SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM"

Transkript

1 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), Myıs 2009, Krük, Türkiye RÜZGR-DİESEL HİRİT GÜÇ SİSTEMİNİN SİMULSYONU VE GÜÇ KIŞI KONTROLÜ SIMULTION ND POWER FLOW ONTROL OF WIND-DIESEL HYRID POWER SYSTEM Mehmet YUMURTI,* Seçil VRK NEŞE ve Yüksel OĞUZ, * fyon Kotepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkül., fyonkrhisr,türkiye, E-post: fyon Kotepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkül., fyonkrhisr,türkiye, E-post: fyon Kotepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkül., fyonkrhisr,türkiye, E-post: Özet u çlışmd şeekeden ylıtılmış rüzgr-diesel güç üretim sisteminin iririne ğlntısı sonuund oluşturulmuş hirit güç üretim sisteminin Mtl-Simulink progrmınd dinmik simülsyon çlışmsı gerçekleştirilmiştir. Rüzgr-Diesel hirit güç üretim sistemi ile üretilen elektrik genellikle şeekeden uzk lnlr için kullnılmktdır. Kesintisiz yüksek kliteli elektrik enerjisi için, kesintili rüzgr kynğı sıkıntısı diesel genertör kullnılrk çözülmektedir. Rüzgr-Diesel güç sistemi ileşenleri modüllerle gösterilmektedir. Hirit güç üretim sisteminin frklı yük durumlrınd elektriksel çıkış üyüklüklerindeki (güç, gerilim ve frekns) değişimler grfiklerle gösterilmiştir. nhtr kelimeler: Hirit Güç Sistemi, Simülsyon, Mtl-Simulink strt In this study, dynmi simultion study of hyrid power genertion system formed from interonnetion of Wind- Diesel power genertion system isolted from network is performed in Mtl-Simulink. Eletri generted with Wind-Diesel hyrid power genertion system is usully used for res whih re fr from network. For uninterrupted high qulity eletri energy, diffiulty of disontinuous wind soure is dissolved using diesel genertor. Wind-Diesel power system omponents re shown y modules. Output quntities (power, voltge nd frequeny) of hyrid power genertion system under different lod onditions re shown y grphis. Key words: Hyrid Power System, Simultion, Mtl- Simulink 1. Giriş Rüzgr gii yenileneilir enerjiden yrrlnm 1970 lerin ortlrındn eri üyük ivme kzndı ve fosil ykıttn üretilen enerji ile geniş ölçüde yer değiştirmeye şldı [1]. Rüzgr hızınd zmnl meydn gelen keskin rüzgr hızı değişimleri rüzgr şeekelerinde krrsız giriş momentine neden olilir. u yüzden u enerji kynğındn uygun şekilde yrrlnmk regüleli enerji kynğı gerektirir [2]. Hirit güç sistemlerinin vntjı, sürekli elde edileilen diesel güü ve yerel kullnılilen yenileilir enerjisi kynklrının kominsyonudur [3]. Hirit güç sistemi ile yıllık diesel ykıt tüketimi zltılilir ve ynı zmnd kirlilik seviyesi minimize edileilir [4]. Mufti ve diğerleri Rüzgr-Diesel-Süper iletii mnyetik enerji depolm irimi için geliştirdikleri mtemtiksel modelde çok girişli çok çıkışlı kendinden yrlmlı regültör çlışmışlrdır [5]. ilsiewiz ve diğerleri Rüzgr-Diesel güç sistemleri için sistem dinmikleri çlışmk mıyl modüler simülsyon rı sunmuşlrdır [4]. ilsiewiz ve diğerleri ylıtılmış diesel ve rüzgr üretimli hirit sistemin dinmiklerini çlışmk için Vissim kullnrk modüler simülsyon sistemi geliştirmişlerdir [2]. hedid ve diğerleri Rüzgr-Diesel güç sistemi için üyelik fonksiyonlrını ve kontrol kurllrını NFİS kullnrk ürettikleri uyrlmlı ulnık mntık kontrolör geliştirmişlerdir [6]. owen ve diğerleri ir shil çiftliğinde yrık ve küçük ir Rüzgr-Diesel güç sisteminden ltı y oyun verileri sürekli kydetmişler ve nliz etmişlerdir [7]. Ko ve diğerleri çlışmlrınd Rüzgr-Diesel güç sistemi için neurl network temelli kıllı kontrolör geliştirmişlerdir [8]. Elhdidy ve Shhid Dhhrn ın yıllrı için st şı rüzgr hızı ilgilerini güneş rdysyonu ve meteoroloji istsyonund kydedilen 1991 yılı ilgilerini inelemişler ve yüz tne iki odlı konutun yük gereksinimlerini krşılmlrı için rştırmışlrdır [1]. Kldellis mikro-rüzgr konvertörü, küçük ir diesel-elektrik genertörü ve kurşun sitli trydn oluşn ir hirit sistemin yrıntılı mtemtiksel modelini geliştirmiş ve u sistemin değişik konfigrsyonlrının enerjisini thmin etmek mıyl tümleşik syısl lgoritm geliştirmiştir [9]. Ko ve diğerleri Rüzgr-Diesel güç üretim sisteminde rüzgr türininin knt eğim çısını kontrol etmek mıyl fuzzyneurl hirit kontrolör tsrlmışlrdır [10]. Ypıln çlışmd, Mtl-Simulink progrmı içersinde yer ln SimPowerSystems kullnılrk Rüzgr-Diesel hirit güç üretim sisteminin temel ileşenleri oluşturulmuştur. urd gerçekleştirilen hirit güç üretim sisteminde temel ileşen elemnlrının dinmik modelleri kullnılmıştır. Değişik tüketii yük durumlrınd Rüzgr Güç Üretim Sisteminden (RGÜS) ve Diesel Güç Üretim Sisteminden (DGÜS) elde edilen elektriksel güç, yük gerilimi ve freknsı işletme şrtlrı için önem tşımktdır. 2. Rüzgr-Diesel Enerji Üretim Sistemi Hirit güç üretim sistemleri iki vey dh fzl klsik ve yenileilir enerji üretim sistemlerinin irirlerine prlel ğlntısı sonuu oluşturuln güç üretim sistemleridir. Hirit güç üretim sistemleri enerji üretim ve dğıtım merkezlerinden uzk mini şeekelerin ve küçük yerleşim irimlerinin elektrik enerjisi ihtiyını krşılmk için en iyi çözüm yöntemlerinden irisidir [11]. Şekil 1 de gösterilen Rüzgâr Diesel güç üretim sistemi güvenilir, verimli, çevresel ve ekonomik işletimi etkin ir şekilde şrmk ITS 09, Krük Üniversitesi, Krük, Türkiye

2 mıyl tesis edilir. urd DGÜS şeekeden ylıtılmış olrk çlışn hirit güç üretim sistemlerinde elektrik enerjisinin sürekliliğini sğlmk mıyl kullnılır. Yenileneilir lterntif enerji kynklrı kullnılrk oluşturulmuş hirit güç üretim sistemlerinden istenilen ornd güç üretimi sğlndığı zmn fosil ykıtlr oln gereksinim zlır. oldukç yüksektir. unun nedeni ise küçük güçlü şeekelerde elektrik enerjisi üretiminde diesel genertörler kullnılmktdır. Enerji gereksinimini en ekonomik içimde sğlmk mıyl yenileilir güç üretim sistemlerinden optiml ir şekilde fydlnrk irim enerji mliyeti şğı çekilmeye çlışılmktdır. Yenileneilir enerji kynklrının en üyük dezvntjı üretim güündeki düzensizliktir. Rüzgr-Diesel güç üretim sistemi uygulmlrının n dğıtım şeekelerinden uzk yerleşim irimlerinde, yenileilir enerji potnsiyelinin fzl olduğu yerlerde kullnılmsı enerjinin verimli ve optiml kullnılmsı çısındn çok üyük önem rz etmektedir. 3. Hirit Güç Üretim Sisteminin Modellemesi Şekil 1. Rüzgr-Diesel güç üretim sisteminin sit lok diygrmı. Küçük güçlü ylıtılmış şeekelerde enerji mliyeti n şeekelerde üretilen elektrik enerjisinin irim fiytındn u çlışmd, 250 kw lık RGÜS ile 2000 kw lık DGÜS ün irleşiminden oluşn hirit güç üretim sisteminin dinmik modellemesi Şekil 2 de görüldüğü gii Mtl-Simulink, SimPowerSystems progrmı kullnılrk dizynı gerçekleştirilmiştir. Dh sonr, RGÜS nin ve DGÜS nin gerilimlerinin ve freknsının frklı olmsı durumlrı göz önüne lınrk iki güç üretim sisteminin iririne enterkonnekte içimde ğlndığınd sorun yşnmmsı için frekns ve gerilim değerlerinin iririne eşit durum getirilmesi gerekir. DIESEL ENERJI URETIM SISTEMI RUZGR ENERJI URETIM SISTEMI RUZGR ENJ.URT.SISTEMI DIESEL ENJ.URT.SIST. TUKETII Yuk YUK GERILIMI YUK FREKNSI ÖLÇÜM ÜNİTESİ DISPLY TUKETII RUZGR DIESEL TUKETII YUK GERILIMI YUK FREKNSI Şekil 2. Hirit Rüzgr-Diesel Güç Üretim Sisteminin Mtl-Simulink Progrmındki Simülsyon lok Diygrmı

3 Şekil 2 de görülen hirit güç üretim sistemini oluşturn rüzgr ve diesel güç üretim sistemlerinin lt ileşenleri tek ir lok hlinde yrı yrı verilmiştir. RGÜS nin temel ileşenleri; değişken hızlı rüzgr türini, senkron mkin, senkron kondnstördür. DGÜS nin temel ileşenleri ise; senkron genertör, diesel mkin ve hız regültörüdür. İki güç üretim sistemine it u ileşenlerin Mtl-Simulink progrmı içerinde yer ln SimPowerSystems deki modülleri kullnılmıştır. Her ir üretim sistemindeki enerji kışın uygun şekilde irirleri ile ğlntısı gerçekleştirilerek ilgisyr ortmınd gerçek sistemdeki dvrnışın uygun çlıştırılmıştır. Rüzgr ve diesel güç üretim sistemlerinin her iri yrı yrı çlıştırılrk her irinin gerilim ve frekns değerleri iririne eşit olk durum getirilmiştir. Dh sonr u iki güç üretim sistemi iririne prlel ğlnrk hirit güç üretim sistemi oluşturulmuştur. Mtl-Simulink progrmınd oluşturuln hirit güç üretim sistemini frklı tüketii yükleri ile yükleyerek sistemin elektriksel çıkış üyüklüklerindeki (güç, gerilim ve frekns) değişmeler simule edilmiştir. ütün güç üretim sistemlerinde güç klitesi çok üyük önem rz etmektedir. u nedenle işletme gerilimi ve freknsı rzu edilen değer rlığınd olmsı istenir. 4. Hirit Güç Üretim Sisteminde Gerilim ve Frekns Kontrolü Rüzgr türinlerinde güç çıkışı rüzgr hızındki değişimlere göre gün oyun değişiklik gösterir. üyük güçlü şeekelerde rüzgr güündeki u değişimler ve dlglnmlr güçlü şeeke trfındn yutulur. u yüzden frekns ve gerilim kontrolü ile küçük güçlü ve ylıtılmış ir şeekede üretim ve tüketim rsındki denge korunmlıdır. Üretim ve tüketim güü rsınd denge frekns ve gerilimin öneden elirlenen lt ve üst sınır değerleri rsınd tutulur. Rüzgr güünün sürekliliği sğlnmdığındn tüketim, dlglnn rüzgr güü ve diesel güç rsındki güç dengesi, diesel genertör çıkış güünü regüle ederek y d şırı rüzgr güü dump yük y d ek yüklerle regüle ederek sürdürülmelidir [12-13]. Ylıtılmış şeekelerdeki enerji üretim sistemlerinin kurulu güçleri genellikle küçük güçlü sistemlerden oluşur. u küçük üretim sistemleri çıkış güünün regülsyonundki esnekliği sğlr. Örneğin diesel genertör 2 sniyeden dh z sürede çlıştırılilir, senkronize edileilir ve şeekeye ğlnilir. undn şk, diesel genertörün hızlı otomtik denetleyiisinin çlışmsı süresine şeeke freknsındki ve gerilimindeki değişimlere tepki gösterir öylee dlglnmlr ihml edileilir. Yeterli rüzgr güünün olduğu zmnlrd elektrik şeekesi sdee rüzgr güç üretim sisteminden eslenir. Diesel güç üretim sistemi ise üretim rsındn yrılır. u işletme durumund diesel güç üretim sisteminin ykıt tüketimi yoktur. u işletme süresinde diesel ykıttn tsrruf edilmektedir Frekns Kontrolü Şeeke freknsının kontrolü dlglnn rüzgr güü, dump yük/ek-yükler (elektriksel ısıtm elemnlrı) ve tüketii yükü rsındki güç dengesinin hızlı kontrolü ile sürdürülür. Diesel mkinnın çlıştığı periyotlrd frekns diesel mkin denetleyiisi trfındn kontrol edilir. %100 RGÜS nin devrede olduğu periyotlrd frekns şırı rüzgr enerjisi dump yük (nhtrlmlı yük) ve ek yüklerde tüketilerek kontrol edilir Gerilim Kontrolü Şeeke gerilimi kontrolü, rüzgr türini vsıtsıyl thrik edilen senkron genertörün güç üretimini gerçekleştirmek için rektif güç de sğlyn senkron genertörün otomtik gerilim regültörü ile sğlnır. rtn yük ve zln rüzgr güünde, rüzgr güü tüm tüketimi krşılymz. RGÜS ni destekleyen DGÜS otomtik olrk devreye lınrk rtn güç tlei sğlnrk gerilim de regüle edilmiş olur. 5. Simülsyon Sonuçlrı Ypıln simülsyon çlışmsınd, hirit rüzgr-diesel güç üretim sisteminin elektriksel çıkış üyüklüklerinin rzu edilen değerde ve klitede olmsı için klsik PID kontrolör kullnılmıştır. Klsik PID kontrolör ile her iki güç üretim sistemi için hız denetimi sğlnmıştır. Tüketii trfındn inelediğimizde, yüksek frekns ve gerilimde çlışn döner ln mkinlrı hissedileilir ornd zrr görmektedir. İşletmenin izin verdiği gerilim ve frekns değerleri için tnınn tolerns sınır değerleri şılmdn güç üretimi ve tüketimi simülsyon çlışmsınd gerçekleştirilmiştir. Ypıln simülsyon çlışmsınd, hirit rüzgr-diesel güç üretim sistemini 0 kw ile 2250 kw rsınd değişen tüketiinin yük tleplerini krşıldığı işletme durumlrınd çıkış üyüklükleri yrı yrı grfiklerle elde edileilir. u çlışmd fzl yer kplmmsı mıyl üç frklı yükleme durumu için lınn simülsyon sonuçlrı gösterilmiştir. Rüzgr ve diesel güç üretim sistemlerinin toplm üretim güü en z tüketim güüne eşit olmlıdır. Ypıln simülsyon çlışmsı sonuund elde edilen sonuçlrd u durumu çık ir şekilde göstermektedir. şğıd verilen ğıntılrl üretim ve tüketim güü rsındki ilişkiler ifde edilmektedir. P üretim P tüketim (1) P rüzgr + Pdiesel Ptüketii + Psenk _ kond + Pkyiplr (2) Hirit güç üretim sisteminin çıkış elektriksel üyüklükleri inelendiğinde işletme freknsı rzu edilen 50Hz ± %1 f işletme değerine yklşık 1 sniye ile 1.5 sniye rsınd ulştığı görülmüştür. Türkiye için kul edilen işletme freknsı (f işl) 50 Hz dir. Simülsyon çlışmsınd, elde edilen gerilimin değeri mksimum (pek) değerdir. Nominl gerilim değeri 400 Volt tur. u gerilimin mksimum değeri U mx= U 2 = 400x 2=565 Volt olrk simülsyon çlışmsındn elde edilmiştir. Hirit rüzgr-diesel güç üretim sistemi sonuu elde edilen simülsyon sonuçlrı Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 te gösterilmiştir. Şekil 3 te ise tüketii güü 225 kw tır. u yükleme durumund 225 kw lık güün tmmı RGÜS den krşılnmktdır. Şekil 4 de toplm tüketii güü 600 kw tır. u güün yklşık 200 kw ı RGÜS den 400 kw lık ölümü ise DGÜS den krşılnmktdır. Şekil 5 te ise toplm tüketii güü 2100 kw tır. u güün 1940 kw ı DGÜS den, geriye kln kısmı d RGÜS den

4 krşılnmktdır. Netiede, tüketiinin tlep ettiği güç miktrı RGÜS nin üretim güüne eşit oln kdr DGÜS den herhngi ir güç hrmsı gerçekleşmemektedir. Tüketii güü RGÜS nin üretim güünün üzerinde ise DGÜS den de güç hrmsınd ulunur. Ypıln hirit güç üretim sisteminin simülsyon çlışmsı sonuund u durum çık ir şekilde görülmüştür. Şekil 4. Hirit güç üretim sisteminin 225 kw lık tüketii Şekil 3. Hirit güç üretim sisteminin 600 kw lık tüketii

5 Terminl geriliminin ve işletme freknsının rzu edilen değerde olmsı güün klitesini de ifde etmektedir. Kynklr Şekil 5. Hirit güç üretim sisteminin 2100 kw lık tüketii 6. Sonuçlr Ypıln çlışmd 250 kw lık RGÜS ve 2000 kw lık DGÜS den oluşn hirit güç üretim sisteminin dinmik dvrnışı simülsyon çlışmsı ile inelenmiştir. Mtl- Simulink progrmınd oluşturuln simülsyon çlışmsınd, gerçek işletmedeki rüzgr-diesel üretim ünitelerinin dinmik dvrnışın çok enzer elektriksel çıkış üyüklükleri gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen simülsyon çlışmsı, hirit rüzgr-diesel güç üretim sistemlerinde uygulnilirliği oln frklı kontrol strtejilerinin gelişmesine yrdımı olur. ynı zmnd güç kışı nlizleri, frekns ve gerilim kontrolü rhtlıkl ypılilir. Hirit güç üretim sisteminin ütün elektriksel çıkış üyüklük değerleri sürekli işletme durumundki istenilen değerelere1.5-2 sniye gii zmn rlığınd oturmuşlrdır. Hirit güç üretim sisteminden elde edilen fz-nötr gerilimin mksimum değeri yklşık 326 Volt ve sinüzoidl içimdedir. İşletme freknsı ise izin verilen tolerns sınırlr dhilinde 50Hz ±%1 f işl gerçekleşmiştir. [1] Elhdidy, M.. nd Shhid, S.M., Deentrlized/stnd-lone Hyrid Wind-Diesel Power Systems to Meet Residentil Lods of Hot ostl Regions, Energy onversion nd Mngement, vol.46, pp ,2005. [2] ilsiewiz, J.T., Muljdi, E., Drouilhet, S., Nix, G., Hyrid Power Systems with Diesel nd Wind Turine Genertion, Proeedings of the merin ontrol onferene, Hzirn, vol.3, pp , [3] Vlenig, F., Puleston, P.F., ttiotto, P.E., Power ontrol of Solr/Wind Genertion System Without Wind Mesurement: Pssivity/Sliding Mode pproh, IEEE Trnstions on Energy onversion, vol.18, no.4, pp , [4] ilsiewiz, J.T., Muljdi, E., Drouilhet, S., Nix, G., Modulr Simultion of Hyrid Power Systems with Diesel nd Wind Turine Genertion, Windpower 98, 27 Nisn-1 Myıs, kersfield,, [5] Mufti, M.D., lsurmnin, R., Tripthy, S.., Self tuning ontrol of wind-diesel power systems, Power Eletronis, Drives nd Energy Systems for Industril Growth onferene, 8-11 Hzirn, vol.1, pp , [6] hedid, R.., Krki, S.H., El-hmli,., dptive Fuzzy ontrol for Wind-Diesel Wek Power Systems, IEEE Trnstions on Energy onversion, vol.15, no.1, pp.71-77, [7] owen,.j., owie, M., Zky, N., The performne of remote wind-diesel power system, Renewle Energy, vol.22, pp , [8] Ko, H.S., Njimur, T., Lee, K.Y., n Intelligent ontroller for Remote Wind-Diesel Power System- Design nd Dynmi Performne nlysis, [9] Kldellis, J.K., n integrted model for performne simultion of hyrid wind-diesel systems, Renewle Energy, vol.32, pp , [10] Ko, H.S., Lee, K.Y., Kng, M.J., Kim, H.., Power qulity ontrol of n utonomous wind-diesel power system sed on hyrid intelligent ontroller, Neurl Networks, vol.21, pp , [11] M.. Elhdidy, S.M. Shhid, Deentrlized/stndlone hyrid Wind Diesel power systems to meet residentil lods of hot ostl regions, Energy onversion nd Mngement, Volume 46, Issues 15-16, Septemer 2005, Pges [12] T. S. htti,.. F. l-demi nd N. K. nsl, Lod frequeny ontrol of isolted wind diesel hyrid power systems, Energy onversion nd Mngement, Volume 38, Issue 9, June 1997, Pges [13] Thn F. El-Shter ; Mon N. Esknder ; Mohsen T. El-Hgry, Energy flow nd mngement of hyrid wind/pv/fuel ell genertion system, Interntionl Journl of Sustinle Energy, Volume 25, Issue 2 June 2006, pges

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI TMMOB Çevre Mühendisleri Odsı V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI Hill Y.AKBULUT (1), Mehmet KARPUZCU (2), Fund CİHAN (3), Antoly DİMOGLO

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

2015/2016 KATALOĞU / CATALOGUE

2015/2016 KATALOĞU / CATALOGUE 2015/2016 KTLOĞU / CTLOGUE Cnlr oru elektrik tesist sistemlerinin en sygın üretiilerinden iri olrk yirmi yılı şkın süredir ülkemize ve yurtdışın hizmet vermektedir. Elektrik tesist orulrı ve ek prçlrın

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 009, Krük, Türkiye BORLANMIŞ HARDOX 00 ÇELİĞİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARI ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 00 STEEL Mehmet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 13 ARALIK

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus 97050579 Rev.003 06/2015 2013 A5 - A6 Plus TR INDEKS 1. Genel uyrılr...4 1.1. Semboller...4 1.2. Öngörülen kullnım ve kullnım şekli...4 1.2.1. Sınıflndırm ve dynk yönetmelikler...4 1.2.2. Çevre şrtlrı...5

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Teşekkür Ederiz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2011 Mercury Marine 15/20 FourStroke 90-8M0057929 211 !

Teşekkür Ederiz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2011 Mercury Marine 15/20 FourStroke 90-8M0057929 211 ! Teşekkür Ederiz Mevcut en iyi dıştn tkmlı motorlrdn irini stın ldınız. Tekne kullnımının keyfini yşmk için mntıklı ir ytırım yptınız. Dıştn tkmlı motorunuz 1939'dn eri denizcilik teknolojisinde ve dıştn

Detaylı

FREN DİNAMİĞİ. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY

FREN DİNAMİĞİ. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY FREN DİNAMİĞİ Prof Dr N Sef KURALAY Objektif reksiyon tlebi Ayğın gz pedlındn kldırılmsı Yğın gz pedlındn kldırılmsı Fren pedlın bsılmsı Frenleme imesinin bşlmsı Mksimum frenleme imesi Arcın durmsı Frenleme

Detaylı