İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments"

Transkript

1

2 İÇERİK CONTENTS Vizyon - Misyon - Değerler Vision - Mission - Values Kalite Politikası Quality Policy İSG ve Çevre Politikası OHS and Environment Policy Tarihçe History Kurumsal Yönetim Corporate Governance Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures Segmentlere Göre Tüketim Dağılımı Volume Detail on Segmentation Yatırımlar Investments İş Sağlığı ve Güvenliği Occupational Health and Safety Satış ve Pazarlama Sales & Marketing İç Tesisat Aktiviteleri Internal Installation Activities Müşteri Hizmetleri Customer Services Yenilikler Innovations Kocaeli Sanayisi İzgaz ile Enerji Buluyor Industry of Kocaeli Finds Energy with IZGAZ İnsan Kaynakları Human Resources Sosyal Sorumluluk Projeleri Social Responsibility Projects Doğal Gaz Öğretmeni: İzgaz Natural Gas Teacher: Izgaz İzgaz Kuruluşunun 19. Yıldönümünü Kutladı IZGAZ Celebrated its 19th Anniversary İletişim Bilgileri Contact Details 1

3 IZGAZ GDF SUEZ has been striving hard for 19 years to provide excellence in gas services and ensure customer satisfaction by offering them economic comfort. Being the creator of many innovative solutions in natural gas services, today IZGAZ is a benchmark in its sector and the brand of comfort and innovation. İZGAZ GDF SUEZ, müşterilerine doğal gaz hizmetlerinde mükemmeliyeti ve konforu ekonomik bir şekilde sunarak, onların memnuniyetini sağlamak için 19 yıldır tüm gücüyle çalışıyor. Doğal gaz hizmetlerinde pek çok yeniliğin yaratıcısı olan İZGAZ, bugün sektöründe kıyas olarak kabul edilen bir şirket; aynı zamanda da rahatlık ve yeniliğin markası konumuna gelmiştir yılından bu yana hızlı bir ivme kazanan müşteri odaklı projeleri ile İZGAZ, başarılı bir yılı daha geride bıraktı yılında yürütülen başarılı çalışmaları ile gerek teknik, gerekse hizmet alanında uygulamaya konulan projeler ile binlerce kişinin doğal gaz konforuna geçmesini sağladık. Bu başarı, İZGAZ ın profesyonelliği, deneyimi ve teknik altyapısından olduğu kadar, İZGAZ çalışanlarının uyumu ve dinamizminden de gelmektedir. Her bir İZGAZ çalışanının, bu başarıda önemli bir rolü bulunmaktadır. Büyümemizi ve başarımızı; şebekemizi, hizmet kalitemizi ve müşteri odağımızı arttırarak devam ettireceğiz. Aynı değerleri paylaşarak, her gün gelecek için çalışacağız. İZGAZ 19 yıldır Kocaeli yi ısıtıyor. Her gün, insanların rahatlığını ve mutluluğunu görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte başarabiliriz! Gilles Guegan Genel Müdür IZGAZ, who has been conducting customer oriented projects since 2009, has left one more successful year behind. We have ensured thousands of people to pass to natural gas comfort thanks to our successful works and the projects implemented in terms of both technical and service field in This success comes from the cohesion and dynamism of IZGAZ employees as well as the professionalism, experience and technical infrastructure of IZGAZ. Each employee of IZGAZ has a key role in every single achievement. We will keep on our growth and success by developing our network, our service quality and our customer base. Every day we will work for the future, by sharing the same values. IZGAZ has been heating Kocaeli for 19 years. Every day, we are making ourselves proud of people s well being. Together, we can succeed! Gilles Guegan CEO 3

4 V İZYONUMUZ Enerji ve çevreyi; ilerleme ve gelişmenin bir parçası olarak görüp sektöründe kıyas kabul edilen ve tüm paydaşları için değer üreten bir firma olmaktır. M İSYONUMUZ Lisans sınırlarımız dahilinde tüm müşterilerimize sosyal ve hukuki sorumluluklarımızın bilincinde, çevreye saygılı, insan odaklı, güvenli, kaliteli ve sürekli doğal gaz hizmeti sunmaktır. DEĞERLERİMİZ O UR VISION To be a company that is accepted as a benchmark in natural gas sector and that produces values for all its shareholders considering energy and the environment a part of progress and development. OUR MISSION Being aware of our social and legal responsibilities, to provide environmentally - friendly, people - oriented, trustable, quality and uninterruptable natural gas service to all our customers within our license area. VALUES Kararlılık Müşterilerimize ve kamuoyuna hizmet alanında devamlı olarak verimliliği ve yeniliği takip ederek hissedarlarımız için uzun süreli performans garanti etmek. Sorumluluk İnsanlarımız için gerekli hizmetleri sağlarken Grup gelişimini dünyamıza saygı ile bütünleştirmek. Cesaret Bugünü iyimserlikle yaşamak ve geleceği yaratıcılıkla kurmak. Bütünlük Tüm gücümüzü ortak bir takım ruhu ile seferber ederek enerji ve çevreyi, ilerleme ve gelişmenin sürdürülebilir kaynağı haline getirmek. Drive To guarantee performance over the long term for all stakeholders. Commitment To associate the Group s development with respect for the planet. Daring To live in the present with optimism while preparing for the future with creativity. Cohesion To make energy and the environment sustainable sources of progress and development. 5

5 POLİTİKALAR POLICIES KALİTE POLİTİKAMIZ Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmek. OUR QUALITY POLICY Fulfill all our legal obligations related to our activities. Exceed expectations of our customers. Paydaşlarımız için değer oluşturmak. Doğal gazın verimli kullanılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak. Create value for our stakeholders. Carry out awareness raising activities for effective use of natural gas. Sürekli gelişen, etkin bir kalite yönetim sistemini sürdürmek. Maintain an effective quality management system improving continuously. İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ Çevre ve iş sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak. Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında en aza indirgemek. Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutmak. Kaza risklerini gözden geçirmek ve en aza indirgemek. Kişisel koruma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek. Sürekli gelişen, etkin bir Çevre ve İSG Yönetim Sistemini sürdürmek. OUR OHS AND ENVIRONMENT POLICY Comply with legal regulations and other requirements related to environment and occupational health. Minimize pollution at source in all our operations. Keep natural gas consumption under control. Review and minimize accident risks. Ensure use of the most appropriate machine, equipment and technology for personal protection. Raise awareness of our employees concerning environment, occupational health and safety. Maintain a continuously developing, efficient Environment and OHS Management System. 7

6 BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ! Together, we can succeed! 9

7 TARİHÇE HISTORY İZGAZ yılında İZMİT Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kuruldu yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile İZMİT Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde doğal gaz tesisleri kurmak, doğal gaz dağıtmak ve satmak konusunda yetki verildi. EPDK, 2004 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu na istinaden İZGAZ ın yetki sınırlarını Kocaeli ilinin Gebze ve Karamürsel hariç tamamına genişletti. 26 Nisan 2005 tarihinde BOTAŞ, Kocaeli de kendisine ait olan sanayiye doğal gaz verme yetkisini İZGAZ a devretti yılının başında GDF SUEZ Grubu na katılan ve Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli ye gaz arz eden İZGAZ GDF SUEZ, Türkiye nin can damarı Kocaeli sanayisine ve den fazla aboneye 10 adet RMS-A, 104 adet müşteri istasyonu, 84 adet Bölge Regülatörü ve servis hattı dahil km doğal gaz şebekesiyle hizmet vermektedir. Doğal gaz dağıtım şebekesini Kocaeli nin köylerine varıncaya dek genişleten İZGAZ GDF SUEZ, aynı zamanda Kartepe de gerçekleştirdiği yapım çalışmaları ile dünyada en yüksek rakıma (1.700 m) doğal gaz götürmüştür. İZGAZ, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS belgeleri sahibidir. IZGAZ was established under the leadership of IZMIT Metropolitan Municipality on It was authorized by the Cabinet Decree to establish natural gas plants, distribute and sell natural gas within boundaries of IZMIT Metropolitan Municipality in EMRA expanded boundaries of authority of IZGAZ throughout the city of Kocaeli except for Gebze and Karamursel pursuant to the Metropolitan Law No On April 26, 2005, BOTAS transferred the authority to provide natural gas to its industry in Kocaeli to IZGAZ. IZGAZ joined GDF SUEZ Group in early Supplying gas throughout Kocaeli except for Gebze and Karamursel, IZGAZ GDF SUEZ provides Turkey s heart Kocaeli industry and more than subscribers with services with its 10 units of RMS-A, 104 customer stations, 84 Regional Regulators and km natural gas network including service lines. Expanding its natural gas distribution network up to villages of Kocaeli, IZGAZ GDF SUEZ delivered natural gas to the highest altitude in the world (1.700 m) with its construction works performed in Kartepe as well. IZGAZ has ISO 9001, ISO 14001, OHSAS certificates. 11

8 KURUMSAL YÖNETİM CORPO RATE MANAGEMENT ETİK DEĞERLER Etik Kuralları, GDF SUEZ Grubu nun bir üyesi olarak GDF SUEZ Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir. Kararlılık Sorumluluk As a member of the GDF SUEZ Group, The Ethics Charter has been adopted by GDF SUEZ s Board of Directors. GDF SUEZ is committed to excellence in everything we do. Our Values, implementing the GDF SUEZ Group s values, embody the spirit and energy of GDF SUEZ and form the cornerstone of GDF SUEZ as an ethical company: Drive, Commitment, Daring, Cohesion GDF SUEZ s values are expressed in the way we work. GDF SUEZ s ethical standards are reflected in the fundamental principles that guide our practices: compliance with laws and regulations, integrity, fairness, honesty, and respect for others. GDF SUEZ yaptığımız her işte mükemmelliği taahhüt eder. GDF SUEZ Grubu nun değerlerini uygulayan aşağıdaki değerlerimiz GDF SUEZ ruhu ve enerjisini oluşturur ve etik bir şirket olarak GDF SUEZ in temel taşını teşkil eder: Kararlılık, Sorumluluk, Cesaret, Bütünlük GDF SUEZ in değerleri çalışmalarımızda ifadesini bulur. GDF SUEZ in etik standartları, uygulamalarımızı yönlendiren şu temel ilkelere dayanmaktadır; yasalara ve yönetmeliklere uygunluk, doğruluk, adil ve dürüst olma ve başkalarına saygı. Yasalara ve Yönetmeliklere Uygun Davranma Her durumda uygulanabilir kapsamlı bir ilke olarak GDF SUEZ çalışanları uluslararası, federal, ulusal, yerel kanun ve yönetmeliklere ve faaliyetleri için uygulanabilir etik ve mesleki davranış kurallarına uymalıdır. Aynı şekilde GDF SUEZ in verdiği dahili kararlara ve diğer düzenlemelere de bağlı kalacaklardır. GDF SUEZ birimleri yerel kanunlara uymak veya yerel kültürlerin bazı yönlerini uyarlamak için GDF SUEZ in politika ve uygulamalarını benimseyebilirler. Bununla birlikte, GDF SUEZ bu uyarlama yetkisini sınırlama hakkını saklı tutar. Bir Doğruluk Kültürü Oluşturma Cesaret Bütünlük GDF SUEZ gündelik iş ilişkileri ve mesleki uygulamalarında gereken doğruluktan taviz vermemeyi kabul eder. Bu itibarla GDF SUEZ çalışanlarının hem iş arkadaşlarına hem de üçüncü taraflara karşı etik profesyonel davranışına büyük önem verir. Tüm GDF SUEZ çalışanları GDF SUEZ in itibarının yaptığı işlere dayandığının bilincinde olmalıdır. Bu nedenle, her GDF SUEZ çalışanı her zaman ve her durumda doğru davranmalı ve bir doğruluk kültürünü yaymaya devam etmelidir. Uygulamada, doğruluk GDF SUEZ çalışanlarının kişisel çıkarlar ve GDF SUEZ in çıkarları arasında çatışma yaratabilecek her türlü durumdan kaçınmayı gerektirir. Doğru hareket etme, bir güven ortamının oluşturulmasını kolaylaştıran ve bir şirketin ticari sürekliliğinin önünde ciddi bir risk yaratan yolsuzluk uygulamalarına karşı bir kalkan oluşturan temel GDF SUEZ değerlerinin korunması anlamına da gelir. Acting in Accordance with Laws and Regulations An overarching principle is that in all circumstances, GDF SUEZ employees must observe the international, federal, national, local laws and regulations, and ethical and professional codes of practice applicable to their activities. They will equally adhere to internal decisions and other regulations issued by GDF SUEZ. GDF SUEZ s policies and practices may be adapted by GDF SUEZ entities to comply with local laws or fit in with certain aspects of local cultures. However, GDF SUEZ reserves the right to limit this power of adaptation. Drive Establishing a Culture of Integrity Commitment Daring Cohesion GDF SUEZ accepts no compromise in the matter of integrity, which must govern all its day-to-day business relations and professional practices. This being the case, GDF SUEZ attaches the greatest importance to ethical professional behaviour of its employees, both towards colleagues and third parties. GDF SUEZ employees must all be aware of the fact that GDF SUEZ s reputation depends on their actions. It is therefore imperative that each GDF SUEZ employee should act in a manner that permanently and in all circumstances fosters a culture of integrity. In practice, integrity demands that GDF SUEZ employees should avoid any situation likely to create a conflict between personal interests and those of GDF SUEZ. Acting with integrity also means always maintaining GDF SUEZ s fundamental values, which helps to establish a climate of trust and acts as a shield against corrupt practices, which are a serious risk to the commercial survival of any business. 13

9 Adil ve Dürüst Olma GDF SUEZ için, bir ilişkinin niteliği, özellikle sözleşmeler ifa edilirken tarafların adilliği ve dürüstlüğüne dayanır. Bu nitelikler verilen sözleri tutma ve tutamayacağımız sözleri vermemek için kapasitemizin sınırlarını bilme anlamına gelir. Yani diğer taraflarla her iletişim kurduğumuzda, bunu iyi niyetle, yapıcı bir zihniyetle, diğer tarafın ihtiyaçlarının bilincinde olarak ve samimi, kesin ve tam bir bilgi verme düşüncesiyle yaparız. Bu ilke, yalnızca GDF SUEZ in müşterileriyle, hissedarlarıyla, yatırımcılarıyla, tedarikçileriyle, sivil toplum kuruluşları ve halkla ilişkileri için değil, aynı zamanda GDF SUEZ dahilinde çalışanlarla ve departmanlar arasında veya sendikalarla iletişim için de geçerlidir. GDF SUEZ in amacı ortakları ile uzun süreli ilişkiler kurmaktır. Bu amaç karşılıklı güvenin temelini teşkil eden adillik ve dürüstlük olmadan gerçekleştirilemez. Fakat bunun da ötesinde ve her durumda, GDF SUEZ in başarısı her şeyden önce itibarına bağlıdır. Bu bakış açısıyla, adil ve dürüst olmamak şirketin geleceğini, imajını, hissedarlarını ve çalışanlarını tehlikeye atmak anlamına gelir. Başkalarına Saygı Karşılıklı saygı ilkesi karşılıklı olma ile ilgilidir, her birimizin talep edeceğimiz hakları ve yerine getireceğimiz görevleri vardır. Bu nedenle, IPR ister gerçek kişi ister tüzel kişi olsun herkese aynı derecede değer vermektedir. Bu ilke özellikle kişilerin haklarına, her durumda onurlarına ve farklılıklarına saygı ve de kültürlerine saygı için geçerlidir. Bu ilke başkalarına ait maddi ve manevi varlıklar için de geçerlidir. Çalışanlar için görevlerini yerine getirirken uymaları gereken bir koşul olarak, başkalarına saygı bir GDF SUEZ biriminin çalışanlarıyla ilişkileri için de geçerlidir. Bu ilke GDF SUEZ in özel hayata, çeşitliliğe saygı, ayrımcılıkla mücadele, zorbalık ve tacizin önlenmesi ve cezalandırılmasına dair politikasını da yönetir. Daha genel bir bakış açısıyla, IPR nin tüm taraflarla ilişkilerine ve ihtilafların çözümlenmesine ilişkin politikalarını yönlendirir. GDF SUEZ çalışanlarından her durumda ve hangi görev veya sorumluluk düzeyine sahip olurlarsa olsunlar tüm ilişkilerinde bu etik ilkelerine uygun şekilde davranmalarını beklemektedir. Yönetim kurulu üyesinden çalışana kadar şirketin her düzeyinde GDF SUEZ in etik doğruluğu konusunda en ufak bir şüphe yaratmayacak şekilde hareket etmekle yükümlüyüz. Behaving Fairly and Honestly For GDF SUEZ, the quality of a relationship depends primarily on the fairness and honesty of the parties, especially in the performance of contracts. These qualities mean that we honour the commitments we make and know the limits of our capacities, so that we do not make promises that we cannot keep. This means that each time we communicate with other parties, we do so in good faith, in a constructive spirit, with an awareness of the other s needs and with the intention of providing genuine, accurate and comprehensive information. This principle applies not only to GDF SUEZ s relations with customers, shareholders, investors, suppliers, non-governmental organizations (NGOs) and the public, but also to GDF SUEZ s internal communication, with employees, between departments or with the trade unions. GDF SUEZ s aim is to establish longterm relations with its partners. This ambition cannot be realized without fair and honest behaviour, which constitutes the bedrock of mutual trust. However, beyond this and in all circumstances, GDF SUEZ s success depends above all on its reputation. From this point of view, a failure to act fairly and honestly represents a threat to the future of the company, to its image, its shareholders and its employees. Respecting Others The principle of mutual respect is about reciprocity, each of us having rights to claim and duties to fulfill. That is why GDF SUEZ attributes equal value to both, whether in its dealings with people or with corporate entities. This principle applies particularly to respect for the rights of individuals, for their dignity in all circumstances and for their differences, as well as the respect for cultures. It also applies to tangible and intangible goods belonging to others. An imperative for employees in the performance of their functions, respect for others also governs the relations of any GDF SUEZ entity with its employees. This principle governs GDF SUEZ s policy on the respect for private life and diversity, the fight against discrimination and the prevention and punishment of bullying and harassment. From a wider perspective, it guides GDF SUEZ s policies on relations with all parties and on conflict resolution. GDF SUEZ expects its employees to act in keeping with these ethical principles in all their dealings, in all circumstances and whatever their role and level of responsibility. At every level of the company, from Board member to employee, we all have an absolute duty never to act in a way that could cast the slightest doubt on GDF SUEZ s ethical integrity. 15

10 ANAHTAR FİNANSAL RAKAMLAR KEY FINANCIAL FIGURES NET KAR 2011 (UFRS) /NET INCOME 2011 (IFRS) YILINDA GAZ KULLANICI SAYISINDA %10 ARTIŞ INCREASE BY 10 % IN NUMBER OF GAS USER IN ,6 10,7 1,7 0,4 1,6 300, , , ,6 Net Income 2010 EBITDA Depreciation and Other Provisions Financial Expenses Deferred Tax Net Income , , , , , , , , , ,393 Abone / Subscriber (BBS) Gaz Kullanıcısı / Gas user (BBS) 2010 yılında 12,6 MTL net zarar oluşmuştur ancak FAVÖK teki artışın etkisiyle 2011 yılı sonunda net kar 1,6 MTL olmuştur. Net loss was the 12,6 MTL in 2010 however 1,6 MTL of net income was achieved in 2011 due to positive impact of EBITDA. FAVÖK/EBIDTA , TÜKETİM MİKTARI VOLUMES ,4 24,9 0,9-2,3 53,9 x Mm TOTAL TOTAL 895 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL +28% EBITDA 2010 Gas Sales Other Sales OPEX EBITDA yılında net satış gelirimizdeki 24,9 MTL, diğer gelirlerimizdeki 0,9 MTL artış ve işletme faaliyet giderlerimizdeki 2,3 MTL artış etkisiyle; FAVÖK 53,9 MTL olarak gerçekleşmiştir EBITDA is realized 53,9 MTL in 2011 thanks to positive effect of higher net gas sales; 24,9 MTL and KONuT RESIDENTIAL other income; 0,9 MTL and negative effect of higher OPEX; 2,3 MTL. 17

11 SEGMENTLERE GÖRE TÜKETİM DA ĞILIMI VOLUME DETAIL ON SEGMENTATION 19

12 YATIRIMLAR INVESTMENTS İZGAZ, 15 yıl önce Kocaeli de bir metanizasyon projesi şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır. İZGAZ şu anda km gaz şebekesi ile hizmet vermektedir. Şebekemiz 2011 yılında büyük bir bölümü polietilen hat olmak üzere 57 km genişlemiştir. Gaz Kullanıcı Gas users Çelik Steel PE BBS* (Twh) km km km , , , , Müşteri sayımız hızla artmaktadır yılında gaz kullanıcı sayımız, yeni gaz kullanıcı ile bir önceki yıla oranla %10 luk bir artışla (BBS) e ulaşmıştır. Mevcut yatırım politikamız, var olan dağıtım hattı üzerinde yoğunluğu sağlamayı amaçlamaktadır. Servis Kutusu Service Box km unit İZGAZ yatırımları üç ana gruba ayrılmaktadır. İlk kategori kendi kararımız sonucunda gerçekleştirilen yatırımlardır. Ana yatırım olarak RMS-A istasyonlarımızın ve SCADA elektronik sistemlerinin güncellenmesi çalışmaları yapıldı. Bu yatırımlara mevcut donanımların değerlendirilmesi ile birlikte önümüzdeki yıl da devam edilmesi planlandı. İzgaz şebekesi ortalama olarak 10 yıldan daha genç bir şebeke olma özelliğine sahiptir. Bunun bir sonucu olarak da şebeke yenileme çalışmaları CAPEX i bütçeye dahil edilmemiştir. İkinci kategoriyi gelişimi takip eden yatırımlarımız oluşturmaktadır. Mevcut şebekemiz üzerinde kullanıcı yoğunluğunu arttırmaya öncelik vererek (BBS) yeni gaz kullanıcısını şebekemize bağladık. Bunun için servis kutusu kurulumu gerçekleştirdik. Üçüncü yatırım kategorisini, üçüncü tarafların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar oluşturmaktadır. Bu yatırımlar genellikle boruların yeniden konumlandırılması ve Kocaeli bölgesinin gelişimini ve yolların altyapısının modernleşmesini takip eden yol değişiklikleri sebebiyle yapılan kurulumlar oluşturmaktadır. Izgaz started as a gas methanization project company in Kocaeli region nearly 15 years ago. Currently km of the gas grid is in service. Last year, the growth of the network length was 57 km, mainly of which is plastic PE lines. The number of the customers is still growing fast. At the end of the last year, there were gas users (in BBS), a growth of or more than 10% during the year. The current investment policy is focused on connection of the customers on the existing grid (densification). The investment is divided into three main groups. The first one is the investments that are made as a result of own decisions. The main investments took place by updating the electronical equipment in the RMS-A stations and the SCADA. These investments will also continue next year after a thorough study of the current configuration. IZGAZ grid is on average younger than 10 years. As a consequence, replacement CAPEX is not included in the budgets and is not performed. The second category is the investments made driven by growth. The densification of the existing grid has been prioritized and new gas customers (BBS) were connected to the grid. In total service boxes were installed. The third category is the investment works that are performed on demand of the third parties. This is mainly replacement of the pipes and installation due to the changes on the roads as the Kocaeli region remains in full expansion and road infrastructure is added and modernized. * BBS: Housing unit equivalent to 200 m 2 e.g: 175 m 2 = 1 BBS 235 m 2 = 2 BBS * BBS: 200 m 2 ye karşılık gelen evsel birim Örn: 175 m 2 =1 BBS 235 m 2 =2 BBS 21

13 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Occupational Health and Safety Anahtar Rakamlar Kaza Sıklık Oranı: 4.21 Kaza Ağırlık Oranı: Gün Kayıplı İş Kazası: 3 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: saat Intensive training schedule was conducted throughout the year. In the context of this programme in addition to trainings provided to the employees, trainings were provided to the personnel of all contractor companies, other infrastructure organizations and municipalities. Yıl boyunca yoğun eğitim programı uygulanmıştır. Bu program doğrultusunda tüm personelimize verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, şirketimize iş yapan tüm yüklenici firma personeline, diğer altyapı kuruluşları ve belediyelere de eğitimler verilmiştir. Dışarıdan alınan ve iç eğitim şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerle, personelimizin 2011 yılında İSG ve Çevre konularında saat eğitim alması sağlanmıştır hours of these trainings have been realized externally and hours internally. Key Figures Accident Frequency Rate: 4,21 Accident Severity Rate: 0,034 Our personnel were provided hour trainings on EHS in 2011 with external and internal trainings. Bu eğitimlerin saati kurum dışı, saati kurum içi olarak gerçekleşmiştir. Lost Day Occupational Accident: 3 Occupational Health and Safety Trainings:

14 Trainings For Other Infrastructure Organizations Trainings about preventive measures to be taken during infrastructure works on streets and locations of natural gas and actions to be done in case of emergency were carried out for contractors and employees of Derince, Golcuk and Kartepe Municipalities and Sedas and Telekom s workers. Trainings was realized for informing to public at Provincial Security Directorate, Fire Department and schools. Informing to citizens directly also was realized via some associations. Given Training in Kocaeli University Medical Faculty Hospital Support activities related to set up H&S system in Kocaeli University Medical Faculty Hospital have been continued. 622,5 hours training was realized (about Establishing the System, General H&S Issues, Emergency Cases, Hazard Analyses and Risk Assessment, H&S Committee) with 326 participants. Diğer Altyapı Kuruluşlarına Verilen Eğitimler Doğal gaz bulunan cadde ve sokaklardaki altyapım çalışmaları sırasında alınacak tedbirler ve acil durumda yapılması gerekenler konusunda Sedaş, Türk Telekom çalışanları ile Derince Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Kartepe Belediyesi çalışanlarına ve müteahhitlerine eğitimler düzenlenmiştir. Ayrıca kamuoyunu doğal gaz hakkında bilgilendirmek ve alınacak emniyet tedbirlerini anlatmak adına Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, okullarda eğitim verilmiş, çeşitli dernekler vasıtasıyla direkt halka bilgilendirme yapılmıştır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde Verilen Eğitimler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda desteğe devam edilmiş ve Sistem Kurma, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durumlar, Tehlike Analizi Risk Değerlendirme, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları konularında 326 kişinin katıldığı 622,5 saatlik eğitim verilmiştir. İSG Çevre Yönetim Sistemleri Şefi, Adana da düzenlenen Ulusal İSG Kongresi nde Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. İSG ekibimiz İstanbul da fuara katılmış ve sektördeki yenilikleri takip etme fırsatı bulmuştur. İç ve Dış Denetimler / Kontroller Şirketimiz ISO ve OHSAS sertifikalarına sahiptir. Sertifikasyon standartları doğrultusunda yürütülen faaliyetler yıl içerisinde yapılan iç denetimler ile kontrol edilmektedir. Bu kapsamda, Mayıs 2011 tarihlerinde ISO Çevre Yönetimi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ara tetkiki TUVNORD tarafından gerçekleştirilmiştir. Tetkikte dokümantasyon çalışmalarımız ve saha faaliyetlerimiz sırasındaki İSG uygulamaları incelenmiş ve tetkik başarı ile tamamlanmıştır. İSG ve Çevre konularının saha uygulamaları, yoğun iç denetim ve gözetim faaliyetleri ile yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, İSG ve Çevre Birimi tarafından 2011 yılı içerisinde 14 güvenlik turu, 18 tesis turu, 794 saha kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol faaliyetleri, departman yöneticilerinin ayrıca yaptıkları denetim ve kontrollerle de desteklenmektedir. Internal and External Audits / Inspections Our company has ISO and OHSAS certificates. Activities which are conducted in line with certificatation standards are controlled with internal audits yearlong. Within this frame, yearly periodic audit of ISO Environment Management and OHSAS (Occupational Health and Safety Management System) was carried out by TUVNORD on the dates of 24 and 25 May H&S activities during field operations and documentation works were inspected during audit and completed successfully. Sites implementati, ons regarding H&S and environment are followed up with dense internal audit and observation activities. Within this frame, 14 of safety tours, 18 of facilitily tours and 794 of site controls have been realized in These controls were supported also by department managers controls and observations. 25

15 Fresh Eyes (Yenİ Bakış) Projesİ GDF SUEZ Grup gereklilikleri doğrultusunda Fresh Eyes (Yeni Bakış) Prosedürü uygulamaya konulmuş ve bu süreçte görev alacak Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı, Komite Üyeleri ve Gözlemciler belirlenmiştir. Grup şirketlerinden Unimar da alınan eğitimin ardından, şirketimizde gözlemcilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Fresh Eyes komitesi ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve Ocak 2012 gözlem planını yayınlamıştır. Bu plan doğrultusunda gözlemler Ocak 2012 de başlayacaktır. Gözlem ve denetimlerin yanı sıra çalışanlarmızın da İSG ve Çevre konularına katılımlarını geliştirmek üzere öneri sistematiğimiz mevcuttur. Bu kapsamda 2011 Fresh Eyes Project Fresh Eyes Procedure was put into practice according to Group requirements. Coordinator, Deputy Coordinator, Committee Member and Observers was assigned. After training at Unimar; trainings were given to our observers as practical and theorical in our company as well. First Meeting of Fresh Eyes Committee was realized and January 2012 Observations Plan was published. Observations will start on January according to this plan. yılında 13 öneri alınmıştır. Eser Boran Delice Ela Zengin In addition to observations and audits, we have also proposal system for our employees in order to engage them in H&S and Environment issues. Within this frame, we have received 13 proposals in İSG Haftası EtkİNLİKLERİ Events of H&S and Environment Week Dates of 4th and 10th May are designated as the week of Occupational Health and Safety and 5th June is Environment Day in our country. On these dates, we organized photography contest about H&S and Environment for own employee and painting contest for their children in elementary school age. Our employees and their families came together in a cocktail taking place in the dining hall of our company and all pictures and photographs were exhibited Mayıs tarihleri ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 5 Haziran ise Çevre Günü olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde personelimiz arasında İSG ve Çevre konulu fotoğraf yarışması ve personelimizin ilköğretim çağındaki çocukları arasında resim yarışması düzenlenmiştir. Şirket yemekhanemizde gerçekleştirilen kokteyl ile çalışanlarımız ve aileleri birlikte olmuş ve tüm resim ve Sena Yazar fotoğraflar sergilenmiştir. 27

16 SATIŞ VE PAZARLAMA SALES & MARKETING CUSTOMER SPONSORSHIP CAMPAIGN Sponsorship campaign has been organized in order for our existing customers to forward their satisfaction to their friends/neighbouring people. Within the scope of the campaign a customer suggests IZGAZ one of his/her friends. When person she/he suggested becomes a subscriber both of them win a Migros gift cheque. If the subscriber becomes a gas user within the given time he wins another gift cheque. MÜŞTERİ SPONSORLUĞU KAMPANYASI Mevcut abonelerimizin memnuniyetlerini yakınlarına aktarmaları için müşteri sponsorluğu kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya kapsamında müşterimiz bir yakınını İZGAZ a önermiştir. Önerdiği kişi abone olduğunda, öneren kişi ve önerilen kişi Migros hediye çeki kazanmıştır. Belirtilen süre içerisinde gaz kullanımına da geçerse bir hediye çekine daha hak kazanmıştır. HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI BEDAVA KOMBİ KAMPANYASI DOSİDER ile düzenlenen kampanyada abone olan her 99. aboneye çekilişsiz kurasız kombi hediye edilmiştir. Kampanya sonunda 47 yeni abonemiz kombi almaya hak kazanmıştır. FREE COMBI CAMPAIGN In the campaign organized in cooperation with DOSİDER every 99th subscriber has been given a combi without any draws and lots. As a result of the campaign 47 new subscribers has the opportunity to have a combi. Bedava kombi kampanyası süresince ilk gaz açımı gerçekleştirilen her 41. kullanıcımıza Migros alışveriş çeki hediye edilmiştir. GIFT CHEQUES Each 41st user who got his gas opened during the free combi campaign was offered gift cheque. 29

17 SATIŞ VE PAZARLAMA SALES & MARKETING YEMEK YARIŞMASI İZGAZ, Mutfakta doğal gaz kullanımını tanıtmak ve teşvik etmek, aynı zamanda yeni lezzetleri keşfetmek amacıyla, Antikkapı Restaurant işbirliği ile 2011 yılında kadınlara yönelik bir yemek yarışması düzenlemiştir. Gelen tariflerden 10 tanesi finale kalmıştır. Final yarışması Antikkapı Restaurant ta yapılmış, dereceye giren ev hanımlarına Kent Alışveriş Merkezi nden TL ye varan hediye çeki verilmiştir. COOKING CONTEST IZGAZ organized a cooking contest in collaboration with Antikkapı Restaurant in order to encourage natural gas usage and discover the tastes made by women by using natural gas. 10 recipes were chosen as finalists. The final of the contest was organized in Antikkapı Restaurant and the winners were awarded with gift cheques valued at TL, 750 TL and 500 TL to be used in Kent Shopping Center. 31

18 MERKEZİ SİSTEM PROJELERİ Şehrimizde eskisi kadar olmasa da kömür kullanımı halk sağlığı açısından hâlâ zararlı boyutlardadır. Bunu engellemek amacı ile merkezi kazan ile ısınıp kömür kullanan binalara yönelik doğal gazın en çevreci ve en ucuz yakıt olduğu ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılmıştır. Kömürlü merkezi sistemin en çok olduğu Değirmendere bölgesinde tüm yöneticilere doğal gazlı merkezi sistemin kullanımı ve enerji verimliliği konusunda eğitim verilmiştir. CENTRAL HEATING ACTION Coal usage in our city, may be not as much as it used to be but still at a dangerous level for the health of our people. In order to stop this promotional activities were set up to inform coal fired central heating users that natural gas is the cheapest and most environment friendly fuel. All the building managers in Değirmendere area, where the coal fired central heating systems are mostly used, were given a training on usage of central heating with natural gas and its efficiency. İŞ YERİ KAMPANYASI Kampanya döneminde ilk gaz açımı gerçekleştirilen her ticari abonemize Metro Gros Market alışveriş çeki hediye edilmiştir. SOHO CAMPAIGN Each commercial subscriber, of whose gas is opened during the campaign period, was given a Metro Gros Market gift cheque. 33

19 İZGAZ ABONELİK KARAVANI YOLLARDA İZGAZ doğal gaz aboneliğini kolaylaştırmak için hazırladığı karavanları ile Kocaeli sokaklarını dolaşıp, doğal gaz hizmetini müşterilerinin ayağına kadar götürüyor. İZGAZ Gezici Abonelik Karavanları ve yakıcı cihaz firmalarının bilgilendirme araçları bu yıl da Kocaeli yi karış karış gezerek müşterilerine kendi mahallelerinde hizmet veriyor yılında İZGAZ a ait karavan sayısı 2 ye çıkartılmıştır. Karavanlarımız ofisimiz olmayan bölgelerde 1 er haftalık periyotlar halinde konumlandırılmıştır. Karavanımızda abonelik işlemleri yapmak, kampanyalarımızı tanıtmak ve karavanlarımızı çözüm masası olarak kullanmak mümkün olmuştur. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören abonelik karavanlarında 2011 yılında, İlk Abonelik, Depozito ve Sayaç İşlemleri ve Kutu Talepleri olmak üzere işlem yapıldı. Karavanlar yıl boyunca 7 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi. IZGAZ SUBSCRIPTION CARAVANS ARE ON THE ROADS IZGAZ brings natural gas service at the door of customers by visiting streets of Kocaeli. IZGAZ Mobile Subscription Caravans and vehicles of gas fired equipment manufacturers are visiting Kocaeli and give service to the customers at their place. In 2011, IZGAZ has increased the number of the caravans from one to two. Our caravans were placed where we do not have centers during the weekly periods. Caravans allow to make subscription and promoting our campaigns as solution centers. Caravans have been visited by nearly customers in 2011 and transactions have been realized such as First Subscription, Deposit Payment, Meter and Service Box Demand Transactions. 35

20 DOĞAL GAZ KULLANIMINA HAZIR EVLER Vatandaşlarımız yeni evlerine geçtiklerinde doğal gazın kullanıma hazır olması bizim için çok önemli. Bu amaçla Doğal Gaz Kullanımına Hazır Evler projesini geliştirdik. Projemizin en güçlü yanı daha hızlı ve kolay gaz kullanıcısı olmaya olanak tanıması. Proje sayesinde iş birliği yapmakta olduğumuz tüm inşaat firmalarıyla birebir ilgileniyoruz ve onların doğal gaza ve ilgili prosedürlere ilişkin her türlü soru ve ihtiyaçlarına hızlı cevap olanağı sağlıyoruz. Özellikle web sayfamızda kendilerine ayırdığımız bölüm ile doğal gaza geçiş sürecine ilişkin bilgileri kendilerine sunuyoruz. HOUSES READY FOR NATURAL GAS USAGE It s very important for us that natural gas is ready to use when people move in to their new apartments. For this purpose we have developed the project Apartments Ready for Natural Gas Use. The strongest part of our project is that it enables people to become gas users faster and easier. With this project we take care of all the construction companies, with which we collaborate, one by one and we provide the opportunity of getting instant replies/support for any question of them related with natural gas and the procedures. Especially on our web page, with the part dedicated to them, we provide information about the process to start using natural gas. 37

21 İÇ TESİSAT AKTİVİTELERİ INTERNAL INSTALLATION ACTIVITIES İç Tesisat Müdürlüğümüz şirketimizin 2011 yılı için belirlemiş olduğu hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda gerekli faaliyetleri göstermiş ve hedefleri yakalamıştır. Bu hedefleri yakalarken iç tesisat firmalarını da bu sürecin içerisine aktif olarak katmaya çalıştık. İç tesisat firmalarına belirli programlar dahilinde ziyaretler gerçekleştirerek şirketimizin yürütmüş olduğu kampanyalar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Ayrıca ziyaretler sırasında hedeflere ulaşma noktasında beraber nasıl çalışabileceğimiz konusunda görüşmeler yapılarak stratejiler oluşturduk. Regarding internal installation department in 2011, we have reached all targets fixed for the year by developing required activities. For achieving this target we have also included all our certified internal installation companies. In fact according to a yearly planning we have visited all internal installation companies and presenting our commercial campaigns. During the visits, we have developed together sales strategy and how to create synergies for achieving sales targets. İzmit te yüze yakın sertifikalı iç tesisat firması aktif olarak çalışmaktadır. Bu firmalarla sürekli bir iletişim kanalı kurarak onları, servis kutusu olup henüz gaz kullanımına geçmemiş potansiyel müşterilerle ilgili stratejilerimize dahil etmekteyiz. İç Tesisat Firmaları Yemeği Internal Installation Companies Dinner Today in Izmit, there are nearly 100 active certificated internal installation companies. Continuously, we remind them that there are a lot of potential clients with a service box without any gas internal installation and they have to reach them via face to face strategy in order to convert potential clients to gas use. 39

22 İÇ TESİSAT AKTİVİTELERİ INTERNAL INSTALLATION ACTIVITIES 2011 yılında şirketimiz tarafından iki kez iç tesisat dönüşüm kampanyası düzenlenmiş ve cihaz yatırımlarını kolaylaştırmak için 15 aya kadar %0 faizli kredi teklifi müşterilerimize sunulmuştur. Bu kampanyalara tüm sertifikalı iç tesisat firmalarımız da tanıtım faaliyetleri ile destek vermişlerdir. In 2011, IZGAZ GDF SUEZ have run two campaigns about supporting clients to start to using natural gas. Within the frame of these campaigns, credit offers with 15 installments without any interest rate were offered to our customers for helping them to invest in gas equipment. For these campaigns, all internal installation companies have supported us with their promotion activities. 41

23 MÜŞTERİ HİZMETLERİ CUSTOMER SERVICES ÖDEME KANALLARI Satış ve Pazarlamanın başlattığı ve Müşteri Hizmetleri çalışanlarının desteklediği kampanyalarla, 2010 yılında %0,86 olan ortalama KIOSK tahsilatlarımız 2011 yılında %2,18 e, 2010 yılında %0,58 olan ortalama İZGAZ web tahsilatlarımız %2,19 a ve 2010 yılında %17,9 olan ortalama otomatik ödeme talimatıyla yapılan tahsilatlarımız %21,2 e çıkarak müşterilerimizin alternatif ödeme kanallarını kullanımı arttırılmıştır. Payment Channels Through the campaigns that were started by Sales and Marketing and supported by Customer Services, in 2011 usage of alternative payment channels by the customers have been promoted. We have increased the ratio of payment via KIOSK to 2,18% while it was 0,86% in 2010, ratio of the payment via Izgaz web page to 2,19% while it was 0,58% in 2010 and the ratio of automatic payment to 21,2% while it was 17,9% in WEB Online ödeme kolaylığı ile müşterilerimiz internet sitemiz üzerinde oluşturdukları üyelik ile ofislere gelmeden faturalarını rahatlıkla ödeyebilmektedirler. Aynı zamanda geçmiş dönem fatura bilgilerine ulaşarak aylık karşılaştırma yapabilmekte ve gelecek faturalarını öngörebilmektedirler. WEB Our customer may easily pay their invoices with their subscription on our website without visiting offices thanks to online payment facility. They may also access to their past period invoice details, make monthly comparison and estimate their future invoices. 43

24 MÜŞTERİ HİZMETLERİ CUSTOMER SERVICES SABİT ÖDEME Kış döneminde yükselen doğal gaz faturalarını ödemekte güçlük çeken müşterilerimiz için oluşturduğumuz Sabit Ödeme Sistemi doğal gaz faturalarının yıl içerisinde eşit olarak ödenmesine olanak veriyor. İlk gaz kullanıcıları dahil, eski gaz kullanıcılarımıza belirledikleri tarihlerde ödeyebilecekleri sabit bir tutar üzerinden ödeme planı sunulmaktadır. OTOMATİK ÖDEME Fatura tarihlerini akılda tutmaya son veren bu uygulama ile müşterilerimiz bankalara verecekleri otomatik ödeme ile kesintisiz gaz hizmetinin konforunu yaşıyorlar. ATM BARKOD SİSTEMİ Türkiye nin her yerinde Yapı Kredi ATM lerinden 24 saat fatura ödenebilmesi kolaylığını getiren bu uygulama ile, müşterilerimiz sadece faturanın üzerindeki barkodu ATM ye okutarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. KIOSK Kredi kartı sahibi müşterilerimiz için geliştirdiğimiz KIOSK uygulaması ile müşterilerimiz sıra beklemeden, kolaylıkla faturalarını ödeme imkanı buluyorlar. Müşteri ofislerimizde yer alan internet kullanımına açık KIOSK larımızı, müşterilerimizin dilediklerinde ofislerimizde sıra beklemeden internet üzerinden ödeyebilmeleri için geliştirdik. FIXED PAYMENT We have established a Fixed Payment System for our customers that allows payment of natural gas invoices in equal portions during the year. Our existing gas users have been offered a payment scheme based on a fixed sum they may pay on the dates they determine. AUTOMATIC PAYMENT With this application we eliminate the necessity to keep invoice dates in mind, our customers feel the comfort of uninterrupted gas service with their automatic payment instruction to banks. ATM BARCODE SYSTEM With this application providing the facility to pay invoice from Yapi Kredi ATMs in anywhere in Turkey for 24 hours, our customers may simply perform their transactions by ensuring the barcode on their invoice to be read by ATM. KIOSK Our customers may pay their invoices easily and without awaiting their turn with the KIOSK application we developed for our customers owning a credit card. We have developed our KIOSKs in our customer offices to enable our customers to pay online without waiting their turn. 45

25 YENİLİKLER INNOVATIONS Barkod Projesi Ofislerimizde tahsilat işlemleri ve sayaç verme işlemlerinde barkod okuyucu kullanılarak tahsilat ve sayaç kayıt işlemleri hızlandırılmakta, elle yapılan girişlerde yapılan hatalar ortadan kaldırılmaktadır. Tahsilat ve kayıt işlemlerinin hızlanması sayesinde, müşteri memnuniyetimiz artmaktadır. CRM Projesi (Çağrı Merkezi ve IVR Projesi) Yenilenen ve güncellenen CRM projemizle artık ulaşılabilirlik oranımız yükselmiştir. Projemizle gelen kayıtların açılışından kapanışına kadar tüm süreçler kayıt altına alınarak raporlanabilmektedir. Sistemimizin IVR tarafında yapılan güncellemelerle SMS ile tüm müşterilerimize borç, icra, gaz açım randevu vs. bildirimler yapılabilmektedir. Yılda CRM üzerinden, Çağrı merkezi operatörleri aracılığıyla müşterimize, IVR servislerimizle birlikte toplamda müşterimize hizmet verilmektedir. GPRS El Terminali İş Emri Projesi 2011 yılının ilk çeyreğinden itibaren, iş emirlerini gerçekleştiren ekibimiz GPRS el terminallerini kullanmaya başlamıştır. Bu sayede iş emirlerinin online olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Bu yolla, iş emirlerinin kağıt üzerinde hazırlanması ve kontrol edilmesi ile harcanan zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmiştir. Barcode Project By using barcode readers in our offices for invoice collections and meter distributions the collection and meter registrations processes have been accelerated and the mistakes arising from manual entries have been removed. Thanks to the acceleration of collection and registration processes the customer satisfaction increases. CRM Project (Call Center and IVR Project) Our ratio of accessibility have been increased via the renewed and updated CRM project. With the Project, it became possible to record and report all the process from of the registries from beginning to the end. With the updates on the IVR part of the system we can send notifications to our customers via SMS about their debt, execution, gas opening appointment etc. Over CRM, via the operators in the call center annually customers and when IVR service is added at total customers are served. GPRS Hand Terminal Work Order Project Since the first quarter of 2011 our staff that executes work orders is equipped with hand held GPRS terminals. This allows us to send and follow up work orders online. This way we realized considerable savings in time that was previously spent in preparing and controlling paper work orders. 47

26 Doğal gaz çevreye en az zarar veren fosil yakıttır. Doğal gazın yanma süreci neredeyse mükemmel işlediğinden atmosfere kirletici madde olarak çok az sayıda yan ürün salınır. Natural gas is a fossil fuel that generates less air pollutants. As its burning process works almost perfect, there are very few number of pollutant emissions during its burning. İZGAZ GDF SUEZ in müşteri portföyünü kamu, sanayi ve ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra aynı meskenler oluşturmaktadır. Her bir müşterimizin özel ihtiyaçlarını karşılamanın çok önemli olduğunu düşünüyor ve tüm operasyonlarımızda müşterilerimize üstün seviyede hizmet vermeye kendimizi adamış bulunuyoruz. Customer portfolio of IZGAZ GDF SUEZ is consist of public, industrial and commercial companies as well as the residents. We believe that it is essential to meet specific needs of each customer and we dedicate ourselves to give highest level of service to our customers in our operations. SEKTÖREL TÜKETİMLER SECTORAL CONSUMPTIONS MÜŞTERİ STATÜSÜNE GÖRE TÜKETİMLER CONSUMPTIONS BY CUSTOMER STATUS 8% 1% 1% 11.44% 4% 3% 0.38% 3.98% 3% 1% 2% 39% 38% 84.20% Kimya / Chemistry Petrol / Petroleum Lastik / Tyre Metal / Metalurgy Otomotiv / Automotive & Ambalaj / Paper & Packaging Konut / Residential Serbest Olmayan Tüketici / Non Eligible Serbest Tüketici / Eligible Transportation Service 49

27 KOCAELİ SANAYİSİ İZGAZ İLE ENERJİ BULUYOR INDUSTRY OF KOCAELI FINDS ENERGY WITH IZGAZ İZGAZ GDF SUEZ SANAYİ BÜLTENİ Sanayi müşterilerimize yönelik olarak hazırladığımız aylık Sanayi Bülteni ile doğal gazın verimli kullanımı, karşılaştırmalı tablolar, doğal gazın alternatif kullanım alanları, doğal gaz sözleşmelerine ilişkin faydalı bilgiler ve sektörel analizler sanayi müşterilerimizle yıl boyunca paylaşıldı. IZGAZ GDF SUEZ INDUSTRY BULLETIN Efficient consumption of natural gas, comperative tables, alternate fields of use of natural gas, useful information about natural gas contracts and sectorspecific analyses were shared with our industrial customers during the year with the monthly Industry Bulletin that we prepared for our industrial customers. 51

28 İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları Politikamız HUMAN RESOURCES Cinsiyet/ Gender Yaş Ortalaması / Age Average Kadın / Female 35 Erkek / Male 37 İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütürken tüm personelimizin insana ve sürekli gelişime odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak. ÇALIŞAN PROFİLİ EMPLOYEE PROFILE 47 %21 33 %15 Personelimiz için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek. Personelimizin motivasyonunu ve bağlılıklarını ön planda tutmak. Eğitimlerin planlanmasında her personele eşit davranmak. 174 % %66 41 %19 Genç ve Dinamik İnsan Kaynakları profili ile İZGAZ GDF SUEZ in 221 çalışanı, paylaştıkları ortak değerler ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlayan hizmetler üretiyorlar. Deneyimli teknik kadrosu ile güvenli doğal gaz hizmetini kesintisiz olarak sunan İZGAZ GDF SUEZ, güçlü ticari ekibiyle de şehirdeki doğal gaz kullanım oranını hızla arttırmaktadır. İnsan kaynakları hedeflerimizin başında bayan çalışan sayımızı ve bayan yönetici sayımızı arttırmak gelmektedir. HUMAN RESOURCES POLICY Ensure all our personnel to have a point of view focused on human and continuous improvement in conduct of Human Resources applications. Follow a transparent and open management policy for our personnel. Prioritize motivation and loyalty of our personnel. Behave to each personnel equally in planning the trainings. Erkek /Male Kadın / Female Fonksiyonel Birim Dağılımı / Functional Breakdown 56 %25 99 %45 66 % personnel of IZGAZ GDF SUEZ produce services achieving satisfaction of our customers with the common values they share under its profile of Young and Dynamic Human Resources. IZGAZ GDF SUEZ which provides safe natural gas service continuously with its experienced technical staff increases percentage of natural gas use in the city fast with its strong commercial team. One of our main Human Resources targets is to increase number of woman employees and number of woman directors. 53

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu 2012 Yıllık Faaliyet Raporu Annual Activity Report Ayrıntılı bilgi: 444 33 41 www.izgaz-gdfsuez.com facebook.com/izgazgdfsuez İçerikContents 04 Kurumsal Corporate 06 Genel Müdürün Mesajı Message of CEO

Detaylı

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy İÇERİK / CONTENTS -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values -- Tarihçe / History -- Kalite Politikası / Quality Policy -- İSG ve Çevre Politikası / OHS and Environment Policy -- Anahtar

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 - Ingenico POS-tası, Ingenico yayınıdır. Ingenico Adına Sahibi Alpay Sidal Ingenico Ödeme Sistemleri A.Ș. ITU Teknokent ARI

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 212 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER INDEX Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı