ASFİKSİLER. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASFİKSİLER. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı"

Transkript

1 ASFİKSİLER Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2 ASFİKSİLER Asfiksi terimi havasızlık yada oksijen azlığı ya da yokluğu anlamında kullanılmaktadır. Eşdeğer olarak anoksi ve hipoksi terimleride kullanılır. Genel olarak yetişkin bir insanda arter kanında PO2 nin 60 mmhg dan düşük, PCO2 nin ise 50mmHg dan fazla değerde olması hipoksi olarak kabul edilir ve solunum yetmezliğine yol açar. PO2 nin mmhg değerlerine düşmesi derin hipoksi olarak kabul edilir.

3 Asfiksilerin Sınıflandırılması Dış ve iç asfiksi olmak üzere iki ana grupta ele alınır. 1-Dış (Kapalı, travmatik, mekanik) asfiksiler: Solunum havasının akciğerlere kadar ulaşamaması söz konusudur. 2-İç ( Açık, patolojik) asfiksiler: Akciğerlere gelen solunum havasındaki oksijenin kanla yeterli oranda birleşememesi söz konusudur. Bu grupta a) anoksik, b) anemik, c) staz ve d) histotoksik tip asfiksiler yer almaktadır.

4 Asfiksilerin genel belirtileri Siyanoz, peteşi (tardieu lekeleri), konjesyon ve ödem asfiksinin en önemli dış bulgularıdır. Bunlar asfiksi tipi için spesifik olmayıp aranması ve yorumlanması yararlıdır. Asfiksi başlangıçtan ölüme kadar 3 dönem halinde incelenir. 1-Subjektif belirtiler dönemi 2-Bilinç kaybı ya da konvülsiyon dönemi 3-Solunum depresyonu ya da ölüm dönemi

5 Asfiksinin etyolojik sınıflandırılması 1-Ası 2-Boğma: Elle boğma, bağla boğma, boyun kilidi, otoerotik asfiksiler 3-Tıkama-tıkanma-suffocasyon: Ağız ve burun kapanması, ağız ve solunum yollarının yabancı cisim ile tıkanması, karın-göğüs basısı, diri gömülme, havasız yerde kapalı kalma, pozisyonel (postural) asfiksi, boğucu gazlarla tıkanma 4- Kimyasal asfiksiler: Karbonmonoksit zehirlenmesi, siyanür zehirlenmesi, hidrojen sülfür zehirlenmesi 5- Suda boğulma

6

7 Ası (pendaison, hanging) Bir ucu sabit bir noktaya tutturulmuş, diğer ucu ilmik şeklinde boyuna geçirilmiş bir bağın tam veya tam olmayan vücut ağırlığı ile boynu sıkıştırması sonucunda solunum yolu, damar ve sinirlere bası ile yaşamsal fonksiyonların engellendiği ve genellikle ölümün meydana geldiği olaydır. Orijin: Genellikle intihardır. Cinayet olarak seyrek karşılaşılır. Kaza olarak; iş kazası, seksüel, mazoşistik amaçlı yapılan asılar ve boynunda kolye, muska gibi bağlar bulunan çocukların bir yere takılması sonucu gelişebilir.

8 Ölüm mekanizması 1- Solunum yollarının kapanması 2- Boyun damarlarının sıkışması 3- Glomus karatikusun uyarılması ile gelişen kardiyak arrest 4- Medulla spinalis lezyonları Dıştan boyuna bir bası ile solunum yollarının kapatılması için 15 kg, a. vertebralisin kapanması için 16 kg, v. Jugularisin kapatılması için 2-2,5 kg, a. carotisin kapanması için 3,5 kg basınç uygulanması yeterlidir. Hükmi asılarda boyuna yoğun bir güç uygulanması nedeniyle orta servikalde kırık, atlanto-oksipital eklemde dislokasyon-kırık, medulla spinalis lezyonları meydana gelebilir.

9

10 Asılarda sınıflandırma 1- Vücudun durumuna göre: a) Tam ası b) Yarım (tam olmayan) ası 2- İpin boyundaki durumuna göre: a) Tipik ası b) Atipik ası 3- Yüzün rengine göre: a) Beyaz ası b) Mor ası Ası vasıtası, ip izi, ası noktası, düğüm, düğüm izi Ası telemi (sillon, ip izi): Ası ipinin boyun cildinde oluşturduğu izdir.

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Ası keşfi ve dış muayene 1-Ceset asılı iken: Cesedin yakınında bulunan masa, sandalye gibi eşyaların ası ile ilişkisi araştırılmalı, fotoğraflamalar ve krokiler çizilmeli, krokide ası noktasından boyundaki düğüme kadar mesafe, şahsın boyu, ayaklarından yere kadar olan mesafe ve ası noktasından yere kadar olan mesafe ölçülerek kaydedilmeli. Cesedin elbiseleri üzerindeki lekeler, el ve topuklarındaki sıyrıklar, duvara yakın olarak asılı cesetlerde konvülsiyon sırasında oluşup oluşmadığı araştırılmalı.

20

21 Ceset ası ipinden indirilirken ip halkasının sağ veya sol ortasından kesilir, ceset indikten sonra kesilen ip başka ip vasıtasıyla ilk pozisyonda tekrar bağlanır. Bu adli kanıt ilerde yapılacak keşifte önem kazanır. 2- Ceset indirildikten sonra: Elbiseler soyulur. Boyundaki telem izi, el ve ayaklardaki eldiven ve çizme tarzındaki ölü morlukları, varsa vücudundaki diğer mücadele izleri gibi ölümün erken ve geç belirtileri aranarak kaydedilir. Ası telemi boyun eksenine paralel gözükür. Ası vasıtasının özellikleri telemde görülebilir.

22 Ası otopsilerinde boyun bulguları Asıda da bütün vücut boşlukları açılarak standart otopsi tekniği uygulanır. Ası teleminin varlığı tek başına canlı asının kanıtı olmadığından ası ipinin boyunda yaptığı vital değişikler araştırılır. Deri altında, kaslarda ekimoz, karotis arterde adventisyada (hematom) ekimoz, intimada yırtık şeklindeki amussat işareti olarak adlandırılan değişiklerin varlığı, hyoid kemik corpusunda veya boynuzlarında kırık ve bu kırık çevresinde ekimoz bulunması kişi canlı iken asıldığının kriterleridir.

23 Asılarda cinsel suçlar açısından vajinal, anal smear alınması, rutin toksikolojik incelemeler yapılması olayın niteliğini aydınlatılması açısından önem taşır. Asının canlı iken mi yoksa öldükten sonramı yapıldığının ayrımı önemlidir.

24 Boğma-Boğulma (strangulasyon) Herhangi bir bağ (ip) ya da el kullanılarak boynun dıştan aktif bir kuvvetle sıkıştırılması ile solunum yolları, damarların kapanması, sinirlerin uyarılması sonucu gerçekleşen ölümle sonuçlanabilen olaydır. Bağla (iple) boğma: Bir cinayet yöntemidir. Nadiren kaza ya da intihar olgularına rastlanır. Bağla boğma çemberi veya sillonu ipin deride bıraktığı izdir. Vücut eksenine diktir.

25 İntiharda ; 1) Üst üste düğüm atma yöntemi 2) Garrot un turnike yöntemi 3) İpin bir ucu boyna geçirilerek düğümlendikten sonra diğer ucunu kendi boyundan daha kısa olacak şekilde sabit bir noktaya bağlanması Bağla boğma telemi çevresinde sıyrık ve ekimozlara sıklıkla rastlanır. Vücut eksenine dik tırnak izleri kendisine ait olup eksene paralel tırnak izlerinde saldırgana ait olduğu düşünülür.

26 Elle boğma (throttling) Boynun önden ya da yanlardan arkaya doğru bir ya da iki elle bastırılarak solunum yollarının tıkaması, damarları sıkıştırması ve sinirlere uyarması ile meydana gelen ölümlerdir.orijin tamama yakın cinayettir. Saldırganın sağ el baş parmak tırnak izi kurbanın boyun sağında, vücut eksenine paralel diğer dört parmak izi ise boynun solunda eksene paralel gözükmekle birlikte kendi savunma tırnak izlerinin boyun eksenine dik olarak görülmesi beklenir.

27 Elle boğma tek başına görülmeyip ağızburun tıkanması, karın-göğüs basısı, kafa travması gibi başka yöntemlerle karışık olarak görülür. Hyoid kemik kırıkları sıktır. Daha seyrek throid kıkırdak kırıkları görülür.

28 Boyun Kilidi ( Boyun kıskacı, Mugging) Elle boğmanın özel bir biçimi olarak düşünülebilir. Boyna kol ya da uzun sert bir cismin bastırılması şeklinde yapılır. Saldırgan elle boğma esnasında ön kolunu kullandığında genellikle saldırıya uğrayanın arkasında yer alır. Bası saldırganın diğer kolu ile artırılır. Boyun kilidi sıklıkla güvenlik güçleri tarafından, legal bir yöntem olarak, suçluları gözaltına alırken kaçmalarını önlemek ya da pasifize etmek amacı ile de uygulanmaktadır.

29

30 Bu olgularda genellikle dış bulguya rastlanmaz. Ölüm trakea basısı sonucu asfiksiye bağlı olarak ya da bazen carotis basısı sonucu nörojenik yoldan ani bir şekilde meydana gelmektedir. Tutuklamaya karşı koyan, kavgacı veya zapt edilemeyen kimseleri kontrol altına almak için boyunları tutulduğu sırada ölümler meydana gelebilir.

31 Boyun etrafında bulunan ve arkaya doğru çeken üst ekstremitenin bileği serbest bir el ile tutularak kıskaç şeklinde basınç meydana getirilir. Bu işlemin gerektiği şekilde uygulandığında karotis arterlerinin baskı altında kalması sırasında larenks ve trakea dahil olmak üzere solunum yolları etkilenmez.

32 Güvenlik görevlileri tarafından uygulanan bir başka yöntem de solunum yollarının üst kısmına ön kollar ile yapılan bası ile tıkanma oluşur. Bu teknikte ön kollar çapraz bir hale getirilerek solunum yolu sıkıştırılır. Bu durumda boynun ön tarafı ve en fazla ortaya çıkan kısımları ön kol ile sıkışır. Trakea ön arka istikamette sıkıştığı gibi dilin arkaya doğru yer değiştirmesiyle de tıkanma olur.

33 Seksüel Asfiksiler Otoerotik (seksüel) asfiksiler: Hipoksi, beyinde kısmi bir iskemi durumu oluşturarak bazı seksüel aktiviteleri stimüle etmektir. Bazı kişilerin erotik fantazilerini gerçekleştirmek amacı ile birtakım mazoşistik yöntemleri denediği bilinmektedir. Kullanılan yöntemler arasında en sık olarak boyun bölgesine bağ dolanması (ası, bağla boğulma) gelmektedir.

34 Bunun yanı sıra, vücudun değişik bölgelerinin dış genital organlarının bağlanması, başa naylon torba geçirilmesi, maskelerin kullanılması, vajen ya da rektuma yabancı cisim penetrasyonu ile birlikte olan girişimlere de rastlanmaktadır. Bu şekilde cinsel haz durumuna ulaşan kişi, sıkıcı olan aygıtı serbestleştirerek normal duruma döner. Ancak bazen kullanılan yöntemlerin ya da aygıtın işlevinin bozulması ya da kişinin farkında olmadan amacını aşması sonucu kazaen ölüm meydana gelir.

35 Otoerotik asfiksi yöntemlerinin genellikle puberte dönemindeki genç yaşlardaki erkeklerde görülmesi ile birlikte, son yıllarda kadınlarda da nadir olmayan sıklıkta dikkati çekmektedir.

36 Bu tip olguların tamama yakınının kaza orijinli olmasına karşın, yanlışlıkla intihar, hatta cinayet şeklinde değerlendirilmesinin ceza ya da özel hukuk açısından (sigorta, miras) önemli sorunlara yol açabileceği hususunun üzerinde durulmuştur. Olayların değerlendirilmesinde olay yeri incelenesi büyük önem taşır. Ceset bulunduğu ortam itibari ile seksüel bir aktiviteyi gösterecek konumdadır. Ortamdaki pornografik yayınlar, birtakım özel aygıt ve gereçler bulunur.

37 Tıkama-tıkanma A) Ağız-burun kapanması (smothering, overlying) B) Solunum yollarının yabancı cisim ile tıkanması C) Karın-göğüs basısı (zenci başı görünümü, ekimoz maskesi) D) Diri gömülme E) Pozisyonel (Postural) asfiksiler F) Havasız yerde kapalı kalma (oksijen oranı %12-16 da tehlike, %5 de ani ölüm) G) Yetersiz oksijen içeren havanın solunması ve boğucu gazlar ile tıkanma (karbondioksit, metan, hidrojen sülfür, sülfürdioksit, karbonmonoksit)

38

39 Kimyasal asfiksiler Karbonmonoksit zehirlenmesi: Renksiz, kokusuz, havadan hafif bir gazdır. Çeşitli maddelerin tam olmayan yanması sonucu oluşur. (Kömür, Lpg, doğalgaz, yangın dumanında, vb.) Solunum havasında bulunursa hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin (HbCO) oluşur. Hemoglobine bağlanma afinitesi oksijenden 300 kat fazladır. HbCO oksijen taşıyamaz. Dokularda gelişen hipoksiden ölüm meydana gelir. %1 CO içeren havanın 20 dk solunması bilinç kaybına yol açar.

40 Yangın ortamında bulunan kişinin kanında %10 üzerinde HbCO bulunması canlı iken yangına maruz kaldığı kabul edilir. Karbonmonoksitten ölümlerde kanda %30 ila %80 arasında HbCO seviyesi olmakla birlikte en sık %50-60 arasındadır. Ölü morlukları ve iç organlar açık kırmızı pembe renktedir. Akciğerler ödemli, şiş, subplevral kanama odakları içerir. Kan hafif sulandırılırsa karmen kırmızısı rengine döner. Hava ile temasta da aynı özellik görülür. Varlığı sulandırma testi, ısıtma testi, spektroskopik inceleme, kimyasal inceleme, gaz kromotografisi ile incelenir.

41 Spektroskopik inceleme: 1 cc kan tüpte 10 cc su ile karıştırılır. Spektroskop ile incelenir. HbCO ile HbO bandı aynı olup tüpe oksijen indirgeyici olarak sodyum hidrosülfid ya da sodyum ditionat eklenince hemoglobini oksijenden ayırır. Tek, kalın, siyah STOKES bandı oluşur. Bu oluşum varsa CO yoktur, yoksa CO vardır denir.

42 Suda boğulma Solunum yollarına hava yerine su aspire edilmesi sonucu havasızlık nedeniyle gelişen ölümdür. Sudan ölü veya canlı çıkartılan cesetlerde görülen genel bulgular: El ve ayaklarda epidermisin soyulması (çamaşırcı eli), kaz derisi görünümü, suda cesedin baş aşağı olması nedeniyle ölü morlukların baş tarafında toplanması, su içerisinde bulunan (kum, yosun vb) cisimlerin vücuda bulaşması.

43 Orijin olarak sırasıyla kaza, intihar, cinayettir. Suda boğulmalar suyun aspire edilip edilmemesine göre kuru ve ıslak boğulma, suyun türüne göre tatlı ve tuzlu suda boğulma olarak sınıflandırılır. Kuru boğulma: Su larenkse değdiğinde larenks spazmı oluşup, suyun akciğerlere kadar girmesinin önlenmesi ve hipoksiden ölmesidir. Akciğerlerde su bulunmaz. Islak boğulma: Suyun akciğer alveollerine dolması, buradan bir miktar dolaşıma geçmesi söz konusudur.

44 Su aspire edilince trakea ve bronşlarda mukus, hava ve suyun karışmasıyle alveollerde homojen çapta hava kabarcıkları oluşturarak ağızdan ve burundan dışarıya çıktığında mantara benzer bir şekil aldığından ağız ve burunda Mantar Köpük oluşur. Bu oluşum kişinin su ortamında canlı olduğunun tek dış bulgusudur. Ölülerde su içerisine atılabilir. Mantar köpük bunlarda oluşmaz.

45 Çamaşırcı eli, kaz derisi görünümü, kafada ölü morlukları ceset üzerinde kum vs. bulunması kişinin suda boğulduğunun değil, suda bulunduğunun delilidir. Otopside başta akciğer, karaciğer ağırlıkları artar. Akciğerde Tardieu lekeleri, paltoff lekeleri, sıvı amfizemi spesifik olmayan değerli bulgulardır. Akciğer bronş ve alveollerde yosun, kum, plankton gibi yabancı maddenin bulunması suda boğulma delili olmayıp, planktonların kan ve organlarda varlığının tespiti suya canlı olarak düşüp boğulduğunun delili kabul edilir.

46 Suda boğulma tanısında kullanılan laboratuar yöntemleri: Amaç kişi su içersinde canlı iken mi boğulduğu yoksa öldükten sonra suya mı atıldı? Histolojik inceleme Biyokimyasal inceleme Dolaşımdaki diatomlar : Suda bulunan planktonlar hasarlı ya da hasarsız alveollerden damar yoluyla dolaşıma geçerek organlara kadar gittiğinden kanda veya organlarda varlığının tespiti.

47

Asfiksi Türleri ve Asfiksi Olgularında Ölü Muayenesi

Asfiksi Türleri ve Asfiksi Olgularında Ölü Muayenesi Asfiksi Türleri ve Asfiksi Olgularında Ölü Muayenesi Şerafettin DEMİRCİ, Kamil Hakan DOĞAN Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya Asfiksi, sözcük olarak Yunanca kökenli

Detaylı

Genel İlkyardım Bilgileri

Genel İlkyardım Bilgileri Genel İlkyardım Bilgileri İlkyardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini

Detaylı

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI İSTANBUL 2013 HAZIRLAYANLAR Medipol Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitimcileri 1 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI Dr. Tacetin KAKİLLİOĞLU* Zülfinaz KURT** Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Sermet KOÇ. Adli Tıp T p Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sermet KOÇ. Adli Tıp T p Anabilim Dalı ÖLÜM Prof. Dr. Sermet KOÇ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Adli Tıp T p Anabilim Dalı morgda açılınca kafatası doktor beyler beyin gördüler indirince ten kafesine neşteri doktor beyler yürek gördüler yürekte

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

Koruyucu Muayeneler Eldiven kullanımında dikkat edilecekler KORUYUCU GIYSILER

Koruyucu Muayeneler Eldiven kullanımında dikkat edilecekler KORUYUCU GIYSILER Koruyucu Muayeneler İşyeri koruyucu muayeneleri (Örn. Islak çalışmalar ve cilt hastalığı riski taşıyan çalışmalar) uygulanmalıdır. Gerektiğinde branş düzenlemesine uyulmalıdır. Eldiven kullanımında dikkat

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TEZİN ADI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TEZİN ADI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TEZİN ADI DENİZLİ İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN POLİSLERİN İLK YARDIM EĞİTİMİ ÖNCESİ VE SONRASI BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK

Detaylı

İlkyardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye. kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun. kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay

İlkyardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye. kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun. kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay 1 İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? İLKYARDIM Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri gelene kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek

Detaylı

TSSF / CMAS İKİ YILDIZ DALICI EĞİTİMİ DERS NOTLARI

TSSF / CMAS İKİ YILDIZ DALICI EĞİTİMİ DERS NOTLARI TSSF / CMAS İKİ YILDIZ DALICI EĞİTİMİ DERS NOTLARI TSSF / CMAS İki yıldız dalıcı eğitimi ders notları 1 Giriş ve kursun önemi : Değerli dalıcımız bir yıldız dalıcı kursunu başarıyla tamamlayarak sualtı

Detaylı

ADLİ TOKSİKOLOJİ. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

ADLİ TOKSİKOLOJİ. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ADLİ TOKSİKOLOJİ Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Zehir, kelime anlamıyla Yunanca toxon kelimesinden türemiştir. Gerçekte, toxeuma kelimesinin anlamı ok tur.

Detaylı

KISIM TRAVMALAR Bölüm 12 Travma Bölüm 13 Yumuşak Doku Travmaları Bölüm 14 Kas Kemik Sistemi

KISIM TRAVMALAR Bölüm 12 Travma Bölüm 13 Yumuşak Doku Travmaları Bölüm 14 Kas Kemik Sistemi KISIM TRAVMALAR Bölüm 12 Travma Bölüm 13 Yumuşak Doku Travmaları Bölüm 14 Kas Kemik Sistemi Bölüm 15 Kırıklar, Çıkıklar ve Burkulmalar Bölüm 16 Omuz ve Üst Ekstremite Kırık Ve Çıkıkları Bölüm 17 Pelvis

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI. Türkiye de Gerçekleşmiş Dalış Kazaları Analizi

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI. Türkiye de Gerçekleşmiş Dalış Kazaları Analizi I T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI Türkiye de Gerçekleşmiş Dalış Kazaları Analizi Dr. Eylem Koca Tez Danışmanı: Prof. Dr. Akın Savaş Toklu

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

KLİNİK UYGULAMA SORU VE YANITLARI PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2013-2014 Eğt.Öğrt. Dönemi

KLİNİK UYGULAMA SORU VE YANITLARI PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2013-2014 Eğt.Öğrt. Dönemi KLİNİK UYGULAMA SORU VE YANITLARI PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2013-2014 Eğt.Öğrt. Dönemi Soru 1. Ölüm Belgeleri nelerdir? 1. Ölüm Soğukluğu (Algor mortis): Ölümden sonra ½-24 saat içerisinde gelişir ve her

Detaylı

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. HAZIRLAYAN: TSSF BASIM YERİ: SANER MATBAACILIK TEL. :0212 674 10 53 TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. TEMMUZ 2007 2 TSSF / CMAS İki Yıldız Dalıcı Eğitimi İÇİNDEKİLER:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ 720S00044

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ 720S00044 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ 720S00044 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı