Kamu Yararına Çalışan Dernektir. (Bakanlar Kurulıfnun tarih ve 04/7251 Savılı Kararı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Yararına Çalışan Dernektir. (Bakanlar Kurulıfnun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Savılı Kararı)"

Transkript

1 Tüketici Haklan Derneği Kamu Yararına Çalışan Dernektir (Bakanlar Kurulıfnun tarih ve 04/7251 Savılı Kararı) TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 8. OLAĞAN GENEL KURULU 7. D Ö N E M M ERK EZ YÖ NETİM K U R U LU ÇALIŞMA RAPORU (16 Kasım Aralık 2005) Tarih: 24 Aralık 2005 Cumartesi Saat: 10:30 Yer: TÜRK - İŞ Konferans Salonu Bayındır Sokak No: 10 Kızılay -ANKARA

2 7. DÖN HM GEN EL M ERKEZ YÖN ETİM KURULU YÖNETİM KURULU Turhan ÇAKAR Sinan VARGI Ergün KILIÇ Ham dullah YILDIZ Burhan ÇELİK Ferda HEKİM CÎ Fatma DOĞAN Neval Çavlin Ferihan S. A zatlıoğlu Genel Başkan G enel Başkan Yardım cısı Genel Sekreter Genel Saym an Üye Üye Üye Üye Üye DENETİM KURULU O.Zeki TÜ R K SEV EN Hüseyin Y ILDIRIM Ali SELVİ O NUR (D İSİPLİN ) KURULU İsmet Ö ZTU NALI Ekrem CAN DA N Derman BOZTOK Ahmet Dursun Y ILM AZ Hakan REYHAN T Ü K E T İC İ H A K L A R I D E R N E Ğ İ G E N E L M E R K E Z İ A ta tü r k B u lv a r ı, E m ek İşh a n ı ( G ö k d e le n ) N o: 9 5 K at: 8 O d a N o: 804 K ızıla y / A n k a ra T el: , , , F ak s: E -P o sta : thd(n tu k e tic ih a k la r i.o r g.tr th d a n k a ra (a h o tm a il.c o m

3 GENEL MERKEZ TARAFINDAN OKULLARA V ERİLEN KONFERANSLAR KONUSU: Tüketici Haklan. Tüketici Bilinci,Hak Arama Yolları.Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDÖ), Gıda, Elektromanyetik Kirlilik- Baz İstasyonları- Cep Telefonları. AŞTİ ve ASKİ U ygulam alar, Yerli Malı Kullanımı. Sigara, Aldatıcı-Yanıltıcı ve İstismar Edici Reklamlar Sıra Konferans Tarihi Konferans Verilen Okulun Adı Katılan Öğrenci Sayısı Ahmet Adnan Saygın Müzik Okulu Atılım Koleji Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Kılıç Ali Paşa İlköğretim Okulu Kütükçü Alibey ilköğretim Okulu ODTÜ Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulu Otelcilik Meslek Lisesi Atatürk Lisesi Tevfik Ünsal İlköğretim Okulu Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Süleyman Demirci Anadolu Lisesi Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu Mehmet Memişoğullan İlköğretim Okulu 375 ( 2 oturum) Hüseyin-Güllü Ceylan İlköğretim Okulu Seyranbağlan İlköğretim Okulu Yahya Kemal Lisesi ( 2 oturum) Yıl Lisesi Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Kimya Meslek Lisesi Yahya Galip İlköğretim Okulu Yeni Turan ilköğretim Okulu Bilgi İlköğretim Okulu ODTÜ Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Fakültesi Atatürk Lisesi (Ziyaret) Kılıçasian Lisesi Dedeman İlköğretim Okulu Mehmet Teziç Can İlköğretim Okulu Kılıç AliPaşa İlköğretim Okulu Perihan İnan İlköğretim Okulu ODTÜ Koleji Pursaklar Anadolu Lisesi Teğmen Kalmaz ilköğretim Okulu Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu Ankara Atatürk Lisesi Haşan Ali Yücel İlköğretim Okulu Evrensel Koleji Nurettin Ersin İlköğretim Okulu Batıkent Mobil Lisesi Misakı Milli İlköğretim Okulu Türkiye Sağlık İşçileri İlköğretim Okulu Orhangazi İlköğretim Okulu Şenlik İlköğretim Okulu Sabiha Şaşmaz İlköğretim Okulu Maya Koleji Yenilik İlköğretim Okulu Kılıç Alipaşa İlköğretim Okulu Ömer Seyfettin Lisesi Sokullu Mehmet Paşa Lisesi 200 Toplam 7750 öğrenciye ve 300 öğretmene konferans verilmiştir. Demeğimiz tarafından okullarda verilen konferanslann büyük bir çoğunluğu Demeğimiz üyesi Yalçın YILANCI tarafından verilmiştir. 1

4 D E R N E Ğ İM İZ G EN E L M E R K E Z İ TA RA FIN D A N Ç E Ş İT L İ K U RULU ŞLA RA V ERİLEN K O N FER A N SL A R KONUSU: Tüketici Hakları, Tüketici Bilinci,Hak Arama Yolları,Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO), Gıda, Elektromanyetik Kirlilik- Baz İstasyonları- Cep Telefonları, AŞTÎ ve ASKİ Uygulamaları, Yerli Malı Kullanımı, Sigara, Aldatıcı-Yanıltıcı ve İstismar Edici Reklamlar TA R İH K O N FER A N S V E R İL E N K URULUŞ K A TILA N K İSİ Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği Cumhuriyetçi Kadınlar Birliği Dem Oran Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi T.K.İ. ( Türkiye Kömür İşletmeleri) Hava Ulaştırma Birliği / Etimesgut Hekimhan Köylü Demeği Kardelen M ahallesinde / Batıkent Diyanet Vakfı Kadın K ollan E.İ.E M altepe Vergi Dairesi C.H.P. Çayyolu Temsilciliği Çiğdem Halk Eğitim Batıkent Girişimci Kadınlar LÖSEV LÖSEV Hüseyin Gazi Kültür Merkezi Bağımsız Cumhuriyet Partisi CHP Çankaya İlçe Teşkilatı ADD Batıkent Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi 35 Konferanslara toplam 867 kişi katılmıştır. 2

5 Ç E Ş İT L İ K U R U LU ŞLA R LA YAPILAN O R T A K E T K İN L İK L E R T A R İH KONUSU Nasıl Bir Belediye Yönetimi ve Nasıl Bir Başkent İstiyoruz Konulu Basın Toplantısı H A N G İ k u r u l u ş l a r l a Y A PILD IĞ I Şehir Plancıları Odası Platformun Yapacağı Etkinliklerin Değerlendirilmesi Platform Yapacağı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Tanm Ormancılık Gıda ve Çevre Platformu Tarım Ormancılık Gıda ve Çevre Platformu Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Konulu Panel A nkara da Toplu Taşım Ücretlerine %33 Oranında Yapılan Zamma Karşı Basın Toplantısı Pankobirlik Ankaram Platformu A nkara da Toplu Taşım Ücretlerine %33 Oranında Yapılan Zamma Karşı Ortak Mücadeleyi Başlatan Basın Toplantısı A nkara daki Toplu Taşım Ücretlerinin Diğer Ülkelerin Başkentlerinin Toplu Taşım Ücretleri İle Karşılaştırıldığı Basın Toplantısı A nkara daki Toplu Taşım Ücretleri Nedeniyle Kadınların Daha Çok Mağdur Edildiğine İlişkin Basın Toplantısı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünlere (GDO) Hayır Platformunun Ankara Bölge Toplantısına Katılım Sağlandı Ankaram Platformu Ankaram Platformu Ankaram Platformu G D O ya Hayır Platformu Platformun A nkara da yapılan 2.Eşgüdüm Toplantısına katılım sağlandı Ayrıca, Platformun G D O lara ilişkin Düzenlediği Foruma Konuşmacı olarak Katılım Sağlandı Gıda Maddeleri Satan İşyerleri, Kahvehaneler, ve Kuaförlerin Denetlenmesi Çalışmalarına Katılım Sağlandı A nkara da GDO Üreticilerini ve Satıcılarını GDO Politikalarını Açıklamaya Davet Eden Basın Toplantısına Katılım Sağlandı G D O ya Hayır Platformu Çankaya Belediyesi-TÜDEF Esnaf Odaları G D O ya Hayır Platformu 3

6 Platformun Düzenlendiği Canavar Balon Turu Etkinlikleri Kapsamında Ankara Abdi İpekçi Parkında ki İmza Kampanya İle Basın Açıklamasına Katılım Sağlandı. Platformu Temsilen Tarım Ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü İle Görüşen Heyette Yer Alındı. TBMM Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit KİRİŞÇİ'yi Ziyaret Ederek Platform Çalışmaları Hakkında Bilgi Veren Heyet Arasında Yer Alındı. G D O ya Hayır Platformu G D O ya Hayır Platformu Platformun A nkara da Yaptığı Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Hakkındaki Görüşlerini Açıklayan Basın Toplantısına Katılım Sağlandı. Açıklamanın Ardından Canavar Balon Kampanyası Sırasında Toplanan 100 Bin İmzayı TBMM Dilekçe Komisyonuna Teslim Eden Heyette Yer Alındı. A nkara daki Ulaşım Zammının Geri Alınmasıyla İlgili Basın Toplantısı Ziraat Mühendisleri Odasında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelerine Biyogüvenlik Yasa Taslağı Hakkında Brifing Veren Platform Temsilcileri Arasında Yer Alındı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel M üdürlüğünde Ulusal Biyogüvenlik Yasa Taslağı İle İlgili Düzenlenen İstişare Toplantısına Katılım Sağlandı. 1.Ulusal Tanm Onnancılık Gıda ve Çevre Kurultayı Organik Ürünlerle İlgili Stand Açılması G D O ya Hayır Platformu Ankaram Platformu G D O ya Hayır Platformu G D O ya Hayır Platformu Tarım Onnancılık Gıda ve Çevre Platformu Çankaya Belediyesi 4

7 Ç E Ş İT L İ K U R U L U ŞLA R IN D Ü Z E N L E D İĞ İ VE D E R N E Ğ İM İZ G E N E L M E R K E Z İN İN K O N U ŞM A C I O L A R A K K A T IL D IĞ I VE T E M S İL E D İL D İĞ İ P A N E L, S E M P O Z Y U M, S E M İN E R VE D E Ğ E R L E N D İR M E T O P L A N T IL A R I T A R İH D Ü Z E N L E Y E N K U R U L U Ş E T K İN L İĞ İN T Ü R Ü Tarım ve K öyişleri Bakanlığı Toplantı T an m ve K öyişleri Bakanlığı Toplantı M illi Prodüktivite Merkezi Panel Tarım ve K öyişleri B akanlığı (Tarımsal Ür.ve Gel. Gn.M d.) Tarım ve K öyişleri B akanlığı Toplantı CHP Ankara İl Örgütü Panel T an m ve K öyişleri Bakanlığı Değerlendirm e Toplantısı Değerlendirm e Toplantısı (Tarımsal Ür.ve G el. G n.m d.) A nkara Barosu Panel TBM M D ilekçe Kom isyonu D eğerlendinne Toplantısı U TEST /O D TÜ -BİLTİR Toplantı Enerji Piyasası D üzen lem e Kurulu Türkiye Seyahat A centaları B irliği D eğerlendirm e Toplantısı Toplantı K O N U S U U lusal B iyogü vcn lik Ç erçevelerinin G eliştirilm esi U lusal B iyogüven lik Ç erçevelerinin G eliştirilm esi K üreselleşm e ve AB Sürecinde N için Yerli M alı Organik Tarım Kanunu U lusal B iyogü ven lik Ç erçevelerinin G eliştirilm esi Ç ağdaş k en tleşm e Sürecinde N asıl B ir Ankara O rganik Ürün Ç eşitliliği Hakkında Ç alışm a Grubu T oplantısı Y eni T üketici Y asası B iyogü ven lik Y asa T aslağı Ürün D en etim i, Ürün Sorum luluğu A B tarafından destek len en B ilgi Köprüleri Projesi K apsam ında T üketicilerin bilinçlendirilm esine yönelik Eneıji Politikaları B ö lg e Seyahat acentalan arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirm ek am acıyla düzenlenen aylık yem ekli toplantı Antalya Valiliği Tarım İl Md. Panel G enetiği D eğiştirilm iş Ürünler (GDO) Biyologlar D em eği ve ATO Panel Sağlık Bakanlığı Kongre Y ayed Y erel Y ön. Ar. Y ardım D erneği B aşbakanlık D.P.T. Gıda, Kimya, Ziraat Müh. Od. Toplantı Ankara Ün. V eterinerlik Fakültesi Panel E skişehir M akine M üh.o d. Yerli Malı D esteklem e D em eği D eğerlendirm e T oplantısı Sem pozyum Panel Panel Yerli Malı D esteklem e D em eği Panel G enetiği D eğiştirilm iş Ürünler (G D O ) Sorun mu Ç özüm mü Tütün K ontrolü Ç erçeve Antlaşm ası B ölge K alkınm a Ajansları E -D önüşüm Projesi D ünya G ıda G ünü S em pozyum u T üketicilerin B ilgilen m e Hakkı S ağlıklı G ıda, Sağlıklı H ayvan, S ağlık lı İnsan VI. U lusal Ö lçü m bilim K ongresi Dünden B ugüne Y erli Malı Ü retim ve Tüketim D ünden B u güne Y erli Malı Üretim ve Tüketim Bilinci 5

8 DERNEĞİMİZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI TARİH TV PROGRAMININ ADI Kanal A ( Hayatın Rengi) TRT-2 ( Flaber Programı) TRT-1 ( Haber Programı) TRT-2 ( Güncel Program) Kanal A ( Hayatın Rengi) Kanal B Kanal B Kanal B Kanal B Kanal A ( Hayatın Rengi) Kanal B Kanal B TGRT Kanal B TRT ( 9.Senfoni) ATV ( Siyaset Meydanı) Kanal B Kanal B TRT Kanal B Kanal B Kanal B TRT Kanal B Kanal B ( Bir konu. Bir Konuk) Kanal B TRT Kanal B Kanal B Doğa Radyo Star TV ( Günaydın Türkiye) Kanal B TRT ( Bu Toprağın Sesi) Kanal B Kanal B Kanal B SK Y TV. KONUSU Yerli Malı Kullanımı ve Önemi Kaçak Elektrik Kullanımı ve Elektrik Fiyatları Kaçak Elektrik Kullanımı ve Elektrik Fiyatları Gıda-denetimi. Gıda sağlığı ve Tüketici Haklan Baz İstasyonları Tüketici Kültürü, Tüketim Toplumu, Tüketici Bilinci, Bilinçli Tüketim Reklamla, Marka Bağımlılığı, Markalann Tüketiciler Üzerinde Etkisi Bilinçli Tüketici Alış-Verişte Nelere Dikkat Etmeli Cep Telefonlan Ev Kazalan - Ev Kazalarında Alınması Gereken Önlemler Kredi Kartlan ve Cep telefonlan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler Kiracı - Ev Sahibi İlişkileri Avrupa Birliği-Türkiye Tüketici Flaklanna Yönelik Uygulamalar Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) ve Hormonlu Ürünler Kredi Kartlan Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Bayram Alışverişleri Özel Günler Tüketimi Nasıl Körüklüyor Tüketici Haklan, Bilinci, Kültürü, Anlayışı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun AB ve Türkiye de Tüketici Haklan ( CE- Kredi Kartlan-Ürün Güvenliği) Tüketici Haklan Kapıdan Satışlar - Ayıplı Mal ve Hizmetler Kredi Kartları Yasa Çalışmalan Kapıdan Satışlar Sahte Gıdalar AŞTİ de Servis Araçları Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Tüketici Mahkemeleri Bal Zirvesi ve Sahte Bal Güzellik Salonu ve Sağlık Sorunlan Baz İstasyonlan Giysi, Tekstil Ürünlerinde Boyar Maddelerinin Sağlık Üzerindeki Etkileri Kredi kartlan 6

9 DERNEĞİMİZİN TELEV İZYONLAR İLE YAPTIĞI RÖPORTAJLAR Tarih KANAL ADI KONUSU TRT İstanbul TV. Demeğin tanıtımı, açtığımız ve açacağımız davalar, yapılan ve yapılacak çalışmalar, gündemimizde ki öncelikli konular TRT Haber Dairesi Baz istasyonları Hakkında Yargıtay ın Onama Kararı Üzerine Yapılan Röportaj TV8 ( Erkan Tan) Sigaraların sağlığa Zararlı Olması ve Sigara Fiyatları Konusundaki Uygulamalar TV8 (Erkan Tan) 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü TRT-2 ( İşgücü Programı) Standardizasyon - TSE Belgeli Ürünler TRT-2 ( Bu Toprağın Sesi) Transgenik ürünler - Tüketiciler Bilinçli mi? Demek Ne Yapıyor? CNN-Türk Sigaraların Üzerindeki Yasal Uyan Yazılan Ne Kadar Etkilidir? TV 5 TCD D deki Sigorta Sistemi Ulusal Kanal Hızlı Tren Cinayeti Ulusal Kanal Hızlı Tren Cinayeti Sorumlulan Hakkında Suç Duyurusu Samanyolu TV. Tanm İlaçlan SHOW TV. Giysilerin Boyanmasında Kullanılan Plastisol Türü Boyalarla, Subazlı Boyaların Karşılaştırılması SHOW TV. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar TRT Y T L ( Yeni Türk Lirası) ATV Su Faturalan ve Su Sayaçlan TGRT Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) TRT Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) STV Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Kanal A Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) SHOW TV. ASKİ Su Sayaçları ve Faturaları TRT KDV İndiriminin Fiyatlara Yansıyıp Yansımaması TRT KDV İndiriminin Fiyatlara Yansıyıp Yansımaması TV5 Ulaşım Zammı SHOW TV. Enerji İçecekleri Kanal B Atıksu Bedelleri Sabah Gazetesi Ulaşım Zamları TRT Tanıtma ve Kullanma Klavuzları ( Maltepe Pazarında Satıcılarla) Kanal B Sigara Hakkında Kanal B Otomobil Hakkında TRT3 Sahte Bal Kanal B Kredi Kartlan Kanal B Diyet Gıdalar ve Eneıji İçecekleri Kanal B Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) İzmir Star TV Eneıji İçecekleri Ulusal Kanal Ankara da Su Kesintisi ve Kolera Sorunu Kanal 6 Cep Telefonlan Ulusal Kanal Su Sayaçlan TRT 1 Enerji İçecekleri Kanal B Kapıdan Satışlar Avrasya TV. AŞTİ deki Servis Araçlan Medya Grubu Cep Telefonlan 7

10 DERNEĞİMİZİN KATILDIĞI RADYO KONUŞMALARI VE PROGRAMLARI TARİH RADYO KANALI KONUSU Ankara Radyosu Kanunun Getirdiği Yeni Haklar ve Ayıplı Mal ve Hizmetler Sizin radyonuz Seçimlere Giderken THD Olarak Belediye Başkan adaylarında beklentilerimiz Ankara Radyosu 15 Mart Dünya Tüketici Haklan Günü. Kapıdan Satışlar TRT Ankara Radyosu Tüketici Hakları Alem FM Kredi kartları. Hızlı tren TRT Ankara Radyosu Kredi Kartları TRT Trabzon Radyosu Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO) Ekin Radyosu Tüketici Haklan ve Hak Arama Yollan TRT Yurtdışı Yayınları Gıda Denetimi. Gıda Güvenliği, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO) TRT Trabzon Radyosu Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO) TRT Trabzon Radyosu Kredi Kartlan TRT Trabzon Radyosu Kapıdan Satışlar TRT FM Ankara Tüketici Haklan Sizin Radyonuz ASKİ Su Faturalan ve Sayaçlar Hakkında Radyo Anadolu Su Sayaçlan ve Faturalan. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler (GDO). Bankacılık Hizmetleri, Kredi kartlan Polis Radyosu Tüketici Sorunlan Polis Radyosu Ayıplı Mal ve Hizmetler Radyo D Enerji İçecekleri Polis Radyosu Isınma Cihazlarının Satın Alınması, kullanılması Polis Radyosu Taksitli Satışlar Polis Radyosu YTL ve TL Hakkında - Etiket ve Fiyat listeleri Polis Radyosu Enerji İçecekleri Polis Radyosu Gıda Terörü TRT Ankara Radyosu Tüketici Plaklarının Ülkemizdeki Durumu Polis Radyosu Kredi Kartlan Polis Radyosu Çeşitli Şikayetler ve Çeşitli Konularda Hak Arama Yollan Polis Radyosu Baz İstasyonlan Polis Radyosu Ürün Güvenliği Ankara Radyosu Sahte Rakılar Sizin Radyonuz Servis Araçları - Ulaşım Zammı Polis Radyosu Biyogüvenlik Yasa Tasansı Polis Radyosu İndirimli Satışlar - AŞTİ servis Araçlan Polis Radyosu Yerli Malı Kullanımı Polis Radyosu Aldatıcı, Yanıltıcı, İstismar Edici Reklamlar Polis Radyosu Devre Tatil - Paket Tur Polis Radyosu Konut Yapı Kooperatifleri Polis Radyosu Kadın ve Tüketim Moral FM A ŞTİ de Servis Araçlan Polis Radyosu Tüketici Haklan, Tüketici Sorunlan, Kredi Kartlan, Ayıplı Hizmetler, Garanti Uygulamalan ve Satış Sonrası Uygulamalar Polis Radyosu Tüketici Hakları ve Hak Arama Yollan Polis Radyosu Tüketiciler ile İlgili Temel Kavramlar Polis Radyosu Kredi Kartlan Dicle Haber Ajansı Su Sayaçlan Polis Radyosu Cep Telefonlan Polis Radyosu Elektromanyetik Kirliliğin Sağlık Üzerindeki Etkileri Polis Radyosu Kapıdan, Kampanyalı, Taksitli Satışlar Polis Radyosu Garanti ve Satış Sonrası Servis Hizmetleri Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Diyarbakır Radyosu Tüketiciler Haklannı Ne kadar Biliyor Polis Radyosu Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri ile Tanıtma Kılavuzu Uygulamaları Marmara FM Helal Gıda - Haram Gıda Polis Radyosu Isıtıcı. Elektrikli ve Aydınlatma Cihazlannın Seçimi ve Kullanımı 8

11 Sizin Radyonuz Hilal FM Polis Radyosu Polis Radyosu TRT 1 Radyosu Polis Radyosu Gazi Radyo Polis Radyosu A SK İ'nin Su Sayaçlarına Yönelik Uygulamaları Helal Gıda Haram Gıda Isıtıcı, Elektrikli ve Aydınlatma Cihazlarının Seçimi ve Kullanımı Gıda M addelerinin Satın Alınması ve Kullanılması Sigara ve Reklam Yerli Malının Ülkemizdeki Tarihçesi ve Önemi Tüketici Hakları. Dem eğin Tanıtım ı, Tüketici Şikayetleri Gıdaların Satış Yerleri ve Evlerde Saklama Koşulları DERNEĞİMİZİN GAZETE VE DERGİLERLE YAPTIĞI RÖPORTAJLAR TARİH GAZETE/DERGİ ADI KONUSU Zaman Gazetesi Bilgi Edinme Hakkında Kanun Zaman gazetesi Hipermarketlerde Alışveriş Sabah Gazetesi Tüketici Sorunları ve Şikayetleri Zaman Gazetesi Baz İstasyonları Anka Haber Ajansı Baz İstasyonları Sabah Gazetesi Ekmeğin Ambalajlanması Cumhuriyet Gazetesi Ekmeğe Katılan Katkı Maddeleri Çağ Ankara Gazetesi Baz İstasyonları Zaman Gazetesi Buzdolabı ve Kombi Cihazlarının Arızalanması Durumunda Tam ir Süreleri Hakkında Tercüm an Gazetesi Kredi Kartlan Cumhuriyet Gazetesi O kullar Açılırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yeni Çağ Gazetesi Yasaklanmış ilaçlar Gazete Ankara ASKİ Su Sayaçlan Sabah Gazetesi ASKİ Su Sayaçlan Cumhuriyet Gazetesi EGO Doğalgaz Fiyat Politikaları Dünya Gazetesi Enerji İçecekleri Zaman Gazetesi Reklamlar Evrensel Gazetesi Enerji İçecekleri Sabah Gazetesi Ankara ve Belediyeyi İlgilendiren Konularda Demeğin Yaptığı Girişimler, Nasıl Bir Ankara istiyoruz? Vatan Gazetesi Kiracılarla İlgili Yapılacak Yasal Düzenlemeler Gazete Ankara Atıksu Bedelleri Milliyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçlarının K aldınlması Başkent Haber Anzalı Sayaçlar Y.Şafak Gazetesi Enerji İçecekleri Milli Gazete Enerji İçecekleri Cumhuriyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçları Hürriyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçları Milliyet Gazetesi AŞTİ Servis Araçlan Gerçek Hayat Tel ekom Sabah Gazetesi Doğalgaz Satışı Birgün gazetesi Doğalgaz Satışı Zaman Gazetesi Atıksu Bedelleri Tempo Dergisi Sahte Rakı Cumhuriyet Gazetesi Su, Elektrik. Kesintileri Zaman Gazetesi Enerji İçecekleri Dünya Gazetesi Enerji İçecekleri Vatan Gazetesi Eneıji İçecekleri Cumhuriyet Gazetesi Enerji İçecekleri Sabah Gazetesi Yeni Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı -Yol Kenanna Parkeden Otolardan Vergi Alınması İstanbul Dergi Enerji İçecekleri 9

12 Med-Land Ankara Gazetesi Etik Haber Gazetesi The New Anotolia Sabah Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Milliyet Gazetesi Akşam Gazetesi Sabah Gazetesi Milliyet Gazetesi Gazete Ankara Enerji İçecekleri Demeğe Gelen Şikayetler Demek Çalışmaları ASKİ Uygulamaları ASKİ Uygulamaları ASKİ Uygulamaları Kapıdan Satışlar Kredi Kartlan Tuzruhu ve Çamaşır Suyunun Kanşması Sonucu Ölen Kişiler Hakkında Soba Zehirlenmeleri ASKİ Su Sayaçlan BASIN TOPLANTILARI VE BASIN AÇIKLAMALARI TARİH KONUSU Yargıtay ın Önündeki Baz İstasyonları Ev Kazaları Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalarla ilgili Forum Hızlandınlmış Tren Cinayeti Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Hakkında ( Çankaya Belediyesi ve Nükleer Tehlikeye Karşı Banş ve Çevre için Sağlıkçılar demeği İle Ortaklaşa) A SKİ'ye kademeli Fiyat uygulaması, faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi, faturalara atık su bedeli dışında ayrıca çevre temizlik vergisinin de eklenmesi, ön ödemeli sayaç kullanımının iptali ve yürütmenin durdurulması konusunda Derneğimizce Danıştay a dava açılması Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünler ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği Demeğimizin açtığı toplatma davası karşısında Mercedes B enztürk A.Ş. tarafından Tüketici Haklan Demeği Genel Başkanı Hakkında açılan 100 milyar Tl. tutarında tazminat davasının İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesince reddine ilişkin basın toplantısı Toplu taşıma ücretlerine yapılan %33 zam ( Şehir Plancılan Odası Ankara Şubesiyle Ortaklaşa) Ankara Şehir içi toplu taşım ücretlerine yapılan zam karannın iptali ve yürütmenin durdurulması için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde Dava Açılması Ankara Şehir İçi Toplu Taşım Ücretlerine Yapılan Zam Kararının Geri Alınması İçin Çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ile Ortaklaşa Basın toplantısı Ulaşım Zammına Karşı İmza Kampanyası Standına Yasaklama hakkında Ankaram Platformu ile Basın toplantıları Tarihinde Yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Redbull eneıji içeceği formülü aynen kullanılarak tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ in Danıştay'ın kararma, hukuka ve tüketicinin sağlık hakkına aykın olması nedeniyle iptal edilmesi, halk sağlığı açısından risk taşıması nedeniyle de dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulması için derneğimizce Danıştay da dava açılması Ankara Büyükşehir Belediyesi ne bağlı Ulaşım Koordinasyon M erkezi'nin (UKOME) aldığı Karar gereğince, ücretsiz servisler kaldırılarak, onun yerine ücretli bir sistemin getirilmek istenmesi hakkında Basın Toplantısı Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda Ulaşım Koordinasyon Merkezi nin (UKOME) şehirlerarası yolculuklarda AŞTİ ye geliş gidişler için ücretsiz servis araçlarının kaldırılmasına yönelik Kararının iptali için saat 09:00'da dava açılması Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından AŞTİ deki servis araçlarının kaldırılması karan üzerine Derneğimizce karann iptali için açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan bu kararın Rekabeti ortadan kaldırması nedeniyle, bugün. Tüketici Hakları Demeği olarak Rekabet Kurumu na başvuruda bulunulması hakkında Basın Toplantısı 10

13 IX Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiği halde ücretsiz servis hizmetlerinin başlatılmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesince çeşitli engeller konulması hakkında basın toplantısı Bakanlığın 04^ tarihinde yayımladığı özü itibariye aynı olan yeni bir Tebliğ hakkında da Demeğimizin açtığı ikinci dava sonucunda. Danıştay tarafından tarihinde yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi hakkında basın toplantısı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından haber verilmeden tüketicilerin mekanik sayaçları sökülerek yerine ön ödemeli, kartlı, elektronik sayaç takılmakta ve tüketicilerden 300YTL ( 300 Milyon TL) istenmektedir. Bu nedenle. ASKİ nin bu uygulamasının iptal edilmesi için Demeğimiz tarafından Ankara idare Mahkemesinde dava açılması hakkında basın toplantısı Helal Gıda - Haram Gıda hakkında Basın toplantısı Kayıtdışı cep telefonları hakkında Basın Toplantısı DERNEĞİMİZİN DÜZENLEDİĞİ PANELLER TARİH KONUSU Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Yaşamımızı Güvenceye Alabilecek mi? Kredi Kartlarında Tüketici Sorunları ve Çözüm Önerileri ŞUBELERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ GENEL MERKEZİMİN KATILDIĞI ETKİNLİKLER TARİH ŞU BEM İZİN ADİ THD Malatya Şubesi TÜRÜ Panel KONUSU Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünlerin (GDO) Ürünlerin Sağlık,Çevre ve T anm Üzerindeki Etkileri THD Marmaris Şubesi THD Manisa Şubesi Panel Şenlik ve Konferans Genetik Yapısı Değiştirilmiş Ürünlerin (GDO) İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri Yerli Malı Kullan. Kullandır KOMİSYON ÇALIŞMALARI Bu dönem, belirlenen programlar kapsamında, güncel gelişmeler ve oluşan sorunlar doğrultusunda aşağıdaki komisyonlarımız tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır. 1. Tüketici Hukuku ve Mevzuat Komisyonu Saliha K1ZILOĞLU Burhan ÇELİK Songül ERCAN Şebnem AKİPEK Selda Emre AKKAN AT Gülizar BALCI Işıl IŞIK Hümeyra DURAN Meltem Yetkin TEMURER Behçet BIÇAKÇI 11

14 Evrim DOST N.Gürhan AYDIN İbrahim MERTTÜRK Şule TURALIOĞLU Mahmut Fevzi ÖZLÜ ER Halil İbrahim ALIÇLI Firuzan Derya COŞKUN Tüketici Hukuku ve Mevzuat Komisyonumuz. Derneğimizin açacağı ve açtığı davaların değerlendirilmesi, hazırlıklarının yapılması,demeğimizin açtığı ve Demeğimize açılan davaların takip edilmesi gibi önemli çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Bununla birlikte, tüketici mevzuatı ve tüketicilerle ilgili çeşitli uygulamalar ile Genel Merkezin yaptığı çalışmaların hukuksal boyutu hakkında görüşler oluşturmuş ve bu çalışmalara katkıda bulunmuştur. 2. Gıda Komisyonu Güler DİZDAR Osman ÖZGÜN O rai ERGÜNEŞ Süleyman AKDEMİR Ali KAYGISIZ Dr. Nüvit SOYLU Alaattin UYSAL Ayda KÜÇÜK. Genel Merkezin gıda konusunda yaptığı çalışmalarda ve girişimlerde Gıda Komisyonumuzun önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu dönem, genetik yapısı değiştirilmiş ürünler, enerji içecekleri, gıda katkı maddeleri, 5179 Sayılı Gıda Kanunu, gıdaların satın alınması ve saklanmasında dikkat edilecek noktalar gibi konularda Gıda Komisyonumuzun önemli çalışmaları ve katkıları olmuştur. Bununla birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Gıda Kanunu kapsamında oluşturduğu ihtisas komisyonlarına TÜDEF ve Derneğimiz adına katılmakta ve bu katılımın organizasyonunu yürütmektedir. Diğer taraftan, gıda konusunda başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı ilgili Genel Müdürlüklerin düzenlediği toplantılar ve çalışmalar ile diğer çeşitli kamu ve meslek kuruluşlarının düzenlediği toplantılara TÜDEF ve THD adına katılan ve katılmakta olan Gıda Komisyonumuz önemli sorumluluklar yüklenmekte ve katkılarda bulunmaktadır. 3. Enerji Komisyonu A rif KÜNAR Abdülhalim DAL Kenan IŞIK Behçet BAŞKENT Gökhan AKYAVAŞ Aytekin ÇAKIR Metin ÇETİNKAYA Fatih KAYMAKÇIOĞLU Kemal ULUSALER Yunus ARIKAN Enerji komisyonumuz, bu dönem önemli bir çalışma yapmış ve başarıya imza atmıştır. Konutlarda Eneıji Tasarrufu ( Isıtma Sistemleri, Elektrikli Ev Aletleri ve Aydınlatma Cihazlarının Seçimi, Kullanımı ve Tüketici H aklan)" adlı kitapçığı hazırlamış ve bu kitapçığın basımı için Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programına başvuruda bulunulmuştur. Alınan destek ile 50 bin adet kitapçık basımı sağlanmıştır. 4. Dış ilişkiler Komisyonu Nüvit SOYLU Yüksel DİZDAR Dış ilişkiler Komisyonumuz yeniden yapılanmakta olup, bu dönem yapılan yazışmalarda ve çalışmalann takip edilmesinde Demeğimiz ve Komisyon adına Nüvit SOYLU ve Yüksel DİZDAR arkadaşlarımız önemli katkılarda bulunmuştur. 12

15 5. Çevre Komisyonu Prof.Dr. Turhan USLU İsmet ÖZTUNALI Metin ÇETİNKAYA Ayda Küçük Dr. Nüvit SOYLU Mehmet DÜZGÜN Remziye Günay ERYILMAZ Sabiha ÖZALP Dr.Sarp ÜNER Prof.Dr.Sücaatin KIR1MHAN Ergin DUYGU Biyogüvenlik Yasa Tasarısına ilişkin çalışmalar ile Tarım, Ormancılık, Gıda ve Çevre Platformu nun yaptığı çalışma ve etkinliklere Demeğimiz adına katılım sağlanmış, katkılar yapılmış ve Demeğimiz temsil edilmiştir. DERNEĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR 1- İmalat ve tasarım hatalı şehirlerarası 0403 Mercedes otobüslerinin toplatılmasına ilişkin 2001 yılında açılan dava.dava devam etmektedir. 2- Yüksek limit değerlerine sahip enerji içeceklerine yönelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ in iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin 2004 yılında açılan birinci dava. Tebliğin yürütülmesine karar verilmiş olup, dava halen devam etmektedir. 3- Yüksek limit değerlerine sahip olan enerji içeceklerine yönelik tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2005/7 nolu Tebliğin iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin 2005 yılında açılan ikinci dava Tebliğlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, dava halen devam etmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından piyasadaki enerji içeceklerinin toplatılmasına karar verilmiştir. Ancak, gerek piyasada gerekse de ilgili firmaların elinde çok yüksek miktarda yüksek limitli enetji içeceği bulunmaktadır. 4- Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü tarafından birlik ve beşlik toplu taşım kartlarında üç kez binme hakkının kaldırılmasının iptal edilmesine ilişkin 2002 yılında açılan dava devam etmektedir. 5- Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan sudaki kademeli fiyat uygulamasının. 45 günlük okuma döneminin çevre temizlik vergisinin ve kartlı, ön ödemeli sayaç uygulamasının iptal edilmesi ve yürütülmesinin durdurulması hakkında 15 Ekim 2004 tarihinde açılan dava halen devam etmektedir. 6- Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşım araçlarına yapmış olduğu % 33 lük zammın iptali ve yürütülmesinin durdurulması hakkında tarihinde açılan dava halen devam etmektedir. 7- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs yolculuklarında AŞTİ ye ve AŞTİ'den yolcu taşıyan servis araçlarının kaldırılması uygulamasının iptali ve yürütülmesinin durdurulması hakkında tarihinde açılan dava sonuçlanmış ve servis araçlarının kaldırılması uygulaması iptal edilmiştir.ancak, Mahkeme Kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmamaktadır. Demeğimizin çalışma ve girişimleri devam etmektedir. 8- Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından konutlardaki 10 yıllık mekanik su sayaçlarının sökülüp yerine kartlı, ön ödemeli elektronik sayaç takarak 300YTL bedel alınmasına yönelik uygulamanın iptali ve yürütülmesinin durdurulması hakkında tarihinde açılan dava halen devam etmektedir. DERNEĞİMİZE AÇILAN DAVALAR 1- Mercedes Benz Türk A.Ş. tarafından Demeğimiz Genel Başkanına açılan 100 Milyar TL. tutarındaki tazminat davası yerel mahkeme tarafından reddedilmiştir. Ancak, yargıtay da temyizde beklemektedir. 2- Yüksek limitli Eneıji içeceği pazarlayan 12 bayinin Demeğimiz Yönetim Kurulu üyelerine açmış olduğu üçer milyar TL. tutarındaki manevi tazminat davası, bayilerin davayı takip etmemeleri nedeniyle, düşmüştür. 13

16 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Merkezimize bu döneni içerisinde Demeğimize gelerek ve telefon edilerek yapılan şikayet sayısı 20 bin üzerinde olmuştur. Bu dönem içerisinde gelen şikayetlerinin büyük bir çoğunluğunu kapıdan satışlar, cep telefonları, giyim, ayakkabı, elektrikli-elektronik cihazlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları ( ASKİ su sayaçları ve faturaları, AŞTİ servis araçları, ulaşım zammı, doğalgaz abonelik şikayetleri), kayıtdışı cep telefonu uygulamaları, dolaylı vergiler gibi şikayetler oluşturmuştur. Tüketim mallarına ve özel hizmetlere yönelik Demeğimize yapılan şikayetlerin büyük bir çoğunluğu tüketici lehine sonuçlanmıştır. Kamusal hizmetlerle ilgili gelen şikayetler ve yaşanan sorunlar konusunda ( ASKİ, AŞTİ. EGO, vb..) Demcğimizce birçok dava açılmıştır. Ayrıca, AŞTi dc kaldırılan servis araçlarının tekrar uygulanmaya konulması için Derneğimizce İmza kampanyası açılmıştır. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ Ülkemizdeki tüm tüketici sorunları hakem heyetleri ile Demeğimizin temsil edildiği hakem heyetlerinin ilgili Yönetmeliğe uygun olarak toplanmaları, doğru karar almaları. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve evrensel tüketici haklarına uygun olarak tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik tutum içerisinde olmaları konusunda çalışma ve girişimlerde bulunulmuştur.ayrıca. Demeğimizi ve Şubelerimizi temsil eden hakem heyeti üyelerimizin bu temsiliyetlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için Genel Merkezimiz tarafından gerekli önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır. Bununla birlikte, gelecek dönemde bu girişimlerin daha etkin bir şekilde yapılmasında gereklilik vardır. SİGARA SAĞLIK ULUSAL KOMİTESİ TOPLANTILARI Demeğimiz, Sigara Sağlık Ulusal Komitesi Üyesi olup, aşağıdaki belirtilen tarihlerde yapılan toplantılara katılmıştır Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Toplantısı Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Toplantısı Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Toplantısı DERNEĞİMİZİN KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR İLE AVRUPA BİRLİĞİNDEKİ KURULUŞLARIN DERNEĞİMİZE YAPTIĞI ZİYARETLER 1- Avrupa Birliğinin Mart 2004 tarihinde Sofya da düzenlemiş olduğu Avrupa Birliğinde Tarım ve Genişleme Süreci konulu toplantıya davet üzerine katılım sağlandı. 2- Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliğinden bir heyet tarafından 2005 yılı başında kalite altyapısı ile standartların değerlendirilmesi konusunda bilgi almak üzere Demeğimiz ziyaret edilmiştir. 3- Derneğimiz çalışmaları hakkında bilgi almak üzere tarihinde Alman Tüketici Demekleri Federasyonu tarafından Demeğimiz ziyaret edilmiştir. 14

17 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN ZİYARET ETTİĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR Tüketici Haklan Demeği olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek, çalışmalarımıza destek verilmesini istemek ve hazırlanan projeler hakkında bilgi vermek üzere çeşitli kuruluşlar ve kişiler ziyaret edilmiştir. Tarih Zivaret Edilen Kisi/ Kuruluş Ankara Valisi Yahya Gür Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç Ankara Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer (THD ve TÜDEF Yönetimi Olarak Ziyaret edildi) Ankara Valisi Yahya Gür AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yrd. Şükran Yazıcı Panko Birlik Genel Müdürü ve diğer görevliler Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. Prof.Dr. Çağatay Güler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Birgül Güler Arman İçişleri Bakanlığı Demekler Daire Başkanlığı Şentürk Uzun Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül Çankaya Belediye Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Eryılmaz Gölbaşı Belediye Başkanı Abdulnatır Haşlak Ankara Valiliği Ramazan Urgancıoğlu TÜZÜK KURULTAYI Demekler Kanunun değişmesi nedeniyle. Tüzüğümüzü değişen Dernekler Kanununa uygun hale getirmek ve eksikliklen gidermek üzere tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılarak Tüzüğümüz değiştirilmiş ve Ankara Valiliği İl Demekler Müdürlüğünce onaylanmıştır. TÜKETİCİ KONSEYİ Demeğimiz, 8.ve 9.Tüketici Konseylerinde üçer kişi ile temsil edilerek, kararlann alınmasında etkin olmuş ve önemli katkılarda bulunmuştur. REKLAM KURULU Bu dönem. Reklam Kurulu nda tüketici örgütleri adına Demeğimiz Yönetim Kumlu Üyesi Ferda HEKİMCİ görev yapmış olup, bu görev halen devam etmektedir. STAND ÇALIŞMALARI Genel Merkezimizin bulunduğu binanın önünde, özellikle 2004 yılı ilkbahar ve yaz aylarında yoğun olmak üzere aylarca stand açılarak Tüketici Haklan ve Hak Arama Yolları ile 110 Somda Tüketici Haklan konulu binlerce kitapçığın dağıtılmasında, Demeğimizin tanıtılmasında ve tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesinde önemli çalışmalar yapılmıştır. KAMUYA YARARLI DERNEĞİZ Demeğimizce Yapılan Girişimler Sonucu Bakanlar Kurulunun tarih ve 2004/7251 sayılı kararı ile Derneğimiz, Kamuya Yararlı Dernek olmuştur. DERNEĞİMİZİN YAPTIĞI VE YAPMAKTA OLDUĞU DİĞER ÇALIŞMALAR Web sayfamızın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi çalışmalan devam etmektedir. Üye kimlik kartları ile üye formlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları başlatılmış olup, en kısa sürede tamamlanması karan alınmıştır. E-demek ile ilgili yapılması gereken işlemler tamamlanmıştır. 15

18 BU DÖNEM İÇERİSİNDE YENİ KURULAN ŞUBELERİM İZ KEÇİÖREN ALTINDAĞ ETİM ESGUT GÖLBAŞI ÇAYYOLU AYVACIK M E V C U T Ş U B E L E R İM İZ 1. AKHİSAR 2. ALANYA 3. ALİAĞA 4. ALTINDAĞ 5. AYDIN 6. AYVACIK 7. BAFRA 8. BESNİ 9. CİHANBEYLİ 10. ÇAN 11. ÇANKAYA 12. ÇAYYOLU 13. DATÇA 14. DİYARBAKIR 15. ELAZIĞ 16. ERZİNCAN 17. ETİM ESGUT 18. FETHİYE 19. GAZİANTEP 20. GEREDE 21. G ÖLBAŞI 22. HAKKARİ 23. HATAY 24. İĞDIR 25. İZMİR 26. KARABÜK 27. KEÇİÖREN 28. KIRKLARELİ 29. M ALATYA 30. M AM AK 31. M ANİSA 32. M ARM ARİS 33. M ERSİN 34. M UĞLA 35. POLATLI 36. RİZE 37. SAM SUN 38. SİLİFKE 39. SİVEREK 40. V AK FIKEBİR 41. VEZİRK ÖPRÜ 42. Y ENİM AHALLE 43. ZONGULD A K 16

19 TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 30/11/2005TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF( KAYNAKLAR) YTL YTL AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM l-dönen VARLIKLAR lll-kisa VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ha?ır Değerler C-Dığer Borçlar Kasa Dığer Çeşitli Borçlar Bankalar D-Alınan Avanslar 5 880,00 H-Diğer Dönen Varlıklar ,67 1-Alınan Sipariş Avansları 5 880,00 1-Devreden K.D V F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük DÖNEN VARLIKLAR TOP 1 476, Ödenecek Vergi ve Fonlar ll-duran VARLIKLAR 2-Ödenecek Sosyal Güv Kesintileri 162, B-Diğer Alacaklar G-Borç ve Gider Karşılıkları 1.534,77 1-Ortaklardan Alacaklar Dönem Karı Vergi ve Dığ Yas Y K 1 534,77 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI V-OZKAYNAKLAR NAZIM HESAPLAR E-Geçmış Yıllar Zararları (-) F-Kanunerı Kabul Edilmeyen Gıd. 78,57 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-) GENEL TOPLAM F-Dönenı Net Karı (Zararı) Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI NAZIM HESAPLAR -27, , F-Kanıınen Kabul Edilmeyen Gider Karş GENEL TOPLAM

20 TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 30/11/2005TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM A-BRÜT SATIŞLAR , ,24 1-Yurtiçi Satışlar 282,02 12,04 3-Diğer Gelirler , ,20 C-NET SATIŞLAR , BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,24 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) Genel Yönetim Giderleri (-) , ,04 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -27, ,20 F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 37,27 3-Faiz Gelirleri 37,27 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -27, DÖNEM KARI VEYA ZARARI -27, ,47 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -27, ,47 TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YILLARI ( 2 YILLIK) TAHMİNİ BÜTÇESİ GELİRLER a- Bağışlar b- Şubelerden Gelen c- Diğer Gelirler Toplam GİDERLER a- Personel Giderleri b- Kira Giderleri c- Vergi d- Yayın Broşür e- Büro Giderleri (Elektrik-Posta-Tel.) f- Eğitim g- Diğer Giderler Toplam YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık 2011 21 Aralık 2013)

11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık 2011 21 Aralık 2013) Kamu Yararına ÇalıĢan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı) TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ 12.OLAĞAN GENEL KURULU 11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

01/01/2010-31/12/2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01/01/2010-31/12/2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01/01/2010-31/12/2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 TARİH YER ETKİNLİK KONU 04.01.2010 BSMMMO KURS BSMMMO Başkan Yardımcısı Ahmet Hikmet Sönmez ve Sekreter Servet Kuru'nun katılımıyla, 2010 Ocak-Şubat-Mart

Detaylı

Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve

Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve ODADA GÜNDEM Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve birimlerimize ait gündemi aşağıda ayrıntılarıyla bulacaksınız. Genel Merkez Odamız için en önemli gelişmelerden

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HAZİRAN-AĞUSTOS 2010 SAYI: 94

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HAZİRAN-AĞUSTOS 2010 SAYI: 94 Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HAZİRAN-AĞUSTOS 2010 SAYI: 94 ESKİ TARIM BAKANI Ve ODA BAŞKANLARIMIZDAN MEHMET YÜCELER İ KAYBETTİK Mehmet YÜCELER, 1923 yılında Kayseri nin Tomarza Nahiyesi

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU 06 Nisan 2013 VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU Veteriner Hekimler Derneğinin 68. Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2013 Cumartesi saat 09.30 da Sağlık Sokak No: 21 Yenişehir/Ankara

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün geçtikçe daha fazla kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe

Detaylı

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

ADANA ŞUBE DE GÜNDEM. 16 Gıda Mühendisliği Dergisi 2013 38. Sayı. Şube ve Temsilciliklerimizde Gündem. Cuma Söyleşleri.

ADANA ŞUBE DE GÜNDEM. 16 Gıda Mühendisliği Dergisi 2013 38. Sayı. Şube ve Temsilciliklerimizde Gündem. Cuma Söyleşleri. Bu dönemde Şube ve Temsilciliklerimizin gerçekleştirdiği etkinlikler alfabetik sıraya göre sıralanmaktadır; ADANA ŞUBE DE GÜNDEM Cuma Söyleşleri Ş Şube Yönetim Kurulumuzun geleneksel hale geleceğini umarak

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 440. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 4MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU 4AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI 484. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI 4KONGRE ve SEMPOZYUMLARIMIZ 1 ODA MIZIN 40. DÖNEM

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR DANIŞMA KURULU IV. ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜNYA GIDA GÜNÜ KÜLTÜR BALIKÇILIĞI PANELİ TEKNİK GEZİSİ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR DANIŞMA KURULU IV. ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜNYA GIDA GÜNÜ KÜLTÜR BALIKÇILIĞI PANELİ TEKNİK GEZİSİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ EYLÜL-ARALIK 2008 SAYI: 88 ESKİŞEHİR DANIŞMA KURULU IV. ÖĞRENCİ KURULTAYI KÜLTÜR BALIKÇILIĞI PANELİ TEKNİK GEZİSİ DÜNYA GIDA GÜNÜ BU TOPRAĞIN SESİ YAYINI BASIN

Detaylı

EMO güncesi. 176 elektrik mühendisliği, 442. sayı, mayıs 2011 8. ENERJİ SEMPOZYUMU NUN ADI BELİRLENDİ

EMO güncesi. 176 elektrik mühendisliği, 442. sayı, mayıs 2011 8. ENERJİ SEMPOZYUMU NUN ADI BELİRLENDİ 2011 4 Ocak- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, EMO Zonguldak Temsilciliği ni ziyaret etti. Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü nün 20. yıldönümünde, Genel Maden İşçileri Sendikası, Şemsi Denizer Salonu

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ EKİM-ARALIK 2009 SAYI: 92

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ EKİM-ARALIK 2009 SAYI: 92 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ EKİM-ARALIK 2009 SAYI: 92 1 41. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 2 41. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI AYDIN DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ ODA mızın 41. Dönem IV. Danışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2 Bölüm 2. Genel Değerlendirme...4 Bölüm 3. Yönetim Organları...10 Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 Bölüm 5. 2007 Yılı Çalışma Programı...18 EKLER Ek 1. Vergi

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008 SAMSUN TSO 2008 FAALİYET Ocak 2008 RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, 2008 yılı Ülkemiz, İlimiz ve Odamız için de hareketli ve yoğun bir yıl oldu. Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyayı etkisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı