Müzik Verilerini Saklama Biçimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzik Verilerini Saklama Biçimleri"

Transkript

1 Müzik Verilerini Saklama Biçimleri Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı İlker Kalaycı Haziran 2009

2 Kapsam Sayısal Müziğe Giriş Müzik Verilerini Saklama Türleri Müzik Verilerini Saklama Biçimleri

3 Sayısal Müziğe Giriş Günümüzde müzik verilerinin büyük çoğunluğu analog değil sayısal olarak saklanmaktadır. Sayısal dünya, özellikle bilgisayar ve internet, müziğin icrası, ticareti, paylaşımı konusunda paradigmayı değiştirmektedir.

4 Müzik ve Bilgisayar Geleneksel olarak ses ve müziğin üretimi, yayılımı ve algılaması çalışmalara konu olmaktadır. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile bu konulardaki çalışmalar yeni bir boyut kazanmış, sayısallaşan veriyle birlikte müzikle ilgili her alanda bilgisayar önem kazanmıştır.

5 Sayısal Müziğin Etkileri William Fisher(2000)'a göre sayısal müziğin internette kullanımının etkileri şunlardır: Aracıların ortadan kalkmasıyla maliyet azalması Aşırı veya az üretimin ortadan kalkması Rahatlık ve dakiklik Müzisyenlerin sayısında ve çeşitliliğinde artma Göstergebilimsel(semiotic) demokrasi Müzik sanatçılarının para kazanmasını azaltması

6 Günümüzde Sayısal Müzik IFPI Sayısal Müzik Raporu(2008)'na göre 2008 de kayıtlı müzik satışlarının toptan satış cirosu bütün dünyada 18,4 milyar $ ı bulmuştur. Fiziki formatlarda (vinil, kaset, CD, video klip, sayısal albümler dahil) toplamda 1,6 milyar adetlik satış gerçekleşmiştir. 1.5 milyar adet tek şarkı indirmelerin %94 (yaklaşık 1.4 milyar)'ünü internetten indirme oluşturmaktadır (milyon $) 2008 (milyon $) % büyüme Fiziki Satışlar Sayısal Satışlar

7 Sayısal Müzik Terimleri bit oranı(bit rate)-->birim zamanda işlem yapılan bit sayısı-bit/s Frekans-->saniye başına düşen devir sayısı- Hertz Örneklem oranı(sample rate)-->sürekli bir sinyalden ayrık sinyale çevirmek için birim zamanda alınan örnekleme oranı- Örneklem/saniye veya Hertz bit derinliği(bit depth)-->her örneklem için kaydedilmiş bilginin bit sayısı

8 Müzik Verilerini Saklama Türleri MIDI Müzik Sayfaları ve Notasyon Biçimleri Sıkıştırılmamış Ses Dosyaları Sıkıştırılmış Ses Dosyaları Kayıplı Kayıpsız XML Tabanlı Biçimler

9 MIDI MIDI(Musical Instrument Digital Interface) 1983 yılında geliştirilen bir standarttır. MIDI dosyaları ikili komutlarla MIDI denetleyicilerine ne yapılması gerektiğini göndererek çalışır. Bu komutlar; hangi notaların, ne zaman, ne kadar süre, ne kadar yüksek sesle çalınacağı gibi bir takım bilgileri barındırır.

10 MIDI Avantajları MIDI dosyaları az yer kaplar. Ör: 42 dakika uzunluktaki 31 müzik aletli bir şarkı 356 KB yer tutar. Geniş çapta kullanılan bir standarttır Sadece bilgisayarlar değil, elektronik müzik aletleri, ses düzenleyicilerinde de kullanılabilmektedir.

11 MIDI Kısıtları ve Sorunları Müziğin kendisi veya notaları değil, aletin yapması gereken komutları barındırır. Üzerinde düzenleme yapmak zordur, bunun için arayüzler kullanılması gerekir. İkili komut yapısından kaynaklı dosyanın herhangi bir yerindeki bit düzeyinde bozulma tüm dosyanın bozulmasına neden olmaktadır. Farklı uygulamalar arasında taşımak zordur. İkili komutlar olduğu için farklı bilgisayarlarda ses farklılaşabilir.

12 Do Dizisi-MIDI 4D C0 4D B FF 03 0D D 61 6A 6F C FF 01 0F D 6F FF F A D 6F FF C 6C FF E E 6F F F 6D 70 6F B0 07 7F 00 B0 0A FF A FF C 5C C E 5C E C C C C C C C C C C C E 5C E C 5C C FF 2F 00

13 Müzik Sayfaları ve Notasyon Biçimleri Bir müzik parçasının notalarının saklandığı biçimlerdir. Notaların müzisyenler ve geliştiriciler tarafından kullanımını, internet üzerinden değişimini sağlayan biçimlerdir Müzk notalarına özel biçimler olduğu gibi özgün nota sayfalarının taranması yoluyla da elde edilebilir.

14 Resim Biçimleri GIF, JPEG örnek olarak verilebilir Az yer kaplar. Yazım kalitesi kontrol edilemez. Notalar üzerinde düzenleme yapmak çok zordur. Müzik ile ilgili arama ve transpoze gibi müzikal işlemler yapılamaz.

15 PDF PDF (Portable Document Format) Adobe Systems Incorporated geliştirmiştir. Resim biçimlerine benzer şekilde az yer kaplar; ama düzenleme yapmak zordur. Çoğaltmak resim biçimlerine göre daha kolaydır. Metin tabanlı olmasına rağmen nota, es gibi müzik elemanları üzerinde işlem yapamaz.

16 NIFF NIFF(Notation Interchange File Format) Bazı büyük müzik yazılımı firmalarının herkesçe kabul edilebilecek bir standart geliştirme çabasıdır. Genişletilebilir, esnek, küçük ve etkili olması hedeflenmiştir. Geliştirici firmalardan birinin kendi biçimini oluşturma çabaları sonrasında standardın geliştirilmesi durmuş ve en son 1998'de güncellenmiştir.

17 RIFF RIFF (Resource Interchange File Format ) IBM ve Microsoft'un 1991 yılında geliştirdiği bir biçimdir. En önemli özelliği esnek olmasıdır Bütün hakları Microsoft'ta olduğu için hakkındaki bilgiler kısıtlıdır. Microsoft'un kullandığı wav, asf gibi biçimlerin temelini oluşturur.

18 Sıkıştırılmamış Ses Dosyaları Ses ve müzik dosyalarının orijinal hallerini barındıran biçimlerdir. Örnek olarak WAV AIFF AU

19 WAV Ses dalga şekillerini barındıran standart sayısal ses dosya biçimidir. Genelde CD kalitesindeki sesler için kullanılır. Sesin kalitesi 8-bit veya 16-bit olmaktadır. 16- bit yüksek kalite(44100 Hz) ile saniyede 88Kb depolanmaktadır. WAV biçimi basittir ve çok yaygın bir şekildeözellikle PC'lerde- kullanılmaktadır.

20 AIFF Audio Interchange File Format. Apple Bilgisayar tarafından geliştirilen bir ses biçimidir. AIFF dosyaları büyüklük ve kalite bakımından WAV dosyalarına benzemektedir.

21 AU AUdio file format Sun Microsystems'ın geliştirdiği basit bir ses biçimidir. Çoğunlukla Unix bilgisayarlarında kullanılmaktadır.

22 Sıkıştırılmış Ses Dosyaları Seste kayıbın olup olmamasına göre ikiye ayrılır: Kayıpsız sıkıştırılmış müzik dosya biçimleri FLAC, Monkey's Audio (dosya uzantısı APE), WavPack, Tom's lossless Audio Kompressor (TAK), TTA, ATRAC Advanced Lossless, Apple Lossless ve Windows Media Audio Lossless (WMA Lossless). Kayıplı sıkıştırılmış müzik dosya biçimleri MP3, Vorbis, Musepack, ATRAC, Dolby AC-3, lossy Windows Media Audio (WMA) ve AAC.

23 FLAC Free Lossless Audio Codec Açık kaynaklıdır ve telif hakkı yoktur. Temel yapısı 4 byte flac söz katarı STREAMINFO üstveri bloku Sıfır veya daha fazla üstveri bloku Bir veya daha fazla ses çerçevesi

24 MP3 MPEG(Moving Picture Experts Group) Layer-3 biçimi en çok kullanılan ve bilinen biçimdir yılında ISO/IEC standardı olarak kabul edilmiştir. Sıkıştırılmamış bir müzik dosyasının işitilmeyen bölümlerini kaldırarak 1/10 boyutunda bir sıkıştırma sağlar. MPEG-1 modunda iki kanal MPEG-2 modunda 5.1 kanala kadar destekleyebilir. 16 khz ile 48kHz frekansları arasında çıktı üretebilir.

25

26 OGG Vorbis Xiph.org Kuruluşu tarafından desteklenen tamamen açık bir biçimdir. Açık bir teknoloji olduğu için GNU Kamu lisansı ile herkes kullanabilmektedir. İlk kararlı sürümü 2002 yılında yayınlanmıştır khz stereo girdi ile 45 kbit/s'ten 500 kbit/s'e kadar bir çıktı üretir.

27 AAC AAC Advanced Audio Coding File ISO/IEC tarafından MPEG-2 ve MPEG-4'ün parçası olarak standart altına alınmıştır. AAC 8 khz ile 96kHz frekanslar ve 1 ile 48 kanal arasında bir çıktı üretebilir.

28

29 XML Tabanlı Biçimler ChordML MCML(Music Contents Markup Language) MNML(Music Notation Markup Language) EMNML(Extensible Music Notation Markup Language) MML(Music Markup Language) MEI(The Music Encoding Initiative) MusicXML WEDELMUSIC MX-IEEE 1599

30 XML Avantajları Dünya Genel Ağ Birliği(World Wide Web Consortium-W3C)'nin tavsiye kararı ile destekleniyor Platformdan bağımsız Ücretsiz ve açık bir standart Hem bilgisayarların hem insanların okuyabildiği Veri iletimini ve paylaşımını sağlayan esnek bir metin formatıdır.

31 MusicXML Nota yazımı, düzenleme, müzik eğitimi, analiz, müzik veritabanı, müzik icrası vb. birçok müzikle ilgili konuyu destekler. MusicXML kendi formatını kullanan uygulamalarda o format yerine kullanılmayı değil bu tip uygulamalar arasında da paylaşımı sağlamayı hedefliyor. MuseData ve Humdrum adında iki akademik biçimi temel alır 100'den fazla uygulamada kullanılmaktadır.

32 IEEE 1599 Müziği göstermek için semboller kullanmaktadır. Ör: <clef type="g" staff_step="2" event_ref="c1"/> Müziğin farklı yönleri için katmanlar kullanmaktadır: Genel, Mantıksal, Yapısal, Notayla ilgili, İcra,Ses

33 IEEE 1599

34 Teşekkürler

35 Kaynaklar Fisher W., Digital Music: Problems and Possibilities, Ekim 2000, Erişim: IFPI(International Federation of the Phonographic Industry), Digital Music Report 2008, Erişim: AIFF,AIFF FLAC, Mosterd, E. J., Developing A New Way To Transfer Sheet Music Via The Internet, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, University of South Dacota, 1999 The Free Encylopedia, Wikipedia, Erişim: MusicXML, Erişim: Baggi L. D., An IEEE Standard for Symbolic Music, University of Applied Sciences of Southern Switzerland, April 2009

Web Tabanlı Yayınlar ve ODTÜ-TV Uygulaması 1 AB 06 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Üniversitesi Denizli

Web Tabanlı Yayınlar ve ODTÜ-TV Uygulaması 1 AB 06 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Üniversitesi Denizli Web Tabanlı Yayınlar ve ODTÜ-TV Uygulaması 1 AB 06 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Üniversitesi Denizli Kerem Olçum kolcum@metu.edu.tr ODTÜ Bilgi İşlem Daire Bşk., ODTÜ Enformatik Enst. Bilişim Sistemleri Cengiz

Detaylı

BÖLÜM 5 5. SES (AUDIO) DOSYALARI. GRAFİK ve ANİMASYON

BÖLÜM 5 5. SES (AUDIO) DOSYALARI. GRAFİK ve ANİMASYON BÖLÜM 5 5. SES (AUDIO) DOSYALARI 5.1. Ses Dosyaları Sıkıştırma algoritmaları geliştirilmeden önce bilgisayarlardaki sesler wav, pcm, voc, au, snd gibi formatlardı. Bu formatlar, her türlü sesi istenilen

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması

Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 87 Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması Ahmet Gezer 1, Sabri Koçer 2 1 Elektronik Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPORU. Otomatik Şarkı Tanıma. Ümit Burak USGURLU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPORU. Otomatik Şarkı Tanıma. Ümit Burak USGURLU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPORU Otomatik Şarkı Tanıma Ümit Burak USGURLU 20394676 Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERT Ders Kodu

Detaylı

Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Açık Ders Malzemeleri Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.0

Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Açık Ders Malzemeleri Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.0 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Açık Ders Malzemeleri Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.0 Doküman Hakkında: Bu doküman, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yürütülmekte olan Ulusal Açık Ders

Detaylı

VERĐ SIKIŞTIRMA ALGORĐTMALARININ AĞ ĐLETĐŞĐMĐ ÜZERĐNDEKĐ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĐRMESĐ

VERĐ SIKIŞTIRMA ALGORĐTMALARININ AĞ ĐLETĐŞĐMĐ ÜZERĐNDEKĐ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĐRMESĐ VERĐ SIKIŞTIRMA ALGORĐTMALARININ AĞ ĐLETĐŞĐMĐ ÜZERĐNDEKĐ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĐRMESĐ Altan MESUT, Aydın CARUS {altanmesut, aydinc}@trakya.edu.tr Trakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BÖLÜM 9 9. MULTİMEDYA VE WEB SAYFALARI. GRAFİK ve ANİMASYON. 9.1. Multimedya Nedir?

BÖLÜM 9 9. MULTİMEDYA VE WEB SAYFALARI. GRAFİK ve ANİMASYON. 9.1. Multimedya Nedir? BÖLÜM 9 9. MULTİMEDYA VE WEB SAYFALARI 9.1. Multimedya Nedir? Medyayı, bilginin aktarıldığı ortam olarak tanımlarsak; multimedya (çokluortam) metin, fotoğraf, video, ses ve canlandırma gibi farklı medyaların

Detaylı

TÜRKÇE METİNDEN KONUŞMA SENTEZLEMEDE YAŞANAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

TÜRKÇE METİNDEN KONUŞMA SENTEZLEMEDE YAŞANAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (4755) TÜRKÇE METİNDEN KONUŞMA SENTEZLEMEDE YAŞANAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Hv.Mu.Ütğm.Ş.Murat CANAL* Hava Teknik Okullar K.lığı Uzaktan

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ (Taslak Sürüm 1.0) Bilgi Toplumu Dairesi ŞUBAT 2005 Bu Rehberle ilgili sorularınız

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

BÖLÜM 7 7. VİDEO - HAREKETLİ GÖRÜNTÜ DOSYALARI. GRAFİK ve ANİMASYON

BÖLÜM 7 7. VİDEO - HAREKETLİ GÖRÜNTÜ DOSYALARI. GRAFİK ve ANİMASYON BÖLÜM 7 7. VİDEO - HAREKETLİ GÖRÜNTÜ DOSYALARI 7.1. Video Hareketli Görüntü Dosyaları Hareketli görüntü dosyaları, sahneleri arka arkaya (sinema filmi gibi) sürekli gösterebilen formatlardır. Web üzerinde

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM BİLİM DALI MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Osman KÖROĞLU

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Çokluortam Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileşimli Çokluortam Uygulamarı ile EĞİTİMDE KALİTE ARTTIRIMI

Uzaktan Eğitimde Çokluortam Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileşimli Çokluortam Uygulamarı ile EĞİTİMDE KALİTE ARTTIRIMI Uzaktan Eğitimde Çokluortam Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileşimli Çokluortam Uygulamarı ile EĞİTİMDE KALİTE ARTTIRIMI Mustafa ALKAN- Telekomünikasyon Kurumu Özgür GENÇ- İTÜ-MYO Bilg. Bl. Hakan TEKEDERE-

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

...A, B, C, D, E, G H, I J, K M, N O, P R, S, T W

...A, B, C, D, E, G H, I J, K M, N O, P R, S, T W ...A, B, C, D, E, G H, I J, K M, N O, P R, S, T W / : (slash) Taksim işareti. İşletim sitemlerinde ve web adreslerinde kullanılır. @ : e mail adreslerinde kullanıcı ismini kullanıcının Internet adresinden

Detaylı

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular Saraiva, Antonio Mauro, André Riyuti Hirakawa, and Carlos Eduardo Cugnasca. 2006. Section 3.3 Topics on Software Evolution, pp. 139-153 of Chapter 3 Methods, Algorithms, and Software, in CIGR Handbook

Detaylı

WEB TABANLI DUBLIN CORE METADATA ÜRETİCİSİ TASARIMI WEB BASED DUBLIN CORE METADATA GENERATOR DESIGN

WEB TABANLI DUBLIN CORE METADATA ÜRETİCİSİ TASARIMI WEB BASED DUBLIN CORE METADATA GENERATOR DESIGN WEB TABANLI DUBLIN CORE METADATA ÜRETİCİSİ TASARIMI WEB BASED DUBLIN CORE METADATA GENERATOR DESIGN SERMET SOYKAN Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İstatistik ve Bilgisayar

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

Sayısal Video ve Audio Yayıncılığı

Sayısal Video ve Audio Yayıncılığı Sayısal Video ve Audio Yayıncılığı Prof. Dr. Mehmet Şafak Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü msafak@hacettepe.edu.tr M. Şafak Sayısal Video ve Audio Yayıncılığı Kasım 2008

Detaylı

BÖLÜM 3. 3. GRAFİK ve RESİM DOSYALARI. GRAFİK ve ANİMASYON

BÖLÜM 3. 3. GRAFİK ve RESİM DOSYALARI. GRAFİK ve ANİMASYON BÖLÜM 3 3. GRAFİK ve RESİM DOSYALARI 3.1. Bitmap Nedir? Bitmap, bilgisayar ekranında bir resmi görüntülemek için gereken tüm renk bilgilerinin ekranı oluşturan her piksel için renk bilgilerinin verildiği

Detaylı

9. HAFTA TBT182. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

9. HAFTA TBT182. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 9. HAFTA TBT182 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler 9. Bilgisayar Kullanımında

Detaylı

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi PowerPoint 2010 Özet Bu bölümde PowerPoint ortamı kısaca tanı@lmış ve sık kullanılan özellik ve işlevlere yer verilmişnr. Sunumlar farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur.

Detaylı

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ Yusuf Özoğlu İstanbul Üniversitesi yozoglu@gmail.com Feyzi Kaysi İstanbul Üniversitesi feyzikaysi@gmail.com Furkan Özoğlu İstanbul Teknik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Yüksek Lisans Tezi Mina Jafarzad ESLAMİ Ankara-2010 T.C.

Detaylı

YENİ GRAFİK UYGULAMA GELİŞTİRME ARAYÜZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YENİ GRAFİK UYGULAMA GELİŞTİRME ARAYÜZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 55-61 YENİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı