A Ç I K L A M A L A R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Ç I K L A M A L A R"

Transkript

1 A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. ADAY ARİTMETİK STANDART SORU TEST ADLARI SAYISI ORTALAMA SAPMA SAYISI GENEL YETENEK ,83 9,79 60 GENEL KÜLTÜR ,73 11,15 60 YABANCI DİL ,25 16,91 60 EĞİTİM BİLİMLERİ ,65 18, HUKUK ,25 5,67 40 İKTİSAT ,22 7,59 40 İŞLETME ,68 4,39 40 MALİYE ,00 7,95 40 MUHASEBE ,75 5,43 40 ÇAL. EKO. VE END. İLŞ ,96 4,86 40 EKONOMETRİ ,99 3,20 40 İSTATİSTİK ,14 2,85 40 KAMU YÖNETİMİ ,62 5,49 40 ULUSLARARASI İLİŞKİLER ,01 4,64 40 Ham puanlar, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanmıştır. Her hangi bir testi yanıtlamayan adayın bu test için ham puanı hesaplanmamıştır. Her adaya, ham puanı bulunan her test için yukarıdaki tabloda gösterilen ortalama ve standart sapmalar kullanılarak bir standart puan hesaplanmıştır. KPSS sonuçlarını kullanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları her kadro unvanı için hangi testleri kullanacağını ve bu testlerin her birine ne kadar ağırlık verilmesi gerektiğini önceden saptamışlar ve bu bilgiler 2005 KPSS kılavuzunda tablolaştırılarak adaylara duyurulmuştur KPSS de, adayların yanıtladıkları testlerden aldıkları puanlar esas alınarak, ağırlıkları aynı olan unvanlara tek KPSS puanı verilmek üzere 120 çeşit KPSS puanı hesaplanmış ve her biri KPSSP1, KPSSP2..vb şekilde ayrı ayrı numaralandırılmıştır. Testlerin kapsamları ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki unvanlar ve bu unvanlara göre kullanılacak KPSS puanlarının neler olduğu, Bölüm-3 te yer almıştır. Bu kitapta 2005 Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları iki bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde bulunan ve adayların mezun oldukları veya olacakları yükseköğretim programları esas alınarak hazırlanan tabloda, programlar alfabetik sırada ele alınmış ve her yükseköğretim programının bulunduğu üniversitelere ait bilgiler de alfabetik sırada olmak üzere listelenmiştir. Bir yükseköğretim program grubunun toplam bilgileri, üniversite bilgilerinin altında yer almıştır. Bu tabloda KPSS de kullanılan on dört testin her birini, ilgili programdan yanıtlayan aday sayısı (ADAY), bu adayların bu testten aldıkları ham puanların ortalaması (ORT) ve aynı ham puanlardan hesaplanan standart sapma (SAP) başlıkları altında ve ilgili test ortalamalarına göre hesaplanan başarı sıraları da (GNL), (GRP) ve (ÜNV) başlıkları altında yer almıştır. GNL, tabloda yer alan tüm yükseköğretim programları içindeki basarı sırasını, GRP, aynı yükseköğretim program grubu (alanı) içindeki başarı sırasını ve ÜNV de ilgili üniversitedeki yükseköğretim programları içindeki başarı sırasını göstermektedir. Herhangi bir testi yanıtlayan aday sayısı 5 in altında olan yükseköğretim programı için ortalama ve standart sapma hesaplanmamış ve ilgili yükseköğretim programı, o test için sıralamaya dahil edilmemiştir. Yükseköğretim programı veya üniversite bilgisi geçerli olmayan ve kopya çektiği tespit edilen adaylar bu çalışmanın dışında tutulmuştur. Aşağıdaki tabloda Gazi Üniversitesi nin Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği programından mezun olacak/olan ve 2005-KPSS ye girenlerden 346 adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini, 6 adayın Yabancı Dil Testini ve 344 adayın Eğitim Bilimleri Testini yanıtladıkları görülmektedir. Bu adaylar dört testin dışındaki testlerin hiç birini yanıtlamamışlardır. Genel Yetenek Testini yanıtlayan adayların ilgili testten aldıkları ham puanların ortalamasının ve standart sapmasının ise 6.79 olduğu görülmektedir. Bu ortalamaya göre tüm yükseköğretim programları içindeki başarı sırası 1289., Aile Ekonomisi ve Beslenme III

2 Öğretmenliği grubu içindeki başarı sırası 1. ve Gazi Üniversitesi nin bu tabloda yer alan yükseköğretim programları içindeki başarı sırası ise 63 tür. Selçuk Üniversitesi nde bulunan aynı yükseköğretim programından mezun olan 323 aday Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini, 6 aday Yabancı Dil Testini ve 323 aday ise Eğitim Bilimleri Testini yanıtlamışlardır. Gazi ve Selçuk Üniversiteleri nde bulunan Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği programlarındaki aday sayıları toplamı (ADAY), bu adayların test ham puanlarından hesaplanan ortalamaları (ORT), standart sapmaları (SAP) başlıkları altında AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARI TOPLAMI olarak yer almıştır. Diğer yükseköğretim programlarının bilgileri de aynı şekilde listelenmiştir. GENEL GENEL YABANCI EĞİTİM YETENEK KÜLTÜR DİL BİLİMLERİ HUKUK İKTİSAT İŞLETME ADAYLARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ADAY GNL ADAY GNL ADAY GNL ADAY GNL ADAY GNL ADAY GNL ADAY GNL LİSANS PROGRAMLARI VE ÜNİVERSİTELER ORT GRP ORT GRP ORT GRP ORT GRP ORT GRP ORT GRP ORT GRP SAP ÜNV SAP ÜNV SAP ÜNV SAP ÜNV SAP ÜNV SAP ÜNV SAP ÜNV AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARI TOPLAMI Testlerin ham puan dağılımları ise ikinci bölümde bulunmaktadır KPSS de kullanılan 14 testin tümü aynı sayfaya sığmadığından, ham puan dağılımları iki grupta listelenmiştir. Birinci grupta genel yetenek, genel kültür, yabancı dil, eğitim bilimleri, hukuk, iktisat ve işletme testlerinin ham puan dağılımları, ikinci grupta ise maliye, muhasebe, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler testlerinin ham puan dağılımları bulunmaktadır. Her iki bölümdeki tablolarda KPSS sonuçları koşullara uyan adayların cevapladıkları testlerden elde edilen ham puanlara göre incelenmektedir. K I S A L T M A L A R Ç. EKO ve END. İLİŞ. : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ÇE : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EĞ : Eğitim Bilimleri EK : Ekonometri FRK : Frekans GRP : Aynı Yükseköğretim Program Grubu İçindeki Başarı Sırası GK : Genel Kültür GNL : Yükseköğretim Programları İçindeki Başarı Sırası GY : Genel Yetenek H.PN. : Ham Puan HU : Hukuk İA : İstatistik İK : İktisat İŞ : İşletme KOR. : Koruma KY : Kamu Yönetimi MA : Maliye MU : Muhasebe ONR. : Onarım ORT : Ortalama ÖĞR. : Öğretmenliği REH. : Rehberliği SAP : Standart Sapma Uİ : Uluslararası İlişkiler ÜNV : İlgili Üniversitedeki Yükseköğretim Programları İçindeki Başarı Sırası YD : Yabancı Dil Y.FRK : Yığmalı Frekans IV

3 İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... AÇIKLAMALAR... KISALTMALAR... İÇİNDEKİLER... I III IV V BÖLÜM-1 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 1 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 AKTÜERYA 1 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 2 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 3 ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ 4 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 ANTROPOLOJİ 5 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 5 ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 5 ARKEOLOJİ 5 ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 6 ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 6 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 7 BANKACILIK 7 BANKACILIK VE FİNANS 7 BASIN VE YAYIN 7 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 7 BESLENME VE DİYETETİK 11 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 11 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 11 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 14 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 15 BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞR. 15 BİYOKİMYA 17 BİYOLOJİ 17 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 21 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 21 BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 22 COĞRAFYA 22 COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 23 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 23 ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 24 ÇALGI YAPIM 24 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 24 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (AÖF) 25 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 25 ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 27 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 27 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 27 DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ 28 DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 28 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 28 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 28 DİL BİLİMİ 28 DİŞ HEKİMLİĞİ 28 DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ 29 EBELİK 29 ECZACILIK 31 EKONOMETRİ 31 EKONOMİ 32 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 32 ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ 33 ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 33 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 36 ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 36 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 37 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 37 ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 39 ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ 39 ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI 39 EV EKONOMİSİ 39 FARS DİLİ VE EDEBİYATI 40 FELSEFE 40 FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ 41 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 41 FİZİK 44 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 47 FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 48 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 49 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 49 FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 49 GAZETECİLİK 50 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 51 GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ 51 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 51 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 52 GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 53 GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 53 GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 54 GRAFİK 54 GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ 54 GÜVERTE 54 HALKBİLİM 55 HALKLA İLİŞKİLER 55 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 55 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 55 HAVA TRAFİK KONTROL 56 HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 56 V

4 HAYVANSAL ÜRETİM 56 HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 56 HEMŞİRELİK 57 HEYKEL 60 HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 60 HİTİTOLOJİ 60 HUKUK 61 HUNGAROLOJİ 62 İÇ MİMARLIK 62 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 63 İKTİSAT 63 İKTİSAT(AÇIK ÖĞRETİM) 67 İLAHİYAT 67 İLETİŞİM 69 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞR. 69 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 70 İNGİLİZ DİL BİLİMİ 72 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 72 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 74 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) 76 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 76 İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI 79 İSTATİSTİK 79 İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 80 İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 81 İŞLETME 81 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 86 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 86 İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ 86 İŞLETME(AÇIK ÖĞRETİM) 86 İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI 86 JAPON DİLİ VE EDEBİYATI 87 JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ 87 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 87 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 88 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 88 KALIPÇILK ÖĞRETMENLİĞİ 90 KAMU YÖNETİMİ 90 KAMU YÖNETİMİ(AÇIK ÖĞRETİM) 92 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 92 KİMYA 92 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 96 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 97 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 98 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 99 KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 99 LEH DİLİ VE EDEBİYATI 99 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 99 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 100 MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞR. 103 MALİYE 103 MALİYE(AÇIKÖĞRETİM) 105 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 105 MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ 105 MATEMATİK 105 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 109 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 110 MATEMATİK-BİLGİSAYAR 111 MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ 111 METAL ÖĞRETMENLİĞİ 111 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 112 METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 112 MİMARLIK 112 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ 114 MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ 114 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 114 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ 115 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM 115 MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ 115 MÜZİK 115 MÜZİK BİLİMLERİ 115 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 115 NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ 117 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 117 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 117 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (AÇIK ÖĞRETİM) 119 ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 119 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 120 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 121 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ 121 PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM 122 PEYZAJ MİMARLIĞI 122 PSİKOLOJİ 122 RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 123 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 124 REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER 125 REKREASYON 125 RESİM 126 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 126 RUS DİLİ VE EDEBİYATI 128 SAĞLIK EĞİTİMİ 128 SAĞLIK İDARESİ 129 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 129 SAĞLIK MEMURLUĞU 129 SANAT TARİHİ 129 SERAMİK 131 SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ 131 SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ 131 SERMAYE PİYASASI 131 SES EĞİTİMİ 131 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 132 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REH. ÖĞR. 132 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 132 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ 135 SİNEMA VE TELEVİZYON 135 SİNOLOJİ 136 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 136 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 136 SİYASET BİLİMİ 136 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 136 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 136 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 137 SOSYAL HİZMETLER 139 SOSYOLOJİ 139 SPOR YÖNETİCİLİĞİ 141 SU ÜRÜNLERİ 142 SÜMEROLOJİ 143 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 143 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ 144 TARİH 144 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 148 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ 149 VI

5 TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ 149 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 149 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ 150 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ 150 TEMEL BİLİMLER 150 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 150 TURİST REHBERLİĞİ 151 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 151 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 151 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 151 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 151 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 156 TÜRK HALK OYUNLARI 157 TÜRK HALKBİLİMİ 157 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 157 TÜTÜN EKSPERLİĞİ 159 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 160 ULUSLARARASI FİNANS 160 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 160 ULUSLARARASI TİCARET 162 URDU DİLİ VE EDEBİYATI 163 VETERİNER 163 YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 164 YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ 165 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 165 ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 165 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 166 BÖLÜM-2 HAM PUAN DAĞILIMLARI Genel Yetenek, Genel Kültür, Yabancı Dil, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İktisat ve İşletme testleri ham puan dağılımları.. Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler testleri ham puan dağılımları BÖLÜM-3 EKLER Uygulanan Testlerin Kapsamları KPSS Puanları. 181 VII

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Ö N S Ö Z Her yıl, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) yapılmaktadır. Bu sınavın amacı, ortaöğretimdeki eğitim ve öğretimi değerlendirmek değil,

Detaylı

Anabilim Dalı : BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

Anabilim Dalı : BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSNSÜSTÜ PROGRMLRIN BŞVURUY ESS TEŞKİL EDEN PROGRMLR : nabilim dalınızda yüksek lisans yapabilecek lisans programlarının adları, : nabilim dalınızda direkt doktora programınıza

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Seçme Sonuçlarına İlişkin ve lar Öğrenim Grubu Öğrenim Grubu Adı Türü Yerl. 101 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 0 72,52671 81,98998 102 AĞ, YAZILIM STRATEJİ VE EKONOMİSİ EA/SAY 6 6 0 83,78498 88,87421

Detaylı

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU 1.001 Aerodinamik 1.002 Akışkanlar Mekaniği 1.003 Akustik ve Titreşimler 1.004 Analitik Kimya 1.005 Anorganik Kimya 1.006 * 1.007 Atmosfer Bilimleri 1.008 * 1.009 Ayırma İşlemleri 1.010 Bakteriyoloji 1.011

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Birim Koordinatörleri

Birim Koordinatörleri Birim Koordinatörleri Adalet Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksek Okulu Koordinatörü : Harun Mirsad Günday Telefonu : 38213 E-posta : mailto:mirsad.gunday@gmail.com Adalet 38 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

NOT: TABLODA AÇIKLANAN KONTENJANLAR SADECE TABAN PUANA GÖRE YATAY GEÇİŞ İÇİNDİR

NOT: TABLODA AÇIKLANAN KONTENJANLAR SADECE TABAN PUANA GÖRE YATAY GEÇİŞ İÇİNDİR NOT: TABLODA AÇIKLANAN KONTENJANLAR SADECE TABAN PUANA GÖRE YATAY GEÇİŞ İÇİNDİR 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ EK-1 MADDESİNE GÖRE TABAN PUANLAR VE ALINACAK KONTENJANLAR. 2011 GİRİŞLİ 4 SINIF 2012 GİRİŞLİ 3 SINIF

Detaylı

ALAN SEÇĠMĠ VE ALAN- ÜNĠVERSĠTE BAĞLANTISI. REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK SERVĠSĠ

ALAN SEÇĠMĠ VE ALAN- ÜNĠVERSĠTE BAĞLANTISI. REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK SERVĠSĠ ALAN SEÇĠMĠ VE ALAN- ÜNĠVERSĠTE BAĞLANTISI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK SERVĠSĠ GENEL ĠLKELER Madde 5.c.: Öğrencilerin; ilgi, istek ve yetenekleriyle derslerdeki baģarısına göre, alana/dala yönelmesine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı