UYGUN YATIRIM ALANLARI POTANSİYEL ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGUN YATIRIM ALANLARI POTANSİYEL ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 UYGUN YATIRIM ALANLARI POTANSİYEL ARAŞTIRMASI ANKARA-2005

2 (TR7) ORTA ANADOLU Kırıkkale Kırıkkale Aksaray Niğde Nevşehir Kırşehir Kayseri Kayseri Sivas Yozgat (TR71) (TR711) (TR712) (TR713) (TR714) (TR715) (TR72) (TR721) (TR722) (TR723)

3 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir. Artan nüfusla birlikte, emek yoğun üretim modelinden, teknoloji yoğun üretim modeline geçiş, yeterli istihdam alanlarının oluşturulamaması bu sorunun çözümünü güçleştirmektedir. AB üyelik sürecinin yaşandığı ülkemizde işsizlik sorununun çözümüne yönelik yatırım, üretim ve istihdamı teşvik çalışmaları yanında, Avrupa Komisyonu ile Hükümetimiz arasında yapılan antlaşma ile AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik yapılan projelere, AB hibe fonlarından faydalanma imkânı sağlanmıştır. Valiliğimiz Sanayi ve Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR in hazırlayarak Kırıkkale Kent Konseyi ne sunduğu girişimciliğin geliştirilmesi ve yatırımların artırılmasını amaçlayan proje, öncelikle Kent Konseyimizce TODAİE de düzenlenen Türkiye nin Geleceği Temalı konferansa sunulması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile öncelikle girişimciliğin geliştirilmesi suretiyle işsizliğin önlenmesi, ikinci olarak reel sektörün önündeki engeller kaldırılarak işlerin başladığı yerden bitirilmesini esas alan tek masa iş kurulu önerilmiştir. Tarafımdan konferansa sunulan proje seçici jüri tarafından sektöründe Türkiye birincisi seçilerek, Türkiye nin en başarılı on projesi arasına girmeyi başarmıştır. Bu proje müteakiben Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında, Valiliğimiz, Üniversitemiz ve Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği ile işbirliği içerisinde AB Merkezi Finans İhale Birimi ne sunulmuş olup, EURO değerindeki proje bağımsız dış uzmanların değerlendirmesi sonucunda AB komisyonunca kabul edilmiştir. i

4 2005 yılı uygulama sürecinde projede öngörülen yoğun aktiviteler yanında, 360 Girişimci adayının eğitimi işbirliği içerisinde aksatılmadan yürütülmekte olup, ayrıca İŞKUR a kayıtlı her girişimci adayına projeden aylık 128 Euro ücret ödenmektedir. Rekabetin acımasızca arttığı günümüz dünyasında işletmelerin ayakta kalabilmesinin temel koşulu bilinçli girişimcilikten geçmektedir. Bu bilinci oluşturmak için yürütülen projede ön görülen aktivitelerle birlikte, girişimciler için yol haritası niteliğindeki, her türlü işletmelerin kuruluşu, etkin yönetim ve üretim süreçleri ile pazarlama tekniklerine kadar birçok konunun ele alındığı bilgilerin paylaşılarak, daha çok başarının sağlanabilmesi amacıyla yedi kitap hazırlanmıştır. Bu özgün çalışma ile ülkemize önemli bir katma değer kazandıran proje ekibini kutluyorum. Projeye sahip çıkan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile birlikte bu çalışmayı hazırlayan, koordine eden A. Vural ÖRSDEMİR e ve Serdar KABUKÇUOĞLU na teşekkür eder, başarılı proje çalışmalarının devamını dillerim. Mustafa B. DEMİRER Kırıkkale Valisi ii

5 ÖNSÖZ İnsanlığın yeni bir bin yıla girdiği günümüz dünyasında her kesimi ilgilendiren baş döndürücü gelişmelere şahit oluyoruz. 3 Ekim 2005 de katılım müzakerelerinin başlatılması, AB müktesebatının benimsenmesi ve uygulanması anlamına gelmekte olup, müzakere süreci Türkiye de ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve mali her alanda kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü gerektirmektedir. Türkiye nin gerek AB sürecinde, gerekse dünyadaki gelişmeler karşısında ihtiyaç duyduğu en önemli konulardan birisi, kaynakların akıllıca kullanılması olup bu durum önemli ölçüde siyasal ve ekonomik aktörlerin, yatırım, üretim ve istihdama yönelik ihtiyaç duyulan reformları gelişmelerin gerisinde kalmaksızın gerçekleştirmesine bağlıdır. Diğer taraftan, bu hızlı değişim sürecine paralel olarak, ekonomik ve sosyal gelişmeleri gerçekleştirebilen ülkeler, sivil toplum örgütlerinin karar süreçlerinde daha fazla ve etkin olarak katılımını teşvik etmektedirler. Bu nedenle ülkemizde de gelişme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasında, kamu-sivil bütün kesimlerin karar süreçlerine etkin şekilde katılarak, üzerine düşen görevi başarı ile yapması önemli rol oynayacak, müzakere sürecinde karşılaşılan sorunlar, bütün kurum ve kuruluşların, işbirliği ve dayanışması ile çözülebilecektir. Sorunların aşılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve var olan yetişmiş insan gücümüzün düzenli katkıları önem arz etmekte olup, yerel ve sivil toplum örgütlerinin sahip çıktığı projelerin, sürekliliği ve başarı şansı artmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek sivil toplum örgütünün devlet destekleri ile değil, üretkenlik ve projeci yaklaşımlarla sorunların üstesinden gelebilme yeteneğine bağlıdır. Bu güzel örnek çalışmalardan birisi olan, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde, Avrupa Birliği iii

6 Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar programı kapsamında EURO değerinde bir proje hazırlanarak AB Komisyonunca kabul edilmiş ve proje başarı ile uygulanmaktadır. Uygulanan AB Girişimcilik Projesi nin ve bu kapsamda hazırlanan kitaplarının ülkemizin AB üyelik sürecine katkıları yanında, yeni girişimlerin başarı şansını önemli ölçüde artıracağı düşüncesiyle proje ekibini kutluyor, proje ve bilimsel çalışmaların ülkemiz ve Kırıkkale ye yeni ufuklar açmasını diliyorum. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı iv

7 SUNUŞ AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı Kapsamındaki Girişimciler için Danışma ve Girişimcilik Geliştirme Merkezi projesi Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde geniş bir işbirliği ile yürütülmektedir. Bu projesindeki ana unsur; yenilikçi, katılımcı bir politika yaklaşımı ortaya koymak suretiyle, sürdürülebilir insani kalkınmaya olanak sağlamasının yanında stratejik planlama, girişimciliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasını hedefleyen bölgesel bir proje oluşudur. Kırıkkale de gerçekleştirilen Euro değerindeki projenin süresi bir yıldır. Ancak proje tamamlandıktan sonra bu proje kapsamındaki Girişimcilik Geliştirme ve Danışmanlığı, yayın, dokümantasyon, bilgi bankası gibi faaliyetler, KTSO öncülüğünde oluşturulan TÜGİDEM Türkiye Girişimcilik Destekleme Merkezi ile katılımcı bir anlayışla yürütülerek projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen bölgemiz açısından büyük önem arz eden özgün Girişimcilik Projesine destek veren katkıda bulunan Valiliğimiz, Üniversitemiz, Esnaf Teşekkülleri ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca yerel ve ulusal basında geniş bir şekilde yer alarak projenin tanınırlığını sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. v

8 Projenin AB kuralları ve mevzuatına uygun şekilde hazırlanması ve iş birliği içerinde gerçekleştirilmesinde gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR e proje ekibi; Muhammer Emir HALİLOĞLU, Ömer KARABEKİR, Mehmet İNCEİŞ, İsmail Tevfik ÇAVUŞ, Bayram COŞKUN, Nurettin AVAN, Mehmet ALBAY ve proje uzmanları Nurcan KORKUT ve Dursun AÇIKGÜL ile birlikte Girişimcilik Okulu öğrencileri için bu kitabın yayımına müsaade eden KOSGEB Başkanı Erkan GÜRKAN ve Bölgesel Kalkınma Araştırma Merkez Müdürü ve uzmanlarına teşekkür ederim. Cemalettin AKDOĞAN Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı vi

9 Girişimciler İçin Danışma ve Girişimcilik Geliştirme Projesi AB Girişimcilik projesi ile, bilgi çağına uygun girişimcilik yeteneğinin geliştirilmesi, potansiyel yeni iş alanı ve imkânları oluşturulması, işsizliğin azaltılması, uygun yatırım alanları araştırması, veri tabanı ve bilgi bankası oluşturulması amaçlarının gerçekleştirilmesi için sivil-kamu ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak hedeflenmiştir. Kırıkkale Sanayi ve Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR tarafından hazırlanan proje; Kırıkkale Kent Konseyi adına Kırıkkale Valisi Mustafa B. DEMİRER tarafından TODAİE de düzenlenen Türkiye nin Geleceği temalı toplantıya sunulmuş olup, seçici jüri tarafından Sanayi Ticaret Teknolojisi dalında Türkiye birinciliğine layık görülerek, Türkiye nin en başarılı ilk on projesi arasına girmiş ve bu durum medyada geniş yer bulmuştur. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, AB Aktif İş Gücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans İhale Birimine sunulan EURO değerindeki proje; bağımsız dış uzmanlardan oluşan Avrupa Birliği Değerlendirme Komitesince yapılan değerlendirme sonucu, birinci aşamada; mantıksal çerçeve, biçimsel ve idari şartlarda uygun bulunmuş, ikinci aşamada; teklif çağrısında ön görülen amaç ve önceliklere uygun, mali ve işlemsel yeterliliğe sahip, fayda çoğaltıcı çarpan etkisi ve sürdürülebilir bulunarak kabul edilmiştir. Projenin uygulama süreci, tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans İhale Birimi ile Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri arasında imzalanan protokol ile başlamıştır. Amaçları arasında iş kurma süreçleri ve projelendirme konularında eğitim çalışmaları düzenlemek olan, Türkiye İŞKUR AB Aktif İş Gücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamındaki Girişimcilik Projesinin iki özgün yönü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi AB Fonu vii

10 kullanılarak İnsani Gelişme yaklaşımı ile Girişimcilik Okulu açılması, ikincisi ise Bölgesel düzeyde sürdürülebilir gelişmeyi Girişimciliğin Gelişmesi ile paralel gören kapsamlı ilk Girişimcilik Projesi olmasıdır. Girişimcilik eğitimi vermek amacıyla açılan Girişimcilik okulunda 360 Girişimci adayı öğrenim görmüştür. Önemli bölümü üniversite mezunlarının oluşturduğu 360 Girişimci adayının (her birisine aylık 128 EURO ücret ödenmiştir.) % 99 u mezun olmuştur. AB projesi kapsamında 12 öğretim görevlisi görev almış, 6 ders kitabı, bir broşür yayımlanmıştır. Ayrıca içerisinde geniş bir veritabanının yer aldığı bir web sitesi oluşturulmuştur. Projenin açılış semineri Sanayi ve Ticaret Bakanı ın Ali ÇOŞKUN un teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Öncülüğünde yürütülen proje sürecinde, Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliği yanında, Kent Konseyi, Kalkınma Bankası, Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türk Akreditasyon Kurumu ve KOSGEB ile geniş işbirliği ile yürütülen AB Girişimcilik Projesi yerel ve ulusal medyada geniş yer bulmuştur. Bu anlayışın sonucunda Bölgesel düzeyde bir nevi Kalkınma Ajansı fonksiyonlarını yürütmek üzere TUGİDEM Türkiye Girişimcilik Geliştirme Merkezi oluşturulmuştur. Böylelikle sürdürülebilir insani kalkınmayı sağlamak ve kadınların, gençlerin ve özürlülerin kendilerinde var olan özgüvenlerini pekiştirerek istihdam ortamı oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Girişimciler İçin Danışma ve Girişimcilik Geliştirme Proje Merkezi The Project Center Of Consultancy And Entrepreneurship Development For Entrepreneurs viii

11 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ix 1. GENEL GÖSTERGELER NİN İLLERE GÖRE GENEL GÖSTERGELERİ NİN KATMA DEĞER YARATAN GÖSTERGELERİ Eğitim Turizm El Sanatları Doğal Kaynaklar Enerji Tarım İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN MEVCUT DURUMU FAALİYET KONUSU (NACE KODUNDA İŞ KOLU) KOSGEB Yararlanıcı Durum Tespit Formuna (YDTF) Göre İşletmelerin Dağılımı TOBB Sanayi Veri Tabanına Göre İşletmelerin Dağılımı İşletme ısı ve İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı (2001) İŞLETME YERİ ve SAYISI KSS OSB Serbest Bölge Teknoloji Geliştirme Bölgesi NİN İTHALAT/İHRACATI Bölgenin İllere Göre İhracatı-İthalatı ix

12 Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İhracat- İthalatı KAMU LABORATUVARLARI /ORTKA /ORTLAB / İŞGEM / TEKMER YATIRIMLAR, TEŞVİKLER ve KOSGEB DESTEKLERİ YATIRIMLAR Kamu ları TEŞVİKLER Teşvik gelerinin Sektörel Dağılımı KÜMELENME DEĞERLENDİRME ve SONUÇ x

13 1. GENEL GÖSTERGELER 1.1. NİN İLLERE GÖRE GENEL GÖSTERGELERİ KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ SIRA GÖSTERGELER YIL BİRİM KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE (81 il İçinde) Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 2003 Sıra KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR Demografik Göstergeler Nüfus 2000 Kişi Şehirleşme Oranı 2000 % 74,39 50,55 36,43 44,05 58,21 64, Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı Nüfus Yoğunluğu ,04 18,08 14,30 6,81-1,35 18, Kişi/ 84,58 52,32 47,35 57,62 39,87 88, Km 2 İstihdam Göstergeleri Tarım iş kolunda Çalışanların İstihdama Oranı Sanayi iş kolunda Çalışanların İstihdama Oranı Ticaret iş kolunda Çalışanların İstihdama Oranı 2000 % 51,22 69,97 73,49 70,25 65,08 48, % 10,41 5,67 5,27 4,97 5,93 13, % 7,16 6,21 4,99 6,77 5,84 9, Ücretli Çalışanların İstihdama Oranı 2000 % 41,84 23,61 23,15 27,60 28,67 43, Ücretli Çalışan Kadınların İstihdama Oranı 2000 % 4,09 2,89 4,45 5,60 3,70 8, İşverenlerin İstihdama Oranı 2000 % 1,58 1,75 1,11 1,60 1,38 2,

14 Eğitim Göstergeleri Okur Yazar Nüfus Oranı 2000 % 89,12 86,34 86,23 88,41 87,52 87, Okur Yazar Kadın Nüfusun Kadın Nüfusuna Oranı 2000 % 82,85 78,90 78,35 81,81 80,95 80, Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oranı 2000 % 6,05 5,18 6,01 6,03 6,16 8, Liseler Okullaşma Oranı % 39,57 26,23 28,09 32,84 41,01 36, Meslek Liseleri Okullaşma Oranı Sağlık Göstergeleri % 19,52 12,70 18,64 17,83 19,82 20, Onbin Kişiye Düşen Hekim ısı Onbin Kişiye Düşen Eczane ısı Onbin Kişiye Düşen Hastane Yatağı ısı 2000 Kişi Adet 2 2, Adet Sanayi Göstergeleri Organize Sanayi Bölgesi Parsel ısı Küçük Sanayi Sitesi İşyeri ısı İmalat Sanayi İşyeri ısı İmalat Sanayi Yıllık Çalışanlar Ortalama ısı İmalat Sanayi Kurulu Güç Kapasite Miktarı 2000 Parsel Adet Adet Kişi BG Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri 2000 Kws YTL

15 Tarım Göstergeleri Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri Tarımsal Üretim Değerinin Türkiye İçindeki Payı 2000 YTL % 0,41 0,95 1,38 1,07 0,57 100, Mali Göstergeler Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki Payı Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2000 % 0,66 0,29 0,44 0,45 0,25 100, YTL Banka Şube ısı 2000 Adet Fert Başına Banka Mevduatı Banka Mevduatı İçindeki Payı Banka Kredileri İçindeki Payı 2000 YTL % 0,10 0,22 0,12 0,17 0,14 100, % 0,12 0,09 0,12 0,14 0,10 100, Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Kredi Miktarı Fert Başına Sınai, Ticari ve Turizm Kredileri Miktarı Fert Başına ediye Giderleri Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri 2000 YTL YTL YTL YTL Fert Başına Gelir ve Kurumlar Verg. Miktarı 2000 YTL Fert Başına Kamu ları Miktarı Fert Başına Teşvik geleri Tutarı Fert Başına İhracat Miktarı Fert Başına İthalat Miktarı YTL YTL USD ($) USD ($)

16 Alt Yapı Göstergeleri Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranları Yeterli İçme Suyu Götürülen Nüfus Oranı 2000 % 70,75 72,12 91,96 97,05 80,07 45, % 73,80 94,36 99,75 100,00 99,16 84, TCK Asfalt Yol Oranı 2000 % 86,41 100,00 94,38 91,73 97,22 91, Diğer Göstergeler Onbin Kişiye Düşen Özel Otomobil ısı 2000 Adet Onbin Kişiye Düşen Motorlu Kara Taşıtı 2000 Adet ısı Fert Başına Elektrik Tüketim Miktarı 2000 Mws 1 0, KAYNAK: DPT,

17 1.2. NİN KATMA DEĞER YARATAN GÖSTERGELERİ Eğitim *** Kırıkkale Alt Bölgesi Üniversiteler ve Kuruluş Yılları Üniversite Bulunduğu İl Kuruluş Tarihi 1 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Niğde Üniversitesi Niğde 1992 KAYNAK: Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu Raporu, YÖK, 2004 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Fakülteler ve Yüksekokullar ısı (Adet) FAKÜLTE YÜKSEKOKUL SAYILARI ( Yılı) KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ÜNİVERSİTELER ,60 FAKÜLTELER ,08 YÜKSEK OKULLAR MESLEK YÜKSEK OKULLARI , ,45 KAYNAK: *** Kırıkkale Alt Bölgesi Öğrenci ıları (Kişi) ÖĞRENCİ SAYISI ( Yılı) KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Fakülte Öğrenci ısı Yüksek Okul Öğrenci ısı Meslek Y.Okul Öğrenci ısı Yeni Kayıt ,48 Okuyan ,45 Mezun ,88 Yeni Kayıt ,75 Okuyan ,65 Mezun ,14 Yeni Kayıt ,50 Okuyan ,06 Mezun ,41 KAYNAK: 5

18 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Genel ve Mesleki Teknik Liseler Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Şube ıları, Öğretim. Yılı BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % OKUL AD ,41 GENEL LİSELER ÖĞRENCİ KİŞİ ,23 ÖĞRETMEN KİŞİ ,51 ŞUBE AD ,53 OKUL AD ,35 MESLEKİ TEKNİK LİSELER ÖĞRENCİ KİŞİ ,21 ÖĞRETMEN KİŞİ ,93 ŞUBE AD ,82 KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı, 2005 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kurum, Öğrenci ve Kursiyer ıları, Öğretim Yılı BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ADAY ÇIRAK KİŞİ ,10 ÇIRAK KİŞİ ,95 ÖĞRENCİ ve KURSİYER SAYISI KALFA KİŞİ ,52 KALFALIK BEL. ALANLAR USTALIK BEL. ALANLAR İŞYERİ AÇMA BEL. ALAN. USTA ÖĞRETİCİ BEL. AL. KİŞİ ,37 KİŞİ ,03 KİŞİ ,60 KİŞİ ,43 TOPLAM KİŞİ ,74 KURUM SAYISI AD ,79 KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı,

19 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Halk Eğitim Merkezlerinde Kurum ve Kursiyer ıları, Öğretim. Yılı BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % MESLEK KURSLARI KİŞİ ,72 KURSİYER SOS. Ve KÜLT. KURSLAR OKUMA- YAZMA KURS. KİŞİ ,11 KİŞİ ,38 TOPLAM KİŞİ ,02 KURUM SAYISI ADET ,01 KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm *** İllere Göre Turist, Yatak ve Oda ıları ( ) Kaynak Birim KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Yabancı Turist Yerli Turist Turizm B Turizm B Kişi ,09 Kişi ,73 TESİS YATAK SAYISI Turistik geli Tesis ediye geli Tesis Turistik geli Yatak ısı ediye geli Yatak ısı Turizm B Turizm B Turizm B Turizm B Adet ,18 Adet ,58 Adet ,91 Adet ,31 KAYNAK: Kültür ve Turizm Bakanlığı 7

20 El Sanatları *** Faaliyet Konularına Göre El Sanatları EL SANATLARI FAALİYET KONUSU Hammaddesi Hayvansal Olan Hammaddesi Bitkisel Olan Hammaddesi Ağaç Olan Hammaddesi Maden Olan Hammaddesi Taş Olan Hammaddesi Sentetik Olan Hammaddesi Toprak Olan Hammaddesi Cam Olan BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Adet ,87 Adet Adet ,83 Adet ,70 Adet ,89 Adet Adet ,65 Adet Diğer Adet TOPLAM Adet ,22 KAYNAK: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı *** Faaliyet Türlerine Göre El Sanatları EL SANATI FAALİYET KONUSU Hammaddesi Hayvansal Olan EL SANATI FAALİYET TÜRÜ KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ Halıcılık X X X X 4 Kilim Dokumacılığı X 1 Keçecilik X 1 Hammaddesi Ağaç Olan Palan X 1 Hammaddesi Maden Olan Bıçakçılık X 1 Ekmek Sacı Yapımcılığı X 1 Hammaddesi Taş Olan Mermer Taşı İşlemeciliği X 1 Hacı Bektaş Taşı İşlemeciliği X 1 Taş Oymacılığı X 1 Hammaddesi Toprak Olan Çömlekçilik X X 2 X : Faaliyet türünün var olduğunu gösterir. KAYNAK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

21 Doğal Kaynaklar *** İllere Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı İşyeri ısı ve İstihdam İşyeri/Çalışan ısı KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % İşyeri ısı (Adet) Çalışanlar Ortalaması (Kişi) ,26 Devlet ,43 Özel , ,43 Devlet ,19 Özel ,12 KAYNAK: DİE, Enerji *** İllerin Abone ılarının (Adet) Sektörel Dağılımı SEKTÖRLER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Mesken ,39 Ticaret ,26 Resmi Daire ,80 Sanayi ,51 Tarımsal Sulama ,54 Aydınlatma (Ücretli) ,13 Aydınlatma (Ücretsiz) ,00 Diğer ,06 TOPLAM ,44 KAYNAK: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri, TEDAŞ,

22 *** İllerin Net Elektrik Tüketiminin Unipede Sınıflandırmasına Göre Gruplara Dağılımı (Mwh) Unipede Kodu KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 4 Gıda, Meşrubat, İçki ve Tütün Sanayii ,42 5 Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii ,16 6 Ağaç İşleri ve Kağıt Sanayii ,60 7 Kauçuk, Lastik ve Plastik Sanayii ,95 8 Kimya Sanayii ,23 9 Toprak ve Çimento Sanayii , Demir-Çelik Üretimi ve İşleme Sanayii Demir Dışı Metal Üretimi ve İşleme Sanayii Makine, Elektrikli Aletler ve Ulaşım Araçları Yapımı Organize ve Diğer Fabrikasyon Sanayii , , , ,56 14 İnşaat, Bayındırlık ,20 1-a Tarımsal Sulama ,32 1-b 2 3 Ormancılık, Avcılık, Balıkçılık, Hayvancılık ve Diğer Tarımsal Faaliyetler Maden Kömürü ve Linyit Üretim Tesisleri Maden Kömürü ve Linyit Dışı Üretim Tesisleri , , ,00 15-a Resmi Daire ,12 15-b Hastane, Banka, Vakıf, Okul, Kooperatif vb ,86 15-c Arıtma Tesisleri ,52 15-d Köy ve Diğer Halk Hizmetleri ,15 10

23 16-a 16-b Ticarethane, Yazıhane, Turizm, El Sanatları ve Diğer Hizmetler İbadethanelerin Aydınlatılması, Seslendirmesi (Ücretsiz) , ,49 17 Ulaşım, Haberleşme ,04 18-a Ücretli Aydınlatma ,48 18-b 19 Ücretsiz Aydınlatma (Cadde, Sokak vb. Aydınlatması) Mesken İçi Hizmetler , ,68 TOPLAM ,60 KAYNAK: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri, TEDAŞ,

24 Tarım Tablo: Seçilmiş Tarla Ürünlerinin Üretim Miktarı, 2003/Ton GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Buğday ,25 Arpa ,53 Mısır ,28 Pirinç ,02 Nohut ,14 Fasulye ,63 Yeşil Mercimek ,55 Kırmızı Mercimek Şeker Pancarı ,56 Tütün Kütlü Pamuk Saf Pamuk Ayçiçeği ,97 Çiğit Yer Fıstığı Kuru Soğan ,16 Kuru Sarımsak ,59 Patates ,50 KAYNAK: DİE 12

25 Tablo: Seçilmiş Tarla Ürünlerinin Ekilen Alan Miktarları, 2003/Ton GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Buğday ,16 Arpa ,48 Mısır ,29 Pirinç ,03 Nohut ,71 Fasulye ,17 Yeşil Mercimek ,52 Kırmızı Mercimek Şeker Pancarı ,99 Tütün Kütlü Pamuk Saf Pamuk Ayçiçeği ,06 Çiğit Yer Fıstığı Kuru Soğan ,07 Kuru Sarımsak ,90 Patates ,98 KAYNAK: DİE 13

26 Tablo: Seçilmiş Sebzelerin Üretim Miktarı, 2003/Ton GÖSTERGELER Yaprağı Yenen Sebzeler KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Baş Lahana ,28 Göbekli Marul ,67 Kıvırcık Marul ,37 Ispanak ,80 Pırasa ,48 Baklagil Sebzeler Fasulye ,79 Taze Bakla ,00 Barbunya Fasulye ,18 Taze Bezelye ,00 Meyvesi Yenen Sebzeler Hıyar ,63 Patlıcan ,06 Domates ,30 Dolmalık Biber ,33 Sivri Biber ,40 Kavun ,31 Karpuz ,28 Sakız Kabak ,36 Soğansı, Yumuşak ve Kök Sebzeler Taze Sarımsak ,34 Taze Soğan ,77 Havuç ,34 Bayır Turp ,91 Kırmızı Turp ,27 Şalgam Diğer Sebzeler Karnabahar KAYNAK: DİE 14

27 Tablo: Seçilmiş Canlı Hayvan ıları, 2003/Adet GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Koyun ,59 Kıl Keçisi ,03 Tiftik Keçisi ,87 Sığır ,41 Manda ,19 KAYNAK: DİE Tablo: Seçilmiş Hayvansal Ürünler, 2003/Ton GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Kırmızı Et ,41 Süt ,21 Yapağı ,08 Kıl ,09 Tiftik ,20 Beyaz Et Bal ,33 Balmumu ,58 İpek Kozası KAYNAK: DİE 15

28 Tablo: Seçilmiş Meyvelerin Üretim Miktarı, 2003/Ton GÖSTERGELER Yumuşak Çekirdekliler KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Armut ,02 Elma ,43 Taş Çekirdekliler Erik ,56 Kayısı ,73 Kiraz ,73 Şeftali ,47 Vişne ,35 Zeytin Çay Turunçgiller Limon Portakal Mandalina Sert Kabuklular Antep Fıstığı Ceviz ,80 Fındık Üzümsü Meyveler Çilek ,17 İncir Üzüm ,43 KAYNAK: DİE 16

29 2. İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN MEVCUT DURUMU 2.1. FAALİYET KONUSU (NACE KODUNDA İŞ KOLU) KOSGEB Yararlanıcı Durum Tespit Formuna (YDTF) Göre İşletmelerin Dağılımı *** Sektörlere Göre İşletme ve İstihdam ıları FAALİYET KONUSU BİRİM 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE % İşlet.ısı ADET ,59 İstihdam KİŞİ ,68 2- Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşlet.ısı ADET ,41 İstihdam KİŞİ ,56 3- Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşlet. ısı ADET ,25 İstihdam KİŞİ ,38 4- Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşlet.ısı ADET ,26 İstihdam KİŞİ ,33 5- Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşlet.ısı ADET ,72 İstihdam KİŞİ ,54 6- Metal Dışı San. Ürünleri San. İşlet.ısı ADET ,41 İstihdam KİŞİ ,91 7- Metal Sanayi İşlet.ısı ADET ,75 İstihdam KİŞİ ,90 8- Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşlet.ısı ADET ,83 İstihdam KİŞİ ,48 9- Diğer İmalat Sanayi İşlet.ısı ADET ,85 İstihdam KİŞİ , İş Kolunu irtmeyen İşlet.ısı ADET ,03 İstihdam KİŞİ ,29 GENEL TOPLAM İşlet.ısı ADET ,08 İstihdam KİŞİ ,86 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri, KOSGEB 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi İtibariyle İşletmenin Taraması Yapılmıştır.) 17

30 *** İçin Ek Finans İhtiyacı Olan İşletmeler İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU YER BİR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % KSS İçinde Adet ,34 OSB İçinde Adet ,26 Serbest Bölgede Adet ,49 Teknoparkta Adet ,00 Diğer Yerlerde Adet ,69 irtmeyen Adet ,41 T O P L A M Adet ,38 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri, KOSGEB, 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi itibariyle işletmenin taraması yapılmıştır.) *** İçin Ek Finans İhtiyacı Olan İşletmelerin Oranı İLLERİ EK FİNANS İHTİYACI OLAN İŞLETME SAYISI TOPLAM İŞLETME SAYISI TOPLAMA GÖRE ORANI % KIRIKKALE ,54 AKSARAY ,71 NİĞDE ,65 NEVŞEHİR ,23 KIRŞEHİR , ,17 TÜRKİYE ,66 % 1,38 1,09 127,02 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri, KOSGEB, 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi itibariyle işletmenin taraması yapılmıştır.) 18

31 *** Yeni Yapmak İsteyen İşletmelerin Oranı İLLERİ YENİ YATIRIM YAPACAK İŞLETME SAYISI TOPLAM İŞLETME SAYISI TOPLAMA GÖRE ORANI % KIRIKKALE ,54 AKSARAY ,57 NİĞDE ,31 NEVŞEHİR ,80 KIRŞEHİR , ,26 TÜRKİYE ,24 % 1,15 1,09 105,72 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri,KOSGEB, 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi itibariyle işletmenin taraması yapılmıştır.) TOBB Sanayi Veri Tabanına Göre İşletmelerin Dağılımı *** İllere Göre İşletme ve İstihdam ıları BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % İşletme ısı ADET ,25 Yabancı Ser. İşletme ısı ADET ,93 İstihdam Kişi ,12 Personel/ İşletme Oranı A/işl ,30 KAYNAK: TOBB,

32 *** Sektörlere Göre İşletme ve İstihdam ıları (Aynı üretici birden fazla sektörde faaliyet gösterdiğinden buradaki toplam sayısı kayıtlı üretici sayısından farklı çıkmaktadır.) FAALİYET KONUSU BİR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET ,04 İstihdam KİŞİ ,73 2- Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET ,39 İstihdam KİŞİ ,50 3- Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET ,23 İstihdam KİŞİ ,65 4- Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET ,41 İstihdam KİŞİ ,15 5- Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET ,05 İstihdam KİŞİ ,35 6- Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET ,71 İstihdam KİŞİ ,92 7- Metal Sanayi İşletme ısı ADET ,51 İstihdam KİŞİ ,34 20

33 8- Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET ,01 İstihdam KİŞİ ,51 9- Diğer İmalat Sanayi İşletme ısı ADET ,26 İstihdam KİŞİ ,07 GENEL TOPLAM İşletme ısı ADET ,22 İstihdam KİŞİ ,12 KAYNAK: TOBB, 2004(www.tobb.org.tr) NOT: Veriler sürekli güncellenmektedir. 21

34 İşletme ısı ve İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı (2001) *** Sektörlere Göre İşletme ve İstihdam ıları (2001 Yılı Verileri Özel Sektör) FAALİYET KONUSU BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET ,80 Üye ısı KİŞİ ,40 2- Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET ,31 Üye ısı KİŞİ ,30 3- Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET ,15 Üye ısı KİŞİ ,00 4- Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET ,25 Üye ısı KİŞİ ,00 5- Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET ,65 Üye ısı KİŞİ ,16 6- Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET ,14 Üye ısı KİŞİ ,60 7- Metal Sanayi İşletme ısı ADET ,25 Üye ısı KİŞİ ,00 22

35 8- Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET ,38 Üye ısı KİŞİ ,09 TOPLAM İşletme ısı ADET ,69 Üye ısı KİŞİ ,50 KAYNAK: DİE, 2001 NOT : Verilen bilgiler özel sektörde 10 ve daha fazla kişi çalışan işyerlerine aittir. 23

36 2.2. İŞLETME YERİ ve SAYISI KSS *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Bulunan Küçük Sanayi Siteleri KSS nin BULUNDUĞU İL KSS ADI İŞYERİ SAYISI KSS DURUMU KIRIKKALE Merkez (Yeni) 376 Faaliyette Olan Keskin 100 İnşaatı Devam Merkez 255 Faaliyette Olan AKSARAY Merkez (Örnek) 301 Faaliyette Olan Ortaköy 250 Faaliyette Olan Bor 260 Faaliyette Olan NİĞDE Merkez 151 Faaliyette Olan Merkez (Ata) 340 Faaliyette Olan Avanos 73 Faaliyette Olan Gülşehir 100 Faaliyette Olan Hacıbektaş 62 Faaliyette Olan NEVŞEHİR Kozaklı (Aksan) 96 Faaliyette Olan Merkez 220 Faaliyette Olan Merkez (Lale) 400 Faaliyette Olan Ürgüp (Kapadokya) 100 İnşaatı Devam Boztepe 38 Faaliyette Olan Kaman 144 Faaliyette Olan KIRŞEHİR Kılıçözü 710 Faaliyette Olan Merkez 255 Faaliyette Olan Mucur 140 Faaliyette Olan Çiçekdağı 99 İnşaatı Devam KAYNAK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

37 *** İllere Göre KSS Bilgileri BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % KSS ısı Adet ,71 İnşaatı Devam Eden Adet ,05 İnşaatı Bitmiş Olan Adet ,84 İşyeri ısı Mevcut İstihdam ısı Adet ,13 Kişi ,59 KAYNAK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, OSB *** Kırıkkale Alt Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri OSB nin BULUNDUĞU İL KIRIKKALE OSB ADI PARSEL SAYISI OSB DURUMU Kırıkkale OSB 150 Faal Keskin OSB 400 İnşaatı Devam Aksaray Tarımsal OSB - İnşaatı Devam AKSARAY Merkez I OSB 286 İnşaatı Devam Merkez II OSB - İnşaatı Devam Niğde OSB 261 Faal NİĞDE Bor OSB 292 İnşaatı Devam Merkez (Tevsii) OSB - İnşaatı Devam Ticaret ve Sanayi Odası Özel OSB - İnşaatı Devam NEVŞEHİR Acıgöl OSB 160 İnşaatı Devam Avanos OSB - İnşaatı Devam Kırşehir OSB 200 Faal KIRŞEHİR Kaman OSB 320 İnşaatı Devam Merkez (Tevsii) OSB - İnşaatı Devam Mucur OSB - İnşaatı Devam KAYNAK: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

38 *** OSB lerde Tesis ve İstihdam Durumu BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ KIRIKKALE AKSARAY NİGDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE % Üretime Geçmiş Tesisler İnşaat Safhasındaki Tesisler Proje Safhasında Olanlar Ad ,39 Ad ,95 Ad ,13 Projesi Olmayanlar Ad ,41 Tesis ısı Ad ,67 Mevcut İstihdam Kişi ,72 Planlanan İstihdam Kişi ,74 KAYNAK: *** İllere Göre OSB Bilgileri BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Yapımı Biten OSB ısı İnşaatı Devam Eden OSB ısı Ad ,90 Ad ,41 TAMAMLANAN OSB ler Biten OSB nin Alanı Biten OSB nin Parsel ısı Yapılmış Parsel ısı Ha ,33 Ad ,88 Ad ,88 Boş Parsel ısı Ad ,41 YAPIMI DEVAM EDEN OSB ler Yapımı Devam Eden OSB lerin alanı Y. D. Eden OSB lerin Parsel ısı Y.D.E. OSB de Tahsisli Parsel ısı Y.D.E. OSB de Boş Parsel ısı Ha ,28 Ad ,28 Ad ,24 Ad ,42 26

39 İŞ KOLLARINA GÖRE FAALİYETTE OLAN İŞLETMELER CAM Ad ,41 DEMİR - ÇELİK Ad ,85 DERİ Ad ,23 DOKUMA Ad ,18 ELK. MAKİNA Ad ,15 GIDA Ad ,03 KAĞIT Ad ,00 KARAYOLU Ad ,67 KİMYA Ad ,40 MADENİ EŞYA Ad ,22 ORMAN Ad ,80 PETROL Ad ,14 PİŞMİŞ KİL Ad ,84 PLASTİK Ad ,67 TARIM ALETLERİ Ad ,25 DİĞER Ad ,22 T O P L A M Ad ,89 KAYNAK: (NOT: Eskiden devam eden OSB ler de dahil edilmiştir) 27

40 Serbest Bölge Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde Serbest Bölge bulunmamaktadır. BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Faaliyette Olan Serbest Bölge Adet Alanı m Doluluk Oranı % ,81 - Kullanıcı Firma ısı Adet Ticaret Hacmi $ İstihdam Kişi TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI TARIM $ MADENCİLİK $ SANAYİ $ KAYNAK: DTM-MAYIS Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmamaktadır. 28

41 2.3. NİN İTHALAT/İHRACATI Bölgenin İllere Göre İhracatı-İthalatı *** Bölgenin İllere Göre İhracatı İHRACATÇI FİRMA SAYISI VE İHRACAT DEĞERİ Yıl KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,37 İHRACATÇI FİRMA SAYISI (ADET) , , , ,16 İHRACAT DEĞERİ (1.000 $) , , ,12 KAYNAK: DİE, 2004 *** Bölgenin İllere Göre İthalatı İTHALATÇI FİRMA SAYISI VE İTHALAT DEĞERİ Yıl KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,29 İTHALATÇI FİRMA SAYISI (ADET) , , , ,21 İTHALAT DEĞERİ (1.000 $) , , ,07 KAYNAK: DİE,

42 Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İhracat-İthalatı *** Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İhracatı İHRACAT (ABD DOLARI) Tarım ve Ormancılık KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,03 Balıkçılık ,00 Madencilik ve Taş Ocakçılığı ,00 İmalat ,10 Diğer ,01 TOPLAM ,09 KAYNAK: DİE, 2004 *** Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İthalatı İTHALAT (ABD DOLARI) Tarım ve Ormancılık KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,00 Balıkçılık ,00 Madencilik ve Taş Ocakçılığı ,85 İmalat ,43 Diğer ,00 TOPLAM ,01 KAYNAK: DİE,

43 2.4. KAMU LABORATUVARLARI /ORTKA /ORTLAB / İŞGEM / TEKMER *** Kamu Laboratuarları LABORATUVAR KAMU LAB. HİZMET VERDİĞİ SEKTÖR BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE Mekanik Adet ,38 Sağlık Adet ,30 Kimya Adet ,90 Gıda Adet ,98 Yapı Malz. Adet ,79 Elektrik Adet ,00 Elektronik Adet ,00 Tekstil Adet ,00 Ambalaj Adet ,00 Petro-Kimya Adet ,00 Fizik Adet ,00 Diğer Adet ,13 KAMU LAB. TOPLAM Adet ,79 ÜNİVERSİTE LAB. Mekanik Adet ,00 Sağlık Adet ,00 Kimya Adet ,64 Gıda Adet ,00 Yapı Malz. Adet ,00 Elektrik Adet ,00 Elektronik Adet ,00 Tekstil Adet ,00 Ambalaj Adet ,00 Petro-Kimya Adet ,00 Fizik Adet ,00 Diğer Adet ,33 ÜNİVERSİTE LAB. TOPLAM Adet ,03 GENEL TOPLAM Adet ,61 % NOT: Kamu ve Üniversite laboratuarları, Akredite olmuş ve olmamış laboratuarları kapsamaktadır. KAYNAK:TÜRKAK 31

44 *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan ORTKA lar FAALİYET KONUSU BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Diğer İmalat Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ TOPLAM İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ

45 AKSARAY Sanayi Geliştirme Metal İşleme ORTKA AKSARAY Teknoloji Geliştirme Metal İşleme ORTKA AKSARAY OMTEK Ltd. Şti. ORTKA NİĞDE Niğde Bor Dericilik ORTKA NİĞDE Niğde Bor Doğramacılık ORTKA NEVŞEHİR Kuğu Mobilya İml. San. Ltd. Şti.ORTKA NEVŞEHİR Emrar Altın San. Tic. Ltd. Şti. ORTKA NEVŞEHİR Nevmak Mak. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. ORTKA NEVŞEHİR Kempak Kapadokya End. Mak. ORTKA NEVŞEHİR O.M.S. Mak. İml. San. Tic. Ltd. Şti.. ORTKA NEVŞEHİR Nispar Yedek Parça Ltd. Şti. ORTKA 33

46 *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan ORTLAB lar FAALİYET KONUSU BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ

47 9- Diğer İmalat Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ TOPLAM İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ KIRIKKALE Kırıkkale Ticaret Borsası ORTLAB NEVŞEHİR Nevşehir Ticaret Borsası ORTLAB NEVŞEHİR Nevşehir Ticaret Borsası ORTLAB *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan İŞGEM ler Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde İş Geliştirme Merkezi bulunmamaktadır. *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan TEKMER ler Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunmamaktadır. 35

48 3. YATIRIMLAR, TEŞVİKLER ve KOSGEB DESTEKLERİ 3.1. YATIRIMLAR Kamu ları *** Bölge illeri Kamu ları 2004 SEKTÖRLER KAYNAK: DPT KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % TARIM ,77 MADENCİLİK ,00 İMALAT ,92 ENERJİ ,00 ULAŞTIRMA- HABERLEŞME ,27 TURİZM ,00 KONUT ,32 EĞİTİM ,28 SAĞLIK ,31 DİĞER HİZMETLER ,32 TOPLAM ,64 *** Bölge illeri Kamu ları 2003 SEKTÖRLER KAYNAK: DPT KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % TARIM ,92 MADENCİLİK ,00 İMALAT ,58 ENERJİ ,00 ULAŞTIRMA- HABERLEŞME ,09 TURİZM ,00 KONUT ,09 EĞİTİM ,11 SAĞLIK ,51 DİĞER HİZMETLER ,18 TOPLAM ,53 36

49 *** Bölge illeri Kamu ları 2002 SEKTÖRLER KAYNAK: DPT KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % TARIM ,54 MADENCİLİK ,00 İMALAT ,54 ENERJİ ,00 ULAŞTIRMA- HABERLEŞME ,03 TURİZM ,00 KONUT ,06 EĞİTİM ,24 SAĞLIK ,50 DİĞER HİZMETLER ,33 TOPLAM ,68 KAYNAK: DPT 37

50 3.2. TEŞVİKLER Teşvik gelerinin Sektörel Dağılımı *** 2002 Yılı Teşvik gelerinin Sektörel Dağılımı SEKTÖRLER 2002 Yılı ge ısı=adet =Milyon TL.. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım TÜRKİYE %.. Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım 01 TARIM 02 MADENCİLİK 03 İMALAT 01 - Bitkisel Üretim ,00 0, Hayvancılık ,26 0, Su Ürünleri ,00 0, İstihraç ,94 0, İşleme ,00 0, İstihraç ve İşleme ,13 0, Zenginleştirme ,00 0, Zenginleştirme ve İşleme ,00 0, Gıda ve İçki ,90 0, Dokuma ve Giyim ,43 1, Orman Ürünleri ,00 0, Kağıt ,14 7, Deri ve Kösele ,00 0, Lastik-Plastik ,22 1, Kimya ,85 0, Cam ,00 0, Demir Çelik ,35 3, Demir Dışı Metaller ,00 0, Taşıt Araçları ,63 0, Madeni Eşya ,55 3, Mesl.Bil.Ölç.Opt.Do ,00 0, Makina İmalat ,08 0, Elektrikli Makinalar ,00 0, Elektronik ,00 0, Çimento ,26 3, Pişmiş Kil ve Çim ,00 8,82 Ger. 38

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER KONYA-2011 KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER Sıra No Göstergeler Açıklama 1 İşçi ve memur sendikaları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN Türkiye İstatistik Kurumu 30/10/ tarihinde yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı; Tahıl üretiminin

Detaylı

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ Antalya nüfusu 1985-199 döneminde yıllık ortalama % 4,8 199-2 döneminde ise % 4,2 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda nüfus artış oranının yavaşladığı

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Seçilmiş ürünlerde tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Üretici Hal Pazar Market Hal/ Üretici Pazar/ Üretici Market/ Üretici Fiyat Farkı Fiyat Farkı Fiyat Farkı Domates 0,58

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER KIRIKKALE - 2014 KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER - 2014 İçindekiler Listesi FİNANSAL VERİLER... 4 İHRACAT VERİLERİ... 6 KURULAN KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ... 9 SANAYİ

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//2016 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.73 0.6902 1,099,550.00 KG 758,864.20 79 ARPA YEMLİK ı: 758,864.20 79 ARPA ı 758,864.20 79 YULAF YULAF YULAF (1.GRUP) MTS 0.70 0.70

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. 0/0/206-3/0/206 Sayfa: - 8 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.67 0.608 78,780.00 KG 07,592.80 9 ARPA YEMLİK ı: 07,592.80 9 ARPA ı 07,592.80 9 MISIR MISIR MISIR CİN MTS.53.53.530 9,386.00 KG

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,22 0,34 0,24 976.740,00 KG 236.755,15 HMSGT 88 ARPA 0,20 0,39 0,24 6.109.131,00 KG 1.436.768,75 HMS 583 ARPA 0,20 0,36 0,24 4.495.056,00 KG 1.072.584,84 HTS 55

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü Fiyat Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Perakende Satış Hacim Endeksi Sanayi Ciro Endeksi Sanayi Üretim Endeksi Dış Ticaret Endeksleri Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa, 03 Haziran 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 MAYIS AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM BÜGEM 2015 1 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM MAKRO GÖSTERGELER Türkiye 2002 2014 TARIM Tarımın Payı (%) Türkiye TARIM Tarımın Payı (%) Nüfus (Milyon) 66,3 22,4 33,8 77,7 - - İstihdam (Milyon) 21,3 7,6 34,9

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.07 0.95 0.72 26.186.686 KG 18.480.448.3 HMA 2042 BUĞDAY 0.56 1.76 0.80 24.162.526 KG 0 18.746.871.7 HTS 308 BUĞDAY 0.49 0.95 0.74 1.225.180 KG

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 1,471.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 1,471. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2016-31//2016 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 1.02 1.02 1.0217 1,440.00 KG 1,471.30 1 ARPA YEMLİK ı: 1,471.30 1 ARPA ı 1,471.30 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1361

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2007 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.46 0.3347 13,860.00 KG 4,470.00 12 ARPA YEMLİK ı: 4,470.00 12 ARPA ı 4,470.00 12 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.31 0.46 0.3710

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ekonomisi Binyıllara uzanan tarihe, doğal güzelliklere,

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Sayfa: 1-9 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.57 0.75 0.6517 3,460.00 KG 203,625.00 32 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.68 0.6740 509,950.00 KG 343,696.75 19 ARPA YEMLİK ı: 547,321.75 51 ARPA ı 547,321.75

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.82 0.82 0.874 8,250.00 KG 6,743.46 2 ARPA YEMLİK ı: 6,743.46 2 ARPA TOHUMLUK ARPA TOHUMLUK MTS 0.75 0.75 0.7500 9,780.00 KG 7,335.00 3 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-13/ Lefkoşa, 3 Temmuz 2013 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2013 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa,05 Temmuz 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE SEBZE Hazırlayan Dilek KOÇ 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE-SEBZE SITC NO : 057.1, 057.3, 057.4, 057.5, 057.6, 057.9 (Meyveler) 054.1,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,25 0,39 0,312 662.670,00 KG 206.889,50 HTS 30,00 ARPA 0,20 0,35 0,243 809.690,00 KG 196.858,84 HMSGT 67,00 ARPA 0,17 0,31 0,230 2.070.980,00 KG 477.067,38 HMS 225,00 ARPA 0,26 0,35

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR HUBUBATLAR ARPA BUĞDAY PİRİNÇ AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY PİRİNÇ KIRIK 0,54 0,55 0,55 43.500 KG 23.815,00 HMS 5 0,54 0,69 0,60 159.740 KG 96.195,60 HMS

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.37 0.88 0.59 29.425.656 KG 16.837.257.8 HMA 1988 BUĞDAY 0.46 0.84 0.60 15.138.551 KG 4 8.939.062.27 HTS 175 BUĞDAY 0.45 0.48 0.47 684.153 KG 317.993.85

Detaylı

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü.

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü. Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma Enerji Çevre Tarım Hayvancılık

Detaylı

T.C. KUMLUCA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 7,700.

T.C. KUMLUCA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 7,700. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2014-31//2014 T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 14,000.00 KG 7,700.00 1 ARPA YEMLİK ı: 7,700.00 1 ARPA ı 7,700.00 1 BUĞDAY BUGDAY DİĞER DURUM BUĞDAY CUMHURİYET

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 30/0/2016 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.73 0.7300 3,000.00 KG 2,10.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,10.00 1 ARPA ı 2,10.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.15 0.15 0.1502 745,060.00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , AD 1,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , AD 1, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.90 0.90 0.9021 28,80.00 KG 26,043.10 1 ARPA YEMLİK TTS 0.95 0.95 0.9500 26,910.00 KG 25,564.50 1 ARPA YEMLİK ı: 51,60.60 2 ARPA ı 51,60.60

Detaylı

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR 0,35 0,44 0,396 422.520,00 KG 167.473,60 HTS 7,00 0,34 0,34 0,340 31.500,00 KG 10.710,00 HMSGT 2,00 0,24 0,30 0,254 66.670,00 KG 16.917,00 HMS 8,00 0,33 0,40 0,362 11.000,00 KG 3.980,00 HTSGT

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER KIRIKKALE - 2014 KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler Listesi 1)FİNANSAL VERİLER... 5 2)İHRACAT VERİLERİ... 7 3)KURULAN KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ... 9 4)SANAYİ KAPASİTE RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı