 1973 yılı Temmuz ayı başında bantlar sökülerek, yapılan aşıların tuttuğu fidanlar sayıldı. Bu sayımlar yüzdelere dönüştürülerek değerlendirmeleri yapılmış ve netice Cetvel 6. da verilmiştir. Sayırolara ve dönüştürülmüş yüzdelere ilişkin bilgiler Ek. 2. den ayiıca izlenebilir. Açık alanda yapılan aşı çalışmalarında, sadece kızılçam fidanlarıyla aşı kalemleri kaynaşabilmiş, buna karşın diğer stoklara yapılan bütün aşılar ölmüştür. Bu bakımdan, Cetvel 6. da verilen F tesninden önemli farklılıklar verenler arasında sadece aşı tipi farklılığı için LSD testi uygulanmıştır. Bu uygulamanın verildiği Cetvel 7. den de anlaşılabieceği gibi kalem aşısı, kabuk aşısının çok üstünde başarılı olmuştur. Açık alanda, yalnız kızılçam stok fidanlarına yapılan aşılar düşünülürse, farklılık daha da büyük olmaktadır. Bu durumda kaiem aşısı başarı ortalaması % 67 ve kabuk aşısı ortalaması da % 23 tür. Cetvel 6. Deneme 3.2. için varyans analizi. Analysis of variance for experiment 3.2. Varyans kaynağı Source of variation Yineleme/Replication Stok türü/root - stock (C) Hata, a/error Aşı tipi/graft type (A) AXC Hata, b/error Serbestiyet derecesi df ı 2 6 Ortalama kareler MS F ** 20.38** 20.38** Toplam/Total 17 Cetvel 7. Aşı tipi farklılığı için bölünmüş parsellere ilişkin LSD testi. LSD test related with split - Plot for differences of graft types. Aşı Tipi/Graft types % Kalem aşısı Cleft graft Kabuk aşısı Bark graft LSD=

14 3.3. Kalem ve Kabuk aşısı Tiplerine göre, Kızılçarnda aşı başarısına, Aşı kalemlerinin alındığı ağacın etkisi. Bu deneme, Orman ağaçları ve tohumları Islah Enstitüsü için Tarsus-Karabucak Okaliptus ve Hızlı Büyüyen Orman Ağacı Türleri Araştırma İstasyonunda, tarafıından yaptırılan ve yine tarafıından gözlenen kızılçam aşılama çalışmalarının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Şehitler kızılçam meşçeresinde 35 adet plas ağaç adayı seçilerek herbirinden, 1973 yılı Şubat ayı başında, otuzar adet aşı kalemi alındı ve hiç bekletilmeden, seraya evvelce yerleştirilip uyandırılmış 1 +O yaşlı tüplü kızılçam stok fidanıanna 15 adedi kalem ve 15 adedi kabuk aşısı olmak üzere aşılandılar. Ağustos ayı ikinci haftasında, aşı tutanların sayımları yapılmış ve bunların dönüştürülmüş yüzdeleri kullanılarak varyans analizi işlemleri tamamlanmıştır. Bu değerlendirmelere Hişkin bilgiler Cetvel 8. de verilmiştir. Sayımlar ve dönüştürülmüş yüzleri de Ek 3. den faydalanılarak izlenebiir. Cetvel : 8. Deneme 3.3. için varyans a'nalizi. Analysis of variance for experiment 3.3. Varyans Kaynağı Serbestiyet Ortalama kareler F derecesi Source of variation df MS y ~~--~--~~ inelerne/replica tion ** Aşı tipi/graft type (A) ı '""' Hata/Error Toplam/Total Hemen hemen ayni yaş, boy ve çapta olan bu 35 ağacın her biri analizler yapılırken birer yineleme olarak kabul edilmiştir. Cetvel8. de yineleme olarak kayıtlı ağaçlar arasında fz:rklılık olduğu görülmektedir ki bu bazı ağaçların, çok daha başarılı olarak aşılanabilen aşı kalemleri verdiğini göstermektedir. Kalem aşısı, bu dene~nede de kabuk aşısına üstünlüğünü devam ettirmiştir. Bunun için hazırlanan bölünmü~ parseller için LSD testini Cetvel 9. da görebiliriz. Aşı Cetvel : 9. Kalem aşısı ile kabuk aşısı bölünmüş parseller için LSD testi. LSD test for split - plot on differences between cleft and hark graft. tipi/graft type Kalem aşısı/cleft Kabuk aşısı/bark graft graft arasındaki farklılık üzerine % LSD= 5.56 ll

15 Tarsus-Karabucak'ta yapılan aşı çalışmasında, dönüştürülmeden alınan ortalama yüzdelerden de (kalem aşısı '% 66 ve kabuk aşısı '% 12) görülebileceği gibi kalem aşısı ile çok iyi netice alınmıştır. Bunu biraz daha değişik şekillerde açıklarsak; 35 ağaçtan alınan aşı kalemleri ile yapılan kalem aşısında, 27 ağaçtan alınan aşı kalemleriyle %SO nin üstünde netic e alınmasına ve sadece iki ağacın aşı kalemleriyle hiç başarı elde edilmemesine karşın, kabuk aşısı çalışmalarında, % SO ye yakın başarı elde edilmiş aşı kalemleri veren hiç bir ağaç bulunmamış ve altı ağaçtan alınan aşı kalenıleri tamamen başarısız olmuştur. Bu arada dikkati çeken diğer bir özellik de kalem aşısı uygulamasında çok iyi netice veren aşı kalemlerinin alındığı ağacın, kabuk aşısı uygulamasında kullanılan aşı kalemlerinin de diğer ağaçlardan alınan aşı kalemleri ile karşılaştırıldığında daha başarılı olduklarıdır Açık Alan Aşı Çalışmaları ile Serada Aşı Çalışmalarım karşılaştırılmz:sı. Deneme 3.1. ve 3.2.nin, yalnız Silifke-Şehitler meşçeresinden alınan aşı kalemierinin Mart ayında açık alanda ve Ocak ayında seradaki başarı değerleriyle diğer benzer faktörlerinin verileri tek baş lık altında birleştirilip, incelenerek, açık alan ve sera aşı çalışması farklılıkları olup, olmadığı saptanmak istenmiştir. Ek 4. den de izlenebilecek bu verilerle hazırlanan varyans analizleri Cetvel 10. da verilmiştir. Cetvel lo Deneme 3.4. için varyans analizi. Analysis of variance for experiment 3.4. Varyans kaynağı Serbestiyet Ortalama k<ereler F Source of variation df MS Yineleme/Replication Stok türü/root-stock (C) * Hata, a/error Aşı tipi/graft type (A) * CXA * Hata, b/error Aşılama yeri/grafting (D) ı place DXC *** DXA DXAXC Hata, c/error Toplaın/Total 3'5. 12

16 Cetvel lo;de yeterli derecede önemli farklılık gösteren stok türü, aşı tipi, stok türü ile aşı tipinin ve stok türü ile aşılama yerinin birlikte etkileri, bölünmüş parseller için LSD testi ile elden geçirilerek Cetvel ll, 12, 13 ve 14. hazırlanmıştır. Bu cetvellerden görüldüğü gibi aşı kalemleriyle ayni olan kızılçam stokları özelikle açık alanda diğer stokbrdan çok daha başarılı neticelere neden olmuştur. Kalem aşısı da kızıiçarn stokları ile çalışmada çok açık bir biçimde kabuk aşısına üstünlük göstermiştir. Buna karşın, fıstıkçamı fidanları stok olarak kullanıldığında; genel olarak çok düşük neticeler alındığı gibi, kalem veya kabuk aşısı uygulamanın hemen hiç etkisi olmamıştır. Cetvel : ll. Stok türü farklılığına ilişkin LSD testi. LSD test r~lated with differences of root - stock. Stok türü/root-stock Kızılçam/Pinus brutia Sarıçam/Pinus sylvestris Frstıkçamı/Pinus pinea % LSD= Cetvel : 12. Aşı tiplerine ilişkin bölünmüş parseller için LSD testi. LSD test for split - plot related with graft types. Aışı tipi/graft type % Kalem aşısı /Cleft graft ---~ Kabuk aşısı/bark graft LSD= 4.18 Cetvel : 13. Stok türü ile aşı tipinin birlikte etkilerine ilişkin bölünmüş parseller içiın LSD testi. LSD test for split-plot related with interaction effect of root-stock and graft type. Stok türü X Aşı tipi % Root-stock X Graft type Kızılçam X Kalem aşısı 32.9J Pinus brutia X Cleİt gratt Kızılçam X Kabuk aşısı Pinus brutia X Bark graft Sarıçam X Kalem aşısı Pinus sylvestris X Cleft graft Fıstıkçamı X Kabuk aşısı LSD= 7.24 Pinus pinea X Bark graft Fıstıkçamı X Kalem aşısı Pinus pinea X Cleft graft Sarıçam X Kabuk aşısı Pinus sylvestris X Bark graft

17 Cetvel 14. Stok tiirü ile aşılama yerinin birlikte etkileri üzerine hölünmü:ş parseller için LSD testi. LSD t~t for eplit-plot on interaction effect of root- stock with place of grafting. Stok türü X Aşılama yeri Root-stock X Place of grafting Kızılçam X açık alan Pirrus bnıtia X Field Fıstıkçamı X Sera Pirrus pinea X Green house Sançam X Sera Plnus sylvestris X green house Kızılçam X Sera Pirrus p.rutia X Green house Açık alanda fıstıkçamı veya sarıçam Pirrus pinea or Pirrus sylvestris in field % LSD TARTIŞMA olmasına karşın, bu konu Camlarda aşı tekniğine ilişkin geniş yayın da kızılçarula ilgili pek fazla bir şey söylenmemiştir. MIROV'un (1940), DORMLING'ın (1964) aşı tekniği üzerine ve KLAEHN'in (1963) vejetatif üretim üzerine genel önerilerine uyularak, aşı kalemi alınacak sürgünün ağaç üzerindeki yeri, aşı kalemi toplama yöntemi, stokları hazırlama ve aşıyı yapma zamanlannın kararlanması başanya etkili olmuştur. MERGEN'in (1955) Pinus elliottii'de kalem aşısını diğer aşı tiplerine nazaran daha düşük netice verir bulmasına karşın, yine Pinus elliottii üzerinde çalışan GANSEL'in (1973) kalem aşısı uygulayarak, açık alanda gölgede % 56,5 ve serada % 98,4 gibi yüksek başarılar elde etmesine eş, bu çalışmada da kalem aşısı yeterince başarılı olmuştur. Sadece, aşı kalemi ile stok fidanı ayni olduğunda, çalışmamızda açık alanda seradan daha yüksek başarılar elde edilmiştir. Bu da aşının yapılmasından sonra takılan kese kağıdının pozatif yöndeki etkisi nedeniyle oldu demek yerindedir kanısındayım. GAN SEL (1973), kesekağıdının üzerine plastik torba da geçirmiştir ki bu aşı kalemi ve stok fidanı temas yüzeyinde, hava hareketini engelliyerek negatif yönde başarıyı etkilemiş olabilir. DORAN (1953), NIENSTAEDT et al. (1958) ve FIELDING (1969). vejetatif üretimde, fert farklığının önemini, bazı fertlerden alınan sürgünlerln daha kolay ve daha başarılı olarak aşılanabilen aşı kalemi 14

18 veya köklenebilen çelik verdiğini belirtmektedirler. Çalışmada, bu durum çok açık biçimde kanıtlanmıştır. Yine çalışmada ortaya çıkan, aşı kalemlerinin toplandıkları meşçereler arasındaki farklılıklar da şimdilik bu nedene bağlanabilir. Şöyleki daha iyi netice alınan meşçerelerde, vejetatif üretime elverişli fertler sayısı çoğunluktadır diye bir ön yargıya varmak mümkündür. Çalışmada, niçin sadece ı +O yaşlı tüplü kızılçam, fıstıkçamı ve 2 +ı yaşlı tüplü sarıçam fidanlarının kök stoğu olarak kullanıldığı sorulabilir. Biz de bu sorunu, başlangıçta. başka şekilde sorduk kendimize, (a) aşı kalemlerinin çapları ne kadardır? (b) bu çaptaki bir aşı kalemi hangi yaşlardaki kök stoğu fidanıarına aşılanabilirler? Gördük ki aşı kalemlerinin çapları cm arasındadır çoğunlukla ve bunların aşılanacakları yerdeki çaplan buna eş fidanlarda l+o yaşı tüplü kızılçam ve fıstıkçamı ile 2+1 yaşlı tüplü sançamlardır. Netice olarak bu tartışma; genel olarak bu konudaki literatür bilgilerinden çok büyük sapmalar olmadığını ve özellikle ı +O yaşlı tüplü kızılçam kök stoğu kullanılarak, hem de açık alanda, ortalama % 60 başarıya erişebileceği saptanarak araştırmanın özlenen neticeye ulaştığını ve verilerinden yararlanılabileceğini göstermektedir. Bu arada deneme 3.3. de, aşı kalemi alınan ağaçların o/o 80 i, o/o SO nin üzerinde başarılı olan aşı kalemleri yermiştir ki bu da kızılçaroda aşılı fidan üretimine cesaretle devam etmeyi desteklemektedir. '5. SONUÇ VE NERİLER Resim 2. ve 3. Tarsus - Karabucak Okuliptus ve Hızlı Büyüyen Orman Ağaçları Araştırma İstasyonu serasında 1973 yılı Şubat ayında, yapılan ve fotoğrafları çekildiği günlerde, tüpleri içinde, kurulacak tohum bahçesine götürülmelerini bekleyen kızılçam aşılı fidanlarıdır. Fofoğraflar 1974 yılı Mayıs ayında çekilmiştir. Burada verilen fotoğraflar (Resim 2. ve 3.), geliştirilen kızılçaroda aşı tekniğinin, başarısının kanıtlarıdır, denilebilir. Çalışmada belki eksiklikler bulunacaktır. Yine de bulgular soruna ivedi cevap verir niteliktedirler. Uygulanan tüm denemelerin neticeleri, hep bir arada şekil 4. de gösterilmiştir. Şekil 4 den de izlenebileceği gibi sarıçam veya fıstıkçamı fidanlarına, sera koşullarında, kızılçam aşı kalemlerinin aşılanabileceği ve fakat kızılçam aşı çalışmalarında stok fidanı olarak da l+o yaşlı tüplü kızılçam fidanı kullanmanın, özellikle açık alanda çok daha başarılı olduğu saptanmıştır. Çalışmadaki tüm denemeler kalem aşısının, kabuk aşısından daha kolay ve uygulayacı tarafından daha başarılı yapılabileceğini ve çok da- 15

19 ha iyi netice verdiğini göstermektedir. Bazı meşçerelerden ve bazı ağaçlardan alınacak aşı kalemlerinde çok yüksek aşı tutma oranları elde edilebileceği gibi' anormal düşük neticeler de alınabileceğini unutmamak gerekmektedir. Meşçere farkı pek anımsanmıyabilir, çünkü aşı kalemi alınan meşçereler birbirlerine beş yüzer kilometre gibi uzak yörelerde olmasına değin, farklılık pek büyük değildir. Açık alanda, Mart ayında, soğuk hava deposunda bekletilmiş aşı kalemleriyle ve serada, Ocak veya Şubat ayında, toplanmalarından hemen sonra kullanılan aşı kalemleriyle yapılan kalem aşılarından, ortalama % netice alınmıştır ki bu olanaklar oranında hem serada ve hem de, gölgeleme, rulo Resim 2. Bir yaşında kozalaklar taşıyan bir aşı kaleminin aşılanması sonucu, tohumu alınahilecek duruma gelmiş bir aşılı kızılçmn fidanı. As a result of grafting the scions holding one - year old conelets, grafted Pinus hrutia seedling with cones ready to collect for seed.

20 Resini 3. Aşılı kızılçam fidanlan (bir yaşlı kozalaklarla) Grafted Pitıus brutia sceedlings ( with one - year old conelets) tubet korwnası gibi bazı tedbirler alındığında, açık alanda, kızılçamda, 1 +o yaşlı tüplü kızılçaın stok f.idanlanna başarılı olarak aşı yapma olasılığının var olduğunu göstermektedir. Burada, l+o yaşlı tüplü kızıiçarn stok fidanı üzerinde önemle durulmaktadır. Çünkü, l+o yaşlı tüplü kızılçam fidanlan arasından aşı kalemi çapına ( cm.) yakın çap gelişimi yapmış fidanların özenle seçilerek stok olarak kullanılması ile ( 1) fidanlık masraflarında büyük bir tasarruf sağlanabileceği gibi (2) kök yaşı daha küçük f.idanlar elde edilerek, bunların tohum bahçelerine dikiminde, daha yüksek bir tutma ve yaşama oranı elde edilebilecektir. Bunlar da bu çalışmanın bulgularından, pratik için en ekonomik ve en yararlı olanlandır. Sonuç olarak, kızılçam aşı çalışmalarında : (1) Aşı kalemleri, ağaçların üst 1/3 kısmındaki tomurculdarı uyanmamış, dormant son sene sürgünlerinden alınmalıdır. 17

21 $e kil 4. Çalışmada ele alınan tüm faktörlerin ayrı stoklar üze. rine etkileri. The efflects of all the factorı> carried on the study on different root stocks. DtuM- ;}d.:.....,. /./ / ':~N- - p,..,~ ıh:ti4 &. FtSTIKC.fMI y.şrotjci,, P,;,u_.. pl neq 18

22 (2) Aşı kalemi olarak kullanılmak üzere alınan bu sürgünlerde rutubet kaybını en aza indirecek tedbirler alınmalı, fakat saklanmalan zorunlu olduğunda da çürümelere karşı, özellikle ıslak olmamalarına özen gösterilmelidir. (3) Yeni bir jiletle, aşı yapılabilmekte ve bilerne sorunu da bulunmamaktadır. Bu bakımdan aşıların jiletle yapılması daha uygundur.. ~. ( 4) Pratik de, daha kolay uygulanan ve başarılı sonuçlar verdiği saptanan kalem aşısı kullanıh::alıdır. (5) Az da olsa, bazı ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle, başarı elde edilemiyeceği akılda tutulmalıdır. (6) Serada olduğu kadar ve hatta daha başarılı neticelerin, fazla güneşienmeyi ve rutubet kaybını önleyecek tedbirler (havalandırılabilen portatif koyu renk serler altında çalışılarak veya aşılanan fidanlara iki ucu delinmiş büyük kese kağıtları geçirilerek) alınarak, açık alanda da elde edilebileceği göz önünde tutulmalıdır. (7) Stok fidanı olarak da iyi gelişme göstermiş olanları seçilerek, t+o yaşlı tüplü kızılçam fidanlan kullanılmalıdır.

23 ÖZET Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü, Kızılçam klorral tohum bahçelerini kurmayı programianna alınca, memleketimiz şartlarında, kızılçamda aşı tekniğini geliştirmek zorunlu olmuştur. Bu soruna cevap vermek için, 1972 yılı Eylül ayında bu çalışmaya başlanılmıştır. Sera ve açık alan şartlarında, kalem veya kabuk aşısı kullanmanın ve değişik stok türleri üzerine aşı yapmanın başanya ne gibi etkisi o! duğunu ve aşı kalemlerinin alındığı meşçere ile tek tek ağaçların, başarıda bir farklılık oluşturup, oluşturmadığını saptamak, çalışmanın ana amacı olmuştur yılı sonunda uygulaması biten araştırmanın bulgularına göre: (1) Pratikde daha kolay uygulanan kalem aşısı, çok daha başarılı olmuştur.. (2) Açık alanda, özellikle kızılçam stok fidanı kullanıldığında, sera çalışmalarına nazaran aşı tutma oranı daha yüksektir. (3) Kızılçarnda aşının, yine kızılçam kök stoğuna yapılması en iyisidir. Bunun yanında 1 +O yaşlı tüplü kızılçam fidanı kök stoğu olarak kullanılabilir ve daha da ekonomiktir. ( 4) Fqrklı meşçerelerden alınan aşı kalemleri ile farklı neticeler alınmıştır. Bunu, çalışmada açık bir biçimde görülen, bazı ağaçların çok daha kolay aşılarran aşı kalemleri vermelerine ve böyle ağaçların farklı meşçerelerde, farklı sayılarda olmasına bağlıyabiliriz. Sonuç olarak, araştırmanın en önemli bulgusu 1+0 yaşlı tüplü kızılçam fidanlarını kök stoğu olarak kullanmanın mümkün olduğunun saptanmasıdır. Araştırmanın sonuç ve öneriler bölümünde verilen önerilere uyularak kızılçarnda aşı çalışmalarına :% 60'ın üzerinde başarı garanti edilerek devam edilebilir. 20

24 SUMARY Studies to develop the grafting techniques for Pinus brutia have become hardly necessary when Forest Trees and Seeds Improvement Institute planned to establishe the cianal seed orchards of Pinus brutia in Turkey. In September 1972, study has been taken to give answer of this need. The main object of the study was to determine (1) doing cleft or bark graft in glass house and in the field which kind of effect causes on success and (2) the stands and the trees where the scions taken produce differences on success or not. According to the findings of the experiments which were corripleted at the end of 1973 : (1) Cleft graft which, has beeln practicing easly in Turkey, gave better result than bark graft. (2) Specially with Pinus brutia root-stocks successful grafting was very high in the field, results taken in the glass house. the perecentage of comparing with the ( 3) On grafting of Pin us brutia, the best and the most economic way is to use 1+0 tubed seedlings of Pinus brutia for root-stocks. ( 4) Different results were obtained from scions collected from different stand. This was related with the differences found on the success of scions taken from different trees of the same stands. The most important finding in the study is the suggestion on the possibility of using 1+0 tubed seedlings of Pinus brutia as root-stocks and also fallawing the proposals given in the result and proposal seetion of the study, can be obtained more than 60 % success on grafting of Pinus brutia. 21

25 YARARLANILAN KAYNAKLAR AHLGREN, C. E. (1962). - Some Factors Influencing Survival, Growth and Flowering of Intraspecific and Interspecific Pine Grafts. J. For. 60 : ALPACAR, K. (1974) -Tohum Bahçelerinin Kuruluşu- Amacı ve Kızılçam, Sedirde Yapılan Pratik Aşı Uygulama Sonuçları. Or. Araş. Enst. Dergisi 20 (2) : DORAN, W. L. (1953) - The Vegetative Propagation of Some Forest Trees. Birinci N. E. Orman Ağaçlan Islah Konferansı : 41-6 DORMLING, I. (1964) - Some Grafting Methods Unasylva 18 (2-3) : (Ek B). EFEOGLU, A. İ. (1974) - Tohum Bahçeleri Tesisi ve Bugüne kadar yapılmış çalışmaların durumu. Or. Müh. Dergisi 13 ( 8) : FIELDING, J. M. (1969) -The Mass Production of İmproved Mateırfal. IUFRO Kongresi Tebliğ : Fo - FTB /1 GANSEL, C. R. (1973) - Improved Techniques Developed for Grafting Slash and Longleaf Pine. Tree Planters' Notes 24 (2) : İKTÜEREN, Ş. (1972) - Çamlarda Aşı. Or. Müh. Dergisi 11 (ll) : KLAEHN, F.U. (1963). The Relation of Vegetative Propagation to Topophysis, Cyclophysis and Periphysis in Forest Trees. Onuucu N. E. Onnan Ağaçları Islah Konferansı : MERGEN, F. (1955). Grafting Slash Pine in the Field and in the Green - house. J. For. 53 :

26 MIROV, N. T. (1940). Tested Methods of Grafting Pines. J. For. 38 : MOSTELLER, F. ve C. YOUTZ (1961). Table of Freeman - Tukey are - sine Transformatian for Binomial Proportions. Bionıetrica 48 : NIENSTAEDT, H., F. C. CECH, F. MERGEN, CHI-WU WANG ve B. ZAK (1958). Vegetative Propagation in Forest Genetics Research and Practice. J. For. 56 : ORMAN BAKANLIGI (1975). Onnan :Bakanlığı Çalışmaları. Orman Bakanlığı Yayınları 15 (1) : SMITH, W. H., R. E. GODDARD ve J. G. HICKMAN (1972). Techniques for Improved Grafting. Tree Plan ters' Notes 23 ( 4) :

27 Ek: la. Deneme 3.1.'de başarılılar sayısı. Number of successes in experiment 3.1. Stok türü Meışçere Aşı tipi Root- stock Stand Graft type Sançam Şehitler Kabuk Pinus sylvestris B ark Düzlerçamı Gelibolu Kalem Cleft Kabuk Kalem Kabuk Kalem Kızılçam Şehitler Kabuk Pinus brutia Kalem Düzlerçamı Gelibolu Kabuk Kalem Kabuk Kalem Fıstıkçamı Şehitler Kabuk Pinus pinea Kalem Düzlerçamı Gelibolu Kabuk Kalem Kabuk Kalem Yineleme j Replication I II III o ı ı o o 5 6 ı o o o 2 2 o o 2 ı 2 o o o o ı o 2 4 o 1 2 o 2 o o o o o o o o 25

28 Ek: lb. Deneme 3.1.'de başanlılar yüzdesi:(*) Percentage of successes in experiment 3.1. StClk türü MeışÇere Aşı tipi Yineleme j Replication Root stock Stand Graft type I II III Sançam Şehitler Kabuk Pinus sylvestris B ark Kalem Cleft Düzlerçamı Kabuk Kalem Gelibolu Kabuk Kalem Kızılçam Şehitler Kabuk Pinus brutia Kalem Düzlerçamı Kabuk Kalem Gelibolu Kabuk Kalem Fıstıkçamı Şehitler Kabuk Pinus pinea Kalem Düzlerçamı Kabuk Kalem Gelibolu Kabuk Kalem (*) Binamal oranlar için Freeman Tukey are sin açısal dönüşüm tablosundan (Örnek büyüklüğü = 20). From table of Freeman - Tukey are - sine transformatian for bina mial proportions (Sample size = 20). 26

29 Ek: 2... Deneme 3.2.'de başarılılar sayısı ve yüzdeleri.(*) Number and p~rcentages of successes in experiment 3.2. Elde edilen başarılılar sayısı Number of successes obtained Yineleme Sançam Kızılçam Fıstıkçamı Pinus sylvestris Pinus hrutia Pinus pinea Kabuk Kalem Kabuk Kalem Kabuk Kalem aşısı aşısı aşısı aşısı aşısı aşısı Replication B ark Cleft B ark Cleft B ark Cleft graft graft graft graft graft graft I o o 2 12 o o II o o 2 lo o o III o o o o Elde. edilen başarılılar yüzdesi Percentage of successes obtained I II III l *) Binomal oranlar için Freeman - Tukey are- sin açısal dönüşüm tablosundan (Örnek büyüklüğü = 20). From table of Freeman - Tukey are.- sine transformatian of binomial proportions (Sample size = 20). 27

30 Ek: 3 Deneme 3.3.'de başarılılar sayısı ve yüzdeleri.(*) Number and percentages of successes in experiment 3.3. (Yineleme) Başarılılar sayısı Başarılılar yüzdesi Plas ağaç Number of successes Percentage of successes No. (Replication) Kabuk Kalem Kabuk aşısı Kalem aşısı Plus tree aşısı aşısı Bark graft Cleft graft Nu. Bark graft Cleft graft (1) (2) (3) (4) (5) 1 o S o o o o o ı ıs S4.13 lo ll 6 ıs S ı s ıs ı7 2 ı ı ll

31 (1) (2) (3) (4) (S) o ı ll ll oı 30 ı ı7 31 ı s ı ll o (*) Bin o mal oranlar için Freeman - Tukey are- sin açısal dönüşüm tablosundan (Örnek büyüklüğü = 20). From table of Freeman - Tukey are - sine transformatian of binamial proportions (Sample size = 20). 39

32 Ek: 4a. Deneme 3.4.'de başarılılar sayısı. Number of successes in experiment 3.4. Sto:k türü Aşı tipi Aşılama yeri Yineleme j Replication Root stock Graft type Place of grafting I II III Sarıçam Kalem Sera o 3 4 Pirrus sylvestris Cleft Green house Açık alan o o o Field Kabuk Sera Bar k Açık alan o ı o ı o Kızılçam Kalem Sera 2 o o Pirrus brutia Açık alan ıs Kabuk Sera o 2 ı Açık alan Fıstıkçamı Kalem Sera ı 2 Pirrus pinea Açık alan o o o o Kabuk Sera 2 4 Açık alan o o o o 30

33 Ek: 4b. Deneme 3.4.' de başarılılar yüzdesi.(*) Percentage of successes in experiment 3.4. Stok türü Aşı tipi Aşılama yeri Yineleme / Replication Root-stock Graft type Place of grafting I II nı Sarıçam Kalem Sera Pinus sylvestris Cleft Green-house Açık alan Field Kabuk Sera B ark Açık alan Kızılçam Kalem Sera ' Pinus brutia Açık alan Kabuk Sera Açık alan Fıstıkçamı Kalem Sera Pinus pinea Açık alan Kabuk Sera Açık alan (*) Binornal oranlar için Freeman - Tukey are - sin açısal dönüşüm tablosundan (Örnek büyüklüğü = 20). From table of Freeman - Tukey are- sine transformatian of binomial proportions (Sarnple size = 20). 31

2.2.2. Agrikol çözeltisinin hazırlanması ve uygulaması

2.2.2. Agrikol çözeltisinin hazırlanması ve uygulaması ÖZ Bu çalışmada 1+0 yaşlı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidan dikimlerinde, agrikolun ve soğuk hava deposunda saklama süresinin yaşama yüzdesine etkileri incelenmiştir. Sadece saklama süresi yeterli seviyede

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

Mavi ladinin (Picea pungens Engelm.) Aşı ile Üretimi Üzerine Araştırmalar

Mavi ladinin (Picea pungens Engelm.) Aşı ile Üretimi Üzerine Araştırmalar Mavi ladinin (Picea pungens Engelm.) Aşı ile Üretimi Üzerine Araştırmalar * Erol KIRDAR 1, Murat ERTEKİN 1, Ercan GÖKYER 2, Ö. Lütfü ÇORBACI 2 1 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, BARTIN 2 Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ASMANIN ÇOĞALTILMASI

ASMANIN ÇOĞALTILMASI ASMANIN ÇOĞALTILMASI Asmalar başlıca iki yolla çoğaltılır; Eşeyli (tohumla) Eşeysiz TOHUMLA (EŞEYLİ) ÇOĞALTMA Asmalar biyolojik olarak yabancı döllenmeleri nedeniyle, tohumdan elde edilen bitkiler çok

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR ANADOLU, J. of AARI 7 (2) 1997, 74-79 MARA KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ M. Kubilay ÖNAL Ege Tarımsal

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Diğer Autovejetatif Üretme Yöntemleri Stolonlarla Üretme : Tepe tomurcuğundan oluşan ince hava sürgünleri stolon olarak isimlendirilir.

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) HETEROVEGETATİF (=AŞI İLE) ÜRETME Aşı ile üretme tekniği, üretilmesi istenilen bitkinin bir parçasını, kökünden faydalanmak istenilen

Detaylı

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA TOHUM Pof. Dr. İbrahim TURNA Orman Alanları: 4 milyar ha. DÜNYA DA DURUM Üretilen Odun Hammaddesi: 3.4 milyar m 3 Yakın gelecekteki arz açığı: 800-900 milyon m 3 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Fidanlıkta Repikaj Bulundukları yerde (ekim yastıkları veya diğer) sık olan ya da sıkışık hale gelen fidanların daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması için, bulundukları

Detaylı

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale.

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale. Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3): 1-8 ISSN 1018-8851 140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma larının Çanakkale-Umurbey Koşullarındaki Çelik Verimleri ile Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ. Sarıyer İstanbul,

SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ. Sarıyer İstanbul, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 0- Mayıs 010 Cilt: I Sayfa: 81-87 SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ Muammer ŞENYURT 1, Ömer SARAÇOĞLU 1 1 İstanbul

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü PK. 18 33401

Detaylı

KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)

KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) O.D.C. 232.44-232.411.2/3-232.412.1 KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) FİDANLARININ ALANLARDA DİKİM VE FİDANLIKLARDAN SÖKÜM ZAMANI STUDIES ON THE LIFTING TIME FROM 'l'he NURSERY AND PLANTING OUT OF PINUS BRUTIA

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

www.blacklionmakas.com

www.blacklionmakas.com BLACKLION AŞI MAKASI Yıllardır ülkemiz tarımda dışa bağımlı kaldı, halende birçok tarımsal alet için aynı şeyleri yaşıyoruz. Dünyada tarımın geldiği güzel noktalara ülkemizi taşımak yolunda bizlerde bir

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TARIMSAL ÖĞRETİMİN 50. YILDÖNÜMÜ \ J. FINDIK ve DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER SEMPOZYUMU ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL ÖĞRETİMİN 50. YILDÖNÜMÜ \ J. FINDIK ve DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER SEMPOZYUMU ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ^ \ J TARIMSAL ÖĞRETİMİN 50. YILDÖNÜMÜ FINDIK ve DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER SEMPOZYUMU ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 1996 ADİLCEVAZ EKOLOJİSİNDE CEVİZLERİN DURGUN GÖZ AŞISI İLE ÇOĞALTILMASI

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller Endüstriyel ağaçlandırmalarda genellikle topraksız (çıplak köklü) fidanlar dikilmektedir (türe göre

Detaylı

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 99-106 (2013) ISSN: 2147-6403http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Hamdi ZENGİNBAL

Detaylı

Tohum Kontrolü ve Hayatiyeti

Tohum Kontrolü ve Hayatiyeti Tohum Kontrolü ve Hayatiyeti Ağaçlandırmalarda ekim yöntemlerinin uygulanmasında başarı büyük ölçüde tohumun kalitesine bağlıdır. Kaliteli bir tohum mümkün olduğu kadar saf, yani diğer yabancı tür tohumları

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi

Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7(1): 37-41, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi Hatice ŞAHİNER

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum ve Fidanlık Tekniği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla olsun ağaçlandırmalarda ilk çıkış noktası TOHUM dur. 1997 yılında: 20.703.122 Hektar (Ülke genelinin % 26,6 ' sı),

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-2 GERBERANIN

Detaylı

Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics

Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics 1 Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics Average Altitude: 1132 meter 62.5% of the country has slope more than 15% 29% of the country is mid-high mountainous

Detaylı

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUDAĞ GÖKNARI-SARIÇAM-DOĞU KAYINI KARIŞIK MEŞCERELERİNİN VERİM GÜCÜ İLE BAZI FİZYOGRAFİK VE EDAFİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Çoğaltma Nedir? Yeni bağ, meyve bahçesi, sebze bahçesi kurmak ya da iç ve dış mekan süs bitkileri elde etmek amacı ile tohum, fide ve fidan üretmek üzere yapılan çalışmalardır.

Detaylı

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir.

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablolar ile Kıyaslanması

Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablolar ile Kıyaslanması II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift

Detaylı

AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT VE ANAÇ KOMBİNASYONLARININ VEJETATİF GELİŞME VE FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE ETKİLERİ 1

AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT VE ANAÇ KOMBİNASYONLARININ VEJETATİF GELİŞME VE FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE ETKİLERİ 1 BAHÇE 34 (2): 1 9 2005 AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT VE ANAÇ KOMBİNASYONLARININ VEJETATİF GELİŞME VE FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Alper DARDENİZ 2 Ali Osman ŞAHİN 3 ÖZET Bu araştırma

Detaylı

YERLI ÇAM TÜRLERIMIZDEN BAZILARININ ÇELIKLE ÜRETIMI

YERLI ÇAM TÜRLERIMIZDEN BAZILARININ ÇELIKLE ÜRETIMI O.D.C. 232.328.1 YERLI ÇAM TÜRLERIMIZDEN BAZILARININ ÇELIKLE ÜRETIMI PROPAGATION SOME OF THE INDIGENOUS PINES BY CUTTINGS Dr. Şem'i İKTÜEREN Orman Yüksek Mühendisi ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YA YINLARI

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi 10/10/1960 tarihinde Edremit te doğdu. İlk öğrenimini 1971 yılında Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu nda, orta öğrenimimi 1974 yılında Diyarbakır Orta

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ TANIM Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

Comparation of Different Scion/Rootstock Combinations in the Production of Grafted Grapevines in Isparta Condition

Comparation of Different Scion/Rootstock Combinations in the Production of Grafted Grapevines in Isparta Condition Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3(2005), Isparta Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması N.G. BAYDAR, M. ECE Süleyman

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

GÖLLER YÖRESİ BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ORİJİNLERİNİN MORFOLOJİK FİDAN KALİTE KRİTERLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

GÖLLER YÖRESİ BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ORİJİNLERİNİN MORFOLOJİK FİDAN KALİTE KRİTERLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 121-127 GÖLLER YÖRESİ BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ORİJİNLERİNİN MORFOLOJİK FİDAN KALİTE KRİTERLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TÜPLÜ ERĐK FĐDANI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 35661 Menemen-Đzmir/TURKEY

TÜPLÜ ERĐK FĐDANI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 35661 Menemen-Đzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 9 (2) 1999, 1 11 MARA TÜPLÜ ERĐK FĐDANI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 35661 Menemen-Đzmir/TURKEY ÖZ: Bu çalışmada,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ AYAŞ FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEYPAZARI

Detaylı

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir.

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Grup İşletmeleri Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Gruplar halinde karışımda bulunan ve yaş ve boy üstünlüğü verilmesi gereken

Detaylı

Anahtar sözcükler: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Fıstıkçamı (Pinus pinea L.), Orijin denemeleri.

Anahtar sözcükler: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Fıstıkçamı (Pinus pinea L.), Orijin denemeleri. ÖNSÖZ Uluslararası Fıstıkçamı (Pinus pinea L) Orijin Denemesi Silva Mediterranea öncülüğünde 1996 yılında Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlükleri tarafından çalışma programına

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

---~1--------------------------------~----------

---~1--------------------------------~---------- 28 POPULUS X EURAMERICANA I - 214 AGACLAMALARINDA FiDAN YA~I - FiDAN SINIFI - FiDAN KOKU ETMENLERiNiN BUYUME UZERiNE ETKiLERi IN REFORESTATION WITH POPULUS X EURAMERICANA I- 214 THE INFLUENCES OF THE SEEDLING-

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 5.3. Tarımsal Ormancılıkta Kullanılabilecek Bazı Önemli Odunsu Çok Yıllık Bitkiler ve Özellikleri 1. KAVAK (Populus ssp.) Daha sonraki yıllarda

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 419-430 SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Turan SÖNMEZ 1, Uzay KARAHALİL

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: 1 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem toprak ve arazi koşulları (kurak veya çok ıslak, kışın

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

Denizli Yöresinde ENSO Tipi Tepsi Tüp ile Diğer ÇeĢitli Tüplü ve Çıplak Köklü Kızılçam Fidanlarının YaĢama ve GeliĢme Yönünden KarĢılaĢtırılması

Denizli Yöresinde ENSO Tipi Tepsi Tüp ile Diğer ÇeĢitli Tüplü ve Çıplak Köklü Kızılçam Fidanlarının YaĢama ve GeliĢme Yönünden KarĢılaĢtırılması Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 270 ISSN: 1302-3624 Müdürlük Yayın No : 030 Denizli Yöresinde ENSO Tipi Tepsi Tüp ile Diğer ÇeĢitli Tüplü ve Çıplak Köklü Kızılçam Fidanlarının YaĢama ve GeliĢme Yönünden

Detaylı

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NDE MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK VE BİLİMSEL GEZİ HAKKINDA RAPOR

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NDE MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK VE BİLİMSEL GEZİ HAKKINDA RAPOR MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NDE 14-18 MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK VE BİLİMSEL GEZİ HAKKINDA RAPOR 14-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkalarında

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem

Detaylı

Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi

Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 35-39 Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim Kürşat ÖZYURT 1 Yemliha EDİZER 2 1 Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma

Detaylı

Jiffy-7 Ormancılık Tabletleri

Jiffy-7 Ormancılık Tabletleri Jiffy-7 Ormancılık Tabletleri Bugün dünyada yetişen milyarlarca ağaç, Jiffy nin sunduğu avantajların bir kanıtıdır. Jiffy ürünleri elli yıldan fazla bir süredir tarımsal ve çiçek fideciliği sektöründe

Detaylı

Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis. Dr. Nihal Erginel

Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis. Dr. Nihal Erginel Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis Dr. Nihal Erginel TOPLAM DEĞİŞKENLİK Süreçten kaynaklanan değişkenlik Ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenlik Süreç Değişkenlik Kaynakları Hammadde

Detaylı

Pinus halepensis te Glaf (Kın)

Pinus halepensis te Glaf (Kın) Pinus (Çam) Bu cins Gymnospermler içerisinde en fazla türe sahip olandır. 112 türle temsil edilmektedir. Herdemyeşildir. Hem uzun hem de kısa sürgünleri vardır. Pinus (Çam) Sürgünler: Uzun sürgünlerle

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ve KÜÇÜK KOZALAKLI KATRAN ARDICI NDA (Juniperus oxycedrus L.) UYGUN EKİM YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ve KÜÇÜK KOZALAKLI KATRAN ARDICI NDA (Juniperus oxycedrus L.) UYGUN EKİM YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 37-48 BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ve KÜÇÜK KOZALAKLI KATRAN ARDICI NDA (Juniperus oxycedrus

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 Fidanlık Bakımları Yabancı ot mücadelesi Sulama Gübreleme Tekleme Budama Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 2 Yabancı ot mücadelesi(mekanik

Detaylı

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir.

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Açık arazide normal koşullar altında ekilen 100 tohumdan yaşama yeteneğine sahip, kışı geçirebilen fidanların sayısı fidan yüzdesi

Detaylı

Orman Mühendisi (M.Sc.) BURSA-1965 İngilizce (Yazım iyi, konuşma orta) Yetiştirme, ıslah TELEFON 0374-2703562-64 E-POSTA

Orman Mühendisi (M.Sc.) BURSA-1965 İngilizce (Yazım iyi, konuşma orta) Yetiştirme, ıslah TELEFON 0374-2703562-64 E-POSTA EK: 1 CV AD SOYAD : Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU KİŞİSEL BİLGİLER MESLEĞİ DOĞUM YERİ-TARİHİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ UZMANLIK ALANI Orman Mühendisi (M.Sc.) BURSA-1965 İngilizce (Yazım iyi, konuşma orta) Yetiştirme,

Detaylı

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 A. Z. Makaracı S. Çelik Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ)

VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ) VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ) VEJETATİF (EŞEYSİZ) ÇOĞALTMA Bitkilerin değişik yaşlarda gövde ve dal parçaları, büyüme uçlarındaki meristematik dokuları, kökleri, yaprakları ya da özelleşmiş veya değişikliğe

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

FISTIKÇAMI AŞILAMA EL KİTABI

FISTIKÇAMI AŞILAMA EL KİTABI FISTIKÇAMI AŞILAMA EL KİTABI Ulusal Ormancılık İstasyonu Şubat, 2007, Lizbon, Portekiz Çeviri: Dr. Fevzi Bilgin Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir FISTIKÇAMI AŞILAMA EL KİTABI Teknik Baskı

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

Kazanımlar. Z puanları yerine T istatistiğini ne. zaman kullanacağını bilmek. t istatistiği ile hipotez test etmek

Kazanımlar. Z puanları yerine T istatistiğini ne. zaman kullanacağını bilmek. t istatistiği ile hipotez test etmek T testi Kazanımlar Z puanları yerine T istatistiğini ne 1 zaman kullanacağını bilmek 2 t istatistiği ile hipotez test etmek 3 Cohen ind sini ve etki büyüklüğünü hesaplamak 1 9.1 T İstatistiği: zalternatifi

Detaylı

MEYVE AĞAÇLARININ AŞILANMASI

MEYVE AĞAÇLARININ AŞILANMASI MEYVE AĞAÇLARININ AŞILANMASI Bitkilerin, süs bitkilerinin ve bilhassa meyve ağaçlarının üretilmesinde kadim tarihten beri uygulanan bir metottur. Doğada, ormanlarda dalların birbirine sürtünmeleri sonucu

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Bazı Klon Meyve Türlerinde Klon Anaçlarının Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmeleri Üzerine Bir Çalışma(*)

Bazı Klon Meyve Türlerinde Klon Anaçlarının Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmeleri Üzerine Bir Çalışma(*) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29 (2), 1-8 Bazı Klon Meyve Türlerinde Klon Anaçlarının Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmeleri Üzerine Bir Çalışma(*) Yemliha EDİZER* Mehmet Akif DEMİREL

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri Alper Dardeniz 1* Arda Akçal 1 Tolga Sarıyer 1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller 1-idare süresi sonunda, yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu artımı 10 m3/ha ve daha fazla olan ağaç türleri, hızlı

Detaylı

Hipotez Testi Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014

Hipotez Testi Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014 Hipotez Testi Rehberi Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014 Hipotezler Sıfır Hipotezi: H 0 Aksi kanıtlanmadığı sürece doğru olduğu düşünülen varsayımdır. H 0 ın kanıta ihtiyacı yoktur. H 0 ı ret etmek

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) MELEZ VE MELEZ GÜCÜ (HETEROSİS): Kalıtsal özellikleri farklı iki bireyin çaprazlanması olayına "Melezleme" denir. Melezleme sonunda ortaya

Detaylı

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir.

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir. Kısa ömürlü tohumlar sınıfında yer alan yumuşak kabuklu Göknar ve Sedir tohumları, %7-12 rutubet içeriği ve -15ºC de 3-5 yıl kadar çimlenme kabiliyetine zarar vermeden saklanabilmektedir. Tohumların saklanması

Detaylı

Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının Kivi Fidanı Üretiminde Aşı Başarısı ve Fidan Büyümesi Üzerine Etkileri

Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının Kivi Fidanı Üretiminde Aşı Başarısı ve Fidan Büyümesi Üzerine Etkileri Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı