Futbolun televizyonda yeniden üretimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Futbolun televizyonda yeniden üretimi"

Transkript

1 İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 26 Kış-Bahar 2008, s Makale Futbolun televizyonda yeniden üretimi Mustafa Şeker 1 Abdülkadir Gölcü 2 Öz: Bu makale televizyonun futbolu kendi anlatı tekniklerine göre nasıl yeniden üreterek bir televizyon ürününe dönüştürdüğünü açıklamayı amaçlamaktadır. Bugün futbol modern toplum üzerinde birçok sosyal ve politik etkiye sahip bir güç olarak algılanmaktadır. Bu güç futbol ve televizyon arasındaki karşılıklı ilişkiden kaynaklanmaktadır. Futbol güçlü bir organizasyon yapısına sahip olmasına rağmen, oyun kendi yapısal özelliklerine göre televizyonda sunulmamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon futbolun sunumunu değiştirmeye başlamış ve televizyon anlatı tekniklerinin gerekliliklerine uyan bir içeriğe dönüştürmüştür. Bugün futbol kendi kökeninden soyutlanmış ve televizyon programı formatında televizyon tarafından yeniden üretilen bir ürüne dönüştürülmüştür. Anahtar sözcükler: Televizyon futbolu, televizyon anlatısı, futbolun yeniden üretimi. Reproduction of football in television Abstract: This article aims to explain how television converts football into a television product and reproduce the play according to its narrative techniques. Today football is perceived as a power which has a lot of different social and political effects on modern society. That power results from mutual relationship between football and television. Having been added as television content, football has gained on a popularity not only social life but also political life all over the world. Although it has a powerful organizational structure, play cannot be presented on television according to its structural features. Television with improving technology has started to change presentation of football and it also modified football content to suit requirements of television narrative techniques. Now football is abstracted its origins and converted into a TV product reproduced by television itself as a TV program form. Keywords: Television football, television narrative, reproduction of football 1 Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi; e-posta: 2 Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi; e-posta:

2 116 M. Şeker A. Gölcü GİRİŞ Tarihi oldukça eskilere uzanan futbol, özellikle 20. yüzyılda tüm dünyayı etkisi altına alan bir spora dönüşmüştür. Bu oyunun böyle büyük bir yaygınlığa sahip olmasında, kendi içinde taşıdığı değerlerle birlikte, özellikle 1950 li yıllardan sonra televizyon üzerinden kitlelere ulaşması da etkili olmuştur. Televizyon yayıncılığının kâr eksenine oturduğu 1980 li yıllardan sonraki dönüşüm sürecinde, futbolun televizyon açısından önemi artmıştır. Zira futbol geniş kitleler tarafından talep edilen, izleyicisi garanti ve dolayısıyla büyük gelir getiren bir program türüdür. Televizyonlarda bilinen en yüksek izlenme oranları futbol yayınları ile elde edilmiştir. Futbol öylesine yüksek talep gören bir içeriktir ki paralı kanalların temel dayanağıdır. Authier (2002: 26) paralı yayıncılığın futbol, sinema veya porno üçlüsünden en az ikisine dayanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Türkiye de de paralı kanallar futbol yayınlarıyla doğmuş, bu yayınları elinden kaçırdıklarında ise kapanmaya ya da önemsiz yayın kuruluşlarına dönüşmeye mahkûm olmuşlardır (Arık, 2004: 288). Diğer yandan futbol da televizyonla birlikte ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmiş, elde edilen reklam gelirinin bir bölümü, maçı yayınlanan kulüplere aktarılmıştır. Temel mantığı karşılıklı gelir elde etmeye dayanan bu ilişki, futbol organizasyonlarının, maçların zamanlarının ve hatta kimi kuralların televizyona uygun hale getirilmesi uygulamaları ve talepleriyle tartışma konusu olmaktadır. Whannel in (1992: 36) belirttiği gibi basit kuralları, geniş ilgi görmesi, yaratıcılığa izin vermesi gibi nedenlerle futbol esasen televizyonun genel anlatısına uygun bir içeriktir. Önemli olmayan ancak şiddetli tartışmalar yaşatabilen, gerilim, heyecan, yarış, üzüntü, öfke gibi duyguları doğası gereği üreten ve bu duyguların televizyonda abartılmasına uygun olan bu oyun, giderek daha fazla televizyon ürününe dönüşmektedir. Maçların canlı yayını, maçlar üzerine tartışmalar, magazin yönü, bahis oyunlarına ilişkin programlar, futbol belgeselleri ve hepsinin ötesinde ana haber bültenlerinin önemli bir parçası olarak futbol pek çok program formatında yeniden üretilmektedir. Futbol, bir televizyon programı olarak şekillendirilmekte ve dolayısıyla bütün maçlar birbirine benzemektedir (Kıvanç, 2001b). Bu benzerlik televizyona özgü anlatısal özelliklerin tüm içeriklere olduğu gibi futbola da uygulanmasıyla elde edilmektedir. Bourdieu nun (2000: 26) ifadesiyse gerçekliği yaratma aygıtı olan televizyon, futbolu kendi ekonomik çıkarlarına ve rekabet ilkelerine göre yeniden

3 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 117 üretmekte (Kurultay ve Aytayman, 1997: 129), bu oyunu diğer program türleri gibi işlemektedir. Televizyon için futbolun yayınlandığı program formatları ve sunum yöntemleri televizyon merkezli futbol algısının oluşumu için bir zorunluluk olmuştur. Televizyon futbolu aktarmakla yetinmemekte, aynı zamanda yönlendirmekte, müdahale etmekte, her yönüyle yayına uygun bir program hammaddesi olmasını dayatmaktadır. Hammaddeyi işlerken de kendi anlatısal özellikleri doğrultusunda futbolu asıl gerçekliğinden uzaklaştıran, gösteri haline getiren televizyon, futbolcuları mitleştirip kullanmakta, oyunu bir dramatik bir televizüel öyküye dönüştürmekte ve diğer içeriklere uyguladığı anlatısal özellikleri futbola da uygulamaktadır. Bütün bu süreç, futbolun bir spordan çok show business işi olmasına yol açmaktadır. Televizyon, futbolu kendi gerçekliğinden koparmakta; eğlenceli, dramatik ve gerilimli bir televizyon gerçekliği olarak yeniden üretmektedir (Klose, 2001: 215). Televizyonun etkisiyle futbol endüstrisinin içindekiler de, izleyiciler de oyunu bu şekilde değerlendirmeyi kanıksamaktadırlar. YÖNTEM Çalışma, futbolun televizyonda yeniden üretimini, televizüel anlatı özellikleri bağlamında tartışmayı amaçlayan niteliksel bir incelemedir. Amaç, futbolun bir televizyon program türü olarak, televizyona özgü anlatısal özelliklerin etkisiyle şekillendiğini, futbola dair içeriğin farklı televizyon program formları şeklinde yeniden üretildiğini, Türkiye deki futbol programları üzerinden ortaya koymaktır. Çalışmada, futbolun endüstriyel boyutu kapsam dışında bırakılmıştır. Ele alınan ana konu futbolun bir televizyon anlatısı olarak nasıl yapılandırıldığı ve bu yapının doğurduğu etkilerdir. Dolayısıyla futbolun bir televizyon program türü olarak nasıl ele alındığı, yeniden üretildiği araştırılmış, televizyona özgü anlatı yapılarının futbolun sunumundaki etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında futbolun küresel önemde bir oyuna dönüşüm süreci özetlendikten sonra, ikinci başlık altında televizyonun anlatısal özellikleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü başlık altında ise futbolun televizyonda sunumuna ilişkin kuramsal perspektifler ortaya konmuştur. Çalışmanın son kısmı Türk televizyonlarında yayınlanan futbol programlarındaki anlatısal özelliklere ilişkin örneklerden oluşmaktadır. Çalışmanın tarihsel gelişim yönü ve teorik boyutu için kullanılan kaynaklar futbol ve televizyon literatüründe belirli bir öneme sahip akademik

4 118 M. Şeker A. Gölcü çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Bir televizyon programı türünde formatlanan futbol gerçekliğinin topluma sunulmasında kullanılan program türleri hakkında genel bilgi verilmesinin yanı sıra, bu program türlerinin hangi farklılıklardan dolayı birbirlerinden ayrıştığı gösterilmeye çalışılmıştır. Televizyondaki futbol programlarının sınıflanması ve anlatısal özelliklerinin ortaya konması için karasal yayın yapan kamusal ve özel televizyon kanallarının yanı sıra, uydu ve kablo üzerinden yayın yapan kanallar ve dijital ortamda şifreli yayın yapan televizyon kanallarının da yayın akışları izlenmiş, elde edilen bulgular araştırmanın amacı doğrultusunda tartışılmıştır. Başlangıçta ortaya konan tarihsel ve teorik çerçeve göz önünde bulundurularak, televizyon yayınlarından sağlanan bulguların teorik bilgilerle uyumluluğu araştırılmıştır. KURAMSAL ÇERÇEVE Futbolun gelişimi ve televizyonun etkisi Her ne kadar İngiliz kültürüyle özdeşleştirilse de futbolun Çinlilerle kadar uzanan eski bir tarihi bulunmaktadır (Horak, Reiter ve Bora, 2001: 27). Başlangıçta askerlerin savunma becerilerini geliştirmek gibi bir amaçla oynanan ayak topunun (Stemmler, 2000: 13) Uzakdoğu da farklı kurallar ve teknikler altında birçok değişik biçimde oynandığı bilinmektedir. Avrupa da ise futbolun ortaya çıkış tarihi net olarak bilinemese de bazı tarihçiler futbolun Eski Yunan döneminde gerçekleştirilen spor organizasyonlarında oynandığını öne sürmüşlerdir. Stemmler, futbolun Yunanlılar tarafından çok sevildiğini, sıklıkla oynandığını ve Yunan toplumunda yaygın bir spor aktivitesi olduğunu dile getirmiştir (2000: 19-32). Fakat futbolun Yunan toplumundaki bu sürekliliği ve bir anlamda popülerliği uzun soluklu olamamıştır. Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaçağ boyunca skolâstik düşüncenin oluşturduğu katı ve değişime kapalı sosyal ve siyasal koşullarda meydana getirdiği görece yumuşama, futbolun da sosyal hayattaki yerini iyileştirmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Futbolun toplumun alt sınıflarına ait bir oyun olmadığı sosyal ve siyasal koşullardaki bu iyileşme sonrasında gözlemlenmiştir. Aristokrat sınıflar bile futbola karşı kayıtsız kalamamışlardır. Bu dönemde 16. yüzyıl İtalyası nda ortaya çıkan ancak daha sonra rugby ye dönüşen calcio adlı oyun futbolun soylular tarafından oynanan şekli olarak bilinmektedir (Stemmler, 2000: 47-49).

5 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 119 Modern futbola geçiş ise 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşebilmiştir. Bu dönemde futbol İngiltere de zenginlerin, aristokratların oynadığı, kolejlerde yayılan bir oyun haline gelmiştir. Böylece yüzlerce yıl avama özgü bir oyun olan futbol seçkinlerin benimsediği bir spor haline gelmiş ve İngiltere dışına da hızla yayılmıştır (Arık, 2004:135). Futbolu İngilizler icat etmese de, bir futbol misyoneri gibi bu oyunun dünya çapında yaygınlaşmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Bugün modern olarak adlandırılan ve dünyanın her tarafında genel geçer kurallara göre oynanmakta olan futbolun temelleri 1863 yılında İngiltere nin başkenti Londra da Football Association un (Futbol Federasyonu) kurulması ile atılmıştır. Osmanlı toplumu ile futbolu ilk tanıştıranlar da İngilizler olmuştur. Futbol 19. yüzyılın sonlarında, İzmir ve İstanbul a yerleşmiş bulunan ve ticaretle uğraşan İngiliz aileler tarafından Osmanlı topraklarında oynanmış, Türkiye de ilk futbol takımları İngilizler tarafından kurulmuş, daha sonra Rum ve Ermeni gençler tarafından kurulan futbol takımları da İngilizlerin arasına katılmışlardır (Belge,1983: 2198). Osmanlı toplumundaki azınlıkların futbolu bu kadar kısa bir sürede benimserken, muhafazakâr yapısı ve dönemin baskıcı siyasal atmosferi Osmanlı toplumunun futbolla tanışmasını geciktirmiştir. Fakat bu siyasal baskılar da futbolun Osmanlı tebaası arasında yayılmasını tamamen durduramamıştır. İkinci Meşrutiyet in ilanından sonra toplumdaki serbestlik daha da artmış ve bu da futbolun çok kısa sürede popülerleşmesini sağlamıştır (Kozanoğlu,1990: 14). Osmanlı toplumunda futbolun popülaritesi birinci dünya savaşının patlak vermesi ile biraz azalsa da mütareke dönemi ve İstanbul un işgali süresince sanılanın aksine daha fazla atmıştır. Türk takımları işgal kuvvetlerinin takımlarıyla karşılaşmalar yaptığı, alınan galibiyetlerin dönemin şartları gereği büyük önem taşıdığı bilinmektedir (Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 1983: 2200). Cumhuriyetle birlikte Batılılaşma ve modernleşme eğilimi futbolun yerleşmesine zemin hazırlamıştır. İkinci Dünya Savaşı ndaki zorunlu araya kadar pek çok il ve bölge ligi kurulmuş, milli takım yabancı takımlarla karşılaşmalar yapmıştır yılında bütün yerel ligleri birleştirecek olan Futbol Federasyonu kurulmuş, profesyonel birinci lig oluşturulmuştur (Kozanoğlu,1990: 146). Ekonomideki temel yaklaşım değişikliğine paralel olarak 1980 li yıllardan sonra büyük miktarda paralarla yapılan transferler dönemi başlamış ve artık profesyonel futbolcu kavramı Türk futbol literatürüne dâhil olmuştur.

6 120 M. Şeker A. Gölcü Bugün yılda üç milyardan fazla insanın ilgilendiği ve takip ettiği bir eylem olarak futbol sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal süreçlerin merkezinde yer almaktadır. Yardım kampanyaları için futbol maçları düzenlenmekte, futbolculardan barış elçileri seçilmekte, ülkeler arasındaki sorunlar futbolla çözülmeye çalışılmaktadır. Bu kesintisiz ve gittikçe kapsamlı bir hal alan etkileşimi sağlayan en önemli araç tabii ki televizyondur. Televizyon teknolojisindeki gelişmeler sonrasında zaman ve mekân sorunsalından kurtulan futbol modern insanın günlük hayatının her anında varlığını kabul ettirmiştir. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte futbol herkesin ulaşabildiği, izlenebilir bir oyuna dönüşürken, ilgi çekiciliği ve gelir getiren bir içerik olması dolayısıyla bu araç için önemli bir malzeme oluşturmuştur (Hamil, 1999:23; Tomlison, 1999:192; Holland, 1997; 45). Televizyon içeriğinin futbolla tanışması ve futbolu konu edinmeye başlaması 1950 li yıllarda başlamıştır. Başlangıçta televizyon futbolu bir amaç olarak algılamış, futboldan bilgilendirme ve haber verme bağlamında mikro düzeyde faydalanmıştır. Zamanla futbolun ve televizyonun eşzamanlı olarak yaygınlaşması ya da kitleselleşmeye başlaması, televizyon ve futbol arasında karşılıklı çıkar ekseninde olumlanan bir işbirliğinin oluşmasına sebep olmuştur. Bu işbirliği sonucunda futbol televizyona ciddi oranda bir açılım olanağı sağlamıştır. Örneğin Almanya nın kazandığı 1954 Dünya Kupası nın televizyondan naklen yayınlanmasıyla birlikte bu ülkedeki televizyon aygıtı sayısı bir anda 11 binden 85 binin üzerine çıktığı bilinmektedir (Klose, 2001: 375). Televizyonun futbola katkısı ise daha sonraki süreçlerde ekonomik boyutuyla ön plana çıkacaktır. Futbolun kitleselleşmesi televizyonu toplumsal hayatta yaygınlaştırırken, televizyon içeriğinin de futboldan etkilenmesine sebep olmuştur. Çünkü futbol belirli zaman aralıklarında büyük kalabalıkları bir araya getirebilen çok güçlü bir kitleselleştirme aracıdır. Bu doğrultuda kitleler tarafından süreklilik gösterilerek takip edilen bir organizasyonun, reklam üretebilme potansiyeli televizyon için makro düzeyde fayda sağlayabilecek bir unsurdur. Televizyon yayıncıları bu denli cazip bir gelir kaynağına kayıtsız kalmamışlar ve futbol giderek en önemli televizyon içeriklerinden biri haline gelmiştir. Futbol televizyon ilişkisinin tam anlamıyla gerçekleştiği günümüz yayıncılık ortamında, televizyonun futbola etkisi, bu oyunu oyun olmaktan çıkaran yapısal müdahaleleri tartışılmaktadır. Televizyonun futbolu bir program türüne dönüştürmesi, oyunun zamanının,

7 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 121 organizasyonların yapısının ve hatta kurallarının bile televizyonun etkisiyle değişiyor oluşu, bu etkiyi tartışmaya değer kılmaktadır. Televizyonun futbola ilişkin etkisinin önemli bir boyutunu da anlatısal özellikler ve gerekliliklerin futbolun aktarılış ve algılanışında yarattığı değişimler oluşturmaktadır. Televizyonun anlatısı ve futbol Televizyon, Fiske ve Hartley in (1992) bilinen ve yaygın kabul görmüş nitelemelerine göre, bir öykü anlatma aracıdır. Modern toplumlarda televizyon, yazılı kültürden önceki çağlarda, sözlü kültürü aktarmak üzere şarkılar şiirler okuyan ozanların işlevini üstlenmiştir. Dolayısıyla televizyon anlatısının temelini sözlü anlatıma ilişkin özellikler oluşturur. Dahası televizyon eski çağlardaki öykücü ozanlardan çok daha gelişmiş ve yaygın bir öykü anlatma aracıdır ve bu özelliği nedeniyle sözlü kültüre yeniden dönüşü özendirir (Kaplan, 1993; Mutlu, 1999). Elbette televizyon anlatısı sözün yanında görüntüye de dayanır. Bu anlamda televizüel anlatıya en yakın anlatı türünün sinemanınki olduğu düşünülebilir. Ancak sinema ile televizyon anlatısı arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Sinemada görüntü temel, ses yardımcı bir unsurdur. Televizyonda ise esas olarak bilgi ses ile aktarılır. Sinema kendi içinde bütünlüğü olan bir anlatıya sahipken televizyon parçalı bir akıştan oluşur. Anlatı farkını oluşturan etkenlerden biri, sinemanın yüksek bir dikkatle, özel zaman ayrılarak ve algılamaya uygun bir ortamda izlenmesi, televizyonun ise genellikle dinlenme zamanında, başka etkinliklerin yanı sıra yürütülen, sık sık reklamlarla kesilen ve düşük dikkatle izlenen bir araç olmasıdır. Televizyon için bir öykü anlatıldığında, izleyicinin dikkatini kolayca toplayabilmek birincil amaçtır. Bu nedenle televizyon ürünlerinin sinemaya oranla çok daha tempolu, basit, kolay anlaşılır, yüzeysel olması ve mutlaka sözle desteklenmesi gerekir. Sinemanın, anlatısını kurarken teknik üstünlüklerinden güç aldığını da belirtmek gerekir. Bugünün ilerlemiş televizyon teknolojileri dahi sinema kalitesinde görüntü ve ses üretememektedir. Sinema filmleri karanlık bir salonda ve büyük bir perdede, gelişmiş ses düzenekleriyle sunulurken, günümüzde oldukça büyümüş olan televizyon ekranlarının ve ses sistemlerinin yine de sinemanın kalitesine yetiştiği söylenemez. Diğer yandan sinemadaki öykü, bir dengesizliğin aktarılması, bu durumun aşama aşama çözümüyle sonlanır. Televizyonda bu tür bir bütünlüğe çok rastlanmaz (Mutlu, 1999: 138). Sinema anlatısının sonlanma özelliğine karşılık

8 122 M. Şeker A. Gölcü televizyon anlatısı süren bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla ilk bakışta benzediği düşünülen sinema ve televizyon anlatısı arasında derin farklar bulunmaktadır. İnal (2001: 258), televizyon anlatısının en çok sinemadan etkilendiğini ancak diğer geleneksel anlatılar olan masal, roman, mit gibi anlatı türlerinin özelliklerini de kullanarak yeni bir anlatı oluşturduğunu belirtmektedir. Televizyonun içeriğini oluşturan ürünlerin bir bölümünün kurmaca (fiction) bir bölümünün ise gerçeğe dayalı (factual) ürünler oluşu, iki farklı televizüel anlatı bulunması gerektiğini düşündürebilir. Hatta belki de ticari televizyonculuk öncesinde bu tür iki farklı anlatının bulunduğu söylenebilir. Ancak Amerikan televizyonları için 1970 lerden itibaren, diğer ülkelerde ise özel televizyonculuğun yaygınlaştığı 1990 lardan bu yana gerçeğe dayalı program türleri ile kurmaca türler arasındaki farkın aşındığı, kurmaca anlatıya ait özelliklerin egemen olduğu görülmektedir. Ellis (1999: ), televizyonun kurmaca ürünlerinin en yaygınlarından olan dizilerle, gerçeğe dayalı türün en önemlisi olan haberlerin anlatı özelliklerini karşılaştırdığı çalışmasında, temel anlatı özelliklerinin farklı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Dizilerde de haberlerde de açık uçlu, kapanmanın olmadığı bir anlatı egemendir. Kurmaca ve gerçeğe dayalı televizyon programlarının tümünde bitimsiz bir güncelleştirme anlatının ana özelliğidir. Diziler belli bir sorunu ele alıp her bölümde tekrar tekrar kurarken, gerçeğe dayalı programlarda da güncel olaylar tıpkı dizilerdeki gibi yenilenir. Dolayısıyla kurmaca olan ve olmayan televizyon türleri, ortak bir anlatıya sahiptir. Eğlence, sansasyon, merak uyandırma, duygusallaştırma, hızlı tempo, soyutlamadan kaçınma, insani ilgi konularına yönelme gibi kurmacaya özgü yaklaşım ve yöntemler 1980 lerde ABD televizyonculuğunda yaygınlaşmıştır (Adaklı, 2001: ). Türkiye de de ilk önce reality show türü gerçeğe dayalı programlarda denenen bu anlatı özellikleri daha sonra magazin ve futbol magazini programlarına, oradan da haber bültenlerine geçmiştir (İnal, 2001: 281). Televizyonun anlatısının oluşumunda izleyicinin medyadan yararlanma biçiminin de etkisi bulunduğuna kuşku yoktur. Televizyon boş zamanları doldurmak, vakit geçirmek, oyalanmak, eğlenmek, dinlenmek için kullanılan bir araçtır ve bu haliyle günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Televizyon bu isteğin farkında olarak ve özellikle eğlence isteğini kışkırtarak, her türlü içeriği eğlence formunda sunmaya yönelmiştir (Postman, 1994). İzleyiciler televizyonu ayrıca dünyada olan bitenden haberdar olmak için kullanırlar. Televizyon modern dünyadaki yalnızlık karşısında bir sığınaktır. İzleyiciler inançlarını ve değerlerini televizyonun içeriğiyle pekiştirirler.

9 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 123 Kendileriyle aynı programı izlediğini bildikleri diğer insanlarla sanal bir cemaat oluşturmanın hazzını duyarlar. Televizyon izleyerek toplumsal yoksunluklarını bastırırlar (Mutlu, 1999: 79-85). Bu beklentileri gidermek için televizyonun içeriği basit, duygusal etkisi yüksek, abartılı, merak uyandırıcı, popüler konulara dayandırılmaktadır. Bir dinlenme ve eğlenme aracından beklenen içerik Bourdieu nun (1997: 22-56) belirttiği gibi problem yaratmayacak ya da yalnızca önemsiz problemler yaratacak türde, herkesi ilgilendiren, hiçbir şeye dokunmayan, uzlaşı içeren, bölmeyen, sansasyonel, gösteri ağırlıklı, olağandışı gelgeç olaylardan oluşmalıdır. Dolayısıyla televizyondan beklenen gerçekliği yeniden kurarken eğlenceli, dramatik, magazinel, aksiyon içeren ortalama beğeni düzeyine hitap etmektir (Arık, 2004: ). Futbol, televizyonun bu anlatısal özelliklerine ve içerik tercihlerine son derece uygun bir konudur. Her şeyden önce futbol tam da Bourdieu nun tanımladığı gelgeç olaylardan biridir. Herkesin konuştuğu, herkesi ilgilendiren, yalnızca önemsiz problemler üreten bir içeriktir. Pek çok tartışma yaşansa da sonuçta bu problemlerin önemsiz ve nihayet bir oyuna ait olduğu bilinir. Bu anlamda futbola ilişkin tartışmaların -örneğin siyasi konulardaki kadar- önemli sonuçlara yol açmayacağı kesindir ve dolayısıyla tartışmalar önemli sorunlar çıkmayacağından emin olunarak, rahatça yapılır. Futbol sansasyona çok uygun bir içeriğe sahiptir. Esasen izleyenler futbolun kendisinden ve futbolla ilgili televizyon programlarından olabildiğince coşku beklerler. Ve televizyon bu beklentiyi sansasyona olan eğilimi ve anlatısal özellikleriyle rahatça karşılar. Futbol dramatize etmeye son derece uygundur. Doğası gereği zaten duygulara hitap eden bir oyundur ve bu yönüyle de televizyonun anlatısına denk düşer. İzleyiciler kendileriyle aynı içeriği seyredenlerle bir sanal cemaat oluşturduklarını en çok futbol yayınları sırasında hissederler. Milyonlarca kişinin aynı maçı izlemek için hazırlık yapması, aynı anda aynı maçı izliyor oluşu, maçtan sonra hep birlikte sokaklara dökülme ihtimali, izleyicilere ayrıca kendi değerlerini ve inançlarını pekiştirme olanağı verir. Tüm oyunlarda olduğu gibi futbolda da topluluklar hayatı ve dünyayı yaşama biçimini ifade ederler (Huizinga, 1995: 67). Futbolun televizüel anlatıya uygunluğunun bir başka yönü, durmamacasına akışıdır. Televizyonun parçalı ama kesintisiz akışı, tıpkı futbola benzer. Futbol da her hafta başka maçların ve bunlara ilişkin tartışmaların yaşandığı ancak anlatının sonlanmadığı bir içeriğe sahiptir. Bir haftanın konuları sona erdiğinde sonraki haftalarla ilgili konular ele alınmaya

10 124 M. Şeker A. Gölcü başlanır. Sezon bittiğinde yeni sezona ilişkin konular beklemektedir. Dolayısıyla futbol kesintisiz, sonlanmayan bir konudur ve televizyonun en temel anlatısal özelliği ile uygunluk taşır. Bütün bu özellikleriyle ve elbette yüksek rating sağlayan, izleyicisi garanti, gelir kaynağı bir televizyon programı olarak- futbol televizyonda yayın süresinin önemli bir bölümünü kaplamakta, pek çok türde programın konusunu oluşturmaktadır. Futbol her şeyden önce soft news türüne giren bir haberdir. İlginçlik özelliği önemlilik özelliğinin önüne geçen, insanların ilginç bulduğu türden konular soft news kapsamına girer. Bu tür haberlerin televizyonun anlatısına ne denli uygun olduğu ise açıktır. Dolayısıyla futbol bir haber formu olarak televizyon haberciliğinde yer işgal eder. Bu yer, önemli gelişmeler yaşandığında ana haber bültenlerinde ön sıralar olabileceği gibi, herhangi bir günde de haber bültenlerinin bir bölümüdür. Bir soft news türü olarak futbol haberleri televizyonun eğlenceli, sansasyonel, merak uyandırıcı, duygusal etki yaratan, dramatize edilmiş anlatısal özelliklerini taşıyarak sunulur. Futbola ilişkin haberler özellikle maç öncesinde ve maç bitiminde canlı haber yayınlarıyla, röportajlarla sürdürülür. Televizyon haberciliğinin canlı yayını kullanma eğilimi en çok futbol haberlerinde görülür. İzleyici, bu yayınlarla antrenmanda, soyunma odasında, stat çevresinde vs. yaşanan gelişmelere tanıklık etme heyecanını yaşar. Maçı yayınlayamayan hatta stada giremeyen haber kameralarının oralarda bir yerlerde bulunması bile izlenmeyi sağlayan bir tanıklık duygusu yaratır. Diğer yandan televizyonun en değerli futbol programı elbette canlı maç yayınlarıdır. Her şeyden önce mekânsal uzaklık nedeniyle maçı statta izleyemeyen başka şehirdeki, ülkedeki milyonlarca insan futbolu televizyondan takip eder. Canlı yayınların hem futbol hem de televizyon için önemli bir ekonomik etkinlik olması bir yana, bu yayınların anlatısal özelliklerinin futbolun sahadaki gerçekliğinden farklı yeni bir futbol tarzı doğurduğu belirtilmektedir. Canlı yayınlar televizyonun tempo, heyecan ve coşku gereksiniminin sonucunda gerçekte olduğundan farklı bir şekilde yeniden üretilmektedir. Maç yayınlarının stattaki gerçeklikten farklı olmasını sağlayan pek çok televizüel etki bulunmaktadır. İlkin, çok sayıda kameranın, farklı kamera açılarından maçı takip etmesi bu farklılığı doğurur. Stattaki bir izleyici maçı yalnızca kendi oturduğu açıdan izleyebilirken, ekran başında kameranın duruma göre kaydettiği görüntüyü izlemek mümkündür. Bu kameralar ayrıca insan gözünün yapamayacağı farklı kamera hareketlerini de yapabilirler. Stattaki izleyici bakışını kaydırarak en fazla sahayı sağdan sola,

11 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 125 soldan sağa takip edebilir. Bir başka ifadeyle televizyon dilinde pan olarak adlandırılan yatay kaydırma hareketini yapabilir. Yine yukarı aşağı bakarak tilt olarak adlandırılan kamera hareketinin bir benzerini gerçekleştirebilir. Ancak örneğin insan gözü optik kaydırma yapamaz. Maçın önemi pozisyonlarını daha ayrıntılı görmek için zoom in yaparak görüntüyü yakınlaştıramaz. Bir oyuncunun yüzündeki ifadeyi sahaya en yakın konumdaki seyirci dahi göremez. Kameralar ise tekniğin verdiği güçle oyunun herhangi bir bölümüne, özellikle de topun oynandığı alanlara odaklanabilir. Stattaki izleyici pozisyonları bir kez ve doğal hızında izleyebilirken televizyonda aynı pozisyonun gerektiği kadar tekrarlanması, yavaşlatılarak izlenmesi mümkündür. Statta oyunun durduğu pek çok ölü zaman yaşanırken, televizyon bu anları başka görüntülerle, tekrarlarla, istatistiksel bilgilerle doldurur ve tempoyu düşürmez. Bilgisayar destekli teknolojiden yararlanılarak maçtaki pozisyonlara ilişkin statta görülemeyecek pek çok ayrıntı ekrana getirilir. Örneğin futbolcunun ofsaytta olup olmadığı, topun gol çizgisini geçip geçmediği, yapılan hareketin penaltı olup olmadığı, atılan şutun hızının kaç kilometre olduğu gibi pek çok konu teknik sayesinde ekrana taşınır. Maç esnasında ve sonunda oyuna ilişkin ayrıntılı istatistikler yayınlanır. Duygusal etkiyi artırmak için oyuncuların, teknik direktörlerin, maçı izleyen kulüp yöneticilerinin tepkileri yakın çekimlerle ekrana getirilir. Spikerler ve yorumcular heyecan duygusunu artırmak için sözlü katkıda bulunur. Stattaki gösteriler ve seyircinin coşkusu hem ölü zamanları doldurmak için hem de coşkuyu artırmak için kullanılır. Bütün bu süreç, futbol maçının sahadaki gerçekliğinden koparılması, bir televizyon ürününe dönüştürülmesi anlamına gelir. Televizyonda izlenen futbolun, stattakinden farklı bir anlamı olduğu açıktır. Hatta televizyon futbolunu daha gelişmiş televizüel standartlarda sunmak için yeni çözümler üretilmektedir. Yapay ışığın sağlayacağı kaliteli, gölgesiz görüntü için maçlar gece oynanır. Kamera sayısı, açısı ve kameraların hareketleri, çekim ölçekleri bu anlatıyı kurmak için önceden planlanmıştır. Belli organizasyonlarda, örneğin Şampiyonlar Ligi nde, Dünya Kupası nda yayına ilişkin belli standartlar getirilmektedir. Bu televizüel anlatının maç yayınına katkısı, eski yıllara ait maç görüntüleri izlendiğinde ya da televizyonculuğu gelişmemiş ülkelerle yapılan maçların yayını sırasında çarpıcı bir şekilde görülebilmektedir. Sonuç olarak televizyon, futbolu yayınlarken gerçekliği bozmakta, gösteri bir televizyon prodüksiyonuna dönüştürmektedir (Arık, 2004: 317; Kıvanç, 2001a:390).

12 126 M. Şeker A. Gölcü Futbolla üretilen televizyon programları elbette maç yayınıyla sınırlı değildir. Maçı takip eden zamanlarda, sonuçlara, oyuna, tartışmalı kararla ilişkin değerlendirmeler yapıldığı analiz programları yayınlanır. Konunun uzmanlarınca yapılan bu değerlendirmeler, birkaç dakikalık özet görüntü üzerinde saatlerce konuşulması, canlı bağlantılarla çeşitli tartışmaların ekrana getirilmesi, iddiaların ortaya atılması gibi yönleriyle oldukça izlenen televizyon programlarıdır. Bu programlar, farklı türsel özellikleri içinde barındırmaktadır. Televizyonun başka konular için kullandığı açık oturum, tartışma programı hatta talk show tarzına ait anlatısal özellikler futbol analiz programlarına taşınmıştır. Konuşmacıların futbolla ilgili bilgileri ve uzmanlıkları yanında, ekrana uygun olmaları gerekir. Heyecanlı tartışmalar yapabilen, eğlenceli konuşabilen, hızlı düşünüp anında yorum yapabilen, argo hatta zaman zaman küfürlü ifadeler kullanan, tanınmış futbol yorumcularının ratingleri yükselttiği bilinmektedir. Bu televizyon yıldızlarının, yarışmalar, reklamlar gibi futbol dışındaki televizyon formlarında da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Futbolun televizyondaki sunumu Enformasyon çağında televizyonla futbol arasında var olan kurgusal ilişkisinin gözlemlenebileceği mecra kuşkusuz televizyondaki futbol programlarıdır. Futbolun belirli bir oranda kuralsızlığı içeriğinde barındırması, televizyonun futbolu kendi gerçekliğine göre yeniden şekillendirip, kurgulamasını zorunlu kılmaktadır. Bir gerçeklik olan ve anında kendi gerçekliğini üretebilme yetisine sahip olan sahadaki futbolun televizyon için yeniden kurgulanarak üretilmesi gerekmektedir. Futbol stadyumdaki seyircilere özgü bir aktivite olarak bırakılamaz. Kıvanç a göre (2001a:32) televizyon sahadaki zenginliği hiçbir zaman yansıtamayacağı için, yansıtabileceği kısmı kayırmaktadır. Televizyonda futbol yayını insanlara gol göstermek üzere kurulmuş bir mekanizmadır. Golün de ötesinde izleyiciyi ekrana bağlayacak gerilim, heyecan gibi unsurlar öne çıkarılmaktadır. TV programları aracılığıyla formatlanan futbolun televizyondaki sunumu da programların yapısına, yayın saatine, katılımcılarına göre değişiklikler göstermektedir. Sıradan bir futbol yorum programında futbolun ekonomipolitiğinden futbolcunun eğitim seviyesine, taraftarların sosyo-kültürel yapısına kadar birçok farklı konu üzerinde yorumlar yapılabilmekte ve futbolla ilgili sorunlara çözümler aranabilmektedir. Hatta kendisi de bir futbol yorumcusu olan Haşmet Babaoğlu na göre (2002), günümüz medyasında

13 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 127 izleyici için maçın bitiş düdüğü yorumcuların okunmasından veya dinlenmesinden sonra çalmaktadır. Konu ve yorum bağlamında böylesine zengin bir içeriğe sahip olan bir futbol programının katılımcıları da toplumdaki sosyal ve kültürel çeşitliliği yansıtacak kadar renkli ve farklı kişilikler olmak mecburiyetindedir. Programların sunum ve içeriklerinde yapılan bu düzenlemeler ile yetinilmemiştir. Dekor tercihinden kıyafet seçimine kadar program içerisinde var olan her öğe televizyon sunum tekniklerine göre yeniden tasarlanmıştır. Bu düzenlemelerin yapılmasındaki temel gerekçe futbolun televizyon gerçekliğine göre yeniden üretimini sürekli kılmaktır. Programın her tekrarında televizyon futbolu kendi gerçekliğini yenilemiş olacaktır. Televizyon, her şeyin süratle ve mümkün olan en göz alıcı, çarpıcı görüntülerle geçip gittiği, gördüklerimizin değil gözümüze çarpanların hesabının tutulduğu bir sonsuz şerittir (Kıvanç, 2001a: 37) yılında Brüksel deki Heysel Stadının tribünlerinde 39 İtalyan seyircinin ölümüne sebep olan Juventus-Liverpool Avrupa Kupası finali televizyon futbolunun ifşa edildiği örnek olaylardan biridir. Televizyonlar birbirlerini ezen insanların görüntülerini yayınlarken aynı zamanda maçın canlı yayınını da sürdürmüşlerdir (Galeano, 1998: 201). Artık stadyum bir seyir yeri olmaktan çıkmış ve içinde barındırdığı bütün unsurlarla birlikte bir sahneye dönüşmüştür. Çupi ye (2002) göre, futbol teknolojinin baskısıyla, insanla topun kendi uyum ve ritimlerini kullanarak oynadığı bir oyun olmaktan çıkmıştır. Stadyumdaki her şey televizyon ve televizyon futbolu için yayınlanacak bir meta olmuştur. Seyirci özet görüntülerde yer alabilmek için kameralara yapmacık pozlar verirken, oyuncu tartışmalı pozisyonu akşam daha net göreceğiz diyerek kendi ürettiği gerçekliğe yabancılaşmıştır. Televizyonun teknolojik imkânları aracılığıyla futbolcu ve taraftar kendi oyununu daha açık bir şekilde ekrandan görebilmektedir. Bugün futbol televizyonda oynanmakta olan bir oyun söylemi içerisine oturtularak aktarılmaktadır. Bu bir değişim sürecidir ve değişimin sürekliliği için televizyon futbolu olarak adlandırılan futbol söylemi toplum genelinde yaygınlaştırılmalı ve toplumsal kabul üretilmelidir. Medya, futbol ağırlıklı spor programlarını kullanarak, sistemi ekonomik, sosyal ve siyasi olarak beslemekte, kitleleri edilginleştirmekte, apolitikleştirmektedir (Şahin, 1998: 17). Vassaf a (1996) göre, egemen düzen, kitleleri edilginleştirmek için sürekli izlenebilecek bir şeyler düzenlemiştir ve seyirci tarih boyunca daima seyirci kalmıştır. Televizyonun toplumsal rıza üretiminde yaygın bir araç

14 128 M. Şeker A. Gölcü olarak kullanılması, futbolun içerik olarak daha fazla televizyon ekranına taşınarak televizyon gerçekliğinde tekrar üretilmesini kolaylaştırmıştır. Bu hegemonik süreçte en çok öne çıkartılan aktör kuşkusuz futbol programları olmuştur. Bu programlar futbol için değil ama televizyon futbolunun yeniden üretilebilmesi için temel zorunluluktur. Türk televizyonlarında futbol programları Farklı formatlarda yayınlanan futbol programları, kanalın ideolojik tercihlerine, sahiplik ilişkilerine ve yayın politikalarına göre değişiklikler göstermektedir. Yayın akışı içerisinde önemli bir yere sahip bu programlar farklı formatlara dönüştürülse de, içerik her zaman televizyon futbolu olup tekrar tekrar sunulmaktadır. Haber saatleri futbol söyleminin yeniden üretilmesi için uygun koşulları oluşturan program türlerinin en başında gelmektedir. Televizyon için seyirci kitleselleşmenin gerçekleştiği anlardan birisi olan haber saatlerinde futbol merkezli spor bültenlerine de yer ayrılmıştır. Futbol bu sayede günün her saatinde gündemdeki konumunu yeniden üretebilmektedir. Fakat bu programların dezavantajı yayın sürelerinin kısa ve gözden kaçırılabilir olmasıdır. Sürekli tekrar edilme gerekliliği ortaya çıkmakta ve bu gerekçeden dolayı futbol haberleri haber bülteninin bir parçası olarak gün boyunca birçok kez tekrar edilmektedir. Örneğin haber kanalı formatında yayın yapan NTV ve CNN de gün içerisinde toplam sekiz kez futbol merkezli spor bütenleri yayınlanmaktadır. Fox TV her haber bülteninin arkasından yine futbol merkezli spor bültenlerini gün boyunca tekrar etmektedir. Kanal A ana haber bülteni öncesinde 20 dakikalık bir spor bülteni yayınlamaktadır. Ayrıca gündemde önemli bir futbol aktivitesi varsa spor bültenlerindeki standart yerinden kurtularak, birçok televizyon kanalının ana haber bültenlerinde günün önemli olayı kategorisinde haberleştirilmektedir. Klasikleşen bu yayın akışının ötesinde; milli birlik ve bütünlük havasında oynanacak olan milli maç ya da temsilcilerimizin Avrupa kupası maçlarında ana haber bültenleri stadyumlardan ya da stadyum önlerinden sunulmaktadır. Böyle dönemlerde futbol, televizyonun merkez üssü haline gelmektedir. Anchorman ler taraftarlıklarını kanıtlayan renklerde kravat ve benzeri göstergeler taşımayı kendileri için milli bir görev olarak kabul etmişlerdir. Haber bülteni aktarılırken ekranın bir köşesinden Galatasaray korner kullanıyor, Fenerbahçe nin topu direkten döndü, Sivasspor atakta gibi maç esnasında olan biten aktarılmaya çalışılır ve gol

15 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 129 anlarında haber akışı kesilir, stadyumlardaki muhabirlere canlı bağlantılar yapılarak kamuoyunu bilgilendirme görevi eksiksiz yerine getirilmektedir. Futbol merkezli spor programlarından en önemlisi genellikle canlı maç yayınlarının sonrasında yapılan yorum programlarıdır. Bu programlar içerik bağlamında yoğunluğunu oynanan oyundaki taktik ve teknik eksiklikler, kazananın neden kazandığı ya da kaybedenin hangi gerekçelerden dolayı kaybettiğini ortaya koymaya çalışan bir sunum tekniğine dayandırmaktadır. Takımlardaki eksiklikler, saha koşulları, takımların fizik ve kondisyon durumları gibi unsurlar istatistiksel verilerle desteklenerek analiz edilmektedir. Bu program türünün katılımcı sayısı genelde iki ya da üç olarak belirlenir. Fakat katılımcı profili oldukça zengindir. Çok farklı alanlardan kişilerin futbol yorumları programa farklılık ve zenginlik kazandırmaktadır. Katılımcıların genel çizgiler çerçevesinde futbol konuşmaya çalıştıkları bu programlarda; maçlardan önemli anlar, maç öncesi ve sonrası renkli görüntüler yükselen bir tempo ile yayınlanarak futbolun show business yönü öne çıkarılmaktadır. Kanal 24 te Takım Oyunu nda Bilgin Gökberk hiç futbol oynamamasına rağmen ilginç yorumlar yapabildiği için yorumcu olabilmektedir. Stadyum programında Erdoğan Arıkan maç öncesinde takımların stada nasıl geldiklerini, maç sonrasında hangi futbolcunun ne dediğini ve taraftarlardan gelen e-postaları tarafsızca aktarmaktadır. Mehmet Demirkol maçı statta izledikten sonra yapacağı yorumlarını televizyonda tekrar tekrar izleyerek düzeltebililmektedir. Ömer Üründül ün, Hıncal Uluç un ve Rıdvan Dilmen in televizyondan maç izleyerek oyun hakkında yorum yapmaları, futbolun kendi gerçekliğine yabancılaşmış bir topluluğun televizyon aracılığıyla mekanik bir futbol söylemini toplumsal arenada yeniden üretip, dolaşıma sokmalarını göstermektedir. Tartışmalı bir pozisyon sonrasında yapılan çok net gözükmüyor başka açı var mı? isteklerine kameranın görmediği bir açı hep vardır diyerek yaptığı yorumuyla Mehmet Demirkol televizyon futbolunun yumuşak karnının her zaman bulunacağını belirtmektedir. Futbol programları arasında en ilginç olanı magazinsel futbol yorum programlarıdır. Magazinsel yorum programı genelinde dört ya da dörtten fazla katılımcıyla gerçekleştirilen, benzerlerine göre izleyiciyi futbolun gerçek mekânlarından daha fazla uzaklaştırarak kendi kurgusal mekânına hapseden ve uzun süreli bir program türüdür. Kısmen de olsa belirli maçlardan çok kısa özet görüntüler verilebilir fakat programın ana konusu katılımcılar arasında tartışma üretebilecek her şeydir. Şike, teşvik primleri, hakem hataları,

16 130 M. Şeker A. Gölcü futbolcular ve kulüp başkanları arasındaki tartışmalar en popüler konular arasında yer alır. Her hafta bu ya da buna benzer konular masaya yatırılır ve program sonrasında hiçbir çözüm bulunamadan bir başka hafta tekrar ele alınmak üzere masadan kaldırılır. Abartı ve çatışma iyi bir magazinsel futbol yorum program formatının zorunluluğudur. Nasıl olursa olsun birileri canlı yayında tartışmalı, hatta kavga çıkarmalıdır. Katılımcılar çoğunlukla taraftar kimliğiyle ön plana çıkmış ve çatışma üretebilecek yetenekteki eski futbolcular, eski hakemler ya da eski yöneticiler arasından seçilir. Katılımcıların kullandığı dil argo olmalıdır. Ara sıra yanlışlıkla da olsa küfür etmek, programın popülaritesi açısından oldukça faydalıdır. Program formatına uygun olarak, Turgay Şeren in Telegol de canlı yayında yok anasının... diye küfretmesi kahkahalarla geçiştirilecek basit bir sinirlilik anıdır. Eski hakem Ahmet Çakar eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi nde çeyrek finale çıkarsa bikini giyeceğini vaat etmekten çekinmez. Ömer Çavuşoğlu ve Aziz Üstel canlı yayında ebedi dostluk samimiyetinde birbirleriyle alay ederler. Fenerbahçeli eski futbolcu Ziya Şengül, Galatasaraylı Adnan Aybaba ya bağırıp, hakaret etmeyi takımının şerefini kurtarmak için görev saymaktadır. Bir başka programda Beşiktaşlı Kazım Kanat G.Saray, Ze Roberto ile anlaştı ancak Fenerbahçeli Alex devreye girip, Gitme, paranı alamazsın dedi ve vazgeçirdi. Şimdi Beşiktaş için aynısı söz konusu" diyerek futbolcuyu Türk futboluna ihanetle suçlamaktadır. Televizyon yayın akışı içerisinde sıkça karşılaşılan bir diğer futbol program türü ise canlı maç yayınlarıdır. Canlı maç yayınlarının TV programı kategorisine alınmasının gerekçesi; televizyonun sahada var edilen futbolu, özgün yapısından kopararak kendi gerçekliğine göre yeniden üreterek program formatında yayınlamasıdır. Canlı olarak yayınlanan maç televizyon gerçekliğine dönüşmekten kurtulamaz. Tarihsel çerçevede düşünüldüğünde canlı maç yayınları televizyon futbolunun oluşumunun en önemli aşamasıdır. Zamanla futbola endeksli bir televizyon teknolojisinin gelişmesi ile bu tip programların da formatlarında değişiklikler yapılmış ve teknolojik gelişmelerle futbol daha teknik bir olguya dönüşmüştür. Futbol sahada belirli kurallara bağlı olarak oynanan bir oyun olmaktan çıkmış, stadyumdan futbol dışı birçok ilginç görüntünün maç esnasında aktarıldığı bir karnavala dönüşmüştür. Gol attıktan sonra tribünlere koşan Hakan Şükür ün sevinen kızı ve eşi, aile saadetleri unutulmadan ekranlara taşınmaktadır. Trabzonsporlu İbrahima Yattara maç esnasında yaptığı sıradan faullerin tekrar tekrar gösterilmesi ve siyahî futbolcu olmanın verdiği olumsuzlukla yılın en hırçın

17 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 131 futbolcusu seçilebilmektedir. Maçı izleyici için canlı yorumlayan İlker Yasin, görüntüsüyle olmasa da sesiyle bu eğlenceye eşlik etmektedir. Penaltı olarak yorumladığı pozisyonun görüntü tekrarı sonrasında gönül rahatlığıyla hiç de bir şey yokmuş canım diyebilmektedir. Takım elbiseleriyle şeref tribününü dolduran devlet erkânını kameralar selamlamalı ve stadyumdaki taraftara sayın bakanımız. stadyumu teşrif etiler anonsu televizyon izleyicisine eksiksiz olarak aktarılmalıdır. Maç yayınlarının büyük kazançlar sağlanan bir organizasyona dönüşmesi ile canlı maç yayınları büyük miktarda paralarla ücretli kanallara transfer edilmiştir. Bu süreç sonrasında ulusal lig yayınlarını şifreli kanallara kaptıran televizyon kanalları içeriklerini Avrupa liglerinden maç yayınları ile doldurmayı tercih etmişlerdir. Bugün birçok TV kanalının prime-time yayın saatlerinde; Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa liglerinden naklen maç yayınları yapılmaktadır. İngiltere ulusal ligi Premier Lige nin şampiyonunun belirleneceği son haftasında, şampiyon adayları Chealsea ve Manchester United ın maçları eş zamanlı olarak Fox TV sayesinde futbol severlerle buluşturmuştur. NTV bu atağa İspanya ligi La Liga dan Real Madrid- Barcelona maçının yayını ile cevap vermiştir. Kanal 24, İtalya ligi Seri A yı İtalyan müzikleri eşliğinde verirken, Fransa ligi bir başka kanalda yayınlanmaktadır. İzler kitlenin yoğun ilgisi sonrasında yabancı liglerden maç yayınlarını elde edebilmek için çetin bir mücadele başlamıştır. Bugün televizyon kanalları yabancı liglerden maç yayınlarını alabilmek için ciddi miktarlarda paralar ödemektedirler. Bir yabancı ligin yayın hakkı gelecek sezonda başka bir TV kanalına transfer edilebilmektedir. Bu yayın haklarıyla ilgili transferler haftalar öncesinden futbolseverlerle paylaşılmakta ve futbolseverler bu görsel şova davet edilmektedir. Maç yayınlarının yanı sıra genellikle hafta sonlarında Avrupa liglerindeki puan durumu ve o hafta oynanan bütün maçlardan özet görüntülerin verildiği küçük çaplı programlar da maç yayınlarını desteklemek için yayınlanmaktadır. Yakın dönemde televizyon kanallarında yer almaya başlanan futbol programlarından birisi de, futbol bahis oyunları için yayınlanan iddaa programlarıdır. Genel olarak bahis oynanacak olan maçlar hakkında istatistiksel bilgiler ve bahis oranları hakkında bilgiler programın içeriğini belirlemektedir. Bu tarz programların temel işlevi futbolu ekonomik bir getiri unsuru olarak izleyiciye kabullendirtmektir. Programın formatı tamamen bu amaç doğrultusunda kurgulanır. Show TV de yayınlanan İddialı Yorum programını istatistik dünyasının önde gelen ismi olarak sunulan Dr. Gürkan

18 132 M. Şeker A. Gölcü Kubilay sunmaktadır. Futbolun ekonomik yönü program formatının merkezinde olduğu için ekonomist ve futbol yorumcu kimliğiyle bilinen Deniz Gökçe ve Avrupa liglerinin uzman ismi olarak tanımlanan Ogan Tarhan da program katılımcıları olmayı hak etmektedirler. İddia programına bir başka örnek program ise TV8 de yayınlanan Bay Tahmin dir. Program içerik, yöntem ve format açısından İddialı Yorum un birebir aynısıdır. İddia programları ayrıca yerli ya da yabancı maç yayın haklarını elinde bulunduran şifreli yayın kuruluşlarının da yayın akışlarında yerlerini almışlardır. Özellikle Lig TV de dünya liglerindeki bütün takımların bahis oranları aktarılmakta ve bu takımların son durumları iddia programlarında mercek altına alınmaktadır. Bu programlar ekseninde oluşturulan futbol söyleminde futboldaki şans faktörü tamamen yok sayılarak rasyonel bir futbol gerçekliği üretilmektedir. İstatistik bilimi futbolun merkezinde yer almakla yetinmez, sahada oynanan futbolun iç dinamiklerini dahi etkileyen ve şekillendiren bir güce dönüşmüştür. Varoluşunu insan merkezli bir örgütlenmeden alan futboldan insan öğesi soyutlanmıştır. Herhangi bir futbolcunun yüzde kaç oranında isabetli pas verdiği, hangi kanatta geometrik olarak daha düzgün orta yapabildiği, kaç tane isabetli pas verdiği, hangi hücum organizasyonunda daha verimli olabileceği bilgisayar destekli teknik bir formatta yeniden üretilerek izleyiciye aktarılır. Futbolu böylesine rasyonel bir zemine oturtmaya çalışılan program, futbolu metalaştırarak tamamen ihtimallere bağlı olan bir şans oyununun takipçilerine veri sağlamak için kurgulanmıştır. SONUÇ Günümüz koşullarında futbol, televizyonun sağlamış olduğu teknik koşullar ve onun dramatize ederek uygun bir söylem çerçevesine oturtması ile aktarılmaktadır. Kuşkusuz futbolu bu dönüşüm sürecine zorlayan etmen, televizyonun kullanabileceği bütün içerikleri televizüel biçimlere dönüştürerek kendi gerçekliği olarak sunmasıdır. Televizyon futbol gerçekliğini kırarak kendi bünyesinde yeniden üretir. Futbol televizüel dönüşüm aşamalarından geçirildikten sonra kendi özgün koşullarından kopartılarak, televizyon içeriğinin bir parçası olmuştur. Bir eğlence aracı olarak televizyon ele aldığı her türlü içerik gibi, futbolu da kendi anlatısına uydurmaktadır. Kaldı ki futbol içerik olarak, televizyonun anlatısına uygundur. Yapay ve önemsiz tartışmaların yaşanabileceği konular sunan futbol, tam da televizyonun bu özelliğine uygun düşmektedir. Bir

19 Futbolun televizyonda yeniden üretimi 133 eğlence, dinlenme ve vakit geçirme aracı olarak kullanılan televizyon ve benzer amaçlar için bağlanılan bir oyun olan futbol, birbirlerini karşılıklı olarak geliştirmektedir. Türk televizyonlarında da futbol, yüksek raiting sağlayan ve izleyicisi garanti bir program türü olarak oldukça yaygın şekilde işlenmektedir. Futbola ilişkin içeriğin yeniden üretiminde, Batı ülkelerindeki benzerleri gibi, Türk televizyonlarında da futbol, daha sansasyonel, daha tempolu, çatışma, yarış ve rekabet duygusunun öne çıkarıldığı bir tarzda yeniden üretilmektedir. Televizyona özgü durmamacasına akış özelliğine uygun olan futbol, sürekli haber ve program malzemesi sağlayan bir oyundur. Lig dönemlerinde olduğu kadar, futbolun tatilde olduğu dönemlerde de bu oyuna ve oyunun aktörlerine ilişkin zengin malzeme bulmak olanaklıdır. Futbol Türk televizyonlarında; canlı yayın, spor haberi, magazinsel yorum programları, analiz programları, bahis programları gibi farklı türlerde, çok sayıda programın içeriğini oluşturmaktadır. Farklı anlatısal özellikleri bulunan bütün bu programlara bakıldığında, televizyon anlatısının ana özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla televizyondaki futbol, sahadakinden farklı, gerçekliğinden koparılmış, mekanik bir şekilde yeniden üretilen bir televizyon gerçekliğine dönüşmektedir. KAYNAKÇA Adaklı, G. (2001). Televizyon türlerinde dönüşüm. A.Ü. İletişim Fakültesi yıllık 1999, Ankara: A.Ü. İletişim Fakültesi. Arık, B. M. (2004). Medya çağında futbol ve televizyon arasındaki kaçınılmaz ilişki, top ekranda. İstanbul: Salyangoz. Authier C. (2002). Futbol A.Ş. (çev: Ali Berktay). İstanbul: Kitap. Babaoğlu H. (2002). Maç 90 dakikadan sonra başlar. İçinde: B.Tut (der.). Top bir dünyadır. İstanbul: Yapı Kredi. Bourdieu, P. (1997). Televizyon üzerine (çev:t. Ilgaz). İstanbul: Yapı Kredi. Çupi, İ. (2002). Futbolun ölümü. İstanbul: İletişim. Ellis, J. (1999). Televizyonun anlatısı (çev: A.İnal). A.Ü. İletişim Fakültesi yıllık Ankara: A.Ü. İletişim Fakültesi. Fiske, J. ve Hartley, J. (1992). Reading television. London: Roudledge. Galeano, E. (1998).Gölgede ve güneşte futbol (çev: E. Önalp &M. N. Kutlu). İstanbul: Can. Hamil, S. (1999). A whole new ball game? İçinde: S. Hamil,& J. Michie, & C. Oughton (eds.). Business of football. Edinburg and London: Mainstream. Holland P. (1997). The television handbook. London New York: Routledge.

20 134 M. Şeker A. Gölcü Huizinga, J. (1995). Homo ludens (çev: M. A. Kılıçbay). İstanbul: Ayrıntı. İnal, A. (2001). Televizyon, tür ve temsil, A.Ü. İletişim Fakültesi yıllık 1999, Ankara: A.Ü. İletişim Fakültesi. Kaplan, Y. (1993). Televizyon. İstanbul: Ağaç. Kıvanç, Ü. (2001a). Kesin ofsayt: Televizyon futbolu ve futbol medyası. İstanbul: İletişim. Kıvanç, Ü. (2001b, 18 Şubat). Aydınlar futbolu anlamak zorunda. Hürriyet Cumartesi. Klose, A. (2001). Televizyon futbolu. Futbol ve kültürü. İçinde:R. Horak & W. Reıter & T. Bora (eds.). İstanbul: İletişim. Kozanoğlu C. (1990). Türkiye de futbol: Bu maçı alıcaz. İstanbul: Kıyı. Kurultay & Aytayman (1997). Futbol kültürü tartışmaları. İçinde: M. Kurt & V. Aytayman & T. Kurultay (der.). Arena da show: modern sporun dünü ve bugünü. İstanbul: Sorun. Mutlu, E. (1999). Televizyon ve toplum. Ankara: TRT. Postman, N. (1994). Televizyon öldüren eğlence (çev: O. Akınhay). İstanbul: Ayrıntı. Stemmler T. (2000). Futbolun kısa tarihi (çev: N. Aça). İstanbul: Dost. Şahin, M. (1998). Spor ve ahlâkı. İstanbul: Evrensel. Tomlison A. (1999). The games up: Essay in the cultural analysisi of sport. Leisure and popular culture. Aldershot: Ashgate Arena. Vassaf, G. (1996). Cennetin dibi. İstanbul: Ayrıntı. Whannel, G (1992). Fields in vision. London and New York: Routledge.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: BODRUMSPOR BÜYÜKŞEHİR 2 2 MANİSA Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER:Halil Sayın (xx), Cemal Alpay (xx), Mustafa Gül(xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR:

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2 4 MART 2013 BJK 3 FB 2 BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların vuruşuyla başladı. Mücadelenin ilk dakikalarında Beşiktaş ileride baskı kurararak, orta sahanın kontrolünü eline almaya

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor Antik çağlardan beri, kentsel dokunun ve kentin kültürel öğesi olarak kent kimliğinin önemli bir parçası olan statlar, en temel

Detaylı

2013'te ilk antrenman

2013'te ilk antrenman 2013'te ilk antrenman Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Futbol Takımı, 11 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig in ikinci yarısı için

Detaylı

İKONCAN TV PROGRAMI İKONCAN PROGRAMI. Potansiyel Hedef Kitle. 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi

İKONCAN TV PROGRAMI İKONCAN PROGRAMI. Potansiyel Hedef Kitle. 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi İKONCAN TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın genel TV. izleyicisi

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu. B.B Bodrumspor 4- Muğlaspor

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi Beşiktaş:3 - Mersin:0

Beşiktaş Gazetesi Beşiktaş:3 - Mersin:0 Beşiktaş:3 - Mersin:0 BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig in 10. haftasında Mersin İdmanyurdu nu 3-0 mağlup etti. İnönü Stadı nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup eden

Detaylı

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda Üniversitemiz çalışanları arasında birlik ve beraberliği ile birimler arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde Personel Halı

Detaylı

Derbinin kazananı Fenerbahçe: 0-1

Derbinin kazananı Fenerbahçe: 0-1 On5yirmi5.com Derbinin kazananı Fenerbahçe: 0-1 Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Yayın Tarihi : 23 Nisan 2017 Pazar (oluşturma : 5/19/2017) Süper Lig'in 28. haftasında

Detaylı

Kartal tur. MP Antalyaspor karşısında tur arayacak. Karakartallar 5. turu atlamak için MP Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kartal tur. MP Antalyaspor karşısında tur arayacak. Karakartallar 5. turu atlamak için MP Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kartal tur hazırlığında Beşiktaş Futbol Takımı, MP Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde BJK Nevzat Demir

Detaylı

ÇapulTV Direnişin MEDYASI

ÇapulTV Direnişin MEDYASI ÇapulTV Direnişin MEDYASI 276 adet Uydudan yayın yapan kanal 137 adet Kablolu TV den yayın yapan kanal Karasal Ankara 178 Adana 90 Antalya 163 Bursa 127 Diyarbakır 80 G. Antep 79 Kayseri 92 Ordu 89 Kaynak

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

LONDON EPL TRAINING PROGRAM

LONDON EPL TRAINING PROGRAM TRAINING PROGRAM Generation adidas International, Dünya nın top futbol kulüpleri ve ulusal federasyonlarla ile imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında farklı ülkelerin farklı futbol yönetim anlayışlarını,

Detaylı

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ Ünite 1 SUNUMUN ÖNEMİ VE Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ SUNUŞ VE ÖNEMİ Eğitim ve/veya meslek yaşamımız boyunca başarımızın önemli bir kısmı, yazılı, sözlü ve görsel iletişimi ne derece iyi yapabildiğimiz ile

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Sivasspor maçında. Veli Kavlak derbide. derbisinde oynayamayacağı

Sivasspor maçında. Veli Kavlak derbide. derbisinde oynayamayacağı 27 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Veli Kavlak derbide BEŞİKTAŞ TA, Oğuzhan ile Almeida'nın F.Bahçe derbisinde oynayamayacağı

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi11 EKİM Antalya kampı başladı

Beşiktaş Gazetesi11 EKİM Antalya kampı başladı Antalya kampı başladı SPOR KARAKARTALLAR, lige hazırlıklarını milli maç için verilen aranın ardından Antalya kampında sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekip Xanthe Resort Hotel de akşam idmanı ile antrenmanlara

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

08.12.2012. Es Es'i geçemediler

08.12.2012. Es Es'i geçemediler Es Es'i geçemediler Beşiktaş Futbol Takımı, Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. BJK İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleden galip çıkmayınca Beşiktaş galibiyet serisine son verdi. Karakartallar ligde kalan

Detaylı

Manchester City Manchester United MAÇI CANLI IZLE HD Tivibu Spor 2 SEYRET

Manchester City Manchester United MAÇI CANLI IZLE HD Tivibu Spor 2 SEYRET Manchester City Manchester United MAÇI CANLI IZLE HD Tivibu Spor 2 SEYRET Manchester City Manchester United MAÇI CANLI IZLE JUSTIN HD LIGTV Manchester City Manchester United Maçi Canli izle HD Online Tv

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Futboldaki En Büyük Stadyum: Google Arena

Futboldaki En Büyük Stadyum: Google Arena Futboldaki En Büyük Stadyum: Google Arena Son senelerde taraftar davranışlarında hızlı bir değişim yaşanmıştır. Artık maçlar stadyumlar ve iki devre ile sınırlı kalmıyor. Peki siz gelişen Dijital Taraftar

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ B.B Bodrumspor 2 3 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Cemel Alpay (xxx), Murat Şener (xxx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed

Detaylı

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti 28 MAYIS 2013 Taksitle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ayrılması ile igili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Şirketimiz ile Samet Aybaba arasındaki 28.06.2012 tescil ve başlangıç

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU

2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU Sayfa1 2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU *TURNUVA 16 TAKIMDAN OLUŞACAKTIR. *TURNUVA 4 TEMMUZ 1 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR. *MÜSABAKALAR SALI ve PERŞEMBE GÜNLERİ

Detaylı

Turnuvalar için. 2015 Yılı. Sponsorluk Dosyası

Turnuvalar için. 2015 Yılı. Sponsorluk Dosyası Turnuvalar için 2015 Yılı Sponsorluk Dosyası Florbol Turnuvası Florbol Türkiye nin organize ettiği geleneksel olarak Mayıs ayının son haftasında düzenlenen, Özel Okulların, devlet okullarının, Şirketlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 1. GİRİŞ 1.1. Filmin Ögeleri...11 1.2. Göstergebilim Açısından Filmin Ögeleri...14 1.3. Sinema Filminin Farklı Boyutları...15 1.4. Film Çevirisi Yöntemleri...21 1.4.1. Dillerarası

Detaylı

NATIONAL COLLEGIATE ATHLETICS ASSOCIATION

NATIONAL COLLEGIATE ATHLETICS ASSOCIATION NCAA SHOWCASE NATIONAL COLLEGIATE ATHLETICS ASSOCIATION NCAA, (National Collegiate Athletics Association) Amerikan Kolej Sporları Kurumu anlamına gelmektedir. Sadece basketbol değil, tüm spor dallarında

Detaylı

Trabzon'da Buruk Sevinç!

Trabzon'da Buruk Sevinç! On5yirmi5.com Trabzon'da Buruk Sevinç! Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Karabük'ü 4-0 yendi... Yayın Tarihi : 22 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 3/3/2017) Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor

Detaylı

Sporda saldırganlık ve şiddete baktığımızda ise: Sporun tüm dallarında ve de en. Futbolda Şiddetin Kökenleri

Sporda saldırganlık ve şiddete baktığımızda ise: Sporun tüm dallarında ve de en. Futbolda Şiddetin Kökenleri Futbolda Şiddetin Kökenleri Futbolda şiddetin ne yakıcı bir sorun olduğunun henüz farkına varabilmiş değiliz. Yitirdiğimiz yaşamlar, sadece birkaç gün bizi sorun üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Daha geçen

Detaylı

GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ...

GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... Yarışa girdiler F.BAHÇE ve Beşiktaş'ın Hugo Viana savaşı! Türkiye'- nin iki dev kulübü Portekizli oyuncu için birbirleriyle yarışıyor.fenerbahçe ve Beşiktaş Braga'da forma giyen Hugo Viana için karşı karşıyalar.

Detaylı

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

Karşılaşmay. Kartal finalde: 78-62

Karşılaşmay. Kartal finalde: 78-62 26 EYLÜL 2013 Kartal finalde: 78-62 Karşılaşmay a iyi başlayan Beşiktaş Integral Forex, Lofton, Buckman ve Iverson un basketleriyle ilk periyodu 22-12 üstün geçti. Hem savunmada hem de hücumda kötü bir

Detaylı

Maç öncesi kardanadam. BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig in 17. İnönü Stadyumu nda. 20:00 de başlayacak maç öncesi karakartallar.

Maç öncesi kardanadam. BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig in 17. İnönü Stadyumu nda. 20:00 de başlayacak maç öncesi karakartallar. Maç öncesi kardanadam Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri nde yoğun kar yağışı altında yapılan çalışma 1 saat sürdü. Teknik Direktör

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır.

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır. ORGANİZATÖR Avrasya Lig bir Power BULLS SPORT organizasyonudur. Power BULLS SPORT markamız 18 yıldır, yılda 2 defa Antalya da düzenlediği Power Bulls Turnuvası ile onbinlerce sporcu ve yüzlerce kulübü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Haftalardır en. Rekora gölge düştü

Haftalardır en. Rekora gölge düştü 23 EYLÜL 2013 Rekora gölge düştü Haftalardır en çok konuşulan konulardan biri de Atatürk Olimpiyat Stadı na gidecek olan taraftar sayısıydı. 2003-2004 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu statta

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2015-16 Sponsorluk Sunumu

2015-16 Sponsorluk Sunumu 2015-16 Sponsorluk Sunumu Business Cup Nedir? Business Cup; * Events in yılda 2 kez düzenlediği (Mart ve Ekim); * İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli ve Adana da eş zamanlı başlayan; * kurumsal

Detaylı

Siyah-beyazlıları. Statdaki son maçına çıkıyor

Siyah-beyazlıları. Statdaki son maçına çıkıyor 7 MAYIS 2013 Statdaki son maçına çıkıyor Siyah-beyazlıları yenilenecek BJK İnönü Stadı'nda son maçına çıkacak. Beşiktaş Futbol Takımı, yenilenecek BJK İnönü Stadı'nda son maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

GS>> Sturm Graz Fenerbahçe maci canlı izle kesintisiz seyret

GS>> Sturm Graz Fenerbahçe maci canlı izle kesintisiz seyret GS>> Sturm Graz Fenerbahçe maci canlı izle kesintisiz seyret Sturm Graz Fenerbahçe maçı canlı izle Sturm Graz Fenerbahçe maçı canlı izle Sturm Graz Fenerbahçe maçı canlı izle Sturm Graz Fenerbahçe maçı

Detaylı

Maksimovic in. Sadece dedikodu mu? SIRP oyuncuların Beşiktaş'la ilgili haberleri medyadan. öğrendiklerini söylediği iddia edildi. Kızılyıldız Kulübü

Maksimovic in. Sadece dedikodu mu? SIRP oyuncuların Beşiktaş'la ilgili haberleri medyadan. öğrendiklerini söylediği iddia edildi. Kızılyıldız Kulübü 18-19 MAYIS 2013 Sadece dedikodu mu? Maksimovic in takım arkadaşı 22 yaşındaki Luka Milivojevic de yaptığı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba nın kendilerini izlemek için Belgrad a geleceğini

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

sezonunda U13 League İstanbul da 12 takımın katılımıyla oynanacaktır.

sezonunda U13 League İstanbul da 12 takımın katılımıyla oynanacaktır. 2010 KATILIM ŞARTLARI 1. 2010 sezonunda U13 League İstanbul da 12 takımın katılımıyla oynanacaktır. 2. Katılımda öncelik geçmiş yıllarda Junior League i ve kendi kulüplerini sportif ve sosyal anlamda başarı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA!

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA! PROGRAM Generation adidas International, Dünya nın top futbol kulüpleri ve ulusal federasyonlarla ile imzaladığı spornsorluk anlaşması kapsamında farklı ülkelerin farklı futbol yönetim anlayışlarını, filozofilerini,

Detaylı

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi 31 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Batuhan ayrıldı BEŞİKTAŞ sezon başında Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilen Batuhan

Detaylı

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1 6 MAYIS 2013 BJK 2 Eskişehirspor 1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı. İki ekip de oyuna istekli başladı ve gol pozisyonu yakaladı. 4. dakikada Mustafa nın savunmadan dönen şutunda Niang topa sahip oldu, Niang

Detaylı

Gençlerbirliği sınavı!..

Gençlerbirliği sınavı!.. Gençlerbirliği sınavı!.. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için kampa girdi. Karakartallar Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda aldıkları mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Karakartallarda

Detaylı

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR Potada anlamlı galibiyet BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, Lietuvso Rytas ı deplasmanda 73-67 mağlup etti. Siemens Arena da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Vidmar, Jerrells, Markota, Muratcan ve Christopher

Detaylı

Beşiktaş performansını artırmak için. Kartal acımadı

Beşiktaş performansını artırmak için. Kartal acımadı 9 EYLÜL 2013 Kartal acımadı Beşiktaş performansını artırmak için Tekirdağspor ile hazırlık maçı yaptı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Tekirdağspor ile

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955 Genelge No: YK-05/2011 2012 13 Ağustos 2011 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU BİRİNCİ LİG-İKİNCİ LİG-ÜÇÜNCÜ LİG VE YÜKSELME LİGLERİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARINA YÖNETİM KURULU KARARLARI KTFF Yönetim

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Beşiktaş, Spor. Kara Kartal Bursaspor u bekliyor

Beşiktaş, Spor. Kara Kartal Bursaspor u bekliyor 6-7 NİSAN 2013 Kara Kartal Bursaspor u bekliyor Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig in 28. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig in 28. haftasında Bursaspor ile 8

Detaylı

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI 1. AMAÇLAR VE GÖREVLER ENDA CUP kupası (ileride Kupa olarak adı geçecektir) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yapılır: Kulüpler ile eğitim-antrenmanı kampı ve maçları

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi17 EYLÜL. Hedef galibiyet. Memişoğlu, Asım Yusuf Öz yapacak. Taner Gizlenci

Beşiktaş Gazetesi17 EYLÜL. Hedef galibiyet. Memişoğlu, Asım Yusuf Öz yapacak. Taner Gizlenci Hedef galibiyet SPOR BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor u konuk edecek. BJK İnönü Stadı nda saat 20.00 de başlayacak karşılaşmanın hakemi Kuddusi Müftüoğlu. Müftüoğlu'nun yardımcıları ise Gökhan Memişoğlu,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3 puan 3 golle geldi

3 puan 3 golle geldi 3 puan 3 golle geldi Karakartallar İnönü'de sezonun ilk yarısındaki son maçına çıktı. Son maçında taraftarını üzmeyen Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılmayı bilen taraf oldu. Beşiktaş 3 puanı Holosko, Sivok

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR)

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR) TANIM Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır. A- GÖREVLER -

Detaylı

Eskişehirspor'u penaltı atışları sonrası 3-2 yenen Göztepe Süper Lig'e yükseldi,

Eskişehirspor'u penaltı atışları sonrası 3-2 yenen Göztepe Süper Lig'e yükseldi, On5yirmi5.com Göztepe Süper Lig'de Eskişehirspor'u penaltı atışları sonrası 3-2 yenen Göztepe Süper Lig'e yükseldi, Yayın Tarihi : 5 Haziran 2017 Pazartesi (oluşturma : 7/19/2017) TFF 1. Lig play-off finalinde,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek).

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek). 3x3 Resmi Oyun Kuralları Ocak 2015 Resmi FIBA Basketbol oyun kuralları sadece bu belgede belirtilen 3x3 oyun kuralları için değil bütün oyun durumları için geçerlidir. Madde 1. Saha ve Top Müsabaka 3x3

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

LIG Tv +> Akhisar Belediyespor Bursaspor maçını canlı izle 23 nisan 2017 Justin tv

LIG Tv +> Akhisar Belediyespor Bursaspor maçını canlı izle 23 nisan 2017 Justin tv LIG Tv +> Akhisar Belediyespor Bursaspor maçını canlı izle 23 nisan 2017 Justin tv Akhisar Belediye Bursaspor maçı canlı izle 23 Nisan 2017 Canlı maç izle deyince akla ilk gelen sitemizde bir başka turkiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Tarih : 25/12/2012 T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı İlgi : 12/12/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.115.02-2687/11708 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda

Detaylı