AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARINDAN REKLAM PANOLARININ (BILLBOARDS) KONYA İL MERKEZİNDEKİ GENEL DURUM İNCELEMESİ Uğur ATAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARINDAN REKLAM PANOLARININ (BILLBOARDS) KONYA İL MERKEZİNDEKİ GENEL DURUM İNCELEMESİ Uğur ATAN"

Transkript

1 AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARINDAN REKLAM PANOLARININ (BILLBOARDS) KONYA İL MERKEZİNDEKİ GENEL DURUM İNCELEMESİ Uğur ATAN Özet / Abstract Ali Atıf POLAT Bu araştırmanın amacı, grafik tasarım ürünlerinden olan dış mekan afişlerinin Konya İl merkezindeki genel durumunu incelemektir. Araştırmada nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Konya İl merkezindeki açık hava reklam araçları gözlenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya il merkezindeki dış mekân afişleri, örneklemini ise Konya İl merkezindeki açık hava reklam panoları (billboards) oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda, Konya İl merkezindeki açık hava reklam araçlarından, reklam panolarının yasal işletmecisinin kontrolü dışındaki uygulamaların görsel kirlilik oluşturduğu, afiş etkisinin azaldığı görülmüştür. Bununla birlikte, reklam panolarının estetik ve dıştan aydınlatmalı reklam araçlarıyla yenilenmesi, uygulanan afişlerin görünebilirlik etkinliğini tam güne çıkarttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, bilgiye ve hizmete ulaşmada en etkili mecra olan açık hava reklam araçlarının bilinçli kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan yatırımlar, işletme ve eğitim stratejilerinin planlı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Anahtar Sözcükler: Açık hava Reklam Panoları, Reklam, Afiş. A STATUS REPORT OF BILLBOARDS AS OUTDOOR ADVERTISING MEDIA IN KONYA CITY CENTER The aim of this paper is to study the general situation of outdoor posters as graphic design work in Konya city center. For this, qualitative methods such as location analysis, photographing and documentation analysis have been used in the study. The sample for the study consisted of outdoor posters from billboards in the Konya city center. As a result of the study, it has been found that billboard implementations beyond the control of the legal administrator caused visual pollution and noise, thus decreasing the advertising effect of billboards. However, it has also been found that the renewal of the billboards by esthetical advertising media and external illumination increased advertising effectiveness to full-time visibility. In conclusion, as a most effective medium for information and service, outdoor advertising media should be used consciously. Fort achieving this goal, comprehensively and coherent planned investment, administration and training strategies could be helpful. Keywords: Billboards, advertising, posters. Giriş Bilgi çağının sürekli değişen ve gelişen teknolojileriyle mesaj bombardımanı altındaki her insan olumlu ve/veya olumsuz etkileşim içerisindedir. Temel olarak bilinen tüm kavramlar ve uygulamalar ticari yaklaşımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak akademisyenlerde bu alanda aktif yer alarak uygulamalara katılmaktadırlar. Bu aktif katılım ve etkileşimin ilgili alanda gelişmelere neden olduğu söylenebilir. Öğr. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü. Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü.

2 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Bu bağlamda öncelikle reklam nedir? Açık hava reklam araçları nelerdir? Öncelikle bu soruları cevaplandırmak gerekmektedir. Genel anlamda reklam, mal ve hizmetleri tanıtmak ve satışlarını artırmak amacıyla, üretici ve satıcı tarafından bir bedel ödenerek, herhangi bir vasıta ile yayınlanan her tür mesajdır (Çakır, 2006:32). Peki, reklam ne işe yarar? Bu soruya Mattelart (1991:123) şöyle cevap verir: Reklam halkın hizmetindeki kitlesel üretim ve dağıtım sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Malların üreticilerinin ve hizmetleri sunanların halka sundukları şey hakkında bilgi vermek ve onların sunduklarına yöneltmek için reklam ihtiyaçları vardır. Bu tür bilgi sistemi üretim ekonomisi için yararlıdır ve çeşitli seçenekler arasında tercih yapabilmeleri tüketiciler için gereklidir. Ayrıca, üretimin piyasaya sürülmesini garanti ederek istihdamın stabilize olmasında da bir etkendir; Reklam pazardaki rekabetin temelidir; gelişmeleri ve yaratıcılığı harekete geçirir; piyasa için aksi takdirde çok pahalıya mal olacak mal ve hizmetlerin düşük maliyetle sağlanmasını mümkün kılar. Son olarak da, reklam medyaların finansmanına temel bir katkıda bulunur. Reklamcılık faaliyetleri çeşitli kategorilere ayrılıp incelenmektedir. Hangi kategoride olursa olsun reklam faaliyetinin gerçekleşebilmesi için çeşitli iletişim araçları kullanılmaktadır. Genel anlamda, bir ürün ya da hizmetin tanıtımında kullanılan görsel-işitsel iletişim araçlarının tümüne medya (mecra) adı verilir ve reklam veren, hedef kitleye ulaşmak için; gazete, radyo, televizyon, dergi, afiş, reklam panoları (billboard), satış yeri reklamı (P.O.P.), postalama (broşür, katalog vd.) ve internet gibi iletişim araçlarından yararlanılır (Becer, 1997:223). Bu iletişim araçlarında kullanılan grafik tasarım ürünlerinin kendi aralarında teknik farklılıklar olmasına rağmen, reklam tasarım aşamasında aynı kriterler geçerlidir. Tüm bu grafik tasarım ürünlerinin yayınlandığı uygulama alanlarının farklılığına rağmen, bu tasarımların görsel organizasyonunda dikkat edilmesi gereken temel unsur, reklam mesajlarının hedef kitle tarafından algılanabilirliliğini en kısa sürede sağlamaktır. Özellikle reklam iletişim araçlarından afiş tasarımlarının başarılı olabilmesi, uygulama alanlarının teknik yapısı ve hedef kitleye ulaşabilirliğine bağlıdır. Bu bağlamda inceleme yapacağımız reklam araçlarından açık hava reklamcılığı içerisinde değerlendirilen tüm araçlarda yayınlanan tasarımlar, grafik tasarım ürünlerinden afiş tasarımı kapsamına girmektedir. Bektaş a (Akt. Tepecik, 2002:72) göre afiş, bir haberi, bir olayı, siyasal, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel açıdan, topluma duyurmak amacıyla, değişik yüzeyler üzerine yapılan ve belirli boyutlarda köy, kasaba ve şehirlerin çeşitli yerlerine asılan duyurulardır. Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir (Becer, 1997:201). Aynı zamanda afiş, bir ürün ya da hizmetin tanıtımı için caddelerde, açık mekânlarda yer alan en önemli dış mekân reklam araçlarından biridir (Teker, 2009:139). Genel olarak afişler, teknik özellikleri ve sergilendiği alan açısından iki gruba ayrılabilir. Birincisi olan iç mekân afişleri, tüm yaşam alanlarında, iç mekân ilan panolarında ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan daha küçük boyutlu afişlerdir. İkincisi ise, şehir mobilyaları kapsamında değerlendirilen büyük reklam panolarında ve duvar yüzeylerinde kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. İç mekan afişleri ile dış mekan afişlerinin tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken temel kriter, hedef kitlece algılanabilirlik süresidir. Dış mekân afişleri boyut olarak büyük olmasına rağmen, 170

3 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT kullanıldığı yer ve hedef kitlenin hareket durumu, diğer olumsuz etkileyici faktörlerde göz önüne alındığında algılama süresi daha azdır. Bu nedenle tasarım aşamasında hedef kitlenin algılama süresinin dikkate alınması gerekmektedir. İç mekan afişleri ise, boyut olarak dış mekan afişlerine göre daha küçük olmasına rağmen, kullanıldığı iç mekan ve hedef kitleye olan mesafesi, afişin izleme süresini uzatmaktadır. Araştırmanın konusu dış mekân afişlerinden reklam panoları olduğundan açık hava reklam araçları üzerinde açıklama yapmak gerekirse açık hava reklam araçları, trafiğin ve insan topluluklarının yoğun olduğu alanlarda kapalı mekânlar dışında yer alan çeşitli reklam vasıtalarıdır (Teker, 2009:138). Profesyonel anlamda hazırlanmış reklam araçlarının bulunduğu ve işletildiği ortamlarda yerel ana mecra, açık hava olarak karşımıza çıkar. Görsel iletişim şeklinde oluşturulmuş mesajların işitsel iletişimden belirgin bir farkı ise, kalıcılığı ve dolaylı olarak farklı zamanlarda etkinliğini sürdürebilmesidir (Uçar, 2004:19). Açık hava reklam araçlarının kiralama bedellerinin hesaplı olması, TV reklamlarını desteklemesi, tamamlaması ve geniş hedef kitleyi günün her saatinde yakalaması açısından reklam kampanyasının en önemli parçalarındandır (Teker, 2009:138). Yeni teknolojilerin ve ışık sistemlerinin sektörde kullanımıyla, standart olarak kullanılan birçok açık hava reklam araçlarındaki yenilenmeyle (revizion), birlikte, yeni alternatif yayın alanları da reklam sektörüne kazandırılmaktadır. Klasik reklam panosu (billboard) olarak tanımlanan ve tamamen ışıksız olarak hizmete sunulan reklam panoları, birçok yerde dıştan aydınlatmalı (ışıklı) olarak yenilenmesiyle (revizion), hedef kitleye etki süresini tam güne çıkartmıştır. Açık hava reklam araçları kullanıldığı yer, malzeme ve tekniğine göre sabit reklam araçları, değişken reklam araçları ve taşınabilir reklam araçları olmak üzere üç başlık altında incelenebilir: 1- Sabit Reklam Araçları: Bunlar afişler, küçük reklam panoları (miniboardlar), reklam panoları (billboardlar), büyük reklam panoları (city light board-megalightmagaboardlar), pankartlar, bez afişler, reklam kuleleri, bina cepheleri, bina üstü tabelalar, otobüs durakları, cadde ışıklandırma direği tabelaları, bina içi panolar (homeboardlar), ışıklı panolar (CLP, raket), sayısal (digital) ekranlar, iç ve dış mekanlarda kullanılan yer grafikleri, dev tv.ler olarak sıralanabilir. 2- Değişken Açık hava Reklam Araçları: Bunlar yer altı (metro) ve yer üstü (tramvay), kara, hava ve deniz ulaşım araçları dış yüzey giydirilmesi şeklinde açıklanabilir. 3- Taşınabilir Reklam Araçları: Ambalaj ve tanıtım ürünleri (promotion) gibi materyaller bu başlık altında sayılabilir. Amaç Bu araştırmanın amacı, grafik tasarım ürünlerinden olan dış mekan afişlerinin Konya İl merkezindeki genel durumunu incelemektir. Yöntem Araştırmada nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Konya İl merkezindeki açık hava reklam araçları gözlenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. 171

4 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Konya İl merkezindeki dış mekân afişleri, örneklemini ise Konya İl merkezindeki açık hava reklam panoları (billboards) oluşturmuştur. Veri Toplama Araçları Veri toplama araçları Konya İl merkezindeki dış mekân afişlerinin yayınlandığı reklam panolarının fotoğrafları çekilerek, uluslararası şehir mobilyası üreticisi ve açık hava reklamcısı olan Wall firmasının web sitesinde yayınladığı standartlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Sınırlılıklar Araştırma 2009 yılında yapılmıştır. Konya İl merkezindeki dış mekân afişlerinin yayınlandığı reklam panoları ile sınırlıdır. Bulgular ve Yorumlar Konya daki Açık hava Reklam Araçları ve Ölçüleri Konya da kullanılan açık hava reklam araçları yerel yönetimlerden izin alınarak reklamverenler tarafından sadece kendi kullanımlarına yönelik yaptırılan (totem, tabela) reklam araçları ile ticari kuruluşlar tarafından işletilen reklam araçları olarak iki grupta incelenebilir. Yerel yönetimlerden izin alınarak sadece kendi kullanımlarına yönelik yaptırılan reklam araçlarını ticari işletmeler veya şahıslar istedikleri alanlarda kullanabilirler. Bu alanların başka firmalara ihale edilmemiş mekânlar olması gerekmektedir. Ayrıca bu reklam alanlarının reklam vergisine tabi olduğu unutulmamalıdır. Duvar ve çatı reklamları, tabela ve totemler bu sınıfa girmektedir (Görsel 1). Ticari kuruluşlar tarafından işletilen açık hava reklam araçları ise; reklam panoları (billboardlar), büyük reklam panoları (city light board-megalight), Görsel 1: Duvar reklam uygulaması reklam kuleleri, otobüs durakları, ışıklı panolar (CLP, raket), sayısal (digital) ekranlar, Tramvay, Dolmuş ve Taksi leri kapsamaktadır. Bunlardan dolmuş ve taksilerde uygulanan reklamların işletmeciliği, ilgili sivil toplum örgütleri tarafından ihaleye açılır. Bu reklam uygulamaları belirli bir zaman diliminde olurken dolmuş ve taksicilerin gönüllülük esasına dayanır. Tramvay üzeri %100 giydirme ve iç reklam alanları kiralaması ise Konya Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından yürütülmektedir (Görsel 2). 172

5 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 2: Tramvay üzeri reklam uygulaması Diğer kent mobilyası grubuna giren reklam panoları (billboardlar), büyük reklam panoları (city light board-megalight), reklam kuleleri, otobüs durakları, ışıklı panolar (CLP, raket), sayısal (digital) ekranlar ise Konya Büyükşehir Belediyesi nin 2008 yılında açmış olduğu 10 yıllık yatırım ve işletme hizmetlerini kapsayan bir ihale ile Uluslararası şehir mobilyası üreticisi ve açık hava reklamcısı olan bir işletmeye verilmiştir. İşletmeler bir bütün olarak verilen açık hava reklam araçlarının teknik özellikleri ve boyutları şunlardır: Işıklı Şehir Reklam Panoları (CLP-City Light Poster): Işıklı şehir reklam panoları açık hava reklam kampanyalarında en çok kullanılanlardandır. Bunlar arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet üretmektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 118,5 (En) x 175,0 (Boy) cm, tek parça, görünen alan 115,0 (En) x 171,0 (Boy) cm. Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça, düz, standart afiş formatında teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Şehir Reklam Panoları (CLP-City Light Poster), Otobüs Durağı: Otobüs durağı açık hava reklam kampanyalarında en çok kullanılanlardandır. Bunlar arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Bu reklam panolarının bulunduğu mekanın durak olmasının avantajı, yolcuların bekleme süresince sergilenen reklam afişine olan mesafenin olumlu etkisi de göz ardı edilmemelidir. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 118,5 (En) x 175,0 (Boy) cm, tek parça, görünen alan 115,0 (En) x 171,0 (Boy) cm. Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça, düz, standart afiş formatında teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Şehir Reklam Panoları (CLP - City Light Poster), Reklam Kulesi: Reklam kulesi açık hava reklam kampanyalarında en çok kullanılan, arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca bu reklam araçları ilginç, orijinal ve yaratıcı kampanyalar için alternatif ürünlerdendir. 173

6 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 118,5 (En) x 175,0 (Boy) cm, tek parça, görünen alan 115,0 (En) x 171,0 (Boy) cm. Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça, düz, standart afiş formatında teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Büyük Reklam Panoları (City Light Board): Işıklı büyük reklam panoları arka plan aydınlatmalı, hareke ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 356 (En) x 252 (Boy) cm, görünen alan 356 (En) x 252 (Boy) cm Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça olarak teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Işıklı Büyük Reklam Panoları (Megalight): Işıklı büyük reklam panoları arka plan aydınlatmalı ve çift yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 356 (En) x 252 (Boy) cm, görünen alan 356 (En) x 252 (Boy) cm Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: Tek parça olarak teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Reklam Panoları (Billboard): Büyük reklam panoları dışarıdan aydınlatmalı ve aydınlatmasız tek yönlü reklam panosu olarak hizmet vermektedirler. Teknik Özellikler Kağıt formatı: Afiş boyutu 200 (En) x 350 (Boy) cm, görünen alan 200 (En) x 350 (Boy) cm Baskı işlemi: Ofset veya dijital baskı. Teslim şekli: 4 parça olarak teslim edilmektedir (www.wall.com.tr). Reklam Panolarının (Billboardların) Konya da ki Genel Durumu Reklam panoları (billboardlar) standart 200x350 cm yatay afiş formatının asılabildiği, metal ayaklar üzerine, yapıştırılabilirliği sağlamak üzere zemine kontrplak kaplanmış, dıştan aydınlatmalı afiş panolarıdır (Görsel 3). Ülkemizde ilk kez 1985 yılında Ankara da uygulanmış, daha sonraları da diğer büyük illere yayılmıştır (Topsümer,1988. Akt. Teker, 2009:142). 174

7 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 3: Yeni montaj edile ışıklı reklam panoları (billboardlar) Konya da açık hava reklam araçlarının işletmesi bir önceki firmanın 10 yıllık süresinin dolması üzerine 2008 yılında yapılan yeni bir ihale ile gelecek 10 yıl Uluslararası şehir mobilyası üreticisi ve açık hava reklamcısı olan bir işletmeye verilmişti. Bir önceki firmanın gerek yönetim zafiyeti, gerekse yatırım ve finanssal planlamaya uymamasından, açık hava reklam araçlarında estetik açıdan problemler ürettiği söylenebilir (Görsel 4). Bununla birlikte özellikle son yıllarda ilgili işletme reklam sektörüne hizmet veren reklam ajansları ile nihai tüketici olarak gördükleri reklamverenler arasındaki ilişkiyi iyi yönetememeleri, reklam alanlarının verimsiz kullanımına sebep olmuştur. Aynı zamanda profesyonel tasarımcılar tarafından hazırlanmayan afişler ile sadece marketler fiyat listesine dönüşen reklam panolarının (billboardların), şehrin estetik görünüşüne de olumsuz etkiler oluşturduğu gözlenmiştir. Görsel 4: Eski ürünlerden klasik reklam panoları (billboardlar) Açık hava reklam araçlarının işletmesini alan yeni firma, ilgili ihale hükümleri gereği şehir mobilyaları ve reklam panolarının tamamında yenileme sürecine başlamak zorunda kalmıştır. Bu süreçteki değişimle birlikte yenilenmesi planlanan mobilyaların çoğu yenilenmiş, eskiden ışıksız olan reklam panolarının (billboardların) tamamı dıştan aydınlatmalı yeni biçimiyle şehrin görünümüne olumlu katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda bu yeni biçim, reklam afişinin görünürlük süresine geceyi de ekleyerek daha etkili bir ortam oluşturmaktadır (Görsel 5). Bu değişikliklerle birlikte mevcut işletmenin reklamverenler ve reklam ajansları ile karşılıklı güven içerisinde doğru iletişim kurarak, uygun fiyat politikası ve istikrarlı hizmet anlayışı geliştirdiği söylenebilir. 175

8 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Görsel 5: Gündüz ve gece uygulaması ile yeni ürün ışıklı reklam panoları (billboardlar) Olumsuz açıdan değerlendirilecek yönler ise; bazı mobilyaların henüz yenilenmemiş olması, eski mobilyaların kilit ve fitil sitemlerindeki bozukluklar afişlerin sergilenmesinde problem yaratmaktadır (Görsel 6-7-8). Bunun ise şehrin genel görünümüne olumsuz etki yaptığı söylenebilir. Görsel 6: Işıklı şehir reklam panolarından (CLP) yenilenmemiş, problemli bir kent mobilyası Görsel 7: Işıklı şehir reklam panolarından (CLP) yenilenmemiş bir kent mobilyası 176

9 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 8: Reklam panoları (billboardlar) Işıksız eski uygulama Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi nin yetki verdiği medya ajansının açık hava reklam panoları dışında, kontrolsüz ve yasal olmayan bir şekilde hizmet veren reklam panolarına da rastlanmaktadır (Görsel ). Görsel 9: Yasal işletmeciye ait eski reklam panosu (billboard) ve yerel yönetimlerin kullanmakta olduğu özel, reklam panosu (billboard) yan yana kullanımda Görsel 10: Yerel yönetimlerin kullanmakta olduğu özel, reklam panosu (billboard) 177

10 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Görsel 11: Yerel yönetimlerin kullanmakta olduğu özel, reklam panosu (billboard) Görsel 12: Resmi kurumların kullanmakta olduğu özel, reklam panoları (billboardlar) Bu yasal olmayan uygulamaların ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve özel sektörler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu tür davranışlar yasal olan reklam panolarının etkinliğinin azalmasına ve görüntü kirliliğine neden olduğu görülmektedir (Görsel ). 178

11 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 13: Resmi kurumların kullanmakta olduğu özel, ışıklı şehir reklam panosu (CLP) Görsel 14: Açık hava reklam araçları yasal işletmecisinin kontrolü dışında, özel firmalarca kullanılan duvar reklam uygulamaları ve yasal işletmeci tarafından hizmete sunulan ışıklı reklam panosu (yeni uygulama billboardlar) bir arada kullanımı Bununla birlikte Konya da ki açık hava reklam araçlarına yeni bir mecra olarak eklenen büyük boyutlu sayısal (digital) ekranlar, hareketli görsel reklam tasarımlarının da uygulanabilirliğine imkan sağlamaktadır (Görsel ). 179

12 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh Görsel 15: Reklam panoları (billboard, megaligt) Görsel 16: Sayısal (dijital) ekran 180

13 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT Görsel 17: Reklam panoları (billboardlar) ışıklı yeni ürünler ve yeni alternatif mecra sayısal (dijital) ekran Görsel 18: Hareketli afiş uygulamalı yeni ürün reklam panoları (megaligt) Sonuç ve Öneriler Modern dünyada gelişmişlik göstergesi olarak gösterilen şehrin estetik görünümü her yönüyle planlanmalıdır. Bu bağlamda Konya açık hava reklam 181

14 SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh araçlarından, reklam panolarının görsel ve işlevsel yönden değerlendirilmesi durumunda şunlar söylenebilir. 1- Reklam panolarının yasal işletmecisinin kontrolü dışındaki uygulamaların görsel kirlilik oluşturması üzerine, afiş etkisinin azalmış olduğu görülmektedir. 2- Reklam panolarının diğer açık hava reklam araçlarıyla olan mesafesi ve yerleşim sıklığı afiş etkinliklerini zayıflatmaktadır. 3- Açık hava reklam araçları kapsamındaki kent mobilyalarının tamamının yenilenmemiş olması şehrin estetik görünümünü olumsuz etkilemektedir. 4- Reklam panolarının (billbordların) estetik ve dıştan aydınlatmalı reklam araçlarıyla yenilenmesi, uygulanan afişlerin görünebilirlik etkinliğini tam güne çıkartmaktadır. 5- Konya da ki açık hava reklam araçlarına yeni bir mecra olarak eklenen büyük boyutlu sayısal (digital) ekranlar, hareketli görsel reklam tasarımlarının da uygulanabilirliğine imkan sağlamaktadır. Bilgiye ve hizmete ulaşmada en etkili mecra olan açık hava reklam araçlarının bilinçli kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan yatırımlar ile işletme ve eğitim stratejilerinin planlı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Bunun için tarafların üzerine düşen görevleri yapmalıdırlar. Kaynakça ÇAKIR, Vesile, (2006). Reklam ve Marka Tutumu. Konya: Tablet Yayınları. MATTELART, Armand, (1991). Reklamcılık. Çeviren: Fatoş Ersoy. İstanbul: İletişim Yayınları. TEKER, Ulufer, (2009). Grafik Tasarım ve Reklam. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi. UÇAR, Tevfik Fikret, (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic. A.Ş. TEPECİK, Adnan, (2002). Grafik Sanatlar. Ankara: Detay Yayınları. BECER, Emre, (1997). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Yayınevi <http://www.wall.com.tr/tr/outdoor_advertising/advertising.asp?aid=4> (2009:Haziran 3). 182

Kurumsal Kimlik. Web Sitesi Tasarımı & Kodlaması. Reklam Tanıtım Ürünleri. Dijital Medya. Stand Tanıtım Ürünleri. Prodüksiyon.

Kurumsal Kimlik. Web Sitesi Tasarımı & Kodlaması. Reklam Tanıtım Ürünleri. Dijital Medya. Stand Tanıtım Ürünleri. Prodüksiyon. Biz küçücük ama sıcacık bir ekibiz. İşimizi Tutkuyla yapar ve en iyi sonucu almak için çabalarız. Müşterilerimize verdiğimiz değer başta olmak üzere, birbirimize ve işimize aşkla bağlı oluşumuz, bizi yukarıya

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI İngilizce açık hava anlamına gelen outdoor, aynı zamanda bir reklamcılık terimi; mecra olarak açık havanın kullanıldığı reklamları kapsar. Açıkhava reklam araçları en eski reklam

Detaylı

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KOMİSYONU Reklam uygulamaları; Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kıstasları doğrultusunda değerlendirilerek, kentsel ölçekte reklam uygulamalarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması

Detaylı

WALL GENEL SUNUM 2014

WALL GENEL SUNUM 2014 WALL GENEL SUNUM 2014 İÇERİK I. Wall Türkiye kuruluş.... 3 II. Wall Türkiye ürünleri........4-11 III. Kreatif Uygulamaları..... 12-15 IV. Wall İstanbul......16-21 V. Wall Ege.....22-30 VI. Wall Konya.....31-36

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

İÇ VE DIŞ MEKAN DİJİTAL BASKI HİZMETLERİ

İÇ VE DIŞ MEKAN DİJİTAL BASKI HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ MEKAN DİJİTAL BASKI HİZMETLERİ Vinyl Baskı Folyo Baskı Şeffaf Folyo Baskı Mesh Baskı One Way Vision Baskı Blueback Billboard Baskı Megalight Raket Baskı Poster Baskı Flour Graphics (Yer Grafiği)

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

w w w. m s b a j a n s. c o m

w w w. m s b a j a n s. c o m www.msbajans.com Dikkat çekecek harika bir fikrim var: gelin doğruyu söyleyelim William Bill BERNBACH İşimiz, markaların ruhunu bir bütün olarak kavramak ve onu dışarıya yansıtmaktır. M. SAMİ BELEN MSB

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

İLKLERE İMZA ATARAK İNOVATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİREREK DAHA ÖNCE YAPILMAYANI YAPARAK MARKALARI HEDEF KİTLELERİYLE OPTİMUM ŞEKİLDE

İLKLERE İMZA ATARAK İNOVATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİREREK DAHA ÖNCE YAPILMAYANI YAPARAK MARKALARI HEDEF KİTLELERİYLE OPTİMUM ŞEKİLDE 2006 İLKLERE İMZA ATARAK İNOVATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİREREK DAHA ÖNCE YAPILMAYANI YAPARAK MARKALARI HEDEF KİTLELERİYLE OPTİMUM ŞEKİLDE BULUŞTURUYORUZ! HUQQA & THE MARKET REKLAM ALANLARI PROJESİ

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ 1 VAN SHOPPİNG FEST İN AMACI İran ile sınırı olan Van ın bu konumunu değerlendirerek bölgede alışveriş merkezi olmasını sağlamak. Bunun için 15 Mart 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Van da kurumların, tüccar

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları Digital Tabela İşletmenize özel Digital Tabela (Signage) ihtiyaçlarınız için dilediğiniz yerden içeriğini güncelleyebileceğiniz merkezi yönetim destekli, video wall, digital menu ekranları, birleşik led

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web

Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web tasarım, marka danışmanlığı, ve tüm creative tasarımları

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR

RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR Rize nin başta Turizm olmak üzere yetiştirdiği, ürettiği ürünlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla düzenlenecek olan Rize Tanıtım ve Çay Günleri, Rize nin tanıtımı açısından büyük

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

REKLAM VE REKLAMCILIK IBS ADVERTISING LAB ONUR TUĞMAN#

REKLAM VE REKLAMCILIK IBS ADVERTISING LAB ONUR TUĞMAN# REKLAM VE REKLAMCILIK IBS ADVERTISING LAB ONUR TUĞMAN# REKLAMCI?# REKLAMCI...# GERÇEK BİR SATIŞCIDIR!# Bir kez satıcılık yapan, # hep satıcı kalır. # David Ogilvy# REKLAMCI...# * HEYECAN# * HEVES# * HIRS#

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı I (PR 205) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı I (PR 205) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı I (PR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

KAMPANYA TASARIM KILAVUZU

KAMPANYA TASARIM KILAVUZU KAMPANYA TASARIM KILAVUZU 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ www.bizimleyuruturkiye.com 2 KAMPANYA TASARIM KILAVUZU 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ 3 BİZİMLE YÜRÜ TÜRKİYE www.bizimleyuruturkiye.com 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013

GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013 GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013 - NEDEN GÖRÜNÜRLÜK? Farkındalık: Geniş kitlelere ulaşarak Ajans destekleri hakkında farkındalık

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

TURQUALITY DESTEKLERİ

TURQUALITY DESTEKLERİ TURQUALITY DESTEKLERİ PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla halkımıza duyurulması, tanıtılması, belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

ETT REKLAM LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş.

ETT REKLAM LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. ETT REKLAM LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. Ett Reklam bir AN-TES A.Ş. Kuruluşudur. www.ettreklam.com.tr TANITIM BROŞÜRÜ / 2016 HAKKIMIZDA Ett Reklam Lojistik A.Ş. Açık Hava Reklamları konusunda uzman kadrosu

Detaylı

Açık Hava Tanıtım Reklam Uygulamalarında 25 senelik Tecrübe...

Açık Hava Tanıtım Reklam Uygulamalarında 25 senelik Tecrübe... Açık Hava Tanıtım Reklam Uygulamalarında 25 senelik Tecrübe... İç Mekan Ürün Kataloğu 2014 İç Mekan Hizmetlerimiz; Dijital Baskı Ürünleri Cephe Giydirme Stand Ürünleri Display Ürünler Araç Giydirme Otopark

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

Kampanya Tasarım Projesİ

Kampanya Tasarım Projesİ 10. Giresun Tanıtım Günleri Kampanya Tasarım Projesİ 20-21 - 22-23 Ekim 2016 Yenikapı Künye Proje Danışmanı Mehmet Kuğu Proje Genel Koordinatörü Zafer Tahmaz Proje Editörü Esra M. Kahya - Tuğba DİLEK Grafik

Detaylı

03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle

03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle 2017 SONUÇ RAPORU 03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle evlenecek çiftlere rehberlik eden bir organizasyon

Detaylı

HıZMETLERıMıZ MARKA TASARIMI DİJİTAL. - Web Sitesi Tasarımı - Advergame - Banner - E-mailing - Web Hosting - E-Katalog Tasarımı

HıZMETLERıMıZ MARKA TASARIMI DİJİTAL. - Web Sitesi Tasarımı - Advergame - Banner - E-mailing - Web Hosting - E-Katalog Tasarımı TANITIM KATALOĞU HAKKIMIZDA sekizpiksel, 2011 yılının Aralık ayında kurulmuştur. Oğuzhan Özel in önderliğinde toplanan sekizpiksel ekibi, hem markalara, hem televizyona, hem de topluma yönelik projeler

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları

Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları 2016-2017 KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI Logo Tasarımı Kurumsal Kimlik Tasarımları (8 Parçaya kadar.) 500 TL - 2000 TL 1000 TL - 2000 TL Kartvizit

Detaylı

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Kaliteli ve örnek belediyecilik anlayışıyla tarihi ve modern kentimiz Talas a hizmet veren belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmaları kitle iletişim araçları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Ü R E T İ M T A S A R I M

Ü R E T İ M T A S A R I M Ü R E T İ M P R O J E Y A R A T I C I L I K T A S A R I M Referanslar, KURUMSAL REFERANSLARIMIZ 1 * Genel Müdürlükler Kurumsal logo pano imalatı ve uygulaması 2001-2004 üretimi 4 adet merkez bina * HIGHT

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

BİZ KİMİZ? Birlikte çalışmak ve üretebilmek dileği ile... Daha fazla bilgi almak için ziyaret ediniz.

BİZ KİMİZ? Birlikte çalışmak ve üretebilmek dileği ile... Daha fazla bilgi almak için  ziyaret ediniz. www.setadijital.com BİZ KİMİZ? 2006 yılında kurulan Seta Dijital, bulunduğumuz yıl itibariyle 10 yıllık tecrübe ve bilgiye sahip bir firma haline gelmiştir. Firmamız 10 yıldır; Açık Hava Reklamcılığı

Detaylı

BİZ KİMİZ? DiSPLAY PRODUCTS

BİZ KİMİZ? DiSPLAY PRODUCTS www.aktifdisplay.com 2 www.aktifgrup.com BİZ KİMİZ? 1991 yılında kurulan Aktif Grup, başarılı ve güvenilir geçmişiyle, birçok saygın firmaya reklam, matbaa, ve serigrafi sektöründe hizmet vermiştir. Ürün

Detaylı

Z G N ZİGANA GRUP ZGN MEDYA

Z G N ZİGANA GRUP ZGN MEDYA Z G N ZİGANA GRUP ZGN MEDYA PRODÜKSİYON 01 MARKA TANITIMI 02 MARKA YÖNETİMİ 03 DİJİTAL MEDYA 04 YAZILIM 05 Fotoğraf Hizmetlerimiz Moda Çekimi Ürün Çekimi Gıda Çekimi Mimari Çekimler Mobilya Çekimi Endüstriyel

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

Marka İletişim Süreci

Marka İletişim Süreci Markalar Marka İletişim Süreci Brif Toplantısı Ürün / Hizmet Tanımı, Mevcut Konum, Güçlü ve Zayıf Yönler, Hedefler, Rakipler, Fırsatlar ve Tehditler Analiz ve Araştırma Süreci Kurum İçi İletişim Analizi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ İzleme ve Değerlendirme Birimi Görünürlük Rehberi Görünürlük Rehberi Rehberde belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olanlar Desteklenen projelerde,

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İLKLERE İMZA ATARAK İNOVATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİREREK DAHA ÖNCE YAPILMAYANI YAPARAK MARKALARI HEDEF KİTLELERİYLE OPTİMUM ŞEKİLDE

İLKLERE İMZA ATARAK İNOVATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİREREK DAHA ÖNCE YAPILMAYANI YAPARAK MARKALARI HEDEF KİTLELERİYLE OPTİMUM ŞEKİLDE 2006 İLKLERE İMZA ATARAK İNOVATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİREREK DAHA ÖNCE YAPILMAYANI YAPARAK MARKALARI HEDEF KİTLELERİYLE OPTİMUM ŞEKİLDE BULUŞTURUYORUZ! REKLAM ALANLARI HUQQA & THE MARKET IPAD

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

BELEDİYE PROJESİ NEDİR?

BELEDİYE PROJESİ NEDİR? BELEDİYE PROJESİ NEDİR? BELEDİYE Projesi internet sitelerinin oluşmaya başladığı 1990'lı yılların sonundan günümüze kadar süregelen ve her geçen gün toplumun büyük bölümüne nüfuz ederek genişleyen, internet

Detaylı

1) ADANA H.LĠMANI GELEN YOLCU SALONU ÖNÜ LED EKRAN

1) ADANA H.LĠMANI GELEN YOLCU SALONU ÖNÜ LED EKRAN 1) ADANA H.LĠMANI GELEN YOLCU SALONU ÖNÜ LED EKRAN Adana Havalimanı eski VĠP girişi önünde bulunan Panomuz GELEN YOLCU SALONU önünde ve Havalimanın TEK ÇIKIġ YOLU üzerinde bir pozisyondadır. Giden ve Gelen

Detaylı

İÇ MEKAN BASKI HİZMETLERİ

İÇ MEKAN BASKI HİZMETLERİ 1 İÇ MEKAN BASKI HİZMETLERİ Dijital Baskı'da, her türlü iç mekan dijital baskılar en kaliteli şekilde teslim edilmektedir. Uygulama talepleriniz de yine deneyimli ekiplerimiz tara?ndan yapılabilmektedir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -14 AMAÇ GAZETECİLİK Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

www.locareklam.com www.locaambalaj.com

www.locareklam.com www.locaambalaj.com R E K L A M M A T B A A A M B A L A J www.locareklam.com www.locaambalaj.com Hakkımızda Loca Reklam, 3800 metrekarelik alandaki matbaa ve ambalaj üretim tesislerinin yanı sıra bünyesinde bulunan creative

Detaylı

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov.

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov. 6 6 5. RİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI SPONSORLUK DOSYASI 14-16 OCAK 2016 WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye www.evf.gov.tr info@evf.gov.tr FORUM HAKKINDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan üst

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

Yenileme Kampanyası. Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Canlandırılması

Yenileme Kampanyası. Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Canlandırılması Yenileme Kampanyası Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Canlandırılması Kampanya Tanımı Tüm Türkiye de Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Organize Kampanya Hareketi ve Destekleyici Finansman Kampanyası

Detaylı

Teknik. www.itm2016.com.tr REKLAM ALANLARI

Teknik. www.itm2016.com.tr REKLAM ALANLARI Teknik www.itm2016.com.tr REKLAM ALANLARI WEB SİTESİ REKLAMLARI Web Ana Sayfa Reklamları ITM 2016 internet sitesinin ( www.itm2016.com.tr ) yıllık ortalama 250.000 görüntüleme ile fuarcılık sektörünün

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Film ve Fotoğraf Prodüksiyonları

Film ve Fotoğraf Prodüksiyonları www.resetotb.com Film ve Fotoğraf Prodüksiyonları Çekim Montaj Seslendirme Firmaların ihtiyaç duyabilecekleri tanıtım, belgesel, bilgilendirme, arşiv ya da reklam amaçlı tüm film ve fotoğraf çekimleri

Detaylı

Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. Alfred Lord Whıtehead.

Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. Alfred Lord Whıtehead. Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. Alfred Lord Whıtehead www.goldawards.org MİSYON Topaloğlu Vakfı olarak Ailenin gelişimi için araştırmalar yapmak, eğitim ve sağlık hizmetleri üretmek;

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life Bir adımda değişir HAYAT! Touch Box interaktif zemin ve yüzey çözümü, yansıtılan görüntü ile insan vücudu hareketlerine bağlı olarak görsel efektler

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ (YGS-5)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ (YGS-5) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ (YGS-5) Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri programı; dünyadaki gelişmeleri izleyerek tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ANNE BEBEK ÇOCUK ÜRÜNLERİ FUARI CBME TÜRKİYE SPONSORLUK VE REKLAM DOSYASI

ANNE BEBEK ÇOCUK ÜRÜNLERİ FUARI CBME TÜRKİYE SPONSORLUK VE REKLAM DOSYASI ANNE BEBEK ÇOCUK ÜRÜNLERİ FUARI CBME TÜRKİYE SPONSORLUK VE REKLAM DOSYASI 11-14 Ocak 2017 Istanbul CNR Expo Hall 1-2-4 İstanbul, Türkiye www.cbmeturkey.com 1 CBME Türkiye Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Detaylı

FACTS & FIGURES TELESHOPPING ÜRÜNLER & HIZMETLERIMIZ ZAMAN EYLEM LE AKSIN STÜDYO KIRALAMA & CANLI YAYIN HIZMETI AJANS EVENTS

FACTS & FIGURES TELESHOPPING ÜRÜNLER & HIZMETLERIMIZ ZAMAN EYLEM LE AKSIN STÜDYO KIRALAMA & CANLI YAYIN HIZMETI AJANS EVENTS FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES Axin Group 2009 yılında Almanya da Eylem Aksın ve Tarik Aksın tarafından kurulmuştur Axin Group Avrupa da faaliyet gösteren medya kuruluşudur Şirket merkezi Frankfurt am

Detaylı

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı Nisan 2017

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı Nisan 2017 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 27-29 Nisan 2017 İFM, İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy ( Atatürk Havaalanı Karşısı ) REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI 1 Index Led Ekran ( Fuar Kayıt Bankosu

Detaylı