TMS TFRS DİYE DİYE. Prof.Dr. Recep PEKDEMIR *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS TFRS DİYE DİYE. Prof.Dr. Recep PEKDEMIR *"

Transkript

1 TMS TFRS DİYE DİYE Prof.Dr. Recep PEKDEMIR * GİRİŞ Yakın geçmişte UFRS DİYE DİYE (http://www.mye.com.tr/news/ prof-dr-recep-pekdemir-in-kaleminden%E2%80%A6.html) ve UFRS FURYASI MI? RANTİYE KAPISI MI? (Pekdemir, 2007) başlıklarında yazılar yazmıştım. Her ikisinde de temel amacım, bugünlerde yaşanmak olan ve bana göre adeta bir kargaşa veya keşmekeşliği andıran ve bu yazıda biraz daha açıklamaya çalışacağım bir durumu, okuyucuyu önceden haberdar etmekti. Bu yazılarımda konulara biraz mizah katarak dikkat çekmek istemiştim. Özet olarak şöyle yaklaşmıştım: Üzülerek belirtmeliyim ki, Enflasyon Düzeltmesi ile ilgili olarak 2004 yılında oynanan rant elde etme oyunları, gözlemlerime göre, şimdilerde UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) adı altında yeniden sahnelenmeye başlandı. Nasıl mı? Öncelikle bu konuyu bir rant aracı olarak kullanmak isteyen kesimler, UFRS nı ülkemiz işletmelerine ve konuyla uzaktan veya yakından ilgisi olan kesimlere, bir zorunluluk olarak aktarmaya başladı. Bilen ya da bilmeyen bu konularda eğitim semineri benzeri çalışmalar yapmaya başladı. Bilen ya da bilmeyen bu konularda kitap, makale vb. çalışmaları ortaya koymaya başladı. Bilen ya da bilmeyen bu konularda özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde alternatif finansal raporlama hizmetleri adı altında hizmet vermeye başladı. Bazı yazılım firmaları, işletmecilik ile ilgili yazılımlarının UFRS konularına uyumlu olduğunu öne sürmeye başladı. Tüm bunlar, edindiğimiz izlenimler ve gözlemlerdir. Bilenlerin, konu ile ilgili seminer yapmasına, kitap, makale vb yayınlamasına, işletmelere alternatif raporlama hizmeti vermesi asla bir sözümüz olamaz. Tabii ki * İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 117

2 sahip oldukları bilgilerin ve deneyimlerin, başkalarına çeşitli yollarla ve bedeli mukabili aktarılmasına oldukça saygılıyım. Sözümüz konu ile ilgili tam bilgiye sahip olmadan konu ile ilgili ahkâm kesenlere. Yine sözümüz, bilenlerin konuyu, kötüye kullanmalarına, yani rant kapısı haline getirmeye çalışanlara. Geçen birkaç hafta Fakültemiz son sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup ile Uluslararası Finansal Raporlama dersini gerçekleştiriyordum. Bu derste, dersi alan öğrencilerin her biri IASB Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan standartlardan biri ile ilgili bir çalışma yaparak, bu çalışmayı sınıfta bulunan diğer öğrencilerle paylaşma yöntemi uygulanıyordu. Öğrencilerden biri, ülkemizde 2007 yılı başından itibaren irili ufaklı bütün işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu finansal raporlama yapmasının zorunlu olduğundan söz ediyordu ve buradaki zorunluluğu Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikten bahsederek vurgulama yapıyordu. Birden düşündüm, acaba ben mi atlamıştım? Oysa bildiğim kadarıyla Türk Ticaret Kanunu ndaki beklenen değişiklikler henüz kesinleşmemişti ve de böyle bir zorunluluk da yoktu. Hatta Türk Ticaret Kanunu ndaki değişikliklerin kısa sürede gerçekleştirilmesi beklenmiyordu. Çünkü yaklaşık 2000 maddelik bir kanunu tümden değiştirmek öyle kolay bir iş değildi. Sonra söz konusu öğrenci ile yaptığımız karşılıklı söyleşi sonunda şöyle bir durum ortaya çıkmıştı: Söz konusu öğrencinin yararlandığı kaynaklarda durum böyle belirtilmişti. Bir grup kaynakta konuyla ilgilenenler, Türk Ticaret Kanunu ndaki olası değişiklikleri yasalaşmış gibi gösteriyor ve topluma böyle aktarıyordu. Diğer bazı kaynaklarda ise TMSK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından çeşitli tarihlerdeki Resmi Gazetelerde yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının 2007 yılı başından itibaren tüm işletmelerce zorunlu olarak dikkate alınacağından bahsediyordu. Sonunda çeşitli kesimlerce özlemle beklenen oldu. Yeni Türk Ticaret Kanunumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışıldı, kabul edildi (T.C. yasalar, ), Resmi Gazetede yayımlanarak gelecek yıl (2012) içinde ve sonunda yürürlüğe girme hazırlığı yapılıyordu. Tabi bu arada belki de, birileri paraya para katıyor, birileri paraya para katmak için hazırlık yapıyor, birileri de geceleri kâbus görüyordu. 118

3 Bu konuda iki tipik örneği burada paylaşmakta yarar var. Bunlardan ilki, ülkemizde hizmet vermekte olan büyük ve uluslar arası denetim firmalarından birinin bu konudaki sloganıdır. Slogan aynen şöyledir (http:// brosur_may10.pdf, 12 Aralık 2011.): Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Diğer örnek ise üye sayısı açısından en çok üyeye sahip SMMM Odası Başkanının yazılı olarak yayınlanan bir ifadesidir. İfade aynen şöyledir (Arıkan, 2011, 10):.TTK yı, Standartları ve Denetim işini mutlaka öğreneceğiz. Her iki örnek derin anlamlar içermekte, okuyucusuna önemli mesajlar vermektedir. Bu çalışmanın amacı bunları burada tartışmak değildir. Dolayısıyla, bu anlamlar ve mesajlar okuyucuların yorumlarına bırakılmıştır. Derken, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanıverdi. Tabii ki ellerini ovuşturanlar, kâbus görenler hala var; diğer bir ifade ile kargaşa devam ediyor. Yapılan bu düzenlemeler TMS TFRS ile ilgili olarak birileri için fırsat ve birileri için tehdit olmaya devam ediyor. ÜLKEMİZDE TMS TFRS TARİHİ TMS TFRS dediğimiz muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili standartların geçmişi 1972 yılında Avustralya Sydney de düzenlenen Dünya Muhasebe Kongresine dayanıyor. Söz konusu Dünya Muhasebe Kongresine katılan bazı ülkelerin temsilcilerin bir araya gelerek Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi nin kurulmasına öncülük etmiş ve söz konusu Komitenin kurulamasını sağlamıştır. Komite 1974 yılından bu yana muhasebe ve finansal raporlama standartlarını geliştirmeye ve yayımlamaya devam etmiştir. Söz konusu Komitenin geliştirerek yayımladığı muhasebe standartları, ülkemizde 1991 yılına kadar İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü tarafından dilimize çevrilerek ve orijinaline sadık kalınarak, diğer bir ifade ile Uluslararası Muhasebe Standartları adı ile Muhasebe Enstitüsü Dergisi nde yayımlayarak ülkemizde ilgili çevrelere aktarılmıştır. Dilimize çevrilen bu standartlar, Dernek Başkanı Prof.Dr. Ahmet Hayri 119

4 Durmuş un öncülüğünde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından 1992 yılında bir kitap halinde toplanıp yayımlanmıştır. Daha sonraları konuyla ilgili gelişmeler TÜRMOB daki TMUDESK Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu yapılanması ile devam etmiştir. Söz konusu kurul, ele aldığı ve yayımladığı muhasebe standartlarını Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayımlamıştır. Oysa değişen bir şey olmamıştır. Yapılan çevirilerde standartların adında yer alan uluslararası (international) kelimesi yerine Türkiye yazılmıştır. Böylece Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları olmuştur. Bu şekildeki bir yaklaşım ne derece doğru dur, ne derece hak tır, ne derece etik tir? Bu çalışmanın amacını aşan konulardır. Daha sonra konu yasal bir duruma kavuşturulmuştur tarihli 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Ek 1 inci madde eklenerek, TMSK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu adıyla bir kurul oluşturulmuştur. Söz konusu kurul aralıksız bir şekilde çalışmasını sürdürmüş, TMUDESK in yaptığı gibi, uluslararası standartların dilimize çevrilmesini gerçekleştirmiş ve aynı zamanda adeta millileştirmiştir. Yani yapılan çevirilerde standartların adında yer alan uluslararası (international) kelimesi yerine Türkiye yazılmış ve böylece Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları olmuş, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları da Türkiye Finansal Raporlama Standartları olmuştur. Tekrar gündeme getirmek gerekirse, bu şekildeki bir yaklaşım ne derece doğru dur, ne derece hak tır, ne derece etik tir? Bu çalışmanın amacını aşan konulardır. Ayrıca TMSK nın meşruiyeti de hemen hemen hiç gündeme gelmemiş ve tartışılmamıştır. TMSK, tarihli 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Ek 1 inci madde eklenerek kurulmuştur, yani Sermaye Piyasası Kanunun bir parçası durumundadır. Böyle olmasına rağmen, sanıyorum TMSK kendini tüm Türkiye için yetkili kabul ederek, dilimize çevrilmesini sağladığı uluslararası standartları Türkiye standartları olarak Resmi Gazetede yayımlaya devam etmiştir. Ta ki, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanıncaya kadar. Çünkü söz konusu Kararnamenin 32 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile TMSK hükmen ortadan kaldırılmıştır. Kanımca, yanlış hesap Bağdat tan dönmüştür. 120

5 YENİ TTK ve TMS TFRS Yeni TTK nın inci maddeleri arasındaki maddelerin pek çok yerinde Türkiye Muhasebe Standartları denmektedir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir: MADDE 64- (1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. (3) Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir. (5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir. MADDE 65- (4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. MADDE 67- (1) Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. (2) Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun başka bir yöntemin uygulanması suretiyle, cins, miktar ve değer olarak malvarlığı mevcudunun güvenle tespiti sağlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli değildir. (3) Faaliyet döneminin kapanışında, fizikî sayım veya ikinci fıkraya göre izin verilen diğer bir usul kullanılarak malvarlığı kalemlerinin cins, miktar ve değerine göre faaliyet döneminin kapanışından önceki üç veya 121

6 sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibarıyla düzenlenmiş özel bir envanterde gösterilmişse, ayrıca bu özel envantere dayalı olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir şekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlıkların o faaliyet döneminin sonu itibarıyla değerlemesi doğru yapılıyorsa, varlıklara ilişkin envanterin yapılmasına gerek yoktur. MADDE 68-(3) Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır. MADDE 69- (1) Yılsonu finansal tablolar; a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, MADDE 72- (1) Aksine kanuni hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartları saklı kalmak kaydıyla, finansal tabloların, ticari işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peşin ödenen giderler ile peşin tahsil edilen gelirleri, teknik terimle dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve giderleri doğru şekilde değerlendirilmiş olarak göstermesi zorunludur. MADDE 73- (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilânçoda, duran ve dönen varlıklar, özkaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. MADDE 74- (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kuruluşu ve özkaynak sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz. (2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem konulamaz; meğerki, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. (3) Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler aktifleştirilemez; meğerki, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. MADDE 75- (1) Gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlemlerden doğabilecek muhtemel kayıplar için Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen kurallara göre karşılık ayrılır. MADDE 76- (1) Bilânço gününden sonraki belirli bir süre içinde gider- 122

7 leşecek olan harcamalar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilâtlar hakkında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır. MADDE 77- (1) Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçenin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleşmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü kişilerin borçları için verilen teminatlardan, üçüncü kişiler lehine taahhütlerden doğan sorumluluklar ile Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen diğer sorumluluklar pasifte gösterilmemişlerse, bilânçonun altında veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarına göre açıklanır. MADDE 78- (1) Finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir: d) Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönem sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara uyulur. MADDE 79- (1) Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için de aynı standartlar uygulanır. MADDE 80- (1) Değerlemede uygulanacak değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve değişiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarına tabidir. MADDE 81- (1) Şartların gerçekleşmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen değerlemeyi basitleştirici yöntemler uygulanır. MADDE 82- (3) Açılış ve ara bilânçoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler; şu şartla ki; MADDE 88- (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. 123

8 (2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır. (3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki işletmeler ve sektörler için, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde özel ve istisnai standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dipnotlarında açıklarlar. (4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. (5) Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır. YAPILABİLECEK TESPİTLER VE ORTAYA KONABİLECEK SORULAR Yukarıda kısaca bazı kısımları alınan 64 ile 88 inci maddelerdeki hükümlerden anladıklarımızı ve çözemediklerimizi aşağıdaki gibi ortaya koymak mümkündür: Yeni TTK nın kabul edilip Resmi Gazetede yayımlandığında ülkemizde tüm işletmelerde uygulanacak şekilde Türkiye Muhasebe Standartları var olduğu varsayılmıştır. Gerçekten böyle standartlar var mıdır? Yoksa bu standartlar ile kastedilen yukarıda belirtildiği gibi Sermaye Piyasası Kanununa eklenen Ek 1 inci madde kapsamında oluşturulan Kurul tarafından tercüme edilerek Resmi Gazetede yayımlanan standartlar mı kastedilmektedir? Yeni TTK nın kabul edilip Resmi Gazetede yayımlandığında ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu var olduğu varsayılmıştır. Gerçekten böyle bir Kurul var mıdır? Yoksa burada belirti- 124

9 len Kurul ile yukarıda belirtildiği gibi Sermaye Piyasası Kanununa eklenen Ek 1 inci madde kapsamında oluşturulan Kurul mu kastedilmektedir? Burada ortaya koyduğumuz soruların cevabı evet ise, burada bir meşruiyet sorunu yok mudur? Çünkü bu Kurul Sermaye Piyasası Kanununa eklenen Ek 1 inci madde kapsamında oluşturulmuştur. Hukukçu değiliz ama anladığımız kadarıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar genel olarak sermaye piyasasına hizmet etmez mi? Ayrıca burada sözü edilen standartlar tamamen İngilizce dilinden dilimize çevrilmiş standartlardır. Diğer bir ifade ile söz konusu standartların dilimize çevrilmesi ile bu standartlar millileştirilmiş mi olmaktadır? Acaba bu standartları tüm işletmelerini zorunlu olarak uygulatan dünyada kaç ülke söz konusudur? Acaba bu standartları hangi Avrupa Birliğine üye ülkeler tüm işletmelerine uygulatmaktadır? Bu standartların ülkemizde tüm işletmelerimize uygulatmak için diğer ülkelerdeki uygulamalarını bilmemiz gerekir mi? Belki de en önemlisi, BU STANDARTLARI İRİLİ UFAKLI TÜM İŞLETMELERİMİ- ZE ZORUNLU OLARAK UYGULATTIĞIMIZDA ÜLKEMİZ NE KAZANACAK? BU STANDARTLARI İRİLİ UFAKLI TÜM İŞLETMELERİMİ- ZE ZORUNLU OLARAK UYGULATTIĞIMIZDA İŞLETME SAHİPLERİ NE KAZANACAK? BU STANDARTLARI İRİLİ UFAKLI TÜM İŞLETMELERİ- MİZE ZORUNLU OLARAK UYGULATTIĞIMIZDA MALİYE BAKANLIĞI NE KAZANACAK? BU STANDARTLARI İRİLİ UFAKLI TÜM İŞLETMELERİMİ- ZE ZORUNLU OLARAK UYGULATTIĞIMIZDA KİM NE KA- ZANACAK? KİM NE KAYBEDECEK? 125

10 ÇIKARILABİLECEK DERSLER Konuyla ilgili olarak bir ders çıkarmak gerekirse, işletmelerimizi sınıflandırmak yararlı olabilir. Bu amaçla işletmelerimizi altı grupta toplamak mümkündür: Halka Açık olanlar Finansal Sektörler Halka Açık Olmayıp, Finansal Sektörde Olmayan Büyük Ölçekli İşletmeler Muhasebeleri Bünyelerinde Yapılan KOBİ ler Muhasebeleri Bürolarda Yapılan KOBİ ler Sadece Vergi Dairesine Rapor Veren İşletmeler Yukarıdaki sınıflandırmada yer alan işletmelerimizden ilk iki gruba girenler günümüz itibariyle söz konusu standartları zorunlu olarak uygulamaktadırlar. Üçüncü gruba girenler, söz konusu standartları kendi gereksinimleri doğrultusunda uygulayabilmekte ve isteyenlere sunabilmektedirler. Burada en önemli sorun muhasebeleri bünyelerinde veya serbest bürolarda gerçekleştirilen KOBİ ler ile sadece vergi dairelerine raporlama yapan işletmeleri ilgilendirmektedir. Deniyor ki bu standartların bu işletmelerde uygulamaya geçirilmesi ile bu işletmelerin potansiyel yatırımcıları daha iyi bilgilenmiş olacaktır! Bu işletmeler ile ilgili potansiyel yatırımcılar kimlerdir? Bunlar yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı yerleşiktir? Deniyor ki bu standartların bu işletmelerde uygulamaya geçirilmesi ile bu işletmeler yüzde birkaç puan daha düşük maliyetle kredi bulabileceklerdir! Böyle bir uygulama dünyanın hangi ülkesinde vardır? Daha düşük maliyetli kredi vardı da bu işletmelerimiz bu kredilere erişemiyor mu? Sonuç olarak benim çıkardığım ders, kulaklarımdaki küpelerin(!) her geçen gün biraz daha kulaklarımı çınlatmasıdır: Aklın yolu birdir. Sular akar, akar durulur. Kervan yolda düzülür. Yanlış hesap Bağdat tan döner. Katma değer yaratmayan her türlü faaliyet, bir şekilde elimine edilir. 126

11 MALİ Ne aradığını bilmeyen, bulduğundan bir şey anlamaz. Doğru sorulmayan soruya, doğru cevabın gelme olasılığı oldukça düşüktür. Hayatımızı 3G yönetir: Gerçekler, Gereksinimler, Gerekler. Yasa ile gereksinim yaratılmaz. Yaşam için bir gereksinim varsa, o bir şekilde karşılanır. Müşteri kraldır; istediği olur. Müşteri odaklı yaklaşan, her zaman kazanır. Kaliteli sermaye piyasası veya kaliteli para piyasası yoksa kaliteli muhasebe mesleğine ve kaliteli muhasebe bilgisine gereksinim yoktur. KAYNAKÇA Arıkan, Yahya (2011). Mesleğin iki vazgeçilmezi: denetim ve kurumsallaşma Mali Çözüm, 106 (2011) : academy_brosur_may10.pdf, [erişim tarihi: 12 Aralık 2011]. n%e2%80%a6.html, [erişim tarihi: 15 Aralık 2011]. Pekdemir, Recep (2007) UFRS furyası mı? Rantiye kapısı mı? Mali Çözüm, 79 (2007) : T.C. Yasalar ( ) sayılı yasa. Ankara : Resmi Gazete 127

12 128

Yrd r. d.d oç o..d r. r.z e Z k e er e iryya a A RI Ulud u a d ğ a ğ Ü ni n ver e s r ite t s e i Huk u uk u F a F k a ül ü te t s e i 1

Yrd r. d.d oç o..d r. r.z e Z k e er e iryya a A RI Ulud u a d ğ a ğ Ü ni n ver e s r ite t s e i Huk u uk u F a F k a ül ü te t s e i 1 Yrd. Doç. Dr. Zekeriyya ARI Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 TMS-Vergi İlişkisi Muhasebe Vergi Usul Kanununa ve vergi mevzuatına göre tutulamaz. Muhasebe vergi için tutulmaz. Vergi verilerini ve sonuçlarını

Detaylı

Çam Sakızı Çoban Armağanı MUHASEBECİLER İÇİN TMS-TFRS UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ. Prof.Dr. Recep Pekdemir

Çam Sakızı Çoban Armağanı MUHASEBECİLER İÇİN TMS-TFRS UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ. Prof.Dr. Recep Pekdemir Çam Sakızı Çoban Armağanı MUHASEBECİLER İÇİN TMS-TFRS UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Prof.Dr. Recep Pekdemir İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi İstanbul, Kasım 2008 1 DİKKAT Bu çalışma kapsamında

Detaylı

TACİRLER, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ ÖDEVİ

TACİRLER, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ ÖDEVİ 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s. 9-24 TACİRLER, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ ÖDEVİ Ömer Faruk BATIREL ÖZET Bu yazının amacı; ticari

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MUHASEBE VE VERGİLENDİRME YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MUHASEBE VE VERGİLENDİRME YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MUHASEBE VE VERGİLENDİRME YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF THE AMENDMENTS OF THE TURKISH TRADE CODE FROM THE SIDE OF ACCOUNTING AND TAXATION Dr. Şeref

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM TACİR (Madde: 11 23) TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI (Madde: 39 53) DÖRDÜNCÜ KISIM BEŞİNCİ

Detaylı

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER B LD R LER 07-11 Kas m 2012 Ankara Aralık, 2013 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 28 Kızılay/ANKARA

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 09 02 2012 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Journal of Economics Administrative Sciences Faculty Dicle University CİLT/VOLUME: 2 SAYI/ISSUE : 6 İÇİNDEKİLER / CONTENS ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... A) Kanunun uygulama alanı BAŞLANGIÇ I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli

Detaylı

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE T CAR KOOPERATİFLER AÇISINDAN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

T.C. GÜMRÜK VE T CAR KOOPERATİFLER AÇISINDAN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER T.C. GÜMRÜK VE T CAR KOOPERATİFLER AÇISINDAN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Mayıs 2014 T.C. GÜMR İÇİNDEKİLER...I KISALTMALAR...VII TABLOLAR...VIII ÖNSÖZ...IX GİRİŞ...XI 6102 SAYILI

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2887 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1844 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Doç.Dr. Salim ŞENGEL (Ünite 1, 6, 7) Prof.Dr. Seval SELİMOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Mert ERER Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Yrd.Doç.Dr.Atilla PEREK 0 İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK TÜRKİYE

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı