KENDİNDEN İZOLELİ ESNEK BORU MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDİNDEN İZOLELİ ESNEK BORU MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ *"

Transkript

1 KENDİNDEN İZOLELİ ESNEK BORU MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ * Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA 1, Mak. Müh. Cüneyt BAYRAK 2 1 Sakarya Ünv. Karasu MYO, Makine Bölümü, Karasu/Sakarya/TÜRKİYE Tel: e-posta: 2 Işıl Mühendislik Makina ve İnşaat San. Tic. A.Ş., Pendik/İstanbul/TÜRKİYE Tel: e-posta: Özet: Günümüzde yurtiçi ve yurtdışında esnek havalandırma kanalları, alüminyum, polyester, opp, pvc gibi materyallerden yapılmaktadır. Bu esnek kanalların üzeri, ses ve/veya ısı izolasyonunu sağlamak için cam yünü ve/veya diğer materyallerle izole edilmektedir. Bu izole işleminden sonra kanalın üzerine ceket geçirilmektedir. Şimdiye kadar üretilen izoleli esnek boruların üretilmesi için birkaç izolasyon aşaması ve ara ürün kullanılması gerekmektedir. Kullanılan bu ara ürünler nedeniyle üretilen esnek kanalların üretim maliyeti de artmaktadır. Ayrıca bu izolasyon aşamaları uzun bir zaman sürecinde gerçekleştiği için ürüne işçilik maliyetinin de eklenmesine neden olmaktadır. Proje kapsamında, havalandırma sistemlerinde şartlandırılmış havayı, klimatize edilecek mekanlara taşımak için kullanılacak, kendinden ısı izoleli esnek havalandırma borusunun kompakt olarak üretimini yapacak prototip bir makine geliştirilmiştir. Halihazırda bu işlem iki ayrı proseste yapılmaktadır. Esnek boru üretimi ayrı bir işlem, üzerine izolasyon malzemesinin kaplanması ise ayrı bir işlem olarak uygulanmaktadır. Geliştirilen prototip makinede bu işlemin tek adımda yapılması sağlanmıştır. Lamine izolasyonlu bu esnek boru dünya için yeni bir ürün olmuştur. * Bu proje TÜBİTAK-TEYDEB KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmiş ve başarı ile tamamlanmıştır (Proje No: ). Anahtar sözcükler: havalandırma sistemi, esnek havalandırma kanalı, kendinden izoleli esnek boru, esnek boru makinası 1. GİRİŞ Proje kapsamında geliştirilecek makine ve bu makineden elde edilecek ürün olan kendinden izoleli esnek havalandırma kanalının diğerlerinden farkı; boru yapımında kullanılan polietilen köpük, cam yünü vb. izolasyon malzemesinin ses ve ısı izolasyonu sağlaması neticesinde kaplama yapma işleminin ortadan kaldırılmış olmasıdır. Birden çok aşamada yapılan işlemler lamine bir şekilde tek bir makineden tek bir adımda gerçekleştirilecektir.

2 2. KENDİNDEN İZOLELİ ESNEK BORU MAKİNESİ 2.1. Projenin Başlatılma Gerekçeleri Proje konusu, kendinden ısı izoleli esnek havalandırma borusunun imalatını yapacak prototip makine ile ilgilidir.proje kapsamında üretilecek ürün sayesinde laminasyon ve tutkallama aşamaları olmaksızın direk olarak izolasyon malzemesi ısı ile veya herhangi bir yapıştırıcı malzeme ile yapıştırılmakta olup hem malzeme hem de işçilik yönünden ürünün maliyetinin düşürülmesi sağlanacaktır. Dünya için yeni bir ürün geliştirme, ihracat miktarlarını artırma, ve çok adımlı olarak yapılan önemli bir üretimin makine, yazılım ve teknik altyapıyı kullanarak tek adımda yapılabilecek hale dönüştürülmesi fikri bizi bu çalışmayı yapmaya yönlendirmiştir. 3. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Proje kapsamında 1 adet prototip imal edilmiştir. Prototip imalatı üç safhadan oluşmaktadır. İlk olarak tasarım, daha sonra prototip imalatı ve son olarak prototipin denenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir Prototip Tasarım Çalışmaları Bu iş paketinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir; Mekanik, elektrik-elektronik, hidrolik, yazılım ve otomasyon projelerinin hazırlanması, Tasarım doğrulama çalışmaları (uygulamaya geçmeden önceki son aşama) Prototipe ait teknik resimler oluşturulmuş ve imalatı için hazır hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra elektrik-elektronik devresi tasarımı, yazılım, mekanik sistem ve otomasyon dizaynı yapılmıştır. Tasarım gözden geçirilerek uygulama safhasına geçilmiştir. Makina tasarımı yapılırken tutkalı kurutmak için tasarlayacağımız fırınlardan ötürü makinanın boyu 6 m. yi geçmekteydi. Bu da üretim alanın da yer kaybı demekti. Ancak yapılan tasarım değişikliği ile daha kompakt bir gövde elde edilerek makina boyu 3,7 m. ye düşürüldü ve tanesi 2 kw olan, toplamda da 2 adet olan fırınlar tasarımdan çıkarılarak 4 kw lık bir enerji kazanımı sağlandı. Bu iş paket sonucunda prototip bileşenlerinin tüm teknik resimleri ve sistem tasarımı hazırlanmıştır. Çıktılar şu şekilde özetlenebilir; Otomasyon projesi, Prototipe ait teknik resimler, Prototip montaj resimleri Prototip İmalatı ve Montajı Bu iş paketinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir; - Prototip için gerekli kısımların imalatı ve montajı, - Elektrik-elektronik tesisatı uygulaması, - Yazılım uygulaması, - Otomasyon uygulamaları, - Prototip ara kontrolleri

3 Tasarım aşamasında hazırlanan projeler ve planlanan prototip bu aşamada hayata geçirilmiştir. Prototip makinenin tek adımda kendinden izoleli esnek boruyu üretecek ve verimi yükseltecek şekilde çalışması sağlanmıştır. Prototipin problemsiz çalışması ve elde edilecek sistemin istenen kalite kriterlerine uyması sağlanmıştır. Bu standartlara göre testler firma içerisinde yapılmıştır. Otomasyon uygulaması yapılırken PLC den ana PLC ye olan haberleşme de 0 10 V haberleşme sağlıklı olmadı. Data transferinde parazitler yaşandı. Bu yüzden PLC programı değiştirilerek haberleşme protokolü 4 20 ma olacak şekilde revize edildi Prototip Deneme Çalışmaları Bu aşamada prototip denenmiş ve eksiklikleri belirlenmiştir. Bu aşamada özellikle prototipin çalışma sistemi üzerinde durulmuştur. Deneme üretimi yapılarak kalite kriterlerine göre uygunluk kontrol edilmiştir. Prototip gerçek testlere tabi tutulmuş ve deneme üretimi yapılmıştır. Prototip tüm açılardan gözlemlenmiştir. Bu aşamada prototipin genel çalışma sistemi gözlemlenmiş ve elde edilen ürün kalite kriterleri açısından ölçülmüştür. Bu sonuçlar raporlanarak kendinden izoleli esnek boru üretim hızı, duruşlar, maliyet, ısı yalıtım özellikleri ve ürün kalitesi hesaplanmıştır. Üretim aşamasında 2 gr lık tramlı silindirlerin sürdüğü tutkalların yetersiz olduğu tespit edilmiş ve tram 3 gr a çıkarılmıştır. Firma içinde yaptığımız testler de mevcut izoleli ürün ile kendinden izoleli ürün arasında ısı transferi açısından çok ciddi bir farkın olmadığı görüldü. Proje sonucunda ortaya çıkan prototip makine katı model görünüşü Şekil 1 de, elde edilen ürün ise Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 1 Çalışmalar sonunda elde edilen prototip makine katı model görünüşü

4 Şekil 2 Çalışmalar sonunda ortaya çıkan kendinden izoleli ürüne ait görüntü Ürünün firma içerisinde zaman-sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Testlere ait grafik Şekil 3 te verilmiştir. Şekil 3 Zaman-sıcaklık ölçüm grafikleri Isı testinde, 9,7 o C ortam sıcaklığında, mevcut izoleli boru ile değişik katlarda üretilen polietilen izoleli yeni ürünler arasında mukayese yapılmıştır. Her iki borunun iç ortam sıcaklığı 24,3 derece olana kadar ısıtılmış ve sabit ortam sıcaklığında soğumaya bırakılmış ve zaman-sıcaklık değerleri ölçümlenmiştir. Elde edilen verilere bakıldığında saniye yani yaklaşık 3 saat sonunda cam yünü ile izole edilen ve mevcut yöntemlerle yapılan geleneksel izoleli ürün ile Ar-Ge si yapılan yeni ürün arasında ki sıcaklık farkı 1 o C dolayındadır.

5 4. SONUÇLAR Bu proje ile en önemli kazanım; ar-ge proje ekibinin takım çalışması yeteneğinin gelişmesi, proje gerçekleştirilmesinde sistematik yaklaşım ve proje planlamasına uyulması ve dokümantasyon gibi alışkanlıklar ile firmada ar-ge kültürünün üst yönetimden en alt kademeye kadar yaygınlaşmaya başlamış olmasıdır. Projenin uygulanması aşamasında ayrıca aşağıdaki konularda Ar-Ge kazanımları oluşmuştur; Makina tasarımı yapılırken tutkalı kurutmak için tasarlayacağımız fırınlardan ötürü makinanın boyu 6 m. yi geçmekteydi. Bu da üretim alanın da yer kaybı demekti. Ancak yapılan tasarım değişikliği ile daha kompakt bir gövde elde edilerek makina boyu 3,7 m. ye düşürüldü ve tanesi 2 kw olan, toplamda da 2 adet olan fırınlar tasarımdan çıkarılarak 4 kw lık bir enerji kazanımı sağlandı. Otomasyon uygulaması yapılırken PLC den ana PLC ye olan haberleşme de 0 10 V haberleşme sağlıklı olmadı. Data transferinde parazitler yaşandı. Bu yüzden PLC programı değiştirilerek haberleşme protokolü 4 20 ma olacak şekilde revize edildi. Üretim aşamasında 2 gr lık tramlı silindirlerin sürdüğü tutkalların yetersiz olduğu tespit edilmiş ve tram 3 gr a çıkarılmıştır. Firma içinde yaptığımız testler de mevcut izoleli ürün ile kendinden izoleli ürün arasında ısı transferi açısından çok ciddi bir farkın olmadığı görüldü. Zaman-sıcaklık grafiğine göre 3 saat sonunda cam yünü ile izole edilen ve mevcut yöntemlerle yapılan geleneksel izoleli ürün ile Ar-Ge si yapılan yeni ürün arasında ki sıcaklık farkının 1 o C dolayında olduğu görülmüştür. 5. REFERANSLAR [1] TÜBİTAK-TEYDEB KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Numaralı Proje [2]Bozacı A., Kosif İ., Çolak Ö. Makine Elemanlarının Projelendirilmesi Seç Yayın Dağıtım, İstanbul, 1995 [3] Akkurt M. Makine Konstrüksiyonunda Güvenirlilik Birsen Yayınevi, İstanbul, 1997 ÖZGEÇMİŞLER Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA: 1978 yılında Gebze' de doğdu. İlk, orta ve endüstri meslek lisesi elektrik bölümündeki öğrenimini 1995 yılında Gebze' de tamamladı yılları arasında Gebze de bulunan mikro ölçekli işletmelerde işçi olarak çalıştı yılları arasında Süperlas Süperlastik Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. firmasında mekanik bakımcı ve elektrikçi olarak görev yaptı. Lisans öğrenimini 3,5 yılda birincilikle ile tamamlayarak, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Mezun olduğu dönem, Sakarya Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kaynak Bilim Dalı' nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Bir yıl sonra aynı üniversiteye Araştırma Görevlisi olarak atandı Ocak ayında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl doktora öğrenimine başladı yılında Karasu Meslek Yüksek Okulu Makine Programına Öğretim Görevlisi olarak atandı. Temmuz 2011 de doktora öğrenimini tamamladı.

6 Birçok sanayi Ar-Ge projesinde, SAÜ Teknokent' inde ki Ar-Ge firmalarında, Üniversite Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile danışmanlıklarda bulundu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı desteği ile tamamlanan San-Tez 123 "Yüksek Basınca Dayanıklı Kompozit Hidrojen Tanklarının İmalatı" adlı projede Doktora öğrencisi olarak görev aldı. 1,5 yıl Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası' nda danışmanlık görevinde bulundu. Bu kapsamda Ar- Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve Ar-Ge bilincinin yaygınlaşması ile ilgili çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası sempozyum/kongrelerde sunulmuş ve çoğunlukla başarı ile tamamlanmış sanayi Ar-Ge projelerine dayalı 50' nin üzerinde yayını bulunmaktadır. 100' e yakın sanayi Ar-Ge projesinde görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Makine Mühendisleri Odası nın sicil numaralı üyesidir. Mak. Müh. Cüneyt BAYRAK: 1982 yılında Erzurum da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum da tamamladı. Erzurum Fen Lisesi nden mezun oldu. Lisans eğitimi için geldiği İstanbul da İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü nü iyi derece ile 2003 yılında tamamladı. Aynı yıl askerlik görevi için Ankara ya gitti ve 2004 yılında vatani görevini tamamladı yılında Sağlam Yapı Malzemeleri firmasında Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Borulu çelik dübellerin imalatında yeni yaklaşımlar adı altında bir dizi çalışmalarda bulunduktan sonra 2008 yılında şu an çalıştığı firma olan Işıl Mühendislik A.Ş. firmasında Ar-Ge müdürü olarak çalışmaya başladı. Uzmanlık alanları olarak; mekanik tasarım, PLC programlama, SQL server database management, iş verimini artırma ve maliyetleri ucuzlatma, teknoloji yönetimi ve ürün geliştirme, JIT ve MRP olarak sıralayabiliriz. Makine Mühendisleri Odası nın sicil numaralı üyesi olan Cüneyt BAYRAK aynı zamanda da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisidir.

KOMBİ GENLEŞME TANKI İMALATI İÇİN PRES GELİŞTİRİLMESİ *

KOMBİ GENLEŞME TANKI İMALATI İÇİN PRES GELİŞTİRİLMESİ * KOMBİ GENLEŞME TANKI İMALATI İÇİN PRES GELİŞTİRİLMESİ * Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA 1, Mak. Yük. Müh. Hasan BÜYÜKDEDE 2 1 Sakarya Ünv. Karasu MYO, Makine Bölümü, Karasu/Sakarya/TÜRKİYE Tel: 0264 718 89

Detaylı

YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* H. Rıza GÜVEN 1, Ünal UYSAL 2, Çetin KARAKAYA

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI *

YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI * YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI * Prof. Dr. Ahmet OĞUR 1, Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA 2, Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK 3 1 Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI *

MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI * TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI * Ahmet OĞUR 1, Serdar ÖZTEKİN 2, Çetin

Detaylı

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 22-23 Ekim 2011 MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM

Detaylı

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* Ahmet OĞUR 1, Serdar ÖZTEKİN 2, Çetin

Detaylı

HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım e İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* Özet: Sakıp

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO: 105G023 Alt Proje noları:107g049, 107G050 PROJE ADI : BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI

Detaylı

İSTANBUL TEKNOKENT A.Ş. BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

İSTANBUL TEKNOKENT A.Ş. BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU İSTANBUL TEKNOKENT A.Ş. BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Argem Binası 2. Kat 34320 Avcılar/İSTANBUL 2013 Bu form TÜBİTAK - TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin SAYI 29 ARALIK 2011 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2 SAYI 38 EKİM 2012 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi Faaliyet Raporu 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I- GİRİŞ 2014 yılının ilk üç çeyreği beklenen den daha iyi geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre satış miktarımız %26, ciro ise %38 artmıştır. II- GENEL

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI PROJELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI PROJELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI PROJELERİ Grup No Grup Üyesi Öğrenciler Danışman Öğretim Üyeleri Konu

Detaylı

İklimlendirme, Soğutma, Klima Endüstrisindeki Firmalarda Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler

İklimlendirme, Soğutma, Klima Endüstrisindeki Firmalarda Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler 49-68 Hasan Acul:Sablon 30.10.2013 17:15 Page 49 İklimlendirme, Soğutma, Klima Endüstrisindeki Firmalarda Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler Hasan ACÜL Abs tract: ÖZET Türkiye

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi TR81/13/DFD/006 Bu Fizibilite Raporu

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

3. Ar-Ge Proje Pazarı

3. Ar-Ge Proje Pazarı 3. Ar-Ge Proje Pazarı 10-11 Mayıs 2011 Eskişehir Ortaklar Eskişehir Sanayi Odası Destekleyen Kuruluşlar Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yürütücü 1 ESİNKAP AR-GE PROJE PAZARI KATALOĞU Bu

Detaylı

2.1.6. Sermaye:... 47 2.2 KURULUŞUN TEDARİKÇİLERİ VE İLİŞKİLER... 47 2.3 TESİS YER SEÇİMİ VE YERLEŞİM PLANI... 53 3. ÜRETİM VE PLANLAMA

2.1.6. Sermaye:... 47 2.2 KURULUŞUN TEDARİKÇİLERİ VE İLİŞKİLER... 47 2.3 TESİS YER SEÇİMİ VE YERLEŞİM PLANI... 53 3. ÜRETİM VE PLANLAMA İÇİNDEKİLER BÖLÜM1 KURULUŞ HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KOÇ HOLDİNG A.Ş... 3 1.2 KURULUŞUN ADI VE ADRESİ... 4 1.3 FİRMANIN TANITIMI... 5 1.4 FİRMANIN TARİHÇESİ... 7 1.5 BULAŞIK MAKİNESİ İŞLETMESİNİN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı