RADYO VE TV PROG. 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Toplam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO VE TV PROG. 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 Toplam 13 6 16"

Transkript

1 RADYO VE TV PROG. 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS HIT103 İletişime Giriş RTP101 Ses ve Görüntü Teknikleri BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri MYO103 İşletme Bilimine Giriş RTP103 Prodüksiyon GTP111 Dijital Fotoğrafçılık Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS RTP102 İleri Kurgu I BLP112 Grafik Animasyon RTP108 Medya Analizi RTP110 Belgesel Film RTP104 Kurgu Kuramı ve Teknikleri RTP106 Televizyonda Program Yapımcılığı TUR104 Türk Dili Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL203 İngilizce I ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi RTP205 Haber Toplama ve Yazma RTP207 İleri Kurgu II RTP211 Radyoda Program Yapımcılığı RTP213 Senaryo Yazım Teknikleri RTP215 Video Uygulamaları I Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II RTP202 İletişim Sosyolojisi RTP214 Film Çözümlemesi RTP206 Röportaj ve Sunum Teknikleri RTP208 Sinema Tarihi

2 RTP210 Tanıtım Yöntemleri ve Reklamcılık RTP212 Video Uygulamaları II Toplam

3 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English HIT103 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) İletişime Giriş Introduction to Communication Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) İletişim tanımının yerleşmesi, günlük yaşamdaki etkisinin ve rolünün incelenmesi, iletişim kuramlarının kavranması amaçlanmıştır. Definition of communication, investigation of the impact and the role the dialog in daily life and theories of communication. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

4 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 İletişim Nedir - İletişim Süreci Kültür Endüstrisi ve Frankfurt Okulu What is Communication - The Process of communication culture Industry and the Frankfurt School 2 İletişimin Yapısal Özellikleri Structural Features of Communication 3 Türkiye'de iletişimin Gelişimi Development of communication in Turkey 4 İletişim Modelleri- Temel Modeller Communication Models-Basic Models 5 İletişim Modelleri - Uzun Süreli Etki modelleri 6 İletişim Türleri Types of Contacts Communication Models - Long-Term Impact Models 7 İletişim ve Kitle İletişim Araçları Communication and Mass Media 8 Kod Nedir - Gelişkin Kodlar ve Kısıtlı Kodlar What is the code - Improved Codes and Restricted Codes 9 İletişim Teknikleri Communication Techniques 10 İletişim Araçları Communication Tools 11 Kişilerarası İletişim Interpersonal Communication 12 Göstergebilim Semiotics 13 İnternet Üzerinden iletişim Communication over the Internet 14 Medya Okuryazarlığı Media Literacy 4

5 1) Türkiye'de iletişimin gelişimini açıklar. Ders Öğrenme Çıktıları 1) Describes the development of communications in Turkey. 2) İletişim kuramlarını açıklar. 2) Describes the communication theories. 3) İletişim ve kitle iletişim sürecini sıralar, açıklar. 4) Bireylerle iletişim kanalları arasında bağlantı kurar. 3) Describes the process of communication and mass communication. 4) Establishes a connection between the channels of communication. 5) Kişiler arası iletişimin detaylarını açıklar. 6) İletişimin temel işlevlerini, sıralar, açıklar. 5) Describes the details of interpersonal communication. 6) Describes the basic functions of the communication. 7) İletişim araçlarını tanımlar, sıralar, açıklar. 7) Defines and describes the Communication tools. 8)Medya ve iletişim alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 9)İletişim alanına yenilik getiren, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 10)Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 11)Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 12)Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 8)Evaluates the advanced knowledge and skills acquired in the field of media and communication critically. 9) Takes the risk in application or implementation of innovative technologies in communication. 10) Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in his/her field with a critical approach. 11) Inform people and institutions on issues related to his/her field epressing his/her ideas and solution proposals for problems in writing and verbally. 12) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethical values at the stages of gathering, interpreting, implementing, and declaring data in his/her field. 5

6 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X P.Ö.Ç. 3 X X X X X X X P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 X X X X X X P.Ö.Ç. 11 X X X X X X P.Ö.Ç. 12 X X X X X X P.Ö.Ç. 13 X X X X X X P.Ö.Ç. 14 X X X X P.Ö.Ç. 15 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 16 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 17 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 18 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 19 X X X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 X X X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 23 X X X X X X X X X X

7 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English RTP101 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Ses ve Görüntü Teknikleri Audio and Video Techniques Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır. Ethical issues and is intended to teach. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

8 1) Sesin görüntüyü tamamlayan, anlam yükleyen bir olgu olduğunu öğrenir. 2) Ses ve görüntünün senkronizonunun önemini kavrar. 3) Ses stüdyosu ve ses mikseri, teknik özelliklerine ve program yapım özelliklerine göre mikrofon çeşitleri, ses kayıt cihazları, ses kayıt aksesuarları ve kullanımı, ses ekipmanlarının çeşitlerini ve niteliklerini kavrar. 4) Yapım türlerine göre ses ekipmanı seçimini öğrenir. 5) Görüntü ekipmanlarını tanır, yapım özelliklerine göre görüntü ekipmanlarını seçmeyi ve kurmayı öğrenir. 6) Temel optik, renk ve ışık dengesi, kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım alanları ve ayak yapılarına göre çeşitlerini öğrenir. 7) Çekim ölçekleri, çekim açıları, kaçınılması gereken görüntü hataları, görsel ve işitsel yaratıcılık ve estetik değerlerini öğrenir. 8) Görüntü sanatlarında ışığın önemini ve amacını kavrar. 9) Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisini bilgi düzeyinde öğrenir. Ders Öğrenme Çıktıları 1) Learns that sound is the completion of the image. 2) Understands the importance of sound and images synchronization. 3) Understands the types and qualities of sound, studio and audio mier, microphone types according to their technical specifications and program production, sound recording equipment, sound recording, and the use of accessories, audio equipment. 4) Learns the selection of audio equipment by type of construction. 5) Learns the image equipment and how to select the image equipment and display equipment. 6) Learns basic optical, color and light balance, camera parts, camera specifications, application areas. 7) Learns the values of creativity and aesthetics, shooting scales, shooting angles, the image errors to be avoided, visual and auditory values of creativity and aesthetics. 8) Understands the purpose and the importance of the light in the visual arts. 9) Learns the relationship between images, lighting types and sources, accessories, auiliary light Sources, light controller, evening, light panels, film and television luminous intensity ratios, and the results orientation of 8

9 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Televizyon ve radyo programcılığının teknik yapısına genel giriş 2 Sesin önemi, ses ve görüntü ilişkisi Ses stüdyosu ve ses mikseri, teknik özellikleri ve program yapım özelliklerine göre mikrofon çeşitleri Ses kayıt cihazları, ses kayıt aksesuarları ve kullanımı, ses ekipmanlarının çeşitleri Görüntü ekipmanları, yapım özelliklerine göre görüntü ekipmanlarının özellikleri ve kullanım alanları Temel optik bilgisi, mercekler, renk ve ışık bilgisi Kamera çeşitleri, kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım alanları ve ayak yapılarına göre çeşitleri ENG ve EFP kameralar, sinema kameraları Introduction to the technical structure of television and radio programming The importance of sound, audio and video image relationship Sound recording equipment, sound recording, and the use of accessories, audio equipment types Sound recording equipment, sound recording, and the use of accessories, audio equipment types Video equipment, construction equipment, properties and application areas of the image according to the characteristics Basic optical information, lenses, color and light information Camera Types, camera parts, camera specifications, application areas and types of structures of the foot ENG and EFP cameras, film cameras 9 Çekim ölçekleri, çekim açıları Eposure scales, shooting angle 10 Çekimlerde kaçınılması gereken görüntü hataları, doğru kadrajlama 11 Kamera hareketleri Camera movements Işığın önemi ve amacı, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisi ve etkisi Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları,yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları Shooting display errors to be avoided, the correct framing The importance and purpose of the light, the relationship between the image and the effect of the lighting Lighting types and sources, accessories, auiliary light sources, light controller, evening, light panels, film and Television luminous intensity ratios, and the results orientation of the light 14 Stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu Studio and stage lights installment 9

10 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 DÖ Ç-1 X DÖ Ç-2 DÖ Ç-3 DÖ Ç-4 DÖ Ç-5 DÖ Ç-6 DÖ Ç-7 DÖ Ç-8 DÖ Ç-9 X X X X DÖ Ç- 10 X X DÖ Ç- 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DÖ Ç- 12 DÖ Ç- 13 DÖ Ç- 14 DÖ Ç- 15 DÖ Ç- 16 DÖ Ç- 17 DÖ Ç- 18 DÖ Ç- 19 DÖ Ç- 20 DÖ Ç- 21 DÖ Ç- 22 DÖ Ç- 23 DÖ Ç- 24 DÖ Ç- 25 DÖ Ç- 26 DÖ Ç- 27 X X X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 X X X X X X X P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 X X P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 X X X X 10

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English BLG105 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu ders ile öğrenciye,bilgisayar kullanımı ile MS Microsoft Office programlarının temel uygulamaları örnekler ile öğretilmektedir. Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria In this course, students are taught to use the computer with MS, with eamples of basic applications of the Microsoft Office programs. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

12 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayarı ve donanımlarını tanır. 1) knows computers and hardware. 2) İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanır. 2) uses operating system effectively. 3) Yeni dosya açar, dosyalarla ilgili düzenlemeleri yapar. 3) opens new document, organizes documents. 4) İşletim sistemine program kurup kaldırır. 4) installs and uninstalls programs on to the operating system. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç

13 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Temel Donanım Bilgisi Basic Hardware Information 2 Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi Basic Level Operating System Information 3 İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması Basic Operating System Configuration Settings 4 İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi Using the Internet and Mail Management 5 MS Office Word 2010 MS Office Word MS Office Word 2010 MS Office Word MS Office Word 2010 MS Office Word ARA SINAV MIDTERM EXAM 9 MS Office Powerpoint 2010 MS Office Powerpoint MS Office Powerpoint 2010 MS Office Powerpoint MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel

14 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English MYO103 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) İşletme Bilimine Giriş Inroduction to Management Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması, İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı bi rşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelerin birimleri ile kendi alanları konusunda ilişkilendirme gücünü sağlayabilmek. The objective of this course is to teach students to associate the tools to the epansion of the activities of Administration from starting the definition and all functions of Administration with its relation with Administration units and the other science branches. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

15 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS İşletme İle İlgili Temel Kavramlar; İşletmenin Tanımı,İşletme Yönetiminin Gelişimi İşlemenin Amaçları, Kaynakları,İşletmenin Dış Çevresi ve Ekonomik Yapı İçerisindeki Yeri İşletme Çeşitleri; Ekonomik Bakımdan,Faaliyet Konuları Bakımından, Sermaye Sahipliği Bakımından, Hukuki şekilleri Bakımından, Birleşmeleri Bakımından sınıflandırılmaları Hukuki açıdan işletme çeşitleri; Özel İşletmeler, Kamu işletmeleri İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları; Fizibilite Çalışmaları; Etüd çalışmaları İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi; Kuruluş Yerinin Seçiminin Etkileyen faktörler, Kuruluş Yeri Yöntemleri Yönetimin Tanımı ve Yönetim Fonksiyonları, Yönetim Kademeleri ve Yönetim Becerileri Basic Concepts of Administration, Definition of Administration,Business Administration Development Objectives of Administration,Resources, Business Role in Eternal Environment and Economic Structure Types of Administration, classifications of Administration in Terms of Economic maintainance, Fields of Activity, Capital Ownership, Legal aspects and combinations Legal aspects oftypes of Administration, Private Administration, Public Enterprises Establishment Studies, Feasibility Studies, Researchwork Selection of Establishment Location, Establishment Factors Affecting Choice of Place, Facility Location s Definition and Functions of Administration, Administration Levels and Management Skills 8 Planlama Fonksiyonu; Tanımı ve Çeşitleri Function, Definition and Types of Planning 9 SWOT Analizi ve uygulamaları SWOT Analysis and Applications Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim Fonksiyonları Üretim ve Üretim Yönetimi; Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması, Başabaş Grafiği, Stok Yönetimi kavramları Pazarlama Kavramı, tanımı, Pazarlama Araştırması, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, 4 P Karması kavramı ve Özellikleri İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören Bulma ve Seçme, Eğitim ve Geliştirme, Performans Değerlendirme, Kariyer Planlama Kavramı Halkla İşikilerin tanımı, önemi, Halkla İlişkilerde İletişim ve Hedef Kitleler Organizing,Directing, Coordination,Control Functions Production and Operations Administration,Production Systems,Classification,Break-Even Chart,Stock Management concepts Marketing Concept,Definition,Marketing Research,Market Segmentationand Target Market Selection, 4 PMi Concept and Features Human Resources Management Function,Human Resource Planning, Customer Discovery and Selection,Training and Development,Performance Management Definition,importance of Public Relations, Communications and target group in Public Relations 15

16 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1)İşletmenin temel kavramlarını açıklar. 1) Eplains the basic concepts of management. 2)İşletmenin fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlar açıklar. 3)Yeni işletme sistemlerini açıklar. 2) Defines and describes the business functions in detail. 3) Describes the new management systems. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç

17 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English RTP103 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Prodüksiyon Production Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğrencilere bir düşüncenin projeye dönüştürülme aşamalarında maddi, yasal ve fiziki koşul ve olanaklar çerçevesinde bilimsel ve rasyonel düşünme, yazılı ve görsel kaynak araştırmaları, uzman kişilerle görüşme ve röportajlar, mekan araştırmaları, çalışma programı ve bütçe planı hazırlama konularında yöntem göstermek ve motive etmek. Bu süreç içinde kolektif çalışmanın önemini ve gerekliliğini vurgulamak. The aim of this course are to motivate the students and show them the methods, the work program and budget plan, written and visual resource surveys, interviews, and interviews with eperts, space research, scientific and rational thinking, amenities in stages of transforming an idea into a project and emphasize the importance and necessity of collective work in the process. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

18 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Prodüksiyon nedir, prodüktör kimdir? What is production, the producer is who is producer? 2 Senaryo geliştirimi Scenario development 3 Uyarlama projeleri inceleme Adaptation projects, review 4 Teknik sorunların saptanması Determination of the technical problems 5 Yapım öncesi için görev dağılımı Distribution of task for pre-production 6 Dökümler Dopes 7 Program Program 8 ARA-SINAV Midterm Eam week 9 Bütçe ve ekip Budget and team 10 Sponsorluk görüşmeleri Sponsorship negotiations 11 Oyuncular Actors 12 Mekanlar Locations 13 Sanat Bölümü Art Department 14 Provalar Rehearsals Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1 Prodüksiyon alanında yer alan temel kavramları açıklar. 1) Eplains the basic concepts in the field of production. 2) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine ve performanslarının geliştirilmesine rehberlik eder. 3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 2) Guides the staff under his responsibility for the identification of the learning needs and the improvement of the performance of the individuals. 3) Organizes and carries out projects and activities for the social environment with a sense of social responsibility 18

19 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 X P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 X P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç

20 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP211 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Dijital Fotoğrafçılık Digital Photography Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must 8. yarıyıldaki bitirme projesinde gerektiği zaman uygulanmak üzere temel fotoğraf tasarım ilkeleriyle analizler yapmasını sağlayarak düşünce şeklini geliştirmek. The aim of this course is to enable the students to improve the way of thinking by analyzing in accordance with the basic principles of photograph design for the purpose of applying them to final project when necessary at the eighth semester. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

21 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Projelerin öğrenciler tarafından irdelenmesi ve belirlenmesi. Investigation and the determination of the projects by the students. 2 Tesbit edilen projelerin uygulanmaya konulması Introduction of the identified projects to be implemented 3 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 4 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 5 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 6 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 7 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 8 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 9 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 10 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 11 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 12 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 13 Uygulamaların irdelenmesi Eamination of applications 14 Sonuç projelerin değerlendirilmesi ve sergilenmesi. Evaluation of result projects and ehibition. Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Çeşitli kameraların kullanımını kavrar.. Işık çeşitlerini bilir ve kullanır. Stüdyo ortamında tasarım ve kompozisyon bilgisine sahip olur. Doğru ışık ve renk bilgisine sahip olur. Photoshop programını doğru ve yerinde uygulamayı gösterir. Sonuç projeyi görsel olarak sunar. Knowledge Have knowledge of the use of various cameras. Recognize and use the light variations.. Have knowledge of design and composition in a studio environment. Have knowledge of correct light and color. Implement Photoshop program correctly and properly. Present the result project visually. 21

22 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç

23 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TUR104 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türk Dili Turkısh Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr. Gör. Bahar Yazgan Lecturer Bahar Yazgan Türkçe Turkish Zorunlu Must Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. The aim of the course is to teach the student the place of Turkish language in world languages; its history, development, and structural features Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

24 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS TUR101 dersinin programının dağıtılması ve tanıtımı Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü durumu. Türkçenin ses özellikleri Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü anlatım (ortak yönleri, farkları) İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin nedir? Metnin yapısı Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar, adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık (anlamsal-mantıksal bağlar): Sözbilimsel yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb. Kompozisyon yazma kuralları. Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan ileti) Metin üretim evreleri (amacı belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma) Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Paragraf çalışması 8 Hafta ARA SINAV MIDTERM 9 Metin üretim evreleri ve uygulama. Paragraf çalışması Distribution and introduction of the Turkish 101 course program Turkish among the world languages. Historical periods, development and current situation of Turkish language. Sound properties of Turkish Language. The importance of effective use of language (word choice and care and accuracy of usage), written and oral epression (commonalities, differences). What is communication? What is the tet as a communication tool? The structure of the tet. What are the criteria to be a tet? Cohesion elements (linguistic, grammatical bonds): conjunctions, pronouns, reductions, leical ties. Consistency (semantic-logical links): the description establishing rhetorical structures, cause and effect, condition, purpose, contrast, and etc. Essay writing rules. Basic concepts about essay (plan, paragraph, main and side posts) Tet production phases (goal setting, discourse design, creation of ideas, building concepts network) Sentence and paragraph information, paragraph types. Paragraph workshop. Tet production phases and implementation. Paragraph workshop. 10 Metin türleri. Anlatım biçimleri. Özet çıkarma Tet types. Epression Forms. Summary etraction Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce). Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler üzerinden bilgilendirici metinler). Kompozisyon çalışması Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal metinler). Kompozisyon çalışması Okuma, etkin okuma yöntemleri. Metin çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, bakış açısı). Düşünce geliştirme yolları Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava hazırlık). Kompozisyon yazma Paragraph writing applications (basic idea). Tet types and forms of epression (informative tets eamples). Essay study Tet types (literary tets through samples). Essay eercise. Reading, effective reading methods. Tet analysis (subject, basic and secondary messages, themes, planning, perspective). Thought developement methods. Tet analysis (subject repetition, eam preparation. Essay writing 24

25 Ders Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; At the end of this course, the students; 1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce 1) Learn the language link in the feeling of thinking the bağlantısını, dilin toplumsal değerini social value of linguistic description of the language. They öğrenir, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini, tarihi gelişimini ve ses özelliklerini öğrenir. learn Türkish's place among the world's languages and the historical development of Turkish about the properties of sound. 2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve dili etkili kullanmayı öğrenir. 2) Learn to use language effectively in written and oral epressions properties 3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın 3) Learn term of communication and create a the tet of aracı olan metin oluşturmayı öğrenir. 4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin oluştururken kullanma becerisini kazanır. 5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir, kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti gibi unsurlarını uygular. 6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf uygulaması yapar. 7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir, bunları kullanma becerisi edinir, metnin oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda uygular. 8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir, özet çıkartma becerisi kazanır, bilgilendirici metinlerin özelliklerini öğrenir. 9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir, etkin okuma ve metin çözümleme yöntemlerini uygular, eksiklerini giderir. this concept as communication tool. 4) Learn tet, how to create a tet and won the ability of criteria tet. 5) Learn the rules of essay writing, the elements of the composition plan paragraphs and learn the basic message. 6) Learn about the range of sentence and paragraph structure and its translations. They use application of paragraph. 7) Learn writting rules and punctuation. They gain the ability to use them. They graspe the phases of the formation of the tet and they implemente them in paragraphs 8) Learn about the types and forms of epression. They won summarizing skills. They learned about the properties of informative tets. 9) Learn about ways to promote thinking. They apply active reading and tet analysis methods. They overcome the deficiencies. 25

26 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 X P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

27 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English RTP102 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Ileri Kurgu I Advanced Montage-I Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Program yapımının önemli aşamalarından olan kurgunun nasıl yapılacağının öğrencilere aktarılması. Program of the important stages of construction to be transferred to the students how to do the fiction. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

28 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Program arayüzü ve pencerelerin tanıtılması Introduction to the windows and interface program Görüntü alma-import, in-out verme, kesme basit-cut kurgu Görüntülerin senaryoya ve devamlılık kurallarına göre dizilmesi Görüntülere müzik eklenmesi, düzenlenmesi ve altyazı yazımı Image import, in-out, making a simple- cut fiction Arranging images according to the rules of continuity and script Adding music to the images,, editing, and writing subtitles 5 Temel efektlerin özelliklerinin tanıtılması Introduction of the basic characteristics of effects 6 Geçiş efektlerinin yerleştirilme prensipleri Principles of the placement of the transition effect 7 Müzik klibi ya da tanıtım filmi kurgusunun yapımı ARASINAV 8 ARASINAV MIDTERM EXAM 9 10 Region ve mask efekti kullanım Region ve mask efekti kullanım Color Correction efektleri Video Uygulamaları dersinde çekilen projenin kurgusu Video layouter özelliğinin kullanılması Making promotional film or fiction music clip Use of Region and mask effects Editing Video Color Correction effects 11 Video layouter, PİP, 3DPİP efektleri Video Layouter, PIP, 3DPİP effects 12 Color Correction efektleri Color Correction effects Video Uygulamaları dersinde çekilen projenin kurgusu Video Uygulamaları dersinde çekilen projenin kurgusu Editing the project taken in video Applications course Editing the project taken in video Applications course 28

29 1) Edius Kurgu programının arayüzünü program pencerelerini tanır. 2) Programa görüntü, ses import eder, amacına yönelik olarak keser, birleştirir. 3) Görüntü ve sesleri sıra ve seviyesini devamlılık, ritm gibi prensipleri göre düzenler. 4) Görüntü ve sesler arasına geçiş efektleri yerleştirir. Ders Öğrenme Çıktıları 1) Defines Edius editing program and program windows. 2) Imports,cuts, combines images and audio for the purpose of the program. 3) Regulates image and sound according to the principles of ordering and continuity, such as rhythm. 4) Places the transition effects between images and sounds. 5) Müzik ve seslere uygulanacak efektleri tanır. 5) Knows the effects applied to music and sound. 6) Altyazı yazma ile ilgili özellikleri ve altyazıya uygulanacak efektleri tanır. 6) Learns subtitle captions on writing features and effects applied to subtitles. 7) Efektleri ve özelliklerini tanır. 7) Knows the effects and their features. 8) Multicam mod ve kullanım özelliklerini öğrenir. 8) Learns to use multicam mode and its features. 9) Video layaouter ile yapılacak herşeyi yapar. 9) Knows everything to do with a video layaouter. 10) Eport alma, video haline getirme ile ilgili edinimleri kazanır. 11) Kurguda kullanılan dosya uzantılarını tanır ve import yaparak basit-cut kurgu yapımını gerçekleştirir. 12) Drama konulu projelerin devamlılık kurgusunu gerçekleştirir. 13) Belgesel, klip, tanıtım gibi program türlerinin kurgu inceliklerini bilir. 10) Gains the acquisitions to make and eport videos. 11) Recognizes an edit and imports the file etensions used by the construction, and performs a simple-cut editing. 12) Performs the continuity editing of drama-based projects. 13) Knows the editing intricacies of programs such as fiction, clip, etc. 14) Color correction gerektiren yerlerde düzenlemeleri yapar. 14) Makes adjustments for color correction. 15) Çok kameralı çekimlerin gerektirdiği multicam modda kurgu yapabilir. 15) Makes editing where mode multicam shots mode is required. 29

30 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 X X X X X X X P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 X P.Ö.Ç. 10 X X X X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 X X X P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 X X X X X P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 X X X X P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç

31 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English RTP104 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Kurgu Kuramı ve Teknikleri Montage Theory and Techniques Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Kurgu kuramlarını ve tekniklerini öğrenip, uygulama öncesi gerekli alt yapıya sahip olmaktır. To have the necessary infrastructure before the application by learning Editing Theories and Techniques. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

32 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Kurgu nedir? Kurgucu kimdir? What Is Fiction? Who Is The Editor? 2 Kurgu ve Sinema Fiction and Film 3 Sinemada Kurgu ve İlk Örnekler Film Editing and The First Eamples 4 Sovyet Kurgusu Soviet Montage 5 Sovyet Kurgusu ve Kuramcılar Soviet Montage and Theorists 6 Devamlılık Kurgusu İlkeleri Principles of Continuity Editing 7 Devamlılık Kurgusu İlkeleri Principles of Continuity Editing 8 Vize Sınavı Midterm Eam 9 Devamlılık Kurgusu ve Senaryo Yapıları Editing Continuity and Scenario Structures 10 Devamlılık Kurgusu ve Teknikler Continuity Editing and Techniques 11 Noktalamalar ve Geçişlerin Kullanımı Punctuations, and The Use Of Transitions 12 Sinema ve TV'de Yeni Kurgu teknikleri New Editing Techniques Cinema and TV 13 Sinema ve TV'de Yeni Kurgu Teknikleri New Editing Techniques Cinema and TV 14 Sinema ve TV'de Yeni Kurgu Teknikleri New Editing Techniques Cinema and TV Ders Öğrenme Çıktıları 1) Kurgu kuramları konusunda bilgi sahibi olur. 1) Has the information about theories of fiction. 2) Kurgu teknikleri konusunda uzmanlaşı 2) Specializes in editing techniques. 3) Kurgu kuramı ve süreçlerini uygulayacak düzeye gelir 4) Efekt yaratma konusunda uzmanlığa sahip olur. 5) Kurgu kuram ve tarihini eleştirel boyutta kavrayacak yetiye sahip olur 6) Sinema ve televizyonda kurgu süreçlerini uygulayabilecek yetkinliğe sahip olur. 3) Reaches to the level of applying editing theory and processes. 4) Has the epertise to create the effect. 5) Has the ability to grasp the editing theory and its history critically. 6) Has the necessary skills to implement the process of editing film and television. 32

33 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 X X P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 X X X X X X P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X P.Ö.Ç. 7 X X X X X P.Ö.Ç. 8 X X X X X X P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 X X X P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 X X X X

34 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English RTP106 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Televizyonda Program Yapimciligi TV Programming Production Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Televizyon program yapımcılığı öğrencilere bir televizyon programının nasıl hazırlanması gerektiğini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Students are taught how to prepare a television program practically as well as television program production. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

35 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Televizyon programlarında yapım kavramı The concept of making TV programs 2 Televizyonda program yapım türleri Types of television program production 3 Belgesel haber ve haber programları Documentary and news program 4 Dramalar Dramas 5 Müzik, eğlence, yarışma programları Music, entertainment, competition programs 6 Çocuk programları Children's programs 7 Yapım ekibi The production team 8 Bir programın gerçekleştirilme aşamaları stages of fulfilling of a program 9 Ön yapım aşamaları Pre-construction phases 10 Bir konu geliştirmek,treatman to develop a topic, treatment 11 Bütçe hazırlama Budget preparation 12 Teknik hazırlıklar Technical preparations 13 Çekim ve yayın aşamaları Stages of broadcasting and shooting 14 Yapım sonrası çalışmalar Post-construction work 35

36 1) Televizyon programcılığı alanında yer alan temel kavramları tanımlar. 2) Televizyon yayıncılığı alanında yer alan metin yazarlığı, haber ve senaryo yazımı ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini açıklar. 3) Televizyon programcılığı alanındaki olay ve olgular arasındaki ilişkiyi açıklar. 4) Televizyon yayıncılığı alanındaki (görsel işitsel yapım, yayın hazırlık, sunum) ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini tanımlar. Ders Öğrenme Çıktıları 1) Defines the basic concepts in the field of television programming. 2) Eplains scripter, news and script writing, principle, method, strategy and technics for reaching up-to-date information and new sources in the field of Television Programming. 3) Eplains the relationship between events and phenomena in the field of television programming. 4) Defines principles, methods, strategies and techniques in the field of television broadcasting (audio-visual production). 5) Televizyon programcılığı alanında yer alan bilgi kaynaklarını, iletişim araçlarını ve teknolojilerini kullanır. 5) Uses information resourses, communication tools and technologies in the field of Television programming. 6) Televizyon programcılığı alanındaki yapımcılık faaliyetlerini (araştırma, metin yazımı, senaryo vb.) amacına uygun yürütür. 6) Eecutes producing activities (research, tet writing, script, etc.)in the Television programming. 7) Televizyon programcılığı alanında hazırlanan görsel-işitsel yapımları yayınlar. 8) Televizyon alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 7) Broadcasts prepared audio-visual productions in the field of Television programming. 8) Takes responsibility in carrying out the comple and unforeseen applications related to the field as a team member. 9) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. 9) Carries out the development activities by the staff under responsibility within the framework of a project. 36

37 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç

38 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish Yabanci Dil 2 İngilizce / English Foreign Language 2 YDL102 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat Lecturer Hatice Çelikkanat Türkçe Turkish Zorunlu Must Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır. The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical structures, use the structures they have already recognized, gain basic vocabulary needed for A2 level,define the structures they have already reconized through the reading materials and epress themselves orally and in writing, eplain listening materials at A2 level, and participate in oral practices and epress themselves correctly at A2 level. Yok None Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Yok None Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

39 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Unit 7 "can/can't /have to/ has to" Unit 7 "can/can't /have to/ has to" Unit 7 adjectives /adverbs, reading, listening, vocabulary Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives and questions) Unit 8 verbs for free time activities, reading, listening Unit 7 adjectives /adverbs, reading, listening, vocabulary Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives and questions) Unit 8 verbs for free time activities, reading, listening 5 Unit 9 to be: was/were (all forms) Unit 9 to be: was/were (all forms) 6 Unit 9 seasons, colours, electronic equipment Unit 9 seasons, colours, electronic equipment 7 Unit 9 reading, listening, vocabulary Unit 9 reading, listening, vocabulary 8 ARASINAV ARASINAV Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs) Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing Unit 11 Past simple (negative and short answers) (regular, irregular) Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing Unit 12 Questions "where, why, how much who, what when" Unit 12 this, that, these, those, reading, writing, listening Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs) Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing Unit 11 Past simple (negative and short answers) (regular, irregular) Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing Unit 12 Questions "where, why, how much who, what when" Unit 12 this, that, these, those, reading, writing, listening 39

40 Bu dersin sonunda öğrenciler; Ders Öğrenme Çıktıları At the end of this course, the students; 1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler. 1) learn basic grammatical structures 2) temel okuma ve dinleme becerilerini 2) build up basic reading and listening skills geliştirirler. 3) akademik olmayan paragraf ve mektup 3) write informal paragraphs and letters metinleri yazabilirler. 4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek 4) learn vocabulary to such an etent as to sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler. communicate at a basic level DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç

41 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Belgesel Film Documentary Film Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) RTP201 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Belgesel filmciliği, belgesel film yapım ve tekniklerini öğrenerek bir belgesel film yapabilmesi amaçlanmaktadır. It is aimed to enable them to make documentary films by learning techniques of documentary film making. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem Psikoloji Bölümü / Psychology 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4 FLS101 Felsefeye Giriş Introduction

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SHM109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 5 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TA IMPLICATIONS 1. Dönem / 1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Revolution

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.) 2 2 3 4 AMH103 Temel Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı