27 Ağustos, İstanbul. Copyright 2014 BSI. All rights reserved.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 Ağustos, İstanbul. Copyright 2014 BSI. All rights reserved."

Transkript

1 27 Ağustos, İstanbul 1

2 ISO 14001:2015 Taslak (DIS) Güncelleme Semineri EMS11401ENGX v1.0 Jul 2014

3 Seminerin Faydaları ISO 14001:2004 den ISO 14001:2015 e geçişi sağlamak ISO 14001:2015 te istenilen yeni gereklilikler hakkında diğer kişileri bilgilendirmek ISO 14001:2015 tetkiklerine hazırlanmak Lütfen bu sunumun Uluslararası Taslak Standard ı (DIS) temel aldığını ve ileride değişiklikler olabileceğini unutmayınız. 3

4 Hoş Geldiniz! 4

5 Seminerin Hedefleri Bu seminerin tamamlanması ile, katılımcılar: ISO de öngörülen anahtar değişiklikleri belirleyebiliyor; Annex SL Ek 2 nin amacını ve kullanımını açıklayabiliyor; ISO 14001:2004 den ISO 14001:2015 e geçişten kaynaklanan ÇYS ye özel gerekliliklerdeki değişiklikleri bildirebiliyor; Değişikliklerin kuruluşlar için ne anlama geldiğini belirleyebiliyor; BSI belgelendirme geçiş düzenlemelerini açıklayabiliyor olacaklar. 5

6 Sorumluluğun Reddi Sunumu yapan kişi tarafından kullanılan ifadeler, bu kişilerin kendi görüş ve/veya yorumlarını yansıtabilir Bu sunum, revizyon sürecinde Temmuz 2014 itibarıyla mevcut olan bilgileri içermektedir Revizyon prosesi ilerledikçe başka değişiklikler olması olasıdır Değişiklikleri, tamamlandıktan sonra dikkate almayı ve buna göre planlama yapmayı tercih edebilirsiniz 6

7 Program ISO gerçekleri ISO geliştirme prosesi Anahtar bakış açıları ve dikkate alınanlar Yeni gelişen değişiklikler Yüksek seviye yapı (YSY) ve ÇYS yapısı Ortak terimler ve ana tanımlar Geliştirme sırasında tartışma konusu olan alanlar Anahtar değişiklikler ve diğer değişiklikler ISO 14001:2015 zaman çizelgesi ve belgelendirme geçişi Diğer önemli bilgiler 7

8 ISO Gerçekleri ISO = Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (International Organization for Standardization) o İsviçre de bulunmakta, yaklaşık 20,000 standart ile 100 ün üzerinde ülke katılmaktadır o Tüm ISO standartları mutabakata dayanmaktadır ISO standartları genellikle kendi Teknik Komiteleri ( TC ) tarafından geliştirilmektedir Çalışmalarda, kendi ulusal standart kuruluşları tarafından aday gösterilen uluslararası uzmanlar yer almaktadır. 8

9 ISO 14001:2015 Geliştirme Süreci Revizyon ihtiyacı üzerinde geniş bir uluslararası mutabakat olmuştur. Uluslararası standardın geliştirilmesi Sırasında çeşitli aşamalar bulunmaktadır: Çalışma Taslağı ( WD ) Komite Taslağı ( CD ) Uluslararası Taslak Standart ( DIS ) Uluslararası Son Taslak Standart ( FDIS ) Uluslararası Standart ( IS ) o FDIS in onaylanmasından sonra yayınlanır o Her 5 yılda bir sistematik gözden geçirmeye tabidir 9

10 Bakış açıları/neler dikkate alındı? Uluslararası uzmanlar şunları dikkate almıştır: A - EMS 14001:2004 in temel prensipleri (sürdürülmesi ve iyileştirilmesi) B ÇYS için Gelecekteki Güçlükler Nihai raporu C - ISO Sürekli İyileştirme Anketi 2013 den alınan geri bildirimler D - ISO/TMB onaylı gereklilikler ve YSS için kullanılacak YSY üzerindeki çalışmalarla ilgili uygulama rehberliği 10

11 A EMS 14001:2004 in Temel Prensipleri (Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi) 1. Etkin bir ÇYS yaratmak için elemanlar içerir 2. Diğer YS gerekliliklerine entegre edilebilir 3. Çevresel ve ekonomik hedeflere ulaşmaya yardımcı olur 4. Çevresel korumayı destekler ve; 1. Kirliliğin önlenmesi ile 2. Sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde 5. Çevresel performansın iyileştirilmesi için bir araçtır 6. Yasal uyum yükümlülüklerini karşılamaya yardımcı olur 7. Tedarik zincirinde (etki etme) çevresel bütünlüğü sağlamaya yardımcı olur 11

12 B - ÇYS için Gelecekteki Güçlükler Nihai raporu 11 tema 1. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 2. Çevresel performans 3. Uyumluluk 4. Stratejik iş yönetim 5. Uygunluk değerlendirmesi 6. Küçük kuruluşlar 7. Değer ve tedarik zinciri 8. Bağlı olan paydaşlar 9. Paralel veya alt sistemler (Sera Gazları) 10. Dış iletişim 11. Ulusal/Uluslararası politik gündem 12

13 C - ISO Sürekli İyileştirme Anketi 2013 den alınan geri bildirimler Bu anket 7 tane tavsiyede bulunmuştur. 1. Kirliliğin önlenmesi ne çekilen dikkatin güçlendirilmesi 2. Eko-verimlilik e çekilen dikkatin güçlendirilmesi 3. Yaşam döngüsü düşünme tarzına çekilen dikkatin güçlendirilmesi 4. ISO içindeki konseptlerin netleştirilmesi 5. Ek A nın içeriğinin genişletilmesi 6. ISO içeriğinin genişletilmesi 7. Ek A farkındalığının ve ISO kullanımının iyileştirilmesi 13

14 Yeni gelişen değişiklikler nelerdir? Stratejik Çevresel Yönetim Liderlik Çevrenin korunması Çevresel performans Yaşam döngüsü düşünme tarzı İletişim Dokümantasyon 14

15 D Yüksek Seviye Yapı Tüm yönetim sistemlerinde kullanılmak üzere yeni bir ortak ISO formatı geliştirilmiştir: Ortak terimler ve çekirdek tanımlamalar Birbiriyle aynı çekirdek metin ve numaralandırma düzeni Entegre yönetim sistemi (ör. ÇYS, İSG, BGYS vb) uygulayan kuruluşlar optimum fayda elde etmelidir. Yüksek seviye yapı ve ortak metin kamuya açık bilgidir ve adresinden ulaşılabilir. 15

16 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 1) Kapsam 2) Normatif referanslar 3) Terimler ve tanımlar 16

17 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 4) Kuruluşun içeriği 4.1 Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 XXX YS nin kapsamının belirlenmesi 4.4 XXX yönetim sistemi 17

18 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 5) Liderlik 5.1 Liderlik ve yönetim desteği 5.2 Politika 5.3 Kuruluş içerisindeki görevler, sorumluluklar ve yetkiler 6) Planlama 6.1 Risklere ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 XXX amaçları ve söz konusu amaçlara ulaşmak için planlar 18

19 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 5) Leadership 7) Destek 6) Planning 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim 7.5 Dokümante edilmiş bilgi o Genel o Oluşturulması ve güncellenmesi o Dokümante edilmiş bilginin kontrol edilmesi 19

20 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 8) Operasyon 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 9) Performans değerlendirme 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 9.2 İç tetkik o [İç tetkikler] o [Program(lar)] 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 10)İyileştirme 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 Sürekli iyileştirme 20

21 YSY ve ilave ÇYS Yapısı Structure 4 Kuruluşun içeriği 5 Liderlik 6 Planlama 7 Destek 8 Operasyon 9 Performans Değerlendirme 10 İyileştirme 4.1 Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması 5.1 Liderlik ve Yönetimin Desteği (YS) 5.2 Çevre Politikası 6.1 Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 Çevresel amaçlar ve planlama 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 9.2 İç tetkik 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 Sürekli İyileştirme 4.3 ÇYS kapsamının belirlenmesi 5.3 Kuruluş içerisindeki görevler, sorumluluklar, yetkiler 7.4 İletişim 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 4.4 ÇYS 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 21

22 YSY ve ilave ÇYS Yapısı 4 Kuruluşun içeriği 5 Liderlik 6 Planlama 7 Destek 8 Operasyon 9 Performans Değerlendirme 10 İyileştirme 4.1 Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 ÇYS kapsamının belirlenmesi 4.4 ÇYS 5.1 Liderlik ve Yönetimin Desteği (YS) 5.2 Çevre Politikası 5.3 Kuruluş içerisindeki görevler, sorumluluklar, yetkiler 6.1 Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 Çevresel amaçlar ve planlama SONRAKİ SLAYT 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim SONRAKİ SLAYT 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Genel Uygunluğun değerlendiril mesi 9.2 İç tetkik 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 Sürekli İyileştirme 22

23 YSY ve ilave ÇYS Yapısı: Madde 6 6 Planlama 6.1 Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 Çevresel amaçlar ve planlama Genel Çevresel amaçlar Önemli çevresel boyutlar Amaçlara ulaşmak için faaliyet planlama Uyum yükümlülükleri Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler Faaliyete yönelik planlama 23

24 YSY ve ilave ÇYS Yapısı: Madde 7 7 Destek 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim Genel İç İletişim Dış İletişim 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 24

25 Ortak Terimler ve Ana Tanımlar ISO 14001:2004 ten farklı olanlar (bazıları!) Kuruluş İlgili taraf Çevre Yönetim Sistemi Düzeltici faaliyet Sürekli iyileştirme 14001:2004 tanımlanmayanlar (bazıları!) Dokümante edilmiş bilgi Uyum yükümlülüğü Çevresel durum Proses Üst yönetim Yaşam döngüsü Risk 25

26 Geliştirme sırasında tartışma konusu olan alanlar Terimler: Mal ve hizmetler e karşılık Ürün ve hizmetler? Terimler: Yasal ve diğer e karşılık Uyum Yükümlülükleri? Terimler: Tedarik zinciri ne karşılık Değer zinciri? Madde yerleştirme: Acil duruma hazır olma ve müdahale 26

27 Bir Çevre Yönetim Sistemi nin Amacı Sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde çevrenin korunması, değişen çevresel durumlara karşılık verme, artık birincil odak noktalarıdır. 27

28 Anahtar değişiklikler 1. Kuruluşun içeriği anlaşılmalıdır a. Çevre ile ilişkisine dair farkındalığının artırılması b. İlgili taraflara verilen önemin artırılması 2. Stratejik yönelim ve iş süreçleri ile daha fazla entegrasyon 3. Geliştirilmiş ÇYS planlaması: a. Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler b. Risk ile yer değiştiren önleyici faaliyet 4. Üst Yönetim tarafından ortaya konabilen ÇYS liderliği 5. Daha açık süreçler 6. Yaşam döngüsü bakış açısı 7. Ortak terim: Dokümante edilmiş bilgi 28

29 4.1 Kuruluşun İçeriği (1) Kuruluşunuz için iç ve dış konuların neler olduklarının değerlendirilmesi. Bu nereden geliyor? Madde 4.1 e göre: Kuruluş, kendi amacına uygun ve kendi ÇYS nin hedeflenen çıktısına/çıktılarına ulaşma yeteneğine etki eden iç ve dış konuları belirlemelidir. 29

30 4.2 Kuruluşun İçeriği (2) Hangi ilgili tarafların hangi ilgili gereklilikleri mevcut? Kuruluş, bu gerekliliklerden hangilerini bir uyum yükümlülüğü olarak kabul etmeli? Bu nereden geliyor? Madde 4.2 ye göre: Kuruluş, çevre yönetim sistemi ile ilgili, ilgili tarafları; belirlemelidir. 30

31 Diğer Değişiklikler: 4.3 Kapsam, 4.4 ÇYS Kapsam şunları göz önüne almalıdır: Dış ve iç konular Uyum yükümlülükleri Kuruluşun birim(ler)i, fonksiyon(lar)ı ve fiziksel sınırları, Faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri; ve Kontrol ve etki edebilme yetkisi ve becerisi İlgili tarafların erişimine de açık tutulmalıdır 4.4 İçeriğe ilişkin bilginin ÇYS oluşturulurken/sürdürülürken kullanılması 31

32 (4) Other Changes: 5.1 Leadership İç ve Dış Konular (4.1) Kuruluşun içeriği (4) Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamı Destek ve operasyon (7,8) Planlama (6) Planla Liderlik Uygula Performans değerlendirme ÇYS nin Intended hedeflenen çıktıları Önlem al Kontrol et İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri (4.2) İyileştirme Not: Parantez içindeki rakamlar Standardın maddelerine referans vermektedir. 32

33 Diğer değişiklikler: 5.1 Liderlik Geliştirilmiş liderlik gereklilikleri: Etkinliği (ÇYS) ile ilgili hesap verme sorumluluğu Politika ve hedeflerin, kuruluşun stratejik yönelimi ve içeriği ile uyumu ÇYS nin kuruluşun iş prosesleri ile entegrasyonu Çevre yönetiminin ve ÇYS gerekliliklerine uygunluğun öneminin iletilmesi ÇYS nin hedeflenen çıktılarını elde etmesinin sağlanması Kişilerin katkı sağlamak üzere yönlendirilmesi ve desteklenmesi Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi Yönetimin liderliğini göstermesi için desteklenmesi 33

34 Diğer Değişiklikler: 5.2/5.3 Politika/Görevler. 5.2 Çevre Politikası: Kuruluşun içeriğine ve amacına uygun çevrenin korunması na ilişkin açık taahhüt Kuruluşun içeriğine özel diğer taahhütleri içerebilir 5.3 Görevler, sorumluluklar ve yetkiler: Dokümante edilmiş bilgi gerekliliği yok Belirli bir yönetim temsilcisi için gereklilik yok 34

35 Risk: 3.18 belirsizliğin çevre amaçları üzerindeki etkisi İlaveye ilişkin Not 1: Etki, beklenenden pozitif veya negatif- sapmadır. İlaveye ilişkin Not 2: Belirsizlik, bir olayın, olayın sonucunun veya olma olasılığının anlaşılmasına veya bilgisine ilişkin bilginin, kısmen bile olsa, eksikliği durumudur. İlaveye ilişkin Not 3: Risk, sıklıkla, potansiyel olaylar (ISO Guide 73, ) ve bunların sonuçları (ISO Guide 73, ), veya bunların her ikisinin de kombinasyonu yönünden ifade edilir. İlaveye ilişkin Not 4: Risk, sıklıkla, bir olayın sonuçları (koşullardaki değişiklikler dahil) ile ilişkili ortaya çıkma olasılığının (ISO Guide 73, ) kombinasyonu yönünden ifade edilir. 35

36 Diğer Değişiklikler: 6.1. Tehdit ve fırsatlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi faaliyetleri maddelerini karşılamak için bir proses planlayın ve uygulayın Kuruluşun içeriğini dikkate alın (4.1/4.2) Dokümante edilmiş bilgi sürece olan güven 36

37 Diğer Değişiklikler: Önemli çevre boyutları Artık bir yaşam döngüsü bakış açısı dikkate alınmalıdır Anormal ve potansiyel durumlar artık açık in çıktısı önemli çevre boyutları ve bunlardan oluşan tüm tehditler ve fırsatlardır. NOT: Önemli çevre boyutları olumsuz çevre etkilerine (tehditler) veya faydalı çevre etkilerine (fırsatlar) ilişkin risklerle sonuçlanabilir. 37

38 Diğer değişiklikler: Uyum yükümlülükleri Uyum yükümlülüklerine ilişkin dokümante edilmiş bilgi Artık odak, kuruluşun kendi çevre boyutları bakımından.. yerine kuruluşun kendisi NOT: Uyum yükümlülükleri, kuruluşa, olumsuz etkilere (tehditler) ya da faydalı etkilere (fırsatlar) ilişkin risklerle sonuçlanma potansiyeline sahiptir. 38

39 Diğer değişiklikler: Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler Aşağıdakileri elde etmek için tehdit ve fırsatlara ilişkin riskleri belirleyin: o ÇYS nin kendi hedeflenen çıktı(lar)ına ulaşabileceğine ilişkin güvence sağlamak; o Kuruluşu etkileyebilecek dış çevre koşullarına dair potansiyel dahil olmak üzere, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak; o Sürekli iyileştirme sağlamak Bunlardan değerlendirilmesi gerekenlere ilişkin dokümante bilgiyi saklayın 39

40 Diğer değişiklikler: Faaliyetler için planlama Aşağıdakileri değerlendirmek üzere faaliyetler için planlama yapın: Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler Önemli çevre boyutları Uyum yükümlülükleri 40

41 Diğer değişiklikler: 6.2 Çevresel amaçlar ve bunlara ulaşmak için planlama Tanımlanan veya kullanılan hedefler yok Bildirim ve güncellemeye ilişkin açık gereklilikler Amaçlara ulaşmak için planlama daha fazla sıkı kurallara bağlı Tanımlı göstergeler üzerinden değerlendirme Amaçlara ulaşmak için faaliyetler iş süreçlerine (dikkate alınması) entegre edilmeli 41

42 Diğer Değişiklikler: 7 Destek (1) 7.1 Kaynaklar belirlemek (oluşturmak veya bulmak) artık gerekli 7.2 Yeterlilik gerekli yeterliliği elde etmek için faaliyetlerin değerlendirilmesi artık gerekli 7.2 Anlatım biçimi artık, çevresel performansını etkileyen, kendi kontrolü altında iş yapan kişi(ler) 7.3 Farkındalık prosedür gerekliliği yok 42

43 Diğer Değişiklikler: 7 Destek (2) 7.4 İletişimler bir proses o Dış ve iç iletişim için ayrı maddeler o Ne, ne zaman, kim tarafından, nasıl iletilecek o Kısmi olarak uyum yükümlülükleri ile yürütülen o Sürekli iyileştirmeye katkıyı mümkün kılan proses Gerekli ana unsurların tanımı yok etkinlik için dokümante edilmiş bilgi gerekli Oluşturma ve güncelleme iyileştirme: tanımlama, format/medya ve uygunluk Dokümante edilmiş bilginin kontrolü artık gizlilik ve erişimi açıkça içermekte 43

44 Diğer Değişiklikler: 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol Aşağıdakilere ilişkin açık/net gereklilikler; o Prosesler için kriter oluşturulması o Proseslerin kontrolünün uygulanması 8.1 Kontroller; o Prosedürleri içerebilir (dokümante veya diğer türlü) o Bir hiyerarşi takip edilerek uygulanabilir Planlı değişiklikleri kontrol edin, hedeflenmeyen değişiklikleri gözden geçirin Dış kaynak kuruluş tarafından kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin boyutlar dan daha geniş kapsam uygulanacak kontrol veya etkinin tipi ve derecesi ni ÇYS içinde tanımlayın 44

45 Diğer değişiklikler: 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol de olduğu gibi, yaşam döngüsü spesifik olarak belirtilmiş Yaşam döngüsü perspektifi (önceden ima edilen) ile uyumlu: tedarik zinciri ndeki çevresel gereklilikleri belirleyin Tasarım, geliştirme, teslimat, kullanım ve kullanım ömrü sonundaki işlem için çevresel gereklilikleri dikkate alacak kontroller oluşturun Çevresel gereklilikleri dış kaynaklara/ yüklenicilere bildirin Teslimat, kullanım ve kullanım ömrü sonundaki işlemler sırasında bilgi vermeyi (önemli çevre boyutları ile ilgili) değerlendirin 45

46 Diğer Değişiklikler: 8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale Minimal Değişiklikler (açıklık): c) çevresel acil durumların veya kazaların önlenmesi için faaliyette bulunma; e) Artık, tatbikatlardan sonra (kazaların/durumların meydana gelmesi sonrasının yanı sıra) prosedürlerin gözden geçirilmesi/revize edilmesi ile ilgili açık gereklilik var 46

47 Diğer Değişiklikler: 9 Performans değerlendirme (1) 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Aşağıdakilere ilişkin hangi İ&Ö ihtiyacı olduğunu belirleyin: Uyum yükümlülükleri; Önemli çevre etkisine sahip olabilecek faaliyetleri; kontrolleri; Belirli göstergeler (6.2) kullanılarak amaç(lar)a ulaşmadaki ilerleyiş; İzleme ve ölçmenin zamanlaması; Analiz etme ve değerlendirmeye ilişkin açık gereklilik; Performans değerlendirmesine (göstergeler kullanılarak) ait zamanlama ve kriterler Yönetim Gözden Geçirmesine yeni ve spesifik bağlantılar ve önceden belirlenmiş iletişim prosesleri (uyum yükümlülüklerine ilişkin olanlar dahil) 47

48 Diğer Değişiklikler: 9 Performans değerlendirme (1) 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Uyum yükümlülüklerine uygunluğun değerlendirilmesi artık proses. Periyodik değerlendirmenin ötesinde, kuruluşların: Gerekli hallerde harekete geçmesi Uyum durumuna ilişkin bilgi ve anlayışı sürdürmesi gerekmektedir. 48

49 Diğer Değişiklikler: 9 Performans değerlendirme (1) 9.2 İç tetkik- program artık ilave olarak risk ve fırsatların dikkate alınmasını içermekte (minör değişiklik) 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdiler ilaveten aşağıdakileri içerecek: Dış/iç konulardaki, önemli çevre boyutlarındaki ve risk ve fırsatlardaki değişiklikler; İzleme ve ölçme sonuçları; (açıkça ifade) Etkin sistem sürdürümü için gerekli kaynakların uygunluğu Çıktılar ilaveten aşağıdakileri içerecek: Kuruluşun stratejik yönelimi için her türlü çıkarım; Açıkça ifade amaçlara ulaşılamadığında kaynak ihtiyaçlarına ve faaliyetlere dair değişiklikler 49

50 Diğer Değişiklikler: 10 İyileştirme (1) 10. Bu madde belirli bir şekilde sürekli iyileştirme ile ilgili değil, iyileştirme ile ilgili Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet Önceki maddelerdeki risk odaklanması nedeniyle, önleyici faaliyetten özel olarak bahsedilmemektedir (artık Madde 6 da) Uygunsuzluğa karşılık verilmesi, başka bir yerdeki uygunsuzluğun oluşmasını da (kuruluş çapında DF) dikkate alması gerekmekte 50

51 Diğer Değişiklikler: 10 İyileştirme (2) 10.2 Sürekli iyileştirme Gereklilik 4.1/4.6 da ve tanımda (3.2) adreslemişti, fakat tanımın boyutları artık gereklilikler altına dahil edilmiş, özellikle iyileştirilmiş çevresel performansa dahil. 51

52 ISO 14001:2015 Zaman Çizelgesi Temmuz 2014 DIS (Uluslararası Taslak Standart Eylül 2014 e kadar yoruma açık) Şubat 2015 FDIS (Son Taslak Uluslararası Standart) 2015 Ortası Uluslararası Standardın yayınlanması 52

53 ISO 14001:2015 Belgelendirme Geçiş Zaman Çizelgesi Ortası Yayınlanma 2015 Ortası, 2018 yılı ortasına kadar sürecek 3 yıllık geçiş süresinin başlangıcı 53

54 Özet Anahtar Değişiklikler 1. Kuruluşun durumu anlaşılmalıdır a. Çevre ile ilişkisine dair farkındalığının artırılması b. İlgili taraflara verilen önemin artırılması 2. Stratejik yönelim ve iş süreçleri ile daha fazla entegrasyon 3. Geliştirilmiş ÇYS planlaması: a. Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler b. Risk ile yer değiştirilen önleyici faaliyet 4. Üst Yönetim tarafından ortaya konabilen ÇYS liderliği 5. Daha açık süreçler 6. Yaşam döngüsü perspektifi 7. Ortak terim: Dokümante bilgi 54

55 Müşterilerimiz gelişmelerle ilgili güncel bilgilere nasıl ulaşırlar? Müşterilerimiz DIS in bir kopyasını nereden temin edebilirler? DIS yalnızca BSI Shop üzerinden satın alınabilmektedir 55

56 Müşterilerimiz gelişmelerle ilgili güncel bilgilere nasıl ulaşırlar? Müşterilerimiz DIS üzerinde nasıl yorum yapabilirler? İngiltere içerisindeki müşterilerimiz taslak gözden geçirme sayfası aracılığıyla her bir madde ile ilgili yorum yapabilirler ISO komitesine sunulmadan önce tüm yorumlar İngiltere komitesi tarafından dikkate alınacaktır. Uluslararası müşterilerimiz, kendi Ulusal Standart Kuruluşları aracılığıyla yorumlarını iletebilirler. 56

57 Müşterilerimiz gelişmelerle ilgili güncel bilgiye nasıl ulaşırlar? Müşterilerimiz en son bilgileri nerede bulabilir? ISO ana web sayfasında revizyon ile ilgili ayrı bir web sayfası oluşturulmuştur - environmental-management/iso revision/ Bu sayfa, makale ve internet tabanlı seminerler ile sürekli güncellenecektir. Ayrıca müşteriler için web sayfasına kayıt yaptırmaları durumunda mevcut olduğunda yeni bilgileri öncelikli olarak alabileceklerdir. Müşterilerimiz ayrıca her revizyon için LinkedIn gruplarımıza bağlanabilirler https://www.linkedin.com/groups/iso revision ?home=&gid= &trk=my_groups-tile-grp 57

58 Diğer Önemli Bilgiler Ailenin üyesi olan diğer standartlara olan etki BSI Geçiş Eğitimi (1 gün) BSI Baş Tetkikçi Geçiş Eğitimi (2 gün) Bu süreç geliştikçe başka bilgi güncellemeleri olacaktır 58

59 Gözden Geçirme ve Sorular 59

60 İletişim Bilgileri Adres: BSI Group Eurasia Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. Değirmen Sokak No:16 Ar Plaza A Blok Ofis: Kozyatağı, İSTANBUL Telefon: Fax: Links: 60

61

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU DURMAKSIZIN İYİLEŞTİR Bu belge ISO 14001 in 2004 ve 2015 versiyonu arasındaki önemli değişikliklere genel bir bakış sağlamaktadır- temel tanımlardaki değişikliklere ek olarak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SİSTEMİ Mustafa PEKAÇAR EVD Enerji Yönetimi ve Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ege Bölge Mimar Sinan Mah. 1430 Sok. No:3 D:2 Alsancak Konak / İzmir mustafa.pekacar@evd.com.tr ÖZET Toplam enerji maliyetlerinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sisteminin Kavramsal Yapısı İSG Yönetim Sistemleri ile İSG Standarları Arasındaki İlişki İSG Yönetim Sistemi Standartlarının Kapsamı

Detaylı

ISO 9001 Beyaz bülten

ISO 9001 Beyaz bülten ISO Revizyonları ISO 9001 Beyaz bülten Değişiklikleri anlamak Yaklaşan değişim Bir bakışta ISO 9001 ISO 9001 nasıl çalışır? ISO 9001, organizasyonların tüm tip ve boyutlarına uygulanabilir ve organizasyonun,

Detaylı

GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ PR- 01 Rev.0.0 GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1- Amaç Mubitek firmasına, müşteri, çalışan ve müşterilerden hizmet alanlardan gelebilecek öneri, istek ve şikayetlerin sistematik olarak ele

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı