PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

2 İçerik 0 Kullanıcı Bilgileri 0 Destek Başvurusu İşlemleri 0 Talep, Rapor ve Yayın İşlemleri 0 Harcama İşlemleri 0 Eski Projelere Yönelik İşlemler

3 Kullanıcı Bilgileri 0 HÜ mensubu araştırmacıların temel bilgileri BİD Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan Personel Veritabanından günde bir kez otomatik olarak çekilmektedir. 0 Araştırmacıların sisteme giriş yapabilmeleri için aşağıdaki bilgilerinin tanımlı ve doğru olması zorunludur. 0 TC Kimlik No, Sicil No, Unvan, Adı Soyadı, Birimi, Bölümü ve e-posta adresi 0 Şifresini bilmeyen araştırmacılar, ana sayfada bulunan Şifre Gönder butonunu kullanarak şifrelerinin e-posta adreslerine gönderilmesini sağlayabilirler. 0 Sisteme giriş yapamayan araştırmacıların öncelikle personel veritabanındaki bilgilerinin doğruluğunu ve tamlığını kontrol ettirmeleri gereklidir. 0 Personel veri tabanındaki bilgileri doğru ve tam olmasına rağmen sisteme giriş yapamayan araştırmacıların BAP Birimi ile irtibata geçmeleri önerilir.

4 Genel Uyarılar / Öneriler 0 BAP Birimi Yönergesi ve Uygulama Esasları Dokümanının okunması önerilir. 0 BAP Web Sayfası Mevzuat Menüsünden erişilebilir. 0 APSİS, Yardım menüsünden erişilebilir. 0 Kurum personelinin APSİS sisteminde bulunan Özgeçmiş Düzenleme alanındaki kişisel bilgilerini güncellemiş olmaları zorunludur. 0 Proje başvurularında ve diğer süreçlerde ihtiyaç duyulabilecek form ve belgeler iki ayrı kaynaktan temin edilebilir: 0 BAP Web Sayfası Formlar/Belgeler Menüsünden erişilebilir. 0 APSİS, Gerekli Belgeler menüsünden erişilebilir.

5 Proje Başvurusu Yapacak Araştırmacılar İçin Öneriler 0 Başvuru yapılacak destek programı için sağlanması gereken ön koşullar ve başvuru için gerekli belgeler Uygulama Esasları Dokümanından okunmalıdır. 0 Projelerde görev alacak tüm kurum personelinin APSİS sisteminde bulunan Özgeçmiş Düzenleme alanındaki kişisel bilgilerini güncellemiş olmaları zorunludur. 0 Araştırmacıların tüm yayınlarını sisteme eklemeleri zorunlu değildir. 0 Yalnızca başvurularda kullanılacak, ISI indekslerinde taranan dergilerdeki yayınların «Özgeçmiş Düzenleme» alanında bulunan «Web Of Science Yayın Arama» alanından sisteme eklenmiş olması zorunludur. 0 Projede yer alacak, kurum dışı tez öğrencilerinin ve diğer araştırmacıların iletişim bilgilerinin ve pdf formatında hazırlanmış özgeçmiş dosyalarının başvuruda sisteme yüklenmesi zorunludur.

6 Proje Başvurusu Yapacak Araştırmacılar İçin Öneriler 0 Başvuru Formu: Destek Programına uygun başvuru formu tüm alanları doldurulmuş olarak sisteme yüklenmelidir. 0 Teknik Şartname Dosyası: Seyahat (yolluk ve yevmiye) dışındaki tüm harcama kalemleri için şartname hazırlanması zorunludur. Şartnameler tek bir dosyada toplanabilir veya birden çok dosya olarak düzenlenebilir. 0 Proforma Fatura: Seyahat (yolluk ve yevmiye) dışındaki tüm harcama kalemleri için yaklaşık maliyeti ve her bir harcama kaleminin KDV oranını gösteren proforma faturaların sisteme yüklenmesi zorunludur. 0 Proforma faturaların BAP Birimi veya araştırmacıya hitaben hazırlanmış, imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekir. 0 Yurt dışından temin edilebilecek, yurt içinden proforma fatura alınması imkanı bulunmayan harcama kalemleri için zorunlu hallerde internet sayfalarından temin edilecek ekran görüntüleri de proforma fatura olarak kullanılabilir.

7 Proje Başvurusu Yapacak Araştırmacılar İçin Öneriler 0 Etik Kurul Onay Belgesi: Proje konusu gerektiriyor ise Etik Kurul Onay Belgesinin sisteme yüklenmesi zorunludur.. 0 Kabul/Davet Yazısı: Araştırmanın belirli bir kısmının başka bir merkezde yürütüleceği projeler, araştırma işbirliği içeren projeler ve bilimsel etkinliklere katılım destekleri için kabul veya davet yazısının sisteme yüklenmesi zorunludur. 0 Proje Evrakları İle İlgili Detaylı Bilgi: Başvuru için yüklenmesi zorunlu olan belgeler ve kabul edilen destek talepleri için BAP Birimine teslim edilmesi gereken belgelere yönelik detaylı bilgi APSİS sisteminde Yardım menüsü altında ve BAP Birimi Web Sayfasında Yardımcı Bilgiler menüsü altında verilmiştir. 0 Rapor tarihi geçen veya süresi biten projeler sistem tarafından kontrol edilmekte ve zaman aşımı yaşanan projelerin tüm işlemleri ve yürütücüleri sistem tarafından otomatik olarak bloke edilmektedir. 0 Süre aşımı nedeniyle Bloke işlemi yalnızca proje yürütücüleri için uygulanmaktadır.

8 Proje Başvurusu Değerlendirme Süreci 1 Biçimsel İnceleme Proje Ofisi 1 Koordinatör 2 3 Komisyon Üyesi Alt Komisyon Hakem Koordinatör 1. Ön Başvuru 2. Başvuru 3. Değerlendirmedeki Proje 4. Kabul Edilen (Yürüyen) Proje 5. Ret Edilen Proje 5 Komisyon Ret Karar Kabul 4

9 Online Başvuru Uygulaması

10 Başvuruda Revizyon Gerçekleştirilmesi 0 Revizyon talepleri: 0 1. Ön Başvuru Aşamasında Proje Ofisinin Revizyon Talebi 0 2. Değerlendirme Aşamasında BAP Komisyonu Revizyon Talebi 0 Proje Ofisi Revizyon Talebi: Talep edilen eksiklik veya hata düzeltmeleri yapılıp başvuru yeniden gerçekleştirilmelidir. 0 BAP Komisyonu Revizyon Talebi: 0 Talep Edilen Revizyonlar gerektiriyor ise Başvuru Dosyası, Şartname vb belgeler güncellenip yeniden yüklenmelidir. Gerekli değilse yeni bir dosya yüklenmesi veya belgelerin yenilenmesi zorunlu değildir. 0 Revizyon Notları Formu yüklenmelidir (Gerekli Belgeler menüsünden erişilebilir). 0 Revizyon Talepleri e-posta ile iletilmekte ve sisteme girildiğinde de görülebilmektedir.

11 Proje/Destek Önerisi Kabul Edilen Araştırmacıların İzleyeceği Adımlar 0 Gerekli Belgeler BAP Birimine teslim edilip, Birim tarafından onaylanmadan herhangi bir desteğin kullanılması mümkün değildir! 0 Tüm harcama/alım işlemleri Birim tarafından yürütüldüğünden araştırmacıların bireysel olarak yapacakları alımlar veya gerçekleştirecekleri seyahatlere yönelik herhangi ödeme yapılması mümkün değildir. 0 Komisyon kararları sistem üzerinden araştırmacılara otomatik olarak iletilmektedir, gelen maillerdeki açıklamalara uygun olarak davranılmalıdır. 0 Birimin tüm harcamaları her yıl Sayıştay Denetçileri tarafından incelenmektedir. 0 Denetimler sonucunda hatalı veya yerinde görülmeyen harcamaların bedelleri araştırmacılardan tazmin edilmektedir. Bu nedenle harcama işlemlerinin BAP Biriminin tarafından başlatılması ve yürütülmesi son derece önemlidir.

12 Proje/Destek Önerisi Kabul Edilen Araştırmacıların İzleyeceği Adımlar 0 Birime Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler a) Başvuru Dosyası: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen Başvuru Dosyası her sayfası yürütücü ve araştırmacılar tarafından imzalanmış, son sayfası ise isimler yazılmış ve imzalanmış olarak Birime teslim edilmelidir. b) Sözleşme Dosyası: APSİS üzerinden indirilecek ve ilgili alanları doldurularak imzalanacaktır. c) Etik Kurul İzin Belgesi: Gerekli olan projeler için belgenin aslı ibraz edilmek üzere kopyasının teslim edilmesi zorunludur. e) Proforma Faturalar veya Teklif mektupları: Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen belgelerin asılları teslim edilmelidir. Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması gereklidir.

13 Proje/Destek Önerisi Kabul Edilen Araştırmacıların İzleyeceği Adımlar 0 f) Teknik Şartname Dosyası: Komisyon tarafından onaylanan teknik şartname dosyasının yazıcı çıktısı her sayfası proje yürütücüsü tarafından imzalanmış ve son sayfasında proje yürütücüsünün unvanı, adı soyadı ve tarih de belirtilmek suretiyle birime teslim edilmelidir. 0 Araştırmacılar gerekli hallerde sistemde yüklü olan teknik şartnameleri BAP Koordinasyon Biriminin bilgisi dahilinde güncelleyebilirler. Bu durumda, güncel teknik şartname dosyalarının sisteme yüklenmesi ve yazıcı çıktısının imzalı olarak Birime teslim edilmesi zorunludur. 0 d) Satın Alma Talep Dilekçesi (zorunlu değildir): Eğer projenin başlangıcında harcama talebinde bulunulacak ise, APSİS üzerinden oluşturulmalı ve yazıcı çıktısı imzalı olarak teslim edilmelidir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın alma talebinde bulunulması mümkündür.

14 Proje/Destek Önerisi Kabul Edilen Araştırmacıların İzleyeceği Adımlar 0 Proje Türlerine Özgü Belgeler: 0 Kapsamlı Araştırma Projeleri İçin: TÜBİTAK Panel Değerlendirme Raporu ve Araştırmacının Cevap Yazısı 0 Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Araştırmacılar ve işbirliği yapılan kurum yetkilileri arasında imzalanan işbirliği protokolünün aslı imzalanmış olarak Birime teslim edilmelidir. 0 Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan işbirliği protokolü imzalanmış olarak birime teslim edilmelidir. 0 Bilimsel Etkinliklere Sözlü Sunum Yapmak Üzere Katılım Desteği İçin Kabul Yazısı, Kabul Yazısının Türkçe Tercümesi, Bildiri Örneği ve Beyan Formu 0 Bilimsel Etkinliklere Davetli Konuşma Yapmak Üzere Katılım Desteği İçin Davet Yazısı, Davet Yazısının Türkçe Tercümesi, Konuşma Metni Örneği 0 Ulusal Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği İçin Birim Uygunluk Formu 0 Detaylar APSİS Yardım menüsünde mevcuttur!

15 Yürüyen Projeler Kapsamında Gerçekleştirilecek İşlemler 0 Harcama İşlemleri 0 Talep İşlemleri 0 Rapor İşlemleri 0 Yayın İşlemleri 0 Tüm süreçler APSİS üzerinden gerçekleştirilmektedir!

16 Harcama İşlemleri 0 Harcama Talebinin Apsis Üzerinden Oluşturulması ve Başvuruya Dönüştürülmesi 0 APSİS üzerinden oluşturulan «Harcama Talebi Dilekçesinin» ıslak imzalı olarak birime ulaştırılması Açıklama 0 Harcama talebi oluşturulurken gerekli hallerde Şartnamenin güncel halinin sisteme yüklenmesi mümkündür. Ancak bu işlemden önce BAP Biri ile telefonla görüşerek mutabık kalınması gereklidir. 0 Şartname Güncellemesi gerçekleştirilmiş ise, «Harcama Talep Dilekçesi» ile birlikte yeni şartname de sayfaları imzalanmış olarak teslim edilmelidir.

17 Talep İşlemleri 0 Ek Süre 0 Ek Bütçe 0 Harcama Kaleminde Değişiklik 0 Proje Başlığında Değişiklik 0 Proje Ekibinde Değişiklik 0 Projenin Askıya Alınması 0 Projenin İptali 0 Diğer 0 Ek Bütçe ve Harcama kalemi değişikliklerinde Proforma Fatura ve Şartname yüklenmesi zorunludur.

18 Rapor İşlemleri 0 Ara Rapor (online veya rapor yükleyerek birime sunulabilir) 0 Sonuç Raporu veya Geri Bildirim Formu 0 Yayın İşlemleri

19 Talep, Rapor ve Yayın Değerlendirme Süreci 1 Biçimsel İnceleme Proje Ofisi 2 Komisyon Üyesi Alt Komisyon 3 Hakem Koordinatör 1. Ön Başvuru 2. Başvuru 3. Değerlendirmedeki Talep, Rapor, Yayın 4. Kabul Edilen Talep, Rapor, Yayın 5. Ret Edilen Talep, Rapor, Yayın 5 Komisyon Ret Karar Kabul 4

20 Eski Projelere Yönelik İşlemler 0 Önceden onaylanmış projelerin kayıtları sisteme entegre edilmiştir. 0 Eski projelerin Yürütücüsü, Onaylanan Bütçesi ve Gerçekleşen Harcama tutarları sisteme aktarılmıştır. 0 Eski projeler için, Proje Yürütücülerinin bütçe tablosuna harcama kalemi eklemesine ve projeye araştırmacı eklemelerine izin verilmiştir. 0 Yürütücüler, varsa proje ekibinde yer alan araştırmacıları sisteme eklemelidir. 0 Yürütücüler, Komisyon tarafından onaylanan harcama kalemlerinden henüz alımı gerçekleşmemiş olanları sisteme eklemeli ve harcama taleplerini bu kalemler arasında yapacakları seçimlerle gerçekleştirmelidirler. 0 Eski projelerin bundan sonraki tüm süreçleri APSİS sistemi üzerinden yürütülmelidir.

21 Araştırmacılar İçin Önemli Hatırlatmalar 0 Bilimsel Etkinlik Katılım Desteklerinin, etkinlik tarihinden en az 30 gün önce yapılması zorunludur. 0 Mevzuat gereğince, projeler için yapılabilecek harcamalar proje süresi ile sınırlıdır. Bu nedenle başvuru esnasında proje/destek süresinin kısa seçilmemesi önerilir. 0 Sonuç raporu onaylanarak kapatılan projeler kapsamında herhangi bir harcama yapılamamaktadır. Harcama süreci devam eden projeler için sonuç raporu yüklemeyiniz. 0 Komisyon tarafından onaylanan harcama kalemlerinde değişiklik yapılabilmesi ancak talebin Komisyon tarafından onaylanması durumunda mümkündür. 0 ÖYP Programı kapsamında üniversitemizde bulunan araştırmacılar için herhangi bir destek sağlanması veya harcama yapılması mevzuat gereğince mümkün değildir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL İLKELER Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Prof.Dr.Adem KALINLI BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Haziran 2012 İçerik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME İLKELERİ 1

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME İLKELERİ 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2012 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ 2010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE SÜREÇLERİ TANITIM REHBERİ bn bn 2009 2010 2 İÇİNDEKİLER İletişim Bilgileri 5 BAP Birimi Misyon, Vizyon, Değerler ve İlkeler 6 BAP Birimi

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

e-bap Otomasyonu Teknik Özellikleri ErSoft Bilgi ve Sistem Yönetimi Ltd. Şti.

e-bap Otomasyonu Teknik Özellikleri ErSoft Bilgi ve Sistem Yönetimi Ltd. Şti. e-bap Otomasyonu Teknik Özellikleri ErSoft Bilgi ve Sistem Yönetimi Ltd. Şti. Versiyon: 1.0.66 Contents 1. TANIMLAR... 4 2. OTOMASYONUN GENEL YAPISI VE İŞLEYİŞİ... 4 2.1. Kullanıcıların Sisteme Kaydı ve

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROJELERİ EL KİTABI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROJELERİ EL KİTABI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROJELERİ EL KİTABI ARGEDA Koordinatörlüğü Mart 2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ... 1 ARAŞTIRMA YÖNETİM KURULU

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) HİZMET STANDARTLARI

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) HİZMET STANDARTLARI BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 4 2201-Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları 2203-Uluslararası Bilim Olimpiyatları 2204-Ortaöğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ARALIK 2011 ESKİŞEHİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i Anadolu Üniversitesi

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı Eylül 2014 AFYON Sunum Programı (Sunum sırasına göre) Baran BİNGÖL Fatih DEMİR Proje Önerisi Yürürlüğe Alma Proje İzleme (Mali Rapor)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME İLKELERİ 1

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME İLKELERİ 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2013 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 2.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 2.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 2.0 Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini Amaç TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 4.0 MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

PROJE YÖNETİM PROSEDÜRÜ

PROJE YÖNETİM PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü (APG) tarafından destek verilen projelerin yönetilme sürecinde, projenin fonlanmasına karar verilmesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2014 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2014 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2014 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) mensubu araştırmacıların almış

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 2006/4 SAYILI TEBLİĞ DESTEK BAŞVURU YÖNETİMİ FİRMA KILAVUZU 2014 FİRMA DESTEK BAŞVURU KILAVUZU 1. BAŞVURU SÜRECİ 2. BAŞVURU DİLEKÇESİ 3. EVRAK DÜZENİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönerge Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri ile

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde

Detaylı