Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri"

Transkript

1 ARAŞTIRMA MAKALESİ Curr Res Educ (2015), 1(1) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri Murat ÇALIġOĞLU 1 1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ağrı, Türkiye Öz Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersine yönelik görüşlerini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. ÖTMT dersi ile ilgili görüşleri belirlemek için dört sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları sınıf öğretmenliğinin beklediklerinden zor bir meslek olduğunu, ÖTMT dersinin konuların kavratılmasında önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, konu anlatımı, öğretmen adayı Opinion of Preservice Elementary Teachers about the Instructional Technologies and Material Development Course Sorumlu Yazar: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ağrı, Türkiye Abstract This study was prepared to determine the opinion of preservice elementary teachers about the Instructional Technologies and Material Development Course. As one of the methods of qualitative researches, Phenomenologic Scientific Pattern was used in this study. The interview form containing four questions was prepared to determine the opinions about the course. Preservice teachers stated that elementary school teaching is a difficult profession and the course is essential to realize the issues. Keywords: Instructional Technologies and Material Development Course, Lecture, Preservice Elementary Teacher. 23

2 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri 1. GiriĢ Günümüzde mesleki çeşitlilik ve bu çeşitliliğin beraberinde getirdiği mesleki uzmanlık, eğitimin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu durum bireylerin meslekleri ile ilgili bilgileri öğrenmeleri ve iş yaşamında meslekleri ile ilgili yeniliklere uyum sağlayabilmeleri için yeterli bir eğitim almalarını zorunlu hale getirmiştir. Ülkelerin nitelikli insan gücünü karşılayacak bireyleri yetiştirme konusunda büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan öğretmenlerin, gelecek nesilleri yetkin bir şekilde yetiştirebilmeleri için kendilerinin de yetkin olarak yetişmeleri gerekmektedir (Gültekin, 2002). Bu da ancak öğretmenlik meslek bilgisi derslerini iyi bir şekilde öğrenmeleri ve bunları hayata geçirmeleriyle mümkün olacaktır. Nitelikli ve verimli bir eğitim için eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olan ders araç-gereçlerinden faydalanmak son derece önemlidir (Nalçacı ve Ercoşkun, 2005). Araç-gereç ve materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi Yalın (2002) ve Şimşek (2002) tarafından aşağıdaki şekilde özetlemektedirler. Araç-gereç ve materyaller; 1. Çoklu öğrenme ortamları sağlarlar. 2. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar. 3. Dikkat çekerler. 4. Hatırlamayı kolaylaştırırlar. 5. Soyut şeyleri somutlaştırırlar. 6. Zamandan tasarruf sağlarlar. 7. Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar. 8. Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar. 9. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar. 10. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir. 11. Sözcük gelişimine katkı sağlar. Etkili bir eğitim sunmak için görsel ve işitsel materyalleri kullanmak öğretim sürecinin vazgeçilmezi haline gelmiştir (Koşar ve Çiğdem, 2003). Öğretimin her kademesinde bu etkililiği sağmak konusunda en büyük görev elbette ki öğretmenlere düşmektedir. Ders etkinliklerini planlayan yetkin öğretmenlerin derslerinde öğrenciye hitap edebilen araçgereçler kullanmaya özen gösterdikleri bilinen bir gerçektir. Anlatılanların somutlaştırılması ancak bu yolla sağlanabilmektedir. Öğretmenlerden beklenen, mesleki yaşamlarında öğrenmelerin kalıcı olması adına etkili öğrenme ortamları hazırlayabilmeleri, öğretim etkinlikleri esnasında ders araç-gereçlerini verecekleri mesajlara uygun olarak seçip kullanabilmeleridir. Kimi zaman da ulaşamadıkları bu ders materyal ve modellerini bizzat kendilerinin yapma becerilerine sahip olmalarıdır (Kolburan Geçer, 2010). Fakat bazı öğretmenlerin, ellerinde bulunan en temel ders gereçlerini dahi kullanmaktan çekindikleri görülmektedir (Küçükahmet, 1995). Bunun nedenlerinden biri, öğretmenlerin mezun oldukları okullarda bu araç-gereçleri yeterince tecrübe edip, yetkin şekilde kullanma becerisi geliştirememiş olmaları olabilir (Öztürk ve Oltuoğlu, 2003). Oysaki öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf içinde etkin öğretim yapabilmeleri için, eğitim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bu becerileri de sınıfta etkin bir şekilde uygulayabilmeleri gerekmektedir (Varank ve Ergün, 2005). Bu becerileri kazandırmak için "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG)" dersi süreç içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 24

3 M. Çalışoğlu Türkiye de öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinin lisans programlarının ilk yıllarında öğrencilere genel kültür, konu alanı ve öğretmenlik meslek bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak verilmektedir. Aday öğretmenler, daha sonra almış oldukları bu ders ile öğretim teknolojilerinin kullanımlarını ve materyal geliştirmeyi öğrenirler. Öğretmen adaylarından son sınıfa geldiklerinde Öğretmenlik Uygulaması dersinde alan bilgilerini aktarırken meslek bilgisi ile öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme bilgilerini bütünleştirerek uygulama yapmaları beklenir. Nitelikli öğretmen olarak yetişmek için bu önemli bir öğedir. Öğretmen adayları ÖTMG dersini aldıktan sonra bilgilerini daha etkili, çekici ve verimli bir biçimde sunabilme yeterliliği kazanmaktadırlar (Gündüz ve Odabaşı, 2004). ÖTMG dersi, öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğini icra ederken öğrenme-öğretme süreçlerinde, bilişsel, fiziksel ve duyuşsal tutum ve davranışları öğretim teknolojilerinden ve materyallerden yararlanarak kazandırmayı hedeflemekte (Karataş ve Yapıcı 2006), çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi konusunda bilgiler vermektedir. Bu ders sayesinde, öğretmen adayları, öğrenci için öğrenmeyi daha zevkli hale getirmeyi, soyut kaldığı için öğrenilmesi güçleşen noktaları, yaparak yasayarak öğrenmenin zevkini materyallerden yararlanarak anlaşılır hale getirmenin mümkün olduğunu öğrenebilmektedir. Derste bir yandan çeşitli öğretim teknolojilerini öğrencilere tanıtmak, verecekleri mesaja uygun ortamları düzenlemede onlara rehberlik etmek diğer yandan öğretmen olduklarında ellerindeki olanaklar ile öğretim materyalleri geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Öğretmen adayları ders kapsamında çeşitli materyaller hazırlamakta ve materyal geliştirme sürecini arkadaşlarıyla birlikte paylaşmaktadırlar. Öğrenciler kendi hazırladıkları materyallerle birlikte diğer materyal örneklerini de görme fırsatı elde etmektedirler (Kolburan Geçer, 2010). Günümüz sınıf öğretmeni adayları, ders anlatımları esnasında kullanacakları materyaller ile ilgili genellikle, hazır bulunan ve bir yerden temin edilen araç-gereçler şeklinde bir düşünceye sahiptirler. Oysa ülke geneli düşünüldüğünde, sadece şehir merkezleri değil en ücra köylerde dahi gerçekleştirilen ilkokul eğitimi bu hazırcı zihniyete pek imkân vermemektedir. Bu noktada devreye giren ÖTMG dersi, aslında öğretmenlerimizden bu imkânsızlıkları kendi çaba ve emekleriyle ortadan kaldırmalarını amaçlamaktadır. ÖTGM dersine yeni başlayan her öğretmen adayından asıl istenen şey, kendi potansiyellerini kullanarak, göreve başladıklarında kendi mesleklerini icra esnasında etkin şekilde kullanacakları bir takım becerileri önceden deneyimleyip görerek ve yaşayarak öğrenmeleridir. Bu öğrenme; öğretmen adaylarının fikir, yaratıcılık ve el becerilerini devreye sokmalarıyla gerçekleşmektedir. Her yeniden yaratım süreci sancılı olmaktadır. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamış olmak elbette ki bu zorluğun asıl kaynağıdır. Şahin Yanpar ve Yıldırım (1999) materyal hazırlama sürecine başlayan öğretmen adaylarının dikkat etmeleri gereken ilkeleri şu şekilde sıralamıştır: 1. Öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. 2. Öğretim materyali dersin ve konunun hedeflerine uygun seçilmeli ve hazırlamalıdır. 3. Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. 4. Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk vb.) materyallerin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırıya kaçılmamalıdır. 5. Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler, görsel-işitsel öğeler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir. 6. Öğretim materyali, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağlamalıdır. 7. Öğretim materyali mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır. 25

4 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri 8. Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. 9. Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, öğrencilerin de kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. 10. Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda zarar görmemelidir. 11. Hazırlanan öğretim materyalleri, gerektiği takdirde, kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi ile ilgili çeşitli branşlardaki öğretmen adayları ile yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Alım (2015) coğrafya öğretmeni adaylarına yaptığı çalışmada, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler (2007) ve Coğrafya Dersleri İçin Materyal Tasarımı (2012) yayınlarını tamamlayıcı üçüncü bir çalışmada (2015) öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı dersi ile ilgili kazanımlara ulaşma durumlarını belirmeye çalışmışken, Bektaş, Nalçacı ve Ercoşkun, (2009) çalışmalarında sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal Geliştirme/Tasarımı dersinin kazanımlarına ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemişlerdir. Yaman (2007), Türkçe öğretmeni adaylarının ÖTMG dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algılarını ortaya koymuş; Sevim (2014) Türkçe ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada Disiplinlerarası Materyal Geliştirme sürecinin öğretmen adaylarının öğretim tasarımı başarılarına ve üstbilişsel farkındalıklarına etkisini incelemiş üstbilişsel farkındalıkta anlamlı bir fark bulmuştur. Özer, Tunca (2014) ise yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik görüşleri belirtilmiş materyal kullanımının önemi vurgulanmıştır. Literatürde sınıf öğretmeni adayları ile yapılan çalışmaların sayısının az olduğu söylenebilir. Bu çalışma literatüre sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini ortaya koyarak katkı sağlayacaktır AraĢtırmanın Amacı Bu çalışma ders yılı bahar döneminde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı nda öğrenim görmekte olan 2. sınıf öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesinde öğrenciler İlköğretim 1-5. sınıf kılavuz kitaplarından faydalanarak hazırladıkları ders sunumlarını ÖTMG dersinde sunmuşlardır. Öğrenciler sunumları sırasında hazırlık, sınıf yönetimi, materyal seçimi, ölçme değerlendirme yönleriyle değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada 84 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: 2. Yöntem 1. Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz? 2. Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir? 3. Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir? 4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet ise nelerdir? Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu görüşme sırasında irdelenecek sorular veya konular listesini 26

5 M. Çalışoğlu kapsamaktadır. Bu yöntemde görüşme formu, değişik insanlardan aynı tür bilgilerin alınması amacıyla hazırlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011) ÇalıĢma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2. sınıflarında öğrenim gören 48 erkek ve 36 kız toplam 84 öğrenci oluşturmuştur Veri Toplama Aracı Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından literatür desteği ile hazırlanmış olan görüşme formu ile toplanmıştır. Form hazırlanmadan önce literatür taranmış benzer çalışmalarda kullanılan sorulardan ve araştırmacının önemli gördüğü konularla ilgili sorulardan madde havuzu oluşturulmuştur. Bu madde havuzundaki sorulardan benzer olanlar birleştirilmiş amaca uygun görülmeyenler çıkarılmış ve uzman görüşüne sunulmuştur. Son şekli verilen form araştırmada kullanılmıştır Verilerin Analizi Görüşmede öğretmenlere 4 soru yöneltilmiş ve cevapları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bulguların analizinde frekans değerlerinden faydalanılmıştır. 3. Bulgular 3.1. Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz? AraĢtırma Sorusuna ĠliĢkin Bulgular Tablo 1 de Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz? araştırma sorusuna ilişkin çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar görülmektedir. Tablo 1. Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz? Sorusuna İlişkin Bulgular Konu seçimi Frekans Daha az heyecan duyacağım bir konu 25 Dikkati toplayabilecek bir konu 18 Öğrenciye düzeyine göre bir konu 18 Kullanılabilen materyalin çokluğuna göre bir konu 15 Daha iyi anlatabileceğim bir konu 8 Toplam 84 Tablo 1 de çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 25 i konu anlatırken daha az heyecanlanacakları bir konu seçtiklerini, 18 i anlattıkları konunun dikkat çekiciliğini göz önüne aldıklarını, 18 i konu seçimlerinde anlattıkları konunun öğrenci düzeyine uygunluğunu göz önüne aldıklarını, 15 i ise konu anlatımları sırasında kullanabilecekleri materyal sayısının çokluğuna göre, 8 i anlatacakları konuyu seçerken daha iyi anlatabileceklerini düşündükleri bir konu seçtiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö8 kodlu öğretmen adayı konu seçiminde dikkat ettiği hususlar hakkında daha iyi anlatabileceğime inandığım konuyu seçmeye çalıştım, Ö14 kodlu öğretmen adayı sevdiğim bir konuyu almak istedim ve bu sayede daha iyi anlatabilirim diye düşündüm şeklinde görüş bildirirken Ö2 kodlu öğretmen adayı daha az heyecan yaratacak konuları seçtim, Ö26 kodlu öğretmen adayı konu seçiminde sınıfa anlatırken rahat ve kolay anlatabileceğim bir konu seçtim, şeklinde görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö59 kolu öğretmen adayı Öğretici olmasına dikkat ettim. Renkli ve cıvıl cıvıl olması önemliydi. Çünkü renkli olunca öğrencinin daha çok hoşuna gider., Ö82 kodlu öğretmen adayı Öğrencilere nasıl faydalı olurum ve konu anlatırken öğrencilerin dikkatini nasıl toplarım diye düşündüm şeklinde görüş bildirirken Ö4 kodlu öğretmen adayı 27

6 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri Dikkatleri toplayabilecek bir konu seçtim şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö12 kodlu öğretmen adayı İlköğretim öğrencilerinin anlama kapasitelerine göre konu seçtim, Ö52 Çocukların seviyesi ve ilgi alanlarına göre konu seçimime dikkat ettim şeklinde görüş bildirirken Ö40 Konu anlatımını destekleyecek materyallerin çok olması ve sevdiğim bir ders konusu olmasına dikkat ettim, Ö18 Çok fazla görsellik kullanabileceğim bir konu seçtim şeklinde görüş bildirmiştir Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir? AraĢtırma Sorusuna ĠliĢkin Bulgular Tablo 2 de Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir? araştırma sorusuna ilişkin çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar görülmektedir. Tablo 2. Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular Anlatımda Zorlanılan Noktalar Frekans Materyal bulma ve slaytlar ile ilgili sıkıntılar 22 Seviyeye inememek, hitap grubunun ilkokul öğrencisi olmadığını 17 bilmek Dil ve anlatım 14 Heyecan ve çekingenlik 12 Etkili olabilmek 10 Derse giriş 9 Toplam 84 Tablo 2 de çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 22 si konularını anlatırken materyal bulmakta zorlandıkları ve slayt ile ilgili sıkıntı yaşadıkları, 17 si konu anlatırken seviyeye inemediklerini, hitap ettikleri grubunun ilkokul öğrencisi olmadığını bildiklerinden dolayı zorlandıklarını, 14 ü konularını anlatırken dil ve anlatım hususunda zorlandıkları, 12 si konu anlatımları sırasında heyecanlandıkları, 10 u konu anlatımları sırasında etkili olamadıkları ve 9 u da derse giriş konularında zorlandıkları görülmüştür. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö6 kodlu öğretmen adayı konu anlatırken zorlandığı noktalar hakkında Heyecanımı yenememek en zorlandığım nokta, Ö14 kodlu öğretmen adayı İlk kez bir sınıf eşliğinde konu anlatıyor olmanın verdiği çekingenlik şeklinde görüş bildirirken Ö26 kodlu öğretmen adayı Yeterli araç-gereç bulmada ve sınıfa uygulattırmada sıkıntı yaşadım, Ö46 kodlu öğretmen adayı Slayt hazırlamada zorlandım, şeklinde görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö8 kodlu öğretmen adayı Öğreticinin anlayamayacağı kavramları ifade etmek ve slaytı onların seviyelerine göre hazırlama konusunda çok zorlandım, Ö83 kodlu öğretmen adayı Konu anlatımında en çok zorlandığım nokta, sürekli üniversite düzeyinde ders anlattığımız için sınıfa karşı seviyeyi düşürmede zorlandım. Örneğin çocuklar diye hitap etmek çok garip geldi bana şeklinde görüş bildirirken, Ö65 kodlu öğretmen adayı Hızlı konuşmam ve bazen sesimin kısılması zorluyor beni, Ö81 kodlu öğretmen adayı En çok zorlandığım nokta bazı Türkçe kelimeleri telaffuz edemememdi. Yani herhangi bir yörenin değil de İstanbul Türkçesi konuşmakta çok zorlandım şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö76 kodlu öğretmen adayı Verdiğim örnekleri pek somutlaştıramadım bu nedenle konu anlatımım çok fazla etkili olmadı, Ö80 kodlu öğretmen adayı Yaptığım çalışma ile acaba öğrencilere yararlı ve faydalı olabilir miyim düşüncesi beni oldukça zorladı şeklinde görüş bildirirken, Ö23 En çok konuya başlama konusunda zorlandım. Aklımda hep nasıl başlasam, nasıl giriş yapsam diye sorular vardı. Fakat konuya başlayınca gerisi geliyormuş, Ö64 Önceden planladığım gibi konuya giriş yapamamam oldu şeklinde görüş bildirmiştir. 28

7 M. Çalışoğlu 3.3. Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir? AraĢtırma Sorusuna ĠliĢkin Bulgular Tablo 3 te Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir? araştırma sorusuna ilişkin çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar görülmektedir. Tablo 3. Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular Eksik Görülen Konular Frekans Konuya hakimiyet, diksiyon bozukluğu ve kendimi ifade edememek 34 Heyecan 21 Motivasyon ve sınıf hakimiyeti 12 Eksik hazırlanmak 10 Aşırı bilgi yüklemek 5 Yanlış konu seçimi 2 Toplam 84 Tablo 3 te çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 34 ü konu anlatımlarında konuya hakimiyet, diksiyon bozukluğu ve kendini ifade edememe konularında kendilerini eksik gördükleri, 21 i konu anlatırken heyecanlarını kontrol etme noktasında eksik oldukları, 12 si konularını anlatırken kendilerini motivasyon ve sınıf hakimiyeti konularında eksik gördükleri, 10 u konu anlatımlarında kendilerinde gördükleri eksikliğin konuyu eksik hazırlamak olduğu, 5 i anlatacakları konularda aşırı bilgi verme eğiliminde oldukları ve 2 si de konu seçimlerinde eksiklikleri olduğunu dile getirdikleri görülmektedir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö1 kodlu öğretmen adayı konu anlatırken karşılaştığı eksiklikler hakkında Konuyu iyi hazırlamadığımı ve eksiklerimi telafi edebileceğimi fark ettim, Ö7 kodlu öğretmen adayı sınıf içerisinde sabit bir noktada durmam ve slaytımın konu anlatımıma çok elverişli olmaması eksik anlatımlara neden oldu. Ayrıca materyalimin de olmaması büyük bir eksiklikti şeklinde görüş bildirirken Ö12 kodlu öğretmen adayı tek bir bireye odaklanmam yani bütün sınıfa hitap edememem en önemli eksikliğimdi, Ö9 kodlu öğretmen adayı Sınıfı motive edemedim yani motivasyonu tam anlamıyla sağlayamadım, şeklinde görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö19 kodlu öğretmen adayı Slaytlarım çok uzun ve karmaşık olmuştu. Ayrıca gerekli gereksiz her şeyi yazdığımı sonradan fark ettim, Ö52 kodlu öğretmen adayı Slaytımın yazı ile dolu olması şeklinde görüş bildirirken, Ö50 kodlu öğretmen adayı Konuya hâkim olamamam kesinlikle benim en büyük eksikliğimdi, Ö69 kodlu öğretmen adayı Diksiyon konusunda bu güne kadar bir sorunumun farkında bile değildim. Benim için en büyük sorun diksiyonmuş şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö44 kodlu öğretmen adayı Konu anlatırken çok heyecanlandım, Ö17 kodlu öğretmen adayı Heyecanımı yenememe! şeklinde görüş bildirirken, Ö42 Konu seçiminde çok büyük hata yaptım. İlk defa bu şekilde tahtaya çıkıp konu anlatacağım için keşke daha rahat bir konu seçseydim., Ö51 Yanlış konu seçtim ve istediğim şekilde anlatamadım şeklinde görüş bildirmiştir Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet ise nelerdir? AraĢtırma Sorusuna ĠliĢkin Bulgular Tablo 4 te Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet ise nelerdir? araştırma sorusuna ilişkin çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar görülmektedir. Tablo 4 te çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 53 ü bu ders ile mesleki bilgi kazandığı, 12 si güven duygusu kazandığı, 11 i öğrenci seviyesine inebilme becerisi edindiği, 8 i de el becerilerinin geliştiği görülmüştür. 29

8 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri Tablo 4. Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarım dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet ise nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular Katkı Boyutu Frekans Mesleki bilgi edindim. 53 Güven duygusu kazandım. 12 Öğrenci seviyesine inebilme becerisi edindim. 11 El becerilerim gelişti. 8 Toplam 84 Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö13 kodlu öğretmen adayı konu anlatırken zorlandığı noktalar hakkında Çocuğa konuyu nasıl daha iyi anlatabilirim ve nasıl iyi bir öğretmen olunur onu öğrendim., Ö35 kodlu öğretmen adayı Öğretmenliğin ne kadar önemli ve ne kadar özen ve önem verilmesi gereken bir meslek olduğunu öğrendim şeklinde görüş bildirirken, Ö71 kodlu öğretmen adayı materyal tasarlamak, ileride öğretmenlik yaşantımızda materyal hazırlama konusunda bize yardımcı oldu diye düşünüyorum, Ö12 kodlu öğretmen adayı El becerilerimin gelişmesi konusunda bana yardımcı olduğunu düşünüyorum, şeklinde görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö49 kodlu öğretmen adayı İleride öğretmen olduğumda soyut konuları öğrencilere nasıl anlatacağım öğrendim diyebilirim, Ö78 kodlu öğretmen adayı Öğrencilere bir konuyu onların seviyelerine uygun şekilde anlatabilmem için materyal kullanmam gerektiğini öğrendim. şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö31 kodlu öğretmen adayı Her şeyden önemlisi güven duygusu kazandık şeklinde görüş bildirirken Ö53 Topluluk karşısında ilk sınavımı verdim ve bu bana güven duygusu kazandırdı şeklinde görüş bildirmiştir. 4. Sonuç ve TartıĢma Araştırma sonucunda çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 25 tanesi Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz? araştırma sorusuna konu seçimlerinde daha az heyecan duyacakları bir konu seçtiklerini ifade etmişlerdir. Bir topluluk önünde ilk defa böyle bir tecrübe yaşayacak olmaları öğretmen adaylarında bu tür düşüncelere yol açmaktadır. Öyle ki daha süreç başlamadan yani anlatacakları konuyu seçim aşamasında, bu heyecanı göz önünde bulundurmaktadırlar. Baştürk (2009) yapmış olduğu çalışmada öğretmen adaylarının 21 i ders anlatımları esnasında heyecan etkenini dikkate aldıklarını ortaya koymuştur. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 22 si Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir? sorusuna, anlatımları sırasında en çok materyal bulma ve slayt hazırlama ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Dersin kalıcı ve anlamlı öğrenmelere fırsat verebilmek için ders araç gereçlerden faydalanmak oldukça önemlidir. Ders araç gereçlerinin kolay öğrenme ortamları hazırlamaları yanında, ders öğretmeninin işini de büyük ölçüde kolaylaştırdıkları bilinen bir gerçektir. Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğinin henüz teorik kısmında bulunmalarından dolayı, bu tür zorluklar yaşamaları beklenen bir durumdur. Bural (2010) yapmış olduğu çalışmada çalışmaya katılan öğretmen adaylarının %24 ünün etkinlikleri esnasında materyal eksikliklerinden kaynaklı sorunlar yaşadığını ortaya koymuştur. Öğretmenlik mesleği bir birikim mesleğidir. Zaman içerisinde kazanılan tecrübeler doğrultusunda mesleki yeterlilikte bir artış olması beklenmektedir. Bu mesleki yeterliliği oluşturan öğelerden biri de muhakkak ki öğretim esnasında anlatılan konulara hâkim olabilme yetisidir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 34 ü konu anlatımlarında kendilerinde gördükleri en büyük eksikliğin, konuya hâkimiyet noktasında olduğunu dile getirmişlerdir. Erduran Avcı ve Bayrak (2013) yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri bulgulara göre öğretmen adaylarının %42,85 i konu alanına hâkim olma noktasının önemine vurgu yapmışlardır. 30

9 M. Çalışoğlu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi ile öğretmen adaylarının teknoloji ile derslerini bütünleştirmeleri hedeflenmektedir. Asıl amaç ise dersin etkili ve verimli bir şekilde işlenmesidir. ÖTMG dersinde öğretmen adaylarına kazandırılan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel niteliklerin öğretmen adaylarının mesleki yaşantılarında teknolojiyi öğretimle bütünleştirmelerinde önemli ölçüde hizmet edeceği beklenmektedir (Gündüz ve Odabaşı, 2004). Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 53 ü ÖTMG dersinin kendilerine mesleki bilgi edinme konusunda yarar sağladığı görüşünü bildirmişlerdir. Kolburan Geçer (2010) öğretmen adaylarıyla yapmış olduğu çalışma sonucunda, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının tamamının ÖTMG dersinin mesleki açıdan kazanım sağladığı fikrinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. 5. Öneriler Literatür incelendiğinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin sınıf öğretmenliği bölümünün ana derslerinden biri olduğu görülmektedir. Ancak bu dersin daha verimli işlenmesi için dersi yürüten öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarına ilkokul programından (özellikle mihver dersler) seçilecek bir konu vererek hazırladıkları materyal ve teknolojik altyapıyla (slayt) sunmalarının istenmesi öğretmen adaylarının deneyim kazanmalarında yararlı olabilir. Değerlendirme aşamasında ise dersi yürüten öğretim elemanının anlatılan konunun seviyeye ne kadar uygun olduğunu belirleyebilmesi gerekmektedir. Bu da dersi yürüten öğretim elemanının birkaç yıl sınıf öğretmenliği yapmış olma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Öğretim elemanının böyle bir tecrübesi yoksa sınıf öğretmenliği yapan mastır veya doktora öğrencilerinden yararlanılabilir. Kaynakça Alım, M. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) dersinin önemi ve öğretim sürecine ilişkin öneriler. Doğu Coğrafya Dergisi, 12(17) Alım, M. (2012). Coğrafya dersi için materyal tasarımı. Doğu Coğrafya Dergisi, 17(27) Alım, M. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı/geliştirme dersinde elde ettikleri kazanımlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33), Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi, İlköğretim Online, 8(2), Bektaş, F., Nalçacı, A. ve Erçoşkun, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı dersinin kazanımlarına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), Bural, B. (2010). Zihin engelliler öğretmenliği öğretim uygulaması dersinde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen adayları açısından değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. Erduran, Avcı, D. ve Bayrak, E.B. (2013). Öğretmen adaylarının senaryo temelli öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Bir eylem araştırması. İlköğretim Online, 12(2), Gültekin, M. (2002). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi kapsamında ilköğretime öğretmen yetiştirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1-2), Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(1),

10 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri Karataş, S. ve M. Yapıcı (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin işlenişi ve uygulama örnekleri. Afyonkarahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme dersine yönelik deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), Koşar, E. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Küçükahmet, L. (1995). Öğretim ilke ve yöntemleri (6 Baskı). Ankara: Gazi Büro Kitapevi. Nalçacı, A. ve Ercoşkun, M.H. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde kullanılan materyaller. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, Özer, Ö. ve Tunca, N. (2014). Öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), Öztürk, C. ve Oltuoğlu, R. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. Sevim, O., (2014), Disiplinlerarası materyal geliştirme sürecinin Türkçe öğretmen adaylarının öğretim tasarımı başarılarına ve üstbilişsel farkındalıklarına etkisi. International Peridical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(9), Şahin, Yanpar, T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Şimşek,, N.(2002). Öğretmen ve öğretmen adayları için derste eğitim teknolojisi kullanımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yaman, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlik ve algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, Varank, İ. ve Ergün, S.S. (2005). Eğitim teknolojisi ve materyal geliştirme yeterliliklerinin belirlenmesi ve eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bu yeterlilikle sahip olma derecelerinin incelenmesi için bir araştırma önerisi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 14. Sempozyumu, Denizli. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1. Cilt Yalın, H.İ. (2002) Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 32

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Neden Öğrenme-Öğretme Sürecinde İhtiyaç Duyarız? İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir,

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı

Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi * Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching

Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi * Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2013 12(2) Technology Special Issue:307-314 ISSN: 1303-0094 Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ II DERSİ ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Araştırma Projesi II Dersin Kodu OKÖ 404 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 2 Haftalık Ders Saati

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ INFLUENCE OF THE COURSE INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

E-Posta : fundadag@gmail.com, fundadag@kocaeli.edu.tr Web : http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/fundadag/

E-Posta : fundadag@gmail.com, fundadag@kocaeli.edu.tr Web : http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/fundadag/ Dersin Adı: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Dersin Günü, Saati ve Yeri : A Grubu : Cumartesi, 10:40 13:55, Tıp Fakültesi B Blok Haftalık Ders Saati : 2 + 2 Dönemi: 2011-2012 Eğitim Öğretim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Ders No : 0310400058 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 008

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı