BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı KOSGEB İcra Komitesi Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı KOSGEB İcra Komitesi Başkanı"

Transkript

1

2 BAKAN SUNUŞU T ürkiye, son 11 yılda gerçekten de çok önemli başarılara imza attı. Bu başarılarda, toplumu oluşturan her kesimin payı olduğunu biliyoruz. Özellikle ekonomide gösterdiğimiz performans, reel sektörün yaptığı yatırımların, üretimin ve ihracatın bir sonucudur. Biz hükümet olarak, güçlü bir zemin ve atmosfer oluşturduk. Reel sektörümüz de bu zemin ve atmosfer üzerinde çok başarılı bir dönem yaşadı. Reel sektör denince, aklımıza elbette öncelikle KOBİ ler geliyor. KOBİ ler hem sayıları, hem tabana ve ülkenin tamamına yayılmış olmaları, hem de dinamik ve değişime açık yapılarıyla ekonomik faaliyetlerimizin en önemli aktörleridirler. Biz bu gerçeği çok iyi biliyor ve KOBİ lerimizin rekabet gücünü artıracak çalışmalara büyük bir önem veriyoruz. aracılığıyla, KOBİ lerimize ve yeni girişimcilerimize yönelik çok değerli çalışmalar yürütüyoruz. Son dönemde, KOBİ leri yönetim, kurumsallaşma, ihracat, istihdam ve teknoloji gibi alanlarda, daha nitelikli bir yapıya taşımayı amaçlıyoruz. KOBİ lerimize aktardığımız kaynağı artırmaya elbette devam edeceğiz. Bununla birlikte, bu kaynağı KOBİ lerimize rekabetçi bir kimlik kazandıracak alanlara kanalize etmeyi de sürdüreceğiz yılını da başarıyla tamamlayan, 2014 yılında hem kendi kurumsal kültürünü hem de hizmetlerini geliştirmeye devam edecektir hedeflerimize ulaşmanın dinamik, yenilikçi ve rekabetçi KOBİ ler sayesinde mümkün olacağını biliyoruz yılında sunacağımız hizmet ve desteklerle, ülkemizde nitelikli KOBİ sayısının artmasına büyük katkı vereceğiz. Bu vesileyle, 2014 Yılı Performans Programı nda belirlenen faaliyet ve projelerin başarı ile uygulanmasını diliyor, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı İcra Komitesi Başkanı

3 İDARE BAŞKANI SUNUŞU E konomik canlılığın en önemli göstergeleri arasında sayılan ve ekonomik gelişmedeki rolleri tartışmasız olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), ülkemizin sosyal ve bölgesel gelişimi açısından da kritik öneme sahiptirler. Toplumsal ve ekonomik kalkınmamızın itici gücü durumundaki KOBİ lerimizin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulan, sunduğu farklı destek programları ve hizmetlerle KOBİ lerimizin her geçen gün daha da güçlenerek ve büyüyerek gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlamaktadır. Hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ lerin de hedef kitleye dahil edilmesiyle hizmet alanı büyük oranda genişleyen, benimsediği stratejik yönetim anlayışının gereği ve sonucu olarak sunduğu destek ve hizmetleri sürekli olarak geliştirmeyi amaçlamıştır. Sunulan hizmet ve desteklerin yurdun tamamındaki KOBİ lere ulaşabilmesini sağlamak için, teşkilat ağının ülke geneline yayılması yönünde bir hedef belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2013 yılında kurulan yeni Hizmet Merkezi Müdürlükleriyle beraber, 81 ilde hizmet veren bir kurum haline gelmiştir. Hedef kitlemizin genişlemesinden bu yana uygulamaya aldığımız yeni destek programlarımız aracılığıyla; KOBİ lerimizin proje üretebilme kapasitesinin artırılması ve birbirleri arasındaki işbirliklerinin teşvik edilmesi, ülkemizdeki girişimcilik potansiyelinin açığa çıkarılması ve Ar-Ge - İnovasyon konusundaki farkındalıklarının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve başarılı işletmelerin kurulmasına öncülük etmek amacıyla düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin sayısı artırılarak bu eğitimlerden daha fazla girişimci adayının yararlanması sağlanmaktadır. Türkiye nin 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesine katkı sağlamak üzere, 2014 yılı içerisinde de girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla özellikle KOBİ lerimize yönelik olarak e-eğitimler düzenlenecek ve bu sayede KOBİ lerimizin geliştirilmesi sağlanacaktır., 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında öngörülen performans sisteminin uygulanması için gerekli ihtimamı ve önemi göstererek, sahip olduğu olanaklar dahilinde kurumsal misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye gayret göstermektedir. Stratejik planımızın uygulanmasına katkı sağlamak üzere hazırlanmış olan performans programımızda emeği geçen arkadaşlara teşekkür eder, 2014 Yılı Performans Programımızı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mustafa KAPLAN Başkan

4 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mevzuat Kuruluşun Görevleri... 3 C. Teşkilat Yapısı... 4 D. Fiziksel lar Fiziki lar Bilişim Sistemi... 6 E. İnsan ları... 8 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler B. Stratejik Amaç ve Hedefler C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D. İdarenin Toplam İhtiyacı E. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri... 50

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu... 2 Tablo 2: Elektronik Cihazlar... 6 Tablo 3: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler... 7 Tablo 4: Tablosu Tablo 5: Faaliyet Maliyetleri Tablosu Tablo 6: Performans Tablosu Tablo 7: Toplam İhtiyacı Tablosu Tablo 8: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu ŞEKİLLER ve GRAFİKLER DİZİNİ Şekil 1: Teşkilat Şeması... 5 Grafik 1:Personelin Unvanlara Göre Dağılımı... 8 Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı... 8 Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı... 9 Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı... 9

6 I. GENEL BİLGİLER A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler VİZYONUMUZ Ülkemizdeki KOBİ lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak. MİSYONUMUZ KOBİ lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak. TEMEL DEĞERLERİMİZ Erişebilirlik : ihtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar. Tarafsızlık : tüm taraflara eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşım sergiler. Saygınlık ve Güvenilirlik : müşteri ihtiyaçları ve gizliliğine önem verir, müşterileri gözünde güvenilirdir ve bu bakımdan sektörde saygın bir yer tutar. Hesap Verilebilirlik : Müşterilerine karşı dürüstlük ve hesap verilebilirlik anlayışını temel alır. Müşteri Odaklılık : müşteri değeri yaratma, müşteri istek, beklenti ve gereksinimlerinin ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder. Kullanımında Etkinlik ve Etkililik : kaynaklarını etkin, etkili ve gerçekçi şekilde kullanır. Toplumsal Sorumluluk :, faaliyetleri ve paydaşlarıyla ilişkileri neticesinde kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve uygular. Yenilikçi Yaklaşımlar : yeni bilgilere açıktır, en iyi çözümlerle hareket etmek için keşfederek ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesi hedeflenir. Öncü ve Yönlendirici : faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı hedefler ve bu doğrultuda uzmanlık geliştirir. 1

7 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Mevzuat e ilişkin mevzuat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1: Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu Sıra No Mevzuat Adı Mevzuat No. Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı 1 in Kurulması Hakkında Kanun Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi amacıyla Tarafından Uygun Koşullarda Finansal 2004/ Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 4 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 5 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Tarafından Uygun Koşullarda Finansal 2008/ Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Sayılı Kuruluş Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin 2009/ Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 8 KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Destek Programları Yönetmeliği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8 2. Kuruluşun Görevleri 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı nın Kurulması Hakkında Kanun un 4. maddesinde in görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: a) Sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, b) Üniversiteler ile kamu ve özel araştırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji altyapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite iş birliğini kuvvetlendirmek, c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, d) Üniversite ve Araştırma Merkezleri nin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını teminen değişik sektörlerde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezleri ni kurmak ve kurulmasını sağlamak, f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım-onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, g) Hizmet Merkezleri nde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanları nın yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri ni kurmak, h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek, j) Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek, 3

9 k) İşletmeler arası iş birliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak. C. Teşkilat Yapısı i oluşturan idari organlar; Genel Kurul, İcra Komitesi ve Başkanlık tır. Organların oluşumu ve görevleri 3624 sayılı Kanun ile belirlenmekte olup aşağıda kısaca özetlenmiştir: Genel Kurul; Başbakan ın veya görevlendireceği bir bakanın başkanlığında, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, TOBB ve TESK Başkanları ile 3624 sayılı Kanun un 6. maddesinde belirtilen diğer kurum / kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşmaktadır. Genel Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere, Başbakan ın daveti üzerine toplanır. Genel Kurul un görevi, kalkınma plan ve programları doğrultusunda işletmelere ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almaktır. İcra Komitesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı nın başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı ve İdare Başkanı ndan oluşmaktadır. İcra Komitesi, Komite Başkanı nın daveti üzerine en geç iki ayda bir toplanır. İcra Komitesi nin görevi, Genel Kurul un belirlediği politikalar istikametinde KOBİ lerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almaktır. İdare Başkanlığımız Başkanlık Birimleri ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri nden oluşmaktadır. Başkanlık, in yürütme organıdır., 81 ilde 88 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermektedir. Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteklerinin KOBİ lere kullandırılmasını sağlamak, KOBİ'lere ve girişimcilere uygulanan destekler, teşvikler, pazar bilgileri gibi konularda KOBİ lerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirmek, KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmekle görevlidir. hizmet ve desteklerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde KOBİ ye ve girişimciye sunulmasını sağlamak üzere Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları/Birlikleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri, Üniversiteler ve Belediyeler ile işbirliği çerçevesinde 70 Temsilciliği bulunmaktadır yılı Teşkilat Şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. 4

10 Şekil 1: Teşkilat Şeması GENEL KURULU İCRA KOMİTESİ İDARE BAŞKANI Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Kurulu Bürosu Özel Kalem Md. Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Md. Hukuk İşleri Md. BAŞKAN YARDIMCILARI İç Denetim Birim Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Md. Bütçe ve Performans Md. KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı KOBİ Finansal Araştırmalar Md. KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Md. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Merkezi Müdürlükleri KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Danışmanlık Md. Girişimciliği Geliştirme Md. Strateji Geliştirme Md. Merkez Muhasebe Md. İstanbul Muhasebe Md. İzmir Muhasebe Md. Ankara Muhasebe Md. Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Md. Satınalma Md. Bölgesel ve Yerel Kalkınma Md. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Md. Proje Koordinasyon Md. İnsan ları Dairesi Başkanlığı Erzurum Muhasebe Md. Evrak ve Arşiv İşleri Md. Tahakkuk ve Özlük İşleri Md. İnsan ları Planlama Md. Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Md. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı AB Koordinasyon Md. Teknik İşler Md. Bilgi İşlem Md. Uluslararası İlişkiler Md. 5

11 D. Fiziksel lar 1. Fiziki lar hedef kitlesi olan KOBİ lere, Başkanlık binası da dahil olmak üzere 108 binada hizmet vermektedir. Söz konusu binaların 14 adedi e ait olup, 55 adedi e tahsis edilmiş ve 39 adedi de tarafından kiralanmıştır. Yine Türkiye genelinde e ait 4 adet arsa bulunmakta olup, 3 adet arsa da e tahsis edilmiştir. Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan ve mülkiyeti e ait bulunan arsa üzerinde Başkanlık binası inşaatına başlanmış olup, binanın yapımı tamamlandığında, hâlihazırda Mamak ilçesinde faaliyetlerine devam eden Başkanlık binasındaki fiziki mekân yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar da büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. 2. Bilişim Sistemi Başkanlığımız bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılması, etkinliklerinin artırılması hususunda Bilgi Teknolojileri'nden azami oranda istifade edilmektedir. Bu bağlamda yönetim kademelerinde karar alma ve karar destek süreçlerinin hızlandırılması amacıyla; mevcut veri tabanlarının, veri iletişim altyapısının, sunucu bilgisayar sistemlerinin, kişisel bilgisayarların güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek iş ve işlemler yürütülmektedir. de bulunan elektronik cihazların listesi de aşağıdaki gibidir. Tablo 2: Elektronik Cihazlar SIRA NO CİHAZIN TÜRÜ ADET 1 Bilgisayar Dizüstü bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Fotokopi makinesi Faks cihazı Telefon Projeksiyon cihazı 86 9 Raf sunucuları (server) 38 Başkanlık ve tüm Hizmet Merkezi Müdürlüklerinin internet erişimleri, Mamak Başkanlık binasında kurulu Metro Ethernet altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. Mamak Başkanlık binası, internet altyapısı 40 Mbps bant genişliğine sahiptir. Başkanlık ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri geniş alan ağı (WAN) TTVPN (Türk Telekom VPN) yapısıyla haberleşmektedir. Hizmet Merkezi Müdürlükleri çeşitli hızlarda MetroEthernet, GSHDSL ve ADSL bağlantılarıyla sunuculara ve internete erişmektedir sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Merkez ve Taşra teşkilatı, Aktif Dizin (Active Directory) yapısında çalışmaktadır. Verilen desteklerin takibi için KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) yazılımı kullanılmakta ve Kredi Faiz Desteği için yazılım uygulamaları bulunmaktadır. 6

12 Mevcut veri ambarının kapsamı genişletilerek, in kullanmakta olduğu veri tabanlarıyla çalışabilecek bir yapıya ulaştırılmıştır. Bu veri ambarı üzerinde çalışan dinamik raporlama yazılımı ile sürükle - bırak şeklinde raporlar hazırlanabilmekte; grafik görünümleri alınabilmektedir. İnternet portalları ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler Tablo 3 de yer almaktadır. Tablo 3: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler PORTAL ADI AÇIKLAMA İNTERNET ADRESİ Internet Portalı e- Personel Portalı Kredi Portalı KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Portalı Girişimcilik Web Sayfası Kurumun dışarıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, ayrıca tüm portallara giriş için kullanılan ana giriş kapısıdır. Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara SSO (Tek Şifre) ile ulaşabildiği, duyurular, maaş bordrosu, site içi mesajlaşma gibi iş ve işlemleri yapabildiği portaldır. Ayrıca personelin destek sistemine girişi bu portal aracılığı ile yapılmaktadır. in kredi destek programlarıyla ilgili süreçlerin, başlangıcından tamamlanması aşamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Başarılı KOBİ ve girişimcilerimizin kamuoyuna tanıtılması, ülkemiz ekonomisine yaptıkları katkının göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması için verilen ödüllere ilişkin süreçlerin; başlangıcından tamamlanması aşamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Web sayfası, girişimcilere yönelik haber ve duyurular ile destekleri ve girişimcilik eğitimlere hakkında bilgilere hızlı erişim sağlanması amacıyla hazırlanmıştır Diğer Portallar Hizmet Merkezi Müdürlükleri ne ait web sayfalarının, Avrupa İş Ağları Projesi için een.kosgeb.gov.tr ve Avrupa Çevre Müktesebatı na uyum için bilgilendirme amaçlı cevre.kosgeb.gov.tr web sayfalarının barındırılması gerçekleştirilmektedir. 7

13 E. İnsan ları deki toplam personel sayısı 1030 dur. Personelin unvanlara göre dağılımı Grafik 1 de verilmektedir. Toplam personelin %63 ü uzman ve uzman yardımcılarından oluşmaktadır. Grafik 1:Personelin Unvanlara Göre Dağılımı Yönetici; 119; 12% Diğer; 53; 5% Destek Personeli ; 196; 19% Uzman/Uzman Yardımcısı; 647; 63% Avukat/İç Denetçi/Müfettiş; 15; 1% *Destek personeli sayısı; destek elemanı, şoför, sekreter, memur, teknisyen ve muhasebeci toplamını göstermektedir. Uzman-uzman yardımcısı sayısı; KOBİ Uzman ve KOBİ Uzman yardımcıları ile Mali Hizmet Uzman ve Mali Hizmet Uzman Yardımcılarının toplamını göstermektedir. personelinin eğitim durumuna göre dağılımı Grafik 2 de verilmektedir. Üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesindeki personel tüm personelinin %87 sini oluşturmaktadır. Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Lise ; 107; 10% Ön Lisans; 26; 2% İlköğretim ; 23; 2% Doktora; 18; 2% Yüksek Lisans; 232; 23% Lisans ; 624; 61% 8

14 personelinin hizmet yılına göre dağılımı Grafik 3 te verilmektedir. 20 yıla kadar hizmet süresi olan personel sayısı 774 olup, bu rakam tüm personelin %75 ini oluşturmaktadır. Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı 25 yıl ve üzeri; 156; 15% yıl arası; 100; 10% yıl arası; 148; 14% 0-4 yıl arası; 250; 24% 5-9 yıl arası; 190; 19% yıl arası; 186; 18% personelinin görev yaptığı yere göre dağılımı Grafik 4 te verilmektedir personelin % 67 si taşra teşkilatında, %33 ü ise merkez teşkilatında görev yapmaktadır. Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı * Merkez ; 335; 33% Taşra; 695; 67% *Başkanlık Birimleri dışındaki birimler taşra teşkilatını oluşturmaktadır. 9

15 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler 2014 Yılı Performans Programı hazırlanırken temel alınan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmektedir. 10.KALKINMA PLANI ( ) Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol modellerinin tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir. Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve iş birliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır. Kuluçka, İş Geliştirme Merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK lar ve özel sektör iş birliğiyle destek modelleri geliştirilecektir. Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır. KOBİ lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacaktır. KOBİ lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri desteklenecektir. İşletmelerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi-Kurumsal Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri verilmesi, yasal mevzuatın geliştirilmesi ve teşvik mekanizmasının gözden geçirilmesi. 10

16 ORTA VADELİ PROGRAM ( ) KOBİ lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat yapabilme kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacaktır. KOBİ lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanacaktır. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır YILI PROGRAMI Yeni girişimlerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı mevzuat yüklerinin azaltılmasına yönelik durum raporu hazırlanacaktır. İşletmelere ve girişimcilere sağlanan Ar-Ge, yenilik ve işbirliği desteklerinin miktarı artırılacaktır. İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin sayısı ve etkinliği artırılacaktır. Kredi garanti fonu uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla bölgesel kredi garanti fonları için fizibilite etütleri yapılacaktır KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak, girişimcilik ortamının gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesi, Girişimcilerin kuracakları yeni işletmeler için iş yeri mekânı, ofis hizmetleri, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunarak büyümeleri, Özel hedef gruplarının iş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları ve yeni iş kurmaları için destekler, KOBİ lerin; yönetim, kurumsallaşma, pazarlama, verimlilik, kalite, standardizasyon, sınai mülkiyet hakları, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı vb. konularda bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi, KOBİ lerin uluslararası pazarlara erişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ lerde iş birliği kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, Nitelikli iş gücü istihdamının desteklenmesi ve işletme çalışanlarının niteliğinin geliştirilmesi, 11

17 KOBİ lerin, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uyum yeteneklerinin arttırılması, İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetlerinin sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığın arttırılması, KOBİ lerle ilgili konularda sağlıklı karar verme zemininin oluşturulması için politika üreticilerin ihtiyaç duyacağı KOBİ istatistiklerinin üretilmesi, KOBİ lerin AR-GE, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi, AR-GE ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesine yönelik desteklerin uygulanması, KOBİ ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin arttırılması, KOBİ lerin banka kredilerine erişiminin arttırılması, Uluslararası kredi kriterleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri konusunda KOBİ lerin bilinçlendirilmesi, Girişim Sermayesi, İş Melekleri ve KOBİ Borsası sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 12

18 B. Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç 1 : KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek. Hedef 1.1 Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Hedef 1.2 KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. Hedef 1.3 KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. Hedef 1.4 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek. Hedef 1.5 KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. Amaç 2 : Hedef 2.1 Hedef 2.2 KOBİ lerin AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak. AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. Amaç 3 : Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve yeni kurulan işletmelerin başarı şanslarını artırmak. Kadın girişimciliği geliştirmek. Amaç 4 : Hedef 4.1 Hedef 4.2 Hedef 4.3 Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak. Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. 13

19 C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 4: Tablosu Amaç Hedef 1.KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Açıklama : Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı ve Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir. Yatırım Sermayesi ne, İşletme Sermayesi ne ve İhracat Sermayesi ne yönelik olarak Kredi Faiz Destekleri verilecektir. Performans Göstergeleri desteklerinden yararlanan işletme sayısındaki bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) %25 %19 %15 2 Kullandırılan toplam destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) %40 %23 %10 3 Desteklerin tanıtımına yönelik olarak yapılan etkinlik sayısı. (toplantı, seminer, çalıştay, vb.) (adet/yıl) laboratuvarlarından yararlanan işletme sayısının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl) %32 %5 %10 5 laboratuvarlarında yapılan test/analiz sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir Elektronik eğitim programlarından KOBİ lerin yararlanabilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. Genel Toplam Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. Performans Göstergeleri Hedef kitle tarafından sunulan proje sayısı. (adet/yıl) Proje kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik kaynakları ile ve/veya diğer kurum/kuruluşlarca ortaklaşa düzenlenen eğitim sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. - - Genel Toplam KOBİ Proje Destek Programı na başvurular İcra Komitesi nde alınan karar kapsamında durdurulduğu için hedef kitle tarafından sunulan proje bulunmamaktadır. 14

20 Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. Açıklama: KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak amaçlı destek verilecek ve kümelenme konusunda analiz çalışması yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birlikte çalışmayı amaçlayan proje başvuru sayısı. (adet/yıl) Açıklama: İşbirliği Güçbirliği Destek Programı başvuru sayısı. Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Açıklama : KOBİ lerin bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konulardaki sorunları ile ilgili çalışmalar yapılarak, tespit edilen sorunlardan bir tanesi ile ilgili çözüm ve öneri içeren bir adet bilimsel rapor hazırlamak amacıyla üniversite ile işbirliği yapmak, KOBİ lerin AB Programlarından (COSME, vb.) yararlanmalarına ilişkin faaliyetler gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konularda yapılan ulusal (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl) Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konularda yapılan uluslararası (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Çevre Konusunda Yol Haritasının Hazırlanması Projesi kapsamında eğitim, bilgilendirme, envanter ve saha çalışmaları yapılacaktır. Türkiye de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir Türkiye de KOBİ lerde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir Uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir Ulusal kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.) Balkan Ülkeleri ve Türkiye de Küçük İşletmeler Yasası nın Uygulanması Projesi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir COSME Programına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir Genel Toplam

21 Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. 1 2 Performans Göstergeleri Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb. alternatif finans araçları ile ilgili KOBİ lere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinlik sayısı (adet/yıl) Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören KOBİ sayısı Açıklama: KOBİ lerin Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında sermaye piyasalarından finansman temin etmeleri. 3 KOBİ leri alternatif finansman kaynaklarından yararlandırmak amacıyla yapılan işbirliği (proje,protokol vb. ) sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler 1 2 Girişim Sermayesi Sistemi nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım Fonu nun İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi ne katkısı olarak aktarılacak tutarın 2014 yılı ödemesi yapılacaktır. Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. sermaye pay bedelinin ödemeleri yapılacaktır. İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb. alternatif finans araçları ile ilgili bilgilendirme, tanıtım, etkinlik yapılacaktır Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 2. KOBİ'lerin, AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri AR-GE, İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl) Kullandırılan destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%) %22 %5 %10 3 Desteklenen AR-GE personeli sayısı. (adet/yıl) Kuluçka merkezlerinde (inkübatör) yer verilen işletme sayısı. (adet/yıl) Kurulan yeni TEKMER sayısı Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KOBİ lerin ve girişimcilerin AR-GE ve inovasyona yönelik projeleri desteklenecektir Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile işbirliği protokolleri yapılarak yeni TEKMER ler kurulacaktır. - - Genel Toplam

22 Amaç 2. KOBİ'lerin, AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak. Hedef 2.2. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen proje sayısı. (adet/yıl) Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında kullandırılan destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%) %172 %25 %10 3 Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen personel sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler 1 Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, işletmelerin başarı ile tamamlanan AR-GE, inovasyon projeleri ile patent sahiplerinin ve doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin endüstriyel uygulama aşaması desteklenecektir. İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam Amaç Hedef 3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Düzenlenen/katılım sağlanan genel etkinlik sayısı. (konferans, seminer vb.) (adet/yıl) Açıklama: İŞGEM Zirvesi düzenlenmesi, girişimcilik konulu konferans ve seminerlere katılım sağlanması. Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Girişimcilik konulu etkinlik düzenlenecektir GEM (Global Entrepreneurship Monitor) çalışmalarına katılım sağlanacaktır SEECEL kapsamında faaliyetler yürütülecektir Genel Toplam

23 Amaç Hedef 3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonunun gerçekleştirilerek, başarılı işletme ve girişimcilerin ödüllendirilmesi Performans Göstergeleri Verilen KOBİ ve Girişimcilik ödül sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonuna ilişkin faaliyetler yürütülecektir Açıklama: Ödül başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, ödül organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve başarılı işletme ve girişimcilerin ödüllendirilmesi faaliyetleri yürütülecektir. Genel Toplam Amaç Hedef 1 3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak. Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak. Performans Göstergeleri Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programlarının sayısı. (Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen) (adet/yıl) Eğitim programlarındaki katılımcı sayısı. (kişi sayısı/yıl) Yeni girişimci desteğinden yararlanan işletme sayısı. (adet/yıl) Yeni kurulan İŞGEM sayısı. (adet/yıl) İŞGEM lerde desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl) İŞGEM lerden mezun olan işletme sayısı. (adet/yıl) Kullandırılan girişimcilik desteği miktarının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl) %99 %51,3 %10 Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir İş Geliştirme Merkezi Kuruluş Desteği verilecektir İş Geliştirme Merkezi İşletme Desteği verilecektir Yeni Girişimci Desteği verilecektir Genel Toplam

24 Amaç Hedef 3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek Kadın girişimciliği geliştirmek. Kadın girişimciliği geliştirmek. Performans Göstergeleri Yeni Girişimci Desteği nden faydalanan kadın girişimci sayısı. (adet/yıl) Kadın İŞGEM lerin doluluk oranı. (%) %85 %78 %80 3 Kadın gruplarına özel eğitim programı sayısı. (Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından düzenlenen) (adet/yıl) İŞGEM lerde yer alan kadın girişimci oranı. (%) %27 %57 %38 Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kadın girişimcilere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir Kadın girişimcilere Yeni Girişimci Desteği verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak. Performans Göstergeleri Çalışan başına düşen yıllık eğitim süresi. (saat/kişi) 33, Kurumun desteği ile yurt dışında lisansüstü eğitim alan çalışan sayısı.(adet/yıl) Yabancı dil bilen çalışan oranı. (%) %33 %40 %42 4 Çalışan memnuniyet oranı. (%) %69 %80 %85 Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yeni personel alımı için sınav yapılacaktır Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak, KOBİ Uzmanı personel, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışında lisansüstü eğitime veya staja gönderilecektir. - - Genel Toplam

25 Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. Performans Göstergeleri KOBİ leri bilgilendirme ve e-eğitim Portalı nın altyapısının tamamlanma oranı. (%) %35 %60 %80 2 Sisteme elektronik imzanın entegrasyonunun tamamlanma oranı. (%) - %25 %50 3 Veri ambarı genişletme projesinin tamamlanma oranı.(%) %50 %70 %90 Faaliyetler 1 KOBİ leri bilgilendirme ve e-eğitim Portalı nın altyapısının tamamlanması, Kullanıcı Dostu Elektronik Doküman Yönetim Sistemi geliştirilmesi, Kurum Web portallarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Sisteme elektronik imzanın entegrasyonu sağlanacaktır. İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin, güvenliğinin ve güncelliğinin temini için lisans alınacaktır Kurum bünyesinde etkin bilgi güvenliği yönetim bilgi sistemi kurulacaktır Kurum bilgi işlem altyapısının etkin, hızlı ve güvenli çalışması sağlanacaktır Makine teçhizat alımları yapılacaktır Genel Toplam Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. Performans Göstergeleri Muadil kurumlar ile tecrübe paylaşımına yönelik yapılan işbirliği sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler 1 Muadil kurumlar, uluslararası örgütler vb. ile tecrübe paylaşımına yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Genel Toplam İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

26 Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye tanıtmak. Açıklama: : Tanıtım materyali hazırlanması (Broşür, CD, Tanıtım Filmi, Afiş, e-bülten, Dergi, Bayrak, Banner), temsil ağırlama ve organizasyon, basın toplantıları, stand görselleri. Performans Göstergeleri E-bülten çıkartılması. (adet) Hazırlanan Tanıtım Materyalleri sayısı. (adet) Bilgi Edinme, Bimer, Bilgi, Akim başvurularının cevaplanması. (sayı) Hedef kitlenin memnuniyet oranı. (%) %90 %85 %85 5 Medyada yer alma sıklığı. (adet/yıl) Gelen şikayetlerin çözülme oranı. (%) %95 %95 %95 Faaliyetler İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tanıtım, toplantı, tören düzenlenecek, fuar organizasyonlarına katılım sağlanacaktır Çağrı Merkezi hizmetleri sürdürülecektir Periyodik yayın alımları yapılacaktır Yayın Kurulu tarafından onaylanan yayınların basımı yapılacaktır Genel Toplam

27 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Tablo 5: Faaliyet Maliyetleri Tablosu Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı

28 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı 23

29 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir. KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Elektronik eğitim programlarından KOBİ lerin yararlanabilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı 24

30 Bütçe Dışı Bütçe Dışı KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı 25

31 Bütçe Dışı Bütçe Dışı KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Çevre Konusunda Yol Haritasının Hazırlanması Projesi kapsamında eğitim, bilgilendirme, envanter ve saha çalışmaları yapılacaktır. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı 26

32 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Türkiye de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Türkiye de KOBİ lerde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı 27

33 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı - Toplam İhtiyacı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Ulusal kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı - Toplam İhtiyacı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU 006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 007 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çağdaş bir anlayışının

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I 2008 201 2 S T R A T E JİK P L A N I BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı