AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARINDAN REKLAM PANOLARININ (BILLBOARDS) KONYA İL MERKEZİNDEKİ GENEL DURUM İNCELEMESİ Uğur ATAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARINDAN REKLAM PANOLARININ (BILLBOARDS) KONYA İL MERKEZİNDEKİ GENEL DURUM İNCELEMESİ Uğur ATAN"

Transkript

1 AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARINDAN REKLAM PANOLARININ (BILLBOARDS) KONYA İL MERKEZİNDEKİ GENEL DURUM İNCELEMESİ Uğur ATAN Özet / Abstract Ali Atıf POLAT Bu araştırmanın amacı, grafik tasarım ürünlerinden olan dış mekan afişlerinin Konya İl merkezindeki genel durumunu incelemektir. Araştırmada nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Konya İl merkezindeki açık hava reklam araçları gözlenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya il merkezindeki dış mekân afişleri, örneklemini ise Konya İl merkezindeki açık hava reklam panoları (billboards) oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda, Konya İl merkezindeki açık hava reklam araçlarından, reklam panolarının yasal işletmecisinin kontrolü dışındaki uygulamaların görsel kirlilik oluşturduğu, afiş etkisinin azaldığı görülmüştür. Bununla birlikte, reklam panolarının estetik ve dıştan aydınlatmalı reklam araçlarıyla yenilenmesi, uygulanan afişlerin görünebilirlik etkinliğini tam güne çıkarttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, bilgiye ve hizmete ulaşmada en etkili mecra olan açık hava reklam araçlarının bilinçli kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan yatırımlar, işletme ve eğitim stratejilerinin planlı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Anahtar Sözcükler: Açık hava Reklam Panoları, Reklam, Afiş. A STATUS REPORT OF BILLBOARDS AS OUTDOOR ADVERTISING MEDIA IN KONYA CITY CENTER The aim of this paper is to study the general situation of outdoor posters as graphic design work in Konya city center. For this, qualitative methods such as location analysis, photographing and documentation analysis have been used in the study. The sample for the study consisted of outdoor posters from billboards in the Konya city center. As a result of the study, it has been found that billboard implementations beyond the control of the legal administrator caused visual pollution and noise, thus decreasing the advertising effect of billboards. However, it has also been found that the renewal of the billboards by esthetical advertising media and external illumination increased advertising effectiveness to full-time visibility. In conclusion, as a most effective medium for information and service, outdoor advertising media should be used consciously. Fort achieving this goal, comprehensively and coherent planned investment, administration and training strategies could be helpful. Keywords: Billboards, advertising, posters. Giriş Bilgi çağının sürekli değişen ve gelişen teknolojileriyle mesaj bombardımanı altındaki her insan olumlu ve/veya olumsuz etkileşim içerisindedir. Temel olarak bilinen tüm kavramlar ve uygulamalar ticari yaklaşımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak akademisyenlerde bu alanda aktif yer alarak uygulamalara katılmaktadırlar. Bu aktif katılım ve etkileşimin ilgili alanda gelişmelere neden olduğu söylenebilir. Öğr. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü. Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü.

2 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Bu bağlamda öncelikle reklam nedir? Açık hava reklam araçları nelerdir? Öncelikle bu soruları cevaplandırmak gerekmektedir. Genel anlamda reklam, mal ve hizmetleri tanıtmak ve satışlarını artırmak amacıyla, üretici ve satıcı tarafından bir bedel ödenerek, herhangi bir vasıta ile yayınlanan her tür mesajdır (Çakır, 2006:32). Peki, reklam ne işe yarar? Bu soruya Mattelart (1991:123) şöyle cevap verir: Reklam halkın hizmetindeki kitlesel üretim ve dağıtım sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Malların üreticilerinin ve hizmetleri sunanların halka sundukları şey hakkında bilgi vermek ve onların sunduklarına yöneltmek için reklam ihtiyaçları vardır. Bu tür bilgi sistemi üretim ekonomisi için yararlıdır ve çeşitli seçenekler arasında tercih yapabilmeleri tüketiciler için gereklidir. Ayrıca, üretimin piyasaya sürülmesini garanti ederek istihdamın stabilize olmasında da bir etkendir; Reklam pazardaki rekabetin temelidir; gelişmeleri ve yaratıcılığı harekete geçirir; piyasa için aksi takdirde çok pahalıya mal olacak mal ve hizmetlerin düşük maliyetle sağlanmasını mümkün kılar. Son olarak da, reklam medyaların finansmanına temel bir katkıda bulunur. Reklamcılık faaliyetleri çeşitli kategorilere ayrılıp incelenmektedir. Hangi kategoride olursa olsun reklam faaliyetinin gerçekleşebilmesi için çeşitli iletişim araçları kullanılmaktadır. Genel anlamda, bir ürün ya da hizmetin tanıtımında kullanılan görsel-işitsel iletişim araçlarının tümüne medya (mecra) adı verilir ve reklam veren, hedef kitleye ulaşmak için; gazete, radyo, televizyon, dergi, afiş, reklam panoları (billboard), satış yeri reklamı (P.O.P.), postalama (broşür, katalog vd.) ve internet gibi iletişim araçlarından yararlanılır (Becer, 1997:223). Bu iletişim araçlarında kullanılan grafik tasarım ürünlerinin kendi aralarında teknik farklılıklar olmasına rağmen, reklam tasarım aşamasında aynı kriterler geçerlidir. Tüm bu grafik tasarım ürünlerinin yayınlandığı uygulama alanlarının farklılığına rağmen, bu tasarımların görsel organizasyonunda dikkat edilmesi gereken temel unsur, reklam mesajlarının hedef kitle tarafından algılanabilirliliğini en kısa sürede sağlamaktır. Özellikle reklam iletişim araçlarından afiş tasarımlarının başarılı olabilmesi, uygulama alanlarının teknik yapısı ve hedef kitleye ulaşabilirliğine bağlıdır. Bu bağlamda inceleme yapacağımız reklam araçlarından açık hava reklamcılığı içerisinde değerlendirilen tüm araçlarda yayınlanan tasarımlar, grafik tasarım ürünlerinden afiş tasarımı kapsamına girmektedir. Bektaş a (Akt. Tepecik, 2002:72) göre afiş, bir haberi, bir olayı, siyasal, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel açıdan, topluma duyurmak amacıyla, değişik yüzeyler üzerine yapılan ve belirli boyutlarda köy, kasaba ve şehirlerin çeşitli yerlerine asılan duyurulardır. Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir (Becer, 1997:201). Aynı zamanda afiş, bir ürün ya da hizmetin tanıtımı için caddelerde, açık mekânlarda yer alan en önemli dış mekân reklam araçlarından biridir (Teker, 2009:139). Genel olarak afişler, teknik özellikleri ve sergilendiği alan açısından iki gruba ayrılabilir. Birincisi olan iç mekân afişleri, tüm yaşam alanlarında, iç mekân ilan panolarında ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan daha küçük boyutlu afişlerdir. İkincisi ise, şehir mobilyaları kapsamında değerlendirilen büyük reklam panolarında ve duvar yüzeylerinde kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. İç mekan afişleri ile dış mekan afişlerinin tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken temel kriter, hedef kitlece algılanabilirlik süresidir. Dış mekân afişleri boyut olarak büyük olmasına rağmen, 170

3 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT kullanıldığı yer ve hedef kitlenin hareket durumu, diğer olumsuz etkileyici faktörlerde göz önüne alındığında algılama süresi daha azdır. Bu nedenle tasarım aşamasında hedef kitlenin algılama süresinin dikkate alınması gerekmektedir. İç mekan afişleri ise, boyut olarak dış mekan afişlerine göre daha küçük olmasına rağmen, kullanıldığı iç mekan ve hedef kitleye olan mesafesi, afişin izleme süresini uzatmaktadır. Araştırmanın konusu dış mekân afişlerinden reklam panoları olduğundan açık hava reklam araçları üzerinde açıklama yapmak gerekirse açık hava reklam araçları, trafiğin ve insan topluluklarının yoğun olduğu alanlarda kapalı mekânlar dışında yer alan çeşitli reklam vasıtalarıdır (Teker, 2009:138). Profesyonel anlamda hazırlanmış reklam araçlarının bulunduğu ve işletildiği ortamlarda yerel ana mecra, açık hava olarak karşımıza çıkar. Görsel iletişim şeklinde oluşturulmuş mesajların işitsel iletişimden belirgin bir farkı ise, kalıcılığı ve dolaylı olarak farklı zamanlarda etkinliğini sürdürebilmesidir (Uçar, 2004:19). Açık hava reklam araçlarının kiralama bedellerinin hesaplı olması, TV reklamlarını desteklemesi, tamamlaması ve geniş hedef kitleyi günün her saatinde yakalaması açısından reklam kampanyasının en önemli parçalarındandır (Teker, 2009:138). Yeni teknolojilerin ve ışık sistemlerinin sektörde kullanımıyla, standart olarak kullanılan birçok açık hava reklam araçlarındaki yenilenmeyle (revizion), birlikte, yeni alternatif yayın alanları da reklam sektörüne kazandırılmaktadır. Klasik reklam panosu (billboard) olarak tanımlanan ve tamamen ışıksız olarak hizmete sunulan reklam panoları, birçok yerde dıştan aydınlatmalı (ışıklı) olarak yenilenmesiyle (revizion), hedef kitleye etki süresini tam güne çıkartmıştır. Açık hava reklam araçları kullanıldığı yer, malzeme ve tekniğine göre sabit reklam araçları, değişken reklam araçları ve taşınabilir reklam araçları olmak üzere üç başlık altında incelenebilir: 1- Sabit Reklam Araçları: Bunlar afişler, küçük reklam panoları (miniboardlar), reklam panoları (billboardlar), büyük reklam panoları (city light board-megalightmagaboardlar), pankartlar, bez afişler, reklam kuleleri, bina cepheleri, bina üstü tabelalar, otobüs durakları, cadde ışıklandırma direği tabelaları, bina içi panolar (homeboardlar), ışıklı panolar (CLP, raket), sayısal (digital) ekranlar, iç ve dış mekanlarda kullanılan yer grafikleri, dev tv.ler olarak sıralanabilir. 2- Değişken Açık hava Reklam Araçları: Bunlar yer altı (metro) ve yer üstü (tramvay), kara, hava ve deniz ulaşım araçları dış yüzey giydirilmesi şeklinde açıklanabilir. 3- Taşınabilir Reklam Araçları: Ambalaj ve tanıtım ürünleri (promotion) gibi materyaller bu başlık altında sayılabilir. Amaç Bu araştırmanın amacı, grafik tasarım ürünlerinden olan dış mekan afişlerinin Konya İl merkezindeki genel durumunu incelemektir. Yöntem Araştırmada nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Konya İl merkezindeki açık hava reklam araçları gözlenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. 171

4 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Konya İl merkezindeki dış mekân afişleri, örneklemini ise Konya İl merkezindeki açık hava reklam panoları (billboards) oluşturmuştur. Veri Toplama Araçları Veri toplama araçları Konya İl merkezindeki dış mekân afişlerinin yayınlandığı reklam panolarının fotoğrafları çekilerek, uluslararası şehir mobilyası üreticisi ve açık hava reklamcısı olan Wall firmasının web sitesinde yayınladığı standartlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Sınırlılıklar Araştırma 2009 yılında yapılmıştır. Konya İl merkezindeki dış mekân afişlerinin yayınlandığı reklam panoları ile sınırlıdır. Bulgular ve Yorumlar Konya daki Açık hava Reklam Araçları ve Ölçüleri Konya da kullanılan açık hava reklam araçları yerel yönetimlerden izin alınarak reklamverenler tarafından sadece kendi kullanımlarına yönelik yaptırılan (totem, tabela) reklam araçları ile ticari kuruluşlar tarafından işletilen reklam araçları olarak iki grupta incelenebilir. Yerel yönetimlerden izin alınarak sadece kendi kullanımlarına yönelik yaptırılan reklam araçlarını ticari işletmeler veya şahıslar istedikleri alanlarda kullanabilirler. Bu alanların başka firmalara ihale edilmemiş mekânlar olması gerekmektedir. Ayrıca bu reklam alanlarının reklam vergisine tabi olduğu unutulmamalıdır. Duvar ve çatı reklamları, tabela ve totemler bu sınıfa girmektedir (Görsel 1). Ticari kuruluşlar tarafından işletilen açık hava reklam araçları ise; reklam panoları (billboardlar), büyük reklam panoları (city light board-megalight), Görsel 1: Duvar reklam uygulaması reklam kuleleri, otobüs durakları, ışıklı panolar (CLP, raket), sayısal (digital) ekranlar, Tramvay, Dolmuş ve Taksi leri kapsamaktadır. Bunlardan dolmuş ve taksilerde uygulanan reklamların işletmeciliği, ilgili sivil toplum örgütleri tarafından ihaleye açılır. Bu reklam uygulamaları belirli bir zaman diliminde olurken dolmuş ve taksicilerin gönüllülük esasına dayanır. Tramvay üzeri %100 giydirme ve iç reklam alanları kiralaması ise Konya Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından yürütülmektedir (Görsel 2). 172

5 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 2: Tramvay üzeri reklam uygulaması Diğer kent mobilyası grubuna giren reklam panoları (billboardlar), büyük reklam panoları (city light board-megalight), reklam kuleleri, otobüs durakları, ışıklı panolar (CLP, raket), sayısal (digital) ekranlar ise Konya Büyükşehir Belediyesi nin 2008 yılında açmış olduğu 10 yıllık yatırım ve işletme hizmetlerini kapsayan bir ihale ile Uluslararası şehir mobilyası üreticisi ve açık hava reklamcısı olan bir işletmeye verilmiştir. İşletmeler bir bütün olarak verilen açık hava reklam araçlarının teknik özellikleri ve boyutları şunlardır: Işıklı Şehir Reklam Panoları (CLP-City Light Poster): Işıklı şehir reklam panoları açık hava reklam kampanyalarında en çok kullanılanlardandır. Bunlar arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet üretmektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 118,5 (En) x 175,0 (Boy) cm, tek parça, görünen alan 115,0 (En) x 171,0 (Boy) cm. Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça, düz, standart afiş formatında teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Şehir Reklam Panoları (CLP-City Light Poster), Otobüs Durağı: Otobüs durağı açık hava reklam kampanyalarında en çok kullanılanlardandır. Bunlar arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Bu reklam panolarının bulunduğu mekanın durak olmasının avantajı, yolcuların bekleme süresince sergilenen reklam afişine olan mesafenin olumlu etkisi de göz ardı edilmemelidir. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 118,5 (En) x 175,0 (Boy) cm, tek parça, görünen alan 115,0 (En) x 171,0 (Boy) cm. Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça, düz, standart afiş formatında teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Şehir Reklam Panoları (CLP - City Light Poster), Reklam Kulesi: Reklam kulesi açık hava reklam kampanyalarında en çok kullanılan, arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca bu reklam araçları ilginç, orijinal ve yaratıcı kampanyalar için alternatif ürünlerdendir. 173

6 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 118,5 (En) x 175,0 (Boy) cm, tek parça, görünen alan 115,0 (En) x 171,0 (Boy) cm. Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça, düz, standart afiş formatında teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Büyük Reklam Panoları (City Light Board): Işıklı büyük reklam panoları arka plan aydınlatmalı, hareke ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 356 (En) x 252 (Boy) cm, görünen alan 356 (En) x 252 (Boy) cm Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça olarak teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Büyük Reklam Panoları (Megalight): Işıklı büyük reklam panoları arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 356 (En) x 252 (Boy) cm, görünen alan 356 (En) x 252 (Boy) cm Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça olarak teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Reklam Panoları (Billboard): Büyük reklam panoları dışarıdan aydınlatmalı ve aydınlatmasız tek yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 200 (En) x 350 (Boy) cm, görünen alan 200 (En) x 350 (Boy) cm Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: 4 parça olarak teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Reklam Panolarının (Billboardların) Konya da ki Genel Durumu Reklam panoları (billboardlar) standart 200x350 cm yatay afiş formatının asılabildiği, metal ayaklar üzerine, yapıştırılabilirliği sağlamak üzere zemine kontrplak kaplanmış, dıştan aydınlatmalı afiş panolarıdır (Görsel 3). Ülkemizde ilk kez 1985 yılında Ankara da uygulanmış, daha sonraları da diğer büyük illere yayılmıştır (Topsümer,1988. Akt. Teker, 2009:142). 174

7 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 3: Yeni montaj edile ışıklı reklam panoları (billboardlar) Konya da açık hava reklam araçlarının işletmesi bir önceki firmanın 10 yıllık süresinin dolması üzerine 2008 yılında yapılan yeni bir ihale ile gelecek 10 yıl Uluslararası şehir mobilyası üreticisi ve açık hava reklamcısı olan bir işletmeye verilmişti. Bir önceki firmanın gerek yönetim zafiyeti, gerekse yatırım ve finanssal planlamaya uymamasından, açık hava reklam araçlarında estetik açıdan problemler ürettiği söylenebilir (Görsel 4). Bununla birlikte özellikle son yıllarda ilgili işletme reklam sektörüne hizmet veren reklam ajansları ile nihai tüketici olarak gördükleri reklamverenler arasındaki ilişkiyi iyi yönetememeleri, reklam alanlarının verimsiz kullanımına sebep olmuştur. Aynı zamanda profesyonel tasarımcılar tarafından hazırlanmayan afişler ile sadece marketler fiyat listesine dönüşen reklam panolarının (billboardların), şehrin estetik görünüşüne de olumsuz etkiler oluşturduğu gözlenmiştir. Görsel 4: Eski ürünlerden klasik reklam panoları (billboardlar) Açık hava reklam araçlarının işletmesini alan yeni firma, ilgili ihale hükümleri gereği şehir mobilyaları ve reklam panolarının tamamında yenileme sürecine başlamak zorunda kalmıştır. Bu süreçteki değişimle birlikte yenilenmesi planlanan mobilyaların çoğu yenilenmiş, eskiden ışıksız olan reklam panolarının (billboardların) tamamı dıştan aydınlatmalı yeni biçimiyle şehrin görünümüne olumlu katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda bu yeni biçim, reklam afişinin görünürlük süresine geceyi de ekleyerek daha etkili bir ortam oluşturmaktadır (Görsel 5). Bu değişikliklerle birlikte mevcut işletmenin reklamverenler ve reklam ajansları ile karşılıklı güven içerisinde doğru iletişim kurarak, uygun fiyat politikası ve istikrarlı hizmet anlayışı geliştirdiği söylenebilir. 175

8 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Görsel 5: Gündüz ve gece uygulaması ile yeni ürün ışıklı reklam panoları (billboardlar) Olumsuz açıdan değerlendirilecek yönler ise; bazı mobilyaların henüz yenilenmemiş olması, eski mobilyaların kilit ve fitil sitemlerindeki bozukluklar afişlerin sergilenmesinde problem yaratmaktadır (Görsel 6-7-8). Bunun ise şehrin genel görünümüne olumsuz etki yaptığı söylenebilir. Görsel 6: Işıklı şehir reklam panolarından (CLP) yenilenmemiş, problemli bir kent mobilyası Görsel 7: Işıklı şehir reklam panolarından (CLP) yenilenmemiş bir kent mobilyası 176

9 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 8: Reklam panoları (billboardlar) Işıksız eski uygulama Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi nin yetki verdiği medya ajansının açık hava reklam panoları dışında, kontrolsüz ve yasal olmayan bir şekilde hizmet veren reklam panolarına da rastlanmaktadır (Görsel ). Görsel 9: Yasal işletmeciye ait eski reklam panosu (billboard) ve yerel yönetimlerin kullanmakta olduğu özel, reklam panosu (billboard) yan yana kullanımda Görsel 10: Yerel yönetimlerin kullanmakta olduğu özel, reklam panosu (billboard) 177

10 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Görsel 11: Yerel yönetimlerin kullanmakta olduğu özel, reklam panosu (billboard) Görsel 12: Resmi kurumların kullanmakta olduğu özel, reklam panoları (billboardlar) Bu yasal olmayan uygulamaların ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve özel sektörler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu tür davranışlar yasal olan reklam panolarının etkinliğinin azalmasına ve görüntü kirliliğine neden olduğu görülmektedir (Görsel ). 178

11 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 13: Resmi kurumların kullanmakta olduğu özel, ışıklı şehir reklam panosu (CLP) Görsel 14: Açık hava reklam araçları yasal işletmecisinin kontrolü dışında, özel firmalarca kullanılan duvar reklam uygulamaları ve yasal işletmeci tarafından hizmete sunulan ışıklı reklam panosu (yeni uygulama billboardlar) bir arada kullanımı Bununla birlikte Konya da ki açık hava reklam araçlarına yeni bir mecra olarak eklenen büyük boyutlu sayısal (digital) ekranlar, hareketli görsel reklam tasarımlarının da uygulanabilirliğine imkan sağlamaktadır (Görsel ). 179

12 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Görsel 15: Reklam panoları (billboard, megaligt) Görsel 16: Sayısal (dijital) ekran 180

13 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 17: Reklam panoları (billboardlar) ışıklı yeni ürünler ve yeni alternatif mecra sayısal (dijital) ekran Görsel 18: Hareketli afiş uygulamalı yeni ürün reklam panoları (megaligt) Sonuç ve Öneriler Modern dünyada gelişmişlik göstergesi olarak gösterilen şehrin estetik görünümü her yönüyle planlanmalıdır. Bu bağlamda Konya açık hava reklam 181

14 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh araçlarından, reklam panolarının görsel ve işlevsel yönden değerlendirilmesi durumunda şunlar söylenebilir. 1- Reklam panolarının yasal işletmecisinin kontrolü dışındaki uygulamaların görsel kirlilik oluşturması üzerine, afiş etkisinin azalmış olduğu görülmektedir. 2- Reklam panolarının diğer açık hava reklam araçlarıyla olan mesafesi ve yerleşim sıklığı afiş etkinliklerini zayıflatmaktadır. 3- Açık hava reklam araçları kapsamındaki kent mobilyalarının tamamının yenilenmemiş olması şehrin estetik görünümünü olumsuz etkilemektedir. 4- Reklam panolarının (billbordların) estetik ve dıştan aydınlatmalı reklam araçlarıyla yenilenmesi, uygulanan afişlerin görünebilirlik etkinliğini tam güne çıkartmaktadır. 5- Konya da ki açık hava reklam araçlarına yeni bir mecra olarak eklenen büyük boyutlu sayısal (digital) ekranlar, hareketli görsel reklam tasarımlarının da uygulanabilirliğine imkan sağlamaktadır. Bilgiye ve hizmete ulaşmada en etkili mecra olan açık hava reklam araçlarının bilinçli kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan yatırımlar ile işletme ve eğitim stratejilerinin planlı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Bunun için tarafların üzerine düşen görevleri yapmalıdırlar. Kaynakça ÇAKIR, Vesile, (2006). Reklam ve Marka Tutumu. Konya: Tablet Yayınları. MATTELART, Armand, (1991). Reklamcılık. Çeviren: Fatoş Ersoy. İstanbul: İletişim Yayınları. TEKER, Ulufer, (2009). Grafik Tasarım ve Reklam. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi. UÇAR, Tevfik Fikret, (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic. A.Ş. TEPECİK, Adnan, (2002). Grafik Sanatlar. Ankara: Detay Yayınları. BECER, Emre, (1997). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Yayınevi <http://www.wall.com.tr/tr/outdoor_advertising/advertising.asp?aid=4> (2009:Haziran 3). 182

SMS REKLAMLARINA YÖNELĠK TÜKETĠCĠ TUTUMLARI OLUġTURAN FAKTÖRLER

SMS REKLAMLARINA YÖNELĠK TÜKETĠCĠ TUTUMLARI OLUġTURAN FAKTÖRLER T.C BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SMS REKLAMLARINA YÖNELĠK TÜKETĠCĠ TUTUMLARI OLUġTURAN FAKTÖRLER Yüksek Lisans Tezi SABANUR KIRAÇ ĠSTANBUL 2012 T.C BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ REKLAMCILIK

Detaylı

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eda ERKAL YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç.

Detaylı

TÜRKİYE DE MARKA YERLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN YENİ GÖRÜNÜMÜ: YALAN DÜNYA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE DE MARKA YERLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN YENİ GÖRÜNÜMÜ: YALAN DÜNYA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE MARKA YERLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN YENİ GÖRÜNÜMÜ:

Detaylı

Mihalis KUYUCU RESEARCH ABOUT THE EFFECTS OF RADIO IN MUSIC CONSUMING IN UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY

Mihalis KUYUCU RESEARCH ABOUT THE EFFECTS OF RADIO IN MUSIC CONSUMING IN UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY TÜRKİYE DE RADYO MECRASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz Mihalis KUYUCU Dünyanın en pratik ve en aktif mecralarından biri olan radyo bazen bir

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7290 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.2.D0147 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7290 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.2.D0147 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Fine Arts Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7290 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.2.D0147 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Ali Atıf Polat Selçuk University,

Detaylı

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Şenol KARADENİZ** Öz Bu çalışmada Ankara daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler

Detaylı

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1 Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam 1 Ferhat SAYIM * Sinan

Detaylı

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması İçindekiler Pazarlamaya Giriş Pazarlamanın Tarihçesi Pazarlamadaki Temel Kavramlar Pazarlama Karması Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanmasında 4P Pazarlama Taktikleri

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVII, SAYI II, S. 233-261 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER

Detaylı

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET ALANYA DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ 1 Arş. Gör. Saadet ZAFER 2 Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3 Gökhan AYDINGÜN 4 Yaşar Y.KAÇMAZ 5 F. Hakan

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

MEASURING THE BRANDING LEVEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND A FIELD RESEARCH ABSTRACT

MEASURING THE BRANDING LEVEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND A FIELD RESEARCH ABSTRACT ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE MARKALAŞMA DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Emin EMİRZA ÖZET Son yıllarda endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin de tüketici pazarlarında faaliyet

Detaylı

SİNEMA REKLAMCILIĞI: SİNEMA SALONUNUN BİR REKLAM MECRASI OLARAK KULLANIMININ TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

SİNEMA REKLAMCILIĞI: SİNEMA SALONUNUN BİR REKLAM MECRASI OLARAK KULLANIMININ TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ SİNEMA REKLAMCILIĞI: SİNEMA SALONUNUN BİR REKLAM MECRASI OLARAK KULLANIMININ TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ Eylem ARSLAN Öz Sinema salonlarının bir reklam mecrası olarak kullanılması hem sinema sektörü

Detaylı

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

BİLİMSEL ETİK SAYFASI BİLİMSEL ETİK SAYFASI i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU ii ÖNSÖZ iii iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Mustafa KİREMİTÇİOĞLU Numarası 094223011003 Öğrencinin Tezin

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1.

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1. Sayı: Temmuz Ağustos Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi ISSN:6958X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası JEL KOD: M *** ID:5 K: TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :162 Karar Tarihi :14/10/2014 KONUSU: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi 23

Sosyal Bilimler Dergisi 23 Sosyal Bilimler Dergisi 23 GELENEKSEL MECRA VE İNTERNET ORTAMI ARASINDAKİ REKLAM İÇERİKLERİNE YÖNELİK ALGI FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ ÖZET Cihan BECAN 1 Tüketicilerin düşünce

Detaylı

Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi

Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi İ.Ethem TAŞ*, Gözde KESTELLİOĞLU** ÖZET Halkla ilişkiler, günümüzde organizasyonların göz ardı edemeyecekleri ölçüde öneme sahip bir durum arz etmektedir. Bilgiye

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NAZAN DÜZ DANIŞMAN

Detaylı

GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ

GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ Deniz GAFUROĞULLARI İstanbul Kültür University, Turkey denizgafur@hotmail.com ÖZET Reklam sektörü hedef kitlesini

Detaylı

FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ

FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ Ayhan ERDEM Özet Pazarlama iletişimi araçlarının bir bütün olarak kullanılması gerekliliği, bütünleşik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ EN BÜYÜK 100 SANAYİ İŞLETMESİNİN WEB SİTELERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ EN BÜYÜK 100 SANAYİ İŞLETMESİNİN WEB SİTELERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ TÜRKİYE DEKİ EN BÜYÜK 100 SANAYİ İŞLETMESİNİN WEB SİTELERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Özet: İnternet kullanımının yaygınlaşması, web in geleneksel ortama göre sahip olduğu üstünlükler

Detaylı