ÖN ERGEN ÇOCUKLARIN MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN ERGEN ÇOCUKLARIN MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ÖN ERGEN ÇOCUKLARIN MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Gülçin ÜSTÜN* Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇEĞİNDİR* ÖZET Bu araştırmanın amacı, 9-14 yaş arası çocukların markayı nasıl algıladıklarını belirlemek ve en fazla tercih ettikleri hazır giyim markalarını tespit etmektir. Araştırmanın materyalini, Ankara da yaşayan 9-14 yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktadır. Veriler 400 çocuktan görüşme formu yardımıyla elde edilmiştir. Betimleyici araştırma tekniklerinin kullanıldığı bu çalışmada cinsiyete göre verilen cevapların ilişkisi ki-kare (Chi-Square) testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, markanın önemine çocukların % 44 ünün inandığı, markanın çocukların % 35 ine saygınlığı, % 30 una kaliteyi ifade ettiği, giysi satın alırken markanın isminden çocukların % 63 ünün etkilenmediği, markaların logosundan çocukların % 37 nin etkilendiği, % 39 nun etkilenmediği, çocukların bir markayı seçmedeki en önemli unsurun aileleri (% 26) ve kendi tercihleri (% 24) olduğu belirlenmiştir. Çocukların ilk tercih ettikleri hazır giyim markalarının sırasıyla LCW, Adidas ve Nike olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Marka, Çocuk Hazır Giyimi, Önergen Marka Tercihleri. ABSTRACT The purpose of this study is to determine how the brand perceptions of children of age are 9-14 and to find out which brand they prefer at the most. The material of the research consists of children of age 9-14 residing in Ankara. The research data is obtained from 400 children by means of interview surveys. The relationship of the participant sex and the answers given in the tables are evaluated with the Chi-Square test at p<0.05 meaningfulness level. At the end of the research, it is found out that 44 % of the children believed in the importance of the brand, the brand meant prestige to the 35 % and quality to the 30 % of the children, the name of the brand did not affect the 63%, the brand logo affected the 37 % and did not affect the 39 % of the children and the most important factor in selecting a product brand for a child was determined to be their families (26%) and their own preference (24 %). It was found out that the product brands that children prefer the most are LCW, Adidas and Nike. Key Words: Brand, Children s Ready-Wear, Preadolescents Brand Preferences. *Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Beşevler/Ankara.

2 1 1. GİRİŞ Marka, özellikle kentlerde yaşayan gençlerin günlük hayatlarının büyük bölümünde kullandıkları iki kelimeden birisidir. Amerika Pazarlama Derneği nin tanımına göre; Marka, bir satıcının ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve onu rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan isim, terim, işaret, sembol veya tasarımdır. Marka, vaattir, bir değere sahiptir, ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi ima eder. Müşterinin beklediği bir dizi hizmeti ve kaliteyi akla getirir. Marka oluşturma, marka imajı ve ismi ile ürün ve ya hizmetlere kimlik kazandırmaya yönelik çabaların bütünü olarak ifade edilebilir (Anonim1). Giyim endüstrisi içinde önemli bir pazarı da henüz çocukluktan çıkmakta olan ve ön ergenliğe giren grup oluşturmaktadır. Çocuk tüketicilerin algılarının arttığı bu dönemde tercihleri de değişmektedir. Bu yaşlarda çocuklar satın alma kararlarını kendileri vermeye ve markaları tanımaya başlamaktadır (Levinson vd., 2001). Çeşitli çalışmalarda çocukların markaları algılamaya ve ürünün içeriği ile ilgilenmeye başladığı yaşların 8-9 yaştan itibaren arttığı tespit edilmiştir (Roedder John ve Sujan, 1990). Hite ve Hite (1994) e göre çocuklar, tüketim davranışlarını çok genç yaşlarda ailelerini örnek alarak kazanmaktadırlar. Buna göre ailelerin sürekli aynı markayı seçmesi çocukların o malın iyi olduğu kanısına varmalarına neden olmaktadır. Ancak değişen ve küreselleşen dünya her geçen gün hayatımızı farkı biçimlerde etkilemeye ve değiştirmeye devam etmektedir. Önceleri giyim tercihini çocuğun yaşına göre ebeveynler seçerken, bugün araştırmalardan elde edilen veriler çocukların da gençler gibi kendi tercihi olmayan ürünleri giymek istemediklerini göstermektedir (Özkan ve Bedük, 2005). Günümüzde pek çok sektör gençlerin istek ve beklentileri doğrultusunda markalarına yön vermektedir. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusunun yoğun olduğu bir ülkede, gençlik denilince marka, marka denilince de akla ilk gençlik kavramı gelmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda aile tüketiminde, satın alma ve marka tercihinde gençlerin önceki nesillere oranla daha fazla karar verdiği ve parasal güce sahip olduğu görülmektedir (Shahom ve Dalakas, 2003; Dotson ve Hyatt, 2005). Araştırmalar çocuklara yönelik giyim ürünlerinin çoğunluğunun 3 ile 14 yaş aralığı için planlandığını ortaya koymaktadır. Moda-marka bilincinden gelen taleplerin ise çoğunluğunun 9-14 yaş ile yaş arasındaki grupları kapsadığı belirlenmiştir (Key Note, 2002). Özelikle bu yaşlardaki kız çocukları sadece marka ve moda eğilimleri göstermekle kalmayıp aynı zamanda özel giysi ve kişisel spor giyimlere de çok fazla para harcamaktadır (Grant ve Graeme, 2005). Bu nedenle söz konusu tüketici grubu göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir pazarı teşkil etmektedir. Geçmiş yıllarda gençlerin büyüklerini taklit edip örnek aldığı giyim konusunda, artık gençler örnek alınmaktadır. Marka reklamları genç nesilleri hedeflemekte, orta ve üstü yaşları genç göstermeyi vaat etmektedir. Bu araştırma, 9-14 yaş çocukların hazır giyimde marka tercihlerini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bu amaçla araştırmada iki alt problem benimsenmiştir. Bu problemler şunlardır; Çocuklar markayı nasıl ve ne şekilde algılamaktadır? Çocukların en fazla tercih ettikleri hazır giyim markaları hangileridir? Son Türkiye Nüfus Sayımı verilerine göre (Tüik,2007) 10 ile 14 yaş arasındaki toplam nüfus dir. Verilen sayının cinsiyete göre dağımı (Erkek: , Kadın: ) hemen hemen yarı yarıyadır. Bu rakama

3 2 daha alt yaşlardaki nüfus da ilave edildiğinde hazır giyim üreticileri açısından Türkiye de önemli bir çocuk ve önergen tüketici potansiyelinin olduğu görülmektedir. Çalışma, çocukların giyimde markaya bakış açılarının belirlenmesi, hazır giyim marka tercihlerinin saptanması, hedef kitlesi çocuk ve gençler olan giysi üreticilerine yol gösterici olması açılarından önem taşımaktadır. Bu anlamda Türkiye deki ilk tanımlayıcı araştırmalardan birisi olma özelliğini taşımaktadır. 2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Hogg ve diğerleri (1998), farklı gelir gruplarından 7-10 yaşlarındaki 200 çocuğun moda marka tercihleri, moda ve markanın çocukların algı ve değerlerindeki sosyal etkilerinin rolünü incelemişlerdir. Çalışmada, Nike dan Adidas a spor markalarının reklam, akran grubu, aile gibi önemli sosyal etkiler ile çocuklar üzerinde marka bağımlılığını nasıl güçlendirdiği rapor edilmiştir. Child Wise (2001), İngiltere de kız ve erkek çocukların giyim ürünlerine yönelik aylık harcama oranlarını ve en fazla tercih ettikleri markaları incelemiştir. Çalışmada her iki grubun giysilere harcadığı aylık ortalama para 31,70 Euro olarak tespit edilmiştir. Bu paranın en fazla Adidas, Nike, Topshop, Tommy Girl ve New Look gibi markalara harcandığı belirlenmiştir. Rosenberg (2001), Çocukların ailelerin satın alma kararlarında ne derece etkili olduğunu tespit etmek üzere bir çalışma yapmıştır. Araştırmada çocukların yaşları büyüdükçe satın alma kararlarındaki etkisinin arttığı belirlenmiştir. Bu sonuç marka pazarlayanların ürün kategorilerinde hem ailelerin hem de çocukların hoşuna gidecek tasarımlar oluşturması gerektiğini ortaya koymuştur. Araştırma bu yöndeki çalışmaların başlamasına ön ayak olmuştur. Mintel (2002), İngiltere deki 7-16 yaş arasındaki çocukların, yıllık toplam harcama gücü ve hangi ürünlere yönelik harcama yaptıklarını tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışmaya göre, çocuk tüketicilerin 2002 de 2,7 milyar Euro olarak belirlenen yıllık toplam harcama gücünün 2006 da artarak 3 milyar Euro olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle kız çocuklarının paralarının % 24 ünü elbise ve ayakkabıya harcadığı rapor edilmiştir. Chen ve diğ. (2004), Çin in büyük kenti Zhengzhou da yaşayan 0-14 yaşlarındaki çocuklar ve annelerinin moda ürünlerini satın almadaki tercihlerini incelemişlerdir. Araştırmada, markalı çocuk giysilerini satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin analizi ve sektörün gelecekteki stratejilerine yönelik yorumlara yer verilmiştir. Ross ve Harradine (2004), İngiltere nin kuzey doğusundaki bir okulda, yaşları 5 ile 10 arasında değişen 105 çocuk ve onların aileleri üzerinde bir çalışma yapmıştır. Araştırmada dört farklı yaş grubuna ayrılan çocukların; markaları tanıma dereceleri ve marka farkındalıkları, farklı yaş gruplarının algı ve tutumları üzerinde markalı ürünlerin etkileri, markaya ilişkin tutum ve tercihleri tespit edilmiştir. Bulgular markayı erken yaşta tanıyanların ileriki yaşlarda daha büyük marka bilinci geliştirdiğini göstermiştir. Çalışmada büyük yaş grupların değeri artan ve arkadaşları arasında kabul gören markaları önemli gördükleri belirlenmiştir. Araştırmada adı açıklanmadan sadece logolarına bakarak markayı tanıyanların yaş grubu büyüdükçe arttığı tespit edilmiştir. Ailelerinin % 91 inin çocuklarının marka etiketleri ile ilgisinin olduğu belirlenmiştir.

4 3 Grant ve Stephen (2005), 39 açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu ile yaşları arasında değişen 6 ön ergen kız çocuğunun satın alma davranışlarını, marka bilinci ve markalardan beklentilerini belirlemişlerdir. Çalışmada, kızların marka bilincinin yüksek olduğu, markalı giysilerle kendilerini mükemmel hissettikleri, giysi satın alımında markanın isminden etkilendikleri ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda; marka bilincinin satın alma aşamasında da anahtar rol oynadığı görülmüştür. Aile ve okul arkadaşlarının onayının yanı sıra markayı meydana getiren kurumun da satın almayı çok güçlü etkilediği tespit edilmiştir. Dotson ve Hyatt (2005) in Amerika da 663 çocuk üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada çocuk tüketimlerinde başlıca etkenlerin sosyal çevre, medya, aile ve marka olduğu saptanmıştır. Üstün ve Çeğindir (2006) in, 204 çocuk ve annenin görüşlerini aldıkları araştırmaları, 7-14 yaş çocukların giysi tercihlerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Araştırmada cinsiyet farkı olmaksızın çocukların satın alırken giysinin rengini, modelini, kullanım kolaylığını ve fiyatını çok önemli bulduğu, film kahramanlarının giyim tarzından etkilendiği; eğitim durumlarına göre farklılık olmaksızın annelerin, günlük giysi alırken çocuklarının zevk ve isteklerini önemsediği ortaya konulmuştur. 3. MATERYAL VE YÖNTEM Betimsel araştırma tekniklerinden, Örnek Olay yönteminin kullanıldığı araştırmanın materyalini, yıllarında Ankara nın Bahçeli evler, Emek, Anıttepe ilçelerinde yaşayan 9-14 yaş arasındaki orta düzeyde gelire sahip ailelerin çocukları oluşturmaktadır. Materyalin seçiminde orta gelir grubundaki ailelerin çocuklarının seçilme nedeni alt ve üst gelir grubunun ekonomik özelliklerinin sonucu etkilemesini talere etmektir. Çünkü gelir, insanların satın alma gücünün bir göstergesidir. Bu nedenle çalışma örneklemini rastlantısal olarak seçilen ve ölçme aracına cevap vermeyi kabul eden 400 çocuk oluşturmaktadır. Tüm soruları cevaplanmayan ya da bilgileri eksik verilen 15 form kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırma, 385 çocuktan görüşme formu yardımıyla elde edilen veriler ve konu ile ilgili literatür taraması sonucunda ulaşılabilen kaynaklar ile sınırlıdır. Çocukların marka konusundaki görüşlerini belirlemek için görüşme formu hazırlanmıştır. Formun hazırlanmasında daha önce yurt dışındaki benzer çalışmalardan (Grant ve Stephen, 2005; Rose ve Herradine, 2004) ve ilgili literatürden faydalanılmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; çocukların demografik özelliklerini, ikinci bölüm ise öğrencilerin marka kavramı ve hangi markaları tercih ettiklerine ilişkin görüşlerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Soruların anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla 20 çocuk üzerinde pilot bir çalışma yapılmış, alınan dönütlere dayanılarak görüşme formu yeniden düzenlenmiştir. Form, karşılıklı görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Araştırmaya katılan çocukların yaş dağılımları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Çocukların Yaş Dağılımı

5 4 Yaş Sayı % , , , , ,1 Toplam Araştırmaya katılan 385 çocuğun % 52 si kız, % 48 i erkektir. Tamamı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğrenim görmektedir. Çocukların en yüksek yaş ortalaması % 35 ile 11 yaşa aittir. Tablo 2 de çocukların markanın önemine ilişkin cevapları yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS (16.0) paket programına aktarılmış, istatistiksel incelemesi yapılmıştır. Cinsiyete göre verilen cevapların ilişkisi ki-kare (Chi-Square) testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Tablolarda verilen bulguların durumlarına göre aralarındaki anlamlılık ilişkisi incelenmiştir. 4. BULGULAR VE YORUM Araştırmanın bu bölümünde görüşme formlarından elde edilen sonuçlar ve yorumlarına yer verilmiştir. Tablo 2: Markanın Önemine İnanma ile İlgili Sonuçlar Markanın Önemine Çocuğun Cinsiyeti Toplam İnanma Kız Erkek İnanırım 83 21, , ,4 Bazen İnanırım , İnanmam 21 5, ,5 Fikrim Yok ,1 35 9,1 Toplam , , x²: 5,495 p:.139 Tablo 2 de görüldüğü üzere genel olarak çocukların % 44 ü markanın önemine inandığını, % 34 ü ise bazen inandığını ifade etmektedir. Markanın önemine inanmayanların oranı % 13 tür. Cinsiyet bakımından bakıldığında çocukların cevapları birbirine benzer olup verilen cevaplar arasında anlamlı bir farka (p> 0.05) rastlanmamıştır. Tablo 3: Markanın Neyi İfade Ettiğine İlişin Sonuçlar

6 5 Markanın Çocuğun Cinsiyeti Toplam Neyi İfade Ettiği Kız Erkek Saygınlığı , ,5 Kaliteyi 59 15, , ,4 Arkadaşlarla aynı grupta 40 10, , ,5 olmayı Anlamsız 28 7,3 28 7, ,5 Toplam , , x²:,709 p:.871 Tablo 3 incelendiğinde çocukların % 35 i markanın saygınlığı, % 30 u kaliteyi, % 21 i arkadaşlar ile aynı grupta olmayı ifade ettiğini belirtmişlerdir. Çin de yapılan bir araştırmada, 0-14 yaş çocuklar ve anneler tarafından, markalı çocuk ürünlerini satın almada en önemli unsurun kalite ve stil olduğu dile getirilmiştir ( Chen vd.,2005). Arkadaşlar ile aynı grubun üyesi olmayı ifade edenlerin sayısı küçümsenemeyecek seviyededir. Dünyanın pek çok bölgesinde yapılan araştırmalarda marka seçiminde arkadaş etkisinin olduğu (Dotson ve Hyatt, 2005:38-39; Grant ve Stephen, 2005;Üstün ve Çeğindir,2006) kesinleşmiştir. Markanın anlamsızlığını düşünenlerin oranı kız ve erkeklerde eşit olup toplam % 15 tir. Cinsiyete göre verilen cevaplar arasında benzerlik göze çarpmaktadır. Yapılan istatistik sonuçları da (p>0.05) bunu desteklemiştir. Ayrıca çocukların markanın ifade ettiği anlama ilişkin olarak verdikleri cevapların yaş aralığına göre incelenmesinde, markayı anlamsız bulanların oranı yaş büyüdükçe düşmektedir. Tablo 4: Markanın İsminden Etkilenme Durumuna İlişkin Sonuçlar Markanın İsminden Çocuğun Cinsiyeti Toplam Etkilenme Kız Erkek Hayır , , ,1 Evet 25 6,5 35 9, ,6 Bazen Fikrim Yok 14 3,6 14 3,6 28 7,3 Toplam , , x²: 3,660 p:.301 Tablo 4 e bakıldığında giysi satın alırken beğenmeseniz dahi markanın isminden etkilenir misiniz? sorusuna verilen cevapların % 63 ü hayır, % 16 sı evet, % 14 ü bazen dir. Bazen ve fikrim yok cevabı her iki cinste de eşit oranda bulunması ilginçtir. Verilen cevapların arasında cinsiyete göre anlamlı bir farka (p>0.05) rastlanılmamıştır. İngiltere de yapılan bir çalışmada, yaşlarındaki kızlar yüksek paralar ödeyerek aldıkları herhangi bir giyside hayal kırıklığına uğrasalar dahi o markanın isminden etkilendiklerini ifade etmektedirler (Grant ve Stephen, 2005:12). Etkilenme ile ilgili cevaplarda kızların oranının daha düşük olması moda- marka konusunda esnek düşünme, doğru karar verme, yüksek kalite beklentilerine ve yeni arayışlar içinde olmalarına, erkeklerin farklı markaları deneme konusunda ise daha tutucu olmalarına bağlanmıştır. Marka ve çocuklar konusunda yayınlanan son bir raporda da markanın erkek çocuklar için kızlardan daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. (Harper vd., 2003) Bu verilerde tablo 4 den elde edilen sonuçları doğrular niteliktedir.

7 6 Tablo 5 Marka logosunun satın almadaki yerine ilişkin cevaplardan elde edilen sonuçları içermektedir. Tablo 5: Marka Logosunun Satın Almadaki Yerine İlişkin Sonuçlar Marka Logosunun Çocuğun Cinsiyeti Toplam Satın Almadaki Yeri Kız Erkek Evet 70 18, ,1 Hayır 80 20, , ,7 Kısmen , ,2 Toplam , , x²:.819 p:.664 Tablo 5 de gözlendiği üzere markaların logosundan etkilenmeye yönelik olarak çocukların verdiği cevapların evet (% 37) ve hayır ( % 39) oranları birbirine yakındır. Kısmen cevabının oranı % 24 tür.verilen cevaplar arasında cinsiyete göre bir farka (p> 0.05) rastlanılmamıştır. Tablo 5 den elde edilen sonuçlar Tablo 4 ü destekler niteliktedir. Tablo 6 çocukların bir markayı seçmedeki en önemli unsurların neler olduğu sorusuna verilen cevapları göstermektedir. Tablo 6: Marka Tercihindeki En Önemli Etkene İlişkin Sonuçlar Marka Tercihindeki En Çocuğun Cinsiyeti Toplam Önemli Etken Kız Erkek Ailemin de tercih etmesi 51 13, , ,5 Ürünü beğenmem 64 16,6 30 7, ,4 Arkadaşlarımın tercih etmesi 35 9,1 31 8, ,1 Markanın moda olması 29 7,5 25 6, Ünlülerin kullanması 6 1, , ,5 Reklamın çekiciliği 15 3,9 10 2,6 25 6,5 Toplam , , x²:: 40,477 P:.000 Tablo 6 ya göre çocuklar % 26 oranı ile bir markayı seçmedeki en önemli unsurun ailelerinin de o markayı beğenmesi olduğunu ifade etmişlerdir. North ve Kotze (2001) in yaptığı bir çalışmada da karar alma aşamasında en itibar edilen kaynak kişiler aileler olarak belirlenmiştir. Bunlar önemli referans grubudur. Tabloda çocukların % 24 ü ürünü beğendikleri için, % 17 si ise arkadaşlarının tercih etmesinden dolayı bir markayı seçtiklerini ifade etmişlerdir. North, Kotze (2001) ve Acuff (1997) ye göre erken adölesan döneminde ön ergenler satın alma kararı almak zorunda kaldıklarında bu kararda okul arkadaşları çok önemli bir rol oynamaktadır. Cevaplara bakıldığında çocukların ailelerinin fikirlerini önemsedikleri ancak kendi beğenilerinin de önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca arkadaşlarının tercihlerini dikkate almanın yanında modayı da takip ettikleri görülmektedir. Sonuçlar tablo 3 te verilenleri desteklemektedir. Her iki tablodaki sonuçlar da markanın, çocukların üzerinde bıraktığı algının önemi ön plana çıkmaktadır. Bugüne kadar bu konu üzerinde yapılan araştırmalarda çocuklarda marka kavramının oluşmasında ve marka algısının gelişmesinde TV reklamlarının da

8 7 büyük bir etkisinin olduğu belirlenmiştir (Hogg vd, 1998; Tokgöz,1982; Mangır, 1995). Ancak tablo 6 dan elde edilen sonuçlar örneklemi oluşturan çocukların en az etkilendikleri unsurun reklamlar olduğunu ortaya koymaktadır (% 7). Oysa televizyonda yayınlanan reklamlar çocuk üzerinde önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte, çocuğun yanlış tüketim eğilimini de artırabilmektedir (Kapferer, 1991:263). Çalışmadan elde edilen sonuç çocuklara yönelik giyim ürünü reklamlarının yetersizliği ya da etkin kullanılamadığını akla getirmektedir. Tablo 7 de çocukların giysi alırken ilk tercih ettikleri markaların sıralaması verilmiştir. Tablo 7: Giysi Alımında İlk Tercih Edilen Markaya İlişkin Sonuçlar İlk Tercih Edilen Çocuğun Cinsiyeti Toplam Marka Kız Erkek LCW 79 20, , ,6 Nike , ,5 Adidas 51 13, , ,5 Panço 14 3,6 5 1,3 19 4,9 Kinetix 7 1,8 3 0,8 10 2,6 Reebok ,5 6 1,6 Toplam , , ,4 Diğerleri 18 4,6 11 2,8 29 7,5 Genel Toplam , , x²: 51,838 p:.000 Tablo 7 incelendiğinde çocukların giysi satın alırken ilk üç sırada tercih ettiği markaların LCW, Nike ve Adidas olduğu görülmektedir. Hogg ve diğerlerinin 7-10 yaş çocukları üzerinde yaptığı bir araştırmada; Adidas, Nike ve Reebok gibi spor giysi markalarının çocuklar tarafından ilk sıralarda tanındığı belirlenmiştir. Sonuçlar Lindstrom ve Seybold (2005) un Dünya nın 30 ülkesinde yapmış olduğu marka araştırması ile benzerdir. Çalışmada, ilk sırada tercih edilen spor giyim markalarının Nike ve Adidas olduğu çıkmıştır. Verilen cevaplar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kız ve erkeklerin arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Benzer sonuçlar Hogg ve diğerlerinin araştırmasında da görülmektedir. Erkekler spor giysi markalarını ilk sıralarda tercih etmişlerdir. Türk kız çocukları için marka sıralamasında ilk sıra LCW markasına, İngiliz kız çocukları için Marks&Spencer a verilmiştir. Hogg ve diğerleri sonuçları markaların çocuklar üzerinde kurduğu sosyal ve psikolojik etki, pazar politikalarının başarısı gibi nedenlerle açıklamıştır. Araştırmada ileri sürülen bu düşünceler Türkiye de geniş pazarlama ağına, reklam unsurlarını iyi kullanan ve çeşitli yaşlara göre farklı ürün gamına sahip olan LCW markası için de düşünülebilir. Tablo 8 de çocukların en fazla tercih ettiği ikinci markanın sıralamasına yer verilmiştir.

9 8 Tablo 8: En Fazla Tercih Edilen İkinci Markaya İlişkin Sonuçlar Tercih Edilen Çocuğun Cinsiyeti Toplam İkinci Marka Kız Erkek Adidas 52 13, , ,9 Nike 48 12, , ,9 LCW 20 5,2 13 3,4 33 8,6 Toplam , , ,4 Diğerleri 80 20, , ,5 Genel Toplam , , x²: 44,252 p:.014 Tablo 8 e bakıldığında çocukların en fazla tercih ettiği ikinci marka; Adidas, Nike ve LCW olarak sıralanmaktadır. Tablo 9 da ise çocukların en fazla tercih ettiği üçüncü marka nın sıralaması görülmektedir. Tablo 9: En Çok Tercih Edilen Üçüncü Markaya İlişkin Sonuçlar Tercih Edilen Çocuğun Cinsiyeti Toplam Üçüncü Marka Kız Erkek LCW 24 6, , ,2 Nike 41 10,6 28 7, ,9 Adidas 25 6,5 22 5, ,2 Toplam 90 23, , ,3 Diğerleri , , ,6 Genel Toplam , , x²: 39,769 p:.069 Tablo 9 da görüldüğü üzere çocukların en fazla tercih ettiği üçüncü marka; LCW, Nike, Adidas dır. Tablo 8 ve 9 incelendiğinde, kız ve erkek çocuklarının ikinci ve üçüncülük sıralamasındaki marka tercihlerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Ancak Tablo 7, 8 ve 9 dan çıkan ortak sonuç, anılan markaların hep ilk 4 sıralamada olduğu, sadece yer değiştirdiğidir. Burada cinsiyet ile ilgili tercihler sıralamayı değiştirmektedir. Tablo 10 da çocuklara gösterilen marka logolarından en fazla tanınan ilk 6 markaya ilişkin sonuçlar verilmektedir.

10 9 Tablo 10: Marka Logolarının Tanınma Düzeyine Yönelik Sonuçlar Marka Logolarının Tanınma Oranı Çocuğun Cinsiyeti Toplam Kız Erkek x² P Adidas , , , Nike , , LCW , , , Kinetix , , Panço , , Reebok , , , Zara , , , İlk 6 marka ( % 48,5 in üzerindekiler) alınmıştır. n: 385 Tablo 10 dan elde edilen veriler Tablo 7, 8 ve 9 u destekler niteliktedir. En fazla tanınan ilk üç markanın logosu sırası ile Adidas, Nike, LCW olup bunları Panço, Kinetix, Reebok ve Zara izlemiştir. Cinsiyete göre tanınma oranı Panço ve Reebok markasının logosunda farklılık (P<0.05) göstermektedir. Kızlar erkeklere oranla daha fazla marka logosunu tanımaktadır. Ross ve Harradine (2004) ün 5-11 yaş arasındaki 107 okul çocuğu üzerinde yaptığı bir çalışmada Nike, Adidas, Reebok, Umbro gibi etkin reklam faaliyetleri ve arkadaş grupları arasında çok tanınan markaların logoları verilerek çocukların marka adı ile eşleştirmeleri istenmiştir. Hi-Tec ve Le Coq Sportif ise daha küçük profilli markalar olarak ikinci bir grubu oluşturmuştur. Birinci ve ikinci grup marka logoları ile adlarını büyük yaş gruplarının % 83 ü tamamen doğru bilirken, daha küçük çocukların 68 % 68 i logoyu tanıdığını belirtmiş ancak % 17 oranında ismi ile eşleştire bilmiştir. Ancak birinci grupta yer alan markaların ise yaş büyüdükçe öncü markalar olmasının önemini yitirdiği tespit edilmiştir. 5. SONUÇ Araştırma sonucunda genel olarak: 1. Markanın önemine çocukların % 44 ünün inandığı, % 34 ünün ise bazen inandığı, 2. Markanın çocukların % 35 ine saygınlığı, % 30 una kaliteyi, % 21 ine arkadaşlar ile aynı grupta olmayı ifade ettiği, 3. Çocukların % 63 ü giysi satın alırken markanın isminden etkilenmem, % 16 sı evet etkilenirim, % 14 ü bazen etkilenirim cevabını verdiği, 4. Giysi alırken markaların logosundan etkilenen oranının % 39, etkilenmeyenlerin oranının % 37 olduğu,

11 10 5. Çocukların bir markayı seçmedeki en önemli unsurun ailelerinin (% 26), kendilerinin (% 24) ve arkadaşlarının tercih etmesi ( % 17) şeklinde sıralandığı, 6. Çocukların ilk tercik ettikleri hazır giyim markalarının sırasıyla LCW, Adidas ve Nike olduğu belirlenmiştir. Araştırma örneklem grubunun görüşleri ile sınırlı olup tanımlayıcı niteliktedir. Evrene genellemez. Ancak sonuçlar Türk çocuk tüketicilerin marka tercihlerinin, kullanılan hazır giyim markalarının Dünya pazarları ile paralel olduğu, giyim kültürünün küreselleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Daha sonraki araştırmalar alt ve üst gelir grubunun da içinde olduğu farklı gelir gruplarında ve sosyo-kültürel çevrelerdeki çocuklar üzerinde gerçekleştirilebilir. Konu ile ilgili yapılacak geniş katılımlı çalışmalar sektördeki markaların çocuklar üzerindeki pazar payını artırmak için doğru politikalar izlemelerine katkı sağlayacaktır. KAYNAKLAR Acuff, D.S. (1997). What Kids Buy And Why: The Psychology of Marketing to Kids, Free Press, New York, NY. Anonim 1. Marka Neyi İfade Eder? Kobi Finans. Erişim Tarihi: 4 Kasım Chen X., Au, W.M. and Li K. (2004). Consumption of Children s Wear in A Big City in Central China: Zhengzhou, Journal of Fashion Marketing and Management. 8(2), Child Wise Insights, (2003). Children s Purchasing Habits, Erişim tarihi: 11 Ağustos Dotson, M.J. ve Hyatt E.M. (2005). Major İnfluence Factors in Children s Consumer Socialization, Journal of Consumer Marketing. 22(1), Grant I.J. ve Stephen G.R. (2005). Buying Behavior of Tweenage Girls and Key Societal Communicating Factors İnfluencing Their Purchasing of Fashion Clothing, Journal of Fashion Marketing and Management. 9(4), Harper, S.J.A., Dewar, P.J. ve Diack, B.A., (2003). The Purchase of Children s Clothing-Who has The Upper Hand?, Journal of Fashion Marketing and Management. 7(2), Hite, C.F. ve Hite, R.E. (1994). Reliance on Brand byyoung Children, Journal of the Market Research Society. 37(2), Hogg, M.K., Bruce M. ve A. J. Hill. (1998). Fashion Brand Preferences Among Young Consumers. International Journal of Retail & Distribution Manegement. 26 (28), Levinson, L. (2001). Girl Gear, in Capowski, W. (eds), Supermarket Business. 56 ( 1),

12 11 Lindstrom, M. ve Seybold P.B. (2005). Bonded to Brands:The Transition Years. Brand Child. Revised Edition. Editor: Lynne Segal. Kogan Page Ltd. London. Mangır, M., ve İnal, S. (1994). "Televizyonun Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar Üzerindeki Etkileri", 10.YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara. Mintel, (2002). Pocket Money-Non Food and Drink, UK Report. North, E. ve Kotze, T. (2001) Parents and Television Advertisements as Consumer Socialisation Agents for Adolescents: An Exploratory Study, Journal of Family Ecology and Consumer Sciences. 29, Özkan, M. ve Bedük, S. (2005) Kitle İletişim Araçlarından, Televizyon Tv Reklamlarının Çocukların Giyimi Üzerindeki Etkileri, Konya Ticaret Dergisi, 211, Roedder J,D., ve Sujan, M. (1990). Age Differences in Product Categorization, Journal of Consumer Research. 16, Rosenberg, J. (2001). Brand Loyalty Begins Early, Advertising Age, pp.2 Ross, J., Harradine R. (2004). I m Not Wearing That! Branding and Young Children, Journal of Fashion Marketing and Management, 8(1), Shahom A. ve Dalakas V. (2003). Family Consumer Desicion Making in Israel: The Role of Teens and Parents, Journal of Consumer Marketing. 20 ( 2), Tokgöz, O. (1982). Televizyon Reklamlarının Anne Çocuk İlişkisine Etkileri Semineri, Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Göstergeleri, Erişim tarihi: 3 Ekim Üstün G. ve Çeğindir N. Y. (2006). Çocuk Giysi Tercihlerinin Çocuklar ve Annelerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Konfeksiyon Teknik Dergisi. 12 (142) s:

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences 13 18 YAŞ ERGENLERİN GİYSİ SEÇİMİNDE EBEVEYNLERİN ETKİSİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences 13 18 YAŞ ERGENLERİN GİYSİ SEÇİMİNDE EBEVEYNLERİN ETKİSİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org BAHAR-2009 C.8 S.28 (273-285) ISSN:1304-0278 SPRING-2009 V.8 N.28 13 18 YAŞ ERGENLERİN GİYSİ SEÇİMİNDE

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı

Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Y.2016, C.2, S.2, s.22-40. Ahi Evran University Journal Of Institute Of Social Sciences Y.2016, Vol.2, No.2, pp.22-40. Kadın Tüketicilerin Giysi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ece ARMAĞAN Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta:

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

AİLELERİN SATIN ALMA KARARLARINDA GENÇ TÜKETİCİLERİN ETKİSİ

AİLELERİN SATIN ALMA KARARLARINDA GENÇ TÜKETİCİLERİN ETKİSİ AİLELERİN SATIN ALMA KARARLARINDA GENÇ TÜKETİCİLERİN ETKİSİ Nihal ÇELİK Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu ncelik@comu.edu.tr Geliş Tarihi: 29.08.2014 Kabul Tarihi:

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: C0048 SOCIAL SCIENCES INDUSTRY OF CLOTHING AND FASHION DESIGNER Received: July 2007 Accepted: February

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Dünya Nüfus Günü, 2013

Dünya Nüfus Günü, 2013 Sayı: 13663 Dünya Nüfus Günü, 2013 11 Temmuz 2013 Saat: 10:00 Dünya Nüfus Günü nün bu yılki teması Ergen Gebeliği olarak belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde (8 Mart

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

15 18 YAŞ GRUBU ERGENLERDE GİYSİ ŞEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

15 18 YAŞ GRUBU ERGENLERDE GİYSİ ŞEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 3C0067 Raziye Peşken Akça 1 SOCIAL SCIENCES Gülen Baran 2 Received: November 2010 Müdriye Yıldız Bıçakçı

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİ VE AYAKKABI TÜKETİMİNDE MARKAYA YÖNELİK DAVRANIŞ VE TERCİHLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİ VE AYAKKABI TÜKETİMİNDE MARKAYA YÖNELİK DAVRANIŞ VE TERCİHLERİ 1 2004 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:14 s. 1-12 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİ VE AYAKKABI TÜKETİMİNDE MARKAYA YÖNELİK DAVRANIŞ VE TERCİHLERİ Ali Fuat ERSOY 1 Fatma

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Türkiye dijital ekosistemi büyümeye devam ediyor. NÜFUS İNTERNET SOSYAL MEDYA AKILLI TELEFON 80 Milyon kişi* 49 Milyon kişi** 48

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

KAMUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ

KAMUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ KAMUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ ABSTRACT Pelin Ofluoğlu, Turan Atılgan Ege Üniversitesi Tekstil Müh. Bölümü pelinofluoglu@gmail.com Küreselleşmeyle

Detaylı

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Ar. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören Ar. Gör. Zehra Yayla Melek Özgür Duman 0 Eylül 205, Hilton Hotel, Ankara Neden Kadın

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İktisat Bölümü İsabeyli Yerleşkesi Nazilli/ AYDIN 09860 E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Doç. Dr. Eyyup Yaraş

Doç. Dr. Eyyup Yaraş Doç. Dr. Eyyup Yaraş ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Yazışma Adresi: Tel: +90 242 310 6401 E-Posta: 2. Eğitim: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya / TÜRKİYE eyaras@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Hazır Giyim. Ağustos 2006 - İstanbul

Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Hazır Giyim. Ağustos 2006 - İstanbul , Hazır Giyim Ağustos 2006 - İstanbul Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Gfk Marketing Services GmbH & Co.KG tarafından Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 20 ülkeden toplam 20,674 kişiye uygulanmıştır. Anket

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

PROJE ADI: YERLİ BİR KAYKAY MARKASININ ETNOGRAFİSİ: BERABER KAYDIK BİZ BU YOLLARDA, BERABER DÜŞTÜK YÜKSEK RAMPALARDA

PROJE ADI: YERLİ BİR KAYKAY MARKASININ ETNOGRAFİSİ: BERABER KAYDIK BİZ BU YOLLARDA, BERABER DÜŞTÜK YÜKSEK RAMPALARDA PROJE ADI: YERLİ BİR KAYKAY MARKASININ ETNOGRAFİSİ: BERABER KAYDIK BİZ BU YOLLARDA, BERABER DÜŞTÜK YÜKSEK RAMPALARDA Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem (ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRE- CİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRE- CİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3583 Number: 53, p. 481-499, Winter II 2016 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği

Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği 18. ESRI Kullanıcılar Toplantısı 07-08 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği Tarık Türk a, Olgun Kitapçı b, Murat Fatih

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı a Hakan İNCİ*, b Ersin KARAKAYA, a Turgay ŞENGÜL,

Detaylı

TOPLUMSAL STATÜ AÇISINDAN KADININ GİYSİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

TOPLUMSAL STATÜ AÇISINDAN KADININ GİYSİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER TOPLUMSAL STATÜ AÇISINDAN KADININ GİYSİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Yrd. Doç. Dr. Emine KOCA Dr. Meryem ARGA ŞAHİNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Fatma KOÇ Dr. Beyhan PAMUK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı