PROGRAMLAR BAHÇE BİTKİLERİ BİTKİ KORUMA PEYZAJ MİMARLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ SÜT TEKNOLOJİSİ TARIM EKONOMİSİ TARIM MAKİNELERİ TARIMSAL YAPILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAMLAR BAHÇE BİTKİLERİ BİTKİ KORUMA PEYZAJ MİMARLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ SÜT TEKNOLOJİSİ TARIM EKONOMİSİ TARIM MAKİNELERİ TARIMSAL YAPILAR"

Transkript

1 1 PROGRAMLAR BAHÇE BİTKİLERİ BİTKİ KORUMA PEYZAJ MİMARLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ SÜT TEKNOLOJİSİ TARIM EKONOMİSİ TARIM MAKİNELERİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARLA BİTKİLERİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ZOOTEKNİ

2 ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 101 Temel Matematik I TB 114 Temel Genetik TB 103 Kimya TB 128 Temel Bitki Fizyolojisi TB 105 Botanik TM 102 Ölçme Bilgisi I TB 111 Genel Ekonomi TM 104 Tarımsal Ekoloji TB 117 Temel Fizik TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I TM 120 Toprak Bilimine Giriş TD 101 Türk Dili I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II YD 101 Yabancı Dil I TD 102 Türk Dili II YD 102 Yabancı Dil II Seçmeli Ders (bir ders) Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TM 201 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği TM 204 Sulama ve Drenaj TM 205 Tarım Ekonomisi TM 212 Peyzaj Mimarlığı TM 207 Tarımsal Mekanizasyon TM 216 Bitki Koruma TM 209 Hayvan Yetiştirme TM 228 Genel Bitki Islahı TM 221 Moleküler Biyoloji TM 234 Bitki Besleme ve Gübreler TM 223 İstatistik TM 276 Gıda Bilimi ve Teknolojisi TM 231 Malzeme Bilgisi BB 202 Genel Sebzecilik BB 201 Genel Meyvecilik II. YARIYIL IV. YARIYIL Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) 2

3 BB 301 Subtropik İklim Meyve Türleri BB 302 Bahçe Bitkileri Islahı BB 303 Örtüaltı Yetiştiriciliği BB 304 Bağcılık STJ 301 Staj STJ 302 Staj V. YARIYIL Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) VII. YARIYIL TOPLAM TOPLAM BB 401 Ilıman İklim Meyve Türleri-I BB 402 Ilıman İklim Meyve Türleri-II BB 403 Özel Sebze Yetiştiriciliği-I BB 404 Özel Sebze Yetiştiriciliği-II BB 405 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-I BB 406 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 3

4 I. YARIYIL PROGRAM SEÇMELİ LİSANS DERSLERİ TBT 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı TBT 105 Bahçe Bitkilerine Giriş II. YARIYIL PROGRAM SEÇMELİ LİSANS DERSLERİ III. YARIYIL V. YARIYIL VII. YARIYIL IV. YARIYIL SMD 349 Gıda Güvenliği SMD 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik SMD 353 Tarımsal Pazarlama SMD 352 Arıcılık SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SMD 356 Yabancı Otlar ve Mücadelesi SLD 327 Budama Prensipleri ve Budama Tekniği SLD 334 Bahçe Bitkilerinde Tohumculuk SLD 329 Bitki Biyoteknolojisi SLD 336 Bahçe Bitkilerinde Deneme Tekniği SLD 331 Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Savaşımı SLD 338 Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Savaşımı SLD 457 Bahçe Bitkilerinde İyi Tarım Uygulamaları SLD 444 Fidan Yetiştiriciliği ve Fidanlık Yönetimi SLD 459 Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği SLD 446 Seracılıkta Modern Yetiştirme Sistemleri SLD 461 Bahçe Ürünlerinin Değerlendirilmesi SLD 448 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-II Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 4

5 I. SEMESTER III. SEMESTER C. Code Course Name T P C ECTS Compulsory Courses HORTİCULTURAL SCİENCE CURRİCULUM II. SEMESTER C. Code Course Name T P C ECTS Compulsory Courses TB 101 Basic Mathematics I TB 114 Basic Genetics TB 103 Chemistry TB 128 Basics Plant Physiology TB 105 Botany TM 102 Surveying I TB 111 General Economics TM 104 Agricultural Ecology TB 117 Basic Physics TM 106 Agricultural History and Deontology Aİ 101 History of Ataturk s Principles and Revolutions I TD 101 Turkish I Aİ TM 120 Introduction to Soil Science History of Ataturk s Principles and Revolutions II YD 101 Foreign Language I TD 102 Turkish II Technical Elective Courses Non-Technical Elective Courses Elective Course (one course) YD 102 Foreign Language II Technical Elective Courses Non-Technical Elective Courses Elective Culture Course Elective Culture Course C. Code Course Name T P C ECTS Compulsory Courses TOTAL TOTAL IV. SEMESTER C. Code Course Name T P C ECTS Compulsory Courses TM 201 Principles of Field Crops TM 204 Irrigation and Drainage TM 205 Agricultural Economics TM 212 Landscape Architecture TM 207 Agricultural Mechanization TM 216 Plant Protection TM 209 Animal Breeding TM 228 General Plant Breeding TM 221 Molecular Biology TM 234 Plant Nutrition and Fertilizers TM 223 Statistics TM 276 Food Science and Technology TM 231 Materials Science BB 202 General Vegetable Growing BB 201 General Fruit Growing Technical Elective Courses Technical Elective Courses Non-Technical Elective Courses Non-Technical Elective Courses Elective Culture Course Elective Culture Course TOTAL TOTAL

6 C. Code Course Name T P C ECTS C. Code Course Name T P C ECTS Compulsory Courses Compulsory Courses BB 301 Subtropical Fruit Crops BB 302 Breeding of Horticultural Crops BB 303 Protected Plant Cultivation BB 304 Viticulture STJ 301 Summer Practice STJ 302 Summer Practice V. SEMESTER Technical Elective Courses VI. SEMESTER Technical Elective Courses Non-Departmental Elective Course Non-Departmental Elective Course Departmental Elective Course (two courses) Departmental Elective Course (two courses) Non-Technical Elective Courses Non-Technical Elective Courses VII. SEMESTER TOTAL TOTAL C. Code Course Name T P C ECTS C. Code Course Name T P C ECTS Compulsory Courses Compulsory Courses BB 401 Temperate Fruit Trees Growing-I BB 402 Temperate Fruit Trees Growing-II BB 403 Special Vegetable Growing-I BB 404 Special Vegetable Growing-II BB 405 Ornamental Plants Growing-I BB 406 Storage and Handling in Horticultural Crops MU 401 Vocational Practice I MU 402 Vocational Practice II PT 401 Project and Thesis Studies I PT 402 Project and Thesis Studies II Technical Elective Courses VIII. SEMESTER Technical Elective Courses Departmental Elective Course (three courses) Departmental Elective Course (two courses) Non-Technical Elective Courses Non-Technical Elective Courses TOTAL TOTAL

7 I. SEMESTER TECHNICAL ELECTIVE COURSES C. Code Course Name T P C ECTS C. Code Course Name T P C ECTS TBT 101 Usage of Basic Information Technology TBT 105 Introduction to Horticulture II. SEMESTER C. Code Course Name T P C ECTS TECHNICAL ELECTIVE COURSES C. Code Course Name T P C ECTS V. SEMESTER III. SEMESTER VII. SEMESTER IV. SEMESTER C. Code Course Name T P C ECTS TECHNICAL ELECTIVE COURSES VI. SEMESTER C. Code Course Name T P C ECTS SMD 349 Food Safety SMD 308 Agricultural Appraisal and Expertise SMD 353 Agricultural Marketing SMD 352 Beekeeping SMD 361 Agricultural Project Preparation and Evaluation SMD 356 Weeds and Weed Management SLD 327 Pruning Principles and Pruning Techniques SLD 334 Seed Production In Horticulture SLD 329 Plant Biotechnology SLD 336 Experimental Designs in Horticulture SLD 331 Horticultural Crop Pests and Management C. Code Course Name T P C ECTS SLD 457 Good Agricultural Practices in Horticulture SLD 338 TECHNICAL ELECTIVE COURSES VIII. SEMESTER Horticultural Crop Diseases and Management C. Code Course Name T P C ECTS SLD 444 Nursery Sapling Growing and Nursery Management SLD 459 Edible Mushroom Growing SLD 446 Modern Growing Techniques in Greenhouse SLD 461 Processing of Horticultural Crops SLD 448 Ornamental Plants Growing-II

8 BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 101 Temel Matematik I TB 108 Genel Biyokimya TB 103 Kimya TB 112 Zooloji TB 105 Botanik TB 114 Temel Genetik TB 117 Temel Fizik TB 128 Temel Bitki Fizyolojisi TM 101 Tarımsal Meteoroloji TM 104 Tarımsal Ekoloji ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TM 203 Toprak Bilgisi TM 228 Genel Bitki Islahı TM 205 Tarım Ekonomisi TM 230 Gıda Teknolojisi TM 207 Tarımsal Mekanizasyon TM 232 Mikrobiyoloji TM 223 İstatistik TM 234 Bitki Besleme ve Gübreler TM 233 Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TM 244 Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği TM 235 Tahıl ve Baklagil Yetiştiriciliği TM 264 Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği TM 239 Biyoteknoloji TM 266 Fitopatoloji TM 265 Entomoloji TM 270 Tarımsal Çevre Kirliliği Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 8

9 V. YARIYIL VII. YARIYIL BK 303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi BK 302 Fungisitler BK 313 Bitki Zararlıları ile Savaş Yöntemleri BK 304 Herboloji BK 315 Bitki Hastalıkları ile Savaş Yöntemleri BK 306 Yabancı Otlar ile Savaş Yöntemleri BK 317 Deneme Teknikleri BK 310 Bitki Zararlısı Akarlar STJ 1 Staj BK 316 İnsektisit ve Akarisitler STJ 2 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi TOPLAM TOPLAM BK 413 Depo Hastalıkları ve Zararlıları BK 414 Bitki Zararlısı Nematodlar BK 415 Organik Tarımda Bitki Koruma BK 416 Herbisitler MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (dört ders) Seçmeli Lisans Dersi (dört ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 9

10 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 301 Örtüaltı Yetiştiriciliği SMD 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik SMD 349 Gıda Güvenliği SMD 344 Peyzaj Mimarlığı SMD 353 Tarımsal Pazarlama SMD 346 Gübreler ve Gübreleme SMD 355 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk SMD 352 Arıcılık SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SLD 301 Mikoloji SLD 401 Tarla Bitkileri Zararlıları SLD 402 Meyve ve Bağ Zararlıları SLD 403 Tarla Bitkileri Fungal Hastalıkları SLD 404 Meyve ve Bağ Fungal Hastalıkları SLD 405 Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları SLD 406 Sebze ve Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları SLD 407 Bitki Bakteri Hastalıkları SLD 408 Bitki Virüs Hastalıkları Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 10

11 PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 123 Peyzaj Mimarlığına Giriş TB 132 Mimarlık Bilgisi TB 125 Geometri TM102 Ölçme Bilgisi TM105 Toprak Bilgisi TM 140 Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği TM 127 Bitki Materyali I TM 142 Peyzaj Sanat Tarihi AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I TM 144 Peyzaj Mimarlığında Malzeme Bilgisi ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri AI102 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi II TD101 Türk Dili I TD102 Türk Dili II YD101 Yabancı Dil I YD102 Yabancı Dil II Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TB 2 07 Bilgisayar Destekli Tasarım I TB 202 Bilgisayar Destekli Tasarım II TM 277 Bitki Materyali II TB 204 Örtü Bitkileri TM 279 Temel Tasarım TM 290 Bitki Materyali III TM 281 Peyzaj Konstrüksiyonu TM 292 Peyzaj Mühendisliği TM 283 Perspektif Çizim Tekniği TM 294 Çevre Koruma ve Korunan Alanlar TM 285 Peyzaj Ekolojisi TM 296 Peyzaj Projesi TM 287 Kaynak Analizi Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 11

12 V. YARIYIL VII. YARIYIL PM 301 Tasarım Stüdyosu I PM 302 Tasarım Stüdyosu II PM 303 Peyzaj Mimarlığında Sulama PM 304 Çevre Yönetimi ve Mevzuatı PM 305 Maket Tekniği PM 306 Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması STJ301 Staj STJ302 Staj SMD Seçmeli Meslek Dersi SMD Seçmeli Meslek Dersi SLD Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) SLD Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM PM 401 Tasarım Stüdyosu III PM 402 Peyzaj Mimarlığı Deontolojisi PM 403 Kırsal Rekreasyon Alan Planlaması PM 404 Peyzaj Onarım Tekniği MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması SLD Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) SLD Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 12

13 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 301 Örtüaltı Yetiştiriciliği SMD 346 Gübreler ve Gübreleme SMD 343 Organik Tarımda Bitki Koruma SMD 356 Yabancı Otlar ve Mücadelesi SMD 349 Gıda Güvenliği SMD 360 Ölçme Bilgisi II SMD 355 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk SMD 362 Toprak ve Çevre Kirliliği SMD 357 Uluslararası Ekonomi SLD 348 Çevre Felsefesi SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SLD 350 Kent Planlama SLD 351 Çevre Psikolojisi SLD 352 Mekân ve Sanat SLD 353 Kentsel Tasarım SLD 354 İhale Dosyası Hazırlama Tekniği SLD 355 İnsan ve Mekân SLD 357 Peyzaj Mimarlığında Ergonomi SLD 471 Coğrafi Bilgi Sistemleri SLD 472 Uzaktan Algılama SLD 473 Grafik Anlatım Teknikleri SLD 474 Proje Sunum Teknikleri SLD 475 Bitkisel Tasarım SLD 476 Peyzaj Bakım Tekniği SLD 477 Peyzaj Planlama SLD 478 Doğal Bitki Örtüsü SLD 479 Çim Alanlar SLD 480 Bitkilendirme Tekniği Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 13

14 I. YARIYIL III. YARIYIL SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI TB 115 Matematik I TB 116 Matematik II TB 103 Kimya TB 110 Fizik II TB 107 Fizik I TB 130 Balık Biyolojisi TM 125 Mühendislik Mekaniği TM 102 Ölçme Bilgisi I SUM 101 Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş TM 136 Teknik Çizim ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları II Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları I TD 102 Türk Dili II TD 101 Türk Dili I YD 102 Yabancı Dil II YD 101 Yabancı Dil I Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TM 205 Tarım Ekonomisi TM 206 Mukavemet TM 249 Genetik TM 278 Sucul Omurgasızlar TM 267 Akışkanlar Mekaniğine Giriş TM 280 Navigasyon ve Deniz Meteorolojisi TM 213 Uygulamalı İstatistik TM 282 Limnoloji TM 271 Balık Sistematiği TM 284 Akuakültür Mühendisliği TM 273 Temel Mikrobiyoloji TM 286 Oseanoloji TM 275 Su Kalitesi ve Kontrolü TM 288 Plankton Bilgisi ve Kültürü Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM II. YARIYIL IV. YARIYIL 14

15 V. YARIYIL VII. YARIYIL SUM 301 Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği SUM 302 Deniz Balıkları Yetiştiriciliği SUM 303 İç Su Balıkları Yetiştiriciliği SUM 304 Balık Hastalıkları SUM 305 Balık Besleme I SUM 306 Balık Besleme II SUM 307 Av Araçları ve Avlama Yöntemleri SUM 308 Ağ Yapım ve Donam Tekniği STJ 301 Staj STJ 302 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) TOPLAM TOPLAM SUM 401 Bakteriyel, Viral ve Paraziter Balık Hastalıkları SUM 402 Çipura ve Levrek Yetiştiriciliği SUM 403 Kabuklu ve Eklem Bacaklılar Yetiştiriciliği SUM 404 Su Bitkileri Yetiştiriciliği SUM 405 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi I SUM 406 Ağ Kafes Teknolojisi MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) TOPLAM TOPLAM

16 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 319 Gıda Koruma Yöntemleri SMD 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik SMD 349 Gıda Güvenliği SMD 358 Makro Ekonomi ve Tarım SMD 357 Uluslararası Ekonomi SMD 362 Toprak ve Çevre Kirliliği SLD 343 Su Ürünleri Tesis Planlama SLD 340 Su Ürünlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri SLD 345 Balık Refahı ve Etik SLD 342 Dalma ve İlkyardım SLD 347 Balıkçı Gemileri ve Donanımı SLD 344 Balıkçılık Yönetimi ve Populasyon Dinamiği SLD 349 Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku SLD 346 Araştırma Yöntem ve Teknikleri SLD 463 Alternatif İç Su Balıkları Yetiştiriciliği SLD 462 Alternatif Deniz Balıkları Yetiştiriciliği SLD 465 Damızlık Yönetimi SLD 464 Balık Davranışları SLD 467 Sürdürülebilir Akuakültür SLD 466 Islah ve Biyoteknoloji SLD 469 Ekotoksikoloji SLD 468 Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği SLD 470 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi II

17 SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 101 Temel Matematik I TB 106 Organik Kimya TB 103 Kimya ST 102 Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi TB 105 Botanik TM 102 Ölçme Bilgisi I TB 111 Genel Ekonomi TM 104 Tarımsal Ekoloji TB 117 Temel Fizik TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri TM 130 Çizim Tekniği Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II Üniversite Üniversite TOPLAM TOPLAM TM 229 Analitik Kimya TM 204 Sulama ve Drenaj TM 205 Tarım Ekonomisi TM 216 Bitki Koruma TM 207 Tarımsal Mekanizasyon TM 218 Termodinamik TM 209 Hayvan Yetiştirme TM 232 Mikrobiyoloji TM 221 Moleküler Biyoloji ST 202 Laboratuar Tekniği TM 223 İstatistik TM 276 Gıda Bilimi ve Teknolojisi TM 231 Malzeme Bilgisi TAB 206 Tarla Tarımı TB 205 Biyokimya Üniversite Üniversite TOPLAM TOPLAM II. YARIYIL IV. YARIYIL ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) 17

18 V. YARIYIL VII. YARIYIL ST301 Süt Kimyası ve Biyokimyası ST 302 Süt Endüstrisinde Saf Kültür ST303 Süt Mikrobiyolojisi ST 304 Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol I ST305 Süt Endüstrisinde İşlem Mühendisliği ST306 İçme Sütü Teknolojisi ST307 Depolama ve Soğutma Tekniği ST308 Dondurma Teknolojisi STJ 1 Staj STJ 2 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM ST401 Yoğurt ve Benzeri Fermente Süt Ürünleri ST402 Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Teknolojisi ST403 Krema ve Tereyağı Teknolojisi ST404 Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol III ST405 Peynir Teknolojisi ST406 Sütçülük Atıklarının Değerlendirilmesi MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) EK-2 18

19 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 349 Gıda Güvenliği SMD 362 Toprak ve Çevre Kirliliği SMD 353 Tarımsal Pazarlama SMD 344 Peyzaj Mimarlığı SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SMD 366 Süt Hayvanlarının Beslenmesi SLD 359 Gıda Mevzuatı SLD 356 Organik Süt Ürünleri SLD 361 Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeler SLD 358 Süt ve Süt Ürünlerinde Mikrobesin Maddeleri SLD 363 Süt Ürünleri ve Beslenme SLD 360 Süt Endüstrisinde Biyoteknoloji SLD 365 Süt İşletmelerinde HACCP Uygulamaları SLD 362 Süt İşletmelerinde İş Güvenliği SLD 481 Süt İşletmeleri Kuruluş ve Organizasyonu SLD 482 İmitasyon Süt Ürünleri SLD 483 Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol II SLD 484 Süt Ürünlerinde Ambalaj SLD 485 Süt Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon SLD 486 Süt Endüstrisi Makinaları Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal AKTS krediliktir. 19

20 I. YARIYIL III. YARIYIL TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI TB 105 Botanik TB 116 Matematik II TB 111 Genel Ekonomi TM 102 Ölçme Bilgisi I TB 115 Matematik I TM 104 Tarımsal Ekoloji TB 117 Temel Fizik TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi TB 119 Temel Kimya TE 102 Tarım Ekonomisinin Temel İlkeleri ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I TD 102 Türk Dili II TD 101 Türk Dili I YD 102 Yabancı Dil II YD 101 Yabancı Dil I Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TM 201 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği TM 202 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği TM 203 Toprak Bilgisi TM 212 Peyzaj Mimarlığı TM 207 Tarımsal Mekanizasyon TM 216 Bitki Koruma TM 209 Hayvan Yetiştirme TM 234 Bitki Besleme ve Gübreler TM 213 Uygulamalı İstatistik TM 236 Kültürteknik TM 239 Biyoteknoloji TM 268 Su Ürünleri İşletmeciliği TE 201 Tarımsal İşletmecilik TM 276 Gıda Bilimi ve Teknolojisi Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 20

21 VII. YARIYIL V. YARIYIL TE 301 Ekonomistler için Matematik TE 304 Makro Ekonomi ve Tarım TE 307 Tarımsal Pazarlama TE 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik TE 309 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme STJ 2 Staj TE 311 Uluslararası Ekonomi STJ 1 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) TOPLAM TOPLAM TE 401 Kırsal Kalkınma TE 402 Ekonometri TE 405 Tarım Ekonomisi İstatistiği TE 410 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Tarım MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 21

22 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 301 Örtüaltı Yetiştiriciliği SMD 346 Gübreler ve Gübreleme SMD 303 Tarla Bitkileri Kalite ve Depolama SMD 352 Arıcılık SMD 365 Organik Tarımda Bitki Koruma SMD 364 Hayvansal Üretim Yapılarının Tasarımı SLD 305 Tarımsal Örgütlenme SLD 310 Yöneylem Araştırması SLD 312 Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi SLD 314 Tarımsal Finansman SLD 429 Tarımsal Yayım ve İletişim SLD 422 Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlama SLD 431 Tarım Muhasebesi SLD 424 Tarımsal İş İdaresi ve Girişimcilik SLD 426 Tarım Politikası Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 22

23 TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 107 Fizik I TB 110 Fizik II TB 111 Genel Ekonomi TB 116 Matematik II TB 115 Matematik I TB 118 Genel Kimya TM 103 Temel Mühendislik Bilgisi TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi TM 117 Teknik Resim I TM 118 Teknik Resim II ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri TM 124 Tarım Makinelerine Giriş Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TB 201 Matematik III TM 202 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği TM 201 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği TM 210 Akışkanlar Mekaniği TM 209 Hayvan Yetiştirme TM 216 Bitki Koruma TM 213 Uygulamalı İstatistik TM 218 Termodinamik TM 219 Makine Statiği TM 222 Makine Mukavemeti TM 227 Bilgisayarlı Çizim Tekniği TM 224 Dinamik TM 241 Makine Malzeme Bilgisi TM 226 Biyolojik Malzeme Bilgisi TM 230 Gıda Teknolojisi Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 23

24 VII. YARIYIL V. YARIYIL TAM 301 Sulama Makineleri TAM 302 Ölçme Kontrol Yöntemleri TAM 303 Temel Elektrik ve Elektronik TAM 304 Konstrüksiyon Esasları TAM 305 Makine Elemanları TAM 306 Ergonomi STJ 1 Staj STJ 2 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM TAM 401 Ürün İşleme Tekniği TAM 402 Ekim Dikim Gübreleme Makineleri TAM 403 Tarım Makineleri İşletmeciliği TAM 404 Mühendislik Ekonomisi TAM 405 Araştırma ve Sunum Tekniği TAM 406 Sera Mekanizasyonu PT 401 Proje ve Tez Çalışması MU 402 Mesleki Uygulama PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi ( üç ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 24

25 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 319 Gıda Koruma Yöntemleri SMD 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SMD 362 Toprak ve Çevre Kirliliği SMD 353 Tarımsal Pazarlama SMD 358 Makroekonomi ve Tarım SLD 319 Mekanizma Tekniği SLD 322 Makine Dinamiği SLD 321 Termik Motorlar SLD 324 İmalat Yöntemleri SLD 445 Tarım Traktörleri SLD 438 İlaçlama Makinaları SLD 447 Toprak İşleme Makinaları SLD 440 Hasat Harman Makinaları SLD 449 Hayvansal Üretimde Mekanizasyon Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 25

26 I. YARIYIL III. YARIYIL TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI TB 101 Temel Matematik I TB 102 Temel Matematik II TB 103 Kimya TB 110 Fizik II TB 107 Fizik I TB 128 Temel Bitki Fizyolojisi TB 121 Genel Botanik TM 102 Ölçme Bilgisi I TM 101 Tarımsal Meteoroloji TM 108 Statik ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri TM 130 Çizim Tekniği Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TM 201 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği TM 202 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği TM 203 Toprak Bilgisi TM 206 Mukavemet TM 205 Tarım Ekonomisi TM 212 Peyzaj Mimarlığı TM 207 Tarımsal Mekanizasyon TM 216 Bitki Koruma TM 209 Hayvan Yetiştirme TM 234 Bitki Besleme ve Gübreler TM 223 İstatistik TM 272 Mühendislik Matematiği TM 267 Akışkanlar Mekaniğine Giriş TYS 202 Kültürteknikte Deneme Teknikleri TM 269 Sulamanın Temel İlkeleri Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 26

27 VII. YARIYIL V. YARIYIL TYS 303 Hidroloji TYS 304 Ölçme Bilgisi II TYS 305 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk TYS 308 Hayvansal Üretim Yapılarının Tasarımı STJ 1 Staj TYS 310 Arazi Toplulaştırması STJ 2 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM TYS 403 Sera Yapım Tekniği TYS 408 Sulamada Organizasyon Yönetim TYS 405 Su Kaynaklarının Planlaması TYS 412 Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (üç ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 27

28 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 301 Örtüaltı Yetiştiriciliği SMD 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik SMD 305 Tarla Bitkileri Kalite ve Depolama SMD 346 Gübreler ve Gübreleme SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SMD 358 Makro Ekonomi ve Tarım SLD 313 İnşaat Malzeme Bilgisi SLD 318 Toprak-Su İlişkileri SLD 315 Hidrolik SLD 320 Su Yapıları SLD 317 Kırsal Yerleşim Tekniği SLD 439 Drenaj Sistemlerinin Tasarımı SLD 434 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları SLD 441 Bilgisayar Destekli Tasarım SLD 436 Çevresel Etki Değerlendirmesi SLD 443 Ürün Depolama Yapıları Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 28

29 TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 101 Temel Matematik I TB 112 Zooloji TB 103 Kimya TB 114 Temel Genetik TB 105 Botanik TM 102 Ölçme Bilgisi I TB 111 Genel Ekonomi TM 104 Tarımsal Ekoloji TM 101 Tarımsal Meteoroloji TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri TB 128 Temel Bitki Fizyolojisi Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TAB 203 Tarla Bitkilerine Giriş TM 202 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği TM 203 Toprak Bilgisi TM 204 Sulama ve Drenaj TM 205 Tarım Ekonomisi TM 216 Bitki Koruma TM 207 Tarımsal Mekanizasyon TM 228 Genel Bitki Islahı TM 209 Hayvan Yetiştirme TM 232 Mikrobiyoloji TM 221 Moleküler Biyoloji TM 234 Bitki Besleme ve Gübreler TM 223 İstatistik TAB 206 Tarla Tarımı TM 225 Yabancı Otlar ve Savaşı Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 29

30 VII. YARIYIL V. YARIYIL TAB 301 Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Savaşı TAB 304 Tıbbi Bitkiler TAB 303 Tarla Bitkilerinde Gübreler ve Gübreleme STAJ 2 Staj TAB 305 Tarla Bitkileri Zararlıları ve Savaşı STAJ 1 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (İki Ders) Seçmeli Lisans Dersi (Dört ders) TOPLAM TOPLAM TAB 403 Buğdaygil Yem Bitkileri TAB 402 Çayır Mer a TAB 407 Tarla Uygulamaları I TAB 408 Tarla Uygulamaları II TAB 409 Tarla Bitkileri Kalite ve Depolama TAB 410 Tarla Deneme Tekniği PT 401 Proje ve Tez Çalışması TAB 412 Tohumluk Bilgisi PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) Seçmeli Lisans Dersi TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 30

31 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 343 Organik Tarımda Bitki Koruma SMD 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SMD 360 Ölçme Bilgisi II SMD 357 Uluslararası Ekonomi SMD 358 Makro Ekonomi ve Tarım SLD 323 Nişasta ve Şeker Bitkileri SLD 326 Yemeklik Dane Baklagiller SLD 325 Serin İklim Tahılları SLD 328 Sıcak İklim Tahılları SLD 330 Yağ Bitkileri SLD 332 Keyf Bitkileri SLD 451 Lif Bitkileri SLD 442 Tarla Bitkileri Islahı SLD 453 Baklagil Yem Bitkileri Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 31

32 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 101 Temel Matematik I TB 106 Organik Kimya TB 103 Kimya TB 128 Temel Bitki Fizyolojisi TB 105 Botanik TM 102 Ölçme Bilgisi I TB 117 Temel Fizik TM 104 Tarımsal Ekoloji TM 101 Tarımsal Meteoroloji TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri TM 120 Toprak Bilimine Giriş AI 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I AI 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TM 201 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği TB 200 Çevre Kirliliği TM 207 Tarımsal Mekanizasyon TM 202 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği TM 209 Hayvan Yetiştirme TM 204 Sulama ve Drenaj TM 213 Uygulamalı İstatistik TM 216 Bitki Koruma TM 215 Jeoloji TM 240 Bitki Besleme TM 229 Analitik Kimya TBB 200 Kartoğrafya TM 245 Tarım Ekonomisine Giriş TBB 204 Jeomorfoloji Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 32

33 VII. YARIYIL V. YARIYIL TBB 305 Toprak Kimyası TBB 304 Toprak Genetiği ve Sınıflandırması TBB 307 Toprak Fiziği TBB 306 Toprak Su Koruma STJ 1 Staj TBB 308 Gübreler ve Gübreleme STJ 2 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (İki ders) Seçmeli Lisans Dersi TOPLAM TOPLAM TBB 415 Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası TBB 402 Toprak Su Bitki İlişkileri TBB 417 Beslenme Bozuklukları Tanısı TBB 416 Toprak Verimliliği TBB 419 Türkiye Toprakları TBB 418 Toprak Etüt ve Haritalama MU 401 Mesleki Uygulama MU 402 Mesleki Uygulama PT 401 Proje ve Tez Çalışması PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) Seçmeli Lisans Dersi (iki ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 33

34 V. YARIYIL VII. YARIYIL SMD 343 Organik Tarımda Bitki Koruma SMD 308 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik SMD 305 Tarla Bitkileri Kalite ve Depolama SMD 358 Makro Ekonomi ve Tarım SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SMD 360 Ölçme Bilgisi II SLD 309 Toprak Mekaniği ve Teknolojisi SLD 316 Türkiye Suları ve Su Kalitesi SLD 311 Deneme Teknikleri SLD 433 Toprak Amenajmanı SLD 428 Tarımsal Arazi Toplulaştırması SLD 435 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gübreleme SLD 430 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi SLD 437 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi SLD 432 Coğrafi Bilgi Sistemleri Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 34

35 ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL TB 103 Kimya TB 112 Zooloji TB 111 Genel Ekonomi TM 104 Tarımsal Ekoloji TB 115 Matematik I TM 106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi TB 117 Temel Fizik TM 130 Çizim Tekniği TM 123 Zootekniye Giriş TM 132 Genel Zootekni ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri TM 134 Genel Mikrobiyoloji Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM TB 205 Biyokimya TM 202 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği TM 201 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği TM 216 Bitki Koruma TM 203 Toprak Bilgisi TM 256 Hayvan Fizyolojisi TM 213 Uygulamalı İstatistik TM 258 Hayvansal Üretim Yapıları TM 249 Genetik TM 262 Hayvancılıkta Biyoteknoloji TM 255 Hayvan Anatomisi TM 276 Gıda Bilimi ve Teknolojisi TM 257 Hayvancılıkta Mekanizasyon TM 278 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama Üniversite 2 2 Üniversite 2 2 TOPLAM TOPLAM (; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.) II. YARIYIL IV. YARIYIL 35

36 VII. YARIYIL V. YARIYIL ZT 303 Yem Bitkileri ve Çayır Mer a ZT 304 Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması ZT 309 Hayvan Islahının Genetik Esasları ZT 306 Arıcılık ZT 311 Hayvancılık Organizasyonları ZT 310 Hayvan Hastalıkları ve Sağlık Koruma ZT 313 Araştırma ve Deneme Metotları ZT 312 Hayvan Davranışları ve Refahı STJ 1 Staj STJ 2 Staj Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Meslek Dersi Seçmeli Lisans Dersi (Bir Ders) Seçmeli Lisans Dersi (İki Ders) TOPLAM TOPLAM ZT 401 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ZT 402 Ruminant Besleme ZT 403 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ZT 404 Hayvan Islahı ZT 405 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ZT 406 Kanatlı Hayvan Besleme MU 401 Mesleki Uygulama ZT 412 Karma Yem Üretimi ve Teknolojisi PT 401 Proje ve Tez Çalışması MU 402 Mesleki Uygulama PT 402 Proje ve Tez Çalışması Seçmeli Lisans Dersi (Beş Ders) Seçmeli Lisans Dersi (Üç Ders) TOPLAM TOPLAM ( ; dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.) 36

37 V. YARIYIL VII. YARIYIL PROGRAM SEÇMELİ LİSANS DERSLERİ SMD 313 Et İşleme Teknolojisi SMD 312 Süt ve Ürünleri İşleme Teknolojisi SMD 315 Su Ürünleri Yetiştiriciliği SMD 316 Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması SMD 361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme SMD 318 Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları SLD 333 Yemler Bilgisi SLD 302 Doğum Bilgisi SLD 341 Yem Hijyeni SLD 304 Moleküler Genetik SLD 339 Kırmızı Et Üretimi SLD 308 İpekböcekçiliği SLD 310 Kürk ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği PROGRAM SEÇMELİ LİSANS DERSLERİ SLD 409 Sürdürülebilir Hayvancılık SLD 410 Rasyon Hazırlama SLD 411 At Yetiştiriciliği SLD 412 Hayvan Beslemede Laboratuar Analizleri SLD 413 Deve Yetiştiriciliği SLD 414 Sığır Besiciliği SLD 415 Domuz Yetiştiriciliği SLD 416 Süt Teknolojisi SLD 419 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi SLD 418 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi SLD 421 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi SLD 420 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme SLD 425 Manda Yetiştiriciliği SLD 422 Koyunlarda Üreme Davranışları SLD 427 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık SLD 424 Koyun Eti Üretim Sistemleri SLD 429 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar SLD 426 Süt Keçiciliği SLD 431 Genetik Laboratuar Temel Teknikleri SLD 428 Hayvansal Lifler SLD 433 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı SLD 430 Hayvancılıkta Tescil SLD 435 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi Not: -, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır. - Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/akts krediliktir. 37

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI SINAVI AÇILACAK LER ENF101 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (Dersi Yükseltme ve Tekrar Alan Öğrencileri için) Tarih Saat Sınav Yeri 01.04.2017 TBB306 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 07.04.2017 10:30 TYS408

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ rtesi Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler Beden

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genel Sebzecilik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Toprak Bilgisi Bitki Koruma Mikrobiyoloji Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genetik Ekonomi 10:00-11:15

Detaylı

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir.

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI Matematik Botanik (ZF306 ) Bahçe Bitkilerine Giriş Fizik Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Bahçe Bitkilerinde Hasat ve Muhafaza I I Genel

Detaylı

BB 301 Subtropik İklim Meyve Türleri BB 302 Bahçe Bitkileri Islahı BB 303 Örtüaltı Yetiştiriciliği BB 304 Bağcılık STJ

BB 301 Subtropik İklim Meyve Türleri BB 302 Bahçe Bitkileri Islahı BB 303 Örtüaltı Yetiştiriciliği BB 304 Bağcılık STJ I. YARIYIL III. YARIYIL ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI II. YARIYIL EK-2 TB 101 Temel Matematik I 2 0 2 3 TB 114 Temel Genetik 2 0 2 3 TB 103 Kimya 2 2 3 4 TB 128 Temel Bitki Fizyolojisi

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ DERSLERİNİN BOLOGNA SÜRECİNE İNTİBAK LİSTESİ 1.YARIYIL Kodu Ders Adı Kredi Durumu Ders Ders Adı Kredi 1518101 Botanik 3(2+2) Eşleştirildi 1518151 Botanik 3(2+2) 1518102 Temel Fizik 2(2+0)

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Kimya (ZF306 ) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Sert Kabuklu Meyveler (306) Sebze

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi (ZF 301) Matematik (ZF 301) Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik (ZF

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ZBB-102 Tar. Meteoroloji ve Ekoloji ZF301 ZBB-306 Örtüaltı Yetiştiriciliği ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI ZBB-318 Mesleki Uygulama II ZBB-106 Hayvan Yetiştirme

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI II. (BAHAR) YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (ESKİ YÖNETMELİĞE TABİİ ÖĞRENCİLER İÇİN)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI II. (BAHAR) YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (ESKİ YÖNETMELİĞE TABİİ ÖĞRENCİLER İÇİN) Tarih Saat D. Kodu Dersin Adı Sınav Salonu 08-10 BB-306 BAHÇE BİT. FİZYOLOJİK ESAS. FTSS 10-12 BB-202 BAHÇE BİTKİLERİ KM-8,9 06.06.2011 07.06.2011 08.06.2011 09.06.2011 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Yabancı Dil-II 15 Kasım 2017 Çarşamba Saat:11.00 de Yabancı Diller Yüksekokulu dinleme odası

Yabancı Dil-II 15 Kasım 2017 Çarşamba Saat:11.00 de Yabancı Diller Yüksekokulu dinleme odası 1 E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ-I DERSİ ARASINAV TARİHLERİ BÖLÜMÜ ARASINAV TARİHİ SINAV YERİ Bahçe Bitkileri Bölümü 22.11.2017 Dersin Yapıldığı yer ve Saatte Bölümü 21.11.2017 Dersin

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ AÇILAN BAHÇE BİTKİLERİ I KAYITLANAN ÖĞRENCİ SAYISI Meyve Sebze Kurutma Tekniği 19 AÇILDI Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 12 AÇILDI

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genetik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Bitki Koruma Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genel Sebzecilik Ekonomi Minör Meyveler Sıcak İklim Sebzeleri

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. Dr. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel:

Detaylı

E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ-I DERSİ ARASINAV TARİHLERİ

E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ-I DERSİ ARASINAV TARİHLERİ 1 E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ 2018-2019 GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ-I DERSİ ARASINAV TARİHLERİ BÖLÜMÜ ARASINAV TARİHİ SINAV YERİ Bahçe Bitkileri Bölümü 21.11.2018 Dersin Yapıldığı yer ve Saatte Bitki Koruma Bölümü

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI Bahçe Bitkilerine Giriş (ZF306 ) İnsan Kayn. Ve Yön. Matematik (ZF303-306) Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Mesleki Uygulama Genel Bağcılık Bahçe

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Matematik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak

Detaylı

ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Sert Çek. Meyveler Örtüaltı Yetiştiriciliği Bitki Biyotek. Genel Meyvecilik Genetik Sert Çek. Meyveler Örtüaltı Yetiştiriciliği Bitki Biyotek. Genel Meyvecilik

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Salı BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama I Bahçe Bit. Hasat ve Muh. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Bitki Fizyolojisi -302 Botanik (Elvan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE) 1 I.YARIYIL GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI rtesi I. SINIF Matematik II Ölçme Bilgisi Mikrobiyoloji ZBB-102 Tar. Meteoroloji ve Ekoloji ZF301 Tarım Ekonomisi SPE Toprak Bilgisi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI II. (BAHAR) YARIYIL DERS PROĞRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI II. (BAHAR) YARIYIL DERS PROĞRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. (BAHAR) YARIYIL DERS PROĞRAMI Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Mustafa Gökalp BOYDAŞ Tarım Makinaları Bölümü Tlf:2549 2. SINIF (Tekrar Öğrenciler

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

GOÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KARARLARI Oturum Tarihi Oturum No Karar No

GOÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KARARLARI Oturum Tarihi Oturum No Karar No Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Dekan Prof. Dr. Ali KASAP başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Karar No 01: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14/a maddesine göre Üniversitemiz senato

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu ZF-301 Bahçe Bit. Giriş -303 Genel Meyvecilik (Elvan ÜSTÜN) -303 Sosyal Seçmeli Dersler: l ve Reklk ZF201-203

Detaylı

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak Bilgisi FT 10:00 Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAVI PROGRAMI

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAVI PROGRAMI GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAVI PROGRAMI rtesi tesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi/ Gıda Bileşen. Fiziksel Özellikleri Gıda Müh. Giriş I (Mehmet Korkmaz) Biyoloji Çay ve Şekerli Ürünler

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ YIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ YIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ YIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) YARIYIL ARA SINAV (VİZE) PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) YARIYIL ARA SINAV (VİZE) PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) YARIYIL ARA SINAV (VİZE) PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 14.11

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BOLOGNA SÜRECİ MÜFREDATI (2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) MANTARCILIK PAZARLAMA SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2018-2019 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI ZBB113 Bahçe Bit. ZBB219 Süs Yet ZBB313 Süs Yet ZBB107 Botanik ZBB305 Bahçe Islahı -302 ZBB215 Organik Tarım ZBB311 Organik Tarım ZF302

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI rtesi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301, 306) (ZF 303, 306) (ZF 303-306) (ZF 303, 306) BB III Bahçe Islahı (ZF 306, 303) Genel

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ tesi Kesme Çiçekçilik Genel Seracılık () Çev. Atık Yönet. Bitki Bes. Bozuk (ZF ) Sulama S. Proj. 2 Peyzaj Mimarlığı Sulama ve Drenaj Genetik (ZF

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI S/G S. AYGÜN E.TURAN Bahçe Bitkilerine Giriş E.TURAN- A.SAKA Matematik (ZF306 ) E.TURAN Mesleki Uygulama A.SAKA Genel Bağcılık Bahçe Bitkileri

Detaylı

, 2013, 2014, 2015 VE 2016 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

, 2013, 2014, 2015 VE 2016 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1 2011-2012, 2013, 2014, 2015 VE 2016 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Genel Kimya 10.01.2017 10.30-12.15 D-2 24.01.2017 10.30-12.15 D-2 Matematik-I 18.01.2017 10.30-12.15 B-1-2 01.02.2017

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2018-2019 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ZBB113 Bahçe Bit. Giriş -303 ZBB111 Toprak Bilgisi tesi ZBB101 Matematik (A.G.SARIHAN) -303 ZBB105 Kimya (M.Ç.AYVAZ) -303 ZBB403 Bahçe Bit.

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ZİRAAT FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI 17.11.2018 Cmt TB-201 Diferansiyel Denklemler 11-12 ŞİŞMAN, KM-8 17.11.2018 Cmt TE-101 Genel Ekonomi 12-13 ŞİŞMAN, KM-1, 6,

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ DERS MÜFREDATI

BOLOGNA SÜRECİ DERS MÜFREDATI ZİRAAT FAKÜLTESİ BOLOGNA SÜRECİ DERS MÜFREDAT (2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ) KARAR 2014/04: Bologna süreci kapsamında Fakültemiz Bölümlerinde okutulacak olan lisans dersleri görüşülerek, program ve

Detaylı

Botanik D-9 2.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ****Tarla Bitk. Yetiş İlk. C-6. Uyg C-6

Botanik D-9 2.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ****Tarla Bitk. Yetiş İlk. C-6. Uyg C-6 E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013,2014, 2015 ve 2016 YILI GİRİŞLİLER) 1.SINIF Fizik-I Matematik-I Genel Kimya Moleküler Biyoloji AİİT-I (B-2) (Lab-1) B-2 Türk Dili-I (B-2) Lab-1

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I. YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 1 TBD 102 Botanik-II

Detaylı

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 BOTANİK I BOTANİK

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ (1. ÖĞRETİM) PROGRAMI 1.SINIFLAR

GIDA TEKNOLOJİSİ (1. ÖĞRETİM) PROGRAMI 1.SINIFLAR GIDA TEKNOLOJİSİ (1. ÖĞRETİM) PROGRAMI GT109 Gıdalarda İşlemler I 30-12-2014 10:00 Anfi 1 Öğr.Gör.Dr. E Yaralı GT111 Gıda Kimyası 09-01-2015 14:00 Anfi 1 Öğr.Gör.Dr. E Yaralı GT113 BYL107 Hijyen Sanitasyon

Detaylı

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji ZF 101 08-09 Zooloji 09-10 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 10-11 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 11-12 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) Gıda Mevzuatı AŞ (ZF 101) Gıda Mevzuatı Gıda

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I.YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 2 2 3 5 1 TBD 102 Botanik-II 2 2 3 5 TBD

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik 9:00 Matematik 10:00 Matematik 11:00 Matematik Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Bahçe Bit.

Detaylı

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF Fizik-I Matematik-I (Lab-1) Genel Kimya Moleküler Biyoloji B-2 AİİT-I (B-2) Türk Dili-I (B-2) Lab-1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme B-1 ****Tarla Bitkileri

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI I.SINIF S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Mikrobiyoloji FIY ZF201 08:00-10:00

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI I.SINIF S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Mikrobiyoloji FIY ZF201 08:00-10:00 BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI FIY ZF201 Tarım Ekonomisi SPE ZF306 Genel Meyvecilik MY ZF301 Tarım Ekonomisi Genel Meyvecilik Tarım Ekonomisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB ZF301 TT

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ. Bitki Besleme ve Gübreleme (ZF 206)

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ. Bitki Besleme ve Gübreleme (ZF 206) ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ 11.04.2015 rtesi Kesme Çiçek (ZF306) Genel Sera. (ZF305) Çev. A. Yön. Bitki Bes.BoZ(ZF ) Sul. SİS.ve

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2014-2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Tarımsal İşletmecilik ve Pazarlama

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2014-2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Tarımsal İşletmecilik ve Pazarlama PROGRAM: ARICILIK YARIYILI: I Genel Ekonomi Öğr.Gör.Nermin Çelik Genel Entomoloji Öğr.Gör.Birsen Erincik Arıcılığa Girişi 09:30 10:15 Kalite Güvencesi ve Standartları Tarımsal İşletmecilik ve Pazarlama

Detaylı

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK BAHÇE BİTKİLERİ 1. SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 22 Mart 09:00-09:50 Botanik II Doç. Dr. Yusif ZEYNALOV Z1-Z2 23 Mart 09:00-09:50 Biyokimya Öğr. Gör. Fikret TÜRKAN Z1 24 Mart 09:00-09:50

Detaylı

Perşembe Çarşamba. Genetik (ZF ) T.Dili Y.Dil A.İ.İ.T. Özel Bağcılık (ZF-306) (ZF-306. Toprak Bilgisi (ZF )

Perşembe Çarşamba. Genetik (ZF ) T.Dili Y.Dil A.İ.İ.T. Özel Bağcılık (ZF-306) (ZF-306. Toprak Bilgisi (ZF ) S/G Kesme Çiçekçilik Genel Seracılık () Çev. Atık Yönet. Bitki Bes. Bozuk (ZF ) Sulama S. Proj. 2 Minör Meyveler Ölçme Bilgisi 206-301-302-303-304- Üzümsü Meyveler (ZF 303- Yumuşak Çek. Mey. Hayvan Yetiştirme

Detaylı

FAKÜLTEMİZ 2011 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN ALMALARI GEREKEN SEÇMELİ DERSLER

FAKÜLTEMİZ 2011 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN ALMALARI GEREKEN SEÇMELİ DERSLER FAKÜLTEMİZ 2011 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN ALMALARI GEREKEN SEÇMELİ DERSLER BAHÇE BİTKİLERİ 2.SINIF Fakülte Seçmeli Ders Grubu I Fakülte Seçmeli Ders Grubu II Fakülte Seçmeli Ders Grubu III Üniversite

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2015-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kalite Güvencesi ve Standartları

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2015-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kalite Güvencesi ve Standartları PROGRAM: ARICILIK YARIYILI: I 09:30 10:15 Arıcılığa Girişi 11:30 12:15 Kalite Güvencesi ve Standartları Genel Entomoloji Prof.Dr.Mehmet Karagöz Türkçe İletişim Genetik Kalite Güvencesi ve Standartları

Detaylı

Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.SINIF KOD DERSLER KS TS US Gün Saat Salon

Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.SINIF KOD DERSLER KS TS US Gün Saat Salon Tarım Ekonomisi Bölümü.SINIF TE0 TB08 TB Tarım Ekonomisi Matematik İstatistik 09 09 ZB5 KM9 ZB 56 ZB5 KM9 ZB TB6 Ekoloji 0 KM9 TM06 Meteoroloji 0 TYSS TM04 Teknik Resim 7 Bilg.Lab. TD0 Türk Dili.SINIF

Detaylı

DERS HAVUZU SEÇMELİ DERSLERİ. SHD103 Akvaryumculuk 08/4/2013 12:15 Anfi 2 Etkili Sunum Becerileri SHD157 Gıda Güvenliği 09/4/2013

DERS HAVUZU SEÇMELİ DERSLERİ. SHD103 Akvaryumculuk 08/4/2013 12:15 Anfi 2 Etkili Sunum Becerileri SHD157 Gıda Güvenliği 09/4/2013 DERS HAVUZU SEÇMELİ DERSLERİ Ders Havuzu Dr. R.ÖZÇELİK R.ÖZÇELİK Yard. O ATAY/ L.SAYGILI A.SARI SHD103 Akvaryumculuk 08/4/2013 SHD148 Etkili Sunum Becerileri SHD157 Gıda Güvenliği 09/4/2013 SHD200 Satranç

Detaylı

2018 VE SONRASI GİRİŞLİLER BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. YARIYIL

2018 VE SONRASI GİRİŞLİLER BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. YARIYIL 2018 VE SONRASI GİRİŞLİLER BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. YARIYIL 2. YARIYIL 0621130 İKLİM BİLGİSİ 2 2 3 4 0621230 GENEL EKONOMİ 3 0 3 4 0621131 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 0621231 İSTATİSTİK

Detaylı

ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I ZBB111 Toprak Bilgisi T.AŞKIN (ZF 303) ZBB111 Toprak Bilgisi T.AŞKIN (ZF 303) ZBB111 Toprak Bilgisi T.AŞKIN (ZF 303) ZBB103 Fizik S.BALTA (ZF

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Bahçe Bitkileri D:202 Bitki Fizyolojisi Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı Dil İngilizce II Bitki Fizyolojisi Matematik Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı

Detaylı

2018 VE SONRASI GİRİŞLİLER BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. YARIYIL

2018 VE SONRASI GİRİŞLİLER BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. YARIYIL 2018 VE SONRASI GİRİŞLİLER BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. YARIYIL 2. YARIYIL 0621130 İKLİM BİLGİSİ 2 2 3 4 0621230 GENEL EKONOMİ 2 2 3 4 0621131 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 0621231 İSTATİSTİK

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esasları 23 Temmuz 2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atatürk

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI I.SINIF S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-10:00

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI I.SINIF S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-10:00 BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI FIY ZF-201 Tarım Ekonomisi SPE ZF-306 Genel Meyvecilik MY ZF-301 Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB ZF-301 TT ZF-302 Hayvan Yet. İD ZF-303 HBE ZF301 Bitkilerde

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2015-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2015-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA PROGRAM: ARICILIK 08:30 09:15 09:30 10:15 Proje Hazırlama Arıcılıkta Yapay Tohumlama İşletme Yönetimi I Bal Teknolojisi Tarımsal Savaş ve Arıcılık Prof.Dr.Mehmet Karagöz Arıcılıkta Yapay Tohumlama Proje

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE - Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 251311001 kodlu Zooloji dersinin yerine Tarla Bitkileri Bölümünde açılan 251211010 kodlu Zooloji dersini. - Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

21.01.2013 22.01.2013 23.01.2013 24.01.2013 25.01.2013 28.01.2013 29.01.2013 30.01.2013 31.01.2013 01.02.2013 Matematik

21.01.2013 22.01.2013 23.01.2013 24.01.2013 25.01.2013 28.01.2013 29.01.2013 30.01.2013 31.01.2013 01.02.2013 Matematik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2012 2013 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Atatürk İİ. Tar Kimya Bahçe Bit. Giriş (ZF 306, 303) (ZF 306, 303) (ZF 306, 303 ) Tarım Alet ve Makineları

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI tesi (ZF 303-306) Bahçe Bit. Giriş (ZF 301, 306) (ZF 303-306)

Detaylı

BAHAR YARIYILI ARASINAV TARİHLERİ

BAHAR YARIYILI ARASINAV TARİHLERİ ARICILIK PROGRAMI Çevre Koruma Bilgisayar Lab. Arı Anatomi ve Fizyolojisi Arı Davranışları Uygulamalı Arıcılık I Arıcılık Araç ve Gereçleri Ana Arı Yetiştirme Meslek Etiği Nektar ve Polen Bitkileri Arı

Detaylı

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS Adnan Menderes Üniversitesi KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ORGANİK TARIM PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ TARIM MAKİNELERİ TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER II- ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ 216 ORGANİK TARIM PROGRAMI

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ I. SINIF 2010-2011 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI G Ü N L E R PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ I. SINIF 2010-2011 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI G Ü N L E R PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ I. SINIF 2010-2011 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI 08 00-08. 50 İklim Bilgisi 09 00-09. 50 İklim Bilgisi Tarım Deontolojisi 10 00-10. 50 Y.Doç.Dr. S. Sancaktaroğlu

Detaylı

20 ve 20 Nolu Derslikler Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Katındadır.

20 ve 20 Nolu Derslikler Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Katındadır. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ-I BAHÇE BİTKİLERİ-II BAHÇE BİTKİLERİ-III BAHÇE BİTKİLERİ-IV Normal Öğretim P 1 08:

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (1. ÖĞRETİM) 05.01.16 Salı Hijyen ve Sanitasyon Anfi 1. 04.01.16 Pazartesi Temel Mikrobiyoloji Anfi 1 Öğr.Gör. A.

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (1. ÖĞRETİM) 05.01.16 Salı Hijyen ve Sanitasyon Anfi 1. 04.01.16 Pazartesi Temel Mikrobiyoloji Anfi 1 Öğr.Gör. A. GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (1. ÖĞRETİM) Gıdalarda İşlemler I Dr. Gıda Kimyası Dr. Çevre Koruma Mikrobiyoloji A.SARI Kanatlı Hayvan Ür. Hijyen ve Sanitasyon Kimyaya Giriş I N.SARIKAVAKLI Meslek Etiği Bilimsel

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE I BAHÇE II BAHÇE III BAHÇE IV

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE I BAHÇE II BAHÇE III BAHÇE IV IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRT FKÜLTESİ BHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YRIYILI HFTLIK DERS PROGRMI Normal Öğretim P 1 08: 00-09: 00 Bahçe Bitkilerine Giriş Uyg. (Z3) 2 09: 00-10: 00 Bahçe Bitkilerine Giriş

Detaylı

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08.30 09.

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08.30 09. E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER) *Mühendislik Mekaniği (İŞ-1) *Ölçme Bilgisi(İŞ-2) Teknik Resim(B-1) Yabacı Dil-II (C-3) Biyokimya(D-10) Meteoroloji

Detaylı

Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar

Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar Bölümler 07 08 09 10 11 12 13 14 15 BB 101 Bahçe Prof.Dr. Halit YETİŞİR TBD 109 Kimya TBD 107 Fizik TBD101 Botanik Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR TBD 105 Öğr.Gör. Zeynel TBD 103 Zooloji

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2013-2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2013-2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2013-2014 PROGRAM: ARICILIK YARIYILI: I Yabancı Dil I (İngilizce) Hülya Örnekçi Genel Entomoloji Doç.Dr.Mehmet Karagöz Botanik 09:25 10:10 Üretim Planlamaları 11:15 12:00

Detaylı

U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ ÖN KAYIT FORMU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ ÖN KAYIT FORMU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI WEB TASARIMI ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ENTEGRE OFİS TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ MATEMATİK I BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I I I I VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR DONANIMI GRAFİK VE

Detaylı

*Mühendislik Mekaniği (İŞ-1) *Ölçme Bilgisi(D-3) Teknik Resim(İş-1) Yabacı Dil-II (D-2) Biyokimya(D-10) Uyg Uyg Uyg

*Mühendislik Mekaniği (İŞ-1) *Ölçme Bilgisi(D-3) Teknik Resim(İş-1) Yabacı Dil-II (D-2) Biyokimya(D-10) Uyg Uyg Uyg E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017 VE 2018 YILI GİRİŞLİLER) *Mühendislik Mekaniği (İŞ-1) *Ölçme Bilgisi(D-3) Teknik Resim(İş-1) Yabacı Dil-II (D-2)

Detaylı

BAHAR YARIYILI VİZE TARİHLERİ

BAHAR YARIYILI VİZE TARİHLERİ ORGANİK TARIM I Yabancı Dil - II 04 Nisan 2017 Doç. Dr. Funda YOLDAŞ Bitki Fizyolojisi 05 Nisan 2017 Doç. Dr. Funda YOLDAŞ Bitkisel Üretim İlkeleri 05 Nisan 2017 Doç. Dr. Funda YOLDAŞ Hayvansal Üretim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DERS PROGRAMI. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Üretim Planlanmaları Yrd.Doç.Dr.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DERS PROGRAMI. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Üretim Planlanmaları Yrd.Doç.Dr. PROGRAM: ARICILIK YARIYILI: II Üretim Planlanmaları Arılıkta İlkbahar Uygulamaları Temel Bilgi Teknolojileri Yrd.Doç.Dr.Okan ATAY Uygulamalı Arıcılık I Yrd.Doç.Dr.Okan ATAY Arı Davranışları (Arıcılık Müzesi)

Detaylı

DERS HAVUZU SEÇMELİ DERSLERİ. SHD103 Akvaryumculuk :00 Derslik 5. SHD157 Gıda Güvenliği :00 Derslik 3

DERS HAVUZU SEÇMELİ DERSLERİ. SHD103 Akvaryumculuk :00 Derslik 5. SHD157 Gıda Güvenliği :00 Derslik 3 DERS HAVUZU SEÇMELİ DERSLERİ Ders Havuzu Dr. R.ÖZÇELİK SHD103 Akvaryumculuk 14.04.2014 SHD157 Gıda Güvenliği 14.04.2014 SHD200 Satranç 14.04.2014 SHD153 Fotoğrafçılık 14.04.2014 SHD269 SHD224 Sağlıklı

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar

Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar Bölümler 05 06 07 08 09 10 11 12 Bahçe BB 101 Prof.Dr. Halit YETİŞİR TBD 109 Kimya TBD101 Botanik Hasan TBD 107 Fizik TBD 105 Kayseri: Anfi TBD 103 Zooloji Doç.Dr. Ayşe TOLUK

Detaylı

Ziraat Fakültesi. Zootekni. FZK1085 FİZİK Zorunlu KMY1085 KİMYA Zorunlu

Ziraat Fakültesi. Zootekni. FZK1085 FİZİK Zorunlu KMY1085 KİMYA Zorunlu Ziraat Fakültesi Zootekni 1. Yarıyıl Dersleri BYL1183 BOTANİK Zorunlu 2 2.00 0 5.00 FZK1085 FİZİK Zorunlu 3 0.00 0 4.00 KMY1085 KİMYA Zorunlu 3 0.00 0 4.00 BSM1501 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0.00 0 3.00 TAR1301

Detaylı

5İ DERSLERİ FİNAL BÜTÜNLEME SINAV SAATİ SINAV YERİ

5İ DERSLERİ FİNAL BÜTÜNLEME SINAV SAATİ SINAV YERİ 5İ DERSLERİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Atatürk ilke ve İnkılapları Tarihi I-II Türk Dili I-II Yabancı Dil I-II 27.05 2015 17.06.2015 17:00-19:00 Yüksekokulumuz Derslikleri BÖLÜM DIŞI DEÇMELİ DERSLER H.A.SARI

Detaylı

TÜM ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYRU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

TÜM ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYRU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU TÜM ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYRU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU - Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 251312007 kodlu Tarımsal Ekoloji

Detaylı

GENEL SINAV KURALLARI. 1. Sınav sırasında her öğrenci kimliğini veya öğrenci belgesini bulundurmak zorundadır.

GENEL SINAV KURALLARI. 1. Sınav sırasında her öğrenci kimliğini veya öğrenci belgesini bulundurmak zorundadır. GENEL SINAV KURALLARI 1. Sınav sırasında her öğrenci kimliğini veya öğrenci belgesini bulundurmak zorundadır. 2. Öğrenciler atandıkları sınıfta sınava girmelidir. 3. Sınav süresinin 15 dakikası tamamlanmadan

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DERS PROGRAMI. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Ana Arı Yetiştirme

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DERS PROGRAMI. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Ana Arı Yetiştirme PROGRAM: ARICILIK Ana Arı Yetiştirme Arı ve Arıcılık Ürünleri (Anfi 1) Çevre Koruma (Anfi 1) Nektar ve Polen Bitkileri Nektar ve Polen Bitkileri Arı ve Arıcılık Ürünleri Arı Ekolojisi Arı Hastalık ve Zararlıları

Detaylı

ÖRGÜN ÖĞRETİM Vize Final Bütünleme Saat

ÖRGÜN ÖĞRETİM Vize Final Bütünleme Saat ÖRGÜN ÖĞRETİM Vize Final Bütünleme Saat Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Toprak Bilgisi Genel Botanik L.DÜZDEMİR BAĞCILIK 1 16.11.2015 04.01.2016 18.01.2016 10:30 H.YENER BAĞCILIK 1 17.11.2015 05.01.2016 19.01.2016

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) YARIYIL DERS PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) YARIYIL DERS PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 0607 EĞİTİMÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) YARIYIL DERS PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU EPosta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 58 TARIM EKONOMİSİ.SINIF TE0

Detaylı