TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 1 TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü RAPOR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ve DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ LİSANS DERSLERİ (Orman Mühendisliği Bölümü Ölçeğinde) Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Eğitim Koordinatörü SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü FARABİ Koordinatörü SDÜ Orman Fakültesi FARABİ Koordinatörü Isparta, 2009.

2 2 SUNUŞ Orman Fakülteleri dünyadaki gelişmeler ve Ülkemizdeki güncel Yüksek Öğretim Uygulamaları paralelinde eğitim programlarını revize etme çabası içerisindedir. Bu amaçla Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi nin ev sahipliğinde Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı ve Mart 2008 tarihlerinde Türkiye Ormancılar Derneği tarafından 150. Yılında Türkiye de Ormancılık Eğitimi Temalı 3. Ulusal Ormancılık Kongresi yapılmıştır. Ancak, bu çalışmaların sonuçları dikkate alınarak ormancılık eğitiminin henüz yeniden yapılandırılamadığı bilinmektedir. Son yıllarda ise Akademik Tanınma ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Bologna Süreci) ile Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı (FARABİ) güncel konular arasındadır. Bu kapsamda Dekanlığımızca Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünün Lisans Derslerinin Türkiye deki diğer Orman Fakülteleri ile karşılaştırılması koordinatörlüğümüzden istenmiştir. Bunun üzerine her bir Anabilim Dallarımızdan elektronik ortamda görüşleri istenmiş; bu yolla elde edilen bilgiler derlenmiş ve diğer orman fakültelerinin web sitelerinden elde edilen bilgilerle karşılaştırılarak bir rapor haline getirilmiştir. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Saygılarımla Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

3 3 LİSANS DERSLERİMİZ VE TÜRKİYE DEKİ DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALAR Türkiye de 9 adet orman fakültesi bulunmaktadır. Bunlar; Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi dir Eğitim-Öğretim Yılında Orman Mühendisliği Bölümü ne öğrenci alarak eğitime başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, günümüzde Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümleriyle lisans eğitimine devam etmektedir. Bu rapor içerisinde Orman Mühendisliği Bölümünün lisans dersleri Türkiye deki diğer Orman Fakülteleri (Bartın Orman Fakültesi ve Kahraman Maraş Sütçü İmam Orman Fakültelerinin ders programlarına ulaşılamamıştır) ile karşılaştırılmıştır.

4 4 1. DERSLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.1. Ders Programı Bölümün Ders Programı Çizelge1 de verilmiştir. Çizelge 1. Ders Programı- Zorunlu Dersler I. YARIYIL II. YARIYIL Dersler T + U Kredi Dersler T + U Kredi Genel Kimya Matematik II Matematik I Jeoloji Genel Botanik İstatistik Yöntemler Temel Bilgi Teknolojileri Zooloji Kullanımı Türk Dili I Meteoroloji ve Klimatoloji A. İ.İ.T. I Türk Dili II Yabancı Dil I A.İ.İ.T.II Yabancı Dil II III. YARIYIL IV. YARIYIL Dersler T + U Kredi Dersler T + U Kredi Harita Bilgisi Muhasebe Angiospermae Halkla İlişkiler Ağaç Fizyolojisi Gymnospermae Toprak İlmi Orman Ekolojisi Ekonomi Orman Entomolojisi Teknik Resim Fitopatoloji Bilgisayar Ölçme Bilgisi Ormancılık Hukuku Korunan Alanlar V. YARIYIL VI. YARIYIL Dersler T + U Kredi Dersler T + U Kredi Silvikültürün Temel Esasları Silvikültür Tekniği Dendrometri Orman Hasılat Bilgisi Orman Yolları Sel ve Çığ Kontrolü Toprak Koruması Havza Amenajmanı Ormancılık Politikası Orman Bakımı Ağaç Malzeme Teknolojisi Yaban Hayatı Bilgisi Foto Yorumlama ve Uzaktan Orman Ürünlerinden Faydalanma Algılama Pazarlama Orman Transport Tekniği VII. YARIYIL VIII. YARIYIL Dersler T + U Kredi Dersler T + U Kredi Ormancılık İşletme Ekonomisi Ağaçlandırma Mera Amenajmanı Orman Amenajmanı Orman Koruma Ormancılık Yönetim Bilgisi Orman Amenajmanı Esasları Bitki Genetiği ve Islahı Fidanlık Tekniği Ormancılık İş Bilgisi Seçmeli I Seçmeli IV Seçmeli II Seçmeli V Seçmeli III Seçmeli VI Mesleki Uygulama Mesleki Uygulama Bitirme Ödevi Bitirme Ödevi

5 5 Çizelge 1. (devam) Ders Programı-Seçimlik Dersler GRUP YARIYIL DERSLER T+U KREDİ A GRUBU VII. YARIYIL Kavak ve Hızlı Gelişen Türler Bitki Beslenmesi Silvikültürel Planlama VIII. YARIYIL Ormancılıkta Mekanizasyon Çevre Koruma Coğrafi Bilgi Sistemleri B GRUBU VII. YARIYIL Sosyal Ormancılık Yangın Ekolojisi Orman İçi Sular ve Yaban Hayatı Yönetimi VIII. YARIYIL Biyolojik Mücadele Esasları Orman Kadastrosu Yöneylem Araştırması C GRUBU VII. YARIYIL Odun Dışı Orman Ürünleri Peyzaj Amaçlı Bitkisel Materyaller Kent İçi Ağaçlandırmalar VIII. YARIYIL Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi Bitkisel Tasarım Kısaltmalar: T= Haftalık teorik ders saati, U= Haftalık uygulama ders saati, K= Dersin Kredisi 1.2. Ders İçerik ve Kredileri Ders programında yer alan derslere ilişkin içerik ve kredi bilgileri, verildiği yarıyıl sıralı olarak aşağıda verilmiştir. I. YARIYIL Genel Kimya (2+2) 3 Ders içeriği: Kimya ve madde, Atom ve periyodik tablo, Semboller, Kimyasal formüller ve denklemler, Katılar, Sıvılar, Gazlar, Çözeltiler ve iyonik denge, Çözelti reaksiyonları, Reaksiyon hızı ve denge, Asit ve baz kavramı, Kimyasal termodinamik, Kimyasal bağlar, Elementler, Hidrojen, Oksijen, Azot, Alkali metaller, Toprak alkali metaller, Giriş metalleri, Elektro kimya, Çekirdek kimyası, Çevre kimyası. Matematik I (2+0) 2 Ders İçeriği: Tümevarım, Sayılar, Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev (trigonometrik, hiperbolik, parametrik ve yüksek mertebeden türevler), Belirsiz ve belirli integraller. Genel Botanik (2+2) 3 Ders İçeriği: Botanik biliminin sınıflandırılması, Bitki ve hayvan, Bitkiler aleminde sınıflandırma ve isimlendirme, Hücre yapısı, Bitkisel dokular, Organ bilimi, Gövdenin dış ve iç morfolojisi, Gövde metamorfozları, Gövdenin primer ve sekonder yapısı, Yaprağın dış ve iç morfolojisi, Yaprak metamorfozları, Kökün primer ve sekonder yapısı, Vejetatif ve generatif organların dizilişleri, dış ve iç morfolojileri, Meyve ve tohumla ilgili genel bilgiler. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2+2) 3 Ders içeriği: Teorik ders saatlerinde; Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemleri, Bilgisayar yazılımı, uygulama yazılımlarına giriş, Veri tabanları, Veri iletişimi ve bilgisayar ağları, İnternet ve World-wide-Web, İnternette bilgi yayma, HTML, HTML editörleri ve JAVA (Kavramlar) konuları işlenirken, uygulama saatlerinde; Bilgisayar Laboratuarı ile tanışma, Bir işletim sistemi kullanımı, yan birimleri kullanma (printer, scanner, plotter, digiteser, vb.), Kelime işlemciler ve Raporlama/ Tablolama paketleri, Bilgisayarlı sunum paketleri, Bir veri tabanı paketinin kullanımı, Elektronik posta kullanımı FTP, www de bilgi tarama başlıkları altındaki konularına ilişkin uygulamalara yer verilir.

6 6 Türk Dili I (2+0) 2 Ders İçeriği: Dil nedir?. Dillerin doğuşu. Dil-duygu-düşünce bağlantısı. Dil -kültür bağlantısı. Dil-millet bağlantısı. Dil bilgisi öğretiminin amacı. Dünya dilleri ve Türkçe. Türk dilinin tarihçesi. Ses bilgisi. Yapı bilgisi. Kelime. Kelime grupları. Cümle. Yazım kuralları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 Ders İçeriği: Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amacı. Osmanlı imparatorluğunun yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış. Osmanlı imparatorluğunun parçalanması. Mondros ateşkes antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi. Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkması ve kongreler dönemi. Kuvay-ı milliye ve misak-ı milli. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması. TBMM nin istiklal savaşının yönetimini ele alması. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Milli mücadelenin sosyal-iktisadi ve kültürel boyutu ve değerlendirilmesi. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı. Yabancı Dil I (İngilizce 101) (4+0) 4 Ders içeriği: Introducing yourself, Meeting people, Talking about you and your family, The world of work, Take it easy, Where do you live?, Can you speak English?, Then and now. II. YARIYIL Matematik II (2+0) 2 Ders İçeriği: Belirli integraller, Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, Kısmi türevler, Çok katlı integraller, Eğrisel integraller, Green formülü yardımıyla alan hesabı, Yüzey integralleri, Stokes ve divergens teoremleri, Diziler ve seriler. Jeoloji (2+0) 2 Ders İçeriği: Evren ve dünyamız, Yıldızlar ve kimyasal elementlerin oluşumu, Yer yuvarlağında hayatın gelişimi, Yer kabuğu hareketleri, Yer kabuğunu oluşturan maddeler, Matisma kayaçlar, Yeryüzünde su kütlesi oluşumu, gelişimi ve yeryüzündeki etkileri, Suyun doğadaki çevrimi, Kayaçların ayrışması ve toprak oluşumu, Tortulaşma, taşlama ve diyazenez, Kayaçlarda gözeneklilik ve yararları, Başkalaşım kayaçları, Kayaçları tanımlanması, Yeryuvarlağının içyapısı, Dış dinamik, Yer kabuğu deformasyonları, depremler ve kırılmalar, Harita bilgisi. İstatistik Yöntemler (2+2) 3 Ders İçeriği: Temel istatistik kavramlar ve tanımlar, Olasılık ve olasılık dağılımları (süreksiz ve sürekli olasılık dağılımları), Türetilmiş olasılık dağılımları (Khi-kare, student in t ve Fisher in F dağılımları), Örnekleme yöntemleri, Örneğin incelenmesi, Toplumun tanınması, İki toplumun karşılaştırılması (varyans ve aritmetik ortalama), İkiden çok toplumun karşılaştırılması, Bağımlılığın ve bağlı değişkenin kestirilmesi (Regresyon analizi ve korelasyon analizi) konuları. Zooloji (2+2) 3 Ders İçeriği: Zoolojinin tarihi, alt bilim dalları ve diğer bilim dallarıyla ilişkileri, Simetri şekilleri ve bazı terimler, Biyolojik araştırma yöntemleri, Canlıların özellikleri, Hayvanlarda davranış, Hayvan ekolojisi, Kalıtım, Evrim, Hayvanlar aleminde sınıflandırma ve isimlendirme, Protoplazma, Hücre ve dokular, Çoğalma ve gelişme, Tek hücreli ve çok hücreli hayvanlar, Türkiye ormanlarında yaşayan hayvanlar. Meteoroloji ve Klimatoloji (2+0) 2 Ders İçeriği: Atmosferin yapısı, ısı ve sıcaklık, atmosferde su buharı, nemlilik, yoğunlaşma, sis, bulut ve yağış, Basınç ve rüzgar, Meteorolojik gözlemler ve değerlendirmeleri, Hava kütleleri ve cepheler, İklimlerin sınıflandırılması, Türkiye nin iklimi (Türkiye deki makro iklim tipleri), İklim değişimleri. Türk Dili II (2+0) 2 Ders İçeriği: Kompozisyon. Yazı türleri ve yazışmalar. Konuşma sanatı ve konuşma türleri. Bilimsel araştırma nasıl yapılır. Metin inceleme ve seçme Yazılar.

7 7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0) Ders İçeriği: İnkılâp kavramı. Türk inkılâbının stratejisi. Siyasal alandaki inkılaplar ve bazı siyasi gelişmeler. Hukuk alanında inkılaplar. Eğitim ve kültür alanında inkılaplar. Ekonomik alandaki inkılaplar. Ziraat alanındaki yenilikler. Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılaplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. Atatürkçülüğün temel ilkeleri ve cumhuriyetin ana nitelikleri. Atatürk ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi. Atatürk ün ölümü ve daha sonraki gelişmeler. Yabancı Dil II (İngilizce 102) (4+0) 4 Ders içeriği: A date to remember, Food you like, Bigger and beter, Looking good life's an adventure!, Storytime, Have you ever?. III. YARIYIL Harita Bilgisi (2+0) 2 Ders İçeriği: Harita ve Kartoğrafya kavramları, Haritacılık tarihi, Haritanın faydaları, Ormancılıkta haritanın önemi; Ölçü birimleri, Ölçek kavramı, Harita çeşitleri ve sınıflandırılması; Harita kenar bilgileri ve özel işaretler, Pafta bölümlemesi; Harita Koordinat Sistemleri; Haritalardan Yararlanma, Haritaların yönüne konulması; Topoğrafik Haritaların Kullanılması ve Değerlendirilmesi (Eşyükseltiler, Eğim hesaplamaları, Koordinat ve mesafe ölçümü, Alan hesaplamaları, Kotların bulunması ve enterpolasyon, Koordinat hesapları); Haritalardan Kesit Alma; Sayısal Haritalar, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi); CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi). Angiospermae (2+2) 3 Ders İçeriği: Angiospermae lerin çeşitli organlarının tanıtımı (kök-gövde ve sürgünler-kabuktomurcuk), Angiospermae lerin çeşitli organlarının tanıtımı (yaprak-çiçek-çiçek kurulları-tozlaşmatohum), Angiospermae lerin çeşitli organlarının tanıtımı (meyve ve meyve tipleri), Nomenklatür (botanikte isimlendirme), Angiospermae taksonlarının tanıtımı, Casuarinaceae ve Salicaceae familyaları,(cinsleri, türleri), Juglandaceae ve Betulaceae familyaları,(cinsleri, türleri), Fagaceae familyası, Ulmaceae, Moraceae, Magnoliaceae, Lauraceae, Hamammelidaceae, Platanaceae, Rosaceae, Leguminosae, Anacardiaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Buxaceae, Rhamnaceae, Tiliaceae, Cistaceae, Myrtaceae, Ericaceae, Oleaceae familyaları. Ağaç Fizyolojisi (2+0) 2 Ders İçeriği: Bitki fizyolojisinin bölümleri, Bitkiyi oluşturan elementler, Bitki hücresindeki ozmatik durum (turgor, plazmoliz, permeabilite, eksozmozis, iyon birikimi, iyon antagonizmi, su iletimi), Ağaçlarda su kaybı olayları (transpirasyon, bitkilerde sıvı halde su kaybı, damlama,yaşarma), Ağaçlarda organik madde yapımı (asimilasyon, fotosentez), Fotosentez olayı reaksiyonlarının biyokimyasal açıklanışı, Fotosentez olayının karanlık reaksiyon evresi (CO2 in bağlanması ve indirgenmesi), Ağaçlarda organik maddelerin yakılması(solunum, enzimler), Farklı organik maddelerin biyosentezleri ve depo edilmeleri, Doğada madde dolaşımı (eliminasyon), Ağaçların büyüme-gelişme ve hareket fizyolojisi (büyüme-gelişme ve farklılaşma, hücre büyümesi,hücre farklılaşması, organların büyümesi, organların farklılaşması), büyüme (vejetatif büyüme ve gelişme evresi, reprodüktif büyüme ve gelişme evresi), Büyümede etkili olan faktörler, Büyüme ile ilgili bazı önemli belirti ve problemler (polarite, dormansi, absisyon), İrkilme ve hareket (tropizmalar, nastiler, periyodik hareketler), Fitohormonlar. Toprak İlmi (2+2) 3 Ders İçeriği: Toprağın tanımı ve genel yapısı, Toprak biliminin tarihsel gelişimi, Toprak ana materyali, Toprak oluşumu, Toprak oluşum süreçleri ve toprakların sınıflandırılması, Toprağın fiziksel özellikleri, Toprağın kimyasal özellikleri, Toprağın biyolojik özellikleri, Topraktaki bitki besin elementleri, Türkiye de yaygın büyük toprak grupları. Ekonomi (2+0) 2 Ders İçeriği: Mikro ekonomi, Ekonomide tercih ve kıtlık, Ekonominin tanımı ve temel sorunları, Ekonominin temel kavramları, Üretim ve kapsamı, Üretim faktörleri, Girişim çeşitleri, Ekonomik hayata etki eden şartlar, Tüketici davranışları, Piyasa talep eğrisi, Talep esnekliği, Üretim teorisi, tanımı ve kapsamı, Fiyatın oluşumu, Faktör piyasası, Faktör talebi ve arzı, Makro ekonomi, Milli gelir, Para, Enflasyon, İstihdam, Ekonomik büyüme, Ormancılık sektörünün üretim ve milli ekonomideki payı, katma değer, ihracat, ithalat, ekonomide olan diğer sektörlerle olan ilişkileri.

8 8 Teknik Resim (2+2) 3 Ders İçeriği: Teknik resim kavramı ve önemi, Kullanılan araç ve gereçler, Yazı standartları, Çizgi standartları, Geometrik, elips ve oval çizimleri, Ölçek, Ölçülendirme, İzdüşüm, Görünüşler (epür), Kesitler, Perspektif, Proje ve rölevenin çizim teknikleri, Bilgisayar destekli çizim ve tasarım. Bilgisayar (2+0) 2 Ders İçeriği: Bilgisayarın tanımı, tarihçesi (bilgisayarların tarihsel gelişim süreci), sınıflandırılması, Kişisel bilgisayarların (PC) donanım bileşenleri (giriş aygıtları, çıkış aygıtları, bellekler, CPU vb.), Yazılım bileşenleri (işletim sistemleri, Programlama dilleri, Aygıt sürücüleri, Uygulama yazılımları, eğlence yazılımları), Metin tabanlı (MS-DOS) ve grafik arabirimli (Windows98) işletim sistemlerinin tanıtılması ve temel komutlar, Windows işletim sisteminde donatı programların kullanılması (WordPad, NotePad, Paint, Hesap makinesi vb.), Uygulama yazılımlarından Microsoft Office Paketinin bileşenleri (Word, Excel, Power Point, Access), Word programı kullanarak belgelerin düzenlenmesi, Excel programı ile elektronik tabloların düzenlenmesi, Aritmetik ve istatiksel işlemlerin yapılması. Ormancılık Hukuku (2+2) 3 Ders İçeriği: Ormancılık hukuku, ormancılık hukukunun tanımı, kapsamı, hukuk sistemleri içindeki yeri, tarihsel gelişimi, Anayasa ve yasalarda ormanlarla ilgili düzenlemeler, 6831 sayılı orman kanunu, 2873 sayılı milli parklar kanunu, 2924 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi hakkında kanun, 4122 sayılı milli ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberlik kanunu, ormanların kadastrosu, orman sayılmayan yerlere ilişkin düzenlemeler, Devlet ormanlarından yapılacak arazi tahsisleri ve izinler, Ormanların korunması, Orman suçları, Damga ve nakliye talimatnameleri, Devir teslimler, İdari para cezaları, Tapulu kesimler, Ormancılıkla ilgili davalarda bilirkişilik, Orman davalarının takibi, Silvikültür, orman amenajmanı, işletme-pazarlama, kadastro-mülkiyet, makineikmal, hukuk müşavirliği ile ilgili yönetmelikler, İdari ve mali işler. IV.YARIYIL Muhasebe (2+0) 2 Ders İçeriği: Tanımı, önemi ve işlevleri, Temel kavramlar, Muhasebe kayıt sistemleri, Çift yanlı muhasebe, Çift yanlı muhasebede hesap kavramı, Bir hesap döneminde yapılması gereken işlemler, Orman Bakanlığının bütçe ve muhasebe işlemlerine ait genel bilgiler, Orman Genel Müdürlüğü katma ve döner sermaye bütçesi ve muhasebe sistemi. Halkla ilişkiler (2+0) 2 Ders İçeriği: Halkla ilişkilerin niteliği ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere benzer etkinlikler, Halkla ilişkiler sürecinin evreleri, Halkla ilişkilerin tekniği, Halkla ilişkiler etkinliğinin örgütlenmesi, Halkla ilişkilerde meslek ahlakı (etik), Halkla ilişkilerde toplumsal sorumluluk, Halkla ilişkilerde kalite, Halkla ilişkiler ile ilgili örgütler, Orman ve ormancılık anlayışı ve gelişimi, Orman toplum ilişkisi, Ormancılıkta halkla ilişkilerin gereği, önemi ve kapsamı, Ormancılık örgütünün tanımı, Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu, Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının değerlendirilmesi, Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının etkinliğinin artırılması, Halkla ilişkiler ile ilgili örnek olaylar. Gymnospermae (2+2) 3 Ders İçeriği: Genel bilgiler, Organografya, kök, gövde, sürgünler, kabuk, yaprak, Gymnospermae lerin erkek ve dişi çiçekleri. Kozalak, tohum, tozlaşma, döllenme, Nomenklatür, botanikte isimlendirme, Cycadaceae familyası, Cycas, Ginkgoceae familyası, Gikgo, Pinaceae, familyası, Pinus, Cedrus, Larix, Pseudolarix, Picea, Pseudotsuga, Tsuga, Abies cinsleri ve türleri, Araucariaceae familyası, Araucaria, Taxodiaceae familyası, Taxodium, Crytomeria,Sequoia, Sequoiadendron, Metasequoia, Sciadopitys, Thuja, Biota, Thujopsis, Calacedrus, Cupressus, Chamaecyparis, Xcupressosyparis, Juniperus, Arceuthos cinsleri ve türleri, Taxaceae familyası, Taxus cins ve türü, Cephalotaxaceae familyası, Cephalotaxus cinsi ve türleri, Ephedraceae familyası, Ephedra cins ve türleri, Welwitschiaceae familyası, Welwitschia cinsi, Gnetaceae familyası, Gnetum cinsi. Orman Ekolojisi (2+2) 3 Ders İçeriği: Ekoloji bilimi ve ekosistem kavramları, Özel ve genel mevkinin tanıtımı, Havanın nemi, yağışlar, sıcaklık, ışık, rüzgar, yağış etkinliği, iklim tipleri, Toprağın profil özellikleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, Biyotik faktör, Orman ekosistemi öğeleri arasındaki karşılıklı etkileşim ve iletişimler, Bitki besin maddeleri, gübreler ve gübreleme.

9 9 Orman Entomolojisi (2+2) 3 Ders İçeriği: Orman entomolojisinin tanım ve kapsamı, Ormancılık orman entomolojisi ilişkileri, Böceklerin ekonomik önemleri, Orman entomolojisi nin dünyadaki ve Türkiye deki gelişimi, Böceklerin dış yapısı (morfoloji), Böceklerin iç organlarının yapı ve işleyişi (anatomi ve fizyoloji), Böceklerde üreme ve gelişme, zararlı böceklerle savaş yöntemleri, Böceklerin toplanma, preparasyon ve saklanması, Böceklerin sınıflandırılması, Böceklerin bitkilerde yaptıkları zararın tipleri, Yapraklarda zarar yapan böcekler, Tomurcuk, sürgün ve ince dallarda zarar yapan böcekler, Tohum ve kozalaklarda zarar yapan böcekler, Özsu emen böcekler, Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekler, Odunda zarar yapan böcekler, Köklerde zarar yapan böcekler. Fitopatoloji (2+0) 2 Ders İçeriği: Fitopatolojinin tanımı, Orman ağaçlarında hastalığa yol açan fungal, bakteriyel, viral, çiçekli parazit bitkiler ve yabancı otlar gibi biyotik etmenlerin tespiti, Orman ağaçlarında hastalığa yol açan elverişsiz iklim ve toprak faktörleri, çevre kirliliği, bilinçsiz pestisit kullanımı gibi abiyotik nedenlerin tespiti, Biyotik ve abiyotik kaynaklı hastalık etmenlerinin öncelikle biyolojik yolla mücadelesi. Ölçme Bilgisi (2+2) 3 Ders İçeriği: Ölçme bilgisinin tanımı ve tarihi gelişimi, Ölçü birimleri, Plan ve harita kavramları, Ölçme yöntemlerinin sınıflandırılması, Yatay ölçme yöntemleri, Yatay ölçmede kullanılan araç, gereçler ve kullanımları, Poligon Ölçümü ve Hesabı, Düşey ölçme yöntemleri, Takeometrik ölçme, Kartometri, Arazi ölçmelerinin değerlendirilmesi ve çizim. Korunan Alanlar (2+0) 2 Ders İçeriği: Korunan alanlar kavramı, Korunan alanların tefrik amaçları ve kriterleri, Korunan alanlarda planlama, Korunan alanlarda geliştirme esasları, Korunan alanlar ve turizm, Korunan alanlar ve avlanma, Türkiye nin korunan alanları, Milli parklar, Tabiat parkları, Biyogenetik rezervler, Tabiat anıtları, Tabiatı koruma alanları, Ormaniçi dinlenme yerleri ve yol kenarları, Korunan alanların ormancılık faaliyetleri ve diğer arazi kullanımları ile ilişkileri. V. YARIYIL Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 2 Ders İçeriği: Silvikültürün tanımı ve esasları, Orman ekosisteminde üretim, gelişme (süksesyon), stabilite ve vitalite kavramları, Ormanda içyapı (meşcere tanımı, meşcere kuruluşu: oluştuğu materyal, katlılık, kapalılık, karışım, sıklık veya sıkışıklık), Silvikültür ve yetişme ortamı ilişkileri, Orman biçimleri ve çeşitleri, Asli orman ağacı türlerimizin silvikültürel özellikleri. Dendrometri (2+2) 3 Ders İçeriği: Odunların ölçümü (çeşitli hacim ve şekil katsayısı formülleri; odun hacim tabloları; ksilometreler, istif odunları ve ster emsali ), Ağacın ölçümü (çap, boy, tepe, hacim, yaş, artım ve büyümesi), Orman envanteri ile ilgili genel bilgi, Meşcere ölçümü (örnek noktaları ve alanları yardımıyla meşcere hacim ve hacim elemanlarının hesabı), Meşcere gelişmesinin ölçümü (periyodik ve tek ölçüm), Ormancılığa ilişkin diğer konularda ölçüm ve sayım yöntemleri. Orman Yolları (2+2) 3 Ders İçeriği: Orman yolu kavramı, bileşenleri ve tanımları, Türkiye de orman yollarının durumu; Orman yollarının sınıflandırılması; Orman yollarının yapımında izlenen süreç; Orman Yolu Geçki Etütlerinin Topoğrafik Harita Üzerinde Projelendirilmesi; Geçki etüdü; Sıfır poligonu; Kurplar ve laseler; Boyuna profil; Enine profil; Kazı ve dolgu alanlarının ve hacimlerinin hesaplanması; Kübaj tablosu; Materyal tablosu ve profilinin çıkarılması; Geçki planının oluşturulması; Yol yapım giderlerinin hesaplanması; Bilgisayar Destekli Yol Planlama ve Projelendirme Esasları ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi); Teknik rapor hazırlanması; Sanat yapılarının yol geçki projesi ve yol giderlerine aktarılması; Orman yolu yaptırma usulleri; Orman yollarının inşaatı, inşaat şekilleri, kullanılan makineler ve aletler; Orman yollarının potansiyel çevresel etkileri. Toprak Koruması (2+0) 2 Ders İçeriği: Toprak koruma, erozyon, erozyonun tarihsel gelişimi, Türkiye deki seyri, Toprak erozyonunun çeşitleri ve yarattığı sorunlar, Su erozyonunu hazırlayan ve hızlandıran unsurlar, Su

10 10 erozyonunun çeşitleri, belirtileri ve verdiği zararlar, Su erozyonunun oluşumunu etkileyen etmenler, Su erozyonu ile taşınan toprak miktarının tahmini, Rüzgar erozyonu, Tarla, otlak ve orman arazilerinde erozyona karşı alınabilecek önlemler, Türkiye de erozyonun boyutları ve toprak koruma çalışmaları. Ormancılık Politikası (2+0) 2 Ders İçeriği: Politika ve ormancılık politikası kavramları, Ormanın tanımı, özellikleri ve yararları, Ormancılık ve ormancılık çeşitleri, Sosyal ormancılık, Ormancılığın gelişim evreleri, Ormancılığın diğer sektörlerle ilişkileri, Ormancılık politikasının oluşturulması, amaçlar, araçlar, organlar ve sistemler, Dünya ormanları ve ormancılığı, Türkiye`de ormancılık politikası, Ülke ormanlarının mevcut durumu, Türkiye ormancılığının temel sorunları ve çözüm yolları, Ormancılık ile ilgili ulusal ve örgüt kuruluşlar. Ağaç Malzeme Teknolojisi (2+0) 2 Ders İçeriği: Ağaç malzemenin karakteristik özellikleri, rasyonel kullanımı ve çevre koruma ölçütleri bakımından önemi, Ağaç malzemenin makroskobik yapısı ve özellikleri, Ağaç malzemenin mikroskobik yapısı ve özellikleri, Ağaç malzemenin ultramikroskobik, kimyasal yapısı ve özellikleri, Odunsu hücreler ve oluşumları, kabuk oluşumu, Dal ve kök odunu (yapıları ve özellikleri), Ağaç yaşı ile odunun yapısında meydana gelen değişmeler, Ağaç malzemede kalite ve silvikültürel tedbirler, Gövde odununda doğal büyüme ve çevresel faktörlerin etkisi ile oluşan kusurlar, Odun-su ilişkisi, Özgül ağırlık, yoğunluk ve hacim ağırlık (fiziksel özellikler), Ağaç malzemenin mekanik özellikleri, Ağaç malzemenin dayanıklılığı, dayanımı etkileyen biyotik ve abiyotik faktörler, Ağaç malzemenin korunması (emprenye), Ağaç malzemenin kurutulması ve buharlanması, Yerli ağaç türlerinin teknolojik özellikleri ve kullanım yerleri. Foto yorumlama ve Uzaktan Algılama (2+2) 3 Ders İçeriği: Uzaktan algılamanın tanımı ve temel ilkeleri, Aktif ve pasif algılama sistemleri, Uzaktan algılamada çözünürlük kavramı, Algılayıcılar ve platformlar, Yer gözlem uyduları ve algılayıcıları, Görsel yorumlama elemanları, Sayısal görüntü işleme, Uzaktan algılama uygulamaları. Pazarlama (2+0) 2 Ders İçeriği: Pazarlama kavramı, Tarihsel gelişim süreci içindeki yeri, tanımı, sınıflandırılmaları, Pazar yönetimi ve stratejik yönetim süreci ile ilişkisi, Pazarlama karması ve karar verme sürecine etki eden değişkenler, Tüketici ve endüstriyel pazarlama özellikleri, Pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları, Pazarlama karmalarının pazarlama stratejilerine dönüştürülmesi ve alternatif stratejilerin oluşturulması, Uluslararası pazarlama, hizmet pazarlaması VI. YARIYIL Silvikültür Tekniği (2+2) 3 Ders İçeriği: Doğal gençleştirme yöntemleri (kesim tekniği ve planlama, ekolojik koşulları, meşcere kuruluşu, uygulandığı meşcereler, iş düzeni, avantajları ve dezavantajları), Asli orman ağacı türlerimize ait saf ve karışık meşcerelerde doğal gençleştirme, Seçme işletmesi, İki kesimli koru işletmesi, İhtiyat işletmesi, Baltalık işletmeleri, Korulu baltalık işletmesi, Baden metotları ve devamlı orman. Orman Hasılat Bilgisi (2+2) 3 Ders İçeriği: Ormanda üretim süreci, Üretim etkenleri, Meşcere kuruluşları ve gelişmesi, Ormanda üretimin tahmini (meşcere tabloları-bonitet tabloları-normal hasılat tabloları-amprik hasılat tablolarımeşcere tipi tabloları), Ormanda üretimi arttırma olanakları ve Ormanda üretim araştırmaları. Sel ve Çığ Kontrolü (2+0) 2 Ders İçeriği: Sel, yüzey akış, feyezan, taşkın, hidrograf, çığ kavramları, Tarım, otlak ve orman arazilerinde sel ve çığ oluşumu ve önlenmesi, Selin ve çığın özellikleri, Sel ve çığ yatağının özellikleri, Selin ve çığın taşıdığı sedimentin özellikleri, Sedimentin sel ve çığ içerisindeki hareket mekanizması, Yüzey akış, sel, çığ ve sediment tahmin yöntemleri, Sel ve çığ oluşumları, Sel ve çığ yataklarının ve sel derelerinin (yan derelerin) ıslahı, Türkiye de sel ve çığ zararları ve bunları azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar.

11 11 Havza Amenajmanı (2+0) 2 Ders İçeriği:Havza, havza amenajmanı, havza amenajmanının önemi, Havzanın bölümleri, Havzaya gelen ve uzaklaşan bileşenler, Yağışlar, infiltrasyon ve perkolasyon, Yüzey akış, Havzada drenaj, Taban suyu, Toprakta su hareketi, Evaparasyon ve transpirasyon, Havzanın fizyografik temel öğeleri, Havzanın ve bitki kök bölgesinin su dengesi ve bilançosu. Orman Bakımı (2+0) 2 Ders İçeriği: Meşcere gelişme çağları, Orman bakımının tanımı, amacı, görevi ve önemi, Koru ormanı meşcerelerinde bakım önlemleri (gençlik ve kültür bakımı: tanımı ve amacı, gençlik ve kültür bakımı yöntemleri, ağaç türlerine göre gençlik ve kültür bakımı uygulamaları; sıklık bakımı: tanımı ve amacı, ağaç türlerine göre sıklık bakımı uygulamaları; aralama: gövde sınıflamaları, aralama biçimleri ve çeşitleri, aralama kesimlerinin etkileri, aralamaların zamanı ve tekrarlanması, aralama damgaları, yapılış zamanı ve tekniği, asli ağaç türlerimizin saf ve karışık meşcerelerinde aralama uygulamaları; ışıklandırma: tanımı ve amacı, uygulama esasları, uygulandığı meşcereler ve ağaç türleri, uygulama zamanı, müdahale yoğunluğu ve biçimi; alt tesis: tanımı ve amacı, uygulama esasları, uygulandığı meşcereler ve ağaç türleri, uygulama zamanı, plantasyon tekniği; budama: tanımı ve amacı, budama çeşitleri ve budamanın uygulanışı), Baltalık ormanı meşcerelerinde bakım. Yaban Hayatı Bilgisi (2+0) 2 Ders İçeriği: Tarif ve terimler, Yaban hayatı biyom ve biyotopları, Yaban hayatına göre orman işletme esasları, Yaban hayatına göre ormancılık politikası, Yaban hayatına göre orman amenajmanı, Yaban hayatına göre orman bakımı (silvikültür), Yaban hayatına göre orman koruma, Yaban hayatı havza amenajmanı koordinasyonu, Yol yapım çalışmalarının yaban hayatına etkileri, Hasat ve bölmeden çıkarma-yaban hayatı, sahanın ekim ve dikime hazırlanması-yaban hayatı, rekreasyon-yaban hayatı, ormancılıkta habitat amenajmanı pratikleri. Orman Ürünlerinden Faydalanma (2+0) 2 Ders İçeriği: Dünya da ve Türkiye de ormanlar, Üretim ve değerlendirilmesi, Türkiye de yetişen ve ticarette önemli ağaç türleri, Orman ürünleri ve standardizasyonu (genel esaslar), Ağaç türlerinin müşterek karakteristik ve kimyasal özellikleri, Kullanım yerine göre ağaç malzemenin özellikleri, Odun sınıfları ve oluşturulması, Odun fiyatı ve fiyat değişmeleri, Odunun numaralandırılması, Kesim sonuçlarının tespiti, Satış partilerinin oluşturulması, Satış metodları, Yuvarlak halde kullanılan ağaç malzemeler (tel, iskele, temel, çit ve madendirekleri), üretim ve standardları, İşlenmiş halde kullanılan ağaç malzemeler (demiryolu traversleri, kereste ve kibrit endüstrileri), üretim ve standardları, Ağaç kaplama levha, kontrplak ve kontrtabla endüstrileri, üretim ve standardları, özellik ve kullanım yerleri, Ağaç fıçı, ambalaj kapları ve palet üretimi ve standardları, Ağaç malzemenin bina yapımı, parke üretimi ve mobilya yapımında kullanılması, Ağaç malzemenin su soğutma kuleleri, deniz araçları, kurşun kalem ve mekik yapımında kullanılması, Yongalevha ve liflevha endüstrisi: üretim, standardları, özellikleri ve kullanım yerleri, Yakacak odun, Odun biriketi, Odun kömürü ve odun gazı üretimi: özellikleri, standardları ve kullanım yerleri, Odun unu, Odunun kuru destilasyonu, Odun hamuru (selüloz) ve kağıt üretimi (ürünler ve türleri), Orman endüstrisi atıkları, atık kağıtlar vb. ve tekrar değerlendirme. Orman Transport Tekniği (2+2) 3 Ders İçeriği: Temel kavramlar ve tanımlar; Ormancılıkta transport ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, Orman transport tesisleri, Orman transport taşıtları, Ormancılıkta Üretim, Yükleme ve boşaltma teknikleri, Ormancılıkta uzak nakliyat teknikleri, Ormancılıkta depolar ve depolama teknikleri, Odun dışı orman ürünlerinin transportu, Ormancılıkta Transport Planları, Ormancılıkta operasyonel planlama, Orman transportunda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Kullanımı ve Lojistik Planlama, Çevresel zararların azaltılmasına yönelik önlemler VII. YARIYIL Ormancılık İşletme Ekonomisi (2+2) 3 Ders İçeriği: Genel işletmecilik, Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, İşletmelerin ekonomik yapı içerisindeki yeri, İşletmenin sınıflandırılması, İşletme fonksiyonları, İşletme büyüklüğü, Kapasite kavramı ve çeşitleri, İşletmelerde başabaş noktası analizi, İşletmenin kuruluş ve firma açısından yatırım projelerinin değerlendirilmesi kriterleri, İşletmelerde verimlilik, İktisadilik ve karlılık kriterleri, Orman işletmeciliği, Orman işletmesinin tanımı, özellikleri ve üretim faktörleri, Ormancılık sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri, Orman işletmeciliğinin fonksiyonları, tedarik, üretim, pazarlama ve ar-

12 12 ge, Orman işletmeciliğinde verimlilik, karlılık, iktisadilik, süreklilik ve çok yönlü yararlanma kriter ve ilkeleri, Orman işletmeciliğinde amaç, iktisadi amaç teorileri, Orman işletmeciliğinde idare süreleri, Orman işletmesinin büyüklüğü, Orman işletmeciliğinde giderler ve gelirler, Orman işletme şekilleri, Faiz kavramı, faiz hesapları, Orman işletmeciliğinde faiz oranları, Ormancılıkta arazi değerinin hesaplanması, Ormancılıkta ağaç serveti değerinin hesaplanması, Orman değerinin hesaplanması, Orman işletmeciliğinde ekonomik başarının hesaplanması, Orman işletmeciliğinde tazminat ve zarar hesapları. Mera Amenajmanı (2+0) 2 Ders İçeriği: Mera, Mera amenajmanı, Çayır, otlak, yaylak, kışlak, Mera kanunu ve otlatma yönetmeliği, Türkiye de mera ve hayvan varlığı ve dağılımı, Mera-hayvan ilişkisi, Mera toprağı-hayvan ilişkisi, yemler ve yem kaynakları, Mera vejetasyonu, Mera ekolojisi, Orman meraları ve otlatma, Aşırı otlatma, Otlatma kapasitesi, Otlatma sistemleri, Mera ıslahı ve yöntemi. Orman Koruma (2+2) 3 Ders İçeriği: Dersin ana hatlarının tanıtılması, Ormanda zarar yapan biyotik ve abiyotik unsurlar ve orman koruma kavramı, İnsanların yaptığı zararların genel tanıtımı ve orman yangınları, Yangın koruma önlemleri ve uygulanması, Yangın önleme önlemleri ve uygulanması, Yangın savaş önlemleri ve uygulanması, Otlatma, açmacılık, kaçakçılık, tanım,zarar ve önlemleri, Ortam kirlenmesi, Orman sınırlarının korunması ve insanların neden olduğu başlıca zararlar, Bitkilerin neden olduğu zararlar, Hayvanların neden olduğu zararlar ve önlemleri, Abiyotik zararlılar: rüzgar, fırtına, dolu, don ve yıldırım zararları, Toprak faktörlerinin zararları, Su faktörü, Besin maddesi eksikliği veya fazlalığı, Kumullar ve zararlarının önlenmesi. Orman Amenajmanı Esasları (2+0) 2 Ders İçeriği: Orman amenajmanın tanımı, tarihsel gelişimi, diğer ormancılık bilim dalları ile ilişkisi, Ormancılıkta amaçlar ve prensipler, Orman formları, Ormanların fonksiyonları, Orman işletmesinin aktüel durumunun belirlenmesi (orman işletmesinde envanter), Orman envanteri esasları ve yöntemleri, Üretim işlerinin düzenlenmesi, Orman işletmesi büyüklüğü, İşletme sınıfı ve işletme sınıfı ayrılması esasları, Faydalanmanın düzenlenmesinde zaman terimleri, Ağaç serveti, artım ve çeşitleri, Hasılat ve eta çeşitlerine dair esaslar. Fidanlık Tekniği (2+0) 2 Ders İçeriği: Giriş ve tohuma ilişkin temel kavramlar, Tohumun tanımı ve tanıtımı, Tohum özellikleri (tohum 1000 dane ağırlığı, çimlenme hızı, ve çimlenme yüzdesi), Tohumun çimlenme evreleri ve bu evrelerde karşılaşılan çimlenme engellerinin giderilmesi yöntemleri (asitle işlem metodu, mekanik zedeleme metodu, katlama metotları vb.), Tohum canlılığın saptanmasında kullanılan yöntemler, Ağaç türlerine göre tohum olgunlaşma zamanı ve olgunlaşma belirtileri, Tohum üretim esasları ve saklama koşulları, Fidanlığın tanımı, çeşitleri ve fidanlık yerinin seçiminde dikkat edilecek hususlar, Fidanlıklarda fidan üretim teknikleri (tohum, çelik, aşılı fidan ve tüplü fidan üretim teknikleri), Nitelikli fidan yetiştirme teknikleri (toprağın ekime hazırlanması, tesviyesi, yastıkların dezenfektesi, tohumların ekimden önce tiksindiricilerle muamelesi, ekim yöntemleri, ekim derinliği, ekim zamanı, ekim sıklığı), Repikaj (şaşırtma) işlemi, amacı ve tekniği, Fidan bakımına ilişkin işlemler (sulama, zararlı otlarla mücadele, yerinde kök kesimi, ambalajlama işlemleri). Mesleki Uygulama (0+2) 1 Ders İçeriği: Öğrenci gördüğü derslere ilişkin olarak uygulamalı eğitim yapmaktadır. Bitirme Ödevi (0+2) 1 Ders İçeriği: Öğrenci bir danışman gözetiminde bitirme ödevi hazırlamaktadır. VIII. YARIYIL Ağaçlandırma (2+2) 3 Ders İçeriği: Giriş, ağaçlandırmaya ilişkin temel kavramlar, Türkiye nin orman yetiştirme çalışmalarında ağaçlandırmanın yeri, işlevleri ve önemi, Amaçlarına göre ağaçlandırma çalışmalarının gruplandırılması (üretim, toprak koruma ve çevre düzenleme amaçlı ağaçlandırma teknikleri), Ağaçlandırma çalışmalarında yetişme ortamı etütleri, amaç tespiti, ağaç türü veya orijin seçimi, karışımın tespiti, işletme şekli ve idare süresi, Ağaçlandırma alanlarının ekim veya dikime hazırlanması, Ekim yoluyla ağaçlandırma (ekim yöntemleri ve uygulanma koşulları ile ekimin genel

13 13 esasları), Dikim yoluyla ağaçlandırma (dikimin genel esasları, dikim yöntemleri ve dikim tekniği), Özel nitelikli ağaçlandırılmalar, Ağaçlandırmalarda koruma ve kültür bakımları. Orman Amenajmanı (2+2) 3 Ders İçeriği: Orman işletmesinin aktüel durumunun belirlenmesinde orman envanterinin yapılışı, yer metotları ile envanter, hava fotoğrafları metotları ile envanter ve kombine metotlar ile envanter, Orman işletmesine konu olan ormanın optimal kuruluşunun kararlaştırılması, aktüel ve optimal kuruluşların belirlenmesi ve karşılaştırılması, optimal kuruluşa götürme yolları, Faydalanmanın düzenlenmesinde kullanılan amenajman metotları sınıflandırılması ve faydalanmayı düzenleyen yöntemlerin ülkemizdeki uygulaması, Üretim ve faydalanma planlarının ekonomik fizibilitesi ve amenajman planlarının düzenlenmesi, Amenajman planlarının kontrolü, uygulanması, yenilenmesi ve uygunluğunun denetimi, Amenajman planlarının yenilenmesi. Ormancılık Yönetim Bilgisi (2+0) 2 Ders İçeriği: Yönetim ve Yönetici Kavramı, Yönetim Gelişimi, Yönetimin Önemi, Yönetim İşlevleri, Planlama, Örgütleme, Yürütme, Eşgüdüm, Denetim, Ormancılıkta Yönetimin Gereği ve Önemi, Ormancılık Yönetiminin İşlevleri, Ormancılıkta Planlama, Ormancılıkta Plan ve Politikalar, Ormancılıkta Örgütleme ve Örgüt Yapısı, Ormancılıkta Denetim, Orman İdaresinin Gördüğü Hizmetler, Ormanların Korunması, Ormanlardan Yararlanma, Ağaçlandırma ve Diğer Hizmetler. Bitki Genetiği ve Islahı (2+0) 2 Ders İçeriği: Genetik ve kalıtım kavramları, Kalıtım-yetişme ortamı ve kalıtım-üreme ilişkileri, Kalıtım etkenleri (kromozom ve genler) ve kuralları (modifikasyon ve kalıtım açısından karakter grupları), Orman ağacı ıslahının tanımı ve Türkiye ormancılığı açısından önemi, Orman ağacı ıslahında temel kavramlar (kendileme, melezleme, heterosis, melez gücü, populasyon, orijin, üstün ve elit ağaç, genotip, fenotip, ekotip, fenokopi vb.), Islah yöntemleri (selektif, melezleme ve mutasyon ıslahı), Tohum meşcerelerinin seçim ve bakım esasları, Vejetatif üretim yöntemleri, Üstün ağaç seçim yöntemleri ve klonal tohum bahçeleri tesisi ve bakım esasları, Klon ve klonal testler, Varyasyon ve çeşitleri, Tür ve orijin kuruluş denemeleri. Ormancılık İş Bilgisi (2+0) 2 Ders İçeriği: İş ve iş bilgisinin tanımı ve amacı; Ergonomi, İş Etüdü; Orman İşleri ve Özellikleri; Ormancılıkta İş Organizasyonu; Orman İşlerinin Ücretlendirilmesi; Ormancılıkta İş Teknikleri; Ormancılıkta Üretim, Transport ve Depolama İşleri; Orman Yangınlarında İş Tekniği; Odun dışı orman ürünleri üretim işçiliği; Ormancılıkta kullanılan teknoloji düzeyleri ve seçimi; Orman işçiliğinde sendikalaşma, iş güvenliği yasası, sertifikasyon ve standartlar. Mesleki Uygulama (0+2) 1 Ders İçeriği: Öğrenci gördüğü derslere ilişkin olarak uygulamalı eğitim yapmaktadır. Bitirme Ödevi (0+2) 1 Ders İçeriği: Öğrenci bir danışman gözetiminde bitirme ödevi hazırlamaktadır. SEÇİMLİK DERSLER VII. YARIYIL A GRUBU Kavak ve Hızlı Gelişen Türler (2+0) 2 Ders İçeriği: Giriş, Hızlı gelişen tür kavramları, Hızlı gelişen türlerin Dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi, Hızlı gelişen yabancı türlerin seçim esasları (tesis yeteneği ve tesis ehliyeti), Deneme kuruluş tekniği, Ülkemizde yapılmış hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarının irdelenmesi, Bir kültür ağacı olarak kavak ve kavakçılığın ülkemiz ekonomisi açısından önemi, Kavak seksiyon ve alt seksiyonları, Kavak tohumu ve fidan üretim tekniği, Kavak fidanı standardizasyonu, Kavakçılıkta ağaçlandırma tekniği (kuruluş amacı, klon seçimi, dikim aralıkları, doğru ve hatalı dikimler ve bakım işlemleri), Galeri kavakçılığı, Kavak fidanlarına zarar veren mantar ve böcekler, Kavak ağaçlandırmalarında üretilen odun çeşitleri ve kullanım sahaları.

14 14 Bitki Beslenmesi (2+0) 2 Ders İçeriği: Bitki beslemenin temel kavramları (anatomi, fizyoloji, toprak, su, iklim, besin maddeleri, besin döngüsü), Besin maddelerinin bitkiler tarafından alımı, nerelerde kullanıldığı, eksikliğinde ortaya çıkan bozuklular, Makrobesinler (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S), Mikrobesinler (Zn, Fe, Mn, Cu, B, Mo, Cl), Silvikültürel müdahelelerin bitki beslenmesi ve besin döngüsü üzerine etkileri (gübrelemenin amaç, yöntem fayda ve yan etkileri, arazi hazırlığı, bakım, hasat, yangın), Bitki beslenmesi ile ilgili bir konuda serbest çalışma ve seminer. Silvikültürel Planlama (2+0) 2 Ders İçeriği: Tanımı ve görevleri, Türkiye Ormancılığı nda planlama, Amenajman ve silvikültürel planlama ilişkileri, Silvikültürel planlamanın temel kavramları ve nitelikleri, Silvikültür planı düzenleme, Silvikültürel planlamada karar verme, Çalışma planları, Yıllık çalışma programları ve düzenlenmesi, Silvikültürel planlama örnekleri. VII. YARIYIL B GRUBU Sosyal Ormancılık (2+0) 2 Ders İçeriği: Tanımı, amacı, görevleri, yarar ve sakıncaları, Ülke kalkınması kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık, Sosyal ormancılık ve Dünya (ülkelerin Dünya ormancılığındaki genel durumu, az gelişmiş ülkeler kalkınmasında orman kaynakları ve ormancılık, sosyal ormancılığın ortaya çıkışına öncülük eden olaylar ve ilk uygulama örnekleri, sosyal ormancılık tanımları ve analizi, agroforestry ve sosyal ormancılık, sosyal ormancılık üzerine teorik bakış açıları, sosyal ormancılığın uygulama şekilleri ve aşamaları, sosyal ormancılık yayım&tanıtım), Sosyal ormancılık ve Türkiye (Türkiye Ormancılığı na ilişkin temel analizler: genel durum, sorunlar uygulanacak ormancılık şekli, sosyal ormancılığın Türkiye için önemi, Türkiye ormancılığı nda sosyal yaklaşımlar, Türkiye de sosyal ormancılık uygulamalarına ilişkin temel analizler, Türkiye de sosyal ormancılığın olası uygulama şekilleri). Yangın Ekolojisi (2+0) 2 Ders İçeriği: Yangın ekolojisi tanım ve kapsamı, Yangını etkileyen faktörler, Kızılçam-yangın ilişkisi, Ağaçlandırma-silvikültür-amenajman ve yangın ilişkileri, Orman yanıcı maddeleri ve özellikleri, Bitkilerin yanma durumu, Yangın-vejetasyon ilişkileri, Yangın mikroklima-toprak ilişkileri, Yangınorman faunası ilişkileri, Yangından yararlanma, Yangın tehlike oranları ve kullanılma olanakları, Yangın meteoroloji istasyonları, Yangın davranışları. Orman İçi Sular ve Yaban Hayatı Yönetimi (2+0) 2 Ders İçeriği: Orman içi suların ekolojik ve ekonomik önemi, Orman içi suların düzenlenmesi, Türkiye nin tatlı su balıkları ve orman içi su ürünleri, Balık habitatlarının düzenlenmesi, Alabalık ve sazan üretimi. Yaban hayatında populasyon ve habitat envanteri, Yaban hayatı yönetim planı ve aşamaları, Biyopolitika, Yaban hayatı yönetiminin biyolojik temelleri, Yaban hayatı habitatlarının düzenlenmesi. VII. YARIYIL C GRUBU Odun Dışı Orman Ürünleri (2+0) 2 Ders İçeriği: Odun dışı orman ürünlerinin tanımı, sağlık ve ekonomik bakımdan önemi, Dünya da ve Türkiye de odun dışı orman ürünleri üretim miktarı ve değerlendirilmesi, Bölgelerimize göre odun dışı orman ürünleri ve yayılışları, Envanteri yapılan/yapılmayan ürünler ve odun dışı orman ürünleri, Odun dışı orman ürünlerinin üretim ve depolama tekniklerine genel bir bakış, Reçine üretimi: reçine verimine tesir eden faktörler, reçinenin özellikleri, kullanım yerleri, ekonomik önemi, üretim yöntemleri, üretimde kullanılan araç ve gereçler, reçine standardı, üretim ve ithalat-ihracat durumu, Ağaç kabuğu, yapısı ve özellikleri, elde edilen ürünler, kullanım yerleri, Sığla yağı, palamut kadehi (tırnağı ve özü), mazı, çam fıstığı, diğer orman yan ürünleri ve üretim teknikleri, kullanım yerleri, standartları, üretim ve ithalat - ihracaat durumları Peyzaj Amaçlı Bitkisel Materyaller (2+0) 2 Ders İçeriği: Bitkisel materyallerin tarihçesi ve önemi, Ağaçların peyzaj açısından önemi ve kullanma esasları, Bazı iğne ve geniş yapraklı ağaç türleri ve bireysel özellikleri, Çalıların peyzaj açısından önemi ve kullanma esasları, Bazı çalı türleri ve bireysel özellikleri, Otsu ve yarı odunsu çiçekli bitkilerin önemi ve kullanma esasları, Bazı otsu ve yarı odunsu çiçekli bitki türleri ve bireysel özellikleri, Yerörtücülerin önemi ve kullanma esasları, Bazı yerörtücü bitki türlerinin bireysel özellikleri.

15 15 Kentiçi Ağaçlandırmalar (2+0) 2 Ders İçeriği: Kentsel açık ve yeşil alan kavramları ve önemi, Açık-yeşil alan sınıflandırması, Açık-yeşil alan standartları, Kentsel ağaçlandırma kavramı ve önemi, Kentsel alanda kullanacak ağaçlarda aranan nitelikler, Kentsel yol ağaçlandırmaları, Ağaç-yol ve bina ilişkileri, planlama ve tasarım kuralları, uygulama ve bakım kuralları, Otopark plantasyonu, Park ve meydan ağaçlandırmaları, Diğer kent içi ağaçlandırmalar, Yeşil kuşak tesisleri, Kentsel alanda kullanılabilecek ağaç türlerinin bireysel özellikleri, Projelendirme tekniği. VIII. YARIYIL A GRUBU Ormancılıkta Mekanizasyon (2+0) 2 Ders İçeriği: Ormancılıkta mekanizasyonun tanımı ve önemi, Mekanizasyon kademeleri, İnsan, hayvan ve makine gücü ile yapılan çalışmaların masraf ve zaman bakımından karşılaştırılması, Ulusal mekanizasyon politikasının amaçları, Ormancılıkta mekanizasyon faydaları ve sakıncaları, Türkiye ormancık çalışmalarında, özellikle ağaçlandırma, fidanlık ve kültür alanlarında kullanılan makine ve ekipmanların (traktörler, diri örtü parçalama ekipmanları, pulluklar, riperler, külivatörler, taraklar, diskarolar, rotavatörler, merdaneler, tırmıklar, mibzerler, ekim ve dikim makinaları) tanıtımı ve işlevi, Orman koruma çalışmalarında kullanılan makine ve ekipmanlar (pülverizatörler ve tozlayıcılar) tanıtımı ve işlevleri, Üretim, bakım ve budama makinaları. Çevre Koruma (2+0) 2 Ders İçeriği: Çevrenin tanımı, Çevre ile ilgili kavramlar, Çevre yönetimi ve politikası, Hava kirliliği, Su kirliliği, Toprak kirliliği, Diğer kirleticiler (gürültü, katı atıklar, radyoaktivite gibi), ÇED raporu hazırlama ve değerlendirme, Çevresel örgütler, kuruluşlar, Yasa ve yönetmelikler. Coğrafi Bilgi Sistemi (2+0) 2 Ders İçeriği: Harita ve Konumsal Bilgi; Bilgi sistemleri; Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tanım ve temel kavramları; Raster, Vektör ve Karma CBS; Topoloji; CBS nin bileşenleri; CBS Veri tabanı yönetim sistemleri; Ormancılıkta CBS; Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi. VIII. YARIYIL B GRUBU Biyolojik Mücadele Esasları (2+0) 2 Ders İçeriği: Biyolojik mücadelenin önemi, avantaj ve dezavantajları, Biyolojik mücadelede başlangıç süreci ve populasyon dinamiği, Biyolojik mücadelenin geçmişi, Türkiye deki durumu ve geleceği, Biyolojik mücadelenin esasları, ithalat ve nakil, Biyolojik mücadelede kullanılan organizma grupları (patojenler, omurgasızlar, omurgalılar), İnsektaryum ve böcek üretimi, Türkiye ormanlarında biyolojik mücadele uygulamaları, Biyoteknik yöntemler, Biyolojik mücadele ve kültür teknikleri, Türkiye ormanlarında yaşayan önemli faydalı türler ve konukçuları. Orman Kadastrosu (2+0) 2 Ders İçeriği: Tanımlar ve Kavramlar; Kadastro ve Orman Kadastrosunun Tarihsel Gelişim Süreci; Orman Kadastro Mevzuatı ve İlgili Kanunlar; Orman Kadastrosunda İş Akışı; Kadastro Komisyonları, Kullanılan Ölçme Teknikleri, Orman Kadastrosunda GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) Kullanımı; Aplikasyon, Büro Çalışmaları; Orman Kadastro Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, E-Kadastro; Orman Sınırları Dışına Çıkarma ve 2/B Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yöneylem Araştırması (2+0) 2 Ders İçeriği: Yöneylem araştırması ile ilgili genel kavramlar ve tanımları, Karar, Karar problemlerinin yapısı, Karar verme ve Modelleme, Doğrusal Programlama (Simpleks yöntemi, Dualite ve duyarlılık analizleri), Tam sayılı doğrusal programlama, Ulaştırma modelleri, Ağ (Şebeke) modelleri ve analizi, Hedef programlama, Envanter modelleri. VIII. YARIYIL C GRUBU Süs Bitkisi Yetiştiriciliği (2+0) 2 Ders İçeriği: Süs bitkisi yetiştiriciliğinin önemi, Açık ve kapalı alan fidanlık işletmelerinin planlanması, Tohum teknolojisi, Açık ve kapalı alanlarda generatif materyalle fidan üretimi, Açık ve kapalı alanlarda vejetatif materyalle fidan üretimi, Fidanlık ürünlerinin değerlendirilmesi.

16 16 Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi (2+0) 2 Ders İçeriği: Rekreasyon kavramı ve temel özellikleri, Rekreasyon sınıflandırılması, Rekreasyon taşıma kapasiteleri, Rekreasyon planlama ilkeleri, Rekreasyon-turizm ilişkisi ve çevreye olan etkileri, Sürdürülebilir turizm ve doğa turizmi kavramı, temel özellikleri ve çeşitleri, Ekoturizm kavramı ve temel özellikleri, Ülkemizde doğa turizmi uygulamaları ve rehberlik, Orman rekreasyonel alanların tarihsel gelişimi ve yasal durumu, Milli Park tanımı, işlevleri ve planlaması, Tabiat Parkları tanımı ve belirleme kriterleri, Orman İçi Dinlenme Yerleri (OİDY) tanımı ve özellikleri, Tabiat Parkları ve OİDY planlaması, Orman rekreasyon potansiyelini saptama yöntemleri. Bitkisel Tasarım (2+0) 2 Ders içeriği: Temel tasarım kavramı ve önemi, Temel tasarım ilkeleri, Bitkisel tasarım ve amaçları, Tarihi perspektif, Bitkisel materyaller, Bitkilerin görsel özellikleri, Bitkisel materyalin yapısal özellikleri, Bitki toplulukları ve kompozisyonları, Bitkisel tasarımda görsel kompozisyon prensipleri, Bitkisel tasarımın ekolojik boyutu, Bitkisel tasarım teknikleri, Projelendirme 2. DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALAR 2.1 Toplam Kredi Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinin Orman Mühendisliği Bölümünde 8 yarıyılda okutulan toplam kredi 157 dir. Ders kredileri yarıyıllara yaklaşık eşit olarak (19 veya 20) dağıtılmış durumdadır (Çizelge 1 ve 2 ). Toplam kredi bakımından diğer orman fakülteleri ile yapılan karşılaştırmalar Çizelge 2 ve Şekil 1 de verilmiştir. Buna göre, toplam olarak en fazla ders kredisine sahip fakülteler 168 er kredi ile KTÜ ve Düzce Orman Fakültesidir. En az kredi veren (141 kredi) fakülte ise Artvin Çoruh Üniversitesi. Ulaşılabilen verilere göre diğer fakültelere ait ders kredileri Çizelge 2 de gösterilmiştir. Çizelge 2. Fakültelerde yarıyıl ölçeğinde verilen ders kredileri Fakülte Toplam Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl SDÜ Orman KTÜ Orman IU Orman Düzce Orman Çankırı-Karatekin * Mesleki Yabancı Dil Alanlar İçin 23* 21 22* 20 26* 24 26* 24 19* 17 21* 19 21* 19 19* * 161 Kastamonu Orman Artvin Çoruh Orman Artvin Kastamonu Karatekin Düzce IU KTU Artvin Kastamonu Karatekin Düzce IU KTU SDU SDU Şekil 1. Ders kredileri bakımından fakülteler

17 Seçimlik Dersler Orman Mühendisliği Bölümünde seçimlik dersler VII ve VIII. yarıyıllarda 3 er ders olarak verilmektedir (Bkz Çizelge 1). Seçimlik derslerin kredisi 2 dir. KTÜ Orman fakültesinde de seçimlik dersler VII. ve VIII. yarıyıllarda verilmektedir. 2 olan ders kredileri bakımından da bir benzerlik söz konusudur. Ancak her bir yarıyıl için bir ders eksiktir. Ayrıca, seçimlik derslerin isim ve içerikleri bakımından da önemli farklılıklar söz konusudur (Çizelge 3). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde ise 3 ü VII. ve 2 si VIII. yarıyılda olmak üzere toplam 5 seçimlik ders verilmektedir. Seçimlik dersler 2 şer krediliktir. Görüldüğü gibi burada da dönemler ve verilen ders kredileri bakımından bir benzerlik söz konusudur. Seçimlik ders çeşitliliği bakımından İÜ Orman Fakültesi daha avantajlı konumdadır. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi nde seçimlik dersler VII (2 şer kredilik 2 Ders) ve VIII. Yarıyıllara (2 şer kredilik 2 Ders) dağıtılmış durumdadır. Kastamonu Orman Fakültesinde seçimlik dersler VII ve VIII. Yarıyıllarda 2 şer ders olarak verilmektedir. Derslerin kredisi 2 dir. Diğer taraftan web sitesinden sağlıklı verilere ulaşmak mümkün olmasa da Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesinde seçimlik derslerin I, V, VI, VII ve VIII. Yarıyıllara dağıldığı söylenebilir. Düzce Orman Fakültesinde seçimlik dersler II. Yarıyıldan itibaren başlamaktadır. Web sitesinde yer alan bilgilere göre Karatekin Orman Fakültesinin seçimlik ders sayısının ise oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Çizelge 3. Fakültelerde Verilen Bazı Seçimlik Dersler Fakülte Seçimlik Ders İsimleri Yarıyıl Kavak ve Hızlı Gelişen Türler Bitki Beslenmesi Silvikültürel Planlama, Sosyal Ormancılık Yangın Ekolojisi Orman İçi Sular ve Yaban Hayatı Yönetimi VII SDÜ Orman Odun Dışı Orman Ürünleri Peyzaj Amaçlı Bitkisel Materyaller Kent İçi Ağaçlandırmalar Ormancılıkta Mekanizasyon Çevre Koruma Coğrafi Bilgi Sistemleri Biyolojik Mücadele Esasları Orman Kadastrosu Yöneylem Araştırması VIII Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi Bitkisel Tasarım

18 18 Çizelge 3 (devam). Fakültelerde Verilen Bazı Seçimlik Dersler KTÜ Orman Karatekin Diri Örtü, Çevre Koruma, Yöneylem Araştırması, Tarımsal Ormancılık Palinolojiye Giriş, Ormancılıkta Bilişim Kırsal Kalkınma Endüstriyel Ağaçlandırmalar Bitki Sosyolojisi Ağaçların Teknolojik Özellikleri Bitki Beslenmesi Ormancılıkta Mekanizasyon Orman Yan Ürünleri Çayır-Mera Ekolojisi Gübreler ve Gübreleme Proje Güzel Sanatlar Mesleki İngilizce Dönemleri belirlenememiştir. I Mesleki Deontoloji KSÜ Orman Mesleki İngilizce I, 2,3,4, Akademik İngilizce I,2,3,4 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Endüstriyel ağaçlandırmalar Tarımsal Ormancılık Pazarlama Ekoturizm Ormancılıkta Projelendirme-I Bitki Beslenmesi Yöneylem Araştırması, Ormancılıkta Mekanizasyon, Ormancılıkta Projelendirme II Doğa Koruma Sistemleri Bitki sosyolojisi Bitki Materyali (Süs Bitkileri), Bitki Genetiği Ve Islahı, Bitki Beslenmesi, I V, VI, VII ve VIII VII VIII Yaban Hayvanları İçin Önemli Bitkiler, Yaban Hayvanları Üretim Ve Sayım Teknikleri, Yaban Hayatına Yönelik Silvikültürel Uygulamalar Orman Ekosistemleri Bilgisi, Havza Analizi Ve Değerlendirme, Coğrafi Bilgi Sistemleri VII İÜ Orman Orman Amenajmanında Yöneylem Uygulamaları, Orman Kaynakları Ekonomisi, Bilgisayar Yazılım Uygulamaları Sayısal Arazi Modelleri, Orman Kaynakları Envanteri, Kavak Ve Hızlı Gelişen Türler Sulama Sistemleri, Bitki Kullanımı, Av Ve Yaban Hayatı Hukuku, Açıkhava Rekreasyonu, Çevre Kirliliği, Biyoteknik Yapılar VIII İnsan Kaynakları Yönetimi, Orman Suçları Orman Üretim Makinaları Ve Mekanizasyon, Park-Bahçe Ve Peyzaj Mimarisi

19 19 Çizelge 3 (devam). Fakültelerde Verilen Bazı Seçimlik Dersler Genetiğe Giriş Düzce Orman Çevre Koruma Bitki Sistematiği Biyolojik Çeşitlilik Bitki Sosyolojisi Bitki Besleme Tarımsal Ormancılık Ormancılık Mevzuatı ve Uygulamaları Diri Örtü Ekolojisi ve Mücadele Yöntemleri Orman Ürünleri Kimyası Orman Kaynakları Ekonomisi İnşaat Bilgisi Peyzaj Mimarlığı Bilgisi Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin Seçimi Orman Ağaçları Islahı Türkiye'de Arazi Kullanımı Kavak Yetiştirme Orman İçi Su Ürünleri Mesleki İngilizce Seminer Çevre Koruma Ağaç Morfolojisi Doğa Turizmi Arazi Sınıflandırılması II III IV V VI VII VIII Kastamonu Orman Tarımsal Ormancılık Orman İçi Su Ürünleri Özel Nitelikli Ağaçlandırmalar Geofitler Enerji Ormancılığı Mikro Üretim Süs Bitkileri Doğal Afetler Odun Zararlıları Bitki Sosyolojisi Park-Bahçe Peyzaj Mimarisi Diri Örtü Dönemleri belirlenememiştir Anabilim Dalları Ölçeğinde Ders Karşılaştırmaları Orman Mühendisliği Bölümü nde 8 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bunlar; Havza Amenajmanı Anabilim Dalı, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, Orman Botaniği Anabilim Dalı, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Orman Entomoloji ve Koruma Anabilim Dalı, Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Silvikültür Anabilim Dalı ve Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı. Anabilim Dallarımızca verilen derslerin diğer orman fakülteleri ile karşılaştırmaları Çizelge 4 a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g ve 4h da verilmiştir. Çizelge 5 de ise Fakültemizde verildiği halde diğer fakültelerde verilmeyen ya da diğer fakültelerde verildiği halde fakültemiz orman mühendisliği bölümü anabilim dallarınca verilmeyen dersler gösterilmiştir.

20 20 Çizelge 4a Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı ve Dersler Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı Süleyman Demirel Düzce Kastamonu Artvin Çoruh Kahramanmaraş Sütçü İmam Karadeniz Teknik İstanbul Dersin Adı Zooloji Genel Zooloji Zooloji Genel Zooloji Orman Zoolojisi Zooloji Zooloji Dersi Veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. E. GÜNDOĞDU Dönem II I II I I II II Kredi Dersin Adı Orman Entomolojisi Orman Entomolojisi Orman Entomolojisi Orman Entomolojisi Orman Entomolojisi Orman Entomolojisi Orman Entomolojisi Dersi Veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa AVCI Dönem IV IV IV IV IV IV IV Kredi Dersin Adı Korunan Alanlar Korunan Alanlar Milli Parklar ve Orman Milli Park Yönetimi Peyzajı Dersi Veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris OĞURLU Dönem IV - IV VI VI Kredi Dersin Adı Yaban Hayatı Bilgisi Yaban Hayatı ve Amenajmanı Yaban Hayatı Bilgisi Yaban Hayatı ve Amenajmanı Yaban Hayatı ve Amenajmanı Yaban Hayatı ve Amenajmanı Yaban Hayatı Bilgisi Dersi Veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris OĞURLU Dönem VI III V II IV II V Kredi Dersin Adı Orman Koruma Orman Koruma Orman Koruma Orman Koruma Orman Koruma Orman Koruma Orman Koruma Dersi Veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris OĞURLU Dönem VII VII VIII V VI V VIII Kredi Dersin Adı Orman İçi Sular ve Yaban Hayatı Yönetimi Orman İçi Su Ürünleri Orman İçi Su Ürünleri Dersi Veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris OĞURLU Dönem VII VI VI Kredi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Kimya (ZF306 ) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Sert Kabuklu Meyveler (306) Sebze

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ DERSLERİNİN BOLOGNA SÜRECİNE İNTİBAK LİSTESİ 1.YARIYIL Kodu Ders Adı Kredi Durumu Ders Ders Adı Kredi 1518101 Botanik 3(2+2) Eşleştirildi 1518151 Botanik 3(2+2) 1518102 Temel Fizik 2(2+0)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi (ZF 301) Matematik (ZF 301) Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik (ZF

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir.

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI Matematik Botanik (ZF306 ) Bahçe Bitkilerine Giriş Fizik Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Bahçe Bitkilerinde Hasat ve Muhafaza I I Genel

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Türk Dili I (2+0) 2 Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Matematik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ rtesi Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler Beden

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI SINAVI AÇILACAK LER ENF101 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (Dersi Yükseltme ve Tekrar Alan Öğrencileri için) Tarih Saat Sınav Yeri 01.04.2017 TBB306 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 07.04.2017 10:30 TYS408

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgi Güvenliği Teknolojisi C Programlama Öğr.Gör. SEYİT AKPANCAR 1 25/05/2015 Pazartesi 11:00 SNF301 SNF302 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Veri Tabanı Öğr.Gör. Faruk ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgi Güvenliği Teknolojisi C Programlama Öğr.Gör. SEYİT AKPANCAR 1 26 Mayıs 2014 Pazartesi 11:00 SNF303 SNF304 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Veri Tabanı Öğr.Gör. Faruk ÇALIŞKAN

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genel Sebzecilik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Toprak Bilgisi Bitki Koruma Mikrobiyoloji Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genetik Ekonomi 10:00-11:15

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ ORMANCILIK ve ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM 2011-2012 YILINDAN İTİBAREN DERS MÜFREDATI NİSAN, 2011 1 GİRİŞ Gümüşhane

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Yıl Sonu Bitirme Sınav Programı Ders Türü (S/Z)

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Yıl Sonu Bitirme Sınav Programı Ders Türü (S/Z) YÜKEK LİAN Peyzaj Mimarlığı Dalı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Yıl onu Bitirme ınav Programı (/) in Adı Kredisi Peyzaj Mimarlığında anat ve Estetik (Toplantı ve eminer alonu) 3+0

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZAI101 1 2+0 2 2 İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları,

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI II. (BAHAR) YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (ESKİ YÖNETMELİĞE TABİİ ÖĞRENCİLER İÇİN)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI II. (BAHAR) YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (ESKİ YÖNETMELİĞE TABİİ ÖĞRENCİLER İÇİN) Tarih Saat D. Kodu Dersin Adı Sınav Salonu 08-10 BB-306 BAHÇE BİT. FİZYOLOJİK ESAS. FTSS 10-12 BB-202 BAHÇE BİTKİLERİ KM-8,9 06.06.2011 07.06.2011 08.06.2011 09.06.2011 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I.YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 2 2 3 5 1 TBD 102 Botanik-II 2 2 3 5 TBD

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BOLOGNA SÜRECİ MÜFREDATI (2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım (Oksal 1-A) Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKGÜL ÖĞLE TATİLİ

Bilgisayar Destekli Tasarım (Oksal 1-A) Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKGÜL ÖĞLE TATİLİ Mühendislik Mekaniği Prof.Dr. Tolga ÖZTÜRK Meteoroloji ve Klimatoloji Fizik II Yrd.Doç.Dr. Feyza GÜZELÇİMEN Bilgisayar Destekli Tasarım Yabancı Dil II Okt. Nalan TUR II-A Beden Eğitimi II Okt. Orhun GÜNGÖRDÜ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZTD101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z 2 Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri,

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu ZF-301 Bahçe Bit. Giriş -303 Genel Meyvecilik (Elvan ÜSTÜN) -303 Sosyal Seçmeli Dersler: l ve Reklk ZF201-203

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) MANTARCILIK PAZARLAMA SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genetik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Bitki Koruma Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genel Sebzecilik Ekonomi Minör Meyveler Sıcak İklim Sebzeleri

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I. YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 1 TBD 102 Botanik-II

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Bahçe Bitkileri D:202 Bitki Fizyolojisi Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı Dil İngilizce II Bitki Fizyolojisi Matematik Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI Bahçe Bitkilerine Giriş (ZF306 ) İnsan Kayn. Ve Yön. Matematik (ZF303-306) Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Mesleki Uygulama Genel Bağcılık Bahçe

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 BOTANİK I BOTANİK

Detaylı

FAKÜLTEMİZ 2011 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN ALMALARI GEREKEN SEÇMELİ DERSLER

FAKÜLTEMİZ 2011 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN ALMALARI GEREKEN SEÇMELİ DERSLER FAKÜLTEMİZ 2011 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN ALMALARI GEREKEN SEÇMELİ DERSLER BAHÇE BİTKİLERİ 2.SINIF Fakülte Seçmeli Ders Grubu I Fakülte Seçmeli Ders Grubu II Fakülte Seçmeli Ders Grubu III Üniversite

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ZBB-102 Tar. Meteoroloji ve Ekoloji ZF301 ZBB-306 Örtüaltı Yetiştiriciliği ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI ZBB-318 Mesleki Uygulama II ZBB-106 Hayvan Yetiştirme

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYIL OREM1004 Genel Botanik 3 5 OREM1005 Genel Kimya 3 4 OREM73495 Mathematics I 3 3 OREM73497 General Physıcs I 3 4 OREM100

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji ZF 101 08-09 Zooloji 09-10 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 10-11 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 11-12 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) Gıda Mevzuatı AŞ (ZF 101) Gıda Mevzuatı Gıda

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II 2 0 2 Z 2 Banka 1 Makro İktisat 2 0 2 Z 3 Banka 1 Muhasebe II 3 0

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI rtesi I. SINIF Matematik II Ölçme Bilgisi Mikrobiyoloji ZBB-102 Tar. Meteoroloji ve Ekoloji ZF301 Tarım Ekonomisi SPE Toprak Bilgisi

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

İlgi: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 658 sayılı yazısı.

İlgi: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 658 sayılı yazısı. ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ, ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU İlgi: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ ODA ALT DÜZENLEME NO: 1 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kredisi AIB11 A.İ.İ.T. I AIB11 A.İ.İ.T. II Matematik MAT111 Analiz I 5 7 MAT11 Analiz II 5 7 MAT6 Kesikli Matematik 5 Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI AVCILIK VE YABAN HAYATI-1 Yaban Hayvanları Bilgisi Yaban Hayvanları Bilgisi İç Su Ürünleri Öğr. Gör. Yasin UÇARLI Öğr. Gör. Yasin UÇARLI Öğr. Gör. Mustafa AYBAR Orm.Fak./D-11 Orm.Fak./D-11 Orm.Fak./D-12

Detaylı

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak Bilgisi FT 10:00 Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak

Detaylı

Bahar Dönemi Ders Müfredatları

Bahar Dönemi Ders Müfredatları 2014-2015 Bahar Dönemi Ders Müfredatları Banka 1 Türk Dili II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Yabancı Dil II 2 0 2 Z 2 Banka 1 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE1: BİTKİ BİYOLOJİSİ (6 saat) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 08 00-08 45 Matematik (D21) 09 00-09 45 Matematik (D21) Genel Kimya (D21) Genel Botanik (D21) 10 00-10 45 Orm.Müh.Giriş (D21) Matematik (D21) Genel Kimya (D21) Zooloji

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI rtesi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301, 306) (ZF 303, 306) (ZF 303-306) (ZF 303, 306) BB III Bahçe Islahı (ZF 306, 303) Genel

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Sert Çek. Meyveler Örtüaltı Yetiştiriciliği Bitki Biyotek. Genel Meyvecilik Genetik Sert Çek. Meyveler Örtüaltı Yetiştiriciliği Bitki Biyotek. Genel Meyvecilik

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 1 4 5 6 D-01, D-0 :55 - :40 :50-11:5 MVU116 E-Ticaret D-05 GK ENF TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ B- MOK MVU6 Makro Ekonomi MVU11 İstatistik MVU1 Ticari Matematik D-01 İU D-01

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Endüstriyel ağaçlandırmalarda bakım işlemleri, ilk üç yıl bakımları ile Aralama ve Budama İşlemleri olarak isimlendirilmekte ve ayrı dönemlerde

Detaylı

Forest Policy Analysis (Yrd. Doç. Dr. H. Tezcan YILDIRIM) (Yrd. Doç. Dr. Taner OKAN) (Prof. Dr. Alper H. ÇOLAK) Bitki Üretme ve Yetiştirme Teknikleri

Forest Policy Analysis (Yrd. Doç. Dr. H. Tezcan YILDIRIM) (Yrd. Doç. Dr. Taner OKAN) (Prof. Dr. Alper H. ÇOLAK) Bitki Üretme ve Yetiştirme Teknikleri 8.50-9.35 9.45-10.30 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Orman İşletmelerinde Üretim (Prof. Dr. Kenan

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik 9:00 Matematik 10:00 Matematik 11:00 Matematik Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Bahçe Bit.

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

Yabancı Dil-II 15 Kasım 2017 Çarşamba Saat:11.00 de Yabancı Diller Yüksekokulu dinleme odası

Yabancı Dil-II 15 Kasım 2017 Çarşamba Saat:11.00 de Yabancı Diller Yüksekokulu dinleme odası 1 E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ-I DERSİ ARASINAV TARİHLERİ BÖLÜMÜ ARASINAV TARİHİ SINAV YERİ Bahçe Bitkileri Bölümü 22.11.2017 Dersin Yapıldığı yer ve Saatte Bölümü 21.11.2017 Dersin

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı BAHÇE TARIMI 1

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı BAHÇE TARIMI 1 BAHÇE TARIMI 1 27.11.2013 09:30 Tarımsal Meteoroloji Öğr.Gör.M.ERDEN CİBD2 30.11.2013 09:30 Tarım Ekonomisi ve İşletmesi Öğr.Gör.B.SEZENER CİBD2 BAHÇE TARIMI 2 24.11.2013 09:30 Ölçme Bilgisi Öğr.Gör.M.ERDEN

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

İşletme 09:00-09:50 Matematik Mesleki Matematik (Öğr. Gör. L. BİLEN)

İşletme 09:00-09:50 Matematik Mesleki Matematik (Öğr. Gör. L. BİLEN) İşletme 09:00-09:50 Matematik Mesleki Matematik (Öğr. Gör. L. BİLEN) 13:00-13:50 İstatistik (Öğr. Gör. D. ATASOY) 16:00-16:50 Yönlendirilmiş Çalışma 1 (Öğr. Gör. D. ATASOY) 09:00-09:50 Genel Muhasebe -1

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI S/G S. AYGÜN E.TURAN Bahçe Bitkilerine Giriş E.TURAN- A.SAKA Matematik (ZF306 ) E.TURAN Mesleki Uygulama A.SAKA Genel Bağcılık Bahçe Bitkileri

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı