ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ AİLE HEKİMLİĞİ KİOSK ÇÖZÜM ORTAĞI TEKNİK BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ AİLE HEKİMLİĞİ KİOSK ÇÖZÜM ORTAĞI TEKNİK BELGESİ"

Transkript

1 ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ AİLE HEKİMLİĞİ KİOSK ÇÖZÜM ORTAĞI TEKNİK BELGESİ DLL Kütüphanesi İle URT-V2 Ve URT-V3 Kontrolü URTV2.DLL İçeriği 1 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

2 DLL Kütüphanesi İle URT-V2 Ve URT-V3 Kontrolü DLL Kütüphaneleri Acd Veri Toplama Sisteminde 3 adet DLL bulunmaktadır. URTV2.DLL VERI.DLL MENU.DLL URTV2.DLL Terminalleri yönetmede kullanılan çekirdek fonksiyonlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda veri toplama merkezi ile sunucu arasında köprü görevi görür. Üretimde kullanılan modeli ile tek farkı veritabanından bağımsız çalışıyor olmasıdır. 2 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

3 DLL Kütüphanelerinin Kurulumu.NET projemizde ilk yapılacak iş DLL leri referans olarak eklemek olacaktır. Sonrasında ise aşağıdaki şekilde kütüphaneleri projemize ekleyeceğiz. using URTV2; Kütüphanerimizi ekledikten sonra projenin ilk yüklendiği (Load) bölümüne aşağıdaki satırları ekleyelim. Load() URTV2.URTV2Control Cihaz = new URTV2Control(); URTV2.DLL in çalışması için gerekli şifreyi girelim Load() Cihaz.DLL_Sifre = "www.acd.com.tr/cihaz"; Merkezden gelen veri yakalamak için aşağıdaki olayı oluşturalım. Load() this.cihaz.onurtv2veriaktif += new URTV2.URTV2Control.URTV2VeriAktifEventHandler(this.URTV2GelenVeri); Merkeze seri port vasıtasıyla bağlanmak için aşağıdaki kodları yazalım. Load() if(!cihaz.cihazportaç("com1")) { MessageBox.Show("Com1 Yok Yada Kullanımda","Bağlantı Hatası"); } else { Cihaz.CihazData.SonrakiKomutIzin=false; Cihaz.CihazData.KomutTekrarIzin=true; } 3 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

4 DLL Kütüphanelerinin Kurulumu Merkezden veri yakalamak için oluşturduğumuz olayın işaret ettiği fonksiyonu oluşturalım. private void URTV2GelenVeri(System.Object o, EventArgs e) { //Terminallerden gelen verinin işlememiz için geldiği yer burası Cihaz.SeriPortAlmaAktif=false;//seri port alma işlemi duraklatıldı Cihaz.CihazKontrol.LCD[0] = "TEMİNALE"; Cihaz.CihazKontrol.LCD[1] = "CEVAP GÖNDERİLDİ"; Cihaz.CihazVeriHata(Cihaz.CihazData.CihazIsim); Cihaz.CihazKonumVeriSaklama(); } Cihaz.SeriPortAlmaAktif=true;//seri port alma işlemi devam ettiriliyor Basit anlamda yazdığımız bu programda terminallerden gelen her türlü komuta programımız aşağıdaki uyarıyı verecektir. TEMİNALE CEVAP GÖNDERİLDİ 4 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

5 URTV2.DLL İçeriği URTV2.DLL DEGİŞKENLERİ Genel Değişkenler public public Byte[] data ; //Cihazdan gelen ham data Byte[] tampon ; //Cihaza giden ham data public short[] CihazListe; //istenilen guruba göre cihaz listesi public String Admin;//Cihaz programlama için admin şifresi public String CihazConnectionString; //Veri tabanı için bağlantı cümlesi public String DLL_Sifre; //Genel Kullanım Şifresi public bool SeriPortAlmaAktif;//Seri port alma kontrolü public bool EternetDataAktif;//Eternet alma kontrolü public bool DemoAktif;//Seri port alma kontrolü CihazData Değişkenleri public ref struct CihazData_ { public Short CihazTur; CihazIsim;//iki karakter cihaz ismi CihazGrup;//cihaz grup CihazID;//Cihazın veri tabanındaki kayıt no su CihazGelenKomutID;//gelen komutun veri tabanındaki kayıt no su public String CihazGelenKomut;//cihazdan gelen komut public String CihazGelenKomutIsmi;//Komut ismi CihazKomutAnaGrup;//komutun ana türü (üretim, arıza durus v.s.) CihazKomutAltGrup;//komutun işlevi (başlama bitiş müdehale v.s) CihazDegiskenHaritasi;;//32 bit değişken haritası. //Her bit bir değişkeni ifade eder. Bit true ise değişken alınmıştır. public Short public Short CihazAnalog1;//Terminalin AN1 portundan okunan analog deger CihazAnalog2; // Terminalin AN2 portundan okunan analog deger public String[] DegiskenVeri; // 32 adet değişkenin alınacağı String dizi public bool[] GelenDegisken; //CihazDegiskenHaritasi nın bit'lere ayrılmış dizisi CihazOncekiKomutID; //Terminal için bir önceki işlenmiş KomutID 5 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

6 CihazOncekiKomutAnaGrup; //Terminal için bir önceki işlenmiş KomutAnaGrup CihazOncekiKomutAltGrup; //Terminal için bir önceki işlenmiş KomutAltGrup public bool KomutOncekiAnaGrupGenelIzin; //Terminal için bir önceki işlenmiş KomutAnaGrupGenelIzin public DateTime CihazSonVeriZamani; //Terminalden Son Gelen Veri Zamanı public bool KomutTekrarIzin; //Cihazdan alınan komuta karşılık cevabın gönderilememesi //durumunda terar işlem yapmayı engeller son gönderilen cevabı yeniden gönderir. public bool SonrakiKomutIzin; //menü dizaynındaki senaryoyu kontrol eder. //senaryo dışına çıkılmış ise yeniden kalınan yere döndürür. public bool KomutAnaGrupGenelIzin; Ana Grubun Genel bir yapıya sahip olduğunu belirtir.. Ana grup işlemi tamamlanmadan aynı özelliğe sahip başka bir ana grup işlemi yapılamaz. Mesela bir üretim ve arıza diye iki ana grup tanımlayıp bu özelliği false yaparsak üretim yaptığımız bir terminalde üretimi bitirmeden arıza ana grubuna geçiş yapamayız. Eğer duruş diye bir ana grup tanımlar ve bu özelliği true yaparsak hem üretim hemde arıza içinde duruş ana grubunu kullanabiliriz. Bu tanımlama komut ana grup ( tblkomutanagrup) Ekranında yapılır. public bool KomutGrupTekrarIzin; Bu deger gelen komutun KomutAltGrup özellğidir. KomutAnaGrup içinde tekrar iznini verir. Mesela üretim ana grubu altında iş bitimi tekrar edemez şartı istenecektir. Çünkü iş bitimi üretimi bitirir. public bool KomutGrupIciIzin; Bu deger gelen komutun KomutAltGrup özellğidir. KomutAnaGrup içinde gelen komutun çalışma iznidir. Mesela başlamış olan bir üretimde yeniden üretim başlatılamaz ise Komut ana grup ekranında başlama özelliğinin KomutGrupIciIzin i kapalı olmalıdır. KomutDurumID; //Komutun müdahale açısından durumunu belirtir // Genel,Mudahale,bildirim,Toplu bitiş vs... CihazCevapKomutID;//gelen komuta verilen olumlu cevap public Byte[] CihazKomutCevap;// Cihaza gönderilmek için hazırlanmış olumlu cevap cevap public Byte[] CihazOncekiKomutCevap;// Cihaza gönderilmek için hazırlanmış son olumlu } CihazData_ CihazData; 6 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

7 CihazKontrol Değişkenleri public ref struct CihazKontrol_ { public String[] LCD; // LCD tampon public Byte[] ByteData; // RS232 byte datası public String StringData; // RS232 string data public Byte shortcihazkontrol; // 16 adet Cihaz Kontrol Bitleri public Byte oncekicihazkontrol; // 16 adet bir önceki Cihaz Kontrol Bitleri CihazKontrol_ CihazKontrol; } CihazCevap Değişkenleri public ref struct CihazCevap_ { // tblkomutcevap (Menü dizayn da Cevap Komutlar Ekranı) parametrelerini getirir short CihazCevapFonksiyonID; // tblkomutcevapfonksiyon ile ilişkili //Cevap fonksiyonlarının parametreleri // Bu parametrelercihazcevapfonksiyonid deki fonksiyon içine atılır //örneğin CihazMenuHareket secilmişse // CihazMenuHareket(short CihazIsim,int AnaMenuNo,int MenuNo) // CihazFonksiyonParametre1-> AnaMenuNo // CihazFonksiyonParametre2-> MenuNo // şeklinde tablodan alınarak fonksiyona girilir int CihazFonksiyonParametre1; int CihazFonksiyonParametre2; int CihazFonksiyonParametre3; int CihazBilgiFonksiyonID; //tblbilgifonksiyon ile lişkili String CihazBilgiFonksiyon; //tblbilgifonksiyon tablosundaki BF_FonksiyonIsim alani }; 7 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

8 URTV2 DLL Fonksiyonları public Boolean CihazPortAc(String port) Com portunu açmak için kullanılır. COM 1 den COM 8 e kadar secim yapılabilir. Com port problemsiz olarak açıldığında fonksiyon true döndürür. Com port herhangi bir nedenden açılamamış ise fonksiyon false döndürecektir. CihazPortAc("COM1"); public Boolean CihazPortKapat() Kullanılan Com portu kapatmak için kullanılır. Com port problemsiz olarak kapandığında fonksiyon true döndürür. Com port herhangi bir nedenden kapanmamış ise fonksiyon false döndürecektir. public Boolean DurumYaz(int Tur,String DurumKonum,String Durum) DurumYaz Fonksiyonu DLL işleyişindeki olayları kaydetmek için kullanılmaktadır. Tur kullanıcının isteğine baglı bir degerdir. örnek verilecek olursa hata için 0, uyarı için 1, bilgilendirme için 2 gibi...durumkonum durumun oluştuğu fonksiyonun ismi buraya girilmelidir.durum Oluşan durumla ilgili detayları içerir. ////////////// : ayarlanmadı."); DurumYaz(0,"CihazUretimBaslama","Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine tbldurum tablosuna atılan veri CihazUretimBaslama Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. public Boolean CihazKanalDegistir(short CihazIsim,Byte Kanal) CihazKanalDegistir fonsiyonu URT-V2 Terminallerinin Radyo Frekans yayın kanalını değiştirir. Kanal arasında istenilen kanal tercih edilebilir. Teminal kanalı istenildiği taktirde terminalden de değiştirilebilir. 8 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

9 public Boolean MerkezKanalDegistir(Byte Kanal) MerkezKanalDegistir fonksiyonu merkez cihazın Radyo Frekans yayın kanalını değiştirir. Kanal arasında istenilen kanal tercih edilebilir. Dikkat edilmesi gereken husus merkez ve terminalerin konuşabilmesi için aynı kanalı kullanmalır gerekmektedir. public Boolean CihazKonumVeriSaklama() CihazKonumVeriSaklama Fonksiyonu tblmakineozellik Tablosundaki MO_KomutAnaGrup,MO_KomutAltGrup,MO_OncekiAnaGrup,MO_OncekiAltGrup,MO_OncekiKomutAnaGrup GenelIzin,MO_KomutID son gelen veriyle günceller. Bu Terminal cihaz en son hangi işlemi gerçekleştirdiğini bulmamızı sağlar. Programcı veri işlenip cevap gönderildikten sonra bu fonksiyonun çalıştırmalıdır. public Boolean CihazSonCevapSaklama() CihazSonCevapSaklama fonksiyonu Veri gelen terminale gönderilen son cevabı saklamakta kullanılır. Bu fonksiyonun amacı merkezden gnderilen cevabın terminale ulaşmaması dururmunda terminal veriyi tekrar göndereceğinden aynı veriyi defalarca işlemektense kaydedilen hazır cevabın gönderilmesidir. Anlatılan işlemler dll tarından yapılmaktadır. Programcı veri işlenip cevap gönderildikten sonra bu fonksiyonun çalıştırmalıdır. public Boolean CihazVeriAlindi(short CihazIsim) CihazVeriAlindi fonsiyonu teminalin veri göndermesini durdurur. Terminal veri göndermeden önceki konumda kalır. 9 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

10 public Boolean CihazOlumluCevapGonder(short CihazIsim) CihazOlumluCevapGonder fonksiyonu terminale senaryoda belirtilen cevabı gönderir. public Boolean CihazVeriHata(short CihazIsim) CihazVeriHata Fonksiyonu terminaldeki operatore uyarı görüntülemeye yarar. CihazKontrol.LCD[0...3] dizisine girilen 4 satır 20 şer karakter uyarı metni fonksiyon çağrılmadan önce girilmiş olmalıdır. Cihaz.CihazKontrol.LCD[0]="SİSTEM HATASI"; Cihaz.CihazVeriHata(Cihaz.CihazData.CihazIsim); public Boolean CihazVeriHata(short CihazIsim, unsigned char sure ) Boolean CihazVeriHata(short CihazIsim) fonksiyonundan farkı uyarının ne kadar zaman gösterileceğini sure değişkeniyle belirleyebilmemizdir. Cihaz.CihazKontrol.LCD[0]="DİKKAT"; Cihaz.CihazKontrol.LCD[1]="SİSTEM HATASI"; Cihaz.CihazVeriHata(Cihaz.CihazData.CihazIsim,10); Mesaj 10 saniye süreyle gösterilip kaldığı menüye geri dönecektir. 10 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

11 public Boolean CihazBilgiGoster(short CihazIsim,int Sayfa,bool ilkgonderim) Bu fonksiyon ile 80 karakterden uzun metinler sayfa sayfa gösterilir. Tam metin Cihaz.CihazKontrol.LCD[0] a atılır. Sonrasında CihazBilgiGoster fonksiyonu çalıştırlır. Sayfa ilk gösterilecek sayfa numarası ilkgonderim bu deger true olarak kullanılacaktır. false degeri dll tarafından sayfa değiştirmede kullanılır. Cihaz.CihazKontrol.LCD[0]="Asılsız dedikodulara dayandırılarak masa başında üretilen ve yalnızca sansasyon yaratma amacını taşıdığını düşündüğümüz bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, bu çarpık habercilik anlayışından kulübümüzü yasal yollara başvurmak zorunda bırakmadan vazgeçilmesini dileriz."; Cihaz.CihazBilgiGoster(9729,1,true); Sayfa değiştirmek için alt ve üst tuşlar kullanılır. public Boolean CihazDegiskenHata(short CihazIsim,int Degisken) CihazDegiskenHata fonksiyonu ile hata tespit ettiğimiz değişkenin hata mesajını terminal kullanıcısına bildiririz. Degisken Değişkenin veritabanındaki ID si Ekran 0 ID'li değişkenin SİCİL NO olduğunu varsayalım. Cihaz.CihazDegiskenHata(9729,0); SİCİL NO HATALI GİRİŞ 11 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

12 public Boolean CihazMenuHareket(short CihazIsim,int AnaMenuNo,int MenuNo) CihazMenuHareket fonksiyonu menüler arası hareketi sağlar. AnaMenuNo gidilecek Ana Menü numarasıdır arasında bir değerdir. MenuNo bu değer 0 ise menü aktif değildir arasında menu aktifdir. public Boolean CihazGenelMesajGoster(short CihazIsim,int MesajNo1,int MesajNo2) CihazGenelMesajGoster fonksiyonu cihazın bellğine yazılmış olan mesajları sadece mesaj numarasını girerek göstermemizi sağlar MesajNo Mesajın ID numarası Cihaz.CihazGenelMesajGoster(9729,0,1); Ekran ACD BİLGİ İŞLEM 12 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

13 public Boolean CihazGirisFonksiyonu(short CihazIsim,int MesajNo1,int MesajNo2) CihazGirisFonksiyonu ekrana mesaj yazdırdıktan sonra kullanıcının giriş tuşuna basması beklenir ve sonrasında otomatik olarak sisteme giriş yapıldı bilgisi gelir. MesajNo Mesajın ID numarası Cihaz.CihazGirisFonksiyonu(9729,0,1); Ekran ACD BİLGİ İŞLEM giriş tuşuna basana kadar bu ekran açık kalır. public Boolean CihazOnayFonksiyonu(short CihazIsim) CihazOnayFonksiyonu ekrana yazılan 3 satır verinin onaylanması ya da ret edilmesi için yazılmış fonksiyondur. Ekran Cihaz.CihazKontrol.LCD[0]="SİCİL NO "; Cihaz.CihazKontrol.LCD[1]="IŞ EMRİ "; Cihaz.CihazKontrol.LCD[2]="URETİM ADEDİ=1000"; Cihaz.CihazOnayFonksiyonu(9729); SİCİL NO IŞ EMRİ URETİM ADEDİ=1000 F1 ONAY F2 RET 13 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

14 public Boolean CihazSecimFonksiyonu(short CihazIsim,int SecimAdet) CihazSecimFonksiyonu ekrana yazılan 4 satır verinin seçilmesi için yazılmış fonksiyondur. Cihaz.CihazKontrol.LCD[0]="F1 ÜRETİM"; Cihaz.CihazKontrol.LCD[1]="F2 DURUŞ"; Cihaz.CihazKontrol.LCD[2]="F3 BAKIM"; Cihaz.CihazKontrol.LCD[3]="F4 ARIZA"; Cihaz.CihazOnayFonksiyonu(9729); public Boolean CihazListeGuncelle(int Grup) CihazListeGuncelle CihazListe dizisi içine gruba ait tüm terminalleri atar. Grup Grup numarası. public Boolean CihazGrupSayacGetir(int Grup) CihazGrupSayacGetir fonksiyonu girilen gruba ait olan tüm terminallerden üretim bilgisini ister. Grup Grup numarası. public Boolean CihazSayacIste(short CihazNo) CihazSayacIste fonksiyonu gruba bakılmaksızın terminalden üretim bilgisini almakta kullanılır. : Cihaz.CihazSayacIste(9729); 14 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

15 public Boolean CihazDegiskenIste(short CihazIsim,int komutno1,int komutno2,int DegiskenHaritasi) CihazDegiskenIste istenilen zamanda terminalden değişkenleri istemede kullanılır. komutno1 ve komutno2 dönüş komutunun son iki hanesini belirler. DegiskenHaritasi istenecek değişkenlerin girildiği değerdir. olarak Terminalden 0 ve 2 ID li değişlkenleri istetelim DegiskenHaritasi 2^0 + 2^2 -> 5 olacaktır. Cihaz.CihazDegiskenIste(9729,1,2,5); Teminalin döndüğü cevap Cihaz.CihazData.CihazGelenKomut="D12" olacaktır Gelen değişkenler ise Cihaz.CihazData.DegiskenVeri[0] Cihaz.CihazData.DegiskenVeri[2] de bulunmaktadır. * 15 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

16 Belgeler 16 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

17 Referanslar 17 Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

18 İletişim ACD Bilgi İşlem LTD ŞTİ Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Piramit 1 Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Tel : Fax: Sürüm ACD Bilgi İşlem LTD. STİ.

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI. Sağlık Bakanlığı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI. Sağlık Bakanlığı MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI Sağlık Bakanlığı Mkys Entegrasyon Servis 2 Servis Erişim Adresi : http://sbu2.saglik.gov.tr/mkysv2/mkysservisv2.asmx Grup Adresi : http://groups.google.com.tr/group/mkysentegrasyon

Detaylı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Tarih: 16.12.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İÇİNDEKİLER 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları :... 4 1.1. Basit Kural Seçenekleri...

Detaylı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2. Sağlık Bakanlığı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2. Sağlık Bakanlığı MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2 Sağlık Bakanlığı Mkys Entegrasyon Servis 2 Servis Erişim Adresi : http://sbu2.saglik.gov.tr/mkysv2/mkysservisv2.asmx Grup Adresi : http://groups.google.com.tr/group/mkysentegrasyon

Detaylı

SerSa PDKS MODEL: C2-PROX KULLANMA KILAVUZU

SerSa PDKS MODEL: C2-PROX KULLANMA KILAVUZU SerSa PDKS MODEL: C2-PROX KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER PDKS HAKKINDA GENEL BİLGİ 2 1. SERSA PDKS MODEL:C2-PROX TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 2. SERSA PDKS MODEL:C2-PROX BAĞLANTI ŞEMASI 5 3. CİHAZIN ÇALIŞMASI 7

Detaylı

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ ( Sürüm 2.0 ) ( PERGAMON F36D TROIA F36 ) KULLANIM KILAVUZU 1 Polimek Personel Devam Kontrol Sistemi ni seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sistemi çalıştırabilmek ve tüm fonksiyonlarından

Detaylı

Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013

Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013 Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013 r00110ug-tr Tlos Lite 1.7.0 Kullanıcı Klavuzu 2008-2013, Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuzdaki içerik

Detaylı

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI*

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* TANITIM DÖKÜMANI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır ve modelden modele değişiklik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU 1 Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU Simplex 5 serisi Kullanım Kılavuzu REV:0 2 İçindekiler 1. ÖZELLİKLER... 3 2. ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ / TUŞ TAKIMI TANITIMI... 4 3. MENU AĞAÇ YAPISI... 5 4. ALARM LİSTESİ...

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

Kurs Otomasyonu Programı

Kurs Otomasyonu Programı Kurs Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 6 1.1. Kurs Otomasyon Programının Kurulumu... 6 1.2. Kurs Otomasyon Programının Çalıştırılması... 8 2. Tabim Kurs Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 ABAKUS 360 NEDİR?... 3 PROGRAMA GİRİŞ... 3 GÖRÜŞME RAPORLARI... 4 BİRİM RAPORLARI... 5 Kontrol Panel... 5 Raporun Bölümünün

Detaylı

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama Web Tasarımı ve Programlama Tanım ve Genel Bilgi Betik Dili; Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. HTML etiketleri

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Perakendeci Modülü Kullanım Kılavuzu

Perakendeci Modülü Kullanım Kılavuzu Perakendeci Modülü Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi:22.12.2010 PR-B 21_1 REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya iş emri no Revizyonu Yapan 1 29.03.2011 İlk sürüm 2 PR-B 21_1 İÇİNDEKİLER Perakendeci

Detaylı

RS-232 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RS-232 TEKNİK ÖZELLİKLERİ R electrosec electrosec AC-062 ÖZELLİKLERİ * WINDOWS 98/XP Uyumlu Software * 5000 Personel Kart Kapasiteli * Minimum Konfigrasyon; Pentium II / 300 Mhz. 64 Mbyte Ram, 10 Gbyte Hard Disk * 99 Kart Okuyucu

Detaylı

Akim 5-1211 Programın Kullanma Kılavuzu

Akim 5-1211 Programın Kullanma Kılavuzu Akim 5-1211 Programın Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş.. 2 2. Programın ilk defa Çalıştırma.... 3 3. RS232 ve USB ile haberleşme... 5 4. Program Kullanım arayüzü... 6 5. Veri aktarımı.. 11 6. Flash

Detaylı

Kuruluş, Parametreler ve Genel Özellikler

Kuruluş, Parametreler ve Genel Özellikler KUR9000 1 GİRİŞ... 7 2 PROGRAMI YÜKLEME... 9 3 KUR9000 E GİRİŞ VE FİRMALARA AİT VERITABANI AÇMA... 11 4 SQL SUNUCUSUNA BAĞLANMA VE ŞİFRE ALMA... 14 5 KURULUŞ... 17 5.1 VERİ TABANI TANITIM KARTI (501100)...

Detaylı

Programlama Kılavuzu. MS48IP IP Santrali

Programlama Kılavuzu. MS48IP IP Santrali Programlama Kılavuzu MS48IP IP Santrali İçindekiler AMAÇ...3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ...3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının ve Karelport Profilinin

Detaylı

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu]

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] Vestel Datasel Birim Ortaklığı Tarih : 23.01.2009 Sürüm : 1.0 İçindekiler İçindekiler... 2 Giriş... 4 SİSTEM YÖNETİMİ (T.C. Sağlık

Detaylı