AİLE ŞİRKETLERİ NDE KURUMSALLAŞMA VE KOBİ LERİN YÖNETİM SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE ŞİRKETLERİ NDE KURUMSALLAŞMA VE KOBİ LERİN YÖNETİM SORUNLARI"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI AİLE ŞİRKETLERİ NDE KURUMSALLAŞMA VE KOBİ LERİN YÖNETİM SORUNLARI Dr.Y.Müh. H.Melih İlter İstanbul, 15 Mayıs

2 AİLE ŞİRKETİ Dünyada, KİT dışındaki şirketlerin % 65 ile % 90 ı Aile Şirketi olarak tanımlanmaktadır. Fortune 500 şirketlerinin yaklaşık % 40 ı aile şirketidir. 2

3 AİLE ŞİRKETİ Peki Aile Şirketi nedir? Örnek olarak, bir Anonim Şirket in en belirgin özelliği, ortaklarının kişisel sorumluluklarının olmamasıdır. Ortak sorumluluğu, yüklenilen sermaye tutarı ile orantılıdır. (TTK mad.269) Bir Sermaye Şirketi, Aile Şirketi olabilir mi? 3

4 AİLE ŞİRKETİ Aile Şirketi kavramındaki temel ayırım noktası çoğunluk hissesine sahip olmaktan ziyade Yönetim faaliyetlerinin Yürütülme biçimi ile bu konudaki yetkilerin aile bireylerinde toplanıp toplanmadığıdır. 4

5 AİLE ŞİRKETİ Aile şirketi, bir anlamda, girişimcilikle eşanlamlı bir kavram. Bir girişimci ya da bir girişimciler grubu, belirli bir fikir etrafında biraraya geliyorlar ve varlıklarını bu fikrin gelişmesi etrafında odaklıyorlar. İlk amaç şirketin ayakta kalabilmesi ve yok olup gitmemesi. Tüm çabalar şirketin büyümesi için harcanıyor. 5

6 AİLE ŞİRKETİ Bu kapsamda özel yaşamlardan ve ihtiyaçlardan dahi feragat edilebiliyor. Zira tüm bu çabaların arkasında yatan çok temel bazı gerçekler var : Kendini ispat etmek, bağımsız olarak çalışmak ve geleceğini denetim altına almak. 6

7 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Aile Şirketi nin zayıf noktalarından birisi, aile ve şirket kavramlarının birbirine karıştırılmasıdır. Yetenek ve deneyimlerine bakılmaksızın, aile bireyleri işe alınmakta ve organizasyonel hiyerarşi içinde yükseltilmektedir. Hatta bazen, onlara özel konumlar yaratılmaktadır. 7

8 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Aile Şirketi nin bir diğer zayıf noktası, şirket işgörenleri arasında, performans ölçütlerinin, kariyer gelişimi açısından esas alınması yerine, kan bağının ön plana çıkarılmasıdır. Bu aynı zamanda, aile içinde de bir huzursuzluk kaynağı olmaktadır. 8

9 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Kurucu patronun en belirgin özelliği girişimci bir ruha, karizmatik bir kişiliğe, doğal liderlik yeteneklerine ve vizyona sahip olması. Buna bir de risk alabilme yeteneğini eklemek lazım. 9

10 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Ancak şirket belirli bir büyüklüğe geldiğinde önemli sorunlar başlıyor. Patron genelde her şeyi denetim altında tutmak istiyor. Ancak işletme sisteminin bir takım girdileri var. Sermaye, bilgi, işgücü bunlardan bazıları. 10

11 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Fakat kendi yağıyla kavrulma ideası burada kendini gösteriyor. Doğru bir sermaye transferinden kaçınılıyor, finansal faaliyetler ve çalışma şekilleri patronun babasından gördükleri ile sınırlı kalıyor. 11

12 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Diğer yandan profesyonellerin istihdamında sorunlar yaşanıyor. Çünkü patron tek adamlığını tehlikeye atacak girişimlere kapalı, ayrıca gerçek bir profesyonelin talep ettiği ücretleri çok yüksek buluyor. 12

13 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Bu süreç içinde firma gelişiyor, çünkü patron tüm enerjisini şirkete aktarıyor. Üstelik işi teknik olarak bildiği için sorunlara çözümler de üretiyor. İlave olarak rekabetin olmadığı bir pazar da yakalamışsa gelişim daha hızlı oluyor. Öyle ki şirket bir süre sonra pazar taleplerine yetişememeye başlıyor. 13

14 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI İşte bu noktada esas problem ortaya çıkıyor : Şirketin müşterileri vardır, ürünleri pazarda talep görmektedir. Ancak firmanın yönetsel yapısı böyle bir büyüklüğe cevap verebilme yeteneğine sahip değildir. Bu aşamada patron şirketi geliştiren değil, büyümesini engelleyen kişidir. 14

15 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Burada en çok karşılaşılan şikayet, işlere yetişememektedir. Patron, kendi yarattığı dişlinin çarkları arasında sıkışmaya başlamıştır. 15

16 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Kurucu patron, tüm yönetim fonksiyonlarını kendi etrafında oluşturmuştur. Kırtasiye alımından yatırım kararlarına kadar tüm konulara kendi karar vermektedir. 16

17 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Ancak artık karşısında bir atölye yoktur. Atölye fabrikaya dönüşmüştür. Atölyenin kendine özgü yönetim kuralları olduğu gibi, fabrikanın da kendine has kuralları olacaktır. Unutulmamalıdır ki, atölye zihniyetiyle fabrika yönetilemez. 17

18 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Aile Şirketleri açısından zafiyet, Yönetim yeni kuşaklara geçtikçe daha da belirgin bir hale gelmektedir. 18

19 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Birinci kuşakla diğer kuşaklar arasındaki en önemli fark şudur : Birinci kuşak işi kurmuş, işine gönülden bağlanmıştır. 19

20 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI ikinci kuşağa ise şirket miras yoluyla geçmiştir, yani ikinci kuşağın o işi sevmemesi mümkündür. İkinci kuşak, birinci kuşaktan farklı dinamiklere ve değer yargılarına sahiptir. 20

21 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Üçüncü kuşakta ise bu ayırım iyice belirginleşmektedir. Mirasçılardan bazıları işe karşı en ufak bir sempati duymazken, servete ortak olmak istemektedirler. Servetin hissedarı olanlardan bazıları ise aile işinde olmak istemeyebilmektedirler. 21

22 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Belki de en kötü durum, farklı kuşakların birlikte yönetim içinde yer almalarıdır. İkinci kuşakta hissedarların sayısı beşe kadar çıkabilirken, üçüncü kuşakta bu sayı onbeşi bulabilmektedir. 22

23 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Ağaç gittikçe dallanmakta, iletişim hem hissedar sayısının artması ve hem de hissedarların mensup oldukları kuşakların kültürel farklılıkları nedeniyle zorlaşmaktadır. 23

24 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Gençler daha atak politikaları savunmakta, kendlerini ispat etme çabasında radikal kararlar almak istemektedirler. Bir önceki kuşak ise onları frenlemektedir. 24

25 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Bazen bunun tersi durumla da karşılaşılmaktadır. Birinci kuşak, işe gönülden bağlılığından ötürü, sürekli biçimde işi geliştirme düşüncesindeyken, ikinci kuşak, refah düzeyini stabilize etmek için, mevcut durumu korumayı esas almakta, birinci kuşak kadar işe heyecanla yaklaşmamaktadır. 25

26 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Sonuç : Aile şirketlerinin ABD'deki oranı yüzde 96, İtalya'da yüzde 99, İspanya'da yüzde 80, İngiltere'de yüzde 75, Portekiz'de yüzde 70, İsviçre'de ise yüzde 90 lara yaklaşmaktadır. Ancak dünyada ikinci kuşağın yönetiminde yaşamını sürdürebilen aile şirketlerinin ortalaması yüzde 5'i geçmemektedir. 26

27 AİLE ŞİRKETİ NİN ZAYIF NOKTALARI Önemli bir diğer konu ise, patronun ölmesinden veya işle ilgilenemeyecek ölçüde sorunlarının ortaya çıkmasından sonra, liderliği kimin sürdüreceğidir. Bu, özellikle kurumsallaşmayı çözememiş aile şirketlerinde daha zorlukla aşılabilmekte ya da şirket dağılma sürecine girmektedir. 27

28 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Aile şirketlerinde kararlar patronlar tarafından alındığı için, kurumsallaşmış şirketlere oranla, çok daha hızlı bir karar alma süreci söz konusudur. 28

29 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI İşletmede oluşan bilgi birikiminin korunması, aile şirketlerinin rekabet gücünü arttırmaktadır. 29

30 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Kurumsallaşmış şirketlerde, temel performans parametrelerinden bir tanesi kardır. Ancak bu yaklaşım, stratejik kararların alınmasında zorluklar çıkarmaktadır. Aile şirketinde ise, bu tip kararlar, daha rahatlıkla alınabilmektedir. 30

31 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Kurumsallaşma, dikkat edilmezse, organizasyonel rijitleşmeye ve hantallaşmaya varabilmektedir. Bu özellikle, Klasik Organizasyon Yaklaşımı na göre yapılanan işletmelerde görülmektedir. Ancak aile şirketlerinde hiyerarşi azaltılabilmektedir. 31

32 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Mittelstand Modeli Herman Simon adlı Yönetim Danışmanı nın Gizli Şampiyonlar adlı kitabında, Almanya da faaliyet gösteren, yıllık ciroları 1 milyar DM nin altında 500 firmanın isimleri var. Bunlar, üretimlerinin yüzde ini ihraç ediyorlar. (Almanya nın toplam ihracatının yüzde 12 si) 32

33 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Mittelstand Modeli Almanya da bu 500 firmanın elit tabakasını oluşturduğu 3 milyon Mittelstand var. Bu ülkedeki şirketlerin satışlarının yarısını gerçekleştiriyorlar ve istihdamın 2/3 ünü (ortalama işçi sayısı 735) sağlıyorlar. 33

34 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Mittelstand ların Özellikleri Kendi müşterileri, yan sanayicileri ve rakipleri dışında fazla tanınmıyorlar Bazılarının isminden çok ürettikleri mamuller biliniyor Faaliyet alanları çok küçük pazarları kapsıyor 34

35 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Mittelstand ların Özellikleri Ürün maliyetleri, kalite ve müşteri memnuniyeti konularına büyük önem veriyorlar Bürokrasiden uzak bir yönetim anlayışları var Know-how larını rakiplerinden kıskançlıkla saklıyorlar 35

36 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Mittelstand ların Özellikleri Dışarıdan çok fazla parça ve bileşen almıyorlar, hatta imalatta kullandıkları tezgahların tasarımlarını bile kendileri yapıyorlar Çoğunlukla aile şirketleri 36

37 AİLE ŞİRKETİ NİN GÜÇLÜ NOKTALARI Mittelstand ların Özellikleri Pazarlamada aracı kullanmıyorlar Devamlı innovasyon yapıp, standartları belirliyorlar. 37

38 YÖNETİM - Örnekler Edebali zamanının düşünürü ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederidir. Edebali'nin, beyliğin lideri olan Osman Gazi'ye, Bey olduğunda yaptığı vasiyet çok ilginçtir : 38

39 YÖNETİM - Örnekler Ey oğul! Beysin... Bundan sonra öfke bize, uysallık sana... Günceniklik bize, gönül almak sana... Suçlamak bize, katlanmak sana... Acizlik bize, yanılgı bize, hoşgörmek sana... Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana... Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana... Ey Oğul! Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana... Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirme, şekillendirmek sana... Ey oğul! Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz... Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın. Ey Oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah yardımcın olsun!.. 39

40 YÖNETİM - Örnekler Gucci Ailesi Avrupa'nın ticaret imparatoru Gucci ailesinde, hisse sahiplerinin kavgası kan davasına dönüşerek hem ailenin hem de şirketin bölünmesine neden oldu. Güç ve çıkar çatışması Gucci'nin sonunu getirdi. 40

41 YÖNETİM - Örnekler Krupp Ailesi Halbuki, Krupp kuşaklar boyu Alfred Krupp'un genel kuralları ile yönetildi. Bu kurallardan bazıları Krupp çalışanlarından beklenilenlerle ilgiliydi. 41

42 YÖNETİM - Örnekler Krupp Ailesi Tam ve bölünmemiş bir enerji, zamanında işe gelme, bağlılık, düzenli çalışma gibi. Borcu olan Krupp çalışanı işten atılırdı, işine beş dakika geç gelen çalışanın ise bir saatlik ücreti kesilirdi. Ama sonuç olarak Krupp 400 yıllık hanedanlığını koruyabildi. 42

43 YÖNETİM - Örnekler Miele Miele, 100 yıllık bir aile şirketi. Bugün üçüncü jenerasyon tarafından yönetilen şirket, beş yıl içinde dördüncü jenerasyona geçecek. Miele yaklaşık 100 yıl önce Carl Miele ve Reinhard Zinkann tarafından kurulmuştur. 43

44 YÖNETİM - Örnekler Miele Beyaz eşya sektöründe 27 ülkede faaliyet gösteren şirket 100 yıldır iki ailenin yönetiminde ayakta kalmayı başarmıştır. Şu anda üçüncü kuşak tarafından yönetilmektedir. 44

45 YÖNETİM - Örnekler Miele Şirket organizasyonu tepede bir kişiden başlayarak oluşan hiyerarşik bir yapı izlememektedir. Bir Yönetim Kurulu Başkanı ya da Sözcüsü yoktur. Her iki aile de eşit hisselere ve söz hakkına sahiptir. Ancak iki aile arasında bir işbölümü vardır. 45

46 YÖNETİM - Örnekler Miele 2000 yılında yönetime 3 profesyonel yönetici dahil olmuştur. Bunlardan biri finansmandan, biri araştırmageliştirmeden, diğeri de satıştan sorumludur. Tepe yönetimde aileden yalnızca iki kişi vardır. Aile bireyleri ve profesyoneller yönetimde eşit söz sahibidir. Takım çalışması söz konusudur. 46

47 YÖNETİM - Örnekler Miele İki aile arasındaki sorunların çözümü için çok eskiden beri bir Danışma Kurulu mevcuttur. Danışma kurulu, yönetimde bulunan iki aile bireyinin dışında, her iki aileden üçer kişiden oluşan 6 kişilik bir kuruldur. Ancak Miele de 100 yıldır Danışma Kurulu hiç devreye sokulmamışır. 47

48 YÖNETİM - Örnekler Fatih Sultan Mehmet I.Murat ın İsfendiyar Bey inin kızı Hürmüz Hatun dan olan oğludur. ( ) Fatih, ünvanını, 17 devlete son vererek almıştır. Zamanında Osmanlı Devleti büyük bir İmparatorluk haline gelmiştir. 48

49 YÖNETİM - Örnekler Fatih Sultan Mehmet Devletin temel taşı sayılan kararnameleri Sadrazamı Karamani Mehmet Paşa ile birlikte hazırlamıştır. Bunlar Osmanlı toplumunu tanzimata kadar götürmüştür. Bu kanunlarla Osmanlı devlet olmuştur. 49

50 YÖNETİM - Örnekler Fatih Sultan Mehmet Osmanlı soyunun geleceği de Fatih kanunlarıyla şekillenmiştir. Her kime taht müessir ola, karındaşlarını dünya düzeni için öldürmesi caizdir. diye başlayan Fatih Yasası Osmanlı da yaygın olarak uygulanmıştır. 50

51 YÖNETİM - Örnekler Fatih Sultan Mehmet Kula hakim olan, kulu iyi anlamalıdır. Her yıl ordunun giysi ve silahları değiştirilmiştir. Topçu ocağındaki gelişmeler, seferlerin verimini arttırmış, asker kaybını azaltmıştır. 51

52 SONUÇ Aile şirketlerini tartışmak yerine, işletmenin yönetim yeterliliği üzerinde durmak daha yararlıdır. Aile şirketleri çok başarılı olabileceği gibi, kurumsal şirketlerde başarısızlık görülebilir. Ayrım noktası, yönetim sistemidir. 52

53 SONUÇ Klasik yönetici şöför, araba, makam gibi statü sembollerinin peşindedir. Altında pek çok kişinin çalışmasını ister, ama yine de işleri delege etmekden kaçınır. Girişimci yönetici ise az adam, çok iş, çabuk sonuç ve karlılık peşindedir. 53

54 SONUÇ 54

55 SONUÇ Bir işletmenin büyümesi ve gelişmesi değişik parametrelerle ifade edilebilir : Ciro, Kar, Özsermaye vb. Ancak, büyüme ve gelişmenin gerçek ölçüsü, organizasyonel gelişmedir. 55

56 YÖNETİM Yönetim Fonksiyonları 56

57 YÖNETİM Yönetim bir süreçtir; bu süreç, belirlenmiş amaçlara ulaşmak üzere ve tüm organizasyonel kaynaklar kullanılmak suretiyle, yönetim kavramı içinde yer alan faaliyetlerin sistematik bir gerçekleştirme yolunu ifade etmelidir. 57

58 SONUÇ Kurumsallaşma bir felsefe ve inanç meselesidir. Başlangıçta aile olarak büyük özveride bulunmak gerekmektedir. Kurumsallaşmış örgütlerde karar vermek süreleri belirli ölçüde artmakta ve bu sürede bazı fırsatlar kaçırılabilmektedir. 58

59 SONUÇ Ancak uzun vadede kurumsallaşmanın yararı tartışılamaz ölçüdedir. Şirketler belirli bir büyüklüğe geldikten ve kurumsallaşma tam manasıyle oturduktan sonra biraz hantallaşma tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Yapıda bunu önleyecek tedbirler alınmalıdır. 59

60 SONUÇ BCG Matrisi 60

61 SONUÇ Aile Şirketleri nin ve KOBİ lerin rekabet güçlerini geliştirmeleri için şunlar önerilebilir : Stratejik Yönetim Anlayışı Yönetim Kuralları nın oluşturulması ve tavizsiz uygulanması Kurumsal Değişim Liderliği Etkin bir Kontrol ve Danışmanlık Sistemi Aile ile şirket ilişkilerinin belirli bir zaman ufku için tespiti 61

62 SONUÇ 62

63 SONUÇ 63

64 SONUÇ 64

65 SONUÇ Profesyonel yöneticilerin değerlemesi hedeflere göre yapılmalıdır. Bu Yönetim Bilimi nde Management by Objectives olarak tanımlanmaktadır. Etkin bir stratejik yönetim için bu vazgeçilmez bir araçtır. 65

66 SONUÇ Gelecek şirket birleşmelerindedir. Bu konuda aile hazırlıklı olmalıdır. Genç jenerasyonun yetiştirilmesi üzerinde önemle durulmalıdır. Kuşaklar arası farkları azaltmak için belirli zamanlarda toplantılar düzenlenmeli ve öneriler dikkatle incelenmelidir. 66

67 SONUÇ Aile bireylerinin, özellikle sistemi sürdüren değil de, geliştiren eylemlere yönelmesi teşvik görmelidir. Hedeflere Göre Yönetim sistemi kurulmalı, işletmedeki gelişmeler, danışmanlarla birlikte sürekli takip edilmelidir. 67

68 SONUÇ Aile tercihan Yönetim Kurulu nda yer almalı, burada aile dışından tecrübeli yönetici / danışmanlar da bulunmalıdır. Kurumsal Değişim Liderliği vazgeçilmez bir olgudur. Hisselerin gelecekteki dağılımı ve liderlik tespiti için Aile Meclisleri kurulabilir. 68

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ AİLE ŞİRKETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Mehmet Köse İstanbul, 2010 i T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI AİLE ŞİRKETLERİNDE PROFESYONEL YÖNETİCİNİN İKİLEMLERİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI AİLE ŞİRKETLERİNDE PROFESYONEL YÖNETİCİNİN İKİLEMLERİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI AİLE ŞİRKETLERİNDE PROFESYONEL YÖNETİCİNİN İKİLEMLERİ Elif Türkan ARSLAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Murat KAYALAR

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ (Yüksek Lisans Projesi ) Hazırlayan: Ali TÜRKMEN 044327012216

Detaylı

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd.

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. AÇILIŞ KONUŞMASI Haktan Akın İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Aile Şir k et ler in d e K ur u msa llaşma P a n eli 4 E k im 2005 Sa lı C eva h ir K on gr e M er k ezi Değerli konuklar, kıymetli

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı

^áäé=şáêâéíäéêá=á áå ^Ǽã=^Ǽã= hìêìãë~ä=v åéíáã

^áäé=şáêâéíäéêá=á áå ^Ǽã=^Ǽã= hìêìãë~ä=v åéíáã Kurumsal Yönetim Serisi ^áäé=şáêâéíäéêá=á áå ^Ǽã=^Ǽã= hìêìãë~ä=v åéíáã Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu

Detaylı

ÖZET. dezavantajlar, daha uzun bir yaşama ve daha iyi bir performansa ulaşmaları

ÖZET. dezavantajlar, daha uzun bir yaşama ve daha iyi bir performansa ulaşmaları iii ÖZET Bu çalışmada, işletmelerin büyük bir kısmını oluşturan ve bulundukları ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan aile şirketlerinin, diğer şirketler ile aralarındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Getirdikleri Anonim Şirketlerin Kuruluşuna, Yapısına ve Organlarına İlişkin Yenilikler- (5.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Getirdikleri Anonim Şirketlerin Kuruluşuna, Yapısına ve Organlarına İlişkin Yenilikler- (5. Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht Mayıs 2011 Sayı: 22 Dimes Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren CGS Center

Detaylı

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ: BİR ÖRNEK UYULAMA

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ: BİR ÖRNEK UYULAMA AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ: BİR ÖRNEK UYULAMA Zekeriya Demir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kırklareli Üniversitesi ÖZET Türkiye deki şirketlerin

Detaylı

`clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω=

`clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω= Eylül 2007 CEO / CFO Serisi `clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω= ^ê~şí¼êã~=o~éçêì aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk ~ä¼şã~=e~ââ¼åç~ CFO ların Değişen Rolü anketini hazırlarken, hizmet sunduğumuz kurum ve

Detaylı

ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ

ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: 2000-4 ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Ülkü UZUNÇARŞILI Meral TOPRAK Oğuz ERSUN ISTANBUL Bu eserin tüm teklif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun

Detaylı

AĐLE ŞĐRKETLERĐNDE KURUMSALLAŞMA KILAVUZU

AĐLE ŞĐRKETLERĐNDE KURUMSALLAŞMA KILAVUZU AĐLE ŞĐRKETLERĐNDE KURUMSALLAŞMA KILAVUZU 3. BASKI Kurumsallaşarak büyümek ve kurumsal yönetime geçerek sürdürülebilirliğini sağlamak isteyen aile şirketlerine yol haritası El Kitabı GÜLER MANĐSALI DARMAN

Detaylı

TEKNOLOJİK GELİŞİM VE ÖRGÜTLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

TEKNOLOJİK GELİŞİM VE ÖRGÜTLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 TEKNOLOJİK GELİŞİM VE ÖRGÜTLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Dilek Arzu AKOLAŞ Niğde Üniversitesi Özet Yeni teknolojilerin

Detaylı

AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI AŞAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI AŞAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER 2012 MART KURUMSAL AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI AŞAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Türkiye ekonomisini oluşturan işletmelerin büyük bir çoğunluğu KOBİ dir. Sözkonusu işletmelerin büyük bir çoğunluğunu

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE MARKALAŞMA TÜRKİYE DE İLERİ GELEN AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMA

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

Bütün ülke ekonomilerinin bel kemiğini oluşturan aile şirketleri, dünya genelinde her daim gündem konusudur.

Bütün ülke ekonomilerinin bel kemiğini oluşturan aile şirketleri, dünya genelinde her daim gündem konusudur. Sayın Rektörüm, Değerli Başkanlar ve Kıymetli Konuklar, Çok önemli gördüğüm bu kongre vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlarken, hepinizi saygı ve sevgiyle

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

İSTANBUL SANA Yİ ODAsı

İSTANBUL SANA Yİ ODAsı , İSTANBUL SANA Yİ ODAsı AILE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Seminer Notlan ıı Haztran 2003 Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi Odası'nı

Detaylı

Gitmek istediğimiz noktaya emin adımlarla ilerliyoruz

Gitmek istediğimiz noktaya emin adımlarla ilerliyoruz ISSN: 1309-0054 HAZİRAN - AĞUSTOS 2014 Colin s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu: Gitmek istediğimiz noktaya emin adımlarla ilerliyoruz Birçok katma değerli projede eloitte ekibi ile işbirliği içerisinde

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı