konferans programı / conference programme perşembe, 16 ekim 2014 (1. gün) thursday, October 16th, 2014 (1st day)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "konferans programı / conference programme perşembe, 16 ekim 2014 (1. gün) thursday, October 16th, 2014 (1st day)"

Transkript

1 konferans programı / conference programme perşembe, 16 ekim 2014 (1. gün) thursday, October 16th, 2014 (1st day) saat/hours tema/theme sunum başlığı presentation title konuşmacı speakers Program kayıt / Conference registration Konferans açılış konuşması / Opening speech Prof. Dr. Can Bilgili / İstanbul Ticaret Üniversitesi Oturum başkanı / Moderator : Prof. Dr. Can Bilgili / İstanbul Ticaret Üniversitesi The concept of externalization Birgül Taşdelen Dışsallaştırma kavramı ve dijital Oturum 1 and digital media; example of Ferihan Özmen medya: Soma örneği Session 1 Soma (Online sunum) Kuramsal theoretical Dijital Efendiler mi yoksa Köleler miyiz? Sosyal Medyada Gözetimin Panoptic ve Synoptic Etkilerinin Eleştirisel bir Değerlendirmesi Dijital avatarlar için semiyotik bir okuma ve avatarların dijital iletişimde belirsizlik azaltma rolleri Are we digital masters or captives? A critical evaluation of panoptic versus synoptic of surveillance in social media A semiotic reading of digital avatars and their role of uncertainty reduction in digital communication ARA / COFFEE BREAK Oturum başkanı / Moderator : Celalettin Aktaş / İstanbul Ticaret Üniversitesi Oturum 2 Session 2 Televizyon ve sosyal medya: Televizyon dizilerinde Twitter kullanımı Medcezir örneği Gençlerin yeni iletişim ortamlarında radyo dinleme deneyimleri üzerine bir araştırma Dijital iletişimin sinemadaki etkisi: Yeni bir film dili ARA / COFFEE BREAK Television and social media: Twitter usage in TV series Medcezir example A research on young people s experiences in listening to the radio on new communication spaces The of digital communication in cinema: A new film language Erdem Öngün Aşkın Demirağ Sercan Şengün Mihalis Kuyucu Sedat Özel H. Hale Kunucen DCI Conference P 1

2 Oturum başkanı / Moderator : Gülay Öztürk / İstanbul Ticaret Üniversitesi Oturum 3 Session 3 social Politik iletişim aracı olarak sosyal medya: Üniversite öğrencileri üzerine ampirik bir araştırma Türkiye de 30 mart yerel seçimleri öncesi siyasi partilerin sosyal medya afiş uygulamalarının retoriksel açıdan incelenmesi AKP- CHP örneği Türkiye de seçim kampanyaları ve sosyal medya: 2014 yerel seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül ün sosyal medya kampanyasının analizi Social media as a tool of political communication: An empirical research on university students A rhetorical analysis of social media banners of political parties before Turkish local elections of March 30: The case study of AKP-CHP Turkey's election campaigns and social media: The analysis of Mustafa Sarıgül s social media campaigns, the Istanbul Metropolitan Municipality mayor candidate of CHP during 2014 local elections Aybike Pelenk Özel Yasin Söğüt Rafet Aykut Akay YEMEK ARASI / LUNCH BREAK Oturum başkanı / Moderator : Rıdvan Şentürk / İstanbul Ticaret Üniversitesi Establishing correlations Yayınlanan ve yorumlanan arasında Diana Rivero between what is published and korelasyon kurmak: ElPais.com ve Irati what is commented on: a case Oturum 4 Telegraph.co.uk okurlarının okuma Agirreazkuenaga study of audience reading and Session 4 ve yorumlama alışkanlıkları üzerine Koldo Meso commenting habits in bir saha çalışması Ainara Larrondo Elpais.com and Telegraph.co.uk Kuramsal theoretical Sosyal medyada benlik inşası, sunumu ve tüketimi Sosyal medyada kendini ifade, teşhir ve gözetim (Gözetimin sayısal bilgiyle dönüşümü üzerine nitel bir çalışma) Construction, presentation and consumption of individualism in social media Self-expression, exposure and surveillance in social media (A qualitative study on the transformation of surveillance through the digital information) Gülsüm Çalışır (Online Sunum) Mehmet Özçağlayan Ramazan Çelik ARA / COFFEE BREAK Oturum başkanı / Moderator : Zeliha Hepkon / İstanbul Ticaret Üniversitesi Leaders as social responsability Kurumsal sosyal sorumluluğun spokesperson of companies: Burcu Öksüz sözcüsü olarak liderler: Liderler How do leaders explain their Oturum 5 Müjde Ker-Dinçer sosyal medyada sorumluluklarını social responsibilities in Session 5 nasıl anlatıyor? corporate websites? DCI Conference P 2

3 Diyalojik ilişki çerçevesinde internetin kamu diplomasisi amacıyla kullanımı: AB ülkeleri ve Türkiye örneği Günümüz kitap yayıncılığı ve yayıncılık politikalarının dönüşümü Use of the internet on the purpose of public diplomacy within the frame of dialogic relationship: EU countries and Turkey sample Today s book publishing and the transformation of publishing policies Eyyüp Akbulut Meryem Okumuş Işıl Çobanlı Erdönmez ARA / COFFEE BREAK Oturum başkanı / Moderator : Oya Şakı Aydın / İstanbul Ticaret Üniversitesi The relation between the Bahar Soğukkuyu Dijital iletişim döneminde sanal virtual sphere and the virtual Oturum 6 Dinçakman ortam ile sanat ortamı ilişkisi sphere of arts in the digital Session 6 (online sunum) communication era social olayların ardından sosyal medya başta olmak üzere özellikle dijital ortamda kendiliğinden gelişen mizahın izahı Sanal dünyada yaşam pratikleri Explanation of the humor which spontaneously occurs after social events especially in the digital ambient Life practices of virtual world Hicabi Arslan Sema Doğru Yusuf Bahadır Doğru ARA / COFFEE BREAK Oturum başkanı / Moderator : Ala Sivas Gülçur / İstanbul Ticaret Üniversitesi Reinventing political Siyasal iletişimi yeniden keşfetmek: communication: Still informing Vatandaşlar için hala çekici veya or engaging citizens? European bilgilendirici mi? yılları Karolina Koc- Oturum 7 Parliament Electoral Avrupa Parlamentosu seçimleri Michalska Session 7 Campaigning Trends 2009 kampanya eğilimleri çerçevesinde 2014 in the comparative karşılaştırmalı görünüm perspective Yeni medyada sanat haberciliğinin Changing view of arts değişen yüzü journalism in new media Serra Orkan Seçim kampanyalarının yürütülmesi sürecinde sosyal medyanın kullanımı ve 28 Temmuz 2013 KKTC genel seçimlerine bir bakış Arama motorlarında ve yazılı basındaki güvenli internet hizmeti tartışmalarının incelenmesi Usage of social media in the process of election campaigns and a view to Turkish Republic of Northern Cyprus general elections 28 July 2013 An examination of the debate over the safe internet service in the printed media and search engines Simge Kurban Nurhan Kavaklı DCI Conference P 3

4 konferans programı / conference program cuma, 17 ekim 2014 (2. gün) friday, october 17th, 2014 (2nd day) saat/hours tema/theme sunum başlığı presentation title konuşmacı speakers Program kayıt / Conference registration Oturum başkanı / Moderator : Olena Goroshko / National Technical U. Ukrayna Oturum 8 Session 8 Yeni medya ve yeni ajans anlayışı: Sosyal medya ajansı New media and new perception of agency: Social media agency Engin Çağlak Dijital aracılar ve kültür endüstrileri: Dağıtım platformlarının artan etkisi Sosyal medyanın TV dizilerinin içeriğine etkisi: Seksenler dizisi Digital intermediaries and cultural industries : the developing influence of distribution platforms Appearance of TV series on social media and social media's impact on the content of TV series: Seksenler ARA / COFFEE BREAK Oturum başkanı / Moderator : Gözde Öymen / İstanbul Ticaret Üniversitesi Thomas Guignard Zehra Uzuner Mehpare Yağlıcı Oturum 9 Session 9 social Özel alışveriş sitelerinin kompulsif satın alma davranışına yansımaları Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarını etkileyen motivasyon faktörleri Teknolojinin tüketici davranışı üzerindeki etkisi: Forum donanım haber örneği ARA / COFFEE BREAK The effect of private shopping websites on compulsive comsumption Motivation factors that affect usage of social media of university students The impact of the technology on the consumer behavior: Forum hardware case Merve Çerçi Betül Özkaya Mehmet Safa Çam Veysel Çakmak Ercan Aktan Elif Şevik Ufuk İnal İlayda Yılgın DCI Conference P 4

5 Oturum başkanı / Moderator : Perrin Öğün / Kadir Has Üniversitesi Oturum 10 Session 10 Çocukları hedef alan reklamlarda kullanılan dijital kahramanlar: Türk televizyon kanallarında yayınlanan reklamlar üzerine bir araştırma Sosyal medya reklamları ve tüketici tutumları: Bir reklam mecrası olarak Facebook Sosyal medyadaki karşılaştırmalı reklamlar üzerine bir inceleme: Türkiye ve Polonya örneği The digital heroes of the advertisements aiming at children: A research on the advertisements broadcasted on Turkish TV channels Social media advertising and consumer attitudes: Facebook as an advertising area A study on comparative advertising in social media: Example of Turkey and Poland YEMEK ARASI / LUNCH BREAK Oturum başkanı / Moderator : Mehmet Özçağlayan / Marmara Üniversitesi Sedat Şimşek Hasret Aktaş Ercan Aktan İhsan Eken Oturum 11 Session 11 social Üniversitelerde teknolojiye bağlı örgütsel stres: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi üzerine bir inceleme İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve iş yerlerinde çalışan mahremiyeti Sosyal ağ sitelerinde izlenim yönetimi ve işe alım Depending on the technology of organizational stress in universities: A research on Kocaeli University Faculty of Communication Developments in communication technologies and employee privacy in the workplace Impression management in social networking sites and recruitment ARA / COFFEE BREAK Oturum başkanı / Moderator : Sedat Şimşek / Selçuk Üniversitesi Tülay Yazıcı Sevim Koçer Tüba Karahisar Burcu Öksüz Oturum 12 Session 12 Dijital ortamda tüketicilerin alışveriş davranışları: Faydacı ve deneyimsel tüketici tutumları üzerine bir araştırma Yeni dijital pazarlama aktörleri:özel alışveriş kulüpleri ve reklam uygulamaları İletişim şirketleri ile sanal mağazalar ya da online alışveriş siteleri arasındaki işbirliğine yönelik bir araştırma ARA / COFFEE BREAK Consumer shopping behavior in the digital environment: A research on utilitarian and experiential consumer attitudes New digital marketing actors: private shopping clubs and their advertising practices A research on the cooperation between communication companies and virtual stores or online shopping websites Selda Ene Nazlım Tüzel Uraltaş Emine Sayılgan DCI Conference P 5

6 Oturum başkanı / Moderator : Caroline Patsias / Quebec Üniversitesi Oturum 13 Session 13 social Dijital sosyalleşme: Çevrimiçi sosyalleşmenin sosyal bağlılık, kaygı, depresyon ve mutluluk üzerine etkileri Sosyallikte yeni trend: Sosyal güncelleme Eğitim bağlamında sosyal medya, Facebook kullanımı Digital socialization: Online socialization on social connectedness, anxiety, depression and happiness A new trend in being sociable: Social uptading Social media through educational context or facebook in use ARA / COFFEE BREAK Oturum başkanı / Moderator : Engin Çağlak / İstanbul Ticaret Üniversitesi Engin Çelebi (online sunum) Ilgar Seyidov Olena Goroshko Oturum 14 Session 14 Sosyal ağların pazarlama disiplinleri içinde kullanımı: Instagram üzerine bir inceleme Using social networking as a marketing discipline: A study on instagram Aysel Çetinkaya Zafer Özdemir Dijital yaşamda mobil sağlık uygulamaları QR kod ile dijital pazarlama Twitter ve Youtube a erişim yasağının ülke itibarı açısından değerlendirilmesi (Fransız basınında çıkan haberler üzerine bir inceleme) Mobile health applications in digital life Digital marketing with QR code Evaluation of blocking access to twitter and youtube with regard to the country s reputation (an analysis based on the news in the French press) Deniz Sezgin Zaliha İnci Karabacak Meltem Bostancı DCI Conference P 6

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION

SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION ID ÖZET BAŞLIĞI ABSTRACT TITLE Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin Artırılmasının Bir Aracı Olarak Environmental Education As a Tool For Increasing Environmental 201 Çevre Eğitimi Awareness

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION Name [ SURNAME, other name(s) Address [ House number, street name, postcode, city, country ] Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3

Detaylı

WELCOME INTRODUCTION

WELCOME INTRODUCTION WELCOME INTRODUCTION It is a great honor to welcome you to this fifth International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2011). The aim of the symposium is to bring together scholars,

Detaylı

Kahve Arası. Öğle Yemeği

Kahve Arası. Öğle Yemeği 08. 30 09. 30 Açılış Konuşmaları İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Ertürk 7 MART 2012 ÖNDER ÖZTUNALI KONFERANS SALONU (TÜRKÇE- İNGİLİZCE / İNGİLİZCE- TÜRKÇE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. GÜLÜM ŞENER

Yrd. Doç. Dr. GÜLÜM ŞENER Yrd. Doç. Dr. GÜLÜM ŞENER Cep Telefon: E-posta: Sosyal medya: 0 535 940 41 86 0 212 292 09 34 gulumsener@gmail.com gulumhoca.com @gulumsener, gulum.hoca@facebook.com Doktora Yüksek Lisans Lisans Marmara

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

04 Ekim 2012 Perşembe

04 Ekim 2012 Perşembe 04 Ekim 2012 Perşembe 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 10:15 11:15 10:15

Detaylı

A BSTRACT PROCEEDINGS

A BSTRACT PROCEEDINGS A BSTRACT PROCEEDINGS SYMPOSIUM CHAIR Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU, Anadolu University SYMPOSIUM HONORARY CHAIR Prof.Dr. Hafize KESER, Ankara University ADVISORY / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU,

Detaylı

DOÇ.DR.UĞUR BATI AKADEMİK CV

DOÇ.DR.UĞUR BATI AKADEMİK CV DOÇ.DR.UĞUR BATI AKADEMİK CV Sıra.No I. ÖZGEÇMİŞ 4 II. DİPLOMALAR 5 III. YABANCI DİL BELGESİ 6 IV. NÜFUS CÜZDANI BEYANI 7 V. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER (AB VE DÜNYA BANKASI PROJELERİ 8 VI. ESERLER 9 I.

Detaylı

ITTES 2014 PROGRAM 20.05.2014. Session ()- 20.05.2014 - 20.05.2014

ITTES 2014 PROGRAM 20.05.2014. Session ()- 20.05.2014 - 20.05.2014 ITTES 2014 PROGRAM 09:00-10:00 Registration 10:00-10:30 Opening Ceremony Keynote Prof.Dr. Lynne SCHRUM Lessons Learned: Preparing Future Leaders and Teachers for 21st Century Schools 12:00-13:30 Lunch

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium 18-20 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi /18-20 September 2014, Trakya University

Detaylı

International Teacher Education Conference 2014

International Teacher Education Conference 2014 International Teacher Education Conference 2014 1 Dear Guests, Acknowledgement Welcome to the International Trends and Issues Communication & Media Conference 2014. Conference promotes the development

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE AGENDA

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE AGENDA KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE AGENDA YER/PLACE: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ BINGOL UNIVERSITY CONGRESS CENTER 1.GÜN: 15 EKİM 2015 (PERŞEMBE), 1 st DAY: 15 OCTOBER 2015 (THURSDAY) 08. 30 Kayıt

Detaylı

SEÇİM KAMPANYALARINDA DİJİTAL ARAÇLAR VE İNTERNETİN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Faruk TEMEL

SEÇİM KAMPANYALARINDA DİJİTAL ARAÇLAR VE İNTERNETİN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Faruk TEMEL SEÇİM KAMPANYALARINDA DİJİTAL ARAÇLAR VE İNTERNETİN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Faruk TEMEL Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Kayseri Onur ÖNÜRMEN Erciyes

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehpare TOKAY ARGAN Ünvanı Doçent Birimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 5 Mart 1972 E-Posta mehpare.argan @bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM

Detaylı

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS TH 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS İCONTE 2013 ISBN 978-605-364-482-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

EconWorld 2015@Torino International Conference on Economics August 18-20, 2015, Torino, Italy

EconWorld 2015@Torino International Conference on Economics August 18-20, 2015, Torino, Italy EconWorld 2015@Torino International Conference on Economics August 18-20, 2015, Torino, Italy World Economic Society econworld.org 1 2 General Information World Economic Society econworld.org 3 4 ORGANIZATION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı 9-11 Eylül 2015 TRABZON / TÜRKİYE 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 09.30 11.30 Açılış Töreni ve Davetli Konuşmacılar Davetli Konuşmacı:

Detaylı