27 Ağustos, İstanbul. Copyright 2014 BSI. All rights reserved.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 Ağustos, İstanbul. Copyright 2014 BSI. All rights reserved."

Transkript

1 27 Ağustos, İstanbul 1

2 ISO 14001:2015 Taslak (DIS) Güncelleme Semineri EMS11401ENGX v1.0 Jul 2014

3 Seminerin Faydaları ISO 14001:2004 den ISO 14001:2015 e geçişi sağlamak ISO 14001:2015 te istenilen yeni gereklilikler hakkında diğer kişileri bilgilendirmek ISO 14001:2015 tetkiklerine hazırlanmak Lütfen bu sunumun Uluslararası Taslak Standard ı (DIS) temel aldığını ve ileride değişiklikler olabileceğini unutmayınız. 3

4 Hoş Geldiniz! 4

5 Seminerin Hedefleri Bu seminerin tamamlanması ile, katılımcılar: ISO de öngörülen anahtar değişiklikleri belirleyebiliyor; Annex SL Ek 2 nin amacını ve kullanımını açıklayabiliyor; ISO 14001:2004 den ISO 14001:2015 e geçişten kaynaklanan ÇYS ye özel gerekliliklerdeki değişiklikleri bildirebiliyor; Değişikliklerin kuruluşlar için ne anlama geldiğini belirleyebiliyor; BSI belgelendirme geçiş düzenlemelerini açıklayabiliyor olacaklar. 5

6 Sorumluluğun Reddi Sunumu yapan kişi tarafından kullanılan ifadeler, bu kişilerin kendi görüş ve/veya yorumlarını yansıtabilir Bu sunum, revizyon sürecinde Temmuz 2014 itibarıyla mevcut olan bilgileri içermektedir Revizyon prosesi ilerledikçe başka değişiklikler olması olasıdır Değişiklikleri, tamamlandıktan sonra dikkate almayı ve buna göre planlama yapmayı tercih edebilirsiniz 6

7 Program ISO gerçekleri ISO geliştirme prosesi Anahtar bakış açıları ve dikkate alınanlar Yeni gelişen değişiklikler Yüksek seviye yapı (YSY) ve ÇYS yapısı Ortak terimler ve ana tanımlar Geliştirme sırasında tartışma konusu olan alanlar Anahtar değişiklikler ve diğer değişiklikler ISO 14001:2015 zaman çizelgesi ve belgelendirme geçişi Diğer önemli bilgiler 7

8 ISO Gerçekleri ISO = Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (International Organization for Standardization) o İsviçre de bulunmakta, yaklaşık 20,000 standart ile 100 ün üzerinde ülke katılmaktadır o Tüm ISO standartları mutabakata dayanmaktadır ISO standartları genellikle kendi Teknik Komiteleri ( TC ) tarafından geliştirilmektedir Çalışmalarda, kendi ulusal standart kuruluşları tarafından aday gösterilen uluslararası uzmanlar yer almaktadır. 8

9 ISO 14001:2015 Geliştirme Süreci Revizyon ihtiyacı üzerinde geniş bir uluslararası mutabakat olmuştur. Uluslararası standardın geliştirilmesi Sırasında çeşitli aşamalar bulunmaktadır: Çalışma Taslağı ( WD ) Komite Taslağı ( CD ) Uluslararası Taslak Standart ( DIS ) Uluslararası Son Taslak Standart ( FDIS ) Uluslararası Standart ( IS ) o FDIS in onaylanmasından sonra yayınlanır o Her 5 yılda bir sistematik gözden geçirmeye tabidir 9

10 Bakış açıları/neler dikkate alındı? Uluslararası uzmanlar şunları dikkate almıştır: A - EMS 14001:2004 in temel prensipleri (sürdürülmesi ve iyileştirilmesi) B ÇYS için Gelecekteki Güçlükler Nihai raporu C - ISO Sürekli İyileştirme Anketi 2013 den alınan geri bildirimler D - ISO/TMB onaylı gereklilikler ve YSS için kullanılacak YSY üzerindeki çalışmalarla ilgili uygulama rehberliği 10

11 A EMS 14001:2004 in Temel Prensipleri (Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi) 1. Etkin bir ÇYS yaratmak için elemanlar içerir 2. Diğer YS gerekliliklerine entegre edilebilir 3. Çevresel ve ekonomik hedeflere ulaşmaya yardımcı olur 4. Çevresel korumayı destekler ve; 1. Kirliliğin önlenmesi ile 2. Sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde 5. Çevresel performansın iyileştirilmesi için bir araçtır 6. Yasal uyum yükümlülüklerini karşılamaya yardımcı olur 7. Tedarik zincirinde (etki etme) çevresel bütünlüğü sağlamaya yardımcı olur 11

12 B - ÇYS için Gelecekteki Güçlükler Nihai raporu 11 tema 1. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 2. Çevresel performans 3. Uyumluluk 4. Stratejik iş yönetim 5. Uygunluk değerlendirmesi 6. Küçük kuruluşlar 7. Değer ve tedarik zinciri 8. Bağlı olan paydaşlar 9. Paralel veya alt sistemler (Sera Gazları) 10. Dış iletişim 11. Ulusal/Uluslararası politik gündem 12

13 C - ISO Sürekli İyileştirme Anketi 2013 den alınan geri bildirimler Bu anket 7 tane tavsiyede bulunmuştur. 1. Kirliliğin önlenmesi ne çekilen dikkatin güçlendirilmesi 2. Eko-verimlilik e çekilen dikkatin güçlendirilmesi 3. Yaşam döngüsü düşünme tarzına çekilen dikkatin güçlendirilmesi 4. ISO içindeki konseptlerin netleştirilmesi 5. Ek A nın içeriğinin genişletilmesi 6. ISO içeriğinin genişletilmesi 7. Ek A farkındalığının ve ISO kullanımının iyileştirilmesi 13

14 Yeni gelişen değişiklikler nelerdir? Stratejik Çevresel Yönetim Liderlik Çevrenin korunması Çevresel performans Yaşam döngüsü düşünme tarzı İletişim Dokümantasyon 14

15 D Yüksek Seviye Yapı Tüm yönetim sistemlerinde kullanılmak üzere yeni bir ortak ISO formatı geliştirilmiştir: Ortak terimler ve çekirdek tanımlamalar Birbiriyle aynı çekirdek metin ve numaralandırma düzeni Entegre yönetim sistemi (ör. ÇYS, İSG, BGYS vb) uygulayan kuruluşlar optimum fayda elde etmelidir. Yüksek seviye yapı ve ortak metin kamuya açık bilgidir ve adresinden ulaşılabilir. 15

16 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 1) Kapsam 2) Normatif referanslar 3) Terimler ve tanımlar 16

17 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 4) Kuruluşun içeriği 4.1 Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 XXX YS nin kapsamının belirlenmesi 4.4 XXX yönetim sistemi 17

18 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 5) Liderlik 5.1 Liderlik ve yönetim desteği 5.2 Politika 5.3 Kuruluş içerisindeki görevler, sorumluluklar ve yetkiler 6) Planlama 6.1 Risklere ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 XXX amaçları ve söz konusu amaçlara ulaşmak için planlar 18

19 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 5) Leadership 7) Destek 6) Planning 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim 7.5 Dokümante edilmiş bilgi o Genel o Oluşturulması ve güncellenmesi o Dokümante edilmiş bilginin kontrol edilmesi 19

20 Birbiriyle Aynı Ana Metin ve Numaralandırma 8) Operasyon 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 9) Performans değerlendirme 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 9.2 İç tetkik o [İç tetkikler] o [Program(lar)] 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 10)İyileştirme 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 Sürekli iyileştirme 20

21 YSY ve ilave ÇYS Yapısı Structure 4 Kuruluşun içeriği 5 Liderlik 6 Planlama 7 Destek 8 Operasyon 9 Performans Değerlendirme 10 İyileştirme 4.1 Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması 5.1 Liderlik ve Yönetimin Desteği (YS) 5.2 Çevre Politikası 6.1 Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 Çevresel amaçlar ve planlama 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 9.2 İç tetkik 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 Sürekli İyileştirme 4.3 ÇYS kapsamının belirlenmesi 5.3 Kuruluş içerisindeki görevler, sorumluluklar, yetkiler 7.4 İletişim 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 4.4 ÇYS 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 21

22 YSY ve ilave ÇYS Yapısı 4 Kuruluşun içeriği 5 Liderlik 6 Planlama 7 Destek 8 Operasyon 9 Performans Değerlendirme 10 İyileştirme 4.1 Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 ÇYS kapsamının belirlenmesi 4.4 ÇYS 5.1 Liderlik ve Yönetimin Desteği (YS) 5.2 Çevre Politikası 5.3 Kuruluş içerisindeki görevler, sorumluluklar, yetkiler 6.1 Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 Çevresel amaçlar ve planlama SONRAKİ SLAYT 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim SONRAKİ SLAYT 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Genel Uygunluğun değerlendiril mesi 9.2 İç tetkik 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 Sürekli İyileştirme 22

23 YSY ve ilave ÇYS Yapısı: Madde 6 6 Planlama 6.1 Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler 6.2 Çevresel amaçlar ve planlama Genel Çevresel amaçlar Önemli çevresel boyutlar Amaçlara ulaşmak için faaliyet planlama Uyum yükümlülükleri Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler Faaliyete yönelik planlama 23

24 YSY ve ilave ÇYS Yapısı: Madde 7 7 Destek 7.1 Kaynaklar 7.2 Yetkinlik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim Genel İç İletişim Dış İletişim 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 24

25 Ortak Terimler ve Ana Tanımlar ISO 14001:2004 ten farklı olanlar (bazıları!) Kuruluş İlgili taraf Çevre Yönetim Sistemi Düzeltici faaliyet Sürekli iyileştirme 14001:2004 tanımlanmayanlar (bazıları!) Dokümante edilmiş bilgi Uyum yükümlülüğü Çevresel durum Proses Üst yönetim Yaşam döngüsü Risk 25

26 Geliştirme sırasında tartışma konusu olan alanlar Terimler: Mal ve hizmetler e karşılık Ürün ve hizmetler? Terimler: Yasal ve diğer e karşılık Uyum Yükümlülükleri? Terimler: Tedarik zinciri ne karşılık Değer zinciri? Madde yerleştirme: Acil duruma hazır olma ve müdahale 26

27 Bir Çevre Yönetim Sistemi nin Amacı Sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde çevrenin korunması, değişen çevresel durumlara karşılık verme, artık birincil odak noktalarıdır. 27

28 Anahtar değişiklikler 1. Kuruluşun içeriği anlaşılmalıdır a. Çevre ile ilişkisine dair farkındalığının artırılması b. İlgili taraflara verilen önemin artırılması 2. Stratejik yönelim ve iş süreçleri ile daha fazla entegrasyon 3. Geliştirilmiş ÇYS planlaması: a. Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler b. Risk ile yer değiştiren önleyici faaliyet 4. Üst Yönetim tarafından ortaya konabilen ÇYS liderliği 5. Daha açık süreçler 6. Yaşam döngüsü bakış açısı 7. Ortak terim: Dokümante edilmiş bilgi 28

29 4.1 Kuruluşun İçeriği (1) Kuruluşunuz için iç ve dış konuların neler olduklarının değerlendirilmesi. Bu nereden geliyor? Madde 4.1 e göre: Kuruluş, kendi amacına uygun ve kendi ÇYS nin hedeflenen çıktısına/çıktılarına ulaşma yeteneğine etki eden iç ve dış konuları belirlemelidir. 29

30 4.2 Kuruluşun İçeriği (2) Hangi ilgili tarafların hangi ilgili gereklilikleri mevcut? Kuruluş, bu gerekliliklerden hangilerini bir uyum yükümlülüğü olarak kabul etmeli? Bu nereden geliyor? Madde 4.2 ye göre: Kuruluş, çevre yönetim sistemi ile ilgili, ilgili tarafları; belirlemelidir. 30

31 Diğer Değişiklikler: 4.3 Kapsam, 4.4 ÇYS Kapsam şunları göz önüne almalıdır: Dış ve iç konular Uyum yükümlülükleri Kuruluşun birim(ler)i, fonksiyon(lar)ı ve fiziksel sınırları, Faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri; ve Kontrol ve etki edebilme yetkisi ve becerisi İlgili tarafların erişimine de açık tutulmalıdır 4.4 İçeriğe ilişkin bilginin ÇYS oluşturulurken/sürdürülürken kullanılması 31

32 (4) Other Changes: 5.1 Leadership İç ve Dış Konular (4.1) Kuruluşun içeriği (4) Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamı Destek ve operasyon (7,8) Planlama (6) Planla Liderlik Uygula Performans değerlendirme ÇYS nin Intended hedeflenen çıktıları Önlem al Kontrol et İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri (4.2) İyileştirme Not: Parantez içindeki rakamlar Standardın maddelerine referans vermektedir. 32

33 Diğer değişiklikler: 5.1 Liderlik Geliştirilmiş liderlik gereklilikleri: Etkinliği (ÇYS) ile ilgili hesap verme sorumluluğu Politika ve hedeflerin, kuruluşun stratejik yönelimi ve içeriği ile uyumu ÇYS nin kuruluşun iş prosesleri ile entegrasyonu Çevre yönetiminin ve ÇYS gerekliliklerine uygunluğun öneminin iletilmesi ÇYS nin hedeflenen çıktılarını elde etmesinin sağlanması Kişilerin katkı sağlamak üzere yönlendirilmesi ve desteklenmesi Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi Yönetimin liderliğini göstermesi için desteklenmesi 33

34 Diğer Değişiklikler: 5.2/5.3 Politika/Görevler. 5.2 Çevre Politikası: Kuruluşun içeriğine ve amacına uygun çevrenin korunması na ilişkin açık taahhüt Kuruluşun içeriğine özel diğer taahhütleri içerebilir 5.3 Görevler, sorumluluklar ve yetkiler: Dokümante edilmiş bilgi gerekliliği yok Belirli bir yönetim temsilcisi için gereklilik yok 34

35 Risk: 3.18 belirsizliğin çevre amaçları üzerindeki etkisi İlaveye ilişkin Not 1: Etki, beklenenden pozitif veya negatif- sapmadır. İlaveye ilişkin Not 2: Belirsizlik, bir olayın, olayın sonucunun veya olma olasılığının anlaşılmasına veya bilgisine ilişkin bilginin, kısmen bile olsa, eksikliği durumudur. İlaveye ilişkin Not 3: Risk, sıklıkla, potansiyel olaylar (ISO Guide 73, ) ve bunların sonuçları (ISO Guide 73, ), veya bunların her ikisinin de kombinasyonu yönünden ifade edilir. İlaveye ilişkin Not 4: Risk, sıklıkla, bir olayın sonuçları (koşullardaki değişiklikler dahil) ile ilişkili ortaya çıkma olasılığının (ISO Guide 73, ) kombinasyonu yönünden ifade edilir. 35

36 Diğer Değişiklikler: 6.1. Tehdit ve fırsatlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi faaliyetleri maddelerini karşılamak için bir proses planlayın ve uygulayın Kuruluşun içeriğini dikkate alın (4.1/4.2) Dokümante edilmiş bilgi sürece olan güven 36

37 Diğer Değişiklikler: Önemli çevre boyutları Artık bir yaşam döngüsü bakış açısı dikkate alınmalıdır Anormal ve potansiyel durumlar artık açık in çıktısı önemli çevre boyutları ve bunlardan oluşan tüm tehditler ve fırsatlardır. NOT: Önemli çevre boyutları olumsuz çevre etkilerine (tehditler) veya faydalı çevre etkilerine (fırsatlar) ilişkin risklerle sonuçlanabilir. 37

38 Diğer değişiklikler: Uyum yükümlülükleri Uyum yükümlülüklerine ilişkin dokümante edilmiş bilgi Artık odak, kuruluşun kendi çevre boyutları bakımından.. yerine kuruluşun kendisi NOT: Uyum yükümlülükleri, kuruluşa, olumsuz etkilere (tehditler) ya da faydalı etkilere (fırsatlar) ilişkin risklerle sonuçlanma potansiyeline sahiptir. 38

39 Diğer değişiklikler: Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler Aşağıdakileri elde etmek için tehdit ve fırsatlara ilişkin riskleri belirleyin: o ÇYS nin kendi hedeflenen çıktı(lar)ına ulaşabileceğine ilişkin güvence sağlamak; o Kuruluşu etkileyebilecek dış çevre koşullarına dair potansiyel dahil olmak üzere, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak; o Sürekli iyileştirme sağlamak Bunlardan değerlendirilmesi gerekenlere ilişkin dokümante bilgiyi saklayın 39

40 Diğer değişiklikler: Faaliyetler için planlama Aşağıdakileri değerlendirmek üzere faaliyetler için planlama yapın: Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler Önemli çevre boyutları Uyum yükümlülükleri 40

41 Diğer değişiklikler: 6.2 Çevresel amaçlar ve bunlara ulaşmak için planlama Tanımlanan veya kullanılan hedefler yok Bildirim ve güncellemeye ilişkin açık gereklilikler Amaçlara ulaşmak için planlama daha fazla sıkı kurallara bağlı Tanımlı göstergeler üzerinden değerlendirme Amaçlara ulaşmak için faaliyetler iş süreçlerine (dikkate alınması) entegre edilmeli 41

42 Diğer Değişiklikler: 7 Destek (1) 7.1 Kaynaklar belirlemek (oluşturmak veya bulmak) artık gerekli 7.2 Yeterlilik gerekli yeterliliği elde etmek için faaliyetlerin değerlendirilmesi artık gerekli 7.2 Anlatım biçimi artık, çevresel performansını etkileyen, kendi kontrolü altında iş yapan kişi(ler) 7.3 Farkındalık prosedür gerekliliği yok 42

43 Diğer Değişiklikler: 7 Destek (2) 7.4 İletişimler bir proses o Dış ve iç iletişim için ayrı maddeler o Ne, ne zaman, kim tarafından, nasıl iletilecek o Kısmi olarak uyum yükümlülükleri ile yürütülen o Sürekli iyileştirmeye katkıyı mümkün kılan proses Gerekli ana unsurların tanımı yok etkinlik için dokümante edilmiş bilgi gerekli Oluşturma ve güncelleme iyileştirme: tanımlama, format/medya ve uygunluk Dokümante edilmiş bilginin kontrolü artık gizlilik ve erişimi açıkça içermekte 43

44 Diğer Değişiklikler: 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol Aşağıdakilere ilişkin açık/net gereklilikler; o Prosesler için kriter oluşturulması o Proseslerin kontrolünün uygulanması 8.1 Kontroller; o Prosedürleri içerebilir (dokümante veya diğer türlü) o Bir hiyerarşi takip edilerek uygulanabilir Planlı değişiklikleri kontrol edin, hedeflenmeyen değişiklikleri gözden geçirin Dış kaynak kuruluş tarafından kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin boyutlar dan daha geniş kapsam uygulanacak kontrol veya etkinin tipi ve derecesi ni ÇYS içinde tanımlayın 44

45 Diğer değişiklikler: 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol de olduğu gibi, yaşam döngüsü spesifik olarak belirtilmiş Yaşam döngüsü perspektifi (önceden ima edilen) ile uyumlu: tedarik zinciri ndeki çevresel gereklilikleri belirleyin Tasarım, geliştirme, teslimat, kullanım ve kullanım ömrü sonundaki işlem için çevresel gereklilikleri dikkate alacak kontroller oluşturun Çevresel gereklilikleri dış kaynaklara/ yüklenicilere bildirin Teslimat, kullanım ve kullanım ömrü sonundaki işlemler sırasında bilgi vermeyi (önemli çevre boyutları ile ilgili) değerlendirin 45

46 Diğer Değişiklikler: 8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale Minimal Değişiklikler (açıklık): c) çevresel acil durumların veya kazaların önlenmesi için faaliyette bulunma; e) Artık, tatbikatlardan sonra (kazaların/durumların meydana gelmesi sonrasının yanı sıra) prosedürlerin gözden geçirilmesi/revize edilmesi ile ilgili açık gereklilik var 46

47 Diğer Değişiklikler: 9 Performans değerlendirme (1) 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Aşağıdakilere ilişkin hangi İ&Ö ihtiyacı olduğunu belirleyin: Uyum yükümlülükleri; Önemli çevre etkisine sahip olabilecek faaliyetleri; kontrolleri; Belirli göstergeler (6.2) kullanılarak amaç(lar)a ulaşmadaki ilerleyiş; İzleme ve ölçmenin zamanlaması; Analiz etme ve değerlendirmeye ilişkin açık gereklilik; Performans değerlendirmesine (göstergeler kullanılarak) ait zamanlama ve kriterler Yönetim Gözden Geçirmesine yeni ve spesifik bağlantılar ve önceden belirlenmiş iletişim prosesleri (uyum yükümlülüklerine ilişkin olanlar dahil) 47

48 Diğer Değişiklikler: 9 Performans değerlendirme (1) 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Uyum yükümlülüklerine uygunluğun değerlendirilmesi artık proses. Periyodik değerlendirmenin ötesinde, kuruluşların: Gerekli hallerde harekete geçmesi Uyum durumuna ilişkin bilgi ve anlayışı sürdürmesi gerekmektedir. 48

49 Diğer Değişiklikler: 9 Performans değerlendirme (1) 9.2 İç tetkik- program artık ilave olarak risk ve fırsatların dikkate alınmasını içermekte (minör değişiklik) 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdiler ilaveten aşağıdakileri içerecek: Dış/iç konulardaki, önemli çevre boyutlarındaki ve risk ve fırsatlardaki değişiklikler; İzleme ve ölçme sonuçları; (açıkça ifade) Etkin sistem sürdürümü için gerekli kaynakların uygunluğu Çıktılar ilaveten aşağıdakileri içerecek: Kuruluşun stratejik yönelimi için her türlü çıkarım; Açıkça ifade amaçlara ulaşılamadığında kaynak ihtiyaçlarına ve faaliyetlere dair değişiklikler 49

50 Diğer Değişiklikler: 10 İyileştirme (1) 10. Bu madde belirli bir şekilde sürekli iyileştirme ile ilgili değil, iyileştirme ile ilgili Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet Önceki maddelerdeki risk odaklanması nedeniyle, önleyici faaliyetten özel olarak bahsedilmemektedir (artık Madde 6 da) Uygunsuzluğa karşılık verilmesi, başka bir yerdeki uygunsuzluğun oluşmasını da (kuruluş çapında DF) dikkate alması gerekmekte 50

51 Diğer Değişiklikler: 10 İyileştirme (2) 10.2 Sürekli iyileştirme Gereklilik 4.1/4.6 da ve tanımda (3.2) adreslemişti, fakat tanımın boyutları artık gereklilikler altına dahil edilmiş, özellikle iyileştirilmiş çevresel performansa dahil. 51

52 ISO 14001:2015 Zaman Çizelgesi Temmuz 2014 DIS (Uluslararası Taslak Standart Eylül 2014 e kadar yoruma açık) Şubat 2015 FDIS (Son Taslak Uluslararası Standart) 2015 Ortası Uluslararası Standardın yayınlanması 52

53 ISO 14001:2015 Belgelendirme Geçiş Zaman Çizelgesi Ortası Yayınlanma 2015 Ortası, 2018 yılı ortasına kadar sürecek 3 yıllık geçiş süresinin başlangıcı 53

54 Özet Anahtar Değişiklikler 1. Kuruluşun durumu anlaşılmalıdır a. Çevre ile ilişkisine dair farkındalığının artırılması b. İlgili taraflara verilen önemin artırılması 2. Stratejik yönelim ve iş süreçleri ile daha fazla entegrasyon 3. Geliştirilmiş ÇYS planlaması: a. Tehdit ve fırsatlara ilişkin riskler b. Risk ile yer değiştirilen önleyici faaliyet 4. Üst Yönetim tarafından ortaya konabilen ÇYS liderliği 5. Daha açık süreçler 6. Yaşam döngüsü perspektifi 7. Ortak terim: Dokümante bilgi 54

55 Müşterilerimiz gelişmelerle ilgili güncel bilgilere nasıl ulaşırlar? Müşterilerimiz DIS in bir kopyasını nereden temin edebilirler? DIS yalnızca BSI Shop üzerinden satın alınabilmektedir 55

56 Müşterilerimiz gelişmelerle ilgili güncel bilgilere nasıl ulaşırlar? Müşterilerimiz DIS üzerinde nasıl yorum yapabilirler? İngiltere içerisindeki müşterilerimiz taslak gözden geçirme sayfası aracılığıyla her bir madde ile ilgili yorum yapabilirler ISO komitesine sunulmadan önce tüm yorumlar İngiltere komitesi tarafından dikkate alınacaktır. Uluslararası müşterilerimiz, kendi Ulusal Standart Kuruluşları aracılığıyla yorumlarını iletebilirler. 56

57 Müşterilerimiz gelişmelerle ilgili güncel bilgiye nasıl ulaşırlar? Müşterilerimiz en son bilgileri nerede bulabilir? ISO ana web sayfasında revizyon ile ilgili ayrı bir web sayfası oluşturulmuştur - environmental-management/iso revision/ Bu sayfa, makale ve internet tabanlı seminerler ile sürekli güncellenecektir. Ayrıca müşteriler için web sayfasına kayıt yaptırmaları durumunda mevcut olduğunda yeni bilgileri öncelikli olarak alabileceklerdir. Müşterilerimiz ayrıca her revizyon için LinkedIn gruplarımıza bağlanabilirler https://www.linkedin.com/groups/iso revision ?home=&gid= &trk=my_groups-tile-grp 57

58 Diğer Önemli Bilgiler Ailenin üyesi olan diğer standartlara olan etki BSI Geçiş Eğitimi (1 gün) BSI Baş Tetkikçi Geçiş Eğitimi (2 gün) Bu süreç geliştikçe başka bilgi güncellemeleri olacaktır 58

59 Gözden Geçirme ve Sorular 59

60 İletişim Bilgileri Adres: BSI Group Eurasia Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. Değirmen Sokak No:16 Ar Plaza A Blok Ofis: Kozyatağı, İSTANBUL Telefon: Fax: Links: 60

61

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU DURMAKSIZIN İYİLEŞTİR Bu belge ISO 14001 in 2004 ve 2015 versiyonu arasındaki önemli değişikliklere genel bir bakış sağlamaktadır- temel tanımlardaki değişikliklere ek olarak

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Enerji Tasarrufu Daha Güçlü Atılımlar İçin Birikimdir 2011 MEYER Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri 1 TÜV (Technischer Überwachungs - Verein) Almanca'da Teknik Gözetim

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

Teknik Oturum 1. ISO 50001 Uygulama Aşamaları ve DOE Araç ve Kaynakları. Sıfıra Yakın Enerji Bölgesi Teknik Eğitimi İstanbul, Türkiye

Teknik Oturum 1. ISO 50001 Uygulama Aşamaları ve DOE Araç ve Kaynakları. Sıfıra Yakın Enerji Bölgesi Teknik Eğitimi İstanbul, Türkiye Teknik Oturum 1 ISO 50001 Uygulama Aşamaları ve DOE Araç ve Kaynakları Sıfıra Yakın Enerji Bölgesi Teknik Eğitimi İstanbul, Türkiye 8 Ocak 2013-9:00-10:30 Dr. Sachin Nimbalkar Dr. Nasr Alkadi Oak Ridge

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye Versiyon 2016_1 Yayınlayan Durum Sınıfı Arvato Türkiye Onaylı Genel Tarih 01.08.2016 1 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Uygulama Kapsamı... 5 3. Motivasyon... 6 4. Arvato

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1 ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AÇIKLAMA: 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında üç gün, TSE tarafından

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ISO/IEC 27001 Özdeğerlendirme Soru Listesi

ISO/IEC 27001 Özdeğerlendirme Soru Listesi ISO/IEC 27001 Özdeğerlendirme Soru Listesi Bu soru listesindeki sorular, kurduğunuz/kuracağınız yönetim sistemdeki belirli alanlara daha fazla ışık tutmak, tekrar değerlendirerek gözden geçirmek ve denetime

Detaylı

Bütün kuruluşların, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9001 Beyaz Bülten

ISO 9001 Beyaz Bülten ISO Revizyonları ISO 9001 Beyaz Bülten Kalite yönetiminde riskin önemi Yaklaşan değişim ISO 9001:2015 Revizyonuna genel bakış ve alt yapısı Uluslararası bir Standart olan ISO 9001, düzenli aralıklarla

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI QSA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI Entegre Yönetim Sistemi; yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Terimler ve tarifler (Ref. ISO 14001) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Tetkikçi Bir tetkiki yapabilmeye yetkili uzman kişi. [ISO 9000:2000, Madde 3.9.9] Sürekli

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri o MerSis Danışmanlık Hizmetleri Çalışanlarınız, tesisleriniz, üretim araçlarınız koruma altında! Bilgileriniz? danışmanlık hizmetlerimiz, en değerli varlıklarınız arasında yer alan bilgilerinizin gizliliğini,

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler Kapsam - Terimler K A P A M Kapsam u standard kuruluşun bağlamı dâhilinde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması,sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları kapsar. u standard

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Birliği liği B.G. PO.1 1/8 BGYS POLİTİKASI 2 1. AMAÇ.. 2 2.KAPSAM.. 2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR... 2 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ.. 3 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU... 3 BGYS

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

4 10 MAYIS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI SEMİNERLERİ. Mesleki Risklerin Yönetimi. Altan ÇETİNKAL MESS İSG Müdürü

4 10 MAYIS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI SEMİNERLERİ. Mesleki Risklerin Yönetimi. Altan ÇETİNKAL MESS İSG Müdürü 4 10 MAYIS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI SEMİNERLERİ Mesleki Risklerin Yönetimi Altan ÇETİNKAL MESS İSG Müdürü 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77: «İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

ISO 9001 Beyaz bülten

ISO 9001 Beyaz bülten ISO Revizyonları ISO 9001 Beyaz bülten Değişiklikleri anlamak Yaklaşan değişim Bir bakışta ISO 9001 ISO 9001 nasıl çalışır? ISO 9001, organizasyonların tüm tip ve boyutlarına uygulanabilir ve organizasyonun,

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

Yönetim Sistemi Standartları

Yönetim Sistemi Standartları ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Yönetim Sistemi Standartları 1. ISO nun Kelime Anlamı "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

ISO 14001:2015 Revizyonu Sıkça Sorulan Sorular

ISO 14001:2015 Revizyonu Sıkça Sorulan Sorular ISO Revizyonları Final ISO 14001:2015 Revizyonu Sıkça Sorulan Sorular mükemmelliği alışkanlığa dönüştür... TM Giriş ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, dünyanın ilk uluslararası çevre yönetim standardı olup,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU Böl.5 El. 1.1 Böl.5 El. 1.1 Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme Heyeti

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.37 (3) SHY 6A Md.37 (1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi : 08.10.2015 *Tüm şirket çalışanlarının görebileceği, şirket dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır. ISO-BGYS-PL-02 08.10.2015

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT 35 20 ÖN BİLGİLENDİRME II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 59 65 45 28.01.2016 Pe.-18.00-21.00 31.01.2016 Pa.-09.00-15.00 01.02.2016

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 gün ve tarihli toplantısında 21 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. BİRİNCİ

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı