Birinci Kitap GELİR VERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Kitap GELİR VERGİSİ"

Transkript

1 Birinci Kitap GELİR VERGİSİ

2

3 TİCARİ KAZANÇ YATIRIM İNDİRİMİ ZİRAİ KAZANÇ ÜCRETLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI MENKUL SERMAYE İRATLARI DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER MUHTASAR BEYANNAME GVK NIN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI MÜNFERİT BEYANNAME GEÇİCİ VERGİ

4

5 BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU GELİR VERGİSİNİN ESASLARI Gelirin Şahsiliği Gelirin Genelliği Beyan Esası Takvim Yılı Esası Gelirin Gerçek ve Safi Olması Gelirin Elde Edilmiş Olması GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ Tam Mükellefiyet Dar Mükellefiyet... 4 BİRİNCİ BÖLÜM TİCARİ KAZANÇ 1. TİCARİ KAZANCIN NİTELİĞİ ŞİRKET ORTAKLARININ GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI Şahıs Şirketlerinin Ortakları Kollektif Şirket Ortaklarının Durumu Adi Komandit Şirket Ortaklarının Durumu Adi Şirket Ortaklarının Durumu Sermaye Şirketlerinin Ortakları TİCARİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca Gerçek Usulde Vergilendirilecekler Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmak İçin Aranacak Koşullar Basit Usule Tabi Olmanın Şartlarından Herhangi Birini Takvim Yılı İçinde Kaybedenler ile Basit Usulden Yararlanmak İstemeyenlerin Vergilendirilmesi XI

6 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Milli Piyango Bileti, Akaryakıt, Şeker ve Bunlar Gibi Kar Hadleri, Emsallerine Göre Düşük Olanların Alım ve Satımında Basit Usule Tabi Olmanın Koşulları Basit Usulde Vergilendirmede Belge Düzeni Basit Usulde Vergilendirmede Mükelleflerce Düzenlenecek Belgeler Belgelerin Temini Mükellef Kayıtlarının Tutulacağı Bürolar Zarfların Düzenlenmesi Belgelerin Teslimi Bürolarda Tutulacak Kayıtlar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü Yıllık Beyannamelerin Verilmesi Muhtasar Beyanname ve Geçici Vergi KDV Beyannameleri Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlarda Ticari Kazancın Tespiti Sentetik Yöntemle Öz Sermaye Hesaplanması Analitik Yöntemle Öz Sermaye Hesaplanması Ticari Kazancın Tespitinde Hasılattan İndirilecek ve İndirilmeyecek Giderler Gelir Vergisi Kanunu'na Göre İndirilecek Giderler Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Saptanması Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri ile İlgili Olarak 5024 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılan Düzenlemeler İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitim Zamanı İnşaat ve Onarma İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtım Şekli Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması Hali İnşaat ve Onarma İşinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Hali Amortismanların Dağıtımı Özel İnşaatların Durumu İnşaat Sürerken Satış Vaadinin Yapılması Hali Arsa Karşılığında Kat, Dükkan veya Daire Verilmesi Hali TİCARİ KAZANÇLARDA MUAFİYET VE İSTİSNALAR Esnaf Muaflığı PTT Acentalarında Kazanç İstisnası Sergi ve Panayır İstisnası Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Kapsam Yararlanma Koşulları Eğitim Öğretim Kazançlarına İlişkin İstisna İstisnanın Süresi İstisna Süresi İçinde Yeni Okul Yapılması İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmalara Tanınan Kazanç İstisnası XII

7 İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM İNDİRİMİ 1. GEÇİCİ 61'İNCİ MADDE KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI Devreden Yatırım İndiriminin Endekslenmesi Yatırım Konusu İktisadi Kıymetlerin Finansal Kiralama Yoluyla Edinilmesi Yatırım İndiriminin Uygulanma Sırası Yatırım İndiriminde Vergi Tevkifatı GVK'NIN MÜLGA 19 UNCU MADDESİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN YATIRIM İNDİRİMİ MÜESSESESİ Yatırım İndiriminin Konusu ve Oranı Yatırım İndirimi Hesaplanmayacak İktisadi Kıymetler Yatırım İndirimi Uygulamasının Başlangıcı Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması Yatırım İndiriminde Endeksleme Uygulaması Yatırım İndirimine Konu Aktif Değerlerin Satışı veya Devri Halinde Yapılacak İşlemler Finansal Kiralama Konusu Yatırım Mallarında Yatırım İndirimi Uygulaması GVK'nın Geçici 69'uncu Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19'uncu Maddesi Çerçevesinde Yapılan Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Uygulaması SAYILI KANUN'LA GETİRİLEN GVK GEÇİCİ 69'UNCU MADDE KAPSAMINDA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI Düzenlemenin Kapsamı Yatırım İndirimi Uygulaması Devreden Yatırım İndirimi Tarihinden Sonra Yapılacak Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Hesaplanması Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında Tarihinden Önce Başlanılan Yatırımlar Yatırım İndirimi Uygulayan Mükelleflerin Kazançlarına Uygulanacak Vergi Oranı Diğer Önemli Hususlar Anayasa Mahkemesi'nin Kararı SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yatırım İndirimine Konu Yatırım Harcamaları Tarihi İtibarıyla Mevcut Olup Devreden Yatırım İndirimi Tutarları Tarihinden Sonra Yapılan Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Uygulaması Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19'uncu Maddesi Kapsamında Yapılan Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Uygulaması Tarihleri Arasında Yeni Başlamış Yatırımların Durumu Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması İndirime Konu Yatırım İndirimi İstisnasının Hesaplanması Yatırım indirimi uygulayan mükelleflerin kazançlarına uygulanacak vergi oranı Hesap Dönemi I. Ve II. Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanan Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Sonucunda Yapılacak İşlemler Kazancın Bulunmasına Rağmen Herhangi Bir Dönemde Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanılmaması Durumu XIII

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZiRAİ KAZANÇLAR 1. ZİRAİ KAZANCIN NİTELİĞİ Tanımı ve Unsurları Çiftçi, Ürün ve Zirai İşletme Terimleri Zirai Faaliyetin Sınırları Zirai ve Sınai Faaliyet Zirai ve Ticari Faaliyet ZİRAİ KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU Genel Açıklama Zirai Kazançta Vergilemenin Genel Esasları Temel Vergilendirme Şekli İşletme Büyüklüğü Ölçüleri Arazi Üzerinde Yapılan Zirai Faaliyetlerde Arazi Üzerinde Yapılmayan Zirai Faaliyetler ile Kara ve Su Avcılığında Aile İşletmeleri ve Ortaklık Şeklinde İşletilen İşletmeler Bakımından İşletme Büyüklüklerinin Belirlenmesi ZİRAİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ Gerçek Usulde Vergilendirme Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Kazancın Tespiti Bilanço Esasına Göre Zirai Kazancın Tespiti Gerçek Usulde Hasılat ve Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler Gerçek Usulde Hasılat Gerçek Usulde Hasılattan İndirilecek Giderler Gerçek Usulde Hasılattan İndirilemeyecek Giderler Tevkif Suretiyle Vergileme Tevkif Suretiyle Vergilendirme Usulünden Gerçek Kazanç Usulüne Veya Gerçek Usulden Tevkif Suretiyle Vergilendirme Usulüne Geçiş Gerçek Usulde Kazancın Tespitinde Kesilen Vergilerin Mahsubu ZİRAİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNALAR Teşvik İkramiyesi Yatırım İndirimi ÇİFTÇİLERİN ÇEŞİTLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN VERİLEN AVANS, KREDİ, SÜBVANSİYON, PRİM GİBİ AVANTAJLARDAN YARARLANMA KOŞULU ZİRAİ KAZANÇLARIN BEYANI VERGİ ÖDEME ZAMANLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLER 1. ÜCRETİN NİTELİĞİ ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI Ücretin Tanımı Ücretin Unsurları İşverene Tabi Olma Belli Bir İşyerine Bağlı Olma XIV

9 Hizmetin Karşılığı Olarak Bir Ödemenin Yapılması ÜCRETLE DİĞER GELİR UNSURLARI ARASINDAKİ SINIR Ücret ile Serbest Meslek Faaliyeti Arasındaki Sınır Ücret ve Serbest Meslek Faaliyeti Arasındaki İlişki Ses ve Saz Sanatçılarının, Oyun Topluluklarının ve Gösteri Gruplarının Durumu Film Artistlerinin Durumu Mankenlerin Durumu İlk ve Orta Dereceli Okullarda Kurs Veren Öğretmenlerin Durumu Özel Dershanelerde Ders Veren Öğretmenlerin Durumu Konferans ve Seminer Veren Kişilerin Durumu Yazar, Muhabir vb. Kişilerin Durumu Ücret ile Ticari Kazanç Arasındaki İlişki Ücret Menkul Sermaye İradı Arasındaki İlişki ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İstisna Dışında Kalan Emeklilik, Maluliyet, Dul ve Yetim Aylıkları Evvelce Yapılmış veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Verilen Para ve Ayınlarla Sağlanan Diğer Menfaatler Özel Kanunlarına veya İdari Kararlara Göre Kurulan Daimi veya Geçici Bütün Komisyonların Üyelerine ve Yukarıda Sayılanlara Benzer Diğer Kişilere Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler Yönetim ve Denetim Kurulları Başkanı ve Üyeleriyle Tasfiye Memurlarına Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara, Eksperlere, Spor Hakemlerine ve Her Türlü Yarışma Jürisi Üyelerine Ödenen veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler Sporculara Transfer Ücreti veya Sair Adlarla Yapılan Ödemeler ve Sağlanan Menfaatler Ücret Sayılan Diğer Ödemeler Yeme ve Yatma Giderleri Karşılığında Verilen Gündeliklerin Durumu Gemi Adamlarının Durumu Kıdem (İşten Çıkma) Tazminatlarının Durumu İhbar ve İşe Başlatmama Tazminatlarının Durumu Tahsil ve Tatbikat Gider Karşılıklarının Durumu Yakacak Yardımlarının Durumu Devlet Memurları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Öğretmen ve İdarecilere Ödenen Tazminatların Durumu Vakıf Üniversitelerinde Görevli Öğretim Elemanlarına Ödenen "Üniversite Ödeneği" ile "Eğitim Öğretim Ödeneği"nin Durumu İSTİSNA VE MUAFİYETLER ÜCRETİN TESPİT ŞEKLİ Gerçek Usule Göre Saptanan Ücretler Hangi Ücretler Gerçek Usule Tabidir? Ücretin Gayrisafi Tutarı Nasıl Hesaplanır? Para ile Ödenen Ücretler Ayın Olarak Verilen Ücretler Konut Sağlanması ve Diğer Yararlar Sağlanması Yoluyla Ödenen Ücretler Ücretin Safi Miktarının Tespiti Yapılacak İndirimler Asgari Geçim İndirimi Engellilik İndirimi İndirilemeyecek Vergiler XV

10 6.2. Diğer Ücretler ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesi Tevkif (Kesinti) Esası Yolu ile Vergilendirme Ücret Bordroları Verginin Hesaplanması İşverenin Sorumluluğu ve Hizmet Erbabının Ödevi Kamu İdare ve Müesseselerinin Durumu Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesi Verginin Matrahı Vergi Karnesi Hizmet Erbabının Ödevleri Verginin Tarh Ettirilmesi Verginin Ödenmesi Verginin Ödenme Zamanı Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu İşverenlerin Sorumluluğu ÜCRETLERİN YILLIK BEYANNAME İLE BİLDİRİLMESİ Yabancı Bir Ülkedeki İşveren Tarafından Doğrudan Doğruya Ödenen Ücretler (İstisna Kapsamında Olanlar Hariç GVK Md.23/14) Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışan ve İstisnadan Faydalanmayan Memur ve Hizmetlilere Ödenen Ücretler Maliye Bakanlığı'nca Yıllık Beyanname ile Bildirilmesinde Zorunluluk Görülen Ödemeler Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRETLERDE VERGİ TERKİNİ Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Kapsamı Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Uygulama Esasları Uygulamanın Başlangıcı Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler ve Teşviki Sona Erdiren Haller Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler Teşvik Uygulamasının Sona Erdiği Haller Diğer Hususlar Sayılı Kanunun 12 nci Maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 80 inci Maddesi Çerçevesinde Uygulanan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Yasal Düzenleme Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Amacı Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler Fiilen Çalışma Zorunluluğu Uygulamanın Esasları Uygulamanın başlama ve sona erme tarihleri Diğer hususlar ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER XVI

11 BEŞİNCİ BÖLÜM SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 1. SERBEST MESLEK FAALİYETİ Faaliyetin Sermayeden Ziyade Şahsi Çalışmaya, Bilimsel veya Mesleki Bilgiye veya İhtisasa Dayanması (Serbest Meslek Kazancı-Ticari Kazanç Ayırımı) Faaliyetin, Bir İşverene Tabi Olmaksızın, Kişisel Sorumluluk Altında, Kendi Nam ve Hesabına Yapılması (Serbest Meslek Kazancı-Ücret Ayırımı) Devamlılık Unsuru (Serbest Meslek Kazancı-Arızi Kazanç Ayırımı) SERBEST MESLEK ERBABI KANUNEN SERBEST MESLEK ERBABI SAYILAN KİŞİLER Gümrük Komisyoncuları, Borsa Ajan ve Acenteleri, Noterler, Noterlik Görevini İfa ile Mükellef Olanlar Serbest Meslek Kazancından Pay Alanların Durumu Kollektif, Adi Komandit ve Adi Şirketler Tarafından Yapılan Serbest Meslek Faaliyeti Sonucunda Doğan Kazanç Dava Vekilleri, Müşavirler, Kurumlar ve Tüccarlarla Serbest Meslek Erbabının Ticari ve Mesleki İşlerini Takip Edenler ve Konser Veren Müzik Sanatçıları Ebe, Sünnetçi, Sağlık Memuru, Arzuhalci, Rehber Gibi Mesleki Faaliyette Bulunanlar Tahkim İşleri Dolayısıyla Hakemlerin Aldıkları Ücretler SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası İstisnanın Kapsamı İstisnadan Yararlanamayacak Olanlar İstisna Uygulaması İçin Başvurulacak Birim Sergi ve Panayır İstisnası Teşvik Ödülü İstisnası Serbest Meslek Kazancında Hasılat Hasılatın Tahsiline İlişkin Esaslar Tahsil Sayılan Haller Asgari Ücret Tutarı Belirlenmiş Hasılat Tutarlarının Fiilen Tahsil Edilmemesi veya Düşük Tahsil Edilmesi Tahsil Çeşitleri Nakden Tahsilat Aynen Tahsilat Menfaat Sağlanması Şeklinde Tahsilat Geçmiş ve Gelecek Yıllara Ait Tahsilat Bono ile Tahsilat ve Ödeme Mesleki Kazancın Saptanmasında İndirilecek Giderler Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdamesi ile İlgili Genel Giderler İşyerinin Kira ile Tutulması Durumu İkametgahın veya İşyerinin Serbest Meslek Erbabının Mülkü Olması Durumu Diğer Durumlar Hizmetli ve İşçilerin Giderleri Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu'na Göre Ayrılan Amortismanlar Kiralanan ya da Envantere Dahil Taşıtların Giderleri Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller XVII

12 Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri Emekli Sandıklarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları ile Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri ile İşyerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar Mesleki Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler Biletle Girilen Yerlerde Faaliyet Gösteren Dar Mükellefiyete Tabi Serbest Meslek Erbabında Kazanç Tespiti SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette Beyanname Üzerinden Yapılacak İndirimler ZARAR MAHSUBU SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTER SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA İLİŞKİN VERGİNİN ÖDENMESİ SERBEST MESLEK KAZANCININ HESAPLANMASI İLE İLGİLİ ÖRNEK ALTINCI BÖLÜM GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI 1. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN MÜKELLEFLER GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA KONU MAL VE HAKLAR Arazi, Bina, Maden Suları, Menba (Kaynak) Suları, Madenler, Taş Ocakları, Kum ve Çakıl Üretim Yerleri, Tuğla ve Kiremit Harmanları, Tuzlalar ve Bunların Mütemmim Cüz'leri ve Teferruatı Voli Mahalleri ve Dalyanlar Gayrimenkullerin Ayrı Olarak Kiraya Verilen Mütemmim Cüz'leri ve Teferruatı ile Bilumum Tesisatı, Demirbaş Eşyası ve Döşemeleri Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar Haklar, Ruhsatlar, Markalar vb Telif Hakları Gemi ve Gemi Payları ile Bilumum Motorlu Yükleme ve Boşaltma Araçları Motorlu Nakil ve Cer Vasıtaları ile Her Türlü Motorlu Araç, Makine ve Tesisat ile Bunların Eklentileri Kiraya Verilen Mal ve Hakların İktisadi İşletmeye Dahil Olması Vakfın Gelirinden Hizmet Karşılığı Olmayarak Alınan Hisseler ile Arazi Sahiplerince Tarımsal Faaliyete Bilfiil İştirak Etmeksizin Sadece Üründen Alınan Paylar GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİLENDİRİLECEK KAZANCIN TESPİTİ Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Gayrisafi Hasılat Nakden Tahsilat Ayni Olarak Yapılan Tahsilat Tahsilata İlişkin Diğer Hususlar Binaların Dış Yüzeylerine Reklam Almak veya Apartmana Ait Diğer Ortak Alanların Kiralanması Suretiyle Elde Edilen Hasılat Kiracı Tarafından Kira Süresinin Sonunda Bedelsiz Olarak veya Düşük Bedelle Mal Sahibine Devredilen Kıymetler XVIII

13 Tahsil Sayılan Haller İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Banka Veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsiki Emsal Kira Bedeli Esası Emsal Kira Bedeli Uygulama Esasları Emsal Kira Bedeli Uygulanmayacak Durumlar Gayrimenkul Sermaye İradının Tespitinde İndirilecek Giderler Giderlerin Gerçek Usulde Tespit Edilmesi Kiraya Verenler Tarafından Ödenen Aydınlatma, Isıtma, Su ve Asansör Giderleri Kiraya Verilen Malların İdaresi İçin Yapılan ve Gayrimenkulün Önemi ile Orantılı Olan İdare Giderleri Kiraya Verilen Mal ve Haklara Ait Sigorta Giderleri Kiraya Verilen Mal ve Haklar Dolayısıyla Yapılan ve Bunlara Harcanan Borçların Faizleri ve Gayrimenkullerin İktisap Bedelinin % 5'i Vergi, Resim, Harç ve Şerefiyelerle, Belediyelere Ödenen Harcamalara İştirak Payları Kiraya Verilen Mal ve Haklar için Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar Mal Sahibi Tarafından Yapılan Onarım Giderleri Bakım ve İdame Giderleri Kira ile Tuttukları Mal ve Hakları Kiraya Verenlerin Ödedikleri Kiralar ve Diğer Giderler Sahibi Bulundukları Konutları Kiraya Verenlerin Kira ile Oturdukları Konutların Kira Bedeli Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Kısmen Kiraya Verilen Mal ve Haklarda Giderlerin Dağıtımı Giderlerin Götürü Gider Usulünde Tespit Edilmesi Götürü Gider Usulünün Seçimi Gider Usulünün Seçiminde Bütünlük Geçmiş Dönemlerle İlgili Olarak Tahsil Edilen Hasılatlarda Gider Uygulaması İstisnadan Yararlanılması Durumunda Gider Uygulaması Gerçek Gider Usulünde İstisnadan Yararlanılması Durumunda İndirilebilecek Giderin Tespiti Götürü Gider Usulünde İstisnadan Yararlanılması Durumunda İndirilebilecek Giderin Tespiti Gayrisafi Hasılattan İndirilemeyecek Giderler Para Cezaları ve Vergi Cezaları Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na Bağlı (I) ve (IV) Sayılı Tarifelerde Yer Alan Taşıtlar İçin Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Kiralanmayan Mal ve Haklarla İlgili Giderler GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN SAKLANMASI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA ZARAR GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI Tam Mükellefiyette Beyan Beyanname Verilmeyecek Gayrimenkul Sermaye İratları Beyan Edilecek Gayrimenkul Sermaye İratları Dar Mükellefiyette (Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşları Dahil) Beyan Beyannamede Yapılacak İndirimler GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN VERGİNİN ÖDENMESİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER XIX

14 YEDİNCİ BÖLÜM MENKUL SERMAYE İRATLARI 1. GENEL TANIM VE MENKUL SERMAYE İRATLARININ NİTELİĞİ KAYNAĞINA BAKILMAKSIZIN MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER Her Nevi Hisse Senetlerinin Kâr Payları Yatırım Fonları Katılma Belgelerine Ödenen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi ( Tarihinden Önce İktisap Edilenler) Yatırım Fonları Katılma Belgelerine Ödenen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi ( Tarihinden Sonra İktisap Edilenler) Konut Finansmanı Fonlarını Temsilen İhraç Edilen İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere Ve Varlık Finansmanı Fonlarını Temsilen İhraç Edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere Ait Gelirlerinin Vergilendirilmesi İştirak Hisselerinden Doğan Kazançlar Kurumların İdare Meclisi Başkan ve Üyelerine Verilen Kâr Payları Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Yıllık veya Özel Beyanname Veren Dar...Mükellef Kurumların İndirim ve İstisnalar Düşülmeden Önceki Kurum Kazancından Hesaplanan Kurumlar Vergisi Düşüldükten Sonraki Karı Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi Özel Kesim Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Önce İhraç Edilenler) Özel Kesim Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Sonra İhraç Edilenler) Devlet Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Önce İhraç Edilenler) Devlet Tahvili ve Hazine Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Sonra İhraç Edilenler) Eurobond Faizlerinin Vergilendirilmesi Her Nevi Alacak Faizleri Mevduat Faizleri Yurt Dışındaki Bankalardan Elde Edilen Mevduat Faizleri Kıyı Bankacılığı (Off Shore) Kapsamında Elde Edilen Mevduat Faizleri Hisse Senetleri ve Tahvillerin Vadesi Gelmemiş Kuponlarının Satışından Elde Edilen Bedeller İştirak Hisselerinin Kâr Payının Devir ve Temliki Senetlerin İskonto Bedelleri Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kâr Payları ile Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kâr Payları ve Özel Finans Kurumlarınca Kâr ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Payları Repo ve Ters Repo İşlemleri Sonucu Elde Edilen Menfaatler Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Gelirleri İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Gelirleri Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemeler Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılanlara Yapılan Ödemeler KÂR PAYLARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kâr Paylarında İstisna GVK'nın Geçici 62'nci Maddesi Düzenlemesi XX

15 3.3. Kurumların ve Daha Önceki Tarihlerde Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kazançların Dağıtımı Sonucu Elde Edilen Kâr Payları Kurumların ile Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiş Kazançlarının Dağıtımı Sonucu Elde Edilen Kâr Payları Kurumların GVK'nın Geçici 61'inci Maddesi Kapsamında Yatırım İndirimi İstisnasına Tabi Tutulmuş Kazançlarının Dağıtımından Elde Edilen Kâr Payları Doğrudan veya İştirakleri Aracılığıyla GVK'nın Geçici 62'nci Maddesinin 1 Numaralı Fıkrasında Belirtilen Nitelikte Kâr Payı Elde Eden Kurumların Söz Konusu Kâr Paylarını Dağıtmaları Sonucu Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kâr Payları Kâr Paylarının Beyanı Konusunda Getirilmiş Olan Genel Sistem Dar Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payları Gerçek Kişilerce Kontrol Edilen Yabancı Kurum/İştirak Kazancı Yabancı Kurum / İştirak Kontrol Oranının Tespiti Kontrol Edilen Yabancı İştirak Kazancının Gelir Vergisine Tabi Tutulma Şartları Kontrol Edilen Yabancı İştirak Kazancının Vergilendirilmesi MENKUL SERMAYE İRADI SAYILMAYAN HALLER MENKUL SERMAYE İRATLARIYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR Elde Etme Yabancı Para Cinsinden Elde Edilen Faiz ve Temettüler Safi İradın Saptanması İSTİSNALAR VE BEYANNAME VERİLMEYECEK HALLER İndirim Oranı Uygulaması Geçici 55'inci Madde Uygulaması Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Sağlanan Menkul Sermaye İratları Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili Faiz Gelirleri Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi Toplamı TL'yi Aşmayan, Tevkifata ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan Menkul Sermaye İratları MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI VE YILLIK BEYANNAMEDE TOPLANMASI Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette Menkul Sermaye İratlarının Beyanına İlişkin Örnekler SEKİZİNCİ BÖLÜM DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 1. DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI Menkul Kıymetlerin ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Diğer Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar GVK'nın 70/ 5'inci Maddesinde Sayılan Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer Mad. 80/2) XXI

16 Telif Haklarının ve İhtira Beratlarının Müellifleri, Mucitleri ve Bunların Kanuni Mirasçıları Dışında Kalan Kimseler Tarafından Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/ 3) Ortaklık Haklarının veya Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/4) Faaliyeti Durdurulan Bir İşletmenin Kısmen veya Tamamen Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/5) Ticari Kazanç Sayılan Haller GVK'nın 70'inci Maddesinin 1, 2, 4 ve 7 Numaralı Bentlerinde Yazılı Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/6) Elden Çıkarılması Bent Kapsamına Giren Mal ve Haklar GVK'nın Mükerrer 80/6'ıncı Maddesinde Belirtilen Mal ve Hakların İktisap Şekli Mal ve Hakların Elden Çıkarılma Süresi Gayrimenkullerde İktisap Tarihinin Belirlenmesi Cins Tashihi Yapılan Gayrimenkuller ile Kat Karşılığı Olarak Müteahhit veya Konut Yapı Kooperatiflerinden Alınan Gayrimenkullerin Satılması Halinde İktisap Tarihinin Belirlenmesi Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Durumu Değer Artışı Kazancının Tespiti Hisse Senedi ve Diğer Menkul Kıymetlerde Kazancın Tespiti Hisse Senedi ve Diğer Menkul Kıymetlerin İktisap Bedeli Birden Fazla Alım Satım Olması Halinde Kazancın Tespiti Rüçhan Haklarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Zarar Mahsubu Yabancı Kaynak Kullanılarak İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Değer Artışı Kazançlarını Enflasyondan Arındırma Yöntemleri Endeksleme Uygulaması Kur Farkından Arındırma Uygulaması Değer Artışı Kazançlarında İstisna Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü Halinde Kanuni Mirasçılarca İşletmenin Devralınması ve Faaliyetine Devam Etmesi Bilanço Esasına Göre Kazancını Tespit Eden Ferdi Bir İşletmenin Sermaye Şirketine Devrolunması Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerin Sermaye Şirketine Dönüşmesi Değer Artış Kazançlarının Beyanı İle İlgili Örnekler ARIZİ KAZANÇLAR Arızi Olarak Ticari Muamelelerin İcrasından veya Bu Nitelikte Muamelelere Tavassuttan Elde Edilen Kazançlar Ticari veya Zirai Bir İşletmenin Faaliyetiyle Serbest Meslek Faaliyetinin Durdurulması veya Terk Edilmesi, Henüz Başlanmamış Olan Böyle Bir Faaliyete Hiç Girişilmemesi, İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak... Edilmemesi Karşılığında Elde Edil Gayrimenkullerin Tahliyesi veya Kiracılık Hakkının Devri Karşılığında Alınan Tazminatlar ile Peştemallıklar (GVK Mad. 82/3) Arızi Olarak Yapılan Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Tahsil Edilen Hasılat (GVK md. 82/4) Gerçek Usulde Vergiye Tabi Mükelleflerin Terkettikleri İşleriyle İlgili Olarak Sonradan Elde Ettikleri Kazançlar (GVK md. 82/5) Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Arızi Olarak Yaptıkları Ulaştırma İşlerinden Elde Ettikleri Kazançlar (GVK Mad. 82/6) XXII

17 2.7. Arızi Kazançlarda İstisna DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN BEYANI Tam Mükellefiyette Diğer Kazanç ve İratların Beyanı Beyanname Verilmeyecek Haller Yıllık Beyanname ile Beyan Edilecek Diğer Kazanç ve İratlar Dar Mükellefiyette DOKUZUNCU BÖLÜM GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI 1. GELİRİN TOPLANMASI Yurt İçinde ve Yurt Dışında Elde Edilen Gelir Unsurlarının Toplanması Yurt İçinde Elde Edilen Gelir Unsurları Yurt Dışında Elde Edilen Gelir Unsurları Gelirin Toplanmayacağı Haller Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette ZARAR MAHSUBU Mahsup Edilebilecek Zararlar Mahsup Edilemeyecek Zararlar Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararların Mahsubu Sermayede Meydana Gelen Eksilmelerden Kaynaklanan Zararların Mahsubu Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarında Zararların Mahsubu Faaliyeti Sonra Eren Ticari veya Zirai İşletmelerde Zarar Mahsubu Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tasfiye Döneminde Doğan Zararların Mahsubu Komanditer Ortakta Zarar Mahsubu Zarar Mahsubunda Sıra Yurt Dışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu Zarar Devri Halinde, Zararlı Yılla İlgili Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Zamanaşımı Sayılı Kanuna Göre Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Zarar Mahsubu Uygulaması GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER Sigorta Primleri Şahıs Sigorta Primlerindeki İndirim Esasları Hayat Sigortası nda İndirim Sınırı Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Ödenen Primler Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi: Engellilik İndirimi Hizmet Erbabı Açısından Engellilik İndirimi Uygulama Esasları Basit Usulde Vergilendirilen Engelli Mükellefler, Engelli Serbest Meslek Erbabı ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişi Bulunan Serbest Meslek Erbabında Uygulama Bağış ve Yardım İndirimi Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdareleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler, Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımlar Bağış ve Yardımın Yapılacağı Kurum ve Kuruluşlar Bağış ve Yardım Makbuz Karşılığında Yapılmalıdır Bağış ve Yardım İndiriminde Tutar Sınırlaması XXIII

18 Eğitim ve Sağlık Tesisleri,İbadethane ve Yaygın Din Eğitimi Verilen Tesislerin İnşası Dolayısıyla Yapılan Harcamalar İle Mevcut Tesislerin Faaliyetlerini Devam Ettirebilmeleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri Bağışı Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği Bağışı Yapanlar ve Alanlarca Düzenlenecek Belge Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim Sanat ve Kültür Faaliyetlerine İlişkin Bağış ve Yardımlar Sponsorluk Harcamaları Bakanlar Kurulu'nca Yardım Kararı Alınan Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılan Bağışlar Kızılay Derneği'ne ve Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna Göre Kurulan Ajansa Yapılan Her Türlü Nakdî Ve Aynî Bağış Ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları EXPO Antalya Ajansına Yapılacak Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları Bağış ve Yardımın Nakden Yapılmaması Halinde İndirilecek Tutarın Tespiti Zarar Beyan Edilmesi Halinde Bağış ve Yardım İndirimi Bağış ve Yardımın İndirilebileceği Gelir Unsurları Ortaklıklarda Bağış ve Yardım İndirimi Özel Kanunlarda Yer Alan Bağış ve Yardım İndirimine İlişkin Düzenlemeler Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Bağış ve Yardımlar Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'na Göre Yapılan Bağışlar Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Bağışlar Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Uyarınca Yapılan Bağışlar Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Gazete, Dergi veya Diğer Kuruluşlarca Düzenlenen Kampanyalara Yapılan Bağış ve Yardımlar Araştırma Geliştirme Harcamaları İndirimi Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarların İndirimi Bazı Hizmet İşletmeleri Tarafından Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Kişilerle, İşyeri, Kanuni ve İş Merkezi Yurt Dışında Bulunanlara Türkiye de Verilen, Münhasıran Yurt Dışında Yararlanılan Hizmetler Karşılığında Elde Edilen Kazanç Bireysel Katılım Yatırımcısı Tam Mükellef Gerçek Kişiler Tarafından İktisap Edilen Tam Mükellef Anonim Şirketlere Ait İştirak Hisselerinin Vergi Usul Kanununa Göre Hesaplanan Değerleri XXIV

19 4. MATRAHTAN VE GELİR UNSURLARINDAN İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER VERGİLENDİRME DÖNEMİ Mükellefiyetin Takvim Yılının Bir Bölümünü Kapsaması Özel Hesap Dönemi VERGİNİN HESAPLANMASI GELİR VERGİSİ TARİFESİ BEYANNAMENİN VERİLMESİ Normal Süre Özel Haller Zor Durum-Mücbir Sebep YILLIK BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette Beyannamelerin Elektronik Ortamda Hazırlanması ve Gönderilmesi TARH MUAMELESİ Tarh Yeri Tarhiyatın Muhatabı Vergilendirme Dönemi Tarh Zamanı VERGİNİN ÖDENMESİ Yıllık Beyana Tabi Gelirler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme Zirai Kazançlarda Özel Ödeme Zamanı ÖDEME ŞEKİLLERİ Vergi Dairesine Ödeme Diğer Ödeme Şekilleri GELİR VERGİSİNDEN YAPILACAK MAHSUPLAR Yurt İçinde Ödenen Vergilerin Mahsubu Kesinti Yoluyla Ödenmiş Olan Vergilerin Mahsubu Kollektif ve Komandit Şirketlerde Kesilen Vergilerin Mahsubu Geçici Verginin Mahsubu Diğer Ücret Üzerinden Kesilen Verginin Mahsubu Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu GELİR VERGİSİNDE NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADE Genel Esaslar Kesinti Yoluyla Ödenmiş Vergilerin Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben veya Nakden İadesi Mahsup Yoluyla İade Nakden İade Yıllık Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup Edilecek Geçici Vergi Tutarı ile Mahsuplar Sonunda Kalan Geçici Vergi Tutarının İadesi Mahsuben İadelerde Mahsup İşleminin Yapılacağı Tarih İade ile İlgili Diğer Hususlar İade Talebinin Gerçeğe Aykırı Belgelere Dayanması Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi Adına Vergi Kesintisi Yapılan ile Gelir Sahibinin Farklı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu YILLIK BEYANNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER XXV

20 ONUNCU BÖLÜM GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER Gelir Unsurlarının Toplanması ve Beyanına İlişkin Örnekler ONBİRİNCİ BÖLÜM MUHTASAR BEYANNAME 1. VERGİ KESİNTİSİNİN NİTELİĞİ Genel Olarak VERGİ KESİNTİSİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar Vergi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratlar İstihkak Sahibinin Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olup Olmadığına Bakılarak Yapılacak Vergi Tevkifatları Sadece Gelir Vergisi Mükelleflerinden Yapılacak Vergi Tevkifatı Vergi Kesintisi Oranları Genel Oran Bakanlar Kurulu'nun Oran Belirleme Yetkisi KAZANÇ VE İRATLARDA VERGİ KESİNTİSİ Kazançlarda Vergi Kesintisi Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Kesintisi Ticari Kazançlarda Vergi Kesintisi Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi Şans Oyunlarına İlişkin Olarak; Bilet, Kupon ve Benzerlerini Satanlara ve Bu Oyunların Oynatılmasına Aracılık Edenlere Yapılan Ödemelerden Yapılacak Vergi Kesintisi Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mallarını İş Akdi ile Bağlı Olmaksızın Satanlara Yapılan Ödemeler PTT Acentelerine Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Esnaf Muaflığından Yararlananlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Zirai Kazançlarda Vergi Kesintisi Ücretlerde Vergi Kesintisi Gayrimenkul Sermaye İratlarında Vergi Kesintisi Menkul Sermaye İratlarında Vergi Kesintisi Faiz Ödemelerinde Vergi Kesintisi Menkul Kıymetler Dolayısıyla Yapılan Faiz Ödemelerinde Vergi Kesintisi Mevduat Faizlerinde Vergi Kesintisi Mevduat Faizi Niteliğindeki Kar Paylarında Vergi Kesintisi GVK'nın 94/6-a Maddesi Uyarınca Yapılacak Tevkifat Kar Paylarında Vergi Kesintisi XXVI

21 Repo Gelirlerinde Vergi Kesintisi Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılanlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Vergi Cennetlerine Nakden ve Hesaben Yapılan ve Tahakkuk Ettirilen Ödemeler Üzerinden Yapılacak Tevkifat VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU VE KESİNTİNİN BEYANI Vergi Kesenlerin Sorumluluğu Vergi Kesintisinin Beyanı ve Ödenmesi MUHTASAR BEYANNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN ÖRNEK ONİKİNCİ BÖLÜM GVK NIN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 1. GVK'nın Geçici 67'nci Madde Düzenlemesi Verginin Konusu Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Aracı Tanımı Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Tarihi İtibariyle İhraç Edilmiş veya İktisap Edilmiş Olması Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Aracı Üzerinden Elde Edilen Gelirin Banka veya Aracı Kurum Vasıtasıyla Elde Edilmesi GVK'nın 75/5'inci Maddesi Kapsamındaki Gelirin Banka veya Aracı Kurum Vasıtası Olmaksızın Elde Edilmesi Menkul Kıymet Kuponlarının Vadesinden Önce Elden Çıkarılması Teminattaki Menkul Kıymetlerin Nakde Çevrilmesi Hali Mevduat Faizi, Kar Payı ve Repo Kazançları Bankaların Diğer Bankalardaki Mevduatlarının Durumu Aracı Kurumların Borsa Para Piyasasındaki Mevduatlarının Durumu Bankaların Geçici 67. Madde Kapsamına Girmeyen Gelirleri İstisnalar ve Verginin Konusuna Girmeyen Gelirler Vergiyi Doğuran Olay Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Gerçekleştirilen Hangi İşlemler Vergiyi Doğuran Olayı Oluşturmaktadır Alım Satım İşlemlerinde Tevkifat, İşlem Tarihinde Değil Takas Tarihi İtibariyle Yapılacaktır Başka Kişi ve Kuruma Yapılan Virman İşlemleri Elden Çıkarma Addedilerek Vergiyi Doğuran Olay Olarak Kabul Edilmiştir GDR, ADR ve DR Şeklinde Depo Sertifikası Olarak Çıkarılan Kıymetlerde Tevkifata İlişkin Vergiyi Doğuran Olay Mevduat, Kar Payı ve Repo Kazançlarında Vergiyi Doğuran Olay Verginin Mükellefi Borsa ve Emeklilik Yatırım Fonu Hariç Tüm Mükellefler Sermaye Piyasası Kanununa Göre Kurulmayan Yatırım Fonlarının Namına Portföy Yatırımı Gerçekleştirdiği Müşterileri Verginin Sorumlusu XXVII

22 Banka, Aracı Kurumlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka ve Aracı Kurumlar Tarafından Alınan Ancak Öncesinde Tevkifat Yapılmayan Menkul Kıymetlerde Tevkifat Saklamacı Kuruluşlar Takasbank'ın Tahsiline Aracılık Edilen Gelirlerdeki Sorumluluğu GVK'nın 75/5'inci Maddesi Kapsamında Banka ve Aracı Kurum Vasıtası Olmaksızın Yapılan Ödemelerde Ödemeyi Yapanların Sorumluluğu Banka, Aracı Kurum, Saklamacı Kurumlar ve Diğer Sorumluluk Yüklenen Kurumlar Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Diğer Mükellefiyetler Maliye Bakanlığı'na Yapılacak Bildirimler Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Başka Kişi veya Kurum Hesabına Nakledilmesi Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Sahibi Tarafından Fiziken Teslim Alınması Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Sahibi Tarafından Fiziken Teslim Edilmesi Bildirim İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı Banka ve Aracı Kurumların Birbirlerine Yapacağı Bildirimler Banka ve Aracı Kurumların Sorumluluğunun Sınırı Matrahın Tespiti Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Üzerinden Elde Edilen Gelirlerde Matrah Alım Satım İşlemlerinde Matrah Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının İtfası Halinde Matrah Dönemsel Getirilerde Matrah Ödünç İşlemlerinde Matrah Müşterek Hesap ve Aynı Mükellefin Birden Fazla Hesabı Olması Halinde Matrah Birden Fazla Banka veya Aracı Kurumla Çalışılması Mevduat Faizi, Kar Payı ve Repo Kazançlarında Matrah Vergilendirme Dönemi Aylık Dönemler (Geçici 67/2 ve 67/4'e Göre Elde Edilen Gelirler) Üçer Aylık Dönemler (Geçici 67/1 ve 67/3 Kapsamında Elde Edilen Gelirler) Tevkifat Oranı Tevkifata Tabi Tutulan Gelirlerin Beyan ve Mahsubu Tevkif Suretiyle Geçici 67'nci Madde Kapsamında Vergilendirilen Gelirler Nedeniyle Gerçek Kişiler ve Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Yıllık veya Özel veya Münferit Beyanname Verilmeyecektir. (İhtiyari Yıllık Beyanname Hariç) Gelirin Ticari Kazancın Bir Unsuru Olması Durumunda Gerçek Kişilerde ve Tam Mükellef Kurumlarda Beyan ve Mahsup Geçici 67'nci Maddenin 2 ve 3 No.lu Fıkralarında Elde Edilen Gelirlerin Mahsubunda Sınır Yatırım Fon ve Ortaklıklarına İlişkin Tevkifatlar Yatırım Fonları ve Ortaklıkları ile Fon/Ortaklık Müşterilerinin Kazançlarının Vergilendirilmesi Emeklilik Yatırım Fonları Tevkifat Kapsamı Dışında Bırakılmıştır Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Tarihinden Önce İktisap Etmiş Oldukları Menkul Kıymetlerden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesinde Uygulanacak Hükümler SPKn na Göre Kurulmayan Dar Mükellefiyete Tabi Yatırım Fonlarının ve Fon Müşterilerinin Kazançlarının Vergilendirilmesi Yabancı Yatırım Fonları ile Müşterileri Arasındaki İlişki İle Yabancı Yatırım Fonlarının Alım Satımını Yaptıkları Kıymetlerin Saklama Süreci XXVIII

23 SPKn na Göre Kurulmamış Dar Mükellef Yatırım Fonlarının Portföy Kazançlarının Vergilendirilmesinde Geçiş Dönemi Yürürlükten Kalkan KVK' nın 45, 47 ve 57 Seri No.lu GT'lerindeki Şartları Sağlayan Dar Mükellef Yatırım Fonlarınn Durumu Yürürlükten Kalkan KVK'nın 45, 47 ve 57 Seri No.lu GT'lerindeki Şartları Yerine Getirmeyen Dar Mükellef Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Durumu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları DİBS'lerin Borsa İstanbul a Kotasyonu ÇVÖA Hükümlerinden Faydalananların Gerçek Hak Sahibi (Beneficial Owner) Olduklarının Tevsik Yükümlülüğü Dar Mükellefler Türkiye'de Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapabilmek İçin Vergi Kimlik Numarasına Sahip Olmalıdır Dar Mükelleflerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarındaki Hükümlerden Yararlanma Koşulları Türev Ürünler İle Diğer Bazı Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi GEÇİCİ 67'NCİ MADDE KAPSAMINDA VERİLECEK İHTİYARİ BEYANNAME Genel Esaslar İhtiyari Yıllık Beyanname Farklı Aracı Kurum veya Banka Vasıtasıyla Kıymet Alım Satımlarındaki Zararın Mahsubunu Gerçekleştirmek İçin Kullanılır İhtiyari Yıllık Beyanname ile Beyan Edilen Gelire Uygulanacak Vergi Oranı Mahsup Edilemeyen Zararın Kalması Halinde Zararın Diğer Gelirlerden İndirilmesi veya Ertesi Yıl Kazançlarından Mahsup Edilmesi Mümkün Değildir Beyannamenin Verilmesi Aynı Tür Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Sınıflandırması İhtiyari Beyanda Bulunacak Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi GEÇİCİ 67'NCİ MADDE SONRASINDA MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TABLO Tam Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamalar Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Elde Ettikleri Gelirler İçin Açıklamalar ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜNFERİT BEYANNAME 1. MÜNFERİT BEYANNAMEYLE BEYAN OLUNACAK KAZANÇ VE İRATLAR Münferit Beyanname Verecek Olanlar Münferit Beyanname ile Bildirilecek Kazanç ve İratlar İle Beyannamenin Verileceği Yerler Gayrimenkulün Bulunduğu Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname İle Bildirilen Kazançlar Mal ve Hakların Türkiye'de Elden Çıkarıldıkları Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname İle Bildirilen Kazançlar İşletmenin Bulunduğu Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname ile Bildirilen Kazançlar Faaliyetin Yapıldığı Yer ya da Yolcu veya Yükün Taşıta Alındığı Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname ile Bildirilen Kazançlar Ödemenin Türkiye'de Yapıldığı Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname ile Bildirilen Kazançlar Diğer Haller MÜNFERİT BEYANNAMENİN VERİLMESİ Beyannamenin İçeriği XXIX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

2. ŞİRKET ORTAKLARININ GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI 13

2. ŞİRKET ORTAKLARININ GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI 13 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI 1 2.1. Gelirin Şahsiliği 1 2.2. Gelirin Genelliği 2 2.3. Beyan Esası 2 2.4. Takvim Yılı Esası 2 2.5.

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU...1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI...1 2.1. Gelirin Şahsiliği...1 2.2. Gelirin Genelliği...2 2.3. Beyan Esası...2 2.4. Takvim Yılı Esası...2 2.5.

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Sirküler No: 2013/069 Tarih: 07.03.2013 2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Bazı İşletme ortaklarının şahsi gelir vergisi beyannamesi vereceği bu ay da söz konusu beyannameden

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

KONU: TEVKİFAT VE STOPAJ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KONU: TEVKİFAT VE STOPAJ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Sirküler Tarihi : 3.0.009 Sirküler No : 73 KONU: TEVKİFAT VE STOPAJ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 0 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların vergi

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ)

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) Türkiye genelinde yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, kira geliri yönünden de oldukça yüksek miktarda vergi kayıp ve kaçağının olduğu, bu nedenle Mart/2011 ayının

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü

GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü MART - 2010 Hazırlık, Baskı ve Cilt: KURTİŞ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 613 68 94 (pbx) Fax: (0.212) 613 68 96 www.kurtis.com.tr kurtis@kurtis.com.tr

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : Sayısı : T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 21, 85, 86 İlgili olduğu

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI 16 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI MADDE AÇIKLAMA ORAN (%) GVK 94/ Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

SİRKÜLER. had ve tutarlar arttırıldı KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

SİRKÜLER. had ve tutarlar arttırıldı KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-9 KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ÖZETİ : Gelir Vergisi Kanunda yer alan ve 2017 yılında uygulanacak olan bazı ve had ve tutarlar

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı