KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012"

Transkript

1 KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012

2

3 HBV-DNA düzeyi ne kadar yüksekse siroz riski de o kadar fazla 50 (N = 3582) Hastalar (%) yıllık izlem < ,000 99, , ,999 1 milyon Başlang çhbv DNA (kopya/ml) Iloeje UH, et al. Gastroenterology. 2006;130:678

4 REVEAL Bazal HBV DNA yüksekliği arttıkça HCC sıklığı artıyor 20% % kümülatif HCC insidensi 15% 10% 5% 1.3% 1.4% 3.6% 12.2% 14.9% 0% <300 > > > Bazal HBV DNA (k/ml) Chen JC, et al. JAMA. 2006;295:65-73.

5 HBV DNA düzeyi ne kadar yüksekse kanser riski de o kadar fazla (N = 3653) 13 yıllık izlem Chen CJ, et al. JAMA 2006;295:65

6 Prof. Dr. Murat Aladağ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji

7 Karaciğer Nakli İnönü Ü. Living donor Deceased donor

8 Endikasyonlar Aktive protein C rez 1 Alfa 1 antitripsin eks 1 Alkolik S 12 Alkolik S + HCC 1 Bilier atrezi 9 Budd Chiari 14 Çölyak + hepatosteatoz 1 Ekinokokkus alveolaris 2 HBV 196 HBV + Alkolik 3 HBV + Nöroendekrin tm 1 HBV + HCC 56 HBV + HCV 2 HBV + HDV 58 HBV + HDV + HCC 16 HBV + HDV + HCC + HIV 1 HCC 9 HCV 32 HCV + Alkolik 1 HCV + HCC 5 Hemokromatozis 1 Konj. Hepatik fibrozis 1 Kala Azar 1 Kist hidatik + Budd Chiari 1 Kolestatik hepatik fibrozis 5 Kolanjia ca 4 Kriptojenik 79 Kronik rejeksiyon 2 Neonatal hepatit 1 Nöroendokrin tm 1 Otoimmun hepatit 9 Primer bilier S 10 Primer Sk. Kolanjit 3 Wilson 19 Wilson + HCV 1 Wilson + HCC 1 Fulminant 82

9 Endikasyonlar

10 1 Türkiyede yılda kayıtlı HCC net sayısı tam olarak bilinmemekle beraber 500'ün üzerinde 2 Vakaların %75 den fazlası HBV, %15 20'sinde HBV+HDV, ülkemizde HCV az Ancak HCC olgularının %12 15'i HCV'ye bağlı 3 Ülkemizde yıllık Tx sayısı 2010'da 760, 2011'de 900 civarındaydı, 2012 de yine bu rakamlarda olması bekleniyor, Tx olgularının 2010 yılında 175 i, 2011 yılında ise 222 si İnönü Üniversitesi tarafından yapıldı. 4 Tx olgularında devleti olgu başına yaklaşık TL ödeme yapıyor, özellikle HBV olgularında geçen yıllarda HBIG yüksek doz kullanıldığı için çok masraflı oluyordu son 3 yıldır HBIG dozları azaltıldığı için masraflarda azalma sağlandı. 5 Cinsiyet olarak erkek %64, kadın %35, 7 Yetişkinlerde kronik HBV ye bağlı olgularda yaş aralığı 35 ve sonrası çoğunlukta Gençlerde ise entoksikasyonlar sık

11 KRONİK HBV TEDAVİSİ Temel amaç HBV yi elimine etmek yada baskılamak Patojenite ve enfektiviteyi azaltmak Hepatik nekroinflamasyonu azaltmak Uzun süreli klinik hedefler: ALT alevlenmelerini önlemek Siroz ve HCC gelişimini önlemek Yaşam süresini ve kalitesini arttırmak

12 HBV Tedavisinin Gelişimi LVD ADV ETV TDF IFN PegIFN LdT

13 Tedavi Seçenekleri 1. İmmün modülatör ilaçlar Standart interferonlar ve Pegile İnterferonlar 2. Viral Polimeraz İnhibitörleri Nükleozid ve Nükleotid analogları

14 Tedavi Seçenekleri Immuno-modulat modulatörler IFNα Peg IFN Sitokinler Aşı tedavisi CD8+ HBV Antiviraller ler Lamivudin Adefovir Entekavir Telbivudin Tenofovir Emtricitabin Tedavi kombinasyonları

15 Tedavi protokolleri Çift yönlü etki Immunomodulator etki Antiviral etki IFN (PEG)-IFN Tek yönlü etki Güçlü antiviral etki NA > 20 yıllık deneyim > 10 yıllık deneyim Her iki grup uzun süreli yarar sağlayabilir 3 dernek de her iki grubu onaylamaktadır APASL J Hepatol 2009 EASL J Hepatol 2009 Lok, McMahon Hepatology 2009

16 Antivirallerle HBVDNA negatifleşme oranları HBeAg (+) TDF %96 (5. yıl) ETV %94 (5. yıl) HBeAg ( ) TDF %99 (5. yıl) ETV %95 (3. yıl) Heathcote J-E, et al., AASLD 2010; Poster #477. Marcellin, P, et al. AASLD 2011; Oral #238. Marcellin, P, et al AASLD, Poster # Adapted from Shouval D, et al. 59 th AASLD Meeting, Oct 31 Nov 4, 2008, San Francisco, USA. Poster 927. Hepatology. 2008;48(4, suppl):722a.

17 HBeAg pozitif hastalarda PegIFN hafta Peg IFN tedavisi, Tedavi cevabı= ilaçsız 6. aydaki sonuçlar HBeAg kaybı (+) HBVDNA < k/ml PegIFN alfa2b %19 1 PegIFN alfa2a %25 2 % Sonneveld MJ, Hepatology Lau GK, NEJM Liaw 17 Y-F. AASLD 2010

18 HBsAg Kaybı Kronik Hepatit B için şu ana kadar mevcut olan tedavilerin hiçbiri, tedavi edilen hastaların çoğunda HBsAg kaybına veya serokonversiyonuna sebep olmamaktadır. Wong DK, et al. Ann Intern Med 1993; 119:

19 Tedavi ile serokonversiyon Genel olarak nükleozid analoglarının HBsAg klirensini etkilemediği kabul edilir. Bununla birlikte teorik olarak, HBV DNA nın nükleozid analogları ile replikasyonunun baskılanması sonucunda HBsAg serum düzeyini, intrahepatik cccdna ve intraselüler HBV DNA yı önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. HBV DNA replikasyonunun etkin baskılanması için, uzun periyotlarla kuvvetli nükleozid analoglarının kullanılması önerilmektedir. Werle Lapostolle B, et al.gastroenterology 2004; 126:

20 Spontan HBsAg kaybı 3087 hasta, tedavisiz takip %65 erkek Median yaş 45 HBeAg negatif: %84 Ort takip: 8.04 yıl HBsAg seroklirens: 562 hasta Yıllık serokonversiyon oranı %2.26 Liu J, et al Gastroenterology 2010

21 Spontan HBsAg klirensinde bazal HBV DNA çok önemli Düşük bazal HBV DNA da HBsAg klirensi yüksek Bazal HBV DNA<300k/ml olanlarda kümülatif HBsAg klirensi ihtimali %69.3 Bazal HBV DNA> olanlarda %10.3 Liu J, et al Gastroenterology 2010

22 ANTİVİRALLER

23 HBV nin intrasellüler replikasyonunu inhibe ederler DNA nın yapısında bulunan nükleozidlere benzerler. Etkileri; doğal nükleozidler ile yarış viral polimeraza bağlanma HBV DNA ya entegre olma zincir sentezini durdurma

24 Antiviraller polimeraz zinciri üzerine etki eder ve replikasyonu baskılarlar Ama özellikle yüksek dozlarda insan kaynaklı polimeraz üzerine de etki edip mitokondri hasarı yapabilirler Nöropati, myopati, pankreatit, böbrek yetmezliği gibi yan etkiler mitokondri hasarı ile ilişkilidir.

25 Antiviral ilaçlar ayrıca halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı kusma gibi yan etkiler de yapabilir. Böbrek yan etkisi oluştuğunda özellikle proksimal tubuliler etkilenir, apopitoz olur ve buna mitokondri hasarı da eklenince yan etki riski artar. ADF ve TNF de daha fazladır.

26 LAMIVUDINE Nükleozid analogu İlk olarak HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanıldı Doz: 100mg/gün Çocuk hastalarda da kullanılır (2001 FDA) Gebelik kategorisi C, anne sütüne geçebilir En önemli sorun direnç sorunu!! Liaw YF.J Gastroenterol Hepatol 2002

27 LAMIVUDINE İlaç direnci gelişimi, lamivudinle tek başına tedavinin en önemli kısıtlayıcı konusudur. Lamivudin kullanımıyla YMDD mutasyonları oluşur 1. Zoulim F et al. Antiviral Res. 2004;64(1): Amini Bavil Olyaee S et al. Hepatology 2009 Apr;49(4):

28 LAMIVUDINE Direnç oranı zamanla artar, bu nedenle hasta ne kadar uzun süre tedavi edilirse direnç gelişme riski o kadar yüksek olur Başlangıçviral yük ne kadar fazla ise direnç daha çabuk gelişir Keefe EB, et al. Clin Gastroenterol and Hepatol 2004

29 Lamivudinin uzun süreli kullanımı güvenli Görülebilecek Yan Etkiler: Nöropati Pankreatit Laktik asidoz Fanconi sendromu Reversibl myopati

30 Lamivudine başlamadan önce nelere dikkat edelim? Hastanın mevcut bir böbrek sorunu var mı? Başka bir karaciğer hastalığı var mı? Pankreatit geçirme öyküsü var mı? Lamivudine benzeri ilaçlar kullanmış mı? Gebelik kategorisi nedeniyle emziren kadında önerilmez. Ama HIV deneyimi nedeniyle çok fazla kullanılmış.

31 ADEFOVİR Nükleotid analogu Önerilen doz günde 10 mg Nefrotoksisite potansiyel bir problem HBV DNA yı azaltma ve HBeAg serokonversiyonu sağlama oranları düşük Eylül 2002 de FDA onayı ; 2008 de de yaş ruhsatı almıştır NEJM; 2003, Adefovir Dipivoxil for the treatment of hepatitis B e Antigen Negative Chronic Hepatitis

32 ADEFOVİR Yıllar içerisinde artan direnç önemli bir problem Hadziyannis et al. Hepatol 2005,Dong Hyun Sin et al, Virological response to adefovir monotherapy and the risk of adefovir resistance,world J Gastroenterol 2011 August

33 ADEFOVİR Görülebilecek Yan Etkiler Doza bağlı nefrotoksik etki (reversibl) Grade I nefrotoksisitesi olanlarda sorun yok. Ama >Grade I nefrotoksisite varsa Hepatorenal sendrom varsa dikkat!!

34 ADEFOVİR Daha nadir yan etkiler: (<%2) Halsizlik, başağrısı, öksürük, bulantı kusma, ishal, alerji Sitokrom p450 sistemi ile etkileşmez İbuprofenle kullanımda ADF biyoyararlanımı artar. Doz değişikliğine gerek yoktur. Aminoglikozid gibi ilaçlarla nefrotoksik etki artabilir. Aminoglikozid,Amfoterisin B, Vankomisin, İbubrufen kullanımında bu yan etkiler birkaç kat artar

35 ADEFOVİR 10 mg/gün kullanımda nefrotoksik etki yok 30 mg/gün kullanımda 6 ay içinde kreatininde 0.2 mg/dl artış olabilir. Sonuçta klasik HBV tedavisinde ADF nefrotoksisite sorunu yok Bazı hayvan çalışmalarında nasofx Ca, spontan abortus, bronkopnömoniden söz edilmiş ama insanda bu yan etkiler gösterilememiş.

36 ADEFOVİR Direnç konusunda dikkat edilecek husus: HIV+HBV hastalarında kullanılan antiretroviral ilaç/lar yetersizse kısa sürede HIV e direnç gelişebilir (ADF aslında HIV için geliştirilmişti ama yüksek doz gereği ve nefrotoksisite nedeniyle kullanılamadı ) Tedavi başarısı için yüksek doz gerekmesi, nefrotoksik etkileri, direnç sorunu ve yüksek fiyatı nedeniyle primer tedavide kullanımı hemen hemen hiç kalmamıştır

37 ENTECAVIR Mart 2005 te FDA onayı almış Nükleozid naiv hastalarda 0.5 mg/gün, Lamivudine rezistan suşlarda 1 mg/gün olarak tek dozda kullanılır Yemeklerden 2 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır. FDA gebelik kategorisi C dir Laktik asidoz ve KC yağlanması yapabilir Kontrolsüz kesildiğinde şiddetli HBV alevlenmesine neden olabilir

38 Lam dirençli hastalarda ETV Lam dirençli hastalarda ETV etkili, ancak direnç gelişme olasılığı yüksek 4.yılda genotipik dirence bağlı virolojik kırılma %39 SONUÇ 1.yıl (n = 187) ETV başlanmış LAM refrakter hastalar 2.yıl (n = 146) 3.yıl (n = 80) 4.Yıl (n = 53) HBV DNA < 300 kopya/ml, % ETV direncine bağlı kümulatif virolojik kırılma % Colonno R, et al. EASL Abstract 781.

39 ENTECAVIR Atılım esas olarak renal yolla (%62 80 si) Kreatinin klirensi <50 ml/min ise doz ayarlanmalıdır. Sitokrom p450 ile etkileşmez.

40 ENTECAVIR Baş ağrısı Baş dönmesi Letarji Gastrointestinal yan etki; bulantı, kusma, ishal, abdominal huzursuzluk Fotosensitivite Rinit Yorgunluk

41 TENOFOVİR Nükleotid analogu KHB tedavisi için Avrupa da 2008 de onay aldı Uzun yıllardır HIV tedavisinde kullanılmakta Doz; 245 mg/gün Gebelik Kategorisi B Marcellin P et al, Tenofovir disoproxil fumarate versus adefovir dipivoxil for chronic hepatitis B, NEJM 2008

42 42 TENOFOVİR 100 HBV DNA <400 kopya/ml 48 hafta 1,2 TDF ADV 93 5 yıla kadar genotipik direnç saptanmadı 3, Hastalar (%) n= HBeAg(+) HBeAg( ) Heathcote J, et al. 58 th AASLD meeting, November , Boston USA. Oral presentation (Hepatology 2007;46(Suppl 1)861A); 2. Marcellin P, et al. 58th AASLD meeting, November , Boston USA. Oral presentation (Hepatology 2007;46(Suppl 1):290A 291A); 3. Heathcote J et al. 43rd EASL, April 2008; Milan Italy. Oral presentation. J Hepatol. 2008;48(suppl 2):S32; 4. Marcellin P et al. 43rd EASL, April 2008; Milan Italy. Oral presentation. J Hepatol. 2008;48(suppl 2):S26

43 TENOFOVIR Tenofovir tedavisi sırasında osteopeni riski olan hastalarda periyodik olarak kemik yoğunluğu (dansitesi) ölçülmelidir Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekebilir (özellikle HIV pozitiflerde) Gebelik kategorisi B

44 TENOFOVIR Osteomalasi ve kemik kırıklarında artış olabilir, geri dönüşümlü bir yan etki Hipofosfatemi, baş ağrısı, karaciğer enzim yüksekliği, halsizlik, bulantı kusma, ishal,alerjik rx, CK artışı, nötropeni, myopati, nöropati görülebilir

45 TENOFOVIR Başlangıçta ve üç ayda bir kreatinin, fosfat düzeyi, rutin idrar tetkiki istenebilir HIV pozitif olgularda, yaşlılarda ve kemik dansitesi ile ilgili sorunu olabilecek kişilerde 6 ayda bir kemik dansite ölçümü yapılabilir Gerekirse kalsiyum desteği yapılır

46 TELBIVUDINE Ekim 2006 da FDA onayı Gebelik kategorisi B Lamivudinden daha potent, direnç daha az (LAM çapraz direnci) Geri ödeme kapsamına alındı (Kasım 2011)

47 TELBIVUDINE HBV polimerazın spesifik inhibitörü O HIV ve diğer virüslere etkinliği yok HN CH 3 Uzun süreli tedavide güvenilir Non-mutajenik, non-karsinojenik, mitokondriyal toksisitesi yok O N O OH Preklinik teratojenite veya embryo-fetal toksisitesi bulunmamakta OH Günde tek doz Gıdalardan etkilenmeyen emilim 1 Lai et al., AASLD 2005 (Hepatology 2005;42(4 Suppl. 1):748A)

48 TELBIVUDINE CPK artışı %12.3 civarı bildirilmektedir Telbivudine tedavisi sırasında CPK beş kat ve üzerinde artarsa ve hastanın yakınmaları varsa ( kas ağrısı vb) tedaviye geçici bir süre ara verilir. Eğer hastanın yakınması yoksa üç ayda bir CPK bakılması önerilir

49 Telbivudine, bazal HBV DNA düzeyi düşük ve hızlı supresyonun sağlanabildiği hastalarda bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir 104. hafta Telbivudin Hasta (%) HBeAg-pozitif hastalar BL HBV DNA < 9 log 10 kopya/ml 24.hafta HBV DNA < 300 kopya/ml HBeAg-negatif hastalar BL HBV DNA < 7 log 10 kopya/ml 24.hafta HBV DNA < 300 kopya/ml 20 N/A 0 HBeAg serokonversiyonu HBV DNA Negatif ALT Normal Direnç Zeuzem S, et al. AASLD Abstract 994.

50 Direncin insidansı Patients (%) ? LAM ADV LDT ETV TDF 0 EASL HBV Guidelines, J Hepatol 2009

51 NA naif hastalarda 5 yıllık direnç oranları 100 Kümulatif direnç (%) Lamivudin [1] Adefovir [1] Telbivudin* [1] Entekavir [1] Tenofovir [2] 1. EASL. J Hepatol. 2009;50: Marcellin P, et al. AASLD Abstract 1375.

52

53 İNTERFERONLAR İnterferonlar doğal proteinlerdir. Bakteri, virüs, parazit ve tümör hücrelerine karşı cevap olarak immün sistem hücreleri tarafından oluşturulur. İFN alfa: Monositler ve transforme 1 B hücreler tarafından salgılanır. İFN beta:fibroblastlardan salgılanır. İFN gama : T lenfositlerinden salgılanır.

54 İNTERFERONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI Antiviral etki Virüsün hücre içine girişini ve viral RNA ile protein sentezini inhibe eder İmmünomodülatör r etki Hücre yüzeyindeki major histokompatibilite antijenlerinin ekspresyonunu artırır Doğal öldürücü hücre aktivitesini artırır Antiproliferatif etki Normal hücrede dönüşümlü, neoplazik hücrede dönüşümsüz sitostaz yapar. Onkojen virusların transforme edici etkisini inhibe eder

55 İFN ların diğer klinik kullanımları Kronik hepatit tedavisinin yanı sıra; Hairy cell lösemi, KML(kronik myeloid lösemi), AIDS, Kaposi sarkomu, Juvenil laringeal papillamatoz, Kondiloma accuminata tedavisinde de kullanılır

56 Pegilasyon Nedir? Pegilasyon, bir molekülün Poli Etilen Glikol (PEG) molekülü ile bağlanmasıdır. Rekombinant interferon α moleküllerinin PEG molekülü ile bağlanması sonucunda Pegile interferon α oluşur.

57 IFN PegIFN

58 Pegilasyon işleminin tedaviye sağladığı yararlar 1) Plazma yarı ömrünü artırmak, ilacın kan dolaşımında daha uzun sürede kalmasını sağlamak ve buna bağlı olarak renal, selüler, immuno klirensin ve proteolizisin azalması 2)Plazma konsantrasyonunda daha az dalgalanma 3)Toksisitenin azalması 4)İmmunojenite ve antijenitenin azalması 5)Enzimatik parçalanmayı önlemek 6)Potensin artması 7)Fiziksel ve termal stabilitenin artması 8)İn vivo aktivitenin artması 9)Hasta uyumu ve yaşam kalitesinin artması 10)Yan etkilerin azalması

59 Peg İFN alfa 2a (Roferon) karaciğerde metabolize edilir, Peg İFN alfa 2b (Pegintron) başlıca böbrek yolu ile atılır.

60 Konsensus IFN FDA onayı 1998 PEG IFN α 2b (PegIntron mcg) FDA onayı 2001 PEG IFN α 2a (Pegasys mcg/hafta) FDA onayı 2003 (HCV) FDA onayı 2005 (HBV)

61 İFN Yan Etkileri 1) Sistemik yan etkiler 2)Otoimmün yan etkiler 3)Hematolojik yan etkiler 4)İmmünolojik yan etkiler 5) Nörolojik yan etkiler 6)Psikiyatrik yan etkiler

62 İFN Yan Etkileri Grip benzeri (flu like)yan etkiler: Tedaviden hemen sonra başlar, 2 3 haftada azalıp kaybolur. Enjeksiyondan 1 saat önce ve 3 4 saat sonra parasetamol vermek, enjeksiyonu gece ve hafta sonu uygulamak.

63 İFN Yan Etkileri Enjeksiyon yerinde lokal kızarıklık (%25 50) Çözümü: Hep aynı yere yapmamak Saç dökülmesi: %22 36 görülebilir Reversibl (birkaç ayda)

64 İFN Yan Etkileri Hipo ya da hipertiroidi Hipotiroidi daha sık Kadında, 40 yaş üstünde, öyküde tiroid fonksiyon bozukluğu varsa Başlangıçta ve üç ayda bir tiroid fonksiyonlarına bakılmalı

65 İFN Yan Etkileri Nöropsikiatrik yan etkiler DEPRESYON )!! Halsizlik İrritabilite Huy değişikliği Uyku bozuklukları 1. ay sonunda başlar. Önceden de bu tarz sorunlar varsa sık

66 Kemik iliği inhibisyonu Peg alfa 2 a (Roferon) nötrofil <750/mm3 ise dozu azalt (135 mcg) nötrofil <500/mm3 ise tedaviyi kes Peg alfa 2 b (Pegintron) nötrofil <750/mm3 ise dozu %50 azalt nötrofil <500/mm3 ise tedaviyi kes

67 Trombosit azalması Peg alfa 2 a (Roferon) Trombosit < ise dozu azalt (135 mcg) Trombosit < ise tedaviyi kes Peg alfa 2 b (Pegintron) Trombosit < ise dozu %50 azalt Trombosit < ise tedaviyi kes

68 IFN tek başına bile kemik iliğini baskılayabilir. Eğer ribavirinle birlikte kullanılırsa bu etki daha da artar. IFN+Ribavirin tedavisinin ilk günlerinde bile anemi ortaya çıkar

69 IFN ayrıca Halsizlik (sık) İmpotans Sarkoidozda alevlenme yapabilir

70 İNTERFERONLARIN ETKİLEDİĞİ SİSTEMLER Santral Sinir Sistemi Halsizlik Depresyon Kognitif fonk bozulma Gastrointestinal Sistem Bulantı, Kusma Vasküler Sistem Hipotermi Deri,mükoz membran Konjonktivalarda kızarıklık İmmün Sistem T hc ve makrofaj fonk. bozulma Kardiyovask. Sistem Dispne Taşikardi, palpitasyon Kan basıncı artımı MI riski Genital Sistem Menstrüsyon bozuklukları Libido kaybı

71 İFN Kontrendikasyonları Ciddi kalp hastalığı, Renal yetmezlik, Dekompanse siroz, İntihar eğilimi olan hastalar, Ciddi lökopeni/trombositopeni, Gebelik veya laktasyon, Otoimmün hepatit, Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Kadınlar için kontrasepsiyonu reddetme

72 Ne zaman IFN? Yanıtın olumlu belirteçleri Genotip A ya da B > C ya da D Düşük HBV DNA Yüksek ALT Yüksek HAİ Kadın>Erkek Parenteral>Vertikal Belli hasta grupları Genç hastalar Gebelik planlayan kadınlar Komorbidite olmayan durumlar Hasta tercihi Eşlik eden HCV enfeksiyonu Dekompanse sirozu olan hastalarda IFN verilmemelidir

73 HANGİ IFN DAHA İYİ??

74 Hangi IFN daha iyi? HCV genotip 1 ile enfekte olan ve başlangıçviral yükleri yüksek (> IU/mL) olan 380 hastada 12 hafta süreyle uygulanan PEG IFN alfa 2a +RBV ile PEG IFN alfa 2b +RBV tedavilerine virolojik yanıt değerlendirilmiş. Tedavide olguların önemli bir yüzdesinde erken viral yanıt elde edildiğini ve aynı ribavirin dozu ( mg/gün) ile kombine edildiğinde tedavinin ilk 12 haftası boyunca her iki PEG IFN un da karşılaştırılabilir anti HCV etkinliği sağladığını bildirmişler. Di Bisceglie AM, Ghalib RH, Hamzeh FM, Rustgi VK. Early virologic response after peginterferon alfa 2a plus ribavirin or peginterferon alfa 2b plus ribavirin treatment in patients with chronic hepatitis C. J Viral Hepat 2007; 14 (10):

75 IDEAL çalışması Indivudialized Dosing Efficacy vs Flat Dosing to Assess OptimaL Peginterferon Therapy (IDEAL) 2003 de ABD de başladı, 2008 de bitti FDA gözlemci idi 3070 HCV Genotip 1 hasta Peg IFN alfa 2a (Pegasys) standart doz Peg IFN alfa 2b (Pegintron) kiloya ayarlı doz 1 yıl kullanım, belli aralarla izlem

76 Conclusions: SVR rates were not significantly different between all three treatment regimens. Safety/tolerability was similar. While end of treatment responses were higher with PEG2a, relapse was less frequent with PEG2b. (Güvenlik ve tolerans benzer. Tedavi sonu yanıt Peg IFN alfa 2 a da daha yüksek, relaps ise Peg IFN alfa 2 b de daha az) M. Sulkowski, E. Lawitz, M.L. Shiffman,et al.final RESULTS OF THE IDEAL (INDIVIDUALIZED DOSING EFFICACY VERSUS FLAT DOSING TO ASSESS OPTIMAL PEGYLATED INTERFERON THERAPY) PHASE IIIB STUDY. 43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver April 23 27, 2008, Milan, Italy. J. McHutchison and M. Sulkowski. Scientific rationale and study design of the individualized dosing efficacy vs flat dosing to assess optimal pegylated interferon therapy (IDEAL) trial: determining optimal dosing in patients with genotype 1 chronic hepatitis C. Journal of Viral Hepatitis, 2008

77 Yapılan son çalışmalar, HBV genotipinin özellikle IFN a terapötik yanıtı etkilediğini düşündürmektedir. Liu CJ, Kao JH, Chen DS. Therapeutic implications of hepatitis B virus genotypes. Liver Int 2005;25: Liu CJ, Kao JH. Genetic variability of hepatitis B virus and response to antiviral therapy. Antivir Ther 2008;13:

78 Çok sayıda retrospektif ve vaka kontrol çalışmasında C genotipi ile enfekte olan kişilerde B genotipi ile enfekte olan kişilere göre daha şiddetli karaciğer hastalığı (siroz, HCC) bildirilmektedir Kalıcı ALT normalleşmesi ve HBeAg serokonversiyonunun IFN tedavisi kesildikten 6 12 ay sonra A ve B genotiplerinde C ve D genotiplerine göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Kao JH, Chen PJ, Chen DS. Recent advances in the research of hepatitis B virus related hepatocellular carcinoma: epidemiologic and molecular biological aspects. Adv Cancer Res 2010;108: Lin CL, Kao JH. The clinical implications of hepatitis B virüs genotype: Recent advances. J Gastroenterol Hepatol 2011;26 Suppl 1: Mc Mahon BJ. The influence of hepatitis B virus genotype and subgenotype on the natural history of chronic hepatitis B. Hepatol Int 2009;3: Kao JH, Wu NH, Chen PJ, Lai MY, Chen DS. Hepatitis B genotypes and the response to interferon therapy. J Hepatol 2000;33: Erhardt A, Blondin D, Hauck K, et al. Response to interferon alfa is hepatitis B virus genotype dependent: genotype A is more sensitive to interferon than genotype D. Gut 2005;54:

79 Asya daki HBeAg pozitif hastalarda B genotipi hakim olup hem standart hem de pegile interferona duyarlıdır ve C genotipi olanlarda ise Peg IFN a yanıt, standart IFN a göre daha iyidir. Zhao H, Kurbanov F, Wan MB, et al. Genotype B and younger patient age associated with better response to low dose therapy:a trial with pegylated/nonpegylated interferon alpha 2b for hepatitis B e antigen positive patients with chronic hepatitis B in China. Clin Infect Dis 2007;44: Flink HJ, van Zonneveld M, Hansen BE, et al. Treatment with Peg interferon alpha 2b for HBeAg positive chronic hepatitis B:HBsAg loss is associated with HBV genotype. Am J Gastroenterol 2006;101:

80 HBeAg pozitif olgularda Peg IFN tedavisiyle HBeAg kaybı %23 30 Janssen HL, van Zonneveld M, Senturk H et al. Pegylated interferon alfa 2b alone or in combination with lamivudine for HBeAg positive chronic hepatitis B: a randomised trial. Lancet 2005; 365(9454): Lau GK, Piratvisuth T, Luo KX et al. Peginterferon Alfa 2a, lamivudine, and the combination for HBeAg positive chronic hepatitis B. N Engl J Med 2005; 352(26): Zhao H, Si CW, Wei L et al. A multicenter, randomized, open label study of peginterferon alfa 2b vs interferon alfa 2b for the treatment of Chinese patients with HBeAg+ve chronic hepatitis B. J Hepatol 2006; 44(suppl 2): S20 S2I.

81 HBeAg negatif olgularda HBV DNA nın < kopya/ml olma oranı Peg IFN tedavisiyle %81 Peg IFN+Lam kombinasyonu ile %92 Ancak!!! Tedavi bittikten sonra ilaç kesilmesini takiben 6. ayda bu oranlar % 43 ve %44 e iniyor. Marcellin P, Lau GK, Bonino F et al. Peginterferon alfa 2a alone, lamivudine alone, and the two İn combination in patients with HBeAg negative chronic hepatitis B. N Engl J Med 2004; 351 (I2):I206 I2I7.

82 Peg IFN ile tedavi sonrası 6. ayda HBsAg kaybı Peg IFN tedavisi ile HBeAg pozitif olgularda HBsAg kaybı %3 5 HBsAg serokonversiyonu Caucasians (Kafkas ırkında)%17, Asyalılarda %2.

83 A B C D HBV genotype

84 Buster EH, Schalm SW, Janssen HL. Peginterferon for the treatment of chronic hepatitis B in the era of nucleos(t)ide analogues. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2008;22(6): Review. Janssen HL, van Zonneveld M, Senturk H et al. Pegylated interferon alfa 2b alone or in combination with lamivudine for HBeAg positive chronic hepatitis B: a randomised trial. Lancet 2005; 365(9454): Lau GK, Piratvisuth T, Luo KX et al. Peginterferon Alfa 2a, lamivudine, and the combination for HBeAg positive chronic hepatitis B. N Engl J Med 2005; 352(26): Marcellin P, Lau GK, Bonino F et al. Peginterferon alfa 2a alone, lamivudine alone, and the two in combination in patients with HBeAg negative chronic hepatitis B. N Engl J Med 2004; 351 (I2): I206 I2I7. Flink HJ, van Zonneveld M, Hansen BE et al. Treatment with peg interferon alpha 2b for HBeAgpositive chronic hepatitis B: HBsAg loss is associated with HBV genotype. Am J Gastroenterol 2006;101(2): Hadziyannis S, Lau GKK, Marcellin P et al. Sustained HBsAg seroconversion in patients with chronic hepatitis B treated with peginterferon alpha 2a (40kDa) (Pegasys ). J Hepatol 2005; 42(suppl 2): Sl78.

85 Uzun dönemli takip yapılan çalışmalarda A genotipi ile enfekte olan kişilere IFN tedavisi uygulandığında oldukça iyi HBsAg kaybı oluştuğu (%20) görülmektedir, ama bu oranlar diğer genotiplerde oldukça düşüktür. IFN tedavisi bitiminde de en fazla HBsAg kaybı yine genotip A ile enfekte hastalarda olmaktadır, bunu B ve D genotipi izlemektedir; en düşük oranlar ise C ve E genotiplerindedir. Marcellin P, Bonino F, Lau GK, et al. Sustained response of hepatitis B e antigen negative patients 3 years after treatment with peginterferon alpha 2a. Gastroenterology 2009;136: e1 e4. Moucari R, Martinot Peignoux M, Mackiewicz V, et al. Influence of genotype on hepatitis B surface antigen kinetics in hepatitis B e antigen negative patients treated with pegylated interferon alpha2a. Antivir Ther 2009;14:

86 Yakın tarihli bir metaanalizde genotip A olan hastaların HBeAg durumundan bağımsız olarak IFN tedavisine genotip D olan hastalara göre daha iyi yanıt verdiği ; genotip B ile enfekte hastaların da genotip C ile enfekte olan hastalara oranla IFN tedavisine daha iyi yanıt verdiği belirlenmiştir. Bu verilere ek olarak, Peg IFN tedavisi kesildikten üç yıl sonra HBeAg negatifleşmesinin (klirensinin) A ve B genotipindeki kişilerde, C ve D genotipindekilere göre daha yüksek olduğu da bildirilmiştir Wiegand J, Hasenclever D, Tillmann HL. Should treatment of hepatitis B depend on hepatitis B virus genotypes? A hypothesis generated from an explorative analysis of published evidence. Antivir Ther 2008;13: Buster EH, Flink HJ, Cakaloglu Y, et al. Sustained HBeAg and HBsAg loss after long term follow up of HBeAg positive patients treated with peginterferon alpha 2b. Gastroenterology 2008;135:

87 Sonuç olarak IFN tedavisine yanıt, genotiple oldukça yakından ilişkilidir ve genotip A veya B ile enfekte olan kişilerde IFN tedavisine yanıt, genotip C ve D ile enfekte olanlara göre daha iyidir. Raimondi S, Maisonneuve P, Bruno S, Mondelli MU. Is response to antiviral treatment influenced by hepatitis B virüs genotype? J Hepatol 2010;52: Janssen HL, van ZM, Senturk H, Zeuzem S, Akarca US, Cakaloglu Y, et al. Pegylated interferon alfa 2b alone or in combination with lamivudine for HBeAg positive chronic hepatitis B: a randomised trial. Lancet 2005;365: Lau GK, Piratvisuth T, Luo KX, Marcellin P, Thongswat S, Cooksley G, et al. Peginterferon alfa 2a, lamivudine, and the combination for HBeAg positive chronic hepatitis B. N Engl J Med 2005;352: Erhardt A, Blondin D, Hauck K, Sagir A, Kohnle T, Heintges T, et al. Response to interferon alfa is hepatitis B virüs genotype dependent:genotype A is more sensitive to interferon than genotype D. Gut 2005;54: Buster EH, Hansen BE, Lau GK, et al. Factors that predict response of patients with hepatitis B e antigen positive chronic hepatitis B to peginterferon alfa. Gastroenterology 2009;137:

88 Çoğu klinik çalışmada lamivudine, adefovir, entecavir ve telbivudine tedavilerine yanıtlar farklı HBV genotipleri açısından benzer bulunmuştur. Kao JH. Hepatitis B viral genotypes: clinical relevance and molecular characteristics. J Gastroenterol Hepatol 2002;17: , Lin CL, Kao JH. The clinical implications of hepatitis B virüs genotype: Recent advances. J Gastroenterol Hepatol 2011;26 Suppl 1: Liu CJ, Kao JH. Genetic variability of hepatitis B virus and response to antiviral therapy. Antivir Ther 2008;13:

89 Yakın tarihli bir metaanalizde de HBV genotipleri ile nükleos(t)id analoglarına yanıt arasında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Wiegand J, Hasenclever D, Tillmann HL. Should treatment of hepatitis B depend on hepatitis B virus genotypes? A hypothesis generated from an explorative analysis of published evidence. Antivir Ther 2008;13:

90 Sonuç olarak; Genotip D olgularda Peg IFN kullanımı ile *HBeAg negatif olgularda yanıt oldukça düşük *ayrıca HBeAg negatif olgularda HBsAg kaybı da çok düşük. Bu nedenle ülkemizdeki kronik HBV olgularının tedavisinde seçili az sayıda vaka dışında yanıt alma ve HBsAg kaybı olasılığı oldukça düşük

91 RİBAVİRİN KHC tedavisinde temel ilaç Hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz. Haftalarca yüksek düzeyde kalır (yarı ömrü 40 gün). Direnç sorunu yeterince çalışılmamıştır. Farklı antivirallere kolayca direnç geliştiren çeşitli virüslerin ribavirin e direnç geliştirmediği görülmektedir. Bunun muhtemel sebebi ribavirin in birden fazla etki mekanizması olmasıdır.

92 Gebelik ve Ribavirin FDA gebelik kategorisinde X grubundadır. İnsanlarda hiç veri yoktur. İnsan dışı primatlarda fetüse zararlı olduğu gösterilememiştir. Çalışılan diğer bütün türlerde kuvvetli teratojeniktir. Fetüsün ve yavrunun yaşam süresini kısaltır. Kafatası, damak, göz, çene, iskelet ve GI kanalda malformasyonlar tanımlanmıştır.

93 Ribavirin kullanan hastanın yatak başında zaman geçiren sağlık çalışanları ve ziyaretçiler çevresel olarak ribavirin e maruz kalmış sayılırlar. Gebe olan ve olma olasılığı olanlar ilacın potansiyel yan etkilerine karşı uyarılmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediğine dair veri yoktur. Diğer bütün türlerde süte geçtiği gösterilmiştir. Emziren hayvan ve yavrusuna zararlıdır

94 Ribavirinin yan etkileri *Hemolitik etki Halsizlik *Teratojenik etki *Öksürük Egzersiz yapma kapasitesinde azalma Yaşam kalitesinde azalma

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin Dr. Şükran Köse Mart 2013 Kronik Hepatit B Kronik hepatit B (KHB) karaciğer ilişkili morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu Dünyada

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Prof. Hakan Bozkaya II. Hepatoloji Okulu, Antalya 2008 HBV DNA Düzeyi ve Prognoz Survival distribution function 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağkalım

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR (İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER) Doç. Dr. Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Malatya 2013

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR (İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER) Doç. Dr. Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Malatya 2013 KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR (İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER) Doç. Dr. Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Malatya 2013 % kümülatif HCC insidensi REVEAL-Bazal HBV DNA yüksekliği

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Kimleri tedavi edelim? HBeAg Negatif EASL HBV-DNA > 2000 IU/ml ALT Normalin 1 kat ve üstü KC hastalığının şiddeti Orta-ciddi

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Kronik Hepatit B de İnterferonlar

Kronik Hepatit B de İnterferonlar Kronik Hepatit B de İnterferonlar Dr.Saadet Yazıcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tedavinin başarısı Tedavinin Amacı Biyokimyasal iyileşme (ALT normalizasyonu) Virusun

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu HBe Ag (+) olgu sunumu Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Eşinde HBs Ag(+) ve kronik HBV tanısı alıyor. Taramada kendisinde HBs Ag (+) bulunuyor. 2007: Hasta 2 yıllık evli 21 yaşında

Detaylı

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Dr.Fehmi Tabak 7 Kasım 2012 Hasta açısından Hasta açısından Her şeyin değiştiği an Sayın Ayla Hanım, Kan kontrolünde taşıyıcı olduğunuz görülmüştür.

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER www.vhsd.org Doç. Dr Selma TOSUN KRONİK HBV TEDAVİSİ Temel amaç HBV yi elimine etmek yada baskılamak Patojenite ve enfektiviteyi azaltmak Hepatik nekroinflamasyonu azaltmak

Detaylı

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunum İçeriği Hepatit B virüsünün yapısı ve yaşam döngüsü cccdna oluşumu ve düzenlenmesi

Detaylı

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194.

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194. Uz. Dr. Ali ASAN HBV ve Gebelik Dünyada 350-400 milyon kişi hepatit B ile kronik olarak infekte Bunların yaklaşık %50 si infeksiyonu perinatal yolla alıyor Doğurganlık yaşındaki kadınlar HBV bulaşı açısından

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum KRONİK HEPATİT B Tedavide Güncel Durum Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 2 Neler konuşulacak? Tedavinin amacı Rehberler Tedavi seçenekleri

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA Doğurganlık çağında HBV infeksiyonu Gebe kalmayı düşünen KHB li kadınlar OAV tedavi altında gebe kalan kadınlar Yüksek HBV-DNA

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir ve Telaprevir Kombinasyonlarının Kontrendikasyonları Peg-IFN+RBV tedaivinin kontrendikasyonları,

Detaylı

Hepatit B Tedavisi Alan Hastada Yan Etkiler

Hepatit B Tedavisi Alan Hastada Yan Etkiler Hepatit B Tedavisi Alan Hastada Yan Etkiler Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir 2017 Giriş Kronik Hepatit B (KHB) tedavisinde temel amaç hastalığın siroz,

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Pınar Korkmaz ve Ark. Klinik Araştırma Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Comparison of Adefovir Dipivoxil and Pegylated Interferon

Detaylı

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV İmmun Cevabı Çift Tarafı Keskin Kılıç 2 1. Efektif immun cevap

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

* HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli?

* HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli? * HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli? Hastaların tedavi başlangıcından 4-6 hafta sonra Ve her 12 haftada bir HBV DNA, ALT Kreatinin düzeyleri ölçülmeli * Antiviral tedavi alan annenin bebeğini emzirmesi

Detaylı

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Doç.Dr. Elif Şahin Horasan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik hepatit B Tüm

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):234-237 KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM Tansu YAMAZHAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR tansu.yamazhan@ege.edu.tr

Detaylı

Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi

Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi flora K Lİ NİK Ç A L IŞ M A / R E S E A R C H A R T I C L E Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of Patients Treated by Pegylated Interferon

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HBV Tedavisinin Gelişimi LVD ADV ETV TDF 1992 2002 2007 1999 2003 2005 2008 IFN PegIFN

Detaylı

TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da. infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır.

TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da. infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır. Yeni Antiviraller Dr.Yunus GÜRBÜZ TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da Kronik hepatit B infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır. TELBİVUDİN (Tyzeka) Nükleozid analoğu Woodchuck (dağ sıçanı)

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Dr.Yunus Gürbüz Günümüzde hepatit C nin standart tedavisi pegileinterferon alfa 2A veya 2B ve ribavirin kombinasyonudur. Bu kombine tedaviyle elde edilen kalıcı viral yanıt(kvy)

Detaylı

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalarında Hepatit B ve C Tedavisi Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalığı *Glomerüler filtrasyon

Detaylı

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar HBV nin GEBELİĞE ETKİLERİ HBV, fertiliteyi etkilemez Proinflamatuar sitokin salınımını arttırsa da Maternal ve

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir/Peg-IFN/RBV ve Telaprevir/Peg- IFN/RBV Kombinasyon Tedavilerinin Benzer Kontrendikasyonları Vardır Hem boseprevir hem de telaprevir

Detaylı

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca 2nci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Belek-ANTALYA Viral Hepatitler ve Laboratuvar

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları)

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) Dr.Bircan Kayaaslan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya, 17.10.2015

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları Dr. Zerrin AŞCI KHCV Tedavi Klavuzları Dünya Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği EASL Amerikan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Detaylı

İNTERFERONLAR. Doç. Dr Selma TOSUN. www.vhsd.org

İNTERFERONLAR. Doç. Dr Selma TOSUN. www.vhsd.org İNTERFERONLAR Doç. Dr Selma TOSUN www.vhsd.org İnterferonlar doğal proteinlerdir. Bakteri, virüs, parazit tümör hücrelerine karşı cevap olarak immün sistem hücreleri tarafından oluşturulur Sitokinler olarak

Detaylı

GEBELİK ve HEPATİT B. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

GEBELİK ve HEPATİT B. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR GEBELİK ve HEPATİT B Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir. Dünyadaki kadınların yaklaşık %5 i HBsAg pozitiftir, bu düşük endemik bölgelerde% 0.6 iken, yüksek

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Kronik Hepatit B Tedavisinde Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler Hasta

Detaylı

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ %20 semptomatik %1 akut karaciğer yetmezliği İstirahat Alkol kısıtlaması Dengeli beslenme Narkotik, hipnotik ajanlardan kaçınma Antiviral kullanımı,

Detaylı

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi ZOR VİRÜS Dirençli (HBV) Virüs Etkili Viral Baskılama Asıl Amaç Tam olmayan viral baskılama istenmeyen uzun-dönem

Detaylı

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalarında Hepatit B ve C Tedavisi Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalığı *Glomerüler filtrasyon

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı #

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Araştırma Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Selma TOSUN 1, Mehmet Semih AYHAN 2, Bingül İSBİR 3 1 Manisa Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Special thanks for their educational support goes out to Hepatit C nin Yönetiminde Yenilikler: Öğrenme Hedefleri Genotip 1 kronik hepatit C tedavisinde

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Kronik Hepatit B Tedavisi Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı ABSTRACT Hepatitis B virus remains a major cause of liver-related morbidity and mortality

Detaylı

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu 16.Ocak.2014 Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi 1.Olgu 61 yaşında kadın hasta Yurt dışına (Hac ziyareti) çıkış sırasında

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu Dr. Yunus Gürbüz SUNU PLANI Hepatit C hastalarının takip ve tedavisinde kullanılan kavramlar Olgu sunumu Yeniden tedavide seçenekler Hızlı Virolojik

Detaylı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ Uzm.Dr. Saadet Yazıcı SİROZ(KOMPANSE -DEKOMPANSE) OLGULARDA TEDAVİ Karaciğer sirozunun en önemli nedenlerinden biri HBV dır. Ölüm genellikle k.c yetmezliği, HCC,

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat EKMUD Konya Enfeksiyon

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. 12 Nisan 2014 Ülkemizde Viral Hepatit Türk Karacig er Aras tırmaları

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi Assessment of treatment responses in patients with chronic active hepatitis B İbrahim BAŞARIR 1, Sevil

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 HIV/HBV KOENFEKSİYONU HIV ile enfekte bireylerin üçte ikisi hepatit B virusu ile karşılaşmış olup,

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Amaç: Antibiyotik ilişkili diarede etken olan C.difficile infeksiyonunun tedavisinde kullanılan vankomisin

Detaylı

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Dünyada en sık ölüme neden olan 10 enfeksiyon

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı