Kamu Yararına Çalışan Dernektir. (Bakanlar Kurulıfnun tarih ve 04/7251 Savılı Kararı)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Yararına Çalışan Dernektir. (Bakanlar Kurulıfnun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Savılı Kararı)"

Transkript

1 Tüketici Haklan Derneği Kamu Yararına Çalışan Dernektir (Bakanlar Kurulıfnun tarih ve 04/7251 Savılı Kararı) TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 8. OLAĞAN GENEL KURULU 7. D Ö N E M M ERK EZ YÖ NETİM K U R U LU ÇALIŞMA RAPORU (16 Kasım Aralık 2005) Tarih: 24 Aralık 2005 Cumartesi Saat: 10:30 Yer: TÜRK - İŞ Konferans Salonu Bayındır Sokak No: 10 Kızılay -ANKARA

2 7. DÖN HM GEN EL M ERKEZ YÖN ETİM KURULU YÖNETİM KURULU Turhan ÇAKAR Sinan VARGI Ergün KILIÇ Ham dullah YILDIZ Burhan ÇELİK Ferda HEKİM CÎ Fatma DOĞAN Neval Çavlin Ferihan S. A zatlıoğlu Genel Başkan G enel Başkan Yardım cısı Genel Sekreter Genel Saym an Üye Üye Üye Üye Üye DENETİM KURULU O.Zeki TÜ R K SEV EN Hüseyin Y ILDIRIM Ali SELVİ O NUR (D İSİPLİN ) KURULU İsmet Ö ZTU NALI Ekrem CAN DA N Derman BOZTOK Ahmet Dursun Y ILM AZ Hakan REYHAN T Ü K E T İC İ H A K L A R I D E R N E Ğ İ G E N E L M E R K E Z İ A ta tü r k B u lv a r ı, E m ek İşh a n ı ( G ö k d e le n ) N o: 9 5 K at: 8 O d a N o: 804 K ızıla y / A n k a ra T el: , , , F ak s: E -P o sta : thd(n tu k e tic ih a k la r i.o r g.tr th d a n k a ra (a h o tm a il.c o m

3 GENEL MERKEZ TARAFINDAN OKULLARA V ERİLEN KONFERANSLAR KONUSU: Tüketici Haklan. Tüketici Bilinci,Hak Arama Yolları.Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDÖ), Gıda, Elektromanyetik Kirlilik- Baz İstasyonları- Cep Telefonları. AŞTİ ve ASKİ U ygulam alar, Yerli Malı Kullanımı. Sigara, Aldatıcı-Yanıltıcı ve İstismar Edici Reklamlar Sıra Konferans Tarihi Konferans Verilen Okulun Adı Katılan Öğrenci Sayısı Ahmet Adnan Saygın Müzik Okulu Atılım Koleji Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Kılıç Ali Paşa İlköğretim Okulu Kütükçü Alibey ilköğretim Okulu ODTÜ Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulu Otelcilik Meslek Lisesi Atatürk Lisesi Tevfik Ünsal İlköğretim Okulu Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Süleyman Demirci Anadolu Lisesi Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu Mehmet Memişoğullan İlköğretim Okulu 375 ( 2 oturum) Hüseyin-Güllü Ceylan İlköğretim Okulu Seyranbağlan İlköğretim Okulu Yahya Kemal Lisesi ( 2 oturum) Yıl Lisesi Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Kimya Meslek Lisesi Yahya Galip İlköğretim Okulu Yeni Turan ilköğretim Okulu Bilgi İlköğretim Okulu ODTÜ Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Fakültesi Atatürk Lisesi (Ziyaret) Kılıçasian Lisesi Dedeman İlköğretim Okulu Mehmet Teziç Can İlköğretim Okulu Kılıç AliPaşa İlköğretim Okulu Perihan İnan İlköğretim Okulu ODTÜ Koleji Pursaklar Anadolu Lisesi Teğmen Kalmaz ilköğretim Okulu Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu Ankara Atatürk Lisesi Haşan Ali Yücel İlköğretim Okulu Evrensel Koleji Nurettin Ersin İlköğretim Okulu Batıkent Mobil Lisesi Misakı Milli İlköğretim Okulu Türkiye Sağlık İşçileri İlköğretim Okulu Orhangazi İlköğretim Okulu Şenlik İlköğretim Okulu Sabiha Şaşmaz İlköğretim Okulu Maya Koleji Yenilik İlköğretim Okulu Kılıç Alipaşa İlköğretim Okulu Ömer Seyfettin Lisesi Sokullu Mehmet Paşa Lisesi 200 Toplam 7750 öğrenciye ve 300 öğretmene konferans verilmiştir. Demeğimiz tarafından okullarda verilen konferanslann büyük bir çoğunluğu Demeğimiz üyesi Yalçın YILANCI tarafından verilmiştir. 1

4 D E R N E Ğ İM İZ G EN E L M E R K E Z İ TA RA FIN D A N Ç E Ş İT L İ K U RULU ŞLA RA V ERİLEN K O N FER A N SL A R KONUSU: Tüketici Hakları, Tüketici Bilinci,Hak Arama Yolları,Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO), Gıda, Elektromanyetik Kirlilik- Baz İstasyonları- Cep Telefonları, AŞTÎ ve ASKİ Uygulamaları, Yerli Malı Kullanımı, Sigara, Aldatıcı-Yanıltıcı ve İstismar Edici Reklamlar TA R İH K O N FER A N S V E R İL E N K URULUŞ K A TILA N K İSİ Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği Cumhuriyetçi Kadınlar Birliği Dem Oran Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi T.K.İ. ( Türkiye Kömür İşletmeleri) Hava Ulaştırma Birliği / Etimesgut Hekimhan Köylü Demeği Kardelen M ahallesinde / Batıkent Diyanet Vakfı Kadın K ollan E.İ.E M altepe Vergi Dairesi C.H.P. Çayyolu Temsilciliği Çiğdem Halk Eğitim Batıkent Girişimci Kadınlar LÖSEV LÖSEV Hüseyin Gazi Kültür Merkezi Bağımsız Cumhuriyet Partisi CHP Çankaya İlçe Teşkilatı ADD Batıkent Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi 35 Konferanslara toplam 867 kişi katılmıştır. 2

5 Ç E Ş İT L İ K U R U LU ŞLA R LA YAPILAN O R T A K E T K İN L İK L E R T A R İH KONUSU Nasıl Bir Belediye Yönetimi ve Nasıl Bir Başkent İstiyoruz Konulu Basın Toplantısı H A N G İ k u r u l u ş l a r l a Y A PILD IĞ I Şehir Plancıları Odası Platformun Yapacağı Etkinliklerin Değerlendirilmesi Platform Yapacağı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Tanm Ormancılık Gıda ve Çevre Platformu Tarım Ormancılık Gıda ve Çevre Platformu Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Konulu Panel A nkara da Toplu Taşım Ücretlerine %33 Oranında Yapılan Zamma Karşı Basın Toplantısı Pankobirlik Ankaram Platformu A nkara da Toplu Taşım Ücretlerine %33 Oranında Yapılan Zamma Karşı Ortak Mücadeleyi Başlatan Basın Toplantısı A nkara daki Toplu Taşım Ücretlerinin Diğer Ülkelerin Başkentlerinin Toplu Taşım Ücretleri İle Karşılaştırıldığı Basın Toplantısı A nkara daki Toplu Taşım Ücretleri Nedeniyle Kadınların Daha Çok Mağdur Edildiğine İlişkin Basın Toplantısı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünlere (GDO) Hayır Platformunun Ankara Bölge Toplantısına Katılım Sağlandı Ankaram Platformu Ankaram Platformu Ankaram Platformu G D O ya Hayır Platformu Platformun A nkara da yapılan 2.Eşgüdüm Toplantısına katılım sağlandı Ayrıca, Platformun G D O lara ilişkin Düzenlediği Foruma Konuşmacı olarak Katılım Sağlandı Gıda Maddeleri Satan İşyerleri, Kahvehaneler, ve Kuaförlerin Denetlenmesi Çalışmalarına Katılım Sağlandı A nkara da GDO Üreticilerini ve Satıcılarını GDO Politikalarını Açıklamaya Davet Eden Basın Toplantısına Katılım Sağlandı G D O ya Hayır Platformu Çankaya Belediyesi-TÜDEF Esnaf Odaları G D O ya Hayır Platformu 3

6 Platformun Düzenlendiği Canavar Balon Turu Etkinlikleri Kapsamında Ankara Abdi İpekçi Parkında ki İmza Kampanya İle Basın Açıklamasına Katılım Sağlandı. Platformu Temsilen Tarım Ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü İle Görüşen Heyette Yer Alındı. TBMM Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit KİRİŞÇİ'yi Ziyaret Ederek Platform Çalışmaları Hakkında Bilgi Veren Heyet Arasında Yer Alındı. G D O ya Hayır Platformu G D O ya Hayır Platformu Platformun A nkara da Yaptığı Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Hakkındaki Görüşlerini Açıklayan Basın Toplantısına Katılım Sağlandı. Açıklamanın Ardından Canavar Balon Kampanyası Sırasında Toplanan 100 Bin İmzayı TBMM Dilekçe Komisyonuna Teslim Eden Heyette Yer Alındı. A nkara daki Ulaşım Zammının Geri Alınmasıyla İlgili Basın Toplantısı Ziraat Mühendisleri Odasında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelerine Biyogüvenlik Yasa Taslağı Hakkında Brifing Veren Platform Temsilcileri Arasında Yer Alındı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel M üdürlüğünde Ulusal Biyogüvenlik Yasa Taslağı İle İlgili Düzenlenen İstişare Toplantısına Katılım Sağlandı. 1.Ulusal Tanm Onnancılık Gıda ve Çevre Kurultayı Organik Ürünlerle İlgili Stand Açılması G D O ya Hayır Platformu Ankaram Platformu G D O ya Hayır Platformu G D O ya Hayır Platformu Tarım Onnancılık Gıda ve Çevre Platformu Çankaya Belediyesi 4

7 Ç E Ş İT L İ K U R U L U ŞLA R IN D Ü Z E N L E D İĞ İ VE D E R N E Ğ İM İZ G E N E L M E R K E Z İN İN K O N U ŞM A C I O L A R A K K A T IL D IĞ I VE T E M S İL E D İL D İĞ İ P A N E L, S E M P O Z Y U M, S E M İN E R VE D E Ğ E R L E N D İR M E T O P L A N T IL A R I T A R İH D Ü Z E N L E Y E N K U R U L U Ş E T K İN L İĞ İN T Ü R Ü Tarım ve K öyişleri Bakanlığı Toplantı T an m ve K öyişleri Bakanlığı Toplantı M illi Prodüktivite Merkezi Panel Tarım ve K öyişleri B akanlığı (Tarımsal Ür.ve Gel. Gn.M d.) Tarım ve K öyişleri B akanlığı Toplantı CHP Ankara İl Örgütü Panel T an m ve K öyişleri Bakanlığı Değerlendirm e Toplantısı Değerlendirm e Toplantısı (Tarımsal Ür.ve G el. G n.m d.) A nkara Barosu Panel TBM M D ilekçe Kom isyonu D eğerlendinne Toplantısı U TEST /O D TÜ -BİLTİR Toplantı Enerji Piyasası D üzen lem e Kurulu Türkiye Seyahat A centaları B irliği D eğerlendirm e Toplantısı Toplantı K O N U S U U lusal B iyogü vcn lik Ç erçevelerinin G eliştirilm esi U lusal B iyogüven lik Ç erçevelerinin G eliştirilm esi K üreselleşm e ve AB Sürecinde N için Yerli M alı Organik Tarım Kanunu U lusal B iyogü ven lik Ç erçevelerinin G eliştirilm esi Ç ağdaş k en tleşm e Sürecinde N asıl B ir Ankara O rganik Ürün Ç eşitliliği Hakkında Ç alışm a Grubu T oplantısı Y eni T üketici Y asası B iyogü ven lik Y asa T aslağı Ürün D en etim i, Ürün Sorum luluğu A B tarafından destek len en B ilgi Köprüleri Projesi K apsam ında T üketicilerin bilinçlendirilm esine yönelik Eneıji Politikaları B ö lg e Seyahat acentalan arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirm ek am acıyla düzenlenen aylık yem ekli toplantı Antalya Valiliği Tarım İl Md. Panel G enetiği D eğiştirilm iş Ürünler (GDO) Biyologlar D em eği ve ATO Panel Sağlık Bakanlığı Kongre Y ayed Y erel Y ön. Ar. Y ardım D erneği B aşbakanlık D.P.T. Gıda, Kimya, Ziraat Müh. Od. Toplantı Ankara Ün. V eterinerlik Fakültesi Panel E skişehir M akine M üh.o d. Yerli Malı D esteklem e D em eği D eğerlendirm e T oplantısı Sem pozyum Panel Panel Yerli Malı D esteklem e D em eği Panel G enetiği D eğiştirilm iş Ürünler (G D O ) Sorun mu Ç özüm mü Tütün K ontrolü Ç erçeve Antlaşm ası B ölge K alkınm a Ajansları E -D önüşüm Projesi D ünya G ıda G ünü S em pozyum u T üketicilerin B ilgilen m e Hakkı S ağlıklı G ıda, Sağlıklı H ayvan, S ağlık lı İnsan VI. U lusal Ö lçü m bilim K ongresi Dünden B ugüne Y erli Malı Ü retim ve Tüketim D ünden B u güne Y erli Malı Üretim ve Tüketim Bilinci 5

8 DERNEĞİMİZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI TARİH TV PROGRAMININ ADI Kanal A ( Hayatın Rengi) TRT-2 ( Flaber Programı) TRT-1 ( Haber Programı) TRT-2 ( Güncel Program) Kanal A ( Hayatın Rengi) Kanal B Kanal B Kanal B Kanal B Kanal A ( Hayatın Rengi) Kanal B Kanal B TGRT Kanal B TRT ( 9.Senfoni) ATV ( Siyaset Meydanı) Kanal B Kanal B TRT Kanal B Kanal B Kanal B TRT Kanal B Kanal B ( Bir konu. Bir Konuk) Kanal B TRT Kanal B Kanal B Doğa Radyo Star TV ( Günaydın Türkiye) Kanal B TRT ( Bu Toprağın Sesi) Kanal B Kanal B Kanal B SK Y TV. KONUSU Yerli Malı Kullanımı ve Önemi Kaçak Elektrik Kullanımı ve Elektrik Fiyatları Kaçak Elektrik Kullanımı ve Elektrik Fiyatları Gıda-denetimi. Gıda sağlığı ve Tüketici Haklan Baz İstasyonları Tüketici Kültürü, Tüketim Toplumu, Tüketici Bilinci, Bilinçli Tüketim Reklamla, Marka Bağımlılığı, Markalann Tüketiciler Üzerinde Etkisi Bilinçli Tüketici Alış-Verişte Nelere Dikkat Etmeli Cep Telefonlan Ev Kazalan - Ev Kazalarında Alınması Gereken Önlemler Kredi Kartlan ve Cep telefonlan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler Kiracı - Ev Sahibi İlişkileri Avrupa Birliği-Türkiye Tüketici Flaklanna Yönelik Uygulamalar Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) ve Hormonlu Ürünler Kredi Kartlan Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Bayram Alışverişleri Özel Günler Tüketimi Nasıl Körüklüyor Tüketici Haklan, Bilinci, Kültürü, Anlayışı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun AB ve Türkiye de Tüketici Haklan ( CE- Kredi Kartlan-Ürün Güvenliği) Tüketici Haklan Kapıdan Satışlar - Ayıplı Mal ve Hizmetler Kredi Kartları Yasa Çalışmalan Kapıdan Satışlar Sahte Gıdalar AŞTİ de Servis Araçları Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Tüketici Mahkemeleri Bal Zirvesi ve Sahte Bal Güzellik Salonu ve Sağlık Sorunlan Baz İstasyonlan Giysi, Tekstil Ürünlerinde Boyar Maddelerinin Sağlık Üzerindeki Etkileri Kredi kartlan 6

9 DERNEĞİMİZİN TELEV İZYONLAR İLE YAPTIĞI RÖPORTAJLAR Tarih KANAL ADI KONUSU TRT İstanbul TV. Demeğin tanıtımı, açtığımız ve açacağımız davalar, yapılan ve yapılacak çalışmalar, gündemimizde ki öncelikli konular TRT Haber Dairesi Baz istasyonları Hakkında Yargıtay ın Onama Kararı Üzerine Yapılan Röportaj TV8 ( Erkan Tan) Sigaraların sağlığa Zararlı Olması ve Sigara Fiyatları Konusundaki Uygulamalar TV8 (Erkan Tan) 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü TRT-2 ( İşgücü Programı) Standardizasyon - TSE Belgeli Ürünler TRT-2 ( Bu Toprağın Sesi) Transgenik ürünler - Tüketiciler Bilinçli mi? Demek Ne Yapıyor? CNN-Türk Sigaraların Üzerindeki Yasal Uyan Yazılan Ne Kadar Etkilidir? TV 5 TCD D deki Sigorta Sistemi Ulusal Kanal Hızlı Tren Cinayeti Ulusal Kanal Hızlı Tren Cinayeti Sorumlulan Hakkında Suç Duyurusu Samanyolu TV. Tanm İlaçlan SHOW TV. Giysilerin Boyanmasında Kullanılan Plastisol Türü Boyalarla, Subazlı Boyaların Karşılaştırılması SHOW TV. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar TRT Y T L ( Yeni Türk Lirası) ATV Su Faturalan ve Su Sayaçlan TGRT Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) TRT Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) STV Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Kanal A Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) SHOW TV. ASKİ Su Sayaçları ve Faturaları TRT KDV İndiriminin Fiyatlara Yansıyıp Yansımaması TRT KDV İndiriminin Fiyatlara Yansıyıp Yansımaması TV5 Ulaşım Zammı SHOW TV. Enerji İçecekleri Kanal B Atıksu Bedelleri Sabah Gazetesi Ulaşım Zamları TRT Tanıtma ve Kullanma Klavuzları ( Maltepe Pazarında Satıcılarla) Kanal B Sigara Hakkında Kanal B Otomobil Hakkında TRT3 Sahte Bal Kanal B Kredi Kartlan Kanal B Diyet Gıdalar ve Eneıji İçecekleri Kanal B Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) İzmir Star TV Eneıji İçecekleri Ulusal Kanal Ankara da Su Kesintisi ve Kolera Sorunu Kanal 6 Cep Telefonlan Ulusal Kanal Su Sayaçlan TRT 1 Enerji İçecekleri Kanal B Kapıdan Satışlar Avrasya TV. AŞTİ deki Servis Araçlan Medya Grubu Cep Telefonlan 7

10 DERNEĞİMİZİN KATILDIĞI RADYO KONUŞMALARI VE PROGRAMLARI TARİH RADYO KANALI KONUSU Ankara Radyosu Kanunun Getirdiği Yeni Haklar ve Ayıplı Mal ve Hizmetler Sizin radyonuz Seçimlere Giderken THD Olarak Belediye Başkan adaylarında beklentilerimiz Ankara Radyosu 15 Mart Dünya Tüketici Haklan Günü. Kapıdan Satışlar TRT Ankara Radyosu Tüketici Hakları Alem FM Kredi kartları. Hızlı tren TRT Ankara Radyosu Kredi Kartları TRT Trabzon Radyosu Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Ekin Radyosu Tüketici Haklan ve Hak Arama Yollan TRT Yurtdışı Yayınları Gıda Denetimi. Gıda Güvenliği, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO) TRT Trabzon Radyosu Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO) TRT Trabzon Radyosu Kredi Kartlan TRT Trabzon Radyosu Kapıdan Satışlar TRT FM Ankara Tüketici Haklan Sizin Radyonuz ASKİ Su Faturalan ve Sayaçlar Hakkında Radyo Anadolu Su Sayaçlan ve Faturalan. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO). Bankacılık Hizmetleri, Kredi kartlan Polis Radyosu Tüketici Sorunlan Polis Radyosu Ayıplı Mal ve Hizmetler Radyo D Enerji İçecekleri Polis Radyosu Isınma Cihazlarının Satın Alınması, kullanılması Polis Radyosu Taksitli Satışlar Polis Radyosu YTL ve TL Hakkında - Etiket ve Fiyat listeleri Polis Radyosu Enerji İçecekleri Polis Radyosu Gıda Terörü TRT Ankara Radyosu Tüketici Plaklarının Ülkemizdeki Durumu Polis Radyosu Kredi Kartlan Polis Radyosu Çeşitli Şikayetler ve Çeşitli Konularda Hak Arama Yollan Polis Radyosu Baz İstasyonlan Polis Radyosu Ürün Güvenliği Ankara Radyosu Sahte Rakılar Sizin Radyonuz Servis Araçları - Ulaşım Zammı Polis Radyosu Biyogüvenlik Yasa Tasansı Polis Radyosu İndirimli Satışlar - AŞTİ servis Araçlan Polis Radyosu Yerli Malı Kullanımı Polis Radyosu Aldatıcı, Yanıltıcı, İstismar Edici Reklamlar Polis Radyosu Devre Tatil - Paket Tur Polis Radyosu Konut Yapı Kooperatifleri Polis Radyosu Kadın ve Tüketim Moral FM A ŞTİ de Servis Araçlan Polis Radyosu Tüketici Haklan, Tüketici Sorunlan, Kredi Kartlan, Ayıplı Hizmetler, Garanti Uygulamalan ve Satış Sonrası Uygulamalar Polis Radyosu Tüketici Hakları ve Hak Arama Yollan Polis Radyosu Tüketiciler ile İlgili Temel Kavramlar Polis Radyosu Kredi Kartlan Dicle Haber Ajansı Su Sayaçlan Polis Radyosu Cep Telefonlan Polis Radyosu Elektromanyetik Kirliliğin Sağlık Üzerindeki Etkileri Polis Radyosu Kapıdan, Kampanyalı, Taksitli Satışlar Polis Radyosu Garanti ve Satış Sonrası Servis Hizmetleri Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Diyarbakır Radyosu Tüketiciler Haklannı Ne kadar Biliyor Polis Radyosu Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri ile Tanıtma Kılavuzu Uygulamaları Marmara FM Helal Gıda - Haram Gıda Polis Radyosu Isıtıcı. Elektrikli ve Aydınlatma Cihazlannın Seçimi ve Kullanımı 8

11 Sizin Radyonuz Hilal FM Polis Radyosu Polis Radyosu TRT 1 Radyosu Polis Radyosu Gazi Radyo Polis Radyosu A SK İ'nin Su Sayaçlarına Yönelik Uygulamaları Helal Gıda Haram Gıda Isıtıcı, Elektrikli ve Aydınlatma Cihazlarının Seçimi ve Kullanımı Gıda M addelerinin Satın Alınması ve Kullanılması Sigara ve Reklam Yerli Malının Ülkemizdeki Tarihçesi ve Önemi Tüketici Hakları. Dem eğin Tanıtım ı, Tüketici Şikayetleri Gıdaların Satış Yerleri ve Evlerde Saklama Koşulları DERNEĞİMİZİN GAZETE VE DERGİLERLE YAPTIĞI RÖPORTAJLAR TARİH GAZETE/DERGİ ADI KONUSU Zaman Gazetesi Bilgi Edinme Hakkında Kanun Zaman gazetesi Hipermarketlerde Alışveriş Sabah Gazetesi Tüketici Sorunları ve Şikayetleri Zaman Gazetesi Baz İstasyonları Anka Haber Ajansı Baz İstasyonları Sabah Gazetesi Ekmeğin Ambalajlanması Cumhuriyet Gazetesi Ekmeğe Katılan Katkı Maddeleri Çağ Ankara Gazetesi Baz İstasyonları Zaman Gazetesi Buzdolabı ve Kombi Cihazlarının Arızalanması Durumunda Tam ir Süreleri Hakkında Tercüm an Gazetesi Kredi Kartlan Cumhuriyet Gazetesi O kullar Açılırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yeni Çağ Gazetesi Yasaklanmış ilaçlar Gazete Ankara ASKİ Su Sayaçlan Sabah Gazetesi ASKİ Su Sayaçlan Cumhuriyet Gazetesi EGO Doğalgaz Fiyat Politikaları Dünya Gazetesi Enerji İçecekleri Zaman Gazetesi Reklamlar Evrensel Gazetesi Enerji İçecekleri Sabah Gazetesi Ankara ve Belediyeyi İlgilendiren Konularda Demeğin Yaptığı Girişimler, Nasıl Bir Ankara istiyoruz? Vatan Gazetesi Kiracılarla İlgili Yapılacak Yasal Düzenlemeler Gazete Ankara Atıksu Bedelleri Milliyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçlarının K aldınlması Başkent Haber Anzalı Sayaçlar Y.Şafak Gazetesi Enerji İçecekleri Milli Gazete Enerji İçecekleri Cumhuriyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçları Hürriyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçları Milliyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçlan Gerçek Hayat Tel ekom Sabah Gazetesi Doğalgaz Satışı Birgün gazetesi Doğalgaz Satışı Zaman Gazetesi Atıksu Bedelleri Tempo Dergisi Sahte Rakı Cumhuriyet Gazetesi Su, Elektrik. Kesintileri Zaman Gazetesi Enerji İçecekleri Dünya Gazetesi Enerji İçecekleri Vatan Gazetesi Eneıji İçecekleri Cumhuriyet Gazetesi Enerji İçecekleri Sabah Gazetesi Yeni Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı -Yol Kenanna Parkeden Otolardan Vergi Alınması İstanbul Dergi Enerji İçecekleri 9

12 Med-Land Ankara Gazetesi Etik Haber Gazetesi The New Anotolia Sabah Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Milliyet Gazetesi Akşam Gazetesi Sabah Gazetesi Milliyet Gazetesi Gazete Ankara Enerji İçecekleri Demeğe Gelen Şikayetler Demek Çalışmaları ASKİ Uygulamaları ASKİ Uygulamaları ASKİ Uygulamaları Kapıdan Satışlar Kredi Kartlan Tuzruhu ve Çamaşır Suyunun Kanşması Sonucu Ölen Kişiler Hakkında Soba Zehirlenmeleri ASKİ Su Sayaçlan BASIN TOPLANTILARI VE BASIN AÇIKLAMALARI TARİH KONUSU Yargıtay ın Önündeki Baz İstasyonları Ev Kazaları Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalarla ilgili Forum Hızlandınlmış Tren Cinayeti Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Hakkında ( Çankaya Belediyesi ve Nükleer Tehlikeye Karşı Banş ve Çevre için Sağlıkçılar demeği İle Ortaklaşa) A SKİ'ye kademeli Fiyat uygulaması, faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi, faturalara atık su bedeli dışında ayrıca çevre temizlik vergisinin de eklenmesi, ön ödemeli sayaç kullanımının iptali ve yürütmenin durdurulması konusunda Derneğimizce Danıştay a dava açılması Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği Demeğimizin açtığı toplatma davası karşısında Mercedes B enztürk A.Ş. tarafından Tüketici Haklan Demeği Genel Başkanı Hakkında açılan 100 milyar Tl. tutarında tazminat davasının İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesince reddine ilişkin basın toplantısı Toplu taşıma ücretlerine yapılan %33 zam ( Şehir Plancılan Odası Ankara Şubesiyle Ortaklaşa) Ankara Şehir içi toplu taşım ücretlerine yapılan zam karannın iptali ve yürütmenin durdurulması için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde Dava Açılması Ankara Şehir İçi Toplu Taşım Ücretlerine Yapılan Zam Kararının Geri Alınması İçin Çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ile Ortaklaşa Basın toplantısı Ulaşım Zammına Karşı İmza Kampanyası Standına Yasaklama hakkında Ankaram Platformu ile Basın toplantıları Tarihinde Yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Redbull eneıji içeceği formülü aynen kullanılarak tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ in Danıştay'ın kararma, hukuka ve tüketicinin sağlık hakkına aykın olması nedeniyle iptal edilmesi, halk sağlığı açısından risk taşıması nedeniyle de dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulması için derneğimizce Danıştay da dava açılması Ankara Büyükşehir Belediyesi ne bağlı Ulaşım Koordinasyon M erkezi'nin (UKOME) aldığı Karar gereğince, ücretsiz servisler kaldırılarak, onun yerine ücretli bir sistemin getirilmek istenmesi hakkında Basın Toplantısı Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda Ulaşım Koordinasyon Merkezi nin (UKOME) şehirlerarası yolculuklarda AŞTİ ye geliş gidişler için ücretsiz servis araçlarının kaldırılmasına yönelik Kararının iptali için saat 09:00'da dava açılması Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından AŞTİ deki servis araçlarının kaldırılması karan üzerine Derneğimizce karann iptali için açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan bu kararın Rekabeti ortadan kaldırması nedeniyle, bugün. Tüketici Hakları Demeği olarak Rekabet Kurumu na başvuruda bulunulması hakkında Basın Toplantısı 10

13 IX Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiği halde ücretsiz servis hizmetlerinin başlatılmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesince çeşitli engeller konulması hakkında basın toplantısı Bakanlığın 04^ tarihinde yayımladığı özü itibariye aynı olan yeni bir Tebliğ hakkında da Demeğimizin açtığı ikinci dava sonucunda. Danıştay tarafından tarihinde yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi hakkında basın toplantısı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından haber verilmeden tüketicilerin mekanik sayaçları sökülerek yerine ön ödemeli, kartlı, elektronik sayaç takılmakta ve tüketicilerden 300YTL ( 300 Milyon TL) istenmektedir. Bu nedenle. ASKİ nin bu uygulamasının iptal edilmesi için Demeğimiz tarafından Ankara idare Mahkemesinde dava açılması hakkında basın toplantısı Helal Gıda - Haram Gıda hakkında Basın toplantısı Kayıtdışı cep telefonları hakkında Basın Toplantısı DERNEĞİMİZİN DÜZENLEDİĞİ PANELLER TARİH KONUSU Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Yaşamımızı Güvenceye Alabilecek mi? Kredi Kartlarında Tüketici Sorunları ve Çözüm Önerileri ŞUBELERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ GENEL MERKEZİMİN KATILDIĞI ETKİNLİKLER TARİH ŞU BEM İZİN ADİ THD Malatya Şubesi TÜRÜ Panel KONUSU Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünlerin (GDO) Ürünlerin Sağlık,Çevre ve T anm Üzerindeki Etkileri THD Marmaris Şubesi THD Manisa Şubesi Panel Şenlik ve Konferans Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünlerin (GDO) İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri Yerli Malı Kullan. Kullandır KOMİSYON ÇALIŞMALARI Bu dönem, belirlenen programlar kapsamında, güncel gelişmeler ve oluşan sorunlar doğrultusunda aşağıdaki komisyonlarımız tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır. 1. Tüketici Hukuku ve Mevzuat Komisyonu Saliha K1ZILOĞLU Burhan ÇELİK Songül ERCAN Şebnem AKİPEK Selda Emre AKKAN AT Gülizar BALCI Işıl IŞIK Hümeyra DURAN Meltem Yetkin TEMURER Behçet BIÇAKÇI 11

14 Evrim DOST N.Gürhan AYDIN İbrahim MERTTÜRK Şule TURALIOĞLU Mahmut Fevzi ÖZLÜ ER Halil İbrahim ALIÇLI Firuzan Derya COŞKUN Tüketici Hukuku ve Mevzuat Komisyonumuz. Derneğimizin açacağı ve açtığı davaların değerlendirilmesi, hazırlıklarının yapılması,demeğimizin açtığı ve Demeğimize açılan davaların takip edilmesi gibi önemli çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Bununla birlikte, tüketici mevzuatı ve tüketicilerle ilgili çeşitli uygulamalar ile Genel Merkezin yaptığı çalışmaların hukuksal boyutu hakkında görüşler oluşturmuş ve bu çalışmalara katkıda bulunmuştur. 2. Gıda Komisyonu Güler DİZDAR Osman ÖZGÜN O rai ERGÜNEŞ Süleyman AKDEMİR Ali KAYGISIZ Dr. Nüvit SOYLU Alaattin UYSAL Ayda KÜÇÜK. Genel Merkezin gıda konusunda yaptığı çalışmalarda ve girişimlerde Gıda Komisyonumuzun önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu dönem, genetik yapısı değiştirilmiş ürünler, enerji içecekleri, gıda katkı maddeleri, 5179 Sayılı Gıda Kanunu, gıdaların satın alınması ve saklanmasında dikkat edilecek noktalar gibi konularda Gıda Komisyonumuzun önemli çalışmaları ve katkıları olmuştur. Bununla birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Gıda Kanunu kapsamında oluşturduğu ihtisas komisyonlarına TÜDEF ve Derneğimiz adına katılmakta ve bu katılımın organizasyonunu yürütmektedir. Diğer taraftan, gıda konusunda başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı ilgili Genel Müdürlüklerin düzenlediği toplantılar ve çalışmalar ile diğer çeşitli kamu ve meslek kuruluşlarının düzenlediği toplantılara TÜDEF ve THD adına katılan ve katılmakta olan Gıda Komisyonumuz önemli sorumluluklar yüklenmekte ve katkılarda bulunmaktadır. 3. Enerji Komisyonu A rif KÜNAR Abdülhalim DAL Kenan IŞIK Behçet BAŞKENT Gökhan AKYAVAŞ Aytekin ÇAKIR Metin ÇETİNKAYA Fatih KAYMAKÇIOĞLU Kemal ULUSALER Yunus ARIKAN Enerji komisyonumuz, bu dönem önemli bir çalışma yapmış ve başarıya imza atmıştır. Konutlarda Eneıji Tasarrufu ( Isıtma Sistemleri, Elektrikli Ev Aletleri ve Aydınlatma Cihazlarının Seçimi, Kullanımı ve Tüketici H aklan)" adlı kitapçığı hazırlamış ve bu kitapçığın basımı için Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programına başvuruda bulunulmuştur. Alınan destek ile 50 bin adet kitapçık basımı sağlanmıştır. 4. Dış ilişkiler Komisyonu Nüvit SOYLU Yüksel DİZDAR Dış ilişkiler Komisyonumuz yeniden yapılanmakta olup, bu dönem yapılan yazışmalarda ve çalışmalann takip edilmesinde Demeğimiz ve Komisyon adına Nüvit SOYLU ve Yüksel DİZDAR arkadaşlarımız önemli katkılarda bulunmuştur. 12

15 5. Çevre Komisyonu Prof.Dr. Turhan USLU İsmet ÖZTUNALI Metin ÇETİNKAYA Ayda Küçük Dr. Nüvit SOYLU Mehmet DÜZGÜN Remziye Günay ERYILMAZ Sabiha ÖZALP Dr.Sarp ÜNER Prof.Dr.Sücaatin KIR1MHAN Ergin DUYGU Biyogüvenlik Yasa Tasarısına ilişkin çalışmalar ile Tarım, Ormancılık, Gıda ve Çevre Platformu nun yaptığı çalışma ve etkinliklere Demeğimiz adına katılım sağlanmış, katkılar yapılmış ve Demeğimiz temsil edilmiştir. DERNEĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR 1- İmalat ve tasarım hatalı şehirlerarası 0403 Mercedes otobüslerinin toplatılmasına ilişkin 2001 yılında açılan dava.dava devam etmektedir. 2- Yüksek limit değerlerine sahip enerji içeceklerine yönelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ in iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin 2004 yılında açılan birinci dava. Tebliğin yürütülmesine karar verilmiş olup, dava halen devam etmektedir. 3- Yüksek limit değerlerine sahip olan enerji içeceklerine yönelik tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2005/7 nolu Tebliğin iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin 2005 yılında açılan ikinci dava Tebliğlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, dava halen devam etmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından piyasadaki enerji içeceklerinin toplatılmasına karar verilmiştir. Ancak, gerek piyasada gerekse de ilgili firmaların elinde çok yüksek miktarda yüksek limitli enetji içeceği bulunmaktadır. 4- Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü tarafından birlik ve beşlik toplu taşım kartlarında üç kez binme hakkının kaldırılmasının iptal edilmesine ilişkin 2002 yılında açılan dava devam etmektedir. 5- Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan sudaki kademeli fiyat uygulamasının. 45 günlük okuma döneminin çevre temizlik vergisinin ve kartlı, ön ödemeli sayaç uygulamasının iptal edilmesi ve yürütülmesinin durdurulması hakkında 15 Ekim 2004 tarihinde açılan dava halen devam etmektedir. 6- Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşım araçlarına yapmış olduğu % 33 lük zammın iptali ve yürütülmesinin durdurulması hakkında tarihinde açılan dava halen devam etmektedir. 7- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs yolculuklarında AŞTİ ye ve AŞTİ'den yolcu taşıyan servis araçlarının kaldırılması uygulamasının iptali ve yürütülmesinin durdurulması hakkında tarihinde açılan dava sonuçlanmış ve servis araçlarının kaldırılması uygulaması iptal edilmiştir.ancak, Mahkeme Kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmamaktadır. Demeğimizin çalışma ve girişimleri devam etmektedir. 8- Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından konutlardaki 10 yıllık mekanik su sayaçlarının sökülüp yerine kartlı, ön ödemeli elektronik sayaç takarak 300YTL bedel alınmasına yönelik uygulamanın iptali ve yürütülmesinin durdurulması hakkında tarihinde açılan dava halen devam etmektedir. DERNEĞİMİZE AÇILAN DAVALAR 1- Mercedes Benz Türk A.Ş. tarafından Demeğimiz Genel Başkanına açılan 100 Milyar TL. tutarındaki tazminat davası yerel mahkeme tarafından reddedilmiştir. Ancak, yargıtay da temyizde beklemektedir. 2- Yüksek limitli Eneıji içeceği pazarlayan 12 bayinin Demeğimiz Yönetim Kurulu üyelerine açmış olduğu üçer milyar TL. tutarındaki manevi tazminat davası, bayilerin davayı takip etmemeleri nedeniyle, düşmüştür. 13

16 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Merkezimize bu döneni içerisinde Demeğimize gelerek ve telefon edilerek yapılan şikayet sayısı 20 bin üzerinde olmuştur. Bu dönem içerisinde gelen şikayetlerinin büyük bir çoğunluğunu kapıdan satışlar, cep telefonları, giyim, ayakkabı, elektrikli-elektronik cihazlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları ( ASKİ su sayaçları ve faturaları, AŞTİ servis araçları, ulaşım zammı, doğalgaz abonelik şikayetleri), kayıtdışı cep telefonu uygulamaları, dolaylı vergiler gibi şikayetler oluşturmuştur. Tüketim mallarına ve özel hizmetlere yönelik Demeğimize yapılan şikayetlerin büyük bir çoğunluğu tüketici lehine sonuçlanmıştır. Kamusal hizmetlerle ilgili gelen şikayetler ve yaşanan sorunlar konusunda ( ASKİ, AŞTİ. EGO, vb..) Demcğimizce birçok dava açılmıştır. Ayrıca, AŞTi dc kaldırılan servis araçlarının tekrar uygulanmaya konulması için Derneğimizce İmza kampanyası açılmıştır. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ Ülkemizdeki tüm tüketici sorunları hakem heyetleri ile Demeğimizin temsil edildiği hakem heyetlerinin ilgili Yönetmeliğe uygun olarak toplanmaları, doğru karar almaları. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve evrensel tüketici haklarına uygun olarak tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik tutum içerisinde olmaları konusunda çalışma ve girişimlerde bulunulmuştur.ayrıca. Demeğimizi ve Şubelerimizi temsil eden hakem heyeti üyelerimizin bu temsiliyetlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için Genel Merkezimiz tarafından gerekli önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır. Bununla birlikte, gelecek dönemde bu girişimlerin daha etkin bir şekilde yapılmasında gereklilik vardır. SİGARA SAĞLIK ULUSAL KOMİTESİ TOPLANTILARI Demeğimiz, Sigara Sağlık Ulusal Komitesi Üyesi olup, aşağıdaki belirtilen tarihlerde yapılan toplantılara katılmıştır Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Toplantısı Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Toplantısı Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Toplantısı DERNEĞİMİZİN KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR İLE AVRUPA BİRLİĞİNDEKİ KURULUŞLARIN DERNEĞİMİZE YAPTIĞI ZİYARETLER 1- Avrupa Birliğinin Mart 2004 tarihinde Sofya da düzenlemiş olduğu Avrupa Birliğinde Tarım ve Genişleme Süreci konulu toplantıya davet üzerine katılım sağlandı. 2- Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliğinden bir heyet tarafından 2005 yılı başında kalite altyapısı ile standartların değerlendirilmesi konusunda bilgi almak üzere Demeğimiz ziyaret edilmiştir. 3- Derneğimiz çalışmaları hakkında bilgi almak üzere tarihinde Alman Tüketici Demekleri Federasyonu tarafından Demeğimiz ziyaret edilmiştir. 14

17 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN ZİYARET ETTİĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR Tüketici Haklan Demeği olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek, çalışmalarımıza destek verilmesini istemek ve hazırlanan projeler hakkında bilgi vermek üzere çeşitli kuruluşlar ve kişiler ziyaret edilmiştir. Tarih Zivaret Edilen Kisi/ Kuruluş Ankara Valisi Yahya Gür Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç Ankara Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer (THD ve TÜDEF Yönetimi Olarak Ziyaret edildi) Ankara Valisi Yahya Gür AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yrd. Şükran Yazıcı Panko Birlik Genel Müdürü ve diğer görevliler Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. Prof.Dr. Çağatay Güler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Birgül Güler Arman İçişleri Bakanlığı Demekler Daire Başkanlığı Şentürk Uzun Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül Çankaya Belediye Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Eryılmaz Gölbaşı Belediye Başkanı Abdulnatır Haşlak Ankara Valiliği Ramazan Urgancıoğlu TÜZÜK KURULTAYI Demekler Kanunun değişmesi nedeniyle. Tüzüğümüzü değişen Dernekler Kanununa uygun hale getirmek ve eksikliklen gidermek üzere tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılarak Tüzüğümüz değiştirilmiş ve Ankara Valiliği İl Demekler Müdürlüğünce onaylanmıştır. TÜKETİCİ KONSEYİ Demeğimiz, 8.ve 9.Tüketici Konseylerinde üçer kişi ile temsil edilerek, kararlann alınmasında etkin olmuş ve önemli katkılarda bulunmuştur. REKLAM KURULU Bu dönem. Reklam Kurulu nda tüketici örgütleri adına Demeğimiz Yönetim Kumlu Üyesi Ferda HEKİMCİ görev yapmış olup, bu görev halen devam etmektedir. STAND ÇALIŞMALARI Genel Merkezimizin bulunduğu binanın önünde, özellikle 2004 yılı ilkbahar ve yaz aylarında yoğun olmak üzere aylarca stand açılarak Tüketici Haklan ve Hak Arama Yolları ile 110 Somda Tüketici Haklan konulu binlerce kitapçığın dağıtılmasında, Demeğimizin tanıtılmasında ve tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesinde önemli çalışmalar yapılmıştır. KAMUYA YARARLI DERNEĞİZ Demeğimizce Yapılan Girişimler Sonucu Bakanlar Kurulunun tarih ve 2004/7251 sayılı kararı ile Derneğimiz, Kamuya Yararlı Dernek olmuştur. DERNEĞİMİZİN YAPTIĞI VE YAPMAKTA OLDUĞU DİĞER ÇALIŞMALAR Web sayfamızın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi çalışmalan devam etmektedir. Üye kimlik kartları ile üye formlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları başlatılmış olup, en kısa sürede tamamlanması karan alınmıştır. E-demek ile ilgili yapılması gereken işlemler tamamlanmıştır. 15

18 BU DÖNEM İÇERİSİNDE YENİ KURULAN ŞUBELERİM İZ KEÇİÖREN ALTINDAĞ ETİM ESGUT GÖLBAŞI ÇAYYOLU AYVACIK M E V C U T Ş U B E L E R İM İZ 1. AKHİSAR 2. ALANYA 3. ALİAĞA 4. ALTINDAĞ 5. AYDIN 6. AYVACIK 7. BAFRA 8. BESNİ 9. CİHANBEYLİ 10. ÇAN 11. ÇANKAYA 12. ÇAYYOLU 13. DATÇA 14. DİYARBAKIR 15. ELAZIĞ 16. ERZİNCAN 17. ETİM ESGUT 18. FETHİYE 19. GAZİANTEP 20. GEREDE 21. G ÖLBAŞI 22. HAKKARİ 23. HATAY 24. İĞDIR 25. İZMİR 26. KARABÜK 27. KEÇİÖREN 28. KIRKLARELİ 29. M ALATYA 30. M AM AK 31. M ANİSA 32. M ARM ARİS 33. M ERSİN 34. M UĞLA 35. POLATLI 36. RİZE 37. SAM SUN 38. SİLİFKE 39. SİVEREK 40. V AK FIKEBİR 41. VEZİRK ÖPRÜ 42. Y ENİM AHALLE 43. ZONGULD A K 16

19 TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 30/11/2005TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF( KAYNAKLAR) YTL YTL AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM l-dönen VARLIKLAR lll-kisa VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ha?ır Değerler C-Dığer Borçlar Kasa Dığer Çeşitli Borçlar Bankalar D-Alınan Avanslar 5 880,00 H-Diğer Dönen Varlıklar ,67 1-Alınan Sipariş Avansları 5 880,00 1-Devreden K.D V F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük DÖNEN VARLIKLAR TOP 1 476, Ödenecek Vergi ve Fonlar ll-duran VARLIKLAR 2-Ödenecek Sosyal Güv Kesintileri 162, B-Diğer Alacaklar G-Borç ve Gider Karşılıkları 1.534,77 1-Ortaklardan Alacaklar Dönem Karı Vergi ve Dığ Yas Y K 1 534,77 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI V-OZKAYNAKLAR NAZIM HESAPLAR E-Geçmış Yıllar Zararları (-) F-Kanunerı Kabul Edilmeyen Gıd. 78,57 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-) GENEL TOPLAM F-Dönenı Net Karı (Zararı) Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI NAZIM HESAPLAR -27, , F-Kanıınen Kabul Edilmeyen Gider Karş GENEL TOPLAM

20 TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 30/11/2005TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM A-BRÜT SATIŞLAR , ,24 1-Yurtiçi Satışlar 282,02 12,04 3-Diğer Gelirler , ,20 C-NET SATIŞLAR , BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,24 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) Genel Yönetim Giderleri (-) , ,04 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -27, ,20 F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 37,27 3-Faiz Gelirleri 37,27 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -27, DÖNEM KARI VEYA ZARARI -27, ,47 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -27, ,47 TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YILLARI ( 2 YILLIK) TAHMİNİ BÜTÇESİ GELİRLER a- Bağışlar b- Şubelerden Gelen c- Diğer Gelirler Toplam GİDERLER a- Personel Giderleri b- Kira Giderleri c- Vergi d- Yayın Broşür e- Büro Giderleri (Elektrik-Posta-Tel.) f- Eğitim g- Diğer Giderler Toplam YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYADA EMO 2 Eylül 2014- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, Hayat TV de canlı yayınına konuk oldu. Yeşil, elektrik dağıtım bölgelerinin

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 968.143,67 C-Diğer Borçlar

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

radyo ve televizyonlarda oda 633

radyo ve televizyonlarda oda 633 631 r a d y o v e t e l e v i z y o n l a r d a o d a h a b e r l e r i radyo ve televizyonlarda oda 633 RADYO VE TELEVİZYONLARDA ODA HABERLERİ 10.05.2006 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ın yaptığı,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

b a s ı n d a o d a m ı z

b a s ı n d a o d a m ı z b a s ı n d a o d a m ı z Haziran 2006 3 Haziran 2006 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ın yaptığı, ERDEMİR Özelleştirmesinde Devre İzin Veren Rekabet Kurulu Kararının Yürütmesi, Danıştay 13. Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO (TL) PASİF (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.836.810,84 B-Ticari Borçlar

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK KASIM 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi (FETÖ/PDY) 15 Temmuz

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU

BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU 2006 ve 2007 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 39.Genel Kurulumuzca kabul edilen 2004 ve 2005 bütçelerinin uygulanması

Detaylı

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği Yaşlı Hakları konulu

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR 42. DÖNEM MALİ RAPOR 493 494 Aktifler (Varlıklar) TMMOB EMO AYRINTILI BİLANÇO (TL) I- DÖNEN VARLIKLAR 266.997,81 A HAZIR DEĞERLER 266.497,81 01. Kasa 1.179,07 1.179,07 02. Alınan Çekler 03. Banka 138.921,58

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. TANIMLAR 28 İKİNCİ BÖLÜM AYIPLI MAL VE HİZMET TÜKETİCİNİN

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ ARALIK AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ ARALIK AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK A HABER TV ARKA PLAN PROGRAMINDA ERKAN 01.12.2016 21:00 ANKARA TAN'IN CANLI YAYIN KONUĞU OLDUM 5 FETÖ/PDY DARBE GİRİŞİMİNİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU OLARAK TÜRKSAT AŞ. GENEL 02.12.2016 10:30 ANKARA

Detaylı

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 yılı Ankara ilinde bulunan Anadolu Liseleri kontenjanları ve Ankara ili Anadolu Liseleri taban ve tavan puanları. İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kont.

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU MALİ TABLOLAR TAHMİNİ BÜTÇE

DENETLEME KURULU RAPORU MALİ TABLOLAR TAHMİNİ BÜTÇE Denetleme Kurulu Raporu Genel Yetkili Sendika 2011-2014 Dönemi 5. OLAĞAN GENEL KURULU DENETLEME KURULU RAPORU MALİ TABLOLAR TAHMİNİ BÜTÇE EĞİTİM-BİR-SEN 5 OLAĞAN GENEL KURULA SUNULACAK DENETLEME KURULU

Detaylı

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 27 Şubat 2008 Üyemiz H. Mehmet Mısırlı ya Meslekte 50. Yıl Plaketi verildi. 04 Mart 2008 Bilgisayar Mühendisi üyelerimizle toplantı 13 Mart 2008 Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

DÖNEM MALİ RAPOR

DÖNEM MALİ RAPOR 19. 25. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 24.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2014 ile 2015 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor Hukuki Rapor 267 Hukuki Rapor 268 40. Dönem Çalışma Raporu Hukuki Rapor 269 40. Dönem Yönetim Kurulumuz 39. Dönemden gelen ve 2006-2007-2008 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 47

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 02.11.2009 RAPOR NO : 2009/5 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 02.11.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 13 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR 20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 23.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2012 ile 2013 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bartın I. Sektörel

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM Tüketici haklarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte hukuk sistemine ilk kez giren pek çok düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Aidatsız

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

basında odamız Aralık Aralık /

basında odamız Aralık Aralık / b a s ı n d a o d a m ı z Aralık 2006 Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR ın, LPG piyasasındaki firmaların bu piyasada görev yapan personelin eğitimleri konusunda yeterli duyarlılığı göstermemelerine

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili Tercih Kodu 59364 56380 60103 59431 Okul Adı AKYURT / Akyurt ALTINDAĞ / Altındağ Gazi ALTINDAĞ / Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun ALTINDAĞ / Altındağ Mehmet Akif Ersoy Okul Türü ALTINDAĞ / Ankara 59547 ALTINDAĞ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166 MALİ RAPOR 166 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 8.504,26 Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05 2. ALINAN ÇEKLER Takastaki

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULACAKTIR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 03.06.2015 tarih ve 27 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 09.06.2015 tarih ve

Detaylı

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ CANSEL ÇAĞLAR'DAN BORSAMIZA ZİYARET (05.01.2016) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Yeni Şube Müdürü

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı