04 Mayıs 2012 Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma : Sürdürülebilir Şehirler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "04 Mayıs 2012 Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma : Sürdürülebilir Şehirler"

Transkript

1 04 Mayıs 2012 Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma : Sürdürülebilir Şehirler

2 Program 1. AFD grubunun sürdürülebilir kalkınma stratejisi 2. Türkiye de sürdürülebilir kentsel kalkınmasının desteği 3. Desteklediğimiz Belediyeler 4. Soru-cevap AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 2

3 1. AFD grubunun sürdürülebilir kalkınma stratejisi

4 1.1 AFD: Fransız mali kamu kurumu 1941 yıllında kurulmuş olan Fransız kamu kurumu Yaklaşık 60 ülkede ekonomik, sosyal ve çevre projelerine finansman sağlayan ve kalkınma alanında faaliyet gösteren mali kamu kuruluşu AFD bir ticari banka değildir, amacı Fransa ile diğer ülkeler arasındaki ilişkileri desteklemekir AFD, yabancı ülkelerde sosyal ve ekonomik kalkınma projelerine finansman sağlar ve finansmanları bağı ğımsızdır (untied aid, OECD) Kredi alan kuruluşlar: devletler, kamu şirketleri, yerel yönetimler, özel sektör, toplum sivil örgütleri. AFD diğer uluslararası mali kurumlarla birlikte çalışmaktadır: Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, KfW, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı... AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 4

5 1.2 Dünyadaki ofislerimiz Bağdat 2010 Meksika 2009 Bogota 2009 AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 5

6 yılı finansmanların sektörel dağı ğılımı Taahhütlerin toplamı : 6.8 milyar 7% 12% 35% Altyapı ve kentsel kalkınma Üretim sektörü, tarım ve gıda 18% Çevre ve doğal kaynaklar Temel servisler Başka 28% Kaynak : AFD 2010 faaliyet raporu AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 6

7 1.4 İklim değişikliği ne anlama geliyor? Şimdiden 1 den 5 dereceye çıkması öngörülen hava sıcaklığı ığı bazı yerlerde ciddi sonuçlar ortaya çıkartacak Su : Varolan su kaynaklarının azalması ve kuraklığın orta yükseklikteki rakımlarda ve yarı kurak rakımlarda çoğalması; yüzlerce insan su sıkıntısı çekecek ( water stress ) Ekosistemler : Canlıların %30 unun yok olma tehditi. Canlıların saysının ciddi bir boyutta etkilenmesi. Kıyılar : + 3 C de kullanılabilir kıyıların %30 u su altında kalma tehlikesinde Gıda üretimi: Küçük çaptaki gıdacılara kötü etkisi (hayatta kalmak için balıkçılık ve gıda üreten tarımcılar) Sağlık: Kötü beslenme ve diyare hastalıkların, kalp ve akçiğer hastalıkların çoğalması (+1 C den itibaren) ölüm oranının sıcak dalgalardan, selden ve kuraklıktan dolayı yükselmesi (IPCC) Ekonomi: Nicolas Stern in Kasım 2006 daki raporuna göre hiçbir şey yapılmazsa iklim değişikliğin getirdiği zararlar için GSYH den her yıl %5-%20 kesilmesi gerekeceği tahmin ediliyor (Örneğin 2003 yılında Fransa da sıcak dalgası 10 milyar avro yu aştı), oysa emisyonların 500 veya 550 ppm kontrol altında tutulursa yılda GSYH den sadece %1 kesilecek AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 7

8 1.5 İklim değişikliği finansmanlarının yükselişi Çevre ve iklim değişikliği konularının AFD nin stratejisine artan öneminden dolayı eklendi ve yatırımlar artık düşük karbon emisyonunu desteklemek zorundalar Temel sektörler : yenilenebilir enerji ve enerji verimliği; düşük karbon emisyonlu taşımacılık, sürdürebilir ormancılık; binalarda enerji verimliliği Sonuç : projeler 2009 yılında 20 milyon ton CO2 salınımı önledi Milyon million Mitigation Hafifletme commitments (mitigation) Adaptation Uyum (adaptation) commitments Number Proje sayısı of projects ve 2010 yılları arasında AFD grubunun iklim konusuna yaptığı yatırımlar AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 8

9 1.6 Şehirler : İklim değişikliğinin Kurbanları Hızlanmış ış kentsel büyüme Yılda %5-%7 büyüme, 2020 de 4,5 Milyar insan, kentsel nüfus x2 Şehirler büyümeye maruz ve seyirci kalıyor (dışında gelişiyor) Planlama eksikliğinde yöneticiler yetiştirme zihniyetindeler İklim değişikliğin şehirler üzerindeki doğrudan etkileri Kentsel sıcak dalga Sel Deniz seviyesinin yükselmesi Rise of the sea level Ekonomik çalkantılar Kentsel biçimin değişimi Kentler savunmasız/zayıf (vulnerable) AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 9

10 1.7 ve başrol oyuncuları 2008 de kentsel alanlarda yaşayan kesimler kırsal alanda yaşayan nüfusu geçti. Bugün karbon gazı salınımın %70 i kentlerden kaynaklanıyor Dünya nüfusunun %50 den fazlası şehirde : Şehir bir problem, şehir aynı zamanda çözüm Küresel bir sorunun başında her bir şehirin aldığı kararlar büyük önem taşıyor : iklim değişikliği yerel yönetimlerin aldığı kararlara bağlı Yerel yönetimin yetkileri iklim değişikliği gerçeğine uygun olması şart Mali kapasite? Uzun vadeli tahahüt? AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 10

11 1.8 AFD gibi bir kurumun farklı sektörlere nasıl faydası olabilir? Hedef olarak farklı sektörlerin finanse edilmesi (iskan, enerji, ulaştırma, katı atık, planlama) ama aynı zamanda iklim değişiklik vizyonunun kent planlamasının çerçevesinde proje sürecinin baştan sona entgre olması kontrol edilir Planlama : yerel yönetimlerin su-, katı atık yönetimini, ulaştırmayı ve çevresel sorunları entegre eden sürdürülebilir kent projelerini tasarlamarında destek olmak. Ulaştırma yatırımı: Bir ulaşım masterplanın ve/veya kent planının içerdiğinden emin olmak Katı atık yönetimi : katı atık sürecinin her aşamasını kapsaması Sonuçlar (impacts) AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 11

12 1.9 Sürdürülebilir Şehirler vizyonu : Bütüncül şehircilik Sürdülüebilir Çevre Toplumsal bütünlük - Kentin şekli - Ulaşı şım Altyapısı - Katı Atık Yönetimi - İskan - Biyolojik çeşitlilik Ekonomik ve Finansal Sürdürülebilirlik -Sosyal ve ekonomik anlamda yoksun kalmış nüfusun entegrasyonu -Temel ihtiyaçlara ve hizmetlerde nüfusun her kesiminin ulaşı şımı -İstihdam - Ekonomik faaliyetlerin ikametgahların çevresine entegrasyonu - Kentin ekonomik çekiliciğini destekleyen politikalar - Kentin kalkınmasını sağlayacak finansal sürdürülebilirlik AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 12

13 2. Türkiye de sürdürülebilir kentsel kalkınmanın desteği

14 2.1 Kısaca AFD nin Türkiye deki faaliyetleri 2005 den bu yana İstanbul'da bir irtibat bürosu 1 milyara yakın miktarda kredi Türk belediyelere 290 milyon kredi desteği verilmiştir ten itibaren Türkiye de sunulmuş olan kredi miktarı 30% dönemi için ortalama senelik 200 milyon finansman hedefi. 70% Özel ve bankalar sektörü Belediye sektörü AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 14

15 2.2 Stratejik hedeflerimiz 1. Çevre koruması ile ilgili Türk- Fransız işbirliğini desteklemek 2. Türkiye nin Avrupa ve Akdeniz bölgelerdeki entegrasyonunu güçlendirmek a. Sera gazıların emisyonları azaltmak b. Türkiye nin kaynaklarını korumak (su, orman, enerji) c. Dengeli bir bölgesel kalkınma desteklemek d. Türk ile Franız kuruluşlar arasında işbirliği teşvik etmek i. KOBİ lerin Enerji verimliliği ii. Yenilebilir enerji iii. Kentsel gelişme ve sürdürülebilir kalkınma iv. Ulusal enerji ve iklim planı AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 15

16 2.3 Türkiye nin şehirleşme gerçeği Şehirleşme oranı %75 Nüfusun %50 den fazlası Türkiye nin 7 büyük kentlerinde yaşıyor İş imkanları ve olumsuz dışsallıklar ( externalities ) Yatırım ve kamu hizmetleri ihtiyacı Kamu kuruluşları için ciddi ve zor bir konu : düzenlemek, paylaşmak ve korumak AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 16

17 2.4 Türkiye nin yatırım ihtiyacı, Türkiye nin Büyükşehir Belediyelerin ihtiyacı 2023 e kadar Avrupa Birliği standardlarını yakalamak için altyapı yatırım ihtiyacı : 70 milyar avro Yatırımların ¾ Belediyelerin yetki alanlarına giriyor Su ve su artıma tesisleri Şehiriçi ulaşım Katı atık ve çevre Okul, gençlik ve spor tesisleri Kültür, turizim, polis ve güvenlik Planlama ve kentsel bilgi sistemleri AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 17

18 2.5 AFD nin belediyelerle çalış ışma şekli Belediyelerin yatırım programlarına destek olmak Proje hazırlanışı ışı sürecinde destek sağlamak (fizibilite çalışmalarına.) Belediyeler proje sahibi Dış kredi yatırım projeleri için Hazine ve DPT onayı gerekmektedir. Türk ve Fransız belediyeler arasında uzun vadeli işbirliği olanakları sağlamak Fransız şirketleriyle çalışma mecburiyeti içermiyor (untied aid) AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 18

19 2.6 Finansman koşulları : genel prensipler AFD nin finansman sistemi Kredi Banka (banking intermediation) Hibe Hazine garanitili H. garanitisiz Büyük belediyelere Hazine garantisi istemeksizin doğrudan finansman Uzun vadeler : 15 yıla kadar, geri ödemesiz dönemler içermektedir (5-6 yıl) Proje başına taban miktar 10 milyon Diğer kamu ve özel mali kuruluşlarla birlikte çalışmak mümkündür. Büyükşehir statüsünde olmayan belediyerler ortağımız DenizBank tan kredi alabiliyor Seçilebilir belediyeler aşağıdaki belirtilen sektörlerle ilgili projeler için DenizBank tan 5 milyon a kadar varan krediden faydalanabilmektedir: İçme suyu, Atık su, Katı atık ve şehiriçi ulaştırma AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 19

20 2.7 AFD nin finansman cinslerine göre kamu sektöründe sıralanmış ış projeler Büyükşehir Belediyelerine (BB) Hazine garantisiz kredi İstanbul BB : Taksim-Levent metro hattı (Avrupa Yatırım Bankası ile eşfinansman 120 milyon avro vade 15 yıl) Kayseri BB : Tramvay hattı, tarihi kent altyapınnın rehabilitasyonu ve mekansal düzenlemeler (22 milyon avro vade 15 yıl) Hazine garantili kredi Orman Bakanlığı : Ormanların yönetimi, ağaçlandırma ve erozyona karşı eylem konularında mali destek (150 milyon avro) Bankalarla İşbirliği (Banking intermediation) DenizBank : Büyükşehir olmayan belediyelere 80 milyon avro primli (bonified) kredinin 12 yıl vadeye varan kredilerle finanse edilmesi (su ve atık su, katı atık ve ulaşım projeleri) Hibe Gaziantep BB : Bir belediyeyi iklim eylem planlama konusundaki girişimini desteklemek ( avro eşfinansman) Diyarbakır BB : Alternatif kentsel dönüşüm konusunu teşvik etmek ( avro eşfinansman) AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 20

21 3. Desteklediğimiz Belediyeler

22 3.1 Desteklediğimiz belediyeler Doğrudan müdahale DenizBank aracıyla müdahale AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 22

23 3.2 Proje adı : Gaziantep Yerel İklim Eylem Planı Proje sahibi : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başlangıç tarihi : 2010 Bitiş tarihi : 2011 Proje tutarı : yaklaşık avro Finansman cinsi : Hibe AFD Stratejileri : -Kamu idare reformuna destek ve AB ye uyum sürecinde yerinde yönetim sürecine destek -Belediye nin ilerki yatırımlarının temellerini oluşturmak -Yerel ölçekte kent planlamasının iklim değişikliğine göre tasarlanması Hedefler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ni yenilikçi bir girişimde desteklemek Türk Fransız Danışmanların birlikte Karbon Bilançosu ölçüm yönteminin kullanılması 15 Kasım 2011 de «Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbon Salınım Kent Yönetimine Nasıl Geçilir?» adlı konferansta Türkiye de ilk örnek olarak tanıtılması AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 23

24 3.3 Proje adı : Sürdürülebilir şehircilik Proje sahibi : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başlangıç tarihi : 2009 Bitiş tarihi : 2011 Proje tutarı : yaklaşık avro Finansman cinsi : Hibe AFD Stratejileri : -Kamu idare reformuna destek ve AB ye uyum sürecinde yerinde yönetim sürecine destek -Belediye nin ilerki yatırımlarının temellerini oluşturmak -Bölgesel eşitsizliği dengelemek -Alternatif kentsel dönüşüm stratejilerini desteklemek Hedefler : Diyarbakır ve Rennes Belediyelerinin ortak çalış ışma alanlarından birisi kentsel dönüşüm Uluslararası Kent Planlama Derneği Cergy Atölyesi nin Diyarbakır kentinin en eski gecekondu semtinin yerinde dönüşüm sağlanmasını sağlamak Ekim günleri arasında çalışmış 3 uluslararası takımın sonuçları jüri tarafından değerlendirildi AFD Yerel Yönetimler ve Kentsel Kalkınma 24

25 İlginiz için teşekkür ederiz 4. Soru-cevap Murat ÜLKER Proje Sorumlusu

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği AFD VE TÜRKİYE İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olan Türkiye, önemli bir ekonomik ve sosyal gelişme yaşamaktadır.

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi 5 Aralık 2007 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı, uluslararası finans kuruluşları ile

Detaylı

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye Iklım Değişikliği ve Türkiye Her hakkı saklıdır. Kaynak belirtilmesi kaydıyla alıntılara izin verilir. Kaynakça Bilgisi: İklim Değişikliği ve Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 Ankara Önsöz

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İçindekiler Tabloların Listesi 4 Şekillerin Listesi 4 Kısaltmalar 5 Önsöz 1. Giriş 11 a. Küresel Bakış 11 b. Türkiye ve İklim Değişikliği 14

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Hibe Başvuru Kılavuzu

Hibe Başvuru Kılavuzu B İ N Y I L K A L K I N M A H E D E F L E R İ N E U L A Ş M A F O N U MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI İklim Değişikliğine

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

TÜRKİYE Ulusal Havza Yönetim Stratejisi. Politika Seçenekleri. Taslak

TÜRKİYE Ulusal Havza Yönetim Stratejisi. Politika Seçenekleri. Taslak TÜRKİYE Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Politika Seçenekleri Taslak 20 Haziran 2011 İçindekiler Kısaltmalar Önsöz 1. Giriş 2. Amaçlar ve Yaklaşım 3. Havza Islahı ve Yönetimi 3.1 Havza Yönetimi için Doğal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 2 0 1 1 2 0 2 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 Ankara, 2012 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 KOORDİNATÖR

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd. 1 Mart Haber Bülteni ne Başlarken olarak sizlere Haber Bültenimiz in Mart sayısını sunuyoruz. Bültenimizde yer alan haberlerimizi eşzamanlı olarak yenilenen web sayfamızda da bulabilirsiniz: www.kssd.org

Detaylı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı Sayı: 26 Şubat 2008 Bulgar gençlerin görüşleri AB'den sonra değişti Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da

Detaylı