TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS"

Transkript

1

2 TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS 2010 Üyesi / Member of

3 Türk Müşavir Mühendisler Ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Published by: Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Ahmet Rasim Sok. No: 35/2 Çankaya / Ankara / TURKEY Tel: + 90 (312) Fax: + 90 (312) / / Graphic Design: Dan Ajans Print: Impress Baskı Tesisleri Macun Mah. 3. Cad. No:2 A Girişi Yenimahalle / ANKARA Tel: + 90 (312) Fax: + 90 (312) This directory is published for the presentation of ATCEA Members, not for sale.

4 Mustafa Kemal Atatürk ( )

5 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects TürkMMMB... Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Merkez ofisi Ankara dadır. Birlik, 1987 yılında Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu - FIDIC e ve 2001 yılında Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonu - EFCA ya üye olmuştur ve her iki organizasyonun da Türkiye deki tek temsilcisidir. TürkMMMB, Tüzüğünde ve FIDIC Ahlak Kuralları nda belirtilen tanımlara uygun, bağımsız teknik müşavirlik hizmeti veren ve inşaat sektörünün farklı alanlarında deneyimli üyeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Birlik üyeleri ve üyelerin firmaları mühendislik ve mimarlık alanlarını kapsayan farklı disiplinlerdendir. TürkMMMB nin misyonu; bağımsız müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin çalışma alanlarını kapsayan Teknik Müşavirlik hizmetlerini yaygınlaştırmak; Ahlak Kuralları na uygun hizmet veren üyelerinin mesleki ve kurumsal kapasitelerini arttırarak, iş olanaklarını geliştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında üyelerini temsil etmektir. TürkMMMB, seçilen her yeni Yönetim Kurulu ile birlikte, artan sayıda üyelerinin desteğiyle ve daha iyi temsil kabiliyeti ve daha güçlü kurumsal yapısıyla bağımsız müşavirleri ülke içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etme konusunda ilerlemektedir. ATCEA... Association of Turkish Consulting Engineers and Architects (ATCEA) was founded in 1980 as a NGO. Central office is based in Ankara. The Association became a member of International Federation of Consulting Engineers - FIDIC in 1987 and European Federation of Engineering Consultancy Associations - EFCA in 2001 and it is the only representative body of both organizations in Turkey. ATCEA s members who give independent technical consultancy service and experienced in construction sector, complying with Ethics Rules determined in the Regulation and FIDIC s Code of Ethics. The members and their firms comprise of different disciplines, covering almost all the engineering and architectural fields. ATCEA s mission is to promote Technical Consultancy services that cover fields of activity of independent consulting engineering and architecture profession; to increase business opportunities through development of their professional and institutional capacities, to represent members who comply with Code of Ethics, at home and abroad. Together with every new elected Executive Committee, ATCEA takes one step further, to a better representation of independent consultants in and out of the country, with support of increasing number of members, with better representation capabilities and stronger institutional structure. 6

6 AMAÇ VE HEDEFLER Müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin ilerlemesine ve gelişmesine çalışarak, bu konuda en yüksek uluslararası teknoloji ve örgütsel seviyeye erişmek, Müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin toplum içinde anlaşılması, tanınması ve saygınlığının artırılması için girişimlerde bulunmak, Teknik müşavirliğin ve kuruluşlarının gelişmesi için diğer sivil mesleki örgütler, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, Teknik müşavirlik uygulamalarının yaygınlaşmasını, bu çalışmaların müşavir kuruluşlarca yapılmasını ve hizmet tanımlarının yasa, yönetmelik ve şartnamelerde doğru ve etkin biçimde yer almasını sağlamak üzere çaba göstermek, Yurt içinde ve yurt dışında iş olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve üyelerinin tanıtımı için girişimde bulunmak, Üyelerinin eğitimlerini, teknik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, kapsamlı projelerde işbirliği yapmaları için destekleyerek aralarındaki dayanışmayı artırmak ve birikimlerini ülkenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanmak, İstenmesi durumunda, kamu ve özel kesim işlerinde çıkmış teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda, hakem, bilirkişi göstermek, GOAL & OBJECTIVES To study for the development and improvement of the consulting engineering and architecture profession to reach the highest international technological and organisatonal level, To work towards improving the understanding and prestige of the consulting engineering and architecture profession in the public eye, To work in cooperation with the other professional NGOs, public and private sector organizations and do cooperation and joint works for the development of technical consultancy and organizations, To work for promotion of technical consultancy practices, implementation of these services by consulting firms, description of services properly and effectively in the laws, regulations and specifications, To work for initiation and development of business opportunities and promotion of members at home and abroad, To provide training and develop technical social and cultural capabilities of its members, support joint efforts for extensive projects to improve the solidarity among them and to use their experience for the development of the country, To suggest experts or referees if required, for the technical and job related disagreements between the public and private sector organizations, 7

7 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects MİSYON Misyonumuz; Türk müşavir mühendislik ve mimarlık sektörünü geliştirmek ve güçlendirmektir. KALİTE POLİTİKASI Kalite politikamız; Türk müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin geliştirilerek, bu konuda en yüksek uluslar arası teknolojik ve örgütsel seviyeye ulaşılmasına çalışmak, Üyelerimizin mesleki deneyimlerine katkıda bulunarak, birikimlerini ülkenin gelişmesine yansıyacak şekilde kullanmak, Bunları yaparken, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ne uygun bir yönetim uygulayarak etkinliğimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, ve bu yolla müşavir mühendislik ve mimarlık mesleği ve sektörü uygulamalarını izlemek, yurtiçinde ve yurtdışında yaygınlaştırmaktır. MISSION Our mission is to develop and strengthen the Turkish engineering consultancy and architecture sector. QUALITY POLICY Our quality policy; To study for the improvement of the consulting engineering and architecture profession to reach the highest international technological and organizational level, To contribute the professional qualifications of members in order to be used for the development of the country, To apply a proper ISO 9001:200 Quality Management System in order to achieve a continuous improvement of Association efficiency, To follow the sectoral applications of engineering consultancy and architecture profession, in order to enlarge in Turkey and abroad. 8

8 9

9 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects AKTİVİTELER Topluma ve üyelerine yararlı olacak, ileri teknoloji kullanımını sağlayarak projeler geliştirir ve uygular, Eğitim ve gelişim amaçlı, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar ve sergi gibi etkinlikler düzenler, çalışma grupları oluşturarak ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapar, Çalışma konuları ile ilgili tanıtım dokümanları, bülten, dergi, kitap ve çevirisini yaptığı yabancı kaynaklı dokümanları yayınlar; iletişim olanaklarını kullanır, Yurt içi ve yurt dışına teknik, inceleme/araştırma gezileri düzenler, çalışma konuları ile ilgili toplantılara katılır, Üyelerini ve mesleği özendirmek ve tanıtmak için yarışmalar düzenler, belirli zamanlarda en iyi iş, eser ve yayın için ödüller verir. ACTIVITIES Develops and applies projects drive high technology for the benefit of the public and the members, Organizes activities like conference, symposium, panel meeting, forums and exhibition for training and development, carries out studies and researches on the related subjects through the organized study groups, Publishes promotion documents, bulletins, magazines, books and translated foreign publications and uses communication facilities related with subjects of work, Organizes technical, research/study tours at home and abroad, attends meetings related with subjects of work, Organizes competitions and gives awards at certain times for the best work, product and publication to encourage and promote the members and the profession. 10

10 ULUSLARARASI ÜYELİKLER INTERNATIONAL MEMBERSHIPS FIDIC Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu FIDIC, 1913 yılında kurulmuş olup bugün, 84 ülkeyi temsil eden ulusal birlikler kanalıyla bağımsız nitelikteki müşavir mühendisleri temsil etmektedir. Her ulusal birliğin üye firmaları, FIDIC Ahlâk Kuralları na, Politikalarına ve Tüzüğü ne uygun hareket ederler. FIDIC, yüksek düzeydeki ahlakî ve meslekî standartları sürdürmek, üyeleri arasında bilgi ve görüş alış verişini sağlamak, üye birlikler ve uluslararası finans kuruluşları temsilcileri arasında ortak sorunları tartışmaya açmak ve mühendislik mesleğinin ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemekte, yayınlar hazırlamaktadır. FIDIC International Federation of Consulting Engineers FIDIC was founded in Today FIDIC membership numbers 84 countries and the federation represents most of the private practice consulting engineers in the world. The member firms of each national association comply with FIDIC s Code of Ethics, Policy Statements and Statutes. FIDIC arranges seminars, conferences and other events and prepares publications in the furtherance of its goals that are maintenance of high ethical and professional standards; exchange of views and information between members; discussion of problems of mutual concern among member associations and representatives of the international financial institutions. EFCA Avrupa Müşavir Mühendis Birlikleri Federasyonu EFCA, 1992 yılında kurulmuş olup, Avrupa ülkelerinden toplam 26 ulusal birlikten oluşmaktadır. Avrupa nın müşavir mühendislik ve ilgili hizmetleri temsil eden tek federasyonudur. EFCA bağımsız ve kar amacı gütmeyen mesleki bir organizasyondur ve misyonu, genel olarak müşavir mühendislik mesleğinin geliştirilmesidir. EFCA European Federation of Consulting Associations EFCA, founded in 1992, is the sole European federation representing engineering consultancy and related services. EFCA comprises 26 national associations from European countries. EFCA is a non-profit making and independent professional organisation and its mission is to develop the engineering consultancy in general. 11

11 12 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects

12 13

13 14 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects

14 AKÜN Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Serdar AKÜNAL Adres: 4.Cad., 691. Sok., No:9 Yıldız Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: ARISU Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Çağatay BEYAZ Adres: Yıldızevler Mah., 4. Cad., 718. Sok., No:13/14 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: ART Çevre Teknolojileri Ltd. Şti. Tamer TUNCER Adres: Süleymanbey Sok., No:7/12 Maltepe/ANKARA Tel: Faks: e-posta: ATİLLA ESER Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. M. Atilla ESER Adres: 6. Cad., No: 29/11 Öveçler ANKARA Tel: Faks: e-posta: BAR-SU Proje Ltd. Şti. Aydın ASKEROĞLU Adres: Aşağı Öveçler 8. Cad., No:10/ Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: BAŞAR Mühendislik Ltd. Şti. S. Bülent BAŞAR Adres: Mithatpaşa Cad., No:68/4 Bakanlıklar/ANKARA Tel: Faks: e-posta: BİRİKİM Uluslararası Danışmanlık Ltd. Barış ÖZTEK Adres: Alaçam Sok., No: 16/1 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: BOTEK-Boğaziçi Teknik Müşavirlik A. Ş. Yıldırım GELGİN Adres: Fulya Mah., Dr. Bülent Tarcan Sok., No:10 /4 Şişli İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: CEMA Mühendislik ve Proje A. Ş. Cemal AKÇA Adres: Anadolu Hisarı Göksu Evleri Begonya Cad., No: B42B Beykoz/İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: DOLSAR Mühendislik Ltd. Şti. M. Sinan AKER Adres: DOLSAR Hause, Kennedy Cad., No:43 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: e-posta: EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Hamdi AYDIN Adres: Kuleli Sok., No:81/8 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: ENDECO Mühendislik Proje Müşavirlik Ltd. Şti. Utku Cengiz ÖZYURT Adres: Tunalı Hilmi Cad., 103/5 Kavaklıdere/ANKARA Tel: Faks: e-posta: ERBİL Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd. Ertuğrul DİZDAR Adres: Bükreş Sok., No:7/1-5 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: ER-GE Proje Mühendislik Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. Hakkı Selim ERDEN Adres: Beybostan Sok. No:35-B C Blok D:1 Beylerbeyi İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: ES Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Salih Bilgin AKMAN Adres: Yıldızevler Mah., 4. Cad., 90. Sok., No:6/8 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: ESER Müşavirlik Mühendislik A. Ş. Nesim SÖNMEZ Adres: Ahmet Mithat Efendi Sok., No:23 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: ESPM- ESER Proje ve Mühendislik A. Ş. Mehmet DÖNMEZ Adres: Turan Güneş Bulvarı Cezayir Cad., 718. Sok., No:14 Yıldız-Çankaya/ANKARA Tel: Faks: e-posta: FNP Mekanik Tesisat Sistemleri Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Filiz PEHLİVAN Adres: Mahatma Gandhi Cad., No:93/6 G.O.P/ANKARA Tel: Faks: e-posta: 15

15 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects GÜNARDA Proje Yönetimi Araştırma ve Danışmanlık A. Ş. Ali Erkan ŞAHMALI Adres: Kuveyt Cad., No:28/5 A. Ayrancı ANKARA Tel: Faks: e-posta: KARİNA Tasarım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Aydın ÖZKAYA Adres: 2. Cad., No:37/4 A. Öveçler ANKARA Tel: Faks: e-posta: KENT PROJE ve Müşavirlik Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. Levent TOSUN Adres: Güvenlik Cad., No:8/6 A. Ayrancı ANKARA Tel: Faks: e-posta: KOLTEK Müşavirlik A.Ş. Ilgaz ÇULCU Adres: Gölgeli Sok., No:30 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: OKUTAN Mühendislik Ltd. Şti. Mehmet OKUTAN Adres: Süleyman Nazif Sok., No:11/2 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: ORÇİM Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Vecihi GÜVENÇ Adres: Mamak Cad., No: 19/11 Dikimevi ANKARA Tel: Faks: e-posta: PROJE YÖNETİM A. Ş. Haluk DOĞANÇAY Adres: Gardenya Plaza 1, Kat:6-8 Ataşehir İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: PROMER Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti. Yüksel İlkay TONGUÇ Adres: Mutlukent Mah., 5. Cad., Sok., No:14 Mutlukent Ümitköy ANKARA Tel: Faks: e-posta: PROTA Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Hülya EKSERT Adres: Turan Güneş Bulvarı 571. Cad., No:27 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: SEYAŞ SEY Mimarlık Mühendislik Müşavirlik A. Ş. Yalçın TEZCAN Adres: Ergenekon Cad., No:62B Kat:4 Daire: 417 Feriköy İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: SİAL Yerbilimleri Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti. Saim KALE Adres: Farabi Sok., No: 7/3 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: e-posta: SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. Güven ODABAŞI Adres: Ahmet Rasim Sok., No:16 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A. Ş. Haluk DEMİR Adres: 4. Cad., 721. Sok., Yıldızevler Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: TEMPO Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Hakan YILMAZ Adres: 4. Cad., 719. Sok., No:2 Yıldız, Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: UBM- Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A. Ş. A. Erol YÜCELEN Adres: UBM Plaza 19 Mayıs Cad., No:37 Şişli İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: UMO Mimarlık Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Yaşar MARULYALI Adres: Konaklar Mahallesi İhsan Hilmi Alantar Sok., Konak Apt., No:16/13 Levent İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: UNİTEK Mühendislik İşleri Ltd. Şti. Mehmet Emin SEMERCİOĞLU Adres: Mustafa Kemal Mah Sokak No: 3/6 Balgat - Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: URAL Mühendislik Ltd. Şti. Ahmet Süreyya URAL Adres: Cinnah Cad., No:37/8 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: YOLSU Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. Gökdal OKAY Adres: Hürriyet Cad.,135 Dikmen / ANKARA Tel: Faks: e-posta: YURDAKUL Elektrik Proje Mühendislik Müşavirlik Tic. Ltd. Şti. Özgür ULUPINAR Adres: Halit Ziya Sok., No:12/9 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: e-posta: YÜKSEL PROJE Uluslararası A. Ş. Celal AKIN Adres: Birlik Mah., 450. Cad., No: 23 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: 16

16 Alp ACAR ERKA- AS Proje Araştırma İnşaat Tur. ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Birlik Mah., 285. Sok., No:10/3 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Alper AKANSEL TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A. Ş. Adres: 4. Cad., 721. Sok., Yıldızevler Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Oktay AKAT AKAT Mühendislik A. Ş. Adres: Hoşdere Cad., No:190/2 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Halit Levent AKBAŞ ATAK Mühendislik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Esenboğa Yolu Üzeri 25. Km. Balıkhisar Köyü Mevkii Akyurt/ANKARA Tel: Faks: e-posta: H. İrfan AKER DOLSAR Mühendislik Ltd. Şti. Adres: DOLSAR Hause, Kennedy Cad., No:43 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: e-posta: Cenk AKTAN AKSA Proje Danışmanlık Ltd. Şti. Adres: İlkbahar Mah.,15.Cad Sok., No:42/A Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Enver ALTINOK ALTINOK Müşavir Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Darülaceze Cad., Bilaş İş Merkezi B Blok No: 33 Kat: 2 Okmeydanı İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: İbrahim Atilla ALTINYALDIZ ALTINYALDIZ Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Hüsrev Gerede Cad., No:80 Kat:5 Lavkan Apt., Teşvikiye/İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Turgut ALTON TURGUT ALTON Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Abdi İpekçi Cad., Kızılkaya Apt., No:59/6 Teşvikiye İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Şener ARAL BORAL Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. Adres: Vali Konağı Cad., No:173/4-1 Nişantaşı İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Mahmut ARSAVA ARI Proje ve Mühendislik A.Ş. Adres: Dr. Mediha Eldem Sok., No:47/17 Yenişehir / ANKARA Tel: Faks: e-posta: Turgay ATEŞ VİSTA Kentsel Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ltd. Şti Adres: Mebusevleri Ergin Sok., No:23/6 Tandoğan ANKARA Tel: Faks: e-posta: A. İnci ATEŞ KURU ATEŞ Mimarlık Mühendislik A. Ş. Adres: Iğrıp Sok., No:21/16 Fenerbahçe İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: A.Saffet ATİK BELDA Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Adres: Alidede Sok., No:30/3 A. Ayrancı ANKARA Tel: Faks: e-posta: Seyfettin AYDIN TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A. Ş. Adres: 4. Cad., 721. Sok., Yıldızevler Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Erhan BAKIR STAND Mühendislik Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Ankaralılar Cad., Sok., No:18 Azadbey Sitesi Çayyolu ANKARA Tel: Faks: e-posta: M. Turhan BAŞARANKUT TMA Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Çobanyıldızı Sok., No: 1/3 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: İsmail Hakkı BAYDUR YÜKSEL PROJE Uluslararası A. Ş. Adres: Birlik Mah., 450. Cad., No: 23 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Hüseyin BELKAYA YÜKSEL PROJE Uluslararası A. Ş. Adres: Birlik Mah., 450. Cad., No: 23 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: İsmet BILDIRCIN ADAY Danışmanlık Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Avni Tolunay Meydan Kavağı Mah., A. Yıldırım 1. Sitesi B Blok No:61/3 ANTALYA Tel: Faks: Can BİNZET AYDIN PELİN - CAN BİNZET Müşavirlik Mühendislik A. Ş. Adres: Kahire Cad., A.li Haydar Feroğlu Sok., No:6 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: 17

17 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Ali CANOĞLU SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş Adres: Ahmet Rasim Sok., No:16 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Bülent CEDETAŞ CEDETAŞ Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Osmangazi Mah., Battalgazi Cad., No:19 Samandıra, Sancaktepe/İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Muzaffer ÇEVİK SONAR Sondaj ve Jeolojik Araştırma Merkezi Adres: İstanbul Yolu Sarayköy Girişi 25. Km. PK 50 Kazan ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mustafa ÇOBANOĞLU BİRİM Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Mahatma Gandhi Cad., No:9/9 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Fatma ÇÖLAŞAN GEN-TES Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Uğur Mumcu nun Sokağı No:9 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Refik ÇÖLAŞAN AGRİN Tarım ve Tarımsal Endüstri Mühendislik Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Bestekar Sok., No:30/3 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: e-posta: Metin DALGIÇ KOLTEK Müşavirlik A.Ş. Adres: Gölgeli Sok., No:30 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ahmet Nur DİRİKER DİRİKER A. Ş. Adres: Ihlamur Yolu No:3/5 Nişantaşı İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Şerafettin DOĞAN ÜÇER Müşavir Mühendislik A. Ş. Adres: Selanik Cad., No: 68 Kızılay ANKARA Tel: Faks: e-posta: Yüksel DOMANİÇ YÜKSEL DOMANİÇ Mühendislik Ltd. Şti. Adres: 4. Cad., 91. Sok., No:21 Binsesin Sitesi Ümitköy, Çayyolu ANKARA Tel: Faks: e-posta: Tufan DURGUNOĞLU GEOTEKNİK Etüd Mühendislik Müşavirlik A. Ş. Adres: Pangaltı Dolapdere Cad., No:255 Şişli İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Yücel ERDEM ERER Müşavirlik Mühendislik A. Ş. Adres: Cemil Topuzlu Cad., İş Bankası Blokları D/4 Fenerbahçe İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: O. Metin ERDEMLİ ERDEMLİ Proje Müşavirlik San. Tic. Ltd. Şti. Adres: Süleyman Seba Cad., Babaefendi Sok., No:3/6 Akaretler Beşiktaş İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Sedef ODABAŞI ERDOĞAN SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş Adres: Ahmet Rasim Sok., No:16 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Oktay ERENTÜRK ERENTÜRK Müşavir Mühendislik Adres: Güneş Sok., No:13/4 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: e-posta: Nuri ERİŞEN ER Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Ramazanoğlu Cad., No:6/ ADANA Tel: Faks: e-posta: İbrahim ESKİ TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A. Ş. Adres: 4. Cad., 721. Sok., Yıldızevler Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Erdal FURTUN HES Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Karanfil Sok., No:15/11 Yenişehir ANKARA Tel: Faks: e-posta: F. Nergis GHANDOUR DAR Mühendislik Müşavirlik A. Ş. Adres: Süleyman Seba Cad., No:48 BJK Plaza B Blok Kat: 5 Akaretler Beşiktaş İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: M. Seyfi GÖL BOMAR Mimarlık Mühendislik ve Araştırma Ltd. Şti. Adres: Karaağaç Sok., No:3 Mesakoru Çayyolu/ ANKARA Tel: Faks: e-posta: Işıkhan GÜLER YÜKSEL PROJE Uluslararası A. Ş. Adres: Birlik Mah., 450. Cad., No: 23 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Selahittin HACIÖMEROĞLU ÇINAR Mühendislik Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd. Şti. Adres: Huzur Mah., 1139 Sok., Çınar Apt., No:6/3 Öveçler ANKARA Tel: Faks: e-posta: 18

18 Güner İNCİ ÇESKON Mühendislik A. Ş. Adres: 2. Cad., No: 35/8 A. Öveçler ANKARA Tel: Faks: e-posta: Demir İNÖZÜ TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A. Ş. Adres: 4. Cad., 721. Sok., Yıldızevler Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mustafa KALELİOĞLU EVREN Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Gazeteciler Sitesi Haberler Sok., No:8 Esentepe Şişli / İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Nüvit KARAİBRAHİMOĞLU K Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Mahatma Gandi Cad., No:89/6 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Yılmaz KARATABAN SUİŞ Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Reşat Nuri Sok., No:83/8 Y. Ayrancı ANKARA Tel: Faks: e-posta: M. Selim KAYIŞOĞLU KAYHAN Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti. Adres: Ziya Gökalp Cad., No:22/17 Kızılay ANKARA Tel: Faks: e-posta: M. Zafer KINACI KINACI Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Paris Cad., No:62/4 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: e-posta: Doğan KUBİLAY DKA Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Cinnah Cad., Kuşkondu Sok., No:7/5 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Danyal KUBİN PROTA Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Adres: Turan Güneş Bulvarı 571. Cad., No:27 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Jozef KUBİN PROTA Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Adres: Turan Güneş Bulvarı 571. Cad., No:27 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Aynur KUYTU ANKEY Danışmanlık ve Temsilcilik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adres: Boğaz Sok., No: 8/11 G.O.P/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ayhan Faruk MESCİ MESCİOĞLU Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Adres: Mutlukent Mah., 10. Cad., No:65 Ümitköy ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mehmet Erol ORMANCI SİMYAPI Mühendislik San.Tic. Ltd. Şti. Adres: Koru Mah.,Beyazgül Sitesi No:B-38 Çayyolu / ANKARA Tel: Faks: e-posta: Enis ÖNCÜOĞLU ÖNCÜOĞLU Mimarlık Şehircilik Ltd. Şti. Adres: Cad., 1328 Sokak ABC Plaza No: 7/5 Öveçler ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mustafa ÖZATAY SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş Adres: Ahmet Rasim Sok., No:16 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Hasan ÖZDEMİR PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. Adres: Nasuh Akar Mah., Ziyabey Cad., No:39 Balgat ANKARA Tel: Faks: e-posta: Atilla ÖZDİKMEN ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Adres: Yunus Nadi Sok., No: 8/3-4-5 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Munis ÖZER TMA Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Çobanyıldızı Sok., No: 1/3 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: M. Bülent ÖZGÜR GÜRMEN Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Cinnah Cad., Kuşkondu Sok., No:20/5 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Nalan ÖZGÜVEN COWI SNS Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Adres: Ayazma Dere Cad., No: 34 Kat: Gayrettepe İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Osman Özer ÖZKAN TEKAR Teknik Araştırma Tic. Ltd. Şti. Adres: Kenedy Cad., No: 148/1-2 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Taner ÖZKURTOĞLU ANTS Uluslararası Bağımsız Müşavirlik A.Ş. Adres: Hoşdere Cad., 126/8 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Abdurrahim ÖZPINAR PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. Adres: Nasuh Akar Mah., Ziyabey Cad., No:39 Balgat ANKARA Tel: Faks: e-posta: 19

19 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Ahmet B. ÖZSÜT ANTS Uluslararası Bağımsız Müşavirlik A.Ş. Adres: Hoşdere Cad., 126/8 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Aydın PELİN AYDIN PELİN - CAN BİNZET Müşavirlik Mühendislik A. Ş. Adres: Kahire Cad., A. Haydar Feroğlu Sok., No:6 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ayhan RAZGAT RAZGAT Mühendislik Müşavirlik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Şair Nedim Sok., No:1/5 A. Ayrancı ANKARA Tel: Faks: e-posta: İsmail SALICI PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. Adres: Nasuh Akar Mah., Ziyabey Cad., No:39 Balgat ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mecit ŞEKERCİOĞLU IŞIN Proje Ltd. Şti. Adres: Hülya Sokak 4/6 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mehmet ŞENOL ARTI Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Cinnah Cad., No:72 Kat:1 Çankaya / ANKARA Tel: Faks: e-posta: Hüseyin TABAK TABAR Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Meşrutiyet Cad. 20/15-16 Kızılay ANKARA Tel: Faks: e-posta: A. Uğur TARHAN ATEŞ Mimarlık Mühendislik A. Ş. Adres: Iğrıp Sok., No:21/16 Fenerbahçe İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Hüseyin TEKİN ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Adres: Reşit Galip Cad., No:120 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Zihni TEKİN TEM Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Cumhuriyet Cad., Rüyam Apt., No:359/A Dai:2 Harbiye İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Turgut TOYDEMİR PİRAMİT Mimarlık Şehircilik Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Koruket Yolu Bilkent Sitesi A Blok D:1 Levent İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: M. Suner TUNÇER HES Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Karanfil Sok., No:15/11 Yenişehir ANKARA Tel: Faks: e-posta: Kemal TÜRKARSLAN KEMAL TÜRKARSLAN Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Turan Güneş Bulvarı 69/4 Yıldız-Çankaya/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Turhan TÜRKER UNİTEK Mühendislik İşleri Ltd. Şti. Adres: Mustafa Kemal Mah Sokak No: 3/6 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Bahri TÜRKMEN BAHRİ TÜRKMEN Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Şehit Ersan Cad., Çobanyıldızı Sok., No:9/2 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Orhan ULUDAĞ ULUDAĞ Mimarlık Müşavirlik ve Ticaret Ltd. Şti. Adres: Binsesin Sitesi 5. Cadde 87. Sokak No: 4 Ümitköy/ Ankara TURKEY Tel : Faks : e-posta: Ali İhsan USLU TMA Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Çobanyıldızı Sok., No: 1/3 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: R. Erdal ÜNSAL METROPLAN Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti. Adres: İlkbahar Mah., 619. Sok., No:6 Çankaya/ANKARA Tel: e-posta: Raşit ÜNÜVAR TEMPO Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Adres: 4. Cad., 719. Sok., No:2 Yıldız, Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ahmet Niyazi VURAL IMS Mühendislik Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Büyükdere Cad., Ali Kaya Sok., Polat Plaza B Blok Kat:5 Levent İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Rıza YANDIM OPTİM OBERMEYER Proje Teknik Bilgi İşlem Merkezi A. Ş. Adres: Dicle Cad., Arda Sok., No:18 Beysukent ANKARA Tel: Faks: e-posta: 20

20 Rasim Taneri ALPPAY Y.Mühendis Mimar T. ALPPAY-C. BATUR Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Fenerbahçe Gülizar Sok., No: 11/4 Kadıköy/İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Yıldırım ALTAV İnşaat Y. Mühendisi Adres: Bankalar Okçu Musa Cad. No:65 Eralko Han K:5/11 Karaköy İSTANBUL Tel: Faks: Çetin ATUK İnşaat Y. Mühendisi TÜMAŞ A.Ş. Adres: Tunus Cad., No: 43 Kavaklıdere/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mustafa ATUKALP Makine Y. Mühendisi Adres:1. Cad. (Taşkent Cad.) No:14/3 Bahçelievler ANKARA Vahap BALMAN İnşaat Y.Mühendisi NAVA A.Ş. Adres: Mithatpaşa Cad., No: 62/22 Kızılay ANKARA Tel: Faks: e-posta: Uğur BECERİK İnşaat Mühendisi SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Adres: Ahmet Rasim Sok., No: 16 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ömer CANALP İnşaat Y. Mühendisi CANALP Mühendislik Ltd. Şti. Adres: GMK Bulvarı 17/6 Kızılay ANKARA Tel: Faks: Güniz ÇELEN Y.Mimar ÇELEN Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık Ltd. Şti. Adres: Yıldız Çiçeği Sok., No:25 Etiler İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Sönmez ÇETİNKAYA Kimya Y. Mühendisi Adres: Zühtü Tigrel Cad.No:26/7 Oran ANKARA Tel: Faks: e-posta: ÇİLİNGİROĞLU Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Kevork ÇİLİNGİROĞLU Adres: Sağdıç Sok., Gamze Apt., No:28/3 Şişli İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Hasan Şükrü ÇORAKÇI Elektrik Mühendisi ELİN A.Ş. Adres: Ümit Mah., 2544 Sok., No:1 Ümitköy ANKARA Tel: Faks: A.Fuat DİRİKER İnşaat Y. Mühendisi Adres: Ihlamur Yolu No:3/5 Nişantaşı İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Tunca EKİN Y.Mimar Adres: İzli Sok., No:24/5 G.O.P ANKARA Mete ERBUĞ İnşaat Y. Mühendisi Adres: Ahmet Rasim Sok. No:16 Çankaya ANKARA Tel: Faks: Kıvanç ERYAVUZ Makine Y.Mühendisi K-AR Mühendislik A.Ş. Adres: Dr. Mediha Erdem Sok. 70/6 Kocatepe ANKARA Tel: e-posta: O.Deniz GEVREK İnşaat Y. Mühendisi Adres: Vefa Bayırı Sok. İş Bankası Sitesi A-Blok D:40 Gayrettepe İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: M. Cevdet GÖKYAY İnşaat Y.Mühendisi SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. Adres: Ahmet Rasim Sok., No: 16 Çankaya ANKARA Tel: Faks: Yiğit GÜLÖKSÜZ Y.Mühendis YENİ YAPI Şehircilik Mimarlık Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Adres: Zekai Apaydın Sokak No:22 Oran - ANKARA Tel: e-posta: Çetin GÜMÜŞOĞLU İnşaat Y. Mühendisi ACER Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Eston Çamlı Evler Beyazçam Apt. A5 D:72 No: 2/2 Daire:9 İçerenköy İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: M. Erdal GÜNEL Makine Y.Mühendisi TASARIM Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Atatürk Bulvarı Bükreş Sok., No: 8/7 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ersin GÜRDAL Makine Y.Mühendisi GÜRDAL Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri A. Ş. Adres: Abide-i Hürriyet Cad., No:129 K:1 Şişli İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Hami GÜRÜN İnşaat Y. Mühendisi Adres: Osmanlı Sok. No: 23 Taksim İSTANBUL Tel: Faks: Akdeniz HİÇSÖNMEZ Makina Y. Mühendisi Adres : Hoşdere Cad. No:180/5 Y.Ayrancı ANKARA Tel: Faks: e-posta: 21

21 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Taylan KARABEY İnşaat Mühendisi T. KARABEY-E. AKMAN Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Kader Sok., No:15/5 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Dr. Ahmet KAŞIKÇI Elektrik Y.Mühendisi ALBA-Elektro Teknoloji Ltd. Şti. Adres: Atatürk Cad., Körfez İş Hanı No:152 Kat:5 Dai:508 Alsancak İZMİR Tel: Faks: e-posta: Ali Kemal KAYA İnşaat Mühendisi KAYA Müh ve Müş. Ltd. Şti. Adres: Karanfil Sokak No: 24/17 Kızılay 06650ANKARA Tel: Faks: e-posta: Merih KERESTECİOĞLU COWI SNS Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Adres: Birlik Mah., 448.Cad., No:119/7-9 Yıldız, Çankaya/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Kazım KIZILCA İnşaat Y. Mühendisi Adres: Şehit Mehmet Baydar Sok., Gökalp Apt., No:8/8 Maltepe/ANKARA Tel: Erhan KOCABIYIKOĞLU Y. Mimar Adres: Arjantin Cad. No:2/B G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Haluk KOLÇAK İnşaat Mühendisi Adres : Ege Hatboyu Sok. No:13/6 Göztepe İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Kaya KONURAY Y. Mühendis Adres: Kader Sok., No:15/6 G.O.P ANKARA Füsun KUMCU Y. Mimar Şehir Plancısı PROYAP Ltd. Şti. Adres: Bağdat Cad., İtri Dede Sok., No:1/8 Fenerbahçe İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Kasım KÜÇÜKEMRE İnşaat Mühendisi Adres : Güleryüz Sok., 7/4 Y. Ayrancı ANKARA Coşkun LÖKÇE Makina Y. Mühendisi Adres: Cinnah Cad. No:50/6 Çankaya ANKARA Tel: Faks: Celal OKUTAN Makina Y. Mühendisi OKUTAN Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Süleyman Nazif Sok., No:11/2 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: Cevdet OLGUNGÜL Elektrik Mühendisi Adres: Çetin Emeç Bulvarı 4.Cad. 66.Sok. No:8/4 Öveçler ANKARA Tel: Faks: e-posta: Hüseyin ORANSAL İnşaat Y.Mühendisi ORANSAL Mühendislik A. Ş. Adres: Barbaros Bulvarı Bahar Sok., Beşiktaş İSTANBUL Tel: Faks: Kemal ÖZBEK İnşaat Mühendisi ÖZBEK Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Esat Cad., Akay Yokuşu No. 21/11 Bakanlıklar ANKARA Tel: Faks: e-posta: Sacit RENDA İnşaat Y. Mühendisi Adres: Çevre Sok. No:11/14 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: e-posta: M. Saadet SABUNCUOĞLU İnşaat Mühendisi Adres :Billur Sok. No:20/11 Kavaklıdere ANKARA Tel: e-posta: Serdar SAĞLAMTUNÇ Makine Mühendisi DM Danışmanlık Mühendislik Ltd.Şti. Adres: 1.Cad., 11.Sok., No:12 Ümitköy 06530ANKARA Tel: Faks: e-posta: Yılmaz SERTER Elektrik Y. Mühendisi Adres: Güvenlik Cad. No:11/3 A.Ayrancı ANKARA Tel: Faks: e-posta: Mehmet ŞAPÇI İnşaat Mühendisi M. ŞAPÇI Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. Adres: Şairler Sok., No:29/1 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ziya TANALI Mimar Adres: 6.Cad. 75.Sok. No:8/7 Çukurca ANKARA Tel: Faks: e-posta: Doğan TEKELİ Y. Müh. Mimar Adres: Teşvikiye Cad. Belveder Apt. No:101 D:5 Teşvikiye İSTANBUL Tel: Faks: Ali TERZİBAŞOĞLU İnşaat Y. Mühendisi Adres: Bülten Sok. No.40/4 Kavaklıdere ANKARA Tel: Faks: Orhan TEZGÖREN İnşaat Mühendisi Adres: Çevre Sok. No:56 Kavaklıdere ANKARA Tel: M. Orhan URAL İnşaat Y. Mühendisi Adres: Kalamış-Fener Cad. No:29/3 Kadıköy İSTANBUL Tel: Faks: İlyas ÜREY İnşaat Y. Mühendisi İVME Mühendislik Ltd. Şti. Adres: Ahmet Rasim Sok. No:40/4 Çankaya ANKARA Tel: Faks: e-posta: 22

22 23

23 FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE ADAY Danışmanlık Proje Müşavirlik Mühendislik Tic. Ltd. Şti. Project Consulting Engineering LLC İsmet BILDIRCIN Gerçek Kişi Üye Yönetim Kurulu Başkanı / President İsmet BILDIRCIN Avni Tolunay Cad. A. Yıldırım 1 Sitesi B Blok 61/3 Antalya TURKEY Tel : +90 (242) Fax : +90 (242) ADAY Danışmanlık Proje Müşavirlik Mühendislik Tic. Ltd. Şti yılında alanında uzman, deneyimli ve farklı disiplinlere sahip mühendisler tarafından kurulmuştur. Ülkemizde yatırım sektöründe, geniş bir alanda; Konsept oluşturma, Yatırım ve Arazi planlaması, Master Planlar, Projelendirme, Metraj Keşif, İhale dosyası hazırlığı, Kontrollük ve Hakediş düzenlemeleri, Proje yönetimi konularında ihtisas sahibi kuruluş olarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır. ADAY Project Consulting Engineering LLC in 2007 year was set up by professional, experienced engineers and different diciplines holders. As specialized organization we are filling the gap in investment sector, a wide sphere,of our country in such subjects as: Kocepts Formation, Investment and Estate Planning, Projecting Master Plans, Quatities-Discovery, Tender files preparation, Proofing and Payment editing, Management of projects. Ambiante Otel Ruhsat İskan Teknik Hizmetleri ANTALYA 24

24 FAALİYET ALANLARI ADAY Danışmanlık Proje Müşavirlik Mühendislik Tic. Ltd. Şti. mühendislik ve proje yönetimi alanında hizmetler sunmaktadır. Bir projede; fikir aşamasından arazi seçimi ve değerlendirmesi, master plandan, uygulama projelerine, ihale aşamasından, inşaat kontrolluğu ve hak ediş düzenlenmesine kadar; her aşamada hizmet vermektedir. Antalya merkez olmak üzere Türkiye de deneyimini ve bilgi birikimini; yurt içi ve dışında yerel yönetimler ve inşaat sektöründe, bir çok prestij projesinde paylaşmıştır. Stratejik Planlama, Projelendirme, Proje Yönetimi, İhale Dosyası hazırlığı, İnşaat Kontrolluk ve Hakediş düzenleme, Kent Bilgi Sistemi, Çevre Projeleri, Sürdürülebilir Arazi ve Yeşil Bina Tasarımı kuruluşlar ve yerel yönetimlere sunduğumuz hizmetlerdir. FIELDS OF ACTIVITY ADAY Project Consulting Engineering LLC offers services of engeneering and Project management. In project, servis is given in any grade, from staging the idea, selection of the territory, master planning to project application, tender staging, building control and payment regulation. Antalya, as it is to be a center, has shared many prestigious projects in building sector of Turkish experience and gahtered information with domestic and abroad municipalities. Strategic planning, Management, Projecting, Tender files preparation, Building control and payment organizing, Urban İnformation System, Environment Projects, Sustainable Land and Green Design and survices offered to municipalities. Kent Bilgi Sistemi Yapısal Şema Phaselis Princess Otel Ruhsat İskan Teknik Hizmetleri ANTALYA Kentsel Dönüşüm Projesi AYDIN Tekirova Belediyesi Kentsel Kimlik Projesi ANTALYA 25

25 agrin AGRİN Tarım ve Tarımsal Endüstri, Mühendislik, Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. Agriculture and Agroindustries, Engineering, Consultancy and Trading Co. Ltd. Refik ÇÖLAŞAN Gerçek Kişi Üye Şirket Müdürü / Managing Director Refik ÇÖLAŞAN Bestekar Sok. 30/3 Kavaklıdere Ankara TURKEY Tel: +90 (312) Fax: +90 (312) FİRMA TANITIMI AGRIN Ltd. Şti. tarım, kırsal kalkınma, doğal kaynaklar, uluslararası proje yönetimi, kapasite geliştirme, katılımcı planlama, ihtiyaç analizi, etki değerlendirme, nitel/nicel araştırmalar, izleme ve değerlendirme ve eğitim/beceri geliştirme konularında yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı kurumlara 19 yıldır hizmet veren bir danışmanlık firmasıdır. Saha anket çalışmalarının tasarımı ve denetimi, çalıştaylar, odak grup toplantıları, ulusal ve uluslararası akademik ve akademik olmayan kısa dönem eğitim programları ve çalışma gezileri konusunda oldukça deneyimlidir. Firma gerektiği zaman ve durumlarda işbirliği yapabileceği kişileri seçmek için değişik disiplinlerden oluşan geniş bir ulusal ve uluslararası uzman portföyüne sahiptir. COMPANY PROFILE AGRIN Co. Ltd. is a Turkish consulting company, which provides services on agriculture, rural development, natural resources and social surveys. Overall project management, institutional strengthening, participatory planning, need assessment, impact assessment, qualitative/ quantitative surveys, monitoring and evaluation and training/skill transfer are integral parts of majority of the consultancy services which are provided by the firm for domestic and foreign client agencies. Organisation and administration of workshops, focus group meetings, local and overseas academic, non-academic and short term training programs, as well as study tours is one of the fields, which AGRIN is highly experienced. The firm has access to a large portfolio of national and international experts from various disciplines who are recruited temporarily when and where needed. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi, Türkiye Yildiz Mountains Biosphere Project, Turkey Yıldız Dağları Biyosfer Projesi, Türkiye Yildiz Mountains Biosphere Project, Turkey Yıldız Dağları Biyosfer Projesi, Türkiye Yildiz Mountains Biosphere Project, Turkey Bitkisel Üretim Projesi, K.K.T.C. Crop Husbadry Project, Cyprus Kırsal Kalkınma Projesi, K.K.T.C. Rural Development Project, Cyprus ŞAP Hastalığı Projesi, Turkey Foot and Mouth Disease Project, Türkiye 26

26 FAALİYET ALANLARI Kırsal kalkınma Tarımsal yayım Tarımsal araştırma Tarımsal ekonomi Tarımsal pazarlama Bitkisel üretim Hayvansal üretim Su ürünleri Tarımsal endüstri Ormancılık Doğal kaynaklar Kurumsal kapasite geliştirme İnsan kaynakları geliştirme Halkla ilişkiler / İletişim Saha araştırmaları (kalitatif ve kantitatif) Yönetim bilgi sistemleri İhtiyaç / Etki değerlendirmesi FIELDS OF ACTIVITY Rural development Agricultural extension Agricultural research Agricultural economics Agricultural marketing Crop Husbandry Animal Husbandry Fisheries Agro-industry Forestry Natural resources Institutional capacity building Human resources development Public relations / Communication Field surveys (qualitative and quantitative) Management information systems Needs / Impact assessment GAP Kırsal Kalkınma Projesi, Türkiye GAP Rural Development Project, Turkey GAP Kırsal Kalkınma Projesi, Türkiye GAP Rural Development Project, Turkey GAP Kırsal Kalkınma Projesi, Türkiye GAP Rural Development Project, Turkey 27

27 AKAT Mühendislik Anonim Şirketi Engineering Corporation Oktay AKAT - Gerçek Kişi Üye Yönetim Kurulu Başkanı / President Oktay AKAT Hoşdere Caddesi 190/2 Çankaya Ankara-TURKEY Tel: + 90 (312) Fax: + 90 (312) FİRMA TANITIMI 1967 yılında mühendislik firması olarak kurulan AKAT MÜHENDİSLİK 1983 yılında öz sermaye artırımı ile anonim şirket olmuştur. Şirket uzun yıllar boyunca şehirlerin ve endüstrilerin elektrik şebekeleri, yüksek gerilim hatları ve trafo merkezleri yapımı ve projelendirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket inşaat işlerinden edindiği yapım tecrübesiyle teknik müşavirlik ve mühendislik alanına geçmiş; bu doğrultuda teçhizatını ve elemanlarını geliştirerek korozyon ve elektrik uzmanlık konularını belirlemiştir. Katodik koruma uygulamalarının mühendisliği, projelendirilmesi ve montaj süpervizyonu şirketin asıl amaçlarındadır. Şirketin kurucusu OKTAY AKAT Korozyon Derneği ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği kurucu üyesidir. COMPANY PROFILE Established as an engineering company in 1967 AKAT ENGINNERING became a corporate company with an increase of capital equity in For long years the company had specialized on electrification, energy transmission and substation project and contract works. With obtained extensive experience in construction works, the company began to speciliaze on technical consultancy and engineering; accordingly developed its inventory and technical staff. Corrosion and electric were chosen as speciality areas. Engineering, projecting and assembling supervision of cathodic protection are company s main purposes. Founder OKTAY AKAT is a founding member of Turkish Corrosion Association and Association of Turkish Consulting Engineers and Architects. 2Kr11 Yağ Soğutmalı Trafo Redresör Dış Ve İç Görünümü 2Kr11 Oil Cooled Transformer Rectifier Exterior And İnterior Views 3 Faz 600A Ex-Proof Trafo Redresör (TSE Belge No: Ex.K/213) 3 Phase 600 A Ex-Proof Transformer Rectifier (TSI Doc. No: Ex.K/213) 2Kr21 Katodik Koruma Arıza İhbar Ünitesi 2Kr21 Cathodic Protection Fault Warning Unit 2Kr12 Hava Soğutmalı Pıc Kontrollü Trafo Redresör 2Kr12 Air Cooled Pıc Controlled Transformer Rectifier 28

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS 2010 Üyesi / Member of Türk Müşavir Mühendisler Ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Published by: Association

Detaylı

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects

Detaylı

Association of Turkish Consulting Engineers and Architects

Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Türk en AAssociation ssociation of Turkish Consulting Engineers and Architects Architect Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Eylül 2014 September 2014 TürkMMMB - Türk Müşavir Mühendisler

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

Ülkemiz ve sektörümüzün öncü etkinliklerinden birisi olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014 e hoş geldiniz.

Ülkemiz ve sektörümüzün öncü etkinliklerinden birisi olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014 e hoş geldiniz. Değerli Sektör Paydaşları, Ülkemizdeki stratejik planlar doğrultusunda Türkiye deki rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi ni 2012 ve 2013

Detaylı

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, WOW Convention

Detaylı

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures Members of Turkish Network Bu proje Avrupa Birliği

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, 7-8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenlediğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2012 de sizleri ağırlamaktan

Detaylı

İMSAD ın değerli paydașları, Esteemed stakeholders of IMSAD,

İMSAD ın değerli paydașları, Esteemed stakeholders of IMSAD, ın değerli paydașları, İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD kurumsal gelișimi boyunca Türk İnșaat Malzemesi Sanayisi nin sürdürülebilir büyümesinin en önemli yapı tașı olmuștur. Üyeleri, çalıșanları

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

INDEX İÇİNDEKİLER TANITIM / INTRODUCTION REFERANSLAR / REFERENCES YÖNETİM YAPILARI / ADMINISTRATION BUILDINGS TİCARİ YAPILAR / TRADE BUILDINGS SOSYAL YAPILAR / SOCIAL BUILDINGS KONUTLAR / RESIDENTIAL BUILDINGS

Detaylı

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Automechanika Istanbul 2015 2 grupototr.com İçindekiler / index Önsöz / Foreword Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Hans Eisner 5 Groupauto

Detaylı

E. ayd@ayd.org.tr W. www.ayd.org.tr

E. ayd@ayd.org.tr W. www.ayd.org.tr Veko Giz Plaza Bu yu kdere Cad. Meydan Sok. N:20 A-Blok K:14/47 Maslak - Istanbul T. +90 212 353 54 74 F. +90 212 353 54 75 E. ayd@ayd.org.tr W. www.ayd.org.tr www.ayd.org.tr AVM DEĞERLİDİR VİZYONUMUZ

Detaylı

Ambalaj Sektörümüz. Güçlü Adımlarla Yoluna Devam Ediyor PACKAGING WORLD. Ambalaj Ay Yıldızları Başvuruları Başladı. Ambalaj Akademisi Kuruldu

Ambalaj Sektörümüz. Güçlü Adımlarla Yoluna Devam Ediyor PACKAGING WORLD. Ambalaj Ay Yıldızları Başvuruları Başladı. Ambalaj Akademisi Kuruldu Ambalaj Akademisi Kuruldu Hijyen Kılavuzu Yayımlandı Ambalaj Ay Yıldızları Başvuruları Başladı www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:153 OCAK - SUBAT - MART 2014 Year:27 Issue:153 FİYATI: 25TL Ambalaj Sektörümüz

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

28-30 SEPTEMBER / EYLÜL

28-30 SEPTEMBER / EYLÜL 28-30 SEPTEMBER / EYLÜL 2015 WOW CONVENTION CENTER / WOW KONGRE MERKEZİ ISTANBUL, TURKEY/TÜRKİYE www.nodigistanbul.com EXHIBITION & CONFERENCE INFO BOOK SERGİ ALANI & KONFERANS KATILIMCILARI EL KİTABI

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org Güvenli Yapıların Sırrı 123 ISSN:1300-8390 www.thbb.org - 30 MARKA TEK MARKA ALTINDA: MASTER BUILDERS SOLUTIONS Her geçen gün daha hızlanan bir dünyada bașarının anahtarı güvenilirliktedir. İnșaat kimyasalları

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya B İ Z D E N H A B E R L E R F R O M P C C Eğitimde Değişim ve Gelişim İçin 2011/3 Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya Projelerde

Detaylı