Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşı ol! Sheikh Eşref Efendi Zukunft Erde Festival, Berlin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşı ol! Sheikh Eşref Efendi Zukunft Erde Festival, Berlin"

Transkript

1 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşı ol! Sheikh Eşref Efendi Zukunft Erde Festival, Berlin Şeyh Eşref Efendi- Festival der Erde Berlin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! Şeyhimiz hazretlerinden Zamanın sahibinden ruhlarımız için imdad istiyoruz. Ruhlarımız için imdad istiyoruz çünkü maneviyatımız kötü ve şer güçlerin ablukası altındadır. Ruhaniyetlerimiz her türlü mikrobun tesiri altında hasta olmuştur onun için manevi kuvvet ve şifa merkezlerinden imdad istiyoruz. Şifa ve selamet bulalım. Allahtan iste versin, isteyene verilir buyurdu son Peygamber Muhammed ASV Efendimiz. İstenmediği vakitte birşey verilmez. Onun için tâlip olacak ve Cenâb-ı Hak tan isteyeceksin. Sen `Iyilerden ve temizlerden` olarak kendini `kötülerden ve pislerden` ayırd edeceksin. Cenâb-ı Hak bize: kötülerle beraber olmayınız, onlarla ahbablık kurmayınız,çünkü kötüler sizin yolunuzu ve istikametinizi kabul etmez, sizinle aynı istikamette olmayanlara emniyet etmeyiniz diyor. Allah bize tavsiye ve nasihat ediyor dünya ve ahirette nasıl selamet oluruz. Sana misal olarak; 1

2 ---bu yoldan gitme, hem eşkiya var hem de mayın döşenmiştir deseler, ---canımızı yerde bulmadık beleşte bulmadık, gitmeyiverelim dersin. Yüzde bir ihtimal olsa da o yol tercih edilmez. Niye? Çünkü o yol ve o yoldakiler kötüdürler. Íçleri kokuşmuştur onların. Dışarıya mütemadiyen kötü zehirli hava verirler. Etraflarından oksijeni alıp ya havasız bırakırlar ya zehirlerler. O çevrede durma kaç ey insan! Yoksa seni de bitirecektir. Ne yapmak lazım? Kötü çevreden iyi çevreye girmek lazım ki iyi insan hakiki insan olalım kötü ahlaktan kurtulalım. Allah meclisleri maddi manevi şifa merkezleridir bir nevi manevi hastane. Orada insanlar hem maddi manevi tüm hastalıklar için şifa bulurlar onun tedavisini alırlar. Tarikatuna sohba ve hayrun fiy cemiya Sohbette hayır ve bereket vardır. Nitekim Şâhı Nakşibendi Hz.lerinin bu sözü hikmet doludur: Bizim yolumuz sohbet yoludur. İnsanların, İnsan-ı kâmil hakiki insan makâmına yetişmesi hiç şüphesiz alacakları terbiyeye bağlıdır. Hakiki insan kimdir? Ruhaniyeti dünyevi ve nefsani cümle mikroplardan immun olan yani aşılı kimsedir. Okumakla insan insan-ı kâmil olamaz. Çok okumuş insan olur ama ahlâkı iyi değil, tatsızdır. İnsan kendi nefsini terbiye etmeden kâmil insan olamaz. Bir hekim hasta olmuştu ve doktor çağırttı; _Yâhu sen hekimsin kendi hastalığını teşhis edemiyor musun? Niye hekim çağırıyorsun. Karşına gelen hastaya sorarsın ve hastalığına göre ilâç yazarsın. Şimdi sen bizzat hastasın, nerenin hasta olduğunu da biliyorsun. Niçin hekim çağırıyorsun? Evet, Hekim olan adam bile kendini tedâvi edemez, hekim çağırır. Bu fizîki bünyeye âit olan bir hastalıktır. Lâkin insanların hepsinde nefsâni hastalık vardır. Nefsâni hastalık fizîki bünyeye âit değil, insanın rûhani bünyesine âittir. Ondan tedâvi olabilmesi ancak rûhani hekim sayesinde olabilir. Hekime gitmeyen adam o hastalıktan kurtulamaz. İnsana çeşit türlü hâl olur. Şâh-ı Nakşibendi Hz.leri büyük bir Evliyâdır. İnsanların iç sıkıntılarını ve içte olan dertlerini tedâvi edebilen bir ilim sahibi ve kuvvet sahibidir. Bu ancak sohbette oturaraktan kötü hastalıklarından, daha açıkça kötü alışkanlıklarından temiz olur. Kötü alışkanlık; 2

3 İnsanın nefsine emrettiği kötü işlerdir. Onlardan ancak nasihat yoluyla, nasihati dinleye dinleye kurtuluşa yol bulunur. Bizim burada yapmış olduğumuz hizmet işte budur. Uğraşıyoruz. - Niye uğraşıyoruz? Kötü tabiatı bıraktırmak için. Kötü tabiatları bırakmak kolay değildir. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de öyledir derler doğrudur. Dağda büyüyen yabâni bir ağacı olduğu gibi bıraksan gene yabânidir. Bizim memlekette dağlarda, ovalarda, tarlalarda Cenab-ı Hakk ın hikmetiyle biten alıç ağacı, fındık ağacı veya zeytin ağacı vardır. Onu çıktığı gibi bırakırsan, yüz sene sonra gene aynıdır. Yabâni fındık deriz. Yabâni zeytin deriz ama bunların hepsi aşı kabûl eder. Yabâni kök üzerine aşı vurulur. Ağacın karnına aşı vurulur. Acı zeytinken tatlı zeytin olur. Yabâni ağacın meyvesi zayıfçık olur. Aşı vurduğunda onun meyvesi hem büyür hem kabalaşır. Kırdığın zaman içinden bal akar. Evet insan terbiye kabul eder yâni aşı kabul eder. Aşı kabul etmeyecek olsa Peygamber Efendimiz; Ahlâklarınızı güzelleştiriniz, güzel ahlak sahibi olunuz diye bize vasiyet edermiydi? İnsan, kötü tabiatın üzerine iyi tabiat aşısı vurduğunda iyi çıkar. Kökün zararı yoktur. Kökü yabânidir ama dalları aşılıdır. Turunç ağacına aşı vurursun portakal olur. Aşı vurursun greyfurt olur, aşı vurursun ekşi olur ama kökü turunçtur. Ağaçta bitkide böyle oluyorsa demek ki insana temiz ve yüksek ahlâk aşılanabilir. Öyle ya mektebler niye var? İnsan terbiye almayacak olsa hiçbir mektep açılmaz. Talêbe oraya gönderilmez. Demek ki mekteplerde hem ilim öğretilir, hem güzel ahlâk ve güzel tabiat öğretilir. Şâh-ı Nakşibendi Hz.lerinin; bizim yolumuz sohbet yolu demesi manası işte budur. Bu kısa söz ile hz Sultan: Dinleye dinleye insan aşılanır, dinleye dinleye kötü tabiatlarını bırakır iyi tabiat sahibi olur diyor. Değilse yabâni gelir yabâni gider. Peygamberlerin gelmesi bu hikmet içindir. 3

4 Allah ahlak hastası kullarına aşı olarak İlahi Hitâp gönderiyor ve Peygamber ilen gönderiyor. Peygamberler ve evliyalar hekimlerdir. Onların meclisleri muayene ve tedavihanelerdir. Bu tedavi merkezlerinde onlar Allahtan gelen Hitab, sohbet ilen insanlara aşı yaparlar ve insanların kötü tabiatlarını değiştirirler. Onun için din lâzımdır. Çünkü din aşıyı muhafaza eden Enjektördür. İğnedir, insanlar için içinden şifa fışkırır. Dîne îmana inanmayan kimse yabâni kalır ve öyle gider. Misal; Hanzal dedikleri bir acı kavun vardır. Fazla yenirse belki öldürür. O kadar acıdır. Aşı kavuna hayat verir, acı kavun adamı gebertir. Bu misal, insanlar Peygamberlere ve evliyalara muhtaçtır. Peygamberlerin söyleyeceği sözler onlara ilâçtır. Kullanırsan kendi şansınadır. Kullanmadığında eğik gelir, koruk gider. Acı kavun gelir, acı kavun gibi zehir gibi, zehiri artar ve gider. Dünyada bu kadar insan, tabî isimleriyle Müslüman olan çok, isimleriyle Hıristiyan olan çok, isimleriyle Yahudi olan çok. Din yani enjektör ve aşı kabul etmeyen insanda çoktur. Her kim tedâvisi için ilâç alırsa iyi olur, ilâç almazsa ölecektir. Lakin şimdi ilâçlarda iki türlüdür. Bazı hekim derki; - İlacı al bana getir göreyim. Bunu niçin der? Çünkü bazı açıkgöz eczaneler vardır vakti geçmiş ilâç satar. Hekim onu gördüğünde der ki; - Bu yaramaz. - Niçin? - Bunun tarihi geçti, bu ilâcın filân tarihe kadar bunun zamanı vardı, kuvveti kalmadı. Bu misal tarihi geçmemiş taze ve yeni içinde kuvvet muhafaza eden aşıya bak sen. Sana bakan hekim, bulunduğu zamanın hastalıklardan haberi olacaktır ve zamanın hastalığına göre sana zamanı geçmemiş bir aşı yapacaktır. Ey insanlar! Sözü sohbeti kuvvet ve hayat ifade eden size kuvvet aşılayan hekimi bulunuz. 4

5 Çok kimse geliyor müslümanı avrupalısı bana Tarikatı Sufizmi soruyor. Avrupalıyı yargılayamayız bilmiyor diye müslümanlar kendi haberi yok hem de araplarda bile yok haberi olan hakikatından. Yazıklar olsun! Hasılı geliyorlar ve bana tarikattan soruyorlar: Sufizm bir manevi sağlık merkezidir ve ne için vardır? _Sufizm insanları tedâvi eder. Sufizm insanların dertlerine derman, hastalarına ilâç olur. Ehli olan kimsenin elinde, Sufizmlen insanların ne derdi, ne müşkülleri ne çıkmazları varsa hepsini selâmete çıkarır, halleder. Hükümet işi olsun, Devlet işi olsun, insanların dünya işi olsun, hepsini Sufizmin içindeki ahlak ve kaideler çözer. Kriz bırakmaz. Günde kaç kişi bana gelip; - Dardayız, batıyoruz, içinden çıkamıyoruz, Ben de: Daha durun bakalım. Bu cümbüş daha asıl cümbüşlerin başlangıcıdır diyorum ve ikaz ediyorum. Hastalık olan yerdelen ve işlerden uzak durun diyeki onlarada bulaşmasin. Evet, aşı kabul etmeyen insanlar hepsi şimdi krizdedir. Ve asıl kriz daha bundan sonradır. Ey insan dikkat et ve aşıya gel. Ortalık mikrop dolu. Bırak hayali kuş gribini domuz gribini hakiki Şeytan gribi bütün dünyayı hegamonyası altına almış sinsice mikrobunu bulaştırmakta. Akılsız insanlar hayali uydurma her mikroba inanırlar hakiki varlığı gerçek Şeytan gribine mikrobuna asla inanmazlar. İnanmadıkları cihetten ve istikametten şimdi Şeytan onları vuracak.şeytan hepsine ölümcül Mikrobunu bulaştıracak. Şeytan mikrobuna karşı çare nedir? İlahi aşıdır. Aşıya gel ey insan! Şimdi çok hekimlerin muayenehanesinde yazar koca levhalarla: Aşı oldunuzmu? Olmadıysanız derhal aşınızı vurdurunuz ihmal etmeyiniz. Sağlığınızla oynamayınız diye hatırlatma ve ikaz levhaları vardır. Evliyalar da her gün insanları aşıya davet ediyor: Aşıya gelin Şeytan gribine karşi bütün kötü ahlaka ve yırtıcılığa karşın sıhhat bulun. 5

6 Ölmeyin ve öldürmeyin. Yaşayın ve yaşatın diyorlar. Evet, Sufizm neye yarar? Aşıya yarar! Sana sohbet ilen bir aşı yapar ve seni her türlü gribe mikroba karşı insanları immun eder. Aklın yettiyse sen de gel ve aşını ol. Bu aşı bir defalık deeğıl haftalıktır. Haftalıktır çünkü her gün yeni bulaşıcı mikroblar üretir Şeytan, haftalık aşılar seni bu mikroblara karşı korur ve gözetir. Ey insan! Yaşamayı ve yasatmayı istiyorsan gel ve aşını ol! Ne senin mikrobun başkasina ne başkasının mikrobu sana bulaşmasın. Anlayana bu kadar aşı yeter! Fatiha! 6

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Dünya bir fakirhanedir Şeyh Esref Efendi Berlin 2011 Şeyh Eşref Efendi Mekke-i Mükerreme de 2010 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Detaylı

Șeref söz dinleyenedir

Șeref söz dinleyenedir Șeref söz dinleyenedir Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi. Destur ya Sultan ul Evliya Destur ya Seyyidi, ya Sultan

Detaylı

Nefsin maymunu olma!

Nefsin maymunu olma! Bismillahirrahmanirrahim Nefsin maymunu olma! Şeyh Eşref Efendi Berlin, 01.05.2009 Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur yâ Seyyidi,yâ

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya. Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim. Sövene dilsiz gerek. Şeyh Eşref Efendi

Sufi-Zentrum Rabbaniyya. Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim. Sövene dilsiz gerek. Şeyh Eşref Efendi Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Sövene dilsiz gerek Şeyh Eşref Efendi Meded ya Sultan ul Evliya ya Ricalallah. Ey sonsuz melekutün Sahibi meded. Esselamu aleykum Hoşgeldiniz,

Detaylı

Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Hippie New Year - Bitli seneler! Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Gönül bahçeni hayvanat bahçesi yapma Şeyh Eşref Efendi Berlin 2014 Allah bizi Siddikkiyyun eylesin Sıddıklarlan eylesin... Destur ya Mevlana meded.

Detaylı

Aşkı en kıymetli olana ver

Aşkı en kıymetli olana ver Aşkı en kıymetli olana ver Eüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirahmanirahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym. Destur ya Seyyidi meded! İnsanın insandan beklediği nedir? Samimiyet!

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Computer`den uzak dur Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

Copyright İstev Yayınları. Bu Kitabın tüm hakları İSTEV Yayınlarına aittir. İlmi çalışmalarda kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir

Copyright İstev Yayınları. Bu Kitabın tüm hakları İSTEV Yayınlarına aittir. İlmi çalışmalarda kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir 1 İstev Yayınları Hadis Dersleri 003 Copyright İstev Yayınları Bu Kitabın tüm hakları İSTEV Yayınlarına aittir. İlmi çalışmalarda kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir Hadis Dersleri Şeyh Muhammed Mehmet

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti,

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, BU DÜNYANIN KIYMETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Seyyidine ve Nebiyuna

Detaylı

Walking talking. Korkma! İbadetten yorulunmaz, ibadetten yoruldunmu sen de yanlıș var. Hiç bir ibadet yormaz.

Walking talking. Korkma! İbadetten yorulunmaz, ibadetten yoruldunmu sen de yanlıș var. Hiç bir ibadet yormaz. Walking talking Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi. Destur ya Sultan ul Evliya Elhamdulillah ve șükrillah Allah bizi

Detaylı

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Emeviye Camisi Şam-ı Şerif 2010 Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET

ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET Şeyh Bahauddin Efendi nin 8 Kasım 2014 Sohbeti, Ya selam! Selam aleykum. MaşaAllah Lefke'de olmak için harika bir gün. Herkesi Lefke'ye davet ediyorum. Mevlana Şeyh'in

Detaylı

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL GERÇEK AŞK İLE BİR YIL Şeyh Bahauddin Efendi nin 26 Nisan 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

One Man Show-Her şeyin bir püf noktası var

One Man Show-Her şeyin bir püf noktası var Bismillahirrahmanirrahim One Man Show-Her şeyin bir püf noktası var Ayberk Efendi Lu am Rhein Sept. o9 Destur ya Seyyidi, medded. La havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim. Esselamun Aleykum. Hepiniz

Detaylı

SAYGI. Şeyh Adnan Efendi nin 16 Mart 2012 Sohbeti,

SAYGI. Şeyh Adnan Efendi nin 16 Mart 2012 Sohbeti, SAYGI Şeyh Adnan Efendi nin 16 Mart 2012 Sohbeti, EuzuBillahimineşşeytanirracim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Resulullah (sav) in Sünnet'ini bırakmayın. Yanınızda her zaman misvak taşıyın. Destur Ya Seyyidi

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti, ALLAH İÇİN ÇALIŞIN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti, Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin.. Amin, Amin... Amin... Amin. Fatiha. Buyrunuz cemaatimiz için bir kaç

Detaylı

RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ

RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 28 Nisan 2012 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi. La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah Seyyidina ve Nebiyyuna Muhammedun

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

DR. AİDİN SALİH'İN SOHBETLERİNDEN - 1

DR. AİDİN SALİH'İN SOHBETLERİNDEN - 1 DR. AİDİN SALİH'İN SOHBETLERİNDEN - 1 Dr. Aidin Salih'in 2006 yılında yaptığı bir sohbette tutulan notları sizlerle paylaşıyoruz. Kardeşlerim, ben Özbekiztan dan geldim. Orada bir Albay vardı, ihtilal

Detaylı

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK İÇİNDEKİLER 5 10 14 Kâinatın Efendisi Peygamberimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı I Ayın Sohbeti Dinimizin Direği Namaz Mehmet Emin Uzunosmanoğlu Kadir Mısıroğlu ile Röportaj Tasavvuf 16 Namaz

Detaylı