Anonim irketi ve Ba Ortak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anonim irketi ve Ba Ortak"

Transkript

1 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak TL Nominal bedelli Faaliyet konusu tarihi iti

2 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar TMS ine uygun A 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 Mali dur 7

3 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - 30 Haziran 2015 ve Haziran sahip olunan Etkin sahip olunan Etkin 99,00 99,00 99,00 99,00 trol 8

4 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - ontrol nda konsolidasyonda elimine edilir. likler y ri yan da, da bir Muha re 9

5 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - TFRS 10, 11, TMS 27 1 ilmesi TFRS Yorum 21 1 kler) etleri i 10

6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - TFRS Yorum 21 TMS 21 TFRS 9 anan Faydalar TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1 TMS 16 ve TMS 38 (De 2 TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 2 klikler)

7 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - TFRS 9 Ekim lmesine izin verilir TFRS 2: TFRS 3: TFRS 8: TFRS 13: TMS 16 ve TMS 38: TMS 24: TFRS 3: TFRS 13: TMS 40: 12

8 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - ortisman bitki ola belirtilmektedir. bir ili T Grup, 13

9 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - durumunda. halinde. i halinde, sp Komisyon Gelirleri: fa mesi ettirilir. de tahakkuk Kira geliri: 14

10 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - Stoklar er, Kullan mana belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir. n addi olarak 15

11 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - Kiralama - kiralayan durumunda Grup finansal Kiralama - rler, sman 16

12 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - - kar veya zarar tablosuna ve bir ektedir. beklenmemesi duru n ile Grup, her r si irimin, nakit yaratan birim ya da r umunda iptali, 17

13 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - l etkin gelirler etkin faiz krediler ve alacaklar, (b) rak Krediler ve alacaklar tkin Nakit ve nakit benzerleri ha 18

14 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - tkileri nmekte lar er s ler. bu 19

15 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -., esi Garantiler Garanti mal Durdurulan Faaliyetler fi faaliyet 20

16 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - ak zarar tablosuna dahil edilirler. ar cek وو

17 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - Vergiler r. Cari vergi vergilendirilebilir ya da vergide vergi ticari ya da ma aki paylar farklardan ya konusu da edilir. وو

18 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - iyeyi arak de M olan Grup,,, ىو

19 3. B mlere re raporlama e lerini; 4. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri a a daki gibidir (TL) : Nakit Bankadaki mevduatlar - Vadesiz mevduatlar TL USD Vadeli mevduatlar TL USD - - EUR - - GBP - - Toplam Haziran 2015 tarihi itibariyle vadeli m kalan vadesi 1 ile 4 dir. ىو

20 5. Finansal bor ar Ksa vadeli finansal bo lar a a daki gibidir (TL): Banka Kredileri Topla Uzun vadeli finansal bo lar a a daki gibidir (TL): Toplam uzun vadeli banka kredileri kullan banka kredilerinden mektedir tarihi olarak v ) tarihleri itibariyle ortalama Para birimi % Rotatif Banka Krediler ,4000% ,4000% ,4000% يو

21 5. Finansal bor ar ortalama Para birimi % 11,0856% ,4000% ,4000% ,4000% a) derler Verilen Avanslar Gelecek Aylara Ait Giderler Toplam b) Al Toplam يو

22 7. Ticari alacaklar ve bor ar a) Ticari Alacaklar Ticari alacaklar ( ) ( ) Toplam Ticari Alacaklar kaynakla ttan ( ) ( ) ( ) ( ) Toplam ( ) ( ) b) Ti giderlerin Gider یو

23 8. Stoklar Ticari mallar Toplam Maddi duran var klar 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle maddi duran varl klar a a aki gibidir (TL): Binalar Toplam Maliyet Haziran (6.697) (40.006) ( ) ( ) (34.294) (5.030) (20.768) (60.092) 30 Haziran (40.991) (45.036) ( ) ( ) Binalar Toplam Maliyet (37.410) ( ) ( ) (6.697) (2.596) (34.911) (44.204) (6.697) (40.006) ( ) ( ) یو

24 10. Maddi olmayan duran var klar 30 Haziran 2015 ve tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl klar a a daki gibidir (TL): Lisans Toplam Maliyet akiyesi (33.962) (33.962) (1.215 (1.215 (35.177) (35.177) Lisans Toplam Maliyet (30.629) (30.629) (3.333) (3.333) (33.962) (33.962) لا و

25 11. Verilen Depozito ve Teminatlar Devreden KDV ھى

26 13. - issesini tarihi iti 30 Haziran Ortaklar Tutar % Tutar % , , , , , , , , , , , ,01 4 0,00 4 0,00 Ahmet Akcan , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Geri , , , , % % وى

27 14. anlara s faydalar tazminatlar 30 Haziran 2015 fazla 3.541, ,37 30 Haziran 2015 r. Bu %8,00 %8,00 l anlara sa lanan faydalar k em tazmina kar l ndan olu makta olup a a aki gibidir (TL): %5,50 %5, Faiz maliyeti Hizmet Maliyeti i gibidir. Net (2.569) (868) (3.833) (771) (4.604) وى

28 15. S lar ve s lar maliyeti Komisyon Geliri ( ) Toplam fatu 16. Gen ( ) ( ) ( ) ( ) Personel giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Kira giderleri (94.327) ( ) (84.732) (84.745) ( ) ( ) ( ) (38.129) ( ) ( ) ( ) ( ) 17. Finansal gelir ve giderler Finansal Gelirler Faiz Gelirleri Toplam Finansal Giderler ( ) Faiz Giderleri ( ) ( ) ( ) (63.655) (77.457) ( ) (31.330) - (694) - (694) ( ) Toplam ( ) ( ) ( ) ( ) ىى

29 17. Finansal gelir ve giderler er ( ) Toplam ( ) ( ) - ( ) - (52.472) ( ) ( ) Toplam ( ) ( ) ( ) ( ) 18. Vergiler a) Kurumlar vergisi ; T rkiyede kurumlar vergisi 2015 ve 2014 yll i in %20dir. Bu oran, kuruml ticari kazanc na vergi yasal g ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasal nda yer alan istisna ve indirimlerin d lmesi sonucu bulunacak vergi m na uygulan Kapsaml gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri a a zetlenmi tir (TL): ( ) ( ) (66.099) ( ) (55.496) ( ) (59.135) ( ) Toplam vergi geliri / (gideri) ( ) ( ) ( ) ( ) ىى

30 18. Vergiler - b) Ertelenmi vergi varl k ve y k ml l kleri ; Ertelenmi vergi varl kl y k ml l kleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmi vergi hesaplamal ge ici farklar a a daki gibidir (TL): (13.582) (10.254) (4.604) (3.833) ( ) ( ) ( ) ( ) Ertelenmi vergi varl kl a a daki gibidir (TL): ( ) ( ) (54.724) Hisse ba na kazan Hisse ba na kazan /(zarar) aki gibi hesaplanm : , , , , يى

31 Haziran 2015 A) TL TL i) TL TL B) - - C) kili taraf klamalar i. li kili taraflardan ticari alacaklar a a aki gibidir (TL) : Ticari Ticari Ticari Ticari Olmayan Olmayan Toplam ii. li kili taraflara ticari bo lar daki gibidir (TL) : Lt Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Toplam iii. 30 Haziran 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihlerinde sona eren d nemlerde ili kili taraflardan ya lan mal ve hizmet al l a a daki gibidir (TL) : 30 Haziran vii. 30 Haziran 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihlerinde sona eren d nemlerde Y netim Kurulu ba kan ve yeleriyle, genel m d genel koordina genel m d y mc l ibi st zey y eticilere cari d nemde sa anan cret ve benzeri menfaatler toplam TLdir (30 Haziran 2014: TL). يى

32 22. Finansal ara ardan kaynaklanan risklerin niteli ve d eyi i. Y para riski Yabanc para riski rket'in varl klara ve y k ml l klere sahip olmas dan kaynaklanmaktad Ana Ortakl ve Ba l Ortakl ayr ca yapt i emlerden do an yabanc para riski v r. Bu riskler rket'in de erleme para birimi daki para birimi cinsinden mal al m ve sat m yapmas ve yabanc para cinsinden banka kredisi kullanmas dan kaynaklanmaktad rket do al bir riskten korunma y ntemi olan yabanc para cinsinden varl kl ve bo lar engede tutarak ve de fiyat politikas kur de i imlerine g re ayarlayarak ve bunlara ek olarak yabanc para pozisyonunu analiz ederek kontrol etmekte ve s rlan rmaktad Ana Ortakl k ve Ba l Ortakl ve 31 Aral 2012 tarihlerindeki net yabanc ara pozisyonu a a da detaylan lm EURO GBP Toplam Nakit ve nakit benzerleri avanslar Banka kredileri pozisyonu EURO GBP Toplam TL k Nakit ve nakit benzerleri avanslar Banka kredileri pozisyonu یى

33 22. Finansal ara ardan kaynaklanan risklerin niteli ve d eyi (dev Duya EURO etkisi GBP etkisi (zarar) ii. Sermaye y mi Sermayeyi y netirken Ana Ortakl ve Ba Ortakl hedefleri, ortakl getiri, di er hissedarlara fayda sa lamak ve sermaye maliyetini azaltmak amac yla en uygun sermaye yap s s mek i in Ana Ortakl ve Ba Ortakl faaliyetlerinin devam sa ayabilmektir. Sek ki di er irketlerle paralel olarak Ana Ortakl k ve Ba l Ortakl sermaye y etiminde bor sermaye oran izlemektedir. Bu oran, net borcun toplam sermayeye b l nmesiyle bulunur. Net bor, nakit ve nakit benzeri de erlerinin toplam bor (finansal durum tablosunda belirtilen k sa vadeli ve uzun vadeli y k ml l kler toplam tut an d lmesiyle hesaplan Toplam sermaye, finansal durum tablosunda belirtilen zkaynaklar n toplam r. To Nakit ve Nakit Benzerleri ( ) ( ) % 47,10% ---/---- یى

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A..

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A.. Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A.. 31 May s 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu çindekiler Sayfa Bilanço 3-4 Kapsaml gelir tablosu 5 Öz sermaye de

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul. Ekim 2014 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu İnceleme Raporu Özet Konsolide

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Şirket in adresi

Detaylı

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 5 Not 20 Finansal

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu... 2 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir

Detaylı

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı