T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Nisan 2000 CUMA. TBMM Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Nisan 2000 CUMA. TBMM Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 2000 CUMA Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 679 Karar Tarihi : İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin Nato ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 79 uncu Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 27/4/2000 Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 2000/461 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: (9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 680 Karar Tarihi; Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 79 uncu Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/24) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 681 Karar Tarihi: tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul'da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 79 uncu Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 682 Karar Tarihi: İzmit'de SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi AŞ.'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E.Yalım EREZ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 79 uncu Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 (9/27) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 683 Karar Tarihi: Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye eski Bakanı İsmet ATTİLA hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 80 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 684 Karar Tarihi: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati ÇELİK hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 80 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 685 Karar Tarihi: Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet eski Bakanı Işın ÇELEBİ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 80 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı : (9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 686 Karar Tarihi: İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde Devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 80 incı Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 687 Karar Tarihi: Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Burhan KARA hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 688 Karar Tarihi : Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Mehmet AĞAR hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 (9/39) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 689 Karar Tarihi: İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak Devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 690 Karar Tarihi: Yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, Devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, Hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 691 Karar Tarihi: Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davranmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet MENZİR hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. (9/43) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Karar No. 692 Karar Tarihi: Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Güneş TANER ve eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 28 Nisan Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Kanun Hükmünde Kararname Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Karar Sayısı: KH K/596 Dair Kanun Hükmünde Kararname Sivil Savunma Kanununda değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 1/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Madde 1-9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. "Ek Madde 12- Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il sivil savunma müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerinde mesai saatleriyle bağlı olmaksızın ekli listede belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek sözleşmeli personelin nitelikleri, çalıştırılma usul ve esasları ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesi ile tespit edilen üst sının geçmemek kaydıyla ücret ve diğer mali haklan İçişleri Bakanlığının teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sivil savunma arama ve kurtarma hizmetlerinde ça lıştırılacak personel, 1 yıl süreyle sözleşme yaparak göreve başlar. Bu sürenin bitiminde görevlerine devam etmeleri İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin sözleşmeleri, birer yıllık sözleşme yapılmak kaydıyla azami 45 yaşına girdikleri tarihe kadar uzatılabilir. Görevde başarısız olanlar ile disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle görevde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir. Sözleşmesi feshedilen veya uzatılmayanların kurumla ilişiği kesilir. Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (bütün ödemeler dahil, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde yapılan tazminat ödemeleri hariç) iki katının hizmet yıllan toplamı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. İkramiye hesabında 10 yıldan fazla olan süreler dikkate alınmaz. İkramiyelerden damga vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak emeklilik haklarını kazananlara bu ikramiye ödenmez. Bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bülent ECEVIT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R.ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakanı M. KEÇECİLER Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı E. S. GAYDALI Devlet Bakanı F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı S.ORAL Devlet Bakanı V. Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı S.ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Kültür Bakanı V. F. AYTEKİN Çevre Bakanı LİSTE UNVANI ADEDİ Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Sivil Savunma Uzmanı Şef Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Daire Tabibi Veteriner Psikolog Sosyal Çalışmacı Sağlık Memuru Mühendis Arama ve Kurtarma Teknisyeni TOPLAM Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

9 28 Nisan Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Atama Kararları Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/410 1 Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Nuri AYDOĞAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/411 1 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Teknik İşler Müdürü Kerim TAŞ'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 8 nci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı : 2000/431 1 Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Çevre Bakanlığı Şube Müdürü Ahmet AĞAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/420 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bingöl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürü Servet ALPARSLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/421 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, İsmet GÜNAY'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanlığından : Karar Sayısı : 2000/422 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş Müfettişi Yaşar SEYFİ'nin atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanun'la eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Doç. Dr. O. DURMUŞ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sağlık Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

11 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Ulaştırma Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/437 1 TCDD İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit SÖY- LER'in, Yönetim Kurulu Üyeliği süresi dolduğundan, bu göreve yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/237 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine M. Tolga ERPOLAT'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/423 1 Trabzon İl Müdürü Ali ÇANKAYA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Trabzon İl Müdürlüğüne Hasan ARA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 28 Nisan 2000-Sayı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/439 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Refik KORKMAZ'ın atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı Kültür Bakanlığından: Karar Sayısı: 2000/424 1 Batman İl Kültür Müdürü Celal KAYA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Kültür Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ İ. TALAY Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kültür Bakanı Kültür Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/434 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcılığına, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ayşegül UĞURLUOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ İ. TALAY Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kültür Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

13 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Turizm Bakanlığından : Karar Sayısı: 2000/426 1 Bakanlık Müşaviri Hikmet DEMİRTAŞ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Turizm Bakanı yürütür. 26 Nisan 2000 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ E. MUMCU Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Yönetmelikler Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 11/10/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "2 - Geodezi, Fotogrameti, Harita veya Harita ve Kadastro Mühendisi olup, profesör ve doçent unvanı almak, kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yapan birimlerinde en az 2 yıl daire başkanı, bölge müdürü, en az 4 yıl daire başkan yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, kadastro müdürü, en az 6 yıl baş mühendis, teknik şef, en az 10 yıl müfettiş olarak görev yapmış veya en az 20 yıl kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili çalışmış olmak gerekir." Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları, belli süreler barındırıldıkları, eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını, barındırılmalarını ve eğitilmelerini temin etmek, bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulacak olan, hayvanların alınıp satıldıkları satış yerleri, belli süreler barındırıldığı hayvan barınak, konukevi, otel ve hayvan pansiyonları ile hayvanların eğitildiği eğitim yerleri ve benzeri yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartları ile bu yerlerin kuruluş, ruhsatlandırma, çalışma, denetlenmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik; 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen, Ev ve süs hayvanı: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

15 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Ev ve süs hayvanı satış yeri: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan, bakım ve beslenmeleri sahiplerince karşılanılan hayvanlar ile, bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, gıda maddesi gibi mamullerin satıldığı yerleri, Hayvan barınak, konukevi, pansiyon ve oteli: Ev ve süs hayvanlarının geçici süreler için barındırıldıkları yerleri, Hayvan eğitim yeri : Hayvan sahibinin isteği veya işletme amaçlan doğrultusunda, hayvanlara itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif, avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri, Akvaryum : Tatlı ya da tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların barındırıldığı, beslendiği değişik ebatta camekanlı hazneyi, Kafes : Değişik ırk ve türden hayvanları kapalı tutmak için kullanılan tel, plastik gibi kolay dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmış, taşınabilir yada sabit hayvan barınaklarını, Kafes kuşları: Her türlü ihtiyacı kafes içinde karşılanan kuşları, Tasma: Kedi, köpek gibi hayvanların boynuna veya gövdelerine takılan sevk kayışı veya zincir ile künye takmaya müsait deri, naylon ve benzeri maddelerden yapılmış yassı halkayı, Sağlık karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkalini, aşılamalarını ve parazitlere karşı ilaçlamalarını gösteren veteriner hekim onaylı belgeyi, Dezenfeksiyon : Mikroorganizmaların fiziki, kimyevi ve ültraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini, Dezenfeksiyon belgesi : Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, konukevi, pansiyon, otel gibi hayvanların geçici süre barındırıldıkları yerler ile eğitim yerlerinin, usulüne uygun dezenfekte edildiğim belgeleyen, kullanılan dezenfektanın adını, miktarını, yöntemini ve dezenfekte edilme tarihini içeren bilgileri kapsayan veteriner hekim onaylı belgeyi, İşyeri sorumlu veteriner hekimi: Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, konukevi, otel, pansiyon gibi hayvanların geçici süre barındırıldığı yerler ile eğitim yerlerinin dezenfeksiyonu ve buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalarından sorumlu, bölge veteriner hekimler odasına kayıtlı veteriner hekimi, Kuruluş izni : Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için İl Müdürlüğü tarafından verilen izni, Ruhsat: İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitilme yerlerine, faaliyete geçmesi için verilen izni, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, Genel müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, İl müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini, İlçe müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Müracaat ve İzin İşlemleri Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri, Konukevi, Pansiyon, Otel ve Eğitim Yeri Kuruluş İzni İçin Gerekli Belgeler Madde 5 Ev ve süs hayvanı satış yeri, konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak yeri ile hayvan eğitim yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır. a) Ek-1'e uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi, b) İş yerinin yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren ilgili belediye fen işleri müdürlüğünden onaylanmış krokisi, c) İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet projesi, d) Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu. Bu bilgi ve belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere, Ek-2'deki örneğe uygun olarak kuruluş izni verilir. Ruhsat Almak İçin Gerekli Belgeler Madde 6 Ev ve süs hayvanları satış yeri, konukevi, pansiyonu, otel gibi barındırma yeri veya eğitim yeri kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar, ruhsat alabilmek için, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

17 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 a) Sorumlu veteriner hekimle; bölge veteriner hekimler odası tarafından düzenlenmiş çalışma izin belgesi üzerine en az bir yıllık yapılmış noter onaylı sözleşme, b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge, c) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin; noter tasdikli uzmanlık belgesi fotokopisi. Müracaat ve ekleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve yetkililerin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan yerlere ruhsat verilir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar adına, Ek-3'te bir örneği bulunan ruhsat düzenlenir. Bunlar bir yazı ile Bakanlığa bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik ve Hijyenik Şartlar Genel Şartlar Madde 7 Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur. 1) İşyeri zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır. 2) İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır. 3) İş yerlerinde şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır. 4) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır. 5) Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır. 6) İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır. 7) İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı, hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır. 8) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: ) İşyeri her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve örneği Ek-9'da bulunan dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine aşılmalıdır. 10) Her kafeste yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler, her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir. 11) Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir. 12) Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde, tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır. 13) İşyeri alanı, hayvan başına en az aşağıdaki gibi olmalıdır. Her bir adet köpek için 0,8 m2, Her bir adet yılan için 0,2 m 2, Her bir adet sincap için 0,3 m 2, Her bir adet kedi için 0,2 m 2, Her bir adet tavşan için 0,3 m 2, Her bir adet fare, kobay, hamster için 0,1 m 2, 25 adet kanarya, muhabbet kuşu vb. küçük kafes kuşları için 0,4 m 2, 5 adet sevda papağanı, kolyeli papağan vb. orta boy kafes kuşları için 0,4m. 14) İş yerlerinde köpek, kedi, sincap ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır. 15) Akvaryum, raflar, kafesler ve masaların kapladığı alanlara ek olarak, hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır. 16) Kafeslere konulan altlıklar en az haftada bir defa, gerekli durumlarda daha sık değiştirilmeli ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir. 17) İş yerlerinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların ayrılacağı sağlıklı hayvanlardan uzak bağımsız bölümler halinde, her hayvan türü için ayrı karantina yerleri ve kafesleri bulundurulmalıdır. 18) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır. 19) Temizlik artıkları, hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar, çöp kutusu içine konan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulacak, işyeri dışına bırakılmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

19 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 20) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir. 21) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. 22) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, il veya ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından, her türlü sağlık kontrolleri yapılmak üzere karantinaya alınabilir. Karantina sonunda sağlıklı hayvanlara sağlık karnesi düzenlenerek işyeri sahibine iade edilir. Bu süre içinde hayvanların her türlü masrafları işyeri sahibine aittir. Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Madde 8 Ev ve süs hayvanlarının satış yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur. a) Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve bağlı bulunan veteriner hekimler odası tarafından onaylanmış çalışma saatlerini gösterir belgeyi iş yerinde bulundurulması zorunludur. b) Hayvanlar işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihi de belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır. c) İki aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8 inci haftada (56 günlük) Panleukopenia ve Rhinotracheitis, köpekler 8 inci haftada (56 günlük) Parvo Viral Enterit, Corona, Hepatit, Leptozpirozis ve gençlik hastalığına karşı, 12 nci haftada kuduz hastalığına karşı sorumlu veteriner hekim tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır. d) Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır. e) Yurt dışından ithal edilen hayvanların sağlıklı olduğu ve menşe ülkede bulaşıcı hastalık bulunmadığına dair, gümrük veteriner hekimince verilen raporlar ile gümrük belgelerinin bulundurulması zorunludur. f) İşyerlerinde yılan, kertenkele, kaplumbağa, kurbağa, her türlü kuş ve akvaryum balıkları hariç diğer hayvanların türe bağlı tüm aşılarının yapıldığını gösteren sorumlu veteriner hekim onaylı sağlık karneleri bulundurulmalıdır. g) İş yerinde satılan hayvanlarla ilgili bir örneği Ek-5'te bulunan kayıt formu doldurulup, sorumlu veteriner hekimin onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: h) İşyerlerinde, kaplumbağa, balık, yılan, kertenkele gibi akvaryum hayvanları, kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kuş türleri ile kedi, köpek, gibi hayvanlar ayrı bölümlerde barındırılmalı ve satılmalıdır. ı) Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz. i) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir, j) Koruma altına alınan hayvanların satışı yasaktır. Hayvan Konukevi, Pansiyon, Otel ve Eğitim Yerleri Madde 9 Hayvan konukevi, pansiyon, otel ve eğitim yerleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır. a) Konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barındırma yerleri ve eğitim yerleri sorumlu veteriner hekim bulundurmak ve bağlı bulunan veteriner hekimler odası tarafından onaylanmış çalışma saatlerini gösterir belgeyi iş yerinde bulundurmak zorundadır. b) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerine getirilen hayvanlar, Ek-7'deki örneğe uygun hayvan teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Bu tutanakta; hayvanın ismi, eşkali, özel işaretleri, hayvan sahibinin adı, adresi, telefonu bulunacaktır. Ayrıca hayvanın teslim edilen yerde hangi koşullarda barındırılacağı, besleneceği, hayvan sahibinin varsa özel istekleri, hasta olduğunda hangi veteriner hekimin tedavi edeceği, başvurulacak adresler, hayvanın teslim alındığı ve teslim edildiği tarih bulunacaktır. c) Eğitim yerlerinde, tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılacak ve hayvan sahibinin imzası alınacaktır. d) Kanatlı hayvanlar, içinde yaşadıkları kafesleri, ekipmanları, yemi ve varsa yem ilaveleri ve vitaminleri ile birlikte getirilecektir. e) Akvaryum, balık yemi ve akvaryum ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir. f) Köpekler; kuduz, parvoviral enteritis, distemper, corona, kediler; kuduz, feline panleucopenie, feline rhinotracheitis'e karşı aşılanmış olmalıdır. g) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerince temin edilecektir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı hayvan teslim tutanağında belirtilecektir. h) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa sorumlu veteriner hekimin kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

21 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 ı) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılabilir. i) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri, buralara getirilen hayvanlar için, Ek-10'daki örneğe uygun olarak taahhütname de alabilir. j) Her türlü barınak ve eğitim yerlerinde her hayvanın ırkına, özelliklerine, büyüklüğüne, yaşamına uygun olarak yaşam koşullan sağlanacaktır. k) Hayvan eğitimi yapılan yerler, yeterli eğitim pisti ile alet ve ekipmanlara sahip olmalıdır. 1) Hayvan eğitim yerlerinde diplomalı eğitim uzmanı ve yeterli sayıda bakıcı olmalıdır. m) Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarının çalışma izni olmalıdır. n) Yabancı uyruklu eğitimcilerin uzmanlık belgeleri, yetkili makamlarca tasdiklenmiş olmalıdır. Sorumlu Veteriner Hekim İstihdamı Madde 10 Bu Yönetmelik kapsamında kurulan ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyon gibi her türlü barınaklar ile hayvan eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur. İşyeri sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır. Sorumlu veteriner hekim ile, işyerinin bulunduğu ilin bağlı olduğu veteriner hekimler odasından alınacak çalışma izin belgesi üzerine noterden, en az bir yıllık sözleşme yapılır. Sözleşmenin bir sureti Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir. Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği takdirde, bir ay önceden iş yeri sahibine ve bulunduğu yerdeki mülki amirliğe bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde, iş yeri sahibi bir ay önceden veteriner hekime, bulunduğu yerdeki mülki amirliğe ve bölge veteriner hekimler odasına bildirmek ve yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekim ile çalışmak zorundadır. Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulukları Madde 11 Sorumlu veteriner hekimin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Sorumlu veteriner hekim, işyerlerinin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, işyerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasın- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: dan, işyerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasından, atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur. b) İşyerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla il veya ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir. c) Sorumlu veteriner hekim, bu tür iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz. d) İş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. e) İşyerleri ile sözleşme imzalayan sorumlu veteriner hekim, bulunduğu yerdeki veteriner hekimler odası tarafından hazırlanarak onaylanmış çalışma izin belgesini ve çalışma saatlerini gösterir belgeyi işyerinde görülebilir bir yere asmakla yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Dosyalama Madde 12 Dosyalama aşağıdaki şekilde yapılır. a) Hayvan satış yerlerinde bulunan hayvanlar, örneği Ek-4'te bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfaları il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır. Hayvan satış yerlerinde satılan her hayvan için Ek-5'teki Hayvan Satış Belgesi doldurulur. Hayvan Satış Belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir. b) Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek-6'da bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfalan il müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır. Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek-7'de bulunan Hayvan Teslim Tutanağı ile teslim alınır. Bu form iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

23 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Hastalık Bildirimi Madde 13 Bu Yönetmeliğe tabi işyerlerinde hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse sorumlu veteriner hekim, bu durumu Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne derhal bildirmekle yükümlüdür. Kapatma, Değişiklik ve İlaveler Madde 14 Ruhsat almış hayvan satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyonları ile hayvan eğitim yerleri, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapamazlar. Verilen ruhsat, gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar için olup, üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder. Ruhsatta belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile mülki amirliğe bildirilir. Dilekçeye Bakanlık il müdürlüğüne gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle ruhsatın aslı eklenir. Bakanlık il müdürlüğü ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat düzenler. Ruhsatın kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı, bir dilekçeye eklenerek bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat edilir. Bakanlık il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak ruhsat düzenlenir. Bu Yönetmeliğe tabi işyerlerinin faaliyetlerinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir yazı ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe bildirilir. Denetim Madde 15 Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, hayvan pansiyon ve otelleri ile hayvan eğitim yerlerinin çalışmaları her zaman için bu Yönetmelik dahil, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Kanuna ait yönetmelik ve talimatlara uyulup uyulmadığı yönüyle, il veya ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin denetimine tabidir. Denetim, en az yılda dört defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın yapılır ve eksiklikler tespit edilerek Ek-8'deki örneğe uygun olarak denetim tutanağı düzenlenir. Hazırlanmış olan denetim tutanağı, önerilerle birlikte, giderilmesi için belli bir süre de verilerek işyeri sahibiyle birlikte sorumlu veteriner hekime bildirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: Yasaklar Madde 16 Yasaklar aşağıda sayılmıştır. a) Bu iş yerleri, başka işyeri ve meskenle doğrudan ilişkili olmamalıdır. b) İş yerlerinde, reçeteye tabi olmayan veteriner müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı yapılamaz. c) İş yerlerinde, hayvan üretimi yapılamaz. d) Bu iş yerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır. e) İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez. f) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerini, işyeri sorumlu veteriner hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz. g) Satış yerlerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz. h) Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol açacak yöntemler uygulanamaz ve cihaz tatbik edilemez. ı) Ev ve süs hayvanları satış yeri, hayvan konukevi, pansiyon ve otelleri ile her türlü hayvan eğitim yerlerinin iş yeri kurma izni ve ruhsat almadan faaliyete geçmesi, ruhsat almış iş yerlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tesbiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde iki kez yazılı ikazı takiben işyeri hakkında kapatılma kararı verilir. Halen Çalışan Ev ve Süs Hayvanı Satış, Barındırma ve Eğitim Yerlerinin Durumu Madde 17 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Yönetmelikte bahsedilen sahada faal olan işyerleri altı ay içinde, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurarak, bulundukları yerdeki mülki amirliğe başvurmak zorundadır. Yürürlük Madde 18 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18

25 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 EK-1 BAŞVURU DİLEKÇESİ 1) Kurulacak İşyerinin a) Sahibinin Adı Soyadı b) Ticari Adı c) Adresi d) Telefon Numarası e) Faks Numarası 2) İşyerinin faaliyet alanı: O Süs hayvanları satış yeri. O Hayvan barınak, konukevi, pansiyon, oteli. O Hayvan eğitim yeri. 3) İşyerinde çalışacak personel sayısı ve görevleri. 4) İşyerinin faaliyete başlama tarihi. İşyeri Sahibinin Adı Soyadı- İmza Tarih Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

26 Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: EK-2 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ÎL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ İZİN BELGESİ İşyerinin a) Sahibinin Adı Soyadı : b) Ticari Adı c) Faaliyet Alanı d) Adresi e) Telefon Numarası f) Faks Numarası g) Ada Pafta ve Parsel Numarası Bu belge ile yukarıda adı ve adresi yazılı kuruluş izni verilmiştir. İl Müdürü Tarih-İmza Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

27 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 27 EK-3 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ RUHSATI İŞYERİ SAHİBİNİN ADI İŞYERİNİN TİCARİ ADI ADRESİ FAALİYET ALANI RUHSAT NUMARASI RUHSAT TARİHİ Yukarıda adı ve adresi belirtilen işyerine, Ev ve Süs Hayvanlarının Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edildiğinden ruhsatı verilmiştir..../.../ İl Müdürü Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

28 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22 YILI SÜS HAYVANI SATIŞ YERİ KAYIT DEFTERİ Sıra Hayva- Hayvanın Hayvanın Sayısı Geldiği Geldiği Aşılandığı Aşı Satış Düşünceler No nın Irkı Cinsi Yer Tarih Tarih Türü Tarihi Türü ; EK-4 1., 1 i i ı i ı, t c, I < I ( 1, J Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: (

29 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 29 EK-5 SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERLERİ HAYVAN SATIŞ BELGESİ SAYI TÜRÜ IRKI CİNSİYETİ EŞKALİ ÖZEL İŞARETLERİ HAYVANIN GELDİĞİ YER DOĞUM TARİHİ YAPILAN^AŞILAR-TARİHİ UYGULANAN PARAZİTER İLACIN ADI-TARİHİ HAYVANI ALANIN ADI ADRES - TEL HAYVANIN BAKILACAĞI ADRES-TEL İşyeri Sahibi Sorumlu Veteriner Hekimi HayvaiH Alanın Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza Not: Hayvan Satış Belgesi, iki nüsha halinde düzenlenerek, bir nüshası hayvanı alan kişiye verilecek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

30 i Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24 BARINMA YERLERİ İLE EĞİTİM YERLERİNE AİT KAYIT DEFTERİ Sıra Hayvanın Hayvanın Hayvanın Adedi Geldiği Kalacağı Ayrıldığı Verilecek Eğitimin No Türü Irta Cinsi Tarih Süre Tarih Tür Düşünceler s*! EK-6 V ISayfa : 30 RESMÎ GAZETE 28 Nisan Sayı: 24033

31 28 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 31 HAYVAN TESLİM TUTANAĞI 1) Hayvanın: -Adı - Yaşı - Türü : - Irkı - Cinsiyeti : - Eşgali - Özel İşaretleri -Huylan ve tuvalet alışkanlığı - Teslim alındığı tarih - Teslim edileceği tarih - Hayvana yapılmış olan aşılar ve tarihleri - Halihazırda ilaç veya muadili preparat kullanıp kullanmadığı: - Ne sebeple kullandığı - Kullandığı preparatların adı, kullanım şekli ve dozu 2) Hayvan Sahibinin : - Adı Soyadı - Ev adresi ve telefon numarası : - Hayvanın kalacağı sürede bulunacakları adres ve telefon numarası: EK-7 3) Hayvan Sahibinin Özel İstekleri - Barındırılacağı koşullar : - Yiyecek temini ve saatleri : - Verilmesi gereken ilaç, vitamin ve minerallerin temini ile kullanım şekli ve dozu: - Hayvanın kalacağı sürede hastalanması halinde, başvurulacak özel veteriner hekimi varsa adı, adresi ve telefon numarası: - Hayvana verilecek eğitim çeşidi: 4) Sorumlu Veteriner Hekimin : -Teslim alındığı sırada yapmış olduğu muayene sonucu: İşyeri Sahibi Sorumlu Veteriner Hekim Hayvan Sahibi Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Tarih- İmza Tarih- İmza Tarih- İmza Not: Bu form iki nüsha düzenlenerek, bir nüshası hayvan sahibine verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

15 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15374&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ev ve süs

15 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15374&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ev ve süs ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: ev ve süs Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETĠM, SATIġ, BARINMA VE EĞĠTĠM YERLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETĠM, SATIġ, BARINMA VE EĞĠTĠM YERLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 8 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı 28078 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETĠM, SATIġ, BARINMA VE EĞĠTĠM YERLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği. Genel Hükümler. Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar

Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği. Genel Hükümler. Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği Genel Hükümler Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar Yasal Dayanak Madde 1 Bu yönetmelik 1580 sayılı kanunun 15. maddesinin 5,14, 29 ve 53. fıkraları, 19. maddesinin

Detaylı

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28152 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü, VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 6343, 3285, 441, 2527 Yayımlandığı R.Gazete 18.06.2001, 24436 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

e) İlçe Müdürlüğü:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine bağlı İlçe Müdürlükleri dir.

e) İlçe Müdürlüğü:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine bağlı İlçe Müdürlükleri dir. Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği Yetki Kanunu 3285, 441, 6343, 7472 Yayımlandığı R.Gazete 27 Temmuz 2000, 24122 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Veteriner

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve poliklinikleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve poliklinikleri kapsar. 15 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28085 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28085 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 20 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayi : 26468 Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE

Detaylı

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK 21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN HASTANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27/01/05 Resmi Gazete Sayı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete; Tarih:10 Ağustos 2005 Çarşamba, Sayı: 25902 Karar Sayısı : 2005/9207 Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709

Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709 Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 0-5 Nisan 202 Yayımlandığı Tarih 5 Nisan 202 Sayı 202-7 İÇİNDEKİLER - - - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 25 Mayıs 02 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 03 Haziran 2010 Sayı 449 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL. Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; kanatli hayvanlara ait kuluçkahaneler ve

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL. Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; kanatli hayvanlara ait kuluçkahaneler ve KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL YÖNETMELIGI Yetki Kanunu 3285, 441, 6343, 7472 Yayimlandigi R.Gazete 18 Haziran 2004, 25496 BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ 2645 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.2.1989, No : 89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.5.1986, No : 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.3.1989, No :

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 19 Eylül 04 Ekim 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Ekim 2010 Sayı 460 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su

Detaylı