Kablosuz & Mobil Sistemlere Genel Bir Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kablosuz & Mobil Sistemlere Genel Bir Bakış"

Transkript

1 Kablosuz & Mobil Sistemlere Genel Bir Bakış Cenk ATLIĞ Bilgisayar Mühendisliği Trakya Üniversitesi Teknoloji Hücresel Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) Küresel Konumland rma Sistemi (GPS) Uydu-Tabanl Kişisel İletişim Servisleri Ad-Hoc Ağlar Alg lay c Ağları Kablosuz ve Mobil Teknolojiler Servisler/ Özellikler Taşınabilir telefonlar ile ses ve veri Kablosuz arayüz ile geleneksel yerel alan ağı 3 boyutlu pozisyon ve h z Çağrı cihazı hizmetleri, ses Ayn mekandaki bilgisayarlar n bilgi alışverişi Kablosuz özellikli küçük alg lay c lar Kapsama Alan Sürekli Kapsama Yanl zca yerel yerde Dünyan n her yerinden ~ Tüm dünya Yerel Ağlara Benzer Küçük bir bölge K s tlamalar Çok düşük bant genişliği K s tl kapsama alan Pahal Pahal K s tl kapsama alan K s tl kapsama alan Örnek Sistemler Hücresel tel., avuçiçi bilgisayar IEEE x, Motorola s ALTAIR GNSS, NAVSTAR Iridium, Teledesic Bluetooth, Ultrawide band, ZigBee Savunma ve sivil uygulamalar Hücresel Konular Sinyal Şiddeti Sinyal Şiddeti (db) Cell R (a) İdeal Hücre (b) Pratik Hayattaki Hücre R R R R (c) Farkl Hücre Modelleri Hücre i Hücre j i hücresi seçilir İdeal s n r j hücresi seçilir 1

2 i Baz İstasyonundan (Bİ) gelen Sinyal şiddeti P min Bİ i X Frekans Değiştirme Bölgesi (Handoff Region) 1 P i (x) X 3 Mİ X 5 E X th P j (x) X 4 j Baz İstasyonundan (Bİ) gelen Sinyal şiddeti Bİ X j Değişik baz istasyonlarından gelen sinyal şiddetine bakarak, en doğru şekilde nerede frekans değiştirme işlemi yapılabileceğine karar verilebilir. 2 Frekans Değiştirme (Handoff) Bir hücreden bitişik diğer bir hücreye geçiş ile yap lan radyo kaynaklarının değişimi işlemidir. Frekans değiştirme hücre büyüklüğü, sınır uzunluğu, sinyal gücü, cılızlaşma (fading), yans ma v.b. parametreler kullan larak yap l r. Frekans değiştirme işlemi Mobil İstasyon (MS) veya Baz İstasyonu (BS) tarafından aşağıdaki sebeplerden başlatılabilir: Radyo hatt ( Radio link) Ağ yönetimi (Network management) Servis konular Frekans Değiştirme (Handoff) (Devam) Radyo hattı frekans değiştirme Mobil İstasyonunun (MS) hareketi ile aşağıdaki etmenlere bağlı olarak gerçekleşir: Hücredeki Mobil İstasyonların (MSs) sayısı Hücreyi terkeden Mobil İstasyonların (MSs) sayısı Hücredeki başlatılan arama sayısı Hücreye komşu olan hücrelerden transfer edilen arama say s Hücredeki konuşma iptali sayısı ve süresi Hücreden komşu hücrelere yapılan frekans değiştirme say s Hücrede yay m için bekleme miktar ( Cell dwell time) Frekans Değiştirme (Handoff) (Devam) Eğer komşu hücreler arasında büyük bir trafik yoğunluğu dengesizliği varsa, ağ yönetimi frekans değiştirme işlemi yapabilir. Frekans değiştirme servisi, Servis Kalitesi (QoS) nin düşmesinden olabilir. 2

3 Hücre Yap s Frekanslar n Tekrar Kullan m (Frequency Reuse) F7 F2 F7 F2 F1 F2 F3 F1 F3 F2 F1 F2 F3 F4 F6 F1 F3 F5 F4 F7 F2 F6 F1 F3 F6 F1 F3 F5 F4 F7 F2 F5 F4 F7 F2 F6 F1 F3 (a) Çizgi Yap s (b) Harita Yap s F6 F1 F3 F5 F4 Fx bir frekans aralığını göstermektedir, yani frekans grupudur. Tekrar Kullan m Aralığı D (Reuse distance D) F5 F4 Fx: Frekans kümesi 7 hücrelik tekrar kullan m grubu Hücre Bölünmesi (Cell Splitting) Büyük Hücre (düşük yoğunluk) Küçük Hücre (yüksek yoğunluk) Daha Küçük Hücre (daha yüksek yoğunluk) Trafik yoğunluğuna göre hücrelerin kaynaklar n daha verimli kullanmak için daha küçük hücreler aktif hale geçirilebilir yada bunlar n kullan m durdurulabilir. Çoklu Radyo Erişimi (Multiple Radio Access) Çekişme Protokolleri (Contention Protocols) ALOHA Dilimli (Slotted) ALOHA CSMA (Carrier Sense Multiple Access), Taşıyıcıyı Hissederek Çoklu Erişim CSMA/CD (Çarpışma Kontrollü CSMA) CSMA/CA (Çarpışma Sakınmalı CSMA) 3

4 Giriş Çoklu Erişim Ağları (Multiple Access Networks) Herbir terminal gönderici/alıcı ile eşleştirilmiş ve diğer terminallerle iletişim halindedir. Gönderim yapılan herşey, diğer terminallerin hepsi taraf ndan al nmaktad r. Terminal 2 Terminal 1 Terminal 3 Paylaşımlı Çoklu Erişim Ortamı (Shared Multiple Access Medium) Terminal N Terminal 4 Giriş (Devam) Çoklu Erişim Konuları (Multiple Access Issues) Eğer birden fazla terminal aynı anda yayın yaparsa, çarpışma gerçekleşir. Bu durumda hangi terminalin yayın yapacağının belirlenmesi gerekmektedir. Çoklu Erişim Protokolleri (Multiple Access Protocols) Çoklu Erişim konularının çözümü Değişik çeşitler: Çekişme protokolleri (Contention protocols) çarpışma gerçekleştikten sonra çarpışma çözümü protokolünü çalıştırır. Çarpışma-olmayan protokoller (Collision-free protocols) (örneğin, bit-map protokolü ve binary countdown) kesinlikle çarpışma olmamasını garanti eder. Ortam Paylaşım Teknikleri (Medium Sharing Techniques) Sabit Kanal Kullan m (Static Channelization) Çoklu Erişim Protokollerinin S n fland r lmas Çoklu Erişim Protokolleri (Multiple Access Protocols) Ortam Paylaşım Teknikleri (Medium Sharing Techniques) Değişken Ortam Erişim Kontrolü (Dynamic Medium Access Control) Zaman Paylaşımlı (Scheduling) Rasgele Erişim (Random Access) Rasgele Erişim (Random Access) ALOHA, CSMA, BTMA, Çatışma tabanlı (Contention-based) Çarpışma Çözümlü (Collision Resolution) TREE, WINDOW, etc Uyuşmazlık-olmayan (Conflict-free) FDMA, TDMA, CDMA, Token Bus, ISMA, etc DQDB, etc 4

5 Çatışma Protokolleri (Contention Protocols) ALOHA Hawaii Üniversitesi tarafından 1970lerde paket radyo ağları için geliştirilmiştir. Bu protokole göre terminaller veriye (data) sahip olduklar nda yayın yaparlar. Yayını yapan terminal, yayının başarılımı, yoksa yapılan yayın yüzünden bir çarpışma olup olmadığını kontol için hedef terminalin göndereceği mesajı dinler. Eğer çarpışma olduysa, yay n yapan terminal rasgele bir süre bekledikten sonra gönderimini tekrar eder. Dilimli (Slotted) ALOHA Gelişme: Yay n zamanlar dilimlenerek bir paket yanl zca bir dilim süresince yayınlanabilir. Bu sayede, çarpışma süresi azaltılmışt r. Çatışma Protokolleri (Devam) CSMA (Carrier Sense Multiple Access), Taşıyıcıyı Algılayıp Çoklu Erişim Gelişme: Yayınlama işlemi yanlızca ortamda başka bir yayın yoksa başlatılıyor. CSMA/CD (CSMA with Collision Detection), Çarpışma Algılamalı CSMA Gelişme: Çarpışma olması durumunda yayın durduruluyor. CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance), Çarpışma Önlemeli CSMA Gelişme: Rasgele bir süre bekleyip taşıyıcıyı kontrol eder. Eğer taşıyıcı halen müsait ise yay n yapar. ACK li CSMA/CA RTS/CTS li CSMA/CA ALOHA Dilimli (Slotted) ALOHA Terminal 1 Paketi Terminal 2 Paketi Çarpışma Rasgele bir zaman bekleme Terminal 3 Paketi ALOHA daki Çarpışma Mekanizması Tekrar Yay n Tekrar Yay n Zaman Terminal 1 Paketi Terminal 2 & 3 Paketleri 1 2&3 2 Dilim Çarpışma Tekrar Yay n Tekrar Yay n Dilimli (Slotted) ALOHA daki Çarpışma Mekanizması 3 Zaman 5

6 0.5 Üretilen İş (Throughput) Taşıyıcıyı Algılayıp Çoklu Erişim (CSMA) S (Üretilen İş, Throughput) Slotted Aloha Aloha G G (Trafik Yoğunluğu, Traffic Load) 8 Dilimli (Slotted) ALOHA protokolü ile elde edilebilecek en yüksek üretilen iş (throughput) dir. CSMA, Aloha protokollerine göre daha gelişmiş üretilen iş (throughput) imkan vermektedir. Yay n yapmadan önce kanal dinleyerek, önlenebilecek çarpışmalara engel olur. CSMA deki Çarpışma Mekanizması Terminal 5 Terminal 1 Farkeder Paketi Terminal 2 Paketi Terminal 3 Paketi Terminal 4 Farkeder Fas la Fas la 4 5 Çarpışma Zaman CSMA CSMA Çeşitleri Daimi olmayan (Nonpersistent) CSMA Daimi (Persistent) CSMA 1-Daimi (Persistent) CSMA p-daimi (Persistent) CSMA Dilimli olmayan, Daimi olmayan (Unslotted Nonpersistent) CSMA Dilimli, Daimi olmayan (Slotted Nonpersistent) CSMA Dilimli olmayan, Daimi (Unslotted Persistent) CSMA Dilimli Daimi (Slotted Persistent) CSMA 6

7 Daimi-olmayan (NonPersistent)/x-Daimiolan (Persistent) CSMA Protokolleri Daimi-olmayan (NonPersistent) CSMA Protokolü: 1. Ad m: Eğer ortam müsaitse, derhal yay nla 2. Ad m: Eğer ortam meşgulse, rasgele bir süre bekleyip 1. adımı tekrar et. Rasgele bekleme çarpışma olasılığını düşürür. Eğer rasgele bekleme süreleri çok uzunsa gereksiz zaman, dolay s ile sistemin etkin kullan m na zarar verir. 1-Daimi (Persistent) CSMA Protokolü: 1. Ad m: Eğer ortam müsaitse, derhal yay nla 2. Ad m: Eğer ortam meşgulse, ortam dinlemeye devam et, ve ortam müsait olur olmaz yay nla. Bu protokolde birden fazla terminal yeniden yay nlamaya başlarsa mutlaka çarpışma oluşmaktadır. Daimi-olmayan (NonPersistent)/x-Daimi-olan (Persistent) CSMA Protokolleri (Devam) p-daimi (Persistent) CSMA Protokolü: 1. Ad m: Eğer ortam müsaitse, p olasılığına göre yayınla, ve (1-p) olasılığına göre yayılım geçikmesine için beklenir. 2. Ad m: Eğer ortam meşgul ise, ortam müsait olana kadar ortam dinle, daha sonra 1. Ad ma gidilir. 3. Ad m: Eğer yayınlama 1 dilim (slot) zaman geçiktirildiyse, 1. Ad m ile devam et. Bu protokol Daimi-olmayan (NonPersistent) ile 1 Daimi (Persistent) olan CSMA protokolleri aras nda iyi bir arayol (ortayol) dur. P olasılığı Nasıl Seçilmelidir? Üretilen İş (Throughput) N tane terminal yollayacak paketi olup ortamda meşgulse, Ortam müsait olduğunda yayında bulunması beklenen terminal say s Np dir. Eğer Np > 1, çarpışma olması beklenmektedir. Bu durumda, sistem Np < 1 özelliğine sahip olmalıdır. Burada N maksimum say daki faaliyet halindeki terminaldir. 7

8 CSMA/CD (Çarpışma Algılamalı CSMA) CSMA da, Eğer 2 terminal ayn anda paket göndermeye başladılarsa, ikiside paketlerinin tamamını yayınlarlar (Çarpışma olsada.) Bu durum ortamın paketlerin yayınlanma süresi kadar boşa harcanmış olmasına neden olmaktadır. CSMA/CD 1. Ad m: Eğer ortam müsaitse, yayınla 2. Ad m: Eğer ortam meşgulse, ortam müsait olana kadar dinle ve müsait olunca yay nla. 3. Ad m: Eğer yayınlama sırasında çarpışma algılanırsa, yay n durdur. 4. Ad m: Rasgele bir süre bekle ve ayn algoritmay tekrar et. CSMA/CA (Çarpışma Önlemeli CSMA) CSMA/CD protokolünde olduğu gibi bütün terminaller ortamı dinler. Yayına başlamak isteyen terminal ortamı kontrol eder. Eğer ortam meşgulse, o anda sürmekte olan yayının sonuna kadar bekler. Tekrar önceden belirlenmiş olan ilave bir zaman beklenir [DIFS (Distributed Inter Frame Space)]. Daha sonra rasgele bir dilim (slot) zamanlar bekler, yayınlayacağı paketten önce Çatışma penceresi içinde bekler. Eğer bu süre içinde başka terminaller yayın yaparsa, terminal sayac n dondurur. Diğer terminallerin yayını bitip DIFS süresi geçtikten sonra, geriye sayış işlemi yeniden başlatılır. Sayaç sıfırlandığında, terminal yayına başlıyabilir. ACK l CSMA/CA Alıcı paketi alır almaz, taşıyıcı ortamı kontrol etmeden derhal bir al nma-onay ( Acknowledgement) gönderilir. Al nd paketi ( ACK frame) SIFS (Short Inter-Frame Space) zaman süresi beklendikten sonra yay nlan r. Eğer Alındı paketi (ACK) kaybolursa, yay n tekrar yap l r. RTS/CTS li CSMA/CA Ortam DIFS süresinden daha fazla müsait olduğunda, yayınlayıcı RTS (Yollama İstemi, Request To Send) yay n yapar. Ortam SIFS tan beri müsaitse, Al c CTS (Yollamaya Müsait, Clear To Send) paketi ile cevap verir. Daha sonra bilgiler değiştirilir. RTS/CTS protokolünde kanal veri transferi için ayrılmıştır. Bu protokolde çarpışma yanlızca kontrol mesajlar nda olabilmektedir. 8

9 Hücresel Sistem (Cellular System) Mobil İletişim Sistemleri (Mobile Communication Systems) MS MS Baz İstasyon Sistemi (Base Station System) BTS BTS BTS BTS BTS BTS BSC BSC Baz İstasyon Sistemi (Base Station System) VLR HLR AUC EIR MSC MSC Ziyaretçi Konum Belleği (Visitor Location Register) Orijinal-bölge Konum Belleği (Home Location Register) Onay Merkezi (Authentication Center) Cihaz Kimlik Belleği (Equipment Identity Register) Gateway MSC PSTN/ISDN GSM Group Special Mobile veya Global System for Mobile communications: Europe Varolan Kablosuz Sistemler GSM yap s (Zaman Dilimli Çoklu Erişim, TDMA) Frekans Bantlar ve Kanallar GSM deki paketler GSM de kullan lan Kimlik numaralar Katmanlar, uzaylar ve GSM arayüzleri 9

10 MS MS Baz İstasyon Sistemi Base Station System (BSS) BTS BTS BTS BSC U m A bis A Arayüz GSM Yap s MSC VLR HLR AC EIR Gateway MSC Ziyaretçi Konum Belleği (Visitor Location Register) Orijinal-bölge Konum Belleği (Home Location Register) Onay Merkezi (Authentication Center) Cihaz Kimlik Belleği (Equipment Identity Register) PSTN GSM 900 MHz Taraf ndan Kullan lan Frekans Band Mobil İstasyon için Kullan lan Frekans band 890 MHz 915 MHz 935 MHz 960 MHz Uplink (reverse) khz tane FDM kanal Baz İstasyonu için Kullan lan Frekans band Downlink (forward) khz 124 GSM Radyo Hatt Altsistemi GSM Veri Aktar m Miktarlar GSM ile elde edilebilecek maksimum veri aktar m miktar 24.7 kbps d r x 25 MHz Band 45 MHz Duplex Spacing 125 taşıyıcı (carriers), herbir taşıyıcı 200 khz x 75 MHz Band 95 MHz Duplex Spacing 375 taşıyıcı (carriers), herbir taşıyıcı 200 khz x 60 MHz Band 80 MHz Duplex Spacing 300 taşıyıcı (carriers), herbir taşıyıcı 200 khz Bu veri aktar m h z içinde sistemin koordinasyonu için kullanılan haberleşmeler de bulunmaktadır. Örneğin: Trafik kanalı, rasgele ulaşım, frekas düzeltme, kullan lmayan zaman için gönderilen sinyal, v.b. 10

11 Uluslararası Mobil Üye Kimliği [International Mobile Subscriber Identity (IMSI)] Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği [International Mobile Equipment Identity (IMEI)] Herbir mobil cihaz kendi başına bir grup bilgi sayesinde tanımlanır. Bu değerler, mobil sistemin bulunduğu yer, mobil ağ ve mobil üyeliğin hangi ülkede olduğunu belirlemek için kullan l r. IMSI n n geri kalan, kullan c n n kimlik numaras olan, Mobil Üye Kimlik Kodu (MSIC)d r. IMSI ayr ca MSC/VLR içinde, üyenin Esas mobil ağının home PLMN (Public Land Mobile Network) tespitinde kullan l r. IMSI üyenin Üyelik Kimlik Modülünde (Subscriber Identity Module, SIM) saklan r. Herbir mobil cihaza özel bir numarad r. Çal nan cihazlar n kullan lmas n engellemek için kullan lmaktad r. Bir GSM telefonun IMEI numarasını öğrenmek için: *#06# kodunu girmek yeterlidir. Birçok ülke GSM cihaz n çald ran abonelerinin telefonlar n blok ederek, bu cihazlar n çal nmas n cayd rma yoluna gitmektedirler. Bununla birlikte az msanmayacak say da ülke ise IMEI numaras na göre çal nan cihazlar bloke etmeyerek GSM cihazlar n n ülkeleri içinde çal nmas n teşvik ettiği gibi, çalınan cihazları kara listeye alan ülkelerden çalınmış cihazlar n kendi ülkelerine getirilmesine zemin haz rlamaktad rlar. Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) (Devam) Türkiye de şu ana kadar IMEI numarası sadece önemli suçlarla ilgili durumlarda kullan l yordu. Ancak, Türkiye Telekomünikasyon Kurumunun aç klamas na göre yak nda IMEI numaras sayesinde, Türkiye deki yasal olmayan bütün GSM cihazlar bloke edilecek. Türkiye Telekomünikasyon Kurumunun yaptığı çalışma sonucunda, Türkiye de kullan lan 33 milyon GSM cihaz ndan, 12 milyonunun kayıt dışı olduğu tespit edilmiştir. Ayr ca, Türkiye deki 500 bin GSM cihaz n n IMEI numaras n n klonlandığı yada değiştirilmiş olduğu tespit edilmiş durumda. Telekomünikasyon Kurumunun web sitesinden yasal olmayan IMEI numaralar na bakarak, sahibi olunan GSM telefonunun IMEI numarası ile karşılaştırılması sonucunda eğer numara listede yer al yorsa; Telekomünikasyon Kurumunun adresinden yada nolu fax a sahip olunan cihaz n temini ile ilgili belgeleri gönderilerek yard m al nabilmektedir. Konum Alan Kimliği (Location Area Identity, LAI) Konum Alan Kimliği (LAI) hücreyi yada bir grup hücreyi belirler. GSM alanları arasındaki ilişkileri belirler. 15 digit veya daha az 3 digit 1 veya 2 digit Mobil Ülke Kodu (Mobile Country Code, MCC) Hücre Konum Alan (LA) Bir MSC PLMN (Ülke içinde bir yada daha fazla) GSM servis alan (Bütün üye ülkeler) LAI n n format Mobil Ağ Kodu (Mobile Network Code, MNC) PLMN: 9 digit e kadar Public Land Mobile Network Mobil Üye Kimik Kodu (Mobile Subscriber Identification Code, MSIC) 11

12 GSM Sisteminin Dünyadaki Yaygınlığı GSM Sisteminin Türkiye deki Durumu Dünyan n tamam na yak n nda kullan labilmektedir. 220 den fazla ülkede, 860 dan fazla operatör ve 2 milyar kişiden fazla kullanıcısı bulunmaktadır. 3 tane GSM operatörü bulunmakta Turkcell, 31.8 milyon Vodafone (Telsim), 13,8 milyon Avea (Aycell, Aria), 8 milyon Toplam GSM Abone Say s 59.3 milyon (Aral k 2006 itibar ile) Turkcell Kapsama Alan (Marmara Bölgesi 1) Turkcell Kapsama Alan (Marmara Bölgesi 2) 12

13 Turkcell Kapsama Alan (Marmara Bölgesi 3) Turkcell Kapsama Alan (Türkiye Geneli) Telsim Vodafone Kapsama Alan (Trakya Bölgesi 1) Telsim Vodafone Kapsama Alan (Trakya Bölgesi 2) 13

14 Telsim Vodafone Kapsama Alan (Trakya Bölgesi 3) Telsim Vodafone Kapsama Alan (Trakya Bölgesi 4) Telsim Vodafone Kapsama Alan (Trakya Bölgesi 5) Telsim Vodafone Kapsama Alan (Trakya Bölgesi 6) 14

15 Telsim Vodafone Kapsama Alan (Türkiye Geneli) Avea Kapsama Alan (Marmara Bölgesi 1) Avea Kapsama Alan (Marmara Bölgesi 2) Avea Kapsama Alan (Marmara Bölgesi 3) 15

16 Avea Kapsama Alan (Türkiye Geneli) Türkiyedeki GSM Sistemlerinin Abone Miktar (2004 itibar ile) Türkiyedeki PSTN Sisteminin Abone Miktar Türkiyedeki GSM Sistemleri ile PSTN Sisteminin Abone Karşılaştırılması Sabit Telefon Santral Kapasitesi (Hat) Sabit Telefon Abone Say s Sayısallaşma Oranı Santraller (%) Sayısallaşma Oranı İletişim (%) TT-Net Abone Say s Toplam GSM Abone Say s ~ 53 milyon (Şubat 2007 itibarı ile) Avea: 8 milyondan fazla Turkcell: 29 milyon (nisan 2006 itibar ile) Telsim Vodafone: 10 milyon Toplam PSTN (Sabit hatl telefon) abone say s (2005 itibar ile) GSM abone miktar h zla artmaktayken, PSTN abonelerinin sayısında azalma başlamıştır. Turpak Abone Say s

17 Türkiye Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bazı Kablosuz Ağ Sistemleri Vestel firması DEXAR isminde bir şirketle, Türkiye ve Avrupa yı kapsam alan içine alan bir uydu sistemi faaliyeti sürdürmekted ir. Türkiye Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bazı Kablosuz Ağ Sistemleri (Devam) Vestel firması DEXAR isminde bir şirketle, Türkiye ve Avrupa yı kapsam alan içine alan bir uydu sistemi faaliyeti sürdürmekted ir. Türkiye Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bazı Kablosuz Ağ Sistemleri (2) Türkiye Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bazı Kablosuz Ağ Sistemleri (2) (Devam) BGan BGan şirketi Avrupa nın büyük bölümü, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Hindistan ve Türkiye nin tamamında çalışan bir uydu temelli iletişim sistemidir. İletişim sağlamak için kullandığı modem 1.5kg ağırlığında olup, standard bir notebook pilinin dayandığı kadar enerjiye bağlanmadan kendi başına çalışabilmektedir. 17

18 Türkiye Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bazı Kablosuz Ağ Sistemleri (3) Thuraya Thuraya şirketi cep telefonlarının çalışması mümkün olmayan yerlerde de ses ve veri iletişimi kurulabilmesi için hazırlanmış bir sistemdir. Her geçen gün kapsama alanını geliştirmekedir. Cep telefonlarının çalıştığı yerde yerel cep telefonu ağını (GSM) kullanarak, kullanım maliyetini ve hizmetin hızını arttırır. Cep telefonu şebekesinin çalışmadığı yerlerde ise otomatik olarak kendi kurduğu alt yapısındaki uydu sistemi ile iletişim kurulmasına devam eder. Bir mobil cihaz ile 3 hizmeti birden verir. GSM, Uydu Telefonu, GPS. Türkiye Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bazı Kablosuz Ağ Sistemleri (3) Thuraya Bazı Seçilmiş Ülkelerdeki Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) Göstergeleri [5] Kablosuz Sistemlerin Problemleri (Disadvantages of Wireless Systems) Canl lar n sağlığına muhtemel etkileri, Enerji ihtiyac (Pil dayanma süreleri), İletişim s ras nda başkaları tarafından dinlenme (eavesdropping) ve başkasının hatt n kullanma olas l klar. Ayr ca Kablosuz cihazlar bilgisayar özelliği kazand kça, virüsler bu cihazlarda da görülmeye başladı. 18

19 Sonuç Kablosuz sistemler hergün gelişmekte ve günlük hayatta daha etkin bir şekilde kullan lmaktad r. Henüz, canl lar n sağlığına olumlu yada olumsuz bir etkisi ispatlanamamış olan kablosuz sistemlerin, sağlığa zararı belirlenmedikçe kullan lmas n n durdurulmas pek olas ve mümkün gözükmemektedir. Kaynaklar [1] Salamah, M., CMPE 549, Ders Notlar, Wireless Personal Communications (Kişisel Kablosuz İletişimler), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Güz [2] What s IEEE newsletters, [3] Rappaport, T.S., Wireless Communications, 2 nd ed., Prentice-Hall, [4] Türkiye Telekomünikasyon Kurumu, [5] Bilişim ve İletişim Teknolojileri Türkiye 2004 İnsani Gelişme Raporu. [6] Moulder, J., Mobile Phone (Cell Phone) Base Stations and Human Health, Electromagnetic Fields and Human Health, [7] Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı Sıkça Sorulan Sorular ve Yan tlar, Tübitak-Bilten [8] Thuraya Uydu Telefon Sistemleri, [9] Vestel in uydu haberleşme sistemi, [10] Regional BGan Inmarsat, [11] GSM Association, [12] Avea resmi web sitesi, [13] Telsim Vodafone resmi web sitesi, Teşekkürler 19

GSM DE FREKANS PLANLAMA YÖNTEMLERĐ VE HÜCRELERE FREKANS ATAMASI YAPACAK PLANLAMA YAZILIMI GERÇEKLEŞTĐRĐMĐ

GSM DE FREKANS PLANLAMA YÖNTEMLERĐ VE HÜCRELERE FREKANS ATAMASI YAPACAK PLANLAMA YAZILIMI GERÇEKLEŞTĐRĐMĐ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) GSM DE FREKANS PLANLAMA YÖNTEMLERĐ VE HÜCRELERE FREKANS ATAMASI YAPACAK PLANLAMA YAZILIMI GERÇEKLEŞTĐRĐMĐ Serkan KAYACAN Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ

ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ Yüksek Lisans Tezi Mahmut İlker NAİMOĞLU İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

MOBİL CİHAZLARIN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MOBİL CİHAZLARIN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MOBİL CİHAZLARIN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Hazırlayan:

Detaylı

Mobil Sanal Ağ İşletmeciliği

Mobil Sanal Ağ İşletmeciliği Mobil Sanal Ağ İşletmeciliği Mobil Sanal Ağ İşletmecisi - (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), kendine ait lisanslı bir radyo frekans aralığı ve altyapısı bulunmayan, ancak bu altyapıya sahip işletmecilerden

Detaylı

T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. AĞ GÜVENLİĞİ Prof. Dr.

T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. AĞ GÜVENLİĞİ Prof. Dr. T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı AĞ GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Bülent ÖRENCİK GPRS Ağlarında Güvenlik SEVGİ ERMAN 504031526 İçindekiler 1. Giriş..3

Detaylı

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI Elektronik Mühendisi Zeynep YÜKSEL FBE Eleketrik-Elektronik Anabilim Dalı Haberleşme Programında

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MOBĠL ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN YAPISI VE BU TEKNOLOJĠLERDE KULLANILAN VERĠ ġġfreleme ALGORĠTMALARININ GÜVENĠRLĠKLERĠNĠN ANALĠZĠ Fatma AKGÜN Doktora Tezi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ 481BB0005 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Kablosuz ağ topolojileri Hücre oluşturulması ve frekans

Detaylı

MOBİL UYGULAMALARDA GÜVENLİK

MOBİL UYGULAMALARDA GÜVENLİK TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XI MOBİL UYGULAMALARDA GÜVENLİK Sürüm 1.0 2. BELGE GRUBU Nisan 2009 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XI

Detaylı

Mobil, Hücre ve Şebeke İletişimi Mobil İletişim Teknolojileri Ödevi

Mobil, Hücre ve Şebeke İletişimi Mobil İletişim Teknolojileri Ödevi Mobil, Hücre ve Şebeke İletişimi Mobil İletişim Teknolojileri Ödevi Seda Arslan 070807010 GİT-3 29.03.2011 Mobil İletişim nedir? Kablosuz cihazlarla kurulabilen iletişim türüdür. Bunun için gereken alt

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Kablosuz iletişimi kavrayıp kablosuz cihazları ve ağ standartlarını tanıyacak, kablosuz ağ ortamının kurulumunu yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Elektromanyetik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CDMA VE UMTS: ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE ÖNERİSİ

CDMA VE UMTS: ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE ÖNERİSİ CDMA VE UMTS: ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE ÖNERİSİ Afşin BÜYÜKBAŞ UZMANLIK TEZİ TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Mayıs 2005 Ankara Afşin BÜYÜKBAŞ tarafından hazırlanan,

Detaylı

Bu bölümde temel GSM kavramlarına, tanımlarına, ağ bileşenlerine ve hizmetlerine bir bakış sağlanmakta ve kısaca GSM tarihçesinden bahsedilmektedir.

Bu bölümde temel GSM kavramlarına, tanımlarına, ağ bileşenlerine ve hizmetlerine bir bakış sağlanmakta ve kısaca GSM tarihçesinden bahsedilmektedir. GSM ve GPRS Bu bölümde temel GSM kavramlarına, tanımlarına, ağ bileşenlerine ve hizmetlerine bir bakış sağlanmakta ve kısaca GSM tarihçesinden bahsedilmektedir. 1. Mobil Telefon Sisteminin Gelişimi Hücresel

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK

MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ KAMU BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZLERĐ YÖNETĐCĐLERĐ BĐRLĐĞĐ Kamu Bilişim Platformu XI MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK Sürüm 1.0 2. BELGE GRUBU Nisan 2009 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI

Detaylı

10. IEEE 802.11 KABLOSUZ LAN STANDARTLARI (WIRELESS LAN STANDARDS)

10. IEEE 802.11 KABLOSUZ LAN STANDARTLARI (WIRELESS LAN STANDARDS) 10. IEEE 802.11 KABLOSUZ LAN STANDARTLARI (WIRELESS LAN STANDARDS) 10.1 IEEE 802.11 Kablosuz Ağ Mimarisi IEEE 802 standarları veri bağı katmanının alt katmanları olan LLC (Logical Link Control: Mantıksal

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 7: Bağlantı (link) katmanı ve Yerel Alan ağı (Local Area

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye

Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye Kübra Çalış 1, Suat Özdemir 2 1 Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara 2 Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MOBİL AĞLAR VE VERİ ERİŞİM STRATEJİLERİ FATİH ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 3.NESİL GEZGİN TELEFONLAR ÜZERİNDE MULTİMEDYA DESTEKLİ GÜVENLİK ARTIRIM TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR

BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR (BİTİRME TEZİ) HAZIRLAYAN: Mustafa HERDEM 98220027 DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks)

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel bilgiler Değerlendirme Arasınav : 35% (25% BM513) Ödevler : 20% (10% BM513)

Detaylı

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Burak KARTAL Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM BİLİM DALI MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Osman KÖROĞLU

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı