İLGİ BEYAN ÇAĞRISI. İhaleyi Yapan İdare

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLGİ BEYAN ÇAĞRISI. İhaleyi Yapan İdare"

Transkript

1 İLGİ BEYAN ÇAĞRISI İç Kapasite Artırımı ve KOBİ leri Gıda Güvenliği ve Kalitesi ni (GGK) Artırma Konusunda Destek Programı Uygulamak İçin Ziraat Bankası na Teknik Yardım Sağlanması Referans no: CTR F/2 Tarih: 24/08/2015 İhaleyi Yapan İdare T.C. Ziraat Bankasi A.S. ( Ziraat Bankası ), 1863 yılında kurulmuş olup, Türkiye nin en eski ve büyük bankasıdır e yakın Şubesi ile ülkedeki en yaygın ağa sahip olup aynı zamanda 400 ü aşkın noktada tek banka olarak hizmet vermesiyle de derinlemesine erişimi olan bir markadır. Ziraat Bankası aynı zamanda 18 ülkedeki 87 şubesiyle Türk bankaları arasındaki en yaygın uluslararası hizmet ağına sahiptir. Giriş Ziraat Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ndan (AFD) sağlık, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili konularda Avrupa Standartlarına ulaşmak ve Türkiye deki 5996 sayılı kanunla uyumlu hale gelmek isteyen tarımsal ürün işleyen KOBİ lere (sadece hayvansal üretimle ilgili) kredi kullandırmak üzere bir finansman sağlamıştır. Ziraat Bankası, 2 Aralık 2014 tarihinde Ziraat Bankası ve AFD arasında imzalanan Kredi Anlaşması şartları uyarınca İç Kapasite Artırımı ve KOBİ leri Gıda Güvenliği ve Kalitesi ni (GGK) Artırma Konusunda Destek Programı Uygulamak İçin danışmanlık hizmeti satın almayı planlamaktadır. Danışmanlık Kapsamı TEKNİK YARDIM PROGRAMI UYGULANMASININ DAYANAĞINI OLUŞTURAN KAPSAM Bu teknik yardım (TY) programının amacı, Ziraat Bankası nın (i) iç kapasitesini güçlendirmesini desteklemek, ve (ii) KOBİ lere GGK konusunda destek sağlamaktır. Bu TY programı gerçekleştirildiğinde Ziraat Bankası nın kredi verme süreçlerinin GGK konusunda iyi uygulamalara uygun olarak yönetebilecek durumda olması ve KOBİ müşterilerinde farkındalık ve kapasite artırımı sağlaması beklenmektdir. PROJENİN AMACI İlgi Beyan Çağrısı nın amacı, 2 Aralık 2014 tarihinde Ziraat Bankası ve AFD arasında imzalanan Kredi Anlaşması şartları uyarınca Ziraat Bankası na iç kapasitesini güçlendirmesi ve KOBİ lere GGK konusunda destek sağlamaktır. Danışman özellikle Ziraat Bankası nın GGK konularındaki yönetim kapasitesini geliştirecek; GGK konusunu danışmanın görevlendirilmesinden sonra AFD kaynaklı krediler için kredi değerlendirme süreçlerinin bir parçası haline getirecek; müşteri/paydaş ilişkileri yönetiminde iyi tarımsal uygulamaları geliştirecek; KOBİ müşterileri için farkındalık yaratacak ve kapasite artışı sağlayacaktır. Teknik Yardım Programı (TYP) aşağıdaki hususları kapsayacaktır: 1. Bileşen 1 Ziraat Bankası nın GGK konusunda iç kapasitesinin artırılması A. Amaç 1.1: GGK Konusunda Yönetim kapasitesini artırmak. Ziraat Bankası tarafından bu proje için bir Proje Uygulama Birimi (PIU) belirlenmiştir. Bu PIU ekibine, proje için strateji ve izleme kılavuzu belirlemek amacıyla, danışman tarafından özel teknik yardımın sunulması beklenmektedir. 1

2 B. Amaç 1.2: GGK konularını, danışmanın seçilmesinden sonra, AFD kaynaklı Krediler için kredi değerlendirme süreçlerinin entegral bir parçası haline getirmek TYP, GGK konularının kredi süreçlerine entergrasyonunu Ziraat Bankası nda aşağıdaki yollarla destekleyecektir: i) aşağıdaki hususları vurgulayan bir teşhis incelemesi yoluyla: GGK konularındaki mevcut Türkiye mevzuatı (özellikle 5996 sayılı kanuna dayalı olarak) Gıda sektörü uygulamaları, Ziraat Bankası portföyünün (KOBİ, Kurumsal,..) ilgili birimlerle birlikte bir örneklem oluşturularak GGK ile ilgili risklerinin analiz edilmesi, Ziraat Bankası nın bu risklere karşı neler yaptığının ve Bankanın halihazırda GGK konularını kredi süreçlerine nasıl entegre ettiğinin ilgili Ziraat Bankası birimleri ile birlikte değerlendirilmesi, Ziraat Bankası nın GGK unsurları hakkındaki farkındalığı ve kapasitesinin ilgili segmentlerin portföyleri dikkate alınarak değerlendirilmesi (KOBİ, Kurumsal,..). ii) AFD kaynaklı Krediler için GGK programını uygulamak: Danışman, Ziraat Bankası nın danışmanın seçilmesinden sonra GGK prosedürlerini AFD kaynaklı Krediler için karar verme süreçlerine entegre etmesini sağlamasında ve aşağıdaki hususlarda destekleyecektir; Bu sürece ilişkin Yönetim farkındalığının artırılması, AFD kaynaklı krediler için sürecin uygulanmasını yönetmek için kullanılacak araçların belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi ve kontrol edilmesi, AFD kaynaklı krediler için proje/kredi değerlendirmesinde GGK konularıyla ilgili operasyonel prosedürlerin güncellenmesi/entegre edilmesi hususlarında yardımcı olmak (araç setleri oluşturulması ve GGK kriterlerinin entegre edilmesi suretiyle). Kredi yetkililerinin ve eğitimcilerin bu prosedürlerle ilgili olarak seminerler veya eğitim modülleri yoluyla eğitilmesi (farkındalık artırma ve benimseme): Uygun bir eğitim programının belirlenmesi ve uygulanması. KOBİ ler seviyesinde farkındalık ve iyi tarım uygulamaları yoluyla kapasite artırılması için eğitim konferansşarının hazırlanması ve yönetilmesi. AFD kaynaklı kredilerde GGK uygulamasına yardımcı olmak. iii) AFD projesi kapsamında finanse edilen kredilerin 5996 sayılı kanuna uygunluğunu belirlemek: Amaç 1.3: Müşteri/paydaş ilişkisi yönetiminde (CRM) iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi: Müşteri İlişkileri Yöneticilerine bu hususlara ilişkin özel eğitim (seminerler veya on-line eğitim) ve faaliyetlerine göre araçlar sunulacaktır. Buna parallel olarak, iyi uygulamaların desteklenmesi için Banka içerisinde bir İletişim kampanyası başlatılacaktır. Amaç 1.4: Ziraat Bankası nın izleme ve raporlamasının belirlenmesi ve buna eşlik edilmesi (eğitim programlarının konsolidasyonu, izlenmesi ve uygulanması için göstergeler yoluyla geri dönüşler sağlamak, vb.) 2. Bileşen 2 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) GGK Konusunda Destek Sağlanması 2

3 a. Amaç 2.1: KOBİ lerde farkındalığın artırılması. TYP desteğiyle bir İletişim stratejisi geliştirilecek ve GGK konuları ve buna ilişkin yatırım ihtiyaçları duyurulacaktır. b. Amaç 2.2: KOBİ ler seviyesinde kapasite artışı sağlamak İlgili KOBİ ye, GGK standartlarının ve çevreye ilişkin hususların kendi faaliyetlerine iyi uygulamalara uygun olarak entegre edilmesi için destek ve tavsiye sağlanacaktır. Bu kapasite artışı aynı zamanda projelerin karlı/kredilendirilebilir hale getirilmesi için yardımı da kapsayacaktır. ARANAN ÖZELLİKLER TYP nın en az aşağıdakilerden oluşan bir ekip tarafından yürütülmesi beklenmektedir: -Teknik Yardım Koordinatörü: Teknik Yardım Programı nın tüm uygulaması boyunca yönetiminden sorumlu olacaktır. Ekip Yönetimi ve kapasite oluşturmanın yanısıra projenin ilgili olduğu sektörlerde deneyimli olduğunu göstermesi gerekecektir; - Projeyle ilgili sektörlere özel uzmanlığı bulunan sürekli ve kısa süreli görev alacak uzmanlardan oluşan bir havuz (finans, bankacılık, tarım, GGK standartları, vb.) ORGANİZASYONEL DÜZEN Toplam program süresi 24 ay olarak belirlenmiştir. Ekip, 2015 yılı 4. çeyreğinde faaliyete başlayacaktır. NB: Bu bilgi, seçilecek başvuru sahiplerine gönderilecek İş Tanımı nın yerine geçmeyecektir. Uygunluk Kriterleri Finansman için uygunluk kriterleri AFD websitesindeki Yabancı Ülkelerde Finanse Edilen Satın Almalar için Kılavuz un 1.3 alt maddesinde belirtilmiş olup adresinde bulunabilir. İlgilenen danışmanların bu hizmetleri yerine getirecek vasıflara ve deneyime sahip olduklarını kanıtlayacak bilgileri sunmaları gerekmektedir. Bu amaçla, yakın zamana ait ve benzer hizmetlere ilişkin bilgilerin belgeli kanıtları sunulacaktır. Başvuranların seçiminde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır: 1. Danışmanın kısa sunumu; 2. Danışman şirketin büyüklüğü (yıllık ciro, toplam aktif büyüklüğü ve çalışan sayısı); 3. Bankacılık, finans ve tarımda uzmanlık (özellikle GGK konularında); 4. Üstlenilmiş olan benzer kontratlarının büyüklüğü, coğrafi konumu (Türkiye, AB bölgesi, vb.) ve iş tanımı; 5. Kapsite oluşturma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlama deneyimi; 6. Türkiye veya Avrupa Birliği nde GGk konularında teşhis amaçlı inceleme yürütme deneyimi: Türkiye de geçerli kanun ve regülasyonlar ile finansal kuruluşlardaki mevcut pratiklerin Turkiye deki kanun ve regülasyonlarla uyumu sağlamak için tavsiyelerde bulunabilmek amacıyla analizi; 7. Gap analizi ve KOBİ lerin GGK kurallarına uyumu konusunda uygulamada teknik uzmanlığa sahip olmak; 8. Anahtar uzmanlar hakkında kısa bilgi (şirketteki pozisyonu, mezun olduğu ünversite, kaç yıl deneyime sahip olduğu, üstlendiği görevler); 9. Türkiye ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren Finansal kuruluşlarla çalışma deneyimi; 10. Hem Türkçe, hem de İngilizce İletişim kurma yeteneği. 3

4 Ziraat Bankası, başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki öğeleri de dikkate alacaktır: Türkiye sınırları içerisinde yerinde ziyaretler gerçekleştirebilme, Türkiye içinde bir ofisinin, temsilcilerinin ve/veya ortaklarının bulunması Ziraat Banaksı sadece 5 başvuru sahibini kısa listeye alma hakkını saklı tutar. Seçilen 5 başvuru sahibi, yukarıda belirtilen puanlama ve krtilerlerin uygulanması sonucunda daha iyi sonuçlar elde edenler olacaktır Teklifin uygunluğunun ve ilgisinin değerlendirilmesi için gerekli olan belgeler Şimdi Ziraat Bankası, yukarıda açıklanan hizmetlerin sağlanması için danışmanları ilgilerini ifade etmeye davet etmektedir. İlgilenen danışmanlar, yukarıda açıklanan kriterlere uygunluklarını ve yine yukarıda açıklanan hizmetleri ifa etme kapasitelerini ortaya koyma hususlarında yararlı olacağını değerlendirdikleri tüm bilgileri sağlamalıdır. Ziraat Bankası bu dokümentasyonu başvuruların yukarıdaki kriterlere göre uygunluğunu ve sıralamasını belirlemek amacıyla kullanacaktır Danışmanlar niteliklerini artırmak için ortaklık kurabilirler (ortaklık kurma İlgi Beyanı aşaması sonrasında da uygun olmakla birlikte, bir kere kısa listeye alınan Danışmanlardan tam teklif göndermeleri istenecektir). İlgi Beyanınız 25 sayfayı geçmemeli (ekleriyle birlikte) ve iletişim kurulacak kişinin ismi ve unvanı sonraki süreç için iletişim detaylarıyla birlikte açıkça belirtilmelidir. Gizlilik Bu belgenin içeriğindeki veya haricen sunulan herhangi bir bilgi, hizmet sağlayıcısı tarafından gizli tutulmalıdır. Bu ilgi beyan çağrısına ilişkin hiçbir bilgiyi ifşa etmemeyi veya yayınlamamayı kabul eder. Aynı şekilde, hizmet sağlayıcısı tarafından Müşteriye sunulan her belge gizli olarak kabul edilecektir. İletişim Teklifler, ve ilgili dokümentasyon, posta yolu ile, İngilizce ve Türkçe olmak üzere, konu olarak: EXPRESSION OF INTEREST / Reference no: CTR F/2/ Technical Assistance to Ziraat Bankası ve İLGİ BEYANI / Referans No CTR F/2 / Ziraat Bankası na Teknik Yardım belirtilmek suretiyle aşağıdaki adrese gönderilecektir: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. GENEL MUDURLUGU KAYNAK YONETIMI BOLUM BASKANLIGI Eski Buyukdere Cad. No: 39 B Blok Kat: Maslak, ISTANBUL / TURKEY Tel: Fax: Yalnızca bir e-posta yeterlidir. İlgi Beyanı elektronik formatta gönderilmek isteniyorsa, elektronik başvurunuz 7 Mb sınırını kesinlikle aşmamalıdır. Aşacak ise, başvurunuz parçalara bölünmek suretiyle birbirlerine referans yaparak birden fazla mesaj ile gönderilmelidir. Ziraat Bankası bu İlgi Beyanı akabinde herhangi bir Teklif Talebi göndermeme hakkını saklı tutar. Başvuru gönderilebilecek son tarih 4

5 28 Eylül 2015 Pazartesi, 18:00 (İstanbul, UTC + 2:00). 5

SATINALMA DANIŞMANI POZİSYONU İÇİN İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET. (İlgi Bildirimine Davet Ref. No: TU 4737 C/B.3.3

SATINALMA DANIŞMANI POZİSYONU İÇİN İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET. (İlgi Bildirimine Davet Ref. No: TU 4737 C/B.3.3 SATINALMA DANIŞMANI POZİSYONU İÇİN İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET (İlgi Bildirimine Davet Ref. No: TU 4737 C/B.3.3 T.C. Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında Sağlıkta Dönüşüm

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ Dr. Hakan KARABACAK Ankara, 2011 1 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Detaylı

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKAMU

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: DİKA-11-KÖA-02 Son Başvuru Tarihi: 16/09/2011 Saati:

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı