UYGUN YATIRIM ALANLARI POTANSİYEL ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGUN YATIRIM ALANLARI POTANSİYEL ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 UYGUN YATIRIM ALANLARI POTANSİYEL ARAŞTIRMASI ANKARA-2005

2 (TR7) ORTA ANADOLU Kırıkkale Kırıkkale Aksaray Niğde Nevşehir Kırşehir Kayseri Kayseri Sivas Yozgat (TR71) (TR711) (TR712) (TR713) (TR714) (TR715) (TR72) (TR721) (TR722) (TR723)

3 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir. Artan nüfusla birlikte, emek yoğun üretim modelinden, teknoloji yoğun üretim modeline geçiş, yeterli istihdam alanlarının oluşturulamaması bu sorunun çözümünü güçleştirmektedir. AB üyelik sürecinin yaşandığı ülkemizde işsizlik sorununun çözümüne yönelik yatırım, üretim ve istihdamı teşvik çalışmaları yanında, Avrupa Komisyonu ile Hükümetimiz arasında yapılan antlaşma ile AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik yapılan projelere, AB hibe fonlarından faydalanma imkânı sağlanmıştır. Valiliğimiz Sanayi ve Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR in hazırlayarak Kırıkkale Kent Konseyi ne sunduğu girişimciliğin geliştirilmesi ve yatırımların artırılmasını amaçlayan proje, öncelikle Kent Konseyimizce TODAİE de düzenlenen Türkiye nin Geleceği Temalı konferansa sunulması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile öncelikle girişimciliğin geliştirilmesi suretiyle işsizliğin önlenmesi, ikinci olarak reel sektörün önündeki engeller kaldırılarak işlerin başladığı yerden bitirilmesini esas alan tek masa iş kurulu önerilmiştir. Tarafımdan konferansa sunulan proje seçici jüri tarafından sektöründe Türkiye birincisi seçilerek, Türkiye nin en başarılı on projesi arasına girmeyi başarmıştır. Bu proje müteakiben Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında, Valiliğimiz, Üniversitemiz ve Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği ile işbirliği içerisinde AB Merkezi Finans İhale Birimi ne sunulmuş olup, EURO değerindeki proje bağımsız dış uzmanların değerlendirmesi sonucunda AB komisyonunca kabul edilmiştir. i

4 2005 yılı uygulama sürecinde projede öngörülen yoğun aktiviteler yanında, 360 Girişimci adayının eğitimi işbirliği içerisinde aksatılmadan yürütülmekte olup, ayrıca İŞKUR a kayıtlı her girişimci adayına projeden aylık 128 Euro ücret ödenmektedir. Rekabetin acımasızca arttığı günümüz dünyasında işletmelerin ayakta kalabilmesinin temel koşulu bilinçli girişimcilikten geçmektedir. Bu bilinci oluşturmak için yürütülen projede ön görülen aktivitelerle birlikte, girişimciler için yol haritası niteliğindeki, her türlü işletmelerin kuruluşu, etkin yönetim ve üretim süreçleri ile pazarlama tekniklerine kadar birçok konunun ele alındığı bilgilerin paylaşılarak, daha çok başarının sağlanabilmesi amacıyla yedi kitap hazırlanmıştır. Bu özgün çalışma ile ülkemize önemli bir katma değer kazandıran proje ekibini kutluyorum. Projeye sahip çıkan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile birlikte bu çalışmayı hazırlayan, koordine eden A. Vural ÖRSDEMİR e ve Serdar KABUKÇUOĞLU na teşekkür eder, başarılı proje çalışmalarının devamını dillerim. Mustafa B. DEMİRER Kırıkkale Valisi ii

5 ÖNSÖZ İnsanlığın yeni bir bin yıla girdiği günümüz dünyasında her kesimi ilgilendiren baş döndürücü gelişmelere şahit oluyoruz. 3 Ekim 2005 de katılım müzakerelerinin başlatılması, AB müktesebatının benimsenmesi ve uygulanması anlamına gelmekte olup, müzakere süreci Türkiye de ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve mali her alanda kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü gerektirmektedir. Türkiye nin gerek AB sürecinde, gerekse dünyadaki gelişmeler karşısında ihtiyaç duyduğu en önemli konulardan birisi, kaynakların akıllıca kullanılması olup bu durum önemli ölçüde siyasal ve ekonomik aktörlerin, yatırım, üretim ve istihdama yönelik ihtiyaç duyulan reformları gelişmelerin gerisinde kalmaksızın gerçekleştirmesine bağlıdır. Diğer taraftan, bu hızlı değişim sürecine paralel olarak, ekonomik ve sosyal gelişmeleri gerçekleştirebilen ülkeler, sivil toplum örgütlerinin karar süreçlerinde daha fazla ve etkin olarak katılımını teşvik etmektedirler. Bu nedenle ülkemizde de gelişme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasında, kamu-sivil bütün kesimlerin karar süreçlerine etkin şekilde katılarak, üzerine düşen görevi başarı ile yapması önemli rol oynayacak, müzakere sürecinde karşılaşılan sorunlar, bütün kurum ve kuruluşların, işbirliği ve dayanışması ile çözülebilecektir. Sorunların aşılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve var olan yetişmiş insan gücümüzün düzenli katkıları önem arz etmekte olup, yerel ve sivil toplum örgütlerinin sahip çıktığı projelerin, sürekliliği ve başarı şansı artmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek sivil toplum örgütünün devlet destekleri ile değil, üretkenlik ve projeci yaklaşımlarla sorunların üstesinden gelebilme yeteneğine bağlıdır. Bu güzel örnek çalışmalardan birisi olan, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde, Avrupa Birliği iii

6 Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar programı kapsamında EURO değerinde bir proje hazırlanarak AB Komisyonunca kabul edilmiş ve proje başarı ile uygulanmaktadır. Uygulanan AB Girişimcilik Projesi nin ve bu kapsamda hazırlanan kitaplarının ülkemizin AB üyelik sürecine katkıları yanında, yeni girişimlerin başarı şansını önemli ölçüde artıracağı düşüncesiyle proje ekibini kutluyor, proje ve bilimsel çalışmaların ülkemiz ve Kırıkkale ye yeni ufuklar açmasını diliyorum. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı iv

7 SUNUŞ AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı Kapsamındaki Girişimciler için Danışma ve Girişimcilik Geliştirme Merkezi projesi Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde geniş bir işbirliği ile yürütülmektedir. Bu projesindeki ana unsur; yenilikçi, katılımcı bir politika yaklaşımı ortaya koymak suretiyle, sürdürülebilir insani kalkınmaya olanak sağlamasının yanında stratejik planlama, girişimciliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasını hedefleyen bölgesel bir proje oluşudur. Kırıkkale de gerçekleştirilen Euro değerindeki projenin süresi bir yıldır. Ancak proje tamamlandıktan sonra bu proje kapsamındaki Girişimcilik Geliştirme ve Danışmanlığı, yayın, dokümantasyon, bilgi bankası gibi faaliyetler, KTSO öncülüğünde oluşturulan TÜGİDEM Türkiye Girişimcilik Destekleme Merkezi ile katılımcı bir anlayışla yürütülerek projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen bölgemiz açısından büyük önem arz eden özgün Girişimcilik Projesine destek veren katkıda bulunan Valiliğimiz, Üniversitemiz, Esnaf Teşekkülleri ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca yerel ve ulusal basında geniş bir şekilde yer alarak projenin tanınırlığını sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. v

8 Projenin AB kuralları ve mevzuatına uygun şekilde hazırlanması ve iş birliği içerinde gerçekleştirilmesinde gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR e proje ekibi; Muhammer Emir HALİLOĞLU, Ömer KARABEKİR, Mehmet İNCEİŞ, İsmail Tevfik ÇAVUŞ, Bayram COŞKUN, Nurettin AVAN, Mehmet ALBAY ve proje uzmanları Nurcan KORKUT ve Dursun AÇIKGÜL ile birlikte Girişimcilik Okulu öğrencileri için bu kitabın yayımına müsaade eden KOSGEB Başkanı Erkan GÜRKAN ve Bölgesel Kalkınma Araştırma Merkez Müdürü ve uzmanlarına teşekkür ederim. Cemalettin AKDOĞAN Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı vi

9 Girişimciler İçin Danışma ve Girişimcilik Geliştirme Projesi AB Girişimcilik projesi ile, bilgi çağına uygun girişimcilik yeteneğinin geliştirilmesi, potansiyel yeni iş alanı ve imkânları oluşturulması, işsizliğin azaltılması, uygun yatırım alanları araştırması, veri tabanı ve bilgi bankası oluşturulması amaçlarının gerçekleştirilmesi için sivil-kamu ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak hedeflenmiştir. Kırıkkale Sanayi ve Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR tarafından hazırlanan proje; Kırıkkale Kent Konseyi adına Kırıkkale Valisi Mustafa B. DEMİRER tarafından TODAİE de düzenlenen Türkiye nin Geleceği temalı toplantıya sunulmuş olup, seçici jüri tarafından Sanayi Ticaret Teknolojisi dalında Türkiye birinciliğine layık görülerek, Türkiye nin en başarılı ilk on projesi arasına girmiş ve bu durum medyada geniş yer bulmuştur. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, AB Aktif İş Gücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans İhale Birimine sunulan EURO değerindeki proje; bağımsız dış uzmanlardan oluşan Avrupa Birliği Değerlendirme Komitesince yapılan değerlendirme sonucu, birinci aşamada; mantıksal çerçeve, biçimsel ve idari şartlarda uygun bulunmuş, ikinci aşamada; teklif çağrısında ön görülen amaç ve önceliklere uygun, mali ve işlemsel yeterliliğe sahip, fayda çoğaltıcı çarpan etkisi ve sürdürülebilir bulunarak kabul edilmiştir. Projenin uygulama süreci, tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans İhale Birimi ile Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri arasında imzalanan protokol ile başlamıştır. Amaçları arasında iş kurma süreçleri ve projelendirme konularında eğitim çalışmaları düzenlemek olan, Türkiye İŞKUR AB Aktif İş Gücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamındaki Girişimcilik Projesinin iki özgün yönü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi AB Fonu vii

10 kullanılarak İnsani Gelişme yaklaşımı ile Girişimcilik Okulu açılması, ikincisi ise Bölgesel düzeyde sürdürülebilir gelişmeyi Girişimciliğin Gelişmesi ile paralel gören kapsamlı ilk Girişimcilik Projesi olmasıdır. Girişimcilik eğitimi vermek amacıyla açılan Girişimcilik okulunda 360 Girişimci adayı öğrenim görmüştür. Önemli bölümü üniversite mezunlarının oluşturduğu 360 Girişimci adayının (her birisine aylık 128 EURO ücret ödenmiştir.) % 99 u mezun olmuştur. AB projesi kapsamında 12 öğretim görevlisi görev almış, 6 ders kitabı, bir broşür yayımlanmıştır. Ayrıca içerisinde geniş bir veritabanının yer aldığı bir web sitesi oluşturulmuştur. Projenin açılış semineri Sanayi ve Ticaret Bakanı ın Ali ÇOŞKUN un teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Öncülüğünde yürütülen proje sürecinde, Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliği yanında, Kent Konseyi, Kalkınma Bankası, Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türk Akreditasyon Kurumu ve KOSGEB ile geniş işbirliği ile yürütülen AB Girişimcilik Projesi yerel ve ulusal medyada geniş yer bulmuştur. Bu anlayışın sonucunda Bölgesel düzeyde bir nevi Kalkınma Ajansı fonksiyonlarını yürütmek üzere TUGİDEM Türkiye Girişimcilik Geliştirme Merkezi oluşturulmuştur. Böylelikle sürdürülebilir insani kalkınmayı sağlamak ve kadınların, gençlerin ve özürlülerin kendilerinde var olan özgüvenlerini pekiştirerek istihdam ortamı oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Girişimciler İçin Danışma ve Girişimcilik Geliştirme Proje Merkezi The Project Center Of Consultancy And Entrepreneurship Development For Entrepreneurs viii

11 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ix 1. GENEL GÖSTERGELER NİN İLLERE GÖRE GENEL GÖSTERGELERİ NİN KATMA DEĞER YARATAN GÖSTERGELERİ Eğitim Turizm El Sanatları Doğal Kaynaklar Enerji Tarım İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN MEVCUT DURUMU FAALİYET KONUSU (NACE KODUNDA İŞ KOLU) KOSGEB Yararlanıcı Durum Tespit Formuna (YDTF) Göre İşletmelerin Dağılımı TOBB Sanayi Veri Tabanına Göre İşletmelerin Dağılımı İşletme ısı ve İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı (2001) İŞLETME YERİ ve SAYISI KSS OSB Serbest Bölge Teknoloji Geliştirme Bölgesi NİN İTHALAT/İHRACATI Bölgenin İllere Göre İhracatı-İthalatı ix

12 Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İhracat- İthalatı KAMU LABORATUVARLARI /ORTKA /ORTLAB / İŞGEM / TEKMER YATIRIMLAR, TEŞVİKLER ve KOSGEB DESTEKLERİ YATIRIMLAR Kamu ları TEŞVİKLER Teşvik gelerinin Sektörel Dağılımı KÜMELENME DEĞERLENDİRME ve SONUÇ x

13 1. GENEL GÖSTERGELER 1.1. NİN İLLERE GÖRE GENEL GÖSTERGELERİ KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ SIRA GÖSTERGELER YIL BİRİM KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE (81 il İçinde) Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 2003 Sıra KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR Demografik Göstergeler Nüfus 2000 Kişi Şehirleşme Oranı 2000 % 74,39 50,55 36,43 44,05 58,21 64, Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı Nüfus Yoğunluğu ,04 18,08 14,30 6,81-1,35 18, Kişi/ 84,58 52,32 47,35 57,62 39,87 88, Km 2 İstihdam Göstergeleri Tarım iş kolunda Çalışanların İstihdama Oranı Sanayi iş kolunda Çalışanların İstihdama Oranı Ticaret iş kolunda Çalışanların İstihdama Oranı 2000 % 51,22 69,97 73,49 70,25 65,08 48, % 10,41 5,67 5,27 4,97 5,93 13, % 7,16 6,21 4,99 6,77 5,84 9, Ücretli Çalışanların İstihdama Oranı 2000 % 41,84 23,61 23,15 27,60 28,67 43, Ücretli Çalışan Kadınların İstihdama Oranı 2000 % 4,09 2,89 4,45 5,60 3,70 8, İşverenlerin İstihdama Oranı 2000 % 1,58 1,75 1,11 1,60 1,38 2,

14 Eğitim Göstergeleri Okur Yazar Nüfus Oranı 2000 % 89,12 86,34 86,23 88,41 87,52 87, Okur Yazar Kadın Nüfusun Kadın Nüfusuna Oranı 2000 % 82,85 78,90 78,35 81,81 80,95 80, Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oranı 2000 % 6,05 5,18 6,01 6,03 6,16 8, Liseler Okullaşma Oranı % 39,57 26,23 28,09 32,84 41,01 36, Meslek Liseleri Okullaşma Oranı Sağlık Göstergeleri % 19,52 12,70 18,64 17,83 19,82 20, Onbin Kişiye Düşen Hekim ısı Onbin Kişiye Düşen Eczane ısı Onbin Kişiye Düşen Hastane Yatağı ısı 2000 Kişi Adet 2 2, Adet Sanayi Göstergeleri Organize Sanayi Bölgesi Parsel ısı Küçük Sanayi Sitesi İşyeri ısı İmalat Sanayi İşyeri ısı İmalat Sanayi Yıllık Çalışanlar Ortalama ısı İmalat Sanayi Kurulu Güç Kapasite Miktarı 2000 Parsel Adet Adet Kişi BG Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri 2000 Kws YTL

15 Tarım Göstergeleri Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri Tarımsal Üretim Değerinin Türkiye İçindeki Payı 2000 YTL % 0,41 0,95 1,38 1,07 0,57 100, Mali Göstergeler Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki Payı Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2000 % 0,66 0,29 0,44 0,45 0,25 100, YTL Banka Şube ısı 2000 Adet Fert Başına Banka Mevduatı Banka Mevduatı İçindeki Payı Banka Kredileri İçindeki Payı 2000 YTL % 0,10 0,22 0,12 0,17 0,14 100, % 0,12 0,09 0,12 0,14 0,10 100, Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Kredi Miktarı Fert Başına Sınai, Ticari ve Turizm Kredileri Miktarı Fert Başına ediye Giderleri Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri 2000 YTL YTL YTL YTL Fert Başına Gelir ve Kurumlar Verg. Miktarı 2000 YTL Fert Başına Kamu ları Miktarı Fert Başına Teşvik geleri Tutarı Fert Başına İhracat Miktarı Fert Başına İthalat Miktarı YTL YTL USD ($) USD ($)

16 Alt Yapı Göstergeleri Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranları Yeterli İçme Suyu Götürülen Nüfus Oranı 2000 % 70,75 72,12 91,96 97,05 80,07 45, % 73,80 94,36 99,75 100,00 99,16 84, TCK Asfalt Yol Oranı 2000 % 86,41 100,00 94,38 91,73 97,22 91, Diğer Göstergeler Onbin Kişiye Düşen Özel Otomobil ısı 2000 Adet Onbin Kişiye Düşen Motorlu Kara Taşıtı 2000 Adet ısı Fert Başına Elektrik Tüketim Miktarı 2000 Mws 1 0, KAYNAK: DPT,

17 1.2. NİN KATMA DEĞER YARATAN GÖSTERGELERİ Eğitim *** Kırıkkale Alt Bölgesi Üniversiteler ve Kuruluş Yılları Üniversite Bulunduğu İl Kuruluş Tarihi 1 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Niğde Üniversitesi Niğde 1992 KAYNAK: Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu Raporu, YÖK, 2004 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Fakülteler ve Yüksekokullar ısı (Adet) FAKÜLTE YÜKSEKOKUL SAYILARI ( Yılı) KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ÜNİVERSİTELER ,60 FAKÜLTELER ,08 YÜKSEK OKULLAR MESLEK YÜKSEK OKULLARI , ,45 KAYNAK: *** Kırıkkale Alt Bölgesi Öğrenci ıları (Kişi) ÖĞRENCİ SAYISI ( Yılı) KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Fakülte Öğrenci ısı Yüksek Okul Öğrenci ısı Meslek Y.Okul Öğrenci ısı Yeni Kayıt ,48 Okuyan ,45 Mezun ,88 Yeni Kayıt ,75 Okuyan ,65 Mezun ,14 Yeni Kayıt ,50 Okuyan ,06 Mezun ,41 KAYNAK: 5

18 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Genel ve Mesleki Teknik Liseler Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Şube ıları, Öğretim. Yılı BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % OKUL AD ,41 GENEL LİSELER ÖĞRENCİ KİŞİ ,23 ÖĞRETMEN KİŞİ ,51 ŞUBE AD ,53 OKUL AD ,35 MESLEKİ TEKNİK LİSELER ÖĞRENCİ KİŞİ ,21 ÖĞRETMEN KİŞİ ,93 ŞUBE AD ,82 KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı, 2005 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kurum, Öğrenci ve Kursiyer ıları, Öğretim Yılı BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ADAY ÇIRAK KİŞİ ,10 ÇIRAK KİŞİ ,95 ÖĞRENCİ ve KURSİYER SAYISI KALFA KİŞİ ,52 KALFALIK BEL. ALANLAR USTALIK BEL. ALANLAR İŞYERİ AÇMA BEL. ALAN. USTA ÖĞRETİCİ BEL. AL. KİŞİ ,37 KİŞİ ,03 KİŞİ ,60 KİŞİ ,43 TOPLAM KİŞİ ,74 KURUM SAYISI AD ,79 KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı,

19 *** Kırıkkale Alt Bölgesi Halk Eğitim Merkezlerinde Kurum ve Kursiyer ıları, Öğretim. Yılı BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % MESLEK KURSLARI KİŞİ ,72 KURSİYER SOS. Ve KÜLT. KURSLAR OKUMA- YAZMA KURS. KİŞİ ,11 KİŞİ ,38 TOPLAM KİŞİ ,02 KURUM SAYISI ADET ,01 KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm *** İllere Göre Turist, Yatak ve Oda ıları ( ) Kaynak Birim KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Yabancı Turist Yerli Turist Turizm B Turizm B Kişi ,09 Kişi ,73 TESİS YATAK SAYISI Turistik geli Tesis ediye geli Tesis Turistik geli Yatak ısı ediye geli Yatak ısı Turizm B Turizm B Turizm B Turizm B Adet ,18 Adet ,58 Adet ,91 Adet ,31 KAYNAK: Kültür ve Turizm Bakanlığı 7

20 El Sanatları *** Faaliyet Konularına Göre El Sanatları EL SANATLARI FAALİYET KONUSU Hammaddesi Hayvansal Olan Hammaddesi Bitkisel Olan Hammaddesi Ağaç Olan Hammaddesi Maden Olan Hammaddesi Taş Olan Hammaddesi Sentetik Olan Hammaddesi Toprak Olan Hammaddesi Cam Olan BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Adet ,87 Adet Adet ,83 Adet ,70 Adet ,89 Adet Adet ,65 Adet Diğer Adet TOPLAM Adet ,22 KAYNAK: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı *** Faaliyet Türlerine Göre El Sanatları EL SANATI FAALİYET KONUSU Hammaddesi Hayvansal Olan EL SANATI FAALİYET TÜRÜ KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ Halıcılık X X X X 4 Kilim Dokumacılığı X 1 Keçecilik X 1 Hammaddesi Ağaç Olan Palan X 1 Hammaddesi Maden Olan Bıçakçılık X 1 Ekmek Sacı Yapımcılığı X 1 Hammaddesi Taş Olan Mermer Taşı İşlemeciliği X 1 Hacı Bektaş Taşı İşlemeciliği X 1 Taş Oymacılığı X 1 Hammaddesi Toprak Olan Çömlekçilik X X 2 X : Faaliyet türünün var olduğunu gösterir. KAYNAK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

21 Doğal Kaynaklar *** İllere Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı İşyeri ısı ve İstihdam İşyeri/Çalışan ısı KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % İşyeri ısı (Adet) Çalışanlar Ortalaması (Kişi) ,26 Devlet ,43 Özel , ,43 Devlet ,19 Özel ,12 KAYNAK: DİE, Enerji *** İllerin Abone ılarının (Adet) Sektörel Dağılımı SEKTÖRLER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Mesken ,39 Ticaret ,26 Resmi Daire ,80 Sanayi ,51 Tarımsal Sulama ,54 Aydınlatma (Ücretli) ,13 Aydınlatma (Ücretsiz) ,00 Diğer ,06 TOPLAM ,44 KAYNAK: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri, TEDAŞ,

22 *** İllerin Net Elektrik Tüketiminin Unipede Sınıflandırmasına Göre Gruplara Dağılımı (Mwh) Unipede Kodu KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 4 Gıda, Meşrubat, İçki ve Tütün Sanayii ,42 5 Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii ,16 6 Ağaç İşleri ve Kağıt Sanayii ,60 7 Kauçuk, Lastik ve Plastik Sanayii ,95 8 Kimya Sanayii ,23 9 Toprak ve Çimento Sanayii , Demir-Çelik Üretimi ve İşleme Sanayii Demir Dışı Metal Üretimi ve İşleme Sanayii Makine, Elektrikli Aletler ve Ulaşım Araçları Yapımı Organize ve Diğer Fabrikasyon Sanayii , , , ,56 14 İnşaat, Bayındırlık ,20 1-a Tarımsal Sulama ,32 1-b 2 3 Ormancılık, Avcılık, Balıkçılık, Hayvancılık ve Diğer Tarımsal Faaliyetler Maden Kömürü ve Linyit Üretim Tesisleri Maden Kömürü ve Linyit Dışı Üretim Tesisleri , , ,00 15-a Resmi Daire ,12 15-b Hastane, Banka, Vakıf, Okul, Kooperatif vb ,86 15-c Arıtma Tesisleri ,52 15-d Köy ve Diğer Halk Hizmetleri ,15 10

23 16-a 16-b Ticarethane, Yazıhane, Turizm, El Sanatları ve Diğer Hizmetler İbadethanelerin Aydınlatılması, Seslendirmesi (Ücretsiz) , ,49 17 Ulaşım, Haberleşme ,04 18-a Ücretli Aydınlatma ,48 18-b 19 Ücretsiz Aydınlatma (Cadde, Sokak vb. Aydınlatması) Mesken İçi Hizmetler , ,68 TOPLAM ,60 KAYNAK: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri, TEDAŞ,

24 Tarım Tablo: Seçilmiş Tarla Ürünlerinin Üretim Miktarı, 2003/Ton GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Buğday ,25 Arpa ,53 Mısır ,28 Pirinç ,02 Nohut ,14 Fasulye ,63 Yeşil Mercimek ,55 Kırmızı Mercimek Şeker Pancarı ,56 Tütün Kütlü Pamuk Saf Pamuk Ayçiçeği ,97 Çiğit Yer Fıstığı Kuru Soğan ,16 Kuru Sarımsak ,59 Patates ,50 KAYNAK: DİE 12

25 Tablo: Seçilmiş Tarla Ürünlerinin Ekilen Alan Miktarları, 2003/Ton GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Buğday ,16 Arpa ,48 Mısır ,29 Pirinç ,03 Nohut ,71 Fasulye ,17 Yeşil Mercimek ,52 Kırmızı Mercimek Şeker Pancarı ,99 Tütün Kütlü Pamuk Saf Pamuk Ayçiçeği ,06 Çiğit Yer Fıstığı Kuru Soğan ,07 Kuru Sarımsak ,90 Patates ,98 KAYNAK: DİE 13

26 Tablo: Seçilmiş Sebzelerin Üretim Miktarı, 2003/Ton GÖSTERGELER Yaprağı Yenen Sebzeler KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Baş Lahana ,28 Göbekli Marul ,67 Kıvırcık Marul ,37 Ispanak ,80 Pırasa ,48 Baklagil Sebzeler Fasulye ,79 Taze Bakla ,00 Barbunya Fasulye ,18 Taze Bezelye ,00 Meyvesi Yenen Sebzeler Hıyar ,63 Patlıcan ,06 Domates ,30 Dolmalık Biber ,33 Sivri Biber ,40 Kavun ,31 Karpuz ,28 Sakız Kabak ,36 Soğansı, Yumuşak ve Kök Sebzeler Taze Sarımsak ,34 Taze Soğan ,77 Havuç ,34 Bayır Turp ,91 Kırmızı Turp ,27 Şalgam Diğer Sebzeler Karnabahar KAYNAK: DİE 14

27 Tablo: Seçilmiş Canlı Hayvan ıları, 2003/Adet GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Koyun ,59 Kıl Keçisi ,03 Tiftik Keçisi ,87 Sığır ,41 Manda ,19 KAYNAK: DİE Tablo: Seçilmiş Hayvansal Ürünler, 2003/Ton GÖSTERGELER KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Kırmızı Et ,41 Süt ,21 Yapağı ,08 Kıl ,09 Tiftik ,20 Beyaz Et Bal ,33 Balmumu ,58 İpek Kozası KAYNAK: DİE 15

28 Tablo: Seçilmiş Meyvelerin Üretim Miktarı, 2003/Ton GÖSTERGELER Yumuşak Çekirdekliler KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Armut ,02 Elma ,43 Taş Çekirdekliler Erik ,56 Kayısı ,73 Kiraz ,73 Şeftali ,47 Vişne ,35 Zeytin Çay Turunçgiller Limon Portakal Mandalina Sert Kabuklular Antep Fıstığı Ceviz ,80 Fındık Üzümsü Meyveler Çilek ,17 İncir Üzüm ,43 KAYNAK: DİE 16

29 2. İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN MEVCUT DURUMU 2.1. FAALİYET KONUSU (NACE KODUNDA İŞ KOLU) KOSGEB Yararlanıcı Durum Tespit Formuna (YDTF) Göre İşletmelerin Dağılımı *** Sektörlere Göre İşletme ve İstihdam ıları FAALİYET KONUSU BİRİM 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE % İşlet.ısı ADET ,59 İstihdam KİŞİ ,68 2- Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşlet.ısı ADET ,41 İstihdam KİŞİ ,56 3- Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşlet. ısı ADET ,25 İstihdam KİŞİ ,38 4- Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşlet.ısı ADET ,26 İstihdam KİŞİ ,33 5- Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşlet.ısı ADET ,72 İstihdam KİŞİ ,54 6- Metal Dışı San. Ürünleri San. İşlet.ısı ADET ,41 İstihdam KİŞİ ,91 7- Metal Sanayi İşlet.ısı ADET ,75 İstihdam KİŞİ ,90 8- Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşlet.ısı ADET ,83 İstihdam KİŞİ ,48 9- Diğer İmalat Sanayi İşlet.ısı ADET ,85 İstihdam KİŞİ , İş Kolunu irtmeyen İşlet.ısı ADET ,03 İstihdam KİŞİ ,29 GENEL TOPLAM İşlet.ısı ADET ,08 İstihdam KİŞİ ,86 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri, KOSGEB 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi İtibariyle İşletmenin Taraması Yapılmıştır.) 17

30 *** İçin Ek Finans İhtiyacı Olan İşletmeler İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU YER BİR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % KSS İçinde Adet ,34 OSB İçinde Adet ,26 Serbest Bölgede Adet ,49 Teknoparkta Adet ,00 Diğer Yerlerde Adet ,69 irtmeyen Adet ,41 T O P L A M Adet ,38 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri, KOSGEB, 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi itibariyle işletmenin taraması yapılmıştır.) *** İçin Ek Finans İhtiyacı Olan İşletmelerin Oranı İLLERİ EK FİNANS İHTİYACI OLAN İŞLETME SAYISI TOPLAM İŞLETME SAYISI TOPLAMA GÖRE ORANI % KIRIKKALE ,54 AKSARAY ,71 NİĞDE ,65 NEVŞEHİR ,23 KIRŞEHİR , ,17 TÜRKİYE ,66 % 1,38 1,09 127,02 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri, KOSGEB, 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi itibariyle işletmenin taraması yapılmıştır.) 18

31 *** Yeni Yapmak İsteyen İşletmelerin Oranı İLLERİ YENİ YATIRIM YAPACAK İŞLETME SAYISI TOPLAM İŞLETME SAYISI TOPLAMA GÖRE ORANI % KIRIKKALE ,54 AKSARAY ,57 NİĞDE ,31 NEVŞEHİR ,80 KIRŞEHİR , ,26 TÜRKİYE ,24 % 1,15 1,09 105,72 KAYNAK: Yararlanıcı Durum Tespit Formu Verileri,KOSGEB, 2004 (02 Haziran 2005 Tarihi itibariyle işletmenin taraması yapılmıştır.) TOBB Sanayi Veri Tabanına Göre İşletmelerin Dağılımı *** İllere Göre İşletme ve İstihdam ıları BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % İşletme ısı ADET ,25 Yabancı Ser. İşletme ısı ADET ,93 İstihdam Kişi ,12 Personel/ İşletme Oranı A/işl ,30 KAYNAK: TOBB,

32 *** Sektörlere Göre İşletme ve İstihdam ıları (Aynı üretici birden fazla sektörde faaliyet gösterdiğinden buradaki toplam sayısı kayıtlı üretici sayısından farklı çıkmaktadır.) FAALİYET KONUSU BİR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET ,04 İstihdam KİŞİ ,73 2- Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET ,39 İstihdam KİŞİ ,50 3- Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET ,23 İstihdam KİŞİ ,65 4- Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET ,41 İstihdam KİŞİ ,15 5- Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET ,05 İstihdam KİŞİ ,35 6- Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET ,71 İstihdam KİŞİ ,92 7- Metal Sanayi İşletme ısı ADET ,51 İstihdam KİŞİ ,34 20

33 8- Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET ,01 İstihdam KİŞİ ,51 9- Diğer İmalat Sanayi İşletme ısı ADET ,26 İstihdam KİŞİ ,07 GENEL TOPLAM İşletme ısı ADET ,22 İstihdam KİŞİ ,12 KAYNAK: TOBB, 2004(www.tobb.org.tr) NOT: Veriler sürekli güncellenmektedir. 21

34 İşletme ısı ve İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı (2001) *** Sektörlere Göre İşletme ve İstihdam ıları (2001 Yılı Verileri Özel Sektör) FAALİYET KONUSU BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET ,80 Üye ısı KİŞİ ,40 2- Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET ,31 Üye ısı KİŞİ ,30 3- Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET ,15 Üye ısı KİŞİ ,00 4- Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET ,25 Üye ısı KİŞİ ,00 5- Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET ,65 Üye ısı KİŞİ ,16 6- Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET ,14 Üye ısı KİŞİ ,60 7- Metal Sanayi İşletme ısı ADET ,25 Üye ısı KİŞİ ,00 22

35 8- Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET ,38 Üye ısı KİŞİ ,09 TOPLAM İşletme ısı ADET ,69 Üye ısı KİŞİ ,50 KAYNAK: DİE, 2001 NOT : Verilen bilgiler özel sektörde 10 ve daha fazla kişi çalışan işyerlerine aittir. 23

36 2.2. İŞLETME YERİ ve SAYISI KSS *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Bulunan Küçük Sanayi Siteleri KSS nin BULUNDUĞU İL KSS ADI İŞYERİ SAYISI KSS DURUMU KIRIKKALE Merkez (Yeni) 376 Faaliyette Olan Keskin 100 İnşaatı Devam Merkez 255 Faaliyette Olan AKSARAY Merkez (Örnek) 301 Faaliyette Olan Ortaköy 250 Faaliyette Olan Bor 260 Faaliyette Olan NİĞDE Merkez 151 Faaliyette Olan Merkez (Ata) 340 Faaliyette Olan Avanos 73 Faaliyette Olan Gülşehir 100 Faaliyette Olan Hacıbektaş 62 Faaliyette Olan NEVŞEHİR Kozaklı (Aksan) 96 Faaliyette Olan Merkez 220 Faaliyette Olan Merkez (Lale) 400 Faaliyette Olan Ürgüp (Kapadokya) 100 İnşaatı Devam Boztepe 38 Faaliyette Olan Kaman 144 Faaliyette Olan KIRŞEHİR Kılıçözü 710 Faaliyette Olan Merkez 255 Faaliyette Olan Mucur 140 Faaliyette Olan Çiçekdağı 99 İnşaatı Devam KAYNAK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

37 *** İllere Göre KSS Bilgileri BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % KSS ısı Adet ,71 İnşaatı Devam Eden Adet ,05 İnşaatı Bitmiş Olan Adet ,84 İşyeri ısı Mevcut İstihdam ısı Adet ,13 Kişi ,59 KAYNAK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, OSB *** Kırıkkale Alt Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri OSB nin BULUNDUĞU İL KIRIKKALE OSB ADI PARSEL SAYISI OSB DURUMU Kırıkkale OSB 150 Faal Keskin OSB 400 İnşaatı Devam Aksaray Tarımsal OSB - İnşaatı Devam AKSARAY Merkez I OSB 286 İnşaatı Devam Merkez II OSB - İnşaatı Devam Niğde OSB 261 Faal NİĞDE Bor OSB 292 İnşaatı Devam Merkez (Tevsii) OSB - İnşaatı Devam Ticaret ve Sanayi Odası Özel OSB - İnşaatı Devam NEVŞEHİR Acıgöl OSB 160 İnşaatı Devam Avanos OSB - İnşaatı Devam Kırşehir OSB 200 Faal KIRŞEHİR Kaman OSB 320 İnşaatı Devam Merkez (Tevsii) OSB - İnşaatı Devam Mucur OSB - İnşaatı Devam KAYNAK: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

38 *** OSB lerde Tesis ve İstihdam Durumu BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ KIRIKKALE AKSARAY NİGDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE % Üretime Geçmiş Tesisler İnşaat Safhasındaki Tesisler Proje Safhasında Olanlar Ad ,39 Ad ,95 Ad ,13 Projesi Olmayanlar Ad ,41 Tesis ısı Ad ,67 Mevcut İstihdam Kişi ,72 Planlanan İstihdam Kişi ,74 KAYNAK: *** İllere Göre OSB Bilgileri BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Yapımı Biten OSB ısı İnşaatı Devam Eden OSB ısı Ad ,90 Ad ,41 TAMAMLANAN OSB ler Biten OSB nin Alanı Biten OSB nin Parsel ısı Yapılmış Parsel ısı Ha ,33 Ad ,88 Ad ,88 Boş Parsel ısı Ad ,41 YAPIMI DEVAM EDEN OSB ler Yapımı Devam Eden OSB lerin alanı Y. D. Eden OSB lerin Parsel ısı Y.D.E. OSB de Tahsisli Parsel ısı Y.D.E. OSB de Boş Parsel ısı Ha ,28 Ad ,28 Ad ,24 Ad ,42 26

39 İŞ KOLLARINA GÖRE FAALİYETTE OLAN İŞLETMELER CAM Ad ,41 DEMİR - ÇELİK Ad ,85 DERİ Ad ,23 DOKUMA Ad ,18 ELK. MAKİNA Ad ,15 GIDA Ad ,03 KAĞIT Ad ,00 KARAYOLU Ad ,67 KİMYA Ad ,40 MADENİ EŞYA Ad ,22 ORMAN Ad ,80 PETROL Ad ,14 PİŞMİŞ KİL Ad ,84 PLASTİK Ad ,67 TARIM ALETLERİ Ad ,25 DİĞER Ad ,22 T O P L A M Ad ,89 KAYNAK: (NOT: Eskiden devam eden OSB ler de dahil edilmiştir) 27

40 Serbest Bölge Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde Serbest Bölge bulunmamaktadır. BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % Faaliyette Olan Serbest Bölge Adet Alanı m Doluluk Oranı % ,81 - Kullanıcı Firma ısı Adet Ticaret Hacmi $ İstihdam Kişi TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI TARIM $ MADENCİLİK $ SANAYİ $ KAYNAK: DTM-MAYIS Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmamaktadır. 28

41 2.3. NİN İTHALAT/İHRACATI Bölgenin İllere Göre İhracatı-İthalatı *** Bölgenin İllere Göre İhracatı İHRACATÇI FİRMA SAYISI VE İHRACAT DEĞERİ Yıl KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,37 İHRACATÇI FİRMA SAYISI (ADET) , , , ,16 İHRACAT DEĞERİ (1.000 $) , , ,12 KAYNAK: DİE, 2004 *** Bölgenin İllere Göre İthalatı İTHALATÇI FİRMA SAYISI VE İTHALAT DEĞERİ Yıl KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,29 İTHALATÇI FİRMA SAYISI (ADET) , , , ,21 İTHALAT DEĞERİ (1.000 $) , , ,07 KAYNAK: DİE,

42 Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İhracat-İthalatı *** Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İhracatı İHRACAT (ABD DOLARI) Tarım ve Ormancılık KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,03 Balıkçılık ,00 Madencilik ve Taş Ocakçılığı ,00 İmalat ,10 Diğer ,01 TOPLAM ,09 KAYNAK: DİE, 2004 *** Bölgenin İllere ve Sektörlere Göre İthalatı İTHALAT (ABD DOLARI) Tarım ve Ormancılık KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % ,00 Balıkçılık ,00 Madencilik ve Taş Ocakçılığı ,85 İmalat ,43 Diğer ,00 TOPLAM ,01 KAYNAK: DİE,

43 2.4. KAMU LABORATUVARLARI /ORTKA /ORTLAB / İŞGEM / TEKMER *** Kamu Laboratuarları LABORATUVAR KAMU LAB. HİZMET VERDİĞİ SEKTÖR BİRİM KIRIKKALE ALT Sİ KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TÜRKİYE Mekanik Adet ,38 Sağlık Adet ,30 Kimya Adet ,90 Gıda Adet ,98 Yapı Malz. Adet ,79 Elektrik Adet ,00 Elektronik Adet ,00 Tekstil Adet ,00 Ambalaj Adet ,00 Petro-Kimya Adet ,00 Fizik Adet ,00 Diğer Adet ,13 KAMU LAB. TOPLAM Adet ,79 ÜNİVERSİTE LAB. Mekanik Adet ,00 Sağlık Adet ,00 Kimya Adet ,64 Gıda Adet ,00 Yapı Malz. Adet ,00 Elektrik Adet ,00 Elektronik Adet ,00 Tekstil Adet ,00 Ambalaj Adet ,00 Petro-Kimya Adet ,00 Fizik Adet ,00 Diğer Adet ,33 ÜNİVERSİTE LAB. TOPLAM Adet ,03 GENEL TOPLAM Adet ,61 % NOT: Kamu ve Üniversite laboratuarları, Akredite olmuş ve olmamış laboratuarları kapsamaktadır. KAYNAK:TÜRKAK 31

44 *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan ORTKA lar FAALİYET KONUSU BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Diğer İmalat Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ TOPLAM İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ

45 AKSARAY Sanayi Geliştirme Metal İşleme ORTKA AKSARAY Teknoloji Geliştirme Metal İşleme ORTKA AKSARAY OMTEK Ltd. Şti. ORTKA NİĞDE Niğde Bor Dericilik ORTKA NİĞDE Niğde Bor Doğramacılık ORTKA NEVŞEHİR Kuğu Mobilya İml. San. Ltd. Şti.ORTKA NEVŞEHİR Emrar Altın San. Tic. Ltd. Şti. ORTKA NEVŞEHİR Nevmak Mak. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. ORTKA NEVŞEHİR Kempak Kapadokya End. Mak. ORTKA NEVŞEHİR O.M.S. Mak. İml. San. Tic. Ltd. Şti.. ORTKA NEVŞEHİR Nispar Yedek Parça Ltd. Şti. ORTKA 33

46 *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan ORTLAB lar FAALİYET KONUSU BR. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % 1- Gıda, İçki, İçecek, Tütün Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Tekstil, Örme, Konf. Deri Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Ahşap İşleme, Mobilya Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kağıt, K. Ürünleri, Basım İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Kimya, Petrol, Lastik, Plastik San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Dışı San. Ürünleri San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ Metal Eşya, Ölçme, Makine San. İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ

47 9- Diğer İmalat Sanayi İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ TOPLAM İşletme ısı ADET Üye ısı KİŞİ KIRIKKALE Kırıkkale Ticaret Borsası ORTLAB NEVŞEHİR Nevşehir Ticaret Borsası ORTLAB NEVŞEHİR Nevşehir Ticaret Borsası ORTLAB *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan İŞGEM ler Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde İş Geliştirme Merkezi bulunmamaktadır. *** Kırıkkale Alt Bölgesinde Kurulan TEKMER ler Kırıkkale Alt Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunmamaktadır. 35

48 3. YATIRIMLAR, TEŞVİKLER ve KOSGEB DESTEKLERİ 3.1. YATIRIMLAR Kamu ları *** Bölge illeri Kamu ları 2004 SEKTÖRLER KAYNAK: DPT KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % TARIM ,77 MADENCİLİK ,00 İMALAT ,92 ENERJİ ,00 ULAŞTIRMA- HABERLEŞME ,27 TURİZM ,00 KONUT ,32 EĞİTİM ,28 SAĞLIK ,31 DİĞER HİZMETLER ,32 TOPLAM ,64 *** Bölge illeri Kamu ları 2003 SEKTÖRLER KAYNAK: DPT KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % TARIM ,92 MADENCİLİK ,00 İMALAT ,58 ENERJİ ,00 ULAŞTIRMA- HABERLEŞME ,09 TURİZM ,00 KONUT ,09 EĞİTİM ,11 SAĞLIK ,51 DİĞER HİZMETLER ,18 TOPLAM ,53 36

49 *** Bölge illeri Kamu ları 2002 SEKTÖRLER KAYNAK: DPT KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ TÜRKİYE % TARIM ,54 MADENCİLİK ,00 İMALAT ,54 ENERJİ ,00 ULAŞTIRMA- HABERLEŞME ,03 TURİZM ,00 KONUT ,06 EĞİTİM ,24 SAĞLIK ,50 DİĞER HİZMETLER ,33 TOPLAM ,68 KAYNAK: DPT 37

50 3.2. TEŞVİKLER Teşvik gelerinin Sektörel Dağılımı *** 2002 Yılı Teşvik gelerinin Sektörel Dağılımı SEKTÖRLER 2002 Yılı ge ısı=adet =Milyon TL.. KIRIKKALE ALT Sİ İLLERİ Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım TÜRKİYE %.. Yat.ırım.. Yat.ırım.. Yat.ırım 01 TARIM 02 MADENCİLİK 03 İMALAT 01 - Bitkisel Üretim ,00 0, Hayvancılık ,26 0, Su Ürünleri ,00 0, İstihraç ,94 0, İşleme ,00 0, İstihraç ve İşleme ,13 0, Zenginleştirme ,00 0, Zenginleştirme ve İşleme ,00 0, Gıda ve İçki ,90 0, Dokuma ve Giyim ,43 1, Orman Ürünleri ,00 0, Kağıt ,14 7, Deri ve Kösele ,00 0, Lastik-Plastik ,22 1, Kimya ,85 0, Cam ,00 0, Demir Çelik ,35 3, Demir Dışı Metaller ,00 0, Taşıt Araçları ,63 0, Madeni Eşya ,55 3, Mesl.Bil.Ölç.Opt.Do ,00 0, Makina İmalat ,08 0, Elektrikli Makinalar ,00 0, Elektronik ,00 0, Çimento ,26 3, Pişmiş Kil ve Çim ,00 8,82 Ger. 38

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ

TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI K O S G E B Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı SEL KALKINMA ARAġTIRMA RAPORU TRB1 MALATYA ALT Sİ (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi TR81/13/DFD/006 Bu Fizibilite Raporu

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

ORTA KARADENİZ (AMASYA-ÇORUM-SAMSUN-TOKAT) BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİ (2013-2023)

ORTA KARADENİZ (AMASYA-ÇORUM-SAMSUN-TOKAT) BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİ (2013-2023) ORTA KARADENİZ (AMASYA-ÇORUM-SAMSUN-TOKAT) BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİ (2013-2023) Bu strateji ve eylem planı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Technopolis Group un danışmanlığında yürütülen

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

ÇANKIRI MERKEZ İLÇE ANALİZİ

ÇANKIRI MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ÇANKIRI MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN EMİNE MERVE KESER Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

BOYABAT İLÇE ANALİZİ

BOYABAT İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI BOYABAT İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN AHMET GAZİ ZEYREK Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge Planına

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ 1 İÇİNDEKİLER 1.SAKARYA (GENEL BİLGİLER)... 4 2.SAKARYA İLİ NİN GENEL ANLATIMI... 5 2.1.Coğrafi Konum, Doğal ve

Detaylı

1. SANAYİ YAPISI MEVCUT DURUM

1. SANAYİ YAPISI MEVCUT DURUM KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ Nisan 2014 İÇİNDEKİLER 1. SANAYİ YAPISI MEVCUT DURUM... 3 2. TİCARET YAPISI MEVCUT DURUM... 6 3. İLDE ÖNE ÇIKAN YATIRIM ALANLARI... 8 3.1 Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar...

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

BİR İŞ FİKRİ BULMAK VE TEST ETMEK

BİR İŞ FİKRİ BULMAK VE TEST ETMEK BİR İŞ FİKRİ BULMAK VE TEST ETMEK ANKARA-2005 Bu yayın Avrupa Birliği desteğiyle oluşturulmuştur. Bu yayının içeriklerinin sorumluluğu yalnızca KTSO na aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018)

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 2002 yılından bu yana ülkemizin hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ve büyümenin nimetlerinin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılması

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1.1. DÜNYADA SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİMİ SÜRECİ... 7 1.2. TÜRKİYE DE ÖZELLİKLİ YATIRIM BÖLGELERİ... 8 1.2.1. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ... 8 1.2.2. ORGANİZE

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı