SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA&ÇEVRESEL RİSKLER Hülya Kurt.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA&ÇEVRESEL RİSKLER Hülya Kurt. www.cevreciyiz.com www.tskb.com.tr"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA&ÇEVRESEL RİSKLER Hülya Kurt

2 Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırımbankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur. Kuruluş Misyonu: Türk özel sektörüne, uluslararası l finans kuruluşlarından l sağlanan fonlar ile orta ve uzun vadeli finansman sağlamak ve Türkiye'deki sermaye piyasasınıngelişmesine katkıda bulunmaktır. TSKB Ortaklık Yapısı Finansal Özet (USD mn) 2007/12 Halka Açık ve Diğer 41.5% T. Vakıflar 50.1% Bankası 8.4% Aktifler 4,195 Krediler 2,393 B k Özkaynaklar 634 T. İş Bankası Grubu Net Kar 127 Ödenmiş ş Sermaye 400 mn TRY 1

3 Fon Sağlanan Kuruluşlar Dünya Bankası (IBRD) Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Alman Sanayileşme Fonu (KfW) Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Uluslararası FinansKurumu (IFC) 2

4 Sürdürülebilir Kalkınma 1. Ekonomik büyüme 2. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması 3. Sosyal kalkınma 3

5 Finansal Kurumlar için Çevresel Risk 1. Doğal ortama verilecek çevresel etkiler: üretim faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular, zehirli atıklar, doğal kaynaklarda (arazi, akarsu, deniz) yaratılacak potansiyel kirlilik ve CO 2 emisyonu, tükenebilir kaynakların rasyonel olmayan ölçeklerde kullanımı vb, 1978, Ohio, Shawnee Gölündeki yaşamın yok edilmesi, i 1984, Union Carbide, Hindistan, 1984, ölü , Çernobil, Nükleer Reaktör Kazası, 725 ölü , Körfez Savaşı ve Alaska, petrol dökülmesi, 2.Olumsuzçevreseletkisebebiylefirmanın yerel ve merkezi yönetimlerle karşı karşıya gelmesi, kanunlara uygunsuzluk, 3. Bu yatırımı kredilendiren finansal kurumun maddi ve manevi kayıpları, finansal kurumun maddi ve en önemlisi imaj kayıpları 8

6 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri SOSYAL ÇEVRESEL EKONOMİK Doğal tehlikeler Ekonomik Yoksulluk kalkınma Yönetişim i Atmosfer Global l ekonomi paydaşları Sağlık Arazi Üretim ve tüketim yapısı Egitim Okyanus, denizler ve kıyılar Nüfusdağılımı Temiz su kaynakları Biyolojik çeşitlilik 4

7 Doğal Tehlikeler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri:ÇEVRE Doğal tehlikelerin l i oluşma ve bunlardan etkilenme olasılığı l Atmosfer Arazi Okyanuslar, denizler ve kıyılar Temizsu Biyoçeşitlilik Acil Durum Planları İklim Değişikliği Ozon tabakasınıntahribi Hava kalitesi Arazi kullanımı ve yapısı Çölleşme Tarım Ormanlar Sahil şeritleri Balıkçılık Su miktarı Su kalitesi Ekolojik sistem Türler 5

8 Finansal Kurumlar için Çevresel Risk Doğal ortama verilecek çevresel etkiler: üretim faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular, zehirli atıklar, doğal kaynaklarda (arazi, akarsu, deniz) yaratılacak potansiyel kirlilik ve CO 2 emisyonu, tükenebilir kaynakların rasyonel olmayan ölçeklerde kullanımı vb, 1978, Ohio, Shawnee Gölündeki yaşamın yok edilmesi, i 1984, Union Carbide, Hindistan, 1984, ölü 1896, Çernobil, Nükleer Reaktör Kazası, 725 ölü , Körfez Savaşı ve Alaska, petrol dökülmesi, Olumsuz çevresel etki sebebiyle firmanın yerel ve merkezi yönetimlerle karşı karşıya gelmesi, kanunlara uygunsuzluk, cezalar.. Bu yatırımı kredilendiren finansal kurumun maddi ve manevi kayıpları, finansal kurumun maddi ve en önemlisi imaj kayıpları, 6

9 Ekvator Prensipleri IFC nin öncülüğünde, proje finansmanındaki, yatırım inşaat ve işletme döneminde ortaya çıkacak olan çevresel ve sosyal riskin dikkate alınması için dizayn edilmiştir. Gönüllülük ilkesine dayanmaktadır. Tüm sektörlerlede, sabit yatırım tutarı 10milyonUSDveyadahayüksek olan projelere uygulanmaktadır Haziran tarihinde, 10 uluslararası bankanınkatılımı ile başlamıştır, ş ş 2007 sonu ile katılan banka sayısı 56 olmuştur. Bu sayı, global olarak yapılan proje finansmanının %90 ını temsil etmektedir. 7

10 TSKB de Sürdürülebilir Kalkınma: EMS ve ISO TSKB de, 2005 yılında çevresel duyarlılığını bir sistematiğe kavuşturmak için EMS (Environmental Management System) projesine başlamıştır. Banka içinde EMSProjesini yürütecek bir ekip kurulmuştur yılında, tüm EMS Çalışması tamamlanmış ve ISO Belgesi alınmaya karar verilmiştir. i 2007 yılı başında TUV Rheinland dan alınan denetim sonucu, TSKB, ISO almaya hak kazanan ilk Türk sermayeli Banka olmuştur. ISO süreklilik arzeden bir prosestir, TSKB de bu kapsamda çalışmalarına Sürdürebilir Kalkınma bakış açısıyla devam etmektedir. 8

11 TSKB de Sürdürülebilir Kalkınma: EMS ve ISO Çevre Politikası oluşturulmuştur, 1 Haziran 2006 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. TSKB Çevre Riskleri tanımlanmıştır: İç etkiler: ofis bina kullanımından kaynaklı, kağıt, enerji, su ve diğertüketimlerdenğ d kaynaklıkl çevresel etkiler... kl Dış etkiler: kredilendirme sebebiyle yatırım projelerindenoluşan çevresel etkiler ve riskler... Çevresel risklerin nasıl ölçüleceği vedeğerlendirileceğinin sistematik altyapısı yp hazırlanmıştır. ş TSKB, kredi riskinden kaynaklanan çevresel risk için, gönüllülük esasıyla Çevre Riski Değerlendirme Modeli hazırlayarak Türkiye de çevresel riski analiz eden öncü banka olmuştur. 9

12 TSKB Çevre Risk Değerlendirme Modeli Bir yatırım projesinde oluşacak çevre iş güvenliğini ve yatırımcının bu konulardaki duyarlılığını ölçmeye yarayan 34 sorudan oluşan nümerik bazlı sorgulama modelidir. Projelere A,B,C olmak üzere skorlar verilmektedir. Yapılan sorgulamalardan bazıları: Yatırımın yeri etrafındaki yerleşim durumu, Yatırımın enerji ve kaynak tüketimi (yenilenebilir, fosil, diğer) Flora ve fauna üzerine etkisi, i Çıkan atıklar, Hava emisyonları, Yatırımla doğal kaynaklara olası zararlar, 10

13 2007 Yılı Çevresel Risk Değerlendirme Sonuçları Çevresel RiskKategorisi FirmaRiski Proje Riski A 0 0 B 18 6 C Toplam Değerlendirmenin yapıldığı tarih itibarıyla; A: yüksek, k B: orta C: düşük düzeydeki riskler olarak tanımlanmaktadır. 11

14 TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanları: ÇEVRE Çevre yatırımları kapsamında arıtma/bertaraf etme, üretimde kullanılan kaynakların azaltılmasına yönelik yatırımlar, temiz üretim (cleaner production) ve en uygun tekniklere (BAT: best available technics) dayalı çeşitli çevre e yatırımları a (16 adet proje): Atıksu arıtma yatırımları, Gaz emisyonu iyileştirme yatırımları, Doğalgaz altyapı projeleri, Temiz üretim yatırımları, Enerji ve üretim girdilerinin tasarrufuna yönelik yatırımlar. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı enerji üretimi böylelikle kirliliğinin ll ğ vetükenebilir bl fosil yakıttüketiminin k azalmasına katkı... k çevre 12

15 TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanları: ENERJİ TSKB NİN FİNANSMAN SAĞLADIĞI ENERJİ YATIRIMLARI Hidroelektrik Santral Rüzgar Santrali Jeotermal Biyokütle (çöpten metan gazı) Doğalgaz : 52 adet, toplam 1.941MW :2 adet, toplam 53 MW : 2 adet, toplam 57,2 MW : 1 adet, 11,2 MW : 17 adet dağıtım bölgesi Toplam TSKB Yenilenebilir Enerji Proje Kapasitesi Türkiye Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü (2007 sonu) Türkiye Toplam Enerji Kurulu Gücü (2007 sonu) : MW : MW : MW TSKB tarafından Türkiye toplam yenilenebilir kurulu gücünün %15 i, toplam kurulu gücünün de %5 i kadar enerji projesi finansmanı yapılmıştır. 13

16 TSKB Çevre Politikası TSKB, kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetlerde kamu yararına ve sosyal sorumluluğa özelbirözen göstermektedir. İş ilkeleri arasında çevre bilinci ve çevresel konulardaki duyarlılık, başta gelen unsurlar arasında yer almaya devam etmektedir. TSKB nin çevresel duyarlılığı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde tarif edilmiştir : Bankanın faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin en aza indirgenmesi, Banka faaliyetleriyle i l ilgili ili çevre standartlarının tl belirlenmesi, l i Çevresel amaç ve hedeflerin tanımlanması ve sürekli gözetilmesi, Çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi, Finansal kararlarda çevresel risklerin belirlenmesi ve göz önünde bulundurulması, Gerek çalışanların gerekse kamuoyunun çevresel hassasiyetler konusunda sürekli bilgilendirilmesi, Tüm ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle uyumun sağlanması, Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için sağlanacak gelişmelere katkıda bulunulması.

17 TSKB ISO Belgesi 15

18 Sosyal Sorumluluk 15

19 Türkiye nin en kapsamlı çevre portalı Güncel Haberler Köşe Yazıları Çevre Ajandası Araştırma Dosyaları İş Dünyası ve Çevre Çevre mevzuatı Fotograf Sergileri Anketler Yarışmalar Gençlik ve çocuk bölümleri Karbonmetre Ve daha pek çok şey... 17

20 Heykel Yarışması Çevre konulu Heykel Yarışması (Haziran07) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ne yönelik olarak düzenlediğimiz yarışmaya 30 eser katıldı ve dördü mansiyon olmak üzere yedi esere ödül verildi. 18

21 Çevre Konferansı Çevre Konferansı (Aralık07) Bu konferansta, Çevre yatırımlarının ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı konusunu ele aldık ve bu kapsamda Türk iş dünyası ile uluslararası finans kuruluşlarını buluşturduk. Katılımcı kuruluşlar: Dünya Bankası Avrupa Yatırım Bankası KfW Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası AFD 19

22 STK larla ve halkla doğada bir gün Doğayla Buluşma Günü (Haziran07) Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlediğimiz bu organizasyonda halkın bilinçlendirilmesi için çeşitli bilgilendirici etkinliklere yer verildi. STK Standları Çevre Eğitimleri Kıyı Temizliği İlkokulların çevreci gösterileri Mara Grubunun Konseri 20

23 TSKB ile Önceliğimiz Çevre Etkinlikleri Çevre Elçileri Türkiye genelinde sanat, bilim, medya, iş dünyası gibi değişik alanlarda başarılı olmuş ve topluma örnek teşkil ş edebilecek kişilerden ş oluşan ş elçilerimizle kamuoyuna daha etkin bir şekilde ulaşmayı ş hedefliyoruz. 21

24 Sosyal Sorumluluk TSKB olarak çevresel bilinci arttırmaya yönelik faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Yaşanabilir bir dünya için, Sizin de önceliğiniz Çevre olsun... 22

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB FUNDA GÜREL TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle

Detaylı

Bankacılık. Hülya Kurt TSKB Mühendislik ve Çevre Yöneticisi

Bankacılık. Hülya Kurt TSKB Mühendislik ve Çevre Yöneticisi TSKB de Sürdürülebilir Bankacılık 15.08.2008 Hülya Kurt TSKB Mühendislik ve Çevre Yöneticisi Sürdürülebilir Bankacılık Nedir? Sürdürülebilir bankacılık kurumsal yönetişim, çevre ve sosyal sorumluluk kriterlerini

Detaylı

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur.

Detaylı

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi 5 Aralık 2007 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı, uluslararası finans kuruluşları ile

Detaylı

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 2012 VİZYON VE MİSYONUMUZ 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 3 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 4 KURUMSAL PROFİL 6 TSKB NİN ORTAKLIK YAPISI 6 TSKB NİN İŞTİRAKLERİ 7 TSKB NİN ÜRÜN

Detaylı

Emine ÖNER KAYA Gazi Üniversitesi emineoner@gazi.edu.tr

Emine ÖNER KAYA Gazi Üniversitesi emineoner@gazi.edu.tr İşletme Araştırmaları Dergisi 2/3 (2010) 75-94 Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları The Role of Banks In Process Of Sustainable Development

Detaylı

K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U

K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI En az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım 2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım İÇİNDEKİLER 4 Bu Rapor Hakkında 5 Giriş 6 Özetle TSKB 7 TSKB nin Misyonu, Vizyonu, Güç Kaynakları ve Hedefleri 8

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2013 İçindekiler 02 04 12 22 28 34 40 49 57 58 Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 212 İçindekiler 1 Rapor Hakkında 2 Üst Yönetim Mesajı 4 Kurumsal Profil 12 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 18 Çevre 3 Çalışanlarımız 44 İş Sağlığı ve Güvenliği 52 Tedarik

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği AFD VE TÜRKİYE İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olan Türkiye, önemli bir ekonomik ve sosyal gelişme yaşamaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Terkos Gölü, İstanbul Bu sürdürülebilirlik raporunun basımında %100 geri dönüşümlü

Detaylı

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2013

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2013 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2013 Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Standardı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) sürdürülebilirlik

Detaylı

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Raporu 2012 RAPOR HAKKINDA AKENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2012 Rapor Hakkında Akenerji olarak, piyasanın ve küresel trendlerin ışığında ihtiyaçları karşılamak adına kendimizi

Detaylı

Akkök Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014

Akkök Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Akkök Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 AKKÖK RAPORU 2013-2014 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında...3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...5 İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı...6 Akkök Hakkında...8 Kurumsal Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

ANAHTAR: YENİLENEBİLİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI

ANAHTAR: YENİLENEBİLİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI 5. Bölüm ANAHTAR: YENİLENEBİLİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI 266 >> YENİLENEBİLİR T.C. Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yenilenebilir enerjide Türkiye nin potansiyeli ve gelecekte

Detaylı