Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr"

Transkript

1

2 Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi No: , Kozlu / ZONGULDAK - TÜRKİYE Tel : (372) Fax : (372) Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir.

3 Bu rapor Zonguldak Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Çalıması kapsamında TEPAV tarafından hazırlanmıtır.

4 İÇİNDEKİLER

5 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Yönetici Özeti Giri Bölüm 1. Zonguldak a Genel Bakı Zonguldak ın göreceli konumu İlin Ekonomik Performansı ve Rekabet Gücü Unsurları Zonguldak İlinin Üretim Yapısı Analizi Bölüm 2. Zonguldak Yatırım Ortamı Anketi Deerlendirmesi Firmalara İlikin Genel Bilgiler Firmaya Yönelik Yatırım Ortamı Kısıtlamaları Satılar ve Tedarikçiler Kümelenme Yenilik ve Örenme Altyapı ve Hizmetler Finansmana Eriim Kamu ile İlikiler Suç ve Güvenlik İgücü ve Beceriler Gelecee Yönelik İhtiyaçlar, Beklentiler ve Hedefler Filyos Projesi Bölüm 3: Tespitlerden Önerilere EK: Üretim Yapısı Analizi Metodolojisi Kaynakça

6 ŞEKİL LİSTESİ

7 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Şekil 1: Türkiye nin bölgelerinde arasında İstanbul un kii baı gayrisafi katma deerine (GSKD) yakınsama eilimi (%) ve 2011 yılında kii baı GSKD (bin TL) Şekil 2: Türkiye de 1965 ten bu yana her kiiden kaçı TR-81 Bölgesi ve Zonguldak ta yaıyor? Şekil 3: Zonguldak ilinden net göçün eitim seviyelerine daılımı ve göç edilen iller ( ) Şekil 4: TR-81 Bölgesinde sektörlerin gayrisafi katma deer içindeki payları (%), Şekil 5: Türkiye de sektörlerin gayrisafi katma deer içindeki payları (%), Şekil 6: TR-81 Bölgesinde sektörlerin büyümeye katkısı (%), Şekil 7: Türkiye de sektörlerin büyümeye katkısı (%), Şekil 8: Zonguldak ili 2013 yılı iç pazar ticareti, mal-hizmet alımı (Milyon TL) Şekil 9: Zonguldak ili 2013 yılı iç pazar ticareti, mal-hizmet satıı (Milyon TL) Şekil 10: Zonguldak ve dier seçili illerin 100, 200 ve 300 km yarıçaplı eriim alanlarındaki ekonomik büyüklük (milyar TL) Şekil 11: 81 ilin üretiminin ortalama sıradanlıı ve çeitlilii, Şekil 12: 81 ilin üretiminin ortalama sıradanlıı ve sıçrama kabiliyeti, Şekil 13: Firmaların konumu Şekil 14: Firmaların sektörel daılımları, NACE Rev.2 (%) Şekil 15: Firmaların ciro büyüklükleri (%) Şekil 16: GAP İdaresi bölgesindeki firmaların ciro büyüklükleri (%) Şekil 17: Firmaların kapasite kullanım oranları (%) Şekil 18: Firmaların önümüzdeki 2 yıla ilikin kapasite / yatırım hedefleri (%) Şekil 19: 2013 yılında firmaların kapasite artırma davranıı (%) Şekil 20: Firmaların kapasitelerini artırmama nedenleri (%) Şekil 21: Firmaların maliyet kalemlerinin daılımı Şekil 22: Firmaların büyümesinin önündeki engeller (%) Şekil 23: GAP İdaresi bölgesi firmalarının büyümesinin önündeki engeller (%) Şekil 24: Bir engel olarak igücünün eitim durumu (%) Şekil 25: Bir engel olarak igücünün eitim durumunun illere göre kıyaslanması (%)... 43

8 Şekil 26: Bir engel olarak vergi sistemi (%) Şekil 27: Bir engel olarak igücü piyasası düzenlemeleri (%) Şekil 28: Satıların daılımı (%) Şekil 29: Firmaların ihracat yapamama nedenleri (%) Şekil 30: Dı ticaret pazarlarına ilikin bilgi edinme kanalları (%) Şekil 31: Firmaların iç pazara yaptıkları satıların daılımı (%) Şekil 32: Makine ve ekipman tedariki (%) Şekil 33: Yedek parça tedariki (%) Şekil 34: Bakım hizmeti tedariki (%) Şekil 35: Hammadde/yarı mamul tedariki (%) Şekil 36: Müterilerin yeri (%) Şekil 37: Firmaların ürün sattıı/hizmet verdii müteriler (%) Şekil 38: Rakiplerin yeri (%) Şekil 39: Kayıt dıı ile rekabet eden firmalar (%) Şekil 40: Kayıt dıı ile rekabet - İl karılatırması (%) Şekil 41: Yenilik faaliyetleri (%) Şekil 42: Yenilik faaliyetlerinin GAP İdaresi bölgesi illeri ile karılatırması (%) Şekil 43: Yenilik faaliyetlerinin kaynaı ve finansmanı (%) Şekil 44: Yenilik faaliyetlerinin etkisi (%) Şekil 45: Yenilikçilik açısından firmaların sahip olduu özellikler (%) Şekil 46: Firmaların faaliyet alanlarının dıında baka bir yere geçememe nedenleri (%) Şekil 47: Firmaların KSS, OSB, TGB veya STB de bulunmama sebepleri (%) Şekil 48: Elektrik akımında dalgalanma yaanma oranı Şekil 49: Hizmet kesintisinden kaynaklanan kayıplar (satıın yüzdesi, %) Şekil 50: Firmaların nakliye türü ve lojistik kanalları (%) Şekil 51: Nakliye türünü seçi nedenleri (%) Şekil 52: Müteri/tedarikçilerle ilikiler (%) Şekil 53: En son kredisi için maddi tazminat istenen firmaların ülkelere göre oranı (%) Şekil 54: Firmaların kredi kullanım oranı (%) Şekil 55: Finansmana eriimi büyümenin önündeki bir engel olarak algılayan firmaların oranı (%) Şekil 56: Finansmanın maliyetini büyümenin önündeki engel olarak algılayan firmaların oranı (%) Şekil 57: Firmaların yararlanmı oldukları tevikler (%) Şekil 58: Kamu ya da özel sektöre yapılan satıların geri ödenme biçimi (%)... 66

9 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Şekil 59: Çalıanların eitim durumuna göre daılımı (%) Şekil 60: Çalıanlarına düzenli eitim salayan firmaların oranı (%) Şekil 61: İmalat sanayi firmalarında çalıanların okul türlerine göre ie hazırlılık durumları (%) Şekil 62: Hizmetler sektöründe çalıanların okul türlerine göre ie hazırlılık durumları (%) Şekil 63: İmalat sanayi çalıanlarının mezun oldukları eitim kurumlarına göre aldıkları balangıç ücretleri (%) Şekil 64: Hizmetler sektörü çalıanlarının mezun oldukları eitim kurumlarına göre aldıkları balangıç ücretleri (%) Şekil 65: Çalıanların mezun oldukları eitim kurumlarına göre beceri uyumsuzluu yaama oranları (%) Şekil 66: Rekabet düzeyine katkı salayabilecek unsurlar (imalat sanayi, %) Şekil 67: Rekabet gücüne katkı salayabilecek unsurlar (hizmetler sektörü, %) Şekil 68: Rekabet gücüne katkı salayabilecek unsurlar (İzmir, %) Şekil 69: Firmaların imkanları olsa bulundukları bölgede yapmak istedikleri deiiklikler (%) Şekil 70: Firmaları Filyos a yatırım yapmaya tevik eden unsurlar (%) Şekil 71: Firmaların Filyos ta yatırım yapmayı düünmeme nedenleri (%) Şekil 72: Rekabet düzeyine katkı salayabilecek unsurlar, tüm örneklem (%) Şekil 73: Ya gruplarına göre yaam memnuniyeti, Şekil 74: Ülkelerin üretimlerinin ortalama sıradanlıı ve çeitlilii, Şekil 75: Ülkelerin üretimlerinin ortalama sıradanlıı ve kii baına milli gelirleri, Şekil 76: Ürün uzayı

10 TABLO LİSTESİ

11 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Tablo 1: Zonguldak ve TR-81 Bölgesi, Temel Göstergeler (Türkiye deki pay olarak, %) Tablo 2: Firmaların büyümesinin önündeki engeller, sektör detayı (%) Tablo 3: Hizmet kesintilerinin sayısı, süresi ve kaybedilen deer

12

13 Yönetici Özeti

14 YÖNETİCİ ÖZETİ

15 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi 1. Bu rapor Türkiye Ekonomi Politikaları Aratırma Vakfı nın (TEPAV) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Zonguldak Yatırım Destek Ofisi ibirliinde gerçekletirilen Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi çalımasının sonuçlarını içermektedir. Dünya Bankası (DB) tarafından 125 in üzerinde ülkede uygulanan, TEPAV ın ise 2005 yılında DB ortaklıında ulusal, sonrasında ise yerel uygulamalarla yaygınlaan Yatırım Ortamı Deerlendirme (YOD) metodolojisi, uygulandıkları bölgelerin yatırım ortamlarının mevcut durumunun ve sorun alanlarının tespit edilerek iyiletirilmesine yönelik politika tasarımına yapılmasını amaçlamaktadır. Yatırımın ortamının iyiletirilmesi ile bölgelere yeni ve uzun dönemli yatırım çekmek ve rekabetçiliin gelitirilmesine katkı salanabilecektir. Zonguldak ta 200 imalat sanayi, 170 hizmetler sektörü firması olmak üzere toplam 370 firmaya uygulanmı olan anketler YOD yapısına uygun ekilde hazırlanmı olan 11 bölüme ek olarak, Zonguldak ili için büyük önem taımakta olan Filyos Limanı projesine ilikin soruların olduu ayrı bir bölümü de içermektedir. Raporda her bir balık detaylı ekilde incelenmektedir. 2. Zonguldak iline ilikin deerlendirmeler YOD anket verilerinin yanında dier ulusal ve uluslararası kaynaklardan derlenen veriler ııında da yapılmaktadır. Derlenen verilere bakıldıında Zonguldak ın dahil olduu TR-81 bölgesi içerisinde nüfus younluunun en fazla olduu il Zonguldak tır. Türkiye ortalamasından daha yalı bir nüfusa sahip olan Zonguldak ın bu durumu kayıtlı istihdam yaratma konusunda yaamakta olduu problemle açıklanabilir. Zonguldak ilinin toplam kayıtlı istihdamdan aldıı payın nüfus payının gerisinde olması, kayıtlı istihdam yaratma kapasitesinin Türkiye nin gerisinde olduunu göstermektedir. İsizlik sorunu nedeniyle özellikle çalıabilir yataki ve yüksek eitimli nüfusun ilden ayrılma ve genellikle batıdaki illere göç etme eiliminde olduu görülmektedir. Bu eilimde rol oynayan dier bir faktör ise yaam kalitesi ile ilgili sorunlardır. Veriler Zonguldak taki özellikle çalıabilir yataki nüfusun yaam memnuniyetinin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduunu göstermektedir. 3. Zonguldak ilinin de içinde bulunduu TR-81 bölgesinin ekonomik performansının dier bölgelerin oldukça gerisinde kaldıı görülmektedir yılı gayrisafi katma deeri sıralamasında 10.sırada bulunmasına ramen İstanbul un kii baı gelirine göre bakıldıında TR-81 bölgesinin kii baına gelirinin yılları arasında en fazla kötüleen bölge olmutur. Oysaki Zonguldak ili merkeze alındıında 300 km yarıçapında İstanbul, Kocaeli, Düzce gibi önemli sanayi merkezlerine eriimi olduu görülmektedir. Bu yarıçaptaki ekonomik faaliyetlerin büyüklüü 213 milyar TL yi bulmasına ramen Zonguldak ilinin bu faaliyetlerden il adına katma deer yaratma anlamında fazlaca yararlanamadıı anlaılmaktadır Çalımada Zonguldak ilinin üretim yapısı çeitlilik, sıradanlık ve nitelikli sıçrama kabiliyetine göre dier illerle karılatırılmaktadır. İhracat ve istihdam verileri kullanılarak yapılan analizler sonucunda Zonguldak taki üretimin düük çeitlilie sahip olmasına ramen, fazla sıradan olmadıı, yani az sayıda da olsa dier iller tarafından fazlaca üretilmeyen ürünlerde younlatıı görülmektedir. Zonguldak ili mevcut becerileriyle üretim sepetinin niteliini ileri-

16 ye götürecek yeni alanlarda rekabet gücünü gelitirmede sınırlı imkanlara sahiptir. Bu konumlandırmadan hareketle, Zonguldak ın ve benzer konumda bulunan dier illerin üretim yapısının dönüümü için uygulanacak politikaların temel hedefinin illerin hali hazırda üretim sepetinde yer alan faaliyetlerde sahip olduu rekabet gücünün yükseltilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durum da, rekabetçiliin pek çok unsuruna ilikin tespitleri içermekte olan YOD çalımasının sonuçlarının, Zonguldak ilinin gelecei açısından ne derece önemli olduunu vurgulamaktadır. 5. Bu bölümde YOD çalımasının sonuçları dier iller, Türkiye ve dier ülke ortalamaları ile karılatırmalı olarak verilmektedir. Sonuçlar 12 konu balıı altında ayrı ayrı deerlendirilmektedir: Firmalara ilikin genel bilgiler: Genel bilgiler arasında öne çıkan en önemli bulgu ciro bazında yaanan küçülme eilimidir (tahmini) ciro rakamlarına bakıldıında imalat sanayi firmaları cirolarının orta büyüklükten düük büyüklüe doru kaydıı ortaya çıkmaktadır. Hizmetler sektöründe ise yüksek cirolu firmalardan orta ve düük cirolu firmalara geçi eilimi daha net görülmektedir. GAP İdaresi bölgesindeki firmaların cirolarındaki hareket ise yılları için tam tersi yöndedir. Kapasite kullanım oranlarında da Türkiye ortalamasının altında kalan Zonguldak ilindeki firmaların, imalat sanayinde özellikle giyim eyası imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi ve ana metal sanayi firmalarının, hizmetlerde ise toptan ve perakende ticaret sektörleri firmalarının düük kapasite kullanım oranlarına sahip olduu görülmektedir. Düük kapasite kullanım oranlarına ve iç pazarda talep darlıına iliin yaanan sorunlara ramen firmaların yarısından fazlası önümüzdeki 2 yıl içerisinde yaklaık yüzde 50 oranında kapasite artırımına gitmeyi planlamaktadır. Bu durum da firmaların ilin geleceine ilikin umut taıdıına iaret etmektedir. Yatırım ortamı kısıtlamaları: Firmaların büyümelerinin önündeki en büyük engelin vergi oranı olduu, igücü maliyetlerinin ise ikinci sırada olduu görülmektedir. Dier bölgelerle karılatırıldıında vergi oranlarının ortak bir engel olduu, finansmana ilikin konuların büyümenin önünde engel olduuna ilikin algıların ise Zonguldak ta GAP İdaresi bölgesi illerine göre daha düük olduu anlaılmaktadır. Sektörel detayda vergi oranları metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ile bina inaatı sektörlerinde, igücü maliyetleri kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, finansmanın maliyeti ise ana metal sanayi tarafından en yüksek oranda engel olarak algılanmaktadır. İgücünün eitim seviyesi Türkiye de yıllar içerisinde daha düük düzeyde bir engel olarak algılanmasına karın Zonguldak taki hala Türkiye nin 2005 ortalamasının da üzerinde bir seviyede engel olarak görülmektedir. İgücünün eitimi ile ilgili sorunlar özellikle imalat sanayinde kauçuk ve plastik ürünler üretimi ile gıda ürünleri üretiminde öne çıkmaktadır. 12 Satılar ve tedarikçiler: Bir liman kenti olmasına ramen Zonguldak taki imalat sanayi firmalarının yerli satı oranları yıllar içerisinde artarak yüzde 99 seviyesine ulamıtır. Sektör detayında ihracat oranının da yüzde 50 yi geçmiyor olması dikkat çekicidir. En yüksek oranda ihracat yapan sektörler arasında ana metal sanayi, mobilya imalatı ve giyim eyalarının imalatı öne çıkmaktadır. Firmaların yüksek oranda iç pazara satı yapıyor olmalarının nedeni ise iç pazardaki talep darlıından ikayet ediyor olmalarına ramen bu pazarı yeterli görmeleridir. Firmalar iç pazarda yüksek oranda son tüketiciye satmaktadırlar. Bu durum da ildeki üretimin deer zincirindeki aktörlerinin eksikliine iaret etmektedir. Kümelenme: Yukarıda da deinildii gibi Zonguldak ilinde yapılmakta olan üretimin deer zinciri geriye doru takip edildiinde aktörlerin çounlukla il dıında olduu görülmektedir. Firmaların büyük bölümü ihtiyaç durulan makine/ekipman, yedek parça, hammadde

17 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi ve yarı mamul gibi girdileri yüksek oranda farklı illerden karılamaktadır. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve Bursa öne çıkmaktadır. Burada çarpıcı olan bir nokta girdilerin sofistikasyonu dütükçe Zonguldak tan temin edilme oranındaki artıtır. Nitekim, dier girdilerde Zonguldak ın payı yüzde civarındayken, bakım hizmeti tedarikinde ilin payı yüzde 60 ı bulmaktadır. İl dıından tedarikle üretilen ürün ve hizmetler ise yüksek oranda il içerisinde satılmaktadır. Rakiplerin konumuna bakıldıında, ildeki üretim yapısının düük çeitliliine ilikin tespit ile uyumlu bir ekilde, yüksek oranda Zonguldak ta bulunduu görülmektedir. Türkiye ortalamasında düü eiliminde olan kayıt dıı sorununun özellikle imalat sanayisi içerisinde gıda ürünleri ile kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında öne çıktıı göze çarpmaktadır. Yenilik ve Örenme: Firmaların yenilikçilik faaliyetlerinin aırlıklı olarak yeni pazarlama yöntemleri gelitirmeye yönelik olduu, gerçek anlamda yenilikçilik olarak adlandırılabilecek yeni bir ürün ya da hizmet oluturmak ya da mevcut bir ürünü/hizmeti gelitirme faaliyetlerinin Türkiye ortalamasının altında olduu görülmektedir. Yenilik faaliyetlerinin yol açtıı maliyet artıını, cirolardaki ve verimlilikteki artıın karıladıı görülmektedir. Firma açısından kritik önemde olan bu kazançların yanında yenilik faaliyetlerinin çalıan sayısında yol açtıı artıtan ise il ekonomisinin geneli faydalanmaktadır. Altyapı ve hizmetler: İmalat sanayi firmalarının Türkiye ortalamasından daha yüksek bir bölümü organize bölgelerde (Organize Sanayi Bölgesi - OSB, Küçük Sanayi Sitesi - KSS), Serbest Ticaret Bölgesi - STB veya Teknoloji Gelitirme Bölgesi - TGB ) bulunurken, hizmetler sektöründeki firmaların ise çounluu Türkiye ortalamasında da olduu gibi ehir merkezinde konumlandıı görülmektedir. Firmaların yüksek oranı bulunduu yerden memnunken, memnun olmayanların baka yere taınamamasındaki en önemli nedenin yüksek maliyetler olduu görülmektedir. Sanayi bölgeleri dıında kalan imalat sanayi firmalarının da bu türde bölgelere taınmamalarının nedenin aynı olduu izlenmektedir. Hizmet kesintilerinin firmalar üzerindeki etkilerinin ise sektörlere göre farklılatıı, telefon ve internet kesintileri hizmetler sektöründe daha fazla kayba neden olurken, elektrik kesintilerinin ehir merkezinde daha yüksek oranda yaandıı ancak burada youn olarak konumlanan firmaların genellikle hizmetler sektöründe faaliyet gösteriyor olması nedeniyle fazla kayba neden olmadıı görülmektedir. Bu durum sanayi bölgelerinin hizmet altyapısı bakımından saladıı avantajı ortaya çıkarmaktadır. Firmaların lojistik tercihlerinde ise ilin corafi konumu büyük rol oynamakta, iç pazarda aırlıklı olarak karayolu kullanılırken, dı ticarette karayoluna ek olarak deniz ve demiryolu balantıları da önem kazanmaktadır. Finansmana eriim: Her ne kadar finansmana eriim Zonguldak ta Türkiye ortalamasına göre daha kolay olsa da, kredi kullanım oranlarının düük olduu görülmektedir. En çok kredi kullanan sektörler arasında imalat sektörlerinde kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ile gıda ürünlerinin imalatı, hizmetler sektöründe ise toptan ve perakende ticaret ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri öne çıkmaktadır. Kullanılan kredilerin neredeyse tamamının TL cinsinden olması firmaların kur riskine karı kendilerini korumakta olduunu göstermektedir. 13 Kamu ile ilikiler: Zonguldak ta özellikle hizmetler sektöründe göze çarpan önemli bir durum firmaların bölgesel/sektörel teviklerden habersiz olmasıdır. Bu noktada firmalar kamunun tevikler konusunda yeterince bilgilendirme yapmadıını düünmektedir. Teviklerle ilgili bilgisi olan firmaların ise önemli bir bölümü ise teviklerin yetersiz ve ihtiya-

18 ca yönelik olmadıını düünmektedir. Kullanılan tevikler içerisinde BAKKA ve KOSGEB tarafından salanan destekler öne çıkmaktadır. Teviklerden yararlanan firmaların bu süreçte fazla bir sorunla karılamıyor olması ise firmaların teviklerden yararlanmama nedenlerinin büyük oranda teviklerden haberdar olmamalarından kaynaklandıını ortaya koymaktadır. Vergi denetimi ve cezaları konusunda herhangi bir sıkıntı yaamayan firmaların yargı sistemine güvenlerinin de yüksek düzeyde olduu görülmektedir. Böylesine bir güven seviyesin de yatırım ortamını olumlu yönde etkilemesi bakımından önemli olduu söylenebilecektir. Suç ve güvenlik: Zonguldak taki firmaların suç ve güvenlikle sorunu nedeniyle herhangi bir kayıp yaamadıkları görülmektedir. Firmaların yaklaık olarak yarısı ise önlem olarak soygun, yama, kundaklama vakalarına karı sigorta yaptırmıtır. İgücü ve beceriler: Özellikle imalat sanayi firmalarındaki çalıanların eitim seviyesinin oldukça düük olduu görülmektedir. Bu nedenle de firmaların Türkiye ortalamasından daha yüksek bir oranının çalıanlarına eitim verdii görülmektedir. Firmaların çalıanlarından memnuniyeti, eitim seviyesi yükseldikçe artmakta, meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunlarında en yüksek seviyeye ulatıı görülmektedir. Bu durum da mesleki eitimin önemini ortaya koymaktadır. Benzer ekilde, beceri uyumsuzluu sorununun da yükselen eitim seviyesiyle birlikte arttıı izlenmektedir. Çalıanların aldıkları balangıç maaları da memnuniyetle uyumlu bir ekilde eitim seviyesiyle birlikte artmaktadır. Gelecee yönelik ihtiyaçlar, beklentiler ve hedefler: Firmalar rekabet güçlerine katkı salayabilecek en önemli unsurların maliyet düürme ve iç pazarda büyüme olduu görülmektedir. İç pazarda yaanan talep darlıından ikayet etmelerine ramen firmaların yurtdıına açılmak yerine iç pazarda büyümeyi hedeflemeleri dikkat çekicidir. Markalamanın da rekabetçilie katkı salayacak dier bir önemli unsur olarak ortaya çıktıı görülmektedir. Bu 3 unsur deerlendirildiinde Zonguldak ilinin rekabetçilik unsurları İzmir le benzerlik göstermektedir. Zonguldak ta gelimesi beklenen sektörler arasında ana metal sanayi ve inaat sektörü bulunurken, firmaların bir kısmının mevcut faaliyet alanlarından bu sektörlere geçi yapmayı planladıkları görülmektedir. 14 Filyos projesi: Filyos Limanı projesinin hayata geçmesiyle birlikte firmaların yaklaık olarak üçte birinin liman bölgesinde yeni yatırım yapmayı planladıı, çok daha düük bir bölümünün ise mevcut yatırımını proje alanına taımayı düündüü görülmektedir. İmalat firmalarının yarısı mevcut sektörlerinde yatırım yapmayı düünürken, hizmetler sektöründeki firmaların çounlukla farklı sektörlere geçi yapmak istedii ve inaat, gıda ve metal imalatı gibi imalat sanayi sektörlerinin öne çıktıı görülmektedir. Firmalar tarafından en büyük beklenti projenin bölgenin lojistik sorunlarına bir çözüm olacaı yönündedir. Ancak projenin gerçekleeceine ilikin inanç oldukça düük seviyededir. Projenin 2023 ten önce gerçekleebileceini düünen firmaların oranı ancak yüzde 25 tir. 6. YOD verileri bata olmak üzere, ulusal ve uluslararası verilerden yararlanılarak yapılan Zonguldak ili yatırım ortamı deerlendirmesi sonucunda ilin rekabet gücü gündeminin yatay öncelikleri ortaya çıkarılmıtır. Söz konusu öncelikler aaıda sıralanmaktadır. Yatay önceliklerden sektörel politika tasarımına gitmek için ise ek çalımalar yapılmalıdır.

19 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi İldeki üretim yapısının desteklenmesi için bir Deer Zinciri Analizi yapılması: Zonguldak ta gerçekletirilmekte olan üretim ilikileri takip edildiinde yüksek katma deerli ara girdilerin ehir dıından temin edilerek, son ürünün il içerisinde satıa sunulduu görülmektedir. Bu durum da ilde üretilen ekonomik deerin büyük bölümünün il dıına taınmasına neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldıında sektörel bazda deer zinciri analizlerinin yapılarak, zincirdeki yüksek katma deerli faaliyetlerden ehir dıından temin edilenlerin Zonguldak içine taınmasına yönelik çalımaların yapılması hem üretilen katma deerin il içerisinde kalmasını salayacak, hem de yüksek oranda birbirleriyle rekabet eden firmaların birbirlerini tamamlayan faaliyetlerde yer almalarını salayabilecektir. Nitelikli igücünü bölgede tutmak üzere Zonguldak ın Yaanabilir Kent haline getirilmesi: Genç ve eitimli nüfusun ilden göç ediyor olması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu nüfusun yaam memnuniyetinin, dier ya gruplarına göre Türkiye ortalamasının daha da altında olması, Zonguldak taki sosyo-ekonomik sorunlara iaret etmektedir. Kentin daha yaanabilir bir kent haline getirilmesi, yüksek katma deerli üretimin bölge içerisine taınmasının yaratacaı yeni nitelikli istihdam imkanları ile birlikte düünüldüünde, hem yetimi nitelikli igücünü ilde tutulmasını, hem de çevre illerden nitelikli elemanların bölgeye çekilmesini salayabilecektir. Dı pazara açılmayı destekleyecek programların tasarlanması: İç pazara odaklı üretim yapan Zonguldak firmalarının dı pazara açılmasını desteklemek ilin rekabetçilii açısından büyük önem taımaktadır. Zira, ihracat yapan bölgelerin üretim yapısı, ihracat pazarlarının talep sofistikasyonundan oldukça etkilenmektedir. Zonguldak ilindeki firmaların dı ticaretin dönütürücü etkilerinden faydalanabilmeleri için ihracatı destekleyecek programlar tasarlanması gerekmektedir. Böylece, kamu-özel ibirliinde yürütülebilecek bu programlar çerçevesinde sektörel olarak belirlenen hedef pazarlardaki firma ve kurumlarla eletirme faaliyetleri yürütülebilecektir. 15

20

21 Giri

22 GİRİŞ

23 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi 1. Bu rapor Zonguldak ili yatırım ortamını deerlendirmek üzere yürütülen bir aratırma çalımasının temel bulgularını içermektedir. TEPAV ın Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak Yatırım Destek Ofisi ibirliinde gerçekletirdii bu çalımanın amacı, Zonguldak ilinin rekabetçilik unsurlarından biri olan yatırım ortamındaki mevcut durumun ve sorun alanlarının tespit edilerek, iyiletirilmesine yönelik politika tasarımına katkı sunmaktır. Yatırım ortamının iyiletirilmesi, bölgeye yeni ve uzun dönemli yatırımların çekilmesini, böylelikle bölgede özellikle son dönemde önemli oranda kayıp yaanan rekabetçiliin gelitirilmesini salayabilecektir. Bu nedenle yatırım ortamının mevcut durumunu doru verilerle tespit etmek büyük önem taımaktadır. 2. Bu projede kullanılmakta olan Yatırım Ortamı Deerlendirme (YOD) metodolojisi bir ülke ya da bölgedeki özel sektör yatırımlarını ve firmaların büyümesini etkileyen koulları, firmaların tecrübelerine dayanarak analiz etmeyi ve özel sektörün rekabet gücünü ve verimliliini artırmada gerekli olan reform alanlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Dünya Bankası ve her ülkedeki çeitli kuruluların ibirlii ile yapılan Yatırım Ortamı Deerlendirme çalımaları 125 in üzerinde ülkede, deiik büyüklükteki firmaların faaliyet gösterdii yatırım ortamının kapsamlı ve güncel tasviri olarak tanımlanabilir. Türkiye de Yatırım Ortamı Deerlendirmesi 2005 ve 2008 de olmak üzere iki kez uygulanmıtır. TEPAV, 2005 yılında Dünya Bankası ile ortak yaptıı çalımadan edindii deneyim ile söz konusu yöntemi İpekyolu (TRC-1), Karacada (TRC-2), Dicle (TRC-3) ve İzmir (TR-31) bata olmak üzere, bölgesel düzeyde uygulamı, böylelikle bölgeler arası karılatırılabilir bir veri setine ulamıtır. 3. YOD, yatırımla ilgili risk ve getirileri, mevcut ve beklenen politik, kurumsal ve davranısal faktörleri kapsar. İmalat sanayi ve hizmetler sektörlerinde faaliyet göstermekte olan firmalar için farklılatırılabilen modüler bir yapıya sahip YOD anketleri temel olarak 12 bölümden olumaktadır: Genel Bilgiler Firmaya yönelik yatırım ortamı kısıtlamaları, Satılar ve tedarikçiler Kümelenme Yenilik ve örenme Altyapı ve hizmetler Finansmana eriim Arazi temini Kamu ile ilikiler Suç ve güvenlik İgücü ve beceriler Gelecee yönelik ihtiyaçlar, beklentiler ve hedefler 19

24 Bu çalımada mevcut anket bölümlerine ek olarak, BAKKA Zonguldak Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının da katkısıyla, Zonguldak ili için önem taıyan bir proje olan Filyos Limanı projesine ilikin özel sorular tasarlanarak ankete eklenmi ve özel sektör firmalarının konu proje ile ilgili görüleri ve yatırım planlarına ilikin bilgiler derlenmitir. 4. Saha çalımasından toplanan verilere dayanan YOD çalımasının yanında, Zonguldak iline yönelik genel deerlendirmeler yapmak için çeitli ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından da yararlanılmıtır. YOD sonuçlarını desteklemek ve Zonguldak iline ilikin daha bütüncül bir deerlendirme yapmak adına ilin ekonomisine ve yaam kalitesine ilikin bazı göstergeler de derlenerek analiz edilmitir. 5. Raporunu okumakta olduunuz bu çalıma 15 Austos 31 Aralık 2014 tarihlerini kapsayan 4,5 aylık dönemde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi uzmanlarıyla birlikte yürütülmütür. 14 Austos 2014 te Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban ın makamında düzenlenen bir toplantı ile balatılmı olan çalıma, 15 Ekim 2014 te yapılan ilk payda toplantısı ile sahaya taınmıtır. Yaklaık olarak 1 aylık bir süreçte firmalarla yapılan yüz yüze görümeler sonucunda, 200 adet imalat sanayi ve 170 adet hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmadan anketler derlenmi ve sonuçları analiz edilmitir. Uygulanan anketin çou bölümünün Dünya Bankası tarafından dier pek çok ülkede, TEPAV tarafından ise Türkiye deki bazı bölgelerde uygulanmı olması, Zonguldak ilindeki yatırım ortamını bu ülke ve bölgelerle kıyaslamaya olanak salamıtır. 6. Rapor üç ana balıktan olumaktadır. İlk bölümde, Zonguldak iline ilikin genel bir deerlendirme yapılmakta, seçilmi sosyo-ekonomik göstergeler ııında ilin mevcut durumu ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde, YOD anketi sonuçları yukarıda bahsi geçmekte olan konu balıkları altında detaylı ekilde deerlendirilmekte, karılatırmalı sonuçlarla Zonguldak taki yatırım ortamının özellikle Türkiye içerisindeki konumu belirlenmeye çalıılmaktadır. Üçüncü bölümde ise önceki iki bölümde yapılmı tespitler ııında ilin rekabetçiliine katkı salayacak politika önerilerine deinilmektedir. 20

25 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Bölüm 1. Zonguldak a Genel Bakı Bu bölümde, bölgesel, ulusal ve uluslararası veri-setlerinden yararlanılarak ilin sosyo-ekonomik durumuna ilikin deerlendirmeler yapılmaktadır. Raporun ikinci bölümünde yapılacak olan Yatırım Ortamı Deerlendirme (YOD) Anketi sonuçlarının deerlendirmesine temel oluturması amacıyla ilin Türkiye içindeki konumuna bazı temel ekonomik ve sosyal göstergeler kullanılarak ıık tutulacaktır. İkinci olarak ise, YOD sonuçları dorultusunda tespit edilmi olan sorun alanlarının aılması durumunda ilin sahip olabilecei potansiyele iaret etmek amacıyla ilin ekonomik performansı uzun dönemli bir perspektiften deerlendirilecektir. Zonguldak ın Göreceli Konumu 2. Zonguldak ili, istatistiki bölge sınıflandırmasına göre Bartın ve Karabük le birlikte TR-81 Bölgesi içerisinde yer almaktadır. İlin kendi bölgesi ve Türkiye ekonomisi içinde nasıl bir konuma sahip olduuna ilikin tespitler karılatırmalı göstergeler aracılııyla yapılabilir. Bu amaçla Tablo-1 de Zonguldak iline ilikin göstergeler Türkiye, TR-81 bölgesi ve bölgenin dier illeri ile karılatırmalı olarak verilmektedir. İlin Türkiye nüfusundaki payı yüzde 0,74 dür. Tabloda verilmekte olan nüfus dıındaki dier göstergeler, ilin söz konusu gösterge deerinin, Türkiye toplam nüfusundan aldıı payın altında veya üstünde olmasına göre deerlendirilmitir. Aaıda özetlenen veriler, veriler bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ve aynı zamanda sahip olduu fırsatları ve karı karıya olduu tehditleri anlamaya da yardımcı olmak amacıyla derlenmitir. Zonguldak ilinin nüfus younluu, TR-81 Bölgesi illeri arasındaki en yüksek younluktur. Zonguldak ta yaayan nüfusun Türkiye nin toplam nüfusu içindeki payı yüzde 0,74, ilin Türkiye nin yüzölçümünden aldıı pay ise yüzde 0,42 dir. Dolayısıyla, ilin Türkiye nin ortalamasına göre daha yüksek bir nüfus younluuna sahip olduu görülmektedir. TR-81 Bölgesindeki dier illerde (Bartın ve Karabük) ise tersine bir durum olduu, nüfus younluunun Türkiye ortalamasının altında olduu görülmektedir. Bu durumun nedeninin Zonguldak taki ekonomik aktivitenin bölgenin dier illerine oranla daha fazla olmasıdır. 21 Zonguldak, Türkiye den daha yalı bir nüfus yapısına sahiptir. İlin 0-15 ya nüfusu açısından payı genel nüfus payının altındayken, 15 ya üstü nüfus gruplarının aldıkları pay toplam nüfustan aldıı payın üzerindedir. Bu daılıma TR-81 Bölgesindeki dier iller açsından bakıldıında da benzer bir fotorafın ortaya çıktıı, 60 ya üstü nüfusun ise bu illerde Zonguldak tan daha youn olduu görülmektedir. Ya gruplarının Zonguldak ili nüfusu

26 içindeki payı hesaplandıında yüzde 65 inin 15-60, yüzde 20 sinin ise 0-15 ya aralıında olduu izlenmektedir. Özelde Zonguldak ili, genelde ise TR-81 Bölgesi, kayıtlı istihdam yaratma performansı açısından deerlendirildiinde, Türkiye nin gerisinde bir performansa sahiptir. Zonguldak, Türkiye deki kayıtlı istihdamın yüzde 0,60 ına sahiptir. Kayıtlı istihdam payının, nüfustan alınan payın gerisinde olması, bölgenin kayıtlı istihdam yaratma kapasitesinin Türkiye nin gerisinde olduunu göstermektedir. TR-81 Bölgesi için de aynı yorumun yapılabilecei gösterge, Bölge içerisinde yalnızca Karabük ün toplam nüfustan aldıı payın ötesinde bir kayıtlı istihdam seviyesine sahip olduunu göstermektedir. Ancak, bölgedeki igücüne katılım oranları ve istihdamın kayıtlılık oranı hakkında bilgi sahibi olmadan, Türkiye ve bölgenin istihdam yaratma performansını tam anlamıyla karılatırmak mümkün deildir. Okur-yazarlık oranı bakımından Zonguldak Türkiye ortalamasının üzerindeyken, eitim kurumlarında örenim gören nüfus itibariyle ortalamanın altında kalmaktadır. Türkiye nin okur-yazar nüfusundan aldıı yaklaık yüzde 1 lik payla bölgedeki dier illerin önüne geçen Zonguldak, ilköretim ve ortaöretimdeki örenci sayıları itibariyle, Türkiye ortalamasının ve TR-81 Bölgesinde de özellikle Bartın ın gerisinde kalmaktadır. Öte yandan, Zonguldak taki üniversite örencilerinin sayısının, Türkiye deki toplam üniversite örencilerinin sayısına oranı, hem ön lisans/lisans seviyesinde hem de lisansüstü seviyesinde bölgenin nüfustan aldıı payın oldukça gerisindedir. Bu oranın lisansüstü seviyesinde daha da düüyor olması, eitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte Zonguldak ın daha az tercih edilen bir il olduunu göstermektedir. Aynı eilim ortaöretimden yükseköretime geçerken de görülebilmektedir. Zonguldak ilinin salık göstergelerindeki performansı, Türkiye ortalamasının üzerindedir. İlin hastane sayısı bakımından Türkiye ortalaması ile benzer bir durumda olmasına ramen, salık personeli sayısı ve özellikle de hastanelerdeki yatak sayısı açısından toplam nüfustan aldıı payın üzerinde bir performans sergileyerek hem bölgedeki dier illerden hem de Türkiye ortalamasından farklılatıı görülmektedir. Zonguldak ilinin dı ticaret performansı her ne kadar TR-81 Bölgesi içindeki dier illere göre daha iyi bir noktada olduu görülse de, Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Zonguldak Türkiye nin toplam ihracatından yüzde 0,21, ithalatından ise yüzde 0,53 pay almaktadır. Her iki göstergenin de ilin toplam nüfustan aldıı paydan çok daha düük olması dı ticaret performansının düüklüüne iaret ederken, ithalatın payının ihracattan daha yüksek olması da ildeki üretim yapısındaki ithal baımlılıına dikkat çekmektedir. 22

27 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Tablo 1: Zonguldak ve TR-81 Bölgesi, Temel Göstergeler (Türkiye deki pay olarak, %) Veriler Zonguldak Bartın Karabük TR81 Bölgesi Yıl Kaynak Nüfus 0.74% 0.23% 0.28% 1.25% 2013 TÜİK (ADNKS) Yüzölçümü (km2) 0.42% 0.27% 0.52% 1.21% 2002 TÜİK Gayrisafi Katma Deer/GSYH oranı [1] 0,70% 6,63% 2008 (il bazında 2001) İgücü % 2013 TÜİK Kayıtlı İstihdam* 0.60% 0.20% 0.30% 1.10% Tem.14 TÜİK SGK İstihdam İzleme Bülteni İsiz sayısı % 2013 TÜİK 0-15 ya aralıındaki nüfus 0.63% 0.19% 0.22% 1.04% 2013 TÜİK ya aralıındaki nüfus 0.80% 0.25% 0.31% 1.36% 2013 TÜİK 60 ya üstü nüfus 0.78% 0.30% 0.34% 1.41% 2013 TÜİK Okuma yazma bilen nüfus 0.90% 0.35% 0.35% 1.60% 2000 ( 6 +ya ) Okul öncesi eitim gören örenci sayısı 0.62% 0.25% 0.21% 1.08% 2013 TÜİK İlköretimdeki Örenci Sayısı 0.62% 0.21% 0.18% 1.00% 2013 TÜİK Ortaöretimdeki Örenci Sayısı 0.65% 0.23% 0.20% 1.08% 2013 TÜİK Toplam Örenci Sayısı 0.63% 0.22% 0.19% 1.05% 2013 TÜİK 0-15 ya aralıındaki nüfus (kendi nüfusuna oranla) ya aralıındaki nüfus (kendi nüfusuna oranla) TÜİK 19.88% 18.52% 17.66% 19.13% 2013 TÜİK 65.62% 63.86% 65.60% 65.29% 2013 TÜİK 60 ya üstü nüfus (kendi nüfusuna oranla) 11.18% 13.56% 12.83% 11.99% 2013 TÜİK Okuma yazma bilen nüfus (kendi nüfusuna oranla) Okul öncesi eitim gören örenci sayısı (kendi nüfusuna oranla) İlköretimdeki Örenci Sayısı (kendi nüfusuna oranla) Ortaöretimdeki Örenci Sayısı (kendi nüfusuna oranla) Toplam Örenci Sayısı (okul öncesi,ilk ve ortaöretim) Üniversitelerde örenim gören örenci sayısı(ön lisans ve lisans) Üniversitelerde örenim gören örenci sayısı(lisansüstü) Üniversitelerde görevli akademik eleman sayısı 11.31% 14.06% 11.61% 11.89% 2013 (6 +ya) TÜİK 1.09% 1.40% 0.95% 1.12% 2013 TÜİK 5.75% 6.10% 4.27% 5.48% 2013 TÜİK 5.94% 6.80% 4.67% 5.81% 2013 TÜİK 12.77% 14.30% 9.89% 12.41% 2013 TÜİK 0.44% 0.15% 0.45% 1.04% ÖSYM 0.29% 0.06% 0.31% 0.65% ÖSYM 0.05% 0.01% 0.01% 0.07% ÖSYM Salık Personeli Sayısı 0.82% 0.24% 0.34% 1.41% 2013 TÜİK Hastane Sayısı 0.73% 0.20% 0.40% 1.32% 2013 TÜİK Hastanelerdeki Yatak Sayısı 1.02% 0.21% 0.33% 1.56% 2013 TÜİK İthalat 0.53% 0.01% 0.20% 0.74% 2012 TÜİK İhracat 0.21% 0.01% 0.11% 0.33% 2012 TÜİK Karayolları Uzunluu (Devlet, il, köy yolu) 0.91% 0.56% 0.64% 2.11% 2013 TÜİK Demiryolu Uzunluu 0.71% % 1.94% 2013 TÜİK 23

28 Ġ İlin Ekonomik Performansı ve Rekabet Gücü Unsurları 3. Ģ Ġ Ģ 3. TR-81 Bölgesinin arasındaki ekonomik performansı dier bölgelerin oldukça gerisinde kalmı, söz konusu yıllar arasında İstanbul ile arasındaki kii baı gelir farkını azaltma- Ģ Ģ Ģ Şekil da baarısız olmutur (Şekil 1) verilerine göre, TR-81 Bölgesi TL lik kii baı gayrisafi katma deer ile 26 Bölge içinde 10. sırada yer almaktadır. Öte yandan, döneminde, bu 26 Bölgenin Türkiye nin kii baı İgelir açısından en zengin bölgesi olan İstanbul ile gelir farkını ne düzeyde azalttıklarına bakıldıında TR-81 Bölgesine dair önemli bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Söz konusu dönemde, İ TR-81 Bölgesi, İstanbul ile arasındaki gelir farkını yaklaık yüzde 7,5 artırarak, gelir farkının en hızlı arttıı bölge olmutur. Şekil 1: Türkiye nin bölgelerinde arasında İstanbul un kii baı gayrisafi katma deerine (GSKD) yakınsama Ġ Ģ Ģ eilimi (%) ve 2011 yılında kii baı GSKD (bin TL) Ģ Ģ TR42 TR51 TR41 TR21 TR31 TR61 TR22 TR32 TR81 TR33 TR62 TR52 TR71 TR83 TR72 TR90 TR82 TR63 TRA1 TRB1 TRC1 TRC3 TRC2 TRA2 TRB Kii baı GSKD Yakınsama (sa eksen) Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplamaları İ İ İ Not: İstanbul a yakınsama oranı, 2005 ile 2011 yılları arasında bölge gelirinin İstanbul un gelirine oranındaki deiimdir. Yakınsama oranı sa eksende verilmitir Ģ Ģ Ģ 4. Kii baı gelir yakınsamasındaki kötülemenin yanında, göç hareketlerinin de bölgeyi olumsuz etkiledii görülmektedir. Tarihsel bir perspektiften bakıldıında genelde TR-81 Bölgesinin, özelde ise Zonguldak ilinin Türkiye nin toplam Şekilnüfusundan aldıı payın azaldıı görülmektedir (Şekil 2) lerde Türkiye de yaayan her kiiden yaklaık olarak i TR-81 Bölgesinde yaarken, bu oranın 1990 lardan itibaren hızla dütüü görülmektedir li yıllarda da devam eden bu eilimle 2013 yılına gelindiinde her kiiden yalnızca kiinin TR-81 Bölgesinde yaadıı görülmektedir lara kadar nüfus artı hızı Türkiye ortalaması ile benzeen Bölgenin nüfusu takip eden yıllarda neredeyse hiç deimemitir. Bölge nüfusunun yaklaık olarak yüzde 60 ını barındırması bakımından nüfus hareketlerindeki en önemli aktör Zonguldak ilidir yılından itibaren bakıldıında Zonguldak ili nüfusunun azaldıı ve buna balı olarak da Türkiye nüfusundan aldıı paydaki azalıın, nüfusu sabit seyreden TR-81 Bölgesinin aldıı paydaki azalıtan daha hızlı olduu görülmektedir. 18

29 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Şekil 2: Türkiye de 1965 ten bu yana her kiiden Ģ kaçı TR-81 Bölgesi ve Zonguldak ta yaıyor? Ģ 2,500 2,000 1,500 1, Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplamaları 5. Ģ 5. Zonguldak ilinin göç hareketleri daha detaylı ekilde incelendiinde ilden göç edenlerin eitim seviyesinin yüksek olduu ve genellikle büyük illere göç ettikleri görülmektedir. Son 5 yılda Zonguldak tan net olarak yaklaık kii göç etmi ve göç edenlerin yaklaık olarak Şekil yüzde 48 ini Lise veya Üniversite mezunu nüfus oluturmutur (Şekil 3). Göç eden nüfusun ise özellikle Zonguldak çevresine ve Türkiye nin batısındaki büyük ehirlere gittikleri izlenmektedir. Bu durum özellikle genç ve çalıabilir durumdaki nüfusun yaam memnuniyetinin Zonguldak ilinde Türkiye ortalamasının oldukça altında olmasından kaynaklanmaktadır. Genç ve eitimli nüfus Zonguldak ı yaanabilir bir il olarak görmemekte, bu nedenle de göç etmektedir. Benzer yönde bir bulguya Zonguldak İ İlinde Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler 1 çalımasında da rastlanmaktadır. Bu çalımanın sonuçlarına göre ilk sırada isizlik, sonrasında ise hava kirlilii ve sosyal yaamın gelimiliine ilikin, ilin sunduu yaam kalitesiyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle genç nüfusun ilden ayrılma eiliminde olduu görülmektedir. Böylesine bir durum, raporun ilerleyen bölümlerinde de bahsedildii gibi ilde nitelikli igücü sorunlarına yol açmaktadır Vergil H. ve dierleri, Zonguldak İlinde Göçün Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, No:1, 19 1 Vergil H. ve dierleri, Zonguldak İlinde Göçün Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, No:1,

30 Şekil 3: Zonguldak ilinden net göçün eitim seviyelerine daılımı ve göç edilen iller ( ) Okul bitirmemi 1198 İlkokul 4702 İlköretim 7538 Ortaöretim 847 Lise 8908 Üniversite 5488 Yüksek Lisans 213 Doktora İ Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplamaları yılı sektörel GSKD verilerine bakıldıında TR-81 Bölgesinde tarım ve hizmetler sektörlerinin payının Türkiye ortalamasının altında, sanayi sektörünün payının ise Türkiye ortalamasının üstünde olduu görülmektedir döneminde, bölgedeki ekonomik Ģ büyümenin ana tetikleyicisi hizmetler sektörü olmutur. Bölgenin gayrisafi katma deeri içinde tarımın Ş payı yüzde 6, hizmetlerin payı ise yüzde 54 dür (Şekil 4). Öte yandan, Ş Türkiye de sanayinin payı yüzde 27,5 iken (Şekil 5), Bölgede yaklaık olarak yüzde 40 düzeyindedir. Bu daılım, Bölgenin sanayi üretim bakımından azımsanmayacak bir potansiyele sahip olduunu göstermektedir. Sektörlerin toplam büyümeye yaptıkları katkılara bakıldıında Bölgede sanayi üreti- minin katkısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduu, hizmetler sektörünün ise geride kaldıı görülmektedir. (Şekil 6 ve Şekil 7). Ş Ş 20

31 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Şekil 4: TR-81 Bölgesinde sektörlerin gayrisafi katma Şekil 5: Türkiye de sektörlerin gayrisafi katma deer deer içindeki Tarım, 6 payları (%), 2011 içindeki payları Tarım, 9 (%), 2008 Tarım, 6 Tarım, Tarım, 9 Tarım, Hizmetler, 54.3 Hizmetler Hizmetler, Sanayi, 39.7 Sanayi, Sanayi, Hizmetler, 63.5 Hizmetler Hizmetler, Sanayi, 27.5 Sanayi, Sanayi, Şekil 6: TR-81 Bölgesinde sektörlerin büyümeye katkısı (%), Hizmetler Hizmetler Hizmetler Sanayi Sanayi Sanayi Tarım 4.42 Tarım Tarım İ Şekil 7: Türkiye de sektörlerin büyümeye katkısı (%), Hizmetler Hizmetler Hizmetler Sanayi Sanayi Sanayi Tarım 6.46 Tarım Tarım Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplamaları İ Zonguldak ilinin iç pazar ticaretinin Ģ corafi daılımına bakıldıında göç hareketlerine benzer bir ekilde çevredeki Ģ Şve Batı bölgesindeki Ş illerin ön plana çıktıı görülmektedir. (Şekil 8 ve Şekil 9) Yatırım ortamı deerlendirme Ş anketi sonuçlarında Ş da detaylı bir ekilde incelenen iç ve dı ticaret ilikilerine genel olarak bakıldıında, Zonguldak ili içerisinden temin edilen mal ve hizmetlerin toplam harcamaların yüzde 21 ini, il içerisindeki satıların ise toplam satıların yüzde 18 ini oluturduu görülmektedir. Mal ve hizmet temin edilen iller arasında Hatay (yüzde 33), İstanbul (yüzde 24) ve Ankara (yüzde 9) öne çıkarken, mal ve hizmet satılarında ise İstan- İbul (yüzde 33), Kocaeli (yüzde 10) ve Ankara (yüzde 8) öne çıkmaktadır. İ İ Şekil İ 8: Zonguldak ili 2013 yılı iç pazar ticareti, mal-hizmet alımı (Milyon TL) 27 Kaynak: Giriimci Bilgi Sistemi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıı, TEPAV hesaplamaları

32 Ģ Şekil 9: Zonguldak ili 2013 yılı iç pazar ticareti, mal-hizmet satıı (Milyon TL) Ģ Kaynak: Giriimci Bilgi Sistemi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıı, TEPAV hesaplamaları Zonguldak ili önemli sanayi merkezlere yakınlıı bakımından avantajlı bir konuma sahiptir. Zonguldak merkezinden 300 km uzaklıkta, yani günübirlik ulaılabilen mesafede, İstanbul, Kocaeli, Düzce İ gibi önemli sanayi merkezleri bulunmaktadır. Bu yarıçaptaki ekonomik faaliyetlerin büyüklüüne İ bakıldıında 213 milyar TL gibi bir büyüklükle karılaılmaktadır (Şekil 10). Zonguldak gibi liman kenti olan ve Zonguldak ile aynı kategoride bulunan Ordu nun 300 km Ş mesafede eriebildii ekonomik Ş aktivitenin yalnızca 51 milyar TL olduu göz önünde bulundurulduunda, Zonguldak ın avantajlı konumu göze çarpmaktadır. Bu avantajdan ne derecede yararlanabildii ise Yatırım Ortamı Deerlendirme Anketi sonuçlarının deerlendirildii ilerleyen bölümlerde ele alınmaktadır. Şekil 10: Zonguldak ve dier seçili illerin 100, 200 ve 300 km yarıçaplı eriim alanlarındaki ekonomik Ģ büyüklük (milyar TL) Ģ

33 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi km 200 km 300 km Düzce Kocaeli Kırklareli Afyon Zonguldak Manisa Konya Samsun Ordu Trabzon Rize İ Kaynak: TÜİK, Karayolları Genel Müdürlüü, TEPAV Hesaplamaları Ġ Zonguldak İlinin Üretim Yapısı Analizi 9. Ģ Ģ Ģ Ģ Ģ 9. Bu bölümde Zonguldak ilinin üretim yapısına ilikin yapılmı olan analizin sonuçları özetlenmektedir. Söz konusu analiz çerçevesinde Zonguldak taki üretimin çeitlilii, sıradanlıı ve nitelikli sıçrama kabiliyeti bakımından dier illerle karılatırılmaktadır. Böylelikle iktisat literatüründe, ülkeler arasındaki gelimilik farklarını açıklamak için gelitirilen yöntemler- den yararlanılarak Zonguldak ilinin Türkiye deki göreceli konumu belirlenmeye çalıılmaktadır. Söz konusu çalımaların sonuçları ülkelerin ihracat sepetindeki rekabetçi (göreli üstünlüe sahip) ürünlerin sayısının (çeitlilik), o ülkedeki beceri kümesinin zenginliine iaret ettiini göstermektedir. Beceri kümesinin zenginlii ise çou ülkenin ihraç edemedii (sıradan olmayan) ürünlerde rekabet gücü kazanılmasını salamaktadır. Üretimin nitelii ise sektörlerin nitelii ile belirlenmekte, sektörlerin nitelii ise söz konusu sektörde ihracat yapan ülkelerin gelir seviyesinin aırlıklı ortalaması yoluyla hesaplanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, bu yönteme göre yüksek gelir grubuna dahil olan ülkelerin ihracat sepetinde bulunan ürünlerin nitelii yüksek, düük gelir grubundaki ülkelerin ihraç ettii ürünlerin ise nitelii düük olarak tanımlanmaktadır. Detayları ekte açıklanmakta olan bu yöntemi Türkiye deki illerin karılatırmalı bir analizini yapmak 10. üzere kullanmak da mümkündür. Ģ 10. Zonguldak ili üretim yapısı analiz edilirken, ihracat ve istihdam verisi bir arada kullanılmıtır. Yukarıdaki teorik çerçevede özetlenen analizlerin, Türkiye nin bölgelerine uyarlanmasında, dünyanın yerine Türkiye, ülkelerin yerine ise Türkiye nin illeri/bölgeleri konulmaktadır. Zonguldak ili üretim yapısının ortaya çıkarılmasında, ihracat yerine istihdam verileri kullanılmaktadır. Bunun temel nedeni, Türkiye de ihracat verilerinin gümrük kapılarından toplanmasıdır. Türkiye de, ihraç edilen ürünler, üretildikleri ilin dıındaki bir baka ilin gümrük kapısından yurtdıına çıkı yapabilmektedir. Bu nedenle, bir ile/bölgeye ait gibi raporlanan ihracatın, baka bir 23 ilde/bölgede üretilmi olması muhtemeldir. Zonguldak ilinin üretim yapısının analizinde, Sosyal Güvenlik Kurumu nun kayıtlı istihdam verileri kullanılmaktadır. Türkiye de ve bölgedeki istihdamın tümü kayıt içinde deildir. Bu nedenle, SGK verileriyle yapılacak analizler, bölgedeki üretim yapısını tam olarak ortaya koymak için yeterli deildir. Ancak, kayıtlı istihdamın, bölgenin üretim yapısını ölçmede, ihracattan daha doru sonuçlar vereceini söylemek mümkündür. 29

34 11. Ģ Ģ 11. Zonguldak ın Ģ sanayi Ģ üretimi Türkiye deki dier iller ile karılatırıldıında çeitlilii düük olsa da fazla sıradan olmadıı görülmektedir. Türkiye nin illerindeki üretim yapısı incelendiinde, illerde yapılan üretiminin çeitlilii ve sıradanlıı arasında ters Ş yönlü bir iliki olduu görülmektedir (Şekil 11). Bu sonuç ihracat verisiyle ülkeler düzeyinde yapılan analizle benzemektedir. 81 il içerisinde Zonguldak ın konumuna bakıldıında, çeitlilik bakımından Türkiye ortalamasından fazla farklılamadıı, sıradanlık bakımından ise performansının daha iyi olduu ve sıralamada 81 il arasından 21. sırada olduu görülmektedir. Kısaca Zonguldak taki üretim yapısının fazla çeitlilie sahip olmamasına ramen dier iller tarafından fazlaca üretilemeyen ürünlerde younlatıı görülmektedir. Şekil 11: : 81 ilin üretiminin ortalama sıradanlıı ve çeitlilii, Ģ 2013 Kaynak: SGK Aralık 2013 verileri, TEPAV hesaplamaları Fazla sıradan olmayan üretim yapısı ve düük sıçrama Ģ kabiliyeti ile Zonguldak ili için mevcut sektörlerinde nitelii yüksek sektörlere odaklanarak bu sektörlerdeki rekabet gücünün gelitirilmesi en uygun politika Ģ alternatifi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldıında, yatırım ortamını anlamak üzere yapılan bu çalımanın sonuçları Zonguldak ilinin gelecei açısından önem kazanmaktadır. Türkiye deki 81 il Şekil 12 de üretim yapısının niteliini artıracak ekilde dönütürmek için uygulanması gereken politikaların niteliine göre 4 farklı bölgede 24 konumlandırılmıtır. Buna göre Zonguldak ili üretimin niteliinin yüksek olduu, ancak mevcut becerilerle üretim sepetinin niteliini ileriye götürecek yeni alanlarda rekabet gücü gelitirme imkanlarının nispeten sınırlı olduu iller arasında yer almaktadır. Bu grupta yer alan illerde üretim yapısının dönüümü için uygulanacak politikaların temel hedefi ilin halihazırda üretim sepetinde yer alan faaliyetlerde sahip olduu rekabet gücünün yükseltilmesi olmalıdır. Bu noktadan hareketle, rekabetçiliin pek çok unsuruna ilikin tespitleri içermekte olan yatırım ortamı deerlendirme çalımasının sonuçları, Zonguldak ilinin gelecei açısından hassasiyetle ele alınmalıdır.

35 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Şekil 12: 81 ilin üretiminin ortalama sıradanlıı ve sıçrama kabiliyeti, 2013 Kaynak: SGK Aralık 2013 verileri, TEPAV hesaplamaları 25 31

36

37 Zonguldak İli Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Bölüm 2. Zonguldak Yatırım Ortamı Anketi Deerlendirmesi 1. Raporun bu bölümünde TEPAV tarafından, BAKKA Zonguldak Yatırım Destek Ofisi ile ibirlii içinde yürütülmü olan Zonguldak ili Yatırım Ortamı Deerlendirmesi Anketinin sonuçları yer almaktadır. Raporun önceki bölümlerinde de bahsedildii gibi Dünya Bankası tarafından Türkiye yi de kapsayan geni bir ülke grubuna uygulanı olan bu anket TEPAV tarafından da Türkiye de bölgesel olarak uygulanmıtır. Bu sayede Zonguldak YOD sonuçları yalnızca il içerisinde deerlendirilmemekte, dier ülke, bölge ve illerden edinilen sonuçlarla karılatırılarak incelenmektedir. Böylelikle Zonguldak taki yatırım ortamının durumu özellikle Türkiye içerisinde göreceli olarak konumlandırılabilecektir. Sonuçlar, anketin içerdii 13 konu balıı altında ayrı ayrı deerlendirilmektedir. 1. Firmalara İlikin Genel Bilgiler Anketin ilk bölümünde anket örnekleminin genel özelliklerini tarif edebilmek üzere, anket uygulanan firmaların konumu, faaliyet alanları, hukuki yapıları, istihdam yapısı, ciroları gibi genel bilgiler sorulmutur. 2. Zonguldak taki firmaların konumlarına bakıldıında Zonguldak taki imalat sanayi firmalarının Türkiye ortalamasına göre daha yüksek oranda organize bölgelerde (OSB, KSS, STB veya TGB), hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların ise ortalama ile uyumlu bir seviyede ehir merkezinde konumlandıı görülmektedir. İmalat sanayi firmalarının yarısından fazlası (yüzde 55) belediye sınırları içinde ancak sanayi dıında konumlanmıtır. Şekil 13 te de görüldüü gibi imalat sanayi firmalarının yüzde 42 sinin küçük sanayi sitesi, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi veya teknoloji gelitirme bölgesinde yer aldıkları görülüyorken, Türkiye sonuçlarına bakıldıında bu oranın yüzde 36 olduu görülmektedir. Bu açıdan bakıldıında imalat sanayi firmalarının konumlarının Türkiye ortalamasına oranla daha fazla organize bölgelerde yer aldıını söylemek mümkündür. Bu durum da, firmaların adı geçen bölgelerin kendilerine saladıı altyapı hizmetlerinden ve kümelenmenin olumlu etkilerinden yararlanma fırsatına sahip olduklarını göstermektedir. Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların ise yüzde 70 i ehir merkezinde konumlanmaktadır. Bu oran yüzde 71 olan Türkiye hizmet sektörü firmaları oranı ile aynı seviyededir. Hizmet sektörü firmalarının yer seçiminin sektörün ihtiyaçlarına yönelik olduu görülmektedir. 33

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 12 Mart 2014 Konya İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin öncülüğünde

Detaylı

! "# $ : %& ' () $*+",-. /

! # $ : %& ' () $*+,-. / !"#$: & ' ()$*+",-./ 0 01 Türkiye nin demografik armaanı geçtiimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birlii perspektifi çerçevesinde

Detaylı

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE TASLAK METN Mayıs 2006 Bu çalımanın ilk versiyonu TÜSAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu nun misyonu dorultusunda 2003 yılında Arzu lhan Kıbrıs tarafından hazırlanmıtır.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

S TRATEJ K P LAN 2007-2011 STRATEJ K PLAN 2007-2011. Haziran 2006 EYÜP BELED YE BA KANLI I

S TRATEJ K P LAN 2007-2011 STRATEJ K PLAN 2007-2011. Haziran 2006 EYÜP BELED YE BA KANLI I S TRATEJK P LAN 2007-2011 EYÜP BELEDYES STRATEJK PLAN 2007-2011 Haziran 2006 EYÜP BELEDYE BAKANLII 1 S TRATEJK P LAN 2007-2011 BAKAN DAN Halkımızın güven ve desteiyle 1994 yılından bu yana Eyüp ümüze hizmet

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 SAHPLN TOPLAM MALYET YAKLAIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAY LETMELER

Detaylı

Genel Ekonomik Göstergeler

Genel Ekonomik Göstergeler Genel Ekonomik Göstergeler BÖLÜM 2 6 1 Genel Ekonomik Göstergeler TRC3 Bölgesi 2 milyona yakın nüfusu ve cari fiyatlarlarla 2008 yılında 9,5 milyar TL bölgesel katma değeri ile Türkiye nin gelişmekte olan

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

2006 YILI FAALYET RAPORU

2006 YILI FAALYET RAPORU 2006 YILI FAALYET RAPORU Nisan 2007 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU BAKAN SUNUU Milenyum çaının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çada bir anlayıının

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2012 Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı